Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!"

Transkript

1 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

2 G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers miljøegenskaber, men der findes i dag også andre teknologier, hvor man kan spare CO 2 med det samme. Gasbilerne (her en Opel Vectra) er en oplagt mulighed. Nu kommer gasbilerne (snart?) Af Jens Utoft, Gasteknik Der er nogle begrænsninger med elbiler både prismæssigt og med hensyn til batteriteknologien og rækkevidden. Så hvis vi på kort sigt skal have en mere miljøvenlig transportsektor, skal vi satse mere på gasbiler. Sådan lød det fra Socialdemokraternes energi- og klimaordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil i en artikel i Jyllands-Posten. Hun gentog samme standpunkt foran 1800 deltagere i Dansk Fjernvarmes årsmøde. Senere kunne hun i TV Avisen 22. november fortælle, at en ny grøn registreringsafgift, der favoriserer miljørigtige biler, herunder gasbiler, er lige på trapperne. Dementi fra skatteministeriet Men den udtalelse blev dagen efter dementeret af skatteministeriets pressechef Janus Breck:»Der kommer ikke en omlægning af bilafgifterne i den nærmeste fremtid«, oplyste han til DR. Formålet med omlægning af registreringsafgiften skulle angiveligt være at få danskerne til at købe hybrid- eller gasbiler for dermed at reducere CO 2 -udslippet. Janus Breck tilføjede, at en omlægning af registreringsafgiften ikke kommer foreløbigt, og at det i øvrigt er et større arbejde, der kræver megen analyse. Opbakning fra FDM FDM, Forenede Danske Motorejere, har tidligere udtalt sig kritisk om den hidtil ensidige satsning på elbiler og synes, at gasbilerne er et godt alternativ til benzin- og dieselmotorerne. I forhold til benzinbilerne bliver CO 2 -udledningen reduceret med mindst 25 procent og mere, hvis man anvender biogas. I forhold til dieselbilerne er udledningen af sundhedsskadelige stoffer markant lavere, hedder det i en artikel på foreningens hjemmeside. FDM s adm. direktør Thomas Møller Thomsen mener dog ikke, at tiden er inde til endnu en lappeløsning af vores registreringsafgiftssystem, men at det er tid til at indføre en helt ny og teknologineutral afgiftsmodel. En gasbil er dyrere at bygge. I andre lande med gasbiler er merprisen, fx for en Opel Zafira til gas (CNG), ca kr., men på grund af de høje registreringsafgifter vil merprisen i Danmark være ca kr. Yderligere straffes gasbiler af, at gasforbruget måles i kilo og ikke i liter, som registreringsafgiften udregnes efter. Nu kommer gastankanlæggene Alligevel satser flere gasselskaber nu på at etablere tankanlæg til gasbiler. De koster ca. 1,5 mio. kr. stykket. Naturgas Fyn har allerede et ved sit hovedsæde i Odense. HMN Naturgas har fået godkendt opstillingen af sit første demonstrationsanlæg i Skive, som ventes klar i slutningen af marts. Anlægget bliver døgnåbent og er baseret på en aftale med Skive Kommune, som i første omgang vil anskaffe otte gasbiler til hjemmeplejen - senere endnu flere. Tilsvarende har E.ON på grundlag af sine erfaringer fra Sverige truffet aftale med Københavns Kommune om etablering af et tankanlæg på Amager. I første omgang baseres anlæggene på naturgas, men erstattes senere af opgraderet biogas efterhånden som det bliver tilgængeligt på naturgasnettet. Klima-, bygnings- og energiminister Martin Lidegaard (R) har sat sine embedsmænd til at regne på mulighederne for at fremme natur- og biogas som drivmiddel på de danske veje.»vi regner på, hvad der skal til for at gøre gasdrevne køretøjer til et økonomisk attraktivt alternativ til traditionelle diesellastbiler,«siger ministeren til 2 Gasteknik nr

3 I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 6 December årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Nu kommer gasbilerne (snart?) Leder: COP18 Markant fald i naturgasforbruget DONG vil opgradere mere biogas Gas er en grundpille i energiforsyningen Fremgang og sund økonomi i DGF Rekordstor deltagelse i årsmødet WEO 2012: Vi kan nå det endnu Får vi skifergas og nye grønne gasser? Gassens fremtidige rolle på villamarkedet Branchen er klar med grønne energianlæg Gassystemets rolle på kort og lang sigt Testcenter for Grønne Gasser indviet En lys idé sparede mange penge Gasbeholderen faldt, som den skulle Vejen til Paris COP18 Energipolitikere fra hele verden samles i disse dage i Doha, Qatar til COP18 for at nå til enighed om nye globale klimatiltag: en forlængelse af den nugældende Kyotoprotokol, klimakontanter fra rige til fattige lande samt en køreplan for, hvordan man i 2020 kan nå frem til en ny global klimaaftale. Den nye rapport fra FN s miljøorganisation UNEP kræver handling: Temperaturen stiger 4 C i 2100, havene stiger, koralrev går i opløsning, ekstreme hedebølger, og tropesygdomme invaderer Danmark. Man kommer ikke udenom, at naturgassen vil spille en stigende rolle i verdens energiforsyning. Det bliver naturgassen, der skal levere en stor del af den CO 2 -reduktion, der satses så hårdt på, sammen med energibesparelserne. Det kom meget klart frem på DGF s årsmøde nr I IEA s cheføkonom Fatih Birols meget markante præsentation af World Energy Outlook 2012 fremgik, at vi er ikke på rette vej, og at vores vindue til en effektiv indsats bliver stadig mindre. Birol fremhævede, at et af de afgørende instrumenter ville være energieffektivisering. Vi kan og skal bringe vores energiforbrug ned uden tab af velfærd via effektivisering. Han roste Danmark for at have sat energieffektivisering højt på dagsordenen. IEA ser, at naturgassen er det eneste fossile brændstof med en stigende andel af energiforbruget. IEA forudser, at skifergasrevolutionen på få år vil gøre USA til verdens største gasproducent og snart til eksportør af skifergas og -olie. Han påpegede verdens landes indbyrdes afhængighed. De kan ikke se bort fra konsekvenserne af deres energipolitik på deres konkurrenceevne. Han så Europa i klemme med høje energipriser og høje lønninger. Sammenkædningen af olie- og gaspriser er under hurtig opløsning, og gasprisen ligger langt under olieprisen. Ironisk nok er USA det land i verden, der p.t. nedbringer sin CO 2 -emission hurtigst via anvendelse af gas i stedet for kul, mens Europas emission stiger ved anvendelse af de billige kul frem for gas. Klimakommissær Connie Hedegaard prioriterede en fjernelse af CO 2 -kvoter, så der igen blev plads til naturgassen. Alle nævnte naturgassens rolle som fleksibel energi i en verden med mere vedvarende energi. Fatih Birol vurderede, at transportområdet kan drage stor nytte af den billige og miljøvenlige gas. Amerikanerne kommer til at gå forrest med gas til tung transport. Vi hørte, at danske politikere har en stigende forståelse for gassystemmets vigtige rolle i fremtidens danske energiforsyning. Det var morsomt, at danske politikere taler om fossilfrit, mens EU ser på den reelle effekt på miljøet. Det er måske ikke særligt bærbart, hvis anvendelsen af træ først giver en positiv effekt på klimaet i Så har vi måttet tilpasse os tropesygdomme mv. for længst. Sponsorer for Gasteknik: Forsiden: IEA s cheføkonom, dr. Fatih Birol advarer på DGF s årsmøde om, at tiden er knap for at undgå uafvendelige klimaændringer. (Foto: Jean Schweitzer) Gasteknik nr

4 K o r t n y t Mærsk får medhold i Energitilsynet Energitilsynet har truffet en ny og principiel afgørelse om prisen på transport af naturgas fra naturgasfelterne i Nordsøen til gasbehandlingsanlægget i Nybro på den jyske vestkyst det særlige opstrømssystem. Afgørelsen betyder, at DONG Naturgas A/S skal nedsætte transportprisen fra de nuværende 10 øre pr. kubikmeter til et niveau på 5-7 øre pr. kubikmeter naturgas. Afgørelsen omfatter aftaler, der er indgået med Maersk Energy Marketing A/S i perioden juli 2011 til oktober Energitilsynets afgørelse vil gøre det mere attraktivt at transportere gas fra produktionsfelterne i Nordsøen til det danske marked, hvilket vil styrke konkurrencen på gasmarkedet i Danmark. Dansk skifergasboring forsinket Mangel på borerigge betyder, at det franske energiselskab Total tidligst til oktober næste år ved, om undergrunden i Vendsyssel indeholder skifergas. Markedet for onshore borerigge er spændt hårdt i øjeblikket, og virksomhederne har simpelthen for travlt til, at Total kan få en borerig i foråret. Imens er Total ved at forhandle kontrakter om anlæg af borepladsen og om at bore den første af i alt to vandboringer, der skal sikre vand til boremudder og proces under skiferboringen, oplyser Ingeniørens hjemmeside, Afgifter øger fjernvarmepriser Prisen på fjernvarme er steget med 578 kroner til kroner for et standardhus. Det er en stigning på 4,4 procent. Generelle prisstigninger på brændsler samt stigende afgifter er årsagen, viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik for Selv om det generelt er de grønne brændsler som halm og flis, der er billigst, så er konkurrencefordelen i forhold til individuel naturgas snævret ind, erkender Dansk Fjernvarme. Varmeprisen for et standardhus opvarmet med individuelt naturgasfyr er nemlig faldet med ca kr. til kr. Dermed er der blevet flere fjernvarmeværker, som ikke kan konkurrere med individuel naturgas. 35 af de helt små og dyre barmarksværker har dog med det nye energiforlig fået mulighed for at fravælge naturgas som brændsel. Markant fald i naturgasforbruget Det faktiske forbrug af naturgas faldt i 1. kvartal af 2012 med hele 16,5 %, sammenlignet med 1. kvartal 2011, oplyser Energistyrelsen. I 2. kvartal var der dog tale om en lille stigning på 1,3 % i forhold til samme periode i Nedgangen skyldes især en markant nedgang i den danske elproduktion og dermed brændselsforbruget på de danske kraftværker. Det betød, at Danmark i 1. halvår 2012 var nettoimportør af elektricitet, hvor vi i 2011 var nettoeksportør. Medvirkende til det lavere forbrug er dog også, at graddagetallet i 1. kvartal var noget lavere end i 1. kvartal Ændringerne er især gået ud over forbruget af kul og koks, som i 1. kvartal faldt med 28,4 % og i 2. kvartal med hele 36,8 %. Produktionen af naturgas fra Nordsøen faldt i 1. halvår af 2012 med 9,5 %, mens produktionen af olie i faldt med 8,2 %. Forbruget af vedvarende energi steg i 1. kvartal med 4,8 % og i 2. kvartal med 3,1 %. Det samlede faktiske energiforbrug faldt i 1. halvår 2012 med 7,1 %. Korrigeret for brændselsforbruget, knyttet til udenrigshandlen med el, faldt energiforbruget med 2,9 % i 1. halvår Fortsat fald i dansk gasproduktion Energistyrelsen forventer i en opdatering af sin prognose for den danske olie- og gasproduktion at produktionen af salgsgas i år bliver på 4,7 mia. Nm 3. I forhold til produktionen på 5,6 mia. Nm 3 i 2011 er det et fald på 16 %, men i forhold til årsrapporten er den forventede produktion i 2012 opskrevet med 0,4 mia. Nm 3, svarende til 9 %. Opskrivningen skyldes især større efterspørgsel end forventet. I perioden 2013 til 2015 forventes produktionen at være lavere end i 2012 med henholdsvis 3,4, 3,7 og 3,4 Nm 3, for der efter stige til 4,9 mia. Nm 3 i 2016, hovedsagelig som følge af produktion fra nye udbygninger, eksempelvis Hejrefeltet. Store investeringer De samlede investeringer i udbygning af både olie- og gasfelter skønnes i 2012 til 6,3 mia. kr. Skønnet er nedskrevet med 0,2 mia. kr. i forhold til årsrapporten. Det samlede investeringsskøn for prognoseperioden frem til 2017 udgør 45,5 mia. kr. Skønnet er opskrevet med 1,8 mia. kr. i forhold til årsrapporten. Udgifterne til efterforskningsog vurderingsaktiviteter i 2012 anslås til 1,0 mia. kr. Danmark er verdens bedste klimaforkæmper Danmark blev på klimatopmødet COP18 i Doha, Quatar kåret som verdens bedste klimaforkæmper. Målt på reduktion af CO 2 - udledning, brug af vedvarende energi, energieffektivitet og klimavenlig politik, indtager Danmark 1. pladsen foran Sverige i Climate Change Performance Index, som er udarbejdet i samarbejde med Germanwatch. Verdensnaturfonden WWF, miljøorganisationen NOAH og Det Økologiske Råd har sammen stået for en vurdering af den danske politiske klimaindsats. Verden har brug for lande, der kan fungere som forbilleder på, hvordan man omstiller et helt samfund til vedvarende energi med en høj grad af energieffektivitet. Danmark demonstrerer i praksis, at det er både muligt og økonomisk bæredygtigt at omstille energiforsyningen, siger klima- og energimedarbejder i Det Økologiske Råd, Søren Dyck-Madsen, til Berlingske. 4 Gasteknik nr

5 Kh oe rat d enry t DONG Energy indviede i september 2011 sit første anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet. Nu forventes yderligere 3-4 anlæg inden DONG vil opgradere mere biogas DONG Energy og svenske Malmberg Water indgået et strategisk samarbejde om etablering af en række opgraderingsanlæg. Aftalen blev offentliggjort 15. november af koncerndirektør Lars Clausen ved indvielsen af Testcenter for Grønne Gasser. Lars Clausen vurderer, at parterne allerede i 2014 vil have opført tre eller fire anlæg, og at de vil kunne levere op til 30 mio. m 3 biogas. Det svarer til det årlige forbrug i cirka husstande. Det første anlæg forventes opført lige uden for Horsens i samarbejde med Horsens Bioenergi. Den samlede værdi af aftalen med Malmberg Water kan løbe op i over 100 millioner kr., hvis alle seks anlæg opføres. Gasområdet får et nyt afsnit C-12 Sikkerhedsstyrelsen udgiver i december et nyt afsnit C-12 til Gasreglementet. Som noget nyt fastsætter afsnittet nu også krav til brint og biogas. Helt konkret kan man se, hvad biogassen skal indeholde, inden den må tilsættes naturgasnettet og sendes ud til forbrugerne. Naturgassystemet i Danmark står over for en omstilling, så det i fremtiden i stigende grad bliver distributionsnet for vedvarende energi. Det er en meget spændende udvikling, som vi vil bidrage til, og derfor har vi indgået aftale med Malmberg Water, siger Lars Clausen. Ud over biogas fra landbrug, industri og rensningsanlæg kan DONG Energy ved hjælp af en enzymbaseret teknologi sortere affald og omdanne den organiske del til en flydende væske, der kan bruges til produktion af biogas. Dette sker på REnescienceanlægget på Amager. Efter opgradering er biogassen klar til anvendelse til opvarmning, elproduktion og transport mv. Det nye reglement indeholder også et afsnit om fremtidens varierende gaskvaliteter. Her bliver det nu tilladt at importere gas med et wobbeindeks, der er lavere end det, der i dag er tilladt. Det nye afsnit C-12 træder i kraft 1. januar 2013, hvorefter det kan hentes på oplyser Sikkerhedsstyrelsen. HMN sænker distributionstariffer HMN Naturgas I/S sænker pr. 1. januar sine distributionstariffer med gennemsnitligt 22 %. Ændringen blev godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde 2. november. Det er robust økonomi og lav gæld, som giver HMN Naturgas muligheden for at sænke tarifferne med samlet ca. 200 mio. kr. For en typisk villakunde med et forbrug på m 3 naturgas årligt betyder det en nettobesparelse på 401 kr. inkl. moms og fast afgift, mens et mindre naturgasfyret kraftvarmeværk med et årligt forbrug på 1 mio. m 3 gas kan sænke sine udgifter med kr. inkl. moms. Det er tredje år i træk, at selskabet sænker sine tariffer. For den almindelige forbruger er naturgas lige nu 35 % billigere end olie, og naturgas i HMN Naturgas område er billigere end varmen fra over halvdelen af fjernvarmeværkerne. Aftale fordobler energibesparelser I løbet af de næste tre år skal der gøres en ekstra indsats for at spare på energien. Samlet skal der spares energi svarende til et års forbrug i omkring husstande. Det fremgår af en aftale, som klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard 13. november indgik med net- og distributionsselskaberne. Den nye aftale betyder, at net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres indsats for at spare på energien. Det vil praktisk ske ved, at selskaberne hjælper deres kunder det kan være virksomheder eller private med at reducere energiforbruget. Selskabernes indsats kan blandt andet bestå i rådgivning, faglig og finansiel bistand. Milliard-tab hos DONG Energy 325 medarbejdere hos DONG Energy modtog 28. november en fyreseddel for at rette op på selskabets økonomi efter et underskud i årets første ni måneder på hele 2,4 mia. kroner efter skat. Den primære årsag er, at lave CO 2 - og kulpriser har givet tab på gaslagerkontrakter og hensættelser til tab på selskabets andel af LNG-terminalen i Holland. Ved udgangen af tredje kvartal beskæftigede DONG Energy, hvad der svarer til årsværk. Gasteknik nr. nr

6 D G F å r s m ø d e Af Ole Albæk Pedersen, formand for Dansk Gas Forening Gas er en grundpille i dansk energiforsyning Uddrag af formandens beretning på Dansk Gas Forenings årsmøde 2012 på Hotel Nyborg Strand november. Både nationalt og internationalt har vi endnu engang været igennem et rigtig spændende år for energisektoren og ikke mindst for gassektoren. I juni måned var der Verdensgaskonference i Kuala Lumpur, og det overordnede budskab var, at naturgassen vinder frem i højt tempo. Det gør den, fordi den er fleksibel, billig, rigelig og miljøvenlig. Og naturgassen er den eneste umiddelbart tilgængelige og realistiske løsning, når atomkraft og kulkraft skal neddrosles. Og det står jo som bekendt øverst på dagsordenen i adskillige lande. Og samtidig breder der sig en erkendelse af, at naturgassen er den optimale partner for vedvarende energi. Det er bemærkelsesværdigt, at topdirektøren for Shell - et af verdens allerstørste, hvis ikke det største energiselskab - Peter Voser kunne fortælle, at Shell nu for første gang i firmaets historie producerer mere naturgas end olie. Han forudså også, at LNG vil blive fordoblet inden for de næste 10 år og udtalte, at... på intet tidspunkt i energiindustriens historie har naturgas været i en vigtigere position end nu... Men Verdensgaskonferencen understregede også meget tydeligt, at verdens regioner befinder sig i meget forskellige faser af deres energiudvikling. Det europæiske fokus på klima genfindes slet ikke i samme omfang i Asien og andre regioner i stærk vækst. Og den gaseufori, man oplever i Nordamerika, er svær at genfinde i Europa. Naturgas er sund fornuft Mange europæiske lande, herunder Danmark, synes lidt i splid med sig selv, hvad angår gassen i fremtidens energimix. Man ønsker den energitryghed, som naturgassen er garant for, men er bekymret for de miljømæssige påvirkninger fra den kuldioxid, som uvægerligt er en konsekvens af gasudnyttelsen. Mit grundsynspunkt er, at naturgas er sund fornuft. Det er den, fordi den er et rigtig godt brændsel, og fordi vi selv har gas nok til mindst 10 år endnu og måske meget, meget længere i form af skifergas. Og hvis den hjemlige gas engang skulle slippe op, har vi solide ledningsforbindelser til rigelige reserver uden for Danmark. Prisen er fornuftig, og alt tyder på, at det vil den fortsætte med at være i overskuelig fremtid. Og så selvfølgelig, som tidligere nævnt: gassen er den perfekte partner for et energisystem, som langsomt skal udvikles til at indeholde mere og mere vedvarende energi. Energiforliget At vi skal have mere vedvarende energi, blev slået fast med syvtommersøm i forbindelse med årets vel nok vigtigste danske energibegivenhed, nemlig Energiforliget. Set med gasøjne er Energiforliget nogenlunde spiseligt for gassektoren, om end ikke ligefrem en lækkerbisken. Vi skal i en grønnere retning gennem energieffektivisering, udbygning af vindkraft og biobrændsler, og politikerne har en drøm om på meget langt sigt udelukkende at bruge vedvarende energi. Men jeg læser også aftalen sådan, at gassystemet vil være en grundpille i dansk energiforsyning i mange år fremover, hvilket jo er ganske fornuftigt. Det nye i Energiforliget er erkendelsen af, at gassen vil være det helt afgørende energilager, når de meget dyre vindmøller står stille. På trods heraf må vi notere os, at hvis udviklingen går, som forliget lægger op til, vil vi se en betydelig reduktion i den danske gasanvendelse i de kommende år. Biogassen Det betyder bestemt ikke, at udviklingen på gasområdet går i stå - tværtimod. Energiforliget giver nemlig helt nye og spændende muligheder på biogasområdet. Vilkårene for produktion af biogas og indfødning på gasnettet forbedres væsentligt. Det betyder forhåbentlig, at mange planlagte projekter nu kan realiseres. Gasselskaberne er klar til den grønne gas. Vi har viden, erfaring, organisation og viljen til at gå aktivt ind. Det er nu i høj 6 Gasteknik nr

7 D G F å r s m ø d e Dansk Gas Forenings formand Ole Albæk Pedersen aflægger beretning på årsmødet i Nyborg. grad også vores ansvar, at der sker noget. Teknikken er på plads. Ligeledes forventer jeg, at vi inden for overskuelig tid vil se en udvikling i anvendelsen af naturgas i tung transport. Også her må gasselskaberne være med til at gå forrest. Og også her er teknikken på plads. Forholdet til fjernvarmen Vi må forvente, at konkurrencen med fjernvarmen vil blive yderligere skærpet i de kommende år, og det er vores forpligtelse at sikre, at konkurrencen foregår på lige vilkår og på et sagligt grundlag. Vi skal sikre en sober belysning af både privatøkonomi og samfundsøkonomi. Det samme gælder for biomasse versus naturgas i de decentrale kraftvarmeværker. Man er efter min mening på vej til at begå en historisk fejltagelse, når man erstatter naturgasfyrede motorer med træpille- eller halmfyrede kedler. Som påvist af DGC, er biobrændslerne - også miljømæssigt - en dårligere løsning, og de betyder en afmontering af det velfungerende danske kraftvarmesystem. Sammenfattende er det min vurdering, at energiforliget rummer store muligheder for gassystemet og sektorens medarbejdere i mange år fremover. Vi er klar med vores bidrag til realiseringen af forliget - vi gør det i overbevisning om, at virkeligheden fortsat vil være på gassens side. Skifergasrevolutionen Jeg kan ikke forlade denne faglige del af min beretning uden at give skifergassen nogle ord med på vejen. Skifergas har i løbet af kort tid revolutioneret USA s energimarked og betydet store CO 2 -reduktioner i takt med, at kul er erstattet med gas i elproduktionen. Skifergassen har markant forbedret USA s konkurrenceevne med stor betydning for beskæftigelsen. Det samme kan ske for Danmark. Total og Nordsøfonden leder nu efter skifergas i Nordsjælland og i Vendsyssel, hvor den første prøveboring finder sted i løbet af sommeren Mulighederne er endog meget store. Det Internationale Energi Agentur anslår, at der er 650 mia. m 3 skifergas i den danske undergrund. Nok til at dække det nuværende danske gasforbrug år. Og så ganske kort om bekymringerne. IGU har til Verdensgaskonferencen i Kuala Lumpur kigget på miljøbekymringerne for at skille fakta fra myter. Det er der kommet en ganske sober og letlæst publikation ud af, som HMN Gassalg har fået oversat som bidrag til den danske debat. Den kan læses på og Vi er helt trygge ved, at energiselskaberne sammen med myndigheder, NGO er og befolkning vil bane vejen for en sikker udvinding af de danske skifergasreserver. Det vil være et vigtigt bidrag til vores fremtidige velstand og til vores energitryghed og vise sig uundværlig som stabil partner for de ustabile vedvarende energikilder. Vi ønsker Total og Nordsøfonden held og lykke med den kommende prøveboring. Flere medlemmer - god økonomi Det går godt for Dansk Gas Forening. Økonomien er stabil, medlemstallet er svagt stigende - vi er nu 475 medlemmer - hvilket er en stigning på 15 medlemmer i løbet af et år. Vi har oplevet rekorddeltagelse til de Gastekniske Dage og til dette årsmøde. Endvidere har vi et rigtig godt fagblad i form af Gasteknik. Som sidste år, skal jeg også i år opfordre jer alle til at huske nye kolleger på, at de bør melde sig ind i DGF, så vi sammen kan sikre foreningens fortsatte udvikling. Det er selvfølgelig især vigtigt, at yngre medarbejdere rekrutteres > > > Gasteknik nr

8 D G F å r s m ø d e t Deltagerne i Dansk Gas Forenings årsmøde havde ingen kommentarer til formandens beretning. Gas er en grundpille... til DGF, så foreningen ikke bliver hægtet af det generationsskifte, der er i gang i gassektoren. Og med de forventninger, man med rette kan have til gassens fremtid og til den dynamik, der præger sektoren, burde det ikke være svært at lokke nye yngre medlemmer til. Gasteknik Gasteknik er DGF s faglige talerør. Det udkommer seks gange årligt. Bladets profil er aktuelle faglige artikler om gas og energi, suppleret med nyheder fra branchen og foreningen. Jeg kan med glæde oplyse, at annoncesalget er øget med knap 30 % i forhold til forrige regnskabsår. Desværre modsvarer øgede distributionsomkostninger stigningen i annoncesalget, og endnu en forventet portostigning i 2013 betyder, at bladets økonomi igen kommer under pres. Der er derfor i 2012 indhentet tilbud fra en alternativ distributør, ligesom hel- eller delvis overgang til e-distribution er drøftet. Indtil videre vurderes ingen af disse muligheder dog attraktive. Heldigvis er Gastekniks sponsorer trofaste, og indtægterne fra sponsorater er opretholdt, hvilket er af stor betydning. Tak til sponsorerne, og tak til alle i bladudvalget for indsatsen i årets løb. Gastekniske dage Et andet stort aktiv for foreningen er vores Gastekniske Dage. De blev i år afholdt for fjerde gang med stor succes. Det foregik som tidligere år på Munkebjerg Hotel i Vejle i dagene maj. Der var 174 deltagere og 40 forskellige foredragsholdere. I 2013 bliver Gastekniske Dage afholdt den maj denne gang på Comwell i Middelfart. Program og invitation forventes udsendt primo Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke både foredragsholdere og de sponsorer, der var med til at sikre en god økonomi for de Gastekniske Dage. Vi håber, I også vil bidrage i Hvis nogen af de tilstedeværende har ideer eller forslag til de Gastekniske Dage, så tøv ikke med at kontakte Michael Larsen eller Jette Due Gudmandsen, DGC. Det internationale samarbejde DGF er som bekendt det danske medlem af den Internationale Gas Union - IGU - og det er med tilfredsstillelse, jeg kan rapportere, at der i det netop påbegyndte triennium er en flot dansk repræsentation med knap 20 deltagere i IGU s komitéer. Tak til alle selskaberne, som lægger mandskabsressourcer til og dækker mødeomkostningerne. Som mange vil vide, overtog Frankrig formandskabet for IGU efter Verdensgaskonferencen i Kuala Lumpur, og den næste Verdensgaskonference finder sted juni 2015 i Paris. Vores franske kolleger er kommet flyvende fra start med et spændende og ambitiøst arbejdsprogram for de kommende tre år. Jeg kan endvidere oplyse, at det går rigtig fint med planlægningen af IGU s forskningkonference - IGRC som DGF jo officielt er vært for via IGU medlemskabet. Det er dog DGC, der løser opgaven på vegne af DGF. Konferencen har fin opbakning fra et stærkt felt af sponsorer, og det tekniske program er så småt ved at tage form. En dynamisk sektor Man kan sammenfattende sige, at det er et privilegium at få lov til at arbejde i en så spændende og dynamisk sektor som gassektoren - en sektor, som også fremover vil have afgørende betydning for landets ve og vel. Og vores gasforening er godt klædt på til at spille sin rolle i udviklingen af en fornuftig energifremtid for Danmark. Det er måske ikke en hovedrolle, men trods alt en vigtig rolle for sammenhængen og trivslen i gassektoren. 8 Gasteknik nr

9 D G F å r s m ø d e Fremgang og sund økonomi i DGF Dansk Gas Forening kom styrket ud af regnskabsåret , fremgik det af det regnskab, der blev fremlagt på generalforsamlingen ved årsmødet i Nyborg. Årets resultat lyder på kr., hvilket er en fremgang på godt kr. i forhold til det foregående regnskab. Dermed udgør foreningens formue nu godt kr. Fremgangen skyldes bl.a. en fremgang i medlemstallet på ca. 15 til i alt 475 med udgangen af juni Endvidere var der overskud i kraft af større tilslutning til både årsmødet i 2011 og Gastekniske Dage i Nettoudgiften til udgivelsen af foreningens blad Gasteknik faldt med knap kr., men oversteg alligevel budgettet med godt kr. som følge af øgede udgifter til distribution. Udgiften til medlemskab af den internationale gasunion, IGU, beløber sig til godt kr. Som tak for indsatsen i Dansk Gas Forening overrakte formanden Ole Albæk Pedersen en lille erkendtlighed til det afgående bestyrelsesmedlem Flemming Hansen. Bestyrelsens nestor afløst af yngre kræfter Peter A. Hodal (t.v.) uddeler Gasprisen 2012 til Bjarne Spiegelhauer. Gasprisen 2012 til Spiegelhauer Det udløste markant bifald, da Dansk Gas Forenings næstformand, Peter A. Hodal, under festmiddagen ved årsmødet i Nyborg udløste spændingen om modtageren af Gasprisen Han har i mere end 30 år ydet en markant indsats i gasbranchen. Han arrangerede kurser før der var noget, der hed kursister. Rigtig mange af jer har været med på hans kurser og før eller siden bestået ellers var I vel ikke her, lød det fra Peter Hodal. Ud over de mange kurser fremhævede Peter Hodal også Bjarne Spiegelhauers utallige artikler og vejledninger, og at han har været vedholdende og stædig. Bjarne Spiegelhauer, der indtil 1. december var ansat hos DGC, takkede for prisen, som han i sin tid var en af initiativtagerne til. Meningen var, at den skulle gives til unge, lovende i branchen og ikke gamle folk som mig. Alligevel er jeg glad for prisen. Jørgen K. Nielsen, DEBRA, roste Bjarne Spiegelhauers indsats for sikkerheden i branchen. Det skyldes sikkert, at du er blevet en kylling efter dine erfaringer med det, du selv har rodet dig ud i, og hele tre gange på Teknologisk Institut fik udløst brandalarmen. Efter mere end 20 år som medlem af Dansk Gas Forenings bestyrelse mente Flemming Hansen fra fh-teknik i Randers sig i sin gode ret til at trække sig fra posten og overlade scenen til yngre kræfter. Derfor ønskede han ikke at genopstille på den 101. ordinære generalforsamling 22. november på Nyborg Strand. Som hans afløser valgte generalforsamlingen 36-årige Anders Zeeberg, der tidligere på året blev udnævnt til adm. direktør for Anders Zeeberg Vaillant A/S efter to år som salgsdirektør i firmaet. Generalforsamlingen genvalgte Astrid Birnbaum fra Københavns Energi, Henrik Rosenberg fra det rådgivende ingeniørfirma Balslev A/S, og DGC s adm. direktør Peter I. Hinstrup, der er foreningens sekretær. Som afslutning på generalforsamlingen rettede formanden Ole Albæk Pedersen en særlig tak til Flemming Hansen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen og støtte til foreningen. Gasteknik nr

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013 Nu kommer gasbilerne www.dongenergy.com ENERGI I FORANDRING VI FINDER ENERGIEN NU OG I FREMTIDEN Den dobbelte udfordring Vi bruger alle energi i hverdagen.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2014 Kæmpe succes for IGRC-konferencen i København Tillæg: Program for Årets Gaskonference Flere gasbiler ud på vejene Antallet af gasbiler på de danske

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008. Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2008 Dansk Gas Forening ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår Vigtigt Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007. Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2007 Foulum-anlæg skal øge dansk forskning i biogas KONDENSERENDE BAXI GASKEDEL WGB-K15 C Med indbygget 60 ltr. varmtvandsbeholder Den Kondenserende WGB

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014 Gang i den grønne gas til transport Årets gaskonference 2014 13.-14. november på Hotel Scandic, Sydhavnen København Nye gasser - nye perspektiver

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011. Optimisme blandt internationale gasforskere i København Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2011 Optimisme blandt internationale gasforskere i København Jubilæumsårsmøde i Dansk Gas Forening 17. - 18. nov. 2011 på Hotel Nyborg Strand Tema: Gas

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011. LNG kan sikre renere skibsfart Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2011 LNG kan sikre renere skibsfart energi I FORANDRING Vi finder ny energi DONG Energy s vision er at levere ren og stabil energi. Grundlaget for at virkeliggøre

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2010 Nu bygges gasledningen gennem Østersøen Velkommen til nye læsere! Alle virksomheder med autorisation til at udføre gasinstallationer får fremover

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2013 Naturgas ofte billigere end fjernvarme Årets gaskonference 2013 Danmarks fremtid som gasland 14.-15. november 2013 Hotel Scandic Sydhavnen København

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2013 Fiskemelsindustri og landbrug skifter til naturgas Den 1. marts øges straffen for karteller Karteller koster samfund, virksomheder og forbrugere dyrt.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007. København er klar til Bygas2 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2007 København er klar til Bygas2 Dansk Gas Forenings arrangementer ERFA Konference - Gasmåling Det fremtidige energimarked 30. - 31. oktober 2007 på Hindsgavl

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014. Mere gas fra Københavns spildevand Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2014 Mere gas fra Københavns spildevand Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli

Læs mere

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2

Når vi arbejder med at finde varige løsninger, der hverken belaster miljøet ved udvinding eller ved brug - ikke mindst CO 2 2 Forord Vi skal passe på den jord, vi bor på. Også i Nordsjælland. Og vi skal finde energikilder, som ikke belaster vores miljø endnu mere. Derfor har vi en klima-strategi i Hillerød Kommune, hvor alle

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

På sporet af fremtiden

På sporet af fremtiden Nr. 3 juni 2006 95. årgang På sporet af fremtiden Brintværksted på Gasmuseet Side 14 Er A-certifikatet i vanskeligheder? Side 6 Fælles vagtcentral for HNG og Midt-Nord Side 8-9 - det danske tidsskrift

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2009 Gastekniske dage i Vejle blev en succes ENERGI I forandring Vi tager toppen af kulforbruget Vi har fået halm og kraftværker til at arbejde sammen

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 Ministeren Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Skatteudvalget Livø kan blive selvforsynende Reduceret ledningstab Elpatronordningen NO

Læs mere