Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,"

Transkript

1 Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer, både som lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen.

2 IT-Branchen IT-Branchen (ITB) er den største og ældste interesseorganisation for it-erhvervet i Danmark. IT-Branchen arbejder målrettet for at sikre, at teknologiens evne til at skabe vækst udnyttes til gavn for hele samfundet. IT-Branchen organiserer både små og store it-virksomheder, herunder leverandørerne af løsninger inden for sundheds-it. Læs mere på Telefon: Lægemiddelindustriforeningen Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er interesseorganisation for den forskende lægemiddelindustri. Lif arbejder for, at lægemiddelindustrien har de bedst mulige betingelser for at forske, udvikle, markedsføre, distribuere samt informere om lægemidler for derigennem at sikre patienterne adgang til den bedste medicinske behandling. Læs mere på Telefon: DANSK BIOTEK DANSK BIOTEK er brancheorganisation for danske bioteknologiske virksomheder, som forsker, udvikler eller producerer lægemidler eller andre produkter med et væsentligt indhold af bioteknologi. DANSK BIOTEK arbejder for at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion nationalt og internationalt for derved at kunne bidrage til, at der kontinuerligt udvikles nye lægemidler og teknologier til gavn for patienter, der derved kan tilbydes den bedste og nyeste medicin. Læs mere på Telefon: Medicoindustrien Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr. Medicoindustriens virksomheder er med til at løse fremtidens sundhedsudfordringer med innovative og omkostningseffektive løsninger til gavn for patienter og samfund. Læs mere på Telefon: Sundhedsindustrien skaber løsninger for Danmark Danmark har brug for en langsigtet og visionær vækststrategi. Danmarks konkurrenceevne er under pres. Mange virksomheder mister markedsandele på de globale markeder. Udviklingen i produktiviteten er blandt de svageste i OECD, og Danmark er på vej ned ad ranglisten over verdens rigeste lande. Skal udviklingen vendes, skal vi blive bedre til at producere varer og tjenesteydelser til en pris og kvalitet, som andre vil købe. Vi er som en lille åben økonomi afhængige af det, vi kan sælge til udlandet. Det er det, der betaler for de varer, vi importerer, og for udgifterne til den offentlige sektor. Fremtidens store globale udfordringer på sundhedsområdet og de vækstmarkeder, der skabes rundt omkring i verden, bør derfor stå i centrum for den strategi, der skal bringe Danmark tilbage på sporet. Det er i løsningen af verdens store udfordringer, potentialerne for velstandsskabelse findes, og det er i forhold til dem, vi skal byde ind med innovative produkter og løsninger. Sundhed er et af de områder, hvor Danmark har potentialet til at udbygge en allerede stærk position på det globale marked. Et marked, der er kendetegnet ved en hastigt voksende efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger og produkter og et stigende pres på sundhedsudgifterne. I OECD-landene er det primært den demografiske udvikling med flere ældre, som får udgifterne til sundhed til at stige. I de nye asiatiske og sydamerikanske økonomier er det befolkningernes stigende velstand, som resulterer i øget efterspørgsel efter sundhed. De løsninger, der de næste årtier skal findes for at sikre tidssvarende og effektive sundhedssystemer, vil skulle trække på hele paletten af avanceret sundhedsteknologi fra nyt innovativt medico-teknisk udstyr og lægemidler, over nye velfærdsteknologiske løsninger til it-systemer og telemedicin. De fremtidige økonomiske udfordringer, som følger af flere ældre og stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, kan og skal løses gennem anvendelse af innovative sundhedsteknologiske løsninger. Løsningerne og væksten kommer imidlertid ikke af sig selv. Skal Danmark udnytte det globale potentiale for vækst på sundhedsområdet, skal vi satse meget mere målrettet på 1

3 at løfte vort eget sundhedsvæsen og sundhed op i verdensklasse. Det gøres ikke med besparelser og discount-løsninger, men med målrettede og vedvarende investeringer. Det er afgørende, at vi holder op med at se udgifter til sundhed som en dyr problematisk omkostning for samfundet og i stedet ser det som en investering i fremtiden. Sundhed er først og fremmest vejen til et godt liv for den enkelte og til en rask befolkning, som kan uddanne sig, gå på arbejde og producere det, vi skal leve af. Sundhed er med til at mindske sygefravær og hjælpe folk hurtigere tilbage på arbejde efter sygdom. Sundhed er med til at reducere antallet af personer på overførselsindkomst (eks. førtidspension) og dermed til at spare offentlige udgifter. Sundhed er kort og godt en investering i, at vi kan opretholde en så stor og produktiv arbejdsstyrke som muligt samtidig med, at det er en investering, som skaber vækst, beskæftigelse og eksport. kan de politiske tilkendegivelser dog ikke stå alene. For i en global verden med store udfordringer og stigende konkurrence er der til stadighed behov for, at vi som lille land forbedrer forudsætningerne for også i fremtiden at kunne skabe succeshistorierne. Det er derfor, vi som private leverandører til sundhedsvæsenet kommer med vores anbefalinger. Det er samtidig anbefalinger, som vi gerne vil invitere politikere, myndigheder, fagfolk og øvrige samarbejdspartnere til dialog, debat og samarbejde om. Vi ser frem til debatten. Ida Sofie Jensen Koncernchef Lægemiddelindustriforeningen Jens Kr. Gøtrik Direktør Medicoindustrien Morten Bangsgaard Adm. direktør IT-Branchen Søren Carlsen Formand DANSK BIOTEK September 2011 Derfor er Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen gået sammen for at give et fælles bud på en række konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. Det både som et lokomotiv for vækst og som leverandør af de sundhedsteknologiske løsninger, der skaber fundamentet for et effektivt og kvalitetsorienteret sundhedsvæsen. Vi mener, der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. Vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling. Det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år bør også være pejlemærket for Danmark. Vi skal sikre Danmark et sundhedsvæsen i verdensklasse, der både er til gavn for borgerne, og som giver effektiviseringer gennem innovation. Vi skal gennem en national satsning skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. Fra politisk side er der kommet større fokus på den betydning, sundhedsindustrien har for Danmark og vores fælles fremtid. Det hilser vi velkomment, for det er en politisk prioritering, som fortjener anderkendelse, og som er af helt afgørende betydning. Samtidig 2 3

4 Gør Danmark til et globalt udstillingsvindue for sundhed Styrk dialogen om fremtidens sundhedsvæsen Hvis vækstpotentialet som følge af den stigende globale efterspørgsel efter sundhedsteknologiske løsninger skal udnyttes, skal Danmark gøres til et internationalt udstillingsvindue for sundhed. Det vil resultere i, at danske virksomheder kan erobre yderligere udenlandske eksportmarkeder, og vil samtidig betyde, at udenlandske investeringer kan fastholdes, og nye tiltrækkes. Skal Danmark opnå positionen som globalt udstillingsvindue, kræver det en klar prioritering af sundhedsindustriens rammebetingelser. Samtidig er der behov for en bred accept af, at sundhedsindustriens nationale markedsvilkår har fundamental betydning, hvis visionen om et globalt udstillingsvindue skal kunne realiseres. Afvises de innovative løsninger på det danske marked hvorfor skulle de så blive ibrugtaget på det globale marked? Danmark bør derfor gå forrest med nationalt at indføre de moderne sundhedsteknologiske løsninger og samtidig sikre, at teknologien udnyttes optimalt. at vi gennem en national satsning bør skabe grundlaget for, at Danmark bliver førende leverandør af sundhedsteknologiske løsninger til det globale marked. at der bør sættes ambitiøse og konkrete sundhedspolitiske mål, der sikrer, at Danmark høster gevinsterne af en innovativ sundhedssektor. at sundheds-, erhvervs- og forskningspolitikken skal samtænkes stærkere, hvis ambitionen om Danmark som et globalt udstillingsvindue skal realiseres. at kvalitet i sundhedsvæsenet forudsætter nationale planer for implementering af sundhedsteknologiske løsninger og projekter, hvor effekten er dokumenteret. De nationale planer skal sætte kriterier for optimal ibrugtagning og spredning, efteruddannelse, effektive strukturer og arbejdsgange samt benchmarking og opfølgning. at ansvaret for udarbejdelsen af sådanne planer bør placeres på nationalt plan, og alle implementeringskriterier og standarder bør baseres på faglighed, evidens og gennemsigtighed. Herudover skal den fremmeste internationale faglige viden og erfaring inddrages, ligesom der skal arbejdes med internationale standarder i Danmark, så vejen banes for efterfølgende eksport. at det danske sundhedsvæsen skal blive bedre til at høste de potentielle gevinster, der findes i regi af de enkelte medarbejderes kreativitet og evne til at skabe nye innovative løsninger. Innovationen skal derfor slippes fri, og der bør fastlægges klare mål og strukturer, som sikrer spredning af denne type medarbejdergenereret best 4 practice til hele sundhedsvæsenet. Skal sundhedsvæsenet og danskernes sundhed løftes op i verdensklasse og Danmark blive et globalt udstillingsvindue, er der behov for at styrke samarbejdet og dialogen mellem sundhedsvæsenets aktører. Det dur ikke, at parterne arbejder i siloer og alene forfølger egne mål og rationaler. Dialogen bør have som mål at etablere et meget stærkere fælles fodslag om den fornyelse og de omstillinger, som er nødvendige, hvis kvaliteten i behandlingen skal løftes, og effektiviteten sikres. Sundhedsindustrien bidrager gerne til løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Løsninger, som balancerer behovet for at øge kvaliteten af patientbehandlingen samt skaber incitamenter til innovation under hensyntagen til de offentlige udgifter. En optimering af samfundets ressourcer forudsætter, at sundhedsvæsenet ikke ensidigt fokuserer på den kortsigtede betydning på de offentlige budgetter af investeringer i nye sundhedsteknologiske fremskridt. Investeringer i sundhedsteknologiske fremskridt er nemlig en del af løsningen for fremtidens sundhedsvæsen og udgør nøglen til på længere sigt at kunne øge kvaliteten af indsatsen over for patienterne, når det gælder den forebyggende, diagnosticerende, behandlende og opfølgende indsats. Investeringer i sundhedsinnovation udgør dermed forudsætningen for at reducere de omkostninger, der er knyttet til sygdom, såvel for den enkelte patient som for samfundet, og skaber samtidig en nødvendig fornyelse i sundhedsvæsnet i form af optimale redskaber inden for ledelse, styring, patienthjælp, datagenerering og videnspredning mv. at der bør nedsættes et samarbejdsforum for Innovation og kvalitet i sundhedsvæsenet. Forummet etableres mellem stat, regioner, kommuner, sundhedsindustri, sundhedsvæsenets institutioner, herunder hospitaler og pleje-/ omsorgssektoren, sundhedsfaglige eksperter samt patientforeninger. Forummet bør have til formål inden udgangen af 2012 at fremlægge en national strategi for fremtidens sundhedsvæsen indeholdende visioner, mål og konkrete anbefalinger til initiativer på området. at sundhedsvæsenet i forbindelse med etableringen af de nye sygehuse bør forpligte sig til at være i tæt dialog med sine leverandører om at udarbejde planer for, hvordan innovative løsninger optimalt kan udvikles og/eller tilrettelægges heri. 5

5 Prioritér investeringer i sundhedsinnovation Øge middellevetiden med to sunde leveår Det er afgørende, at der fra politisk hold afsættes midler til målrettede og vedvarende investeringer i sundhedsinnovation. Sundhedsvæsenet skal benytte sig af den nyeste og mest moderne teknologi og skal i alle henseender være et forskende og udviklingsparat væsen, der konstant arbejder på at blive bedre. Fokus skal både være på de store teknologiske og organisatoriske spring fremad og på gevinsterne ved de langsigtede og trinvise innovationer. Isoleret set kan den enkelte trinvise forbedring synes som et ubetydeligt skridt fremad, men når de små forbedringer er mange og ses over tid, er der ofte tale om meget store fremskridt. En forudsætning er dog, at sundhedsvæsenet anerkender værdien heraf og derfor også prioriterer investeringer i den trinvise sundhedsinnovation. For sker det ikke, vil den akkumulerende værdi, som den trinvise innovation skaber på sigt for både patienter og samfund, risikere at visne bort i de forsømte muligheders land. Ved at prioritere investeringer i sundhedsinnovation vil kvaliteten og effektiviteten i behandlingen øges samtidig med, at markedet for sundhedsteknologi styrkes til gavn for vækst, beskæftigelsen, eksport og udenlandske investeringer. at der bør fastsættes mål for Danmarks ibrugtagning af innovation i sundhedsvæsnet. Målene skal sættes i forhold til internationale standarder. De skal være konkrete og løbende følges op af international benchmarking. Det bør eksempelvis være et mål, at Danmark inden 2020 har Europas førende sundhedsvæsen, når det gælder ibrugtagning af moderne sundhedsteknologi. at alle dele af sundhedsvæsenet målrettet skal prioritere investeringer i sundhedsinnovation også de trinvise forbedringer. Sundhedsvæsenets ansvar herfor bør præciseres i Sundhedsloven. at der bør etableres konkrete incitamentsstrukturer for indkøb af innovativ sundhedsteknologi med fokus på at gøre brug af effektive og kvalitetsfunderede løsninger. Det kan bl.a. indtænkes i forbindelse med en eventuel reform af sundhedsvæsenets struktur. at sundhedsvæsenet bør gøre større brug af intelligente udbud, hvor der efterspørges løsninger i forhold til sundhedsvæsenets behov. Det vil give leverandørerne mulighed for at være innovative inden for dette udbud. EU s innovationspartnerskab om sund og aktiv aldring, der har to sunde ekstra leveår til Europas befolkning i 2020 som mål, er et spændende initiativ og et skridt i den rigtige retning. Initiativet går ud på at udvikle og implementere nye innovative løsninger på sundhedsområdet og dermed bringe Europa i front med at tackle udfordringerne ved en aldrende befolkning. Samtidig skal det styrke den europæiske sundhedsindustris konkurrencekraft og ekspansion på de globale vækstmarkeder for sundhedsteknologiske løsninger. Idéen er at få vækst, beskæftigelse og eksport ud af samfundets håndtering af en udfordring, som under alle omstændigheder skal tackles på den ene eller anden måde. Danmark er i en unik position til at gå forrest i et sådant initiativ og dermed også til at være først med at høste gevinsterne. at vi skal sikre danskerne en forbedret sundhed og bedre vilkår for at tage ansvar for eget helbred og behandling, og at det europæiske mål om at øge middellevetiden med to sunde år også bør være et pejlemærke for Danmark. at der bør nedsættes en tværministeriel embedsmandgruppe, som i tæt samspil med sundhedsindustrien får ansvaret for den danske implementering af strategien for EU s innovationspartnerskab om Healthy Ageing. 6 7

6 Mere offentlig forskning Mere kvalitet i uddannelserne Der er fortsat stort behov for at satse yderligere på en styrkelse af dansk forskning, hvis vi skal klare os i konkurrencen. Andre lande satser også på forskning, uddannelse og innovation, så selvom der har været en stor vækst i bevillingerne til området i kølvandet på Barcelona-målsætningen og Globaliseringsaftalen, bør vi ikke hvile på laurbærrene. Yderligere investeringer i forskning er tillige afgørende, hvis den offentlige forskning skal følge med og kunne understøtte den private forskning på så vigtigt et vækstområde som sundhedsindustrien. Inden for både lægemidler og informationsteknologi eksisterer der et 1:10-forhold mellem den offentlige og den private forskning. Det udgør en problematisk ubalance mellem det offentlige og private, som bør rettes op ved at øge den offentlige forskning. at der er behov for ny ambitiøs 2020-målsætning for samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse og en bred flerårig politisk aftale herom som afløsning for Globaliseringsaftalen. at den offentlige sundhedsteknologiske forskning bør styrkes inden for det natur-, teknisk- og sundhedsvidenskabelige område, så der kommer en bedre balance mellem offentlig og privat forskning på området. at det både er universitetsforskningen og den offentlige forskerinitierede kliniske forskning på landets hospitaler, der bør tilføres flere midler. Adgang til kompetente medarbejdere og specialister er en af de vigtigste enkeltstående rammebetingelser for et vidensintensivt erhverv som sundhedsindustrien. Der bør derfor til stadighed være fokus på at sikre et udbud af højtuddannet arbejdskraft, der matcher sundhedsindustriens efterspørgsel. Dertil kommer et fortsat nødvendigt fokus på at udvikle og højne uddannelsernes kvalitet, hvor stoftrængsel og øgede krav til kandidaternes kunnen i dag presser kernefagligheden i mange uddannelser. En styrkelse af udbuddet og kvaliteten af arbejdskraft fra det danske uddannelsessystem kan imidlertid ikke stå alene. Der er også behov for, at vi bliver bedre til at tiltrække de bedste udenlandske specialister og videnarbejdere til Danmark, og at vi følgelig kan tilbyde dem gode vilkår, som gør, at de vil bosætte sig her med deres familier i kortere eller længere tid. at der fortsat bør uddannes et højt antal kandidater og ph.d.er inden for sundhedsindustriens områder, og universiteterne bør via et højere taxametertilskud sikres tilstrækkelige ressourcer til både at kunne udvikle kvaliteten i uddannelserne og til at optage det fornødne antal kandidater. at der bør gøres en større indsats for at tiltrække udenlandske videnarbejdere til Danmark ved fx at gøre det til et krav, at alle videnskabelige stillinger på universiteterne slås op internationalt, ved at forbedre forskerskatteordningen yderligere og ved at oprette flere internationale skoler. 8 9

7 Sundhedsindustriens værdifulde bidrag til samfundsøkonomien Lægemiddel- og biotekindustrien Forskning, udvikling og produktion af lægemidler er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Danske lægemiddelvirksomheder hører til i den absolutte verdenselite inden for behandlingsområder som diabetes, sygdomme i centralnervesystemet som depression og Alzheimers, hudlidelser og allergi, ligesom danske datterselskaber af alle de store internationale lægemiddelvirksomheder også er til stede i Danmark, hvoraf mange har betydelige kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. Det betyder, at Danmark globalt set ligger helt i front, for så vidt angår forskning og udvikling af nye lægemidler og lægemiddeleksport. Danske lægemiddel- og biotekvirksomheder havde i 2009 knap 150 lægemiddelkandidater i den kliniske pipeline, hvilket i en europæisk kontekst kun overgås af England og Tyskland. Branchen er kilde til ca jobs, heraf direkte i lægemiddelindustrien og biotekvirksomheder, og i underleverandørbrancher. I perioden er antallet af ansatte steget med over 30 %. Målt på antallet af beskæftigede og i forhold til indbyggertallet har Danmark den næststørste lægemiddelindustri i verden. Eksporten af lægemidler var i 2010 på 52 mia. Eksporten af lægemidler udgør i dag Danmarks største eksportområde ca. 10 % af den samlede danske eksport. Siden 1997 er eksporten af lægemidler mere end tredoblet. Ca. 90 % af den danske lægemiddelproduktion eksporteres. Medicoindustrien Medicoindustrien udgøres af virksomheder, der udvikler, producerer og sælger medicinsk udstyr og apparatur. Branchen er innovationsdrevet og kendetegnet af en kort vej fra idé til færdigt produkt og hurtig produktcyklus. Den danske medicoindustri er kendt for sine store globale virksomheder inden for fremstilling af medicinsk engangsudstyr, apparatur og fremstilling af høreapparater. Men derudover består medicoindustrien af en mængde små og mellemstore producenter, heraf flere innovationsvirksomheder foruden distributører og underleverandører. Samtidig er alle væsentlige internationale medico-virksomheder til stede i Danmark med salgs- og datterselskaber. Der er lang tradition i den danske medicoindustri for nært og systematisk samarbejde med de sundhedsprofessionelle miljøer på hospitaler og universiteternes forskningsmiljøer, og den danske industri er på forkant med den seneste udvikling inden for medtech, bl.a. i forhold til telemedicin, robotteknologi, point-of-care- og sensorteknologier. Medicobranchen er samtidig beslægtet med diagnostik-, rehab- og hjælpemiddelbrancherne, og der er udbredt overlap mellem flere virksomheder og samarbejde i de forskellige brancher. Medicoindustriens vækst ligger på omkring 5-6 pct. om året. Eksporten er i perioden blevet fordoblet. Over er ansat i Danmark, og målt pr. indbygger giver dette Danmark en af de største medicoindustrier i verden. Sundheds-it-industrien Den danske industri for sundheds-it er i fremdrift med flere virksomheder, som har vækstrater betydeligt over markedsgennemsnittet. Både store og små, danske og udenlandske virksomheder satser intensivt på at udnytte Danmarks styrkeposition på området til at udvikle, afprøve og udbrede løsninger nationalt, så der skabes stærke referencer for efterfølgende eksport. Sundheds-it-industriens løsninger omfatter bl.a. løsninger, som skaber forudsætningerne for en guldgrube af sundhedsdata. Det er it løsninger, som opsamler og udveksler oplysninger om danske patienters vej gennem det danske sundhedsvæsen, både i forhold til kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, offentlige eller private hospitaler etc. De seneste år har sundheds-it-virksomhederne i Danmark betrådt nye veje med satsninger på velfærdsteknologi inden for telemedicin. Hvis løsninger hurtigere udbredes og hvis innovation og OPS-samarbejder fortsat får bedre vilkår, så forventes Danmark at have gode muligheder for at holde sig i front på området internationalt set. Sundheds-it-virksomhederne er i vækst og har i særligt udpræget grad stort potentiale for øget international eksport. Sundheds-it-virksomhederne er en del af it-branchen, der samlet beskæftiger personer og omsætter for 170 mia. og har en eksport på 30 mia. Heraf anslås, at ca er ansat i sundhed-it-industrien, og at de omsætter for ca. 4 mia. kr. Det vurderes, at Sundheds-it-erhvervets potentiale for eksport er betydeligt større end dets andel af den nationale omsætning på 4 mia. kr. Løsninger udviklet i Danmark kan afsættes på et enormt internationalt marked og sundheds-it har dermed et stort potentiale for at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Sæt vækst i Produktion

Sæt vækst i Produktion Sæt vækst i Produktion Danmark står ved en skillevej. Skal vi fastholde produktion eller acceptere nedgang i velstand og levestandard? For CO-industri og DI er valget indlysende. Vi skal vælge den vej,

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere