Indholdsfortegnelse. Indledning Metode Mejeribruget i Danmark Dansk landbrugshistorie...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 4. Metode... 5. Mejeribruget i Danmark... 6. Dansk landbrugshistorie...6"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Metode... 5 Mejeribruget i Danmark... 6 Dansk landbrugshistorie...6 Mejeribruget før den anden industrielle revolution...6 Andelsmejerierne...7 Landbrugskrisen...9 Analyse af Mejeribruget i forhold til den anden industrielle revolution...10 Dannelsen af Mejeriselskabet Danmark...11 Rationaliseringen...11 Indtjeningsproblemet...14 Løsningen...15 Den vanskelige begyndelse...18 Internationaliseringen...21 Eksporten af feta...22 Danya-mejeriet i Saudi-Arabien...23 Globaliseringen sætter ind...24 Fra international til global virksomhed...26 Fusionen med Arla...28 Arla Foods i krisetider...30 Muhammedkrisen...31 Mælkekrisen i Kina...33 Innovation...35 Porters Nationale Diamant...38 Den Nationale Diamant i forhold til Arla Foods...40 Strategi...43 Begrebet strategi

2 Arla Foods strategiske målsætninger...44 Værdikæden...49 Værdisystem...50 Arla Foods værdikæde...51 Primæraktiviteter...51 Støtteaktiviteter...53 Arla Foods værdisystem...54 IT...55 Udviklingen af IT ledelse i et historisk perspektiv...55 Brugen af IT i virksomheder i dag...56 Arla Foods brug af IT i dag og tidligere...57 Konkurrenceforhold...59 Konkurrencefordele...60 Arla Foods konkurrenter...60 Konkurrencefaktorer...61 Branchestrukturmodellen (Porters five forces)...61 Truslen fra potentielle nye konkurrenter...62 Truslen fra substituerende produkter...63 Købernes forhandlingsmagt...63 Leverandørernes forhandlingsmagt...63 Arla Foods konkurrencefaktorer...63 SWOT-analyse...68 SWOT-analyse af Arla Foods...68 Styrker...69 Svagheder...70 Muligheder...70 Trusler...71 Konklusion...72 Litteraturliste

3 Opgavens anslag: Opgavens forfattere: Julie Mia Lerche Møller (30-34, 43-48, 55-58) Malene Østergaard Nielsen (49-54, 59-71) Andreas Gajda Kristensen (6-17, 38-42) Sabine Vogelius Sloth (18-29, 35-37) Parenteserne angiver hvilke sider de enkelte er ansvarlige for. Alt andet er fælles ansvar. 3

4 Indledning Arla Foods er en global mejerikoncern med ca ansatte, produktion i 13 lande og salgskontorer i yderligere 20. Virksomhedens globale brands, Lurpak og Castello, sælges i dag i mere end 100 lande verden over. Arla Foods skiller sig ud fra mange andre globale koncerner, ved at været et andelsselskab. Andelsselskabet ejes af knap 8000 danske og svenske mælkeproducenter, som dermed også er Arla Foods leverandører af mælk. Arla Foods er i dag den fjerdestørste mejerivirksomhed i verden. Historien om Arla Foods er på samme tid historien om det danske mejeribrug, der med industrialiseringen er blevet en del af den globale økonomi. Ligeledes er det historien om en virksomheds udvikling gennem det 20. og 21. Århundrede, og dermed den anden og den tredje industrielle revolution. Historien om Arla Foods startede i 1970, da syv små mejerier fusionerede og startede Mejeriselskabet Danmark. Visionen var, at samle al dansk mælk i ét stort andelsselskab for at skaffe andelshaverne en bedre mælkepris. I de to første år blev yderligere 24 mejerier fusioneret ind i selskabet. Udviklingen fortsatte og i 1996 var de 1650 andelsmejerier, der havde været i Danmark i 1945, reduceret til 15. Mejeriselskabet Danmark skiftede undervejs navn til MD Foods og en ny international strategi kom til at præge virksomheden. Ved årtusindskiftet fusionerede MD Foods med svenske Arla og dannede tilsammen Arla Foods, med hovedsæde i Danmark. Vi har ud fra denne betragtning af virksomheden, lavet følgende problemformulering: Vi vil på baggrund af vores viden om den generelle samfundsmæssige udvikling analysere historien bag Arla Foods. Derudover vil vi undersøge virksomhedens interne og eksterne forhold, og se på hvilke faktorer der spiller ind, for at en virksomhed klarer sig godt globalt. Ved hjælp af forskellige udvalgte teorier vil vi undersøge, hvordan Arla Foods har fået en førerposition på det danske marked og en plads blandt de førende mejerivirksomheder på det globale marked. 4

5 Metode Vi har i denne opgave valgt at fokusere på den danske mejerihistorie frem til danske MD Foods fusion med svenske Arla. Vi vil igennem hele opgaven lægge fokus på Arla Foods som en global virksomhed, der er rodfæstet i Danmark, bl.a. pga. at hovedsædet er placeret i Danmark. De eksempler vi har brugt til at underbygge forskellige teorier og modeller, vil altså hovedsageligt tage udgangspunkt i det danske hjemmemarked eller det globale verdensmarked. Vi vil starte opgaven med at gennemgå historien i det dansk mejeribrug. Her vil vi kigge på oprettelsen af små andelsmejerier, der gennem fusioner og opkøb til sidst leder frem til dannelsen af MD Foods, og videre til fusionen med Arla og oprettelsen af den globale koncern Arla Foods. Vi vil i gennemgangen holde det historiske sammen med de væsentligste træk i den anden og tredje industrielle revolution og i den forbindelse se på forskelle og ligheder. Vi vil i opgaven benytte Michael E. Porters modeller Den nationale diamant, Værdikæden og Branchestrukturmodellen til at analysere virksomheden, som den ser ud i dag. Inden analysen af de forskellige modeller, vil vi først kort redegøre for hver model. I forhold til Den nationale diamant vil vi se på Arla Foods rodfæstelse i det danske samfund, og herefter analysere os frem til, hvad der gør Arla Foods til en stærk spiller på det globale marked. Med Værdikæden vil vi gennemgå Arla Foods som virksomhed fra koen til køledisken og alle de ting, der er med til at få virksomheden til at fungere. Med Branchestrukturmodellen vil vi se på Arla Foods konkurrenter og hvordan virksomhedens konkurrencesituation ser ud, både nationalt og globalt. Vi vil i opgaven også redegøre for og analysere Arla Foods brug af IT, samt belyse Arla Foods strategi, hvor vi især vil tage udgangspunkt i Arla Foods strategi for Til sidst vil vi udføre en SWOT-analyse ud fra de eksterne og interne omstændigheder, vi er kommet frem til i de føromtalte analyser. Dette vil give os et billede af, hvordan Arla Foods ser ud nu, og hvordan virksomheden kan agere i fremtiden. Dette og problemformuleringen vil vi konkludere på i konklusionen. 5

6 Mejeribruget i Danmark For at få et indblik i Arla Foods historie er det relevant at se tilbage på, hvordan det hele startede. Vi vil i dette afsnit gå igennem dansk mejeribrugs tidlige historie. Først med en kort beskrivelse af mejeribruget før 1882 til fælles- og andelsmejeriernes indtog, som senere dannede grundlaget for den moderne struktur indenfor dansk mejeribrug. En struktur, der i dag danner grundlaget for den moderne mejerikoncern Arla Foods. Selvom der måske umiddelbart ikke er nogle direkte linjer mellem mejeribruget før 1882 og Arla Foods, så har vi alligevel valgt at inddrage en kort gennemgang af denne periode. Dette skyldes, at der er sammenhæng mellem udviklingen fra det primitive mejeribrug til fællesmejerierne, som senere blev til andelsmejerier. Dansk landbrugshistorie Selvom mejeribruget i Danmark udgør en stor del af det danske landbrug, så har Danmark ikke en lang historie som mejeriland. Indtil andelsmejeriernes indtog i 1880 erne havde kornproduktionen haft en gennemgående førsteprioritet i det danske landbrug 1. Mejeribruget havde førhen været minimalt, og det mælkeudbytte, der kom fra husdyr, blev stort set kun anvendt til eget forbrug. Men med tiderne begyndte det danske landbrug at få øjnene op for de muligheder, som lå i mejerierhvervet. I første omgang ved dannelsen af fællesmejerierne og senere i forbindelse med andelsmejerierne. Mejeribruget før den anden industrielle revolution I det første egentlige mejeribrug i Danmark trak de på erfaringen som hollænderne og holstenerne havde opnået indenfor deres mejeribrug 2. Denne erfaring fik Danmark glæde af igennem indkaldelse af hollændere i 1521, og gennem bistand fra Holsten. Derfor blev betegnelsen hollænderier den betegnelse, som man brugte i det 16. århundrede om de lokaler, der blev anvendt til bearbejdningen af mælk. 3 Det er dog først omkring 1750, at det kommer fart på mejeribruget i Danmark. Her fatter godsejerne nemlig en markant interesse for mejerihåndværket 4. På herregårdene arbejdede man ihærdigt på at fremme en mere intensiv mælkebehandling. Den udprægede interesse, der 1 Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s ansk_mejeribrug_-/index.htm?id=7151 6

7 på dette tidspunkt opstod omkring mælken og mejeribruget resulterede i, at man begyndte at omtale mejeribruget i den landsøkonomiske debat i Danmark. 5 I første omgang var det kun herregårdene, som helt frem til indførslen af fællesdriften i attenhundredetallet, stod for de største fremskridt indenfor mejeribruget. Mejeribruget på gårdene forblev dog på et yderst primitivt stadie, fordi der på det tidspunkt ikke var mulighed for forbedringer. På almindelige landbrug havde man ikke kræfter til at udvikle. Dette kom først godt hundrede år senere 6. De fleste gårde havde kun én eller to køer, som ofte ikke fik nok foder til at kunne producere en fedtholdig mælk. Derfor kunne kærningen kun foregå med flere dages mellemrum, og slutresultatet var et smørprodukt af ringe kvalitet, som ikke var meget værd. 7 Til sammenligning havde Hertugdømmerne længe interesseret sig for mejeribruget, og lå derfor foran Danmark på dette område 8. Mange større dansk gårde begyndte derfor at hente mejerister fra hertugdømmerne, idet de kunne trække på erfaringer herfra. Dansk herregårdssmør fik derfor sit internationale ry indenfor rammerne af det holstenske system i perioden frem til Fordelene ved det holstenske mejeri var ikke nye tekniske hjælpemidler. Der blev stadig anvendt traditionelle redskaber til produktionen, men det var arbejdsprocessen som var anderledes 10. Hvert stadige i mælkebehandlingsprocessen blev behandlet med omhu. Lige fra malkning til pakning af det færdige produkt. Endvidere var renlighed et nøgleord. Man måtte bl.a. sikre, at produktionen foregik i lokaler med god udluftning, som samtidig havde mulighed for at holde en konstant temperatur. Derudover var det yderst vigtigt, at man var omhyggelig med rengøring af de forskellige redskaber, således at man undgik at mælkerester udviklede bakterier, som kunne være til skade for smørrets kvalitet. Endvidere blev der lavet forbedringer i fordrings- og avlsarbejdet. Som resultat af dette steg mælkeydelsen og dermed udbyttet. Andelsmejerierne Interessen for mejeriområdet voksede med tiden hos gårdmændene, og inden længe begyndte landmændene at spekulere på fordelene ved at samle mælken i større mængder inden, at den 5 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

8 blev behandlet. Resultatet blev fællesmejerier og der blev de efterfølgende 20 år etableret ca. 500 foretagender. 11 Fællesmejerier opkøbte mælken fra leverandørerne, men under dårlige betingelser for landmændene. 12 Med opfindelsen af en kontinuerlig centrifuge 13 var det blevet muligt at lave bedre og billigere produkter, men udstyret var dyrt. Oprettelsen af andelsmejerierne betød, at mælkeproducenterne i fællesskab oprettede mejerierne, hvilket sikrede, at små brug kunne producere smør af høj kvalitet, og opnå en højere pris for selv mindre mængder. 14 Kombinationen af familiedrevne brug, industriel masseproduktion og demokratisk styreform blev en overbevisende organisationsform for mange landmænd, og den spredte sig senere til andre landbrugsområder. 15 Gennem 1880 erne rullede bølgen af andelsmejerier ind over landet. 16 Mange fællesmejerier forsvandt op igennem 1880 erne eller blev overtaget af leverandører, og blev videreført som andelsmejerier. 17 Det hele kulminerede i 1888, hvor der blev oprettet 248 andelsmejerier, og ved årets udgang var der omkring 900 i landet. Hjedding Andelsmejeri bliver regnet for at være Danmarks første andelsmejeri. 18 Det var det, der dannede grundlaget for det moderne mejeribrug herhjemme. Det var det første mejeri, som anvendte et princip, som blev kendetegnende for andelsbevægelsen, og som senere blev forbillede for de fleste andelsmejerier, som startede i 1880 erne. Det var vedtægterne fra Hjedding Andelsmejeri, som blev grundlaget for andre mejerier 19. Vedtægterne indebar, at der var ens afregning til andelshaverne. Uanset mængden af mælk blev leverandørerne sikret samme pris pr. kande. Der var stemmelighed og alle andelshavere havde kun én stemme, uanset antallet af køer. Endvidere var der et solidarisk ansvar. Andelshaverne hæftede solidarisk i alle anliggender. Dette gav bedre muligheder for at låne penge til investeringer. 11 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

9 Andelsmejerierne viste sig hurtigt at være fællesmejerierne overlegne. Dette skyldtes ikke mindst solidariteten, men også det faktum, at andelshaverne kunne koncentrere sig om det de var bedst til, hvilket var mælkebehandlingen. 20 Landbrugskrisen En af de mest betydelige grunde til gennembruddet af andelsmejerierne var ændrede økonomiske forhold. 21 I 1876 indtraf en længerevarende landbrugskrise. 22 Store mængder korn kom til Europa fra Rusland og Amerika med jernbaner og dampskibe. Dette pressede kornpriserne i bund. Priserne på animalske produkter forblev stabile, hvilket fik skabt en øget interesse for mejeribruget blandt landmændene. Afsætningen af korn havde tidligere været landbrugets vigtigste indkomst, men mælkepenge skulle vise sige at blive andelshavernes betydeligste indtægt. Danmark stod nu i en situation hvor korn, som havde været landets væsentligste eksportindtægt, prismæssigt blev ringere og ringere, og mulighederne for at genvinde markedet var ikke store. 23 Man måtte derfor skabe indtægter gennem andre veje, og dette blev startskuddet til det moderne mejeribrug. For at være i stand til at opnå en tilfredsstillende indtjening fra mejeriproduktionen, var man nødt til at ændre produktionen. Man måtte ændre den manuelt prægede produktion på den enkelte gård, til en mere moderne og industripræget produktion. Med andelsmejeriernes hastige udbredelse i slutningen af 1800-tallet, kommer der for alvor gang i produktionen, og der sker en fremgang indenfor smørproduktionen. I denne periode udvikler Danmark sig til at blive verdens største smøreksportør. 24 Andelsmejeriernes eksport af smør fik en stor betydning, og man eksporterede store dele af det til England. I årene aftog England 67 procent af det danske smør, men allerede i steg dette tal til 97 procent. 25 Tidligere havde herregårdssmørret været af bedre kvalitet end bøndernes smør, men andelsmejerierne nåede hurtigt samme kvalitetsniveau. 26 Andelsmejeriernes høje kvalitetsniveau og deres evne til at levere store partier, skabte øget 20 Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s Winter Kristensen (1986) s Dansk_mejeribrug_-/Index.htm?ID= Hansen & Rasmussen (1995), s Hansen & Rasmussen (1995), s

10 interesse blandt grossisterne. Dette blev startskuddet til eksportforeningerne, i det man ønskede at springe mellemleddene over med det formål at forøge indtjeningen. Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening, som blev dannet i år 1900, fik indenfor fem år 1315 mejerier som medlemmer. Mejeriernes smør skulle leve op til en vis kvalitet, og have en vis ensartethed. Levede de ikke op til disse krav, mistede de retten til at anvende lurmærket, som var et garantistempel for kvalitet, som Danske Mejeriers Andels Smøreksportforening havde opfundet. Lurmærket fastslog det danske smørs høje kvalitet, og Danmark havde fortsat en stor eksport til englænderne. Analyse af Mejeribruget i forhold til den anden industrielle revolution Igennem den anden industrielle revolution antog virksomhederne nye og mere produktive former. 27 Disse nye forme prægede udviklingen igennem det 20. århundrede. Der skete i den anden industrielle revolution et brud med fortiden. Gennem den anden industrielle revolution opstod det moderne, organiserede massesamfund, som var et sammenspil mellem private virksomheder, organisationer og statslige institutioner. Den anden industrielle revolution var også gennembruddet for en række forretningsmæssige og teknologiske systemer. Endvidere opstod der en international handel med fødevarer, hvilket ikke mindst var tilfældet i Danmark. 28 Den internationale arbejdsdeling og transportrevolutionen begyndte at gøre sig gældende fra omkring 1890 i Danmark. I Danmark havde man siden 1830 haft stor eksport af korn til England. Men Danmark blev ramt af faldende kornpriser pga. masseimporten fra Rusland og Amerika. Man kunne ikke længere leve af korneksporten på grund af konkurrencen, og man måtte derfor se på andre forretningsområder, hvor man kunne gøre sig gældende. Landmændene begyndte i stedet, at beskæftige sig med forædling af landbrugs- og fødevareproduktionen, hvilket i mejeribruget udmundede sig i produktionen af kvalitetssmør, som blev en basisvare for dansk eksport til England og dominere det danske eksportmarked op til den første halvdel af det 20. århundrede. Opsummering Omstillingen fra vegetabilsk til animalsk produktion er et tydeligt eksempel for den generelle udvikling, som er karakteristisk ved den anden industrielle revolution. Som reaktion og modsvar på prisfaldet på korn, opgraderede man produktionen af varer, som der ville være 27 Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s

11 både et hjemme- og eksportmarked for. For at være i stand til at opnå en tilfredsstillende indtjening fra mejeri produktionen, var man nødt til at ændre produktionen. Man måtte ændre den manuelt prægede produktion på den enkelte gård til en mere moderne og industripræget produktion og dette skete ikke mindst med etableringen af andelsmejerierne, men også med anvendelsen af ny teknologi gennem anvendelsen af en kontinuerlig centrifuge. Andelsmejeriernes indtog havde gjort, at landmændene var i stand til, at producere en smør af den samme kvalitet, som den herregårdene producerede. Forædlet smør af høj kvalitet i store partier, var hvad andelsmejerierne kunne levere, og det var netop det, som de engelske grossister ville have. Hvor afsætningen af vegetabilske landbrugsvarer havde været dansk landbrugs vigtigste eksportvarer, var det nu animalske produkter, der blev den primære eksportvare. Dannelsen af Mejeriselskabet Danmark Det var især udviklingen i dansk mejeribrug fra 1945 og til begyndelsen af 1960 erne, som var den væsentligste baggrund for dannelsen af Mejeriselskabet Danmark. 29 Mejeriselskabet Danmark blev stiftet den 12. juni 1970, men tankerne og idéen om Mejeriselskabet Danmark blev allerede indledt i Det var idéen om, at de små danske mælkeproducenter med deres mejerier ikke skulle konkurrere med hinanden, der dannede grundlaget for Mejeriselskabet Danmark. Konkurrencen var nemlig til skade for mælkeprisen, som var landmændenes levebrød. Man ønskede heller ikke at konkurrere på det internationale eksportmarked, da det var præget af store opkøbere. Det var altså tanken om at sammen er vi stærke, der dannede hovedtanken bag Mejeriselskabet Danmark. 31 Rationaliseringen Der var i 1894 over 900 andelsmejerier i Danmark, og det varede ikke længe inden, at man i mejeribruget opdagede, at det ikke var optimalt med det store antal af små mejerier. Men alligevel fortsatte antallet af mejerier med at stige af forskellige årsager 32. Eksempelvis var det på daværende tidspunkt almindeligt, at politiske stridigheder eller religiøse 29 Vedholm (1995) s Bigum (2007) s Bigum (2007) s Hansen & Rasmussen (1995) s

12 uoverensstemmelser kunne føre til delinger af mejerier. Ting der i dag ville kunne blive betragtet som bagateller i mejeribranchen. 33 I 1930 erne kom de første fortalere for rationaliseringen af det danske mejeribrug. 34 Driftsstatistikken der var ført over mejeribruget siden 1898 viste tydeligt, at det var de største mejerier, som klarede sig bedst. 35 De største mejerier leverede bedre resultater i forhold til de mindre mejerier. Det var også en kendsgerning, at de mindste som regel også var dem, der havde de største driftsudgifter. Med landmændene på den ene side og konsulenterne på den anden, blev der indledt et for og imod rationaliseringen af mejeribruget, og trods den generelle modstand mod rationaliseringen, blev der dog sammenlagt et lille antal mejerier inden, at Anden Verdenskrig forandrede vilkårene for mejerierne radikalt. 36 Efter krigen var mejerierne generelt nedslidte, og de stod overfor en række nødvendige investeringer, hvis de skulle leve op til de krav, som blev stillet til dem. Dette var dog ikke det eneste problem. Samtidig begyndte den ensidige satsning på smøreksport nemlig at vise sine svaghedstegn 37. Eksportmarkedet i mejeribruget var i 1940 den væsentligste indtægtskilde. Denne indtægtskilde aftog ca. 75 procent af hele den indvejede mælkemængde og 80 procent af den samlede smøreksport. 38 Mejeribruget havde siden 1882 udviklet et omfattende organisatorisk apparat. Det organisatoriske apparat som mejeribruget udgjorde, var langt fra ideelt. Hverken organisatorisk eller driftsøkonomisk. 39 Antallet af mejerier var simpelthen alt for stort. Selvom man havde forsøgt at rationalisere mejeribruget siden 1920 erne, så havde en større nedbringelse af antallet af mejerier endnu ikke været til overvejelse. 40 Problemet var, at omkostningsniveauet ganske enkelt var for højt. Både produktionsmejeribruget og bymejerierne var ramt af problemet. Konsekvenserne var, at udviklingen i produktionsmejeribruget gik fuldstændig i stå. I 1946 var der 1637 mejerier i Danmark og langt størstedelen af disse var andelsmejerier. Der var i alt 1347 andelsmejerier og Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995) s Hansen & Rasmussen (1995), s Vedholm (1995), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

13 privatmejerier 41. Tolv år senere i 1958 var det totale antal mejerier reduceret til Der var nu 1207 andelsmejerier og 215 privatmejerier. I 1958 blev De Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation Mejeribrugets Planlægningsudvalg stiftet. 42 De skulle hjælpe de danske mejerier med at analysere forholdene i lokalområderne. Planlægningsudvalgets opgave var bl.a. at komme med forslag til ændringer i mejeribruget. Derfor blev det danske mejeribrug det kommende år godt og grundigt gennemgået og analyseret helt ned til de mindste detaljer. Dette var nødvendigt for, at det kunne blive klargjort, hvilke ændringer der måtte gennemføres. Tidligere var det blevet foreslået, at en rationalisering kunne opnås gennem sammenlægninger af nabomejerier og gennem oprettelse af fællesvirksomheder 43. Der blev blandt andet gjort tanker om kærnecentraler for smør. Dog fandt man frem til, at man skulle anvende en selskabsmodel, 44 hvor man slog et større antal mejerier sammen i ét selskab. Hvis man eksempelvis slog ti andelsmejerier sammen, så skulle man nedlægge de seks og videreføre produktionen i de fire bedste anlæg. Dertil kom, at man skulle opnå en vis specialisering af produktionen på de bedste anlæg. Planlægningsudvalget lavede i perioden analyser af samtlige mejeriforeninger i Danmark. Mange steder gik man straks i gang med at iværksætte de ændringsforslag, som planlægningsudvalget have foreslået. Dette resulterede i, at antallet af mejerier i Danmark allerede i 1964 reduceredes til Der var på dette tidspunkt 858 andelsmejerier og 192 privatmejerier. Sammenlægninger var mest hyppige i landsognene, og bymejerierne opkøbte som regel kun mejerier i omegnen. 45 Problemerne var dog størst hos produktionsmejeribruget. 46 Produktionsmejerierne producerede hovedsagligt eksportsmør. Smør var altså det primære produkt. Det var især priserne på eksportmarkedet, der var årsagen til, at produktionsmejerierne havde vanskelige tider. Det var svært at slå produktionsmejerierne sammen til større, fordi transporten af mælk fra landmændene til mejerierne indtil slutningen af 1950 erne foregik med hestevogn 47. Hestevognene satte nemlig fysiske grænser for hvor lang afstand, der måtte være imellem 41 Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s Vedholm (1995), s

14 mejerierne. Eksportsmørret fra produktionsmejeribruget blev afsat af smøreksportørforeningerne, som i 1955 blev slået sammen til andelssmør, men de lave eksportpriser, som der især var i England, var der ikke noget at gøre ved, efter at handelsaftalen mellem England og Danmark ophørte i Indtjeningsproblemet Problemerne med indtjeningen skyldes ikke kun problemer i produktionsleddet. En af de væsentligste årsager bestod i afsætningsleddet. Problemet var, at der manglede en effektiv og overordnet koordination. Afsætningen af eksportsmør blev frem til 1949 varetaget af en række forskellige selskaber uden fælles interesser. 48 Der var i 1949 blevet indgået en langtidsaftale med England af Smøreksportudvalget. Det var Smøreksportudvalget, som varetog hele afsætningen på medlemmernes vegne, mens aftalen varede. 49 Men aftalens ophør i resulterede i fuldstændig liberalisering af produktionsmejeribrugets hovedmarked i England. 51 Smøreksportudvalget havde derfor ikke længere retten til at bestemme på medlemmernes vegne, og de kunne derfor ikke indgå langvarige leveringskontrakter med de engelske grossister. Dermed hørte aftalte priser og mængder nu fortiden til. Som konsekvens heraf kunne enhver producent nu selv gå ind på markedet, hvilket skabte en voldsom priskonkurrence. Et stort problem i produktionsmejeribruget i begyndelsen af 1960 erne var, at indtjeningen var dårlig. 52 Indtjeningen var væsentlig ringere i produktionsmejeribruget i forhold til i bymejerierne. Det var de faldende priser på smør, der opstod som følge af konkurrencen på det engelske marked, og de stigende driftsomkostninger, som var problemet. 53 Rationaliseringen var i første omgang ikke i stand til at forbedre de forhold, som hele tiden blev forværret. Prisproblemerne forsøgte man at gøre noget ved hjælp af eksportudvalgets koordinering. Denne havde hjulpet i en vis udstrækning, men resultatet var langt fra tilfredsstillende og det afgørende problem blev ikke løst. Det vigtigste var nemlig etableringen af et stabilt og forholdsvist lukrativt hjemmemarked. 54 Dette ville nemlig være 48 Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

15 en afgørende forudsætning for, at produktionsmejeribruget ville kunne opnå en sikkerhed for en stabil indtjening. Bymejeriernes 55 forhold var væsentlig bedre. Dette skyldes først og fremmest mælkeloven, som havde givet dem et rationaliseret produktions- og afsætningssystem. Antallet af mejerier var blevet nedbragt og afsætningsleddene havde ligeledes gennemgået en reduktion. Bymejerierne var koncessionerede 56. De havde derfor eneret og pligt til at forsyne byernes befolkning med mejeriprodukter. Bymejerierne havde altså et monopol, hvor markedet var fastlagt og priserne blev fastsat sammen med de lokale kommunalbestyrelser. Bymejerierne havde opdelt deres konsummarkeder på en sådan måde, at hvert mejeri havde et nøje fastlagt salgsområde, hvilket gjorde, at der ikke var konkurrence på markedet. Rationaliseringen af bymejerierne betød, at de driftmæssigt var betydeligt mere rationelle gennem deres produktionsapparat end produktionsmejeribruget. 57 Mælkeloven gjorde, at bymejerierne med mellemrum måtte ansøge om prisændringer gennem de kommunale mælkeudvalg. Sådanne ansøgninger blev ofte lavet pga. omkostningsstigninger, som også produktionsmejeribruget var underkastet. Bymejerierne var derfor i stand til at reducere den negative omkostningsudvikling, hvorimod produktionsmejeribruget var i en sådan situation, at de måtte hente omkostningerne hjem gennem konkurrencen på eksportmarkedet. Det var et tosidet problem. Først og fremmest var produktionsmejeribruget på grund af sine store eksportandele og omkostningsudviklingen, i en dårlig situation rent indtjeningsmæssigt. Der var altså problemer både i produktions- og afsætningsleddet, og det lukrative konsummarked var beskyttet af loven og kun forbeholdt bymejerierne. 58 Løsningen Løsningen på omkostningsproblemet var et landsdækkende selskab 59, hvis grundlæggende træk skulle være en sammensmeltning af produktion og afsætning i én økonomisk og organisatorisk enhed på landsplan. Idéen om ét stort andelsmejeri, der skulle dække hele det danske mejeribrug kom fra Mejeriernes Fællesorganisation. 60 Ideen bag Mejeriselskabet Danmark blev formuleret af organisationens daværende direktør Torkil Mathiassen Kristensen (1986), s Vedholm (1995), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Hansen & Rasmussen (1995), s Vedholm (1995), s

16 Man ville opnå fordele, idet man ville undgå konkurrencen i afsætningsleddene. 62 Ud fra markedsmæssige vurderinger kunne man prioritere, hvad der gav den bedste indtjening. Endvidere ville man være i stand til at løse omkostningsproblemerne på produktionssiden, idet man ville have ressourcerne til at kunne lave en specialisering indenfor produktionen. Langsigtet ville denne løsning stille flere ressourcer til rådighed, således at man kunne gennemføre en bedre investeringsplanlægning samt produktudvikling. På produktionssiden betød det, at hele mejeribrugets, eller i det mindste produktionsmejerierne produktion måtte samles i ét selskab 63, hvor man herefter skulle etablere store nye og moderne produktionsanlæg. Figur 1: Model der viser, hvordan Mejeriselskabet Danmark skulle struktureres rent organisatorisk. Forskellen var, at produktionsskalaen var hele landets mælkemængde. Ligeledes måtte der opnås en fuldstændig kontrol af afsætningen, og denne skulle være under samme ledelse som produktionen. Fuld integration af produktionen og afsætningen var nyt i erhvervet, idet disse to sektorer hidtil havde været adskilte. 64 Strategien til gennemførslen af Mejeriselskabet Danmark skulle foregå igennem produktionsleddet og som udgangspunkt i produktionsmejeribruget. 65 Grunden til, at der i første omgang blev satset på produktionsleddet var, at der var en større grad af fællesskabsfølelse i dette led til sammenligning med afsætningsleddet. 66 Interessefællesskabet ansås også for at være størst i produktionsmejeribrugets andelsejede 62 Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s Kristensen (1986), s

17 mejerier. Gennem tilslutning ville der kunne blive skabt en mælkepulje. 67 Som følge heraf ville få mere indflydelse og kontrol over afsætningsleddet. Da nogle mejerier var bedre kørende end andre var det svært, at finde et incitament for, at de bedst drevne mejerier ville tilslutte sig idéen. Derfor skulle der igennem et sæt udligningsregler tages højde for, at nogle mejerier havde høje egenkapitaler og bedre indtjeningsevne, hvorimod der var andre som havde det modsatte. Opsummering Gennem det 20. århundrede skete der store strukturelle ændringer i det danske mejeribrug. Selvom produktionsmejeribruget gennem andelsmejerierne og eksportforeningerne havde opnået store markedsandele på eksportmarkedet for smør til England efter landbrugskrisen, så var det altså ikke en fornøjelse, som skulle vare ved. Det store antal af små mejerier og det organisatoriske apparat som mejeribruget udgjorde, var nemlig langt fra optimalt. Hverken organisatorisk eller driftsøkonomisk og omkostningsniveauet var for højt. Hvis der skulle være en fremtid i dansk mejeribrug, måtte der foretages en organisatorisk omstrukturering. Danske mælkeproducenter skulle ikke konkurrere med hinanden. Dette var kun til skade for dem selv, fordi det pressede mælkeprisen ned, som var den de skulle leve af. Markedet var præget af store opkøbere, og landmændene måtte gå sammen, hvis de skulle stå stærke overfor den trussel, som opkøberne udgjorde. Gennem total analyse af det danske mejeri blev det tydeliggjort, hvor der måtte foretages ændringer. Gennem analysen kunne årsagen til indtjeningsproblemet nemlig blive fastslået. Der manglede en effektiv og overordnet koordination i både produktions- og afsætningsleddet. For at dansk mejeribrug i fremtiden kunne gøre sig gældende på eksportmarkedet, var det vigtigt, at der blev etableret et stabilt og lukrativt hjemmemarked. Det var nemlig forudsætningen for, at produktionsmejeribruget ville kunne opnå en sikker og stabil indtjening. Resultatet var en selskabsmodel, der skulle slå et større antal mejerier sammen til større selskaber. På den måde kunne man videreføre det bedste og opnå specialisering i produktionen på de bedste af anlæggene. Altså en sammensmeltning af produktion og afsætning i én økonomisk organisatorisk enhed på landsplan. Med en sådan selskabsmodel ville man undgå konkurrencen i afsætningsleddene. Ligeledes ville mejeribruget ud fra markedsmæssige vurderinger prioritere, hvad der ville give den bedste indtjening. 67 Kristensen (1986), s

18 Den vanskelige begyndelse De første år i MD s levetid var generelt meget vanskelige for selskabet. Danmarks tilslutning til EF i 1973 var en af årsagerne til dette. 68 Medlemskabet var ellers noget mejeribruget havde set frem til længe. Det var endda blevet brugt som et argument for dannelsen af MD, i debatten i 1960 erne. 69 Generelt set var medlemskabet til gavn for de danske mælkeproducenter, da det medførte højere mælkepriser. Dog gav det også en del ulemper for MD på kort sigt. Dette skyldtes, at EF anvendte to hovedinstrumenter til at sikre mælkeprisen på et rimeligt niveau, tilskud til eksport ud af EF og opkøb til intervention. MD havde som mål at have så høj en forædling af mælken som muligt. Interventionsopkøb og støtte til returmælk svækkede derfor MD i forhold til de konkurrenter, der var mindst innovative. Mange af de mejerier der havde valgt MD fra, indrettede sig nu efter EF s støttesystem, og klarede sig derfor relativt godt i forhold til MD. MD mente dog, at det var nødvendigt at se udviklingen i et længere perspektiv, og derfor holde fast i strategien om rationalisering og produktudvikling, der netop var formålet med at danne MD. Det gav dog en del uro i baglandet, at de mejerier der ikke havde tilsluttet sig MD, nu fik en højere mælkepris. Den voldsomme vækst i selskabets størrelse over kort tid, var ligeledes positivt for MD på lang sigt, men forårsagede på samme tid en hel del alvorlige problemer på kort sigt. Allerede 44 dage efter stiftelsen af MD, gennemførte selskabet det første opkøb af Danmarks største private mejerikoncern Høng, den 13. november Salget af Høng-koncernen skyldtes store likviditetsmæssige problemer i virksomheden. 71 Det var derfor en stor mundfuld for MD, der endnu ikke engang selv var kommet rigtigt i gang. Denne udvikling fortsatte, og i de to første år blev yderligere 24 mejerier fusioneret ind i selskabet. 72 De mange fusioner medførte, at MD fik meget mere mælk end selskabet kunne håndtere på det tidspunkt, og først ville blive klar til at modtage to til tre år senere. 73 MD valgte dog at fortsætte fusionsbølgen, idet de frygtede ikke at få tilbuddet igen, hvis de gav afslag til de fusionsvillige mejerier. Derudover medførte den kraftige vækst likviditetsmæssige problemer, som dog i første omgang blev løst med Mejeriforeningens hjælp. 74 De økonomiske problemer fortsatte, og investeringsbudgettet for regnskabsåret 1973/74 på 16 millioner kr. endte efter mange 68 Bigum (2007), s Bigum (2007), s Vedholm (1995), s Hansen (2003), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

19 overskridelser på 30 millioner kr. En af årsagerne til dette var den voldsomme inflation i perioden. 75 Inflationen var en bivirkning af krisen som prægede vesten i de to årtier fra De nye stærke olielande i Mellemøsten udnyttede deres position til at opbygge et oliekartel, OPEC, og gennemførte store prisstigninger på olien. Disse prisstigninger var medvirkende til den kraftige inflation. 77 Derudover havde kommunismens voldsomme udbredelse efter Anden Verdenskrig, reduceret det kapitalistiske verdensmarked betydeligt, især de store markeder som Østeuropa og Kina udgjorde. Alle tredjeverdenslandene praktiserede en national udviklingsstrategi, som for alvor slog igennem omkring Dette var med til at forstærke krisen yderligere for ilandene, der mistede en del eksport til disse lande. Problemet forværredes endnu engang af, at Japan klarede sig rigtig godt gennem krisen, og fik en betydelig eksport efter mætningen af deres hjemmemarked. Den amerikanske og vesteuropæiske industri var derfor mere presset end nogensinde før, i denne periode. En konsekvens af MD s store budgetoverskridelse var en tillidskrise mellem ledelsen og bestyrelsen. 79 Det næste års budget blev fastlagt til 14 millioner kr., hvilket dog også blev holdt. Der blev fra bestyrelsens side beordret et investeringsstop, ligesom det blev besluttet at skære ned i antallet af ansatte på hovedkontoret. 25 procent af de 90 medarbejdere på hovedkontoret skulle således afskediges. Derudover skulle hovedkontoret flyttes fra Vejle til Århus, med henblik på at opnå økonomiske og arbejdsmæssige fordele. 80 Omkring var MD ved at være kommet igennem krisen. 81 Rationaliseringer og synergieffekter fra de mange opkøb, var langsomt ved at give de ønskede resultater. Derudover var det lykkedes for MD, at gennemføre et køb af A/S Det Danske Mælkekompagni. Købet var meget vigtigt for selskabet, da det var et problem, at MD primært bestod af landmejerier. 82 Dette var et problem, idet konsummælken traditionelt var en meget lukrativ aktivitet indenfor dansk mejeribrug. Bymejerierne havde tidligere haft monopol på produktionen af konsummælk, bl.a. som følge af de tidligere kommunale koncessioner, som 75 Bigum (2007), s Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s Christensen (2010), Komp. 1, s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

20 dog i høj grad var ved at udløbe, da MD blev stiftet. Koncessionerne stammede fra Mælkeloven fra 1940, hvor hvert mejeri fik eneret og forpligtelse til at producere og sælge konsummælk. 83 Formålet var at sikre bybefolkningen forsyninger af smør, mælk og fløde. Produktionen af konsummælk medførte, at bymejerierne generelt set havde en stærkere økonomi, og ligeledes var mere veldrevne end de mindre landmejerier. 84 Derudover opererede de på det mere sikre og forudsigelige hjemmemarked. Landmejerierne, som MD fortrinsvis var bygget op af, beskæftigede sig derimod primært med produktion af smør og ost til eksport, og var generelt set ikke de mest succesfulde mejerier i Danmark. Det var derfor ikke særlig attraktivt for bymejerierne, at indgå i et samarbejde med disse. Bymejerierne havde dog dannet en noget løsere sammenslutning, som skulle sikre de enkelte mejeriers selvstændighed gennem et samarbejde. 85 Sammenslutningen startede som Jysk Mejerikonsum, men blev senere til Dansk Mejerikonsum. MD var meget interesseret i at fusionere med Dansk Mejerikonsum, for på den måde at få en større andel i markedet for konsummælk. Forhandlingerne omkring en fusion med Dansk Mejerikonsum startede allerede i , men mislykkedes dog, da bymejerierne stadig ikke ønskede at opgive deres selvstændighed. Den afgørende begivenhed i MD s vej ind på markedet for konsummælk, var det nævnte køb af A/S Det Danske Mælkekompagni, der fandt sted den 1. april Selskabet blev købt for 21 millioner kr. 86 Dette mejeriselskab var det førende i København, og gav dermed adgang til det store københavnske marked for konsummælk. Ligeledes var det et meget vigtigt skridt ind på konsummælksmarkedet, da MD i 1977 indgik en aftale med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), om at blive eneleverandør af mælk. 87 Dette skabte dog en konflikt mellem MD og den øvrige mejeribranche samt pressen. Modstanden skyldtes, at landbruget opfattede detailhandlen som en modstander. De mente, at aftalen var fordelagtig for MD, men til skade for resten af mejeribruget. MD var dog i stand til at modstå presset, da selskabet var meget fokuseret på, at det var et nødvendigt skridt, i målsætningen om at tjene flere penge til sine andelshavere, end konkurrenterne. FDB der på det tidspunkt var Danmarks største detailhandelskæde, var interesserede i at få en mælkeaftale der sikrede, at de kunne få al deres mælk fra én leverandør, i stedet for lokale mejerier rundt om i landet, som ellers var 83 Vedholm (1995), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s Bigum (2007), s

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion

Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion Vi stiller kvalitetskrav til mælkeproduktion 19. februar 2012 Præsentationens indhold Arlas foranderlige verden Arlas Strategiske fokusområder og udviklingsprojekter Status mælkekvalitet 2011 Planer for

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder

2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder 2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder Her følger en kort gennemgang af, hvordan 2013 udviklede sig for Arla på selskabets seks kernemarkeder og tre strategiske vækstmarkeder. Storbritannien: Arla UK i

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Landbrugets Økonomi 2014

Landbrugets Økonomi 2014 Agro- og fødevareindustriens situation og udvikling 18. marts 215 Henning Otte Hansen hoh@ifro.ku.dk Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet KU Science Landbrugets Økonomi 214 http://www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/landbrugets_okonomi/

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder

2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder 2012 på Arlas kerne- og vækstmarkeder Her følger en kort gennemgang af, hvordan 2012 udviklede sig for Arla på selskabets seks kernemarkeder og tre strategiske vækstmarkeder. Storbritannien: Arla bliver

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

10-12-2009. Lokale fødevarer i en global økonomi. Nye forbrugerønsker. Hvor går landbruget og fødevaremarkedet hen?? Lokalisering

10-12-2009. Lokale fødevarer i en global økonomi. Nye forbrugerønsker. Hvor går landbruget og fødevaremarkedet hen?? Lokalisering Indhold Lokalisering og globalisering på én gang Lokale fødevarer i en global økonomi Globalisering Lokalisering Eksempler på lokale fødevarer Københavns madhus Udfordringer, barrierer og muligheder Torsdag

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet

Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet 1. oktober 16 16:16 Stor stigning i danske fremstillingsvirksomheders salg af varer i udlandet Af Caroline Bo og Søren Burman Med globaliseringen har danske virksomheder i stigende grad organiseret deres

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Frøavlens fremtid i Danmark

Frøavlens fremtid i Danmark Frøavlens fremtid i Danmark 8. oktober 2008 DLF-TRIFOLIUM-konference Henning Otte Hansen Fødevareøkonomisk Institut (hoh@foi.dk) Indhold 1. Vil høje kornpriser være en trussel mod dansk frøavl i fremtiden??

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

- konsekvenser for den danske værdikæde

- konsekvenser for den danske værdikæde Det globale marked for mælkeproduktion frem mod 2020 - konsekvenser for den danske værdikæde Mark Voorbergen Email: mark.voorbergen@cmenp.nl Tlf: +31612446854 KvægKongres 2013 25. 26. februar 2013 15 februari

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp?

Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp? Danske verdensmestre i ulige konkurrence Kan vi få muligheder i stedet for hjælp? Torsdag den 4. februar 2010 Agerskov Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Sted, dato, enhed, anledning mv. Dias 1 Indhold Udgangspunktet

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Den Globale Mælk 13 February 2012

Den Globale Mælk 13 February 2012 Den Globale Mælk 13 February 2012 Aktivt mærkevare-salg* I takt med at internationale markeder selv producerer og importerer flere animalske proteiner, opstår der i nicher behov for mærkevarer af virkelig

Læs mere