GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010"

Transkript

1 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

2

3 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den februar 21 REGERINGEN

4

5 Analyse af dansk cleantech: energi- og miljøteknologi 1. Indledning Klima- og miljøudfordringerne og håndteringen af disse repræsenterer et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale. En potentiel platform for omstillingen til en grøn vækstøkonomi. Danmark står i dag stærkt inden for udvikling og produktion af teknologier og løsninger, der kan medvirke til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gælder fx inden for energi-, affalds-, bygnings-, transport- og landbrugssektoren. Her er der flere eksempler på, at danske virksomheder er blandt de førende i verden. Tidligere analyser 1 viser, at energiteknologi er en dansk styrkeposition, der ligger på et meget højt niveau sammenlignet med andre OECD lande, og er et område i betydelig vækst. Miljøteknologi er ikke tidligere analyseret på tilsvarende vis. Her præsenteres en opdatering af den tidligere gennemførte analyse af energiteknologi, og der præsenteres samtidig en ny analyse af miljøteknologi. Se boks 1. Cleantech afgrænses i analysen som summen af energiteknologi og miljøteknologi. De nærmere forhold ved afgrænsningerne af cleantech er beskrevet i bilag 1 2. Hovedkonklusionerne er: Eksporten af cleantech (energi- og miljøteknologi) fra Danmark i 28 var på 93 mia kr., svarende til 16 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten af energiteknologi fra Danmark i 28 var 66 mia. kr., 11 pct. af den samlede vareeksport. Eksporten af miljøteknologi fra Danmark i 28 var 43 mia. kr., 7 pct. af den samlede vareeksport. Vareeksporten af energi- og miljøteknologi fra både Danmark og EU27 er vokset væsentlig hurtigere end den samlede vareeksport siden Dansk eksport af energi- og miljøteknologi i forhold til den samlede vareeksport er større end for EU27, hvilket er en indikation på en dansk styrkeposition. Værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i energiteknologibranchen er i 27 en anelse lavere end for industrien samlet set, men er siden 2 vokset hurtigere end denne. Tidligere analyser bekræfter dette billede. 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Vækst, klima og konkurrenceevne, (Økonomisk Tema, nr. 7, 28). 2 Grundet forskelle i metoden for afgrænsning mellem energi- og miljøteknologi er der et mindre overlap. Derfor kan cleantech ikke umiddelbart opgøres som summen af energi- og miljøteknologi.

6 Up-market andelen af eksporten af energiteknologi var i 28 ca. 4 pct. og for miljøteknologi ca. 5 pct. På begge områder placerer det Danmark i midterfeltet i EU27. I afsnit 2 præsenteres en samlet analyse af cleantech. I afsnit 3 præsenteres analyser af energiteknologi og i afsnit 4 analyser af miljøteknologi. Boks 1. Afgrænsning og eksempler på cleantech: energi- og miljøteknolgi Cleantech omfatter i denne analyse energi- og miljøteknologi. Med energiteknologi menes i denne analyse teknologier eller produkter, der har, eller giver, et reduceret energiforbrug, fx ude hos forbrugerne eller i produktionen. Energiteknologi omfatter bl.a. varer, der er relateret til energiinfrastruktur, opvarmning og nedkøling, motorer og generatorer, pumper og kompressorer, varmeisolering, batteriteknologi, energiudvindingsteknologi, vindmøllekomponenter mv. Med miljøteknologi menes i denne analyse teknologier eller produkter, der begrænser den nuværende belastning af miljøet, fx ved at reducere forurening ved hjælp af rensning, ved mere miljøvenlige produkter og produktionsprocesser, ved mere effektiv ressourcehåndtering og ved miljøeffektive teknologiske systemer. Miljøteknologi omfatter bl.a. varer, der vedrører affald, råvare og materialeforbrug, kemikalier, jordforurening, luftforurening og vand. 2. Cleantech Den samlede eksport af cleantech fra EU27 udgjorde i mia. kr. eller 12 pct. af den samlede vareeksport fra EU27. Den danske eksport af cleantech var i 28 ca. 93 mia. kr. eller 16 pct. af den samlede vareeksport fra Danmark. I EU27 landene er eksporten af miljø- og energiteknologi vokset 35 procentpoint mere end den samlede vareeksport siden For Danmarks vedkommende er eksporten af miljø- og energiteknologi siden 1999 vokset med 71 procentpoint mere end den samlede vareeksport, jf. figur 1. Figur 1. Eksporten fra Danmark og EU27 af cleantech Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark total EU27 total Danmark cleantech EU27 cleantech Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. 2

7 De største eksportmarkeder for Danmark af cleantech er primært nærmarkederne samt USA, jf. figur 2. For EU s vedkommende er det USA, der er den største aftager af europæisk miljø- og energiteknologi uden for EU, men Rusland og Kina står for den største vækst. Figur 2. Dansk eksport af cleantech til udvalgte land, 1999 og % 2% 68% 2% 4% 1% 22% 6% EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Den danske eksportandel af cleantech er højere end gennemsnittet for EU27, jf. figur 3, hvilket indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for grønne løsninger. I 28 udgjorde eksporten af cleantech ca. 16 pct. af den samlede vareeksport, hvilket er 4 procentpoint højere end for EU27. Den andel er samtidig vokset fra at udgøre 11 pct. af den samlede danske vareeksport i Figur 3. Eksport af cleantech i forhold til den samlede vareeksport Pct Pct Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. At den danske eksportandel er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af cleantech. Graden af eksportspecialisering 3

8 kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Ved at sammenholde udviklingen i procentpoint fra med niveauet i 28 kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for cleantech. Danmark har en høj eksportspecialisering inden for cleantech på 1,31 i 28. Det betyder at eksporten af cleantech fra Danmark som andel af den samlede vareeksport var 31 pct. højere end gennemsnittet for hele EU27. En position, der samtidig er styrket siden 1999, jf. figur 4. Figur 4. EU27 eksportspecialisering inden for cleantech, Udviklingen i sksportspecialisering fra ,6,4,2 - -,2 Indhenter LTU IRE BEL LVA GRC BEL NLD PRT ESP MLT CYP EST FIN SWE AUT GBR FRA ROM HUN DK ITA DEU CZE Førende,6,4,2 -,2 -,4 SVN -,4 -,6 Falder bagud,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 Eksportspecialisering i 28 Mister føring Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Afgrænsningen af miljøteknologi udarbejdet af OECD. Løbende priser. Polen og Slovakiet indgår ikke pga. manglende data. -,6 3. Energiteknologi I 28 var den samlede eksport af energiteknologi fra EU mia. kr. eller ca. 7 pct. af den samlede vareeksport fra EU27. For Danmarks vedkommende var eksporten af energiteknologi i 28 knap 66 mia. kr. eller ca. 11 pct. af den samlede danske vareeksport. Eksporten af energiteknologi fra hele EU27 er siden 1999 vokset med 39 pct. point mere end den samlede vareeksport, jf. figur 5. For Danmarks vedkommende er eksporten af energiteknologi siden 1999 vokset med 17 pct. point mere end den samlede vareeksport. 4

9 Figur 5. Eksporten fra Danmark og EU27 af energiteknologi Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark total Danmark energiteknologi EU27 total EU27 energiteknologi Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser Figur 6. Dansk eksport af energiteknologi til udvalgte lande, 1999 og % % 8% 18% 72% 28 % 4% 12% 2 6 EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Den danske eksport af energiteknologi går især til EU27, og eksporten hertil har været stigende i perioden Den største vækst har imidlertid været på markederne uden for EU27. De lande, der står for den største andel af denne vækst i eksport i forhold til 1999, er Kina og USA. I 28 går ca. 6 pct. af den danske eksport til EU27, ca. 12 pct. af eksporten til USA, og 4 pct. af eksporten til Kina, jf. figur 6. Danske styrkepositioner inden for energiteknologi Et centralt spørgsmål er, hvorvidt Danmark har erhvervsmæssige styrkepositioner inden for grønne løsninger, herunder inden for energiteknologi. Det vil give et gunstigt udgangspunkt for at øge eksporten, væksten og beskæftigelsen i Danmark. 5

10 Styrkepositioner afgrænses traditionelt ved at se på, hvilke brancher der er særligt produktive i forhold til tilsvarende brancher i udlandet. Energiteknologier og - løsninger produceres i mange brancher, og er dermed ikke et velafgrænset og selvstændigt brancheområde. Derfor anvendes opgørelser over eksportspecialisering som indikatorer for, om Danmark har en styrkeposition i forhold til andre lande. Eksportandelen af energiteknologier fra Danmark er steget fra 7 pct. i 1999 til 11 pct. i 28. For EU27 gælder det, at energiteknologiens andel af den samlede eksport er steget fra 5 til 7 pct. fra 1999 til 28, jf. figur 7. Figur 7. Eksport af energiteknologi i forhold til den samlede vareeksport Pct Pct Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Opgørelser over den danske eksport af energiteknologi i de første tre kvartaler af 29 viser, at området ikke er vokset hurtigere i de første tre kvartaler af 29 end de øvrige eksporterhverv. For de første tre kvartaler af 29 udgjorde eksporten således også 11 pct. af den samlede danske vareeksport. At den danske eksportandel er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af energiteknologi. Graden af eksportspecialisering kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Ved at sammenholde udviklingen fra med niveauet i 28 kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for energiteknologi. Danmark har en markant eksportspecialisering inden for energiteknologi på 1,73 i 28. Det betyder at eksporten af energiteknologi fra Danmark, som andel af den samlede vareeksport, var 73 pct. højere end gennemsnittet for hele EU27. En position, der samtidig er styrket markant siden 1999, jf. figur 8. 6

11 Figur 8. EU27 eksportspecialisering inden for energiteknologi, Udviklingen i eksportspecialisering fra ,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8 Indhenter Førende GRC ROM DK LVA MLT EST BUL ITA LTU ESP GBR FIN FRA SWE AUT NLD DEU HUN CYP PRT IRE BEL SVN CZE LUX Falder bagud Mister føring,2,4,6,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 Eksportspecialisering i 28,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8 Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. På energiteknologiområdet har Danmark eksportspecialiseringer inden for områder som vindmøllekomponenter, pumper og kompressorer, opvarminig og nedkøling samt varmeisoleringsmaterialer. Upmarket produkter inden for energiteknologi Upmarket produkter er kendetegnet ved, at de kan opnå en højere pris på verdensmarkedet end konkurrerende produkter. At have en høj upmarket andel er således et udtryk for, at man producerer varer, der opfattes af kunden som værende mere værd, idet denne er villig til at betale en højere pris. Beregninger viser, at producenterne af disse up-market produkter har flere højtuddannede og investerer mere i forskning og innovation. Samtidig har de en højere indtjening og produktivitet end andre eksporterende virksomheder. 3 For energiteknologi ligger Danmarks up-market andel på omkring 4 pct. for perioden Sammenlignet med EU15 ligger Danmark i midterfeltet, jf. figur 9. Lande som Storbritannien, Tyskland, Irland og Holland ligger over Danmark. Upmarket produkter udgør ca. 4 pct. af den samlede danske eksport ift. EU 15 jf. Konkurrenceevneredegørelsen ØEM, økonomisk tema nr. 5, juni 27. 7

12 Figur 9. Up market andel af eksport af energiteknologi Pct Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Der er beregnet et 3-årigt glidende gennemsnit, idet upmarket andele kan variere meget fra år til år. Produktivitet i energiteknologibranchen Endelig er foretaget en opgørelse af produktiviteten i energiteknologibranchen målt i værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget i løbende priser. I 27 skabte alle industriansatte i Danmark hver 594. kr. i værditilvækst, jf. figur 1. Det er 24. kr. mere end værditilvæksten pr. beskæftiget i energiteknologibranchen. Forskellen er imidlertid snævret ind de senere år, og væksten i produktiviteten i energiteknologibranchen har siden 2 været 5,1 pct. p.a. Det er højere end for industrien samlet set, hvor den har været 4,2 pct. p.a. i samme periode. Figur 1. Udviklingen i produktiviteten Værditilvækst pr. heltidsbeskæftiget Pct. Belgien Danmark Østrig Tyskland Spanien Finland Frankrig Storbritannien Grækenland Irland Italien Luxembourg Holland Portugal Sverige Værditilvækst i tkr. pr. heltidsbeskæftiget i 1. kr Industri i alt Energiindustri Erhverv i alt Anm: Afgrænsning af energiteknologibranchen udarbejdet af ENS og DI Energibranchen. Løbende priser. Kilde: Danmarks Statistik, firmastatistikken og egne beregninger. 8

13 En tidligere analyse udarbejdet til brug for Erhvervsklimapanelets debat i foråret 29 bekræfter dette billede 4. Samtidig viste denne analyse, at virksomheder, der leverer energi- og miljøløsninger, har haft et relativt lavt afkast 5 af den investerede kapital frem til 26 sammenlignet med industrien og erhvervslivet generelt, men igen med højere vækstrater det seneste år. 3. Miljøteknologi Den samlede danske eksport af miljøteknologi beløb sig i 28 med den valgte afgrænsning til ca. 43 mia. kr. eller ca. 7 pct. af den samlede danske vareeksport. Det er mere end den tilsvarende andel for eksporten af miljøteknologi fra både EU27 og EU15, hvilket gør sig gældende over hele perioden Udviklingen i eksporten af miljøteknologi har for Danmarks vedkommende ikke set en ligeså kraftig stigning som for energiteknologi. Dog er eksporten af miljøteknologi steget med 42 pct. point mere end Danmarks samlede eksport siden For EU27s vedkommende er der tale om en stigning på 32 pct. point mere end EU27s samlede stigning i eksport fra Der er således også indenfor miljøteknologi tale om, at Danmarks udvikling i eksport for perioden ligger over EU27s samlede udvikling. Det er især siden 25, at udviklingen i eksporten af miljøteknologi er vokset hurtigere end den samlede vareeksport. Figur 11. Udvikling i eksporten fra Danmark og EU27 af miljøteknologi i forhold til den samlede eksport Indeks 1999=1 Indeks 1999= Danmark samlet vareeksport Danmark miljøteknologi EU27 samlet vareeksport EU27 miljøteknologi Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser Danske styrkepositioner på klimaområdet, til Erhvervsklimapanelet, august Ordinært resultat delt med de samlede aktiver fratrukket finansielle anlægsaktiver. 9

14 BRIKs landene- og USA udgør nogle af de vigtigste eksportmarkeder for miljøteknologi udenfor EU27. Her har Kina og Rusland stået for den største vækst. Det er dog stadig sådan, at ca. 65 pct. af eksporten går til EU27, mens Kina tegner sig for ca. 4 pct. af eksporten og Rusland for ca. 3 pct., jf. figur 12. Figur 12. EU27 eksport af miljøteknologi til udvalgte lande 1999 % 23% 28 22% 3% 6% 68% 4% 5% 64% EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige EU27 USA Kina Indien Rusland Brasilien Øvrige Anm: Afgrænsning af miljøteknologibranchen udarbejdet af OECD, Løbende priser. Dansk styrkeposition inden for miljøteknologi Ligesom for energiteknologi er et centralt spørgsmål, når det handler om miljøteknologi, om Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition. For miljøteknologi gælder, ligesom for energiteknologi, at der ikke er tale om et velafgrænset og selvstændigt brancheområde. Derfor anvendes opgørelser over eksportspecialisering som indikator for om Danmark har en styrkeposition. Fra 1999 til 28 er andelen af Danmarks eksport, der udgøres af miljøteknologi, steget fra 6 til 7 pct. For EU27 er miljøteknologis andel af den samlede eksport vokset fra ca. 5 pct. i 1999 til ca. 6 pct. i 28, jf. figur 13. 1

15 Figur 13. Eksport af miljøteknologi som andel af samlet eksport, EU27 og Danmark Løbende priser Løbende priser Danmark EU27 Anm: Afgrænsning af miljøteknologibranchen udarbejdet af OECD, Løbende priser. At den danske eksportandel af miljøteknologi er højere end gennemsnittet for EU27 indikerer, at Danmark specialiserer sig inden for eksport af miljøteknologi. Graden af eksportspecialisering kan udtrykkes som forholdet mellem den danske eksportandel og andelen for EU27 landene under ét. Er dette forhold større end én, kan det ses som en indikation af en erhvervsmæssig styrkeposition. Danmark har i hele perioden fra 1999 til 28 været specialiseret inden for miljøteknologi, jf. figur 14. Figur 14. Danmarks eksportspecialisering inden for miljøteknologi Løbende priser 1,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,12 1,1 1,9 1,8 1,6 1,4 1,2 1,18 1,17 1,18 1,2 Løbende priser 1,16 1,14 1, ,22 1,2 1,18 1,16 1,14 1,12 1,1 1,8 1,6 1,4 1,2 Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Løbende priser. Ved at sammenholde udviklingen fra 1999 til 28 med niveauet for eksportspecialisering i 28, kan man se, hvilke lande der ligger i front, og samtidig hvilken retning landene bevæger sig i inden for miljøteknologi. Her ses det, at Danmark i 28 ligger relativt højt sammenlignet med EU27. Danmark ligger blandt de førende lande. Det vil sige, at Danmark både på niveau og udvikling ligger over gennemsnittet 11

16 af landene i EU27. Flere lande bevæger sig dog hurtigere frem end Danmark, jf. figur 15. Figur 15. EU27 eksportspecialisering inden for miljøteknologi, Udviklingen i eksportspecialisering fra 99-1,5 1,,5, -,5 Indhenter BEL Falder bagud ROM FIN ESP Førende Mister føring -1,,,5 1, 1,5 2, ITA PRT NLD CZE GBR BGR SWE HUN EST LVA DK DEU GRC MLT LTU FRA IRL AUT LUX CYP SI SVN Anm: Figuren viser eksportspcialiseringen for EU27 lande i 28 på x-aksen, sammenholdt med differencen imellem eksportspecialisering i 28 i forhold til Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Kilde: Beregninger foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen på Comext databasen. Upmarket inden for miljøteknologi Eksportspecialisering i 28 Upmarket produkter er kendetegnet ved, at de kan opnå en højere pris på verdensmarkedet end konkurrerende produkter. At have en høj upmarket andel er således et udtryk for, at man producerer varer, der opfattes af kunden som værende mere værd, idet man er villig til at betale en højere pris. Beregninger viser, at producenterne af disse up-market produkter har flere højtuddannede og investerer mere i forskning og innovation. Samtidig har de en højere indtjening og produktivitet end andre eksporterende virksomheder. 6 For miljøteknologi er Danmarks upmarket andel aftagende i perioden Fra en udgangsposition på lidt over 6 pct. for perioden 2-22, aftager Danmarks upmarket andele af eksport af miljøteknologi til knap 49 pct. for perioden Sammenlignet med EU15 flytter Danmark sig således fra en forholdsvis høj placering i starten af perioden, til en position i midterfeltet af EU15 i 28. Det er dog fortsat højere end up-market andelen for den samlede danske vareeksport, der ift. EU15 er ca. 4 pct. jf. Konkurrenceevneredegørelsen 29. Sverige, Frankrig, Østrig og Belgien ligger over Danmark i 28. Det samme gælder Luxembourg, der dog udviser samme faldende tendens som Danmark, jf. figur ØEM, økonomisk tema nr. 5, juni

17 Figur 16. Upmarket andel af eksport af miljøteknologi Pct Anm: Afgrænsning af miljøteknologi baseret på OECD, 1999, Dkr., løbende priser. Der er beregnet et 3 årigt glidende gennemsnit, idet upmarket andele kan variere meget fra år til år. Pct Østrig Tyskland Belgien Danmark Spanien Finland Frankrig Storbritannien Grækenland Irland Italien Luxembourg Holland Portugal Sverige Bilag 1. Grundlaget for analysen: Afgrænsning af varekoder Analysen af energi- og miljøteknologi baserer sig på varehandelsstatistik, der er en blandt flere metoder til at afgrænse energi- og miljøteknologiområdet på. I Danmark og i udlandet opgøres virksomhedernes varehandel over grænserne på omkring 1. varekoder. Der ses i analysen nærmere på eksporten af udvalgte dele af varehandlen, afgrænset via varekoderne. Varekodegrundlaget for analysen af både energiteknologi og miljøteknologi er således såkaldte KN8 varekoder (8-cifrede varekoder). Varekodetilgangen gør det muligt via Eurostats Comext database at foretage detaljerede udtræk af EU27- landenes eksport af de pågældende varekoder. Man kan med denne tilgang få internationalt sammenlignelige tidsserier over EU27-landenes eksportaktiviteter. Disse tidsserier gør det endvidere muligt at differentiere imellem forskellige undergrupper af varekoder. Derved kan det afdækkes med ret stor præcision, hvilke varer der udgør størstedelen af et lands eventuelle styrkeposition. Varekodetilgangen giver, via Comext, således mulighed for en detaljeret, internationalt sammenligning af landes eksport, og dermed afdækning af erhvervsmæssige styrkepositioner. I denne analyse er fokus på energi- og miljøteknologi. Varekodegrundlaget for energiteknologi er udarbejdet af Energistyrelsen og DI energibranchen baseret på en gennemgang af alle varekoder i 29. Varekodegrundlaget for miljøteknologi er baseret på OECDs afgrænsning af miljøvarer i Det har her været nødvendigt at tage højde for de tekniske ændringer, der er sket i nomenklaturen i perioden siden Afgrænsningen af miljøteknologi er foreløbig og vil bliver videreudviklet. Den samlede eksport af cleantech fås ved at summere eksporten af energiteknologi og miljøteknologi, dog således at der tages højde for overlappet. Der er således et mindre overlap imellem de to opgørelser på i alt 96 varekoder. Dette overlap beløber sig til eksport af varer for ca. 16 mia. kr. i 28 for Danmarks vedkommende og 329 mia. kr. for EU27 i OECD, 1999, The Environmental goods & Services Industry Manual for Data Collection and Analysis. 13

18

19 GRØN VÆKST Analyse af dansk cleantech Februar 21:7 Henvendelse om publikationen kan ske til: Statsministeriet Christiansborg Prins Jørgens Gård København K ISBN elektronisk publikation: Design: BGRAPHIC Publikationen kan hentes på Statsministeriets hjemmeside

20

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste Arbejdsløsheden i Europa har haft en faldende tendens set over det seneste år. Mange er dog fortsat fanget i langtidsledighed og har været arbejdsløse

Læs mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere

7 mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere mio. arbejdsløse i EU mio. EU-borgere har været ledige i to år eller mere Arbejdsløsheden i EU ser ud til at have stabiliseret sig, men skadevirkningerne af krisen har været meget alvorlige. Ca. halvdelen

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top

Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Det danske arbejdsmarked er i europæisk top Arbejdsløsheden i Euroområdet er kommet under pct., og i oktober var ledigheden i euroområdet den laveste, som er blevet målt siden juli 29. Mere end halvdelen

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Stigende markedsandele for dansk eksport

Stigende markedsandele for dansk eksport Stigende markedsandele for dansk eksport Danmarks konkurrenceevne analyseres typisk med udgangspunkt i opgørelser fra inputsiden, dvs. løn korrigeret for produktivitet og valutakurs. Denne analyse kigger

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM GRØN FORSKNING OG UDVIKLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser

EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser EU s sparepolitik har haft store sociale konsekvenser Ny prognose for langtidsledigheden viser, at langtidsledigheden i EU, som i øjeblikket er den højeste siden slutningen af 9 erne, kan blive vanskelig

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK GLOBALE VÆRDIKÆDER BETYDNING FOR DANSK EKSPORT OG BESKÆFTIGELSE Karoline Garm Nissen, Lidt baggrund Publikationer fra Nationalbanken Global Value Chains, Working Paper No. 102, december

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen

Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Grækenland kan ikke spare sig ud af krisen Den græske gæld er endnu engang til forhandling, når Euro-gruppen mødes den.maj. Grækenlands gæld er den højeste i EU, og i 1 skal Grækenland som en del af låneaftalen

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Den danske model er et værn mod langtidsledighed

Den danske model er et værn mod langtidsledighed Den danske model er et værn mod langtidsledighed I Danmark er understøttelsen for langtidsledige forholdsvis høj. Alligevel er langtidsledigheden i Danmark relativt lav ovenikøbet trods det, at Danmark

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt 1 F A K O N F E R E N C E UDFORDRIN GE R NE PÅ FREMTIDENS ARBEJDSM A RK ED - HVORDAN TACKLER VI DEM? 1 4. J A N U A R, 2 0 1 6 J E S P E R R A N G V

Læs mere

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier

Analyse. Integrationen i Danmark set i et europæisk. 22. september 2015. Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier Analyse 22. september 21 Integrationen i Danmark set i et europæisk perspektiv Af Kristian Thor Jakobsen og Laurids Münier I den seneste tid har der været stor fokus på asyl- og integrationspolitikken

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006

Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden. Landsudvalget for driftsøkonomi 30. november 2006 Dansk konkurrenceevne i en globaliseret verden Landsudvalget for driftsøkonomi 3. november 26 Hvad driver globaliseringen? Teknologiske fremskridt Transport (skib, bil, fly) Kommunikation (telegraf, telefon,

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland

En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland (+5 6 6 13 5) En højere andel af danskere vurderes at være Working poor end i Tyskland Resumé I den offentlige debat fremføres ofte argumentet, at der i Tyskland er flere end i Danmark, der er såkaldte

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem

Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Stigende markedsandele tyder ikke på et særligt dansk konkurrenceevneproblem Det hævdes ofte, at den danske konkurrenceevne er forringet markant siden år 2000. Der tales om et tab af konkurrenceevne på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Health survey overgang til output approach

Health survey overgang til output approach Health survey overgang til output approach Kontaktudvalg om Prisindeks PPP, København april 2013 Baggrund Inden for rammerne af ECP programmet beregnes PPP for hospitalsvæsen ved anvendelse af input-metoden.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

færre er på overførsel end forventet

færre er på overførsel end forventet Udvikling i overførselsmodtagere 133. færre er på overførsel end forventet Antallet af overførselsmodtagere mellem 16 og 64 år har de seneste mange år haft en nedadgående tendens. Ud fra befolkningens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere