Hovedresultater: Forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedresultater: Forandringer"

Transkript

1 Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder af afskedigelser på arbejdspladsen, og det samme gælder for omorganiseringer. Én omorganisering i løbet af to år synes ikke at påvirke stressniveauet i hverdagen, men ved flere omorganiseringer er der tegn på et øget stressniveau. Akademikere, der har oplevet omorganiseringer på arbejdspladsen, stoler mindre på udmeldinger fra ledelsen. Akademikernes grad af involvering i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen har en markant effekt på deres psykiske arbejdsmiljø. Kun 24 pct. af akademikerne er i høj eller meget høj grad tilfredse med ledelsens håndtering af forandringer på arbejdspladsen. Kun 19 pct. af akademikerne mener, at ledelsen i høj eller meget høj grad har haft fokus på at sikre et godt psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Det har en markant effekt på akademikerne psykiske arbejdsmiljø, om ledelsen har fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Akademikere, der ikke bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen, er i langt lavere grad tilfredse med ledelsens håndtering af forandringer. Kvaliteten af samarbejdet mellem akademikerne og ledelsen påvirker i høj grad, hvorvidt akademikerne er bekymrede for at miste deres job. 1

2 Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 7 Ledelsens håndtering af forandringer... 9 Jobusikkerhed Jobusikkerhed, og ledelsens ansvar Bilag

3 Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Akademikernes oftest oplevede forandring på arbejdspladsen er omorganiseringer, der ikke indebærer nedlæggelse af stillinger eller fyringer. 65 pct. af akademikerne har oplevet denne forandring inden for de seneste to år. Andelen af akademikere, der har oplevet nedlæggelse af stillinger og afskedigelser, er hhv. 52 pct. og 55 pct. Tabel 1 Er der inden for de seneste to år sket nogle af følgende forandringer på din arbejdsplads? Ja, flere gange Ja, én gang Nej Ved ikke Ansættelsesstop eller nedlæggelse af stillinger 3 22% 38% 1 Afskedigelser 31% 24% 34% 1 Omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) 39% 26% 25% 1 3

4 Ansættelsesstop på arbejdspladsen Ansættelsesstop og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse Akademikere der har oplevet ansættelsestop, oplever i højere grad et dårligt samarbejde med ledelsen. Figur % 12% 11% 36% 48% 32% 56% 27% 62% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været ansættelsesstop eller nedlæggelse af stillinger Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Sjældent / Aldrig / næsten aldrig Sommetider Ofte / Altid Ansættelsesstop og bekymring for at miste sit job Akademikerne i undersøgelsen angiver en større bekymring for at miste deres job, hvis der har været ansættelsesstop. Blandt akademikerer, der ikke har oplevet ansættelsesstop, angiver blot 3 pct. i høj grad eller meget høj grad at være meget bekymrede for at miste deres job. Dette stiger til 12 pct. for akademikere, der har oplevet flere ansættelsesstop inden for de seneste 2 år. Figur % 24% 12% 73% 84% 21% 13% 6% 3% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været ansættelsesstop eller nedlæggelse af stillinger Er du bekymret for at miste dit job? 4

5 Afskedigelser på arbejdspladsen Afskedigelser og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse Undersøgelsen viser, at akademikere, der har oplevet afskedigelser på arbejdspladsen, også i svag grad oplever et dårligere samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Figur % 12% 11% 33% 27% 35% 62% 56% 47% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været afskedigelser? Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Sjældent / Aldrig / næsten aldrig Sommetider Ofte / Altid Afskedigelser og det psykiske arbejdsmiljø Akademikere på arbejdsplader, hvor der har været afskedigelser, har en lavere grad af godt psykisk arbejdsmiljø. Vi ser, at der er 13 pct.points forskel i andelen, der har et godt psykisk arbejdsmiljø, alt efter om der har været flere afskedigelser (40 pct.) eller ingen afskedigelser (53 pct.). Figur % 14% 11% 42% 38% 36% 49% 53% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været afskedigelser? Er der et godt psykisk arbejdsmiljø 5

6 Afskedigelser og bekymring for at miste sit job Figur 5 viser akademikernes grad af bekymring for at miste deres job, fordelt på om der har været afskedigelser på arbejdspladsen inden for de sidste 2 år. Vi ser en tendens i retning af større jobusikkerhed, når der har været afskedigelser. 83 pct. af akademikerne er kun i lav grad er bekymret for at miste deres job, hvis ikke der har været afskedigelser. Dette falder til 65 pct. blandt de akademikere, der har oplevet flere runder af afskedigelser på arbejdspladsen. Figur % 75% 83% 24% 19% 13% 11% 6% 4% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været afskedigelser? Er du bekymret for at miste dit job? 6

7 Omorganiseringer på arbejdspladsen Omorganisering og stress. Figur 6 viser, hvordan omorganiseringer på arbejdspladsen påvirker akademikernes stressniveau i hverdagen. Vi ser, at stressniveauet i hverdagen ikke bliver påvirket af, hvorvidt der har været en eller ingen omorganiseringer. Det er først ved flere omorganiseringer, at akademikernes stressniveau stiger. Figur % 55% 38% 35% 35% 12% 8% 9% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress i hverdagen Har der været omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) inden for de sidste 2 år? Vi ser samme mønster for ansættelsesstop, mens graden af stress i hverdagen tilsyneladende ikke påvirkes af afskedigelser. Disse figurer er at finde i bilag 1 og 2. Stressniveauet på arbejdspladsen, fordelt på de 3 typer af forandringer, er også at finde i bilag 3-5. Disse figurer viser i lighed med figur 6, at stressniveauet stiger ved flere forandringer inden for de seneste 2 år. 7

8 Omorganisering og pålidelighed af udtalelser fra ledelsen. Blandt de akademikere, der har oplevet omorganiseringer, mener langt færre, at man kan stole på udmeldinger fra ledelsen. Figur % 42% 37% 47% 11% 16% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) inden for de sidste 2 år? 31% 47% 22% Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Sjældent / Aldrig / næsten aldrig Sommetider Ofte / Altid Omorganisering og det psykiske arbejdsmiljø Akademikere, der har oplevet flere omorganiseringer, angiver også i lavere grad at have et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi ser 15 pct.points forskel i andelen af akademikerer, der har et godt psykisk arbejdsmiljø, alt efter om der har været flere omorganiseringer eller ingen omorganiseringer på arbejdspladsen inden for de seneste 2 år. Figur % 42% 12% 12% 37% 33% 52% 55% Ja, flere gange Ja, én gang Nej Har der været omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) inden for de sidste 2 år? Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Inddragelse af at medarbejde i beslutninger om forandringer, og det psykiske arbejdsmiljø Figur 9 viser, hvordan involvering i beslutninger om forandring i høj grad påvirker akademikernes psykisk arbejdsmiljø. Blandt de i undersøgelsen, der bliver meget involveret i 8

9 beslutninger om forandringer på arbejdspladsen, har 90 pct. en høj eller meget høj grad af godt psykisk arbejdsmiljø. Dette falder til kun 40 pct. blandt akademikere, der sjældent, næsten aldrig eller aldrig bliver involveret. Hvorvidt man inddrager de ansatte i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen synes altså at have en afgørende effekt på deres psykiske arbejdsmiljø. Figur % 2% 9% 24% 9 73% 14% 46% Ofte / Altid Sommetider Aldrig / næsten aldrig / Sjældent Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er der et godt psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Ledelsens håndtering af forandringer Kun 24 pct. af akademikerne er i høj eller meget høj grad tilfredse med ledelsens håndtering af forandringer. Ligeledes oplever kun 19 pct. af akademikerne at ledelsen har en høj eller meget høj grad af fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Tabel 2 Forandringer på arbejdspladsen I meget høj grad I høj grad I lav grad I meget lav grad / Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? 3% 21% 44% 22% 9% Har ledelsen haft fokus på, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringerne? 3% 16% 38% 29% 14% Ledelsens håndtering af forandring i det private og offentlige Tabel 3 viser, at privatansatte akademikere i højere grad er tilfredse med ledelsens håndtering af forandringer. 29 pct. af akademikere i den private sektor angiver i høj eller meget høj grad at være tilfreds med ledelsens håndtering af forandringer. Dette falder til 22 pct. blandt de offentlige ansatte. 9

10 Tabel 3 Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? Privat Offentlig I meget høj grad 4% 3% I høj grad 25% 19% 44% 45% I lav grad 23% I meget lav grad / slet ikke 7% 1 Tabel 4 viser tilfredsheden med ledelsen håndtering af forandringer, fordelt på de offentlige segmenter. Vi ser, at de statslige ansatte akademikere i højere grad er utilfredse med ledelsens håndtering af forandringer end kommunalt og regionalt ansatte. Tabel 4 Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? Kommune Region Stat I meget høj grad 3% 3% 2% I høj grad 21% 21% 17% 45% 46% 44% I lav grad 23% 21% 25% I meget lav grad/ 8% 9% 12% Et antal figurer i bilagene (bilag 6-9) belyser yderligere, hvordan de statsligt ansatte akademikere har et dårligere psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med akademikere generelt. Dette lavere niveau synes at være uafhængigt af antallet af forandringer på arbejdspladsen. Tabel 5 viser, at cirka lige mange privatansatte og offentlig ansatte akademikerer oplever at ledelsen har fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. 20 pct. af akademikere i den private sektor angiver i høj eller meget høj grad, at ledelsen har fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Dette samme gælder for 19 pct. af de offentlige ansatte. 10

11 Tabel 5 Har ledelsen haft fokus på, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringerne? Privat Offentlig I meget høj grad 3% 3% I høj grad 17% 16% 38% 39% I lav grad 29% 29% I meget lav grad / slet ikke 13% 13% Ledelsens håndtering af forandring og det psykiske arbejdsmiljø Undersøgelsen viser en tydelig sammenhæng mellem ledelsens fokus på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen og akademikernes grad af godt psykisk arbejdsmiljø. Der er et 66 pct.points fald i andelen af akademikere med et godt psykisk arbejdsmiljø, når ledelsen i lav grad fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer (26 pct.) i forhold til et højt fokus fra ledelsen (92 pct.). Ledelsens fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer er altså meget vigtigt for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø blandt akademikerne, når der sker forandringer. Figur % 2% 6% 17% 92% 81% 42% 52% 21% 53% 26% I meget høj grad I høj grad I lav grad Har ledelsen haft fokus på, at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringerne? Grad af godt psykisk arbejdsmiljø Ledelsens håndtering af forandring og tilfredshed med forandringerne Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem, hvorvidt akademikerne bliver involveret i forandringsbeslutninger, og tilfredsheden med håndteringen af disse beslutninger. Blandt dem der bliver meget involveret, er 75 pct. meget tilfredse med håndteringen. Dette falder til 16 pct. af akademikerne, når de i meget lav grad bliver involveret. 11

12 Figur % 9% 21% 75% 41% 33% 51% 16% Ofte / Altid Sommetider Aldrig / næsten aldrig / Sjældent Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er du generelt tilfreds med den måde, ledelsen har håndteret forandringerne på? 12

13 Jobusikkerhed Tabel 6 viser, at 7 pct. af akademikerne i høj eller meget høj grad er bekymrede for at miste deres job. Vi ser også, at 11 pct. blevet i deres job pga. den økonomiske krise - på trods af de gerne ville have et andet job. Tabel 6 Forandringer på arbejdspladsen I meget høj grad I høj grad I lav grad I meget lav grad / Er du bekymret for at miste dit job 3% 4% 18% 35% Har de senere års økonomiske krise medført, at du er blevet i dit job, selvom du egentlig gerne vil have et andet? 4% 7% 16% 21% 52% Jobusikkerhed og samarbejde mellem medarbejdere og ledelse Undersøgelsen viser, at kvaliteten af samarbejdet med ledelsen har indflydelse på akademikernes bekymring for at miste deres job. Blandt dem, der ofte eller altid har et godt samarbejde med ledelsen, angiver kun 4 pct. at være meget bekymrede for at miste deres job. Dette stiger til 14 pct. blandt de akademikere, der sjældent, næsten aldrig eller aldrig har et godt samarbejde med ledelsen. Figur % 69% 62% 22% 24% 15% 4% 9% 14% Ofte / Altid Sommetider Aldrig / næsten aldrig / Sjældent Er der et godt samarbejde mellem ledelsen og de ansatte? Er du bekymret for at miste dit job? 13

14 Jobusikkerhed og ledelsens ansvar Figur viser akademikernes grad af jobusikkerhed, fordelt på kvaliteten af samarbejdet med ledelsen, hvor vi har opdelt på, om akademikerne har oplevet ingen, én eller flere afskedigelsesrunder i de seneste 2 år. På tværs af figurerne kan vi konstatere, at et godt samarbejde med ledelsen er forbundet med en lavere grad af jobusikkerhed. Figurerne viser desuden, at et godt samarbejde med ledelsen er vigtigere for at sikre en lav grad af jobusikkerhed, jo flere afskedigelser der har været. Et godt samarbejde med ledelsen har altså den største positive effekt på at nedbringe jobusikkerhed, når akademikerne har oplevet flere afskedigelsesrunder. Figur % 61% 74% 29% 26% 7% 13% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Jobusikkerhed I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved flere afskedigelser Figur % 63% 81% 24% 26% 15% 4% 7% 11% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Jobusikkerhed I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved en afskedigelse 14

15 Figur % 78% 73% 18% 17% 11% 3% 5% 9% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Jobusikkerhed I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved ingen afskedigelser En række figurer i bilagene (bilag 10-12) belyser yderligere akademikernes grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på kvaliteten af samarbejdet med ledelsen, hvor vi har opdelt på om akademikerne har oplevet ingen, én eller flere afskedigelser. Vi ser her, at et godt samarbejde med ledelsen også er vigtigt for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. 15

16 Bilag Bilag 1 Stress i hverdagen, fordelt på antal ansættelsesstop % 53% 53% % 37% 38% 1 13% 9% 9% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress i hverdagen Har der været ansættelsesstop eller nedlæggelse af stillinger Bilag 2 Stress i hverdagen, fordelt på antal afskedigelser % 54% 53% % 37% 37% 1 11% 9% 11% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress i hverdagen Har der været afskedigelser? 16

17 Bilag 3 - Stress på arbejdspladsen, fordelt på antal ansættelsesstop % 8 28% 33% % % 19% 17% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress på arbejdspladsen Har der været ansættelsesstop eller nedlæggelse af stillinger Bilag 4 - Stress på arbejdspladsen, fordelt på antal afskedigelser % 8 27% 32% % % 18% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress på arbejdspladsen Har der været afskedigelser? 17

18 Bilag 5 - Stress på arbejdspladsen, fordelt på antal omorganiseringer % % % 52% 47% % 15% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Stress på arbejdspladsen Har der været afskedigelser? Bilag 6 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på antal afskedigelser for statsligt ansatte akademikere % 18% 14% 46% 32% 41% 41% 38% 48% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Har der været afskedigelser? Godt psykisk arbejdsmiljø 18

19 Bilag 7 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på antal afskedigelser % 14% 11% % 36% 6 42% 3 49% 53% 1 Ja, flere gange Ja, en gang Nej Godt psykisk arbejdsmiljø Har der været afskedigelser? Bilag 8 - Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på antal omorganiseringer for statsligt ansatte akademikere % 34% 14% 14% 39% 36% 47% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Har der været omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) inden for de sidste 2 år? Godt psykisk arbejdsmiljø 19

20 Bilag 9 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på antal omorganiseringer % 42% 12% 12% 37% 33% 52% 55% Ja, flere gange Ja, en gang Nej Har der været omorganiseringer (uden nedlæggelse af stillinger eller fyringer) inden for de sidste 2 år? Godt psykisk arbejdsmiljø Bilag 10 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på grad af godt samarbejde med ledelsen, for de akademikere der har oplevet flere afskedigelser. 100, 2,3% 90, 19,8% 80, 31,6% Grad af godt psykisk arbejdsmiljø 70, 60,9% 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 66,1% 58,9% 21,3% 35, 4,1% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved flere afskedigelser I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad 20

21 Bilag 11 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på grad af godt samarbejde med ledelsen, for de akademikere der har oplevet en afskedigelse. 100, 2,2% 90, 17,8% 26,2% 80, Grad af godt psykisk 70, 55,6% arbejdsmiljø 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 71,5% 57,4% 24,8% 36,6% 7,8% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved en afskedigelse I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad Bilag 12 Grad af godt psykisk arbejdsmiljø, fordelt på grad af godt samarbejde med ledelsen, for de akademikere der ingen afskedigelser har oplevet 100, 1,5% 90, 15,1% 24,6% 80, Grad af godt psykisk 70, 54,6% arbejdsmiljø 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, 73,9% 60,3% 24,6% 37,3% 8,1% I høj eller meget høj grad I lav eller meget lav grad Grad af godt samarbejde med ledelse, ved ingen afskedigelse I lav eller meget lav grad I høj eller meget høj grad 21

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer Forandringer på arbejdspladsen Ansættelsesstop på arbejdspladsen Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen...

Forandringer... 3. Forandringer på arbejdspladsen... 3. Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4. Afskedigelser på arbejdspladsen... Indhold Forandringer... 3 Forandringer på arbejdspladsen... 3 Ansættelsesstop på arbejdspladsen... 4 Afskedigelser på arbejdspladsen... 5 Omorganiseringer på arbejdspladsen... 6 Ledelsens håndtering af

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress

Psykisk arbejdsmiljø og stress Psykisk arbejdsmiljø og stress - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress Marts 2018 Konklusion Denne analyse forsøger at afklare, hvilke faktorer der påvirker

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Offentlige lederes arbejdsmiljø

Offentlige lederes arbejdsmiljø Offentlige lederes arbejdsmiljø En væsentlig del af lederne i den offentlige sektor har en akademisk uddannelse. I denne delrapport indgår besvarelser fra i alt 2151 offentlige ledere med en akademisk

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Tillidsreformen: Staten skal op i gear

Tillidsreformen: Staten skal op i gear 05-12-2013 12/23/221 Tillidsreformen: Staten skal op i gear TNS Gallup lavede i oktober 2013 en undersøgelse for OAO blandt offentligt ansatte om tillidsreformen i den offentlige sektor 1. Undersøgelsen

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 10-09-2018 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Navn på enheden Navn på leder(e) www.regionmidtjylland.dk INDHOLD: Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på TULE (Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering).

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Stress og psykisk arbejdsmiljø

Stress og psykisk arbejdsmiljø Stress og psykisk arbejdsmiljø - Hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og stress? Juliane Marie Neiiendam Formand for Ansattes Råd i IDA Definitioner Psykisk arbejdsmiljø arbejdets

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job

Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Folk fra arbejderklassen med dårligt arbejdsmiljø mister oftere deres job Beskæftigede med fysiske eller psykiske arbejdsmiljøbelastninger ryger oftere ud af beskæftigelse end personer, der har et godt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 14-09-2017 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Flere ledere www.regionmidtjylland.dk INDHOLD: Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på TULE (Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering). Man

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Hospice - Trivselsundersøgelse 2014

Svarfordelingsrapport: Hospice - Trivselsundersøgelse 2014 Rapporten er lavet d.04-11-2014 Svarfordelingsrapport: Hospice - Trivselsundersøgelse 2014 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: Trivsel Kortlægning: Trivselsundersøgelse og Evaluering

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Jobusikkerhed i en krisetid

Jobusikkerhed i en krisetid NR. 5 - September 2012 Jobusikkerhed i en krisetid Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere