SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG"

Transkript

1 SYDØSTASIEN MULIGHEDER FOR EKSPORT OG OUTSOURCING Brunei Cambodja Filippinerne Indonesien Laos Malaysia Singapore Thailand Vietnam

2 Indhold INDHOLD 1 VELKOMMEN TIL SYDØSTASIEN 2 SAMHANDEL I SYDØSTASIEN 3 MALAYSIA 4 FILIPPINERNE 4 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I KUALA LUMPUR 5 INDONESIEN 6 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I JAKARTA 7 SINGAPORE 8 BRUNEI (NEGARA BRUNEI DARUSSALAM) 9 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I SINGAPORE 9 VIETNAM 10 LAOS 10 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I HANOI OG 11 HANDELSKONTORET I HO CHI MIN CITY 11 THAILAND 13 CAMBODJA 13 HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I BANGKOK 14 TILSKUD TIL EKSPORT 15 EKSPORTSTARTPAKKE 15 VITUS 15 1

3 Velkommen til Sydøstasien Frem til i dag har lande som Kina, Japan, Sydkorea og Taiwan løbet med den globale handels opmærksomhed. Nu står Asiens lande i syd klar til at overtage stafetten med nye spændende markedsmuligheder. Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesien, Vietnam, Cambodja, Filippinerne, Laos og Brunei byder på gode muligheder for eksport af danske varer, teknologi, omkostningseffektiv produktion og outsourcing. Regionens økonomiske udvikling har skabt behov for modernisering af henholdsvis produktionsapparater, infrastruktur, alternative energikilder samt miljøforbedrende udspil i de respektive lande, og dermed en efterspørgsel på moderne udstyr, teknologi og erfaring fra dansk side. Ligeledes skaber forbedrede levestandarder i stigende omfang efterspørgsel efter vestlige varer og serviceydelser. Dette kombineret med lave lønomkostninger og et godt investeringsklima skaber fordelagtige muligheder for dansk produktion og eksport. Med ambassadernes brede markedskendskab, gode kontakter og lokale ekspertise gennem vores omfattende netværk i alle de nævnte lande, står de fem ambassader i Sydøstasien klar til at hjælpe danske virksomheder med at etablere sig på regionens forskelligartede markeder. God tur til Sydøstasien! De bedste hilsner fra Danmarks Ambassadører i Sydøstasien 2

4 Samhandel i Sydøstasien De ni lande i regionen har organiseret sig i et regionalt økonomisk, politisk og kulturelt samarbejde døbt The Association of South East Asian Nations, ASEAN. Samhandelen internt mellem ASEAN-landene er stigende, og udgjorde i mia. USD svarende til en fjerdedel af regionens samlede handel. I januar 2010 blev ASEANs frihandelsområde udvidet yderligere med åbenbare fordele for regional produktion og eksport. De ni ASEAN landes økonomiske udvikling spænder bredt fra høj-indkomstlande i kategori med Skandinavien såsom Singapore og Brunei, mens Malaysia betegnes som et højere mellemindkomstland. Thailand, Indonesien, Filippinerne og Vietnam betegnes som lavere mellemindkomstlande, men alle landene har hver især gode eksport- og produktionsmuligheder. Laos og Cambodja er stadig udviklingslande med fortsat begrænset, men dog stærkt stigende erhvervsaktivitet. ASEAN rummer et marked med knap 600 mio. mennesker og et samlet BNP på knap USD 1,500 mia. Danmarks eksport til ASEAN udgjorde i første halvår af 2010 DKK 3,2 mia. og er i det seneste årti vokset med 8 % om året. EU står for % af ASEANs EU står for % af ASEANs samhandel. samhandel. Sydøstasien har med udtagelse af kriseåret 2009, præsteret en årlig vækst på 4-6 % siden

5 Malaysia Befolkningstal: 27,014,337 Areal: 328,550 km 2 BNP: USD 221,8 mia. BNP vækstrate: 5,7% Inflationsrate: 2,2% Valuta: Ringgit (MYR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Malaysia er først og fremmest karakteriseret ved at have stor politisk og økonomisk stabilitet, der har bevirket, at landet har gennemgået en rivende udvikling i de sidste årtier. DANIDA har i mange år støttet Malaysias udvikling indenfor miljø og energiområdet hvor danske virksomheder og rådgivere har været særdeles aktive med at understøtte disse processer. Dette har medvirket til at skabe et godt ry for Danmark og danske produkter som nye danske aktører på markedet med fordel kan nyde godt af. Den 10. juni 2010 fremlagde Premierminister Najib den 10. plan for Malaysia til Parlamentet. To af hovedpunkterne i planen er: 1. Fremme af bæredygtig og driftsikker energiforsyning og 2. Miljøforbedringer. Målet er, at inden år 2015, skal 5,5% af landets energiforbrug stamme fra bæredygtig energifremstilling såsom biomasse, biogas, hydro, solenergi og waste-to-energy. Ambassaden har på baggrund af overstående valgt at fokusere på følgende sektorer, hvor vi anser et stort eksportpotentiale for danske virksomheder; Bæredygtig energifremstilling ved hjælp af biomasse, biogas, sol og 2. generations biobrændsel Registrering, indsamling, sortering, behandling af husholdningsaffald, industriaffald, byggeaffald og farligt affald. Energieffektivt byggeri, inklusiv byplanlægning, arkitektur og komponenter. Spildevandsbehandling og drikkevandsforsyning Procesudstyr til palmeolieindustrien indenfor spildevand og energiforbedrende løsninger Olie og gas industrien, clean coal technology Befolkningstal: 90,348,437 Areal: 298,770 km 2 BNP: USD 166,9 mia. BNP vækstrate: 3,5% Inflationsrate: 4,8% Valuta: Filippinske Pesos (PHP) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Green Capacity Denmark er et nyt initiativ, der samler dansk ekspertise indenfor foreløbigt to clusters: Affaldsbehandling og energieffektivitet i bygninger. Gennem disse cluster-netværk vil medlemmer modtage information om potentielle forretningsmuligheder i Malaysia, blive repræsenteret på relevante udstillinger samt blive introduceret til nøgleaktører på markedet. Filippinerne Filippinerne har i årene haft en stabil økonomisk udvikling med en gennemsnitlig vækst i BNP på 5,5 %. Den globale recession ramte også landet i 4

6 men formåede trods dette at skabe et positivt resultat. Første halvår af 2010 har afspejlet positive økonomiske tendenser. Dansk eksport til Filippinerne er steget stødt de seneste år fra DKK 453 mio. i 2004 til DKK 501 mio. i Danske produkter af høj kvalitet og tekniske løsninger indenfor vind- og vandsektoren vinder stadig større markedsanerkendelse fra de filippinske virksomheder og myndigheder. Ambassadens kommercielle aktiviteter har fokus på at fremme eksport af danske produkter og teknologier, især inden for energi, vand, landbrug og fødevarer og fiskeri som alle er områder, hvor danske virksomheder besidder know-how og ekspertise. HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I KUALA LUMPUR Ambassaden i Kuala Lumpur repræsenterer Danmark i Malaysia og Filippinerne HELLE SEJERSEN MYRTHUE, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 17 års erfaring med handel og eksport. Fokusområder: Udstyr til affaldssektoren, energieffektivitet og CDM. Godt netværk til de malaysiske myndigheder. Koordinator for kontakt til Asien Development Bank, samt for det regionale handelssamarbejde imellem ambassaderne Telefon: JAIME YONG, EKSPORTRÅDGIVER 15 års erfaring som handelsrådgiver på ambassaden med særlige kompetencer indenfor: Affalds- og vandsektoren, landbrug og fødevare industrien. Stor erfaring med gennemførelse af events, udstillinger og seminarer. Telefon: SHEN HO, EKSPORTRÅDGIVER 11 års erfaring med handelsarbejde i Malaysia. Fokusområder: Energisektoren, olie og gas, bygning og konstruktion, ICT og CDM. Tidligere erfaring indenfor medicinal og sundhedsbranchen. Telefon: JESPER HØJER, CLEAN TECH & CDM RÅDGIVER 15 års erfaring med international handels-udvikling og konsulentarbejde særligt i Asien. Har bred erfaring med rådgivning og energieffektive teknologier og kendskab til virksomheders opstart af projekter i Asien. Telefon:

7 Indonesien Befolkningstal: 227,345,082 Areal: 1,811,570 km 2 BNP: USD 511,7 mia. BNP vækstrate: 5,6 % Inflationsrate: 5,4 % Valuta: Indonesiske Ripiah (IDR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Indonesien har i de seneste år oplevet en stærk økonomisk fremgang. Indonesiens demokrati er stabilt med afholdelse af valg i både 2004 og Dette har bevirket, at regeringen har kunnet gennemføre vigtige politiske og økonomiske reformer. I 2009 havde landet en økonomisk vækst på 4,5 % og Indonesien bliver nu betegnet som et af de seks hurtigvoksende BRIIKS lande. Dansk direkte eksport til Indonesien beløb sig i 2009 til DKK 503 mio., og de danske udenlandske investeringer i Indonesien var i 2008 DKK 600 mio. Den indonesiske regering har i de seneste år sat fokus på at forbedre investeringsklimaet og forretningsbetingelserne for at tiltrække flere udenlandske direkte investeringer og multinationale virksomheder. Den danske ambassade i Jakarta har udover traditionelle stærke danske eksportsektorer specielt fokus på miljø- og energisektoren f.eks.: Miljø og Vand (CDM) Energieffektivitet Olie og Gas I Indonesien bliver der løbende arrangeret eksportinitiativer f.eks. seminarer, konferencer og møder indenfor ambassadens fokussektorer. Ambassaden har i de sidste to år afholdt to energiseminarer, to vandseminarer og et olie- og gas seminar. Her bestræbes det at forbedre det kommercielle samarbejde mellem Danmark og Indonesien via partneridentificering og møder med indonesiske nøglepersoner. Det nyligt oprettede DANIDA - sponsorerede B2B-miljøprogram i Indonesien understøtter desuden disse initiativer ved at facilitere langsigtet samarbejde og videndeling mellem forretningspartnerne med miljøfokus. 6

8 HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I JAKARTA Ambassaden i Jakarta repræsenterer Danmark i Indonesien. LARS ESKILD JENSEN, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 10 års erfaring med miljøproblemer i udviklingslande i både Afrika og Asien, hvor han har været med til at administrere og lede adskillige DANIDA projekter. 10 års erfaring indenfor det grønne område i det private erhvervsliv, og de seneste to år har han været tilknyttet Eksportrådet med fokus på miljø og energi. Telefon: +62 (21) COKI PANJAITAN, SENIOR EKSPORTRÅDGIVER Mere end 11 års erfaring indenfor handel og eksport med fokus på eksportfremme af udenlandske virksomheder til forskellige sektorer i Indonesien. Besidder en bred viden omkring forretningsmuligheder i Indonesien samt de bureaukratiske processer forbundet med etablering af virksomheder og handel i Indonesien. Coki har derudover erfaring med identificering af forretningspartnere og kunder i Indonesien med en solid kontaktbase indenfor både den offentlige og private sektor. Telefon: +62 (21) POPO ANWAR, EKSPORTRÅDGIVER Uddannet kemiingeniør og erfaring med arbejde indenfor energieffektivitet i tekstilkemikalie- og kulmineindustrien i Indonesien. Popo har tre års erfaring som CDM konsulent i Indonesien hvor han har udviklet adskillige projekter indenfor palmeolieindustrien med f.eks. biogas og kompost samt risskalle-brændsel til elektricitetsgenerering. Telefon: +62 (21)

9 Befolkningstal: 4,839,400 Areal: 697 km 2 BNP: USD 181,9 mia. BNP vækstrate: 12,2% Inflationsrate: 2,6 % Valuta: Singapore dollar (SGD) Kilder: World Bank og The Economist Intelligence Unit Landefakta er baseret på tal fra 2008 World Bank, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rate er baseret på The Economist Intelligence Units estimater for Singapore Singapore er i dag Sydøstasiens højteknologiske centrum og ligger altid i top på internationale ranglister over erhvervsvenlige lande. Singapore er kommet sig helt over den finansielle krise og kan i 2010 se frem til en rekordvækst. Uddannelsesniveauet er højt, der investeres stort i forskning og udvikling, selskabsskatten er meget lav, og korruption er så godt som ikke-eksisterende. Den veludviklede økonomi og positionen som centrum for de finansielle virksomheder i Sydøstasien medfører, at der er mange forretningsmuligheder i Singapore. Forbrugerne er kvalitetsbevidste og købestærke. Derudover har Singapore en veludviklet infrastruktur og bl.a. en havn, der er en af de største og mest travle i verden. Det singaporeanske arbejdsmarked byder på en veluddannet og pålidelig arbejdskraft med engelsk som hoved- og forretningssprog. Singapore satser stærkt på at gøre landet til en egentlig vidensøkonomi med fokus på områder som uddannelse, interaktive og digitale medier, bioteknologi og Clean Tech. Det sker bl.a. ved store offentlige milliardinvesteringer, tiltrækning af international viden og forskning, samt en lang række økonomiske incitamenter til multinationale selskaber inden for disse nøgleindustrier. Singapores regering fører således en særdeles venlig erhvervspolitik, hvor etableringen af udenlandske virksomheder tilskyndes. Singapore forventer en vækst på % i Singapore fungerer som Hub i den sydøstasiatiske region. Høj grad af politisk og økonomisk stabilitet i landet. Singapore er i 2010 rangeret som nr. 1 af Verdensbanken hvad angår Ease of Doing Business, Employing Workers og Trading Across Borders. Engelsk er hoved- og forretningssprog. Det dynamiske singaporeanske forretningsliv byder på en række interessante muligheder for danske virksomheder. Følgende er eksempler på brancher med særligt vækstpotentiale: Biomedicin Clean Tech Design Ingeniørvirksomhed og miljøydelser Infocomm Offshore og marine Interaktive og digitale medier Detailhandel 8

10 Befolkningstal: 392,280 Areal: 5,270 km 2 BNP: USD 11,5 mia. BNP vækstrate: 1,0 % Inflationsrate: 1,8% Valuta: Brunei Dollars (BND) Kilder: World Bank og The Economist Intelligence Unit Landefakta er baseret på tal fra 2008 World Bank, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rate er baseret på The Economist Intelligence Units estimater for 2010 Brunei (Negara Brunei Darussalam) Brunei darussalam er en islamisk sultanat med en lille befolkning på ca Per capita er Brunei en af verdens rigeste lande i verden og der er en høj grad af politisk og økonomisk stabilitet. Landet har en lille økonomi der bygger på et miks af udenlandske investeringer og indenlandsk produktion og entreprenørskab. De største arbejdsgivere er regeringen og SHELL. Råolie- og naturgasproduktion står for over halvdelen af landets BNP og mere end 90 % af eksporten. Regeringen sørger for velfærdsydelser til befolkning i form af medicinsk behandling, uddannelse og tilskud til boliger og fødevarer. Landets fremtidsplaner inkluderer opgradering af arbejdsstyrken, reduktion af arbejdsløshed, styrkelse af bank- og turismesektorerne, forøgelse af landbrugsproduktionen, samt en generel udbredelse af det økonomiske fundament til i højere grad at inkludere sektorer udover olie og gas. Handelsafdelingen på den danske ambassade i Singapore vurderer følgende brancher som vækstområder: Olie og gas Turisme Byggeri Produktion (herunder fish processing) Brunei har desuden store mængder af endnu uudnyttet højkvalitets sand, der kunne benyttes til glasproduktion. HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I SINGAPORE Ambassaden i Singapore repræsenterer Danmark i Singapore og Brunei ANTHONY LEONG, EKSPORTRÅDGIVER 25 års eksporterfaring med særlig fokus på rådgivning af virksomheder indenfor Singapores vigtigste sektorer. Har tidligere erfaring indenfor shipping, hotel og restauration samt sikkerhed. Telefon:

11 Vietnam Befolkningstal: 86,210,781 Areal: 310,000 km 2 BNP: USD 90,6 mia. BNP vækstrate: 6,5 % Inflationsrate: 9,0 % Valuta: Dong (VND) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Tal i faktaboksene er ifølge World Bank. Alle tal er fra 2008 med undtagelse af tal markeret med * hvilket er det ekstimerede tal fra Vietnam har siden 1990 oplevet en årlig gennemsnitsvækst på omkring 7-8 %. I kriseåret 2009 var væksten 5,2 % og i 2010 forventes den at blive 6,5 %, hvorefter man de kommende år sigter mod 7-8 %. Landet er politisk stabilt, har en ung og hårdtarbejdende befolkning (mere end 60 % under 30 år), en erhvervsvenlig lovgivning (medlem af WTO), og en voksende middelklasse med stigende købekraft. Vietnam er dog først nu på vej til at blive et middelindkomstland og fortsat præget af udbredt korruption. Vietnam står over for væsentlige udfordringer med at forbedre infrastrukturen, uddannelsesniveauet, miljøet, og at sikre større værditilvækst i produktionen. Vietnam hører alligevel til blandt de mest attraktive investeringsdestinationer i verden. Regeringen er fokuseret på at tiltrække udenlandske investeringer, at forbedre erhvervsklimaet, og at indgå regionale frihandelsaftaler snart også med EU. For europæiske virksomheder er Vietnam særligt attraktivt ift. outsourcing og som produktionsalternativ eller -supplement til Kina. De omkring 120 allerede etablerede danske virksomheder er generelt tilfredse med Vietnam, og Danmark har i kraft af et mangeårigt udviklingssamarbejde et godt navn i landet. Ambassaden hjælper virksomheder med partnersøgninger, markedsanalyser, myndighedssager m.v. inden for en lang række sektorer, ofte i forbindelse med outsourcing. På ambassadens hjemmeside findes bl.a. sektoranalyser om energi og miljø, tekstil, byggeri, forbrugsvarer og fødevarer, landbrug, maskinindustri, fiskeri, ICT, skibsbygning og møbler. Befolkningstal: 6,205,341 Areal: 230,800 km 2 BNP: USD 5,5 mia. BNP vækstrate: 7,7 % Inflationsrate: 4,5 % Valuta: Kips (LAK) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Ambassaden har desuden en ICT- klub med 26 danske og vietnamesiske virksomheder, der mødes jævnligt for at udveksle erfaring og afsøge nye markedsmuligheder. Desuden arrangeres jævnligt studiebesøg for danske virksomheder med interesse for at opsøge nye muligheder. Laos I de seneste år har Laos oplevet en relativ høj økonomisk vækst. Laos' BNP forventes i 2010 og de kommende år at vokse omkring 8 % om året. Laos er velforsynet med rigelige og uudnyttede naturressourcer, især frugtbar jord egnet til dyrkning, skovbrugsudvikling og dyrehold, vandkraft og minedrift, med forekomst af mange typer af mineraler. Landets vigtigste eksportvarer er træ og træ-produkter, tekstiler, elektricitet og kaffe. Danmark og Laos 10 \

12 underskrev i 1998 en aftale om investeringsbeskyttelse. Dog er der endnu kun få danske virksomheder som er aktive i Laos. Danmark importerer beklædningsgenstande og tekstiler og enkelte fødevarer fra Laos og eksporterer primært korn og kornprodukter, men også maskiner og kontorudstyr til Laos. HANDELSMEDARBEJDERE PÅ AMBASSADEN I HANOI OG HANDELSKONTORET I HO CHI MIN CITY Ambassaden i Hanoi repræsenterer Danmark i Vietnam og Laos JEPPE SOLMER, AMBASSADERÅD 12 års erfaring med eksport og investeringsfremme. Handelsrådgiver inden for den maritime sektor, byggeri, tekstil, industri, forbrugsvarer, sundhed, markedsføring og handelspolitik. Telefon: FREJ JACKSON, AMBASSADESEKRETÆR (HANDEL OG KOMMUNIKATION) Fem års erfaring fra Udenrigsministeriet. Handelsrådgiver inden for CDM, energi og miljø, ICT, landbrug og fødevarer, tekstil, handelspolitik, myndighedssager, outsourcing og kommunikation. Telefon: TRAN KIM CHI, EKSPORTRÅDGIVER 16 års erfaring med eksportfremme i Vietnam, herunder fem år på ambassaden. Nuværende fokusområder inkluderer den maritime sektor, byggeri og arkitektur, detailhandel, fødevarer, landbrug, sundhed, markedsføring og myndighedssager. Telefon:

13 THANH VU NGA, EKSPORTRÅDGIVER Fokusområder inkluderer CDM, vedvarende energi, energi og miljø, virksomhedsetablering, tung industri, tekstiler samt ICT og elektronik. Telefon: LE NGUYET MINH, EKSPORTRÅDGIVER OG LEDER AF HANDELSKONTORET I HCMC Erfaring med eksportfremme og virksomhedssager med fortid i KPMG. Nuværende fokusområder omfatter infrastruktur, transport, tekstiler, sundhed, elektronik, ejendomsmarkedet, detailhandel, investeringer, virksomhedsetablering og myndighedssager. Telefon: DO QUANG CHINH, EKSPORTRÅDGIVER, HCMC 15 års erfaring med eksportfremme, logistik og importeksport i Vietnam, herunder 3 år som eksportrådgiver i HCMC. Specialiseret i industriproduktion, forbrugsvarer, tekstil, træ og møbler, brugskunst, maskiner, fiskeri og vietnamesisk lovgivning. Telefon:

14 Thailand Befolkningstal: 67,386,383 Areal: 510,890 km 2 BNP: USD 272,4 mia. BNP vækstrate: 6,2 % Inflationsrate: 3,5 % Valuta: Baht (THB) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Thailand har længe haft en åben politik på international handel og investeringer fra udlandet. Resultatet er vedvarende høj vækst, stor global samhandel og en effektiv infrastruktur. Thailand er af Verdensbanken blevet udnævnt til det tredje letteste land i Asien at gøre forretning i og det 12. letteste i verden. Ambassaden arbejder i Thailand særligt med tre udvalgte sektorer, som vi anser for at have et stort vækstpotentiale og/eller gode eksportmuligheder for danske virksomheder i Thailand. Disse sektorer er: Fødevarer Teknologi til fødevareindustrien Miljø & Energi (CDM) Cambodja Befolkningstal: 14,562,008 Areal: 176,520 km 2 BNP: USD 10,4 mia. BNP vækstrate: 4,4 % Inflationsrate: 5,0 % Valuta: Riels (KHR) Kilde: World Bank Landefakta er baseret på tal fra 2008, dog understreges det at reel BNP vækst - og inflations rater er baseret på den estimerede vækst for Med et stort vækstpotentiale og en økonomisk liberal lovgivning er Cambodjas muligheder for alvor på vej til at realiseres. Den favorable behandling af udenlandske investorer gør landet attraktivt for virksomheder der søger uberørte markeder. Der kan endvidere søges finansiel støtte til etablering gennem blandede kreditter. I Cambodja arbejder ambassaden på at udnytte danske virksomheders kompetencer i sektorer, der foruden at fremme dansk handel internationalt, kan hjælpe med at styrke den cambodjanske infrastruktur, specielt indenfor: Fødevarer Fiskeri Sygehjælp og sikkerhed Cambodja Club er et nylanceret netværk for danske virksomheder i Cambodja. Klubben blev grundlagt med det formål at facilitere det lokale netværk som danske virksomheder skal bruge for at operere effektivt på det cambodjanske marked, samt som døråbner for virksomheder under etablering på det cambodjanske marked. 13

15 HANDELSMEDARBEJDERE P Å AMBASSADEN I BANGKOK Ambassaden i Bangkok repræsenterer Danmark i Thailand, Cambodja og Burma BO BJERREGAARD RASMUSSEN, AMBASSADERÅD OG EKSPORTRÅDGIVER 25 års erfaring i Asien, bl.a. som handelsrådgiver på ambassaderne i henholdsvis Japan, Kina, Filippinerne og Thailand. Kernekompetencer indenfor salg og marketing. Bredt netværk, specielt blandt myndighederne samt danske erhvervsdrivende, i Thailand og Cambodja. Telefon: NANTIMA ANGKATAVANICH, EKSPORTRÅDGIVER 10 års erfaring inden for forbrugervarer og markedsundersøgelser. Kernekompetencer indenfor distribution og salg. Ekstensivt netværk indenfor myndighederne i Thailand, samt bredt kendskab til regulering og offentlig proces. Ekspertise inden for fødevaresektoren. Telefon: NIPPON UMAPORN MUKDASATHIEN, EKSPORT- OG CDM RÅDGIVER Syv år ved Ambassaden i Bangkok. Inden da 8 års samarbejde med danske virksomheder inden for miljøsektoren, primært som projektkoordinator. Bred viden inden for B2B, energi og miljø. Ansvarlig for det cambodjanske marked. Telefon: SIAM PHOOLCHAROEN, CDM RÅDGIVER Civilingeniør med specialisering i vandresurser og miljø. Tidligere ansat som konsulent til CDM-projekter. Erfaring med at håndtere de thailandske myndigheder. Ansvar for udarbejdelse af projektdokumenter, samt tilsynsførende projektbesøg. Telefon:

16 Tilskud til eksport EKSPORTSTARTPAKKE Hvis din virksomhed har internationalt potentiale og har en klar strategi, kan du søge om Eksportstart. Derudover skal din virksomhed blandt andet have under 50 ansatte og en årlig omsætning under DKK 50 mio. Hvis din virksomhed bliver godkendt, yder Eksportrådet et tilskud på 50 % af den normale timepris (DKK 800/t pr ). Den indledende rådgivning omkring markedsvalg er gratis. Programmet er underlagt EU's regler for statsstøtte. Spørg til Eksportstart på ambassaden der er tilknyttet det ønskede land. VITUS Vitus er for særligt udvalgte små og mellemstore virksomheder. For at komme i betragtning skal din virksomhed have: Maksimum DKK 100 mio. i årlig omsætning Mellem 5 og 100 ansatte Erfaring fra mindst ét eksportmarked. Eksportrådet har plads til 10 virksomheder hvert halve år. Der gives et offentligt tilskud på bl.a. 65 % af rådgivningstimerne. Samlet pris for deltagelse er DKK (eksklusiv transportomkostninger, forplejning og eventuelle udlæg). Spørg til Vitus programmet på ambassaden der er tilknyttet det ønskede land. 15

17 16

18 DE DANSKE AMBASSADER I SYDØSTASIEN Ambassaden i Jakarta, Indonesien, Ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia, Ambassaden i Bangkok, Thailand, Ambassaden i Hanoi, Vietnam, Ambassaden i Singapore, 17

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet

Vækstmarkedsstrategi. Tyrkiet Vækstmarkedsstrategi Tyrkiet Marts 2013 2 3 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Tyrkiet...5 1.1 Indledning....5 1.2 Tværgående tiltag....5 1.3 Partnerskaber Forskning og Innovation....6

Læs mere

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side 10-12 ud i verden

Læs mere

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Indonesien vil i løbet af få år have den største middelklasse i Asien efter Kina og Indien. Alligevel er landet kun nr. 60 på listen over danske eksportmarkeder.

Læs mere

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33

Danmark - Indien. februar 2008. Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K. Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Danmark - Indien Partnerskab til fælles gavn februar 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-Mail: Internet: um@um.dk www.um.dk Forsidefotos:

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER eksportfokus 0410 september LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS Mens resten af verden taler finanskrise, stiger væksten i Latinamerika så hurtigt, at Danmark gør klogt i at finde takten. Eksportmulighederne

Læs mere

DANMARK I LATINAMERIKA

DANMARK I LATINAMERIKA Regeringen 2007 DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER September 2007 2 DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER DANMARK I LATINAMERIKA MULIGHEDER OG PARTNERSKABER 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark USA

Vækst via Eksport: Danmark USA um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark USA 23 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Januar 14 Eksportrådet 2 Vækst via Eksport: Danmark

Læs mere

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA En række lande i Central- og Østeuropa rummer, trods finanskrise, stadig muligheder for danske virksomheder. Tema om Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. På

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland

Vækst via Eksport: Danmark Tyskland um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Tyskland 25 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, turisme, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

eksportfokus Morgengry i staterne

eksportfokus Morgengry i staterne eksportfokus Morgengry i staterne 0213 Juni Optimismen er tilbage i de amerikanske konjunkturer efter den største krise i nyere tid. Det mærkes på dansk USA-eksport, som sidste år steg med 25 procent.

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

Fra kaos til købedygtigt marked

Fra kaos til købedygtigt marked Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council EKSPORTFOKUS Fra kaos til købedygtigt marked 0314 SEPTEMBER Sydøstasien mødes ofte med fordomme om korruption og ineffektivitet, men regionen er i bedring.

Læs mere

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council Eksportfokus 0214 juni Vestafrika i vækst Ghana og Nigeria er blandt de ti lande i verden med den højest forventede vækst frem mod 2015. Men der er ingen

Læs mere

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER eksportfokus 0310 AFRIKAS STØRSTE SPILLER Solen skinner på Sydafrikas vækstrater. Det skaber muligheder for ambitiøse, danske eksportvirksomheder. Side 14-21 SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID

Læs mere

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om

Læs mere

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA eksportfokus 0611 december AFRIKANSK LØVEVÆKST Det afrikanske kontinent er et epicenter for vækst. Inden for det seneste årti har seks ud af verdens ti hurtigst voksende økonomier været afrikanske, og

Læs mere

INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE

INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE SÅDAN INDIEN PÅ VEJ UD AF KINAS SKYGGE MARKEDER OG MULIGHEDER Viden om markeder er en vigtig forudsætning for vækst og succes. Derfor laver DI aktiviteter, der formidler viden om markeder, muligheder,

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Kina

Vækstmarkedsstrategi. Kina Vækstmarkedsstrategi Kina Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Kina...3 2. Muligheder og udfordringer i Kina...7 2.1 Sektorerne: Markedsanalyse, danske styrkepositioner samt

Læs mere

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER eksportfokus Naboer i vækst De fire nordiske lande er et lyspunkt i de ellers triste udsigter for eksporten til Europa. 0612 december Tema side 16-33 HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS

Læs mere