VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE"

Transkript

1 VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE Den nation, der insisterer på at trække en klar linje mellem den kæmpende mand og den tænkende mand, risikerer at få sine kampe kæmpet af fjolser og sin tænkning tænkt af kujoner. Thucydid Jack of all trades, master of none. Robert Greene, 1592, om William Shakespeare 1

2 INTRO: HVAD ER PUBLIC RELATIONS? Vi indkredser først formålet med public relations: At sikre virksomhedens omdømme. Derefter begrebet omdømme, der i omverdenens øjne giver virksomheden dens ret til at eksistere; politisk, juridisk og moralsk. Endelig det videnskabelige grundlag for public relations nemlig systemteorien, der er interesseret i relationerne mellem forskellige fænomener og i dette tilfælde virksomheden og dens omgivelser. En sommerdag i 2001 landede jeg med morgenflyet fra København i Tallinn i Estland. Jeg var dengang kommunikationsdirektør for The Coca-Cola Company i Norden og Baltikum, og i lige præcis Estland havde vi et stort problem: Cola havde i årevis det vil sige fra Murens fald i 1989 haft svært ved at vinde fodfæste på det lokale marked, fordi hovedkonkurrenten Kvas (en drik, der slet ikke er en sodavand, men vel nærmest en gæret nisseøl, og som i generationer er brygget hjemme i enhver balters kælder) nu engang stod langt stærkere i balternes bevidsthed. Års markedsføring havde været noget nær ligegyldig og måske endda direkte kontraproduktiv. Balterne havde ingen varme følelser for amerikansk markedsføring; de vejede Coca-Cola op mod bedsteforældrenes Kvas og Kvas vandt. Nu var situationen så gået fra slem til værre, fordi The Coca-Cola Company i forsøget på at løse problemet med den manglende gennemslagskraft slet og ret havde tabt tålmodigheden og havde købt det succesfulde, estiske Kvas-brand Linnuse Kali fra hovedkonkurrenten Osel Foods. Linnuse Kali repræsenterede 60 % af esternes Kvas-marked og 10 % af læskedrikmarkedet. If you can t beat them, buy them. Men esterne var i oprør over, hvad de oplevede som tabet af et nationalt klenodie. Den kritiske presse mandede sig op, strejker og forbrugerboykot lå lige rundt om hjørnet. Som hvis Disney havde købt Legoland, tænkte jeg, da jeg gik gennem Tallinns lufthavn lige ved Ülemistesøen, en håndfuld kilometer fra centrum og netop renoveret efter Sovjettiden som symbolet på en nation med fornyet selvtillid. Så hvad skulle The Coca-Cola Company stille op? Dagens møde var et mæglingsmøde, fordi vi internt var uenige om strategien. På den ene side stod Coca-Cola som verdens førende brand og på den anden side den lokale fabriksejer, the bottler, der var ret ligeglad med fine strategier, og som blot ønskede at øge salget på kort sigt. Bottleren i Estland var selv amerikaner og hed Walther. En 140 kilo tung texaner, politisk set en smule til højre for hunnerkongen Attila. Walther havde reageret mod de obsternasige Kvas-medarbejdere ved at konfiskere alle computere på hovedkontoret og bedt dem passe deres arbejde via gammeldags telefoner. Han havde desuden ladet pressen vide, at han agtede at opkøbe endnu flere lokale Kvas-producenter og som amerikanernes særlige gave til det estiske folk sælge produkterne til det halve. 2

3 Min kollega, marketingdirektøren Javier Sanchez, havde en anden strategi. The answer is TV commercials, sagde han gerne. And then more TV commercials. Han ville fordoble marketingbudgettet med en ny serie tvreklamer, der skulle vinde esternes hjerter. Løsningen blev en tredje. Allerøverste chef for Norden og Baltikum var mexicaneren Javier Benito. Han havde sendt mig til Tallinn med en påmindelse om, hvad virksomhedskommunikation også handler om nemlig legitimitet og troværdighed. Det krævede sine armlægninger, men vi blev enige om Benitos firepunktsplan. Budskabet var for det første, at Coca-Cola ikke købte Kvas for at dominere det baltiske marked. Planen var den modsatte at lancere Kvas i resten af verden. Amerikanerne ville altså hjælpe til med at udbrede den baltiske stolthed. For det andet skulle produktionen på de estiske fabrikker fremover være mere sikker og avanceret; vi ville kassere de gamle produktionsmaskiner fra sovjettiden og indføre ny teknologi. For det tredje skulle de baltiske medarbejdere trods det amerikanske ejerskab garanteres deres stillinger. For det fjerde lovede man, at man ikke ville presse de baltiske konkurrenter på pris. Øvelsen lykkedes. Kritikken forstummede efter få uger, og vi fik pressen på vore side. 1 Det er, tænkte jeg, nøjagtigt hvad en strategisk virksomhedskommunikation handler om, når den er bedst: En grundig analyse af virksomhedens udfordringer, der udover end det kortsigtede salg også forholder sig til virksomhedens omdømme og legitimitet hos en bredere kreds af interessenter, det vil sige medarbejdere, samarbejdspartnere, medier. Målet er virksomhedens omdømme Historien fra Baltikum er en fortælling om, hvad public relations er, og hvorfor faget er nødvendigt. Det handler om virksomhedens omdømme, og ikke i første omgang hverken salg, markedsføring eller profilering. Udgangspunktet for public relations er, at enhver organisation, stor eller lille, offentlig eller privat, bygger sin overlevelse og succes på én grundlæggende ting: sit omdømme. Kunder, leverandører, investorer, journalister og myndigheder spiller alle en rolle for organisationens succes. De har alle en opfattelse af de organisationer, som de har med at gøre. Opfattelser, der kan være positive eller negative, korrekte eller fejlagtige, men som styrer de valg, de træffer om, hvor de vil arbejde, hvilke produkter de vil købe, eller hvilken lovgivning og hvilke vilkår, de skal tilbyde virksomheden. Målet om at sikre virksomhedens omdømme definerer public relations. Andre kommunikationsdiscipliner handler om salg, profilering eller branding. Public relations handler om omdømme, der rent sprogligt betyder den opfattelse, omverdenen har af en person, en organisation eller en virksomhed. Det er et gammelt dansk ord med rødder i døme afledt af dom. Beslægtede ord er anseelse, ry, rygte og naturligvis image, som er det, der typisk optager marketing- og brandingbranchen, og som rummer andre 1 The Baltic Times, 14. juni

4 elementer end dem, vi fra et PR-perspektiv er interesserede i. Branding handler om, hvilken personlighed, hvilke følelser og hvilke associationer en virksomhed kan forbindes med. I disse år vinder PR som nævnt frem overalt i den vestlige verden, mens reklame taber indflydelse fordi kommunikationskravene til private virksomheder og offentlige organisationer over alt forandres. PR er globalt set blandt de hurtigst voksende brancher målt på antallet af medarbejdere og på de ressourcer, som virksomheder bruger på PR-aktiviteter og væksten er skabt af en række forretningsudfordringer, hvor PR synes at rumme gode svar i forhold til de stigende krav fra mange forskellige stakeholders. Som kommunikationsfag er public relations alternativet til en mere kommerciel afsætningstilgang. Marketing- og PR-folk diskuterer ofte, hvilket perspektiv der er vigtigst. Vi betaler gildet, siger marketing, fordi vores arbejde skaffer kommercielle indtægter via et øget salg. Nej, siger public relations; vi sikrer virksomheden license to operate ved at pleje kontakterne til politikere, myndigheder, presse, fagforeninger, medarbejdere og investorer. Afgørende er forståelsen af, at public relations er en ledelsesdisciplin, der sikrer virksomhedens strategiske overlevelse. Reklame og marketing fokuserer på salg. Eller sagt på en anden måde: Mens marketing (og reklame) helt overvejende er optaget af én interessentgruppe (nemlig kunderne), er PR en disciplin, der beskæftiger sig med alle interessentgrupper med henblik på at sikre virksomhedens samlede omdømme. Nogen ny disciplin er public relations ikke, tværtimod. Det er en del af den moderne massekommunikation ligesom de moderne broadcastmedier aviser, radio og tv, den moderne markedsføring, annonce- og reklamefeltet. 2 Som vi skal se i bogens næste kapitel kan man med vis ret sige, at PR-faget fødes med industrialiseringen i USA i slutningen af 1800-tallet i krydsfeltet mellem virksomhedsledelse og journalistik. En pionér var Ivy Lee, der hjalp stål- og jernbaneindustrien, og som i 1906 formulerede sin Declaration of Principles med understregningen af, at virksomheder har en offentlig forpligtelse til at forklare sig, der rækker ud over den rene markedsføring. Hermed var den moderne PR-disciplin født med forretningsmålet om license to operate som det bærende forretningsmål, det vil sige det mandat, der gør, at virksomhedens aktiviteter er både legale (overholder loven) og legitime (opfattes som retfærdige af bredere samfundsgrupper). 2 Massekommunikation defineres i klassisk forstand som den kommunikation, der finder sted fra en afsender (fx en virksomhed) til en række modtagere, formidlet samtidigt via en kanal eller et medie (fx avis, film, radio eller tv). En fællesnævner for markedsføringen, reklameindustrien og medieverdenen. Vi skal senere i denne bog fokusere på, at denne definition med nævnte samfundsforandringer faktisk ikke længere er særlig meningsfuld, herunder fordi både afsender- og modtagerrollen flyder sammen, fordi kommunikationen ikke nødvendigvis finder sted samtidigt (når modtageren fx downloader sin film eller sine billeder lige præcis på det tidspunkt, hun ønsker det) mv. 4

5 Omdømme er altså målet for PR og dét i en særlig nøgtern betydning af ordet, der rækker ud markedføringens begreber image og brand, der har at gøre med virksomhedens eller produktets personlighed : PR fokuserer på legitimitet, det vil sige den helt grundlæggende del af virksomhedens omdømme, der skal være på plads for at sikre virksomheden dens overlevelse. Legitimitet er den form for omdømme, der i omverdenens øjne giver organisationen dens ret til at eksistere, juridisk, moralsk, etisk. Begrebet legitimitet er centralt, hvis vi vil forstå, hvorfor PR i disse år får større og større betydning i virksomhedernes kommunikation. De fleste, der beskæftiger sig med virksomheders kommunikation som andet og mere end ren profilering, er enige om, at kravene til legitimitet i disse år udvides. Tidligere skulle man følge lovgivningen. I dag skal man løbende begrunde, motivere og forklare sin eksistens i et konstant foranderligt mediebillede. Det legitime rummer i så henseende noget andet og mere end det legale, der handler om at overholde lovgivningen inden for fx arbejdsmiljø, skat og markedsføring. Legitimitet handler om at begrunde sig selv værdimæssigt i forhold til de normer, der findes i netop denne branche og denne del af samfundet. Har man legitimitet, nyder man sine omgivelsers respekt. I bogen berører vi forskellige virksomheder fx Vestas, der efter flere års offentlig tillidskrise fra 2013 oplever medvind fra investorerne og markant bedre presse. Vi skal se på Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE - der blev dannet i 2011 med det formål at nyttiggøre statslige slotte og haveanlæg som fx Kronborg og Rosenborg. Vi ser på Coca-Cola, SAS, Danske Bank, Jyske Bank, forsikrings- og pensionsbranchen, kosmetikbranchen, fødevarebranchen og mange andre virksomheder og organisationer, hvis omdømme bevæger sig opad og nedad som feberkurver. Forklaringerne på disse udsving kan være mange, men i alle disse cases spiller public relations en afgørende i dialogen med interessenterne og i håndteringen af de offentlige dagsordener. Tidligere lå virksomhedens legitimitet i ikke mindst den overholdelse af den lovgivning, der udgjorde de formelle rammevilkår. I dag må virksomheden begrunde og berettige sig i legitimeringsprocesser præget af flydende og flertydige normer. Kommunikative kompetencer og praksisser er blevet en fundamental forudsætning for at kunne navigere i et stadig mere dynamisk og mangfoldigt samfund. Det har alt andet lige medført en eksplosion i virksomheders kommunikative praksisser ikke mindst med udgangspunkt i disciplinen public relations. 3 3 Se fx Susanne Holmström & Susanne Kjærbeck, Legitimitet under forandring - virksomheden i samfundet,

6 Definitioner Det er en del af sandheden om public relations, at de fleste mennesker i det daglige refererer til public relations i mange forskellige betydninger og afgjort ikke altid positive. Det er bare PR siger nogen måske med henvisning til en tilsyneladende uærlig fremtræden fra en topleder i erhvervslivet. Eller det er god PR, siger andre, når en begivenhed eller en event tiltrækker positiv opmærksomhed fra medierne. Kritikerne ser PR som en mulighed for at sløre sandheden eller lave manipulerende spin. PR er her ligefrem betegnelsen for en hel industri designet til at ændret opfattelser, genskabe virkeligheden og producere offentlighedens samtykke. 4 Et konkret eksempel er, når kritikere af PRbranchen påpeger, at PR-firmaer har været involveret i at dække over sandheden ved at bistå diktatorer i Mellemøsten med deres pressearbejde. 5 Medvirkende til kritikken er formentlig også, at public relations i modsætning til andre ledelsesdisicpliner som fx markedsføring, HR eller salg ikke endnu har fundet sin plads i universiteternes forsknings- og uddannelsesverden. Public relations er et fag, der gennem mere end et århundrede i alle lande har tiltrukket praktikere fra mange hjørner af arbejdsmarkedet uden fælles faglighed og nogle gange uden fælles, etiske professionsstandarder. Det er også tilfældet i Danmark, hvor public relations i princippet først fødes i 1970 erne og 1980 erne af både dygtige journalister som fx Jøp, Ove & Myrthu og måske også mindre dygtige lykkeriddere, der i det eskalerende mediesamfund kunne tilbyde journalistisk rådgivning om, hvordan man afholdt et pressemøde og gjorde sig godt på tv-skærmen. Tankevækkende, fordi PR i en dansk sammenhæng dermedkom til at handle helt snævert om, hvordan journalistiske grundkompetencer kan bruges produktivt af virksomhederne. Denne bog handler ikke om dén form for public relations. Sigtet er et andet: At beskrive public relations som en ledelsesdisiciplin og et fag, der opbygger og udvikler relationerne mellem virksomheder og deres omgivelser, det vil sige stakeholdere. Public relations er i denne betydning en ledelsesdisciplin på linje med andre kommunikationsfag som fx markedsføring og branding, men også med dimensioner, der ligger tæt på fx jura og HR. I denne betydning af public relations har man i Danmark typisk talt om strategisk kommunikation, når man vitterlig mente public relations måske fordi begrebet public relations syntes for negativt ladet. 6 Det er i denne sammenhæng udgangspunktet, at PR historisk og internationalt faktisk er et fag, der fortjener en indkredsning også på dansk. 4 Vince Hazleton & Bey-Ling Sha, Generalizing from PRSA to Public Relations. En analyse af den amerikanske PR-branches dårlige omdømme, der blev præsenteret for The International Public Relations Research Conference, Institute for Public Relkations, Miami, 10. marts Arun Sudhaman, Middle East Crisis Puts PR Firms in the Spotlight, The Holmes Report, 25. Februar Et godt eksempel er Mie Femø Nielsens Strategisk kommunikation (Akademisk Forlag, 2010). Akademisk Forlag. Bogen er en i øvrigt glimrende - gennemgang af discipliner som branding, issues management, CSR mv. 6

7 Definitioner tjener almindeligvis det formål, at de understreger et særligt syn på tingenes sammenhæng med hensyn til, hvordan ét begreb forholder sig til et andet. Således også med public relations, der ikke kan undvære en præcis definition, der beskriver fagets indhold og afgrænser det i forhold til andre ledelses- og kommunikationsdiscipliner. 7 Det er i forhold til public relations en særlig udfordring, at der eksisterer bogstaveligt talt hundredvis af forskellige definitoner, mange med helt særlige indfaldvinkler. 8 I hvert fald tre tendenser kan vi dog udlede: Den første tendens er, at PR er en ledelsesdisciplin ikke blot praktisk kommunikation. Opgaven må nødvendigvis være placeret i hænderne på et menneske, der favner mange fagligheder, og som med en vis tyngde og beslutningskraft kan gå på tværs i den enkelte virksomhed. Public relations er altså lige så meget ledelse, som det er kommunikation. Ifølge Cutlip Center & Broom, der med Effective Public Relations har skrevet et af de absolutte hovedværker om moderne public relations, er faget den managementfunktion, der etablerer og udvikler gensidigt nyttige relationer mellem en organisation og de omverdener, som dens succes eller fiasko er resultatet af. 9 For Grunig og Hunt gælder det, at public relations er management af kommunikationen mellem en virksomhed og dens omverdener. 10 Den anden tendens er, at PR handler om relationer og ikke blot om profilering, eftersom relationsopbygning i sagens natur kan indebære mange former for aktiviteter i mange mulige arenaer og med større eller mindre grad af offentlig eksponering. Relationstænkningen afspejler sig fx i den amerikanske brancheorganisation Public Relations Society of America s officielle definition af public relations, der først og fremmest slår fast, at public relations hjælper vores komplekse, pluralistiske samfund med at træffe beslutninger og fungere mere effektivt ved at øge den gensidige forståelse mellem grupper, institutioner og virksomheder. 11 Den tredje tendens er kommunikation, det vil sige, at public relations naturligvis også grundlæggende handler om kommunikation, selv om arbejdet ikke altid foregår i medierne og offentligheden. De forskellige definitioner betoner her, at virksomhedens offentlige omdømme er sagens kerne, og at public relations netop er den ledelsesdisciplin, der fokuserer på at skabe, sikre, genoprette, udvikle, monitorere og så fremdeles det 7 Joye C. Gordon, Interpreting Definitions of Public relations: Self Assessment and a Symbolic Interactionism-Based Alternative, Public Relations Review 23, no. 1 (Spring 1997); Et klassisk og lidt demonstrativt forsøg er foretaget af Rex Harlow, der i 1970 erne fandt flere end 500 forskellige definitioner på public relations. Harlow, Building a Public Relations Definition, Public Relations Review 2, no. 4 (Winter 1976):36. 9 Cutlip, Enter & Broom, Effective Public Relations. 10 Grunig og Hunt, Managing Public Relations, Public Relations Society of America s Official Statement of Public Relations. Cutlip and Center s Effective Public Relations, Pearson, 2013: 28. 7

8 offentlige omdømme. Et eksempel på denne tilgang er definitionen i den danske PR-brancheforening. 12 <Box 1> Hvad er PR? En virksomheds omdømme har en direkte indflydelse på omverdenens opfattelse af de produkter eller ydelser, som virksomheden leverer. Et godt eller dårligt omdømme opstår af den måde, virksomheden agerer og er også et resultat af, hvad eksterne influenter siger og mener om virksomheden. Public relations har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller vedligeholde virksomhedens omdømme. Public relations influerer opinionen og regulerer mediebilledet for derved at skabe en gensidig og positiv forståelse mellem virksomheden og dens omverden. Arbejdet med Public relations skal bygge på integritet og ærlighed, og der skal være en direkte forbindelse mellem ord og handling, der sikrer virksomhedens troværdighed. Ved at fortælle virksomhedens positive historier, opbygger og plejer Public relations virksomhedens gode rygte. En positiv spiral skabes, hvis virksomheden gennem den planlagte og vedholdende kommunikation formår at højne forventningerne til et produkt eller ydelse. Lever kvaliteten op til det forventede, øges omdømmet yderligere, og virksomheden oplever en målbar effekt. Public relations kan derfor bidrage direkte til en virksomheds succes. -- Public Relations Branchen Sammenfattende kan vi sige, at de mange definitioner samler sig om, at public relations: Udfører strategiske og planlagte aktiviteter på vegne af virksomheders og organisationers ledelse. Forholder sig til relationer mellem en organisation og dens offentligheder. Monitorerer holdninger, kendskab og adfærd inden for og uden for virksomheden. Analyserer effekten af politiske beslutninger, lovgivning, procedurer og stakeholderadfærd for at identificere de elementer, der er i konflikt med almindelig velfærd og organisationens overlevelse. Rådgiver topledelsen i forhold til beslutninger og procedurer, der gavner både organisationen og dens omverden. 12 Public Relations Branchen organiserer de professionelle public relations-virksomheder i Danmark oger en forening under Dansk Erhverv, der blev etableret i

9 Skaber og udbygger dialog og kommunikation mellem organisationen og dens offentligheder. 13 Public relations er den ledelsesfunktion, der skaber og udbygger kommunikationen og de gensidigt nyttige relationer mellem en virksomhed og de af dens offentligheder, der er afgørende for dens overlevelse og succes. Så lad os beslutte os for ovenstående definition, der indeholder de væsentligste elementer. Public relations er en ledelsesfunktion, eftersom alle organisationer og virksomheder må forholde sig til relationerne med deres offentligheder. Public relations skaber og udbygger kommunikationen og de gensidigt nyttige relationer mellem organisationer og deres omverden, som det etiske grundlag for faget. Det sidste er ikke det mindst vigtige: Et fag, der ønsker sin plads ved bordet som ét af de etablerede ledelsesdisicipliner, skal også have sin moralske basis i orden: Public relations tror på værdien af gensidigt nyttige relationer, ærlighed og åbenhed. 13 Sammenfatningen er fra Cutlip and Center s Effective Public Relations, Pearson, 2013:29. Bemærk i øvrigt formuleringen offentligheder i pluralis. Den vender vi tilbage til, som et kendetegn ved PR. Normalt bruger vi på dansk og euruopæisk ordet offentlighed i ental; som den, vi er fælles om, the public. Public relations bygger faktisk med sin amerikanske inspiration på en anden forståelse nemlig de mange offentligheder, det vil sige the publics. 9

Virksomhedens omdømme

Virksomhedens omdømme Kresten Schultz-Jørgensen Virksomhedens omdømme med pr-specialisten på arbejde Gyldendal business INDHOLD FORORD 10 INTRO: PUBLIC RELATIONS SOM RELATIONSLEDELSE 12 Målet er virksomhedens omdømme 14 Definitioner

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen SIDE 1 Er alt politik? Jean Luc Nancy, fransk filosof DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED NY TID, NY KOMMUNIKATION

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk

Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Mercy W. Kamara Cand.tech.soc., Ph.D; Freelance Forsker/Konsulent m.kamara@mail.dk Ringsted (Erhvervsforums) CSR Konference hos A/S Bevola, Sleipnersvej 22, Ringsted. 21. november 2012 Introduktion: CSR

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff

Virksomhedsetik og strategi. Af Jacob Dahl Rendtorff Virksomhedsetik og strategi Af Jacob Dahl Rendtorff I min bog Virksomhedsetik. En grundbog i organisation og ansvar fra 2007 (udgivet på samfundslitteratur) gennemgik jeg virksomhedsetikkens forskellige

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise?

Krisekommunikation. kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Krisekommunikation kan kommunikation ændre udfaldet af en krise? Bettina Køhlert, partner og kommunikationsrådgiver, Bottomline Communications A/S DIRF arrangement /11. februar 2010 En krise under opsejling.

Læs mere

Strategisk Risikostyring / - ledelse

Strategisk Risikostyring / - ledelse Strategisk Risikostyring / - ledelse - Eksempler fra det virkelige liv" Risikobegrebet hvordan bliver det strategisk? Styring eller ledelse? Helhed eller specialfokus? Nogle konkrete eksempler. Læring

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Branding toolkit vol 1

Branding toolkit vol 1 Branding toolkit vol 1 _ t h e P i o n e e r i n g N a t i o n 2 3 NATION BRANDING - hvad er det? Indhold Nation Branding Hvad er det?... side 3 Nation Branding Hvorfor?... side 5 Branding Værktøjskasse...

Læs mere

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010

Boost dit salg med PR. Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 Boost dit salg med PR Helene Venge og Mikkel Mo Væksthuset 29. oktober 2010 1 Without publicity a terrible thing happens: Nothing. P.T. Barnum Phineas Taylor Barnum (5. juli 1810-7. april 1891) var en

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Klagedrevet brugerkommunikation

Klagedrevet brugerkommunikation Anker Brink Lund CBS International Center for Business and Poltics Klagedrevet brugerkommunikation abl.cbp@cbs.dk International Center for Business and Politics abl.cbp@cbs.dk Privatlivet (u)fred Offentlighed

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen

Lidt om mig. Sådan når I ud med budskabet. Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Sådan når I ud med budskabet Dansk Center for Organdonation Hotel Signatur / Januar 2014 Anne Bove-Nielsen Lidt om mig 10+ år Ledelse og kommunikation: Ejer, ABOVECommunications (2009- ). Kommunikationsdirektør

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond

Lederkommunikation. Fredag den 12. november 2010. Respond Lederkommunikation Fredag den 12. november 2010 Ok, lad os lige sætte det på plads! GOD Lederkommunikation er vigtigt fordi: a. Lederen er den vigtigste informationskilde b. Lederen formidler og fortolker

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2013 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor

STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2013 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor STRATEGISK PR ORGANISATIONERS ARBEJDE MED PUBLIC RELATIONS Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2013 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor Kursusbeskrivelse Studiet af public relations handler

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER

PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER PUBLIC RELATIONS STRATEGISK ARBEJDE MED ORGANISATIONERS OMVERDENSRELATIONER Kandidatkursus, Roskilde Universitet, Forår 2012 Underviser: Anders Dybdal, Ekstern lektor Kursusbeskrivelse Studiet af public

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003

ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN. De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION. 1. udgave 2003. Forlaget Samfundslitteratur, 2003 De 12 bud ANNE KATRINE LUND, PERNILLE LEMÉE & HELLE PETERSEN De 12 hud - DANSKE TOPLEDERE OM KOMMUNIKATION 1. udgave 2003 Forlaget Samfundslitteratur, 2003 Design: Vibeke Nødskov Fotografi: Vibeke Nødskov

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere