KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Referat FU6 den 18/ Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Suppleant for ungdomsleder: Yvonne Nielsen (YN) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) AFBUD Ungdomsleder: Camilla Keller (CK) AFBUD Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og opfølgning på referat (FU5) 4. Meddelelser a. DBwF i. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 30/ ii. Struktur i DBwF b. KBU i. Grøndalscentret den selvejende institution 5. KBUs organisation 6. Økonomi a. Rejsetilskud til ungdomsstævne i Jylland b. Rejsetilskud ligaklubber 7. Turneringen a. 1. division / tidsramme b. Info skrivelse c. Dommerrapporter 8. Ungdom 9. Senior a. ibowl b. KM Mix c. 3 x unionskamp 10. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder LJ bød velkommen og bad MP om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Den fremsendte dagsorden blev godkendt med enkelte tilføjelser. LMS: Turnering/bowlingportalen MG: Ungdom KM Mix AS: Senior kredskamp :46/ BM Side 1

2 Ad. 3 Opfølgning på referat (FU5) Der var ingen opfølgning på referat af FU5, som samtidig blev godkendt. Ad. 4 Ad. 4a Meddelelser DBwF LJ fortæller om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i forbundet, hvor han blev overrasket over, at den ekstraordinære indbetaling blev vedtaget som en del af budgettet for Er lidt ærgerlig over, at Gert Nielsen fra talerstolen oplyste, at KBU internt havde besluttet at betale dette for KBUs medlemmer. I den forbindelse blev de andre unioner spurgt af dirigenten om de havde samme planer. LJ havde den opfattelse, at repræsentanterne fra JBU var splittet der var ikke fælles fodslag. LJ kunne godt ønske, at man havde skåret mere i budgettet for 2015 men indbetalingen blev i hvert fald vedtaget. LJ fortsætter med at fortælle, at der var 3 kandidater til formandsposten. Torben V. Andersen blev valgt til ny formand. Hans Græsvig blev ny næstformand. Leif Hansen fik en bestyrelsespost Det blev besluttet ikke at vælge en suppleant så denne post er vakant. LJ var stiller for Kim T. Andersen men fandt det mærkeligt, at det var KBU der skulle anbefale en kandidat fra JBU. MG indskyder, at der ligger et referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på bowlingklubben Stenhusets hjemmeside. LJ fortsætter med at fortælle om den nye struktur. Der var i går møde i strukturgruppen. Man diskuterede forholdet mellem politik og det administrative. Her gav Torben Bundgaard fra DIF en fornuftig forklaring til, hvordan man kan gøre det. Der har været nævnt en række opgaver, og Bowlingportalen og IT kommer til at ligge under det administrative. Der var stor diskussion om, hvordan styregruppen ser selve opgaven nede fra klubberne, via hallerne og den vej op. Det vil sige, at der i stedet for en kreds vil være et udvalg, som klubberne skal rette henvendelse til, hvis der skal være aktiviteter og meget mere arbejde er der ikke i kredsen i dag. Man kan tænke sig et sportsligt udvalg der sidder i hallerne. Vi prøver at lave en plan, hvor man undgår for mange niveauer det er klubberne selv der bestemmer, men man har brug for en sportslig kontakt i hver hal. Der vil ligge en række opgaver for den økonomiske og den sportslige arbejdsgruppe. For den økonomiske arbejdsgruppe og den sportslige er der også opgaver. LM fortæller, at der er møde i den økonomiske arbejdsgruppe på mandag. LMS fortæller, at der er møde i den sportslige arbejdsgruppe i næste uge. LJ fortæller videre, at man i strukturgruppen har talt om fusion mellem unionerne. JBU er indstillet på at afskaffe unionen de mangler en kasserer efter at Hans Græsvig er trådt ind i forbundsbestyrelsen :46/ BM Side 2

3 Den nuværende ungdomsleder har forladt ungdomsudvalget, og man peger på Helle Sørensen som ny ungdomsleder. Helle sidder pt. i JBUs bestyrelse. JBU indkalder til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor man stille og roligt vil køre unionen væk. Vedrørende en fusion mellem KBU og SBwU, så har LJ talt med Peter Halgreen om, hvordan vi skal komme videre. Vi er nødsaget til at lave et eller andet stykke arbejde. Der planlægges et møde med 3-4 personer fra hver union, som skal udarbejde et oplæg. Det er vigtigt at vi har en plan, når vi kommer frem til repræsentantskabsmødet. Vi skal være forberedt på, hvad der skal ske med de to unioner. LJ mener, at der fra KBU skal deltage: MP, LJ, LM og BM (som sekretær). LM mener også, at vi skal have den sportslige del af vores organisation repræsenteret ved LMS. LJ udarbejder et forslag, som sendes ud til FU. IS spørger ind til den nye struktur med kredsene mener bare at det er et nyt navn. LJ fortæller, at man vil fjerne det politiske. Der skal ikke være vedtægter, og der skal ikke være politisk valgte medlemmer. I dag hvor det er klubberne der bestemmer det hele, der ligger kredsene og svæver mellem de to lag, og de har ingen politisk indflydelse. KBU bestemmer heller ikke noget, med det er KBU der samler trådene. Vi kan forsøge at påvirke men ellers kan vi ikke noget. MG spørger ind til, hvordan man har tænkt sig en bowlinghal uden regler og uden retningslinjer. Hvordan vil man sikre, at der sker noget? LM er enig, der er helt sikkert ingen klubformænd der vil tage ansvar. MG mener som minimum, at der skal laves regler for, hvordan vi finder dem der skal varetage opgaverne. LJ gør opmærksom på, at det er klubberne der bestemmer, og de skal finde ud af det interne. Er dog enig i, at der skal være nogle retningslinjer. Vi må sige ganske klart, at udviklingen ikke er kommet efter at der er klubberne der har overtaget mandaterne. MG frygter, at ingen tager ansvar i de haller hvor der er mange klubber i haller med kun én klub, der skal det nok gå. LM mener, at der skal vælges en kontaktperson, som har kontakten med klubberne LJ mener, at det er klubformændene der har ansvar for samarbejde. MG mener fortsat at der skal være regler, ellers springer folk over. De er kun interesseret i at spille bowling. YN undrer sig over om der fortsat skal være en regionsbestyrelse uden politisk indflydelse. Hvad med turneringen? Man får ikke klubberne til selv at finde ud af det. Diskussionen fortsatte med en masse input til LJ til det næste møde i strukturgruppen. YN spørger ind til, om man fortsat vil bibeholde bowlingportalen. LM mener at denne diskussion skal tages under turneringen (punkt 7) YN beklager sig over, at man ikke kan indtaste resultater for ungdommen fordi vi har en turnering som ikke findes. MP afslutter diskussionen med, at det vil kræve en større ændring i bowlingportalen :46/ BM Side 3

4 LJ fortæller videre, at han er blevet bedt om at finde en ny disciplinærformand fra Øst. Har været i kontakt med Jørgen Botting, som ikke er interesseret. Har tænkt på at tage kontakt til Dorthe Bjerregaard. LM ser ikke noget problem i, at Dorthe både sidder som sekretær for vores eget disciplinærudvalg samtidig med at hun bliver formand for disciplinærudvalget i forbundet. MG spørger ind til hvad der sker med formuen i KBU den dag, hvor der kommer en sammenlægning af KBU og SBwU. Der er enighed om, at formuen skal placeres i en fond til fordel for KBU spillere (så det kun er KBU klubber der kan søge midler fra fonden ud fra bestemte kriterier). LJ afslutter med, at det ved en sammenlægning er den sportslige aktivitet der er det centrale. Herefter en kort diskussion om, hvorvidt FBwU skulle høre med til Øst eller til Vest. Ad.4b KBU LJ fortæller om Grøndalscentret, at der er fremsendt en forpagtningsaftale som indeholder både bowlingbaner og cafeområde. Den sidste mekaniker har lige fået nyt job. Klubberne i Grøndal er blevet orienteret om, at de overgår til bowlernes hal. Man skal nu i gang med at forhandle turneringspriser for 1. halvår af 2015 og der vil komme en officiel henvendelse til KBU. MG spørger ind til hvad der vil ske, hvis der er hold der trækker sig, fordi turneringen bliver for dyr i Grøndal. LMS fortæller, at der er sendt brev ud til alle klubber om, at vi ikke kender priserne for 1. halvdel af Der var herefter en kort diskussion om, hvad man forventer omkring en prisstigning i Grøndal og hvilke rettigheder vi har i forhold til den kontrakt der er indgået. YN spurgte LJ direkte om han skal ansættes i Grøndal. Hertil svarer LJ, at der har været en annonce om en daglig leder, og den har han søgt. Men lige nu arbejder han kun på projektet. Der var herefter kort diskussion om ulempen der kunne opstå med to kasketter. Det er vigtigt, at det er klart for alle, at det er LJ som person der er involveret og at det IKKE er KBU der er involveret. MG mener, at hvis LJ har gjort dem opmærksom på at det er ham og ikke KBU så er det OK. MG fortæller videre, at han var i Grøndal sidste weekend (hele dagen), det kan godt være at klubberne bakker op, men der er mange spillere der ikke bakker op omkring den nye selvejende intuition. Der er en utilfredshed hos nogle af bowlerne derude. Ad. 5 KBUs organisation Ingen emner :46/ BM Side 4

5 Ad. 6 Økonomi Der er ikke fremsendt en budgetkontrol til dette møde. LM fortæller, at der siden sidst er gennemført en række betalinger, men ikke noget der ødelægger budgettet. Unionskampen på Fyn er betalt, og den blev noget dyrere end budgetteret. LM fortæller videre, at forbundet mangler penge til driften af bowlingportalen. Forbundet mener at unionerne har indvilget i at betale. Det korte og det lange er, at unionerne i fællesskab skal betale tilsammen. LM fortæller, at han har udgiftsført KBUs andel på den konto der hedder medlemsinformation. MG spørger ind til, om vi som union kan forlange, at der sker noget udvikling når vi betaler. LM slår fast, at det vi har betalt kun er til selve driften. Tilretninger skal betales ved siden af, og på timebetaling. Det er et privat firma, og de må tjene styrtene på alle deres reklamer. MG sammenligner udgiften til drift af bowlingportalen, men den driftsudgift vi betaler til klubmodul (som er langt billigere). YN er interesseret i at vide, om man har undersøgt hvad det koster at lave ændringer til bowlingportalen. MG lært af erfaring, så bliver ungdomsturneringen lavet om hvert år. MP afslutter med, at vi vender tilbage til det på et senere tidspunkt. Ad. 6a Rejestilskud til ungdomsstævne i Jylland LM fortæller, at CK har ansøgt om tilskud til ungdomsstævner i Jylland. Problemet er, at der ikke et økonomisk overslag eller beløb i ansøgningen. Tilbage i 2011, da kreds 11 blev nedlagt, der besluttede vi, at de midler som var tilbage i kredsens kasse skulle anvendes som tilskud til fællestransport i forbindelse med ungdomsstævner i Jylland. Pengene blev dengang indsat på ungdomsfondens konto, og der burde være kr tilbage. De er dog spist op af underskud ved ungdomsstævner. MG mener, at der vel kan søges om de kr , som der burde stå. LM vil gerne have at det er en samlet ansøgning. YN fortæller, at CK har givet udtryk for, at hun vil søge om 2 gange kr. Man har i ungdomsudvalget en tro på, at hvis prisen kan holdes nede, så vil de unge mennesker også gerne deltage. Kan man tilbyde bustransport, så får man flere spillere med. Man kan evt. fylde bussen op med spillere fra de andre unioner. MG mener, at de øvrige unioner vel også skal være med til at betale. MP fortæller, at man har forsøgt med et tilsvarende tilbud før og der måtte man aflyse på grund af for få tilmeldinger. De sidste 2 år har man måtte aflyse busserne. YN mener ikke, at der var problemer med tilslutningen før i tiden. Der var en længere diskussion, og det blev besluttet, at der kan ydes 100 kr. i tilskud pr. person.- LM gør opmærksom på, dette tilskud kun dækker navngivne spillere :46/ BM Side 5

6 Ad. 6b Rejestilskud ligaklubber Der er kommet en ansøgning fra HOOK og Pin crackers om et ekstra rejsetilskud til ligaklubberne efter en henvendelse fra Ravnsborg, hvor de spørger ind til, hvad KBU vil gøre for deres klubber. LMS mener, at det er ligaklubberne der selv har besluttet, at ligaen skal forhøjes til 10 hold. LM fortæller, at vi har en rejsepulje. Det er besluttet, at denne rejsepulje kun dækker rejser øst for Storebælt. Hvis dette skal ændres, så må det komme som forslag fra klubberne. LJ mener fortsat, at der er klubberne selv der har bedt om at få ligaen udvidet og om at få ude/hjemmebane kampe. YN mener, at man skal udvide rejsepuljen, så ligaklubberne også kan få tilskud. En klub som Game On har ikke råd til at spille i ligaen på grund af de store rejseomkostninger. MG har fuld forståelse for problemet, men har svært ved at skulle fortælle sine spillere, at de skal betale mere for at ligaklubberne kan tage af sted. LJ mener ikke, at KBU har penge til ligaklubberne i rejsepuljen, og forbundet har nedskåret deres rejsepulje. Man burde fjerne alt det der hedder rejsepulje det må være nettoomkostninger når vi er ude og spille og så må klubberne bestemme hvad de vil. LM konkluderer, at problemet dukker op fordi klubber og forbund har sat sig i nogle udgifter og så er det lige pludselig KBUs ansvar at betale dette. LM anbefaler ikke, at vi dækker rejseudgifter for ligaklubberne. Herefter var der en længere diskussion om, hvorvidt man selv skal kunne bestemme hvor man vil spille. Et forslag kunne være, at man spiller liga i øst og i vest, og til sidst et slutspil. YN spørger ind til, hvordan man dækker den landsdækkende turnering som ungdommen spiller. MG svarer, at de får de penge, som man tidligere havde til landsynglinge og landsjuniorer. LM mener ikke, at KBU skal forøge vores underskud men klubberne kan komme med ændringsforslag til vores rejsepulje. Ad. 7 Ad. 7a Turneringen 1. division / tidsramme LMS tager fat i problemstillingen med, at der i 1. division kun er afsat 2½ time til en turneringskamp, og det kniber med at nå det. MP fortæller, at det i Glostrup tog 2 timer og 40 minutter at spille en kamp i 1. division. Ad. 7b Infoskrivelse LMS fortæller, at der er udsendt en infoskrivelse til alle klubber, og den ligger samtidig tilgængelig på KBUs hjemmeside :46/ BM Side 6

7 BM fortæller, at den er forsøgt udsendt til UB, men der gik noget galt i forsendelsen. LMS fortsætter med, at der også er sendt noget ud om ibowl, og at dette også kun er fremsendt til klubformændene. Ad. 7c Dommerrapporter LMS har fået en henvendelse fra Jørgen Botting som fortæller, at der mangler dommerrapporter ude i hallerne. LM mener, at det er problemet, at vi ved sæsonstart ikke distribuere noget til hallerne, som vi gjorde i gamle dage. MP indskyder, at alle kredsformænd har en nøgle til kontoret. MP tager hånd om det, og får udsendt dommerrapporter til hallerne. Bowlingportalen: LMS fortæller, at hun daglig får henvendelse fra klubber, hvor der er fejl i indtastede resultater. Det skal formidles ud, at problemer med licensnumre skal sendes til Michael Pedersen og problemer med indtastede resultater skal sendes til Lise Mollerup Sørensen. MG fortæller i den forbindelse, at der ved sidste OBG var 20 spillere som ikke kendte deres licensnummer. YN byder ind med, at hvis vi skal blive ved med at have bowlingportalen, så skal man kunne ændre i systemet. MP fortæller en lang historie om, hvad der er sket omkring bowlingportalen, og hvad man kan forvente sig. MG arbejder på en resultatformidlingsside til ungdomsturneringen. MP afslutter punktet med, at der også en sag omkring ligaen og bowlingportalen. Ad. 8 Ungdom MG fortæller, at der er lavet en indbydelse til KM MIX, med 25 baner ved hver start. Start lørdag 08:30 og 11:00. Hvis der er behov for det, så kan der indsættes en start søndag morgen. Det er ikke muligt at afvikle hele stævnet på en dag. Prisen vil blive 100 kr. pr. spiller det samme som sidste år. MG er bange for, at CK er ved at løbet sur i posten som ungdomsleder. Ungdomsudvalget arbejder videre. MG spørger ind til medaljer havde forventet at man have bestilt sammen med KM Mix for senior. MG foreslår medalje uden årstal, men et årstals bånd. MP bestiller medaljer. YN fortæller, at ungdomsturneringen nu skulle køre. Den første kamp skulle flyttes :46/ BM Side 7

8 inden turneringsstart, fordi der ikke var plads på det tidspunkt hvor kampen var planlagt. Johnny fra SBwU flyttede kampen. YN frygter at der dukker flere fejl op. Er specielt spændt på turen til Nakskov, hvor tidspunktet er ændret indtil flere gange. LMS fortæller, at hun har samme problem med kampe i Køge (de samme kampe er flyttet indtil 3 gange). YN fortæller, at CK ikke mener, at talentteamet har sin berettigelse mere. Alle der ville udtages blev udtaget. YN er ærgerlig over at man aflyser bowlingskolen så hurtigt. MG undrer sig, da det tidligere er besluttet, at en bowlingskole skal gennemføres bare der er en enkelt spiller. YN fortæller videre, at CK vil tage fat i Erik Madsen, omkring en løbende bowlingskole og så kan man melde sig til der dem der er interesseret kan deltage (og dermed få en ekstra træning). Den løbende bowlingskole vil også indeholde teori (det er noget som Erik Madsen går meget op i). Herefter var der en generel diskussion om den aflyste bowlingskole. LJ vil tage en snak med Jesper Mikkelsen. LJ taler om at erstatte bowlingskole 2 med en bowlingskole for ungdommen. YN ved ikke om CK har gjort noget ved det. Ad. 9 Ad. 9a Senior ibowl Der er sendt information ud, og den klub der forholdsmæssigt sælger flest slagsedler, får 2 billetter til DM. Vi har sendt den foreløbige ud i morgen sendes resten ud med slagsedler. Man har ikke fået fat i Kim T Andersen så man indberetter først efter 14 dage. Det er op til de enkelte klubber med der kommer mere information. KBU indgår i zone 7 og zone 8. Zonefinalen afvikles den 7/ i henholdsvis Rødovre og Tårnby (dommere i Rødovre bliver LM og BM). Landsfinalen afvikles i Ballerup den 14/ Gevinststørrelsen er sat lidt ned i forhold til sidste år. Der var herefter diskussion om, der skal indkøbes en vandrepokal og der det efterfølgende år skal uddeles et erindringskrus eller lignende. Ad. 9b KM Mix AS er nervøs for, at indbydelsen endnu ikke er sendt ud. MP kontakter Jan Heilmann. MG fortæller, at der også skal sættes op i betalingssystemet. Det bliver 26 baner til 2 indledende starter (kl. 09:00 og kl. 12:30) Tilmeldingsfristen er sat til den 12/ LMS spørger ind til, om der både bliver en Old Boys/Girls række og en række for :46/ BM Side 8

9 almindelig seniorer. BM bakker op om denne ide men det besluttes at udsætte det til næste år. Ad 9c 3 x unionskamp Skal afvikles i november alle unioner skal have tid til at finde spillere. Kredskamp IS fortæller at der skal afholdes kreskamp i Gladsaxe, men hvor er pokalerne og hvor mange kommer der? MP lover at sende noget materiale. Starten er fastsat til kl. 10:00, og spisning er fastsat til kl. 14:00 Pokalerne burde befinde sig på Mørkhøjvej. AS husker på, at der skal være præmier til hver spiller på de vindende hold. KBU Cup Startlisten er sendt ud, og ligger tilgængelig på KBUs hjemmeside. Tilmeldingsprocedurer LMS har modtaget klager over, at spillerne ved åbningsstævnet blev pålagt en ekstrabetaling ud over det normale startgebyr.. MG fortæller, at man som alternativ kan betale med en bankoverførsel, men at tilmelding først er bindende når betalingen er indgået på kontoen. Ved åbningsstævnet var der problemer med, at dem der eftertilmeldte sig slap billigere. Der var herefter diskussion om tilmeldingsproceduren. Ad. 10 Eventuelt: LM er blevet kontaktet af Jysk Emblem som fortæller, at lagerføring af medaljer er ophørt. Det vil sige, at vi skal have forlænget vores kontrakt. Hvor mange år skal vi fortsat bruge medaljer? Der er enighed om, at vi ikke skal bestille mere end minimustallet (det vil sige en 2 årig aftale). LM kontakter Jysk Emblem. YN fortæller, at ungdommen skal have andre medaljer når vi samarbejder med SBwU. Mødet sluttede: 21:44 Referent: Bente Makholm :46/ BM Side 9

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

" #$%&'%!(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" &

 #$%&'%!(%$)  #$ % & # & '( & #( ) ( & " #$%&'%(%$) " #$ % & # & '( & #( ) (" & STATUS PR. 31. DECEMBER 2005 AKTIVER Kasse 2.496,11 Checkkonti, Jyske Bank 358.245,61 Bankbog, Jyske Bank 62.986,32 Girokonto, BG Bank 112.887,29 Aktier nom. 10,00,

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

! "#$%$&%'& (!!! !"##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0"##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!8"99!!..///##.'3. #!

! #$%$&%'& (!!! !##! $!! #% & ' ##' (! ' ) *#+ %,-.+,/0! #1#2 #3 # +! %,-.+,/0##1#,2 #!+ # !!!!! 4# 5 + #+! $! 1# 67!899!!..///##.'3. #! ! "$%$&%'& (!!! )*'!"! $!! % & ' ' (! ' ) *+ %,-.+,/0! 12 3 +! %,-.+,/0"1,2!+!!!!! 4 5 + +!! $! 1 67!8"99!!..///.'3.!3 : 7 -,; !,-.-/,!!

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder

Husk også tilmelding til din Regionsseniorleder Generelt om udfyldelse af holdtilmeldingerne, disse bedes udfyldt omhyggeligt især adresseoplysningerne på JBU`s hjemmeside, da det i modsat fald er umuligt at sende oplysninger de rigtige steder hen,

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V

Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V Emne: Struktur styregruppemøde / faggruppemøde Lørdag den 22. november 2014 kl. 10.00 15.00 Odense Bowlinghal, Møllemarksvej 80, 5200 Odense V Deltagere: Styregruppe: Torben V. Andersen TVA Lars Nielsen

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes torsdag d. 28. april 2016 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964

Bowlingklubben Stenhuset Aalborg Stiftet 23. marts 1964 1 Klubbens navn og hjemsted 2 Formål Klubbens navn er Bowlingklubben Stenhuset. Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune. 1 at samle bowlingudøvere. 2 at deltage i de JBU og DBwFs arrangerede holdturneringer

Læs mere

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information.

Klubbladet 2014-2015. Sportslig målsætning. anden vigtig information. Klubbladet 2014-2015 Sportslig målsætning og anden vigtig information. Velkommen til en ny sæson! Vi byder velkommen til sæsonen 2014-2015 og håber det må blive et godt år med mange sportslige resultater.

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: 16. August 2016-17.00 til 22.00 STED: Comwell Korsør - Ørnumvej 6, 4220 Korsør DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders Sode (AS) Afbud:

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014 Referat fra i Dansk Styrkeløft Forbund den Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere