Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK"

Transkript

1 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10

2 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)... 7 Kandidatdebatter (D)... 8 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B)... 9 FU-møde referat d. 23/

3 FU-Bilag Dagsorden 13:00 formalia 13:05 Økonomi 13:30 Marts-bestyrelsesmøde 14:15 Landsmødet 14:45 Kandidatdebatter 15:15 Torsdags BM 15:30 Evt. 15:45 Evaluering 38 2

4 Økonomi (B) v. TBC Budgetopfølgning for 2013, pr 19 marts Budget 2013 Drift budget 13 21,37% Indtægter Kontingenter (elevråd) kr. - kr. - Rektorkontingent kr ,00 kr ,00 95,10% Frivillige bidrag kr. - kr. - Finanslovstilskud kr. - kr ,00 0,00% Rådighedstilskud kr. - kr ,00 0,00% Opsparing kr. - kr. - CBB Forening kr. - kr. - Leje kr. - kr. - Indtægter i alt kr ,00 kr ,00 23,09% Landsmøde kr. - kr ,00 0,00% Aktivitetskonference kr ,00 kr ,00-5,99% Regionstræf kr ,16 kr ,00 77,96% Weekendkursus kr. - kr ,00 0,00% Elevråds indsats ER-Sem kr. 787,00 kr ,00 4,37% Sommerkursus kr. - kr ,00 0,00% Skolestarts kampagne kr. 90,00 kr ,00 0,14% Kursussektor kr. - kr ,00 0,00% IB indsats kr. 201,50 kr ,00 4,03% HF udvalget kr. - kr ,00 0,00% Andre udvalg kr ,18 kr ,00 45,39% Bestyrelsen kr ,00 kr ,00 23,78% Forretningsudvalget kr. 110,90 kr ,00 1,39% Eksternt samarbejde kr. 476,80 kr ,00 2,38% Kontingenter kr. - kr ,00 0,00% Internationalt arbejde kr ,14 kr ,00-118,84% LM 13 Aktivitetskatalog kr. - kr ,00 0,00% LM 12: 3

5 Investering i udd. kr ,50 kr ,00 307,48% Vores udd. Hvem bestemmer kr. - kr ,00 0,00% Fokusområder: Undervisningsmiljø kr. - kr ,00 0,00% Fællesskab i uddannelse kr ,00 kr ,00 200,00% Socialt taxameter kr ,00 kr ,00 100,00% Faglighed og pædagogik kr. - kr ,00 0,00% 16-års valgret kr. - kr ,00 0,00% Folkemødet kr ,00 kr ,00 176,50% Regionstilskud kr. - kr ,00 0,00% Regionslokaler kr. - kr ,00 0,00% Regionshjælp kr ,00 kr ,00 8,40% Merchandise kr. - kr ,00 0,00% Hjemmeside kr. - kr ,00 0,00% Pressemedarbejder kr. - kr ,00 0,00% Sekretariatsforplejning kr ,50 kr ,00 18,18% Triumviratsløn kr ,62 kr ,00 17,21% Administration (note) kr ,27 kr ,00 22,85% Renter og gebyre kr ,00 kr ,00 21,46% Aktivitetsfond kr ,00 kr ,00 20,00% udgifter i alt kr ,29 kr ,00 Årets resultat kr ,29 kr ,00 Bank Kasse Note I Aministration Sekretariat Aarhus kr. - kr ,00 0,00% Sekretariat KBH kr ,94 kr ,00 29,71% Ejer udgifter EH kr. - kr ,00 0,00% Vedligehold Vibevej kr. - kr ,00 0,00% Forsikring kr ,01 kr ,00 65,65% Revision kr. - kr ,00 0,00% Transport kr ,00 kr ,00 5,13% Telefon og internet kr ,27 kr ,00 23,61% 4

6 Porto kr. - kr ,00 0,00% Kopiering kr. - kr ,00 0,00% Abonnementer kr ,50 kr ,00 71,13% Anskaffelser kr ,45 kr ,00 13,36% Kontorartikler kr. - kr ,00 0,00% Bogholder kr ,00 kr ,00 29,50% Diverse kr ,10 kr ,00 18,32% Administrationssystem kr ,00 kr ,00 98,64% Administration i alt kr ,27 kr ,00 22,85% På indtægtssiden er det den umiddelbare vurdering at det vil være muligt at nå det budgetterede mål på posten rektorkontingent. Udgifterne under driften på posten Sekretariat KBH er udtryk for udgifter til såvel ejendommen i Århus, som Elevbevægelsens Hus. Denne tastefejl forventes rettet ved førstkommende bogføring Udgifterne under driften på posten Triumviratsløn dækker også lønnen til vores presse- og kommunikationsmedarbejder. Dette skyldes måden man bogfører det på i bogholderiet, og kasseren indstiller til at posterne Triumviratsløn og pressemedarbejder slås sammen. Overskridelsen på investeringer i uddannelses skyldes vores udlæg for busser, som vi arbejder ihærdigt på at få SU-kampagnen til at betale tilbage til os. Regionstræf ser ud til at ramme en lille smule under det budgetterede da de forventede udgifter og indtægter der endnu ikke er bogført, ca. udligner hinanden. Dette er der dog ikke helt overblik over endnu, hvorfor det skal tages med forbehold. Den foreløbige drift på bestyrelsesposten er høj, særligt med tanke på at der er brugt penge på rejsebonner samt privatpersoners udlæg i forbindelse med det seneste bestyrelsesmøde der endnu ikke er ført ind i systemet. Kasseren vil anbefale at man opjustere denne post væsentligt, såfremt man agter at holde bestyrelsesmøder i provinsen fremover. Budgetoverskridelsen på fælleskab i uddannelse skyldes miskommunikation med en ekstern konsulent

7 Marts Bestyrelsesmøde (D) V. TBC/IB/MN Da der hersker en generel enighed om at marts bestyrelsesmødet løb af sporet, har vi fra triumviratets side vurderet at det kan være fornuftigt med en diskussion af hvad der gik galt, så man kan sørge for at bestyrelsesmøder fremover ikke løber løbsk på samme måde. Her er nogle punkter man bør drøfte for at bestyrelsen kan forbedres Forberedelse og beslutningsevner: På martsbm klagede mange over at de ikke havde mulighed for at være forberedte, derfor bør vi diskuterer hvorledes man kan sørge for at folk kan føle sig forberedte, så de er i stand til at træffe beslutninger. Ligeledes har bestyrelsesmøderne i det forløbne bestyrelsesår været præget af et stigende ønske om summe-pauser undervejs, således at man kan finde ud af hvad man egentlig mener. Disse summe-pauser resulterer i langsommere møder, og er også med til at skabe uro. Man bør derfor finde af hvorledes man kan sikre at ønsket om summe-pauser ikke bidrager til dårligere møder. Dirigenter og procedure Marts-bestyrelsesmødet bar præg af at mange følte behov for at diskutere procedure med dirigenterne. Denne trang til at skulle diskutere procedure er en relativt ny udvikling, og bestyrelsesarbejdet er ikke blevet gearet til denne udvikling. Det bør derfor diskuteres hvorledes vi kan sørge for at vores møder ikke bliver besværliggjort unødigt af proceduredebatter. Vores brug af udvalg Bestyrelsesmødet bar også præg af en hvis uenighed om brugen af udvalg; både i forhold til IB-udvalget og organisatorisk udviklingsudvalg. Denne uenighed gik for det meste på om udvalgene - og folkene i dem - havde beføjelser til at foreslå det de gjorde. Man kan derfor med fordel diskuterer hvorledes vi skal bruge vores udvalg. 6

8 Landsmøde (DOB) v. IB/TBC/MN FU s rolle og ansvar (D) På AK havde FU et helt særligt ansvar da de var emneledere og selvom situationen bliver meget anderledes på LM er det stadigt vigtigt at vi taler om jeres ansvarsområder. Særligt fordi der er kampvalg er det vigtigt at der er en god tone og stemning på landmødet. - Hvordan sikrer vi i FU at det bliver et godt stormøde for deltagerne? - Hvordan sikrer vi at de opstillede til triumviratet bliver hørt på landsmødet men ikke fjerner opmærksomheden fra det der ellers skal besluttes? Som afsluttende bemærkning regner vi med at alle fra FU er med til at tage ansvar for at det praktisk set bliver et godt stormøde og det betyder at I er gode til at hjælpe med at sætte op fredag eftermiddag og til at rydde op søndag. Dirigenter (O) Triumviratet har fundet følgende dirigenthold, som indstilles til landsmødets godkendelse Rebecca Ingemann, Formand for DGS-Storkøbenhavn i Simon Wandel, Næstformand for DGS i Aktivitetsbudget (B) I vedtægternes paragraf 8.1, står det skitseret at dagsordenen for landmødet skal indeholde Vedtagelse af arbejdsplan og aktivitetsbudget hertil. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at afsætte til aktivitetskatalog for landsmøde 13. FU skal derfor tage stilling til et forslag til aktivitetsbudget som landsmødet kan få udleveret, sammen med forslaget til arbejdsplan

9 Kandidatdebatter (D) V. IB De opstillede til triumviratet skal til debatter i alle landets regioner for at skabe klarhed om hvad forskellen er på de forskellige opstillede. Det er vigtigt at debatterne skaber bedre overblik over opstillede men også at de giver kandidaterne indsigt i hvordan de forskellige regioner virker. - Hvordan sikrer vi at debatterne skaber klarhed over forskellene på kandidaterne? - Hvordan sikrer vi at debatterne bliver konstruktive og gode at have i regionerne? - Hvordan sikrer vi at kandidaterne også opnår indsigt i de forskellige regioner? 148 8

10 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B) V. IB 18:00 Aftensmad 19:00 Formalia 19:05 Nyt fra Triumvirat Regioner Udvalg HF-udvalget 19:50 Nyt fra FU 20:00 Bestyrelsens mundtlige beretning 21:00 Landsmødet 22:00 Taxameter 22:15 Økonomi 22:35 Forretningsgange 23:00 Udvalg 23:30 Evt. 23:40 Mødeevaluering 169 9

11 FU-møde referat d. 23/ Tilstede: Mathilde Vinther, Troels Christensen, Sofus Goldschmidt, Anna Lindqvist, Cecilie Rosholm, Malene Nyborg, Ida Begtrup, (Phillip Dimsits med på Skype), Rasmus Holme, Elisabeth Hansen 1. Formalia a) Valg af dirigent Troels stiller op Troels er valgt b) Valg af referent Malene stiller op Malene er valgt c) Godkendelse af dagsordenen Forslag om at rykke dagsordenen med en halv time. Forslaget er vedtaget ved aktiv opbakning. Dagsordenen er vedtaget ved aktiv opbakning. 2. Økonomi Antal skoler der har betalt kontingent er umiddelbart fint, vi kan godt nå at få penge ind fra skolerne. Vi ved ikke hvad vi får i finanslovstilskud endnu, men Troels forventer at få svar i den kommende uge. Aktivitetskonference skyldes nogle sene indbetalinger. Elevrådsseminar er det nok brugt flere penge end angivet, da der er nogle udgifter der ikke er bogført endnu. Bestyrelsen er relativt høj, det bør man overveje. Internationalt arbejde ser fint ud, fordi vi har fået penge fra OBESSU, som vi ikke havde regnet med (refusion). Vi laver en bemærkning til DUF om hvorfor den er så høj. Aktivitetsskemaer er svære at få skrevet og indsamlet fra elevrådene, så måske kan vi få lov i stedet at skrive omfattende kontaktoplysninger. Det clearer Troels med vores revisor. Investeringer i uddannelse: Brugt en del mere end budgetteret. Skyldes busser til demonstration. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi får hentet de penge ind. Troels arbejder på at finde ud af, hvordan vi sikrer at det ikke får badass konsekvenser for DGS økonomi. Fællesskab i uddannelse er gået over budget fordi vi lavede et samarbejde med en stress-ekspert, som vi ikke havde defineret hvad betalingen for skulle være. Han kræver at vi betaler kr. eller også sender han os til inkasso. Johan (næstformand i EEO) vil gerne layoute den flyer Thomas har lavet, som vi sender ud op til eksaminerne. Taxameter ser fint ud. EEO og LH har betalt, så det er fint. Vi skal finde ud af hvor mange vi vil have af sted og hvordan vi får DSF, LH og EEO til at betale. Merchandise er der blevet brainstormet over, så der muligvis der nogle nye idéer, som man kan tage op til diskussion senere. Sekretariatsforplejning er nok højere end angivet, men ikke væsentligt. Kan man skrive pressemedarbejder under en post for sig selv, så man kan se hvad vi udbetaler i løn til pressemedarbejder? Pressemedarbejder-løn er en fast udgift, som er den samme hver måned. Man kan skrive en fodnote, så man kan se hvad der bliver udbetalt hver måned i budgettet. Det tager lang tid at skulle finde alle lønsedler i arkivet, når vi ved hvad de samlede omkostninger er. Det er langt lettere og mindre administrativt krævende. Vigtigt at nye bestyrelsesmedlemmer ved, hvor meget vi udbetaler i løn til forskellige mennesker. Man skal gøre det, hvis det er muligt for kasseren. Der er ikke noget behov for at hverken stormøde eller bestyrelse ved, hvordan vi præcis 10

12 lønner vores pressemedarbejder hver eneste måned, så længe man ved hvad den samlede løn er. Hvis bestyrelsen vil vide, hvor meget en medarbejder eller frikøbt får i løn en bestemt måned, kan man altid spørge kasseren. DGS har lagt penge ud for busser, fordi vi er den organisation i ESB der har bedst økonomisk råderum, til at gøre det. ESB arbejder fortsat på at finde pengene. Aktivitetsfond er der kun brugt penge på T-shirts til Fyn. Vi er i gang med at finde ud af hvad der sker med vores lejemål i Århus, når DSE flytter til Randers. Vores udgangspunkt er, at hvis vi kan have det et år frem i tiden til samme pris, gør vi det. Ellers opsiger vi lejemålet pr. 1. juni. DGS Østjylland har behandlet det, fordi man er bange for at blive opsagt i løbet af det kommende skoleår. Så har man mulighed for at finde andre lokaler, muligvis Godsbanerne. Ejendomsskat er bogført under ejendom København. (Phillip forlader mødet) Man skal have arbejdsskadeforsikring, fordi vi har en ansat. Præmien bliver større i 14, så den stiger til det den bør være. Der er penge til det i budgettet. Transport ser fin ud. Der er færre omkostninger til månedskort, fordi der er færre sek ere nu end tidligere og fordi Ida har fået en cykel. Triumviratsdebatter ligger under transport, så den vokser nok lidt. Internet og telefon ser fint ud. Abonnementer ser meget høj ud grudnet Infomedia, som vi får gratis fra DUF, men som vi har betalt for indtil nu. Det kommer til at passe nogenlunde. Anskaffelser er der brugt penge på et nyt køleskab til EH. Bogholder skal ikke lønnes i sommerferien, derfor lidt færre udgifter der. Man kunne overveje at have en post der hedder interne og eksterne kurser, så man kan se hvad der er brugt på eks. Slutkursus og regionsledelseskurser. Kan man lave poster, så sommerkursusdelen og Kost.BM bliver bogført forskellige steder? Det vil være svært, fordi man har mange udgifter til mad mv. der er fælles for hele ugen. Det vigtigste ved et budget er at det er gennemskueligt. Det vil gøre det mindre overskueligt, at man deler posten sommerkursus op, da der alligevel er mange der bliver efter kursusdagene til BM. Årsrapporten er der ingen anmærkninger fra revisor til. Man kan ringe og spørge, hvis der er noget man ikke forstår. Rapporten bliver sendt ud. 3. Marts-bestyrelsesmøde Forberedelse og beslutningsevne: Tidspres grundet SU og ambitiøs dagsorden gør at folk ikke følte at de fik diskuteret det så grundigt i regionerne. Man skulle have lavet det til et 3-dags møde. Man kan lave lektie-café fredag og lørdag, så folk ikke føler de har tid til at gøre det søndag efter BM. Det gør at man får et bedre møde. Bedre med 3 dage, end at sidde til kl om natten. Vi brude i FU have set, at dagsordenen var for ambitiøs. Referat af OUU-møde sendt ud senere end resten af bestyrelsesbilagene. Summepauser skaber langsommere møder og uro. Det tager tid, men det er vigtigt. Der er blevet bedre 11

13 mulighed for at få en summe-pause i højere grad end tidligere. Uro kræver mentalitetsændring, fordi det som dirigent er svært at vurdere hvad der er summen og hvad der er uro. Man bør diskutere det i bestyrelsen. Man kan tage en samlet summe-pause efter debatten, så man ved hvornår de ligger og hvad der skal summes om. Så undgår man at tage summe-pauser under hvert forslag, men kan gøre det samlet. Hvis bestyrelsen skal være repræsentativ, skal regionssekretærerne have tid til summe-pauser. Man skal tage gruppearbejde seriøst. Tre kvarter under morgenmaden er ikke optimalt. Der er ingen der repræsenterer sig selv. De menige er valgt af et landsmøde og repræsenterer de holdninger de stillede op på der. Folk er bange for at tage beslutninger som regionssekretær, så man kan tage beslutninger og så viderebringe det til regionerne på en god måde. Man er nødt til at have beslutningsprocesser der gør, at man kan lave en kampagne samtidig med at man skal afholde et bestyrelsesmøde. Der må være en grænse for, hvornår man beder om en summe-pause. Man skal overveje hvornår noget er væsentligt. Nogle gange diskuterer vi ligegyldige ting, men andre gang diskuterer vi vigtige ting. Hvordan sikrer man sig at alle regioner er repræsenteret og hvad gør man hvis ikke alle er repræsenteret. Det gør det svært at udvikle organisationen, at man ikke tør træffe beslutninger. MartsBM var ekstraordinært. Forventer ikke i fremtiden at alle møder afholdes i undtagelsestilstand, grundet ekstrem kampagneaktivitet. Dirigenterne skal ikke være regionssekretærer, da det er besværligt. Bilag skal være gode til at skabe et godt fundament. Man kan skrive kontroversielle ting i bilagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Det gjorde man fx til Århus-BM. Forskrækkelse over at tage beslutninger handler om hvilken repræsentation, vi vil have. Der mangler skoling af bestyrelsen og regionssekretærer. Det er nemmere at diskutere bagateller, hvis man ikke er skolet, end at diskutere store ting, som man måske ikke har den nødvendige viden om. Man kunne i FU have overvejet at rykke bestyrelsesmødet. Kunne man ikke i forhold til 5-ugers post. Når der stilles mange forslag (fra OUU) skal have stille de vigtigste og ikke alle der overhovedet var mulige. Skriv motivationer for forslagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Marts BM viste, at vi er i stand til at smide alt hvad vi har i hænderne og lave en kampagne der sparker røv og tager så meget af vores tid, at vi ikke når at forberede os til BM. Vi skal tænke over tonen i debatter, men ellers har det være skolende for folk at opleve et møde, hvor det ikke går som planlagt. Det sætter tingene i perspektiv. Dirigenter og procedure: Vi skal være bedre til at introducere dirigenter til møderne og sikre at de kan skære igennem. Dem der skriver bilag kan overveje, hvilken procedure der giver mening under forskellige punkter. Der er ikke den samme respekt for dirigenterne, som man havde tidligere. Man har valgt dem til at lede mødet og derfor er det dem, der leder mødet. Det giver ro, at alle ikke synes de skal fungere som dirigenter. Overvej om man skal køre med 1 eller 2 dirigenthold. Mødedeltagere skal altid kunne 12

14 komme med procedure-forslag, men man kan fx går hen og taler med dem i pauserne og ikke midt under punkter. Diskussionerne bliver diskussioner om diskussioner. Det er ærgerligt. Prøv at indstille dem der stille mange procedure-forslag til dirigenter. Man skal køre den procedure, der er nødvendig for at få mødet til at fungere. Dirigenter skal være menige eller regionssekretærer der ikke har brug for at tale med andre undervejs. Der er kun behov for 2 dirigenter. OUU diskuterede procedure med dirigenterne inden punktet. Der er pauser, når dirigenterne siger der er pause. Man skal komme til tiden. Det er nogle bestemte mennesker der stiller mange procedureforslag, så man kunne evt. mødes inden mødet og diskutere det eller stille det i pauserne. Man skal lytte til folk der stille procedure. Dirigenterne skal have respekt for sig selv. Det kan være rart at sparre med nogen om procedure i pauserne. Hvis man ikke interesserer sig for procedure, skal man blive siddende på sin stol og lade være med at blande sig. OUU-debatten tog lang tid, fordi folk ville optimere den procedure, der blev valgt undervejs. Når der er valgt en procedure, skal man køre efter den. Overveje at vælge dirigenter på en ny måde, så folk kan henvende sig hvis de har lyst. Forskel på, om dirigenterne skal lede et møde eller facilitere et møde. Den diskussion kan man tage på SK. Det blev et blame-game til mødeevaluering, fordi klokken var så mange og derfor ville man gerne give nogen eller noget skylden. Dirigenter kan bruge flere forskellige procedurer som er defineret fra mødets starts, som man så kan evaluere under mødeevaluering. Vores brug af udvalg: Hver gang man opretter et udvalg bør man sætte nogle rammer for det og sikrer at det er klart, hvilke beføjelser de forskellige udvalg har. Den debat kan man tage på SK, så det er klart næste skoleår hvordan man forholder sig til udvalg og de problematikker der er opstået i år. Man skal også tage en debat af, hvordan vi får åbne udvalg til at fungere. Vi skal sikre at vores faste udvalg følger med tiden og samtidig husker hvorfor de blev nedsat. Hvad skal kampagneudvalg kunne? Hvor mange skal der være med for at det fungerer optimalt? Hvornår er de beslutningsdygtige og hvem er med? Man kan dele udvalg op i fx idéudvikling, beslutning, praktisk mv. Vi skal være opmærksomme på, hvad det betyder, at udvalg bestemmer hvad bestyrelsen skal diskutere. Så er der ikke tid til debat men mest til at man kan være for eller imod det udvalget foreslår. Problemet er ikke nødvendigvis åbne udvalg generelt, men hvilke rammer og strukturer, der er for dem. De skal vide, hvad deres rolle er og hvordan de tager beslutninger i forhold til bestyrelsen. Hvis man ikke er valgt af nogen, er det ikke repræsentativt, fx HF-udvalg er valgt til at sidde der og kan kaldes repræsentativt. Vi har på alle møder nyt fra udvalgene og det bør man opprioritere, så udvalgene har mulighed for at komme med updates. Man kunne overveje at skrive IB ind i vedtægterne ligesom med HF, men de repræsenterer ikke en særlig stor gruppe mennesker. IB-udvalget kan fint komme med indstillinger til bestyrelsen. Hvis IBudvalget siger noget er godt, skal vi stole på dem, for vi ved ikke ret meget om IB. OUU er debatfaciliterende udvalg. Man skal åbne for debatten, så man kan diskutere hvor vi skal hen. Internationalt udvalg har kun meget få aktive, og det skaber ikke motivation for at lægge meget arbejde. 13

15 Hvad er forskellen på ekspert-udvalg og rådgivende udvalg? Det skal man gøre sig klart på Landsmødet og definere hvad deres rolle er. I forhold til IB-udvalget handlede det om, at man opstille det forslag der var modstridende med principprogrammet. Og det havde været det samme uanset om det var en region, elevråd eller andre, der havde stillet det. Man ændrer i principprogrammet på Landsmødet, ikke gennem udvalg der stiller forslag på bestyrelsesmøder. Den debat skal man tage på SK. Vi repræsenterer IB. Derfor skal vi selvfølgelig også lytte til dem. Der skal ikke sidde sek ere som meningstilkendegivende i udvalg. De kan være tovholdere, ikke almindelige mødedeltagere. Sek ere kan og skal være mere politiske. Sek ere har snakket udvalgets sag, ikke deres egen. Sek ere skal facilitere at gymnasieelever kan diskutere emner, ikke selv diskutere dem. Vi skal vurdere om vi er realistiske i forhold til principprogrammet og hvordan vi skal arbejde os hen mod målet. 4. Landsmødet Fu s rolle og ansvar: Man skal være opmærksom på at være sammen med deltagerne om aftenen og ikke kun med dem man kender. De opstillede snakker sammen om hvilke debatter det giver mening at blande sig i, ud fra hvad der er vigtigt folk deltagerne at vide om de opstillede. Skal nok blive bagefter og hjælpe med oprydning. FU s rolle er, at selv snakke med deltagere og også minde bestyrelsen om det, så alle får et godt stormøde. Dirigenter: Philip Davali kan ikke komme, fordi han skal til eksamen. Vi arbejder på at finde nogle fra sidste års sekretariat. Kom gerne med gode idéer. Overvej Victoria der er ansat for LH og har været DGS er. Man har også overvejet Simon Lindkær. Aktivitetsbudget: Forslag til Aktivitetsbudget (Phillip er tilbage på mødet) Afstemning om aktivitetsbudget Antal stemmeberettigede: 9 For: 8 Imod: 0 Blank: 1 5. Kandidatdebatter Man får en mail om hvor man skal hen og hvornår. Sidste år havde man mulighed for at fortælle hvem man var. Giver god indsigt i de forskellige regioner og mulighed for at stille spørgsmål. 14

16 Hvordan giver det her klarhed over hvem man skal stemme på ud fra hvad folk stiller op på? Man skal have løbende dialog mellem de opstillede. Det har man allerede. Man kan spørge regionerne om kandidaterne må være observatører til mødet. Det kan man få meget ud af. Vigtigt at samtale med regionerne og formændene. Lave løbende evalueringer under debatterne, både mellem kandidaterne og med regionerne. Så kan man sikre at regionerne har fået noget ud af det. Regionerne kan fortælle noget om sig selv, så man får bedre indsigt. Man kan også spørge om man må hjælpe med at lave mad eller vaske op. Man kunne sende en opfordring til de kommende regionsbestyrelser om, at de skal forberede sig til debatten (hvad er vigtigt for jeres region? Hvilke spørgsmål har I?), så man reflekterer over hvad regionen står for. Kandidaterne skal finde ud af, hvor de er uenige, så man har mulighed for at bringe det i spil. Lav intro, spørgsmål, replik. Nyt koncept at sende kandidaterne ud i regionerne, så det kunne være godt med en skriftlig evaluering. Så kan man forbedre det fremadrettet. Man skal ikke være uenige for at være det, men fordi det er på væsentlige punkter. Kampvalg er vel et udtryk for, at der er forskelle på kandidaterne, så det skal man selvfølgelig give folk mulighed for at tage stilling til. Nyd det, mens I er derude. Læg alle opstillingerne op på hjemmesiden, så folk kan læse dem og så man kan linke til dem på facebook. Vi laver en reportage fra nogle af regionsdebatterne, som selvfølgelig er neutral i forhold til kandidaterne, men som kan vise regionsaktive, at det er vigtigt og nice, at de kommer til deres regionsdebat. 6. TorsdagsBM I forhold til udvalg har nogen haft brug for at snakke om hvad der skete på sidste BM. Så det må man gerne gøre opmærksom på i bilagene. Forretningsgange er på, fordi vi skal diskutere feriepenge. Vi lægger op til at mødet bliver kørt meget pædagogisk og at bilagene lægger klart op til punkterne. Lige nu er man forudlønnet. De fleste steder på arbejdsmarkedet er man bagudlønnet. Det betyder at man modtager penge i juli, når man starter og ikke når man slutter. Man kan ændre det, så man er bagudlønnet, så man ikke kommer i problemer i juli, når man stopper. Det skal være en fremadrettet ændring, der først gælder fra næste år. 25 minutter til at diskutere feriepenge er ikke urealistisk, hvis man skriver ordentlige bilag. Det man skal træffe beslutning om er, hvorvidt triumviratet skal have 5 ugers ferie eller modtage feriepenge fremover. Det forventes at man som bestyrelsesmedlem holder fri til at hjælpe fredag før LM. Der er også info om at være gruppeleder under debatter på LM. Vi skriver gerne til rektorerne, hvis man har problemer med fravær. Afstemning om Forslaget til dagsorden for Næste Bestyrelses møde: Vedtaget ved aktiv opbakning. 7. Evt. 15

17 Ingen kommentarer 8. Mødeevaluering Pauser skal ligges ind i dagsordenen. Glimrende møde. Man kan overveje om runder skal gå med eller mod uret. Folk misforstår måske hinanden, det er ærgerligt. Stille og roligt. Godt at være med. Det var en god oplevelse og rigtig rart. Folk holder nogle gange meget lange indlæg. Vigtigt at folk ved, hvad der foregår i FU og at det bliver italesat på den rigtige måde. 16

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/04

Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/04 Bilagskompendium til Bestyrelsesmøde 11/04 06-04-2013 DGS-SEK 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indhold Dagsorden For TorsdagsBM... 1 Bestyrelsens Mundtlige Beretning (B)... 2 Bestyrelsens rolle og ansvar på Landsmødet

Læs mere

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET

HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET 1 2 29-3- 2013 3 2- UGERS POSTEN HÆFTE 1: PRAKTISK OM LANDSMØDET Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings 51. Landsmøde 12.- 14. april 2013 Høje Taastrup Gymnasium Dette hæfte indeholder primært alt det

Læs mere

Bilagskompendium til JanuarBM. 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK

Bilagskompendium til JanuarBM. 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK Bilagskompendium til JanuarBM 1/6/2013 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Indhold Dagsorden... 2 Regionstræf

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13

Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13 Referat DGS Bestyrelsesmøde d. 11/04-13 Tilstede: Navn: Post: Region Troels Bering Christensen 1 Kasserer Sekretariatet Student, Køge Malene Nyborg Madsen Formand Sekretariatet Student, Christianshavns

Læs mere

Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13

Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13 Bilagskompendium Marts-BM 01-02/03/13 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indholdsfortegnelse Dagsorden for marts-bm... 4 Kalender (B)... 5 Evaluering af Regionstræffet (D)... 6 Evaluering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012. 11-12-2012 DGS Guru

FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012. 11-12-2012 DGS Guru 1 2 3 4 5 6 7 8 FU-appendiks Bestyrelsesmøde 15. november 2012 11-12-2012 DGS Guru 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Indhold Bilag til FU-møde 28 oktober 2012... 2 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN... 2

Læs mere

September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep

September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep FU Appendix September-bestyrelsesmødet: 13.-15. sep Der er siden det konstituerende bestyrelsesmøde blevet afhold tre FU-møder (En "Opstart" og to telefoniske møder.). FU-møde d. 24.08.13 (FU-opstart):

Læs mere

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Indhold Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium... 1 1: Navn og formål... 2 2: Medlemmer... 2 3: Organisation... 3 4: Stormøde... 3 5: Økonomi...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter

Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter Roskilde Katedralskoles Elevråds Vedtægter 1: Elevrådets Navn Rådets navn er Elevrådet på Roskilde Katedralskole - forkortet Elevrådet. 2: Elevrådets Formål Elevrådets formål er, at repræsentere Roskilde

Læs mere

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991.

Indhold. Zealand Business College Næstved vedtægter 2011/2012. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. FORORD Disse vedtægter er tilpasset efter Elevrådsbekendtgørelsen af 31. maj 1991. Indhold Kapitel 1 Navn & formål Kapitel 2 Størrelse og sammensætning Kapitel 3 Elevrådet Kapitel 4 Valg Kapitel 5 Formandskabet

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede: Hanne Jensen, Ida Simonsen, Shelia Hansen, Cecilie Wehnert, Simone Wehnert, Helle H.H.,

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-03-2015 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. marts 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Emil Outzen siger velkommen på vegne af Studenterrådet ved Aarhus Universitet Referat Politik Konferencen efteråret 2017 Åbning af Politik Konferencen Sana byder velkommen til Politik Konferencen Formalia Valg af dirigenter Forretningsudvalget indstiller Yasmin Davali og Valdemar

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV

Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV 1 2 3 4 Bilagskompendium til bestyrelsesmøde i DGS d. 17.-19. januar 2014 Elevbevægelsens Hus Vibevej 31, 2400 København NV 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indhold Dagsorden for Bestyrelsesmødet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013 Bilagskompendium for bestyrelsesmøde d. 29.-30. november 2013 Afholdes: Elevbevægelsens Hus - Vibevej 31, 2400 København NV DGS sek 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE

FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE Retningslinjer FOR OMRÅDE SERVICEKOMITE NA København Godkendt den 31-07-2011 1. Navn: Komitéens navn er: Område Service Komité Narcotics Anonymous København i det følgende kaldet OSK. 2. Formål: A) Komitéens

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013

Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013 Bilagskompendium for bestyrelsesmøde torsdag d. 14. nov. 2013 Afholdes: Ungdomshuset Odense Nørregade 60, Odense C DGS sek 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Dagsorden... 4 Kommunalvalg (D)... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35 Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-19.30 Velkomst Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere Isak

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af Regionsledelseskursus (D)... 6 Evaluering af Landsmødet (D)... 7 Politisk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune

Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Vedtægter for Elevrådet på Kruse Gymnasiet i Furesø kommune Elevrådet ved Kruse, Gymnasiet i Furesø kommune er nedsat på grundlag af Gymnasielovens 14: Stk. 1: Hver gymnasieskole nedsætter et elevråd,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl

Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne apr kl Dagsorden til generalforsamling i Journalisterne 2016 14. apr. 2016 kl. 20.04 Generalforsamlingen afholdes den 18. april 2016 kl. 14.00 på First Hotel i Sydhavnen i København på adressen Molestien 11,

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO

Retningslinjer For Område Servicekomité NA København Godkendt den 31-07- 2011 NY DATO Den skrift med BLÅ foreslås fjernet. Den skrift med RØD foreslås som ny skrift. Den skrift med GRØN er noget vi lige skal tjekke I traditionerne el hos andet NA medlem. Der er endvidere lavet små rettelser

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 19. december 2011 Tilstede: Ronja, Sidsel, Ida, Dea, Kirsten, Michelle, Theis, Dion, Mathias, Ena, Hack, Mikkel, Lene og Sally. Ikke tilstede: Ea, Ea, Christel,

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere