SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG"

Transkript

1 SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG OUTSOURCING Brunei Cambodja Filippinerne Indonesien Laos Malaysia Singapore Thailand Vietnam

2 Indhold INDHOLD 1 VELKOMMEN TIL SYDØSTASIEN 2 SAMHANDEL I SYDØSTASIEN 3 MALAYSIA 4 FILIPPINERNE 4 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I KUALA LUMPUR 5 INDONESIEN 6 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I JAKARTA 7 SINGAPORE 8 BRUNEI (NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) 9 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I SINGAPORE 9 VIETNAM 10 LAOS 10 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I HANOI OG 11 HANDELSKONTORET I HO CHI MIN CITY 11 THAILAND 13 CAMBODJA 13 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I BANGKOK 14 TILSKUD TIL EKSPORT 15 EKSPORTSTARTPAKKE 15 VITUS 15 1

3 Velkommen til Sydøstasien Frem til i dag har lande som Kina, Japan, Sydkorea og Taiwan løbet med den globale handels opmærksomhed. Nu står Asiens lande i syd klar til at overtage stafetten med nye spændende markedsmuligheder. Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Cambodja, Filippinerne, Laos og Brunei byder på gode muligheder for eksport af danske varer, teknologi, omkostningseffektiv produktion og outsourcing. Regionens økonomiske udvikling har skabt behov for modernisering af henholdsvis produktionsapparater, infrastruktur, alternative energikilder samt miljøforbedrende udspil i de respektive lande, og dermed en efterspørgsel på moderne udstyr, teknologi og erfaring fra dansk side. Ligeledes skaber forbedrede levestandarder i stigende omfang efterspørgsel efter vestlige varer og serviceydelser. Dette kombineret med lave lønomkostninger og et godt investeringsklima skaber fordelagtige muligheder for dansk produktion og eksport. Med ambassadernes brede markedskendskab, gode kontakter og lokale ekspertise gennem vores omfattende netværk i alle de nævnte lande, står de fem ambassader i Sydøstasien klar til at hjælpe danske virksomheder med at etablere sig på regionens forskelligartede markeder. God tur til Sydøstasien! De bedste hilsner fra Danmarks Ambassadører i Sydøstasien 2

4 Samhandel i Sydøstasien De ni lande i regionen har organiseret sig i et regionalt økonomisk, politisk og kulturelt samarbejde døbt The Association of South East Asian Nations, ASEAN. Samhandelen internt mellem ASEAN-landene er stigende, og udgjorde i mia. USD svarende til en fjerdedel af regionens samlede handel. I januar 2010 blev ASEANs frihandelsområde udvidet yderligere med åbenbare fordele for regional produktion og eksport. De ni ASEAN landes økonomiske udvikling spænder bredt fra høj-indkomstlande i kategori med Skandinavien såsom Singapore og Brunei, mens Malaysia betegnes som et højere mellemindkomstland. Thailand, Indonesien, Filippinerne og Vietnam betegnes som lavere mellemindkomstlande, men alle landene har hver især gode eksport- og produktionsmuligheder. Laos og Cambodja er stadig udviklingslande med fortsat begrænset, men dog stærkt stigende erhvervsaktivitet. ASEAN rummer et marked med knap 600 mio. mennesker og et samlet BNP på knap USD 1,500 mia. Danmarks eksport til ASEAN udgjorde i første halvår af 2010 DKK 3,2 mia. og er i det seneste årti vokset med 8 % om året. EU står for % af ASEANs EU står for % af ASEANs samhandel. samhandel. Sydøstasien har med udtagelse af kriseåret 2009, præsteret en årlig vækst på 4-6 % siden

5 Malaysia Befolkningstal: 27,014,337 Areal: 328,550 km 2 BNP: USD 221,8 mia. BNP vækstrate: 5,7% Inflationsrate: 2,2% Valuta: Ringgit (MYR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Malaysia er først og fremmest karakteriseret ved at have stor politisk og økonomisk stabilitet, der har bevirket, at landet har gennemgået en rivende udvikling i de sidste årtier. DANIDA har i mange år støttet Malaysias udvikling indenfor miljø og energiområdet hvor danske virksomheder og rådgivere har været særdeles aktive med at understøtte disse processer. Dette har medvirket til at skabe et godt ry for Danmark og danske produkter som nye danske aktører på markedet med fordel kan nyde godt af. Den 10. juni 2010 fremlagde Premierminister Najib den 10. plan for Malaysia til Parlamentet. To af hovedpunkterne i planen er: 1. Fremme af bæredygtig og driftsikker energiforsyning og 2. Miljøforbedringer. Målet er, at inden år 2015, skal 5,5% af landets energiforbrug stamme fra bæredygtig energifremstilling såsom biomasse, biogas, hydro, solenergi og waste-to-energy. Ambassaden har på baggrund af overstående valgt at fokusere på følgende sektorer, hvor vi anser et stort eksportpotentiale for danske virksomheder; Bæredygtig energifremstilling ved hjælp af biomasse, biogas, sol og 2. generations biobrændsel Registrering, indsamling, sortering, behandling af husholdningsaffald, industriaffald, byggeaffald og farligt affald. Energieffektivt byggeri, inklusiv byplanlægning, arkitektur og komponenter. Spildevandsbehandling og drikkevandsforsyning Procesudstyr til palmeolieindustrien indenfor spildevand og energiforbedrende løsninger Olie og gas industrien, clean coal technology Befolkningstal: 90,348,437 Areal: 298,770 km 2 BNP: USD 166,9 mia. BNP vækstrate: 3,5% Inflationsrate: 4,8% Valuta: Filippinske Pesos (PHP) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Green Capacity Denmark er et nyt initiativ, der samler dansk ekspertise indenfor foreløbigt to clusters: Affaldsbehandling og energieffektivitet i bygninger. Gennem disse cluster-netværk vil medlemmer modtage information om potentielle forretningsmuligheder i Malaysia, blive repræsenteret på relevante udstillinger samt blive introduceret til nøgleaktører på markedet. Filippinerne Filippinerne har i årene haft en stabil økonomisk udvikling med en gennemsnitlig vækst i BNP på 5,5 %. Den globale recession ramte også landet i 4

6 men formåede trods dette at skabe et positivt resultat. Første halvår af 2010 har afspejlet positive økonomiske tendenser. Dansk eksport til Filippinerne er steget stødt de seneste år fra DKK 453 mio. i 2004 til DKK 501 mio. i Danske produkter af høj kvalitet og tekniske løsninger indenfor vind- og vandsektoren vinder stadig større markedsanerkendelse fra de filippinske virksomheder og myndigheder. Ambassadens kommercielle aktiviteter har fokus på at fremme eksport af danske produkter og teknologier, især inden for energi, vand, landbrug og fødevarer og fiskeri som alle er områder, hvor danske virksomheder besidder know-how og ekspertise. HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I KUALA LUMPUR Ambassaden i Kuala Lumpur repræsenterer Danmark i Malaysia og Filippinerne HELLE SEJERSEN MYRTHUE, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 17 års erfaring med handel og eksport. Fokusområder: Udstyr til affaldssektoren, energieffektivitet og CDM. Godt netværk til de malaysiske myndigheder. Koordinator for kontakt til Asien Development Bank, samt for det regionale handelssamarbejde imellem ambassaderne Telefon: JAIME YONG, EKSPORTRÅDGIVER 15 års erfaring som handelsrådgiver på ambassaden med særlige kompetencer indenfor: Affalds- og vandsektoren, landbrug og fødevare industrien. Stor erfaring med gennemførelse af events, udstillinger og seminarer. Telefon: SHEN HO, EKSPORTRÅDGIVER 11 års erfaring med handelsarbejde i Malaysia. Fokusområder: Energisektoren, olie og gas, bygning og konstruktion, ICT og CDM. Tidligere erfaring indenfor medicinal og sundhedsbranchen. Telefon: JESPER HØJER, CLEAN TECH & CDM RÅDGIVER 15 års erfaring med international handels-udvikling og konsulentarbejde særligt i Asien. Har bred erfaring med rådgivning og energieffektive teknologier og kendskab til virksomheders opstart af projekter i Asien. Telefon:

7 Indonesien Befolkningstal: 227,345,082 Areal: 1,811,570 km 2 BNP: USD 511,7 mia. BNP vækstrate: 5,6 % Inflationsrate: 5,4 % Valuta: Indonesiske Ripiah (IDR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Indonesien har i de seneste år oplevet en stærk økonomisk fremgang. Indonesiens demokrati er stabilt med afholdelse af valg i både 2004 og Dette har bevirket, at regeringen har kunnet gennemføre vigtige politiske og økonomiske reformer. I 2009 havde landet en økonomisk vækst på 4,5 % og Indonesien bliver nu betegnet som et af de seks hurtigvoksende BRIIKS lande. Dansk direkte eksport til Indonesien beløb sig i 2009 til DKK 503 mio., og de danske udenlandske investeringer i Indonesien var i 2008 DKK 600 mio. Den indonesiske regering har i de seneste år sat fokus på at forbedre investeringsklimaet og forretningsbetingelserne for at tiltrække flere udenlandske direkte investeringer og multinationale virksomheder. Den danske ambassade i Jakarta har udover traditionelle stærke danske eksportsektorer specielt fokus på miljø- og energisektoren f.eks.: Miljø og Vand (CDM) Energieffektivitet Olie og Gas I Indonesien bliver der løbende arrangeret eksportinitiativer f.eks. seminarer, konferencer og møder indenfor ambassadens fokussektorer. Ambassaden har i de sidste to år afholdt to energiseminarer, to vandseminarer og et olie- og gas seminar. Her bestræbes det at forbedre det kommercielle samarbejde mellem Danmark og Indonesien via partneridentificering og møder med indonesiske nøglepersoner. Det nyligt oprettede DANIDA - sponsorerede B2B-miljøprogram i Indonesien understøtter desuden disse initiativer ved at facilitere langsigtet samarbejde og videndeling mellem forretningspartnerne med miljøfokus. 6

8 HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I JAKARTA Ambassaden i Jakarta repræsenterer Danmark i Indonesien. LARS ESKILD JENSEN, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 10 års erfaring med miljøproblemer i udviklingslande i både Afrika og Asien, hvor han har været med til at administrere og lede adskillige DANIDA projekter. 10 års erfaring indenfor det grønne område i det private erhvervsliv, og de seneste to år har han været tilknyttet Eksportrådet med fokus på miljø og energi. Telefon: +62 (21) COKI PANJAITAN, SENIOR EKSPORTRÅDGIVER Mere end 11 års erfaring indenfor handel og eksport med fokus på eksportfremme af udenlandske virksomheder til forskellige sektorer i Indonesien. Besidder en bred viden omkring forretningsmuligheder i Indonesien samt de bureaukratiske processer forbundet med etablering af virksomheder og handel i Indonesien. Coki har derudover erfaring med identificering af forretningspartnere og kunder i Indonesien med en solid kontaktbase indenfor både den offentlige og private sektor. Telefon: +62 (21) POPO ANWAR, EKSPORTRÅDGIVER Uddannet kemiingeniør og erfaring med arbejde indenfor energieffektivitet i tekstilkemikalie- og kulmineindustrien i Indonesien. Popo har tre års erfaring som CDM konsulent i Indonesien hvor han har udviklet adskillige projekter indenfor palmeolieindustrien med f.eks. biogas og kompost samt risskalle-brændsel til elektricitetsgenerering. Telefon: +62 (21)

9 Befolkningstal: 4,839,400 Areal: 697 km 2 BNP: USD 181,9 mia. BNP vækstrate: 12,2% Inflationsrate: 2,6 % Valuta: Singapore dollar (SGD) Kilder: World Bank og The Economist Intelligence Unit Landefakta er baseret på tal fra 2008 World Bank, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rate er baseret på The Economist Intelligence Units estimater for Singapore Singapore er i dag Sydøstasiens højteknologiske centrum og ligger altid i top på internationale ranglister over erhvervsvenlige lande. Singapore er kommet sig helt over den finansielle krise og kan i 2010 se frem til en rekordvækst. Uddannelsesniveauet er højt, der investeres stort i forskning og udvikling, selskabsskatten er meget lav, og korruption er så godt som ikke-eksisterende. Den veludviklede økonomi og positionen som centrum for de finansielle virksomheder i Sydøstasien medfører, at der er mange forretningsmuligheder i Singapore. Forbrugerne er kvalitetsbevidste og købestærke. Derudover har Singapore en veludviklet infrastruktur og bl.a. en havn, der er en af de største og mest travle i verden. Det singaporeanske arbejdsmarked byder på en veluddannet og pålidelig arbejdskraft med engelsk som hoved- og forretningssprog. Singapore satser stærkt på at gøre landet til en egentlig vidensøkonomi med fokus på områder som uddannelse, interaktive og digitale medier, bioteknologi og Clean Tech. Det sker bl.a. ved store offentlige milliardinvesteringer, tiltrækning af international viden og forskning, samt en lang række økonomiske incitamenter til multinationale selskaber inden for disse nøgleindustrier. Singapores regering fører således en særdeles venlig erhvervspolitik, hvor etableringen af udenlandske virksomheder tilskyndes. Singapore forventer en vækst på % i Singapore fungerer som Hub i den sydøstasiatiske region. Høj grad af politisk og økonomisk stabilitet i landet. Singapore er i 2010 rangeret som nr. 1 af Verdensbanken hvad angår Ease of Doing Business, Employing Workers og Trading Across Borders. Engelsk er hoved- og forretningssprog. Det dynamiske singaporeanske forretningsliv byder på en række interessante muligheder for danske virksomheder. Følgende er eksempler på brancher med særligt vækstpotentiale: Biomedicin Clean Tech Design Ingeniørvirksomhed og miljøydelser Infocomm Offshore og marine Interaktive og digitale medier Detailhandel 8

10 Befolkningstal: 392,280 Areal: 5,270 km 2 BNP: USD 11,5 mia. BNP vækstrate: 1,0 % Inflationsrate: 1,8% Valuta: Brunei Dollars (BND) Kilder: World Bank og The Economist Intelligence Unit Landefakta er baseret på tal fra 2008 World Bank, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rate er baseret på The Economist Intelligence Units estimater for 2010 Brunei (Negara Brunei Darussalam) Brunei darussalam er en islamisk sultanat med en lille befolkning på ca Per capita er Brunei en af verdens rigeste lande i verden og der er en høj grad af politisk og økonomisk stabilitet. Landet har en lille økonomi der bygger på et miks af udenlandske investeringer og indenlandsk produktion og entreprenørskab. De største arbejdsgivere er regeringen og SHELL. Råolie- og naturgasproduktion står for over halvdelen af landets BNP og mere end 90 % af eksporten. Regeringen sørger for velfærdsydelser til befolkning i form af medicinsk behandling, uddannelse og tilskud til boliger og fødevarer. Landets fremtidsplaner inkluderer opgradering af arbejdsstyrken, reduktion af arbejdsløshed, styrkelse af bank- og turismesektorerne, forøgelse af landbrugsproduktionen, samt en generel udbredelse af det økonomiske fundament til i højere grad at inkludere sektorer udover olie og gas. Handelsafdelingen på den danske ambassade i Singapore vurderer følgende brancher som vækstområder: Olie og gas Turisme Byggeri Produktion (herunder fish processing) Brunei har desuden store mængder af endnu uudnyttet højkvalitets sand, der kunne benyttes til glasproduktion. HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I SINGAPORE Ambassaden i Singapore repræsenterer Danmark i Singapore og Brunei ANTHONY LEONG, EKSPORTRÅDGIVER 25 års eksporterfaring med særlig fokus på rådgivning af virksomheder indenfor Singapores vigtigste sektorer. Har tidligere erfaring indenfor shipping, hotel og restauration samt sikkerhed. Telefon:

11 Vietnam Befolkningstal: 86,210,781 Areal: 310,000 km 2 BNP: USD 90,6 mia. BNP vækstrate: 6,5 % Inflationsrate: 9,0 % Valuta: Dong (VND) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Tal i faktaboksene er ifølge World Bank. Alle tal er fra 2008 med undtagelse af tal markeret med * hvilket er det ekstimerede tal fra Vietnam har siden 1990 oplevet en årlig gennemsnitsvækst på omkring 7-8 %. I kriseåret 2009 var væksten 5,2 % og i 2010 forventes den at blive 6,5 %, hvorefter man de kommende år sigter mod 7-8 %. Landet er politisk stabilt, har en ung og hårdtarbejdende befolkning (mere end 60 % under 30 år), en erhvervsvenlig lovgivning (medlem af WTO), og en voksende middelklasse med stigende købekraft. Vietnam er dog først nu på vej til at blive et middelindkomstland og fortsat præget af udbredt korruption. Vietnam står over for væsentlige udfordringer med at forbedre infrastrukturen, uddannelsesniveauet, miljøet, og at sikre større værditilvækst i produktionen. Vietnam hører alligevel til blandt de mest attraktive investeringsdestinationer i verden. Regeringen er fokuseret på at tiltrække udenlandske investeringer, at forbedre erhvervsklimaet, og at indgå regionale frihandelsaftaler snart også med EU. For europæiske virksomheder er Vietnam særligt attraktivt ift. outsourcing og som produktionsalternativ eller -supplement til Kina. De omkring 120 allerede etablerede danske virksomheder er generelt tilfredse med Vietnam, og Danmark har i kraft af et mangeårigt udviklingssamarbejde et godt navn i landet. Ambassaden hjælper virksomheder med partnersøgninger, markedsanalyser, myndighedssager m.v. inden for en lang række sektorer, ofte i forbindelse med outsourcing. På ambassadens hjemmeside findes bl.a. sektoranalyser om energi og miljø, tekstil, byggeri, forbrugsvarer og fødevarer, landbrug, maskinindustri, fiskeri, ICT, skibsbygning og møbler. Befolkningstal: 6,205,341 Areal: 230,800 km 2 BNP: USD 5,5 mia. BNP vækstrate: 7,7 % Inflationsrate: 4,5 % Valuta: Kips (LAK) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Ambassaden har desuden en ICT- klub med 26 danske og vietnamesiske virksomheder, der mødes jævnligt for at udveksle erfaring og afsøge nye markedsmuligheder. Desuden arrangeres jævnligt studiebesøg for danske virksomheder med interesse for at opsøge nye muligheder. Laos I de seneste år har Laos oplevet en relativ høj økonomisk vækst. Laos' BNP forventes i 2010 og de kommende år at vokse omkring 8 % om året. Laos er velforsynet med rigelige og uudnyttede naturressourcer, især frugtbar jord egnet til dyrkning, skovbrugsudvikling og dyrehold, vandkraft og minedrift, med forekomst af mange typer af mineraler. Landets vigtigste eksportvarer er træ og træ-produkter, tekstiler, elektricitet og kaffe. Danmark og Laos 10 \

12 underskrev i 1998 en aftale om investeringsbeskyttelse. Dog er der endnu kun få danske virksomheder som er aktive i Laos. Danmark importerer beklædningsgenstande og tekstiler og enkelte fødevarer fra Laos og eksporterer primært korn og kornprodukter, men også maskiner og kontorudstyr til Laos. HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I HANOI OG HANDELSKONTORET I HO CHI MIN CITY Ambassaden i Hanoi repræsenterer Danmark i Vietnam og Laos JEPPE SOLMER, AMBASSADERÅD 12 års erfaring med eksport og investeringsfremme. Handelsrådgiver inden for den maritime sektor, byggeri, tekstil, industri, forbrugsvarer, sundhed, markedsføring og handelspolitik. Telefon: FREJ JACKSON, AMBASSADESEKRETÆR (HANDEL OG KOMMUNIKATION) Fem års erfaring fra Udenrigsministeriet. Handelsrådgiver inden for CDM, energi og miljø, ICT, landbrug og fødevarer, tekstil, handelspolitik, myndighedssager, outsourcing og kommunikation. Telefon: TRAN KIM CHI, EKSPORTRÅDGIVER 16 års erfaring med eksportfremme i Vietnam, herunder fem år på ambassaden. Nuværende fokusområder inkluderer den maritime sektor, byggeri og arkitektur, detailhandel, fødevarer, landbrug, sundhed, markedsføring og myndighedssager. Telefon:

13 THANH VU NGA, EKSPORTRÅDGIVER Fokusområder inkluderer CDM, vedvarende energi, energi og miljø, virksomhedsetablering, tung industri, tekstiler samt ICT og elektronik. Telefon: LE NGUYET MINH, EKSPORTRÅDGIVER OG LEDER AF HANDELSKONTORET I HCMC Erfaring med eksportfremme og virksomhedssager med fortid i KPMG. Nuværende fokusområder omfatter infrastruktur, transport, tekstiler, sundhed, elektronik, ejendomsmarkedet, detailhandel, investeringer, virksomhedsetablering og myndighedssager. Telefon: DO QUANG CHINH, EKSPORTRÅDGIVER, HCMC 15 års erfaring med eksportfremme, logistik og importeksport i Vietnam, herunder 3 år som eksportrådgiver i HCMC. Specialiseret i industriproduktion, forbrugsvarer, tekstil, træ og møbler, brugskunst, maskiner, fiskeri og vietnamesisk lovgivning. Telefon:

14 Thailand Befolkningstal: 67,386,383 Areal: 510,890 km 2 BNP: USD 272,4 mia. BNP vækstrate: 6,2 % Inflationsrate: 3,5 % Valuta: Baht (THB) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Thailand har længe haft en åben politik på international handel og investeringer fra udlandet. Resultatet er vedvarende høj vækst, stor global samhandel og en effektiv infrastruktur. Thailand er af Verdensbanken blevet udnævnt til det tredje letteste land i Asien at gøre forretning i og det 12. letteste i verden. Ambassaden arbejder i Thailand særligt med tre udvalgte sektorer, som vi anser for at have et stort vækstpotentiale og/eller gode eksportmuligheder for danske virksomheder i Thailand. Disse sektorer er: Fødevarer Teknologi til fødevareindustrien Miljø & Energi (CDM) Cambodja Befolkningstal: 14,562,008 Areal: 176,520 km 2 BNP: USD 10,4 mia. BNP vækstrate: 4,4 % Inflationsrate: 5,0 % Valuta: Riels (KHR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Med et stort vækstpotentiale og en økonomisk liberal lovgivning er Cambodjas muligheder for alvor på vej til at realiseres. Den favorable behandling af udenlandske investorer gør landet attraktivt for virksomheder der søger uberørte markeder. Der kan endvidere søges finansiel støtte til etablering gennem blandede kreditter. I Cambodja arbejder ambassaden på at udnytte danske virksomheders kompetencer i sektorer, der foruden at fremme dansk handel internationalt, kan hjælpe med at styrke den cambodjanske infrastruktur, specielt indenfor: Fødevarer Fiskeri Sygehjælp og sikkerhed Cambodja Club er et nylanceret netværk for danske virksomheder i Cambodja. Klubben blev grundlagt med det formål at facilitere det lokale netværk som danske virksomheder skal bruge for at operere effektivt på det cambodjanske marked, samt som døråbner for virksomheder under etablering på det cambodjanske marked. 13

15 HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I BANGKOK Ambassaden i Bangkok repræsenterer Danmark i Thailand, Cambodja og Burma BO BJERREGAARD RASMUSSEN, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 25 års erfaring i Asien, bl.a. som handelsrådgiver på ambassaderne i henholdsvis Japan, Kina, Filippinerne og Thailand. Kernekompetencer indenfor salg og marketing. Bredt netværk, specielt blandt myndighederne samt danske erhvervsdrivende, i Thailand og Cambodja. Telefon: NANTIMA ANGKATAVANICH, EKSPORTRÅDGIVER 10 års erfaring inden for forbrugervarer og markedsundersøgelser. Kernekompetencer indenfor distribution og salg. Ekstensivt netværk indenfor myndighederne i Thailand, samt bredt kendskab til regulering og offentlig proces. Ekspertise inden for fødevaresektoren. Telefon: NIPPON UMAPORN MUKDASATHIEN, EKSPORT- OG CDM RÅDGIVER Syv år ved Ambassaden i Bangkok. Inden da 8 års samarbejde med danske virksomheder inden for miljøsektoren, primært som projektkoordinator. Bred viden inden for B2B, energi og miljø. Ansvarlig for det cambodjanske marked. Telefon: SIAM PHOOLCHAROEN, CDM RÅDGIVER Civilingeniør med specialisering i vandresurser og miljø. Tidligere ansat som konsulent til CDM-projekter. Erfaring med at håndtere de thailandske myndigheder. Ansvar for udarbejdelse af projektdokumenter, samt tilsynsførende projektbesøg. Telefon:

16 Tilskud til eksport EKSPORTSTARTPAKKE Hvis din virksomhed har internationalt potentiale og har en klar strategi, kan du søge om Eksportstart. Derudover skal din virksomhed blandt andet have under 50 ansatte og en årlig omsætning under DKK 50 mio. Hvis din virksomhed bliver godkendt, yder Eksportrådet et tilskud på 50 % af den normale timepris (DKK 800/t pr ). Den indledende rådgivning omkring markedsvalg er gratis. Programmet er underlagt EU's regler for statsstøtte. Spørg til Eksportstart på ambassaden der er tilknyttet det ønskede land. VITUS Vitus er for særligt udvalgte små og mellemstore virksomheder. For at komme i betragtning skal din virksomhed have: Maksimum DKK 100 mio. i årlig omsætning Mellem 5 og 100 ansatte Erfaring fra mindst ét eksportmarked. Eksportrådet har plads til 10 virksomheder hvert halve år. Der gives et offentligt tilskud på bl.a. 65 % af rådgivningstimerne. Samlet pris for deltagelse er DKK (eksklusiv transportomkostninger, forplejning og eventuelle udlæg). Spørg til Vitus programmet på ambassaden der er tilknyttet det ønskede land. 15

17 16

18 DE DANSKE AMBASSADER I SYDØSTASIEN Ambassaden i Jakarta, Indonesien, Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia, Ambassaden i Bangkok, Thailand, Ambassaden i Hanoi, Vietnam, Ambassaden i Singapore, 17

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

INVITATION. Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til

INVITATION. Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til INVITATION Deltag i IT-branchens erhvervsdelegation til Vietnam *** Ho Chi Minh City og Hanoi 12. 19. november 2011 DanViet Consult har hermed fornøjelsen at invitere dig og dit firma på forretningsrejse

Læs mere

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013

Købekraften i Polen. Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen. 4. juni, 2013 Købekraften i Polen Den Danske Ambassade i Warszawa, Polen 4. juni, 2013 Agenda Overblik Fordomme/selvopfattelse Polen kontrasternes land Økonomiske nøgletal Markedsmuligheder Kulturforskelle Vi kan hjælpe

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder?

TYRKIET. Vækstmotor for danske virksomheder? TYRKIET Vækstmotor for danske virksomheder? Myter og misforståelser om Tyrkiet Skovsnegl og tørklæde Islamisk stat Myter og misforståelser om Tyrkiet En del af Mellemøsten Istanbul hovedstad ANKARA Myter

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER TYRKIET UDFORDRINGER OG MULIGHEDER AGENDA Kort præsentation af NEPTUN TRANSPORT A/S Fakta om Tyrkiet Produktion, Transport & Logistik i Tyrkiet Industricentre i Tyrkiet Transport / infrastruktur Logistik

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Business Trip til den russiske region Tatarstan

Business Trip til den russiske region Tatarstan Business Trip til den russiske region Tatarstan 11-14. Marts 2013 Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed. 1 Tatarstan oktober 2012 2 Hvorfor regionen Tatarstan??? Tatarstan

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer?

Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Hvordan fremmer kommunen udenlandske investeringer? Gode råd til kommunal investeringsfremme www.investindk.com Chef for Invest in Denmark, Dorte Bech Vizard, introducerer: Udenlandske investeringer skaber

Læs mere

Sauna Milliarder EUR 25 20 15 10 Varer + tjenesteydelser Varer 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År Samlet eksport af varer og tjenesteydelser 53 % 12 % 1 % 34 % Finland Island

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

INTERNATIONALISERING

INTERNATIONALISERING Innovationsdag torsdag den 27. september 2012 fra kl 09:45-16:00 Sted: NOVI Bygningen, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst INTERNATIONALISERING Internationalisering er vigtigt for mange virksomheder

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 27. september 2012 fra kl 09:45-16:00 Sted: NOVI Bygningen, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst

Innovationsdag torsdag den 27. september 2012 fra kl 09:45-16:00 Sted: NOVI Bygningen, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst Innovationsdag torsdag den 27. september 2012 fra kl 09:45-16:00 Sted: NOVI Bygningen, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst Temaet for dagen er: Internationalisering Internationalisering er vigtigt for

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane?

Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Danske virksomheder på det internationale marked hvordan gør vi udebanen til vores hjemmebane? Vestlig dominans har toppet 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vestens andele af verdens befolkning og BNP, Kilde: Angus

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Markedsmuligheder i Norge

Markedsmuligheder i Norge Markedsmuligheder i Norge Overskrift (MetaUM str. 30) Underoverskrift (MetaUM str. 16) Norge 2011 Oplæg ved Handelsråd Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo Hvorfor Norge? Norge er et velhavende land

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika

Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika Udenrigsøkonomisk analyse II Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika Udenrigsøkonomisk Analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 215 Sammenfatning: Grænseøkonomier er en forholdsvis heterogen

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Business Trip til den russiske region Rostov 15.- 18. april 2013 Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed.

Business Trip til den russiske region Rostov 15.- 18. april 2013 Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed. Business Trip til den russiske region Rostov 15.- 18. Tema : landbrug / fødevarer, miljø / energi samt medicinal & sundhed. 1 Rostov ved Don 2 Hvorfor Rostov regionen??? Rostov har i lighed med naboregionen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere