Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK"

Transkript

1 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10

2 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)... 7 Kandidatdebatter (D)... 8 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B)... 9 FU-møde referat d. 23/

3 FU-Bilag Dagsorden 13:00 formalia 13:05 Økonomi 13:30 Marts-bestyrelsesmøde 14:15 Landsmødet 14:45 Kandidatdebatter 15:15 Torsdags BM 15:30 Evt. 15:45 Evaluering 38 2

4 Økonomi (B) v. TBC Budgetopfølgning for 2013, pr 19 marts Budget 2013 Drift budget 13 21,37% Indtægter Kontingenter (elevråd) kr. - kr. - Rektorkontingent kr ,00 kr ,00 95,10% Frivillige bidrag kr. - kr. - Finanslovstilskud kr. - kr ,00 0,00% Rådighedstilskud kr. - kr ,00 0,00% Opsparing kr. - kr. - CBB Forening kr. - kr. - Leje kr. - kr. - Indtægter i alt kr ,00 kr ,00 23,09% Landsmøde kr. - kr ,00 0,00% Aktivitetskonference kr ,00 kr ,00-5,99% Regionstræf kr ,16 kr ,00 77,96% Weekendkursus kr. - kr ,00 0,00% Elevråds indsats ER-Sem kr. 787,00 kr ,00 4,37% Sommerkursus kr. - kr ,00 0,00% Skolestarts kampagne kr. 90,00 kr ,00 0,14% Kursussektor kr. - kr ,00 0,00% IB indsats kr. 201,50 kr ,00 4,03% HF udvalget kr. - kr ,00 0,00% Andre udvalg kr ,18 kr ,00 45,39% Bestyrelsen kr ,00 kr ,00 23,78% Forretningsudvalget kr. 110,90 kr ,00 1,39% Eksternt samarbejde kr. 476,80 kr ,00 2,38% Kontingenter kr. - kr ,00 0,00% Internationalt arbejde kr ,14 kr ,00-118,84% LM 13 Aktivitetskatalog kr. - kr ,00 0,00% LM 12: 3

5 Investering i udd. kr ,50 kr ,00 307,48% Vores udd. Hvem bestemmer kr. - kr ,00 0,00% Fokusområder: Undervisningsmiljø kr. - kr ,00 0,00% Fællesskab i uddannelse kr ,00 kr ,00 200,00% Socialt taxameter kr ,00 kr ,00 100,00% Faglighed og pædagogik kr. - kr ,00 0,00% 16-års valgret kr. - kr ,00 0,00% Folkemødet kr ,00 kr ,00 176,50% Regionstilskud kr. - kr ,00 0,00% Regionslokaler kr. - kr ,00 0,00% Regionshjælp kr ,00 kr ,00 8,40% Merchandise kr. - kr ,00 0,00% Hjemmeside kr. - kr ,00 0,00% Pressemedarbejder kr. - kr ,00 0,00% Sekretariatsforplejning kr ,50 kr ,00 18,18% Triumviratsløn kr ,62 kr ,00 17,21% Administration (note) kr ,27 kr ,00 22,85% Renter og gebyre kr ,00 kr ,00 21,46% Aktivitetsfond kr ,00 kr ,00 20,00% udgifter i alt kr ,29 kr ,00 Årets resultat kr ,29 kr ,00 Bank Kasse Note I Aministration Sekretariat Aarhus kr. - kr ,00 0,00% Sekretariat KBH kr ,94 kr ,00 29,71% Ejer udgifter EH kr. - kr ,00 0,00% Vedligehold Vibevej kr. - kr ,00 0,00% Forsikring kr ,01 kr ,00 65,65% Revision kr. - kr ,00 0,00% Transport kr ,00 kr ,00 5,13% Telefon og internet kr ,27 kr ,00 23,61% 4

6 Porto kr. - kr ,00 0,00% Kopiering kr. - kr ,00 0,00% Abonnementer kr ,50 kr ,00 71,13% Anskaffelser kr ,45 kr ,00 13,36% Kontorartikler kr. - kr ,00 0,00% Bogholder kr ,00 kr ,00 29,50% Diverse kr ,10 kr ,00 18,32% Administrationssystem kr ,00 kr ,00 98,64% Administration i alt kr ,27 kr ,00 22,85% På indtægtssiden er det den umiddelbare vurdering at det vil være muligt at nå det budgetterede mål på posten rektorkontingent. Udgifterne under driften på posten Sekretariat KBH er udtryk for udgifter til såvel ejendommen i Århus, som Elevbevægelsens Hus. Denne tastefejl forventes rettet ved førstkommende bogføring Udgifterne under driften på posten Triumviratsløn dækker også lønnen til vores presse- og kommunikationsmedarbejder. Dette skyldes måden man bogfører det på i bogholderiet, og kasseren indstiller til at posterne Triumviratsløn og pressemedarbejder slås sammen. Overskridelsen på investeringer i uddannelses skyldes vores udlæg for busser, som vi arbejder ihærdigt på at få SU-kampagnen til at betale tilbage til os. Regionstræf ser ud til at ramme en lille smule under det budgetterede da de forventede udgifter og indtægter der endnu ikke er bogført, ca. udligner hinanden. Dette er der dog ikke helt overblik over endnu, hvorfor det skal tages med forbehold. Den foreløbige drift på bestyrelsesposten er høj, særligt med tanke på at der er brugt penge på rejsebonner samt privatpersoners udlæg i forbindelse med det seneste bestyrelsesmøde der endnu ikke er ført ind i systemet. Kasseren vil anbefale at man opjustere denne post væsentligt, såfremt man agter at holde bestyrelsesmøder i provinsen fremover. Budgetoverskridelsen på fælleskab i uddannelse skyldes miskommunikation med en ekstern konsulent

7 Marts Bestyrelsesmøde (D) V. TBC/IB/MN Da der hersker en generel enighed om at marts bestyrelsesmødet løb af sporet, har vi fra triumviratets side vurderet at det kan være fornuftigt med en diskussion af hvad der gik galt, så man kan sørge for at bestyrelsesmøder fremover ikke løber løbsk på samme måde. Her er nogle punkter man bør drøfte for at bestyrelsen kan forbedres Forberedelse og beslutningsevner: På martsbm klagede mange over at de ikke havde mulighed for at være forberedte, derfor bør vi diskuterer hvorledes man kan sørge for at folk kan føle sig forberedte, så de er i stand til at træffe beslutninger. Ligeledes har bestyrelsesmøderne i det forløbne bestyrelsesår været præget af et stigende ønske om summe-pauser undervejs, således at man kan finde ud af hvad man egentlig mener. Disse summe-pauser resulterer i langsommere møder, og er også med til at skabe uro. Man bør derfor finde af hvorledes man kan sikre at ønsket om summe-pauser ikke bidrager til dårligere møder. Dirigenter og procedure Marts-bestyrelsesmødet bar præg af at mange følte behov for at diskutere procedure med dirigenterne. Denne trang til at skulle diskutere procedure er en relativt ny udvikling, og bestyrelsesarbejdet er ikke blevet gearet til denne udvikling. Det bør derfor diskuteres hvorledes vi kan sørge for at vores møder ikke bliver besværliggjort unødigt af proceduredebatter. Vores brug af udvalg Bestyrelsesmødet bar også præg af en hvis uenighed om brugen af udvalg; både i forhold til IB-udvalget og organisatorisk udviklingsudvalg. Denne uenighed gik for det meste på om udvalgene - og folkene i dem - havde beføjelser til at foreslå det de gjorde. Man kan derfor med fordel diskuterer hvorledes vi skal bruge vores udvalg. 6

8 Landsmøde (DOB) v. IB/TBC/MN FU s rolle og ansvar (D) På AK havde FU et helt særligt ansvar da de var emneledere og selvom situationen bliver meget anderledes på LM er det stadigt vigtigt at vi taler om jeres ansvarsområder. Særligt fordi der er kampvalg er det vigtigt at der er en god tone og stemning på landmødet. - Hvordan sikrer vi i FU at det bliver et godt stormøde for deltagerne? - Hvordan sikrer vi at de opstillede til triumviratet bliver hørt på landsmødet men ikke fjerner opmærksomheden fra det der ellers skal besluttes? Som afsluttende bemærkning regner vi med at alle fra FU er med til at tage ansvar for at det praktisk set bliver et godt stormøde og det betyder at I er gode til at hjælpe med at sætte op fredag eftermiddag og til at rydde op søndag. Dirigenter (O) Triumviratet har fundet følgende dirigenthold, som indstilles til landsmødets godkendelse Rebecca Ingemann, Formand for DGS-Storkøbenhavn i Simon Wandel, Næstformand for DGS i Aktivitetsbudget (B) I vedtægternes paragraf 8.1, står det skitseret at dagsordenen for landmødet skal indeholde Vedtagelse af arbejdsplan og aktivitetsbudget hertil. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at afsætte til aktivitetskatalog for landsmøde 13. FU skal derfor tage stilling til et forslag til aktivitetsbudget som landsmødet kan få udleveret, sammen med forslaget til arbejdsplan

9 Kandidatdebatter (D) V. IB De opstillede til triumviratet skal til debatter i alle landets regioner for at skabe klarhed om hvad forskellen er på de forskellige opstillede. Det er vigtigt at debatterne skaber bedre overblik over opstillede men også at de giver kandidaterne indsigt i hvordan de forskellige regioner virker. - Hvordan sikrer vi at debatterne skaber klarhed over forskellene på kandidaterne? - Hvordan sikrer vi at debatterne bliver konstruktive og gode at have i regionerne? - Hvordan sikrer vi at kandidaterne også opnår indsigt i de forskellige regioner? 148 8

10 Dagsorden for næste bestyrelsesmøde (B) V. IB 18:00 Aftensmad 19:00 Formalia 19:05 Nyt fra Triumvirat Regioner Udvalg HF-udvalget 19:50 Nyt fra FU 20:00 Bestyrelsens mundtlige beretning 21:00 Landsmødet 22:00 Taxameter 22:15 Økonomi 22:35 Forretningsgange 23:00 Udvalg 23:30 Evt. 23:40 Mødeevaluering 169 9

11 FU-møde referat d. 23/ Tilstede: Mathilde Vinther, Troels Christensen, Sofus Goldschmidt, Anna Lindqvist, Cecilie Rosholm, Malene Nyborg, Ida Begtrup, (Phillip Dimsits med på Skype), Rasmus Holme, Elisabeth Hansen 1. Formalia a) Valg af dirigent Troels stiller op Troels er valgt b) Valg af referent Malene stiller op Malene er valgt c) Godkendelse af dagsordenen Forslag om at rykke dagsordenen med en halv time. Forslaget er vedtaget ved aktiv opbakning. Dagsordenen er vedtaget ved aktiv opbakning. 2. Økonomi Antal skoler der har betalt kontingent er umiddelbart fint, vi kan godt nå at få penge ind fra skolerne. Vi ved ikke hvad vi får i finanslovstilskud endnu, men Troels forventer at få svar i den kommende uge. Aktivitetskonference skyldes nogle sene indbetalinger. Elevrådsseminar er det nok brugt flere penge end angivet, da der er nogle udgifter der ikke er bogført endnu. Bestyrelsen er relativt høj, det bør man overveje. Internationalt arbejde ser fint ud, fordi vi har fået penge fra OBESSU, som vi ikke havde regnet med (refusion). Vi laver en bemærkning til DUF om hvorfor den er så høj. Aktivitetsskemaer er svære at få skrevet og indsamlet fra elevrådene, så måske kan vi få lov i stedet at skrive omfattende kontaktoplysninger. Det clearer Troels med vores revisor. Investeringer i uddannelse: Brugt en del mere end budgetteret. Skyldes busser til demonstration. Vi arbejder på at finde ud af, hvordan vi får hentet de penge ind. Troels arbejder på at finde ud af, hvordan vi sikrer at det ikke får badass konsekvenser for DGS økonomi. Fællesskab i uddannelse er gået over budget fordi vi lavede et samarbejde med en stress-ekspert, som vi ikke havde defineret hvad betalingen for skulle være. Han kræver at vi betaler kr. eller også sender han os til inkasso. Johan (næstformand i EEO) vil gerne layoute den flyer Thomas har lavet, som vi sender ud op til eksaminerne. Taxameter ser fint ud. EEO og LH har betalt, så det er fint. Vi skal finde ud af hvor mange vi vil have af sted og hvordan vi får DSF, LH og EEO til at betale. Merchandise er der blevet brainstormet over, så der muligvis der nogle nye idéer, som man kan tage op til diskussion senere. Sekretariatsforplejning er nok højere end angivet, men ikke væsentligt. Kan man skrive pressemedarbejder under en post for sig selv, så man kan se hvad vi udbetaler i løn til pressemedarbejder? Pressemedarbejder-løn er en fast udgift, som er den samme hver måned. Man kan skrive en fodnote, så man kan se hvad der bliver udbetalt hver måned i budgettet. Det tager lang tid at skulle finde alle lønsedler i arkivet, når vi ved hvad de samlede omkostninger er. Det er langt lettere og mindre administrativt krævende. Vigtigt at nye bestyrelsesmedlemmer ved, hvor meget vi udbetaler i løn til forskellige mennesker. Man skal gøre det, hvis det er muligt for kasseren. Der er ikke noget behov for at hverken stormøde eller bestyrelse ved, hvordan vi præcis 10

12 lønner vores pressemedarbejder hver eneste måned, så længe man ved hvad den samlede løn er. Hvis bestyrelsen vil vide, hvor meget en medarbejder eller frikøbt får i løn en bestemt måned, kan man altid spørge kasseren. DGS har lagt penge ud for busser, fordi vi er den organisation i ESB der har bedst økonomisk råderum, til at gøre det. ESB arbejder fortsat på at finde pengene. Aktivitetsfond er der kun brugt penge på T-shirts til Fyn. Vi er i gang med at finde ud af hvad der sker med vores lejemål i Århus, når DSE flytter til Randers. Vores udgangspunkt er, at hvis vi kan have det et år frem i tiden til samme pris, gør vi det. Ellers opsiger vi lejemålet pr. 1. juni. DGS Østjylland har behandlet det, fordi man er bange for at blive opsagt i løbet af det kommende skoleår. Så har man mulighed for at finde andre lokaler, muligvis Godsbanerne. Ejendomsskat er bogført under ejendom København. (Phillip forlader mødet) Man skal have arbejdsskadeforsikring, fordi vi har en ansat. Præmien bliver større i 14, så den stiger til det den bør være. Der er penge til det i budgettet. Transport ser fin ud. Der er færre omkostninger til månedskort, fordi der er færre sek ere nu end tidligere og fordi Ida har fået en cykel. Triumviratsdebatter ligger under transport, så den vokser nok lidt. Internet og telefon ser fint ud. Abonnementer ser meget høj ud grudnet Infomedia, som vi får gratis fra DUF, men som vi har betalt for indtil nu. Det kommer til at passe nogenlunde. Anskaffelser er der brugt penge på et nyt køleskab til EH. Bogholder skal ikke lønnes i sommerferien, derfor lidt færre udgifter der. Man kunne overveje at have en post der hedder interne og eksterne kurser, så man kan se hvad der er brugt på eks. Slutkursus og regionsledelseskurser. Kan man lave poster, så sommerkursusdelen og Kost.BM bliver bogført forskellige steder? Det vil være svært, fordi man har mange udgifter til mad mv. der er fælles for hele ugen. Det vigtigste ved et budget er at det er gennemskueligt. Det vil gøre det mindre overskueligt, at man deler posten sommerkursus op, da der alligevel er mange der bliver efter kursusdagene til BM. Årsrapporten er der ingen anmærkninger fra revisor til. Man kan ringe og spørge, hvis der er noget man ikke forstår. Rapporten bliver sendt ud. 3. Marts-bestyrelsesmøde Forberedelse og beslutningsevne: Tidspres grundet SU og ambitiøs dagsorden gør at folk ikke følte at de fik diskuteret det så grundigt i regionerne. Man skulle have lavet det til et 3-dags møde. Man kan lave lektie-café fredag og lørdag, så folk ikke føler de har tid til at gøre det søndag efter BM. Det gør at man får et bedre møde. Bedre med 3 dage, end at sidde til kl om natten. Vi brude i FU have set, at dagsordenen var for ambitiøs. Referat af OUU-møde sendt ud senere end resten af bestyrelsesbilagene. Summepauser skaber langsommere møder og uro. Det tager tid, men det er vigtigt. Der er blevet bedre 11

13 mulighed for at få en summe-pause i højere grad end tidligere. Uro kræver mentalitetsændring, fordi det som dirigent er svært at vurdere hvad der er summen og hvad der er uro. Man bør diskutere det i bestyrelsen. Man kan tage en samlet summe-pause efter debatten, så man ved hvornår de ligger og hvad der skal summes om. Så undgår man at tage summe-pauser under hvert forslag, men kan gøre det samlet. Hvis bestyrelsen skal være repræsentativ, skal regionssekretærerne have tid til summe-pauser. Man skal tage gruppearbejde seriøst. Tre kvarter under morgenmaden er ikke optimalt. Der er ingen der repræsenterer sig selv. De menige er valgt af et landsmøde og repræsenterer de holdninger de stillede op på der. Folk er bange for at tage beslutninger som regionssekretær, så man kan tage beslutninger og så viderebringe det til regionerne på en god måde. Man er nødt til at have beslutningsprocesser der gør, at man kan lave en kampagne samtidig med at man skal afholde et bestyrelsesmøde. Der må være en grænse for, hvornår man beder om en summe-pause. Man skal overveje hvornår noget er væsentligt. Nogle gange diskuterer vi ligegyldige ting, men andre gang diskuterer vi vigtige ting. Hvordan sikrer man sig at alle regioner er repræsenteret og hvad gør man hvis ikke alle er repræsenteret. Det gør det svært at udvikle organisationen, at man ikke tør træffe beslutninger. MartsBM var ekstraordinært. Forventer ikke i fremtiden at alle møder afholdes i undtagelsestilstand, grundet ekstrem kampagneaktivitet. Dirigenterne skal ikke være regionssekretærer, da det er besværligt. Bilag skal være gode til at skabe et godt fundament. Man kan skrive kontroversielle ting i bilagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Det gjorde man fx til Århus-BM. Forskrækkelse over at tage beslutninger handler om hvilken repræsentation, vi vil have. Der mangler skoling af bestyrelsen og regionssekretærer. Det er nemmere at diskutere bagateller, hvis man ikke er skolet, end at diskutere store ting, som man måske ikke har den nødvendige viden om. Man kunne i FU have overvejet at rykke bestyrelsesmødet. Kunne man ikke i forhold til 5-ugers post. Når der stilles mange forslag (fra OUU) skal have stille de vigtigste og ikke alle der overhovedet var mulige. Skriv motivationer for forslagene, så man har mulighed for at diskutere det i regionerne. Marts BM viste, at vi er i stand til at smide alt hvad vi har i hænderne og lave en kampagne der sparker røv og tager så meget af vores tid, at vi ikke når at forberede os til BM. Vi skal tænke over tonen i debatter, men ellers har det være skolende for folk at opleve et møde, hvor det ikke går som planlagt. Det sætter tingene i perspektiv. Dirigenter og procedure: Vi skal være bedre til at introducere dirigenter til møderne og sikre at de kan skære igennem. Dem der skriver bilag kan overveje, hvilken procedure der giver mening under forskellige punkter. Der er ikke den samme respekt for dirigenterne, som man havde tidligere. Man har valgt dem til at lede mødet og derfor er det dem, der leder mødet. Det giver ro, at alle ikke synes de skal fungere som dirigenter. Overvej om man skal køre med 1 eller 2 dirigenthold. Mødedeltagere skal altid kunne 12

14 komme med procedure-forslag, men man kan fx går hen og taler med dem i pauserne og ikke midt under punkter. Diskussionerne bliver diskussioner om diskussioner. Det er ærgerligt. Prøv at indstille dem der stille mange procedure-forslag til dirigenter. Man skal køre den procedure, der er nødvendig for at få mødet til at fungere. Dirigenter skal være menige eller regionssekretærer der ikke har brug for at tale med andre undervejs. Der er kun behov for 2 dirigenter. OUU diskuterede procedure med dirigenterne inden punktet. Der er pauser, når dirigenterne siger der er pause. Man skal komme til tiden. Det er nogle bestemte mennesker der stiller mange procedureforslag, så man kunne evt. mødes inden mødet og diskutere det eller stille det i pauserne. Man skal lytte til folk der stille procedure. Dirigenterne skal have respekt for sig selv. Det kan være rart at sparre med nogen om procedure i pauserne. Hvis man ikke interesserer sig for procedure, skal man blive siddende på sin stol og lade være med at blande sig. OUU-debatten tog lang tid, fordi folk ville optimere den procedure, der blev valgt undervejs. Når der er valgt en procedure, skal man køre efter den. Overveje at vælge dirigenter på en ny måde, så folk kan henvende sig hvis de har lyst. Forskel på, om dirigenterne skal lede et møde eller facilitere et møde. Den diskussion kan man tage på SK. Det blev et blame-game til mødeevaluering, fordi klokken var så mange og derfor ville man gerne give nogen eller noget skylden. Dirigenter kan bruge flere forskellige procedurer som er defineret fra mødets starts, som man så kan evaluere under mødeevaluering. Vores brug af udvalg: Hver gang man opretter et udvalg bør man sætte nogle rammer for det og sikrer at det er klart, hvilke beføjelser de forskellige udvalg har. Den debat kan man tage på SK, så det er klart næste skoleår hvordan man forholder sig til udvalg og de problematikker der er opstået i år. Man skal også tage en debat af, hvordan vi får åbne udvalg til at fungere. Vi skal sikre at vores faste udvalg følger med tiden og samtidig husker hvorfor de blev nedsat. Hvad skal kampagneudvalg kunne? Hvor mange skal der være med for at det fungerer optimalt? Hvornår er de beslutningsdygtige og hvem er med? Man kan dele udvalg op i fx idéudvikling, beslutning, praktisk mv. Vi skal være opmærksomme på, hvad det betyder, at udvalg bestemmer hvad bestyrelsen skal diskutere. Så er der ikke tid til debat men mest til at man kan være for eller imod det udvalget foreslår. Problemet er ikke nødvendigvis åbne udvalg generelt, men hvilke rammer og strukturer, der er for dem. De skal vide, hvad deres rolle er og hvordan de tager beslutninger i forhold til bestyrelsen. Hvis man ikke er valgt af nogen, er det ikke repræsentativt, fx HF-udvalg er valgt til at sidde der og kan kaldes repræsentativt. Vi har på alle møder nyt fra udvalgene og det bør man opprioritere, så udvalgene har mulighed for at komme med updates. Man kunne overveje at skrive IB ind i vedtægterne ligesom med HF, men de repræsenterer ikke en særlig stor gruppe mennesker. IB-udvalget kan fint komme med indstillinger til bestyrelsen. Hvis IBudvalget siger noget er godt, skal vi stole på dem, for vi ved ikke ret meget om IB. OUU er debatfaciliterende udvalg. Man skal åbne for debatten, så man kan diskutere hvor vi skal hen. Internationalt udvalg har kun meget få aktive, og det skaber ikke motivation for at lægge meget arbejde. 13

15 Hvad er forskellen på ekspert-udvalg og rådgivende udvalg? Det skal man gøre sig klart på Landsmødet og definere hvad deres rolle er. I forhold til IB-udvalget handlede det om, at man opstille det forslag der var modstridende med principprogrammet. Og det havde været det samme uanset om det var en region, elevråd eller andre, der havde stillet det. Man ændrer i principprogrammet på Landsmødet, ikke gennem udvalg der stiller forslag på bestyrelsesmøder. Den debat skal man tage på SK. Vi repræsenterer IB. Derfor skal vi selvfølgelig også lytte til dem. Der skal ikke sidde sek ere som meningstilkendegivende i udvalg. De kan være tovholdere, ikke almindelige mødedeltagere. Sek ere kan og skal være mere politiske. Sek ere har snakket udvalgets sag, ikke deres egen. Sek ere skal facilitere at gymnasieelever kan diskutere emner, ikke selv diskutere dem. Vi skal vurdere om vi er realistiske i forhold til principprogrammet og hvordan vi skal arbejde os hen mod målet. 4. Landsmødet Fu s rolle og ansvar: Man skal være opmærksom på at være sammen med deltagerne om aftenen og ikke kun med dem man kender. De opstillede snakker sammen om hvilke debatter det giver mening at blande sig i, ud fra hvad der er vigtigt folk deltagerne at vide om de opstillede. Skal nok blive bagefter og hjælpe med oprydning. FU s rolle er, at selv snakke med deltagere og også minde bestyrelsen om det, så alle får et godt stormøde. Dirigenter: Philip Davali kan ikke komme, fordi han skal til eksamen. Vi arbejder på at finde nogle fra sidste års sekretariat. Kom gerne med gode idéer. Overvej Victoria der er ansat for LH og har været DGS er. Man har også overvejet Simon Lindkær. Aktivitetsbudget: Forslag til Aktivitetsbudget (Phillip er tilbage på mødet) Afstemning om aktivitetsbudget Antal stemmeberettigede: 9 For: 8 Imod: 0 Blank: 1 5. Kandidatdebatter Man får en mail om hvor man skal hen og hvornår. Sidste år havde man mulighed for at fortælle hvem man var. Giver god indsigt i de forskellige regioner og mulighed for at stille spørgsmål. 14

16 Hvordan giver det her klarhed over hvem man skal stemme på ud fra hvad folk stiller op på? Man skal have løbende dialog mellem de opstillede. Det har man allerede. Man kan spørge regionerne om kandidaterne må være observatører til mødet. Det kan man få meget ud af. Vigtigt at samtale med regionerne og formændene. Lave løbende evalueringer under debatterne, både mellem kandidaterne og med regionerne. Så kan man sikre at regionerne har fået noget ud af det. Regionerne kan fortælle noget om sig selv, så man får bedre indsigt. Man kan også spørge om man må hjælpe med at lave mad eller vaske op. Man kunne sende en opfordring til de kommende regionsbestyrelser om, at de skal forberede sig til debatten (hvad er vigtigt for jeres region? Hvilke spørgsmål har I?), så man reflekterer over hvad regionen står for. Kandidaterne skal finde ud af, hvor de er uenige, så man har mulighed for at bringe det i spil. Lav intro, spørgsmål, replik. Nyt koncept at sende kandidaterne ud i regionerne, så det kunne være godt med en skriftlig evaluering. Så kan man forbedre det fremadrettet. Man skal ikke være uenige for at være det, men fordi det er på væsentlige punkter. Kampvalg er vel et udtryk for, at der er forskelle på kandidaterne, så det skal man selvfølgelig give folk mulighed for at tage stilling til. Nyd det, mens I er derude. Læg alle opstillingerne op på hjemmesiden, så folk kan læse dem og så man kan linke til dem på facebook. Vi laver en reportage fra nogle af regionsdebatterne, som selvfølgelig er neutral i forhold til kandidaterne, men som kan vise regionsaktive, at det er vigtigt og nice, at de kommer til deres regionsdebat. 6. TorsdagsBM I forhold til udvalg har nogen haft brug for at snakke om hvad der skete på sidste BM. Så det må man gerne gøre opmærksom på i bilagene. Forretningsgange er på, fordi vi skal diskutere feriepenge. Vi lægger op til at mødet bliver kørt meget pædagogisk og at bilagene lægger klart op til punkterne. Lige nu er man forudlønnet. De fleste steder på arbejdsmarkedet er man bagudlønnet. Det betyder at man modtager penge i juli, når man starter og ikke når man slutter. Man kan ændre det, så man er bagudlønnet, så man ikke kommer i problemer i juli, når man stopper. Det skal være en fremadrettet ændring, der først gælder fra næste år. 25 minutter til at diskutere feriepenge er ikke urealistisk, hvis man skriver ordentlige bilag. Det man skal træffe beslutning om er, hvorvidt triumviratet skal have 5 ugers ferie eller modtage feriepenge fremover. Det forventes at man som bestyrelsesmedlem holder fri til at hjælpe fredag før LM. Der er også info om at være gruppeleder under debatter på LM. Vi skriver gerne til rektorerne, hvis man har problemer med fravær. Afstemning om Forslaget til dagsorden for Næste Bestyrelses møde: Vedtaget ved aktiv opbakning. 7. Evt. 15

17 Ingen kommentarer 8. Mødeevaluering Pauser skal ligges ind i dagsordenen. Glimrende møde. Man kan overveje om runder skal gå med eller mod uret. Folk misforstår måske hinanden, det er ærgerligt. Stille og roligt. Godt at være med. Det var en god oplevelse og rigtig rart. Folk holder nogle gange meget lange indlæg. Vigtigt at folk ved, hvad der foregår i FU og at det bliver italesat på den rigtige måde. 16

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet]

FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] FU-appendiks til BM 11-13/01 [Skriv undertitlen på dokumentet] Indhold Dagsorden for FU-møde... 2 Dagsorden Januar BM 11. - 13 Januar... 3 Økonomi... 3 ES... 6 Referat af FU-møde d. 22. december 2012...

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012. Danske Gymnasielevers Sammenslutning Referat af Bestyrelsesmøde 15. November 2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning Tilstedeværende: Navn Gymnasium Region Post Troels Bering Guru-skolen 7. himmel Kasserer Christensen Malene Nyborg Sekretariatet

Læs mere

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK

Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK Bilagskompendium til Fælles- Bestyrelsesmøde 17-18/05-13 DGS-SEK 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Indhold Dagsorden... 4 Evaluering af Regionsledelseskursus (D)... 6 Evaluering af Landsmødet (D)... 7 Politisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamling 15. marts 2013 kl. 13.00 Bygning 1412, lokale 329 Forslag til ændringer af dagsorden og forslag til ændringer af vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Fredag d. 19.07.13 09.00 Formalia (B) Valgt til dirrigenter: Olivia Boesen, Puk Rasmussen og Jonathan Tümler referat fra fælles bm og telefon bm referat

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012

Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 Referat af FSC Danmarks generalforsamling 12. april 2012 DLH, Kolding Sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm fra FSC Danmark bød velkommen. Søren Dürr Grue fra NEPCon blev valgt som ordstyrer. Ole Juul Kirkeby

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud

NORDLYS. Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012. Philip, Anne, Anne-lise, Gregor, Kjeld, Hanne Gejl, Kirsten Afbud NORDLYS Nordlys Forums & Nordlys RAB s bestyrelsesmøde søndag den 11. marts 2012 Nordlys Forum Nordlys RAB Mødedato Søndag d. 11. marts 2012 Tid kl. 16.00 21.00 Sted Nordlyscentret Silkeborg Tilstede Philip,

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende

Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014. Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde. KaJ, medie- og journaliststuderende Program for visionsweekend d. 24.-26. oktober 2014 Samt Referat af visionsweekend og bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Sted: Kystvejen 54, Vejlby Fed, 5466 Asperup Program for weekenden:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Ugersposten posten. Aktivitetskonference 2014. Forside! 21.-23. November 2014. Randers Statsskole

Ugersposten posten. Aktivitetskonference 2014. Forside! 21.-23. November 2014. Randers Statsskole Forside 2- Ugersposten posten Forslag til dagsorden og forretningsorden, halvårsregnskabet samt kommentar og udløbne udtalelser. Aktivitetskonference 2014 21.-23. November 2014 Randers Statsskole side1

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere