Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:"

Transkript

1 NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: Vi skal tage skæbnen i egen hånd SIUMUTS VISION FOR GRØNLAND

2 NIVIARSIAQ 1 Kære Partifæller i Siumut Under højsommeren begynder niviarsiat at blomstre. I dette nummer byder vi Niviarsiaq velkommen for første gang i elektronisk form. Det, der kendetegner arbejdet i vort parti Siumut, er, at vi med fingeren på pulsen af samfundet opsøger og anvender ny viden for at fremme vore mål - udnytte de nye teknologiske muligheder som nu gør det muligt at udgive Niviarsiaq i elektronisk form. For dem der har interessen for at følge med, hvor lang man er nået, kan de følge med, i de kommende udgivelser. I Niviarsiaq kan man tage pulsen på de aktiveteter der er i Siumut rundt omkring i landet, eller hente inspiration fra disse. Siumut er ved at runde det første år som oppositionsparti. Det vil være naturligt at evaluere den politiske situation i denne første elektroniske udgave af Niviarsiaq. I bygdebestyrelserne, kommunalbestyrelserne, folketinget, landstinget, og ikke mindst i vor regionale og lokalafdelinger, fællesbestyrelserne, hovedbestyrelsen, og på hovedkontoret arbejder vi i Siumut. Vi arbejder for vort land og for befolkningen, for at sikre et bedre velfærd, vi arbejder for vores målsætninger i partiprogrammmet. Der er god stemning i vores Inatsisartutgruppe, vi har et godt og nært samarbejde med vores folketingsmedlem. Og der er god kontakt mellem regionsbestyrelserne, kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne, lokalafdelingerne og partikontoret. Jeg vil opfordre lokalafdelingerne til at benytte sig af den elektroniske version af Niviarsiaq kom med in-put, og ikke mindst have ejerskab til den, så den får et rigt indhold. Til trods for det er sommer, vil arbejdet fortsætte, men vi skal heller ikke glemme at tage vare på os selv, da kroppen har behov for fysisk og åndelig hvile. Kære partifæller langs hele kysten I ønskes alle en rigtig god sommer. Aleqa Hammond, Formand for Siumut

3 NIVIARSIAQ 2 Forårssamlingen 9. april-18. maj 2010: DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Der er mange nye ansigter i landstinget og en fantastisk stemning og højt til loftet i Siumuts Inatsisartut gruppe. Efter valget til Inatsisartut i 2009 har der nu været holdt to møder i Inatsisartut. Under valgkampen sidste år var der mange løfter om nye kræfter og forandring. Der var ønsker om yngre og ikke mindst nye ansigter i landstinget. Det er nu en realitet: Mere end halvdelen af 39 af landstings- og landsstyremedlemmerne er nye. Nye kræfter og forandring Men trods de nye kræfter og løfterne om forandring er det ikke specielt mærkbart, at der er mange nye medlemmer, efter min erfaring. De nye tør tilsyneladende ikke at sige deres mening. Jeg kan ikke forstå, hvad det skyldes for vi stiller jo op til valg på baggrund af vores meninger og løfter. Det er dem, vi bliver valgt på. Og vi har et ansvar for at udnytte det mandat, vi har fået af vælgerne, og ikke blot være passive. Siumuts gruppe i Inatsisartut Jeg er begejstret for sammenholdet, samarbejdet viljen, glæden og den menneskelighed, der er i Siumuts Inatsisartutgruppe. Inden gruppemødets start synger vi sammen: Det giver kræfter og mod på arbejdet. Til trods for at jeg er ung og ny oplever jeg, at der er højt til loftet og at der altid er plads til forskellige holdninger og meninger i Siumut. For første gang i 30 år står Siumut i opposition. Vi respekterer vælgernes dom - og tager et pusterum. Men med pusterum, mener jeg ikke, at Siumuts arbejde stopper, tværtimod! I Siumut har vi erfaring, viljen og modet, og vi er et stærkt oppositionsparti vi er ikke i tvivl om hvad vi kan og vil for vort land. Ind imellem er det nødvendigt, at bruge hårde ord, for vi er loyale overfor vores politik og overfor vælgerne. Under forårssamlingen 2010 fremsatte Siumut s medlemmer i Inatsisartut forslag om etablering af Qaqiffik i Tasiilaq og grønlandske lærebøger for ikke-grønlandsktalende, delvis brugerbetaling for abortindgreb og bedre udnyttelse af vore ressourcer. Inatsisartut behandlede desuden Naalakkersuisuts Politisk- Økonomiske beretning, Udenrigspolitiske redegørelse, beretning om kommunerne og Landskassens regnskaber samt Nallakkersuisuts forslag til sprogpolitik, rygelov og afskaffelse af skolepenge. I ordførerindlæggende var der ikke tvivl om, hvor Siumut står i disse spørgsmål. Det samme gjaldt åbenbart ikke for koalitionspartierne, idet de jævnligt under forårssamlingen kunne strides indbyrdes om forskellige sager. Dette understregede, at der er store og grundlæggende forskelle mellem koalitionspartiernes politik og holdninger. Af Malik Berthelsen, gruppeformand

4 NIVIARSIAQ 3 Vi skal tage skæbnen i egen hånd I mere end 30 år har Siumut stået i spidsen for de resultater og den udvikling i samfundet, der nu er mundet ud i selvstyre. Det mål, vi havde i sigte: At skabe et mere grønlandsk Grønland, som i stadig højere grad klarer sig selv, er lykkedes. Siumut har stået for afkolonisering lige siden partiets start. Det langsigtede mål er at øge vores politiske selvstændighed og økonomiske handlefrihed. Vi har allerede opnået fire vigtige ting: 1) At det grønlandske folk er anerkendt som et folk i folkeretligt forstand. 2) At det Grønlandske sprog er det officielle sprog i landet. 3) At vi har ejendomsretten til vort lands ressourcer - og 4) At vi på egen hånd kan bestemme, hvornår vi vil være selvstændige. I Siumut vil vi udnytte de muligheder, der er opnået og tage skæbnen i egen hånd, mod det ultimative mål: Et selvstændigt land. Derfor arbejder vi for at skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund. Vi splitter ikke det grønlandske folk op i vækstbyer og bygder/yderdistrikter, og vi ønsker ikke at øge uligheden mellem forskellige typer bosætninger. Det stiller krav til os selv. Det kræver et stærkt samfund som magter at omstille sig og har mod på at foretage de fornødne investeringer for at sikre fortsat økonomisk vækst, beskæftigelse og velfærd. Aldrig før i historien har vi oplevet så stor en interesse for efterforskning af mineraler, olie og gas. Siumuts vision for landets fremtid bygger på de muligheder vores ressourcer giver os såvel de råstofressourcer landet har, som de menneskelige ressourcer. Aldrig før i historien har vi oplevet så stor en interesse for efterforskning af mineraler, olie og gas. Udnyttelsen af vores ressourcer skal ske på et bæredygtigt grundlag. Vi skal stille krav om, at der værnes om vores natur og miljø under efterforskningen og udnyttelsen af vores ressourcer. Dette gælder også for udnyttelsen af vores vandkraftresurser. Den erhvervsudvikling, der lige står for døren, kræver investeringer fra samfundets side og vil medføre massive udenlandske investeringer. Siumut vil sikre, at samfundet får mest gavn af de udenlandske investeringer i efterforskning og udnyttelse af vores resurser gennem lovgivning og skrappe >>>

5 NIVIARSIAQ krav i de koncessioner, der udstedes for efterforskning og udnyttelse af vores ressourcer. Arbejdspladserne skal gå til vores befolkning, og bygge- og anlægsopgaverne skal gå til vores virksomheder. Vi skal besætte flest mulige jobs med hjemmehørende, også på ledende poser, 4 en bred folkelig forståelse for den enkeltes rolle i samfundet og hvilke forandringer, der skal til. Siumut ønsker et åbent og demokratisk samfund. Demokratiet kan kun udvikles og bevare sin livskraft, når der er mange, der er engageret i at træffe de fælles beslutninger. Arbejdspladserne skal gå til vores befolkning, og bygge- og anlægsopgaverne skal gå til vores virksomheder. Bygge- og anlægsopgaverne skal udbydes i fagentrepriser, så de kan udføres af lokale virksomheder frem for i totalentrepriser, som kun store udenlandske entreprenørvirksomheder kan håndtere. og i bestyrelser. Bygge- og anlægsopgaverne skal udbydes i fagentrepriser, så de kan udføres af lokale virksomheder frem for i totalentrepriser, som kun store udenlandske entreprenørvirksomheder kan håndtere. Vi skal ikke overlade udformningen af vort samfund til en række udefrakommende virksomheder eller såkaldte eksperter. Vi skal tage skæbnen i egen hånd. Derfor er uddannelse afgørende. I 2005 iværksatte vi en omfattende og ambitiøs uddannelsesplan, hvor målet er, at 2/3 af arbejdsstyrken i 2020 skal have en kompetencegivende uddannelse. Uddannelse er afgørende for at opnå en andel i udnyttelsen af vores ressourcer, og skabe vækst og velfærd i samfundet. Målet er, at styrke befolkningens faglige kompetencer, men også at sikre Et folkestyre uden folkelig debat, indlevelse og deltagelse bliver nemt et redskab for kapitalinteresser, bureaukrater, individualister og professionelle medier. Derfor er gode vilkår for pressen så vigtig: Vi må og skal undgå, at magten uden modspil samles hos dem, der behersker medierne og de store virksomheder. Hvis vi mister mulighederne for at debattere vores samfund og fremtid på egne vilkår, får bestemte eller udenlandske interesser alt for let spil til at drive propaganda. En levende, alsidig presse er vigtig i en demokratisk samfundsudvikling. Målet er et frit og selvstændigt Grønland. Besluttet, udviklet og skabt af grønlændere. Af Aleqa Hammond, Formand for Siumut

6 NIVIARSIAQ 5 SPROGDEBAT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut Det er op til Grønlands Selvstyre selv at bestemme, om grønlandsk alene skal være Inatsisartuts arbejdssprog. Så klar er konklusionen fra folkeretsprofessor, Ole Spiermann, i en ny juridisk rapport angående Inatsisartuts ret til at vælge grønlandsk som eneste arbejdssprog. Dette er de klare konklusioner, som nu foreligger angående ønsket om kun at bruge det grønlandske sprog i Inatsisartut, således som Siumut har foreslået. Efter min vurdering er der ikke statsretlige forhindringer for i Grønland at fastsætte, at valgte medlemmer af Inatsisartut som arbejdssprog alene kan anvende det grønlandske sprog. siger professoren. Det burde forhåbentlig føre til, at modstanderne mod forslaget nuholder op med at argumentere med brud på menneskerettighederne, mindretalsundertrykkelse grundlovsbrud og lignede juridisk skræmmeri. Der kan nemlig hverken henvises til regler i selvstyreloven, den danske grundlov, statsretten eller folkeretten, i forbindelse med argumenter imod krav om udelukkende at bruge Grønlands officielle sprog i Inatsisartut. Heller ikke for så vidt angår dansk. Undersøgelsen af Retlige rammer for valg af arbejdssprog i Inatsisartut, viser tværtimod, at der allerede er faldet en dom ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor det blev slået fast, at det var det op til det enkelte land selv at bestemme, om man ville udelukke alle andre sprog end det officielle fra parlamentets arbejde. Der er nemlig tidligere faldet dom om Letlands parlaments sprogbrug imod krav fra det russisktalende mindretal i landet, der i øvrigt er langt større end det danske mindretal i Grønland. Folkeretsprofessor Ole Spiermann, hvis rådgivning også er blevet benyttet i en række andre grønlandske sammenhænge, herunder af Naalakersuisut, har lavet analysen på baggrund af den diskkusion, som udspandt sig efter at Siumut rejste debatten i foråret. Ole Spiermann har gennemgået alle de mulige retlige forhold, der kunne antages at skabe hindringer for et krav om kun at bruge det grønlandske sprog i Inatsisartuts arbejde og altså konkluderet, at der ikke findes sådanne forhold; Sammenfattende ses der ikke i folkeretten at være forhindringer for i Grønland at fastsætte, at valgte medlemmer af Inatsisartut som arbejdssprog alene kan anvende det grønlandske sprog. Heller ikke Selvstyreloven udelukker, at grønlandsk kan blive Inatsisartuts eneste arbejdssprog. Det er op til Grønland selv at afgøre dette spørgsmål. Af Hans-Jakob Helms Vil man læse hele rapporten, kan man rette henvendelse til partikontoret.

7 NIVIARSIAQ 6 STRUKTURREFORMEN BLIVER 3 ÅR FORSINKET: Naalakkersuisut mener ikke, kommunerne er klare til nye opgaver Strukturreformen er den største politiske og administrative reform siden hjemmestyrets indførelse, og blev sat i værk under Siumuts ledelse. En reform, der indebar, at de tidligere 18 kommuner skulle lægges sammen til 4 storkommuner med virkning pr. 1. januar 2009 samt at storkommunerne skulle overtage opgaver fra Selvstyret efter en aftalt tidsplan. Overdragelsen af opgaver til kommunerne skulle ville ske gradvist fra 2010 og frem. Men reformen befinder sig i et dødvande, og den 11. maj meddelte Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Anthon Frederiksen, at reformen bliver tre år forsinket. Anthon Frederiksen: De nye storkommuner har travlt med at finde deres egne ben. Han begrunder det således: For det første har de nye storkommuner haft så travlt med at finde deres egne ben, at de ikke samtidig har magtet at overtage nye områder. Og dertil kommer, at har der været dårlig kemi mellem Naalakkersuisut og kommunernes landsforening KANUKOKA. Derfor har det ikke været muligt at overdrage et eneste område til kommunerne. Hvad vil Naalakkersuisut? Meldingen fra Formanden for KANUKOKA Enok Sandgreen er ellers klar: Vi holder fast på, at overførsel af opgaveområder fra Selvstyret til kommunerne gennemføres som forudsat og snarest efter hensigten sagde han på landsforeningens delegeretmøde i Illulisat i maj i år. Selvstyret har siden efteråret 2009 ført en tvivlsom politik omkring den kommunale økonomi og de opgaveområder, der skal overdrages til kommunerne. Hvad vil Naalakkersuisut vil med den strukturreform, som kommunerne har været så optaget af og allerede har brugt megen tid og betydelige ressourcer på? spørger Enok Sandgren. Enok Sandgreen: Strukturreformen berøves chancen for en god start. I efteråret 2009 vedtog koalitionen en finanslov, der nedsatte det kommunale bloktilskud med 30 mio. kr. årligt fra Besparelserne skabte vrede i KANUKOKA og kommunerne, da koalitionen på forhånd havde fastsat bloktilskuddets størrelse - inden bloktilskudsforhandlingerne start. Det er respektløs overfor kommunerne, at Naalakkersuisut inden forhandlingerne har lagt sig fast på store besparelser, udtalte borgmester Hermann Berthelsen. Dertil kom en årlig reduktion med 45 mio. kr. på anlæg og boliger i bygderne. Resultatet er en stærk koncentration af boligbyggeri på få steder, mens byggeaktiviteten i realiteten vil stoppe andre steder. >>>

8 NIVIARSIAQ 7 - den bygger på et oprigtigt ønske om at give strukturreformen, som er i indkøringsfasen, chancen for en god start, sagde Enok Sandgreen under forelæggelsen af bestyrelsens beretning ved delegeret-mødet i maj. Han bakkes op af Borgmester i Kujalleq Kommunia, Simon Simonsen: Kommune Kujalleq opfordrer til, at Namminersorlutik Oqartussat og KANUKOKA straks begynder at snakke om overførsel af forvaltningsopgaver fra centraladministration til kommunerne. Hermann Berthelsen: Der er ikke grund til yderligere forsinkelser. Det virker umiddelbart som en provokation imod én af de vigtigste tanker i strukturreformen, nemlig at skabe en mere homogen udvikling i de enkelte regioner i landet, udtalte KANUKOKA i en pressemeddelelse. Ikke manglende vilje Kommunernes modstand mod nedskæringen bygger ikke på manglende vilje til at tage medansvar og til at tage byrder Hermen Berthelsen er enig: Der er ikke grund til at forsinke overførsel af forvaltningsopgaver til de nye kommuner yderligere. Hvis ikke kommunerne får muligheden for at give bedre service og ikke får overført værktøjer, vil den overordnede offentlige service ikke blive forbedret. Dette må Landsstyret snarest forstå, og samarbejde med kommuner i respektens navn. Kommunerne vil gerne videre med strukturreformen, men bremses tilsyneladende af Naalakkersuisut. Det er nok snarere Naalakkersuisut, der ikke kan finde sine ben. En ny styregruppe skal nu hjælpe processen på vej. Enok Sandgreen kommenterede dette således: Strukturreformen er et fælles projekt. Derfor må begge parter være med til at sikre reformens gennemførsel. Af Palle Frederiksen, partisekretær DORIS FIK EN DATTER Tillykke! Doris Jakobsen, landstingsmedlem for Siumut, fik en datter, som skal hedde Aviaq. Hun kom til verden kl den 4. marts 2010 og vejede 3485 gram. Stort tillykke med den lille nye verdensborger! Siumut sendte blomster og gave til Doris og barn.

9 NIVIARSIAQ 8 Jes Svane: Store tilpasninger Der er gået ca. 1 år og 6 måneder siden kommunesammenlægningen. Uden at bruge for mange ord ønsker jeg at redegøre for den virkelighed vi har gennemgået under sammenlægningen. Vi arbejder hårdt hver dag for kommunens overlevelse. De vante administrative rutiner har ændret sig. Borgerne efterlyser de vante møder med de folkevalgte, og især med Borgmesteren, hvilket er blevet vanskeligere. Det vi ikke taler så meget om, er den uensartede service borgerne tidligere har fået, og som vi nu arbejder intensivt for at gøre ensartet. Hvis vi skal kigge på økonomien, så kan jeg nævne den manglende vilje til samarbejde fra Selvstyrets side. Jeg er fuldstændig overbevidst om, at dialogen kan gennemføres meget mere konstruktivt og i bedre i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Verdens største kommune: Klimaforandringerne fylder meget i vores hverdag Mineral og oliejagten er på sit højeste for tiden i vores kommune. Denne kan have stor indflydelse for os og resten af landet. Hvis forundersøgelserne og prøveboringerne viser positive resultater, kan dette ændre vores daglige liv drastisk. For at undgå og sidde og vente med hænderne på skødet, er vi allerede begyndt at informere, iværksætte kurser og uddannelsestiltag i samarbejde med de andre kommuner. Men jagten på vore naturlige resurser kan også have store negative konsekvenser. Dette illustreres ved katastrofen i den Mexicanske golf. Derfor er det yderst vigtigt, at sikkerheden og beredskabet altid er på sit højeste for at sikre vores miljø og befolkningen. Den natur vi lever i er utrolig barsk men også fantastisk, og nu hvor de lyse dage er kommet til det høje nord og det føles som om, at intet andet kan måle sig med det... Af Jes Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea Det siges tit, at Qaasuitsup Kommunea er alt for stort geografisk. Det er korrekt, at kommunen er meget stor. Det er den største kommune i verden, og der bliver talt om muligheden for at dele den op i to kommuner. Gad vide om det kan løse problemerne? Jeg er ikke i tvivl: DET TROR JEG IKKE PÅ! For vi er nået så langt, at vi allerede er kommet rigtigt godt i gang på mange områder, og hvis dette standses kan det resultere i fuldstændig opbremsning. Kommunerne er helt nye, og det er alles vision at ville skabe den bedste kommune. Der har ikke været ført en tilstrækkelig debat om klimaforandringerne i kommunerne. Men klimaforandringerne fylder meget i vores hverdag i Qaasuitsup Kommunea. Den har indflydelse på vores vigtigste eksistensgrundlag på mange punkter. Og dette skal vi tage særlig hensyn til i den langsigtede planlægning og udvikling.

10 NIVIARSIAQ 9 Akitsinnguaq Olsen, Medlem af Inatsisartut: Kontakten imellem borgerne og de folkevalgte er strengt nødvendig! En vigtig del af det politiske arbejde er at sikre en god kommunikation mellem vælgerne og politikerne. Derfor er en løbende dialog med borgerne vigtig for Siumut. Udbyttet var stort, da jeg sammen med Formanden for Siumut Aleqa Hammond var på orienteringsrejse i Tasiilaq og Ittoqortoormiit Februar. Under turen til Østgrønland modtog vi med glæde borgernes budskaber. Budskaber, der giver grundlaget for vores retning og målsætninger for os i partiet i det politiske arbejde i Inatsisartut, Kommunerne og Bygdestyrelserne. Under møderne med borgerne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq tog indbyggerne følgende emner op: Transportforholdene i landet, især transport til/fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Levevilkårene og ikke mindst alkoholproblemerne. Strukturreformen og tilpasningerne. Udvikling i bygder og yderdistrikter. Boligproblemerne. Sprogdebatten - at der er brug for alle, men at der er behov opmærksomhed omkring de hjemmehørende. På baggrund af borgernes bduskaber under rejsen til Ittoqqoortoormiit og Tasiilaq fremsatte Siumut et beslutningsforslag om at få etableret Qaqiffik i Tasiilaq under foråretssamling i Inatsisartut i En af de ting vi lagde mærke til under orienteringsturen var, at borgerne synes, at udviklingen af landet er kørt ud af sporet med den nuværende regering. Den skæve udvikling må og skal stoppes så hurtigt som muligt, og det vil Siumut selvfølgelig arbejde på. Vi fik nogle gode kontakter og oplevelser, der stort ikke kan overvurderes. At besøge medborgere i dette fantastiske land, og møde folk der arbejder for demokratiet gør mig, som folkevalgt, stolt og glad. Vi ser frem til at komme tilbage til den del af vores land, og igen få chancen for at debattere med vores medborgerne. Af Akitsinnguaq Olsen, Medlem af Inatsisartut VIL DU VÆRE MEDLEM? KONTAKT PARTIKONTORET

11 NIVIARSIAQ 10 ALEQA HAMMOND: Trafik for folket ikke for direktørerne! Vores sø- og luftveje er vores grundlæggende infrastruktur. Derfor har vi en særlig forpligtigelse til at være med til at definere, hvordan de skal fungere. Nu er det sommer og vi skal alle et eller andet sted hen i landet til konfirmationer, fødselsdage eller bare på ferie. Og så finder nogen det åbenbart rimeligt at lukke Artic Umiaq Line siger en harm Aleqa Hammond. Hun fortsætter: Skal det nu være slut med at sejle mellem byer og bygder her i landet, fordi Air Greenland har en plan om at omdanne sig selv til et investeringsvilligt, kommercielt orienteret og konkurrencedygtigt luftfartsselskab? I dag er vores trafiksystem indrettet alene efter direktørernes ønske om at skabe det de kalder overskudsgivende kommercielt orienterede selskaber, i stedet for beskyttede driftsorganisationer begge udtryk fra Air Greenlands direktør, Michael Binzer. Men hvad er der galt med beskyttede driftsorganisationer? Er det ikke præcis, hvad f.eks. DSB er i Danmark?. Jeg er bekymret over udviklingen. Det er efterhånden umuligt for ganske almindelige borgere at rejse til andre byer eller lande i dag. Det er simpelthen blevet for dyrt og for besværligt. Det, vi har brug for, er politisk mod til at definere, hvilket system vi vil have, til hvilke priser. ALEQA HAMMOND Grundlæggende er det Siumuts holdning, at vi alle bør interessere os for hvordan transportsystemerne er indrettet, og hvordan det bliver brugt. Fordi det er transporten, som binder landet og indbyggerne sammen. Dertil kommer, at transport er grundlaget for regional- og national udvikling. Vi interesserer os for Arctic Umiaq Line og Air Greenland på samme grundlag, som andre samfund interesserer sig for, hvordan deres motorveje og jernbaner bliver udviklet og brugt. En velfungerende infrastruktur er grundlaget for landets udvikling, siger Aleqa, som pointerer, at man kan vælge at give tilskud til selskaber, uden at det i sig selv er anstødeligt: Sagt på en anden måde: I dag er trafikken tilpasset trafikselskabernes profitønsker i stedet for borgernes behov. Og det er vores egen skyld, fordi vi i mange år har haft en tåbelig politisk målsætning om at priserne skulle være kostægte. Det vil sige, at kunderne skal betale, hvad det koster at producere en given ydelse. F.eks. at holde en rutebåd langs kysten i gang hele året uden offentlige tilskud - hvilket naturligvis ikke kan lade sig gøre her i landet bemærker Aleqa. Vi har brug for at nytænke vores trafikpolitik! Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for, at vores beliggenhed og geografi er en svaghed. Men sådan er landet indrettet, og sådan har vi bestemt os for at bosætte os. Derfor bliver vi nødt >>>

12 NIVIARSIAQ til at beslutte, hvilken trafikform vi vil have mellem vores byer og bygder og så betale for, at de bliver tilgængelige for dem, der bor her. Aleqa anerkender, at det intet har at gøre med fri konkurrence og kostægte priser at gøre: Det er en politisk beslutning, om vi skal bruge vores fælles kasse til at holde vores land sammen og sikre vores borgere rimelige forhold, når de ønsker at rejse, samt ikke mindst at gøre varer og tjenester tilgængelige til rimelige priser. Det er jo ingen sag, 11 at sidde på et monopol og vise gode regnskabsmæssige resultater. Det er derimod en langt større udfordring at skabe et godt, billigt og ikke mindst sammenhængende og overskueligt trafiksystem for landet. Det er desværre ikke noget vi har set i mange år! Det, vi har brug for, afslutter Aleqa hammond, er politisk mod. Mod til at gå ind og definere hvilket system vi vil have, til hvilke priser. Det vi har behov for, er en ny og reel trafikpolitik som binder landet sammen og som giver muligheder, ikke begrænsninger. Af Hans-Jakob Helms NERIUFFIIT KATTUFFIAT Nappaammik kræftemik akiuiniarfik Kræftens Bekæmpelse i Grønland Aqqusinersuaq 48 A - Box 1546, Oq. Angallattagaq/Mobil Fax Mail: Nittartagaq/Hjemmeside: Kontoret har åben på hverdage fra kl til Der indhentes informationer fra kontorfuldmægtig Juliane Dalager om bl.a.: Samtalepersoner i hjembyen/bygden lokalafdelinger pjecer på grønlandsk og dansk ansøgning om legat børne- og ungefond landskonsulenten for samtalepersoner konsulenten for lokalafdelinger i Sydgrønland konsulenten for lokalafdelinger i Nordgrønland.

13 NIVIARSIAQ 12 LARS EMIL JOHANSEN: Fra folketinget Efter Selvstyreloven er der heldigvis mindre og mindre om Grønland, der afgøres i Folketinget og mere og mere, der afgøres herhjemme. Men der er stadig en række grønlandske forhold, i hvilke det danske Folketing har en afgørende indflydelse. Så Siumuts medlem er bestemt ikke blevet arbejdsløs efter selvstyreloven. Arbejdet har blot fået et andet fokus. I Folketinget arbejder Siumut sammen med Socialdemokratiet. Inden for det sidste halve år, har jeg således specielt brugt min position som formand for Folketingets Grønlandsudvalg, til at sikre, at der stadig er fokus på de Grønlands-sager, Folketinget skal forholde sig til. Thulebasen og hvad der faktisk foregik under den kolde krig, er stadig et emne for udvalget. Siumut har stået i spidsen for kravet om en helbredsundersøgelse af alle borgerne i Qaanaaq-området for at se, om der har været radioaktiv forurening efter de bomber, der faldt ud af flyveren, der styrtede i Den undersøgelse er nu i gang. Siumut kæmper også fortsat for, at der også skal oprettes et modtagelseslaboratorium for de fangstdyr med skader og de- formiteter, som fangerne i Qaanaaq desværre støder på med jævne mellemrum. Ligesom vi hele tiden har kæmpet for, at Danmark skulle sørge for rensning af området for alt det giftige affald, som basen har efterladt igennem årene. I denne måned har Siumut desuden via Grønlandsudvalget bedt Udenrigsministeren svare på, hvad andre lande får ud af deres amerikanske baser og om Danmark har fået fordele af aftalen om Missilskjoldet på Thulebasen. Til September rejser hele grønlandsudvalget på initiativ fra Siumut til Qaanaaq for at se på basen og den helbredsundersøgelse, der er i gang. Grønlandsudvalget har også netop nu haft et samråd med den danske socialminister angående støttemidler til grønlændere i nød i Danmark, de såkaldte satspuljemidler, der nu bortfalder. Samrådet blev til på initiativ af IAs medlem, Sofia Rossen, men det er et fælles ønske fra begge de grønlandske >>>

14 NIVIARSIAQ 13 folketingsmedlemmer, at ministeren sikrer at de gode projekter, der blev startet med støtten fra disser midler blandt andet på initiativ af Siumut for flere år siden. Det gælder ikke mindst den særlige hjælp til behandling af grønlandske misbrugere af alkohol og hash i Danmark, som midlerne hidtil også er brugt til. Grønlandsudvalget har nu stillet en række nye spørgsmål til socialministeren. Om kort tid skal den internationale hvalfangstkommission IWC mødes igen og inden da, skal der sikres enighed mellem Danmark, Grønland og Færøerne om den danske politik på hvalområdet. Siumut har hvert år været involveret i at sikre, at de danske politikere også i folketinget bakkede om de grønlandske ønsker omkring hvalfangst. Hidtil er det lykkedes og det forventer vi sker igen. Siumut har også rejst spørgsmålet om, hvad der skal ske med SAS aktier i Grønlandsfly, hvis SAS sælges til private. Det medførte, at det nu er klart, at den danske regering vil sælge aktierne til private, hvis ikke der gribes ind fra Grønland. Det vil Siumut se nærmere på i fremtiden. Der er altid spændende sager og spændende mennesker i Folketinget, som skal høre Siumuts stemme for at træffe de rigtige beslutninger. Og der er ofte besøg fra Grønland, hvor Siumut kan hjælpe med at præsentere Folketinget og det politiske arbejde vi gør i Danmark. Derfor vil der også fremover være en fast klumme i NIVI- ARSIAQ om Siumuts folketingsarbejde: Fra Folketinget, så vores medlemmer også kan følge med i partiets virke i Danmark. Af Lars-Emil Johansen, folketingsmedlem for Siumut MEDLEMMER AF INATSISARTUT Aleqa Hammond Tlf suliffik: Hans Enoksen Tlf suliffik: Per Berthelsen Tlf suliffik: Kim Kielsen Tlf suliffik: Kristian Jeremiassen Tlf suliffik: Malik Berthelsen Tfl suliffik: Karl Lyberth 390 Nuuk Tlf suliffik: Ruth Heilmann Tlf suliffik: Akitsinnguaq Olsen Tlf suliffik: Jens Immanuelsen Tlf suliffik:

15 NIVIARSIAQ 14 SIUMUTS UNGDOM: De unge ønsker at tage ansvar! Den februar 2010 afholdt SIS kongres i Nuuk og følgende hovedpunkter blev gennemdebatteret: Klimaforandringerne i Fangerens Øjne. De Unge, Selstyret og Sproget. Arktisk Politisk arbejde i ICYC. Oprindelige Folks Rettigheder. Hvad betyder Folk i Folkeretlig Forstand? - og Børnenes Rettigheder. Efter Generalforsmalingen har hovedbestyrelsen og forretningsudvalget udsendt pressemeddelelser med jævne mellemrum, og afholder telefonmøde hver måned. Der blev nedfældet målsætninger med grundlag i fremlagte punkter. Der blev fremlagt forskellige forslag til målsætninger og generalforsamlingen godkendte iblandt følgende målsætningerne: At der bliver arbejdet for bedre forhold for studerende der er alene med børn. 30 års Jubilæumsarrangement for SIS 17. november 10. Kurser i foreningsdrift for dem der ønsker, at opstarte en lokalforening på steder hvor der ikke er nogen. Kamp imod de store antal provokerede aborter. M.v. Bestyrelsen, som valgt på Generalforsamlingen 2010 Formand: Lars-Frederik Lundblad Næstformand: Benjamin Kielsen Medlemmer: Piitannguaq Møller, Kaalinnguaq Siegstad Tuparna Høegh Paninnguaq Petersen Svend Storch Suppleanter: Steen-Erik Nathanielsen Aqqalu Huck Hans-Kristian Petrussen Livet som ung handler om uddannelse, skole, arbejde, målsætninger og oplevelser. Men Grønland har på trods af det brug for de unge og ønsker, at de involverer sig. Vi kommer til at tage et stort ansvar senere, for det der sker i nutiden, ikke mindst for landets selvstændighedstrang. Vi har mod og vilje. Vores land har brug for os Vi unge har vores vilje som styrke, og vi samarbejder med Siumut. Vi arbejder blandt unge og får og giver input igennem flere kanaler. Vi afholder seminarer, debatter, har det sjovt og synger meget ligesom Siumut. Det er sjovt at være Siumutter. Vi viser mod og vilje. Vær med, vort land har brug for os. Det er sjovt at være SIS er. Alle som er interesseret i SIS og ønsker at starte en lokalforening kan komme i kontakt med SIS via følgende hvornår det skal være: eller ved at ringe til Af Kaalinnguaq Siegstad, Bestyrelsesmedlem, SIS

16 NIVIARSIAQ 15 NYT FRA SEKRÆTARIATET: Ny partisekretær Palle Frederiksen, 45 år, tiltrådte som ny partisekretær den 1. maj Han har været medlem af Siumut siden starten af 90 erne, hvor jeg var med til at starte Siumut Ungdom i Ilullisat siger han. Palle er uddannet cand. scient. pol. i offentlig administration på Aalborg Universitet. Han har beklædt flere topchefposter i Grønlands Hjemmestyre, bl.a. i Direktoratet for Erhvervuddannelser og Arbejdsmarked, Direktoratet for Selvstyre og i Forhandlingsafdelingen. PARTIKONTORET Partikonsulent Jenseeraq Poulsen Tlf suliffik: Mobil: Fax: Kontorassistent Rigmor Th. Høegh Tlf suliffik: Mobil: Fax: Hvad synes du om nye Niviarsiaq? Skriv, ring, send en og fortæl, hvad du synes om bladet i den nye form. Kom med dine forslag til indhold, fortæl hvad I laver og hvad du gerne vil læse om. Kontakt os på Vi glæder os til at høre fra dig! Partikonsulent: Mikael Petersen Tlf suliffik: Mobil: Fax: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Siumut, postbox 357,. Tlf / Fax Suliarinnttut: Aleqa Hammond, Jenseraq Poulsen, Mikael Petersen, Palle Frederiksen, Hans-Jakob Helms. Foto: Jenseeraq Poulsen. Redaktionen afsluttet: 18. juni Artikler må gerne gengives med kildehenvisning. Næste nummer udkommer medio september 2010.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark.

I disse dage besøger Inatsisartuts finansudvalg og råstofudvalg Danmark. 1 DORIS JAKOBSEN SIUMUT INDLÆG VED FOLKETINGETS AFSLUTNINGSDEBAT ONSDAG D. 29 MAJ, 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN

SIUMUT INATSISARTUNI ILAASORTAATITAT / LANDSTINGSGRUPPEN 21. sep. 2010 UKA2010/01 Mødets åbning (Naalakkersuisut Siulittaasuat) Den anden efterårssamling er startet efter valget. Os medlemmer af Inatsisartut, er valgt for at lette vælgernes tilværelse, fordi

Læs mere

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato.

I Grønlands historien er det kun Siumut, der har formået at have et Folketingsmedlem i hele perioden siden 1971 indtil dags dato. SIUMUT Folketinget 2011 Kbh. 6/9-2011 Åbningsdebat oktober 2011 ----------------------------------------------------------------------------- ------------- DORIS JAKOBSEN: Jeg vil gerne starte med at takke

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år.

Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Landsstyreformand Hans Enoksen Nytårstale 2003 Kære medborgere, grønlændere som danskere. Allerførst vil jeg ønske jer alle et godt nyt år. Lad os takke for det år, der nu er gået. Jeg sender en tanke

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Siumut Summer Summit 2016

Siumut Summer Summit 2016 Udkast_MP Siumut Summer Summit 2016 SIUMUT 29. juni 7. juli 2016 SIUMUT Qaqortoq Program: 29. juni onsdag Deltagerne ankommer: Nordfra kl. 24.00 med kystskibet og fra Sydgrønland med skib. 30. juni torsdag

Læs mere

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist.

Lad mig starte med at rose regeringen for den tydelige interesse for grønlandske forhold, den har udvist. 1 SIUMUT/FOLKETINGET ÅBNINGSDEBAT 2012 Doris Jakobsen ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lad mig starte med at rose regeringen for den

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

S I U M U T. Vedtægter

S I U M U T. Vedtægter S I U M U T Vedtægter Maniitsoq 2014 Indhold: 1 Partiet formål..... 03 2 Krav i forbindelse med indmeldelse i Partiet....04 3 Medlemmernes rettigheder. 04 4 Medlemskontingentet og partiskatten... 05 5

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred.

Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det nye år. Jeg håber juledagene har bragt hjertevarme og fred. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut Nytårstale 2016 Kim Kielsen, formand for Naalakkersuisut (Det talte ord gælder) Kære medborgere, Det gamle år er nu ovre, og vi er gået ind i det

Læs mere

02 oktober 2007 EM 2007/31-01

02 oktober 2007 EM 2007/31-01 02 oktober 2007 EM 2007/31-01 Forslag til Landstingsfinanslov for 2008. Indledningsvis skal det understreges at vi fra Kattusseqatuigiit Parti ikke mener en skatteforhøjelse ifm forslag til Landstingsfinanslov

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Juridisk faderløse. Pressemøde

Juridisk faderløse. Pressemøde Juridisk faderløse Pressemøde København, den 28. april 2014 Aleqa Hammond Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender 1 I forhold til spørgsmålet om en erstatnings- eller kompensationsordning

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 2004

Landsstyreformandens nytårstale 2004 Landsstyreformandens nytårstale 2004 På Landsstyrets vegne ønsker jeg alle borgere i vort vidtstrakte land et godt og lykkebringende nytår, og takker jer alle for jeres indsats for samfundet i det forgangne

Læs mere

Borgermøde i Kangaamiut

Borgermøde i Kangaamiut Borgermøde i Kangaamiut den 8. maj 2015, kl. 12.30 15.30 Ca. 50 mødte op Spørgsmål fra salen Noah Filemonsen: Vi har fået at vide at Hudson Resources har haft diamantefterforskning. Der er ingen der ved,

Læs mere

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst

Nammaqatigiittumik ineriartorneq Balanceret vækst ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk 299323366 Fax: +299325840 ofhe@inatsisartut.gl www.atassut.gl Året 2015 hvor vi opnåede gode resultater er nu slut. Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Af Claus Djørup - Jeg har ikke opfattet SF som et hvalfangstkritisk parti efter valget. Man har været realistisk fra SF s side at man har et ansvar

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut t INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT Nick Nielsen 13. marts 2015 Rekommanderet NaL. nr./j.nr.: 2015-720-0002 ÅIL. nr./brevnr.: 36611 SuLL./sagsbeh.: ÅJ Klage over formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015

Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 1 Grønlands Forsoningskommission Af Jens Heinrich, projektforsker, Forsoningskommissionen November 2015 Grønlands Forsoningskommission blev nedsat i 2014 under Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre). Kommissoriet

Læs mere

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126

Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: 01.27-00108 Dok.nr.: 273185 Esmar Bergstrøm IA Svar

Læs mere

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug.

Så er det punkt 37, beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et støtte- og behandlingscenter for ofre for seksuel misbrug. 13. mødedag, onsdag den 21. oktober 2009, kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Finn Karlsen, tredje næstformand, Atassut. Mødet er åbnet. I dag

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske

Læs mere

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001

Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Landsstyreformandens nytårstale 1. januar 2001 Kære landsmænd. Allerførst vil jeg gerne ønske jer alle et hjerteligt og velsignet godt nytår. Sidste år på denne tid sagde vi farvel til det gamle årtusinde

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af:

Jesper Nordskilde, Seniorfagleder Stine Bendsen, Seniorprojektleder Præsenteret af: Transportkommission i Grønland Præsenteret af: Jesper Nordskilde, Seniorfagleder [jno@cowi.dk] Stine Bendsen, Seniorprojektleder [sbd@cowi.dk] Indhold Kommissionens formål og sammensætning Organisering

Læs mere

Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Navn og hjemsted

Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Navn og hjemsted Vedtægter for Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland 1. Navn og hjemsted Partiets navn er Kalaallit Nunaani Demokraatit, Demokraterne i Grønland. Partiet har hjemsted i Nuuk, Grønland.

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere