FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi"

Transkript

1 VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale

2 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf INDLEDNING Velfærdsteknologi og -service Velfærdsteknologi og -service er et nyt erhvervsområde, som er svagt belyst statistisk. Region Syddanmark og Odense Kommune har forsøgt at råde bod på det ved at bede konsulentvirksomheden DAMVAD i samarbejde med Danmarks Statistik om at udvikle en ny ressourceområde statistik for Velfærdsteknologi og -service. INDHOLD Indledning / side 3 Udvikling af nyt ressourceområde / side 4 Velfærdteknologiske virksomheder / side 6 Omsætning, beskæftigelse, eksport og produktivitet / side 9 Markedspotentiale for velfærdsteknologi og -service / side 15 I denne publikation præsenteres tal for den private sektors omsætning, beskæftigelse, eksport og produktivitet inden for ressourceomådet Velfærdsteknologi og -service for den private sektor. Desuden præsenteres tal for virksomhedernes vurdering af markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service. Tallene bag rapporten vil blive gjort tilgængelige elektronisk og løbende blive opdateret. Side 2 FAKTA

3 RESSOURCESTATISTIK VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE Region Syddanmark og Odense Kommune satser på velfærdsteknologi og -service. I regionen og kommunen er der igangsat en række initiativer for at fremme udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi og -service: Welfare Tech Region er et klyngesamarbejde mellem offentlige og private partnere, som fremmer nye forretningsområder og produkter inden for velfærdsteknologi. Gennem samarbejde, videndeling og konkrete udviklingsprojekter er hovedmålet at skabe vækst og udvikling af nye forretningsområder i den private sektor og samtidig bane vejen for nye og bedre ydelser inden for social- og sundhedsområdet. Velfærdsteknologi.nu er et samarbejde mellem en række syddanske aktører på tværs af erhverv, forskning og social- og sundhedssektoren. Målet med samarbejdet er at skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, afprøvning og implementering af velfærdsteknologier og -services i regionen. INVIA, Enhed for Velfærdsinnovation i Region Syddanmark, opsamler systematisk de gode idéer fra brugere og medarbejdere, bidrager til udvikling og afprøvning af nye teknologier og arbejdsgange, og medvirker til, at implementere de mest lovende teknologier på Region Syddanmarks sygehuse og hos interesserede samarbejdspartnere. Innovationscenteret for brugerdrevet innovation, fungerer som et stort værksted, hvor læger, sygeplejersker, portører, patienter og private virksomheder er med til at udvikle udformningen og indretningen i fremtidens sygehuse. Alle modeller bygges i naturlig størrelse, og derefter bliver de gennemprøvet af personale, der har sin gang på regionens sygehuse. AAL Forum - Ambient Assisted Living Forum - er en årlig international konference om nye innovative løsninger der kan forbedre ældres livskvalitet og styrke den europæiske industri. AAL Forum 2010 afholdes i Odense og er arrangeret i et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark, ABT Fonden og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Tal på velfærdsteknologi Både nationalt, regionalt og kommunalt er der stor fokus på velfærdsteknologi og -service, men området er foreløbigt ret dårligt belyst statistisk. I denne rapport sætter vi tal på nogle af de manglende oplysninger: Hvor stor er omsætningen af velfærdsteknologi og -service? Hvor mange virksomheder er der i de brancher der producerer velfærdsteknologi og -service? Hvordan ser virksomhederne markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service? Hvad skal der til for at realisere markedspotentialet? Få svarene her, hvor vi præsenterer tal for omsætning, beskæftigelse og eksport af velfærdsteknologi og -service samt for virksomhedernes vurdering af markedspotentialet. NØGLETAL FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Hele landet Velfærdsteknologi og -service I alt (private byerhverv) Omsætning i mio. kr Beskæftigede (årsværk) Eksport i mio. kr Danske virksomheder omsætter årligt velfærdsteknologi og -service for 41 mia. kr. Værdtilvækst pr. beskæftigede Datakilde: Danmarks Statistik FAKTA Side 3

4 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE UDVIKLING AF NYT RESSOURCEOMRÅDE FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Afgrænsning TRIN 1 Ekspertgruppeseminar Kriterier og retningslinjer for afgrænsning af Velfærdsteknologi og -service Ved hjælp af en dialogbaseret proces identificerede en nedsat ekspertgruppe nogle kriterier og parametre, der ses som væsentlige karakteristika, når Velfærdsteknologi og -service skal afgrænses og defineres. TRIN 2 Identifikation produkter og service Spørgeskemaundersøgelse blandt ekspertgruppen Varekodeoversigt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Med udgangspunkt i trin 1 er der ved hjælp af EU s varenomenklatur, varekoder fra en tidligere undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og en spørgeskemaundersøgelse blandt ekspertgruppen, foretaget en statistisk afgrænsning og identifikation af velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser. TRIN 3 Identifikation brancher Eksisterende undersøgelser Registre og strukturstatistikker Med udgangspunkt i de identificerede velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser foretages nu en statistisk afgrænsning og identifikation af hvilke brancher der producerer disse produkter. Det resulterer i 40 udvalgte brancher - se næste side. TRIN 4 Vægtning af brancher Brancheanalyser og analyser på mikroniveau Registre samt hjemmesider Vægtning af de enkelte brancher Hver af de 40 brancher tildeles en vægt der angiver hvor stor en del af branchens aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Vægtene anvendes til at beregne omsætning, beskæftigelse, eksport og værditilvækst for de enkelte brancher. Side 4 FAKTA

5 RESSOURCESTATISTIK APPENDIKS BRANCHEOVERSIGT FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE (VTS) Branche VTS andel af samlet salg i pct. Branche VTS andel af samlet salg i pct af farmaceutiske præparater 0, af andre møbler 3, af andre gummiprodukter 8, af medicinske, dentale instrumenter samt 54, af bygningsartikler af plast 16,2 udstyr hertil af andre plastprodukter 72, Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 1, og bearbejdning af andet glas (herunder 16, Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 8,0 teknisk glas) Engroshandel med fotografiske og optiske artikler 6, af elektroniske komponenter og plader 50, Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 2, af computere og ydre enheder 0, Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 3, af kommunikationsudstyr 1, Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 4, af elektronik til husholdninger 2, Engroshandel med læge- og hospitalartikler 49, af udstyr til måling, afprøvning, navigation 9, Engroshandel med computere, ydre enheder og 0,0 og kontrol software af høreapparater og dele hertil 95, Engroshandel med elektronisk udstyr 6, af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk 44, Engroshandel med telekommunikationsudstyr 1,5 og elektroterapeutisk udstyr Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 0, af optiske instrumenter og fotografisk 4, Ikke-specialiseret engroshandel 3,7 udstyr Apoteker 3, af elektriske motorer, generatorer og 15, Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 91,6 transformere Optikere 90, af andet elektrisk udstyr 0, Detailhandel med andre varer i.a.n. 0, af løfte- og håndteringsudstyr 17, Computerprogrammering 18, af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 2, Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for 1, af karosserier til motorkøretøjer; 12,9 naturvidenskab og teknik fremstilling af påhængsvogne, sættevogne Industriel design og produktdesign 33, af cykler og invalidekøretøjer 56,0 Datakilde: Danmarks Statistik EKSEMPLER PÅ VIRKSOMHEDER INDEN FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE Syddanmark: Almeco Aps Care4all Aps Linak A/S Sauer-Danfoss Aps Siemens Flow Instruments A/S Øvrige regioner: Coloplast A/S Danaflex A/S Excellent Systems A/S Lindberg A/S Oticon A/S FAKTA Side 5

6 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER De 40 brancher der er identificeret, som dem der producerer velfærdsteknologi og -service kategoriseres efter hvor stor en del af deres aktivitet der kan knyttes til velfærdsteknologi og -service: Kernegruppen af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mere end 50 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Mellemgruppen af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mellem 26 og 50 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Den perifere gruppe af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mellem 10 og 25 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. Den annekterede gruppe af virksomheder er fra brancher, hvor det vurderes at mindre end 10 pct. af branchens samlede aktivitet kan knyttes til velfærdsteknologi og -service. VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER I SYDDANMARK Annekteret: syddanske virksomheder i brancher der kan knytte mere end 50 procent af deres aktivitet til velfærdsteknologi Perifer: Mellem: 453 Kerne: 314 Figuren viser velfærdsteknologi og -service virksomhederne i Syddanmark fordelt på de fire kategorier. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks statistik Side 6 FAKTA

7 RESSOURCESTATISTIK FORDELING AF VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHE- DER I DANMARK Sjælland 13% Syddanmark 20% Sjælland 7% Nordjylland 4% Syddanmark 12% Nordjylland 12% Midtjylland 18% Hovedstaden 32% Midtjylland 23% Hovedstaden 59% Kerne Mellem Nordjylland 7% Sjælland 11% Syddanmark 13% Midtjylland 18% Nordjylland 9% Sjælland 14% Syddanmark 20% Hovedstaden 51% Hovedstaden 36% Midtjylland 21% Perifer Annekteret.20 procent af kernevirksomhederne er placeret i Syddanmark. Nordjylland 11% Sjælland 15% Syddanmark 22% Figurerne ovenfor viser regionernes andel af virksomheder i hver af de fire kategorier. Hovedstaden 29% Midtjylland 23% Figuren til højre viser regionernes andel af alle virksomheder i landet. Alle virksomheder Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik FAKTA Side 7

8 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE VIRKSOMHEDER I REGION SYDDANMARK FORDELT PÅ BRANCHE Videnservice 1% IKT 1% Øvrige 1% 13% 36% Kerne Mellem 14% 62% Videnservice 72% Videnservice 2% Øvrige 1% 11% 1% Videnservice udgør 72% af alle mellemvirksomhederne Øvrige 26% 15% Perifer Videnservice 3% Annekteret IKT 85% 56% Figurerne viser, branchefordelingen af de syddanske velfærdsteknologi og -service virksomheder. Øvrige omfatter virksomheder, der producerer velfærdsteknologi og -service, men hvis primære aktivitet ikke er i nogle af de 40 velfærdsteknologi og -service brancher. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik KERNE- OG MELLEMVIRKSOMHEDER FORDELT PÅ BRANCHER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem Kerne Mellem 61% 5% 63% 11% 62% 13% 61% 9% 39% 16% 37% 12% 37% 16% 36% 13% 36% 12% 60% 17% IKT 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Vidensservice 1% 82% 0% 72% 0% 72% 2% 78% 1% 67% Øvrige 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% Tabellen viser de 5 regioners velfærdsteknologi og -service virksomheder fordelt på kategorierne kerne og mellem. Øvrige omfatter virksomheder, der producerer velfærdsteknologi og -service, men hvis primære aktivitet ikke er i nogle af de 40 velfærdsteknologi og -service brancher. Datakilde: Udtræk fra Experian på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik Side 8 FAKTA

9 RESSOURCESTATISTIK OMSÆTNING, BESKÆFTIGELSE, EKSPORT OG PRODUKTIVITET OMSÆTNING FORDELT PÅ REGIONER 2007 Figuren viser hvor stor en andel af den samlede omsætning, der udgøres af velfærdsteknologi og -service i hele landet og i hver af de 5 regioner ,8% ,7% ,4% ,2% ,3% ,6% Hele landet Hovedstaden Sjælland ,8% ,7% ,8% ,2% ,3% ,2% Syddanmark Midtjylland Nordjylland Velfærdsteknologi og -service omsætning Øvrig omsætning Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet vwwelfærdsteknologi OMSÆTNING I SYDDANMARK Videnservice IKT 1% 7% svirksomhederne står for 63 pct. af omsætningen 29% 63% Figuren viser Syddanmarks Velfærdsteknologi og -service omsætning i mio. kr. fordelt på brancher. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi FAKTA Side 9

10 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE OMSÆTNING Størst vækst i omsætning af velfærdsteknologi og -service i Danmark Danmark Nordiske lande EU Figuren viser udviklingen i omsætning inden for Velfærdsteknologi og -service (indeks, 2004=100) Datakilde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ REGIONER Antal: Andel: 0,7% er beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i Syddanmark Antal: Andel: 1,1% Over 30 pct. Antal: Andel: 1,4% 15 til 30 pct. Antal: Andel: 0,9% Antal: Andel: 1,0% Under 15 pct. Kortets farve afspejler andelen af samtlige antal arbejdspladser inden for velfærdsteknologi og -service. Antal angiver antal beskæftigede i den enkelte region, og andel angiver hvor stor en del af regionens samlede beskæftigelse der udgøres af velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi Side 10 FAKTA

11 RESSOURCESTATISTIK BESKÆFTIGELSE I SYDDANMARK... ud af de beskæftigede arbejder (69 procent) inden for fremstilling. 21% Videnservice IKT 1% 9% Figuren viser andel beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service i Syddanmark fordelt på brancher. 69% Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi. BESKÆFTIGELSE Stor stigning i velfærdsteknologi og -service beskæftigelse i Danmark 110 Danmark EU27 Nordiske lande Figuren viser udviklingen i antallet af beskæftigede inden for velfærdsteknologi og -service (indeks, 2004=100) Datakilde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik FAKTA Side 11

12 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE EKSPORT FORDELT PÅ REGIONER 9000 Den syddanske eksport af velfærdsteknologi og -service udgjorde 3 mia. kr Figuren viser den regionale velfærdsteknologi og -service eksport 2007 i mio. kr Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi 0 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 8% Videnservice 1% IKT 3% EKSPORT I SYDDANMARK...9 ud af 10 eksportkroner hentes hjem af fremstillingsvirksomhederne 88% Figuren viser den syddanske Velfærdsteknologi og -service eksport fordelt på brancher. Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi EKSPORT Eksporten steget med 30 pct Velfærdsteknologi og -service Alle varer og tjenester Figuren viser udviklingen i den danske eksport i alt og i velfærdsteknologi og -service eksport (indeks, 2004=100) Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi Side 12 FAKTA

13 RESSOURCESTATISTIK EKSPORT FORDELT PÅ REGIONER Eksportvækst på mellem 20 og 40 pct. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi Figuren viser udviklingen i velfærdsteknologi og -service eksport i hver af de 5 regioner (indeks, 2004=100) PRODUKTIVITET FORDELT PÅ REGIONER Lavest produktivitet i Syddanmark og Midtjylland Figuren viser velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede i regionerne og hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. PRODUKTIVITET FORDELT PÅ BRANCHER I SYDDANMARK Størst produktivitet inden for IKT Videnservice IKT Figuren viser hvor stor Velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede, der skabes i Syddanmark inden for de enkelte brancher Datakilde: Særkørsler fra Danmarks Statistik på ressourceområdet Velfærdsteknologi FAKTA Side 13

14 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE PRODUKTIVITET Kraftig produktivtitetsudvikling i danske velfærdsteknologi og -service virksomheder Nordiske lande Danmark EU Figuren viser udviklingen i velfærdsteknologi og -service værditilvækst per beskæftigede (indeks, 2004=100) i Danmark, EU27 og de nordiske lande. Dataklde: Udtræk fra EUROSTAT på baggrund af vægte fra Danmarks Statistik Side 14 FAKTA

15 RESSOURCESTATISTIK MARKEDSPOTENTIALE For at undersøge markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service er der udført en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i de brancher, der er en del af ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. 683 virksomheder svarede på henvendelsen og 98 udfyldte spørgeskemaet. FAKTA Side 15

16 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE ER VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE RELEVANT FOR JERES VIRKSOMHED? 52 procent af de adspurgte virksomheder mener, at velfærdsteknologi og -service er relevant for dem NEJ 329 virk. 48% JA Leverer VTS 98 virk. 14% JA Leverer ikke VTS 256 virk. 38% Figuren viser svar fra virksomhederne i forhold til, om de betragter sig selv som del af ressourceområdet velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 683 besvarelser. FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ ANDEL AF OMSÆTNING FRA VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE 60% 50% 40% 30% 20% 10% For størstedelen af de virksomheder der leverer velfærdsteknologi og -service, udgør det under 10 procent af omsætningen IKT IKT 0% Mere end 65 pct pct pct. Under 10 pct. Figuren viser andelen af virksomhedernes omsætning, som kan henføres til Velfærdsteknologi og -service fordelt på brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. Side 16 FAKTA

17 RESSOURCESTATISTIK MARKEDER HVOR DER I HØJ GRAD ER POTENTIALE 61% 46% 43% Størst potentiale på det danske og det europæiske marked... 29% 23% Danmark EU USA Asien Andre Figuren viser virksomhedernes vurdering af, hvor der i høj grad er markedspotentiale for velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. MARKEDSPOTENTIALE FORDELT PÅ BRANCHE OG MARKED IKT Danmark 41% 44% 83% EU 34% 29% 33% USA 31% 29% 33%...og stort potentiale inden for information- og kommunikationsteknologi Tabellen viser markeder, hvor der i høj grad er potentiale for velfærdsteknologi og -service fordelt på brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. FAKTA Side 17

18 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE AKTIVITETER DER KAN ØGE MARKEDSPOTENTIALET Offentlig efterspørgsel 69% Innovativt offentligt udbud 36% Tættere udviklingssamarbejde med offentlige aktører 31% Offentlig støtte til udviklingsprojekter Business cases 19% 27% Offentlig efterspørgsel er vigtig for at øge markedspotentialet... Viden om brugere 19% Rammer for offentlig privat samarbejde (OPS) 17% Udbud af relevante kompetencer 6% Figuren viser, hvilke aktiviter virksomhederne mener kan øge markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. AKTIVITETER DER KAN ØGE MARKEDSPOTENTIALET FORDELT PÅ BRANCHER Offentlig efterspørgsel Innovativt offentligt udbud Tættere udviklingssamarbejde med offentlige aktører Offentlig støtte til udviklingsprojekter Business cases Viden om brugere... og Fremsti IKT branchen efterlyser generelt aktiviteter fra det offentlige. IKT IKT Rammer for OPS Udbud af relevante kompetencer Figurerne viser, hvilke aktiviter virksomhederne mener kan drive markedspotentialet for velfærdsteknologi og -service indenfor de forskellige brancher. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. 0% 20% 40% 60% 80% Side 18 FAKTA

19 RESSOURCESTATISTIK VIRKSOMHEDERNES EGNE INITIATIVER Langsigtet strategi 47% Indgår i VTS-udviklingsprojekter 42% Gennemfører udviklingsprojekter 35% Ingen strategi Gennemfører markeds- og brugerundersøgelser 13% 24% 47% har en langsigtet strategi for velfærdsteknologi og -service Figuren viser, virksomhedernes egne initiativer til udnyttelse af markedspotentialet. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. VIGTIGSTE KILDER TIL UDVIKLING 41% 71% 77% Leverandører Egen udvikling Klienter og kunder Figuren viser de vigtigste kilder til udvikling af nye velfærdsteknologiske produkter eller serviceydelser. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. INNOVATION OG SAMSPIL OM INNOVATION Udvikler nye produkter og services 60% - I samarbejde med GTS, laboratorier og lign. 17% - I samarbejde med universitet 21% - I samarbejde med slutbrugeren 30% - I samarbejde med leverandører 32% - I samarbejde med off. serviceudbydere 35% Tabellen viser andelen af virksomheder, der har introduceret nye velfærdsteknologiske produkter eller serviceydelser de seneste 3 år samt om det er sket i samarbejde med andre. GTS: Godkendte teknologiske servicecentre. Datakilde: Spørgeskemaundersøgelse, baseret på 98 besvarelser. 35% har udviklet nye produkter eller services i samarbejde med off. serviceudbydere. FAKTA Side 19

20 Fakta og analyse Region Syddanmark og Odense Kommune udgiver løbende fakta og analyser om velfærdsteknologi og -service. Følg med på

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER

BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER BLIV KLOGERE PÅ SALG TIL KOMMUNER 4. oktober 2013 Odense Kommune 17.000 ansatte Budget 11 mia. kr. Indkøb 3,6 mia. kr. 11.000 leverandører 2.000 indkøbere Lovgivning EU- og nationale regler Udbudsdirektivet

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri

Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Bygge- og anlægsbranchen lige nu nationalt og regionalt v/ cheføkonom, cand. polit. Bo Sandberg, Dansk Byggeri Næstved Erhverv, Fremtidens Bygge- og Anlægsbranche, Ny Ridehus, 17. februar 2015 Dansk Byggeri

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere