Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer."

Transkript

1 NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen er at øge produktionen i akvakultur og at fremme en miljømæssig bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultur sektor i overensstemmelse med Regeringens akvakulturstrategi. Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. Vær opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan meddele afslag, hvis ansøger ikke har dokumenteret, at projektets finansiering er tilvejebragt. Ansøgninger, der opfylder udvælgelseskriterierne, vil blive prioriteret efter et pointsystem, som fastlægges af NaturErhvervstyrelsen, og som offentliggøres på styrelsens hjemmeside. Projekterne bliver prioriteret i følgende rækkefølge: 1. Økologisk akvakultur og 2. Størrelsen af produktionsforøgelsen i forhold til projektets samlede udgifter og under hensyntagen til værdien af det producerede produkt. Der kan gives tilskud på 40 % til mikro-, små og mellemstore virksomheder, og tilskuddet kan højest udgøre 12 mio. kr. pr. projekt. Du kan finde ansøgningsmaterialet, vejleding m.m. på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Side 2 MSC Side 2 Akvakulturuddannelsen nu på Facebook Side 2 Eksport Side 3 Så kom Regeringens akvakulturstrategi Side 4 Opkøb af dambrug Side 4 NMKN ophæver Endelave Havbrugs Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse Side 6 Dyrlægens Hjørne Side 6 Regeringens nye økologiplan offentliggjort Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Regeringens akvakulturstrategi blev en fuser I midten af januar måned offentliggjorde Regeringen så den længe ventede strategi for bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor for perioden Strategien lægger op til, at produktionen skal forøges med 25 %, hvilket ifølge regeringen vil skabe op imod 350 nye arbejdspladser. Vi må desværre konstatere, at forventningens glæde blev den største, for det er en svag strategi, som er præget af politisk spin og skønmaleri og manglende kendskab til de faktiske forhold i jernindustrien. Udviklingen i Danmark har stået i stampe i mange år, mens vi passivt må se til, at væksten buldrer frem i andre lande som fx Norge og Tyrkiet. Det er brandærgerligt, for det koster os både vækst og arbejdspladser. Vist indeholder strategien mange af de politisk korrekte ord, og der er bestemt flere initiativer, som peger i den rigtige retning. Men det er ganske enkelt utroværdigt, når fødevareministeren taler om vækst i akvakultur, mens miljøministeren bruger skattekroner på at opkøbe og lukke dambrug. Der er allerede brugt 20 mio. kr. på at lukke vores dambrug, og det er ganske enkelt skræmmende, at miljøministeren i udkast til nye vandplaner lægger op til at bruge yderligere 50 mio. kr. på at fjerne arbejdspladser i landdistrikterne. Det hænger ikke sammen. Regeringen taler med to tunger. Den taler om vækst, men den handler med leen. Vi har været vidne til en lang række regeringsstrategier og initiativer. Nu kan vi føje et nyt papir til listen, for jeg har svært ved at se, hvordan strategien skal bidrage til vækst i vores dambrug og havbrug. Regeringen forholder sig ikke til det mest kritiske spørgsmål. Vi har i flere år anmodet regeringen om at afsætte en national ramme på minimum tons kvælstof til dambrug og tons til nye havbrug. Det vil skabe grundlag for en markant og lønsom vækst. Vore politikere er forblændet af våde drømme om nye teknologier, hvor de burde koncentrere sig om at afsætte et miljømæssigt råderum for vækst. Så skal vi nok udvikle de mest egnede teknologier. Hvor svært kan det være? Ivan Bundgård Sørensen MSC MSC kritiserer de engelske detailkæder for ikke at gøre nok for miljømærkede fiskeprodukter. Organisationen har tidligere offentliggjort en undersøgelse der viser, at 71 % af de engelske forbrugere mener, det er vigtigt, at detailkæderne sælger bæredygtige fiskeprodukter. Undersøgelsen viser også, at 61 % af forbrugerne har mere tillid til miljømærkede produkter end anbefalinger fra venner/familie (57%), information fra kæderne (48%) og private mærker (41%). Sainsbury fører an med 163 MSC produkter på hylderne og Waitrose indtager andenpladsen med 79 MSC produkter. I bunden finder vi Tesco med kun 18 produkter. I England er salget af MSC mærkede fiskeprodukter steget med 300 % over blot to år, og MSC mærket optræder nu på over tons torsk, kuller, tun og rejer. På globalt plan landes der nu årligt over 1 mio. tons MSC mærkede torsk. MSC anerkender indsatserne fra Sainsbury og Waitrose, men de mener, at de andre kæder nu må følge trop. Kilde:.fishneseu.com Akvakulturuddannelsen nu på Facebook Akvakulturuddannelsen er nu på Facebook. Formålet er at nå ud til de unge mennesker, så vi kan skabe interesse, viden og nysgerrighed om vores erhverv og det nye uddannelsestilbud. For vi må også erkende, at der er kamp om de unge mennesker. Vi kan ikke blot læne os tilbage og vente passivt på, at de kontakter os. Vi må selv gøre en aktiv indsats. Med den nye Facebook side rækker vi ud til en ny og større målgruppe. Siden administreres af Hansenberg, og vi er stor tak skyldig til Malene Mølgaard, Lisbeth J. Plesner, Bernt Rene Voss Grimm, Villy J. Larsen, Martin Vestergaard og Lars Rahbæk som velvilligt har sagt ja til at bidrage som redaktører på siden. For også på Facebook er de unge krævende. Der skal være liv på siden, ellers dør interessen ud. Vi har allerede over 100 likes, så der er lang vej endnu til Shakiras godt 100 mio. likes Men vi er på vej, så støt op tjek siden ud. Eksport Eksporten er i de første 10 måneder af 2014 steget med 9 mio. kr. (1 %). For ørreder steg eksporten med 9 % til 629 mio. kr. Den samlede afsætning i tons steg med 870 tons (4%), og den gennemsnitlige pris steg med 4 % (+1,2 kr. per kg). Eksporten af frossen ørred steg med ca. 206 tons (4 %), mens eksporten af levende ørreder steg med ca. 697 tons (16 %). Priserne steg for alle kategorier, undtagen levende, som faldt med 1 %. 2

3 Frossen og røget filet tegnede sig for de største prisstigninger på hhv. 15 % (3,0 kr. per kg) og 5 % (1,8 kr. per kg). Værdien af eksporten af rogn faldt med 45 % (- 32 mio. kr.). kr. Det skyldes både lavere afsætning (- 11 %) og lavere priser (- 37 %). Værdien af eksporten af ål faldt med 18 % (- 13 mio. kr.). Afsætningen steg med 19 % (143 tons), men den gennemsnitlige pris faldt med hele 27 % (-24,6 kr. per kg). Så kom Regeringens akvakulturstrategi Den 9. januar offentligjorde regeringen den nye Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark Strategien opstiller tre overordnede mål for hhv. produktion, miljø og eksport: 1. Produktionen vurderes at stige med minimum tons (25 %) fra nuværende ca tons til ca tons, hvoraf økologi skal udgøre op imod 10% af produktionen. 2. Væksten skal ske inden for det gældende miljømæssige råderum. Det indebærer, at der kan ske en øget miljøbelastning på konkrete lokaliteter, hvis der inden for lovgivningens rammer er miljømæssigt rum til en øget belastning. Det vurderes, at udledningen af kvælstof pr. produceret ton fisk i 2020 er reduceret med op imod 20% i gennemsnit for den samlede produktion i forhold til Værdien af eksporten af fisk og skaldyr fra akvakultursektoren vurderes at stige med mindst 25% sammenlignet med 2012 (ca. 1 mia. kr.). Eksporten af foder, foderingredienser og teknologi til akvakultursektoren vurderes at stige med op imod 200% i 2020 sammenlignet med 2012 (ca. 3 mia. kr.). Endelig skønnes det, at der vil blive skabt op imod 50 arbejdspladser i primærsektoren og op imod 300 arbejdspladser i foder- og teknologisektoren. Hertil kommer arbejdspladser i følgesektorerne. Målene skal nås via 7 pejlemærker: Servicetjek af administrationsgrundlag Placering af akvakulturanlæg Forskning, udvikling og innovation Øget anvendelse af ny teknologi Uddannelse Produkt- og markedsudvikling Eksport af fisk, foder og teknologi Som du kan læse i formandens klumme, så er vi skuffede over strategien. Fordi TenCate Geotube kan give mere på bundlinjen TenCate Geotube afvander og opbevarer, enkelt og effektivt slammet i én og samme proces og er ideel til dambrug og fiskeopdræt. Med TenCate Geotube får du lave investerings- og driftsomkostninger, og gode muligheder for afsætning af afvandet slam fra Geotube poser til biogasanlæg. TenCate GeoTube kræver ikke større permanente anlæg eller faste installationer. For mere information kontakt: Jan K. Pedersen på eller 3

4 Opkøb af dambrug Naturstyrelsen har nu meddelt tilsagn om tilskud til følgende kommuner om opkøb og lukning af dambrug Kommune Billund Ringkøbing-Skjern Varde Vejen Thisted Dambrug Risbøl, Kølskevad, Donslund Mølle Bækkelund, Nymølle Orten, Ansager Mølle, Gravlund, Agerbæk l og ll, Debel Fiskeri Refsgårdslund, Slotsbjerg Fiskeri, Gl. Potkær Fiskeri, Ny Potkær Fiskeri Glejbjerg Fiskeri, Krøgebro Nørhå, Koustrup Mølle Holstebro Idom Vejle Kompetencer Listen omfatter i alt 20 dambrug med et samlet tilladeligt foderforbrug på ca tons. ASC certificering Her er den seneste opdatering fra ASC om udviklingen i ASC mærkningen i antal anlæg og tons: Art Pangasius Laks Rejer Tilapia Ørred Antal Selskabsret Skatteret Virksomhedstransaktioner Insolvens og rekonstruktion Ansættelsesret Offentlig ret Fast ejendom Proces og voldgiftsret Erstatnings og forsikringsret Familie og arveret Landbrugsret Miljøret Strafferet leoni advokater Generalkommandoen Sct. Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Tlf Fax Tons Kontakt advokat Per Steffensen NMKN ophæver Endelave Havbrugs Miljøgodkendelse og VVM-tilladelse Natur- og Miljøklagenævnet har den 23. december 2014 truffet afgørelse om Endelave Havbrug, og det er et enigt kombinationsnævn, der står bag afgørelsen, der indebærer, at nævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelser af 8. maj 2014 om havbruget. Det drejer sig om en miljøgodkendelse og en VVM-tilladelse. Kombinationsnævnet har vurderet, at det ikke på tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag er dokumenteret, at etablering af Endelave Havbrug ikke kan skade Natura 2000-område nr. 56 (Horsens Fjord, havet øst for og Endelave). Der er også givet en VVM-tilladelse til Endelave Havbrug. I afgørelsen ophæves også VVM-tilladelsen, fordi den bygger på det samme grundlag, som vurderingen i forhold til Natura 2000-området. Miljøstyrelsen har den 8. maj 2014 med en miljøgodkendelse og en VVM-afgørelse til Endelave Havbrug givet tilladelse til årlig udledning af op til 88 tons kvælstof, 9,6 tons fosfor og 463 tons organisk stof ca. 1,3 km syd for et Natura 2000-område. Alle former for transport af fiskeaffald BJARNEs FISKETRANSPORT Dalsvinget 8 s Grindsted s Tlf eller

5 Miljøstyrelsens afgørelser er påklaget til nævnet af Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Endelave Hav- og Dambrug Nej tak, Horsens Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Afgørelsen er truffet efter, at nævnet den 2. december 2014 sendte et afgørelsesudkast i høring. Høringssvarene har ført til præciseringer og uddybninger af det udkast, der har været i høring. Høringssvarene har dog ikke ført til en ændret vurdering af, om natura 2000 konsekvensvurderingen udelukker, at Natura 2000 område nr. 56 kan lide skade. Aquaculture Solutions For at der kan meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 33 er det i henhold til habitatbekendtgørelsens 7 en betingelse, at det godtgøres, at det på et videnskabeligt grundlag uden rimelig tvivl kan fastslås, at et projekt ikke har skadelige virkninger for den omhandlede lokalitets integritet. Keep it simple Make it ork Salg & produktion: Skovbjergvej Sdr. Felding Telefon Som sagkyndige i kombinationsnævnet har deltaget marinbiolog Peter Blanner og civ. ing., phd Carsten Jürgensen. Derudover deltog det læge nævn i behandlingen af sagen. Hele afgørelsen kan ses på nmk og-nmk pdf ALLER AQUA YNGELFODER Få en god start på livet med yngelfoder fra ALLER AQUA. ALLER FUTURA EX Høj overlevelsesgrad Hurtig vækst Rent miljø Attraktiv smag Stærkt immunsystem Lav foderkvotient Foderet findes både i granulater og mikropiller, hvilket giver flere muligheder. - LET S GROW TOGETHER Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld T

6 DYRLÆGENS HJØRNE Så for at kunne håndtere de negative effekter af alger på fisk, skal man altså først og fremmest vide hvilken alge, som skaber problemerne. Her er det ikke anderledes end for fiskesygdomme. Fiskedød forårsaget af skadelige alger - nu også i recirkulerede anlæg Nikolaj Gedsted Andersen og Per Juel Hansen, Marinbiologisk Sektion, Københavns Universitet. De latinske navne på de to alger fra Ejsing og Hirtshals er hhv. Pfiesteria shumayae og Luciella masanensis. Førstnævnte er kun kendt for at skabe fiskedød i USA, hvor den har skabt store problemer, den anden er en relativt ny art fra Sydkorea, hvor den aldrig har været forbundet med fiskedød. Ingen af disse arter har tidligere skabt problemer i Danmark eller for den sags skyld i resten af Europa. Begge arter formodes at have været her altid, men synes at kunne trives under de forhold der typisk findes i de recirkulerede anlæg, hvilket vil sige højt indhold af organiske partikler. Skadelige alger der blomstrer op i danske farvande med fiskedød til følge, er et velkendt problem for havbrugerne. Nyt er til gengæld, at fiskedød på grund af skadelige alger også kan være et problem i recirkulerede akvakultursystemer (RAS). De første dokumenterede tilfælde, fik vi i to recirkulerede anlæg hos Ejsing Seafarm (2011) ved Venø bugt og hos North Sea Science Park i Hirtshals (2012) som opdrætter hhv. sandart og regnbueørreder. Historisk set, har et af de store problemer med skadelige algeopblomstringer været, at identificere algerne til den rigtige art. De alger som forårsagede fiskedød i Ejsing og Hirtshals, hører til algegruppen dinoflagellater, og er så små, at identifikation kun er muligt vha. moderne dna-teknikker. Et identifikations- og overvågningsprogram, baseret på netop nye dna-teknikker, er ved at blive indført i Danmark på forskningsniveau. De første resultater er meget lovende, og potentiallet er stort. For begge disse algers vedkommende ved man faktisk ikke præcist, hvordan de slår fiskene ihjel, og forskerne strides stadig om, hvorvidt algerne overhovedet producerer et giftstof, som er involveret i fiskedøden. Det betyder, at man på nuværende tidspunkt har to muligheder. Det bedste vil være at nedbringe mængden af organisk stof i vandet, og dermed fjerne livsgrundlaget for disse alger. Alternativt kan man holde algerne nede f.eks. ved tilsætning af hjælpestoffet Kloramin-T; sidstnævnte er dog en nødløsning, man kun kan benytte når uheldet er ude. Når det er så vigtigt, at kunne identificere algerne til den rigtige art, er det fordi de forskellige alger slår fiskene ihjel på forskellige måder. Nogle algearter producerer et eller flere giftstoffer, som lækker til vandet, og slår fiskene ihjel. Andre alger har en direkte fysisk effekt på fiskene, enten ved at ophobe sig i gællerne eller ved direkte at begynde at æde af fiskene, mens de stadig er i live.visse alger spiser i bogstaveligt forstand, ligesom kødædende landplanter gør det. F.eks. er algen fra Hirtshals således kendt fra laboratoriet for, at kunne spise fisks røde blodlegemer og andre mindre organiske partikler. I HABFISH-projektet, som er finansieret af Det Strategiske Forskningsråd, foregår der netop nu intensiv forskning i, at anvende molekylære teknikker til en hurtig og forbedret identificering af de skadelige alger, samt i beskrivelse af de ansvarlige giftstoffer og de mekanismer som medfører fiskedød. Efterhånden som resultaterne skabes, vil vores mulighed for at afhjælpe fiskedødstilfælde forårsaget af skadelige alger i fremtiden blive forbedret betydeligt også i recirkulerede opdrætsanlæg. Regeringens nye økologiplan offentliggjort Derfor støtter regeringen forskning og udvikling af produktionsmetoder, teknologier og foder til bl.a. økologisk akvakultur, samt investeringer i økologisk akvakulturproduktion. Desuden samarbejdes med interessenterne for at styrke og udvikle sektorens eksportmuligheder for økologiske fisk, skaldyr og tang. Regeringen har den 30. januar 2015 offentliggjort sin nye Økologiplan Danmark. I planen sættes rammerne for den danske udviklingsindsats i perioden frem til Om planerne for videreudvikling af dansk økologisk akvakultur kan man på side 31 læse følgende: Økologisk akvakultur Den globale efterspørgsel efter fisk overstiger, hvad der kan fanges bæredygtigt i havene. En af løsningerne er øget produktion af bæredygtige, økologiske fisk og skaldyr i akvakultur. Økologiske akvakulturprodukter har stærke potentialer for vækst, og regeringens nye Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark har som mål, at en væsentlig andel af produktionen af fisk og skaldyr er økologisk i

7 S:CAN Spectrometer - effektiv måling af vandkvaliet Mål COD, turbiditet, nitrat eller tag et fingeraftryk af dit vand for at se, om det ændrer sig. Aquasense Tlf Hvad kan Bureau Veritas gøre for dig? Bureau Veritas tilbyder ASC certificering af ørred og laks! Med en certificering efter ASC-standarden sikrer du, at din virksomhed er på forkant med myndighedskravene og kan imødekomme forbrugernes ønsker om bæredygtige varer. Bureau Veritas Certification kan bistå din virksomhed i alle led af forsyningskæden og være med til at sikre de højeste standarder. Vil du høre mere? Vil du vide mere om ASC certificering? Se mere på.bureauveritas.dk eller kontakt os på Bureau Veritas Denmark.bureauveritas.dk Tlf Birkemosevej 7 Vestkraftgade 1 Oldenborggade 1B Vesterbrogade 149 DK-6700 Esbjerg DK-7000 Fredericia DK-1620 København V DK-6000 Kolding 7

8 8

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Lisbeth Jess Plesner NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse jn_nst 700_00032 _Høring _ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse ERHVERVSMAGASINERNE

Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse ERHVERVSMAGASINERNE ERHVERVSMAGASINERNE 56. ÅRGANG JUNI 2012 NR. 6-7 MAGASINET FOR FISKESEKTOREN Nor-Fishing 2012 En svunden fiskerflåde Verdens reneste fiskeolie Makrel: En havkat i hyttefadet Nordisk Fiskeriingeniøruddannelse

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012

Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Status for Baltisk Center for bæredygtig akvakulturuddannelse december 2012 Baggrund for projektet Projektet blev i foråret 2010 støttet af Bornholms Vækstforum og LAG Bornholm. Projektet har til huse

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere