Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,"

Transkript

1 Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer, både som lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen.

2 IT-Branchen IT-Branchen (ITB) er den største og ældste interesseorganisation for it-erhvervet i Danmark. IT-Branchen arbejder målrettet for at sikre, at teknologiens evne til at skabe vækst udnyttes til gavn for hele samfundet. IT-Branchen organiserer både små og store it-virksomheder, herunder leverandørerne af løsninger inden for sundheds-it. Læs mere på Telefon: Lægemiddelindustriforeningen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er interesseorganisation for den forskende lægemiddelindustri. Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere samt informere om lægemidler for derigennem at sikre patienterne adgang til den bedste medicinske behandling. Læs mere på Telefon: DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK er brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi. DANSK BIOTEK arbejder for at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion nationalt og internationalt for derved at kunne bidrage til, at der kontinuerligt udvikles nye lægemidler og teknologier til gavn for patienter, der derved kan tilbydes den bedste og nyeste medicin. Læs mere på Telefon: Medicoindustrien Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustriens virksomheder er med til at løse fremtidens sundhedsudfordringer med innovative og omkostningseffektive løsninger til gavn for patienter og samfund. Læs mere på Telefon: Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmark har brug for en langsigtet og visionær vækststrategi. Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de globale markeder. Udviklingen i produktiviteten er blandt de svageste i OECD, og Danmark er på vej ned ad ranglisten over verdens rigeste lande. Skal udviklingen vendes, skal vi blive bedre til at producere varer og tjenesteydelser til en pris og kvalitet, som andre vil købe. Vi er som en lille åben økonomi afhængige af det, vi kan sælge til udlandet. Det er det, der betaler for de varer, vi importerer, og for udgifterne til den offentlige sektor. Fremtidens store globale udfordringer på sundhedsområdet og de vækstmarkeder, der skabes rundt omkring i verden, bør derfor stå i centrum for den strategi, der skal bringe Danmark tilbage på sporet. Det er i løsningen af verdens store udfordringer, potentialerne for velstandsskabelse findes, og det er i forhold til dem, vi skal byde ind med innovative produkter og løsninger. Sundhed er et af de områder, hvor Danmark har potentialet til at udbygge en allerede stærk position på det globale marked. Et marked, der er kendetegnet ved en hastigt voksende efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger og produkter og et stigende pres på sundhedsudgifterne. I OECD-landene er det primært den demografiske udvikling med flere ældre, som får udgifterne til sundhed til at stige. I de nye asiatiske og sydamerikanske økonomier er det befolkningernes stigende velstand, som resulterer i øget efterspørgsel efter sundhed. De løsninger, der de næste årtier skal findes for at sikre tidssvarende og effektive sundhedssystemer, vil skulle trække på hele paletten af avanceret sundhedsteknologi fra nyt innovativt medico-teknisk udstyr og lægemidler, over nye velfærdsteknologiske løsninger til it-systemer og telemedicin. De fremtidige økonomiske udfordringer, som følger af flere ældre og stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, kan og skal løses gennem anvendelse af innovative sundhedsteknologiske løsninger. Løsningerne og væksten kommer imidlertid ikke af sig selv. Skal Danmark udnytte det globale potentiale for vækst på sundhedsområdet, skal vi satse meget mere målrettet på 1

3 at løfte vort eget sundhedsvæsen og sundhed op i verdensklasse. Det gøres ikke med besparelser og discount-løsninger, men med målrettede og vedvarende investeringer. Det er afgørende, at vi holder op med at se udgifter til sundhed som en dyr problematisk omkostning for samfundet og i stedet ser det som en investering i fremtiden. Sundhed er først og fremmest vejen til et godt liv for den enkelte og til en rask befolkning, som kan uddanne sig, gå på arbejde og producere det, vi skal leve af. Sundhed er med til at mindske sygefravær og hjælpe folk hurtigere tilbage på arbejde efter sygdom. Sundhed er med til at reducere antallet af personer på overførselsindkomst (eks. førtidspension) og dermed til at spare offentlige udgifter. Sundhed er kort og godt en investering i, at vi kan opretholde en så stor og produktiv arbejdsstyrke som muligt samtidig med, at det er en investering, som skaber vækst, beskæftigelse og eksport. kan de politiske tilkendegivelser dog ikke stå alene. For i en global verden med store udfordringer og stigende konkurrence er der til stadighed behov for, at vi som lille land forbedrer forudsætningerne for også i fremtiden at kunne skabe succeshistorierne. Det er derfor, vi som private leverandører til sundhedsvæsenet kommer med vores anbefalinger. Det er samtidig anbefalinger, som vi gerne vil invitere politikere, myndigheder, fagfolk og øvrige samarbejdspartnere til dialog, debat og samarbejde om. Vi ser frem til debatten. Ida Sofie Jensen Koncernchef Lægemiddelindustriforeningen Jens Kr. Gøtrik Direktør Medicoindustrien Morten Bangsgaard Adm. direktør IT-Branchen Søren Carlsen Formand DANSK BIOTEK September 2011 Derfor er Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. Det både som et lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen. Vi mener, der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. Vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling. Det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år bør også være pejlemærket for Danmark. Vi skal sikre Danmark et sundhedsvæsen i verdensklasse, der både er til gavn for borgerne, og som giver effektiviseringer gennem innovation. Vi skal gennem en national satsning skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. Fra politisk side er der kommet større fokus på den betydning, sundhedsindustrien har for Danmark og vores fælles fremtid. Det hilser vi velkomment, for det er en politisk prioritering, som fortjener anderkendelse, og som er af helt afgørende betydning. Samtidig 2 3

4 Gør Danmark til et globalt udstillingsvindue for sundhed Styrk dialogen om fremtidens sundhedsvæsen Hvis vækstpotentialet som følge af den stigende globale efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger skal udnyttes, skal Danmark gøres til et internationalt udstillingsvindue for sundhed. Det vil resultere i, at danske virksomheder kan erobre yderligere udenlandske eksportmarkeder, og vil samtidig betyde, at udenlandske investeringer kan fastholdes, og nye tiltrækkes. Skal Danmark opnå positionen som globalt udstillingsvindue, kræver det en klar prioritering af sundhedsindustriens rammebetingelser. Samtidig er der behov for en bred accept af, at sundhedsindustriens nationale markedsvilkår har fundamental betydning, hvis visionen om et globalt udstillingsvindue skal kunne realiseres. Afvises de innovative løsninger på det danske marked hvorfor skulle de så blive ibrugtaget på det globale marked? Danmark bør derfor gå forrest med nationalt at indføre de moderne sundhedsteknologiske løsninger og samtidig sikre, at teknologien udnyttes optimalt. at vi gennem en national satsning bør skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. at der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. at sundheds-, erhvervs- og forskningspolitikken skal samtænkes stærkere, hvis ambitionen om Danmark som et globalt udstillingsvindue skal realiseres. at kvalitet i sundhedsvæsenet forudsætter nationale planer for implementering af sundhedsteknologiske løsninger og projekter, hvor effekten er dokumenteret. De nationale planer skal sætte kriterier for optimal ibrugtagning og spredning, efteruddannelse, effektive strukturer og arbejdsgange samt benchmarking og opfølgning. at ansvaret for udarbejdelsen af sådanne planer bør placeres på nationalt plan, og alle implementeringskriterier og standarder bør baseres på faglighed, evidens og gennemsigtighed. Herudover skal den fremmeste internationale faglige viden og erfaring inddrages, ligesom der skal arbejdes med internationale standarder i Danmark, så vejen banes for efterfølgende eksport. at det danske sundhedsvæsen skal blive bedre til at høste de potentielle gevinster, der findes i regi af de enkelte medarbejderes kreativitet og evne til at skabe nye innovative løsninger. Innovationen skal derfor slippes fri, og der bør fastlægges klare mål og strukturer, som sikrer spredning af denne type medarbejdergenereret best 4 practice til hele sundhedsvæsenet. Skal sundhedsvæsenet og danskernes sundhed løftes op i verdensklasse og Danmark blive et globalt udstillingsvindue, er der behov for at styrke samarbejdet og dialogen mellem sundhedsvæsenets aktører. Det dur ikke, at parterne arbejder i siloer og alene forfølger egne mål og rationaler. Dialogen bør have som mål at etablere et meget stærkere fælles fodslag om den fornyelse og de omstillinger, som er nødvendige, hvis kvaliteten i behandlingen skal løftes, og effektiviteten sikres. Sundhedsindustrien bidrager gerne til løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Løsninger, som balancerer behovet for at øge kvaliteten af patientbehandlingen samt skaber incitamenter til innovation under hensyntagen til de offentlige udgifter. En optimering af samfundets ressourcer forudsætter, at sundhedsvæsenet ikke ensidigt fokuserer på den kortsigtede betydning på de offentlige budgetter af investeringer i nye sundhedsteknologiske fremskridt. Investeringer i sundhedsteknologiske fremskridt er nemlig en del af løsningen for fremtidens sundhedsvæsen og udgør nøglen til på længere sigt at kunne øge kvaliteten af indsatsen over for patienterne, når det gælder den forebyggende, diagnosticerende, behandlende og opfølgende indsats. Investeringer i sundhedsinnovation udgør dermed forudsætningen for at reducere de omkostninger, der er knyttet til sygdom, såvel for den enkelte patient som for samfundet, og skaber samtidig en nødvendig fornyelse i sundhedsvæsnet i form af optimale redskaber inden for ledelse, styring, patienthjælp, datagenerering og videnspredning mv. at der bør nedsættes et samarbejdsforum for Innovation og kvalitet i sundhedsvæsenet. Forummet etableres mellem stat, regioner, kommuner, sundhedsindustri, sundhedsvæsenets institutioner, herunder hospitaler og pleje-/ omsorgssektoren, sundhedsfaglige eksperter samt patientforeninger. Forummet bør have til formål inden udgangen af 2012 at fremlægge en national strategi for fremtidens sundhedsvæsen indeholdende visioner, mål og konkrete anbefalinger til initiativer på området. at sundhedsvæsenet i forbindelse med etableringen af de nye sygehuse bør forpligte sig til at være i tæt dialog med sine leverandører om at udarbejde planer for, hvordan innovative løsninger optimalt kan udvikles og/eller tilrettelægges heri. 5

5 Prioritér investeringer i sundhedsinnovation Øge middellevetiden med to sunde leveår Det er afgørende, at der fra politisk hold afsættes midler til målrettede og vedvarende investeringer i sundhedsinnovation. Sundhedsvæsenet skal benytte sig af den nyeste og mest moderne teknologi og skal i alle henseender være et forskende og udviklingsparat væsen, der konstant arbejder på at blive bedre. Fokus skal både være på de store teknologiske og organisatoriske spring fremad og på gevinsterne ved de langsigtede og trinvise innovationer. Isoleret set kan den enkelte trinvise forbedring synes som et ubetydeligt skridt fremad, men når de små forbedringer er mange og ses over tid, er der ofte tale om meget store fremskridt. En forudsætning er dog, at sundhedsvæsenet anerkender værdien heraf og derfor også prioriterer investeringer i den trinvise sundhedsinnovation. For sker det ikke, vil den akkumulerende værdi, som den trinvise innovation skaber på sigt for både patienter og samfund, risikere at visne bort i de forsømte muligheders land. Ved at prioritere investeringer i sundhedsinnovation vil kvaliteten og effektiviteten i behandlingen øges samtidig med, at markedet for sundhedsteknologi styrkes til gavn for vækst, beskæftigelsen, eksport og udenlandske investeringer. at der bør fastsættes mål for Danmarks ibrugtagning af innovation i sundhedsvæsnet. Målene skal sættes i forhold til internationale standarder. De skal være konkrete og løbende følges op af international benchmarking. Det bør eksempelvis være et mål, at Danmark inden 2020 har Europas førende sundhedsvæsen, når det gælder ibrugtagning af moderne sundhedsteknologi. at alle dele af sundhedsvæsenet målrettet skal prioritere investeringer i sundhedsinnovation også de trinvise forbedringer. Sundhedsvæsenets ansvar herfor bør præciseres i Sundhedsloven. at der bør etableres konkrete incitamentsstrukturer for indkøb af innovativ sundhedsteknologi med fokus på at gøre brug af effektive og kvalitetsfunderede løsninger. Det kan bl.a. indtænkes i forbindelse med en eventuel reform af sundhedsvæsenets struktur. at sundhedsvæsenet bør gøre større brug af intelligente udbud, hvor der efterspørges løsninger i forhold til sundhedsvæsenets behov. Det vil give leverandørerne mulighed for at være innovative inden for dette udbud. EU s innovationspartnerskab om sund og aktiv aldring, der har to sunde ekstra leveår til Europas befolkning i 2020 som mål, er et spændende initiativ og et skridt i den rigtige retning. Initiativet går ud på at udvikle og implementere nye innovative løsninger på sundhedsområdet og dermed bringe Europa i front med at tackle udfordringerne ved en aldrende befolkning. Samtidig skal det styrke den europæiske sundhedsindustris konkurrencekraft og ekspansion på de globale vækstmarkeder for sundhedsteknologiske løsninger. Idéen er at få vækst, beskæftigelse og eksport ud af samfundets håndtering af en udfordring, som under alle omstændigheder skal tackles på den ene eller anden måde. Danmark er i en unik position til at gå forrest i et sådant initiativ og dermed også til at være først med at høste gevinsterne. at vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling, og at det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år også bør være et pejlemærke for Danmark. at der bør nedsættes en tværministeriel embedsmandgruppe, som i tæt samspil med sundhedsindustrien får ansvaret for den danske implementering af strategien for EU s innovationspartnerskab om Healthy Ageing. 6 7

6 Mere offentlig forskning Mere kvalitet i uddannelserne Der er fortsat stort behov for at satse yderligere på en styrkelse af dansk forskning, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Andre lande satser også på forskning, uddannelse og innovation, så selvom der har været en stor vækst i bevillingerne til området i kølvandet på Barcelona-målsætningen og Globaliseringsaftalen, bør vi ikke hvile på laurbærrene. Yderligere investeringer i forskning er tillige afgørende, hvis den offentlige forskning skal følge med og kunne understøtte den private forskning på så vigtigt et vækstområde som sundhedsindustrien. Inden for både lægemidler og informationsteknologi eksisterer der et 1:10-forhold mellem den offentlige og den private forskning. Det udgør en problematisk ubalance mellem det offentlige og private, som bør rettes op ved at øge den offentlige forskning. at der er behov for ny ambitiøs 2020-målsætning for samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse og en bred flerårig politisk aftale herom som afløsning for Globaliseringsaftalen. at den offentlige sundhedsteknologiske forskning bør styrkes inden for det natur-, teknisk- og sundhedsvidenskabelige område, så der kommer en bedre balance mellem offentlig og privat forskning på området. at det både er universitetsforskningen og den offentlige forskerinitierede kliniske forskning på landets hospitaler, der bør tilføres flere midler. Adgang til kompetente medarbejdere og specialister er en af de vigtigste enkeltstående rammebetingelser for et vidensintensivt erhverv som sundhedsindustrien. Der bør derfor til stadighed være fokus på at sikre et udbud af højtuddannet arbejdskraft, der matcher sundhedsindustriens efterspørgsel. Dertil kommer et fortsat nødvendigt fokus på at udvikle og højne uddannelsernes kvalitet, hvor stoftrængsel og øgede krav til kandidaternes kunnen i dag presser kernefagligheden i mange uddannelser. En styrkelse af udbuddet og kvaliteten af arbejdskraft fra det danske uddannelsessystem kan imidlertid ikke stå alene. Der er også behov for, at vi bliver bedre til at tiltrække de bedste udenlandske specialister og videnarbejdere til Danmark, og at vi følgelig kan tilbyde dem gode vilkår, som gør, at de vil bosætte sig her med deres familier i kortere eller længere tid. at der fortsat bør uddannes et højt antal kandidater og ph.d.er inden for sundhedsindustriens områder, og universiteterne bør via et højere taxametertilskud sikres tilstrækkelige ressourcer til både at kunne udvikle kvaliteten i uddannelserne og til at optage det fornødne antal kandidater. at der bør gøres en større indsats for at tiltrække udenlandske videnarbejdere til Danmark ved fx at gøre det til et krav, at alle videnskabelige stillinger på universiteterne slås op internationalt, ved at forbedre forskerskatteordningen yderligere og ved at oprette flere internationale skoler. 8 9

7 Sundhedsindustriens værdifulde bidrag til samfundsøkonomien Lægemiddel- og biotekindustrien Forskning, udvikling og produktion af lægemidler er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske lægemiddelvirksomheder hører til i den absolutte verdenselite inden for behandlingsområder som diabetes, sygdomme i centralnervesystemet som depression og Alzheimers, hudlidelser og allergi, ligesom danske datterselskaber af alle de store internationale lægemiddelvirksomheder også er til stede i Danmark, hvoraf mange har betydelige kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. Det betyder, at Danmark globalt set ligger helt i front, for så vidt angår forskning og udvikling af nye lægemidler og lægemiddeleksport. Danske lægemiddel- og biotekvirksomheder havde i 2009 knap 150 lægemiddelkandidater i den kliniske pipeline, hvilket i en europæisk kontekst kun overgås af England og Tyskland. Branchen er kilde til ca jobs, heraf direkte i lægemiddelindustrien og biotekvirksomheder, og i underleverandørbrancher. I perioden er antallet af ansatte steget med over 30 %. Målt på antallet af beskæftigede og i forhold til indbyggertallet har Danmark den næststørste lægemiddelindustri i verden. Eksporten af lægemidler var i 2010 på 52 mia. Eksporten af lægemidler udgør i dag Danmarks største eksportområde ca. 10 % af den samlede danske eksport. Siden 1997 er eksporten af lægemidler mere end tredoblet. Ca. 90 % af den danske lægemiddelproduktion eksporteres. Medicoindustrien Medicoindustrien udgøres af virksomheder, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr og apparatur. Branchen er innovationsdrevet og kendetegnet af en kort vej fra idé til færdigt produkt og hurtig produktcyklus. Den danske medicoindustri er kendt for sine store globale virksomheder inden for fremstilling af medicinsk engangsudstyr, apparatur og fremstilling af høreapparater. Men derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter, heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører. Samtidig er alle væsentlige internationale medico-virksomheder til stede i Danmark med salgs- og datterselskaber. Der er lang tradition i den danske medicoindustri for nært og systematisk samarbejde med de sundhedsprofessionelle miljøer på hospitaler og universiteternes forskningsmiljøer, og den danske industri er på forkant med den seneste udvikling inden for medtech, bl.a. i forhold til telemedicin, robotteknologi, point-of-care- og sensorteknologier. Medicobranchen er samtidig beslægtet med diagnostik-, rehab- og hjælpemiddelbrancherne, og der er udbredt overlap mellem flere virksomheder og samarbejde i de forskellige brancher. Medicoindustriens vækst ligger på omkring 5-6 pct. om året. Eksporten er i perioden blevet fordoblet. Over er ansat i Danmark, og målt pr. indbygger giver dette Danmark en af de største medicoindustrier i verden. Sundheds-it-industrien Den danske industri for sundheds-it er i fremdrift med flere virksomheder, som har vækstrater betydeligt over markedsgennemsnittet. Både store og små, danske og udenlandske virksomheder satser intensivt på at udnytte Danmarks styrkeposition på området til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger nationalt, så der skabes stærke referencer for efterfølgende eksport. Sundheds-it-industriens løsninger omfatter bl.a. løsninger, som skaber forudsætningerne for en guldgrube af sundhedsdata. Det er it løsninger, som opsamler og udveksler oplysninger om danske patienters vej gennem det danske sundhedsvæsen, både i forhold til kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, offentlige eller private hospitaler etc. De seneste år har sundheds-it-virksomhederne i Danmark betrådt nye veje med satsninger på velfærdsteknologi inden for telemedicin. Hvis løsninger hurtigere udbredes og hvis innovation og OPS-samarbejder fortsat får bedre vilkår, så forventes Danmark at have gode muligheder for at holde sig i front på området internationalt set. Sundheds-it-virksomhederne er i vækst og har i særligt udpræget grad stort potentiale for øget international eksport. Sundheds-it-virksomhederne er en del af it-branchen, der samlet beskæftiger personer og omsætter for 170 mia. og har en eksport på 30 mia. Heraf anslås, at ca er ansat i sundhed-it-industrien, og at de omsætter for ca. 4 mia. kr. Det vurderes, at Sundheds-it-erhvervets potentiale for eksport er betydeligt større end dets andel af den nationale omsætning på 4 mia. kr. Løsninger udviklet i Danmark kan afsættes på et enormt internationalt marked og sundheds-it har dermed et stort potentiale for at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien Sundhedsindustrien...Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København

SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København SUNDHED 2010 SUNDHED FREMTIDENS FORUDSÆTNING FOR VÆKST Konference 25.10.2010 DGI Byen København Lægemiddelindustri foreningen inviterer til debat Danmark er begun stiget af en international stærk sundhedsbranche,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI

DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS LIFE SCIENCE ANBEFALINGER EN DANSK LIFE SCIENCE STRATEGI INDLEDNING LIFE SCIENCE ERHVERVENE ER EN DANSK STYRKEPOSITION, SOM I 2015 OMSATTE FOR 147 MIA. ALENE I LÆGEMIDDELINDUSTRIEN

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet

Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet Oplæg for Dansk Selskab for GCP den 23.05.2011 Christian Harsløf, Chefkonsulent Velfærdsstatens udfordring i én tabel År 1947 1983 Levendefødte i alt 91.714

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN

ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN ET SAMMENHÆNGENDE OG FOREBYGGENDE SUNDHEDSVÆSEN DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SUNDHEDSPOLITIK En sammenhængende og forebyggende sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråds holdninger til sundhedspolitik Grafisk

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

For primærsektoren gælder en aftale mellem parterne om prisloft frem til udgangen af 2011. Aftalen vedrører alle lægemidler med generelt tilskud.

For primærsektoren gælder en aftale mellem parterne om prisloft frem til udgangen af 2011. Aftalen vedrører alle lægemidler med generelt tilskud. 4. juni 2009 Aftale om prisloft og prisreduktioner for lægemidler til sygehuse Baggrund Der er fri prisdannelse på lægemidler i Danmark både på den medicin, som sælges til borgerne i den primære sundhedssektor

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK

Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK Medicoindustrien er leverandør til det danske sundhedsvæsen. Leverandør af medicinsk udstyr, af teknologiske løsninger, af nye behandlingsalternativer,

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Velfærd. Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionshuset Viborg Regional Udvikling

Velfærd. Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Velfærd Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010

Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner: Tale til ØSG seminar den 4. november 2010 28-10-2010 Sag nr. 10/2203 [Indledning] Jeg vil gerne takke for invitationen til at komme og tale her ved jeres seminar.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere