VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE"

Transkript

1 VIRKSOMHEDENS OMDØMME - MED PUBLIC RELATIONS-SPECIALISTEN PÅ ARBEJDE Den nation, der insisterer på at trække en klar linje mellem den kæmpende mand og den tænkende mand, risikerer at få sine kampe kæmpet af fjolser og sin tænkning tænkt af kujoner. Thucydid Jack of all trades, master of none. Robert Greene, 1592, om William Shakespeare 1

2 INTRO: HVAD ER PUBLIC RELATIONS? Vi indkredser først formålet med public relations: At sikre virksomhedens omdømme. Derefter begrebet omdømme, der i omverdenens øjne giver virksomheden dens ret til at eksistere; politisk, juridisk og moralsk. Endelig det videnskabelige grundlag for public relations nemlig systemteorien, der er interesseret i relationerne mellem forskellige fænomener og i dette tilfælde virksomheden og dens omgivelser. En sommerdag i 2001 landede jeg med morgenflyet fra København i Tallinn i Estland. Jeg var dengang kommunikationsdirektør for The Coca-Cola Company i Norden og Baltikum, og i lige præcis Estland havde vi et stort problem: Cola havde i årevis det vil sige fra Murens fald i 1989 haft svært ved at vinde fodfæste på det lokale marked, fordi hovedkonkurrenten Kvas (en drik, der slet ikke er en sodavand, men vel nærmest en gæret nisseøl, og som i generationer er brygget hjemme i enhver balters kælder) nu engang stod langt stærkere i balternes bevidsthed. Års markedsføring havde været noget nær ligegyldig og måske endda direkte kontraproduktiv. Balterne havde ingen varme følelser for amerikansk markedsføring; de vejede Coca-Cola op mod bedsteforældrenes Kvas og Kvas vandt. Nu var situationen så gået fra slem til værre, fordi The Coca-Cola Company i forsøget på at løse problemet med den manglende gennemslagskraft slet og ret havde tabt tålmodigheden og havde købt det succesfulde, estiske Kvas-brand Linnuse Kali fra hovedkonkurrenten Osel Foods. Linnuse Kali repræsenterede 60 % af esternes Kvas-marked og 10 % af læskedrikmarkedet. If you can t beat them, buy them. Men esterne var i oprør over, hvad de oplevede som tabet af et nationalt klenodie. Den kritiske presse mandede sig op, strejker og forbrugerboykot lå lige rundt om hjørnet. Som hvis Disney havde købt Legoland, tænkte jeg, da jeg gik gennem Tallinns lufthavn lige ved Ülemistesøen, en håndfuld kilometer fra centrum og netop renoveret efter Sovjettiden som symbolet på en nation med fornyet selvtillid. Så hvad skulle The Coca-Cola Company stille op? Dagens møde var et mæglingsmøde, fordi vi internt var uenige om strategien. På den ene side stod Coca-Cola som verdens førende brand og på den anden side den lokale fabriksejer, the bottler, der var ret ligeglad med fine strategier, og som blot ønskede at øge salget på kort sigt. Bottleren i Estland var selv amerikaner og hed Walther. En 140 kilo tung texaner, politisk set en smule til højre for hunnerkongen Attila. Walther havde reageret mod de obsternasige Kvas-medarbejdere ved at konfiskere alle computere på hovedkontoret og bedt dem passe deres arbejde via gammeldags telefoner. Han havde desuden ladet pressen vide, at han agtede at opkøbe endnu flere lokale Kvas-producenter og som amerikanernes særlige gave til det estiske folk sælge produkterne til det halve. 2

3 Min kollega, marketingdirektøren Javier Sanchez, havde en anden strategi. The answer is TV commercials, sagde han gerne. And then more TV commercials. Han ville fordoble marketingbudgettet med en ny serie tvreklamer, der skulle vinde esternes hjerter. Løsningen blev en tredje. Allerøverste chef for Norden og Baltikum var mexicaneren Javier Benito. Han havde sendt mig til Tallinn med en påmindelse om, hvad virksomhedskommunikation også handler om nemlig legitimitet og troværdighed. Det krævede sine armlægninger, men vi blev enige om Benitos firepunktsplan. Budskabet var for det første, at Coca-Cola ikke købte Kvas for at dominere det baltiske marked. Planen var den modsatte at lancere Kvas i resten af verden. Amerikanerne ville altså hjælpe til med at udbrede den baltiske stolthed. For det andet skulle produktionen på de estiske fabrikker fremover være mere sikker og avanceret; vi ville kassere de gamle produktionsmaskiner fra sovjettiden og indføre ny teknologi. For det tredje skulle de baltiske medarbejdere trods det amerikanske ejerskab garanteres deres stillinger. For det fjerde lovede man, at man ikke ville presse de baltiske konkurrenter på pris. Øvelsen lykkedes. Kritikken forstummede efter få uger, og vi fik pressen på vore side. 1 Det er, tænkte jeg, nøjagtigt hvad en strategisk virksomhedskommunikation handler om, når den er bedst: En grundig analyse af virksomhedens udfordringer, der udover end det kortsigtede salg også forholder sig til virksomhedens omdømme og legitimitet hos en bredere kreds af interessenter, det vil sige medarbejdere, samarbejdspartnere, medier. Målet er virksomhedens omdømme Historien fra Baltikum er en fortælling om, hvad public relations er, og hvorfor faget er nødvendigt. Det handler om virksomhedens omdømme, og ikke i første omgang hverken salg, markedsføring eller profilering. Udgangspunktet for public relations er, at enhver organisation, stor eller lille, offentlig eller privat, bygger sin overlevelse og succes på én grundlæggende ting: sit omdømme. Kunder, leverandører, investorer, journalister og myndigheder spiller alle en rolle for organisationens succes. De har alle en opfattelse af de organisationer, som de har med at gøre. Opfattelser, der kan være positive eller negative, korrekte eller fejlagtige, men som styrer de valg, de træffer om, hvor de vil arbejde, hvilke produkter de vil købe, eller hvilken lovgivning og hvilke vilkår, de skal tilbyde virksomheden. Målet om at sikre virksomhedens omdømme definerer public relations. Andre kommunikationsdiscipliner handler om salg, profilering eller branding. Public relations handler om omdømme, der rent sprogligt betyder den opfattelse, omverdenen har af en person, en organisation eller en virksomhed. Det er et gammelt dansk ord med rødder i døme afledt af dom. Beslægtede ord er anseelse, ry, rygte og naturligvis image, som er det, der typisk optager marketing- og brandingbranchen, og som rummer andre 1 The Baltic Times, 14. juni

4 elementer end dem, vi fra et PR-perspektiv er interesserede i. Branding handler om, hvilken personlighed, hvilke følelser og hvilke associationer en virksomhed kan forbindes med. I disse år vinder PR som nævnt frem overalt i den vestlige verden, mens reklame taber indflydelse fordi kommunikationskravene til private virksomheder og offentlige organisationer over alt forandres. PR er globalt set blandt de hurtigst voksende brancher målt på antallet af medarbejdere og på de ressourcer, som virksomheder bruger på PR-aktiviteter og væksten er skabt af en række forretningsudfordringer, hvor PR synes at rumme gode svar i forhold til de stigende krav fra mange forskellige stakeholders. Som kommunikationsfag er public relations alternativet til en mere kommerciel afsætningstilgang. Marketing- og PR-folk diskuterer ofte, hvilket perspektiv der er vigtigst. Vi betaler gildet, siger marketing, fordi vores arbejde skaffer kommercielle indtægter via et øget salg. Nej, siger public relations; vi sikrer virksomheden license to operate ved at pleje kontakterne til politikere, myndigheder, presse, fagforeninger, medarbejdere og investorer. Afgørende er forståelsen af, at public relations er en ledelsesdisciplin, der sikrer virksomhedens strategiske overlevelse. Reklame og marketing fokuserer på salg. Eller sagt på en anden måde: Mens marketing (og reklame) helt overvejende er optaget af én interessentgruppe (nemlig kunderne), er PR en disciplin, der beskæftiger sig med alle interessentgrupper med henblik på at sikre virksomhedens samlede omdømme. Nogen ny disciplin er public relations ikke, tværtimod. Det er en del af den moderne massekommunikation ligesom de moderne broadcastmedier aviser, radio og tv, den moderne markedsføring, annonce- og reklamefeltet. 2 Som vi skal se i bogens næste kapitel kan man med vis ret sige, at PR-faget fødes med industrialiseringen i USA i slutningen af 1800-tallet i krydsfeltet mellem virksomhedsledelse og journalistik. En pionér var Ivy Lee, der hjalp stål- og jernbaneindustrien, og som i 1906 formulerede sin Declaration of Principles med understregningen af, at virksomheder har en offentlig forpligtelse til at forklare sig, der rækker ud over den rene markedsføring. Hermed var den moderne PR-disciplin født med forretningsmålet om license to operate som det bærende forretningsmål, det vil sige det mandat, der gør, at virksomhedens aktiviteter er både legale (overholder loven) og legitime (opfattes som retfærdige af bredere samfundsgrupper). 2 Massekommunikation defineres i klassisk forstand som den kommunikation, der finder sted fra en afsender (fx en virksomhed) til en række modtagere, formidlet samtidigt via en kanal eller et medie (fx avis, film, radio eller tv). En fællesnævner for markedsføringen, reklameindustrien og medieverdenen. Vi skal senere i denne bog fokusere på, at denne definition med nævnte samfundsforandringer faktisk ikke længere er særlig meningsfuld, herunder fordi både afsender- og modtagerrollen flyder sammen, fordi kommunikationen ikke nødvendigvis finder sted samtidigt (når modtageren fx downloader sin film eller sine billeder lige præcis på det tidspunkt, hun ønsker det) mv. 4

5 Omdømme er altså målet for PR og dét i en særlig nøgtern betydning af ordet, der rækker ud markedføringens begreber image og brand, der har at gøre med virksomhedens eller produktets personlighed : PR fokuserer på legitimitet, det vil sige den helt grundlæggende del af virksomhedens omdømme, der skal være på plads for at sikre virksomheden dens overlevelse. Legitimitet er den form for omdømme, der i omverdenens øjne giver organisationen dens ret til at eksistere, juridisk, moralsk, etisk. Begrebet legitimitet er centralt, hvis vi vil forstå, hvorfor PR i disse år får større og større betydning i virksomhedernes kommunikation. De fleste, der beskæftiger sig med virksomheders kommunikation som andet og mere end ren profilering, er enige om, at kravene til legitimitet i disse år udvides. Tidligere skulle man følge lovgivningen. I dag skal man løbende begrunde, motivere og forklare sin eksistens i et konstant foranderligt mediebillede. Det legitime rummer i så henseende noget andet og mere end det legale, der handler om at overholde lovgivningen inden for fx arbejdsmiljø, skat og markedsføring. Legitimitet handler om at begrunde sig selv værdimæssigt i forhold til de normer, der findes i netop denne branche og denne del af samfundet. Har man legitimitet, nyder man sine omgivelsers respekt. I bogen berører vi forskellige virksomheder fx Vestas, der efter flere års offentlig tillidskrise fra 2013 oplever medvind fra investorerne og markant bedre presse. Vi skal se på Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE - der blev dannet i 2011 med det formål at nyttiggøre statslige slotte og haveanlæg som fx Kronborg og Rosenborg. Vi ser på Coca-Cola, SAS, Danske Bank, Jyske Bank, forsikrings- og pensionsbranchen, kosmetikbranchen, fødevarebranchen og mange andre virksomheder og organisationer, hvis omdømme bevæger sig opad og nedad som feberkurver. Forklaringerne på disse udsving kan være mange, men i alle disse cases spiller public relations en afgørende i dialogen med interessenterne og i håndteringen af de offentlige dagsordener. Tidligere lå virksomhedens legitimitet i ikke mindst den overholdelse af den lovgivning, der udgjorde de formelle rammevilkår. I dag må virksomheden begrunde og berettige sig i legitimeringsprocesser præget af flydende og flertydige normer. Kommunikative kompetencer og praksisser er blevet en fundamental forudsætning for at kunne navigere i et stadig mere dynamisk og mangfoldigt samfund. Det har alt andet lige medført en eksplosion i virksomheders kommunikative praksisser ikke mindst med udgangspunkt i disciplinen public relations. 3 3 Se fx Susanne Holmström & Susanne Kjærbeck, Legitimitet under forandring - virksomheden i samfundet,

6 Definitioner Det er en del af sandheden om public relations, at de fleste mennesker i det daglige refererer til public relations i mange forskellige betydninger og afgjort ikke altid positive. Det er bare PR siger nogen måske med henvisning til en tilsyneladende uærlig fremtræden fra en topleder i erhvervslivet. Eller det er god PR, siger andre, når en begivenhed eller en event tiltrækker positiv opmærksomhed fra medierne. Kritikerne ser PR som en mulighed for at sløre sandheden eller lave manipulerende spin. PR er her ligefrem betegnelsen for en hel industri designet til at ændret opfattelser, genskabe virkeligheden og producere offentlighedens samtykke. 4 Et konkret eksempel er, når kritikere af PRbranchen påpeger, at PR-firmaer har været involveret i at dække over sandheden ved at bistå diktatorer i Mellemøsten med deres pressearbejde. 5 Medvirkende til kritikken er formentlig også, at public relations i modsætning til andre ledelsesdisicpliner som fx markedsføring, HR eller salg ikke endnu har fundet sin plads i universiteternes forsknings- og uddannelsesverden. Public relations er et fag, der gennem mere end et århundrede i alle lande har tiltrukket praktikere fra mange hjørner af arbejdsmarkedet uden fælles faglighed og nogle gange uden fælles, etiske professionsstandarder. Det er også tilfældet i Danmark, hvor public relations i princippet først fødes i 1970 erne og 1980 erne af både dygtige journalister som fx Jøp, Ove & Myrthu og måske også mindre dygtige lykkeriddere, der i det eskalerende mediesamfund kunne tilbyde journalistisk rådgivning om, hvordan man afholdt et pressemøde og gjorde sig godt på tv-skærmen. Tankevækkende, fordi PR i en dansk sammenhæng dermedkom til at handle helt snævert om, hvordan journalistiske grundkompetencer kan bruges produktivt af virksomhederne. Denne bog handler ikke om dén form for public relations. Sigtet er et andet: At beskrive public relations som en ledelsesdisiciplin og et fag, der opbygger og udvikler relationerne mellem virksomheder og deres omgivelser, det vil sige stakeholdere. Public relations er i denne betydning en ledelsesdisciplin på linje med andre kommunikationsfag som fx markedsføring og branding, men også med dimensioner, der ligger tæt på fx jura og HR. I denne betydning af public relations har man i Danmark typisk talt om strategisk kommunikation, når man vitterlig mente public relations måske fordi begrebet public relations syntes for negativt ladet. 6 Det er i denne sammenhæng udgangspunktet, at PR historisk og internationalt faktisk er et fag, der fortjener en indkredsning også på dansk. 4 Vince Hazleton & Bey-Ling Sha, Generalizing from PRSA to Public Relations. En analyse af den amerikanske PR-branches dårlige omdømme, der blev præsenteret for The International Public Relations Research Conference, Institute for Public Relkations, Miami, 10. marts Arun Sudhaman, Middle East Crisis Puts PR Firms in the Spotlight, The Holmes Report, 25. Februar Et godt eksempel er Mie Femø Nielsens Strategisk kommunikation (Akademisk Forlag, 2010). Akademisk Forlag. Bogen er en i øvrigt glimrende - gennemgang af discipliner som branding, issues management, CSR mv. 6

7 Definitioner tjener almindeligvis det formål, at de understreger et særligt syn på tingenes sammenhæng med hensyn til, hvordan ét begreb forholder sig til et andet. Således også med public relations, der ikke kan undvære en præcis definition, der beskriver fagets indhold og afgrænser det i forhold til andre ledelses- og kommunikationsdiscipliner. 7 Det er i forhold til public relations en særlig udfordring, at der eksisterer bogstaveligt talt hundredvis af forskellige definitoner, mange med helt særlige indfaldvinkler. 8 I hvert fald tre tendenser kan vi dog udlede: Den første tendens er, at PR er en ledelsesdisciplin ikke blot praktisk kommunikation. Opgaven må nødvendigvis være placeret i hænderne på et menneske, der favner mange fagligheder, og som med en vis tyngde og beslutningskraft kan gå på tværs i den enkelte virksomhed. Public relations er altså lige så meget ledelse, som det er kommunikation. Ifølge Cutlip Center & Broom, der med Effective Public Relations har skrevet et af de absolutte hovedværker om moderne public relations, er faget den managementfunktion, der etablerer og udvikler gensidigt nyttige relationer mellem en organisation og de omverdener, som dens succes eller fiasko er resultatet af. 9 For Grunig og Hunt gælder det, at public relations er management af kommunikationen mellem en virksomhed og dens omverdener. 10 Den anden tendens er, at PR handler om relationer og ikke blot om profilering, eftersom relationsopbygning i sagens natur kan indebære mange former for aktiviteter i mange mulige arenaer og med større eller mindre grad af offentlig eksponering. Relationstænkningen afspejler sig fx i den amerikanske brancheorganisation Public Relations Society of America s officielle definition af public relations, der først og fremmest slår fast, at public relations hjælper vores komplekse, pluralistiske samfund med at træffe beslutninger og fungere mere effektivt ved at øge den gensidige forståelse mellem grupper, institutioner og virksomheder. 11 Den tredje tendens er kommunikation, det vil sige, at public relations naturligvis også grundlæggende handler om kommunikation, selv om arbejdet ikke altid foregår i medierne og offentligheden. De forskellige definitioner betoner her, at virksomhedens offentlige omdømme er sagens kerne, og at public relations netop er den ledelsesdisciplin, der fokuserer på at skabe, sikre, genoprette, udvikle, monitorere og så fremdeles det 7 Joye C. Gordon, Interpreting Definitions of Public relations: Self Assessment and a Symbolic Interactionism-Based Alternative, Public Relations Review 23, no. 1 (Spring 1997); Et klassisk og lidt demonstrativt forsøg er foretaget af Rex Harlow, der i 1970 erne fandt flere end 500 forskellige definitioner på public relations. Harlow, Building a Public Relations Definition, Public Relations Review 2, no. 4 (Winter 1976):36. 9 Cutlip, Enter & Broom, Effective Public Relations. 10 Grunig og Hunt, Managing Public Relations, Public Relations Society of America s Official Statement of Public Relations. Cutlip and Center s Effective Public Relations, Pearson, 2013: 28. 7

8 offentlige omdømme. Et eksempel på denne tilgang er definitionen i den danske PR-brancheforening. 12 <Box 1> Hvad er PR? En virksomheds omdømme har en direkte indflydelse på omverdenens opfattelse af de produkter eller ydelser, som virksomheden leverer. Et godt eller dårligt omdømme opstår af den måde, virksomheden agerer og er også et resultat af, hvad eksterne influenter siger og mener om virksomheden. Public relations har til formål at bidrage til at skabe, genoprette eller vedligeholde virksomhedens omdømme. Public relations influerer opinionen og regulerer mediebilledet for derved at skabe en gensidig og positiv forståelse mellem virksomheden og dens omverden. Arbejdet med Public relations skal bygge på integritet og ærlighed, og der skal være en direkte forbindelse mellem ord og handling, der sikrer virksomhedens troværdighed. Ved at fortælle virksomhedens positive historier, opbygger og plejer Public relations virksomhedens gode rygte. En positiv spiral skabes, hvis virksomheden gennem den planlagte og vedholdende kommunikation formår at højne forventningerne til et produkt eller ydelse. Lever kvaliteten op til det forventede, øges omdømmet yderligere, og virksomheden oplever en målbar effekt. Public relations kan derfor bidrage direkte til en virksomheds succes. -- Public Relations Branchen Sammenfattende kan vi sige, at de mange definitioner samler sig om, at public relations: Udfører strategiske og planlagte aktiviteter på vegne af virksomheders og organisationers ledelse. Forholder sig til relationer mellem en organisation og dens offentligheder. Monitorerer holdninger, kendskab og adfærd inden for og uden for virksomheden. Analyserer effekten af politiske beslutninger, lovgivning, procedurer og stakeholderadfærd for at identificere de elementer, der er i konflikt med almindelig velfærd og organisationens overlevelse. Rådgiver topledelsen i forhold til beslutninger og procedurer, der gavner både organisationen og dens omverden. 12 Public Relations Branchen organiserer de professionelle public relations-virksomheder i Danmark oger en forening under Dansk Erhverv, der blev etableret i

9 Skaber og udbygger dialog og kommunikation mellem organisationen og dens offentligheder. 13 Public relations er den ledelsesfunktion, der skaber og udbygger kommunikationen og de gensidigt nyttige relationer mellem en virksomhed og de af dens offentligheder, der er afgørende for dens overlevelse og succes. Så lad os beslutte os for ovenstående definition, der indeholder de væsentligste elementer. Public relations er en ledelsesfunktion, eftersom alle organisationer og virksomheder må forholde sig til relationerne med deres offentligheder. Public relations skaber og udbygger kommunikationen og de gensidigt nyttige relationer mellem organisationer og deres omverden, som det etiske grundlag for faget. Det sidste er ikke det mindst vigtige: Et fag, der ønsker sin plads ved bordet som ét af de etablerede ledelsesdisicipliner, skal også have sin moralske basis i orden: Public relations tror på værdien af gensidigt nyttige relationer, ærlighed og åbenhed. 13 Sammenfatningen er fra Cutlip and Center s Effective Public Relations, Pearson, 2013:29. Bemærk i øvrigt formuleringen offentligheder i pluralis. Den vender vi tilbage til, som et kendetegn ved PR. Normalt bruger vi på dansk og euruopæisk ordet offentlighed i ental; som den, vi er fælles om, the public. Public relations bygger faktisk med sin amerikanske inspiration på en anden forståelse nemlig de mange offentligheder, det vil sige the publics. 9

Ministeriernes kommunikation

Ministeriernes kommunikation Ministeriernes kommunikation ANALYSER AF DANSKE MINISTERIERS KOMMUNIKATIONSPOLITIKKER 2000-2001 SPECIALE udarbejdet af: Søren Møller Nielsen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget...

Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... Indholdsfortegnelse 4. Værdier og værdibaseret ledelse... 2 4.1 Fra regler til værdier... 2 4.2 Værdier... 4 4.2.1 Tilblivelse af værdigrundlaget... 5 4.2.2 Formuleringsprocessen... 6 4.2.3 Top 20 over

Læs mere

STAKEHOLD SÅDAN IDENTIFICERES, MÅLES OG UDVIKLES VIRKSOMHEDENS VÆRDI I STAKEHOLDER-ØKONOMIEN KAPITEL 1

STAKEHOLD SÅDAN IDENTIFICERES, MÅLES OG UDVIKLES VIRKSOMHEDENS VÆRDI I STAKEHOLDER-ØKONOMIEN KAPITEL 1 STAKEHOLD SÅDAN IDENTIFICERES, MÅLES OG UDVIKLES VIRKSOMHEDENS VÆRDI I STAKEHOLDER-ØKONOMIEN KAPITEL 1 Bogen kan købes på www.stakehold.com CASPER JANNS FRANK DYBDAL REDEFINÉR DIN OPFATTELSE AF VÆRDI Jo

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Zira Søby Bloch & Anita Mac (red.) Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Februar 2003 0 Indhold

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation

Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 1 Corporate branding Et værktøj til strategisk kommunikation Lars Sandstrøm 1 37286_corporate branding 14/08/03 13:20 Side 2 Lars Sandstrøm Corporate branding

Læs mere

Sustainability Quarterly December

Sustainability Quarterly December Sustainability Quarterly December 2007 Magasin om bæredygtighed og etik i et forretningsmæssigt perspektiv Vi vil både have etik og afkast Interview med PKA s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen

Læs mere

Noget om fremtiden Quo Vadis?

Noget om fremtiden Quo Vadis? Noget om fremtiden Quo Vadis? NFT 1/1997 Med de følgende artikler har forfatterne prøvet at se lidt ind i en ikke alt for fjern fremtid, men ud fra vidt forskellige indfaldsvinkler. Formanden for Assurandør-Societetet,

Læs mere

Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Niels Madelung. Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN Niels Madelung Hvor skal virksomhedens risikotolerance ligge? GLID IKKE I BANAN- SKRÆLLEN

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag

Peter Horn. Top of Mind. Håndbog i personlig branding. Schultz Forlag Peter Horn Top of Mind Håndbog i personlig branding Schultz Forlag 1 Kapitel 2: Sådan bruger du Top of Mind Top of Mind kan ikke erstatte personlig branding som disciplin. Men det er en hurtig og bekvem

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere