DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen. Det er en foreløbig drøftelse af, hvordan aftalerne skal skrues sammen. Derefter kommer en indkaldelse til de relevante kontaktpersoner i DTLAa. Har fået en henvendelse fra journalist fra P4 Østjylland med følgende: Hvad gør de dårlige normeringer bliver I mere restriktive overfor børnene? Kristines tilbagemelding blev i store træk: Vi blvier ikke mere restriktive overfro børnene, men det kræver mere organisering og struktur af persoanlet. Og bedre normeringer giver mere nærvær til det enkelte barn, og vi kan nemmere nå de mål vi skal, hvis vi er flere. Journalisten endte med ikke at bruge det til noget indtil videre. Steen og Kristine har været til et kort møde m Stefan og Michelle. Der er enighed om, at de tre foreninger skal have mere fokus på samarbejde især ifht. Fælles mål og administrative fællesskaber. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Praktikkoordinator: Det er kaos og der er store frustrationer. Både for koordinatorerne, afdelingerne og de studerende. Desuden bliver vi presset på vores økonomi, når der er koks i det uanset om vi får en mere eller mindre, end det var meningen. De studerende indsender en klage praktikkoordinatorer er indkaldt til møde i starten af februar. 2. Foreningens fremtid organisering Som det blev sagt på julemødet er vi nødt til at vælge om vi vil være handlekraftige eller om vi vil have en stærk medlemsinddragelse og repræsentation. Uanset organisering kan vi ikke forhindre, at enkeltmedlemmer handler på egne vegne. Det skal vi ikke bruge krudt på. Debatten deler sig i første omgang i to hovedsynspunkter: 1) Organisationen er ikke moden til at vi laver noget særligt om lige nu lad os vente et år. 2) Medlemmerne viste os tillid til at lave de ændringer, vi mener er nødvendige for at blive så handlekraftige som muligt. Lad os lave det om nu.

2 Vi nedsætter to grupper, som arbejder på hvordan et ændringsforslag kan se ud til 1) Organiseringen (Ruth, Steen, Jan G) 2) DTLAA s formål (Kristine, Morten, Jan F) Grupperne forsøger at mødes og skrive et ændringsforslag inden et ekstra bestyrelsesmøde, som gerne skulle ligge før repræsentantskabsmødet den 23. Januar. Så har vi noget konkret at tage udgangspunkt i. Lone prøver at finde en dato til et ekstra bestyrelsesmøde inden 23. januar alternativt inden 17. Februar, som er næste kalendersatte bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal tage en beslutning ifht, hvilken vej vi foreslår at gå både mht. Formål og organisering og så tager vi det op på repræsentantskabsmødet. Eventuelt foreslåes vedtægtsændringer på generalforsamlingen. I forhold til organisering: Målet med en ændret organisering: At vi får mandat til at tage diskussionerne i forvaltningen. At vi ikke bare bliver bedt om en kommentar, men at de lytter til vores input det gør de ikke nu. Målet er at vi INDRAGES tidligere i beslutninger. Vi vil være medproducenter på de projekter, som vi selv skal levere varen til. Hvad skal vi tage højde for? Det handler i bund og grund om mandatet fra vores bagland og repræsentationen i forvaltningen. Hvem vil vi være? Vi skal ikke længere være en interessegruppe, men en forening, som kan tale på vegne af vores medlemmer. Vi skal tage magten tilbage til os selv men vi skal ville det. Hvilken strategi vil vi lægge? Vi skal ind og finde os selv. Hvis vi nedlægger repræsentantskabet skal vi finde andre måder at blive set, hørt og mødt. Hvordan bibeholder vi engagementet hos alle DTL? (Vi kan ikke forvente at alle kolleger engagerer sig i alting. OK med engagement i den enkeltes mærkesager) Hvordan sikrer vi at medlemmerne kommer til medlemsmøderne? (tydelige temaer) Og at de er godt forberedt? Hvordan sikrer vi diskussionerne ude på vejene, og at nogen føler sig ansvarlige? Vi har ingen beslutning om, at der skal sidde en i bestyrelsen fra hver vej. Det har vi i repræsentantskabet. På den måde kan vi komme til at mangle en tovholder og har ikke sikkerhed for at have alle stemmer med.

3 Dem der sidder i kontaktgrupperne kan reelt gå ind i forhandlinger, når vi som forening ved hvad det er vi vil. Vi skal have et stærkere mandat, så vi ikke selv sidder og siger til møderne, at vi ikke er beslutningsdygtige. Hvordan får vi samlet op på de områdevise dialogmøder, hvis det er dét forum, chefgruppen fremover vil lytte til? Konsekvens for bestyrelsesmedlemmerne: Som bestyrelsesmedlemmer skal vi hver især skal stå op for det, vi tror på som forening men det kan jo godt få konsekvenser for os som personer at stikke næsen frem. Er vi parat til det hver især? Det kræver, at vi selv er klare i mælet i forhold til hvad vi står for. Kollegerne skal vide hvilke meninger og holdninger har vi til forskellige områder. Fx en præsentation på hjemmesiden af hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Hvordan sikrer vi, at det er DTLAa s holdning og betragtning der kommer til torvs, når vi (og andre DTL) sidder med til møder og ikke vores egne meninger? Hvis vi vil lave ændringer i vedtægterne skal vi have dem færdige til bestyrelsesmødet den 17. Februar, de kan sendes ud i god tid. I forhold til formål: Måske skal kerneydelsen skal ind i vores formål? Vil det stille os stærkere? De ansættelsesmæssige vilkår skal vi ikke tage os af. Vi skal tale opgaveløsning ikke os selv. Vi skal bevare ledelsesperspektivet. Vi skal kigge på at få kogt formålene kogt ned. Vi skal finde ud af, hvad det er, vi vil. Det er vigtigt for at kunne skelne mellem hvad BUPL skal, og hvad vi skal i DTLAa. Vi skal slet ikke være i tvivl om, hvem der gør hvad. Vi skal have styr på skillelinjerne og gråzonerne. 3. Mål for 0-6 årsområdet PA vil gerne i dialog med alle organisationer målet er, at der skal laves mål for 0-6- års-området. DTLAa er inviteret til at være med til at udvælge målene Det er bekymrende, at vi ikke er med som medproducenter, men vi skal tage ansvaret for det hver eneste gang. Og det kommer vi til for vi er det sidste led. Målene i sig selv er måske ikke så svære at nå til enighed om, men vi skal jo helst være medproducenter og kvalificere HVORDAN vi så skal opnå målene.

4 Kristine orienterer om Fælles mål på repræsentantskabsmødet. Afledt af diskussionen kommer det frem, at Morten i udvalget omkring udmøntningen af samarbejdet med sundhedsplejen har anbefalet at vi ikke laver et nyt FFA med et specialkorps (fx som trivselsambassadører), som ikke bliver brugt. Det skal være lokalforankret i stil med sprogvejlederne. Konklusionen på det er at vi skal være virkelig skarpe i de udvalg vi sidder i og sørge for at få noget ført til referat, så vi kan bladre tilbage og pege på de ting, der er blevet sagt fra DTLAa. Kristine, Ruth og Morten mødes og koordinerer inden de næste møder, så de klædt på i fællesskab og har samme viden. 4. Dagsorden til repræsentantskabsmøde 23. Januar (ud senest den 9. Januar ) 1) Fælles mål på 0-6-års-området - være et orienteringspunkt. 2) Organisering og formål i DTLAa 3) Minimumsnormering - diskussion 5. Indledende manøvrer til generalforsamlingen Forslag: Det nye Comwell Lone undersøger det Husk indkøbsaftale og gratis parkering. Foreløbigt program: kaffe oplæg (forslag: økonomiprofessor Per Nikolaj Buch fra Aalborg Uni. Jan Grand kontakter ham og spørger) : generalforsamling middag nu med tre retter (Arbejdsmiljøudvalget finder på noget leg eller spas) Jan Grand kontakter Erik Jespersen omkring ordstyrer-posten. 6. Eventuelt Digital post Der er en problematik i at man skal tjekke det dagligt. Det virker ikke over Citrix og nogle har ikke engang en administrativ computer på computeren. Juristerne siger, at vi SKAL tjekke det hver dag også selvom der er ferie.

5 Det betyder, at nogle er begyndt at sende papirpost igen. Kontaktgruppen for IT tager sig af at tage op hvordan det kan praktisk kan håndteres Claus sætter det på. Kursus i forhandlingsteknik Helle Heikendorf har sendt noget ud omkring et 2-dages kursus i strategier om lønforhandlinger (og forhandlingsteknik i det hele taget). Der er omkring 11, som har meldt tilbage der kan være 15 på kurset. Underviserne skulle være meget dygtige. Kristine kontakter Jane Kortnum og Helene Bækgård og rykker for en udmelding fra Personaleafdelingen; som har forpligtelse til at tilbyde de relevante kurser for os ifht. lønaftaler med FOA. Derudover følger Ruth selv op hos Helle, om de skal gå videre med den oprindelige plan. Forslag til et fremtidigt diskussionspunkt: Vi kan som dagtilbudsledere aldrig sige nej! Vi skal bare klappe hælene sammen og parere ordrer. Kan vi highlighte det på et tidspunkt?

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAa - Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Formandens beretning 2015 Af formand Kristine Schroll Formandens beretning 2015 Forandring fryder siger en gammel talemåde. Hvis det også gælder for os som dagtilbudsledere i Børn og Unge må 2014-15 siges

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Kommune Referat af Repræsentantskabsmøde Fredag d. 5. September 2014 1. Orientering fra 1) Bestyrelsen Kristine har holdt møde med Marianne Gilbert, konstitueret formand

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Referat fra Kontaktudvalgsmødet, tirsdag den 17.februar 2015 i Garnisonskirkens Menighedshus Deltagere: Tom Christensen, Høgni Weihe, Vibeke Rasmussen, Christel Buchter, Ella Pedersen, Brian Lentz, Helmer

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere