Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over grænsehandel. Bilagsrapport 2012"

Transkript

1 Status over grænsehandel Bilagsrapport 2012

2 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark Afgiftsændringer i Danmark Danmark Sverige Norge Tyskland EU Udviklingen i grænsetrafikken Landegrænsen Persontrafik med færger Øresund Flytrafik Udviklingen i den samlede trafik Kapitel 2. Spiritus Udvikling i salg af spiritus Udvikling i priser på spiritus Grænsehandel med spiritus Danskeres grænsehandel i udlandet Skatteministeriets skøn Udlændinges grænsehandel i Danmark Virkninger af afgiftsændringer Kapitel 3. Tobak Udvikling i salget af tobak Udvikling i priser på tobak Cigaretter Røgtobak Grænsehandel med tobak Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Virkning af afgiftsændringer Kapitel 4. Øl Udvikling i det afgiftspligtige salg af øl Udvikling i priser på øl Grænsehandel med øl Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Virkning af afgiftsændringer Kapitel 5. Vin Udvikling i det afgiftspligtige salg af vin Udvikling i priser på vin Grænsehandel med vin Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Virkning af afgiftsændringer Kapitel 6. Sodavand Udvikling i salget af sodavand Udvikling i priser på sodavand Grænsehandel med sodavand Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Skatteministeriets skøn over grænsehandel Virkning af afgiftsændringer

4 Bilagsrapport Status over grænsehandel 2012 Kapitel 7. Chokolade og slik Udvikling i salg af chokolade Udvikling i priser på chokolade Grænsehandel med chokolade Danskeres grænsehandel i udlandet Illegal handel Udlændinges grænsehandel i Danmark Virkning af afgiftsændringer Kapitel 8. Energiprodukter Udvikling i salg af energiprodukter Benzin Dieselolie Energikoks Udvikling i priser på energiprodukter Benzin Dieselolie Energikoks Grænsehandel med energiprodukter Benzin Dieselolie Energikoks Virkninger af afgiftsændringer på energiprodukter Andre elementer Kapitel 9. Grænsehandel med andre varer Bilagstabeller 180 4

5 Afgiftsændringer Kapitel 1. Afgiftsændringer i og omkring Danmark 1.1. Afgiftsændringer i Danmark Siden udgivelsen af Status over grænsehandel, maj 2010 er der i og omkring Danmark sket en række ændringer, der kan påvirke niveauet for grænsehandlen Danmark I Forårspakke 2.0 indgik en del ændringer af afgifterne for de grænsehandelsfølsomme varer. De fleste af disse ændringer trådte i kraft januar Ændringerne i forbindelse med Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 var følgende: 25 pct. forhøjelse af chokoladeafgiften, fra 14,20 kr. pr. kg til 17,75 kr. pr. kg. Afgiftssatsen for varer med under 0,5 g sukker pr. 100 g blev fastholdt på 14,20 kr. pr. kg. Omlægning af mineralvandsafgiften så afgiften på sodavand med over 0,5 g sukker pr. 100 ml blev forhøjet fra 0,91 kr. pr. liter til 1,08 kr. pr. liter, og afgiften på sodavand med under 0,5 g sukker pr. 100 ml blev sænket til 0,57 kr. pr. liter. Afgiften på cigaretter blev omlagt og forhøjet. Der blev lagt større vægt på værdielementet, og der blev indført en minimumsafgift. Forhøjelsen pr. 1. januar 2010 svarede til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. pr. 20 stk. pakke. I juli 2010 blev afgiften igen forhøjet svarende til ca. 2 kr. i gennemsnit. Afgifterne på røgtobak og pibetobak blev begge gange forhøjet tilsvarende. Emballageafgiften på emballager til vin og spiritus blev sat ned med 50 pct. pr. 1. januar Tillægsafgiften på alkoholsodavand blev pr. 1. august 2010 ændret, således at cider også blev omfattet af afgiften. Samtidig blev alle tillægsafgiftssatserne forhøjet med 25 øre pr. liter. Den 1. oktober 2011 trådte den nye fedtafgift i kraft i Danmark. Afgiften beskatter mættet fedt i visse fødevarer med 16 kr. pr. kg mættet fedt. Indførelse af fedtafgiften må i et vist omfang forventes at øge forbrugernes incitament til at grænsehandle, men da afgiften hovedsageligt omfatter varer med en begrænset holdbarhed, og som kræver særlig opbevaring, forventes effekten dog at være relativt begrænset. Afgiften på bordvin med et alkoholindhold på mellem 6 og 15 pct. blev forhøjet fra 6,14 kr. pr. liter til 6,87 kr. pr. liter pr. 1. oktober

6 I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev der ligeledes indført en række afgiftsstigninger på de grænsehandelsfølsomme varer. Det drejer sig om følgende ændringer: Afgiften på chokolade og sukkervarer blev forhøjet med 6 kr. pr. 1. januar Afgiften på øl blev forhøjet med 25 pct. pr. 1. januar Afgiften på vin blev forhøjet med 55 pct. pr. 1. januar Afgiften på sukkerholdig mineralvand blev forhøjet med 50 øre pr. 1. januar Afgiften på cigaretter blev omlagt og forhøjet pr. 1. april Omlægningen af afgiften betød, at der blev lagt størst mulig vægt på stykelementet i afgiften, og forhøjelsen svarede til en gennemsnitlig prisstigning på 3 kr. pr. 20 stk. cigaretter. Afgifterne på pibetobak og røgtobak blev samtidig forhøjet tilsvarende. Pr. 1. april 2012 blev der samtidig indført en minimumspakkestørrelse på 20 stk., hvilket bl.a. betyder, at der nu ikke længere kan købes cigaretter i 10 styks pakker Sverige Forhøjelse af dieselafgiften på 20 øre. Omlægning af tobaksafgiften. Stigende svensk kronekurs. Den svenske stat har siden 2010 hævet dieselafgiften i Sverige med 0,20 SEK, hvilket alt andet lige har reduceret den danske forbrugers incitament til at grænsehandle brændstof i Sverige. Den svenske stat har fra januar 2011 omlagt afgiften på cigaretter, fra en stykafgift på 0,31 SEK og en værdiafgift på 39,2 pct. af detailhandelsprisen, til en stykafgift på 1,27 SEK og en værdiafgift på 1 pct. af detailhandelsprisen. Det svarer til den samme afgiftsmodel, som for nyligt er indført i Danmark. Samlet set har omlægningen betydet en afgiftsnedsættelse. En pakke med 19 styks til en detailhandelspris på 55 SEK vil tidligere have en samlet afgift på 27,45 SEK. Efter omlægningen vil den samlede afgift være 24,68 SEK. I Status over grænsehandel, maj 2010 var den svenske kronekurs faldende. I dag er den svenske kronekurs steget og tilbage på niveauet før Den styrkede svenske kronekurs har forbedret den svenske forbrugers købekraft i udlandet og har dermed øget svenskernes incitament til at grænsehandle i 6

7 Afgiftsændringer Danmark. Samtidig betyder en stærkere svensk krone, at den danske forbrugers incitament til at grænsehandle i Sverige er faldet Norge Forhøjelse af afgift på chokolade. Forhøjelse af afgift på benzin og diesel. Forhøjelse af afgift på spiritus. Forhøjelse af afgift på tobak. Forhøjelse af afgift på alkoholfrie drikke tilsat sukker. De norske punktafgifter justeres årligt i henhold til prisudviklingen, hvilket betyder, at de norske afgifter på grænsehandelsfølsomme varer er steget sammenlignet med Status over grænsehandel, maj Den årlige justering betyder, at de norske afgifter alt andet lige stiger i forhold til de danske punktafgifter, der ikke hidtil har været indekseret. Indekseringen af de norske punktafgifter betyder, at norske forbrugere har et øget incitament til at grænsehandle i Danmark Tyskland Tyskland har i perioden forhøjet afgiften på cigaretter. Både den tyske stykog værdiafgift lå lidt over de tilsvarende afgifter i Danmark i juli Dog er den vægtede gennemsnitspris og prisen på det mest populære mærke højere i Danmark end i Tyskland. Delstatsregeringerne i Slesvig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern håndhæver forsat ikke de tyske pantregler i grænsehandlen. Det er således fortsat muligt for de nordiske grænsehandlende at udfylde en eksporterklæring for derved at undgå at betale pant på øl og sodavand i grænsehandlen EU Der har i størstedelen af medlemslandene været forhøjelser af tobaksafgifterne. Typiske feriemål som Cypern, Spanien og Portugal har alle hævet deres afgifter på cigaretter siden Status over grænsehandel, maj Danskere har fra udgangen af december 2009 frit kunnet indføre cigaretter til eget forbrug fra samtlige EU-lande. Denne ændring fra 2009 hænger sammen med, at samtlige EU-lande fra da af skulle leve op til EU's minimumsafgiftsregler. Dette krav har bl.a. betydet afgiftsstigninger i de nye EU-lande som Rumænien, Estland og Litauen. 7

8 Selv om overgangsordningen er udløbet, og der ses afgiftsstigninger over hele Europa, viser en prissammenligning af WAP (Weighted Average Price) på tværs af Europa, at de danske cigaretter stadig er blandt Europas dyreste. 1.2 Udviklingen i grænsetrafikken For perioden ses et fald i personbilstrafikken ind over den dansktyske landegrænse. Størstedelen af reduktionen i trafikken er sket ved de østlige grænseovergange, der traditionelt benyttes af udenlandske køretøjer. Antallet af personer, der krydser Øresund, er for første gang siden åbningen af Øresundsbron reduceret i forhold til tidligere. Faldet i trafik skyldes et fald i antallet af fritids- og ferierejsende. Tallene for udenrigsflytrafikken viser, at antallet af charter- og ruteflyrejsende fortsat er voksende, især antallet af terminerende passagerer er stigende Landegrænsen Trafikken over den dansk-tyske landegrænse tælles maskinelt af vejdirektoratet. Det registreres ikke direkte hvilket type køretøj eller hvilken nationalitet, der er tale om. I tabel 1.1 fremgår den faktiske udvikling fra 1990 til 2001 samt Skatteministeriets skøn over udviklingen fra 2002 til 2011 baseret på de maskinelle tællinger og stikprøveundersøgelser af grænsetrafikken foretaget af Vejdirektoratet i 2000 og Det fremgår af tabel 1.1, at de tidligere års stigende trafik ind over den danske grænse er stoppet. For perioden viser udviklingen i den samlede persontrafik ind over landegrænsen en faldende tendens. Den samlede persontrafik er i perioden faldet med personbiler til 8,1 mio. personbiler svarende til et fald på ca. 4 pct. Det fremgår af tabel 1.1, at størstedelen af reduktionen i persontrafikken ind over landegrænsen skete fra og med en reduktion på henholdsvis personbiler og personbiler. Fra ses et mindre fald i den samlede trafik ind over landegrænsen på biler. 8

9 Afgiftsændringer Tabel 1.1: Skøn over personbilstrafikken ind i Danmark ved landgrænsen 1990 til 2011 Periode Danske Udenlandske I alt biler ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Tal for er skøn på basis af grænsetællinger fra vejdirektoratet. Kilde: Vejdirektoratet. I tabel 1.2 nedenfor ses den samlede trafik inklusiv lastbiler og busser ind over landegrænsen i fordelt på de enkelte grænseovergange. Fra Vejdirektoratets analyser af trafikken over landegrænsen ved vi, at de vestlige grænseovergange traditionelt set benyttes mest af danskere, mens de østlige grænseovergange benyttes mest at udenlandske køretøjer. 1 1 Kilde: Vejdirektoratet, Biltrafikken over den danske landegrænse i

10 Tabel 1.2: Udviklingen i den samlede trafik ind over landgrænsen fordelt på grænseovergange Rudbøll Møllehus Sæd Pebersmark Frøslev Padborg Kruså I alt køretøjer kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Vejdirektoratet. Siden Status over grænsehandel, maj 2010 har trafikken ved den danske landegrænse været faldende. I perioden er det største fald sket ved overgangen ved Frøslev, hvor trafikken ind over landegrænsen er faldet med ca køretøjer. I perioden har antallet af køretøjer, der passerer ind over landegrænsen, været faldende ved stort set alle overgange. Trafikken ved grænseovergangene ved Padborg og Kruså er især reduceret. Tilsammen passerede færre køretøjer grænseovergangene ved Padborg og Kruså i perioden. I hele perioden er ca. 95 pct. af reduktionen i trafikken sket ved de østlige grænseovergange, mens trafikken ved de vestlige grænseovergange samlet har ligget nogenlunde stabilt. Trafikken over grænsen tyder på, at danskeres grænsehandel i Tyskland har været nogenlunde stabil, mens tyskeres grænsehandel er reduceret. 10

11 Afgiftsændringer Persontrafik med færger Udviklingen i grænsetrafikken med færge mellem Danmark og Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Polen og Færøerne ses af tabel 1.3. Tabel 1.3: Udviklingen i persontrafikken via færger mellem Danmark og udlandet Danmark- Norge Jylland- Sverige Rønne- Ystad Rødby- Puttgarden Gedser- Rostock Havneby- List GB, Polen og Færøerne passagerer kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Kilde: Danmarks Statistik. Samlet set faldt trafikken med færgerne med 9 pct. fra , jf. tabel 1.3. Passagertallet med færge mellem Danmark og Storbritannien, Polen og Færøerne er siden 2008 faldet med 41 pct. svarende til ca passagerer. Den største reduktion er sket i perioden , hvor passagertallet på ruterne faldt med 33 pct. svarende til ca passagerer. 11

12 I perioden er trafikken mellem Danmark og Norge samt Danmark og Sverige reduceret med hhv. 6 pct. og 9 pct. I perioden skete der samlet en stigning i trafikken over Kattegat og Skagerrak med ca passagerer fordelt på en stigning på ca på strækningen Danmark- Norge samt en reduktion på ca på strækningen Danmark-Sverige. I 2011 steg trafikken på ruterne Danmark-Sverige med passagerer. Samlet er trafikken mellem Danmark og Norge og Danmark og Sverige faldet med hhv. 3 og 9 pct. Trafikken mellem Gedser og Rostock er i perioden faldet med personer svarende til et fald på 17 pct. På strækningen mellem Rødby og Puttgarden faldt persontrafikken med passagerer svarende til et fald på ca. 10 pct. Det generelt faldende passagertal på færgerne tyder på en generelt faldende grænsehandel for både danskere i udlandet og udlændinge i Danmark Øresund Tabel 1.4 viser, at 2010 var det første år med negativ vækst i trafikken siden broens åbning i Udover den stadige afmatning af økonomien skyldes denne udvikling bl.a. månederne med sne og frost i starten og slutningen af Der er sket et fald i antallet af biler, der passerede Øresundsbroen i perioden på ca svarende til et fald på 2 pct. Samtidig er antallet af togpassagerer, der passerer broen, steget med i perioden svarende til en stigning på 3 pct. Samlet ses en reduktion i antallet af personer, der passerede broen i 2011 i forhold til 2008 på ca , svarende til et fald på 2 pct. Antallet af bil-pendlere var i 2010 uforandret i forhold til Faldet i trafikken over Øresund må derfor skyldes et fald i fritidsrejser, erhvervsrejser og ferierejser. Bil-pendlerne udgjorde i pct. af al trafikken over Øresundsbron. Udviklingen i ferie- og fritidstrafikken over Øresundsbron i 2010 dækker over et fald i andelen af danskere samt en stigning i andelen af svenskere over broen. Dette kan muligvis i et vist omfang skyldes udviklingen i den svenske kronekurs. 12

13 Afgiftsændringer Tabel 1.4: Udviklingen i persontrafikken over Øresundsbron Antal personbiler Antal busser Antal passagerer i personbiler 2) Antal passagerer i busser 1) Antal togpassage rer Antal rejsende over Øresundsbron i alt stk personer kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt ) Forudsætning 35 passagerer pr. bus. 2) Tal for antal passagerer efter 2008 er skøn på basis af udviklingen de forrige år. Kilde: Øresundsbro Konsortiet. Persontrafikken over broen med tog er ligeledes påvirket af den økonomiske situation. Passagertallet er for første gang siden åbningen af Øresundsbroen i 2000 faldet. I 2010 var der samlet ca personer, der dagligt pendlede over Øresundsbroen. 95 pct. af trafikken fra pendlerne var fra Sverige til Danmark, og kun af tog-pendlerne var svenskere. Af tabel 1.5 fremgår det, at grænsetrafikken via Øresund med færgeruten Helsingør-Helsingborg faldt fra ca. 11 mio. passagerer i 2008 til ca. 8,6 mio. passagerer i I perioden faldt passagertallet med 2,4 mio., hvorefter passagertallet igen var svagt stigende i Den samlede grænsetrafik over Øresund var i 2011 på 35,6 mio. personer, hvilket er et fald på 2,7 mio. passagerer fra 2008 til 2011 svarende til et fald på 7 pct. Dette fald skyldes hovedsageligt faldet i passagerer med færgeruten Helsingør-Helsingborg. Trafikken over Øresundsbroen har til sammenligning været mere stabil i perioden. Over 75 pct. af den samlede trafik over Øresund foregår nu via broen. 13

14 Tabel 1.5: Udviklingen i den samlede trafik over Øresund Helsingør-Helsingborg Øresundsbron, personbiler, busser og tog Øresund i alt Mio. passagerer ,65 16,61 28, ,61 18,89 30, ,02 20,27 31, ,72 23,00 33, ,97 26,47 37, ,91 27,45 38,36 1. halvår ,39 13,00 17,39 2. halvår ,03 14,70 19, ,41 27,70 37,11 1. halvår ,85 12,80 16,65 2. halvår ,68 14,60 19, ,53 27,40 35,93 1. halvår ,90 12,60 16,50 2. halvår ,70 14,40 19, ,60 27,00 35,60 Kilde: Danmark Statistik og Øresundsbro Konsortiet. Overordnet kan den faldende trafik over Øresund indikere, at grænsehandlen mellem Danmark og Sverige er faldet. Andelen af pendlere i både personbil og tog har ligget stabilt i perioden, mens andelen af fritidskørsel med bil og andelen af endagsture- og indkøbsture med tog er faldet. Det tyder endvidere på, at omfanget af grænsehandel er blevet mindre, når det forudsættes, at der grænsehandles mere på fritids- og endagsture end ved pendling i hhv. bil og med tog, og at der grænsehandles større mængder med bil Flytrafik Det fremgår af tabel 1.6, at antallet af afrejsende udenrigspassagerer samlet er faldet i perioden Antallet af charterpassagerer faldt fra ca i 2008 til i 2009 svarende til et fald på 12 pct. Denne udvikling kan bl.a. skyldes den generelle økonomiske afmatning i perioden. Fra 2009 til 2011 ses en stigning i antallet af charterpassagerer på ca , svarende til en stigning på 6 pct. Udviklingen i antallet af ruteflypassagerer er i perioden faldet fra 8,96 mio. til 8,14 mio. i 2009, svarende til et fald på 9 pct. Fra 2009 til 2011 ses en stigning i antallet af ruteflypassagerer på ca. 1,27 mio., svarende til en stigning på 16 pct. Samlet ses en stigning på 5 pct. for hele perioden. 14

15 Afgiftsændringer Tabel 1.6: Udvikling i antallet af afrejsende udenrigspassagerer, , Københavns lufthavne, Kastrup I alt Non-Scheduled (charter og taxi) heraf terminerende heraf transit/ transfer I alt Scheduled (rute) heraf terminerende heraf transit/ transfer Mio. passagerer Mio. passagerer ,67 0,64 0,03 7,52 3,61 3, ,58 0,57 0,01 7,72 3,75 3, ,58 0,56 0,02 7,54 4,04 3, ,65 0,63 0,03 8,11 4,81 3, ,74 0,71 0,03 8,45 5,38 3, ,75 0,71 0,04 8,80 5,87 2, ,76 0,73 0,03 9,00 6,28 2, ,79 0,76 0,03 8,96 6,35 2, ,71 0,68 0,03 8,14 5,99 2, ,72 0,69 0,03 8,80 6,51 2, ,75 0,72 0,03 9,41 7,20 2,20 Kilde: Københavns Lufthavn. I tabel 1.6 ses det også, at antallet af transit/transfer ruteflypassagerer generelt er faldet i perioden, og at antallet af transit/transfer charterpassagerer er uændret i forhold til Der har i perioden været en stigning i antallet af terminerende passagerflyvninger for rutefly, mens der ses et fald for terminerende passagerflyvninger for charterfly. Samlet ses en stigning i terminerende passagerflyvninger, hvilket betyder øgede muligheder for grænsehandel Udviklingen i den samlede trafik Den samlede persontrafik til Danmark i 2011 kan opgøres til 56,5 mio. personer mod 55,9 mio. personer i Det vil sige, at den samlede persontrafik er steget med 0,6 mio. personer, jf. tabel 1.7. I 2011 udgjorde danskere skønsmæssigt 22,5 mio. af de indrejsende og udlændinge 34 mio. Stigningen i passagerer i perioden skyldes fortrinsvis stigningen i passagerer gennem Kastrup Lufthavn. Yderligere ses der stigninger i trafikken med færge til og fra Storbritannien, Polen og Færøerne samt til og fra Norge. Trafikken til og fra Tyskland og Danmark, hvor danskere traditionelt grænsehandler, er faldet i perioden. 15

16 Tabel 1.7: Sammensætning af den samlede persontrafik til Danmark i 2006 til 2011 Antal indrejsende personer heraf danskere - heraf udlændinge Antal indrejsende personer - heraf danskere - heraf udlændinge Antal indrejsende personer - heraf danskere - heraf udlændinge Mio. personer Landegrænsen: -personbiler 16,22 7,99 8,23 15,93 7,85 8,08 15,89 7,83 8,06 -busser 1,47 0,72 0,75 1,58 0,78 0,80 1,58 0,78 0,80 Havneby - List, færger 0,16 0,08 0,08 0,16 0,08 0,08 0,15 0,08 0,08 Østersøen, færger 3,91 1,37 2,54 3,84 1,34 2,50 4,10 1,44 2,67 I alt Tyskland 21,76 10,16 11,60 21,51 10,05 11,46 21,72 10,12 11,60 Sverige: Øresund, færger 4,71 1,57 3,14 4,27 1,42 2,85 4,30 1,43 2,87 Øresund, bro 13,85 3,60 10,25 13,70 3,56 10,14 13,70 3,56 10,14 Øresund i alt 18,56 5,17 13,39 18,07 4,99 12,98 18,00 5,00 13,00 Lange ruter, Sverige 1,36 0,48 0,88 1,31 0,46 0,85 1,40 0,49 0,91 I alt Sverige 19,92 5,65 14,27 19,38 5,44 13,84 19,40 5,49 13,91 Andre: Norge, færger 1,66 0,46 1,20 1,69 0,47 1,22 1,69 0,47 1,22 UK, Polen og Færøerne, færger 0,14 0,07 0,07 0,13 0,07 0,06 0,17 0,09 0,08 Lufttrafik: Kastrup 6,66 3,66 3,00 7,20 3,96 3,24 7,92 4,36 3,56 Kastrup Transit 2,18 0,22 1,96 2,33 0,23 2,10 2,23 0,22 2,01 Andre lufthavne 1,28 1,02 0,26 1,43 1,14 0,29 1,55 1,24 0,31 Lufthavne i alt 11,92 5,44 6,48 12,78 5,87 6,91 13,56 6,38 7,18 I alt 55,40 21,79 33,61 55,49 21,90 33,49 56,54 22,54 34,00 Kilde: Danmarks Statistik, Københavns Lufthavn, Vejdirektoratet, Øresundsbro Konsortiet og egne beregninger. 16

17 Spiritus Kapitel 2. Spiritus 2.1 Udvikling i salg af spiritus Den danske afgift på spiritus er, ligesom afgifterne på tobak, øl og vin, en af de afgifter, som er harmoniseret i EU. Den harmoniserede afgift er en minimumsafgift på 40,99 kr. pr. liter ren alkohol (550 EUR pr. hl), hertil kommer, at lande med en afgift under 74,52 kr. pr. liter ren alkohol (1.000 EUR pr. hl ren alkohol) ikke må reducere afgiften, mens lande med en afgift over dette niveau ikke må reducere afgiftssatsen til under EUR pr. hl ren alkohol. Danmark overholder minimumsafgiften ved at have en afgift på 150 kr. pr. liter ren alkohol. Den 1. oktober 2003 blev afgiften på spiritus sat ned med 43,75 kr. pr. flaske 70 cl 40 pct. vol. for at dæmme op for den potentielle stigning i grænsehandlen, som kunne opstå ved ophøret af 24-timersreglen. Tabel 2.1: Afgiftspligtigt salg af spiritus i drikkestyrke (40 pct. vol.) Ændring fra 2009 til 2010 Ændring fra 2010 til 2011 Ændring fra 2009 til 2011 mio. liter (40 pct. vol) pct. Januar 0,97 1,10 1,16 0,97 0,98 0, Februar 1,20 1,21 1,37 1,10 1,04 1, Marts 1,76 1,85 1,70 1,66 1,85 1, kvartal 3,93 4,15 4,23 3,73 3,87 3, April 1,46 1,48 1,62 1,51 1,17 1, Maj 1,88 1,66 1,53 1,33 1,33 1, Juni 1,65 1,57 1,55 1,44 1,42 1, kvartal 4,98 4,71 4,70 4,28 3,91 4, Juli 1,53 1,69 1,62 1,44 1,26 1, August 1,71 1,76 1,50 1,35 1,33 1, September 1,48 1,58 1,52 1,44 1,31 1, kvartal 4,72 5,02 4,64 4,23 3,90 4, Oktober 1,78 1,88 1,70 1,54 1,48 1, November 2,06 2,00 1,66 1,55 1,76 1, December 2,49 2,45 2,38 2,41 2,23 2, kvartal 6,33 6,33 5,74 5,50 5,46 5, I alt 19,96 20,21 19,31 17,75 17,13 17, Anm.: Nationalregnskabsprincip Kilde: Statsregnskabet. Spiritusafgiften har ikke været ændret siden afgiftsnedsættelsen i I 2010 blev der indført et forbud mod salg af alkohol med et alkoholindhold på 16,5 pct. og derover til unge under 18 år. Det betyder, at unge mellem 16 og 18 ikke længere må købe spiritus, hvilket muligvis kan have medført et mindre salg af spiritus. Aldersgrænsen for køb af spiritus gælder ligeledes for spiritus 17

18 Bilag til Status over grænsehandel 2012 købt i udlandet, da unge under 18 år ikke må medbringe alkohol med over 16,5 pct. med hjem til Danmark fra udlandet. Efter afgiftsnedsættelsen i 2003 og frem til 2008 lå det afgiftspligtige salg stabilt på ca. 20 mio. liter spiritus årligt, jf. Skatteministeriets tidligere grænsehandelsanalyser. I 2009 faldt salget med ca. 8 pct. og i 2010 med yderligere 3 pct. I 2011 er salget dog igen steget med godt 3 pct., således at salget i 2011 er på niveau med salget i 2009, jf. tabel 2.1. Afgiftspligtigt salg af alkoholsodavand og cider For færdigblandede alkoholiske drikkevarer har der siden 2005 skulle betales en tillægsafgift. Tillægsafgiften har som formål at reducere unges alkoholforbrug ved at lægge afgift på alkoholprodukter, som er særligt rettet mod unge. I august 2010 blev afgiften udvidet til også at omfatte cider, og samtidig blev afgiften forhøjet med 25 øre pr. liter. Det fremgår af tabel 2.2, at grundlaget i 2011 også er steget. Tillægsafgiften er bestemt ud fra hvilken type alkohol, som ligger til grund for det færdige produkt om det er øl, spiritus eller vin, og ud fra hvorvidt der er over eller under 10 pct. alkohol i produktet. Langt de fleste af disse produkter har dog et alkoholindhold på omkring 4-5 pct. Tabel 2.2: Afgiftspligtigt salg af alkoholsodavand Mængde Mio. liter Mio. liter (40 pct. vol) ,4 0, ,3 0, ,8 0, ,8 0, ,1 0, ,3 0, ,6 1,08 1) Der er omregnet fra antal liter ifølge Punktafgiftsstatistikken til antal liter på 40 pct. vol, under antagelse af, at det gennemsnitlige alkoholindhold i alkoholsodavand er på 4,5 pct. vol. Anm.: Nationalregnskabsprincip Kilde: SKATs punktafgiftsstatistik (PAS) Af tabel 2.2 fremgår det afgiftspligtige salg af alkoholsodavand opgjort på baggrund af SKATs punktafgiftsstatistik (PAS) ud fra indtægterne fra de forskellige tillægsafgifter. Det bemærkes dog, at da der også betales henholdsvis vin, øl- eller spiritusafgift af alkoholsodavand, indgår den mængde alkohol, som stammer fra det afgiftspligtige salg af alkoholsodavand, også i opgørelserne over det afgiftspligtige salg af henholdsvis øl, vin eller spiritus. 18

19 Spiritus 2.2 Udvikling i priser på spiritus Danskernes grænsehandel er drevet af den prisforskel, som er mellem udlandet og Danmark. Prisforskellen opstår dels pga. forskellig afgift, moms og valutakurs, og dels fordi der er forskellig avance på spiritus alt efter, om varerne sælges i Danmark eller i udlandet og alt efter hvilken type spiritus, der er tale om. Tabellen illustrerer, hvorledes afgiftsniveauet isoleret set påvirker priser på spiritus i Danmark og de øvrige EU-lande samt Norge. Tabel 2.3: Priselementer for spiritus pr. juli 2011 Land Detailpris Afgift Moms Pris uden afgifter DKK pr. 70 cl. 40 pct. vol. Belgien 90,17 36,56 15,65 37,96 Danmark 99,95 42,00 19,99 37,96 Tyskland 77,53 27,19 12,38 37,96 Grækenland 109,57 51,12 20,49 37,96 Spanien 65,24 17,32 9,95 37,96 Frankrig 83,20 31,60 13,63 37,96 Irland 124,53 64,96 21,61 37,96 Italien 65,58 16,69 10,93 37,96 Cypern 58,00 12,48 7,57 37,96 Malta 75,57 26,08 11,53 37,96 Luxembourg 68,64 21,73 8,95 37,96 Holland 82,52 31,38 13,18 37,96 Østrig 70,59 20,87 11,77 37,96 Portugal 73,17 21,53 13,68 37,96 Finland 147,81 82,21 27,64 37,96 Sverige 189,32 113,50 37,86 37,96 UK 119,20 61,38 19,87 37,96 Polen 79,03 26,29 14,78 37,96 Estland 81,06 29,59 13,51 37,96 Letland 80,02 27,63 14,43 37,96 Litauen 78,22 26,69 13,58 37,96 Tjekkiet 74,78 24,35 12,46 37,96 Slovakiet 72,59 22,54 12,10 37,96 Slovenien 70,59 20,87 11,77 37,96 Ungarn 73,75 21,04 14,75 37,96 Bulgarien 59,64 11,74 9,94 37,96 Rumænien 66,48 15,65 12,87 37,96 Norge 248,14 160,55 49,63 37,96 Gns. EU-27 + Norge 92,32 38,05 16,30 37,96 Kilde: EU-kommissionen, Excise duty tables, July 2011 og det norske finansministerium Som det fremgår af tabellen, er der store forskelle i afgiftsniveauet på spiritus indenfor EU. Dette på trods af, at der er indført minimumsafgift i EU. I Danmark koster en typisk flaske spiritus ca. 99,95 kr. pr. 70 cl og har et alkoholindhold på ca. 40 pct. vol. Den samme flaske spiritus koster ca. 189,32 kr. i Sverige, mens en tilsvarende flaske koster ca. 58 kr. på Cypern. Den 19

20 Bilag til Status over grænsehandel 2012 danske afgift ligger fortsat i den høje ende af afgiftsskalaen sammenlignet med de øvrige EU-lande. Danmark beskatter spiritus med den 5. højeste afgift i EU og med den 6. højeste afgift, når Norge er indregnet. Norge har den højeste beskatning af spiritus sammenlignet med Danmark og de øvrige EU-lande, hvilket medfører en pris i Norge på ca. 248,14 kr. pr. flaske, ved samme pris ekskl. moms og afgifter, som i Danmark. Udover Norge har Finland, Sverige, Storbritannien, Irland og Grækenland alle en afgift, der er højere end i Danmark, og borgerne i disse lande har derfor teoretisk set et incitament til at grænsehandle i Danmark. Danskerne har omvendt fordel af at grænsehandle i en række af de syd- og østeuropæiske lande. Tyskland har fortsat en væsentlig lavere afgift end Danmark. Tabel 2.4: Priselementer for spiritus i Danmark og Tyskland Danmark Meget billig spiritus 37,5 pct. vol. Tyskland Faktisk pris i Tyskland Danmark Typisk flaske 40 pct. vol. Tyskland Faktisk pris i Tyskland Danmark Dyr spiritus 40 pct. vol. Tyskland Faktisk pris i Tyskland kr. pr. flaske (70 cl) kr. pr. flaske (70 cl) kr. pr. flaske (70 cl) Detailpris 79,95 58,64 49,99 99,95 76,58 69,99 203,95 175,58 125,99 Moms 15,99 9,36 7,98 19,99 12,23 11,17 40,79 28,03 20,12 Spiritusafgift 39,38 25,49 25,49 42,00 27,19 27,19 42,00 27,19 27,19 Emballageafgift 0,80-0, , Pris uden afgift 23,79 23,79 16,52 37,16 37,16 31,63 120,36 120,36 78,68 Anm.: Priser i Tyskland er omregnet fra 1 liter til 70 cl. Kilde: Diverse reklamer fra grænsebutikker mv. samt tilbudsaviser og prisundersøgelser i den danske detailhandel i Det er dog ikke kun afgiftsforskelle, der driver en lavere detailsalgspris i Tyskland i forhold til Danmark. I tabel 2.4 fremgår det, at alt efter hvilken type spiritus der handles, er der stor forskel på den besparelse, som danskere kan opnå ved at købe spiritus i Tyskland. Sammenlignet med Status over grænsehandel, maj 2010 er de danske priser på billig spiritus steget, ligesom de tyske priser på billig spiritus er steget siden sidste status. Prisen på meget billig vodka i 2011 er omkring 49,99 kr. pr. flaske á 70 cl. i Tyskland, hvilket er en stigning på ca. 8 kr. sammenlignet med prisen i Prisforskellen mellem Danmark og Tyskland kan dermed opgøres til ca. 30 kr., og den udgøres også af forskellen i avancer. Da moms og afgifter i Tyskland ikke er ændret, betyder det, at prisen uden moms og afgifter i Tyskland er steget fra ca. 8,97 kr. pr. flaske til ca. 16,52 kr. pr. flaske, svarende til en fordobling. 20

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Status over grænsehandel

Status over grænsehandel Status over grænsehandel Juni 2007 Publikationen er elektronisk og kan hentes på www.skm.dk ISBN: 87-90922-80-8 - 1 - Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kapitel 1. Sammenfatning...4 1. Resumé...4 2. Elementer

Læs mere

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012

Status over grænsehandel. Hovedrapport 2012 Status over grænsehandel Hovedrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Rapportens hovedkonklusioner...2 2. Grænsehandel i Danmark...4 2.1 Karakteren af danskernes grænsehandel... 6 2.2 Opjustering af den illegale

Læs mere

Rapport om grænsehandel 2001

Rapport om grænsehandel 2001 Rapport om grænsehandel 2001 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Sammenfatning og anbefalinger 1. Denne rapport indeholder 2. Hovedresultaterne 3. Grænsehandelsfølsomme varer 4. Afgiftspolitiske konsekvenser

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser

Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser Grænsehandel omfang, udvikling og konsekvenser I dette notat kan du danne dig et hurtigt overblik over grænsehandelens omfang, udviklingen i grænsehandelen samt DSK s vurdering af grænsehandelens konsekvenser

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Grænsehandel koster dyrt

Grænsehandel koster dyrt Grænsehandel koster dyrt AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND. POLIT, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, STUD. POLIT. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Grænsehandlen

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter

Kort Nyt. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter Kort Nyt Nr. 7 november 2011 1. Højere og flere afgifter på fødevarer og cigaretter 2. Kritik af konkurrencen i dagligvarehandlen 3. Fransk forbud mod bisphenol A 4. Ny reklameafgift er gift for butikker

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-231-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes indkomne høringssvar fra høringen af Forslag til lov om ændring af visse afgiftslove og ligningsloven (Skatte-

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift

Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Økonomiske konsekvenser af forhøjet tobaksafgift Notat udarbejdet for Hjerteforeningen Jesper Nørregaard Dansk Sundhedsinstitut November 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Grænsehandel koster kassen

Grænsehandel koster kassen Grænsehandel koster kassen AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA, POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL OG MARKEDSCHEF LOTTE ENGBÆK LARSEN, CAND.POLIT. HD(O). RESUMÉ

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012)

Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Skatteministeriet J. nr. 2012-511-0092 Udkast (2. juli 2012) Forslag til Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, øl- og vinafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol

Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol Beslutningsforslag nr. B 110 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften

Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer samt forhøjelse af vinafgiften Skatteministeriet Moms & afgifter Att. Jeanette Rose Hansen Pr. mail js@skat.dk Hellerup, den 1. november 2010 Skatteministeriets journal 2010-231-0038: Høring vedr. afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere