Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,"

Transkript

1 Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer, både som lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen.

2 IT-Branchen IT-Branchen (ITB) er den største og ældste interesseorganisation for it-erhvervet i Danmark. IT-Branchen arbejder målrettet for at sikre, at teknologiens evne til at skabe vækst udnyttes til gavn for hele samfundet. IT-Branchen organiserer både små og store it-virksomheder, herunder leverandørerne af løsninger inden for sundheds-it. Læs mere på Telefon: Lægemiddelindustriforeningen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er interesseorganisation for den forskende lægemiddelindustri. Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere samt informere om lægemidler for derigennem at sikre patienterne adgang til den bedste medicinske behandling. Læs mere på Telefon: DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK er brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi. DANSK BIOTEK arbejder for at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion nationalt og internationalt for derved at kunne bidrage til, at der kontinuerligt udvikles nye lægemidler og teknologier til gavn for patienter, der derved kan tilbydes den bedste og nyeste medicin. Læs mere på Telefon: Medicoindustrien Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustriens virksomheder er med til at løse fremtidens sundhedsudfordringer med innovative og omkostningseffektive løsninger til gavn for patienter og samfund. Læs mere på Telefon: Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmark har brug for en langsigtet og visionær vækststrategi. Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de globale markeder. Udviklingen i produktiviteten er blandt de svageste i OECD, og Danmark er på vej ned ad ranglisten over verdens rigeste lande. Skal udviklingen vendes, skal vi blive bedre til at producere varer og tjenesteydelser til en pris og kvalitet, som andre vil købe. Vi er som en lille åben økonomi afhængige af det, vi kan sælge til udlandet. Det er det, der betaler for de varer, vi importerer, og for udgifterne til den offentlige sektor. Fremtidens store globale udfordringer på sundhedsområdet og de vækstmarkeder, der skabes rundt omkring i verden, bør derfor stå i centrum for den strategi, der skal bringe Danmark tilbage på sporet. Det er i løsningen af verdens store udfordringer, potentialerne for velstandsskabelse findes, og det er i forhold til dem, vi skal byde ind med innovative produkter og løsninger. Sundhed er et af de områder, hvor Danmark har potentialet til at udbygge en allerede stærk position på det globale marked. Et marked, der er kendetegnet ved en hastigt voksende efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger og produkter og et stigende pres på sundhedsudgifterne. I OECD-landene er det primært den demografiske udvikling med flere ældre, som får udgifterne til sundhed til at stige. I de nye asiatiske og sydamerikanske økonomier er det befolkningernes stigende velstand, som resulterer i øget efterspørgsel efter sundhed. De løsninger, der de næste årtier skal findes for at sikre tidssvarende og effektive sundhedssystemer, vil skulle trække på hele paletten af avanceret sundhedsteknologi fra nyt innovativt medico-teknisk udstyr og lægemidler, over nye velfærdsteknologiske løsninger til it-systemer og telemedicin. De fremtidige økonomiske udfordringer, som følger af flere ældre og stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, kan og skal løses gennem anvendelse af innovative sundhedsteknologiske løsninger. Løsningerne og væksten kommer imidlertid ikke af sig selv. Skal Danmark udnytte det globale potentiale for vækst på sundhedsområdet, skal vi satse meget mere målrettet på 1

3 at løfte vort eget sundhedsvæsen og sundhed op i verdensklasse. Det gøres ikke med besparelser og discount-løsninger, men med målrettede og vedvarende investeringer. Det er afgørende, at vi holder op med at se udgifter til sundhed som en dyr problematisk omkostning for samfundet og i stedet ser det som en investering i fremtiden. Sundhed er først og fremmest vejen til et godt liv for den enkelte og til en rask befolkning, som kan uddanne sig, gå på arbejde og producere det, vi skal leve af. Sundhed er med til at mindske sygefravær og hjælpe folk hurtigere tilbage på arbejde efter sygdom. Sundhed er med til at reducere antallet af personer på overførselsindkomst (eks. førtidspension) og dermed til at spare offentlige udgifter. Sundhed er kort og godt en investering i, at vi kan opretholde en så stor og produktiv arbejdsstyrke som muligt samtidig med, at det er en investering, som skaber vækst, beskæftigelse og eksport. kan de politiske tilkendegivelser dog ikke stå alene. For i en global verden med store udfordringer og stigende konkurrence er der til stadighed behov for, at vi som lille land forbedrer forudsætningerne for også i fremtiden at kunne skabe succeshistorierne. Det er derfor, vi som private leverandører til sundhedsvæsenet kommer med vores anbefalinger. Det er samtidig anbefalinger, som vi gerne vil invitere politikere, myndigheder, fagfolk og øvrige samarbejdspartnere til dialog, debat og samarbejde om. Vi ser frem til debatten. Ida Sofie Jensen Koncernchef Lægemiddelindustriforeningen Jens Kr. Gøtrik Direktør Medicoindustrien Morten Bangsgaard Adm. direktør IT-Branchen Søren Carlsen Formand DANSK BIOTEK September 2011 Derfor er Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. Det både som et lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen. Vi mener, der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. Vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling. Det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år bør også være pejlemærket for Danmark. Vi skal sikre Danmark et sundhedsvæsen i verdensklasse, der både er til gavn for borgerne, og som giver effektiviseringer gennem innovation. Vi skal gennem en national satsning skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. Fra politisk side er der kommet større fokus på den betydning, sundhedsindustrien har for Danmark og vores fælles fremtid. Det hilser vi velkomment, for det er en politisk prioritering, som fortjener anderkendelse, og som er af helt afgørende betydning. Samtidig 2 3

4 Gør Danmark til et globalt udstillingsvindue for sundhed Styrk dialogen om fremtidens sundhedsvæsen Hvis vækstpotentialet som følge af den stigende globale efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger skal udnyttes, skal Danmark gøres til et internationalt udstillingsvindue for sundhed. Det vil resultere i, at danske virksomheder kan erobre yderligere udenlandske eksportmarkeder, og vil samtidig betyde, at udenlandske investeringer kan fastholdes, og nye tiltrækkes. Skal Danmark opnå positionen som globalt udstillingsvindue, kræver det en klar prioritering af sundhedsindustriens rammebetingelser. Samtidig er der behov for en bred accept af, at sundhedsindustriens nationale markedsvilkår har fundamental betydning, hvis visionen om et globalt udstillingsvindue skal kunne realiseres. Afvises de innovative løsninger på det danske marked hvorfor skulle de så blive ibrugtaget på det globale marked? Danmark bør derfor gå forrest med nationalt at indføre de moderne sundhedsteknologiske løsninger og samtidig sikre, at teknologien udnyttes optimalt. at vi gennem en national satsning bør skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. at der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. at sundheds-, erhvervs- og forskningspolitikken skal samtænkes stærkere, hvis ambitionen om Danmark som et globalt udstillingsvindue skal realiseres. at kvalitet i sundhedsvæsenet forudsætter nationale planer for implementering af sundhedsteknologiske løsninger og projekter, hvor effekten er dokumenteret. De nationale planer skal sætte kriterier for optimal ibrugtagning og spredning, efteruddannelse, effektive strukturer og arbejdsgange samt benchmarking og opfølgning. at ansvaret for udarbejdelsen af sådanne planer bør placeres på nationalt plan, og alle implementeringskriterier og standarder bør baseres på faglighed, evidens og gennemsigtighed. Herudover skal den fremmeste internationale faglige viden og erfaring inddrages, ligesom der skal arbejdes med internationale standarder i Danmark, så vejen banes for efterfølgende eksport. at det danske sundhedsvæsen skal blive bedre til at høste de potentielle gevinster, der findes i regi af de enkelte medarbejderes kreativitet og evne til at skabe nye innovative løsninger. Innovationen skal derfor slippes fri, og der bør fastlægges klare mål og strukturer, som sikrer spredning af denne type medarbejdergenereret best 4 practice til hele sundhedsvæsenet. Skal sundhedsvæsenet og danskernes sundhed løftes op i verdensklasse og Danmark blive et globalt udstillingsvindue, er der behov for at styrke samarbejdet og dialogen mellem sundhedsvæsenets aktører. Det dur ikke, at parterne arbejder i siloer og alene forfølger egne mål og rationaler. Dialogen bør have som mål at etablere et meget stærkere fælles fodslag om den fornyelse og de omstillinger, som er nødvendige, hvis kvaliteten i behandlingen skal løftes, og effektiviteten sikres. Sundhedsindustrien bidrager gerne til løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Løsninger, som balancerer behovet for at øge kvaliteten af patientbehandlingen samt skaber incitamenter til innovation under hensyntagen til de offentlige udgifter. En optimering af samfundets ressourcer forudsætter, at sundhedsvæsenet ikke ensidigt fokuserer på den kortsigtede betydning på de offentlige budgetter af investeringer i nye sundhedsteknologiske fremskridt. Investeringer i sundhedsteknologiske fremskridt er nemlig en del af løsningen for fremtidens sundhedsvæsen og udgør nøglen til på længere sigt at kunne øge kvaliteten af indsatsen over for patienterne, når det gælder den forebyggende, diagnosticerende, behandlende og opfølgende indsats. Investeringer i sundhedsinnovation udgør dermed forudsætningen for at reducere de omkostninger, der er knyttet til sygdom, såvel for den enkelte patient som for samfundet, og skaber samtidig en nødvendig fornyelse i sundhedsvæsnet i form af optimale redskaber inden for ledelse, styring, patienthjælp, datagenerering og videnspredning mv. at der bør nedsættes et samarbejdsforum for Innovation og kvalitet i sundhedsvæsenet. Forummet etableres mellem stat, regioner, kommuner, sundhedsindustri, sundhedsvæsenets institutioner, herunder hospitaler og pleje-/ omsorgssektoren, sundhedsfaglige eksperter samt patientforeninger. Forummet bør have til formål inden udgangen af 2012 at fremlægge en national strategi for fremtidens sundhedsvæsen indeholdende visioner, mål og konkrete anbefalinger til initiativer på området. at sundhedsvæsenet i forbindelse med etableringen af de nye sygehuse bør forpligte sig til at være i tæt dialog med sine leverandører om at udarbejde planer for, hvordan innovative løsninger optimalt kan udvikles og/eller tilrettelægges heri. 5

5 Prioritér investeringer i sundhedsinnovation Øge middellevetiden med to sunde leveår Det er afgørende, at der fra politisk hold afsættes midler til målrettede og vedvarende investeringer i sundhedsinnovation. Sundhedsvæsenet skal benytte sig af den nyeste og mest moderne teknologi og skal i alle henseender være et forskende og udviklingsparat væsen, der konstant arbejder på at blive bedre. Fokus skal både være på de store teknologiske og organisatoriske spring fremad og på gevinsterne ved de langsigtede og trinvise innovationer. Isoleret set kan den enkelte trinvise forbedring synes som et ubetydeligt skridt fremad, men når de små forbedringer er mange og ses over tid, er der ofte tale om meget store fremskridt. En forudsætning er dog, at sundhedsvæsenet anerkender værdien heraf og derfor også prioriterer investeringer i den trinvise sundhedsinnovation. For sker det ikke, vil den akkumulerende værdi, som den trinvise innovation skaber på sigt for både patienter og samfund, risikere at visne bort i de forsømte muligheders land. Ved at prioritere investeringer i sundhedsinnovation vil kvaliteten og effektiviteten i behandlingen øges samtidig med, at markedet for sundhedsteknologi styrkes til gavn for vækst, beskæftigelsen, eksport og udenlandske investeringer. at der bør fastsættes mål for Danmarks ibrugtagning af innovation i sundhedsvæsnet. Målene skal sættes i forhold til internationale standarder. De skal være konkrete og løbende følges op af international benchmarking. Det bør eksempelvis være et mål, at Danmark inden 2020 har Europas førende sundhedsvæsen, når det gælder ibrugtagning af moderne sundhedsteknologi. at alle dele af sundhedsvæsenet målrettet skal prioritere investeringer i sundhedsinnovation også de trinvise forbedringer. Sundhedsvæsenets ansvar herfor bør præciseres i Sundhedsloven. at der bør etableres konkrete incitamentsstrukturer for indkøb af innovativ sundhedsteknologi med fokus på at gøre brug af effektive og kvalitetsfunderede løsninger. Det kan bl.a. indtænkes i forbindelse med en eventuel reform af sundhedsvæsenets struktur. at sundhedsvæsenet bør gøre større brug af intelligente udbud, hvor der efterspørges løsninger i forhold til sundhedsvæsenets behov. Det vil give leverandørerne mulighed for at være innovative inden for dette udbud. EU s innovationspartnerskab om sund og aktiv aldring, der har to sunde ekstra leveår til Europas befolkning i 2020 som mål, er et spændende initiativ og et skridt i den rigtige retning. Initiativet går ud på at udvikle og implementere nye innovative løsninger på sundhedsområdet og dermed bringe Europa i front med at tackle udfordringerne ved en aldrende befolkning. Samtidig skal det styrke den europæiske sundhedsindustris konkurrencekraft og ekspansion på de globale vækstmarkeder for sundhedsteknologiske løsninger. Idéen er at få vækst, beskæftigelse og eksport ud af samfundets håndtering af en udfordring, som under alle omstændigheder skal tackles på den ene eller anden måde. Danmark er i en unik position til at gå forrest i et sådant initiativ og dermed også til at være først med at høste gevinsterne. at vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling, og at det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år også bør være et pejlemærke for Danmark. at der bør nedsættes en tværministeriel embedsmandgruppe, som i tæt samspil med sundhedsindustrien får ansvaret for den danske implementering af strategien for EU s innovationspartnerskab om Healthy Ageing. 6 7

6 Mere offentlig forskning Mere kvalitet i uddannelserne Der er fortsat stort behov for at satse yderligere på en styrkelse af dansk forskning, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Andre lande satser også på forskning, uddannelse og innovation, så selvom der har været en stor vækst i bevillingerne til området i kølvandet på Barcelona-målsætningen og Globaliseringsaftalen, bør vi ikke hvile på laurbærrene. Yderligere investeringer i forskning er tillige afgørende, hvis den offentlige forskning skal følge med og kunne understøtte den private forskning på så vigtigt et vækstområde som sundhedsindustrien. Inden for både lægemidler og informationsteknologi eksisterer der et 1:10-forhold mellem den offentlige og den private forskning. Det udgør en problematisk ubalance mellem det offentlige og private, som bør rettes op ved at øge den offentlige forskning. at der er behov for ny ambitiøs 2020-målsætning for samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse og en bred flerårig politisk aftale herom som afløsning for Globaliseringsaftalen. at den offentlige sundhedsteknologiske forskning bør styrkes inden for det natur-, teknisk- og sundhedsvidenskabelige område, så der kommer en bedre balance mellem offentlig og privat forskning på området. at det både er universitetsforskningen og den offentlige forskerinitierede kliniske forskning på landets hospitaler, der bør tilføres flere midler. Adgang til kompetente medarbejdere og specialister er en af de vigtigste enkeltstående rammebetingelser for et vidensintensivt erhverv som sundhedsindustrien. Der bør derfor til stadighed være fokus på at sikre et udbud af højtuddannet arbejdskraft, der matcher sundhedsindustriens efterspørgsel. Dertil kommer et fortsat nødvendigt fokus på at udvikle og højne uddannelsernes kvalitet, hvor stoftrængsel og øgede krav til kandidaternes kunnen i dag presser kernefagligheden i mange uddannelser. En styrkelse af udbuddet og kvaliteten af arbejdskraft fra det danske uddannelsessystem kan imidlertid ikke stå alene. Der er også behov for, at vi bliver bedre til at tiltrække de bedste udenlandske specialister og videnarbejdere til Danmark, og at vi følgelig kan tilbyde dem gode vilkår, som gør, at de vil bosætte sig her med deres familier i kortere eller længere tid. at der fortsat bør uddannes et højt antal kandidater og ph.d.er inden for sundhedsindustriens områder, og universiteterne bør via et højere taxametertilskud sikres tilstrækkelige ressourcer til både at kunne udvikle kvaliteten i uddannelserne og til at optage det fornødne antal kandidater. at der bør gøres en større indsats for at tiltrække udenlandske videnarbejdere til Danmark ved fx at gøre det til et krav, at alle videnskabelige stillinger på universiteterne slås op internationalt, ved at forbedre forskerskatteordningen yderligere og ved at oprette flere internationale skoler. 8 9

7 Sundhedsindustriens værdifulde bidrag til samfundsøkonomien Lægemiddel- og biotekindustrien Forskning, udvikling og produktion af lægemidler er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske lægemiddelvirksomheder hører til i den absolutte verdenselite inden for behandlingsområder som diabetes, sygdomme i centralnervesystemet som depression og Alzheimers, hudlidelser og allergi, ligesom danske datterselskaber af alle de store internationale lægemiddelvirksomheder også er til stede i Danmark, hvoraf mange har betydelige kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. Det betyder, at Danmark globalt set ligger helt i front, for så vidt angår forskning og udvikling af nye lægemidler og lægemiddeleksport. Danske lægemiddel- og biotekvirksomheder havde i 2009 knap 150 lægemiddelkandidater i den kliniske pipeline, hvilket i en europæisk kontekst kun overgås af England og Tyskland. Branchen er kilde til ca jobs, heraf direkte i lægemiddelindustrien og biotekvirksomheder, og i underleverandørbrancher. I perioden er antallet af ansatte steget med over 30 %. Målt på antallet af beskæftigede og i forhold til indbyggertallet har Danmark den næststørste lægemiddelindustri i verden. Eksporten af lægemidler var i 2010 på 52 mia. Eksporten af lægemidler udgør i dag Danmarks største eksportområde ca. 10 % af den samlede danske eksport. Siden 1997 er eksporten af lægemidler mere end tredoblet. Ca. 90 % af den danske lægemiddelproduktion eksporteres. Medicoindustrien Medicoindustrien udgøres af virksomheder, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr og apparatur. Branchen er innovationsdrevet og kendetegnet af en kort vej fra idé til færdigt produkt og hurtig produktcyklus. Den danske medicoindustri er kendt for sine store globale virksomheder inden for fremstilling af medicinsk engangsudstyr, apparatur og fremstilling af høreapparater. Men derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter, heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører. Samtidig er alle væsentlige internationale medico-virksomheder til stede i Danmark med salgs- og datterselskaber. Der er lang tradition i den danske medicoindustri for nært og systematisk samarbejde med de sundhedsprofessionelle miljøer på hospitaler og universiteternes forskningsmiljøer, og den danske industri er på forkant med den seneste udvikling inden for medtech, bl.a. i forhold til telemedicin, robotteknologi, point-of-care- og sensorteknologier. Medicobranchen er samtidig beslægtet med diagnostik-, rehab- og hjælpemiddelbrancherne, og der er udbredt overlap mellem flere virksomheder og samarbejde i de forskellige brancher. Medicoindustriens vækst ligger på omkring 5-6 pct. om året. Eksporten er i perioden blevet fordoblet. Over er ansat i Danmark, og målt pr. indbygger giver dette Danmark en af de største medicoindustrier i verden. Sundheds-it-industrien Den danske industri for sundheds-it er i fremdrift med flere virksomheder, som har vækstrater betydeligt over markedsgennemsnittet. Både store og små, danske og udenlandske virksomheder satser intensivt på at udnytte Danmarks styrkeposition på området til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger nationalt, så der skabes stærke referencer for efterfølgende eksport. Sundheds-it-industriens løsninger omfatter bl.a. løsninger, som skaber forudsætningerne for en guldgrube af sundhedsdata. Det er it løsninger, som opsamler og udveksler oplysninger om danske patienters vej gennem det danske sundhedsvæsen, både i forhold til kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, offentlige eller private hospitaler etc. De seneste år har sundheds-it-virksomhederne i Danmark betrådt nye veje med satsninger på velfærdsteknologi inden for telemedicin. Hvis løsninger hurtigere udbredes og hvis innovation og OPS-samarbejder fortsat får bedre vilkår, så forventes Danmark at have gode muligheder for at holde sig i front på området internationalt set. Sundheds-it-virksomhederne er i vækst og har i særligt udpræget grad stort potentiale for øget international eksport. Sundheds-it-virksomhederne er en del af it-branchen, der samlet beskæftiger personer og omsætter for 170 mia. og har en eksport på 30 mia. Heraf anslås, at ca er ansat i sundhed-it-industrien, og at de omsætter for ca. 4 mia. kr. Det vurderes, at Sundheds-it-erhvervets potentiale for eksport er betydeligt større end dets andel af den nationale omsætning på 4 mia. kr. Løsninger udviklet i Danmark kan afsættes på et enormt internationalt marked og sundheds-it har dermed et stort potentiale for at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark

Sundhedsindustrien....Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien Sundhedsindustrien...Skaber løsninger for Danmark Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark

INTRODUKTION TIL LUNDBECK. Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark INTRODUKTION TIL LUNDBECK Thomas Klee, Landechef Lundbeck Danmark LUNDBECK: KORT FORTALT Lundbeck er en global medicinalvirksomhed med speciale i hjernesygdomme Vi arbejder med forskning og udvikling af

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere