2. maj DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. [Der er fjernet oplysninger af fortrolig karakter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. maj DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. [Der er fjernet oplysninger af fortrolig karakter."

Transkript

1 2. maj 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal København C Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: DR Jura, Politik og Strategi [Der er fjernet oplysninger af fortrolig karakter.] Klage over interviews foran vægge med sponsorlogoer i Fodboldmagasinet Sporten vist på DR1 den 26. juli og 2. august 2015 Sammendrag Henrik Tange har ved mail af 3. august 2015 klaget over, at der i Fodboldmagasinet Sporten, vist på DR1 den 26. juli og 2. august 2015, forekommer ulovlige henvisninger til sponsorer i programmerne, idet der indgår interviews af spillere og trænere m.v. foran tavler med sponsorlogoer. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og fundet, at programmet Fodboldmagasinet ikke kan anses som sponsoreret af de virksomheder, hvis logoer vises i programmerne, hvorfor det er reglerne om skjult reklame, der finder anvendelse. Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om, at visningerne af vægge med sponsorlogoer for diverse sponsorer af fodboldklubber samt logoet for Alka Superliga ikke udgør skjult reklame for klubsponsorerne eller superligaens sponsor Alka i strid med 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Sagens oplysninger Klagen vedrører visningen af vægge med sponsorlogoer i baggrunden i forbindelse med sportsinterviews i Fodboldmagasinet Sporten, sendt på DR1 den 26. juli og 2. august Klager henviser til Radio- og tv-nævnets afgørelse af 15. oktober 2014, hvor nævnet udtalte, at visningen af sponsorlogoer på en tavle placeret i baggrunden i forbindelse med interviews af håndboldspillere indeholdt angivelser af sponsorerne i programmet i strid med 26, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer Jour.nr.:

2 Side 2 og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demandaudiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen), hvorefter sponsorangivelser ikke må forekomme i selve programmet. Beskrivelse af udsendelserne DR har som bilag til høringssvar af 8. september 2015 vedlagt en kopi af begge påklagede programmer. Fodboldmagasinet sendt den 26. juli 2015 Programmet har en varighed af 16:07 minutter. I programmet vises bl.a. uddrag fra forskellige fodboldkampe i Alka Superliga. I løbet af programmet vises efter klippene fra fodboldkampene følgende interviews foran vægge med sponsorlogoer: Interview med FCK-spiller William Kvist: Spilleren bliver interviewet foran en væg med logoet for Alka Superliga i stor størrelse samt et stort antal mindre udgaver af det samme logo. Det store logo er placeret således, at det indtager det meste af skærmbilledet til venstre for spilleren. Under logoet ses tydeligt webadressen Længere bagved spilleren ses desuden en anden tavle med flere forskellige virksomhedsnavne og -logoer, som dog ikke kan læses. Interview med EfB-spiller Emil Lyng: Spilleren bliver interviewet foran en væg med fodboldklubben EfB s eget logo samt logoer for Stofa og SE Energi & Klima. Interview med Brøndbys cheftræner Thomas Frank: Træneren bliver interviewet foran en væg med diverse sponsorlogoer. De fleste står meget uskarpt, idet væggen er belyst bagfra. Logoerne for virksomhederne Carlsberg og bet25.dk kan dog læses. Fodboldmagasinet sendt den 2. august 2015 Programmet har en varighed af 18:55 minutter. Også i dette program indgår bl.a. uddrag fra forskellige fodboldkampe i Alka Superliga, efterfulgt af følgende interviews foran vægge med sponsorlogoer: Interview med FCK s cheftræner Ståle Solbakken: Træneren bliver interviewet foran en væg med logoet for Alka Superliga både øverst til venstre og øverst til højre for spilleren samt klublogoer for de fodboldklubber, der deltager i Alka Superliga. Klublogoerne er noget mindre end logoet for Alka Superliga.

3 Side 3 Interview med AGF s cheftræner Morten Wieghorst: Bag træneren ses en væg med navn og logo for følgende produkter og virksomheder: Faxe Kondi, Arbejdernes Landsbank, Hummel, Bravida og Ceres, samt AGFs klubsymbol og logoet for Alka Superliga. Der ses kun den grafiske del af logoet, men ikke navnet Alka Superliga. Interview med RFC s cheftræner Colin Todd: Cheftræneren bliver interviewet foran en væg, hvor der ses flere logoer for Alka Superliga samt klublogoer for de deltagende fodboldklubber, som er noget mindre end logoet for Alka Superliga. Interview med Brøndby-spiller Martin Ørnskov: Spilleren bliver interviewet foran en væg med en række forskellige logoer samt bl.a. følgende angivelser: Business Partner, Exclusive Partner, Nordic Partner. Virksomhedslogoerne ses utydeligt, men der kan dog identificeres Arbejdernes Landsbank og Carlsberg. Væggene er i alle tilfælde en fast bestanddel af baggrunden, og der forekommer ikke zoom eller andre særlige fokuseringer gennem kameraføringen på nogen af logoerne. De viste interviews i begge udsendelser er kortvarige mellem 15 og 28 sekunder. Høringssvar DR beskriver og kommenterer i sit høringssvar af 8. september 2015 indledningsvis de interviews foran vægge med sponsorlogoer, som indgår i programmerne sendt den 26. juli og 2. august Om nogle af de viste sponsorlogoer har DR oplyst følgende: Interview med EfB-spiller Emil Lyng (26. juli): Både Stofa og SE Energi og Klima er hovedsponsor af EfB. SE Energi & Klima ejes ligesom Stofa af SE-koncernen. Interview med Brøndbys cheftræner Thomas Frank (26. juli): Bet25.dk er hovedsponsor for fodboldklubben BIF, mens Carlsberg er official beer partner for klubben. Interview med AGF s cheftræner Morten Wieghorst (2. august): Alle på væggen anførte virksomheder, samt Faxe Kondis producent Royal Unibrew, er sponsorer for fodboldklubben AGF. Interview med Brøndby-spiller Martin Ørnskov (2. august):

4 Side 4 Væggen viser navne af samtlige sponsorer for fodboldklubben Brøndby, samt angivelse af, hvilken type sponsorat disse virksomheder har indgået med Brøndby. Faktuelle oplysninger: DR oplyser, at Fodboldmagasinet Sporten sendes hver søndag på DR1. Programmet viser højdepunkter fra alle weekendens fodboldkampe i Alka Superliga, de sidste nyheder fra de store udenlandske fodboldligaer samt de mest væsentlige nyheder fra den øvrige sportsverden. DR oplyser, at stationen alene har erhvervet rettigheder fra DBU og Superliga A/S til at kunne vise højdepunkter fra Alka Superliga. I modsætning til højdepunktklippene, som DR modtager direkte fra den tvstation, der har produceret den pågældende fodboldkamp, producerer DR selv interviewene med fodboldspillerne og trænerne efter kampen DR oplyser, at interviews direkte efter kampen typisk bliver gennemført i den såkaldte Flash-zone, et særskilt område mellem fodboldbanen og omklædningsrummene. Samtlige spillere skal passere dette område efter kampen for at nå til omklædningsrummene, hvor pressen ikke har adgang. DR anfører, at dette er det eneste sted, hvor der kan gennemføres interviews i umiddelbart forlængelse af fodboldkampen. I Flash-Zone er der opsat vægge én for hjemmeholdet, og én for udeholdet. Det forventes af både de personer, der skal interviewes, samt af pressen, at de benytter klubbernes pressevæg til gennemførelse af interviews:

5 Side 5 TV-stationer, som ikke er live-rettighedshaver, vil blive serviceret i Flash zonen Mindst to spillere fra hvert hold skal være til rådighed for medierne i Flash-området indenfor ti minutter efter kampens afslutning. Alle medier som serviceres i Flash zonen skal benytte klubbernes pressevægge til interviews. Der er særskilte pressevægge for ude- og hjemmehold. Klubbernes medieansvarlige fordeler suverænt interviews med cheftræneren efter kampen til de zoner hvor det tidsmæssigt og i forhold til deadlines for bestemte medier er vigtigst at levere interviews DR oplyser endvidere, at de deltagende klubber selv beslutter de fysiske rammer for interviewene, herunder hvilke logoer der skal anføres på klubbens pressevæg. Dette håndteres forskelligt nogle af klubberne har en pressevæg alene med de deltagende klubbers navn samt turneringens logo opført, mens andre klubber har valgt at vise logoer af samtlige deres sponsorer på pressevæggen. Skjult reklame eller sponsorering DR anfører, at der efter DR s vurdering ikke er tale om direkte eller indirekte sponsorforhold mellem de enkelte virksomheder og DR, og at reglerne om sponsorering derfor ikke finder ikke anvendelse. Sagen skal derfor afgøres efter reglerne for skjult reklame. DR begrunder denne vurdering som følger: DR henviser til Radio- og tv-nævnets afgørelse af 15. oktober 2014 vedrørende skjult reklame for Velux i en Champions League håndboldkamp, hvor nævnet fandt, at Velux som havde indgået en sponsoraftale med EHF om sponsorering af Champions League i håndbold også var sponsor af DR s transmission af håndbold kampen KIF Kolding-KBH og HC Metalurg. Nævnet lagde her bl.a. vægt på, at Velux bidrag til turneringen måtte have haft en indflydelse på den pris, som DR betalte for transmissionsrettighederne, og at der dermed forelå et indirekte sponsoreringsforhold mellem DR og Velux. DR anfører, at situationen er en anden i nærværende sag. Så vidt DR ved, eksisterer der ingen sponsorrelationer hverken direkte eller indirekte mellem de på pressevæggene anførte virksomheder og arrangørerne af Alka Superliga. De anførte virksomheder er ikke sponsorer for turneringen Alka Superliga, men alene for de enkelte fodboldklubber. Arrangørerne af Alka Superliga har ikke indflydelse på, hvilke logoer de enkelte klubber ønsker at påføre deres pressevæg. Dette styrker efter DR s vurdering, at der ikke eksisterer sponsorrelationer mellem DBU/Superliga A/S og de pågældende virksomheder. Det forholder sig anderledes i forhold til virksomheden Alka, der er navnsponsor til Alka Superliga, dvs. at der eksisterer et sponsorfor-

6 Side 6 hold mellem DBU/Superliga A/S og Alka. Efter DR s opfattelse ændrer dette dog ikke ved, at Alka ikke kan anses som sponsor til DR s visning af højdepunktklip, samt interviews med spiller og træner. DR henviser yderligere til, at det er de enkelte klubber, som vælger udseende af deres pressevæg. Det er udenfor DBU og Superliga A/S indflydelse, om pressevæggene indeholder logo af turneringen, hvilket resulterer i, at der ikke kan pålægges DR en forpligtelse til at vise Alka Superligas logo på pressevæggene. DR oplyser, at Alka hverken har givet et direkte eller indirekte tilskud til DR s programvirksomhed, hvilket understøttes af, at sponsoraftalen mellem Alka og DBU/Superliga A/S først blev indgået 3 år efter, at DR har indgået aftalen med DBU og Superliga A/S. DR har heller ikke indgået aftaler med de pågældende virksomheder eller de deltagende klubber DR s eneste aftalepart i forbindelse med erhvervelse af rettighederne til højdepunktklip fra Alka Superliga er DBU/Superliga A/S. DR har erhvervet disse rettigheder til markedspris, som ikke var påvirket af hverken ligaens eller klubbernes sponsorforhold. DR s vurdering efter reglerne om skjult reklame: Det er DR s opfattelse, at der ikke sker en uberettiget fremhævelse af de på pressevæggene anførte virksomheder herunder Superligas sponsor Alka som går udover, hvad der er redaktionelt berettiget. Visning af klublogoerne for de fodboldklubber, der deltager i Alka Superliga, er efter DR s opfattelse ikke omfattet af klagen, der refererer til sponsortavler. Pressevæggene er efter DR s opfattelse sammenlignelig med bandereklamer, som efter fast praksis fra Radio- og tv-nævnet anses som en naturlig del af miljøet under sportskampe, og som dermed ikke udgør skjult reklame i strid med radio- og fjernsynslovens 72 og reklamebekendtgørelsens 2, stk. 1. DR refererer herefter flere afgørelser fra Radio- og tv-nævnet på området. DR konkluderer, at nævnet i de nævnte afgørelser har lagt vægt på følgende kriterier: 1. Havde tv-stationen indflydelse på afholdelse af den pågældende sportsbegivenhed? 2. Skete der en uberettiget længerevarende eller tæt fokusering på bandereklamen?

7 Side 7 3. Bliver seernes opmærksomhed særligt henledt på sponsorvæg/- tavle ved, at denne eksempelvis rulles frem og tilbage under interviewet? 4. Kan interviewsituationen anses som en naturlig del af miljøet omkring en sportsbegivenhed? I tilknytning til de nævnte kriterier har DR oplyst følgende: Ad 1: Den eneste mulighed for at få en udtalelse af en fodboldspiller eller -træner umiddelbart efter kampen er i den såkaldte Flash-zone, hvor medieansvarlige fra de relevante klubber suverænt tildeler interviewpartner og -placeringer efter forudgående anmodning fra de relevante medier. Dette er en fast praksis i sportsverden og kan fx også ses ved internationale fodboldturneringer som EM eller VM. DR har ingen indflydelse på, om anmodningen om en bestemt interviewpartner imødekommes, ligesom det er udenfor DR s indflydelse, hvordan klubberne vælger at opføre deres pressevæg og hvor de enkelte interviewpartnere placeres. DR har derudover ingen indflydelse på gennemførelse af Alka Superliga eller dens set up af og omkring de pågældende kampe. DR viser i øvrigt alene højdepunktklip fra Alka Superliga, som er produceret af andre tv-stationer, og som ligeledes ligger udenfor DR indflydelse. Ad 2: I modsætning til bande- og gulvreklamer, som ses i løbet af en hel sportskamp og dermed også i mere stille perioder som fx i situationer, når en skadet spiller transporteres fra banen, optræder pressevæggene på grund af den hastighed, med hvilken interviewene gennemføres, alene i meget kort tid. Ligeledes zoomes der ikke ind på de enkelte logoer, ligesom der ikke sker en længerevarende fokusering på logoerne. Der henvises også til, at logoerne delvis ikke er identificerbare på grund af lysforholdene eller en tæt fokusering på den spiller, der interviewes foran væggen. Dette understreger, at væggene alene tjener som baggrund uden betydning for gennemførsel af de pågældende interviews, og at det centrale i de pågældende klip er den spiller eller træner, som udtaler sig. I den forbindelse skal det også fremhæves, at ingen virksomheder eller virksomhedsprodukter bliver nævnt, omtalt eller på anden måde fremhævet i de pågældende interviews, ligesom der ikke gøres opmærksom

8 Side 8 på deres rolle som sponsor for turneringen (Alka) eller som sponsorer for de enkelte fodboldklubber. Ad 3: Mens de tavler, som blev brugt under ovenfor den nævnte håndboldkamp i Velux Champions League, var mobile og blev flyttet under interviewet, er pressevæggene monteret i forvejen. De optræder derfor ikke som mobile under interviewene og henleder derfor ikke seernes opmærksomhed på væggene heller ikke på anden måde som eksempelvis via lys- eller andre visuelle effekter. Ad 4: Herudover har DR i de to påklagede afsnit af Fodboldmagasinet alene vist interviews med enten fodboldspiller eller -træner, som udtaler sig om den kamp, som DR umiddelbart inden interviewet viste uddrag af. Interviewene skal dermed ses som en direkte forlængelse af DR s dækning af den pågældende kamp. Dette understreges ikke alene af den tætte tidsmæssige sammenhæng mellem kampen og gennemførsel af interviewene (indenfor 10 minutter efter kampens afslutning), men også af den personmæssige sammenhæng de personer, der interviewes, er oftest spillere, som har haft en fremtrædende rolle i kampen. Efter DR s vurdering adskiller dette sig fra Velux-afgørelsen, hvor to DR ansatte analyserer kampen foran en sponsortavle en situation, hvor DR i højre grad havde indflydelse på gennemførslen af indslaget og de optrædendes placering. På denne baggrund finder DR samlet set, at gennemførsel af spiller- og trænerinterviews foran en pressevæg med logoer af forskellige virksomheder skete i overensstemmelse med nævnets praksis på området. Visning af disse logoer går efter DR vurdering ikke ud over, hvad der måtte anses for redaktionelt begrundet. Hvis nævnet skulle komme til den konklusion, at en pressevæg ikke er sammenlignelige med bandereklamer, mener DR i øvrigt, at der ikke foreligger en uberettiget fremhævelse. DR henviser i den forbindelse til nævnets afgørelse af 28. maj 2015 vedrørende X-Factor, hvor nævnet under henvisning til tidligere praksis på området fandt, at visningen af biler af mærket Daytona ikke havde karakter af en fremhævelse, idet logoerne på bilen ikke optrådte udenfor kontekst, og visningen ikke varede mere end et sekund.

9 Side 9 DR vurderer på baggrund af nævnets praksis, at der således ikke foreligger skjult reklame, hvis der sker en meget kortvarig visning af kommercielle logoer, uden at der zoomes ind på disse, eller uden at der sker en anden fremhævelse af pågældende virksomhed ved fx rosende omtale. DR er af den opfattelse, at der ikke sker en fremhævelse af de virksomheder, der optræder på pressevæggene, fordi interviewene gennemføres med meget stor hastighed, således at logoerne alene ses i meget kort tid. Herudover bliver der ikke zoomet ind på de enkelte logoer, og derfor fremstår en del af logoerne utydelige og/eller ulæselige. Dertil kommer, at hverken virksomhederne eller deres produkter bliver anprist eller på anden måde omtalt. Efter DR s opfattelse foreligger der således ikke en uberettiget fremhævelse af de virksomheder, der optræder på pressevæggene, hvorfor der ikke er tale om skjult reklame. I et supplerende høringssvar af 8. december 2015 har DR oplyst, at aftalen med DBU/Superliga A/S senest er indgået for perioden Aftalen for denne periode er dateret den 3. oktober Aftalerne har løbet i følgende tidligere perioder: , og DR har i den forbindelse endvidere indsendt kontrakten i sin helhed samt et link til den i aftalen omtalte Mediemanual. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1 og 4, i lov om radioog fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014 (radio- og fjernsynsloven), på sit møde den 29. april 2016 behandlet sagen og skal udtale: Radio- og tv-nævnet bemærker følgende: Nærværende afgørelse omhandler alene de påklagede interviews med spillere og trænere foran tavler med sponsorlogoer. De højdepunkter fra kampene i Alka Superliga, der tillige vises i Fodboldmagasinet, svarer til dem, der var genstand for nævnets afgørelse af 28. september 2015 om skjult reklame for Alka i Fodboldmagasinet vist på DR1. Nævnet udtalte i denne afgørelse, at visningen af højdepunkter ikke var omfattet af reglerne om sponsorering, ligesom nævnet ikke fandt, at der var tale om skjult reklame.

10 Side 10 Sponsorering eller skjult reklame Indledningsvis er spørgsmålet, om det er reglerne for sponsorering eller skjult reklame, der skal finde anvendelse. I henhold til 24 i reklamebekendtgørelsen defineres sponsorering som enhver form for ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmer i radio, fjernsyn, herunder tekst-tv-sider og on demand-audiovisuelle medietjenester fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse, udbud eller produktion af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester, film, fonogrammer m.v., med henblik på at fremme den pågældendes logo, image, aktiviteter eller produkter. Spørgsmålet er herefter, om de virksomheder, hvis logoer ses på væggene i forbindelse med interviews med fodboldspillere og trænere i Fodboldmagasinet, som er producerede af DR, har ydet et direkte eller indirekte tilskud til Fodboldmagasinet. På pressevæggene ses to typer sponsorlogoer: Logoer for fodboldklubbernes sponsorer samt i nogle tilfælde logoet for ALKA Superliga. Logoer for klubsponsorer Efter det oplyste foreligger der ingen direkte eller indirekte sponsorrelationer mellem de på væggene viste klubsponsorer og arrangørerne af Alka Superliga (DBU/Superliga A/S), ligesom der ikke er ydet direkte tilskud fra klubsponsorerne til DR. Radio- tv-nævnet finder på den baggrund ikke, at der er tale om et direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af programmet Fodboldmagasinet fra de klubsponsorer, der er anført på pressevæggene. Logoer for Alka Superliga Virksomheden Alka er derimod sponsor for Alka Superliga, og dermed eksisterer der et sponsorforhold mellem DBU/Superliga A/S og Alka. Spørgsmålet er herefter, om der kan siges at foreligge et indirekte tilskud fra Alka til visningen af interviewene i Fodboldmagasinet. Ifølge DR s oplysninger har Alka hverken givet et direkte eller indirekte sponsortilskud til DR s programvirksomhed. Kontrakten mellem DBU/Superliga A/S og DR omfatter rettigheder til at vise højdepunkter fra kampe i Alka Superliga. DR har oplyst, at disse rettigheder er erhvervet til markedspris. Udover visning af højde-

11 Side 11 punkter giver kontrakten DR adgang til at producere og vise interviews i forbindelse med kampene. Den konkrete afholdelse af interviews i såkaldte Flash-zoner foran pressevægge er reguleret i en særskilt manual, som omhandler de samlede krav, som både klubberne og forskellige rettighedshavere skal overholde i forbindelse med afviklingen af Alka Superliga. Manualen må anses som et udtryk for de aftaler, hovedsponsor Alka har indgået med DBU/Superliga A/S. Det fremgår af kontrakten, at DR er forpligtet til at følge denne manual. At DR i sin aftale med DBU/Superliga A/S forpligter sig over for en arrangementssponsor, kan understøtte den opfattelse, at der er tale om et indirekte sponsoreringsforhold mellem DR og Alka. DR har hertil imidlertid anført, at det er de enkelte fodboldklubber, som vælger udseende og placering af logoer på de pressevægge, foran hvilke DR s interviews med spillere m.v. skal afholdes. Det er således udenfor DBU og Superliga A/S indflydelse, om pressevæggene indeholder logoer for turneringen (Alka Superliga). Dette medfører efter DR s opfattelse, at der ikke kan pålægges DR en forpligtelse til at vise Alka Superligas logo på pressevæggene. Radio- og tv-nævnet finder, at der på baggrund af det oplyste ikke kan udledes en direkte forpligtelse for DR til at vise Alka Superligas logo i forbindelse med de omhandlede interviews... [Der er fjernet fortrolige oplysninger fra aftalen mellem DR og DBU/Superliga, som vedrører sponsorater.] Radio- og tv-nævnet finder, at dette taler mod, at den af DBU/Superliga A/S indgåede sponsoraftale med Alka har påvirket prisen for DR s erhvervelse af rettigheder i henhold til kontrakten. Nævnet finder det endeligt væsentligt, at aftalen alene vedrører visning af højdepunkter og muligheden for produktion og visning af korte indslag, men ikke transmissionsrettigheder til hele sportskampe. Aftalen mellem arrangøren af superligaen og sponsor kan således ikke an-

12 Side 12 tages at have indflydelse på prisen for aftalen med DR på samme måde, som hvis der var tale om rettigheder til at transmittere hen hel eller flere kampe. Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund ikke, at det kan lægges til grund, at der er givet et indirekte tilskud fra Alka til visningen af de omtalte interviews med spillere og trænere i Fodboldmagasinet. Det er derfor reglerne for skjult reklame, der skal finde anvendelse. Vurdering efter reglerne om skjult reklame Det følger af 72 i radio- og fjernsynsloven og 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør skjult reklame. Skjult reklame defineres i artikel 1, litra j) i direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester (AVMS-Direktivet) som følgende: "præsentation i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser, en vareproducents eller tjenesteyders navn, varemærke eller virksomhed i programmer, når præsentationen fra medietjenesteudbyderens side er ment som reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. En sådan præsentation anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod betaling eller anden modydelse". Definitionen indeholder tre kumulative betingelser, der alle skal være opfyldte, førend der er tale om skjult reklame. Fremhævelsen skal være tilsigtet fra medietjenesteudbyderens side, den skal være ment som en reklame, og den skal kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Da det i praksis kan være vanskeligt at afgøre, om en fremhævelse fra medietjenesteudbyderens side har været tilsigtet og ment som en reklame, har Kommissionen derfor i sin fortolkningsmeddelelse 1 bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet "uberettiget fremhævelse" /C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om "Fjernsyn uden grænser, Direktiv 89/552/EØF, som senere ændret ved direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester.

13 Side 13 En uberettiget fremhævelse kan bl.a. ligge i, at et varemærke, en tjenesteydelse mv. optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde i et program. I den forbindelse skal der tages hensyn til programmets redaktionelle indhold. Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til det redaktionelle indhold eller fremhævelsen skyldes, at kommercielle hensyn har påvirket det redaktionelle indhold eller indebærer en risiko for, at seerne vildledes, kan dette indikere, at der foreligger skjult reklame. Herefter er spørgsmålet, om Fodboldmagasinet indeholder en fremhævelse af fodboldklubbernes sponsorer samt ligaens sponsor Alka. På tavlerne i programmet vist den 26. juli 2015 ses bl.a. logoer for følgende klubsponsorer: Stofa, SE Energi Klima, Carlsberg og bet25.dk. I programmet vist den 2. august 2015 ses logoer for Faxe Kondi, Arbejdernes Landsbang, Bravida, Ceres og Carlsberg. I flere tilfælde vises der derudover logoer for Alka Superliga, som er større end de øvrige logoer. I et tilfælde i programmet vist den 26. juli 2015 ses under logoet også internetadressen De nævnte logoer er placeret på væggene umiddelbart bag de interviewede personer. Radio- og tv-nævnet finder derfor, at der er sket fremhævelser af disse virksomheder, idet nogle af dem dog står ret uskarpe eller med små typer, mens logoet for Alka Superliga i flere tilfælde er større og mere tydeligt end de øvrige logoer. Efter nævnets praksis accepteres bande- og gulvreklamer bl.a. ud fra den begrundelse, at det ligger uden for tv-stationernes kontrol at undgå disse reklamer og logoer i transmissionerne af sportsbegivenheder. Dette synspunkt forudsætter, at tv-stationen ikke har haft indflydelse på afholdelsen af sportsbegivenheden. Endvidere anses kommercielle logoer efter nævnets praksis som en del af det naturlige miljø omkring en sportsbegivenhed, og hvis der ikke fokuseres unødigt længe på logoerne, vil disse ikke anses som skjult reklame.

14 Side 14 I modsætning til de i programmet viste højdepunkter fra fodboldkampene i Alka Superliga er de påklagede interviews med spillere og trænere efter kampene produceret af DR selv i henhold til særlige vilkår herom i rettighedsaftalen mellem DR og DBU/Superliga A/S. DR har oplyst, at det i henhold til DR s kontrakt med DBU/Superliga A/S kun er tilladt at gennemføre interviews efter kampene i de såkaldte flash-områder, hvor pressevæggene er placeret. Efter Radio- og tv-nævnets opfattelse og faste praksis skal det som udgangspunkt være muligt for DR at vise sportsbegivenheder m.v., uagtet at sådanne sportsprogrammer har kommercielle sponsorer og indeholder logoer på spillertrøjerne, banderne, gulvene m.v., og uanset at programmerne dermed har en stor kommerciel værdi for de virksomheder, der sponsorerer og reklamerer under kampene. Radio- og tv-nævnet skal imidlertid bemærke, at det uanset den bagvedliggende rettighedsaftale med DBU/Superliga A/S er DR s ansvar at sikre, at programmerne overholder reglerne om bl.a. skjult reklame. I nærværende sag er de pågældende pressevægge en fast bestanddel af baggrunden. Væggene flyttes ikke, mens interviewene gennemføres, og der zoomes hverken ind eller fokuseres på nogen anden måde særligt på nogen af logoerne. Selvom Alka Superligas logo i nogle tilfælde er større og dermed mere fremtrædende end de øvrige logoer, sker der heller ikke her særlige fremhævelser gennem kameraføringen. Pressevæggene med logoerne indgår således som en del af det naturlige miljø omkring de omhandlede sportsbegivenheder. Der interviewes endvidere alene spillere og trænere fra de relevante fodboldklubber i ganske kort tid. Radio- og tv-nævnet finder på den baggrund ikke, at visningen af pressevæggene med sponsorlogoer går ud over, hvad der er berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE Visninger af højdepunkter fra fodboldkampe og interviews foran pressevægge med sponsorlogoer i programmet Fodboldmagasinet vist på DR1 den 26. juli og den 2. august 2015 indeholder ikke skjult reklame for fodboldklubbernes sponsorer eller for Alka i strid med 72 i radio-

15 Side 15 og fjernsynsloven eller 2, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Mads Bryde Andersen formand /Ulrike Clade Christensen nævnssekretær Kopi sendt til: Henrik Tange

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017

DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København. 7. november 2017 DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København Sendt pr. mail til: jurachef Peter Skov (pets@dr.dk) advokat Susanne Helbo (suhe@dr.dk) & juridisk seniorkonsulent Ulrike Rosenmejer (ulhe@dr.dk) Radio- og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 2. maj 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 2. maj 2016 Klage over

Læs mere

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

30. oktober 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 30. oktober 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-026433 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 12. november 2012 Sagsnr: 2012-012574 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. december 2012 Sagsnr.: 2012-013815 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017

Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør. 4. september 2017 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO & Chefredaktør Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 Michala Stampe Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4

dk4 Rådmandsgade København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 RADIO- OG TV-NÆVNET dk4 Rådmandsgade 55 2200 København N. Att.: Frank Christensen København den 4. juli 2007 Klage over ulovlig reklame i shgopen sendt på dk4 Brian Steen har indgivet klage af 23. februar

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

10. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 10. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. Klage over reklame for indsamlingskampagnen Knæk Cancer vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 16. juli 2013 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklame for indsamlingskampagnen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over ulovlig reklame under håndboldkamp sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over ulovlig reklame under håndboldkamp sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 19. december 2008 Sagsnr: 2008-0016 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen

Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Oplæg om reglerne om skjult reklame ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil jeg fortælle jer om i dag? Reglerne om skjult reklame - Ikkekommerciel lokalradio nu og fra 2018 - Ikkekommerciel lokal-tv - Generelle

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

2. marts 2015. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 2. marts 2015 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Klage over

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 28. november 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 28. november 2016 Klage

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame i programmet Hammerslag sendt på DR1 Per Bro har ved

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

4. juni 2015. TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 4. juni 2015 TV 2 DANMARK Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Klage over

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 5. april Klage over skjult reklame for Gulddreng i Natholdet sendt TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. 5. april Klage over skjult reklame for Gulddreng i Natholdet sendt TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tomas Kærup Fuldmægtig, cand. jur. 5. april 2017 Klage over skjult reklame

Læs mere

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik

2. september DR Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Strategi & Politik 2. september 2014 DR Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Strategi & Politik

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 26. april 2006. Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 26. april 2006 Klage over skjult reklame for Symantec Norton Internet Security på DR1 Thomas Huulbæk Andersen har ved mail af 29.

Læs mere

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry

TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg. København den 2. maj Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Lorry Allégade 7-9 DK-2000 Frederiksberg København den 2. maj 2007 Klage over skjult reklame for magasinet Vores Kæledyr på TV 2/Lorry Pia Spuur Larsen har ved mail af 17. november

Læs mere

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER MEDLEMSMØDE I DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET 3. MAJ 2016 SKJULT REKLAME I DE AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER EU direktiv om audiovisuelle medietjenester Lov om radio og fjernsynsvirksomhed r Bekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2010-004340 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C. Klage over reklamer for satireprogrammet Radio Karen vist på TV 2 ZULU TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Klage over reklamer for

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006336 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. november 2004. Mediesekretariatet TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. november 2004 Klage over skjult reklame i Go aften Danmark sendt på TV 2 Jørgen Larsen har ved mail af 2. september 2004

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i tv-programmet "Dawson s Creek" sendt på DR Jørgen Larsen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-011795 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

25. marts 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 25. marts 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over sponsorerede

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN

TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ. København den 28. april 2006. Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/FYN Olfert Fischers Vej 31 5220 Odense SØ København den 28. april 2006 Klage over skjult reklame for IKEA i indslag på TV2/FYN Tyge Clausen har ved e-mail af 21. december 2005

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over skjult reklame for BMW i Go morgen Danmark vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Sagsnr: 2009-08228 Att.: Reklamejura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-018949 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 22. december 2006. Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 22. december 2006 Klage over skjult reklame for Oddset i VM-transmission på DR1 Peter Andersen-Rosendal har ved mail af 15. juni

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 7. marts 2013 Sagsnr: 2012-020223 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal København C. København den 8. januar Klage over skjult reklame for Falck på P4 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 8. januar 2008 Klage over skjult reklame for Falck på P4 Flemming Jensen har ved mail af 5. november

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-009080 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

27. maj 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura 27. maj 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: TV 2 Jura Afgørelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefredaktør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-009080 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 13. januar 2006. Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 13. januar 2006. Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 13. januar 2006 Klage over skjult reklame for Politikens At Tænke Sig 2004 i Deadline på DR2 Svend Aage Hansen har ved brev af 16. januar 2005 indgivet

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. Juni 2006. Klage over ulovlig sponsorering af TV AVISEN udsendt på DR

RADIO- OG TV-NÆVNET. DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. Juni 2006. Klage over ulovlig sponsorering af TV AVISEN udsendt på DR RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. Juni 2006 Klage over ulovlig sponsorering af TV AVISEN udsendt på DR Kristian Jensen har ved mail af 7. februar 2006 indgivet klage til Radio-

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

5. maj 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

5. maj 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 5. maj 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007

TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. København den 6. marts 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for Apples ipod i programmet Letterman Late Show sendt på TV 2 Zulu Torben

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat. Klage over skjult reklame i Hammerslag sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat. Klage over skjult reklame i Hammerslag sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-028574 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004

DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg. København den 8. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet TV-Byen 2860 Søborg København den 8. marts 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsesrækken Stjerne for en aften MEDIESEKRETARIATET Lars Holstener klager

Læs mere