Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med"

Transkript

1 Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow. Regionsbestyrelsen: Ingen nye møder siden sidst, blev refereret på sidste TR møde. Der er planlagt dialogmøde/medlemsmøde 30.oktober. Mødet er et uformelt møde mellem 2 generalforsamlinger. Der vil være debat om aktuelle politiske indsatser i regionsbestyrelsen og Danske Fysioterapeuter. Regionsbestyrelsen vil gerne i dialog med regionens medlemmer om, hvordan vi i fællesskab kan udvide og fastholde det fysioterapeutiske arbejdsområde. Derudover vil Danske Fysioterapeuter, region Sjælland være vært for god forplejning og en spændende ekstern oplægsholder TR rådet: (Lisbet) Årskonference 17. juni med fokus på OK 15. Der skal vælges 2 TR til Repræsentantskabet, og kandidatur meldes til Karen Fischer. Pitstop mødet er aflyst. Tillidsreform: Vi sender evt. hver især vores TR suppleant. Det er en konference mellem politikere, ledere samt medarbejdere. Der foreligger endnu ikke resultat fra TR undersøgelsen, som Danske Fysioterapeuter har foretaget.

2 Vi oplever, at flere TR nu har svært ved at få fri til mødeaktiviteter, og nogle stopper af den grund helt med deres TR funktion. Hvad sker der?? Der er generel bekymring for TR funktionen som helhed. Der er eksempler på, at udgifter til TR funktionen ikke bruges/afholdes. Er der også manglende interesse og/ eller anden prioritering hos den enkelte TR? Anne: Line: Ann: Lise: Der opleves kritik fra kolleger ved fravær til TR møder, der kommer små kommentarer. Brug ledelsen til at synliggøre TR funktionen. Søg støtte hos lederen inkl. P- møder. Vi skal fodre leder og kolleger ift. TR funktionen. Hvad kan og gør vi? Vær interaktiv med kolleger og leder. Synlighed, fyraftensmøder, mv. Hvad gør jeg? Hvad fungerer? Tid til TR når der er intro til nye kolleger. Skal vi mødes med andre regioner for sparring og få nye ideer? Historisk set har DaFy haft meget fokus på faglighed og mindre på funktionen som fagforening. Måske skal fokus lægges om? Vikariater: Der må kun forekomme 3 gange forlængelse, derefter fastansættelse. Omdrejningspunktet er, om det er den samme arbejdsgiver. Spørg evt. Sannie. I regionerne der er tendens til at udvide åbningstiderne: Lisbeth: Husk at prioritere hver især, der er stor ledelses fokus på produktion. Hovedbestyrelsen: Der er fokus på OK 15, opdelingen mellem offentlig og praksis sektorerne en udfordring, stor uenighed, Er vi i det for os rigtige forhandlingsfællesskab? Kan vi bruge det? vi er med de lavere lønnede. Behov for nye tanker om nye og gamle venner. Der kommer Repræsentantskabsvalg (vores højeste myndighed). Se kandidaterne i vores region på nettet.

3 Vigtige emner, der helt sikkert kommer til debat på repræsentantskabsmøde i november er praksissektoren og ydernummer debatten samt Akademisering af faget, uddannelses politik/forslag til ny politik udformes. Foreningens holdning til brugerbetaling skal beskrives. Nyt fra arbejdspladserne: Ann: Merete: Sunde børn-projekt. Splid om aflønning. Tillæg og flere faggrupper, har kæmpet for andre. Ny leder (ergo) i ca. 1 år nu. Sygepolitik: de skal ringe til både leder og kolleger. Det Har hun ret til, men måske en god ide at tage op i MED? I praksis er der forskel på hvordan den lokale sygepolitik er udformet. Det gælder også ved barns 1. sygedag.(hel fridag IKKE en ret). Der hvor politikken er stram, tager ægtefælle, oftest manden, over. Interessant, da vi er vant til at den offentlige arbejdsplads traditionnelt set har taget opgaven. Tine: Stine: Karen: Steen Skolereform, og uvished om arbejdstider mv. Ledig ADL stilling. Plejen må ikke være en del af træningen. Arbejdstilsynet har været på besøg, og set en aktiv lav forflytning. Sagen er ikke afgjort endnu. Dialog foregår top-down, og leder arbejder med skjult dagsorden. Der er og har været travlt incl. sygdom og samtaler. Løntillæg (16.000/år)til akademisk kollega, skønt leder officielt ingen penge har. Nægte at underskrive?, ikke ifølge DaFy. Claire og Rie Nye TR fra Næstved kommune. Rie har deltaget i ansættelsessamtaler. Marie: Ergo leder fra egne rækker (1 ansøger). En svær opstart, nye åbningstider, udfordring ift. lønpolitik med omlægning af tillæg mv. Mangler folk pga. sygdom mv. Travlt (klinikforhold), længere åbningstider, sygesamtaler incl. bisidder. Risiko for afskedigelser hvis ikke aftaler overholdes. Hjernecenter (apopleksi) incl. verderlagsfri oprettes på CNÆ, planlagt åbning

4 Vi diskuterer i plenum for og imod en så stor fokus på en enkelt diagnose. Nogle patientgrupper falder igennem. Nina: Malene: Lisbet: Anne: Line: Stilling ledig efter Nina, der har fået en projektstilling. Lønforhandling: sygehusledelsen bestemmer og ikke længere nærmeste leder, Ren omfordeling af eksisterende tillæg, 6,5 % i sygefravær! Og minimus for at få belyst årsagen, til omsorgssamtaler deltager nu også HR, via MED ønskes hjælp til opgaveprioitering, folk er ved at knække halsen og faglighed og stolthed er såret Ny lønaftale for ryg terapeuter via HR (diktat og ikke forhandling) Hjerneskadeprojekt: løn skal være på plads INDEN jobstart (noget roderi) kend ansættelsesvilkårene inden opstart. Behov for opgaveprioitering, de arbejder med lyskryds-model og bliver virkelig målt og vejet, der er meget computerarbejde. Kollega på orlov til kandidat (uden løn), hvad skal/kan de bruges til udover basisfys og hvordan med aflønning? Travlt, vikar med til ansættelsessamtale til vikarstilling, det går for stærkt, ikke optimalt, fri grundlovsdag. TR kursus, krævede årlig lønforhandling og blev AFVIST! Anne føler sig meget grøn. Godt TR samarbejde indbyrdes + leder, op til 7 år siden sidste lønforhandling, Boganbefaling: kend din kerneopgave. Kommunen ønsker borgernes input ift. fremtidige opgaver, italesæt prioritering i hverdagen, 1 ind og 1 ud princip ellers prioritering, lektor fra Næstvedskolen (Lotte P.) starter i ny neurofys stilling. Når kollega skifter job i kommunen sendes feriekort og 6. ferieuge udbetales. Er ok praksis, HR bestemmer lokalt hvordan man håndterer jobskift. Tages evt op i MED systemet. (evt. lav lokal aftale) OK 15 diskussion: Arbejdstid: Ændrede tider skal give mening ift. vores opgaver Selvtilrettelægger, som typisk ses i kommunerne, giver god mening

5 Kolleger kan få udfordringer ift. Dagpleje og lign. Det er svært at give afkald på rettigheder, i bytte for bedre arbejdstider. Ex. betalt frokost. Løn: Fokus på reallønnen til alle, og måske en god ide at forbedre vores pensioner. Penge til lokal løn forsvinder bare, ordningen fungerer ikke. I stedet for løn kunne man give flere seniordage. Kompetanceudvikling: Arbejdsgiver skal betale, og IKKE vores lønmidler. Der fokuseres typisk på Diplomuddannelsen, eller delmoduler herfra. Vi nåede desværre ikke punktet om trivsel. Nye emneforslag til kommende møder: Hvordan skriver man et læserbrev Mødekultur Faglig kontra fagforening, et dilemma? Konflikthåndtering, Sannie vil gerne komme på besøg. Næste TR møde afholdes 23.september.

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012

Referat. Dagsorden. Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionalt ansatte TR 23. 01. 2012 Deltagere: Pernille Hoppe (Gentofte Hospital), Christina Jørgensen (Frederikssund Hospital), Birte Jønsson (Bornholms Hospital),

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012

IDA Medlemsbarometer. IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 IDA Medlemsbarometer IDA Medlemsbarometer, 9. runde, november 2012 November 2012 Kommentarer fra IDA Medlemsbarometer, november 2012 2 IDA Medlemsbarometer Tabel 1. Kommentarer Kommentarer - Jeg har fra

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere