Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener"

Transkript

1 Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger Indsamlingsaktiviteter Red Barnets landsindsamling Valgindsamling Børnetegninger på auktion fra barn til barn Lokal kunst på auktion Motionsløb løb for børnene Bolsjebøtter Kend din by Sportsturneringer Torvedag med tombola Julestue og juletræssalg Koncerter Genbrugsbutikker Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener Sociale aktiviteter Madklubber Naturdag Oplevelsesklub 1

2 Indledning Red Barnets lokalforeninger arbejder med en bred vifte af aktiviteter. Der bliver samlet penge ind til Red Barnets forskellige projekter og programmer både i Danmark, i Grønland og i resten af verden. Mange lokalforeninger står for sociale aktiviteter for udsatte børn og familier i lokalområderne og endelig vælger nogle lokalforeninger at koncentrere sig om at informere om og styrke kendskabet til Red Barnets programmer og indsats i Danmark. Der foregår kort sagt et hav af spændende aktiviteter rundt omkring i landet og der er mange muligheder. Vi har her samlet nogle eksempler på de arrangementer og aktiviteter, som lokalforeningerne sætter i gang. Det er tænkt som en kogebog og et idékatalog, der kan give lokalforeningen nogle forslag til aktiviteter og til hvordan man kommer i gang eller videre. Har du eller din lokalforening en god idé til en ny aktivitet, er I meget velkomne til at kontakte Red Barnets sekretariat. Så vil vi forsøge at støtte og vejlede jer i at udvikle og gennemføre aktiviteten. Vi håber, at kataloget kan virke som inspiration både til nye frivillige og nye lokalforeninger, som har lyst at gøre en indsats for verdens bedste sag børnene, og til de lokalforeninger, som med deres engagement og gåpåmod, allerede gør en uvurderlig indsats for Red Barnets arbejde. Rigtig god fornøjelse! 2

3 Indsamlingsaktiviteter Lokalforeningerne i Red Barnet har igennem årerne udviklet mange forskellige, kreative og sjove måder at samle penge ind på. Udover selv at sætte gang i forskellige indsamlingsaktiviteter, er mange lokalforeninger også gode til at have øje for, hvad der sker i lokalområdet og koble sig på lokale events. Det kan være den lokale sportsforening, der arrangerer et løb, hvor en del af deltagergebyret går til Red Barnet eller det kan være en koncert eller en udstilling, hvor lokalforeningen kan indgå en aftale om at få del i entreindtægten. De lokalt indsamlede midler har stor betydning for Red Barnets arbejde. De giver organisationen en frihed til og en mulighed for at sætte projekter i søen uafhængigt af donorer og sponsorer, lige dér og på det tidspunkt, hvor der aktuelt er behov. Red Barnets landsindsamling En af de årligt tilbagevendende aktiviteter i lokalforeningerne er Red Barnets landsindsamling. Landsindsamlingen foregår altid den første søndag i september. Lokalforeningerne gør en stor indsats som lokale koordinatorer for indsamlingen både på selve dagen og i tiden op til landsindsamlingen. Lokalforeningen deltager i Red Barnets informationsmøder med tips til indsamlingen. Hverver indsamlere. Nogle lokalforeninger laver sponsoraftaler for at trække indsamlere til på dagen og lokker med is, lagkager, og sågar er det lykkedes nogle lokalforeninger af få sponseret billetter til det lokale fodboldopgør. Kontakt til den lokale presse. Det er en god idé at få lokalavisen til at skrive om indsamlingen, og mange lokalforeninger får Red Barnets pressemateriale gratis i avisen. Det er også en idé at kontakte lokalradioen og få lidt tid på radioen til at fortælle om indsamlingen og Red Barnets indsats. Red Barnets kommunikationsafdeling leverer plakater og udkast til pressemeddelelser. Lokalforeningen planlægger ruter til indsamlerne - her hjælper sekretariatet. Lokalforeningen lave aftale med den lokale bank om at åbne for at modtage indsamlerne, når de kommer retur. Red Barnet har som udgangspunkt en landsdækkende aftale. På selve dagen gør lokalforeningen mødestedet klar (lægger indsamlingsbøsser og ruter frem). Der registreres indsamlere og udleveres ruter og indsamlingsbøsser. Når indsamlerne kommer tilbage med fyldte bøsser, skal de tages imod og indholdet i bøsserne skal tælles op i banken. Det er vigtigt, at indsamlerne får at vide, hvor meget de har samlet ind. Særligt synes børnene, at det er sjovt, og de bliver så stolte og glade, når man fortæller dem, at de hjælper andre børn, der ikke har det godt. HUSK Tilmeld lokalforeningen til landindsamlingssekretariatet Informationsmøde Snak med banken i god tid Kontakt lokalavisen Lav aftale med is-kiosken og andre sponsorer Fortæl indsamlerne hvor meget, de har samlet ind 3

4 Valgindsamling Der er en lang tradition for, at Red Barnet samler ind ved valgstederne, når der er valg. Når der er kommunalvalg, kombineres valgindsamlingen gerne med fortalervirksomhed og andre aktiviteter. På den måde skabes der større opmærksomhed omkring Red Barnet. Selve valgindsamlingen foregår i valgstedernes åbningstid typisk fra kl og målet er at kunne bemande de største valgsteder i de mest travle perioder (morgen eftermiddag 15-19). Indsamlerne må IKKE være i selve valglokalet, men et godt sted at stå er lige udenfor, så man møder folk, når de går ud igen. Bøtterne bliver hurtigt tunge og ømme håndled kan forebygges ved at huske at have ekstra bøtter. Det er ikke usædvanligt, at der kan samles flere tusinde kroner ind på et par timer. Valgindsamlingerne er derfor en uvurderlig støtte til Red Barnets arbejde. Samtidig er det en god lejlighed til at gøre opmærksom på Red Barnet som organisation. Red Barnets sekretariat sørger for at indhente polititilladelse og tilladelse fra de enkelte kommuner til at samle ind. I gennemsnit får Red Barnet tilladelse fra 80% af kommunerne. HUSK Kontakt Red Barnets sekretariat og meld lokalforeningen til som aktive til den konkrete valgindsamling At rekvirere bøtter og labels fra Red Barnet At hverve indsamlere til at bemande valgstederne i dit område Fortæl indsamlerne, hvor meget de hver især har samlet ind 4

5 Børnetegninger på auktion - fra barn til barn Børn i lokale institutioner og skoler maler og tegner billeder sammen med lærere, pædagoger og Red Barnets lokalforening inspireret af billeder fra Red Barnets projekter ude i verden. Efterfølgende afholder institutionen og lokalforeningen auktion over de færdige billeder til fordel for Red Barnet. Aktiviteten giver lejlighed til, at lokalforeningen både får talt Red Barnets sag, får informeret om Red Barnets indsats og får indsamlet midler til arbejdet. Lokalforeningen kontakter forskellige institutioner og laver aftaler om medvirken i projektet. Der kan evt. indgås en sponsoraftale med den lokale farvehandel om materialer eller institutionen vælger at stille materialer til rådighed. Lokalforeningen tager ud til de forskellige institutioner og viser billeder og fortæller børnene om Red Barnets arbejde, og hvordan det er at være barn i et fattigt udviklingsland. Det gælder om at få snakken i gang med børnene og få dem til at få en idé om, hvordan børnene i udviklingslandene lever. Lokalforeningen kan henvende sig til sekretariatet og få en cd med forskellige fotos. Inspireret af hvad de har set, tegner og maler børnene et billede, som bliver sat i en ramme og solgt på en auktion, hvor alle forældrene byder på de forskellige billeder. HUSK Farveblyanter og papir Rammer CD med fotos fra Red Barnets sekretariat Hvem skal holde oplæg Hvem skal være auktionarius Tydeligt navn på kunstværkerne så forældrene ved, hvad de skal byde på 5

6 Lokal kunst på auktion Lokalforeningen afholder en kunstauktion, hvor etablerede lokale kunstnere donerer et eller flere værker til en auktion til fordel for Red Barnet. Lokalforeningen starter med at finde et godt og centralt placeret sted, hvor auktionen kan holdes, f.eks. den lokale kunstforenings lokaler, medborgerhuset eller frivillighuset. Dernæst finder man navne og adresser på lokale kunstnere, f.eks. fra kataloger, turistinformationer, gallerier og dagblade. Lokalforeningen skriver så et brev til de udvalgte kunstnere med en beskrivelse af idéen, formålet og ønsket om deres hjælp. De kunstnere, der ikke selv reagerer, ringer man op. De værker, som kunstnerne stiller til rådighed, samles ind, katalogiseres, fotograferes, og i samarbejde med de enkelte kunstnere sættes ca. priser på værkerne. Lokalforeningen kan evt. oprette en særlig hjemmeside med information om auktionen og med billeder af værkerne. Der skal laves plakater, og der skal sendes mails til kunstforeninger, private firmaer etc. Det er vigtigt, at lokalforeningen har løbende kontakt med de lokale medier om arrangementet. Så skal der findes en auktionarius. Det må gerne være en kendt person i lokalområdet. Det kan være med til at trække folk til arrangementet. Når auktionen er overstået, er det en god idé at sende et takkebrev til kunstnerne med information om resultatet. HUSK: Kontakt lokalavisen Kontakt lokalradioen Ring borgmesteren vedr. auktionarius Send takkebrev til kunstnerne 6

7 Motionsløb - løb for børnene Lokalforeningen arrangerer i samarbejde med den lokale løbeklub et motionsløb for voksne og børn. Det koster f.eks. 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn at deltage. Der er gratis vand, kaffe og kage til alle løberne. Lokalforeningen får alle udgifter sponsoreret lokalt. Lokalforeningen kontakter den lokale løbeklub. Der skal søges tilladelse til løbet i Skovstyrelsen og der skal findes én, der kan lave ruter. Man kan eventuelt lave tre forskellige ruter med forskellig sværhedsgrad og længde. En helt kort på 1,5 km. til børn og familier med barnevogne, én på 4 km. til de lidt mere rutinerede og en på 7 km. til rutinerede løbere På selve dagen skal påregnes 2-3 timer i skoven før løbet starter, da afmærkningerne skal stå på sin rette plads. Det er en dårlig idé at gøre det aftenen før, da man risikerer, at nogen vender pilene. Det er vigtigt, at ruterne er mærket grundigt, så ingen farer vild. Der skal udpeges én person fra lokalforeningen, som har ansvar for, at alle kommer godt i mål. Man kan evt. skrive navne på deltagerne ned inden løbet starter og krydse af efterhånden, som deltagerne komme i mål. Så skal der fundraises lokalt til produktion af reklamemateriale, foldere og plakater og der skal laves en aftale med den lokale avis om en annonce og en omtale af løbet. Lokalforeningen laver folderne og plakat, der skal være ude i butikker, på skoler og biblioteker osv. tidligst tre uger inden og senest to uger før løbet. Der skal indgås en aftale med en lokal handlende om levering af flasker med vand og frugt. Det kan evt. være muligt at få sponseret t-shirts eller drikkedunke til deltagerne. Der må gerne være et trækplaster, og deltagerne må gerne få noget med hjem. Der kan også tænkes i en reklamepose til deltagerne med materiale om Red Barnets indsatsområder. Lokalforeningens medlemmer sørger for at have kaffe og kage klar til løberne, når de kommer i mål. Lokalforeningen har hovedansvaret for, at løberne føler sig set, anerkendt, og at de har en dejlig dag. HUSK: Lav ruter Kontakt Skovstyrelsen Bestil Løbe t-shirts Lav skilte osv. til afmærkning Kontakt lokalavisen Bestil materiale om Red Barnet 7

8 Bolsjebøtter Red Barnet er kendt for sine bolsjebøtter rundt omkring i det lokale landskab. Det er lokalforeningerne, der står for denne aktivitet, som er nem og hurtig at komme i gang med. Alle lokalforeninger skal anskaffe den samme slags bolsjer og ens bøtter. Derfor har Red Barnet har en fælles leverandør, der leverer til alle foreningerne. Lokalforeningen indgår aftaler med de lokale handlende om at stille bolsjebøtter op i forretninger. Forretningens kunder kan tage et bolsje og donere et beløb til Red Barnet. Lokalforeningen kontakter Mogens Daarbak, Alt til kontoret på tlf og bestiller bøtter og bolsjer. Det er en god idé, hvis lokalforeningen aftaler, hvem der er den bolsjeansvarlige, således at det er en fast person, der har kontakt til bolsjestederne, henter pengene og fylder op. Det skaber tillid og troværdighed og gør, at forretningerne er sikre på, at pengene kommer det rette sted hen. Husk at opgive navn og telefonnummer på den bolsjeansvarlige. Bolsjerne må ikke sælges, for så skal der beregnes moms af indtægten. HUSK Lav aftaler med forskellige forretninger Bestil bøtter og bolsjer Tøm bøtter Fyld nye bolsjer på Kend din by Mange byer i Danmark rummer fine gamle huse og andre seværdigheder (sjove gamle lofter, kirketårne eller lignende), som normalt ikke er offentligt tilgængelige. Lokalforeningen kan kontakte ejerne og de myndigheder, der har opsyn med bygningerne og høre, om de vil åbne dørene for offentligheden til fordel for Red Barnet og på den måde arrangere en byvandring. Der kan sælges billetter á f.eks. 20 kr. både forud for dagen og på selve dagen. Lokalforeningen kan evt. arrangere en café, hvor deltagerne kan købe vand og kaffe og evt. en sandwich. Lokalforeningen starter med at undersøge hvilke mulige seværdigheder, der findes i byen og kontakter herefter de forskellige ansvarlige personer. Det er vigtig at aftale, hvem der viser frem og fortæller. Skal det være ejeren selv, én fra lokalforeningen eller en professionel (frivillig) guide. Der skal være en ansvarlig fra lokalforeningen med på alle rundvisningerne. Der kan laves forskellige ruter, som alle gennemføres to gange i løbet af dagen. Hver tur skal højest vare en time og skal starte og slutte samme sted. Her kan der så være café og information om Red Barnet. Sæt plakater op rundt omkring i byen med reklame for byvandringen. Kontakt lokalavisen for at få foromtale. 8

9 HUSK Trykte billetter Pengekasse Plasticposesutter til at tage på indendørs Bag kage Kamera Send tak til alle hjælpere mv. Sportsturnering Det er en rigtig god idé at arrangere en sportsturnering i samarbejde med en lokal sportsklub. Flere af Red Barnets lokalforeninger afholder golf- og bridgeturnering, men tennis, badminton eller andre sportsturneringer kan arrangeres efter samme koncept. Hvad man vælger, afhænger af målgruppe (voksne og/eller børn, unge og/eller ældre) lokale kontakter, og hvad der er interesse for blandt medlemmerne i lokalforeningen. Arrangementerne giver både penge i kassen og opmærksomhed om Red Barnets indsats. Lokalforeningen kan låne et Red Barnet-flag til at hænge op på dagen. Indtægten kommer fra deltagergebyr, salg af vand, kaffe og kage til deltagerne. Der skal aftales et deltagergebyr med den lokale sportsklub. Det koster typisk omkring 150 kr. at deltage i en golfturnering. Sportsklubben stiller faciliteter til rådighed gratis og hjælper med at arrangere selve turneringen. Lokalforeningen sender invitationer ud til medlemmer af den lokale sportsklub og til medlemmer af tilsvarende klubber i området. De lokale handlende skal kontaktes for at få sponseret præmier, kaffe, vand og kage. Turneringen kan omtales i klubbens medlemsblad og i lokalaviserne. HUSK: Lån flag i Red Barnet Kontaktperson i sportsklubben Deltagerregistrering Præmier Hvem gør hvad? 9

10 Torvedag med tombola Mange af Red Barnets lokalforeninger har tradition for at stille op i forbindelse med lokale byarrangementer og fester som f.eks. den lokale torvedag, Kulturnatten eller loppemarked. Nogle lokalforeninger vælger at lave en tombola, nogle sælger kaffe og kager, én lokalforening kogte og solgte heksebryg i forbindelse med udgivelsen af den seneste Harry Potter bog. Der er mange forskellige måder at gribe det an på og hver lokalforening kan sætte sit eget præg på aktiviteten. Men uanset hvilken form man vælger, skal lokalforeningen søge tilladelse til at deltage hos arrangørerne. Det kan være den lokale Handelsstandsforening, det lokale turistbureau, de ansvarlige for loppemarkedet, kommunen, politiet eller andre. Spørg jer frem og undersøg nøje, hvem der skal give tilladelsen. Deltager man i loppemarked samler lokalforeningen effekter ind hos familie og venner. Husk at tingene - både tøj, legetøj og andre effekter skal have en vis standard. Det må ikke være gammelt skrammel! I forbindelse med tombola kan lokalforeningen forsøge at få de lokale handlende til at sponsere gevinsterne. Man kan også lave en kage/økologisk tombola, hvor præmierne f.eks. kan være hjemmebag, økologiske marmelader eller lignende, som medlemmerne af lokalforeningen selv har lavet evt. inklusiv opskrift. På Kulturnatten kan lokalforeningen sælge lys og fakler, kaffe og vand til børnene. En god idé er at få trykt nogle ark med Red Barnets logo på, som kan klistres på lysene. Husk at det skal trykkes på papir eller plastik, der ikke er brandfarligt. Lokalforeningen har mulighed for købe Red Barnets merchandise produkter over nettet, som kan sælges eller udloddes i forbindelse med de forskellige arrangementer. 10

11 HUSK: Langt bord til bod Sejldug hvis det regner Red Barnet-banner til boden Plakater Søg tilladelse Lodder og tromle Bestil logo til tryk fra RB Bestil merchandise produkter fra Red Barnets webshop Julestue og juletræssalg Julen er den tid på året, hvor mange mennesker har lyst og overskud til at støtte de humanitære organisationer. Det benytter mange af Red Barnets lokalforeninger sig af og arrangerer julestuer eller julemarked, hvor de sælger julepynt og andet juleri til fordel for Red Barnet. Det meste af det, der sælges, har medlemmerne i lokalforeningerne selv produceret. Det kan være juledekorationer, adventskranse, forskelligt håndarbejde og konfekt. Andre lokalforeninger har fået en aftale med en lokal juletræsproducent om et hente et antal juletræer, som så sælges til fordel for Red Barnet. Overskuddet fra arrangementerne varierer, men der kommer penge i kassen, Red Barnet bliver set i lokalområdet og lokalforeningen hygger sig. HUSK Fordel arbejdsopgaver Hente træer Søg tilladelse til boden Lav gløgg og æbleskiver Nissehuer Varmt tøj 11

12 Koncerter Flere af Red Barnets lokalforeninger er begyndt at arrangere koncerter til fordel for Red Barnet. Det kan være både klassisk, moderne, gospel eller rock koncerter, afhængigt af, hvilket publikum man vil nå og hvem lokalforeningen kender og har kontakt med. Koncerterne kan f.eks. afholdes og arrangeres i samarbejde med den lokale kirke, den lokale musikskole eller et andet lokalt spillested. Det kan også være et lokalt kor, orkester eller band, der stiller sig til rådighed. Billetter koster omkring 80,- kr. og indtægten går ubeskåret til Red Barnet. En koncert kan blive et stort tilløbsstykke særligt, hvis det er et kendt lokalt kor eller lokale musikere, og hvis det kan lykkes at få en kendt lokal politiker eller kulturpersonlighed til at holde velkomsttalen. Lokalforeningen kontakter spillested, musikere og kor og hører, om de er med på idéen, sætter en dato og arrangerer i samarbejde med spillestedet og kunstnerne det praktiske i forbindelse med koncerten. Lokalforeningen kontakter den kommunale Kulturrådsformand og orienterer og hører om vedkommende evt. vil holde velkomsttalen. Sæt en annonce/foromtale i den lokale avis og fortæl om koncerten, hvad pengene går til, hvor man kan købe billetter og hvad de koster. Det er vigtigt, at lokalforeningen tidligt i forløbet foretager en arbejdsdeling. Hvem står for billetsalget, hvem ringer til spillestedet, hvem kontakter Kulturudvalget, hvem kender nogen i koret, hvem kender et godt band osv. Tag udgangspunkt i de private netværk, som I har i lokalforeningen. Der er måske også én af jer, der kender en sanger, skuespiller eller andet, der vil komme og fortælle lidt om Red Barnet. Hvis der er pause i koncerten, kan lokalforeningen sælge kage, kaffe og vand. Prøv om I kan få lokale handlende til at sponsere plakat og trykning af program. Har I spørgsmål til lay-out, brug af Red Barnets logo etc. skal I kontakte sekretariatet. HUSK Kontakt Kulturrådet Skriv pressemeddelelse/invitation Fordel arbejdsopgaver Check lydudstyr og sanganlæg Design program og plakat Kontakt Red Barnet 12

13 Genbrugsbutikker Grundtanken er, at børn og voksne i Danmark kan være med til samle ind til andre børn. I Red Barnets genbrugsbutik forhandles der brugt kvalitetstøj, legetøj, udstyr og børnemøbler. Red Barnets genbrugsbutikker er et koncept af høj kvalitet, som klart signalerer tilknytningen til Red Barnet og det hjælpearbejde, organisationen udfører. Butikkerne gør nytte på mange måder: Overskuddet fra butikkerne går til Red Barnets arbejde for de mest udsatte børn i Danmark og resten af verden Børnesoldater, seksuelt misbrug af børn og handel med børn for at nævne et par indsatsområder. Familier kan på en ordentlig måde skille sig af med barnets overflødige tøj og udstyr - og samtidig støtte en god sag. Andre børnefamilier kan klæde deres børn på til en fornuftig pris. For at starte en genbrugsbutik skal: Lokalforeningen have eksisteret i to år. Der findes omkring 20 frivillige, der vil være med til at gøre en indsats i butikken. Der være egnede lokaler. I dag er der over 140 engagerede, energiske og glade frivillige involveret i vores otte butikker i henholdsvis Hovedgård, Rønne, Frederikshavn, Østerbro, Ringkøbing og Roskilde og Morsø samt i sæsonbutikken ved Sæd grænse. Sekretariatet er behjælpelig med etablering af butikken, og Red Barnets hovedbestyrelse skal godkende lokalforeningens oplæg og give tilladelse til, at der etableres en genbrugsbutik. 13

14 Informationsaktiviteter Hvis du er frivillig i en af Red Barnets lokalforeninger og har lyst til særligt at være med til at styrke information og viden om Red Barnets arbejde og børns rettigheder, har du mulighed for at deltage i Red Barnets lokale oplysnings- og fortalerindsats. Både for lokalforeningen og for Red Barnet er det vigtigt, at den lokale presse er opmærksom på Red Barnets arbejde, og lokalforeningen kan komme langt ved at have et godt forhold til den lokalepresse. Annoncer koster typisk penge, hvorimod en lille artikel om et arrangement eller om jeres lokale arbejde i øvrigt, eller et interview i lokalradioen er gratis, giver god omtale og opmærksomhed. Red Barnets sekretariat kan tilbyde kurser i information og pressekontakt og gode råd til, hvordan man skriver en pressemeddelelse, hvordan man holder et foredrag osv. Lokalforeningen som døråbner En af de måder, som lokalforeningerne kan være med til at sprede viden og skabe opmærksomhed om Red Barnets arbejde er som døråbner for de tre nationale programmer Venskabsfamilier, Fri for Mobberi og Sikker chat. Det handler om at etablere netværk med forskellige relevante institutioner i lokalområdet, uddele brochurer, gøre opmærksom på hjemmesiden og opmuntre til, at der afholdes forældre- og personalemøder i daginstitutionerne om netop disse emner. Lokalforeningen kan også opfordre til, at skolerne afholder temadage om emnerne. Red Barnet har uddannet et antal såkaldte mobbeagenter og vil i foråret 2010 uddanne venskabsfamilieagenter, der som frivillige tager ud og holder oplæg om de to programmer. Lokalforeningen kan kontakte sekretariatet og lave en aftale om at arrangere et møde med en mobbe- eller venskabsfamilieagent. Lokalforeningen kan kontakte sekretariatet og få brochure og en demonstrationskuffert til Fri for Mobberi. 14

15 Det er en god idé at tage udgangspunkt i lokalforeningens egne private netværk. Er der f.eks. medlemmer i lokalforeningen, der har kontakter til skoler, institutioner, til det lokale SSP eller til ressourcestærke familier, som kunne tænke sig at være venskabsfamilie? Hvis der er mulighed for at få en avis eller lokalradio til at bringe et interview med en lokal venskabsfamilie, kan lokalforeningen kontakte Red Barnets sekretariat, som vil være behjælpelig med at etablere kontakt. Brug i det hele taget den lokale presse så meget som muligt til at formidle information om Red Barnet og om jeres arrangementer og indsats. Temaaftener En anden måde til at formidle viden om Red Barnets arbejde og opmærksomhed om lokalforeningens arbejde er ved at arrangere en temaaften. Lokalforeningen kan vælge enten selv at stå for arrangementet eller gøre det i samarbejde med en lokal institution (bibliotek, kulturhus, skole, beboer- / kvarterhus etc.). Det er som udgangspunkt gratis at deltage i en temaaften, da det handler om at gøre opmærksom på Red Barnet og lokalforeningen, men har man tilladelse fra ejeren af lokalerne, kan man stille et par indsamlingsbøsser op. En temaaften kan tilrettelægges, så den starter med et par oplæg, der belyser temaet fra forskellige vinkler efterfulgt af en paneldiskussion. Afhængig af emnet kan det være en god idé at få en lokalpolitiker til at komme og indlede mødet med at fortælle om, hvad man gør lokalt for udsatte børn og familier. Emner for temaaftener kan f.eks. være Fattigdom i Danmark, Udsatte og misbrugte børn, Overholder Danmark FN s Børnekonvention?. Lokalforeningen kan kontakte Red Barnets sekretariat og få hjælp til at arrangere en temaaften. En temaaften kan også være et foredrag om Red Barnets indsats i Danmark, i Grønland eller internationalt. Red Barnets medarbejdere vil, så vidt det er muligt tids- og ressourcemæssigt, gerne stille sig til rådighed i forbindelse med oplæg og information om organisationens indsatsområder. Lokalforeningen kontakter sekretariatet, som formidler kontakten til den medarbejder, der arbejder med det pågældende område. Lokalforeningen udarbejder, evt. i samarbejde med sekretariatet, invitation til og information om arrangementet. Hvis der er pause undervejs i arrangementet, kan medlemmerne af lokalforeningen gå rundt og tale med gæsterne og fortælle mere om lokalforeningens arbejde og opfordre til at blive at blive medlem af Red Barnet og af lokalforeningen. 15

16 Sociale aktiviteter Som noget nyt er lokalforeningerne i Red Barnet begyndt at arrangere forskellige aktiviteter for udsatte børn og forældre og er på den måde med til at skabe bedre trivsel for børnene i lokalområdet. Gennem disse aktiviteter kan du som frivillig i Red Barnet være med til at støtte en sund udvikling for børnene og være med til at opbygge netværk på tværs af sociale og kulturelle skel, som kan styrke familierne i dagligdagen. Red Barnet har udarbejdet en vejledning med nogle gode råd til, hvordan I kan starte en social aktivitet, og hvad I skal være opmærksomme på. Vejledningen fås ved henvendelse til sekretariatet. Lokalforeningen skal udarbejde en aktivitetsbeskrivelse i samarbejde med sekretariatet, og alle frivillige, der er involveret i aktiviteter med børn, skal have en børneattest. Hvis forældrene ikke deltager i aktiviteten, skal forældrene skrive under på, at deres barn må deltage i aktiviteten. Oplevelsesklub Der er ca fattige børn i Danmark, som ofte ikke har mulighed for at komme i biografen, i teatret, i Zoo, til fodboldkamp osv. Det er børn, der lever i familier, hvor forældrene ikke har økonomisk mulighed for at tilbyde deres børn nogle af disse oplevelser. Red Barnets lokalforening kan starte en oplevelsesklub, hvor udsatte og fattige familier får mulighed for at få disse oplevelser, skabe netværk og få nogle dejlige og sjove timer sammen med hinanden og med andre familier. Deltagerantallet kan variere, men Red Barnet anbefaler, at der højest deltager 12 børn og deres forældre i en udflugt. Der skal deltage mindst én person med en børnefaglig baggrund. Lokalforeningen udpeger en ansvarlig for oplevelsesklubben, planlægger og fordeler arbejdsopgaverne. Lokalforeningen kontakter lokale teatre, biografer, fodboldklubber osv. med henblik på at få sponseret billetter og aftale dato for arrangementet. Det er en god idé at starte med at planlægge et arrangement for en gruppe børn og forældre fra samme lokalområde. Der skal udarbejdes plakater og information om de forskellige arrangementer. Informationsmaterialet deles ud i institutioner og lokalforeningen kan også henvende sig til kommunen og til lokale familiekonsulenter, der kan være behjælpelige med at etablere kontakt til relevante familier. Der skal sørges for fælles transport. HUSK: Ring fodboldklubben Børneattester Bestille bus Udarbejd invitationer og information om arrangementet Hvem er børnefaglig? 16

17 Madklub Madklubben er målrettet enlige forsørgere med børn. Formålet er at skabe netværk for børn og forældre og give dem et fristed, hvor de kan komme væk fra hverdagens trummerum. Madklubben er for alle uanset baggrund og tro og kan derfor også medvirke til at styrke integration og forståelse for forskellige kulturer i lokalområdet. Det er lokalforeningen, der står for madklubben. Det betyder, at medlemmerne af lokalforeningen køber ind, tilrettelægger og står for alt det praktiske, men maden laves sammen med deltagerne både børn og voksne, man spiser sammen og rydder op sammen. Kort sagt, der skabes et trygt og tillidsfuldt rum med en afslappet atmosfære, hvor alle gør en indsats og respekterer hinanden. Madklubben afholdes typisk en gang om måneden. Det er som udgangspunkt gratis for deltagerne, men lokalforeningen kan opkræve et symbolsk beløb pr. voksen f.eks. 20 kr. Man bør minimum være tre frivillige hvoraf mindst én person bør have en børnefaglig baggrund. Læg en overordnet plan for madklubben (tid, sted, antal deltagere osv.). Fordel arbejdsopgaverne inden I går i gang. Hvem står for indkøb, hvem tager imod tilmeldinger, hvem kontakter kommunen osv. Tænk hele forløbet grundigt igennem og hent evt. støtte i Red Barnets sekretariat. Lokalforeningen henvender sig til kommunen med en kort projektplan, som bl.a. indeholder minimumskrav for ønske til lokale og faciliteter samt ønske til beliggenhed. Vær opmærksom på, at nogle kommuner kræver, at arrangørerne gennemgår et hygiejnekursus. Der skal udarbejdes invitationer til og informationsmateriale om arrangementet. Lokalforeningen kan eventuelt kontakte lokale sundhedsplejersker, familiekonsulenter og familierådgivningscentre, der kan være med til at udbrede kendskabet til arrangementet. Lokalforeningen kan henvende sig til lokale handlende med henblik på at få sponseret maden. Det er vigtigt at være godt forberedt, hellere vente med opstart end komme for tidligt i gang og fortvivl ikke, hvis der ikke melder sig så mange første gang de kommer! HUSK Børneattester Tilrettelægge madplan Købe ind Ring til deltagerne Kontakt sekretariatet i RB Check lokalerne 17

18 Naturdag for børn Flere af Red Barnets lokalforeninger arrangerer dagsudflugter for udsatte børn i lokalområdet i samarbejde enten med Red Barnets naturvejleder eller med en lokal naturvejleder. En dag i naturen kan give børnene nogle glade og dejlige timer, hvor de, sammen med andre børn, oplever og kommer i kontakt med naturen på en ny måde. Der bliver lavet mad på bål, bagt snobrød, ristet pølser og lavet pandekager. Målgruppen er børn mellem 8 og 12 år og deltagerantallet bør ikke overstige 12 børn. Lokalforeningen tilrettelægger program i samarbejde med naturvejlederen. Der skal arrangeres forskellige aktiviteter, således at børnene har mulighed for at deltage på forskellige niveauer. Det er vigtigt, at de frivillige deltager og selv står for nogle af aktiviteterne. Typisk varer dagen fra kl. 10 til 15. Der bør være fire til fem frivillige fra lokalforeningen, heraf mindst én person med en børnefaglig baggrund. Lokalforeningen kontakter naturvejlederen og aftaler dato og program. Lokalforeningen kan også kontakte naturvejlederen i Red Barnet via sekretariatet. Dernæst kontakter lokalforeningen kommunen, skoler og institutioner i lokalområdet for at få hjælp til at finde de børn, som man skal tilbyde at deltage i arrangementet. Lokalforeningen sørger for det praktiske, indkøb, transport etc. Husk, at forældrene skal give tilsagn om, at deres børn må deltage i udflugten. Vær opmærksom på, at skal der bades, gælder helt særlige regler. Kontakt i så fald sekretariatet. Lokalforeningen udpeger en ansvarlig for aktiviteten. Det er aktivitetslederen, der er ansvarlig for, at alle voksne frivillige har børneattest og for kontakten til sekretariatet. Lokalforeningen kan vælge at invitere forældrene med, så udflugten kan blive en familietur. Det giver børnene en mulighed for at opleve far og mor på en ny måde og kan være med til at skabe netværk mellem forældrene. Det er en god idé, hvis lokalforeningen udarbejder et detaljeret program for dagen, hvor det fremgår, hvem der er ansvarlig for hvilken aktivitet. Husk at aftale, hvem der tæller børnene og sørger for, at ingen bliver væk. 18

19 HUSK: Aktivitetsbeskrivelse Børneattester Kontakt forældrene Hvem er ansvarlig for hvad / opgavefordeling Aftal med naturvejlederen Bestil bus Kontakt: Red Barnet Rosenørns Allé København V Tlf Mail: Red Barnet, oktober

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! Operation Bedstehjælp er en landsdækkende aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark, der finder sted på FN's internationale ældredag den 1. oktober. Operation Bedstehjælp er arrangeret af Folkekirkens

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel!

Drejebog til Operation Bedstehjælp en ældredag til forskel! ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE Operation Bedstehjælp er en aktion for ældre og seniorgrupper i Danmark. Den kan tilrettelægges omkring FNs Ældredag den 1. oktober, som mange gerne vil markere. Operation Bedstehjælp

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Every time it rains it rains pennies from heaven. Johnny Burke [ Pennies from Heaven ] 26 27 Sponsorering En sponsor en person eller en virksomhed, der yder økonomisk, eller anden støtte til f.eks. en

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Få den bedste handel hos EDC Jyderup

Få den bedste handel hos EDC Jyderup www.edc.dk Få den bedste handel hos EDC Jyderup Jyderup Sølystvej 5 B 4450 Jyderup Telefon: 5927 6666 Mail: 445@edc.dk www.edc.dk Kom indenfor hos EDC Jyderup EDC Jyderup blev overtaget af statsaut. ejendomsmægler

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Frivillighåndbog. Aktiviteter

Frivillighåndbog. Aktiviteter Frivillighåndbog Aktiviteter Indhold Aktiviteter... 3 Kontakten til børnefamilierne... 3 Kontakten til kommunen... 3 Alt andet reklame... 3 Aktiviteter i lokalforeningerne... 4 Støttetilbud... 4 Højtidsfester...

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus

Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Regnskab for Eurocon 2007, afviklet 21-23 September 2007 i Valby kulturhus Indtægter Bidrag fra foreningen Fantastik 10.000 Bidrag fra foreningen Science Fiction Cirklen (SFC) 5.000 Yderligere underskudsgaranti

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Håndbog Salg af julekort 2015

Håndbog Salg af julekort 2015 Håndbog Salg af julekort 2015 Indhold Indhold... 2 Børneulykkesfondens Julekortsalg 2015... 3 Forretningsgang Julekort 2015... 3 Børneulykkesfonden - hvem er de?... 5 Børneulykkesfondens julekort... 6

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand

Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Retningslinjer for Den Rullende Kagemand Indhold Retningslinjer for Den Rullende Kagemand... 1 Introduktion... 3 Baggrund for projektet... 3 Hvem gør hvad?... 4 Behandling af ansøgninger... 4 Fødselsdagspakkens

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE]

Nyhedsbrev. Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje. Set og sket i Menighedsplejen. 1. august 2015 [KOLDING PROVSTIS MENIGHEDSPLEJE] Kære alle i Kolding Provstis Menighedspleje Så er det august og dermed tid til nyhedsbrevet med tilbageblik, samt en kalender for det kommende halve år i Menighedsplejen så alle kan få booket det ind i

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse

Kampagnevejledning - jeg er ny. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015. Kræftens Bekæmpelse Kampagnevejledning - jeg er ny Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2015 Kræftens Bekæmpelse 2 Kampagneleder jeg er ny Kræft berører mange af os på et eller andet tidspunkt i vores liv som patienter, som

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Kurser for frivillige

Kurser for frivillige Kurser for frivillige afholdt i og uden for Mødrehjælpen Forord... 3 Kurser for frivillige i bestyrelser... 3... 3 Ret og pligt for nye bestyrelsesmedlemmer... 3 Introduktion for nye kasserere... 4 Kurser

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub

Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Partnerkoncept 2 0 1 5 Holsted Speedway Klub Moldow Speedway Arena n Hedevejen 1 n 6670 Holsted n www.holsted-speedway.dk Lidt om Holsted Speedway Klub Kære mulige samarbejdspartner Som den mest vindende

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Festival 2010 - teater for børn & unge

Festival 2010 - teater for børn & unge Festival 2010 - teater for børn & unge Esbjerg Kommune d. 11. 18. april En talsymfoni i syv satser Denne samling tal med tilhørende tekst danner tilsammen et billede af Festival 2010. Måske ikke det komplette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref)

GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) GFA møde 31. januar 2015 Lene Christiansen, Lykke Moesgaard, Anja Astrup Larsen og Lise Ravnkilde (ref) Orientering Karina Vestermark Jensen er stoppet som formand for GymHovedstaden og stoppet i GFA,

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark

søndag den 1. juni Landsindsamling 2014 INDSAMLINGSMANUAL i samarbejde med foreningsdanmark INDSAMLINGSMANUAL Landsindsamling 2014 søndag den 1. juni i samarbejde med foreningsdanmark Noah på 5 år fik konstateret type 1- diabetes i 2013. Han skal stikkes op til 12 gange i døgnet dag og nat for

Læs mere

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter

Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn 2010 Østervang Tematiseret tilsyn fritidsaktiviteter Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød www.handicap-regionh.dk Dato for tilsyn: 1. november

Læs mere

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x

1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x Forældreopgaver for skoleåret 2008/2009 0.x Oprydning efter julestuen sammen med 9.x 1.x Stå for fiskedam ved julestuen samt kaffe/te og brød ved generalforsamlingen - sammen med 3.x 2.x Opstille og stå

Læs mere

HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR. Foto: Mariantonietta Peru

HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR. Foto: Mariantonietta Peru HJÆLP OS MED AT HVERVE INDSAMLERE TIL VALGET BLIV UNGDOMSAMBASSADØR Foto: Mariantonietta Peru DELTAG I HVERVEKAMPAGNEN OG GØR EN FORSKEL FOR FORÆLDRELØSE BØRN I ØSTAFRIKA VIL DU HJÆLPE OS MED AT HJÆLPE

Læs mere

Idéer til ungdomskulturhus. unge

Idéer til ungdomskulturhus. unge Idéer til ungdomskulturhus i Assens kommune skabt den 7. marts 2013 af kommunens unge Hvilke arrangementer forestiller vi os? Alle idéerne til arrangementer Skaterdag Hollywood-aften med gallatøj og film

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

A. Café-arrangementer om børn med migræne

A. Café-arrangementer om børn med migræne A. Café-arrangementer om børn med migræne Projektbeskrivelse Børn med migræne og deres forældre samt gerne deres lærere inviteres til et café-møde (dvs. kl. 17 19) i kommunens Frivilligcenter, hvor Migrænikerforbundet

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden

Det sker i Brøndby. Kulturhuset Brønden KULTURKALENDER MAJ 2015 Det sker i Brøndby Lørdag den 30. maj kl. 20.30 The Rocking Ghosts Kulturhuset Brønden Kulturkalender MAJ 2015 Det sker i Brøndby KULTURKALENDER MAJ 2015 Udstillinger: Tirsdag den

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Festival 2012 - teater for børn & unge

Festival 2012 - teater for børn & unge Festival 2012 i tal 1) Tal og fakta de helt basale 2) PR-arbejde, kontakt til pressen og synlighed 3) Tryksager og andet forproduceret materiale 4) Planlægning hvordan vi gjorde det i år? 5) Afvikling

Læs mere