Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal tage skæbnen i egen hånd DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND:"

Transkript

1 NIVIARSIAQ Siumup aviisia Sapinngilagut! Juni 2010 Malik Berthelsen om FORÅRSSAMLINGEN DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! FOLKERETSEKSPERT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut ALEQA HAMMOND: Vi skal tage skæbnen i egen hånd SIUMUTS VISION FOR GRØNLAND

2 NIVIARSIAQ 1 Kære Partifæller i Siumut Under højsommeren begynder niviarsiat at blomstre. I dette nummer byder vi Niviarsiaq velkommen for første gang i elektronisk form. Det, der kendetegner arbejdet i vort parti Siumut, er, at vi med fingeren på pulsen af samfundet opsøger og anvender ny viden for at fremme vore mål - udnytte de nye teknologiske muligheder som nu gør det muligt at udgive Niviarsiaq i elektronisk form. For dem der har interessen for at følge med, hvor lang man er nået, kan de følge med, i de kommende udgivelser. I Niviarsiaq kan man tage pulsen på de aktiveteter der er i Siumut rundt omkring i landet, eller hente inspiration fra disse. Siumut er ved at runde det første år som oppositionsparti. Det vil være naturligt at evaluere den politiske situation i denne første elektroniske udgave af Niviarsiaq. I bygdebestyrelserne, kommunalbestyrelserne, folketinget, landstinget, og ikke mindst i vor regionale og lokalafdelinger, fællesbestyrelserne, hovedbestyrelsen, og på hovedkontoret arbejder vi i Siumut. Vi arbejder for vort land og for befolkningen, for at sikre et bedre velfærd, vi arbejder for vores målsætninger i partiprogrammmet. Der er god stemning i vores Inatsisartutgruppe, vi har et godt og nært samarbejde med vores folketingsmedlem. Og der er god kontakt mellem regionsbestyrelserne, kommunalbestyrelserne, bygdebestyrelserne, lokalafdelingerne og partikontoret. Jeg vil opfordre lokalafdelingerne til at benytte sig af den elektroniske version af Niviarsiaq kom med in-put, og ikke mindst have ejerskab til den, så den får et rigt indhold. Til trods for det er sommer, vil arbejdet fortsætte, men vi skal heller ikke glemme at tage vare på os selv, da kroppen har behov for fysisk og åndelig hvile. Kære partifæller langs hele kysten I ønskes alle en rigtig god sommer. Aleqa Hammond, Formand for Siumut

3 NIVIARSIAQ 2 Forårssamlingen 9. april-18. maj 2010: DET ER HERLIGT AT VÆRE SIUMUTTER! Der er mange nye ansigter i landstinget og en fantastisk stemning og højt til loftet i Siumuts Inatsisartut gruppe. Efter valget til Inatsisartut i 2009 har der nu været holdt to møder i Inatsisartut. Under valgkampen sidste år var der mange løfter om nye kræfter og forandring. Der var ønsker om yngre og ikke mindst nye ansigter i landstinget. Det er nu en realitet: Mere end halvdelen af 39 af landstings- og landsstyremedlemmerne er nye. Nye kræfter og forandring Men trods de nye kræfter og løfterne om forandring er det ikke specielt mærkbart, at der er mange nye medlemmer, efter min erfaring. De nye tør tilsyneladende ikke at sige deres mening. Jeg kan ikke forstå, hvad det skyldes for vi stiller jo op til valg på baggrund af vores meninger og løfter. Det er dem, vi bliver valgt på. Og vi har et ansvar for at udnytte det mandat, vi har fået af vælgerne, og ikke blot være passive. Siumuts gruppe i Inatsisartut Jeg er begejstret for sammenholdet, samarbejdet viljen, glæden og den menneskelighed, der er i Siumuts Inatsisartutgruppe. Inden gruppemødets start synger vi sammen: Det giver kræfter og mod på arbejdet. Til trods for at jeg er ung og ny oplever jeg, at der er højt til loftet og at der altid er plads til forskellige holdninger og meninger i Siumut. For første gang i 30 år står Siumut i opposition. Vi respekterer vælgernes dom - og tager et pusterum. Men med pusterum, mener jeg ikke, at Siumuts arbejde stopper, tværtimod! I Siumut har vi erfaring, viljen og modet, og vi er et stærkt oppositionsparti vi er ikke i tvivl om hvad vi kan og vil for vort land. Ind imellem er det nødvendigt, at bruge hårde ord, for vi er loyale overfor vores politik og overfor vælgerne. Under forårssamlingen 2010 fremsatte Siumut s medlemmer i Inatsisartut forslag om etablering af Qaqiffik i Tasiilaq og grønlandske lærebøger for ikke-grønlandsktalende, delvis brugerbetaling for abortindgreb og bedre udnyttelse af vore ressourcer. Inatsisartut behandlede desuden Naalakkersuisuts Politisk- Økonomiske beretning, Udenrigspolitiske redegørelse, beretning om kommunerne og Landskassens regnskaber samt Nallakkersuisuts forslag til sprogpolitik, rygelov og afskaffelse af skolepenge. I ordførerindlæggende var der ikke tvivl om, hvor Siumut står i disse spørgsmål. Det samme gjaldt åbenbart ikke for koalitionspartierne, idet de jævnligt under forårssamlingen kunne strides indbyrdes om forskellige sager. Dette understregede, at der er store og grundlæggende forskelle mellem koalitionspartiernes politik og holdninger. Af Malik Berthelsen, gruppeformand

4 NIVIARSIAQ 3 Vi skal tage skæbnen i egen hånd I mere end 30 år har Siumut stået i spidsen for de resultater og den udvikling i samfundet, der nu er mundet ud i selvstyre. Det mål, vi havde i sigte: At skabe et mere grønlandsk Grønland, som i stadig højere grad klarer sig selv, er lykkedes. Siumut har stået for afkolonisering lige siden partiets start. Det langsigtede mål er at øge vores politiske selvstændighed og økonomiske handlefrihed. Vi har allerede opnået fire vigtige ting: 1) At det grønlandske folk er anerkendt som et folk i folkeretligt forstand. 2) At det Grønlandske sprog er det officielle sprog i landet. 3) At vi har ejendomsretten til vort lands ressourcer - og 4) At vi på egen hånd kan bestemme, hvornår vi vil være selvstændige. I Siumut vil vi udnytte de muligheder, der er opnået og tage skæbnen i egen hånd, mod det ultimative mål: Et selvstændigt land. Derfor arbejder vi for at skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund. Vi splitter ikke det grønlandske folk op i vækstbyer og bygder/yderdistrikter, og vi ønsker ikke at øge uligheden mellem forskellige typer bosætninger. Det stiller krav til os selv. Det kræver et stærkt samfund som magter at omstille sig og har mod på at foretage de fornødne investeringer for at sikre fortsat økonomisk vækst, beskæftigelse og velfærd. Aldrig før i historien har vi oplevet så stor en interesse for efterforskning af mineraler, olie og gas. Siumuts vision for landets fremtid bygger på de muligheder vores ressourcer giver os såvel de råstofressourcer landet har, som de menneskelige ressourcer. Aldrig før i historien har vi oplevet så stor en interesse for efterforskning af mineraler, olie og gas. Udnyttelsen af vores ressourcer skal ske på et bæredygtigt grundlag. Vi skal stille krav om, at der værnes om vores natur og miljø under efterforskningen og udnyttelsen af vores ressourcer. Dette gælder også for udnyttelsen af vores vandkraftresurser. Den erhvervsudvikling, der lige står for døren, kræver investeringer fra samfundets side og vil medføre massive udenlandske investeringer. Siumut vil sikre, at samfundet får mest gavn af de udenlandske investeringer i efterforskning og udnyttelse af vores resurser gennem lovgivning og skrappe >>>

5 NIVIARSIAQ krav i de koncessioner, der udstedes for efterforskning og udnyttelse af vores ressourcer. Arbejdspladserne skal gå til vores befolkning, og bygge- og anlægsopgaverne skal gå til vores virksomheder. Vi skal besætte flest mulige jobs med hjemmehørende, også på ledende poser, 4 en bred folkelig forståelse for den enkeltes rolle i samfundet og hvilke forandringer, der skal til. Siumut ønsker et åbent og demokratisk samfund. Demokratiet kan kun udvikles og bevare sin livskraft, når der er mange, der er engageret i at træffe de fælles beslutninger. Arbejdspladserne skal gå til vores befolkning, og bygge- og anlægsopgaverne skal gå til vores virksomheder. Bygge- og anlægsopgaverne skal udbydes i fagentrepriser, så de kan udføres af lokale virksomheder frem for i totalentrepriser, som kun store udenlandske entreprenørvirksomheder kan håndtere. og i bestyrelser. Bygge- og anlægsopgaverne skal udbydes i fagentrepriser, så de kan udføres af lokale virksomheder frem for i totalentrepriser, som kun store udenlandske entreprenørvirksomheder kan håndtere. Vi skal ikke overlade udformningen af vort samfund til en række udefrakommende virksomheder eller såkaldte eksperter. Vi skal tage skæbnen i egen hånd. Derfor er uddannelse afgørende. I 2005 iværksatte vi en omfattende og ambitiøs uddannelsesplan, hvor målet er, at 2/3 af arbejdsstyrken i 2020 skal have en kompetencegivende uddannelse. Uddannelse er afgørende for at opnå en andel i udnyttelsen af vores ressourcer, og skabe vækst og velfærd i samfundet. Målet er, at styrke befolkningens faglige kompetencer, men også at sikre Et folkestyre uden folkelig debat, indlevelse og deltagelse bliver nemt et redskab for kapitalinteresser, bureaukrater, individualister og professionelle medier. Derfor er gode vilkår for pressen så vigtig: Vi må og skal undgå, at magten uden modspil samles hos dem, der behersker medierne og de store virksomheder. Hvis vi mister mulighederne for at debattere vores samfund og fremtid på egne vilkår, får bestemte eller udenlandske interesser alt for let spil til at drive propaganda. En levende, alsidig presse er vigtig i en demokratisk samfundsudvikling. Målet er et frit og selvstændigt Grønland. Besluttet, udviklet og skabt af grønlændere. Af Aleqa Hammond, Formand for Siumut

6 NIVIARSIAQ 5 SPROGDEBAT: Ingen retlige problemer ved at kræve grønlandsk i Inatsisartut Det er op til Grønlands Selvstyre selv at bestemme, om grønlandsk alene skal være Inatsisartuts arbejdssprog. Så klar er konklusionen fra folkeretsprofessor, Ole Spiermann, i en ny juridisk rapport angående Inatsisartuts ret til at vælge grønlandsk som eneste arbejdssprog. Dette er de klare konklusioner, som nu foreligger angående ønsket om kun at bruge det grønlandske sprog i Inatsisartut, således som Siumut har foreslået. Efter min vurdering er der ikke statsretlige forhindringer for i Grønland at fastsætte, at valgte medlemmer af Inatsisartut som arbejdssprog alene kan anvende det grønlandske sprog. siger professoren. Det burde forhåbentlig føre til, at modstanderne mod forslaget nuholder op med at argumentere med brud på menneskerettighederne, mindretalsundertrykkelse grundlovsbrud og lignede juridisk skræmmeri. Der kan nemlig hverken henvises til regler i selvstyreloven, den danske grundlov, statsretten eller folkeretten, i forbindelse med argumenter imod krav om udelukkende at bruge Grønlands officielle sprog i Inatsisartut. Heller ikke for så vidt angår dansk. Undersøgelsen af Retlige rammer for valg af arbejdssprog i Inatsisartut, viser tværtimod, at der allerede er faldet en dom ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor det blev slået fast, at det var det op til det enkelte land selv at bestemme, om man ville udelukke alle andre sprog end det officielle fra parlamentets arbejde. Der er nemlig tidligere faldet dom om Letlands parlaments sprogbrug imod krav fra det russisktalende mindretal i landet, der i øvrigt er langt større end det danske mindretal i Grønland. Folkeretsprofessor Ole Spiermann, hvis rådgivning også er blevet benyttet i en række andre grønlandske sammenhænge, herunder af Naalakersuisut, har lavet analysen på baggrund af den diskkusion, som udspandt sig efter at Siumut rejste debatten i foråret. Ole Spiermann har gennemgået alle de mulige retlige forhold, der kunne antages at skabe hindringer for et krav om kun at bruge det grønlandske sprog i Inatsisartuts arbejde og altså konkluderet, at der ikke findes sådanne forhold; Sammenfattende ses der ikke i folkeretten at være forhindringer for i Grønland at fastsætte, at valgte medlemmer af Inatsisartut som arbejdssprog alene kan anvende det grønlandske sprog. Heller ikke Selvstyreloven udelukker, at grønlandsk kan blive Inatsisartuts eneste arbejdssprog. Det er op til Grønland selv at afgøre dette spørgsmål. Af Hans-Jakob Helms Vil man læse hele rapporten, kan man rette henvendelse til partikontoret.

7 NIVIARSIAQ 6 STRUKTURREFORMEN BLIVER 3 ÅR FORSINKET: Naalakkersuisut mener ikke, kommunerne er klare til nye opgaver Strukturreformen er den største politiske og administrative reform siden hjemmestyrets indførelse, og blev sat i værk under Siumuts ledelse. En reform, der indebar, at de tidligere 18 kommuner skulle lægges sammen til 4 storkommuner med virkning pr. 1. januar 2009 samt at storkommunerne skulle overtage opgaver fra Selvstyret efter en aftalt tidsplan. Overdragelsen af opgaver til kommunerne skulle ville ske gradvist fra 2010 og frem. Men reformen befinder sig i et dødvande, og den 11. maj meddelte Naalakkersuisoq for Indenrigsanliggender, Anthon Frederiksen, at reformen bliver tre år forsinket. Anthon Frederiksen: De nye storkommuner har travlt med at finde deres egne ben. Han begrunder det således: For det første har de nye storkommuner haft så travlt med at finde deres egne ben, at de ikke samtidig har magtet at overtage nye områder. Og dertil kommer, at har der været dårlig kemi mellem Naalakkersuisut og kommunernes landsforening KANUKOKA. Derfor har det ikke været muligt at overdrage et eneste område til kommunerne. Hvad vil Naalakkersuisut? Meldingen fra Formanden for KANUKOKA Enok Sandgreen er ellers klar: Vi holder fast på, at overførsel af opgaveområder fra Selvstyret til kommunerne gennemføres som forudsat og snarest efter hensigten sagde han på landsforeningens delegeretmøde i Illulisat i maj i år. Selvstyret har siden efteråret 2009 ført en tvivlsom politik omkring den kommunale økonomi og de opgaveområder, der skal overdrages til kommunerne. Hvad vil Naalakkersuisut vil med den strukturreform, som kommunerne har været så optaget af og allerede har brugt megen tid og betydelige ressourcer på? spørger Enok Sandgren. Enok Sandgreen: Strukturreformen berøves chancen for en god start. I efteråret 2009 vedtog koalitionen en finanslov, der nedsatte det kommunale bloktilskud med 30 mio. kr. årligt fra Besparelserne skabte vrede i KANUKOKA og kommunerne, da koalitionen på forhånd havde fastsat bloktilskuddets størrelse - inden bloktilskudsforhandlingerne start. Det er respektløs overfor kommunerne, at Naalakkersuisut inden forhandlingerne har lagt sig fast på store besparelser, udtalte borgmester Hermann Berthelsen. Dertil kom en årlig reduktion med 45 mio. kr. på anlæg og boliger i bygderne. Resultatet er en stærk koncentration af boligbyggeri på få steder, mens byggeaktiviteten i realiteten vil stoppe andre steder. >>>

8 NIVIARSIAQ 7 - den bygger på et oprigtigt ønske om at give strukturreformen, som er i indkøringsfasen, chancen for en god start, sagde Enok Sandgreen under forelæggelsen af bestyrelsens beretning ved delegeret-mødet i maj. Han bakkes op af Borgmester i Kujalleq Kommunia, Simon Simonsen: Kommune Kujalleq opfordrer til, at Namminersorlutik Oqartussat og KANUKOKA straks begynder at snakke om overførsel af forvaltningsopgaver fra centraladministration til kommunerne. Hermann Berthelsen: Der er ikke grund til yderligere forsinkelser. Det virker umiddelbart som en provokation imod én af de vigtigste tanker i strukturreformen, nemlig at skabe en mere homogen udvikling i de enkelte regioner i landet, udtalte KANUKOKA i en pressemeddelelse. Ikke manglende vilje Kommunernes modstand mod nedskæringen bygger ikke på manglende vilje til at tage medansvar og til at tage byrder Hermen Berthelsen er enig: Der er ikke grund til at forsinke overførsel af forvaltningsopgaver til de nye kommuner yderligere. Hvis ikke kommunerne får muligheden for at give bedre service og ikke får overført værktøjer, vil den overordnede offentlige service ikke blive forbedret. Dette må Landsstyret snarest forstå, og samarbejde med kommuner i respektens navn. Kommunerne vil gerne videre med strukturreformen, men bremses tilsyneladende af Naalakkersuisut. Det er nok snarere Naalakkersuisut, der ikke kan finde sine ben. En ny styregruppe skal nu hjælpe processen på vej. Enok Sandgreen kommenterede dette således: Strukturreformen er et fælles projekt. Derfor må begge parter være med til at sikre reformens gennemførsel. Af Palle Frederiksen, partisekretær DORIS FIK EN DATTER Tillykke! Doris Jakobsen, landstingsmedlem for Siumut, fik en datter, som skal hedde Aviaq. Hun kom til verden kl den 4. marts 2010 og vejede 3485 gram. Stort tillykke med den lille nye verdensborger! Siumut sendte blomster og gave til Doris og barn.

9 NIVIARSIAQ 8 Jes Svane: Store tilpasninger Der er gået ca. 1 år og 6 måneder siden kommunesammenlægningen. Uden at bruge for mange ord ønsker jeg at redegøre for den virkelighed vi har gennemgået under sammenlægningen. Vi arbejder hårdt hver dag for kommunens overlevelse. De vante administrative rutiner har ændret sig. Borgerne efterlyser de vante møder med de folkevalgte, og især med Borgmesteren, hvilket er blevet vanskeligere. Det vi ikke taler så meget om, er den uensartede service borgerne tidligere har fået, og som vi nu arbejder intensivt for at gøre ensartet. Hvis vi skal kigge på økonomien, så kan jeg nævne den manglende vilje til samarbejde fra Selvstyrets side. Jeg er fuldstændig overbevidst om, at dialogen kan gennemføres meget mere konstruktivt og i bedre i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Verdens største kommune: Klimaforandringerne fylder meget i vores hverdag Mineral og oliejagten er på sit højeste for tiden i vores kommune. Denne kan have stor indflydelse for os og resten af landet. Hvis forundersøgelserne og prøveboringerne viser positive resultater, kan dette ændre vores daglige liv drastisk. For at undgå og sidde og vente med hænderne på skødet, er vi allerede begyndt at informere, iværksætte kurser og uddannelsestiltag i samarbejde med de andre kommuner. Men jagten på vore naturlige resurser kan også have store negative konsekvenser. Dette illustreres ved katastrofen i den Mexicanske golf. Derfor er det yderst vigtigt, at sikkerheden og beredskabet altid er på sit højeste for at sikre vores miljø og befolkningen. Den natur vi lever i er utrolig barsk men også fantastisk, og nu hvor de lyse dage er kommet til det høje nord og det føles som om, at intet andet kan måle sig med det... Af Jes Svane, Borgmester i Qaasuitsup Kommunea Det siges tit, at Qaasuitsup Kommunea er alt for stort geografisk. Det er korrekt, at kommunen er meget stor. Det er den største kommune i verden, og der bliver talt om muligheden for at dele den op i to kommuner. Gad vide om det kan løse problemerne? Jeg er ikke i tvivl: DET TROR JEG IKKE PÅ! For vi er nået så langt, at vi allerede er kommet rigtigt godt i gang på mange områder, og hvis dette standses kan det resultere i fuldstændig opbremsning. Kommunerne er helt nye, og det er alles vision at ville skabe den bedste kommune. Der har ikke været ført en tilstrækkelig debat om klimaforandringerne i kommunerne. Men klimaforandringerne fylder meget i vores hverdag i Qaasuitsup Kommunea. Den har indflydelse på vores vigtigste eksistensgrundlag på mange punkter. Og dette skal vi tage særlig hensyn til i den langsigtede planlægning og udvikling.

10 NIVIARSIAQ 9 Akitsinnguaq Olsen, Medlem af Inatsisartut: Kontakten imellem borgerne og de folkevalgte er strengt nødvendig! En vigtig del af det politiske arbejde er at sikre en god kommunikation mellem vælgerne og politikerne. Derfor er en løbende dialog med borgerne vigtig for Siumut. Udbyttet var stort, da jeg sammen med Formanden for Siumut Aleqa Hammond var på orienteringsrejse i Tasiilaq og Ittoqortoormiit Februar. Under turen til Østgrønland modtog vi med glæde borgernes budskaber. Budskaber, der giver grundlaget for vores retning og målsætninger for os i partiet i det politiske arbejde i Inatsisartut, Kommunerne og Bygdestyrelserne. Under møderne med borgerne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq tog indbyggerne følgende emner op: Transportforholdene i landet, især transport til/fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Levevilkårene og ikke mindst alkoholproblemerne. Strukturreformen og tilpasningerne. Udvikling i bygder og yderdistrikter. Boligproblemerne. Sprogdebatten - at der er brug for alle, men at der er behov opmærksomhed omkring de hjemmehørende. På baggrund af borgernes bduskaber under rejsen til Ittoqqoortoormiit og Tasiilaq fremsatte Siumut et beslutningsforslag om at få etableret Qaqiffik i Tasiilaq under foråretssamling i Inatsisartut i En af de ting vi lagde mærke til under orienteringsturen var, at borgerne synes, at udviklingen af landet er kørt ud af sporet med den nuværende regering. Den skæve udvikling må og skal stoppes så hurtigt som muligt, og det vil Siumut selvfølgelig arbejde på. Vi fik nogle gode kontakter og oplevelser, der stort ikke kan overvurderes. At besøge medborgere i dette fantastiske land, og møde folk der arbejder for demokratiet gør mig, som folkevalgt, stolt og glad. Vi ser frem til at komme tilbage til den del af vores land, og igen få chancen for at debattere med vores medborgerne. Af Akitsinnguaq Olsen, Medlem af Inatsisartut VIL DU VÆRE MEDLEM? KONTAKT PARTIKONTORET

11 NIVIARSIAQ 10 ALEQA HAMMOND: Trafik for folket ikke for direktørerne! Vores sø- og luftveje er vores grundlæggende infrastruktur. Derfor har vi en særlig forpligtigelse til at være med til at definere, hvordan de skal fungere. Nu er det sommer og vi skal alle et eller andet sted hen i landet til konfirmationer, fødselsdage eller bare på ferie. Og så finder nogen det åbenbart rimeligt at lukke Artic Umiaq Line siger en harm Aleqa Hammond. Hun fortsætter: Skal det nu være slut med at sejle mellem byer og bygder her i landet, fordi Air Greenland har en plan om at omdanne sig selv til et investeringsvilligt, kommercielt orienteret og konkurrencedygtigt luftfartsselskab? I dag er vores trafiksystem indrettet alene efter direktørernes ønske om at skabe det de kalder overskudsgivende kommercielt orienterede selskaber, i stedet for beskyttede driftsorganisationer begge udtryk fra Air Greenlands direktør, Michael Binzer. Men hvad er der galt med beskyttede driftsorganisationer? Er det ikke præcis, hvad f.eks. DSB er i Danmark?. Jeg er bekymret over udviklingen. Det er efterhånden umuligt for ganske almindelige borgere at rejse til andre byer eller lande i dag. Det er simpelthen blevet for dyrt og for besværligt. Det, vi har brug for, er politisk mod til at definere, hvilket system vi vil have, til hvilke priser. ALEQA HAMMOND Grundlæggende er det Siumuts holdning, at vi alle bør interessere os for hvordan transportsystemerne er indrettet, og hvordan det bliver brugt. Fordi det er transporten, som binder landet og indbyggerne sammen. Dertil kommer, at transport er grundlaget for regional- og national udvikling. Vi interesserer os for Arctic Umiaq Line og Air Greenland på samme grundlag, som andre samfund interesserer sig for, hvordan deres motorveje og jernbaner bliver udviklet og brugt. En velfungerende infrastruktur er grundlaget for landets udvikling, siger Aleqa, som pointerer, at man kan vælge at give tilskud til selskaber, uden at det i sig selv er anstødeligt: Sagt på en anden måde: I dag er trafikken tilpasset trafikselskabernes profitønsker i stedet for borgernes behov. Og det er vores egen skyld, fordi vi i mange år har haft en tåbelig politisk målsætning om at priserne skulle være kostægte. Det vil sige, at kunderne skal betale, hvad det koster at producere en given ydelse. F.eks. at holde en rutebåd langs kysten i gang hele året uden offentlige tilskud - hvilket naturligvis ikke kan lade sig gøre her i landet bemærker Aleqa. Vi har brug for at nytænke vores trafikpolitik! Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for, at vores beliggenhed og geografi er en svaghed. Men sådan er landet indrettet, og sådan har vi bestemt os for at bosætte os. Derfor bliver vi nødt >>>

12 NIVIARSIAQ til at beslutte, hvilken trafikform vi vil have mellem vores byer og bygder og så betale for, at de bliver tilgængelige for dem, der bor her. Aleqa anerkender, at det intet har at gøre med fri konkurrence og kostægte priser at gøre: Det er en politisk beslutning, om vi skal bruge vores fælles kasse til at holde vores land sammen og sikre vores borgere rimelige forhold, når de ønsker at rejse, samt ikke mindst at gøre varer og tjenester tilgængelige til rimelige priser. Det er jo ingen sag, 11 at sidde på et monopol og vise gode regnskabsmæssige resultater. Det er derimod en langt større udfordring at skabe et godt, billigt og ikke mindst sammenhængende og overskueligt trafiksystem for landet. Det er desværre ikke noget vi har set i mange år! Det, vi har brug for, afslutter Aleqa hammond, er politisk mod. Mod til at gå ind og definere hvilket system vi vil have, til hvilke priser. Det vi har behov for, er en ny og reel trafikpolitik som binder landet sammen og som giver muligheder, ikke begrænsninger. Af Hans-Jakob Helms NERIUFFIIT KATTUFFIAT Nappaammik kræftemik akiuiniarfik Kræftens Bekæmpelse i Grønland Aqqusinersuaq 48 A - Box 1546, Oq. Angallattagaq/Mobil Fax Mail: Nittartagaq/Hjemmeside: Kontoret har åben på hverdage fra kl til Der indhentes informationer fra kontorfuldmægtig Juliane Dalager om bl.a.: Samtalepersoner i hjembyen/bygden lokalafdelinger pjecer på grønlandsk og dansk ansøgning om legat børne- og ungefond landskonsulenten for samtalepersoner konsulenten for lokalafdelinger i Sydgrønland konsulenten for lokalafdelinger i Nordgrønland.

13 NIVIARSIAQ 12 LARS EMIL JOHANSEN: Fra folketinget Efter Selvstyreloven er der heldigvis mindre og mindre om Grønland, der afgøres i Folketinget og mere og mere, der afgøres herhjemme. Men der er stadig en række grønlandske forhold, i hvilke det danske Folketing har en afgørende indflydelse. Så Siumuts medlem er bestemt ikke blevet arbejdsløs efter selvstyreloven. Arbejdet har blot fået et andet fokus. I Folketinget arbejder Siumut sammen med Socialdemokratiet. Inden for det sidste halve år, har jeg således specielt brugt min position som formand for Folketingets Grønlandsudvalg, til at sikre, at der stadig er fokus på de Grønlands-sager, Folketinget skal forholde sig til. Thulebasen og hvad der faktisk foregik under den kolde krig, er stadig et emne for udvalget. Siumut har stået i spidsen for kravet om en helbredsundersøgelse af alle borgerne i Qaanaaq-området for at se, om der har været radioaktiv forurening efter de bomber, der faldt ud af flyveren, der styrtede i Den undersøgelse er nu i gang. Siumut kæmper også fortsat for, at der også skal oprettes et modtagelseslaboratorium for de fangstdyr med skader og de- formiteter, som fangerne i Qaanaaq desværre støder på med jævne mellemrum. Ligesom vi hele tiden har kæmpet for, at Danmark skulle sørge for rensning af området for alt det giftige affald, som basen har efterladt igennem årene. I denne måned har Siumut desuden via Grønlandsudvalget bedt Udenrigsministeren svare på, hvad andre lande får ud af deres amerikanske baser og om Danmark har fået fordele af aftalen om Missilskjoldet på Thulebasen. Til September rejser hele grønlandsudvalget på initiativ fra Siumut til Qaanaaq for at se på basen og den helbredsundersøgelse, der er i gang. Grønlandsudvalget har også netop nu haft et samråd med den danske socialminister angående støttemidler til grønlændere i nød i Danmark, de såkaldte satspuljemidler, der nu bortfalder. Samrådet blev til på initiativ af IAs medlem, Sofia Rossen, men det er et fælles ønske fra begge de grønlandske >>>

14 NIVIARSIAQ 13 folketingsmedlemmer, at ministeren sikrer at de gode projekter, der blev startet med støtten fra disser midler blandt andet på initiativ af Siumut for flere år siden. Det gælder ikke mindst den særlige hjælp til behandling af grønlandske misbrugere af alkohol og hash i Danmark, som midlerne hidtil også er brugt til. Grønlandsudvalget har nu stillet en række nye spørgsmål til socialministeren. Om kort tid skal den internationale hvalfangstkommission IWC mødes igen og inden da, skal der sikres enighed mellem Danmark, Grønland og Færøerne om den danske politik på hvalområdet. Siumut har hvert år været involveret i at sikre, at de danske politikere også i folketinget bakkede om de grønlandske ønsker omkring hvalfangst. Hidtil er det lykkedes og det forventer vi sker igen. Siumut har også rejst spørgsmålet om, hvad der skal ske med SAS aktier i Grønlandsfly, hvis SAS sælges til private. Det medførte, at det nu er klart, at den danske regering vil sælge aktierne til private, hvis ikke der gribes ind fra Grønland. Det vil Siumut se nærmere på i fremtiden. Der er altid spændende sager og spændende mennesker i Folketinget, som skal høre Siumuts stemme for at træffe de rigtige beslutninger. Og der er ofte besøg fra Grønland, hvor Siumut kan hjælpe med at præsentere Folketinget og det politiske arbejde vi gør i Danmark. Derfor vil der også fremover være en fast klumme i NIVI- ARSIAQ om Siumuts folketingsarbejde: Fra Folketinget, så vores medlemmer også kan følge med i partiets virke i Danmark. Af Lars-Emil Johansen, folketingsmedlem for Siumut MEDLEMMER AF INATSISARTUT Aleqa Hammond Tlf suliffik: Hans Enoksen Tlf suliffik: Per Berthelsen Tlf suliffik: Kim Kielsen Tlf suliffik: Kristian Jeremiassen Tlf suliffik: Malik Berthelsen Tfl suliffik: Karl Lyberth 390 Nuuk Tlf suliffik: Ruth Heilmann Tlf suliffik: Akitsinnguaq Olsen Tlf suliffik: Jens Immanuelsen Tlf suliffik:

15 NIVIARSIAQ 14 SIUMUTS UNGDOM: De unge ønsker at tage ansvar! Den februar 2010 afholdt SIS kongres i Nuuk og følgende hovedpunkter blev gennemdebatteret: Klimaforandringerne i Fangerens Øjne. De Unge, Selstyret og Sproget. Arktisk Politisk arbejde i ICYC. Oprindelige Folks Rettigheder. Hvad betyder Folk i Folkeretlig Forstand? - og Børnenes Rettigheder. Efter Generalforsmalingen har hovedbestyrelsen og forretningsudvalget udsendt pressemeddelelser med jævne mellemrum, og afholder telefonmøde hver måned. Der blev nedfældet målsætninger med grundlag i fremlagte punkter. Der blev fremlagt forskellige forslag til målsætninger og generalforsamlingen godkendte iblandt følgende målsætningerne: At der bliver arbejdet for bedre forhold for studerende der er alene med børn. 30 års Jubilæumsarrangement for SIS 17. november 10. Kurser i foreningsdrift for dem der ønsker, at opstarte en lokalforening på steder hvor der ikke er nogen. Kamp imod de store antal provokerede aborter. M.v. Bestyrelsen, som valgt på Generalforsamlingen 2010 Formand: Lars-Frederik Lundblad Næstformand: Benjamin Kielsen Medlemmer: Piitannguaq Møller, Kaalinnguaq Siegstad Tuparna Høegh Paninnguaq Petersen Svend Storch Suppleanter: Steen-Erik Nathanielsen Aqqalu Huck Hans-Kristian Petrussen Livet som ung handler om uddannelse, skole, arbejde, målsætninger og oplevelser. Men Grønland har på trods af det brug for de unge og ønsker, at de involverer sig. Vi kommer til at tage et stort ansvar senere, for det der sker i nutiden, ikke mindst for landets selvstændighedstrang. Vi har mod og vilje. Vores land har brug for os Vi unge har vores vilje som styrke, og vi samarbejder med Siumut. Vi arbejder blandt unge og får og giver input igennem flere kanaler. Vi afholder seminarer, debatter, har det sjovt og synger meget ligesom Siumut. Det er sjovt at være Siumutter. Vi viser mod og vilje. Vær med, vort land har brug for os. Det er sjovt at være SIS er. Alle som er interesseret i SIS og ønsker at starte en lokalforening kan komme i kontakt med SIS via følgende hvornår det skal være: eller ved at ringe til Af Kaalinnguaq Siegstad, Bestyrelsesmedlem, SIS

16 NIVIARSIAQ 15 NYT FRA SEKRÆTARIATET: Ny partisekretær Palle Frederiksen, 45 år, tiltrådte som ny partisekretær den 1. maj Han har været medlem af Siumut siden starten af 90 erne, hvor jeg var med til at starte Siumut Ungdom i Ilullisat siger han. Palle er uddannet cand. scient. pol. i offentlig administration på Aalborg Universitet. Han har beklædt flere topchefposter i Grønlands Hjemmestyre, bl.a. i Direktoratet for Erhvervuddannelser og Arbejdsmarked, Direktoratet for Selvstyre og i Forhandlingsafdelingen. PARTIKONTORET Partikonsulent Jenseeraq Poulsen Tlf suliffik: Mobil: Fax: Kontorassistent Rigmor Th. Høegh Tlf suliffik: Mobil: Fax: Hvad synes du om nye Niviarsiaq? Skriv, ring, send en og fortæl, hvad du synes om bladet i den nye form. Kom med dine forslag til indhold, fortæl hvad I laver og hvad du gerne vil læse om. Kontakt os på Vi glæder os til at høre fra dig! Partikonsulent: Mikael Petersen Tlf suliffik: Mobil: Fax: NIVIARSIAQ Siumup aviisia Siumut, postbox 357,. Tlf / Fax Suliarinnttut: Aleqa Hammond, Jenseraq Poulsen, Mikael Petersen, Palle Frederiksen, Hans-Jakob Helms. Foto: Jenseeraq Poulsen. Redaktionen afsluttet: 18. juni Artikler må gerne gengives med kildehenvisning. Næste nummer udkommer medio september 2010.

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden nr. 2007-94 18. juni 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Siumut Tryghed - Udvikling

Siumut Tryghed - Udvikling Siumut Tryghed - Udvikling Folketingsvalget 2015 Forord 18. juni 2015 skal vi sætte vores kryds til Folketinget. Siumut vil på vanlig vis stille 4 kandidater op til Folketingsvalget, selvfølgelig med et

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. april 2010 FM2010/22 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den danske regering med det formål at styrke samarbejdet mellem det danske og

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3

LÆS OM: NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010. Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2. Status på hjemmesiden 2. Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 NYHEDSBREV Marts 2010 NR. 2, 2010 Billede fra sidste års seminar Nyhedsbrevet for marts: Vores nye design 2 LÆS OM: Status på hjemmesiden 2 Seminaret: Folkesundhed og livsstil 3 Forhandlerrejsen 4 Inatsisartut

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2010

Grønlands Forbrugerråd. Beretningen for 2010 Grønlands Forbrugerråd Beretningen for 2010 Forord Med udgangen af 2010 ophørte det tidligere forbrugerråds funktionsperiode, og den 11. marts 2011 blev det nuværende råd nedsat. Nikolaj Ludvigsen, Ellen

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584

Orientering til Naalakkersuisut om Finans- og Skatteudvalgets beslutning onsdag 1. august 2012 - Sagsnr. 01.31.06/12-00584 Inatsisartut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Ataatsimiititaliaq Finans- og Skatteudvalget Naalakkersuisutmedlemmet for Finanser Ulloq/Dato: J.nr.: 7. august 2012 01.31.06/12-00584 Orientering til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009

Fra ord til handling. - Et moderne, IKT-baseret Grønland i et fællesoffentligt perspektiv. 14. oktober 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen 14. oktober 2009 Fra ord til handling - Et moderne, IKT-baseret Grønland

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat

Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum. 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt Ved 11. OCT-EU forum 26. september 2012, Arctic Hotel, Ilulissat 1 Tale af Formanden for INATSISARTUT Hr. Josef Motzfeldt 26. september 2012, Ilulissat

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere