Skattely og informationsudveksling. Bent Bertelsen Skatterevisor MTL 29/01/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skattely og informationsudveksling. Bent Bertelsen Skatterevisor MTL 29/01/14"

Transkript

1 Skattely og informationsudveksling Bent Bertelsen Skatterevisor MTL 29/01/14

2 Præsentation Skatterevisor (MTL) Arbejdet med skattelyproblemer i 10 år Arbejdet med udveksling i 5 år Delegat i OECD, EuroPol og NAIS Arbejdet i SKATs skattelyprojekter Money Transfer, Creditcards og Valutaudlændinge

3 Dagens program Hvad er skattely og hvorfor er de et problem Hvordan (mis)bruges skattely simplificerede eksempler TIEAs og konventionen de nye børn i klassen nye værktøjer til informationsudveksling Nordisk arbejde med skattely (NAIS) og internationalt samarbejde i øvrigt (OECD EU G7/8/20) 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

4 . Informationsudveksling med tidligere skattely de vigtige formalia Virker det? Erfaringer / Værktøjer Her og nu Politisk medvind og fornyet pres Fremtiden FATCA Automatisk udveksling Nyeste udvikling SKATs skattelyprojekt 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

5 Ikke den legale brug Fokus på den kriminelle brug af skattely samt informationsudveksling i sådanne tilfælde De fordele der opnås ved at udnytte forskellene mellem landenes skattesystemer og traktaterne er mere et moralsk/politisk emne

6 Hvad er et skattely? Wikipedia: Skattely er når man flytter til et andet sted som giver en nogle skattemæssige gunstige forhold, i forhold til ens formue. Et klassisk eksempel er rige danskere der flytter til eksempelvis Spanien og nyder godt af deres formue uden at skulle betale de høje danske skatter. 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

7 Hvad er et skattely Et sted / et værktøj 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

8 Historien Det første skattely er vel opstået samtidigt med den første skat blev udskrevet.. Island var det første nordiske skattely som Norske vikinger søgte for at undgå kongens hårde beskatning Moderne skattely opstod tidligt i det 19. århundrede da nogle Amerikanske delstater lempede krav til registrering af selskaber og skattelovgivningen Se linksamling 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

9 Forskellige typer Skattely Klassiske definitioner Lav eller ingen beskatning af befolkningen (kræver normalt bopæl) Ingen beskatning af International Business Corporations (IBC) Bankhemmelighed Ingen informationsudveksling 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

10 Typer ingen personbeskatning Ingen/lav personbeskatning Ingen beskatning af kapitalgevinster Typisk præget af meget høje leveomkostninger Eksempelvis koster en lejlighed på 50 m2 i Monaco typisk 30 mio kr. 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

11 Typer IBC Klassisk Caribien, Kanaløerne, Stillehavet Det er muligt for få midler at oprette selskaber som er skattefri og anonyme (tillader eller fordre Nominees) Udgift er et årligt gebyr 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

12 Typer IBC meget nemt

13 Typer - Bankhemmelighed Typisk brugt til at parkere værdier Ofte brugt i kombination med IBC Ingen mulighed for at få oplysninger fra banken Ingen informationsudveksling 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

14 Hvor stort et problem? Det afhænger af hvem man spørger Men det er utvivlsomt enorme beløb Tax Justice Network anslår globalt at tallet for den gemte formue til (USD) fra til Se linksamling 29/30 januar 2014 Skattely og informationsudveksling

15 Hvordan (mis)bruges skattely De næste plancher viser nogle simplificerede eksempler på hvordan skattely bruges til at skjule fiktive transaktioner der ikke er forretningsmæssigt begrundet Det sker at man vælger at fronte modellen med et selskab i et ikke-skattely for at undgå dårlig Karma som skattely giver

16 Den sikre metode DK Person 100% DK A/S Lommepenge Betaling Konsulentydelse Tax haven Bank/Visacard Tax Haven Ltd Nominees Side januar 2014

17 Den risikable metode DK Person 100% DK A/S Lommepenge Betaling Konsulentydelse Dansk Bank/Visacard Tax Haven Ltd Nominees Side januar 2014

18 Fronting DK A/S DK Person 100% Konsulenthjælp Lommepenge Betaling Selskab I ikke-skattely Skattely Bank/Visacard Skattely Ltd Nominees Pengestrøm 28. januar 2014 Side 18

19 Payroll selskab Konsulent Ansættelse Arbejdsgiver DK A/S Skattefri lommepenge Officiel løn 35% Ejes 100 % Faktura Betaling Tax haven Bank/Visacard Tax haven Ltd Uofficiel løn 65% Payroll Ltd Side januar 2014

20

21 Skimming Varer / ydelser DK Person DK Selskab Opskruet pris 100 % Reel pris 90% Producent Skattefri lommepenge Tax Haven Bankcard Tax Haven Ltd Side januar 2014

22 Spørgsmål

23 TIEA s og Konventionen Oprindligt var informationsudveksling baseret på en DBO aftaler Nordiske bistandsaftale er formentlig den første TIEA (1989) TIEA = Tax Information Exchange Agreement Disse aftaler indgå s typisk med skattely.

24 Model-TIEA OECDs arbejdsgruppe Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information Dagligt Global forum Modellen blev frigivet i april Ikke bindende Nye Amended DTA s Se linksamling

25 Hvorfor en TIEA Omhandler alene informationsudveksling Enklere og mere direkte værktøj Baseres som regel på OECD s model Nordiske lande har egen tillempet model Den endelige udformning forhandles

26 Global Forum Spinoff af OECD 121 medlemslande Registrerer indgåede TIEAs (og DTA) Undersøger om de opfylder international standards Laver Peer Reviews af medlemslande Fase 1 og 2 Compliant, Largely Compliant, Non Compliant Se linksamling

27 Danmarks Peer Review Fase 1 Interne regler Fase 2 Den praktiske anvendelse Kombineret fase 1 og 2 Meget grundig gennemgang Recommandations = forbedringer Resultater Compliant (modsat non Compliant) DK 101 sider

28

29

30 International Standards Legal mulighed for at udveksle Lokal lovgivning skal give adgang til de nødvendige oplysninger Hvis spørgsmålene er relevante Også bankoplysninger Uanset eget behov Ingen fisketure

31 Konventionen Convention on mutual assistance in tax matters OECD og Europarådet Tillægsprotokol 2010 (på opfordring af G20). Multilateral aftale modsat DTA/TIEAs Bilatteral - Udveksling af skatteoplysninger - Hjælp til inddrivelse - Andre afgifter f.eks. bilafgifter 64 underskrivende lande dec 2013.

32 Dækker en række lande uden DTA og TIEA Mulighed for forbehold En række af de 64 lande er stadig i gang med ratificeringen Se linksamlingen

33 NAIS Nordisk Arbejdsgruppe mod International Skatteunddragelse En del af det Nordiske samarbejde. Etableret 2006 Ansat fællesnordisk projektleder

34 . Hovedformål Forhandle TIEA-aftaler samlet for Norden Effektuere brugen af TIEA aftaler Løbende opfølgning af problemer ved brug af TIEAs og DTA Med til at sætte den internationale dagsorden

35 Mødes med TIEA-partnere mv NAIS holder møder med TIEA-partnere og andre lande som skønnes vigtige partnere for at aftale den praktiske afvikling af anmodninger Møder med såvel TIEA/DTA lande som andre partnere som arbejder med samme problemstillinger Samarbejde internt omkring såvel selve informationsudvekslingen som belysning af skattelykoncepter

36 NAIS sammensætning Består af jurister/forhandlere, koordinatorer, kompetent myndighed og skatterevisorer For at dække bredt fra aftaletekst til faktisk anvendelse af den udvekslede information

37 . Evnen til at afdække og undersøge internationale skattesvigssager, Etablering af de for revisorerne nødvendige værktøjer Et fuldstændigt netværk af DTA og TIEAs Viljen til at bruge aftalerne Etablering af et brugermiljø med TIEA/DTA partnerne

38 Medie strategi Revisioner Projekter Nordisk Samarbejde Fremme brugen af EOI: TIEA and DTA Strafnedsættelse

39 Andet internationalt arbejde OECD Informationsudveksling WP 10 DTA Artikel 26 Model TIEA FATCA Børn af FATCA (EU)

40 EU Har ikke været nogen større spiller på området Dog har EU haft udvekslingsdirektivet Siden 1977 direktiv 77/799 Nuværende direktiv 2011/16/EU Nyt direktiv? Automatisk udveksling af finansielle oplysninger fra 2015 Udveksling elektronisk i EU

41

42 Flere typer udveksling Automatisk udveksling - Nordiske aftale / FATCA / EU- FATCA Spontant udveksling når man falder over noget Udveksling på anmodning DTA og TIEA + direktivet. Tendens til at acceptere group request = bredere formulerede anmodninger.

43 Den praktiske udveksling Kun udveksling mellem de kompetente myndigheder af relevant materiale af materiale man ikke kan får fra andre kilder fortrolighed

44 . Problemområder Identifikation Retroaktivitet hvor længe Adviseringer skatteyder og rådgiver Bankhemmelighed - ophævelse Registreringer / arkiver Bemanding Praktisk udveksling

45 Identifikation Generelt skal identifikationen af den skattepligtige være på plads. Man kan ikke spørge Pedersen København Men ikke nødvendigvis navn og adresse Kontonummer og banknavn bør være nok Jo bedre identifikation des større succes

46 Retroaktivitet Kun materialet som er indefor aftaleperioden. Typisk forskel på generel ikrafttræden og Criminal tax matters Giver anledning til fortolkning Eks aftale i kraft 1 januar Kontoudtog fra og med denne dato - Hvad med åbningsdokumenter på konto?

47 Adviseringer Generelt er informationsudveksling ikke sagsbehandling. Ingen pligt til underretning men ikke den store praksis på området EU præjudiciel afgørelse af 22/10/2013 (c276)/12 Nogle (få) lande har interne adviseringsforpligtigelser Næppe i overensstemmelse med international standards Se linksamling

48 Bankhemmelighed Bankhemmelighed er ikke acceptabel årsag til ikke at kunne udveksle Ophævet i forhold til udveksling men stadig gældende internt i nogle lande

49 Registreringer / arkiver Myndighederne skal have adgang til Selskabsdokumenter, Aktionærfortegnelser Regnskaber og borføring Sideletters Fuldmagter osv

50 Evne udvekslingen De kompetente myndigheder skal være i besiddelse af tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne gennemføre udvekslingen indenfor rimelig tid Har man registreret IBC-selskaber er en halvtidsdame nok ikke tilstrækkelig

51 Fortrolighed Selve udvekslingen foregår ofte via krypteret mails eller kurerpost Materialet skal opbevares fortroligt Materialet må alene anvendes til formålet Kan normalt også anvendes i klagesystemet samt i forbindelse med straffesager som er en følge af skattesagen Vil kunne anvendes til andre formål hvis der gives særskildt tilladelse.

52

53 Praktiske erfaringer De Nordiske lande har indgået 300 TIEA og tillægs DTAaftaler Der er sket udveksling med en stor del af de aftaler der er i kraft Mange gode møde med TIEA/DTA-partnere Detaljerne er fortrolige

54 Generelle betragtninger Gode svar Indenfor rimelig tid Ofte mulighed for at sende drafts Generel imødekommenhed Professionelle modparter

55 Dog. Enkelte partneres fortolkning af de centrale elementer i aftalerne (retroaktiviet f.eks.) Manglende dokumenter Lange svartider Anmodninger der bliver væk Generel modvilje Men det er absolut undtagelsen

56 Hvorfor politisk interesse Finanskrise tomme statskasser Spektakulære sager - Island - LGT bank / UBS bank forlig med USA - Danske ejendomsspekulanter - Stein Bagger / IT Factory

57 ICIJ.ORG

58 Internationalt fokus G8 Lough Erne declaration juni Tax authorities across the world should automatically share information to fight the scourge of tax evasion. 2. Countries should change rules that let companies shift their profits across borders to avoid taxes, and multinationals should report to tax authorities what tax they pay where. 3. Companies should know who really owns them and tax collectors and law enforcers should be able to obtain this information easily.

59 G20 Communique (Moska september 2013) Cross-border tax evasion and avoidance undermine our public finances and our people s trust in the fairness of the tax system. Today, we endorsed plans to address these problems and committed to take steps to change our rules to tackle tax avoidance, harmful practices, and aggressive tax planning.

60 Dansk pressefokus Stor pressefokus de senere år SKATs skattelyprojekter Især Money Transfer DR.DK I skattely dokumentar Senest Danmark som skattely DONG-salget

61 Presse = politiske initiativer SKATs nye projekt skattely - 4 års særlig bevilling Skal tilgå problemerne på en ny måde Særlig arbejdsgruppe som kigger på myndighedskoordinering Samarbejde med rådgiverbranchen Nyt Money Transfer II + andre skattelyprojekter

62

63 Fremtiden FATCA - EU FATCA Store udfordringer omkring identifikation af dem der udveksles data på løsning vil være en fælles TIN, men næppe muligt hurtigt. Indtil da vil der være stort arbejde involveret i at fastsætte ID samt verifikation og indsamling af underliggende data

64 . On Request udvekslinger Inplementering af automatiserede systemer til udveksling af information on request EU er på vej men vil give mening globalt Store udfordringer for at det bliver effektivt

65 BEPS - OECD Base Erosion and Profit Shifting.. 15 punkts plan til bekæmpelse af den lovlige skattetænkning Hurtigtarbejdende projekt skal levere forslag til løsninger på problemerne i løbet af 2014 og 2015 Kæmpeudfordring for såvel rådgivere som skattemyndigheder

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely

IBIS Analyse. En Global indsats mod skattely En Global indsats mod skattely IBIS Analyse Maj 2013 Lars Koch & Julie Halding Skattely gør det muligt for kriminelle, korrupte, superrige personer og store selskaber at gemme penge og unddrage sig skat.

Læs mere

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014

SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 SKATTEINFORMATION / JANUAR 2014 Forord I Skatteinformation august 2013 gjorde vi i forordet opmærksom på, at den daglige administration af skattereglerne viser, at effektivitetshensyn og provenu for ofte

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Oprettelse af selskaber i lavskattelande

Oprettelse af selskaber i lavskattelande HD 2 Regnskab og Økonomistyring Afhandling - efterår 2011 Forfatter: Klaus Obel Kristensen (kk89524) Vejleder: Torben Bagge Oprettelse af selskaber i lavskattelande Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til en forordning om regulering af interbankgebyrer ved kortbetalinger. 1 Forordningen fastlægger et loft for

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv Nøglen til Revisionsudvalgs værdiskabelse er at få systemet til at virke i praksis Af Anni Haraszuk, E-MBA Statsautoriseret revisor. Se www.linkedin.com Interview

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing

Risikostyring. af transfer pricing. 42 Risikostyring af transfer pricing Risikostyring af transfer pricing 42 Risikostyring af transfer pricing Identifikation, kvantificering og rapportering af skattemæssige risici for koncerninterne transaktioner 1. Indledning International

Læs mere

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision

Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Intern kontrol og den kontrolbaserede revision Udarbejdet af: Ali Kufaishi CPR-nummer: 050189-xxxx Underskrift:

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012

Kandidatafhandling. Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Kandidatafhandling - Kapitalselskabers udlån til kapitalejere Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud-studiet Juridisk Institut Afleveret den 31. januar 2012 Vejleder: Henrik Ejsbøl Censor : Forfatter

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv

Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Dansk CFC-beskatning Dansk CFC-beskatning i et internationalt og komparativt perspektiv Peter Koerver

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark

Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark Regeringen har i sin erhvervsstrategi,.dk21, beskrevet sine visioner for det risikovillige Danmark. Visionerne rækker ind i bestyrelseslokalerne, hvor bestyrelsen har en central placering med hensyn til

Læs mere