FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi"

Transkript

1 VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale

2 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf INDLEDNING Velfærdsteknologi og -service Velfærdsteknologi og -service er et nyt erhvervsområde, som er svagt belyst statistisk. Region Syddanmark og Odense Kommune har forsøgt at råde bod på det ved at bede konsulentvirksomheden DAMVAD i samarbejde med Danmarks Statistik om at udvikle en ny ressourceområde statistik for Velfærdsteknologi og -service. INDHOLD Indledning / side 3 Udvikling af nyt ressourceområde / side 4 Velfærdteknologiske virksomheder / side 6 Omsætning, beskæftigelse, eksport og produktivitet / side 9 Markedspotentiale for velfærdsteknologi og -service / side 15 I denne publikation præsenteres tal for den private sektors omsætning, beskæftigelse, eksport og produktivitet inden for ressourceomådet Velfærdsteknologi og -service for den private sektor. Desuden præsenteres tal for virksomhedernes vurdering af markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service. Tallene bag rapporten vil blive gjort tilgængelige elektronisk og løbende blive opdateret. Side 2 FAKTA

3 RESSOURCESTATISTIK VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE Region Syddanmark og Odense Kommune satser på velfærdsteknologi og -service. I regionen og kommunen er der igangsat en række initiativer for at fremme udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi og -service: Welfare Tech Region er et klyngesamarbejde mellem offentlige og private partnere, som fremmer nye forretningsområder og produkter inden for velfærdsteknologi. Gennem samarbejde, videndeling og konkrete udviklingsprojekter er hovedmålet at skabe vækst og udvikling af nye forretningsområder i den private sektor og samtidig bane vejen for nye og bedre ydelser inden for social- og sundhedsområdet. Velfærdsteknologi.nu er et samarbejde mellem en række syddanske aktører på tværs af erhverv, forskning og social- og sundhedssektoren. Målet med samarbejdet er at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, afprøvning og implementering af velfærdsteknologier og -services i regionen. INVIA, Enhed for Velfærdsinnovation i Region Syddanmark, opsamler systematisk de gode idéer fra brugere og medarbejdere, bidrager til udvikling og afprøvning af nye teknologier og arbejdsgange, og medvirker til, at implementere de mest lovende teknologier på Region Syddanmarks sygehuse og hos interesserede samarbejdspartnere. Innovationscenteret for brugerdrevet innovation, fungerer som et stort værksted, hvor læger, sygeplejersker, portører, patienter og private virksomheder er med til at udvikle udformningen og indretningen i fremtidens sygehuse. Alle modeller bygges i naturlig størrelse, og derefter bliver de gennemprøvet af personale, der har sin gang på regionens sygehuse. AAL Forum - Ambient Assisted Living Forum - er en årlig international konference om nye innovative løsninger der kan forbedre ældres livskvalitet og styrke den europæiske industri. AAL Forum 2010 afholdes i Odense og er arrangeret i et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark, ABT Fonden og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tal på velfærdsteknologi Både nationalt, regionalt og kommunalt er der stor fokus på velfærdsteknologi og -service, men området er foreløbigt ret dårligt belyst statistisk. I denne rapport sætter vi tal på nogle af de manglende oplysninger: Hvor stor er omsætningen af velfærdsteknologi og -service? Hvor mange virksomheder er der i de brancher der producerer velfærdsteknologi og -service? Hvordan ser virksomhederne markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service? Hvad skal der til for at realisere markedspotentialet? Få svarene her, hvor vi præsenterer tal for omsætning, beskæftigelse og eksport af velfærdsteknologi og -service samt for virksomhedernes vurdering af markedspotentialet. NØGLETAL FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Hele landet Velfærdsteknologi og -service I alt (private byerhverv) Omsætning i mio. kr Beskæftigede (årsværk) Eksport i mio. kr Danske virksomheder omsætter årligt velfærdsteknologi og -service for 41 mia. kr. Værdtilvækst pr. beskæftigede Datakilde: Danmarks Statistik FAKTA Side 3

4 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE UDVIKLING AF NYT RESSOURCEOMRÅDE FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Afgrænsning TRIN 1 Ekspertgruppeseminar Kriterier og retningslinjer for afgrænsning af Velfærdsteknologi og -service Ved hjælp af en dialogbaseret proces identificerede en nedsat ekspertgruppe nogle kriterier og parametre, der ses som væsentlige karakteristika, når Velfærdsteknologi og -service skal afgrænses og defineres. TRIN 2 Identifikation produkter og service Spørgeskemaundersøgelse blandt ekspertgruppen Varekodeoversigt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Med udgangspunkt i trin 1 er der ved hjælp af EU s varenomenklatur, varekoder fra en tidligere undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og en spørgeskemaundersøgelse blandt ekspertgruppen, foretaget en statistisk afgrænsning og identifikation af velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser. TRIN 3 Identifikation brancher Eksisterende undersøgelser Registre og strukturstatistikker Med udgangspunkt i de identificerede velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser foretages nu en statistisk afgrænsning og identifikation af hvilke brancher der producerer disse produkter. Det resulterer i 40 udvalgte brancher - se næste side. TRIN 4 Vægtning af brancher Brancheanalyser og analyser på mikroniveau Registre samt hjemmesider Vægtning af de enkelte brancher Hver af de 40 brancher tildeles en vægt der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Vægtene anvendes til at beregne omsætning, beskæftigelse, eksport og værditilvækst for de enkelte brancher. Side 4 FAKTA

5 RESSOURCESTATISTIK APPENDIKS BRANCHEOVERSIGT FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE (VTS) Branche VTS andel af samlet salg i pct. Branche VTS andel af samlet salg i pct af farmaceutiske præparater 0, af andre møbler 3, af andre gummiprodukter 8, af medicinske, dentale instrumenter samt 54, af bygningsartikler af plast 16,2 udstyr hertil af andre plastprodukter 72, Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 1, og bearbejdning af andet glas (herunder 16, Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 8,0 teknisk glas) Engroshandel med fotografiske og optiske artikler 6, af elektroniske komponenter og plader 50, Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 2, af computere og ydre enheder 0, Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 3, af kommunikationsudstyr 1, Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 4, af elektronik til husholdninger 2, Engroshandel med læge- og hospitalartikler 49, af udstyr til måling, afprøvning, navigation 9, Engroshandel med computere, ydre enheder og 0,0 og kontrol software af høreapparater og dele hertil 95, Engroshandel med elektronisk udstyr 6, af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk 44, Engroshandel med telekommunikationsudstyr 1,5 og elektroterapeutisk udstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 0, af optiske instrumenter og fotografisk 4, Ikke-specialiseret engroshandel 3,7 udstyr Apoteker 3, af elektriske motorer, generatorer og 15, Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 91,6 transformere Optikere 90, af andet elektrisk udstyr 0, Detailhandel med andre varer i.a.n. 0, af løfte- og håndteringsudstyr 17, Computerprogrammering 18, af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 2, Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 1, af karosserier til motorkøretøjer; 12,9 naturvidenskab og teknik fremstilling af påhængsvogne, sættevogne Industriel design og produktdesign 33, af cykler og invalidekøretøjer 56,0 Datakilde: Danmarks Statistik EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDER INDEN FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Syddanmark: Almeco Aps Care4all Aps Linak A/S Sauer-Danfoss Aps Siemens Flow Instruments A/S Øvrige regioner: Coloplast A/S Danaflex A/S Excellent Systems A/S Lindberg A/S Oticon A/S FAKTA Side 5

6 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER De 40 brancher der er identificeret, som dem der producerer velfærdsteknologi og -service kategoriseres efter hvor stor en del af deres aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service: Kernegruppen af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mere end 50 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Mellemgruppen af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mellem 26 og 50 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Den perifere gruppe af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mellem 10 og 25 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Den annekterede gruppe af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mindre end 10 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER I SYDDANMARK Annekteret: syddanske virksomheder i brancher der kan knytte mere end 50 procent af deres aktivitet til velfærdsteknologi Perifer: Mellem: 453 Kerne: 314 Figuren viser velfærdsteknologi og -service virksomhederne i Syddanmark fordelt på de fire kategorier. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks statistik Side 6 FAKTA

7 RESSOURCESTATISTIK FORDELING AF VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHE- DER I DANMARK Sjælland 13% Syddanmark 20% Sjælland 7% Nordjylland 4% Syddanmark 12% Nordjylland 12% Midtjylland 18% Hovedstaden 32% Midtjylland 23% Hovedstaden 59% Kerne Mellem Nordjylland 7% Sjælland 11% Syddanmark 13% Midtjylland 18% Nordjylland 9% Sjælland 14% Syddanmark 20% Hovedstaden 51% Hovedstaden 36% Midtjylland 21% Perifer Annekteret.20 procent af kernevirksomhederne er placeret i Syddanmark. Nordjylland 11% Sjælland 15% Syddanmark 22% Figurerne ovenfor viser regionernes andel af virksomheder i hver af de fire kategorier. Hovedstaden 29% Midtjylland 23% Figuren til højre viser regionernes andel af alle virksomheder i landet. Alle virksomheder Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik FAKTA Side 7

8 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER I REGION SYDDANMARK FORDELT PÅ BRANCHE Videnservice 1% IKT 1% Øvrige 1% 13% 36% Kerne Mellem 14% 62% Videnservice 72% Videnservice 2% Øvrige 1% 11% 1% Videnservice udgør 72% af alle mellemvirksomhederne Øvrige 26% 15% Perifer Videnservice 3% Annekteret IKT 85% 56% Figurerne viser, branchefordelingen af de syddanske velfærdsteknologi og -service virksomheder. Øvrige omfatter virksomheder, der producerer velfærdsteknologi og -service, men hvis primære aktivitet ikke er i nogle af de 40 velfærdsteknologi og -service brancher. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik KERNE- OG MELLEMVIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem 61% 5% 63% 11% 62% 13% 61% 9% 39% 16% 37% 12% 37% 16% 36% 13% 36% 12% 60% 17% IKT 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Vidensservice 1% 82% 0% 72% 0% 72% 2% 78% 1% 67% Øvrige 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% Tabellen viser de 5 regioners velfærdsteknologi og -service virksomheder fordelt på kategorierne kerne og mellem. Øvrige omfatter virksomheder, der producerer velfærdsteknologi og -service, men hvis primære aktivitet ikke er i nogle af de 40 velfærdsteknologi og -service brancher. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik Side 8 FAKTA

9 RESSOURCESTATISTIK OMSÆTNING, BESKÆFTIGELSE, EKSPORT OG PRODUKTIVITET OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER 2007 Figuren viser hvor stor en andel af den samlede omsætning, der udgøres af velfærdsteknologi og -service i hele landet og i hver af de 5 regioner ,8% ,7% ,4% ,2% ,3% ,6% Hele landet Hovedstaden Sjælland ,8% ,7% ,8% ,2% ,3% ,2% Syddanmark Midtjylland Nordjylland Velfærdsteknologi og -service omsætning Øvrig omsætning Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet vwwelfærdsteknologi OMSÆTNING I SYDDANMARK Videnservice IKT 1% 7% svirksomhederne står for 63 pct. af omsætningen 29% 63% Figuren viser Syddanmarks Velfærdsteknologi og -service omsætning i mio. kr. fordelt på brancher. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi FAKTA Side 9

10 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE OMSÆTNING Størst vækst i omsætning af velfærdsteknologi og -service i Danmark Danmark Nordiske lande EU Figuren viser udviklingen i omsætning inden for Velfærdsteknologi og -service (indeks, 2004=100) Datakilde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ REGIONER Antal: Andel: 0,7% er beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i Syddanmark Antal: Andel: 1,1% Over 30 pct. Antal: Andel: 1,4% 15 til 30 pct. Antal: Andel: 0,9% Antal: Andel: 1,0% Under 15 pct. Kortets farve afspejler andelen af samtlige antal arbejdspladser inden for velfærdsteknologi og -service. Antal angiver antal beskæftigede i den enkelte region, og andel angiver hvor stor en del af regionens samlede beskæftigelse der udgøres af velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi Side 10 FAKTA

11 RESSOURCESTATISTIK BESKÆFTIGELSE I SYDDANMARK... ud af de beskæftigede arbejder (69 procent) inden for fremstilling. 21% Videnservice IKT 1% 9% Figuren viser andel beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i Syddanmark fordelt på brancher. 69% Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi. BESKÆFTIGELSE Stor stigning i velfærdsteknologi og -service beskæftigelse i Danmark 110 Danmark EU27 Nordiske lande Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service (indeks, 2004=100) Datakilde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik FAKTA Side 11

12 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE EKSPORT FORDELT PÅ REGIONER 9000 Den syddanske eksport af velfærdsteknologi og -service udgjorde 3 mia. kr Figuren viser den regionale velfærdsteknologi og -service eksport 2007 i mio. kr Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8% Videnservice 1% IKT 3% EKSPORT I SYDDANMARK...9 ud af 10 eksportkroner hentes hjem af fremstillingsvirksomhederne 88% Figuren viser den syddanske Velfærdsteknologi og -service eksport fordelt på brancher. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi EKSPORT Eksporten steget med 30 pct Velfærdsteknologi og -service Alle varer og tjenester Figuren viser udviklingen i den danske eksport i alt og i velfærdsteknologi og -service eksport (indeks, 2004=100) Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi Side 12 FAKTA

13 RESSOURCESTATISTIK EKSPORT FORDELT PÅ REGIONER Eksportvækst på mellem 20 og 40 pct. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi Figuren viser udviklingen i velfærdsteknologi og -service eksport i hver af de 5 regioner (indeks, 2004=100) PRODUKTIVITET FORDELT PÅ REGIONER Lavest produktivitet i Syddanmark og Midtjylland Figuren viser velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede i regionerne og hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. PRODUKTIVITET FORDELT PÅ BRANCHER I SYDDANMARK Størst produktivitet inden for IKT Videnservice IKT Figuren viser hvor stor Velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede, der skabes i Syddanmark inden for de enkelte brancher Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi FAKTA Side 13

14 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE PRODUKTIVITET Kraftig produktivtitetsudvikling i danske velfærdsteknologi og -service virksomheder Nordiske lande Danmark EU Figuren viser udviklingen i velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede (indeks, 2004=100) i Danmark, EU27 og de nordiske lande. Dataklde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik Side 14 FAKTA

15 RESSOURCESTATISTIK MARKEDSPOTENTIALE For at undersøge markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service er der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i de brancher, der er en del af ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. 683 virksomheder svarede på henvendelsen og 98 udfyldte spørgeskemaet. FAKTA Side 15

16 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE ER VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE RELEVANT FOR JERES VIRKSOMHED? 52 procent af de adspurgte virksomheder mener, at velfærdsteknologi og -service er relevant for dem NEJ 329 virk. 48% JA Leverer VTS 98 virk. 14% JA Leverer ikke VTS 256 virk. 38% Figuren viser svar fra virksomhederne i forhold til, om de betragter sig selv som del af ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 683 besvarelser. FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ ANDEL AF OMSÆTNING FRA VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE 60% 50% 40% 30% 20% 10% For størstedelen af de virksomheder der leverer velfærdsteknologi og -service, udgør det under 10 procent af omsætningen IKT IKT 0% Mere end 65 pct pct pct. Under 10 pct. Figuren viser andelen af virksomhedernes omsætning, som kan henføres til Velfærdsteknologi og -service fordelt på brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. Side 16 FAKTA

17 RESSOURCESTATISTIK MARKEDER HVOR DER I HØJ GRAD ER POTENTIALE 61% 46% 43% Størst potentiale på det danske og det europæiske marked... 29% 23% Danmark EU USA Asien Andre Figuren viser virksomhedernes vurdering af, hvor der i høj grad er markedspotentiale for velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. MARKEDSPOTENTIALE FORDELT PÅ BRANCHE OG MARKED IKT Danmark 41% 44% 83% EU 34% 29% 33% USA 31% 29% 33%...og stort potentiale inden for information- og kommunikationsteknologi Tabellen viser markeder, hvor der i høj grad er potentiale for velfærdsteknologi og -service fordelt på brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. FAKTA Side 17

18 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE AKTIVITETER DER KAN ØGE MARKEDSPOTENTIALET Offentlig efterspørgsel 69% Innovativt offentligt udbud 36% Tættere udviklingssamarbejde med offentlige aktører 31% Offentlig støtte til udviklingsprojekter Business cases 19% 27% Offentlig efterspørgsel er vigtig for at øge markedspotentialet... Viden om brugere 19% Rammer for offentlig privat samarbejde (OPS) 17% Udbud af relevante kompetencer 6% Figuren viser, hvilke aktiviter virksomhederne mener kan øge markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. AKTIVITETER DER KAN ØGE MARKEDSPOTENTIALET FORDELT PÅ BRANCHER Offentlig efterspørgsel Innovativt offentligt udbud Tættere udviklingssamarbejde med offentlige aktører Offentlig støtte til udviklingsprojekter Business cases Viden om brugere... og Fremsti IKT branchen efterlyser generelt aktiviteter fra det offentlige. IKT IKT Rammer for OPS Udbud af relevante kompetencer Figurerne viser, hvilke aktiviter virksomhederne mener kan drive markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service indenfor de forskellige brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. 0% 20% 40% 60% 80% Side 18 FAKTA

19 RESSOURCESTATISTIK VIRKSOMHEDERNES EGNE INITIATIVER Langsigtet strategi 47% Indgår i VTS-udviklingsprojekter 42% Gennemfører udviklingsprojekter 35% Ingen strategi Gennemfører markeds- og brugerundersøgelser 13% 24% 47% har en langsigtet strategi for velfærdsteknologi og -service Figuren viser, virksomhedernes egne initiativer til udnyttelse af markedspotentialet. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. VIGTIGSTE KILDER TIL UDVIKLING 41% 71% 77% Leverandører Egen udvikling Klienter og kunder Figuren viser de vigtigste kilder til udvikling af nye velfærdsteknologiske produkter eller serviceydelser. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. INNOVATION OG SAMSPIL OM INNOVATION Udvikler nye produkter og services 60% - I samarbejde med GTS, laboratorier og lign. 17% - I samarbejde med universitet 21% - I samarbejde med slutbrugeren 30% - I samarbejde med leverandører 32% - I samarbejde med off. serviceudbydere 35% Tabellen viser andelen af virksomheder, der har introduceret nye velfærdsteknologiske produkter eller serviceydelser de seneste 3 år samt om det er sket i samarbejde med andre. GTS: Godkendte teknologiske servicecentre. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. 35% har udviklet nye produkter eller services i samarbejde med off. serviceudbydere. FAKTA Side 19

20 Fakta og analyse Region Syddanmark og Odense Kommune udgiver løbende fakta og analyser om velfærdsteknologi og -service. Følg med på

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Brugeranalyse af GTS-nettet

Brugeranalyse af GTS-nettet Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation:

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik 7 1.1. Hvad er design?

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi

Innovation i Danmark. - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi November 8 Innovation i Danmark - hvordan danske virksomheder omsætter nytænkning til værdi Økonomi- og Erhvervsministeriet

Læs mere

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009.

Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. 4. juni 2010 Rapport Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1. januar 2008 16. november 2009. Udarbejdet af DAMVAD til Væksthus Midtjylland viden skaber muligheder Indhold RESUME... 3 1 INDLEDNING... 14

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale: Danske styrker og udfordringer 3 2. IKT-erhvervene:

Læs mere

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche

Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet i branchen for hjælpemidler og tilknyttede serviceydelser Januar 2009 Et portræt af den danske hjælpemiddelbranche Erhvervspotentialet

Læs mere

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 08/2010 Innovationsnetværk Danmark Innovation: Analyse og evaluering 8/2010 Forsknings- og Innovationsstyrelsen Publikationen kan også hentes

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere