Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener"

Transkript

1 Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger Indsamlingsaktiviteter Red Barnets landsindsamling Valgindsamling Børnetegninger på auktion fra barn til barn Lokal kunst på auktion Motionsløb løb for børnene Bolsjebøtter Kend din by Sportsturneringer Torvedag med tombola Julestue og juletræssalg Koncerter Genbrugsbutikker Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener Sociale aktiviteter Madklubber Naturdag Oplevelsesklub 1

2 Indledning Red Barnets lokalforeninger arbejder med en bred vifte af aktiviteter. Der bliver samlet penge ind til Red Barnets forskellige projekter og programmer både i Danmark, i Grønland og i resten af verden. Mange lokalforeninger står for sociale aktiviteter for udsatte børn og familier i lokalområderne og endelig vælger nogle lokalforeninger at koncentrere sig om at informere om og styrke kendskabet til Red Barnets programmer og indsats i Danmark. Der foregår kort sagt et hav af spændende aktiviteter rundt omkring i landet og der er mange muligheder. Vi har her samlet nogle eksempler på de arrangementer og aktiviteter, som lokalforeningerne sætter i gang. Det er tænkt som en kogebog og et idékatalog, der kan give lokalforeningen nogle forslag til aktiviteter og til hvordan man kommer i gang eller videre. Har du eller din lokalforening en god idé til en ny aktivitet, er I meget velkomne til at kontakte Red Barnets sekretariat. Så vil vi forsøge at støtte og vejlede jer i at udvikle og gennemføre aktiviteten. Vi håber, at kataloget kan virke som inspiration både til nye frivillige og nye lokalforeninger, som har lyst at gøre en indsats for verdens bedste sag børnene, og til de lokalforeninger, som med deres engagement og gåpåmod, allerede gør en uvurderlig indsats for Red Barnets arbejde. Rigtig god fornøjelse! 2

3 Indsamlingsaktiviteter Lokalforeningerne i Red Barnet har igennem årerne udviklet mange forskellige, kreative og sjove måder at samle penge ind på. Udover selv at sætte gang i forskellige indsamlingsaktiviteter, er mange lokalforeninger også gode til at have øje for, hvad der sker i lokalområdet og koble sig på lokale events. Det kan være den lokale sportsforening, der arrangerer et løb, hvor en del af deltagergebyret går til Red Barnet eller det kan være en koncert eller en udstilling, hvor lokalforeningen kan indgå en aftale om at få del i entreindtægten. De lokalt indsamlede midler har stor betydning for Red Barnets arbejde. De giver organisationen en frihed til og en mulighed for at sætte projekter i søen uafhængigt af donorer og sponsorer, lige dér og på det tidspunkt, hvor der aktuelt er behov. Red Barnets landsindsamling En af de årligt tilbagevendende aktiviteter i lokalforeningerne er Red Barnets landsindsamling. Landsindsamlingen foregår altid den første søndag i september. Lokalforeningerne gør en stor indsats som lokale koordinatorer for indsamlingen både på selve dagen og i tiden op til landsindsamlingen. Lokalforeningen deltager i Red Barnets informationsmøder med tips til indsamlingen. Hverver indsamlere. Nogle lokalforeninger laver sponsoraftaler for at trække indsamlere til på dagen og lokker med is, lagkager, og sågar er det lykkedes nogle lokalforeninger af få sponseret billetter til det lokale fodboldopgør. Kontakt til den lokale presse. Det er en god idé at få lokalavisen til at skrive om indsamlingen, og mange lokalforeninger får Red Barnets pressemateriale gratis i avisen. Det er også en idé at kontakte lokalradioen og få lidt tid på radioen til at fortælle om indsamlingen og Red Barnets indsats. Red Barnets kommunikationsafdeling leverer plakater og udkast til pressemeddelelser. Lokalforeningen planlægger ruter til indsamlerne - her hjælper sekretariatet. Lokalforeningen lave aftale med den lokale bank om at åbne for at modtage indsamlerne, når de kommer retur. Red Barnet har som udgangspunkt en landsdækkende aftale. På selve dagen gør lokalforeningen mødestedet klar (lægger indsamlingsbøsser og ruter frem). Der registreres indsamlere og udleveres ruter og indsamlingsbøsser. Når indsamlerne kommer tilbage med fyldte bøsser, skal de tages imod og indholdet i bøsserne skal tælles op i banken. Det er vigtigt, at indsamlerne får at vide, hvor meget de har samlet ind. Særligt synes børnene, at det er sjovt, og de bliver så stolte og glade, når man fortæller dem, at de hjælper andre børn, der ikke har det godt. HUSK Tilmeld lokalforeningen til landindsamlingssekretariatet Informationsmøde Snak med banken i god tid Kontakt lokalavisen Lav aftale med is-kiosken og andre sponsorer Fortæl indsamlerne hvor meget, de har samlet ind 3

4 Valgindsamling Der er en lang tradition for, at Red Barnet samler ind ved valgstederne, når der er valg. Når der er kommunalvalg, kombineres valgindsamlingen gerne med fortalervirksomhed og andre aktiviteter. På den måde skabes der større opmærksomhed omkring Red Barnet. Selve valgindsamlingen foregår i valgstedernes åbningstid typisk fra kl og målet er at kunne bemande de største valgsteder i de mest travle perioder (morgen eftermiddag 15-19). Indsamlerne må IKKE være i selve valglokalet, men et godt sted at stå er lige udenfor, så man møder folk, når de går ud igen. Bøtterne bliver hurtigt tunge og ømme håndled kan forebygges ved at huske at have ekstra bøtter. Det er ikke usædvanligt, at der kan samles flere tusinde kroner ind på et par timer. Valgindsamlingerne er derfor en uvurderlig støtte til Red Barnets arbejde. Samtidig er det en god lejlighed til at gøre opmærksom på Red Barnet som organisation. Red Barnets sekretariat sørger for at indhente polititilladelse og tilladelse fra de enkelte kommuner til at samle ind. I gennemsnit får Red Barnet tilladelse fra 80% af kommunerne. HUSK Kontakt Red Barnets sekretariat og meld lokalforeningen til som aktive til den konkrete valgindsamling At rekvirere bøtter og labels fra Red Barnet At hverve indsamlere til at bemande valgstederne i dit område Fortæl indsamlerne, hvor meget de hver især har samlet ind 4

5 Børnetegninger på auktion - fra barn til barn Børn i lokale institutioner og skoler maler og tegner billeder sammen med lærere, pædagoger og Red Barnets lokalforening inspireret af billeder fra Red Barnets projekter ude i verden. Efterfølgende afholder institutionen og lokalforeningen auktion over de færdige billeder til fordel for Red Barnet. Aktiviteten giver lejlighed til, at lokalforeningen både får talt Red Barnets sag, får informeret om Red Barnets indsats og får indsamlet midler til arbejdet. Lokalforeningen kontakter forskellige institutioner og laver aftaler om medvirken i projektet. Der kan evt. indgås en sponsoraftale med den lokale farvehandel om materialer eller institutionen vælger at stille materialer til rådighed. Lokalforeningen tager ud til de forskellige institutioner og viser billeder og fortæller børnene om Red Barnets arbejde, og hvordan det er at være barn i et fattigt udviklingsland. Det gælder om at få snakken i gang med børnene og få dem til at få en idé om, hvordan børnene i udviklingslandene lever. Lokalforeningen kan henvende sig til sekretariatet og få en cd med forskellige fotos. Inspireret af hvad de har set, tegner og maler børnene et billede, som bliver sat i en ramme og solgt på en auktion, hvor alle forældrene byder på de forskellige billeder. HUSK Farveblyanter og papir Rammer CD med fotos fra Red Barnets sekretariat Hvem skal holde oplæg Hvem skal være auktionarius Tydeligt navn på kunstværkerne så forældrene ved, hvad de skal byde på 5

6 Lokal kunst på auktion Lokalforeningen afholder en kunstauktion, hvor etablerede lokale kunstnere donerer et eller flere værker til en auktion til fordel for Red Barnet. Lokalforeningen starter med at finde et godt og centralt placeret sted, hvor auktionen kan holdes, f.eks. den lokale kunstforenings lokaler, medborgerhuset eller frivillighuset. Dernæst finder man navne og adresser på lokale kunstnere, f.eks. fra kataloger, turistinformationer, gallerier og dagblade. Lokalforeningen skriver så et brev til de udvalgte kunstnere med en beskrivelse af idéen, formålet og ønsket om deres hjælp. De kunstnere, der ikke selv reagerer, ringer man op. De værker, som kunstnerne stiller til rådighed, samles ind, katalogiseres, fotograferes, og i samarbejde med de enkelte kunstnere sættes ca. priser på værkerne. Lokalforeningen kan evt. oprette en særlig hjemmeside med information om auktionen og med billeder af værkerne. Der skal laves plakater, og der skal sendes mails til kunstforeninger, private firmaer etc. Det er vigtigt, at lokalforeningen har løbende kontakt med de lokale medier om arrangementet. Så skal der findes en auktionarius. Det må gerne være en kendt person i lokalområdet. Det kan være med til at trække folk til arrangementet. Når auktionen er overstået, er det en god idé at sende et takkebrev til kunstnerne med information om resultatet. HUSK: Kontakt lokalavisen Kontakt lokalradioen Ring borgmesteren vedr. auktionarius Send takkebrev til kunstnerne 6

7 Motionsløb - løb for børnene Lokalforeningen arrangerer i samarbejde med den lokale løbeklub et motionsløb for voksne og børn. Det koster f.eks. 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn at deltage. Der er gratis vand, kaffe og kage til alle løberne. Lokalforeningen får alle udgifter sponsoreret lokalt. Lokalforeningen kontakter den lokale løbeklub. Der skal søges tilladelse til løbet i Skovstyrelsen og der skal findes én, der kan lave ruter. Man kan eventuelt lave tre forskellige ruter med forskellig sværhedsgrad og længde. En helt kort på 1,5 km. til børn og familier med barnevogne, én på 4 km. til de lidt mere rutinerede og en på 7 km. til rutinerede løbere På selve dagen skal påregnes 2-3 timer i skoven før løbet starter, da afmærkningerne skal stå på sin rette plads. Det er en dårlig idé at gøre det aftenen før, da man risikerer, at nogen vender pilene. Det er vigtigt, at ruterne er mærket grundigt, så ingen farer vild. Der skal udpeges én person fra lokalforeningen, som har ansvar for, at alle kommer godt i mål. Man kan evt. skrive navne på deltagerne ned inden løbet starter og krydse af efterhånden, som deltagerne komme i mål. Så skal der fundraises lokalt til produktion af reklamemateriale, foldere og plakater og der skal laves en aftale med den lokale avis om en annonce og en omtale af løbet. Lokalforeningen laver folderne og plakat, der skal være ude i butikker, på skoler og biblioteker osv. tidligst tre uger inden og senest to uger før løbet. Der skal indgås en aftale med en lokal handlende om levering af flasker med vand og frugt. Det kan evt. være muligt at få sponseret t-shirts eller drikkedunke til deltagerne. Der må gerne være et trækplaster, og deltagerne må gerne få noget med hjem. Der kan også tænkes i en reklamepose til deltagerne med materiale om Red Barnets indsatsområder. Lokalforeningens medlemmer sørger for at have kaffe og kage klar til løberne, når de kommer i mål. Lokalforeningen har hovedansvaret for, at løberne føler sig set, anerkendt, og at de har en dejlig dag. HUSK: Lav ruter Kontakt Skovstyrelsen Bestil Løbe t-shirts Lav skilte osv. til afmærkning Kontakt lokalavisen Bestil materiale om Red Barnet 7

8 Bolsjebøtter Red Barnet er kendt for sine bolsjebøtter rundt omkring i det lokale landskab. Det er lokalforeningerne, der står for denne aktivitet, som er nem og hurtig at komme i gang med. Alle lokalforeninger skal anskaffe den samme slags bolsjer og ens bøtter. Derfor har Red Barnet har en fælles leverandør, der leverer til alle foreningerne. Lokalforeningen indgår aftaler med de lokale handlende om at stille bolsjebøtter op i forretninger. Forretningens kunder kan tage et bolsje og donere et beløb til Red Barnet. Lokalforeningen kontakter Mogens Daarbak, Alt til kontoret på tlf og bestiller bøtter og bolsjer. Det er en god idé, hvis lokalforeningen aftaler, hvem der er den bolsjeansvarlige, således at det er en fast person, der har kontakt til bolsjestederne, henter pengene og fylder op. Det skaber tillid og troværdighed og gør, at forretningerne er sikre på, at pengene kommer det rette sted hen. Husk at opgive navn og telefonnummer på den bolsjeansvarlige. Bolsjerne må ikke sælges, for så skal der beregnes moms af indtægten. HUSK Lav aftaler med forskellige forretninger Bestil bøtter og bolsjer Tøm bøtter Fyld nye bolsjer på Kend din by Mange byer i Danmark rummer fine gamle huse og andre seværdigheder (sjove gamle lofter, kirketårne eller lignende), som normalt ikke er offentligt tilgængelige. Lokalforeningen kan kontakte ejerne og de myndigheder, der har opsyn med bygningerne og høre, om de vil åbne dørene for offentligheden til fordel for Red Barnet og på den måde arrangere en byvandring. Der kan sælges billetter á f.eks. 20 kr. både forud for dagen og på selve dagen. Lokalforeningen kan evt. arrangere en café, hvor deltagerne kan købe vand og kaffe og evt. en sandwich. Lokalforeningen starter med at undersøge hvilke mulige seværdigheder, der findes i byen og kontakter herefter de forskellige ansvarlige personer. Det er vigtig at aftale, hvem der viser frem og fortæller. Skal det være ejeren selv, én fra lokalforeningen eller en professionel (frivillig) guide. Der skal være en ansvarlig fra lokalforeningen med på alle rundvisningerne. Der kan laves forskellige ruter, som alle gennemføres to gange i løbet af dagen. Hver tur skal højest vare en time og skal starte og slutte samme sted. Her kan der så være café og information om Red Barnet. Sæt plakater op rundt omkring i byen med reklame for byvandringen. Kontakt lokalavisen for at få foromtale. 8

9 HUSK Trykte billetter Pengekasse Plasticposesutter til at tage på indendørs Bag kage Kamera Send tak til alle hjælpere mv. Sportsturnering Det er en rigtig god idé at arrangere en sportsturnering i samarbejde med en lokal sportsklub. Flere af Red Barnets lokalforeninger afholder golf- og bridgeturnering, men tennis, badminton eller andre sportsturneringer kan arrangeres efter samme koncept. Hvad man vælger, afhænger af målgruppe (voksne og/eller børn, unge og/eller ældre) lokale kontakter, og hvad der er interesse for blandt medlemmerne i lokalforeningen. Arrangementerne giver både penge i kassen og opmærksomhed om Red Barnets indsats. Lokalforeningen kan låne et Red Barnet-flag til at hænge op på dagen. Indtægten kommer fra deltagergebyr, salg af vand, kaffe og kage til deltagerne. Der skal aftales et deltagergebyr med den lokale sportsklub. Det koster typisk omkring 150 kr. at deltage i en golfturnering. Sportsklubben stiller faciliteter til rådighed gratis og hjælper med at arrangere selve turneringen. Lokalforeningen sender invitationer ud til medlemmer af den lokale sportsklub og til medlemmer af tilsvarende klubber i området. De lokale handlende skal kontaktes for at få sponseret præmier, kaffe, vand og kage. Turneringen kan omtales i klubbens medlemsblad og i lokalaviserne. HUSK: Lån flag i Red Barnet Kontaktperson i sportsklubben Deltagerregistrering Præmier Hvem gør hvad? 9

10 Torvedag med tombola Mange af Red Barnets lokalforeninger har tradition for at stille op i forbindelse med lokale byarrangementer og fester som f.eks. den lokale torvedag, Kulturnatten eller loppemarked. Nogle lokalforeninger vælger at lave en tombola, nogle sælger kaffe og kager, én lokalforening kogte og solgte heksebryg i forbindelse med udgivelsen af den seneste Harry Potter bog. Der er mange forskellige måder at gribe det an på og hver lokalforening kan sætte sit eget præg på aktiviteten. Men uanset hvilken form man vælger, skal lokalforeningen søge tilladelse til at deltage hos arrangørerne. Det kan være den lokale Handelsstandsforening, det lokale turistbureau, de ansvarlige for loppemarkedet, kommunen, politiet eller andre. Spørg jer frem og undersøg nøje, hvem der skal give tilladelsen. Deltager man i loppemarked samler lokalforeningen effekter ind hos familie og venner. Husk at tingene - både tøj, legetøj og andre effekter skal have en vis standard. Det må ikke være gammelt skrammel! I forbindelse med tombola kan lokalforeningen forsøge at få de lokale handlende til at sponsere gevinsterne. Man kan også lave en kage/økologisk tombola, hvor præmierne f.eks. kan være hjemmebag, økologiske marmelader eller lignende, som medlemmerne af lokalforeningen selv har lavet evt. inklusiv opskrift. På Kulturnatten kan lokalforeningen sælge lys og fakler, kaffe og vand til børnene. En god idé er at få trykt nogle ark med Red Barnets logo på, som kan klistres på lysene. Husk at det skal trykkes på papir eller plastik, der ikke er brandfarligt. Lokalforeningen har mulighed for købe Red Barnets merchandise produkter over nettet, som kan sælges eller udloddes i forbindelse med de forskellige arrangementer. 10

11 HUSK: Langt bord til bod Sejldug hvis det regner Red Barnet-banner til boden Plakater Søg tilladelse Lodder og tromle Bestil logo til tryk fra RB Bestil merchandise produkter fra Red Barnets webshop Julestue og juletræssalg Julen er den tid på året, hvor mange mennesker har lyst og overskud til at støtte de humanitære organisationer. Det benytter mange af Red Barnets lokalforeninger sig af og arrangerer julestuer eller julemarked, hvor de sælger julepynt og andet juleri til fordel for Red Barnet. Det meste af det, der sælges, har medlemmerne i lokalforeningerne selv produceret. Det kan være juledekorationer, adventskranse, forskelligt håndarbejde og konfekt. Andre lokalforeninger har fået en aftale med en lokal juletræsproducent om et hente et antal juletræer, som så sælges til fordel for Red Barnet. Overskuddet fra arrangementerne varierer, men der kommer penge i kassen, Red Barnet bliver set i lokalområdet og lokalforeningen hygger sig. HUSK Fordel arbejdsopgaver Hente træer Søg tilladelse til boden Lav gløgg og æbleskiver Nissehuer Varmt tøj 11

12 Koncerter Flere af Red Barnets lokalforeninger er begyndt at arrangere koncerter til fordel for Red Barnet. Det kan være både klassisk, moderne, gospel eller rock koncerter, afhængigt af, hvilket publikum man vil nå og hvem lokalforeningen kender og har kontakt med. Koncerterne kan f.eks. afholdes og arrangeres i samarbejde med den lokale kirke, den lokale musikskole eller et andet lokalt spillested. Det kan også være et lokalt kor, orkester eller band, der stiller sig til rådighed. Billetter koster omkring 80,- kr. og indtægten går ubeskåret til Red Barnet. En koncert kan blive et stort tilløbsstykke særligt, hvis det er et kendt lokalt kor eller lokale musikere, og hvis det kan lykkes at få en kendt lokal politiker eller kulturpersonlighed til at holde velkomsttalen. Lokalforeningen kontakter spillested, musikere og kor og hører, om de er med på idéen, sætter en dato og arrangerer i samarbejde med spillestedet og kunstnerne det praktiske i forbindelse med koncerten. Lokalforeningen kontakter den kommunale Kulturrådsformand og orienterer og hører om vedkommende evt. vil holde velkomsttalen. Sæt en annonce/foromtale i den lokale avis og fortæl om koncerten, hvad pengene går til, hvor man kan købe billetter og hvad de koster. Det er vigtigt, at lokalforeningen tidligt i forløbet foretager en arbejdsdeling. Hvem står for billetsalget, hvem ringer til spillestedet, hvem kontakter Kulturudvalget, hvem kender nogen i koret, hvem kender et godt band osv. Tag udgangspunkt i de private netværk, som I har i lokalforeningen. Der er måske også én af jer, der kender en sanger, skuespiller eller andet, der vil komme og fortælle lidt om Red Barnet. Hvis der er pause i koncerten, kan lokalforeningen sælge kage, kaffe og vand. Prøv om I kan få lokale handlende til at sponsere plakat og trykning af program. Har I spørgsmål til lay-out, brug af Red Barnets logo etc. skal I kontakte sekretariatet. HUSK Kontakt Kulturrådet Skriv pressemeddelelse/invitation Fordel arbejdsopgaver Check lydudstyr og sanganlæg Design program og plakat Kontakt Red Barnet 12

13 Genbrugsbutikker Grundtanken er, at børn og voksne i Danmark kan være med til samle ind til andre børn. I Red Barnets genbrugsbutik forhandles der brugt kvalitetstøj, legetøj, udstyr og børnemøbler. Red Barnets genbrugsbutikker er et koncept af høj kvalitet, som klart signalerer tilknytningen til Red Barnet og det hjælpearbejde, organisationen udfører. Butikkerne gør nytte på mange måder: Overskuddet fra butikkerne går til Red Barnets arbejde for de mest udsatte børn i Danmark og resten af verden Børnesoldater, seksuelt misbrug af børn og handel med børn for at nævne et par indsatsområder. Familier kan på en ordentlig måde skille sig af med barnets overflødige tøj og udstyr - og samtidig støtte en god sag. Andre børnefamilier kan klæde deres børn på til en fornuftig pris. For at starte en genbrugsbutik skal: Lokalforeningen have eksisteret i to år. Der findes omkring 20 frivillige, der vil være med til at gøre en indsats i butikken. Der være egnede lokaler. I dag er der over 140 engagerede, energiske og glade frivillige involveret i vores otte butikker i henholdsvis Hovedgård, Rønne, Frederikshavn, Østerbro, Ringkøbing og Roskilde og Morsø samt i sæsonbutikken ved Sæd grænse. Sekretariatet er behjælpelig med etablering af butikken, og Red Barnets hovedbestyrelse skal godkende lokalforeningens oplæg og give tilladelse til, at der etableres en genbrugsbutik. 13

14 Informationsaktiviteter Hvis du er frivillig i en af Red Barnets lokalforeninger og har lyst til særligt at være med til at styrke information og viden om Red Barnets arbejde og børns rettigheder, har du mulighed for at deltage i Red Barnets lokale oplysnings- og fortalerindsats. Både for lokalforeningen og for Red Barnet er det vigtigt, at den lokale presse er opmærksom på Red Barnets arbejde, og lokalforeningen kan komme langt ved at have et godt forhold til den lokalepresse. Annoncer koster typisk penge, hvorimod en lille artikel om et arrangement eller om jeres lokale arbejde i øvrigt, eller et interview i lokalradioen er gratis, giver god omtale og opmærksomhed. Red Barnets sekretariat kan tilbyde kurser i information og pressekontakt og gode råd til, hvordan man skriver en pressemeddelelse, hvordan man holder et foredrag osv. Lokalforeningen som døråbner En af de måder, som lokalforeningerne kan være med til at sprede viden og skabe opmærksomhed om Red Barnets arbejde er som døråbner for de tre nationale programmer Venskabsfamilier, Fri for Mobberi og Sikker chat. Det handler om at etablere netværk med forskellige relevante institutioner i lokalområdet, uddele brochurer, gøre opmærksom på hjemmesiden og opmuntre til, at der afholdes forældre- og personalemøder i daginstitutionerne om netop disse emner. Lokalforeningen kan også opfordre til, at skolerne afholder temadage om emnerne. Red Barnet har uddannet et antal såkaldte mobbeagenter og vil i foråret 2010 uddanne venskabsfamilieagenter, der som frivillige tager ud og holder oplæg om de to programmer. Lokalforeningen kan kontakte sekretariatet og lave en aftale om at arrangere et møde med en mobbe- eller venskabsfamilieagent. Lokalforeningen kan kontakte sekretariatet og få brochure og en demonstrationskuffert til Fri for Mobberi. 14

15 Det er en god idé at tage udgangspunkt i lokalforeningens egne private netværk. Er der f.eks. medlemmer i lokalforeningen, der har kontakter til skoler, institutioner, til det lokale SSP eller til ressourcestærke familier, som kunne tænke sig at være venskabsfamilie? Hvis der er mulighed for at få en avis eller lokalradio til at bringe et interview med en lokal venskabsfamilie, kan lokalforeningen kontakte Red Barnets sekretariat, som vil være behjælpelig med at etablere kontakt. Brug i det hele taget den lokale presse så meget som muligt til at formidle information om Red Barnet og om jeres arrangementer og indsats. Temaaftener En anden måde til at formidle viden om Red Barnets arbejde og opmærksomhed om lokalforeningens arbejde er ved at arrangere en temaaften. Lokalforeningen kan vælge enten selv at stå for arrangementet eller gøre det i samarbejde med en lokal institution (bibliotek, kulturhus, skole, beboer- / kvarterhus etc.). Det er som udgangspunkt gratis at deltage i en temaaften, da det handler om at gøre opmærksom på Red Barnet og lokalforeningen, men har man tilladelse fra ejeren af lokalerne, kan man stille et par indsamlingsbøsser op. En temaaften kan tilrettelægges, så den starter med et par oplæg, der belyser temaet fra forskellige vinkler efterfulgt af en paneldiskussion. Afhængig af emnet kan det være en god idé at få en lokalpolitiker til at komme og indlede mødet med at fortælle om, hvad man gør lokalt for udsatte børn og familier. Emner for temaaftener kan f.eks. være Fattigdom i Danmark, Udsatte og misbrugte børn, Overholder Danmark FN s Børnekonvention?. Lokalforeningen kan kontakte Red Barnets sekretariat og få hjælp til at arrangere en temaaften. En temaaften kan også være et foredrag om Red Barnets indsats i Danmark, i Grønland eller internationalt. Red Barnets medarbejdere vil, så vidt det er muligt tids- og ressourcemæssigt, gerne stille sig til rådighed i forbindelse med oplæg og information om organisationens indsatsområder. Lokalforeningen kontakter sekretariatet, som formidler kontakten til den medarbejder, der arbejder med det pågældende område. Lokalforeningen udarbejder, evt. i samarbejde med sekretariatet, invitation til og information om arrangementet. Hvis der er pause undervejs i arrangementet, kan medlemmerne af lokalforeningen gå rundt og tale med gæsterne og fortælle mere om lokalforeningens arbejde og opfordre til at blive at blive medlem af Red Barnet og af lokalforeningen. 15

16 Sociale aktiviteter Som noget nyt er lokalforeningerne i Red Barnet begyndt at arrangere forskellige aktiviteter for udsatte børn og forældre og er på den måde med til at skabe bedre trivsel for børnene i lokalområdet. Gennem disse aktiviteter kan du som frivillig i Red Barnet være med til at støtte en sund udvikling for børnene og være med til at opbygge netværk på tværs af sociale og kulturelle skel, som kan styrke familierne i dagligdagen. Red Barnet har udarbejdet en vejledning med nogle gode råd til, hvordan I kan starte en social aktivitet, og hvad I skal være opmærksomme på. Vejledningen fås ved henvendelse til sekretariatet. Lokalforeningen skal udarbejde en aktivitetsbeskrivelse i samarbejde med sekretariatet, og alle frivillige, der er involveret i aktiviteter med børn, skal have en børneattest. Hvis forældrene ikke deltager i aktiviteten, skal forældrene skrive under på, at deres barn må deltage i aktiviteten. Oplevelsesklub Der er ca fattige børn i Danmark, som ofte ikke har mulighed for at komme i biografen, i teatret, i Zoo, til fodboldkamp osv. Det er børn, der lever i familier, hvor forældrene ikke har økonomisk mulighed for at tilbyde deres børn nogle af disse oplevelser. Red Barnets lokalforening kan starte en oplevelsesklub, hvor udsatte og fattige familier får mulighed for at få disse oplevelser, skabe netværk og få nogle dejlige og sjove timer sammen med hinanden og med andre familier. Deltagerantallet kan variere, men Red Barnet anbefaler, at der højest deltager 12 børn og deres forældre i en udflugt. Der skal deltage mindst én person med en børnefaglig baggrund. Lokalforeningen udpeger en ansvarlig for oplevelsesklubben, planlægger og fordeler arbejdsopgaverne. Lokalforeningen kontakter lokale teatre, biografer, fodboldklubber osv. med henblik på at få sponseret billetter og aftale dato for arrangementet. Det er en god idé at starte med at planlægge et arrangement for en gruppe børn og forældre fra samme lokalområde. Der skal udarbejdes plakater og information om de forskellige arrangementer. Informationsmaterialet deles ud i institutioner og lokalforeningen kan også henvende sig til kommunen og til lokale familiekonsulenter, der kan være behjælpelige med at etablere kontakt til relevante familier. Der skal sørges for fælles transport. HUSK: Ring fodboldklubben Børneattester Bestille bus Udarbejd invitationer og information om arrangementet Hvem er børnefaglig? 16

17 Madklub Madklubben er målrettet enlige forsørgere med børn. Formålet er at skabe netværk for børn og forældre og give dem et fristed, hvor de kan komme væk fra hverdagens trummerum. Madklubben er for alle uanset baggrund og tro og kan derfor også medvirke til at styrke integration og forståelse for forskellige kulturer i lokalområdet. Det er lokalforeningen, der står for madklubben. Det betyder, at medlemmerne af lokalforeningen køber ind, tilrettelægger og står for alt det praktiske, men maden laves sammen med deltagerne både børn og voksne, man spiser sammen og rydder op sammen. Kort sagt, der skabes et trygt og tillidsfuldt rum med en afslappet atmosfære, hvor alle gør en indsats og respekterer hinanden. Madklubben afholdes typisk en gang om måneden. Det er som udgangspunkt gratis for deltagerne, men lokalforeningen kan opkræve et symbolsk beløb pr. voksen f.eks. 20 kr. Man bør minimum være tre frivillige hvoraf mindst én person bør have en børnefaglig baggrund. Læg en overordnet plan for madklubben (tid, sted, antal deltagere osv.). Fordel arbejdsopgaverne inden I går i gang. Hvem står for indkøb, hvem tager imod tilmeldinger, hvem kontakter kommunen osv. Tænk hele forløbet grundigt igennem og hent evt. støtte i Red Barnets sekretariat. Lokalforeningen henvender sig til kommunen med en kort projektplan, som bl.a. indeholder minimumskrav for ønske til lokale og faciliteter samt ønske til beliggenhed. Vær opmærksom på, at nogle kommuner kræver, at arrangørerne gennemgår et hygiejnekursus. Der skal udarbejdes invitationer til og informationsmateriale om arrangementet. Lokalforeningen kan eventuelt kontakte lokale sundhedsplejersker, familiekonsulenter og familierådgivningscentre, der kan være med til at udbrede kendskabet til arrangementet. Lokalforeningen kan henvende sig til lokale handlende med henblik på at få sponseret maden. Det er vigtigt at være godt forberedt, hellere vente med opstart end komme for tidligt i gang og fortvivl ikke, hvis der ikke melder sig så mange første gang de kommer! HUSK Børneattester Tilrettelægge madplan Købe ind Ring til deltagerne Kontakt sekretariatet i RB Check lokalerne 17

18 Naturdag for børn Flere af Red Barnets lokalforeninger arrangerer dagsudflugter for udsatte børn i lokalområdet i samarbejde enten med Red Barnets naturvejleder eller med en lokal naturvejleder. En dag i naturen kan give børnene nogle glade og dejlige timer, hvor de, sammen med andre børn, oplever og kommer i kontakt med naturen på en ny måde. Der bliver lavet mad på bål, bagt snobrød, ristet pølser og lavet pandekager. Målgruppen er børn mellem 8 og 12 år og deltagerantallet bør ikke overstige 12 børn. Lokalforeningen tilrettelægger program i samarbejde med naturvejlederen. Der skal arrangeres forskellige aktiviteter, således at børnene har mulighed for at deltage på forskellige niveauer. Det er vigtigt, at de frivillige deltager og selv står for nogle af aktiviteterne. Typisk varer dagen fra kl. 10 til 15. Der bør være fire til fem frivillige fra lokalforeningen, heraf mindst én person med en børnefaglig baggrund. Lokalforeningen kontakter naturvejlederen og aftaler dato og program. Lokalforeningen kan også kontakte naturvejlederen i Red Barnet via sekretariatet. Dernæst kontakter lokalforeningen kommunen, skoler og institutioner i lokalområdet for at få hjælp til at finde de børn, som man skal tilbyde at deltage i arrangementet. Lokalforeningen sørger for det praktiske, indkøb, transport etc. Husk, at forældrene skal give tilsagn om, at deres børn må deltage i udflugten. Vær opmærksom på, at skal der bades, gælder helt særlige regler. Kontakt i så fald sekretariatet. Lokalforeningen udpeger en ansvarlig for aktiviteten. Det er aktivitetslederen, der er ansvarlig for, at alle voksne frivillige har børneattest og for kontakten til sekretariatet. Lokalforeningen kan vælge at invitere forældrene med, så udflugten kan blive en familietur. Det giver børnene en mulighed for at opleve far og mor på en ny måde og kan være med til at skabe netværk mellem forældrene. Det er en god idé, hvis lokalforeningen udarbejder et detaljeret program for dagen, hvor det fremgår, hvem der er ansvarlig for hvilken aktivitet. Husk at aftale, hvem der tæller børnene og sørger for, at ingen bliver væk. 18

19 HUSK: Aktivitetsbeskrivelse Børneattester Kontakt forældrene Hvem er ansvarlig for hvad / opgavefordeling Aftal med naturvejlederen Bestil bus Kontakt: Red Barnet Rosenørns Allé København V Tlf Mail: Red Barnet, oktober

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden?

Idekatalog. Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Idekatalog Savner I inspiration til, hvad I kan lave i jeres ungdomsråd? Eller mangler I viden om, hvordan I kan føre jeres ideer ud i verden? Dette idekatalog vil give jer svar på ovenstånede spørgsmål

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark INDSAMLINGSMANUAL Landsindsamling 2014 søndag den 1. juni i samarbejde med foreningsdanmark Noah på 5 år fik konstateret type 1- diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet dag og nat for

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

gode idéer til oplysning om internationale projekter

gode idéer til oplysning om internationale projekter 60 gode idéer til oplysning om internationale projekter Ansvarshavende: Kåre Månsson Redaktion: Charlotte Daugbjerg Sørensen, Nikolaj Lang, Gunvor Bjerglund Thomsen og Arne Simonsen Foto: DUF, FDF, Tarup

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Politisk Værktøjskasse for frivillige

Politisk Værktøjskasse for frivillige Politisk Værktøjskasse for frivillige Kære frivillige Her er en værktøjskasse til jer med gode tips, tricks og eksempler på hvordan man arrangerer politiske aktiviteter. Værktøjskassen kan bruges som inspiration

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft

Håndbog om Frivillig Arbejdskraft Håndbog om Frivillig Arbejdskraft I ATTRAKTIONER Håndbog om Frivillig Arbejdskraft i Attraktioner af Mette Genz Indholdsfortegnelse Kære læser.......................................... 3 Overvejelser omkring

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Den bedste kamp mod kræft er dig

Den bedste kamp mod kræft er dig Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Den bedste kamp mod kræft er dig Kræftens Bekæmpelse er helt afhængig af bidrag fra private og erhvervslivet,

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket.

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 30 januar 2008 Arkivfoto: Morten Lykkeberg. Flere indsamlere På landsplan er målet 2500 flere indsamlere i forhold til 2007. Stigningen skal bl.a. sikres

Læs mere