Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016"

Transkript

1 Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2016

2 2 Skolen for Recovery Efterår 2016

3 Indhold Velkommen til Skolen for Recovery... 5 Hvad kan du lære på kurserne... 6 Praktiske oplysninger... 7 Kurser Din individuelle læringsplan veje til et godt liv... 8 At leve med bipolar affektiv lidelse... 9 At leve med psykose og skizofreni... 9 Er du nysgerrig på recovery? Find et fællesskab kom godt videre Fælles beslutninger fordi patienten også er ekspert Guide til et godt hverdagsliv Introduktion til mindfulness Personlige drømme og mål Recovery et liv i forandring Recovery for unge et liv i forandring Recovery-fortællinger styrk din recovery gennem fortællingen Styrk dit netværk og dine relationer Tag kontrollen i dit liv Økonomi og gæld - fra uoverskuelighed til overblik Kursuskalender Skolens værdigrundlag Skolen for Recovery Efterår

4 4 4 Skolen for Skolen for Recovery RecoveryEfterår Efterår

5 Velkommen til Skolen for Recovery Hvad er recovery? Recovery betyder at komme sig og handler om, at man efter psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist. Man arbejder på egne betingelser og præmisser for at genopbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Den proces kan tage tid, og den kræver tålmodighed og vedholdenhed. Hvis du er patient, kan du have stor glæde af at få støtte fra andre fx fra pårørende og medarbejdere. For at yde den bedste støtte har både pårørende og medarbejdere gavn af at deltage i kurser på Skolen for Recovery. Hvem er vi? Alle undervisere har erfaringer fra psykiatrien, nogle som patienter, andre som medarbejdere. Alle har kendskab til recovery. Kurserne er udviklet i et samarbejde mellem tidligere eller nuværende patienter i psykiatrien og personale med en fagprofessionel baggrund. Kurserne har to undervisere: en underviser med brugererfaring og en fagprofessionel underviser med erfaringer fra behandlingspsykiatrien. Hvad er Skolen for Recovery? På Skolen for Recovery har vi det mål at inspirere til, at både du som patient og at dine støtter som fx pårørende og medarbejdere kan bidrage til den personlige recovery-proces. For at opnå dette, skaber vi rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og medarbejdere. Det sker blandt andet ved undervisning, der har fokus på en ligeværdig erfaringsudveksling. På skolen kan alle få inspiration til at finde, udvikle og få mest ud af egne ressourcer og færdigheder. Skolen for Recovery Efterår

6 Hvad kan du lære på kurserne Som patient Det er en personlig proces at komme sig, det foregår på egne præmisser, og derfor kan ingen fortælle dig, præcis hvilken vej du skal gå. Kurserne kan hjælpe dig med at finde frem til hvilke ting, der er vigtige for dig, for at du trives bedst muligt. Kurserne bidrager til, at du kan: opleve recovery som en individuel forandringsproces få indsigt i og lære om, hvordan du tager hånd om dit fysiske og psykiske velbefindende identificere dine mål, ambitioner og drømme nyde at være studerende i selskab med andre kursister opleve et støttende og udviklende læringsmiljø Som pårørende Kurserne bidrager med viden om: hvordan du som pårørende kan hjælpe dig selv hvad det vil sige at komme sig efter en psykisk lidelse hvordan du kan støtte andre i deres recovery-proces Som medarbejder Kurserne giver dig mulighed for: at få mere viden om recovery at reflektere over, hvordan man kan arbejde mere recovery-orienteret at sidde på skolebænken sammen med patienter og pårørende at dele erfaringer og lære af andre 6 Skolen for Recovery Efterår 2016

7 Praktiske oplysninger Skolen for Recovery er ikke et behandlingstilbud, men en skole som komplementerer de tilbud om behandling og rehabilitering, der allerede eksisterer i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvem kan deltage i kurserne? For at blive kursist skal du være: patient i Region Hovedstadens Psykiatri pårørende til en patient i Region Hovedstadens Psykiatri medarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri Alle kurser er for patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Hvad koster det? Kurserne er gratis. Tilmelding Vælg kursus i kursuskataloget eller på hjemmesiden: Send en mail til: med disse oplysninger: navn adresse telefonnummer om du er patient, pårørende eller medarbejder som patient: hvilket center er du tilknyttet som pårørende: hvilket center din pårørende er tilknyttet som medarbejder: hvilket center du er ansat på kursusnummer kursusnavn Har du ikke adgang til mail og internet så ring til os på eller kom forbi skolen. Ud over kurset Din individuelle læringsplan kan du vælge 3 kurser. På hjemmesiden kan du finde information om skolen, om der fx er nye kurser, arrangementer med mere. Skolen for Recovery Efterår

8 Din individuelle læringsplan 5 veje til et godt liv Vi anbefaler, at du deltager i kurset Din individuelle læringsplan inden du deltager i andre kurser på skolen. Her får du hjælp og inspiration til arbejdet med Din individuelle læringsplan. Planen kan være brugbar i sig selv, men den er også tænkt som en hjælp til at identificere dine personlige læringsmål, mens du er kursist på skolens øvrige kurser. Det er et redskab, som hjælper med til at give dig det bedst mulige udbytte af kurserne. Sammen kigger vi på, hvad du gerne vil lære, hvorfor du gerne vil lære det, og hvordan dette måske kan hjælpe dig, eller hvordan du kan hjælpe andre i en recovery-proces. Der er også mulighed for at drøfte eventuelle støttebehov i forhold til din læring fx i forhold til koncentrationsbesvær eller uro i kroppen. Du har mulighed for at: møde nogle af underviserne på skolen arbejde med, hvordan du får størst udbytte af undervisningen få inspiration til at formulere dine egne mål arbejde med kortsigtede og langsigtede mål få hjælp til at udarbejde din individuelle læringsplan Vi præsenterer 5 områder i tilværelsen, som du kan arbejde med for at få et godt og tilfredsstillende liv. Det gælder, hvad enten du er patient, pårørende eller medarbejder. De 5 områder er: styrk dit netværk lær noget nyt lev dit liv aktivt vær til stede i nuet giv af dig selv På kurset får du mulighed for at identificere, hvad du allerede gør nu inden for disse områder, som fungerer. Du undersøger også, om der er ting, du gerne vil gøre anderledes. Du vil opleve, at selv små forandringer i hverdagen kan have en positiv effekt på dit psykiske og fysiske velbefindende. Som patient, pårørende eller medarbejder får du mulighed for indenfor de 5 områder, at: tale om dit eget liv få redskaber inden for de fem områder dele dine erfaringer få inspiration fra andre få øje på dine egne ressourcer og muligheder Kurset varer 2,5 time Se kursuskalenderen nummer 1-9 Kurset varer 6 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår 2016

9 At leve med bipolar affektiv lidelse At leve med psykose og skizofreni Her får du viden om bipolar affektiv lidelse, og om hvordan stemningssvingninger påvirker din krop og dit sind. Som pårørende eller medarbejder får du viden om, hvordan stemningssvingninger påvirker dine pårørende eller patienterne. Sammen med de øvrige kursister får du mulighed for at dele dine erfaringer i at håndtere livets op- og nedture. Vi præsenterer muligheder for bedst muligt at kunne mestre bipolar affektiv lidelse. Blandt temaerne er: din personlige historie, erfaringsudveksling, et meningsfuldt liv, netværk, mestringsstrategier. På kurset har du mulighed for at: få en øget forståelse af, hvordan bipolar affektiv lidelse påvirker hverdagen få viden om medicin og behandlingsformer høre om og lære at udvikle mestringsstrategier høre om og lære at udarbejde en forebyggelsesplan lære at se individuelle tegn på, at du, din pårørende eller patienten er på vej til en optur eller nedtur inddrage og bruge netværk få støtte til din egen eller dine pårørendes recovery-proces at blive bedre klædt på til arbejdet med recovery og bipolar affektiv lidelse Her får du viden om, hvad der menes med psykose og skizofreni, og du arbejder med din egen forståelse af begreberne. Vi ser på forskellige forståelsesmodeller for psykisk sygdom, og arbejder med en forebyggelsesplan og en plan for, hvordan svære perioder tackles bedst muligt. Vi arbejder med, hvordan man bedre kan mestre et liv med psykose og skizofreni. Her er det blandt andet vigtigt at kende til forskellige behandlingsmuligheder. Temaer: hvad menes der med psykose? forstå medicinen og behandlingsformerne deling af erfaringer inddragelse af netværk det meningsfulde liv For pårørende og medarbejdere er der fokus på at udvikle kompetencer i at støtte andre i deres personlige recovery-proces. På kurset har du mulighed for at: få en bedre forståelse af psykose og skizofreni udvikle redskaber til at håndtere svære perioder eller til at støtte andre i deres svære perioder udvikle færdigheder i at bruge dine egne ressourcer eller få viden om at støtte andre i at bruge deres ressourcer Kurset varer 6 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer 12 Kurset varer 5 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår

10 Er du nysgerrig på recovery? Find et fællesskab kom godt videre Her får du en introduktion til, hvad begrebet recovery dækker over, og hvad det kan betyde for dig som medarbejder, patient eller pårørende. Hvad kan recovery-tankegangen bidrage med, og hvad er fx forskellen på personlig og klinisk recovery? Vi arbejder med at dele viden og erfaringer og med at inddrage forskellige perspektiver. Som patient får du inspiration til at arbejde med din egen recovery-proces, og som pårørende eller medarbejder får du inspiration til, hvordan du kan støtte andre på deres personlige vej og i deres recovery-proces. Temaerne er: samhørighed håb identitet meningsfuldhed empowerment På dette kursus ser vi på, hvordan man finder et fællesskab. Det er vigtigt for alle mennesker at have fokus på, hvad der gør livet meningsfuldt, og her spiller netværk og aktiviteter en stor rolle. Vi arbejder med dine drømme og dine mål, så du kan omsætte dem og konkretisere dem til aktiviteter. Det kan fx være at: melde sig til en sportsaktivitet finde en forening eller en interesseorganisation deltage i frivilligt arbejde Hvis du er pårørende eller medarbejder får du både inspiration til, hvordan du kan støtte andre i at lægge en plan for den nærmeste fremtid og også inspiration til, hvordan du kan arbejde med din egen proces. VI arbejder med at: identificere dine styrker og dine ressourcer planlægge det næste skridt, der bringer dig videre udveksle erfaringer bruge internettet til at søge efter aktiviteter se din historie i nye sammenhænge Kurset varer 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Kurset varer 3 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår 2016

11 Fælles beslutninger - fordi patienten også er ekspert Guide til et godt hverdagsliv I dag er patienter, pårørende og behandlere samarbejdspartnere; et samarbejde hvor ligeværd er i centrum. Det er her, fælles beslutningstagning kommer ind i billedet, for hvordan får vi gode møder med ligeværd? Det gør vi, når forskellige ekspertiser bringes i spil. Pårørende og patienter er begge eksperter i patientens daglige liv og ønsker for behandlingen. Sammen med behandleren, som er den faglige ekspert, kan de skabe møder med ligeværd, hvor der træffes gode beslutninger. På kurset får du en introduktion til fælles beslutningstagning. Vi kommer ind på: hvad er fælles beslutningstagning? hvorfor er fælles beslutningstagning en god idé? hvordan foregår fælles beslutningstagning i praksis? hvordan skal forholdet mellem behandler og patient være, for at modellen fungerer? Patienter og medarbejdere får en introduktion til, hvorfor og hvordan de samarbejder om fælles beslutninger. Pårørende kan få en bedre forståelse for, hvordan de kan støtte eller deltage i den fælles beslutningstagning. Målet er, at kursisterne i dialog med hinanden aktivt arbejder for at (gen)skabe et godt hverdagsliv. At komme sig handler ikke kun om at undgå at blive syg igen. Det handler også om at få en god hverdag, at tro på sine drømme, at forfølge sine mål og at komme videre i livet. Vi arbejder med redskaberne i Recoveryguiden Guide til et godt hverdagsliv kom dig af en psykisk lidelse. På kurset bruger vi pejlemærkerne håb, selvbestemmelse og muligheder. For patienterne betyder det fokus på at øge kontrol over eget liv, mens det for medarbejdere og pårørende giver inspiration til dialog og samarbejde med patienten. Guiden udleveres på kurset. Du kan også finde guiden på denne side: På kurset har du mulighed for at: styrke dit eget og/eller andres håb få øje på muligheder for, hvordan man får et godt hverdagsliv øge din egen og/eller andres selvbestemmelse tro på dine egne og/eller andres drømme og mål få mere kontrol over hverdagen udforske, hvad der har virket for andre Kurset varer 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Kurset varer 4 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår

12 Introduktion til mindfulness Personlige drømme og mål Her får du mulighed for at afprøve mindfulness. Det sker med konkrete mindfulnessøvelser, så du kan vælge, om du vil bruge mindfulness i din hverdag og i dit liv. Det centrale i mindfulness er nærvær og fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med. Mindfulness kan virke afhjælpende og støttende i forhold til angst, depression og stress samt øge livskvaliteten og det mentale velvære. Introduktionskurset formidler grundlæggende viden om, hvad mindfulness er, hvordan mindfulness både kan bruges som et støttende redskab i en personlig recovery proces og i forbindelse med stressreduktion i hverdagen. Dette gælder for såvel patienter, pårørende som medarbejdere. Med kurset har du mulighed for at: bruge små mindfulness-øvelser i hverdagen tage stilling til, om du vil integrere mindfulness i din hverdag, og om du eventuelt vil opsøge længere mindfulness-kurser opnå en grundlæggende viden om mindfulness og kendskab til, hvordan mindfulness kan bruges i forhold til psykisk velvære Vi arbejder med dine personlige drømme og mål. Drømme og mål hænger sammen, og drømme kan give en god pejling på, hvad der lige præcis er vigtigt for dig, og på hvilke mål du har lyst til at sætte dig. Uanset hvor store eller små dine drømme og mål er, kan det at identificere dem og udtrykke dem være med til at motivere dig. At arbejde med drømme og mål skaber og vedligeholder håb og motivation både i nuet og i fremtiden. Vi har alle drømme og mål, så hvad enten du er patient, pårørende eller medarbejder, kan kurset bidrage til en nuanceret forståelse af ordene og begreberne omkring drømme og mål. Du opnår også viden om og indsigt i, hvorfor arbejdet med drømme og mål er en vigtig del af den recovery-orienterede praksis og den personlige recovery-proces. Kurset giver også mulighed for at afprøve og få redskaber til at arbejde videre med emnet. Temaer: drømme håb motivation mål Kurset varer 3 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Kurset varer 6 timer inkl. frokostpause Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår 2016

13 Recovery et liv i forandring Recovery for unge et liv i forandring På kurset arbejder vi grundigt med, hvad begrebet recovery dækker over, og hvad det kan betyde for dig som medarbejder, patient eller pårørende. Vi ser på recovery-processen som en forandringsproces. På kurset præsenteres modeller for og undersøgelser af personlig recovery. Du kommer til at arbejde med 5 elementer: samhørighed håb identitet meningsfuldhed empowerment Hvis du er patient, bliver du inspireret til at arbejde med din egen recovery-proces. For pårørende og medarbejdere vil der være fokus på at udvikle kompetencer i at kunne støtte andre i deres personlige recovery-proces. Du får mulighed for at: forstå recovery som en forandringsproces forstå hvordan identiteten kan påvirkes ved psykisk sygdom få kendskab til, hvordan man kan arbejde med de 5 elementer i en recovery-proces Kurset har særligt fokus på det at være ung voksen, og på hvordan recovery-tankegangen kan bidrage i den periode af livet. Indholdet ligner kurset Recovery et liv i forandring. Her har vi dog fokus på erfaringer og viden om recovery, når der er tale om unge mennesker. Du får en introduktion til, hvad begrebet recovery dækker over, og hvad det kan betyde for dig som medarbejder, patient eller pårørende. Hvad kan recovery-tankegangen bidrage med, og hvad er fx forskellen på personlig og klinisk recovery? Vi arbejder med at dele viden og erfaringer og med at inddrage forskellige perspektiver. Du får inspiration til at arbejde med din egen recovery-proces eller inspiration til, hvordan du kan støtte andre på deres personlige vej og i deres recovery-proces. Temaerne er: samhørighed håb identitet meningsfuldhed empowerment Kurset er særlig rettet til unge mellem 18 og 30 år, men er du pårørende til en ung eller arbejder du med unge, kan du også få stort udbytte af kurset. Kurset varer 2 gange 6 timer (inkl. frokost-pause) eller 4 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Kurset varer 4 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer 33 Skolen for Recovery Efterår

14 Recovery-fortællinger - styrk din recovery gennem fortællingen Styrk dit netværk og dine relationer Engang var psykiatriens fortællinger mest fortællinger om håbløshed, og det var ofte forbundet med stor skam at fortælle sin historie. I dag er der rigtig mange mennesker med psykiske vanskeligheder, som står frem med deres fortællinger, og ofte rummer fortællingerne både håb, humor og muligheder for forandring. Men hvad vil det sige at fortælle, og hvad kan fortællinger gøre, både for den der fortæller, og for den eller de der lytter? På dette kursus berører vi blandt andet: når recovery skildres i fortællinger fx i skønlitteraturen: Hvorfor og hvordan gøres det? kan det at fortælle sin historie være en del af recovery-processen? kan eller skal man (altid) fortælle sin egen historie og i så fald hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad er mulighederne og hvad er barriererne? Medarbejdere og pårørende har også deres fortællinger fx om det at være medarbejder og om det at være pårørende. Derfor skal alle deltagere arbejde med en fortælling. Men en recovery-fortælling er ikke nødvendigvis selvbiografisk, ligesom den heller ikke nødvendigvis består af ord, det kan også være en fortælling i billeder eller lyd som fx video, fotos, maleri eller musik. Mennesket er et socialt væsen, og vores relationer til andre er vigtige både for vores psykiske og fysiske trivsel. Uanset hvem vi er, har vi behov for positive relationer til andre mennesker og for et godt netværk. Behovet er forskelligt fra menneske til menneske, og det handler om at finde den rette balance for en selv. Her får du mulighed for at blive inspireret og afprøve redskaber, der kan hjælpe dig til at få øje på dine relationer til andre mennesker. Vi arbejder med, hvordan du gerne vil have, at dit netværk og dine relationer former sig. Som kursist får du kendskab til metoder, der kan bruges til at styrke netværk og relationer. Temaer: hvordan ser mit netværk ud? hvordan kan jeg bruge mit netværk og mine relationer? hvordan kan jeg skabe nye relationer? hvad kan jeg fortælle om mig selv til andre? hvordan kan jeg forholde mig i forhold til ensomhed? Kurset varer 3 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer 34 Kurset varer 6 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår 2016

15 Tag kontrollen i dit liv Økonomi og gæld fra uoverskuelighed til overblik Hvad enten du er patient, pårørende eller medarbejder, har du her mulighed for at arbejde med at lære dig selv bedre at kende. Du arbejder med at udvikle en personlig sundheds- og velværeplan, som kan støtte dig, din pårørende eller dig som medarbejder i, hvordan du holder dig sund og rask eller støtter andre i at gøre det. Her lærer du, hvordan du kan håndtere dine eller andres op- og nedture, og du får mulighed for at arbejde med en kriseplan. Det gennemgående fokus er på håb, på muligheder og på empowerment i en recoveryproces. Temaer: lær dig selv bedre at kende få redskaber til at håndtere op- og nedture udarbejd en kriseplan Hvis du er pårørende er et af temaerne at få indblik i, hvordan du kan støtte din pårørende så han/hun kan have kontrol over sit eget liv, og hvis du er medarbejder er et af temaerne at blive klædt bedre på til at arbejde recovery-orienteret. Her får du større kendskab til, hvordan man håndterer en uoverskuelig økonomi. Når du har styr på disse ting og kan prioritere, får du mere energi og overskud til andre gøremål. Som pårørende eller medarbejder får du kendskab til, hvordan du kan støtte andre i at få overblik over deres økonomi og deres gæld. Vi gennemgår værktøjer og regler og udveksler erfaringer om, hvordan man bedst får pengene til at række længere. Du får kendskab til: at lægge et budget og opstille en gældsoversigt hvor du kan få hjælp til at styre din økonomi advarselstegn på at økonomien er ved at skride typer af gæld og handlemuligheder afhængig af gældstype medicintilskud og andre relevante ydelser Settlementets rådgivning og tilbud om retshjælp, socialrådgivning og gældsrådgivning Du får også mulighed for at bestille en tid til rådgivning i Settlementets gældsrådgivning. Kurset udbydes i samarbejde med Settlementet. Se Kurset varer 6 gange 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Kurset varer 2,5 time Se kursuskalenderen nummer Skolen for Recovery Efterår

16 Kursuskalender august - december 2016 Din individuelle læringsplan dato tidspunkt 1: Din individuelle læringsplan 2: Din individuelle læringsplan 3: Din individuelle læringsplan 4: Din individuelle læringsplan 5: Din individuelle læringsplan 6: Din individuelle læringsplan 7: Din individuelle læringsplan 8: Din individuelle læringsplan 9: Din individuelle læringsplan 24. august august august august september september oktober oktober november veje til et godt liv dato tidspunkt 10: 5 veje til et godt liv 6 lektioner 11: 5 veje til et godt liv 6 lektioner 26. august 2. september 9. september 16. september 23. september 30. september 28. oktober 4. november 11. november 18. november 25. november 2. december Skolen for Recovery Efterår 2016

17 At leve med bipolar affektiv lidelse dato tidspunkt 12: At leve med bipolar affektiv lidelse 6 lektioner 7. september 14. september 21. september 28. september 5. oktober 12. oktober At leve med psykose og skizofreni dato tidspunkt 13: At leve med psykose og skizofreni 5 lektioner 14: At leve med psykose og skizofreni 5 lektioner 13. september 20. september 27. september 4. oktober 11. oktober 2. november 9. november 16. november 23. november 30. november Er du nysgerrig på recovery? dato tidspunkt 15: Er du nysgerrig på recovery? 17. august Vær opmærksom på at kursus 15 afholdes hos PsykInfo, Rosengården 14, 1174 København K 16: Er du nysgerrig på recovery? 17: Er du nysgerrig på recovery? 18: Er du nysgerrig på recovery? 31. august november november Skolen for Recovery Efterår

18 Find et fællesskab kom godt videre dato tidspunkt 19: Find et fællesskab kom godt videre 3 lektioner 20: Find et fællesskab kom godt videre 3 lektioner 9. september 16. september 23. september 18. november 25. november 2. december Fælles beslutninger fordi patienten også er ekspert dato tidspunkt 21: Fælles beslutninger fordi patienten også er ekspert 22: Fælles beslutninger fordi patienten også er ekspert 6. oktober november Guide til et godt hverdagsliv dato tidspunkt 23: Guide til et godt hverdagsliv 4 lektioner 24: Guide til et godt hverdagsliv 4 lektioner 15. september 22. september 29. september 6. oktober 15. november 22. november 29. november 6. december Introduktion til mindfulness dato tidspunkt 25: Introduktion til mindfulness 3 lektioner 26: Introduktion til mindfulness 3 lektioner 23. august 25. august 30. august 25. oktober 27. oktober 1. november Skolen for Recovery Efterår 2016

19 Personlige drømme og mål dato tidspunkt 27: Personlige drømme og mål 1 hel dag 28: Personlige drømme og mål 1 hel dag 29: Personlige drømme og mål 1 hel dag 31. august (frokostpause ) 9. november (frokostpause ) 7. december (frokostpause ) Recovery et liv i forandring dato tidspunkt 30. Recovery et liv i forandring 2 hele dage 31. Recovery et liv i forandring 4 halve dage 32. Recovery et liv i forandring 2 hele dage 33. Recovery for unge et liv i forandring 4 halve dage 7. september 14. september 20. september 27. september 4. oktober 11. oktober 6. december 13. december 8. september 15. september 22. september 29. september (frokostpause ) (frokostpause ) Recovery-fortællinger - styrk din recovery gennem fortællingen dato tidspunkt 34: Recovery-fortællinger - styrk din recovery gennem fortællingen 3 lektioner 6. oktober 13. oktober 27. oktober Skolen for Recovery Efterår

20 Styrk dit netværk og dine relationer dato tidspunkt 35. Styrk dit netværk og dine relationer 6 lektioner 36. Styrk dit netværk og dine relationer 6 lektioner 8. september 15. september 22. september 29. september 6. oktober 13. oktober 25. oktober 1. november 8. november 15. november 22. november 29. november Tag kontrollen i dit liv dato tidspunkt 37. Tag kontrollen i dit liv 6 lektioner 38. Tag kontrollen i dit liv 6 lektioner 6. september 13. september 20. september 27. september 4. oktober 11. oktober 3. november 10. november 17. november 24. november 1. december 8. december Økonomi og gæld - fra uoverskuelighed til overblik dato tidspunkt 39: Økonomi og gæld - fra uoverskuelighed til overblik 40: Økonomi og gæld - fra uoverskuelighed til overblik 41: Økonomi og gæld - fra uoverskuelighed til overblik 13. oktober november december Vær opmærksom på at kursus 41 afholdes hos Settlementet, Dybbølsgade 41, 1721 København V 20 Skolen for Recovery Efterår 2016

21 Udvalgte citater fra kursister på forårets kurser Skolen for Recovery Efterår

22 Skolens værdigrundlag På Skolen for Recovery arbejder vi ud fra 5 overordnede principper. Recovery er skolens grundlæggende værdi. Det indebærer, at fokus altid er på den enkeltes muligheder og ressourcer. Det personlige valg er styrende. Håb, muligheder og empowerment/medbestemmelse er vigtige elementer. Samskabelse er integreret i skolens udvikling, drift og undervisning. Det betyder, at vi på alle kurser har to undervisere: en underviser med brugererfaring og en fagprofessionel underviser med erfaringer fra behandlingspsykiatrien. Kursister og undervisere bringer forskellige erfaringer i spil og skaber et undervisningsrum med samskabelse som omdrejningspunkt. Peer support/gensidig læring indebærer en ligeværdig erfaringsudveksling kursisterne imellem og mellem kursister og undervisere. Dette punkt er en integreret del af vores undervisning. Læring og udvikling hos det enkelte menneske er i fokus fordi skolen har recovery som omdrejningspunkt. Vi arbejder med tre niveauer: viden, færdigheder og mestring. Afstigmatisering og inklusion af mennesker med psykiske lidelser er væsentlige områder, som vi tilstræber at bidrage aktivt til gennem undervisningen. 22 Skolen for Recovery Efterår 2016

23 Skolen for Recovery Efterår

24 Skolen for Recovery Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Psykiatrisk Center Ballerup Bygning 2 Maglevænget 2 (indgang via Ballerup Boulevard 2) 2750 Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Telefonnummer: Mail: Hjemmeside: RegionH Design 18298

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Forår 2017 Nye kursussteder Indhold I dette semester har du mulighed for at gå på kurser flere steder i Regionen. På alle kurserne møder

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery

Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Region Hovedstadens Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Forår 2016 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt over kurser: Din individuelle læringsplan...

Læs mere

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale

Skolen for Recovery. Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Skolen for Recovery Vi skaber rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Recoveryskolen Aarhus

Recoveryskolen Aarhus Recoveryskolen Aarhus Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Foråret 2017 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme sig, om at skabe en meningsfuld

Læs mere

Peer-støtte. - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers

Peer-støtte.  - når erfaringer gør en forskel! Viborg - Aarhus -Randers Peer-støtte - når erfaringer gør en forskel! www.peermidt.dk Viborg - Aarhus -Randers Ligestillet støtte-piece-2.indd 1 15-11-2016 08:29:37 LIGESTILLET STØTTE -EN VEJ TIL RECOVERY LIGESTILLET STØTTE HVAD

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers -Et undervisningstilbud for alle Kursuskatal Forår/sommer 2017 Recovery det vedkommer så dig Hvad? Recovery handler grundlæggende om livskvalitet ligeværdighed.

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Til dig, der vil lave recoveryorienterede

Til dig, der vil lave recoveryorienterede Til dig, der vil lave recoveryorienterede gruppeforløb Undervisningsvejledning til "Guide til et godt hverdagsliv" Udarbejdet i samarbejde mellem tidligere patienter og medarbejdere i Region Hovedstadens

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers. -Et undervisningstilbud for alle. Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers -Et undervisningstilbud for alle Kursuskatalog Efterår 2016 Recovery det vedkommer også dig Hvad? Recovery handler grundlæggende om livskvalitet og ligeværdighed.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog

Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Recoveryskolen Psykiatriens Hus Randers Kursuskatalog Forår/sommer 2016 Velkommen til Recoveryskolen Hvad? Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Spor for mental sundhed og livsmestring

Spor for mental sundhed og livsmestring Beskrivelse af forløb på Rehabiliterings College Aalborg Spor for mental sundhed og livsmestring Formålet er at de studerende bliver i stand til at lægge planer for deres eget liv. Det er vigtigt at udvikle

Læs mere

vendepunkter uddannelse til peer

vendepunkter uddannelse til peer vendepunkter ❸ uddannelse til peer fokus på meningsfuld beskæftigelse VENDEPUNKTER 3: UDDANNELSE TIL PEER Vendepunkter 3 er et Peer to Peer kompetenceudviklingsforløb Kurset har til FORMÅL at opkvalificere

Læs mere

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg

Peer-støtte. SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg Peer-støtte SINDs ønsker til udviklingen af peer-støtte i kommuner og regioner. En folder fra SINDs Brugerudvalg SIND ønsker, at peer-støtte løbende styrkes i Danmark i dialog med borgere og pårørende

Læs mere

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen.

Kolding. Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. 29.9.2016 Kolding Borgere med psykiske vanskeligheder er ligeså motiveret for livsstilsændringer som almenbefolkningen. Professor Merete Nordentoft. Det gør en forskel. Om livstilsændringer i socialpsykiatrien.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til indsatser 06 Aximaion et et rempore 07 Velos peruptaspel is

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen

Dialogguide til recovery-orientering Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen Dialogguide til recovery-orientering Modelfoto Psykiatrisk Center Frederiksberg, juli 2009 Centerledelsen 2 Baggrund I Region Hovedstadens Psykiatriplan 2007 har regionsrådet meldt følgende politiske hensigtserklæring

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Evaluering af Skolen for Recovery

Evaluering af Skolen for Recovery Evaluering af Skolen for Recovery Marts 2016 Region Hovedstaden Evaluering af Skolen for Recovery Udarbejdet af Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery samt Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 107 - MIDLERTIDIGT BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Nye rammer, nye muligheder, nye dagsordener Frem mod 2020 vil den digitale omstilling af

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse Brugerinddragelse i praksis 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D Formål Opdrag:

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

INTRO NYE ELEVER OG STUDERENDE I CENTER NORD-VEST

INTRO NYE ELEVER OG STUDERENDE I CENTER NORD-VEST INTRO NYE ELEVER OG STUDERENDE I CENTER NORD-VEST DAGENS PROGRAM KL. 9:00 11:30 Kort præsentationsrunde At være elev/studerende Introduktion til Socialforvaltningen og Center Nord-Vest Recovery film Indsatser

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

VELKOMMEN. Peer-to-peer Introdage for mentorer

VELKOMMEN. Peer-to-peer Introdage for mentorer VELKOMMEN Peer-to-peer Introdage for mentorer Program for dag 1 Præsentationsrunde Undervisnings- og supervisionsdatoer Gruppearbejde: Hvad giver energi og gør mig glad? Pause Gruppearbejde: Spilleregler

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis

Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Foto: Fotos: Mads Claus Rasmussen Naturen kalder på Vildmænd - Mandehørm, humor og frisk luft i massevis Af Anne Bøgegaard, projektleder i Svendborg Kommune Vildmænd er den kærlige betegnelse for mænd

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

GÅ-HJEM-KOM MED-MØDER 2017

GÅ-HJEM-KOM MED-MØDER 2017 GÅ-HJEM-KOM MED-MØDER 2017 INSTITUTIONER I FORANDRING Det er svært at spå om fremtiden, men at der sker mange forandringer i vores institutioner er sikkert. Vi tilbyder som noget nyt en række uddannelser

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

TILBUD OG RÅDGIVNING

TILBUD OG RÅDGIVNING Kræftens Bekæmpelse Region Hovedstaden TILBUD OG RÅDGIVNING til kræftpatienter og pårørende Region Hovedstaden Velkommen hos Kræftens Bekæmpelse Hvis du eller en af dine nærmeste får kræft, er det naturligt

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

1. Jeg har samlet set været tilfreds med peer-uddannelsen. 2. Uddannelsen har levet op til mine forventninger.

1. Jeg har samlet set været tilfreds med peer-uddannelsen. 2. Uddannelsen har levet op til mine forventninger. . Jeg har samlet set været tilfreds med peer-uddannelsen. 7 5 7. Uddannelsen har levet op til mine forventninger. 8 5 5 7 3. Uddannelsens indhold har været relevant for mig. 5 7 5 7 7. Det faglige niveau

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Recovery og rehabilitering:

Recovery og rehabilitering: Recovery og rehabilitering: Er borgernes og det offentliges roller under forandring? Udviklingsleder Pernille Jensen Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion Hvad jeg kort vil berøre: Vores viden om recovery

Læs mere

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

De frivillige peers. Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark. Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde De frivillige peers Ása Hrefnudóttir, Peer-Netværket Danmark Uddannelsesseminar, Center for Frivilligt Socialt Arbejde Ramme for oplægget i dag Det handler om at matche de frivillige peers med den ønskede

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse

- en hverdags App til mennesker med sindslidelse Minvej - en hverdags App til mennesker med sindslidelse E-sundhedsobservatoriets årskonference 2014 Københavns Kommunes Socialforvaltning Oplæg ved Chefkonsulent Marie Høgh Thøgersen, cand.psych. Ph.D:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm

Projektbeskrivelse. Projektejer Anne Hertz. Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri. Projektleder Louise Holm Projektbeskrivelse Projekts navn Recoveryskole i Region Hovedstadens Psykiatri Projektleder Louise Holm Projektejer Anne Hertz Dato 15. oktober 2014 Indsatsområde i Virksomhedsplan Recovery Recovery-orientering

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere