Val(g)by for fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Val(g)by for fællesskab"

Transkript

1 Val(g)by for fællesskab Hvad skal styre samfundsudviklingen? Borgerlige ideer om brugerbetaling, individuel bjergsomhed og blinde markedsmekanismer? Eller fornuftige, kollektive, demokratiske beslutninger om solidarisk velfærd, kollektiv trafik og grøn omstilling? Hvem der får magten i folketinget, har betydning helt lokalt i Valby: Skal kommunen kunne reservere plads til almene boliger på Grønttorvet, så almindelige mennesker får råd til at bo der? Skal togfonden finansiere elektrificering af jernbanerne, så luft og støjforureningen i Valby mindskes? Skal vi kunne begrænse biltrafikken fx med en betalingsring? Støt Enhedslisten fordi Fællesskab fungerer Enhedslisten Valby

2 Enhedslisten vil gøre op med velfærdstabene og er villig til at betale for det Omkostningerne ved den økonomiske krise har været ulige fordelt. Børnene, de svageste ældre og de socialt udsatte har betalt uforholdsmæssigt meget. Det har ikke været tilfældet for samfundets rigeste. De har tværtimod bl.a. fået bankpakker og skattelettelser. Velfærd Årsagen er ikke dovne og uduelige offentligt ansatte. Tværtimod kæmper medarbejderne hver dag for at få enderne til at hænge sammen i den offentlige sektor, det gælder på skolerne, på plejehjemmene og mange andre steder. Enhedslisten mener at fællesskabet fungerer. Og med i fællesskabet er en velfungerende offentlig sektor. En offentlig sektor der bl.a. kan være med til at give Vi borgere oplever gang på gang, at den offentlige sektor ikke fungerer. Vores børn er blevet til burbørn i børneinstitutionerne. Der er færre og færre pædagoger til at passe dem. De svageste ældre ser deres hjemmehjælp i stadig kortere tid. Listen over de aktuelle danske velfærdstab er nærmest uendelig. alle børn en god start i skolen og sikre alle ældre, særligt demente, en værdig alderdom. Enhedslisten ved også at en god offentlig sektor kræver både menneskelige og økonomiske ressourcer. Det er prisen for et fællesskab for alle!

3 Folkeskolen skal styrkes Den 1. august 2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft: flere timer til eleverne, mere motion og bevægelse, understøttende timer til lektielæsning og faglig fordybelse. Reformen er kommet rigtig dårligt fra start: mange af de nye elementer er ikke underbygget af den pædagogiske forskning, om hvad der virker, og reformen er underfinansieret. Regeringen har gennemtrumfet et lovindgreb mod lærernes overenskomst, så man kunne gennemføre reformen ved at lærerne skal undervise mere. Den længere skoledag har ikke givet mere kvalitet. Folkeskolereform Pædagogerne er sat til at varetage understøttende undervisning alene i klasserne uden at har de fornødne kompetencer. Elevernes længere skoledag er et ufrugtbart indgreb i børnenes liv. Enhedslisten kræver, at skolereformen tages op til revision. Enhedslisten kræver, at der gøres op med den lange skoledag. Den skal afløses af mere kvalitet. Tolærerordninger og lærer-pædagogsamarbejde i klasserne, vil styrke elevernes læring og trivsel og skabe bedre mulighed for en succesfuld inklusion! Lærerne kan ikke få tingene til at hænge sammen. I en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i København ligger lærerne helt i bund. Sygefraværet på skolerne er stigende. Max. 22 elever i klasserne! Folkeskolen skal udvikles lokalt og ikke med den kontrolfikserede politiske styring fra Finansministeriet og Kommunernes Landsforening!

4 Togfonden Der går mange tog gennem Valby, og med den ny Ringstedbane bliver det mange flere. Derfor får det stor betydning for bydelen, at Enhedslisten sammen med regeringen har oprettet togfonden, som skal forbedre togdriften i hele landet. De gamle dieseltog, der kører gennem Valby giver stor forurening med små partikler i luften. Togfonden finansierer, at alle tog i fremtiden skal køre på el frem for diesel, og det vil give meget mindre støj og forurening i Valby. De borgerlige partier vil nedprioritere udviklingen af togdriften og helst nedlægge togfonden. Ny Ellebjerg station vil som mødested for 2 S-togslinjer, fjern- og regionaltog, busser og en kommende letbane blive en af Københavnsområdets vigtigste trafikknudepunkter. Der er brug for en samlet planlægning af stationen, hvor Metroen føres igennem til stationsforpladsen ved Carl Jacobsensvej, og der etableres lette og overskuelige omstigningsforhold mellem de mange linjer. Vi vil presse på, for at Trafikudvalget og ministeren, Bane Danmark og Københavns Kommune går sammen med Valbys borgere om at skabe en velfungerende og arkitektonisk tiltalende station, der opfylder målene om at aflaste Københavns Hovedbanegård og gør det attraktivt at benytte jernbanenettet i København.

5 Støtte til almene boliger Med finansloven for 2015 fik kommunerne nu endelig mulighed for at reservere områder til almene boliger. Kommunerne kan også støtte almene boligselskaber i at købe grunde, der ellers er blevet for dyre. Kommunerne får lov til at yde lån til boligselskaberne til grundkøb. De borgerlige er rasende, fordi det gør et indhug i, hvor meget grundejere kan tjene på at sælge deres jord. Men ændringen af planloven betyder, at der kan opføres boliger, som almindelige lønmodtagere kan betale fx på Grønttorvet i Valby. Det er vigtigt for sammenhængskraften i storbyerne, at vi blander boligformer og dermed befolkningsgrupper, i stedet for at bygge rigmandsghettoer og skabe områder, hvor der kun bor fattige. Byudvikling Afskaf ghettolisten I 2014 kom de almene boliger på Sjælør Boulevard igen på regeringens liste over Særligt udsatte boligområder ghettolisten. Den liste kan være direkte ødelæggende for arbejdet med udsatte områder, fordi den kan afskrække ressourcestærke mennesker fra at flytte til et område, der er på listen. Med finansloven fik kommunerne muligheden for at sikre almene boliger i vores rigmandsghettoer. det skal være slut med at se de udsatte boligområder som isolerede øer. Opgaven er derimod at sikre, at de udsatte boligområder bliver bedre integreret med den omgivende by, og det kræver, at kommunen tænker i hele bydele og ikke kun enkeltstående boligområder. Det skal ske ved at investere massivt i bedre infrastruktur, gode rekreative områder og ved at forbedre alt fra børnepasning til beskæftigelsesindsatser i de udsatte byområder.

6 Hvis vi skal standse klimaforandringerne i tide, er det ikke nok at overlade ansvaret til markedet og den enkelte. Der er brug for politisk vilje og handling til en koordineret indsats. Slut med fossile brændstoffer Danmark er nødt til at skrue kraftigt ned for CO2-udslippet. Det kræver grundlæggende forandringer. Landbruget skal gøres økologisk, den kollektive trafik skal udbygges, og der skal findes alternativer til fossile brændstoffer. På den måde kan halvdelen af vores energi blive vedvarende i og vi kan blive de fossile brændstoffer helt kvit i Solidarisk klimapolitik I dag bruger 20 % af verdens befolkning 80 % af jordens ressourcer. Det er hverken en fair eller bæredygtig fordeling. Enhedslisten arbejder for en klimapolitik, der er mere solidarisk. De rigeste lande skal trække det tungeste læs, så økonomisk trængte lande får rum til at udvikle sig og bekæmpe fattigdom. Grøn omstilling Danmark har en særlig forpligtelse Danmark er et af de lande, der udleder allermest CO2 pr. indbygger. Vi er samtidig et af verdens rigeste lande. Derfor har vi pligt til at gå foran og vise, at det er muligt at opretholde en høj velfærd og samtidig nedbringe CO2-udslippet. Det kræver en økonomi, der ikke bygger på blind vækst, men på udvikling inden for de grænser, jorden sætter. Grøn jobskabelse Et af de bedste midler mod ulighed er at få flere i arbejde. Grøn omstilling skaber arbejdspladser. Både til de mennesker, der fx skal udføre energiforbedringer på bygninger eller opsætte solceller. Men også ved de fordele, det giver, at Danmark igen bliver foregangsland. Omstilling af landbrugsproduktionen og fiskerierhvervet for at opnå højere beskæftigelse, rent miljø og biodiversitet. Omstilling af transportsystemet med fokus på bilafgifter og kollektiv trafik. En strategi for byggesektoren og det byggede miljø, der understøtter lukkede ressourcekredsløb, klimatilpasning samt sikring af rent vand og luft.

7 Mod social dumping Flyselskabet Ryanair, der vil etablere sig i Danmark, giver deres medarbejdere groft uanstændige løn og arbejdsvilkår Og de regner med EU's støtte! Et mere lige Danmark Forbedringer af dagpengesystemet Dagpengereformen har været en katastrofe. Der opstår ikke pludselig arbejdspladser til de arbejdsløse, fordi dagpengeperioden bliver halveret, og perioden for genoptjening bliver fordoblet. Transportsektoren og bygge- og rengøringsbranchen er i dag i en helt uholdbar situation med udenlandske virksomheder, der truer hele brancher ved at dumpe lønnen, arbejdsmiljøet, skatten og sociale bidrag. Det gør de udenlandske virksomheder i stand til at underbyde virksomheder med ordnede forhold, hvilket er urimeligt og en trussel mod arbejdere på danske overenskomster. Der er brug for en langt skrappere indsats og brug for, at Danmark udfordrer EU-systemet i stedet for at lægge sig på maven. Styrket myndighedsindsats, øget kontrol med og hårdere straffe for social dumping. Arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter. Lovkrav om kædeansvar på løn, sociale bidrag, arbejdsmiljø, moms og skat. Derfor er over ti gange så mange som oprindeligt antaget faldet ud af systemet, og reformen står i dag som et monument over en fejlslagen beskæftigelsespolitik og begrænsningerne i de dominerende økonomiske modeller. Alligevel er det hidtil kun lykkedes Enhedslisten at presse regeringen til en midlertidig lempelse af reformens værste konsekvenser. Reformen er med til at presse alle med job, fordi ledighed bliver en større trussel. En løsning kan ikke vente på den kommission, regeringen har nedsat. Et nyt dagpengesystem skal sikre, at arbejdsløse skal have tilbud om enten job eller uddannelse, inden de falder ud af dagpengesystemet. Dagpengereformen skal annulleres, så de gamle regler gælder indtil dagpengekommissionen er færdig.

8 Fattigdommen skal bekæmpes Forbedringer for kontanthjælpsmodtagere Afskaffelse af de særligt lave ydelser til unge. En indsats over for unge, der trues af hjemløshed eller fattigdom. Stop for offentlig løndumping. Jobaktivering på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Et mere lige Danmark Enhedslisten Enhedslisten - Valby Kontakt Henrik Palsmar Tlf Følg os på facebook og på Forbedringer for andre reformramte Forbedringer af de økonomiske vilkår for langtidssygemeldte. Afskaffelse af den nye diskriminerende lavtlønsordning for flexjobbere. Annullering af den lavere satsregulering i perioden , som blev indført med regeringens skattereform i Enhedslisten Landskontoret Studiestræde 24, København K Tlf Enhedslisten.dk Nej til nedsættelse af den kriminelle lavalder De borgerlige oppositionspartier er enige om at sætte den kriminelle lavalder ned til 12 år. Det er absurd symbolpolitik. Kriminaliteten for den aldersgruppe falder allerede stærkt, så det er et meget lille problem, man vil løse. Og først og fremmest skal børn ikke kriminaliseres, stilles for domstole og sættes i institutioner, hvor de kan blive u!dannet til at blive rigtige kriminelle. Hold Lars Løkke væk fra statsministeriet!

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark Et retfærdigt Danmark DANMARK VAR ENGANG KENDT FOR STÆRK VEL- FÆRD OG SOCIAL TRYGHED. Gennem hele sidste århundrede oplevede almindelige danskere fra generation

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Enhedslistens sociale genopretningsplan

Enhedslistens sociale genopretningsplan Enhedslistens sociale genopretningsplan I valgkampen har økonomi indtil videre været et varmt emne. Og økonomisk genopretning er vigtig! Men Danmark har i lige så høj grad brug for social genopretning.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Ret til tryghed Ret til arbejde

Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Ret til tryghed Ret til arbejde Enhedslistens sommergruppemøde 2012 Fire års økonomisk krise og et årti med liberalistisk politik og højreorienterede økonomiske reformer

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet

SF s landsmøde 2015 Folketingsgruppens beretning. Folketingsgruppens beretning til landsmødet Folketingsgruppens beretning til landsmødet SF har som parlamentarisk grundlag for regeringen arbejdet for så store SF-aftryk som muligt på de aftaler, vi har indgået. Fokus har været på fortsat udvikling

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners. generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards tale til Danske Regioners generalforsamling den 23. april 2015, Centralværkstedet i Aarhus. Det talte ord gælder. Tusind tak for invitationen til at tale

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere