Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ CR 1/3/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ 2010. CR 1/3/2010"

Transkript

1 Resultat af meningsundersøgelse af medlemmer i LNS, der er alternative behandlere 2009/ CR 1/3/2010 LNS har gennemført en undersøgelse af 22 (21) behandleres ønsker og meninger om deres virke. Undersøgelsen er foretaget af bestyrelsen på baggrund af spørgsmål udarbejdet af bestyrelsen rettet mod områder, som bestyrelsesmedlemmerne ønskede at få belyst. Spørgsmålene er stillet ved telefoninterviews i december 2009 og januar Opgørelsen er, hvor det er muligt, opgjort i ja, nej, ved ikke-svar, og nuanceringen må ske ved at læse de anførte kommentarer. Ved ikke-kategori dækker over svar som: måske, ved ikke, har ingen mening, usikker, det er et irrelevant spørgsmål, vil ikke svare, har ikke svaret. Her følger først en opsummering, dernæst opgørelsen med tal og kommentarer. Opsummering Et vigtigt resultat af denne undersøgelse er for LNS at få afdækket, og dernæst taget stilling til, hvilke indsatsområder LNS kunne koncentrere sig om indsatsområder, som både vil styrke LNS, den enkelte behandler samt alternativ behandling som sådan. Der skal til stadighed skabes bedre vilkår i samfundet for den alternative behandling, så behandlerne har et uproblematisk rum at ekspandere ind i, men samtidig skal den enkelte behandler også være i stand til at udfylde det rum, så der opnås respekt og anerkendelse fra klienter, omgivende befolkning samt (måske) politikerne. Undersøgelsen af behandlerne har belyst mange aspekter af det alternative behandlerliv, og meget kunne problematiseres, men de tre overordnede spørgsmål, vi har forholdt os til, er: 1. Behandlernes ønsker til en sammenslutning eller forening (et ideal) 2. Behandlernes nuværende situation 3. Behandlernes vurdering af LNS 1. Behandlernes ønsker til en sammenslutning eller forening: idealbilledet (2-5) Er der overhovedet behov for en sammenslutning/forening? Det synes 95 pct., og mht. aktiviteter ønsker 41 pct., at den skal udbrede kendskab til alternativ behandling, 32 pct. vil gerne have mulighed for fagligt fællesskab og uddannelse, 27 pct. ønsker arbejde for ligestilling med konventionel behandling. En vigtig mission for sammenslutningen ser altså ud til at være arbejde med markedsføringsstrategier rettet mod både befolkningen og det etablerede system. Det vil glæde ca. 3/4. Direkte spurgt om bestemte aktiviteter, prioriteres ønskerne således (gruppe 3 spørgsmål): Konferencer om KAB: 95 pct., info til terapeuter: 86 pct., promovering 81 pct., faglig udvikling: 76 pct., forskning: 71 pct., hjælp til klinikdrift: 71 pct., kvalitetssikring: 71 pct., politisk arbejde 67 pct., harmonisering 57 pct. Igen ses stort fokus på markedsføring, udbredelse, kendskab og egenfaglig udvikling. Hvordan? Ikke underligt ønsker 50 pct., at ovenstående skal ske ved hjælp af oplysning, 18 pct. mener, der skal faglig udvikling til altså at behandlerne bliver dygtigere, og 18 pct. ønsker direkte politisk pres. Serviceydelser til den enkelte behandler i en sådan sammenslutning skulle for 82 pct. s vedkommende bestå af fagforeningstilbud som kurser, faglig udvikling, opdatering, advokatbistand, gode forsikringstilbud osv. (Se 2.4). Og hvad med kontingent? 91 pct. ønsker kontingenter. Omkring 1000 kr. alt afhængig af ydelserne ser ud til at være et acceptabelt leje Meningsmåling behandlere Page 1

2 Kommunikationsformer i en sådan sammenslutning: Med bestyrelsen vil 86 pct. umiddelbart vælge mail og nyhedsbreve. 14 pct. en blog. Men medlemmerne imellem fordeler det sig anderledes: 33 pct. vil gerne blogge med hinanden, hele 24 pct. peger på, at der skal oprettes lokalgrupper, der taler sammen (de siger ikke hvordan, men det ser ud til, at der er ønsker om lokal kommunikation mellem behandlerne.) 19 pct. vil tale sammen via mail og kun 10 pct. via blad. Interessant i forhold til at diskutere NH s fremtid, som er den dyreste enkeltpost på LNS budget. Hvilket organiserende princip skal man bruge i denne sammenslutning? 57 pct. mener interesser, 52 pct. ønsker lokalforeninger (Spørgsmål 4) Muligheder for praksis: Hele 81 pct. ønsker alternative og konventionelle side om side: Kun 38 pct. ønsker, at KAB skal være gratis. 62 pct. ønsker en form for betaling, tilskud e.l., men understreger, at folk skal selv betale noget, og en nævner, at der kunne gives tilskud i forhold til succesfuld helbredelse. 43 pct. ønsker ikke kvalitetssikring af spirituel behandling, 33 pct. gør. (Spørgsmål 5) Konklusion: Behandlerne vil gerne slutte sig sammen. Foreningen skal arbejde for udbredelse, kvalitetsforbedringer og ligestilling og skal også fokusere på fagforeningstiltag. Mange vil gerne have lokalforeninger, der kan arbejde sammen på tværs og gerne med den konventionelle behandler også. 2. Behandlernes nuværende situation (6) Problemfelter: 47 pct. har økonomiske vanskeligheder som alt. behandler, 14 pct. har geografiske (fx tyndt befolkede områder), 10 pct. har organisatoriske problemer. (Måske ønsker alt. behandlere at bo på landet, men de kunne med fordel slå sig sammen om et behandlersted/sundhedshus i en nærliggende by, deles om omkostningerne og gøre brug af det offentliges transportmuligheder til stedet.) Moms: 33 pct. betaler moms og 83 pct. af dem vil gerne undgå det (mangel på viden?) Uddannelse: Der er vægt på uddannelse. Mange har over 660 timer og også mange over Hvor meget er det i årsværk eller ECTS point den nye pointskala mellem EU-landene, som angiver graden af uddannelse den er et kig værd pct. har lært noget om indre hjælp. 1 ECTS - Europæiske Meritoverførselssytem (European Credit Transfer System) Det Europæiske Meritoverførselssystem (ECTS) er blevet udviklet for at gøre det lettere for institutionerne at anerkende det, de studerende har lært i udlandet ved at have en fælles opgørelsesenhed. ECTS-systemet er bl.a. baseret på nogle grundprincipper om information (om læseplaner og de studerendes præstationer) og anvendelse af ECTS (der angiver den studerendes arbejdsindsats). ECTS er en talværdi mellem 1 og 60, der tillægges kursusenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, som den studerende skal yde for at kunne gennemføre dem. De afspejler den forventede arbejdsbyrde for hver kursusenhed i relation til den totale arbejdsbyrde, der kræves for at gennemføre et fuldt akademisk studieår ved institutionen. Der skal tillægges ECTS til alle de tilbudte kursusenheder, hvad enten de er obligatoriske eller valgfrie. Der kan også tillægges ECTS til projektarbejde, erhvervspraktik og afhandlinger, når disse "enheder" udgør en normal del af uddannelsesforløbet, herunder også postgraduate grader såfremt der foretaget en bedømmelse af det indlærte stof. I ECTS repræsenterer 60 ECTS arbejdsindsatsen for et helt studieår, 30 ECTS svarer normalt til et semester og 20 ECTS til et kvartal. Der er ingen forbindelse mellem ECTS-angivelsen og kursusenhedens niveau eller sværhedsgrad. En kursusenheds niveau kan derfor ikke udtrykkes i ECTS og et mere krævende kursus skal ikke nødvendigvis have tildelt flere ECTS end et kursus på et lavere niveau. For at få tildelt ECTS skal den studerende have gennemført et kursus med et tilfredsstillende resultat og have opfyldt bedømmelseskravene. Den studerende får med andre ord ikke tildelt ECTS blot for at følge undervisningen eller opholde sig i udlandet, men skal opfylde de bedømmelseskrav, som værtsinstitutionen opstiller og godtgøre, at han/hun har fået det forventede udbytte af kursusenheden. Bedømmelsesproceduren kan antage forskellige former f. eks. skriftlige eller mundtlige eksaminer, kursusarbejde, en kombination af disse to former eller andre former såsom oplæg på seminarer. Taget fra: Pointsystemet ECTS-systemet opdeler et akademisk studieår i 60 ECTS-point. 1½ point svarer til en uges fuldtidsstudium (idet der uofficielt regnes med 40 timers arbejde). I Danmark erstattede ECTS-systemet det gamle STÅ (studenter årsværk) system. I det gamle system var en STÅ lig en studerendes gennemførelse af et studieår Meningsmåling behandlere Page 2

3 Hvordan følger behandlerne med? 76 pct. via trykte medier, 57 pct. også via personlig kontakt, og 48 pct. også med net. Dette taler imod at nedlægge NH, men også for at skabe mere personlig kontakt via messe, kurser, arrangementer, konferencer. Konklusion: Mange behandlere har rigtig mange timers uddannelse, og dette burde synliggøres, så ikke 47 pct. har økonomiske vanskeligheder. Der er nok af syge/usunde mennesker, der har brug for behandling. 3. Behandlernes vurdering af LNS (7) Hvorfor er du i LNS? 38 pct. ønsker at støtte den gode sag, 24 pct. pga. koda, politisk arbejde 14 pct. Vi kendes altså ikke specielt på egentlig fagforeningsarbejde, og her er måske en ekspansionsmulighed eller PR-mulighed for LNS. 57 pct. er tilfredse med vores udadvendte arbejde, 38 pct. mener der er plads til forbedringer. 72 pct. er tilfredse med vores interne arbejde (koda, blad, orientering, arrangementer, webside). Kommunikation med LNS: Bloginteresse: 71 pct., NH: 71 pct. (29 pct. ønsker forbedringer), nyhedsbrev: 66 pct., med bestyrelsen 62 pct. i orden, 19 pct. ønsker lokalgrupper. Mht. forsikring: De fleste af dem, der ikke har forsikringer, ønsker en via LNS. ISO er ukendt af 62 pct., og for 52 pct. betyder den noget, for 43 pct. betyder den ikke noget. RAB: 19 pct. er RAB-registrerede, 19 pct. ønsker en anden form for kvalificering. Stand på messe: Ja tak fra 48 pct., men 95 pct. bakker op om temadage. GF opbakning mangler pga. afstand 38 pct., og 24 pct. vil komme med et godt trækplaster. Konklusion: En del områder kunne opdyrkes/forbedres til glæde for behandlerne og LNS. Resurserne efterlyses. Læs mere på: Meningsmåling behandlere Page 3

4 Opgørelse med tal og kommentarer 1. Behandlere, typer der har deltaget i undersøgelsen Jylland: 1Kinesiolog og kraniosakral, body mirror healing 2kinesiolog, exam. zoneterapeut 3spirituel vejledn., kanalisering 4akupunktør 5kirologi 6fodterapeut 7Healing og massage 8Hypnoterapeut, familiebeh. Parterapi, indiv. terapi 9Healing, energiplaster Sjælland: 1. Formidler af Bruno Grønings guddommelige kraft 2. Healing, massage, transformationsterapi 3. Zoneterapi, healing, astrologi, lydhealing 4. kinesiolog 5. zoneterapeut (personligt medlem) 6 zoneterapeut, øreakupunktør, kiroterapi 7. kinesiolog 8. Coach, sundhedskonsulent 9Biopat 10fodterapeut 11Massør og Akupunktør 12Regressionsterapeut, forløsning af energier 13 Intet svar (I alt 22 indtil nummer 2.5 inkl., hvorefter 1 forlader undersøgelsen) 2. Organisation Respondenter: 22. Jylland 9, Sjælland 13. Jeg vil godt starte med at stille dig nogle spørgsmål, der ikke specielt har gøre med dit medlemskab af LNS, men mere med organisering af de alternative behandlere. Hvis nu du forestiller dig, at der ikke var nogen behandlerorganisationer, og vi skulle starte helt forfra med at etablere en behandlerorganisation, hvad vil du så svare på følgende spørgsmål 2.1 Er der behov for, at alternative behandlere organiserer sig eller slutter sig sammen i foreninger? Jylland: ja 8 nej 1 Sjælland: ja 13 nej 0 I alt: ja: 21 = 95% nej: 1 = 5% Der er brug for fagligt netværk til formidling og udveksling, for at skabe nyt og få nye input, talerør, fremme forståelse, støtte hinanden, netværk genererer energi, erfaringsudveksling, kan flytte i flok, sammen gå Meningsmåling behandlere Page 4

5 mod læger, tale vore interesser, trængt socialt Løs struktur uden vedtægter er sagen. Det skaber kævl og magtmennesker 2.2 Hvad skulle en sådan forening arbejde for? Udbredelse Jylland: 6 Sjælland: 3 I alt: 9 = 41% Gøre folk opmærksomme på forskellige behandlinger, at de virker. Bruge læger, der siger det virker. Udbrede kendskab til den måde vi arbejder på, markedsføre os, stå frem med budskaber, sprede viden om muligheder for selvhjælp til at holde sig rask Politisk pression Udbredelse af den holistiske ide, holisme mennesket som en helhed. Fortælle omverden at vigtigt at se sundhed mere holistisk Fagligt fællesskab/uddannelse Jylland 1 Sjælland 6 I alt: 7 = 32% Arbejde for økonomisk fællesskab, mødes, udveksle erfaringer, nyheder. Give deres tilstedeværelse vægt ligesom andre faglige sammenslutninger. Rammer for sociale og faglige sammenhænge. Også etisk. Fælles mål. Vide hvad man har med at gøre Bakke behandlerne op Uddannelse og viden af alt. behandlere, så det bliver seriøst Ligestilling med etablerede Jylland: 2 Sjælland: 4 I alt: 6 = 27% Få behandlerne godkendt af myndighederne, bedre samarbejde med det etablerede, modvirke forbud, stå stærkt. Alternativ behandling som en del af sygesikringen Mere statstilskud til vor undervisning Anerkendt de rigtige steder, i lægehuse, kendskab til KAM, anerkendelse 2.3 På hvilken måde skulle foreningen nå de resultater? Ved oplysning: Jylland: 6 Sjælland: 5 I alt: 11 = 50% Meningsmåling behandlere Page 5

6 Finde dem der var åbne og kunne holde seminarer med læger, lave kurser og oplyse om terapeutisk arbejde. Snakker højt, mødes, hjemmeside, få befolkningen med, så kommer politikerne med, så kommer pressen. Lokalaviser bombarderes med cases, kender evt. personer, udbredelse af succeshistorier dagblade, radio. Ved at være meget fremme i presse og medlemsblad med nyt, ved at mange støtter op Oplysning af befolkningen, lade presset komme nedefra Gå i spidsen for at udbrede kendskab Samles 1 gang månedligt el mødes 1 gang månedligt, komme med statistikker over resultater. Faglig udvikling/uddannelse/forskning Jylland: 1 Sjælland: 3 I alt: 4 = 18% Så medlemmerne kommer til at stå stærkere, kurser osv. Forskning, fælles målsætning, gode ledere der kan synliggøre målene. Selv yde en indsats. Indbyrdes udveksler erfaringer. Konfrontere dem, der ikke virker seriøse Ligesom alle andre fagforeninger. Der dukker måske nye fag op, der kræver en fagforening. Man kan få inspiration fra IT-området til at lave en fagforening. Politisk pres Jylland: 1 Sjælland: 3 I alt: 4 = 18% Politisk pres, påvirke politikere, pressen Pres på partier, så naturmedicin ikke bliver forbudt. Det skal have love til at eksistere, selvom det ikke er lægeundersøgt. Ved ikke Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% 2.4 Hvad skulle en sådan forening have af serviceydelser specielt for dig? Faglig udvikling, fagforeningstilbud og oplysning Jylland: 9 Sjælland: 9 I alt: 18 = 82% Gode forsikringer, praktiske ting, koda, rådgivning om praktiske forhold, RAB-registrering, tilfredshedsundersøgelser, sørge for jævn fordeling af behandlere Interessegrupper, rum til mødes med åbent sind, kom ud i hele landet. Group care, stille spørgsmål til kolleger, fagligt forum, skal lære af hinanden, formidling både alment og specifikt, netværk, lytte: hvad kommer af nye ideer, medlemsblad, foredrag Skoleaktiviteter. Man kan sammenligne med andre skolers aktiviteter. Advokatbistand, overenskomst med sygesikringen, undervisningstilbud Meningsmåling behandlere Page 6

7 Korte nyhedsbreve med link til mere læsning og uddybning. Lobbyisme for sund livsstil, medlemsblad, oplysningsforum Ved ikke/ingen Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% 2.5 Hvordan skulle en sådan forening finansieres, og med hvor stort et kontingent årligt for den enkelte? Kontingenter Jylland: 8 Sjælland: 12 I alt: 20 = 91% Kontingentstørrelse: efter hvor meget man har efter indtægt, skal aftales demokratisk, bør være en stor org. med alle foreninger under sig, ikke for højt, sæt som man vil, hvis det kan trækkes fra, udgifter skal dækkes. ca. 2000, 4000 rimeligt med lønnet stab, 2000 årligt Kommer an på hvad man får: , 600, 1000, 2000 for meget, Andet Jylland: 1 Sjælland: 1 I alt: 2 = 9% Udveksle tid og tjenester, bytteringe, ikke penge, kun til enkeltstående formål. Ved ikke 2.6 Ville du selv være interesseret i at deltage i arbejdet? Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Jylland: ja 6 nej 3 Sjælland: ja 5 nej 7 I alt ja 11 = 52% nej 10 = 48% 2.7 Hvad kunne du i givet fald byde ind med? Respondenter: God til sprede nyheder. Gå på net, finde ting give videre, arrangere foredrag fx. Pionerarbejde forskning Opslag ophænges i byen og i forretningerne. Fortæller når jeg møder nogen. Lave interviews, tale med medlemmer, Personlige kvaliteter, ideer, entusiasme Vores åndelige arbejde Min erfaring. Erfaring, for jeg har prøvet det, engagerer mig i fagligt arbejde Praktisk arbejde, medlemsregister 2.8 Hvordan skulle kommunikationen foregå: a. mellem bestyrelse og medlemmer? Meningsmåling behandlere Page 7

8 Mail/nyhedsbreve: Jylland: 9 Sjælland: 9 I alt: 18 = 86% Lukket forum/blog Jylland: 1 Sjælland: 2 I alt: 3 = 14% Desuden nævner 4 møder, 3 blad, tidsskrift, 1 SMS, 1 tilfredshedsundersøgelser b. medlemmerne imellem? Blog/forum Jylland: 3 Sjælland: 4 I alt: 7 = 33% Interessegruppe/lokalgruppe Jylland: 1 Sjælland: 4 I alt: 5 = 24% Mail Jylland: 4 Sjælland: 0 I alt: 4 = 19% Blad Jylland: 0 Sjælland: 2 I alt: 2 = 10% Ved ikke: 3 = 14% 3. Hvilke aktiviteter? Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu spørger jeg, hvad du synes en sådan forening skal beskæftige sig med. - Du skal svare ja måske,ved ikke nej 3.1 Forskning Jylland: ja 8 nej 0 måske 1 Sjælland: ja 7 nej 2 måske 3 I alt: ja 15 = 71% nej 2 = 10% måske 4 = 19% Kommentar: Meningsmåling behandlere Page 8

9 Må ikke være finansieret af medicinalindustrien 3.2 Politisk påvirkning Jylland: ja 7 nej 1 måske 1 Sjælland: ja 7 nej 3 måske 2 I alt: ja 14 = 67% nej 4 = 19% måske 3 = 14% 3.3 Oplysningsvirksomhed til terapeuterne. Jylland: ja 8 nej 1 måske 0 Sjælland: Ja 10 nej 1 måske 1 I alt: ja 18 = 86% nej 2 = 10% måske 1 = 5% Faglige oplysninger, forskning, viden om ernæring, ny viden og forskningsresultater. Åndsvidenskab og naturvidensk. møder hinanden Lovgivning, forbud Behandlinger der virker Undervisningstilbud, nye tiltag 3.4 Lønforhold for terapeuter a la fagforening Jylland: ja 1 nej 6 måske 2 Sjælland: ja 2 nej 7 måske 3 I alt: ja 3 = 14% nej: 13 = 62% måske 5 = 24% Vejledende tariffer ønskes 3.5 Med hjælp til opbygning af en praksis Jylland: ja 6 nej 1 måske 2 Sjælland: ja 9 nej 1 måske 2 I alt: ja 15 = 71% nej 2 = 10% måske 4 = 19% regnskab, told/skat/moms, administration, tilskudsordning, revisor, bogføring, annoncering, markedsføringsdata, regler, omkostninger. Via åbent forum på nettet el. halvårlige infomøder, kurser nyhedsbreve. Være positiv trods bundlinje, Et specifikt iværksætterkursus, hvordan bygges praksis op. Hjælp til at få klienter, kliniketablering, være sparringspartner Uddannelser, godkendelse. 3.6 Skal en sådan forening beskæftige sig med sekretariatshjælp Jylland: ja 2 nej 2 måske 5 Sjælland: ja 5 nej 3 måske 4 I alt: ja 17 = 33% nej 5 = 24% måske 9 = 43% Køb den ydelse Meningsmåling behandlere Page 9

10 3.7 Med at skaffe goder til medlemmerne Jylland: ja 4 nej 4 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 2 måske 5 I alt: ja 9 = 43% nej 6 = 29% måske 6 = 29% 3.8 Med at lave stormøder/konferencer med fokus på alternativ behandling Jylland: ja 9 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 11 nej 0 måske 1 I alt: ja 20 = 95% nej 0 måske 1 = 5% 3.9 Skal en sådan forening beskæftige sig med faglig udvikling eller videreuddannelse? Jylland: ja 7 nej 2 måske 0 Sjælland: ja 9 nej 1 måske 2 I alt ja 16 = 76% nej 3 = 14% måske 2 = 10% Ikke lave kurserne, men stille krav til at kurserne er dækkende og kan opfylde krav til visse standarder Kurser der henvender sig til fagene, kvalitetsstempel Kiroterapi, kost, workshops, danne fællesskab, kurser, foredrag, tværfagligt samarbejde 3.10 Skal en sådan forening beskæftige sig med promovering af alternative behandlingsformer til befolkningen? Jylland: ja 9 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 8 nej 3 måske 1 I alt ja 17 = 81% nej 3 = 14% måske 1 = 5% 3.11 Skal den beskæftige sig med kvalitetssikring, f.eks. kvalitetsstempel og certificeringsordninger Jylland: ja 6 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 9 nej 2 måske 1 I alt: ja 15 = 71% nej 4 = 19% måske 2 = 10% Fordi det er en jungle, undgå mistanke, ved hvad vi står for, løfte tilliden. For at undgå snyd, overbetaling, de ufine skader de andre Hvis ikke det virker, skal man henvise. Mål på resultater Noget for spirituelt, meget alene Skal have et vist niveau Fordi befolkningen er tvivlende over for alternativ beh. Det smitter af på politikerne 3.12 Skal den beskæftige sig med den enkelte behandlers synliggørelse Jylland: ja 3 nej 5 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 7 måske 0 I alt: ja 8 = 38% nej 12 = 57% måske 1 = 5% 3.13 Skal den beskæftige sig med harmonisering af alternative sundhedsydelser internationalt? Jylland: ja 4 nej 2 måske Meningsmåling behandlere Page 10

11 Sjælland: ja 8 nej 2 måske 2 I alt: ja 12 = 57% nej 4 = 19% måske 5 = 24% Anerkendelse af uddannelse I Norden Så går der regler i det 3.14 Skal den beskæftige sig med eller stå for noget andet? Beskæftige sig mere med lokalområder Respekt og troværdighed vær god og kærlig Hvor i landet der er jobmuligheder 4. Organiserende princip (her kan der være flere svar) Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Skal organiseringen inden for en sådan forening ordnes efter 4.1 Fag, f.eks. behandlingsform Jylland: ja 4 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 6 måske 1 I alt: ja 7 = 33% nej 8 = 38% måske 2 = 10% 4.2 Interesser Jylland: ja 8 nej 0 måske 0 Sjælland: ja 4 nej 2 måske 3 I alt: ja 12 = 57% nej 2 = 10% måske 3 = 14% 4.3 Efter registreret/ikke registreret behandler Jylland: ja 1 nej 7 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 5 måske 1 I alt: ja 4 = 19% nej 12 = 57% måske 2 = 10% 4.4 Fysisk manipulerende - ikke fysisk behandler (f.eks. spirituel behandler) Jylland: ja 3 nej 6 måske 1 Sjælland: ja 3 nej 6 måske 1 I alt: ja 6 = 29% nej 12 = 57% måske 2 = 10% 4.5 Lokalforeninger med forskellige behandlertyper Jylland: ja 6 nej 2 måske 1 Sjælland: ja 5 nej 3 måske 2 I alt: ja 11 = 52% nej 5 = 24% måske 3 = 14% 4.6 Skulle den organiseres på anden måde? Meningsmåling behandlere Page 11

12 Lad folk selv danne netværk og komme derind hvor de vil. Søg fællestræk Alle være sammen, ingen opdeling Fint, hvis man kan få lokale foreninger til at fungere. Efter strategiområder. Hvis man på en generalforsamling vælger nogle strategier, kan man vælge at gå ind i en sådan gruppe. På tværs af beh.typer Regioner bedst 5. Muligheder for praksis 21 respondenter. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu vil jeg gerne høre din mening om forskellige muligheder for praksis 5.1 Ønsker du alternativ behandling og konventionel behandling side om side i lokale sundhedshuse? Jylland: ja 8 nej 1 måske 0 Sjælland: ja 9 nej 2 måske 1 I alt: ja 17 = 81% nej 3 = 14% måske 1 = 5% Kan ikke undvære hinanden, fint med mere samarbejde Kunne lette henvisning, flere bruger/accepterer Kan lære af hinanden Kun hvis man er registreret Lægerne vil ikke høre 5.2 Ønsker du, at den alternative behandling skal være gratis for brugeren og patienten? Jylland: ja 3 nej 6 måske 0 Sjælland: ja 5 nej 7 måske 0 I alt: ja 8 = 38% nej 13 = 62% måske 0 Flere ville bruge og acceptere det. Mange ville godt bruge alt.beh.,hvis betale mindre, ligesom med kosttilskud. For at behandlingsformerne kan blive brugt mere Ligestillet med det offentlige Alle skal have råd Ikke gratissamfund, valgfrihed, heller ikke hos lægen, selv tage ansvar for egen krop, gør folk umotiverede. Skal betale noget også i sundhedsvæsnet. Mødes: Alt. beh koste mere, læger mindre, noget-for-noget princippet Der er ikke noget der er gratis i dag. Der kunne godt være et tilskud Sundest hvis folk betaler noget, for derved tager de ansvar for eget helbred Ellers bliver ikke taget alvorligt Meningsmåling behandlere Page 12

13 Hjælper kun når selv betaler, demonstrerer motivation Brugerbetaling, også hos læger Ikke fuldstændig gratis, men en bonusordning, hvis man bliver helbredt. 5.3 Skal spirituel behandling kvalitetssikres? Jylland: ja 3 nej 5 måske 1 Sjælland: ja 4 nej 4 måske 4 I alt: ja 7 = 33% nej 9 = 43% måske 5 = 24% Ved at spørge klienterne Det er vigtigt, at man er registreret under en eller anden form Fordi, hvor får behandleren sin viden fra? De skal ikke nævne noget om død og sygdom, f.eks. som clairvoyant, det er uetisk. Etik betyder meget. Det er vigtigt, at den behandler man går til, er seriøs. Ikke muligt. Ikke kvalificeret til det. Ikke kvalitet nok i spirituel behandling. Fungerer godt uden Kan snydes med. Klienter må selv godkende. Kun hvis de selv er interesserede. Mere at have nogle overordnede retningslinjer. Som en vejviser for brugeren. 6. Dig SOM BEHANDLER Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: 12 Nu spørger jeg dig om nogle personlige forhold for dig SOM BEHANDLER: - Du skal svare Ja Måske, Ved ikke eller Nej 6.1 Har du problemer med at klare dig som behandler? Økonomisk? Jylland: ja 5 nej 4 måske 0 sjælland: ja 5 nej 5 måske 2 I alt: ja 10 = 47,6% nej 9 = 42,8% måske 2 = 10% Juridisk og lovgivningsmæssigt? Jylland: ja 0 nej 7 måske 2 Sjælland: ja 0 nej 10 måske 2 i alt ja 0 nej 17 = 81% måske 4 = 19% Fagligt? Jylland: ja 0 nej 7 måske 2 Sjælland: ja: 0 nej 10 måske 2 I alt: ja 0 nej 17 = 80,9% måske.4 = 19% Meningsmåling behandlere Page 13

14 6.1.4 Organisatorisk? Jylland: ja 0 nej 9 måske 0 Sjælland: ja 2 nej 7 måske 3 I alt: ja 2 = 10% nej 16 = 76% måske 3 = 14% Geografisk? Jylland: ja 2 nej 6 måske 1 Sjælland: ja 1 nej 9 måske 2 I alt: ja 3 = 14% nej 15 = 71% måske 3 = 14% 6.2 Er du momsfritaget? Jylland ja 5 nej 4 Sjælland ja 9 nej 2 ved ikke 1 I alt: ja 14 = 67% nej 6 = 33% ved ikke 1 = 5% Vil du gerne være det? ja 5 (83% af de 6 nej) nej 1 (17% af de 6 nej) 6.3 Hvor mange timers uddannelse har du som alternativ behandler? Jylland: ca.560, , ved ikke, > 660, > 800, 875, 300, > 700 Fodterapi er ikke alt. beh.! Sjælland: >1000, >1000, >1000, >660, >660, >660, ved ikke men mange, mange, ved ikke 6.4 Inkluderer din uddannelse som alt. behandler indre hjælp eller undervisning? Jylland: ja 7 nej 2 Sjælland: ja 9 nej 3 I alt: ja 16 = 76% nej 5 = 24% 6.5 Hvad skulle ændres for at du bedre kunne praktisere din behandlingsform? Ikke noget/alt fint: Jylland: 3 Sjælland: 6 I alt: 9 = 43% Markedsføring: Jylland: 2 Sjælland: 3 I alt: 5 = 24% Bedre til at sælge sig selv, anerkendelse fra det etableredes side, flere kunder, få budskabet ud i alle kroge At det etablerede og alt. taler sammen, vil gerne bruge det inden for sygehusene. Tværfagligt samarbejde og uddannelse: Jylland: 3 Sjælland: Meningsmåling behandlere Page 14

15 I alt: 3 = 14% Samarbejde med foreningen eller andre behandlere, som kunne henvise til hinanden i lokalområderne. Placering: Jylland: 0 Sjælland: 2 I alt: 2 = 10% Andet: 2 Min alder, mere tid 6.6 Hvordan følger du med i udviklingen inden for naturterapi? (Kan svare flere steder) Trykte medier, TV: Jylland: 6 Sjælland: 10 I alt: 16 = 76% Personlig kontakt/kurser Jylland: 7 Sjælland: 5 I alt: 12 = 57% Nettet: Jylland: 6 Sjælland: 4 I alt: 10 = 48% 6.7 Er der et problemområde, du gerne vil uddybe? Jylland: Læger ser forkert på os. Svært at sige, at man er alternativ behandler, ikke accept. For mange ved for lidt inden for ernæringsområdet, rådgiver forkert. Mange ved for lidt om kost inden for alternativ beh. Kost betyder alt for godt liv. Alternativ beh. der drikker cola light uha! Sjælland: Useriøse behandlere smitter af på de seriøse. Sygeplejerskerne må ikke bruge deres alt. beh. på sygehusene, men patienten må gerne tage en behandler ind på sygehuset. Ja, der skal skelnes mellem indre og ydre undervisning i spørgsmålet om uddannelse, ellers er det irrelevant. 7. Dig som LNS-MEDLEM Respondenter: 21. Jylland: 9, Sjælland: Meningsmåling behandlere Page 15

16 Nu kommer der spørgsmål, der handler om dig som LNS- MEDLEM 7.1 Hvorfor har du meldt dig ind i LNS? God sag Jylland: 0 Sjælland: 8 I alt: 8 = 38% Kommentarer: Støtte en forening der støtter mit (reinkarnations-regressession) Det er bredt. Ting der kunne interessere mig personligt og i mit job Virkede som et godt område at støtte for aktivitet Mente god ide at være sammen Organisationen lyder spændende, og jeg er interesseret i at være et sted hvor man har med AB at gøre jeg regner med god hjælp og støtte, får bladet, tandsæbe får praktisk nytte God energi. Koda Jylland: 4 Sjælland: 1 I alt: 5 = 24% Politisk arbejde: Jylland 3 Sjælland 0 I alt: 3 = 14% Kommentarer: Udadvendt arbejde i toppen, til politikere, I arbejder med at skabe anerkendelse Holistsisk vinkel Jylland: 2 Sjælland: 0 I alt: 2 = 10% Kommentarer: I arbejder i den retning verden skal gå. Holistisk tankegang medicin, homøopatisk. Klamrer mig til dem der vil udbrede det holistiske Andet: 3 = 14% På anbefaling for længe siden Lars Mikkelsen fik mig ind. Ikke sv. 7.2 Er du tilfreds med LNS' arbejde udadtil? Jylland: ja 5 nej 4 ved ikke 0 Sjælland: ja 7 nej 4 ved ikke 1 I alt: ja 12 = 57% nej 8 = 38% ved ikke 1 = 5% Meningsmåling behandlere Page 16

17 Stort overskud og engagement Messer, viser I gør noget, blad kommer ud med budskab Nyhedsbreve er korte og klare Vær mere synlige og politiske Indspiste Københavnere, lav noget i Jylland Mere presse på. Alle de der har fået hjælp må gerne stå frem, LNS skal hjælpe med dette NH for små bogstaver 7.3 Er du tilfreds med det, LNS gør for dig? Jylland ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland ja 8 nej 1 ved ikke 3 I alt: ja 15 = 72% nej 3 = 14% ved ikke 3 = 14% Koda, blad, orientering, gode arrangementer, websiden Saml mere lokalt Nyhedsbrev for flippet, useriøst med det flower power vandmærke 7.4 Hvilken rolle har du i LNS om 5 år? Jylland: aktiv 1 medlem 5 ved ikke 3 Sjælland: aktiv 2 medlem 3 ved ikke 7 I alt: aktiv 3 = 14% medlem 8 = 38% ved ikke 10 = 48% 7.5 Hvis vi laver en blog, hvor vi kan informere hinanden og debattere, vil du så benytte den? Jylland: ja 9 nej 0 ved ikke 0 Sjælland: ja 6 nej 5 ved ikke 1 I alt: ja 15 = 71% nej 5 = 24% ved ikke 1 = 5% Ikke computer, orker ikke, ikke tid 7.6 Hvad synes du om medlemsbladet NaturHelse? Jylland: godt 6 mindre godt 3 Sjælland: godt 9 mindre godt 3 I alt: godt 15 = 71% mindre godt 6 = 29% Godt: varieret, orienterer bredt, gode artikler, lille pænt blad, nyheder om forskellige områder, informativt, godt spændende, varieret, holdt ajour Mindre godt: For lange artikler, for lille skrift, for kompakt, for docerende, for tæt skrevet, for små bogstaver, flere afsnitsoverskrifter, brug ikke plads på org.medlemmer, moderniser, udvid med jobannoncer, kursustilbud og bogsider Meningsmåling behandlere Page 17

18 7.7 Læser du vores nyhedsbreve? Jylland: ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland: ja 7 nej 4 ved ikke 1 I alt: ja 14 = 66% nej 6 = 29% ved ikke 1 = 5% For lange, lav links i stedet, mailkludder, ikke tid, ikke god til computer 7.8 Er kommunikationen med bestyrelsen optimal? Jylland: ja 7 nej 2 ved ikke 0 Sjælland: ja 6 nej 2 ved ikke 4 I alt: ja 13 = 62% nej 4 = 19% ved ikke 4 = 19% Bedre med lokalgrupper/regionsgrupper, kunne lave møder og større konferencer. Tilbagesvar på mail ønskes Prioriterer det ikke selv 7.9 Har du selv tegnet en ansvarsforsikring som alternativ behandler? Jylland: ja 8 nej 1 Sjælland: ja 6 nej 6 I alt: Ja 14 = 67% Nej 7 = 33% 7.10 Hvor? Via forening DA, Tryg, FDZ, Thisted, LASF (Landsf. Af Statsaut. Fodterapeuter), Købstædernes Forsikring Anbefal: Runa, Alm. Brand, Tryg, LASF 7.11 Hvis NEJ: Har du brug for en ansvarsforsikring via LNS? Jylland: ja 1 Sjælland: ja 4 nej: 2 I alt: ja 5 (af de 7 nej) = 71% nej 2 = 29% 7.12 Ved du, at LNS er ISO certificeret? Jylland ja 4 nej 5 Sjælland ja 4 nej 8 I alt: ja 8 = 38 % nej 13 = 62% 7.13 Hvad betyder LNS' ISO certificering for dig? Jylland: noget 5 intet 4 ved ikke 0 Sjælland: noget 6 intet 5 ved ikke 1 I alt: noget 11 = 52% intet 9 = 43% ved ikke 1 = 5% Noget: Godt stempel at have, kvalitetsstempling, mere styr på tingene, procedurer godkendt, sikkerhed for medlemmerne, tænker på noget professionelt, samarbejde i bestyrelsen er veldefineret Meningsmåling behandlere Page 18

19 7.14 Er du RAB-registreret? Jylland: ja 1 nej 6 ved ikke 2 Sjælland: ja 3 nej 8 ved ikke 1 I alt: ja 4 = 19% nej 14 = 67% ved ikke 3 = 14% Hvor: Healerringen, SAB, Biopatforening, DA 7.15 Kunne du tænke dig en anden form for registrering eller kvalificering? Jylland: ja 1 nej 4 ved ikke 4 Sjælland: ja 3 nej 7 ved ikke 2 I alt: ja 4 = 19% nej 11 = 52% ved ikke 6 = 29% Udtalelse fra klienter. Indføre en certificeringsordning på basis af klienttilfredshedsundersøgelser og beskrivelse af kompetencer Kompetencerne skal synliggøres. Bruger mund til mund 7.16 Hvis du kunne stå på vores stand til messer og præsentere dig selv, ville du så det? Jylland: ja 5 nej 4 Sjælland: ja 5 nej 7 I alt: ja 10 = 48% nej 11 = 52% Fortælle om mig, PR, oplysning, sjovt, kontakt med folk, gerne for LNS 7.17 Er det en god ide at holde temadage og lignende arrangementer i LNS-regi? Jylland: ja 9 nej 0 Sjælland: ja 11 nej 1 I alt: ja 20 = 95% nej 1 = 5 % Om hvad: Lindekilde, Curdorff, Flytlie Hvordan får gang i klinikken for nybegyndere, klarer sig økonomisk, googleoptimering + anden synliggørelse, Indre energier, Theta healing, artikler om forskning og e-sans, det spirituelle, placeboeffekt + tankens kraft Mit fag familiebehandling, børneopdragelse og anerkendelse af sig selv Om noget bredt, om zoneterapi, om kiroterapi, få folk til at forstå at man er human+ om positiv ånd +alle skal have hjælp ligegyldigt hvor dumme de er. Noget om kost og helbred, selvhelbredende krop og energi Fortælle om nogle sygdomme, diabetes, gigt, cancer 7.18 Hvad kunne få dig til at komme til næste generalforsamling? Jylland: mindre afstand 6 intet 1 trækplaster 2 Sjælland: mindre afstand 2 intet 2 trækplaster 3 tid 4 andet 1 I alt: mindre afstand 8= 38 % intet 3= 14% trækplaster 5=24%tid 4=19%andet 1=5% Meningsmåling behandlere Page 19

20 Afstand: Læg i Vejle, på Fyn (Odense: Hotel Ansgar) Trækplaster: Et foredrag først, at vi har nogle saglige ting. Cremer, naturcremer, musikalsk oplevelse, sang (8. Før og nu) I 2005 stillede vi et udsnit af medlemmerne en række spørgsmål. Nu vil vi gerne stille dem igen for at få belyst, om der har været en udvikling på de forskellige områder: Ikke opgjort Meningsmåling behandlere Page 20

Resultat af MedlemsMeningsMåling blandt personlige medlemmer februar 2010

Resultat af MedlemsMeningsMåling blandt personlige medlemmer februar 2010 Resultat af MedlemsMeningsMåling blandt personlige medlemmer februar 2010 LNS har gennemført en medlemsundersøgelse baseret på telefoninterview (foretaget af bestyrelsesmedlemmer) i perioden december 2009-januar

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier:

Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH? Der er 3 medlemskategorier: DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI Kære homøopat Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som medlem i foreningen.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik Indhold Om frivilligpolitikken 2 Værdier 3 Hvad er frivillighed? 3 Frivillige aktiviteter 4 Frivillige kan forvente 5 Diabetesforeningen forventer 6 Uddybende dokumenter

Læs mere

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Diabetesforeningens Frivilligpolitik Diabetesforeningens Frivilligpolitik INDHOLD Om frivilligpolitikken Diabetesforeningen bygger en stor del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om man er valgt ind i en bestyrelse og dermed er

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse

Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse Zoneterapiskolen - Et naturligt valg af uddannelse EN UDDANNELSE MED FREMTID I Zoneterapiskolen Logos tilbyder FDZ zoneterapeutuddannelsen. Zoneterapeutskolen Logos ligger i Århus midtby, Guldsmedgade

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis

Jeg har selv iktyosis 7 Jeg er pårørende til en person med iktyosis Iktyosisforenings tilfredsheds analyse Iktyosisforeningen gennemførte i foråret 2009 en tilfredshedsanalyse blandt medlemmerne, som gik på ønsker og behov for aktiviteter i foreningen. Der blev i alt sendt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge

Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen. Udarbejdet af Lars Huge Medlemstilfredshed i Business Faxe Copenhagen Udarbejdet af Lars Huge Metode 377 inviteret og rykker én gang pr. e-mail 62 svar Svarprocent 16,4 % 2 Analysemodel Key metrics Samlet tilfredshed Loyalitet

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: La Universidad de Salamanca (USAL) Land: Spanien Periode:

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet

VEDTÆGTER for getahead.dk. Navn og hjemsted. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. 2 Formål og aktivitet April 2010 VEDTÆGTER for getahead.dk 1 Navn og hjemsted Netværkets navn er getahead.dk. Netværkets hjemsted følger den til enhver tid siddende kasserers adresse. Netværkets CVRNR er 32 63 95 69. Netværkets

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg så det som en god mulighed for at prøve at læse på et andet universitet og få snakket spansk. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Lingvistik Navn på universitet i udlandet: Universitat de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: feb 2012 Til: juli 2012 Udvekslingsprogram: ERASMUS Hvorfor

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia. Land: United Kingdom US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of East Anglia Land: United Kingdom Periode: Fra: 1. sept. 2011 Til: 31 dec. 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit?

ECTS-point. Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS-point Hvad er ECTS? Betyder ECTS, at uddannelsen er godkendt? Giver ECTS-point merit? ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL

FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Vejen konference 24.-26.11. 2014 Maja Pilgaard FRA GURU TIL GYMNASTIKSAL Yogakulturen som markedsplads YOGA I KØBENHAVN Tre store yogaudbydere de deler markedet? Yogaudøvere et homogent folkefærd med interessante

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER

UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Naturhelbrederen Dit alternativ... UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt. Har du evnerne og lysten til at hjælpe

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Forslag til Etisk Kode For Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Etisk Råd har udarbejdet en Etisk Kode, som de foreslår godkendes på Generalforsamlingen den 10. marts 2012. Det foreslås, at den Etiske

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Biologi. Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of the Sunshine Coast Land: Australien Periode: Fra:Juli 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Tilburg universitet Land: Holland Periode: Fra: August 2013 Til: December 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 21. maj 2008 J.nr. 7-205-01-1/1/HBI Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie (Hovedfag) samfundsfag (sidefag) Navn på universitet i udlandet: Gent Universitet Land: Belgien Periode: Fra: 9/2 2012 Til:9/7 2012

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere