BACTEC S.I.R.E. Drug Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BACTEC S.I.R.E. Drug Kit"

Transkript

1 BACTEC S.I.R.E. Drug Kit PP118JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC S.I.R.E. Drug Kit indeholder antimikrobielle midler til brug med BACTEC 12B medium ved testning af Mycobacterium tuberculosis. Primære brug er med BACTEC 460TB-instrumentet. BACTEC S.I.R.E. Drugs (streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol) er anbefalet som tilsætningsstoffer til BACTEC 12B dyrkningsmedium for kvalitativ følsomhedstestning af M. tuberculosis ud fra kultur. RESUMÉ OG FORKLARING BACTEC metoden til undersøgelse af mycobacteriers medikamentfølsomhed er baseret på samme basisprincip, der anvendes ved konventionelle metoder, bortset fra, at der anvendes et flydende medium, og i stedet for at tælle kolonier efter ca. 3 uger, overvåges væksten radiometrisk, og resultaterne kan rapporteres i løbet af 4 til 12 dage. BACTEC medikamentfølsomhed afgøres ved at følge en modificeret version af den konventionelle proportionsmetode. 1 Den kritiske proportion for resistens antages at være 1 % for alle antituberkulosemedikamenter. Det betyder, at hvis 1 % eller mere af testens mykobakterielle population er resistent, betragtes kulturen som værende modstandsdygtig til laboratorieformål. Resistens afgøres ved at sammenligne væksthastigheden i kontrolglasset og 12B medieglasset, der indeholder testmedikamentet. PROCEDURENS PRINCIPPER Princippet bag BACTEC radiometriske følsomhedsanalyse for mycobacterier er identisk med den, der anvendes til den primære isolationsmetode. Når mycobacterier vokser i 7H12 medium, der indeholder 14 C-mærket substrat, bruger de substratet og producerer 14 CO 2. Mængden af påvist 14 CO 2 afspejler hastigheden og mængden af vækst, der foregår i hætteglasset, og udtrykkes i Growth Index (vækstindeks) (GI) enheder. Når der tilsættes et antituberkulosemedikament til mediet, blokeres væksten, hvis testorganismerne er følsomme. Denne blokering kan mærkes af enten et fald eller en meget lille stigning af den daglige GI i sammenligning med kontrollen. Men hvis organismerne er modstandsdygtige, forekommer der lille eller ingen blokering. For at fastlægge 1 % proportionen af resistens er det bakterielle inokulum, der anvendes i kontrolglasset, en fortynding på 100 gange mindre end det, der anvendes til glasset med medikamentet. Medikament- og kontrolglassene testes dagligt efter inokulationen. Stigningshastigheden af GI, eller mængden af ændring i forhold til den forrige dag, kaldet delta (Δ) GI, sammenlignes mellem kontrolglasset og medikamentglasset. Hvis den daglige GI stigning i medikamentglasset er lig med eller større end i kontrolglasset, anses testorganismerne for at være resistente overfor medikamentet. I en følsom population vil den daglige GI stigning være højere for kontrollen end for medikamentet. For eksempel, hvis 1 % af den mycobacterielle population er resistent overfor isoniazid (INH), vil 99 % af organismerne blive hæmmet af INH, og kun 1 % vil vokse i medikamentglasset. Vækstraten i medikamentglasset vil være identisk med vækstraten i kontrolglasset, i hvilken det oprindelige bakterie-inokulum kun var 1/100 af det i medikamentglasset. REAGENSER BACTEC S.I.R.E. medikamentglas indeholder følgende aktive ingredienser inden behandlingen: Frysetørrede antimikrobielle midler, hvert hætteglas: Streptomycin...1,2 mg Isoniazid...0,02 mg Rifampin...0,4 mg Ethambutol...1,5 mg Advarsler Til in vitro diagnostik. Dette produkt indeholder tørt naturgummi. Patogene mikroorganismer, herunder hepatitis virus og HIV, kan forekomme i kliniske prøver. Standard forholdsregler 2-5 og institutionelle retningslinier skal overholdes ved håndtering af alle materialer, der er kontamineret med blod eller andre legemsvæsker. Inden brug skal hvert glas kontrolleres for tegn på beskadigelse, nedbrydning eller kontaminering. Hvis et dyrkningsglas viser tegn på kontaminering MÅ DET IKKE BRUGES. Hætteglas, som viser tegn på beskadigelse, bør kasseres. I sjældne tilfælde kan glasflaskerne være revnet, og halsen kan gå i stykker, når hætten fjernes eller under håndtering. Inden prøvetagning fra positive 12B medium kulturglas til udsåning eller farvning, osv., er det nødvendigt at udslippe gas, som kan dannes pga. mikrobiel metabolisme. Der skal altid anvendes aseptiske teknikker og etablerede forholdsregler mod mikrobielle farer. Procedurer skal udføres i et egnet biologisk sikkerhedsskab i et rum med passende ventilationssystem, som anbefalet af CDC. 6 Benyt passende beskyttelseskittel, maske og handsker, mens der håndteres præparater og kulturer af potentielle patogener. Følg CDC- og OSHA-anbefalingerne. For at minimere risikoen for lækage under inokuleringen skal der bruges sprøjter med permanent fastmonterede kanyler eller fastgjorte Luer-Lok-spidser.

2 Medikamentkoncentrationen, der anvendes til den konventionelle følsomhedstestning, kan variere fra laboratorium til laboratorium. Det er meget vigtigt at vælge en ækvivalent koncentration af et testmedikament til BACTEC følsomhedstestning, hvis resultaterne, der opnås med de to metoder, skal sammenlignes. Tilsætning af den nøjagtige mængde af et testmedikament i dyrkningsmediet er et kritisk punkt i følsomhedstestningen. Opbevaring BACTEC S.I.R.E. medikamentglas bør opbevares køligt (2 8 C) og tørt væk fra direkte sollys. Efter rekonstituering kan de opbevares i op til 3 dage ved 2 8 C eller nedfrosne ved -20 C eller koldere i op til seks måneder. Nedfrys i små alikvotter. Må ikke fryses og optøs gentagne gange. Udløbsdatoen gælder den uåbnede flaske med det frysetørrede produkt, når denne opbevares som anbefalet. PRØVEINDSAMLING Der anvendes isolerede, rene, aktivt voksende kulturer til følsomhedstestningen. Der henvises til indlægssedlen for 12B medium (PP116JAA) og BACTEC 460TB System Product and Procedure Manual (MA-0029) for yderligere oplysninger. PROCEDURE Vedlagt materiale: BACTEC S.I.R.E. Drug Kit. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: BACTEC 12B medium, BACTEC 460TB instrument, BACTEC fortyndingsvæske, 5 ml sprøjte, destilleret / demineraliseret vand, tuberkulinsprøjte med permanent fastmonteret kanyle, desinfektionsmiddel, 70 % isopropylalkohol. Testprocedure BACTEC S.I.R.E. medikamenter (streptomycin, isoniazid, rifampin og ethambutol) er vedlagt i frysetørret form. Standardprocedure og medikamentkoncentrationer bør følges. Koncentrationen af medikamenterne efter rekonstituering med 5 ml sterilt destilleret/demineraliseret vand og efter fortynding (hvor det er passende) er som følger: Dilution Mængde føjet Slutkoncentration Medikament Rekonstitueret Fortyndingsfaktor Koncentration/mL til 12B medium i 12B medium/ml Streptomycin 5 ml 240 µg 0,1 ml 6,0 µg Streptomycin 5 ml 1:3 fortynding 80 µg 0,1 ml 2,0 µg* Isoniazid 5 ml 4 µg 0,1 ml 0,1 µg* Rifampin 5 ml 80 µg 0,1 ml 2,0 µg* Ethambutol 5 ml 300 µg 0,1 ml 7,5 µg Ethambutol 5 ml 1:3 fortynding 100 µg 0,1 ml 2,5 µg* *Ækvivalent med de kritiske koncentrationer, der anbefales af CDC. Eksempler på konventionelle mediers ækvivalente koncentrationer for primære og sekundære medikamenter findes i BACTEC 460TB Product and Procedure Manual i afsnit IV. Hvis det er nødvendigt at fortynde for at opnå den ønskede medikamentkoncentration (se ovenfor), skal fortyndingen foregå aseptisk med destilleret/demineraliseret vand. Ryst godt. Klargøring af medikamentmediet: Anvend en frisk medikamentopløsning, eller optø et glas med frossen medikamentopløsning. Brug en 1 ml sprøjte til engangsbrug og tilsæt nøjagtigt 0,1 ml til et 4 ml BACTEC hætteglas med 12B medium. Brug en separat sprøjte til hvert medikament. Der skal udvises forsigtighed for at undgå luftbobler i sprøjten, og den sidste 0,1 ml i sprøjten bør ikke bruges. Alle 12B medium hætteglassene, der anvendes i testen, skal præ-testes på et BACTEC 460TB instrument for at etablere en CO 2 atmosfære i hætteglasset og for at sortere hætteglas med GI på 20 eller mere fra. Præparation af bakterielt inokulum: Aktivt voksende M. tuberculosis kulturer i 12B medium eller på solide medier bruges til opstilling af følsomhedstestning. Når et BACTEC 12B hætteglas aflæses som 10, skal det geninkuberes og testes dagligt. Se følgende diagram for hvornår følsomhedstesten skal opsættes. DAGLIG AFLÆSNING HANDLING GI Inkubér én dag mere og opsæt derefter testen. GI Opsæt test samme dag. GI 800 Fortynd 1:2 med 1 ml fortyndingsvæske; opsæt test. Hvis følsomhedstestning skal forsinkes, skal 12B glasset nedkøles. På dette tidspunkt skal følsomhedstesten opsættes i løbet af en uge. Præparer et ensartet bakterielt inokulum ved skiftevis at trække mediet ind i en sprøjte til engangsbrug med en permanent fastsat kanyle, og skubbe det tilbage ind i hætteglasset flere gange uden at fjerne kanylen fra hætteglassets septum. Dette inokulum anvendes direkte til medikamentfølsomhedstesten. Fast mediekultur: Lav en homogeniseret opløsning af flere kolonier på fast medium. Kulturen bør ikke være mere end 4 5 uger gammel. Juster suspensionen til McFarland nr. 1,0 hvis det daglige skema bruges og 0,5 for skemaet for ugedage. Hvis levedygtigheden eller kulturens alder er uvis, kan der kontroludsås i et 12B medium for at opnå frisk vækst. Inokulation: Arrangér hætteglassene med 12B medium i et stativ og markér dem korrekt (almindeligvis kontrol, streptomycin, isoniazid, rifampin, ethambutol). Der vil være brug for et hætteglas for hver medikamentkoncentration og et for kontrollen. (Papbakkerne, som var en del af emballagen, kan bruges som stativer.) Bær gummihandsker og arbejd i et biologisk sikkerhedsskab, og inokulér 0,1 ml af den bakterielle suspension ind i hver af de BACTEC 12B medium hætteglas, der indeholder et medikament. Brug en tuberkulinsprøjte med permanent fastmonteret kanyle 2

3 til denne inokulation. For kontrolglasset må suspensionen ikke inokuleres direkte, men først fortyndes 1:100 ved at overføre 0,1 ml af suspensionen ind i 9,9 ml af speciel fortyndingsvæske. Efter grundig blanding, hvor det vendes op og ned mindst 10 gange, inokuleres 0,1 ml af denne fortynding ind i kontrol 12B mediumglasset (uden et medikament). Tør toppen af hvert inokuleret hætteglas af med et stykke gaze gennemvædet med et egnet desinfektionsmiddel, efterfulgt af rengøring med en 70 % spritserviet. Inkubér ved 37 C ± 1 C. Aflæsningsplan: Daglig testningsplan: Test hætteglassene dagligt (også weekends og helligdage) omkring det samme tidspunkt hver dag (± 2 h) på en BACTEC 460TB, indtil der opnås en GI på 30 eller mere i kontrolglasset. Test i minimalt 4 dage eller maksimalt 12 dage. Med denne testplan kan der opsættes en medikamentfølsomhedstest på en hvilken som helst dag i ugen. Ugedagsplan: Proceduren er identisk med den daglige testningsplan, som beskrevet ovenfor med følgende undtagelser: 7 (a) Saml alle positive kulturer og opsæt følsomhedstesten på en fredag. Følg de tidligere beskrevne procedurer. (b) Hvis der anvendes et positivt BACTEC hætteglas, henvises der til ovenstående tabel. Start testning af inokulerede hætteglas om mandagen, idet weekenden springes over. Hætteglassene bør mindst testes om mandagen, tirsdagen og onsdagen (minimalt 5 dage fra inokuleringsdagen til maksimalt 12 dage) på omtrent det samme tidspunkt hver dag (± 2 h). Direkte medikamentfølsomhedstest: Hvis en prøve er positiv for AFB på en udstrygning, indeholder det normalt nok mycobacterier til at udføre en medikamentfølsomhedstest i 12B medium. Proceduren er stort set den samme som ved indirekte følsomhed. Forskellene i proceduren er som følger: Efter behandling af prøverne inokuleres kulturmedierne og der laves en udstrygning for AFB farvning. Afkøl resten af prøvekoncentrationen. Undersøg AFB udstrygningen. Hvis den er positiv med Ziehl-Neelsen eller fluorokrommetoden, skal følsomhedstesten opsættes samme dag. Tilsæt BACTEC PANTA til alle medikament- og medikamentfri (kontrol) hætteglas. Tilsæt 0,1 ml af velblandet prøvekoncentration til de hætteglas, der indeholder medikamentet. Fortynd prøvekoncentrationen 1:10 og inokulér 0,1 ml ind i kontrolglasset. Inkubér ved 37 C og test hætteglassene på BACTEC 460TB systeminstrument hver 2 til 3 dage i maksimalt 21 dage. Stærkt udstrygningspositive prøver skal testes dagligt. Tolk resultaterne, når kontrollens GI er 20 eller mere. Bekræft resultaterne med en indirekte følsomhedstest. Rapporter resultaterne, når identikationen af M. tuberculosis er bekræftet af en BACTEC NAP test eller andre tests. Kvalitetskontrol BRUG IKKE glas efter deres udløbsdato. BRUG IKKE glas med revner eller fejl. Kassér glasset på passende vis. Kvalitetskontrolcertifikater er vedlagt hver S.I.R.E. medikamentsæt. Kvalitetskontrolcertifikater viser de testorganismer, der blev brugt til denne produkttype. Inden brug skal brugeren undersøge alle dyrkningsglassene for tegn på nedbrydning. Dyrkningsglas, der udviser uklarhed, kontaminering eller misfarvning (mørkfarvning), må ikke bruges. S.I.R.E. medikamentglas, der udviser fugtighed (ikke loddent udseende) må ikke anvendes. Medikamentets virkning kan kontrolleres ved følsomhedstestning af en eller flere kvalitetskontrolorganismer med hver opsat følsomhedstest. ATCC nr. Stamme M. tuberculosis, H37Rv følsom overfor S.I.R.E. medikamenter M. tuberculosis, H37Rv Streptomycin resistent M. tuberculosis, H37Rv Isoniazid resistent M. tuberculosis, H37Rv Ethambutol resistent M. tuberculosis, H37Rv Rifampin resistent ATCC H37Rv bør altid blive inkluderes og bør altid være følsomt. Hvis denne kultur udviser resistens overfor et medikament, eller hvis kontrollen for følsomhedstesten for en af kulturerne ikke vokser (i løbet af 12 dage), må resultaterne ikke rapporteres. Gentag testen. Som en del af den daglige vedligeholdelsesplan, skal funktionstestglas (BACTEC Performance Test Kit) testes på BACTECinstrumentet. Hvis aflæsningerne er lave, selvom funktionstestglassene blev testet korrekt, kan dette tilkendegive mulige problemer med instrumentet (se BACTEC PTK indlægsseddel, PP046JAA). Krav til kvalitetskontrol skal udføres i overensstemmelse med lokale og nationale regulativer eller akkrediteringskrav og brugerens laboratoriums standard kvalitetskontrolprocedurer. Det anbefales, at brugeren læser de relevante CLSI (tidligere NCCLS)-retningslinier og CLIA-regulativer for passende kvalitetskontrolpraksis. 3

4 TOLKNING AF RESULTATER Når kontrolglassene når en GI på 30 eller mere, skal resultaterne tolkes som følger: hvis ΔGI er mindre i medikamentglasset end kontrollen, er populationen følsom. Hvis den er mere, er den resistent. ΔGI (kontrol) > ΔGI (medikament) følsom ΔGI (kontrol) < ΔGI (medikament) resistent ΔGI (kontrol) ΔGI (medikament) på grænsen Følgende tabel repræsenterer data opnået fra M. tuberculosis dyrket på fast medium og testet med BACTEC følsomhedsmetode. Lignende data fås fra M. tuberculosis indledningvis dyrket i et 12B medium. Men pga. færre celler i inokulum, kan de indledende aflæsninger være lavere. Daglig GI aflæsning Dag Kontrol Streptomycin Isoniazid Rifampin Ethambutol ΔGI Resultater Følsom Resistent Følsom Følsom PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER Variationer i præparationen af inokulum påvirker udfaldet af følsomhedstestresultaterne, især tilstedeværelsen af store klynger og ukorrekt 1:100 fortynding for kontrolglasset. Hvis væksten i kontrolglasset er utilfredsstillende, bør testen gentages. Kontaminering Der bør udvises omhu for at forhindre kontaminering under inokulering i BACTEC-glasset. En kontamineret prøve vil give en positiv aflæsning, men vil ikke angive en klinisk relevant prøve. En sådan afgørelse skal foretages af brugeren baseret på sådanne faktorer som den isolerede organismetype, forekomst af den samme organisme i flere dyrkninger, sygdomsforløbet, passende udstyrskontrol, osv. Kontaminering kan også være et resultat af forkert vedligeholdelse af BACTEC-kanyler og slanger, dårlig rensning af membran eller funktionsfejl i BACTEC-kanylevarmelegemet (se TB Hood Operation and Maintenance Manual). På grund af de biologiske materialers beskaffenhed i medieprodukter og den iboende varians blandt organismer, skal brugeren være opmærksom på potentielt varierende resultater i opsamlingen af visse organismer. FORVENTEDE VÆRDIER Med rifampin, streptomycin og isoniazid er der normalt et kraftigt fald i GI i løbet af få dage, hvis populationen er følsom. Med ethambutol er der normalt en lille indledende stigning i GI, inden GI værdierne begynder at falde. Hastigheden af GI faldet afhænger af medikamentets påvirkningshastighed og bakteriernes følsomhed. Hvis en M. tuberculosis kultur har en blandet population af følsomme og resistente organismer, kan ΔGI værdierne kontra tiden variere afhængigt af procentdelen af den population, der er følsom. For den direkte følsomhedstest er den samlede succes og den påkrævede tid til at rapportere afhængig af udstrygningens positivitet. Et gennemsnit af dage med god overensstemmelse med de konventionelle testresultater er blevet rapporteret i litteraturen. 8,9 FUNKTIONSDATA Flere offentliggjorte undersøgelser har rapporteret, at resultater opnået med BACTEC følsomhedsmetode passede godt med den konventionelle proportionsmetode (med 7H10/7H11 medier) eller resistensforholdsmetoden (med Lowenstein-Jensen æggemedium). 1,10-15 Nøjagtigheden og reproducerbarheden af BACTEC følsomhedsmetode er også blevet evalueret, med resultater, der ofte opnås med 4 6 dage

5 En undersøgelse af Huang et al, sammenlignede BACTEC 460TB systemet med proportionsmetoden, og gav følgende resultater: 21 Tabel 1. Resultater for den antimikrobielle følsomhedstest og diagnostiske ydelse som bestemt af BACTEC 460TB system, sammenlignet med agar fortyndingsmetoden, baseret på 47 isolater af M. tuberculosis. Antal isolater med specificerede resultater Diagnostisk ydelsesindeks Medikament, metode og Begge Begge Agar F Agar R Specificity Specificitet medikamentkoncentration* F R BACTEC R BACTEC F (%) (%) STR BACTEC 2,0 µg/ml ,8 INH BACTEC 0,1 µg/ml ,1 96,7 RMP BACTEC 2,0 µg/ml ,8 87,5 EMB BACTEC 2,0 µg/ml ,7 25 *Med agar fortyndingsmetoden blev lægemidlerne testet ved følgende koncentrationer: STR, 2 µg/ml; INH, 0,2 µg/ml RMP, 1,0 µg/ml; og EMB, 5 µg/ml. F = følsom; R = resistent. En undersøgelse af Bemer et al. sammenlignede BACTEC 460TB S.I.R.E. systemet med BACTEC MGIT 960 S.I.R.E. system. 110 stammer blev testet med en samlet overensstemmelse på 93,5 %. Ventetiderne var på mellem 4,0 til 10,0 dage for BACTEC 460TB S.I.R.E., med en median på 7,0 dage. 22 Tabel 2. Resultater for medikamentfølsomheden for kliniske stammer af M. tuberculosis som bestemt af BACTEC MGIT 960 OG BACTEC 460 TB system. Antal resultater der var: Medikament Antal F i begge R i MGIT 960; F i MGIT 960; R i begge tester Overensstemmelse (konc i µg/ml) tester tester F i 460 TB R i 460 TB (%) INH (0,1) ,4 INH (0,4) ,7 RIF (2,0) ,1 EMB (2,5) ,4 EMB (7,5) ,4 STR (2,0) ,8 STR (6,0) ,6 Totale antal tester ,5 F, følsom; R, resistent. En undersøgelse af Bergmann og Woods sammenlignede BACTEC 460TB S.I.R.E. medikamenterne ethambutol og streptomycin med proportionsmetoden. Resultaterne er vist i nedenstående tabel: 23 Tabel 3. Indledende ethambutol og streptomycin følsomhedstestresultater med BACTEC og proportionsmetoden. Antal af resultater der var: Medikament BACTEC system MOP Antal isolater Ethambutol F F 63 R R 8 F R 3 Streptomycin F F 59 R R 14 R F 1 Forkortelser: Proportionsmetode (MOP, Method of Proportion); F. følsom; R, resistent. 5

6 I en separat undersøgelse undersøgte Bergmann og Woods også på BACTEC 460TB S.I.R.E. medikamenterne isoniazid og streptomycin og sammenlignede dem med proportionsmetoden: 24 Tabel 4. Afklarede følsomhedstestresultater for kliniske isolater af M. tuberculosis ved proportionsmetode, BACTEC 460 TB. Antal isolater med resultater af a : Medikament og MOP BACTEC resultat 460 TB Isoniazid (lav b ) Følsom Resistent 4 4 Isoniazid (høj c ) Følsom Resistent 1 2 Rifampin Følsom Resistent 3 3 a MOP, proportionsmetode. b Lav, 0,2 µg/ml for proportionsmetode og 0,1 µg/ml for BACTEC 460 TB. chøj, 1,0 µg/ml for proportionsmetode og 0,4 µg/ml for BACTEC 460 TB. BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BACTEC S.I.R.E. Drug Kit, 2 hætteglas frysetørret streptomycin, 2 hætteglas frysetørret isoniazid, 2 hætteglas frysetørret rifampin, 2 hætteglas frysetørret ethambutol BACTEC Isoniazid, 1 glas frysetørret isoniazid BACTEC 12B Medium, 4 ml, 100 pr. karton. LITTERATUR 1. Canetti, G. et al. Advances in techniques of testing mycobacterial drug susceptibility, and the use of sensitivity test in tuberculosis programmes. Bull. W.H.O. 1969, 41: National Commitee for Clinical Laboratory Standards Approved Guideline M29-A2. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 2nd ed. NCCLS, Wayne, PA. 3. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC) 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 5. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Kent, P.T. et al. Public health mycobacteriology, a guide for the level III laboratory. Centers for Disease Control, Division of Laboratory Training and Consultation. Atlanta, GA, Hawkins, J.E. Non-weekend schedule for BACTEC susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 23: , Libonati, J.P. et al. Identification and direct drug susceptibility testing of mycobacteria by the radiometric method. Abstract C300, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Stager, C.E. et al. Identification and susceptibility testing of M. tuberculosis by direct inoculation of smear-positive specimens into BACTEC 12A media. Abstract, C301, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Bannister, E.R. et al. Comparison of detection, identification and drug susceptibility testing of mycobacteria by using the BACTEC radiometric method and conventional methods. Abstract C260, A.S.M. Annual Meeting, Las Vegas, Roberts, G.D. et al. Evaluation of BACTEC radiometric method for recovery of mycobacteria and drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis from acid-fast smear-positive specimens. J. Clin. Microbiol. 18: , Siddiqi, S.H. et al. Evaluation of a rapid radiometric method for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 1981, 13: Siddiqi, S.H. et al. Interlaboratory drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by radiometric and two conventional method. J. Clin. Microbiol. 1985, 22: Vincke, G. et al. Rapid susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by a radiometric technique. J. Antimicrobiol. Chemother. 1982, 10: Snider, Jr., D.E. et al. Rapid drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. Am. Rev. Respir. Dis. 123: ,

7 16. Good, R.C. et al. Reproducibility of drug susceptibility tests with M. tuberculosis. Abstract U5, A.S.M. Annual Meeting, St. Louis, MO, Siddiqi, S.H. et al. Accuracy and reproducibility of the BACTEC drug susceptibility testing of M. tuberculosis. Abstract 1041, I.C.A.A.C. Annual Meeting, Las Vegas, NV, Terrand, J.J. et al. Evaluation of the BACTEC radiometric method for detection of 1% resistant populations of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 1985, 21: Woodley, C.L. Evaluation of streptomycin and ethambutol concentrations for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis by radiometric and conventional procedures. J. Clin. Microbiol. 1986, 23: Heifets, L.B. "Drug susceptibility in the chemotherapy of mycobacterial infection." C.R.C. Press, Inc., Boca Ratan, FL, Huang, T., H. Tu, S. Lee, W. Huang and Y. Liu Antimicrobial susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis to firstline drugs: comparisons of the MGIT 960 and BACTEC 460 systems. Ann. Clini. Lab. Sci. 32: Bemer, P., F., Palicova, S., Rüsch-Gerdes, H., Drugeon, and G., Pfyffer, Multicenter evaluation of fully automated BACTEC Mycobacteria Growth Indicator Tube 960 System for susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis. J. Clin. Microbiol. 40: Bergmann, J.S., and G.L. Woods Reliability of mycobacteria growth indicator tube for testing susceptibility of Mycobacterium tuberculosis to ethambutol and streptomycin. J. Clin. Microbiol. 35: Bergmann, J.S., and G.L. Woods Evaluation of the ESP culture system II for testing susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis isolates to four primary antituberculosis drugs. J. Clin. Microbiol. 36:

8 8

9 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BD, BD Logo, BACTEC, MGIT, PANTA and Luer-Lok are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit

BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit BACTEC NAP TB Differentiation Test Kit PP119JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC NAP TB-differentieringstest er en test til at differentiere Mycobacterium tuberculosis komplekset fra andre mycobacteria.

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12

BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 BACTEC 12B Mycobacteria Culture Vials Middlebrook 7H12 PP116JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG Det kvalitative BACTEC 12B Mycobacteria Medium (mykobakteriemedie) anbefales til dyrkning og opsamling af mykobakterier

Læs mere

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT

TILSIGTET BRUG BBL MGIT BBL MGIT BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml Tilsat BACTEC MGIT Growth Supplement (vækstsupplement), BBL MGIT PANTA Antibiotic Mixture (antibiotisk blanding) L000180JAA 2007/06 Dansk TILSIGTET BRUG

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Veritor System Reader

Veritor System Reader Veritor System Reader Aflæser Brugervejledning TILSIGTET BRUG BD Veritor System Reader (BD Veritor system ) skal bruges sammen med BD Veritor system test kitapparater. L010108(03) 2013-09 Dansk RESUMÉ

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill)

BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) BBL Seven H11 Agar (Deep Fill) Rev. 13 April 2015 KVALITETSKONTROLPROCEDURER I II III INDLEDNING Seven H11 Agar er et dyrkningsmedium til isolering og dyrkning af mykobakterier. FUNKTIONSTESTPROCEDURE

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit

B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit B BACTEC MGIT 960 SIRE Kit Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 88-2041-1JAA(03) 2016-07 Dansk TILSIGTET BRUG MGIT 960 SIRE Kit ( MGIT 960 SIRE kit) bruges som en

Læs mere

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM)

BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) PA-254058.06-1 - BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-254058.06 Rev.: April 2013 BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) TILSIGTET BRUG BD Haemophilus Test Medium Agar (HTM) anvendes til antimikrobiel

Læs mere

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR

RENGØRINGSPROCEDURE FOR INSTRUMENTER SKAL NØJE FØLGES FØR NOGET INDGREB FRA OPERATØR Side : 1/5 I. INDLEDNING Denne vejledning betragtes som anbefalinger: Alle øvrige vejledninger er udelukkende slutbrugerens ansvar. Disse anbefalinger har relation til inficerede og potentielt inficerede

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

B Directigen RSV Til direkte påvisning af respiratorisk syncytialvirus (RSV) L0001170JAA 2006/06 Dansk Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen UU S Patent No 5,093,231; 5,135,847 Patent pending

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning. Cefuroxim Indlægsseddel: Information til brugeren Aprokam 50 mg pulver til injektionsvæske, opløsning Cefuroxim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning

BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning BD Viper Lyseringsvarmeapparat brugervejledning 2006/10 Becton, Dickinson and Company Dokumentnummer: 8018634 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Telefon: 800.638.8663 BENEX Limited Bay K 1a/d

Læs mere

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. B71106A - [DK] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Til overvågning af systemydeevnen for Access HIV combo-analysen. - [DK] - 2015/01 Indholdsfortegnelse Access HIV combo QC4 & QC5 1 Tilsigtet brug...

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

BD PosiFlush (NaCl 0,9%)

BD PosiFlush (NaCl 0,9%) BD PosiFlush (NaCl 0,9%) Den forbedrede forfyldte sprøjte med unikt design for optimal og sikker gennemskylning af IV katetre. Designet til at eliminere sprøjte-induceret tilbageløb* Hvad er sprøjte-induceret

Læs mere

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2015/09/18 A93A00192KDA A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af glykeret protein (fruktosamin) i serum eller plasma ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846

Læs mere

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257585.04 Rev.: Nov 2017 BD BBL CHROMagar Staph aureus / BBL CHROMagar MRSA II (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Staph aureus /BBL CHROMagar MRSA II (Biplate)

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X.

Vi kalder nu antal prøverør blandt de 20, hvor der ikke ses vækst for X. Opgave I I en undersøgelse af et potentielt antibiotikum har man dyrket en kultur af en bestemt mikroorganisme og tilført prøver af organismen til 20 prøverør med et vækstmedium og samtidig har man tilført

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER

INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER Protokolresume - LUCELLI INDIVIDUALISERET BEHANDLING ETABLERING OG KARAKTERISERING AF PRIMÆRE LUNGECANCER CELLELINJER 6. oktober 2014 Version 1 Forfattere og afdelinger: Birgitte Brinkmann Olsen, Nuklearmedicinsk

Læs mere

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter

2 X 2 = gennemsnitligt indhold af aktivt stof i én tablet fra et glas med 200 tabletter Opgave I I mange statistiske undersøgelser benytter man binomialfordelingen til at beskrive den tilfældige variation. Spørgsmål I.1 (1): For hvilken af følgende 5 stokastiske variable kunne binomialfordelingen

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

B BBL MGIT AST SIRE System

B BBL MGIT AST SIRE System B BBL MGIT AST SIRE System Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 1 TILSIGTET BRUG BD BBL MGIT AST SIRE systemet er en hurtig, kvalitativ, manuel procedure til at undersøge,

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Bilag III Ændringer, der skal inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen

Bilag III Ændringer, der skal inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen Bilag III Ændringer, inkluderes i de relevante punkter i produktresumeet og på indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse.

Læs mere

Bleach Enhancer for Cleaning

Bleach Enhancer for Cleaning Bleach Enhancer for Cleaning Generel information........................................ 2 Tilsigtet anvendelse........................................ 2 Resumé.................................................

Læs mere

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM

ScanGel IVD. ScanLiss ml ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM ScanGel ScanLiss 86441 100 ml 86442 500 ml ERYTHROCYTSUSPENSIONSMEDIUM IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse af råmateriale til markedsføring af slutproduktet

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 16. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Coliplus, koncentrat til oral opløsning til brug i drikkevand 0. D.SP.NR 25893 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Coliplus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder:

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET

Alere BinaxNOW. Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW Hurtige urinantigentest til Streptococcus pneumoniae og Legionella KLIK HER FOR AT SE PRODUKTET Alere BinaxNOW S. pneumoniae og Legionella Med Alere BinaxNOW urinantigentest kan sundhedspersonale

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube, OADC berigelse, PANTA Antibiotic Mixture Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen U 8809501JAA 2005/11 Dansk US Patent 5,567,598 Australian Pat 647609

Læs mere

Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017

Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017 Hvor skal vi hen du? Driverdiagrammer i praksis LKT antibiotika, 1. læringsseminar 13. og 14. november 2017 v/ Anne-Marie Blok Hellesøe, Specialkonsulent, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere