Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK"

Transkript

1 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10

2 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)... 7 Kandidatdebatter (D)... 8 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B)... 9 FU-møde referat d. 23/

3 FU-Bilag Dagsorden 13:00 formalia 13:05 Økonomi 13:30 Marts-bestyrelsesmøde 14:15 Landsmødet 14:45 Kandidatdebatter 15:15 Torsdags BM 15:30 Evt. 15:45 Evaluering 38 2

4 Økonomi (B) v. TBC Budgetopfølgning for 2013, pr 19 marts Budget 2013 Drift budget 13 21,37% Indtægter Kontingenter (elevråd) kr. - kr. - Rektorkontingent kr ,00 kr ,00 95,10% Frivillige bidrag kr. - kr. - Finanslovstilskud kr. - kr ,00 0,00% Rådighedstilskud kr. - kr ,00 0,00% Opsparing kr. - kr. - CBB Forening kr. - kr. - Leje kr. - kr. - Indtægter i alt kr ,00 kr ,00 23,09% Landsmøde kr. - kr ,00 0,00% Aktivitetskonference kr ,00 kr ,00-5,99% Regionstræf kr ,16 kr ,00 77,96% Weekendkursus kr. - kr ,00 0,00% Elevråds indsats ER-Sem kr. 787,00 kr ,00 4,37% Sommerkursus kr. - kr ,00 0,00% Skolestarts kampagne kr. 90,00 kr ,00 0,14% Kursussektor kr. - kr ,00 0,00% IB indsats kr. 201,50 kr ,00 4,03% HF udvalget kr. - kr ,00 0,00% Andre udvalg kr ,18 kr ,00 45,39% Bestyrelsen kr ,00 kr ,00 23,78% Forretningsudvalget kr. 110,90 kr ,00 1,39% Eksternt samarbejde kr. 476,80 kr ,00 2,38% Kontingenter kr. - kr ,00 0,00% Internationalt arbejde kr ,14 kr ,00-118,84% LM 13 Aktivitetskatalog kr. - kr ,00 0,00% LM 12: 3

5 Investering i udd. kr ,50 kr ,00 307,48% Vores udd. Hvem bestemmer kr. - kr ,00 0,00% Fokusområder: Undervisningsmiljø kr. - kr ,00 0,00% Fællesskab i uddannelse kr ,00 kr ,00 200,00% Socialt taxameter kr ,00 kr ,00 100,00% Faglighed og pædagogik kr. - kr ,00 0,00% 16-års valgret kr. - kr ,00 0,00% Folkemødet kr ,00 kr ,00 176,50% Regionstilskud kr. - kr ,00 0,00% Regionslokaler kr. - kr ,00 0,00% Regionshjælp kr ,00 kr ,00 8,40% Merchandise kr. - kr ,00 0,00% Hjemmeside kr. - kr ,00 0,00% Pressemedarbejder kr. - kr ,00 0,00% Sekretariatsforplejning kr ,50 kr ,00 18,18% Triumviratsløn kr ,62 kr ,00 17,21% Administration (note) kr ,27 kr ,00 22,85% Renter og gebyre kr ,00 kr ,00 21,46% Aktivitetsfond kr ,00 kr ,00 20,00% udgifter i alt kr ,29 kr ,00 Årets resultat kr ,29 kr ,00 Bank Kasse Note I Aministration Sekretariat Aarhus kr. - kr ,00 0,00% Sekretariat KBH kr ,94 kr ,00 29,71% Ejer udgifter EH kr. - kr ,00 0,00% Vedligehold Vibevej kr. - kr ,00 0,00% Forsikring kr ,01 kr ,00 65,65% Revision kr. - kr ,00 0,00% Transport kr ,00 kr ,00 5,13% Telefon og internet kr ,27 kr ,00 23,61% 4

6 Porto kr. - kr ,00 0,00% Kopiering kr. - kr ,00 0,00% Abonnementer kr ,50 kr ,00 71,13% Anskaffelser kr ,45 kr ,00 13,36% Kontorartikler kr. - kr ,00 0,00% Bogholder kr ,00 kr ,00 29,50% Diverse kr ,10 kr ,00 18,32% Administrationssystem kr ,00 kr ,00 98,64% Administration i alt kr ,27 kr ,00 22,85% På indtægtssiden er det den umiddelbare vurdering at det vil være muligt at nå det budgetterede mål på posten rektorkontingent. Udgifterne under driften på posten Sekretariat KBH er udtryk for udgifter til såvel ejendommen i Århus, som Elevbevægelsens Hus. Denne tastefejl forventes rettet ved førstkommende bogføring Udgifterne under driften på posten Triumviratsløn dækker også lønnen til vores presse- og kommunikationsmedarbejder. Dette skyldes måden man bogfører det på i bogholderiet, og kasseren indstiller til at posterne Triumviratsløn og pressemedarbejder slås sammen. Overskridelsen på investeringer i uddannelses skyldes vores udlæg for busser, som vi arbejder ihærdigt på at få SU-kampagnen til at betale tilbage til os. Regionstræf ser ud til at ramme en lille smule under det budgetterede da de forventede udgifter og indtægter der endnu ikke er bogført, ca. udligner hinanden. Dette er der dog ikke helt overblik over endnu, hvorfor det skal tages med forbehold. Den foreløbige drift på bestyrelsesposten er høj, særligt med tanke på at der er brugt penge på rejsebonner samt privatpersoners udlæg i forbindelse med det seneste bestyrelsesmøde der endnu ikke er ført ind i systemet. Kasseren vil anbefale at man opjustere denne post væsentligt, såfremt man agter at holde bestyrelsesmøder i provinsen fremover. Budgetoverskridelsen på fælleskab i uddannelse skyldes miskommunikation med en ekstern konsulent

7 Marts Bestyrelsesmøde (D) V. TBC/IB/MN Da der hersker en generel enighed om at marts bestyrelsesmødet løb af sporet, har vi fra triumviratets side vurderet at det kan være fornuftigt med en diskussion af hvad der gik galt, så man kan sørge for at bestyrelsesmøder fremover ikke løber løbsk på samme måde. Her er nogle punkter man bør drøfte for at bestyrelsen kan forbedres Forberedelse og beslutningsevner: På martsbm klagede mange over at de ikke havde mulighed for at være forberedte, derfor bør vi diskuterer hvorledes man kan sørge for at folk kan føle sig forberedte, så de er i stand til at træffe beslutninger. Ligeledes har bestyrelsesmøderne i det forløbne bestyrelsesår været præget af et stigende ønske om summe-pauser undervejs, således at man kan finde ud af hvad man egentlig mener. Disse summe-pauser resulterer i langsommere møder, og er også med til at skabe uro. Man bør derfor finde af hvorledes man kan sikre at ønsket om summe-pauser ikke bidrager til dårligere møder. Dirigenter og procedure Marts-bestyrelsesmødet bar præg af at mange følte behov for at diskutere procedure med dirigenterne. Denne trang til at skulle diskutere procedure er en relativt ny udvikling, og bestyrelsesarbejdet er ikke blevet gearet til denne udvikling. Det bør derfor diskuteres hvorledes vi kan sørge for at vores møder ikke bliver besværliggjort unødigt af proceduredebatter. Vores brug af udvalg Bestyrelsesmødet bar også præg af en hvis uenighed om brugen af udvalg; både i forhold til IB-udvalget og organisatorisk udviklingsudvalg. Denne uenighed gik for det meste på om udvalgene - og folkene i dem - havde beføjelser til at foreslå det de gjorde. Man kan derfor med fordel diskuterer hvorledes vi skal bruge vores udvalg. 6

8 Landsmøde (DOB) v. IB/TBC/MN FU s rolle og ansvar (D) På AK havde FU et helt særligt ansvar da de var emneledere og selvom situationen bliver meget anderledes på LM er det stadigt vigtigt at vi taler om jeres ansvarsområder. Særligt fordi der er kampvalg er det vigtigt at der er en god tone og stemning på landmødet. - Hvordan sikrer vi i FU at det bliver et godt stormøde for deltagerne? - Hvordan sikrer vi at de opstillede til triumviratet bliver hørt på landsmødet men ikke fjerner opmærksomheden fra det der ellers skal besluttes? Som afsluttende bemærkning regner vi med at alle fra FU er med til at tage ansvar for at det praktisk set bliver et godt stormøde og det betyder at I er gode til at hjælpe med at sætte op fredag eftermiddag og til at rydde op søndag. Dirigenter (O) Triumviratet har fundet følgende dirigenthold, som indstilles til landsmødets godkendelse Rebecca Ingemann, Formand for DGS-Storkøbenhavn i Simon Wandel, Næstformand for DGS i Aktivitetsbudget (B) I vedtægternes paragraf 8.1, står det skitseret at dagsordenen for landmødet skal indeholde Vedtagelse af arbejdsplan og aktivitetsbudget hertil. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at afsætte til aktivitetskatalog for landsmøde 13. FU skal derfor tage stilling til et forslag til aktivitetsbudget som landsmødet kan få udleveret, sammen med forslaget til arbejdsplan

9 Kandidatdebatter (D) V. IB De opstillede til triumviratet skal til debatter i alle landets regioner for at skabe klarhed om hvad forskellen er på de forskellige opstillede. Det er vigtigt at debatterne skaber bedre overblik over opstillede men også at de giver kandidaterne indsigt i hvordan de forskellige regioner virker. - Hvordan sikrer vi at debatterne skaber klarhed over forskellene på kandidaterne? - Hvordan sikrer vi at debatterne bliver konstruktive og gode at have i regionerne? - Hvordan sikrer vi at kandidaterne også opnår indsigt i de forskellige regioner? 148 8

10 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B) V. IB 18:00 Aftensmad 19:00 Formalia 19:05 Nyt fra Triumvirat Regioner Udvalg HF-udvalget 19:50 Nyt fra FU 20:00 Bestyrelsens mundtlige beretning 21:00 Landsmødet 22:00 Taxameter 22:15 Økonomi 22:35 Forretningsgange 23:00 Udvalg 23:30 Evt. 23:40 Mødeevaluering 169 9

11 FU-møde referat d. 23/ Tilstede: Mathilde Vinther, Troels Christensen, Sofus Goldschmidt, Anna Lindqvist, Cecilie Rosholm, Malene Nyborg, Ida Begtrup, (Phillip Dimsits med på Skype), Rasmus Holme, Elisabeth Hansen 1. Formalia a) Valg af dirigent Troels stiller op Troels er valgt b) Valg af referent Malene stiller op Malene er valgt c) Godkendelse af dagsordenen Forslag om at rykke dagsordenen med en halv time. Forslaget er vedtaget ved aktiv opbakning. Dagsordenen er vedtaget ved aktiv opbakning. 2. Økonomi Antal skoler der har betalt kontingent er umiddelbart fint, vi kan godt nå at få penge ind fra skolerne. Vi ved ikke hvad vi får i finanslovstilskud endnu, men Troels forventer at få svar i den kommende uge. Aktivitetskonference skyldes nogle sene indbetalinger. Elevrådsseminar er det nok brugt flere penge end angivet, da der er nogle udgifter der ikke er bogført endnu. Bestyrelsen er relativt høj, det bør man overveje. Internationalt arbejde ser fint ud, fordi vi har fået penge fra OBESSU, som vi ikke havde regnet med (refusion). Vi laver en bemærkning til DUF om hvorfor den er så høj. Aktivitetsskemaer er svære at få skrevet og indsamlet fra elevrådene, så måske kan vi få lov i stedet at skrive omfattende kontaktoplysninger. Det clearer Troels med vores revisor. Investeringer i uddannelse: Brugt en del mere end budgetteret. Skyldes busser til demonstration. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi får hentet de penge ind. Troels arbejder på at finde ud af, hvordan vi sikrer at det ikke får badass konsekvenser for DGS økonomi. Fællesskab i uddannelse er gået over budget fordi vi lavede et samarbejde med en stress-ekspert, som vi ikke havde defineret hvad betalingen for skulle være. Han kræver at vi betaler kr. eller også sender han os til inkasso. Johan (næstformand i EEO) vil gerne layoute den flyer Thomas har lavet, som vi sender ud op til eksaminerne. Taxameter ser fint ud. EEO og LH har betalt, så det er fint. Vi skal finde ud af hvor mange vi vil have af sted og hvordan vi får DSF, LH og EEO til at betale. Merchandise er der blevet brainstormet over, så der muligvis der nogle nye idéer, som man kan tage op til diskussion senere. Sekretariatsforplejning er nok højere end angivet, men ikke væsentligt. Kan man skrive pressemedarbejder under en post for sig selv, så man kan se hvad vi udbetaler i løn til pressemedarbejder? Pressemedarbejder-løn er en fast udgift, som er den samme hver måned. Man kan skrive en fodnote, så man kan se hvad der bliver udbetalt hver måned i budgettet. Det tager lang tid at skulle finde alle lønsedler i arkivet, når vi ved hvad de samlede omkostninger er. Det er langt lettere og mindre administrativt krævende. Vigtigt at nye bestyrelsesmedlemmer ved, hvor meget vi udbetaler i løn til forskellige mennesker. Man skal gøre det, hvis det er muligt for kasseren. Der er ikke noget behov for at hverken stormøde eller bestyrelse ved, hvordan vi præcis 10

12 lønner vores pressemedarbejder hver eneste måned, så længe man ved hvad den samlede løn er. Hvis bestyrelsen vil vide, hvor meget en medarbejder eller frikøbt får i løn en bestemt måned, kan man altid spørge kasseren. DGS har lagt penge ud for busser, fordi vi er den organisation i ESB der har bedst økonomisk råderum, til at gøre det. ESB arbejder fortsat på at finde pengene. Aktivitetsfond er der kun brugt penge på T-shirts til Fyn. Vi er i gang med at finde ud af hvad der sker med vores lejemål i Århus, når DSE flytter til Randers. Vores udgangspunkt er, at hvis vi kan have det et år frem i tiden til samme pris, gør vi det. Ellers opsiger vi lejemålet pr. 1. juni. DGS Østjylland har behandlet det, fordi man er bange for at blive opsagt i løbet af det kommende skoleår. Så har man mulighed for at finde andre lokaler, muligvis Godsbanerne. Ejendomsskat er bogført under ejendom København. (Phillip forlader mødet) Man skal have arbejdsskadeforsikring, fordi vi har en ansat. Præmien bliver større i 14, så den stiger til det den bør være. Der er penge til det i budgettet. Transport ser fin ud. Der er færre omkostninger til månedskort, fordi der er færre sek ere nu end tidligere og fordi Ida har fået en cykel. Triumviratsdebatter ligger under transport, så den vokser nok lidt. Internet og telefon ser fint ud. Abonnementer ser meget høj ud grudnet Infomedia, som vi får gratis fra DUF, men som vi har betalt for indtil nu. Det kommer til at passe nogenlunde. Anskaffelser er der brugt penge på et nyt køleskab til EH. Bogholder skal ikke lønnes i sommerferien, derfor lidt færre udgifter der. Man kunne overveje at have en post der hedder interne og eksterne kurser, så man kan se hvad der er brugt på eks. Slutkursus og regionsledelseskurser. Kan man lave poster, så sommerkursusdelen og Kost.BM bliver bogført forskellige steder? Det vil være svært, fordi man har mange udgifter til mad mv. der er fælles for hele ugen. Det vigtigste ved et budget er at det er gennemskueligt. Det vil gøre det mindre overskueligt, at man deler posten sommerkursus op, da der alligevel er mange der bliver efter kursusdagene til BM. Årsrapporten er der ingen anmærkninger fra revisor til. Man kan ringe og spørge, hvis der er noget man ikke forstår. Rapporten bliver sendt ud. 3. Marts-bestyrelsesmøde Forberedelse og beslutningsevne: Tidspres grundet SU og ambitiøs dagsorden gør at folk ikke følte at de fik diskuteret det så grundigt i regionerne. Man skulle have lavet det til et 3-dags møde. Man kan lave lektie-café fredag og lørdag, så folk ikke føler de har tid til at gøre det søndag efter BM. Det gør at man får et bedre møde. Bedre med 3 dage, end at sidde til kl om natten. Vi brude i FU have set, at dagsordenen var for ambitiøs. Referat af OUU-møde sendt ud senere end resten af bestyrelsesbilagene. Summepauser skaber langsommere møder og uro. Det tager tid, men det er vigtigt. Der er blevet bedre 11

13 mulighed for at få en summe-pause i højere grad end tidligere. Uro kræver mentalitetsændring, fordi det som dirigent er svært at vurdere hvad der er summen og hvad der er uro. Man bør diskutere det i bestyrelsen. Man kan tage en samlet summe-pause efter debatten, så man ved hvornår de ligger og hvad der skal summes om. Så undgår man at tage summe-pauser under hvert forslag, men kan gøre det samlet. Hvis bestyrelsen skal være repræsentativ, skal regionssekretærerne have tid til summe-pauser. Man skal tage gruppearbejde seriøst. Tre kvarter under morgenmaden er ikke optimalt. Der er ingen der repræsenterer sig selv. De menige er valgt af et landsmøde og repræsenterer de holdninger de stillede op på der. Folk er bange for at tage beslutninger som regionssekretær, så man kan tage beslutninger og så viderebringe det til regionerne på en god måde. Man er nødt til at have beslutningsprocesser der gør, at man kan lave en kampagne samtidig med at man skal afholde et bestyrelsesmøde. Der må være en grænse for, hvornår man beder om en summe-pause. Man skal overveje hvornår noget er væsentligt. Nogle gange diskuterer vi ligegyldige ting, men andre gang diskuterer vi vigtige ting. Hvordan sikrer man sig at alle regioner er repræsenteret og hvad gør man hvis ikke alle er repræsenteret. Det gør det svært at udvikle organisationen, at man ikke tør træffe beslutninger. MartsBM var ekstraordinært. Forventer ikke i fremtiden at alle møder afholdes i undtagelsestilstand, grundet ekstrem kampagneaktivitet. Dirigenterne skal ikke være regionssekretærer, da det er besværligt. Bilag skal være gode til at skabe et godt fundament. Man kan skrive kontroversielle ting i bilagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Det gjorde man fx til Århus-BM. Forskrækkelse over at tage beslutninger handler om hvilken repræsentation, vi vil have. Der mangler skoling af bestyrelsen og regionssekretærer. Det er nemmere at diskutere bagateller, hvis man ikke er skolet, end at diskutere store ting, som man måske ikke har den nødvendige viden om. Man kunne i FU have overvejet at rykke bestyrelsesmødet. Kunne man ikke i forhold til 5-ugers post. Når der stilles mange forslag (fra OUU) skal have stille de vigtigste og ikke alle der overhovedet var mulige. Skriv motivationer for forslagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Marts BM viste, at vi er i stand til at smide alt hvad vi har i hænderne og lave en kampagne der sparker røv og tager så meget af vores tid, at vi ikke når at forberede os til BM. Vi skal tænke over tonen i debatter, men ellers har det være skolende for folk at opleve et møde, hvor det ikke går som planlagt. Det sætter tingene i perspektiv. Dirigenter og procedure: Vi skal være bedre til at introducere dirigenter til møderne og sikre at de kan skære igennem. Dem der skriver bilag kan overveje, hvilken procedure der giver mening under forskellige punkter. Der er ikke den samme respekt for dirigenterne, som man havde tidligere. Man har valgt dem til at lede mødet og derfor er det dem, der leder mødet. Det giver ro, at alle ikke synes de skal fungere som dirigenter. Overvej om man skal køre med 1 eller 2 dirigenthold. Mødedeltagere skal altid kunne 12

14 komme med procedure-forslag, men man kan fx går hen og taler med dem i pauserne og ikke midt under punkter. Diskussionerne bliver diskussioner om diskussioner. Det er ærgerligt. Prøv at indstille dem der stille mange procedure-forslag til dirigenter. Man skal køre den procedure, der er nødvendig for at få mødet til at fungere. Dirigenter skal være menige eller regionssekretærer der ikke har brug for at tale med andre undervejs. Der er kun behov for 2 dirigenter. OUU diskuterede procedure med dirigenterne inden punktet. Der er pauser, når dirigenterne siger der er pause. Man skal komme til tiden. Det er nogle bestemte mennesker der stiller mange procedureforslag, så man kunne evt. mødes inden mødet og diskutere det eller stille det i pauserne. Man skal lytte til folk der stille procedure. Dirigenterne skal have respekt for sig selv. Det kan være rart at sparre med nogen om procedure i pauserne. Hvis man ikke interesserer sig for procedure, skal man blive siddende på sin stol og lade være med at blande sig. OUU-debatten tog lang tid, fordi folk ville optimere den procedure, der blev valgt undervejs. Når der er valgt en procedure, skal man køre efter den. Overveje at vælge dirigenter på en ny måde, så folk kan henvende sig hvis de har lyst. Forskel på, om dirigenterne skal lede et møde eller facilitere et møde. Den diskussion kan man tage på SK. Det blev et blame-game til mødeevaluering, fordi klokken var så mange og derfor ville man gerne give nogen eller noget skylden. Dirigenter kan bruge flere forskellige procedurer som er defineret fra mødets starts, som man så kan evaluere under mødeevaluering. Vores brug af udvalg: Hver gang man opretter et udvalg bør man sætte nogle rammer for det og sikrer at det er klart, hvilke beføjelser de forskellige udvalg har. Den debat kan man tage på SK, så det er klart næste skoleår hvordan man forholder sig til udvalg og de problematikker der er opstået i år. Man skal også tage en debat af, hvordan vi får åbne udvalg til at fungere. Vi skal sikre at vores faste udvalg følger med tiden og samtidig husker hvorfor de blev nedsat. Hvad skal kampagneudvalg kunne? Hvor mange skal der være med for at det fungerer optimalt? Hvornår er de beslutningsdygtige og hvem er med? Man kan dele udvalg op i fx idéudvikling, beslutning, praktisk mv. Vi skal være opmærksomme på, hvad det betyder, at udvalg bestemmer hvad bestyrelsen skal diskutere. Så er der ikke tid til debat men mest til at man kan være for eller imod det udvalget foreslår. Problemet er ikke nødvendigvis åbne udvalg generelt, men hvilke rammer og strukturer, der er for dem. De skal vide, hvad deres rolle er og hvordan de tager beslutninger i forhold til bestyrelsen. Hvis man ikke er valgt af nogen, er det ikke repræsentativt, fx HF-udvalg er valgt til at sidde der og kan kaldes repræsentativt. Vi har på alle møder nyt fra udvalgene og det bør man opprioritere, så udvalgene har mulighed for at komme med updates. Man kunne overveje at skrive IB ind i vedtægterne ligesom med HF, men de repræsenterer ikke en særlig stor gruppe mennesker. IB-udvalget kan fint komme med indstillinger til bestyrelsen. Hvis IBudvalget siger noget er godt, skal vi stole på dem, for vi ved ikke ret meget om IB. OUU er debatfaciliterende udvalg. Man skal åbne for debatten, så man kan diskutere hvor vi skal hen. Internationalt udvalg har kun meget få aktive, og det skaber ikke motivation for at lægge meget arbejde. 13

15 Hvad er forskellen på ekspert-udvalg og rådgivende udvalg? Det skal man gøre sig klart på Landsmødet og definere hvad deres rolle er. I forhold til IB-udvalget handlede det om, at man opstille det forslag der var modstridende med principprogrammet. Og det havde været det samme uanset om det var en region, elevråd eller andre, der havde stillet det. Man ændrer i principprogrammet på Landsmødet, ikke gennem udvalg der stiller forslag på bestyrelsesmøder. Den debat skal man tage på SK. Vi repræsenterer IB. Derfor skal vi selvfølgelig også lytte til dem. Der skal ikke sidde sek ere som meningstilkendegivende i udvalg. De kan være tovholdere, ikke almindelige mødedeltagere. Sek ere kan og skal være mere politiske. Sek ere har snakket udvalgets sag, ikke deres egen. Sek ere skal facilitere at gymnasieelever kan diskutere emner, ikke selv diskutere dem. Vi skal vurdere om vi er realistiske i forhold til principprogrammet og hvordan vi skal arbejde os hen mod målet. 4. Landsmødet Fu s rolle og ansvar: Man skal være opmærksom på at være sammen med deltagerne om aftenen og ikke kun med dem man kender. De opstillede snakker sammen om hvilke debatter det giver mening at blande sig i, ud fra hvad der er vigtigt folk deltagerne at vide om de opstillede. Skal nok blive bagefter og hjælpe med oprydning. FU s rolle er, at selv snakke med deltagere og også minde bestyrelsen om det, så alle får et godt stormøde. Dirigenter: Philip Davali kan ikke komme, fordi han skal til eksamen. Vi arbejder på at finde nogle fra sidste års sekretariat. Kom gerne med gode idéer. Overvej Victoria der er ansat for LH og har været DGS er. Man har også overvejet Simon Lindkær. Aktivitetsbudget: Forslag til Aktivitetsbudget (Phillip er tilbage på mødet) Afstemning om aktivitetsbudget Antal stemmeberettigede: 9 For: 8 Imod: 0 Blank: 1 5. Kandidatdebatter Man får en mail om hvor man skal hen og hvornår. Sidste år havde man mulighed for at fortælle hvem man var. Giver god indsigt i de forskellige regioner og mulighed for at stille spørgsmål. 14

16 Hvordan giver det her klarhed over hvem man skal stemme på ud fra hvad folk stiller op på? Man skal have løbende dialog mellem de opstillede. Det har man allerede. Man kan spørge regionerne om kandidaterne må være observatører til mødet. Det kan man få meget ud af. Vigtigt at samtale med regionerne og formændene. Lave løbende evalueringer under debatterne, både mellem kandidaterne og med regionerne. Så kan man sikre at regionerne har fået noget ud af det. Regionerne kan fortælle noget om sig selv, så man får bedre indsigt. Man kan også spørge om man må hjælpe med at lave mad eller vaske op. Man kunne sende en opfordring til de kommende regionsbestyrelser om, at de skal forberede sig til debatten (hvad er vigtigt for jeres region? Hvilke spørgsmål har I?), så man reflekterer over hvad regionen står for. Kandidaterne skal finde ud af, hvor de er uenige, så man har mulighed for at bringe det i spil. Lav intro, spørgsmål, replik. Nyt koncept at sende kandidaterne ud i regionerne, så det kunne være godt med en skriftlig evaluering. Så kan man forbedre det fremadrettet. Man skal ikke være uenige for at være det, men fordi det er på væsentlige punkter. Kampvalg er vel et udtryk for, at der er forskelle på kandidaterne, så det skal man selvfølgelig give folk mulighed for at tage stilling til. Nyd det, mens I er derude. Læg alle opstillingerne op på hjemmesiden, så folk kan læse dem og så man kan linke til dem på facebook. Vi laver en reportage fra nogle af regionsdebatterne, som selvfølgelig er neutral i forhold til kandidaterne, men som kan vise regionsaktive, at det er vigtigt og nice, at de kommer til deres regionsdebat. 6. TorsdagsBM I forhold til udvalg har nogen haft brug for at snakke om hvad der skete på sidste BM. Så det må man gerne gøre opmærksom på i bilagene. Forretningsgange er på, fordi vi skal diskutere feriepenge. Vi lægger op til at mødet bliver kørt meget pædagogisk og at bilagene lægger klart op til punkterne. Lige nu er man forudlønnet. De fleste steder på arbejdsmarkedet er man bagudlønnet. Det betyder at man modtager penge i juli, når man starter og ikke når man slutter. Man kan ændre det, så man er bagudlønnet, så man ikke kommer i problemer i juli, når man stopper. Det skal være en fremadrettet ændring, der først gælder fra næste år. 25 minutter til at diskutere feriepenge er ikke urealistisk, hvis man skriver ordentlige bilag. Det man skal træffe beslutning om er, hvorvidt triumviratet skal have 5 ugers ferie eller modtage feriepenge fremover. Det forventes at man som bestyrelsesmedlem holder fri til at hjælpe fredag før LM. Der er også info om at være gruppeleder under debatter på LM. Vi skriver gerne til rektorerne, hvis man har problemer med fravær. Afstemning om Forslaget til dagsorden for Næste Bestyrelses møde: Vedtaget ved aktiv opbakning. 7. Evt. 15

17 Ingen kommentarer 8. Mødeevaluering Pauser skal ligges ind i dagsordenen. Glimrende møde. Man kan overveje om runder skal gå med eller mod uret. Folk misforstår måske hinanden, det er ærgerligt. Stille og roligt. Godt at være med. Det var en god oplevelse og rigtig rart. Folk holder nogle gange meget lange indlæg. Vigtigt at folk ved, hvad der foregår i FU og at det bliver italesat på den rigtige måde. 16

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL

LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL LANDSMØDE 2015 KOMPENDIUM 1 17-19. APRIL I fokus 6/ Program for 11/ Halvårsberetning landsmødet Indholdsfortegnelse 4 Praktisk info 5 Kære elev 7 Workshops 8 Ordbog 10 Forretningsorden 13 Økonomisk beretning

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere