ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALBERTSLUND KONCEPTET. energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler"

Transkript

1 ALBERTSLUND KONCEPTET energirenovering til en fremtid uden fossile brændsler

2 Energirenovering er en af de største energi- og klimarelaterede udfordringer både på kort sigt mod 22 og langt sigt mod 25. Albertslund konceptet er et omfattende udviklings- og demonstrationsprojekt, der møder denne udfordring ved at skabe samlede industrialiserede løsninger til energirenovering af tidstypiske danske boliger. Målet er at udvikle og demonstrere koncepter og løsninger, der nedbringer de renoverede boligers energiramme til Lavenergiklasse 1 eller Bygningsklasse og som kan anvendes bredt i byggeriet. Albertslunds udfordring Hovedparten af Albertslunds 11. boliger er fra erne og er overvejende præfabrikeret betonelement byggeri. Der blev i perioden eksperimenteret med nye bebyggelsesformer, og Albertslund blev særlig kendt for sine mange gårdhuse, inspireret af bebyggelsesplaner fra middelhavsområdet, differentieret trafikplanlægning, hvor biler og bløde trafikanter blev adskilt, og nye grønne rekreative arealer som Vest Skoven. Boligmassen i Albertslund er dermed overvejende 4-5 år gammel og har behov for omfattende renovering. Dels som følge af byggeskader og nedslidning, dels for at sikre fortsat tidssvarende og attraktive boliger for nye familiegenerationer med vægt på god arkitektur, et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Albertslund konceptets formål er at: udvikle, teste og demonstrere et omkostningseffektivt energirenoveringskoncept nedbringe den renoverede boligs energiramme til Lavenergiklasse 1 eller bedre med samme eller bedre totaløkonomi end Lavenergiklasse 2 kombinere energitiltag med forbedring af indeklimaet demonstrere konceptet via renovering af ni boliger i Albertslund demonstrere at omkostningseffektiv lavenergirenovering af boliger kan lade sig gøre i praksis ved at kombinere med præfabrikation og hurtig installation Kåret til Nordisk Energikommune I 211 blev Albertslund Kommune kåret som Nordisk Energikommune med Albertslund konceptet. Nordisk Ministerråd præmierer med denne pris bæredygtige energiløsninger og grøn vækst i nordiske kommuner, som har et lokalt handlingsorienteret udgangspunkt. Energirenovering og modernisering i ét hug Resultatet af Albertslund konceptet er en stribe energiløsninger, der demonstrerer, hvordan energi- og omkostningseffektiv teknologi kan kombineres med rationelle byggemetoder. Konceptet har fokuseret på energieffektivisering, bygningsintegrerede vedvarende energiløsninger, indeklima og komfort. Byggeprocessen har også været i fokus, og alle byggeriets kompetencer har været inddraget i udviklingskonceptet for at sikre udviklingen af omkostningseffektive totalløsninger til den store renoveringsudfordring, boligsektoren står overfor. Albertslund konceptet viser, hvordan lavenergirenovering kan kombineres med de øvrige krav, der stilles til velfungerende boliger. Det drejer sig om god arkitektur og æstetik, godt indeklima, sunde materialer, dagslys og høj komfort. Projektet har tilvejebragt et koncept med meget konkrete løsninger, der reducerer energiforbruget markant, og som gør det muligt for en bygningsejer at vælge en integreret energieffektiv renovering. Samarbejde på tværs For at sikre at renoveringen af boligerne fører til en markant energireduktion, blev alle faglige kompetencer inddraget fra start. Det har ikke blot krævet et parløb mellem ingeniører og arkitekter, men fælles målsætninger og et tæt samarbejde mellem bygherrer og alle byggeriets faglige kompetencer. Fokusgrupper, dialogworkshops og faglige ekskursioner har været nogle af metoderne til at opnå teamånd og fælles målsætninger. Projektet rækker ud over Albertslund Projektet bidrager helt konkret til at igangsætte renoveringsindsatsen i Albertslund, men også bredere til den danske indsats udenfor kommunens grænser og til danske virksomheders internationale muligheder. 2

3 Beregnet årligt energiforbrug til opvarmning, ventilation og varmt vand (uden solceller) Hyldespjældet Fiskens Kvarter A Fiskens Kvarter B Fiskens Kvarter C Fiskens Kvarter D Fiskens Kvarter E Fiskens Kvarter F Før renovering Degnehusene Flintager CO 2 udslip og reduktionsmål for boliger, Albertslund TONS CO Varme 51% El 49% Reduktionsmål Boliger 18. tons Samlet reduktionsmål Albertslund Kommunes klimaplan skal inden 215 sikre en CO 2 - reduktion på samlet 25% (52. tons CO 2 ) i forhold til kommunens udslip i 26. Målet skal nås ved en koordineret indsats inden for fire områder: Boliger, erhverv, transport og de kommunale aktiviteter. Boligerne skal bidrage med 18. tons, hvilket forudsætter en CO 2 - reduktion på omkring 5% for en stor del af boligerne. EUDP Albertslund konceptet er støttet af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, som administreres af Energistyrelsen og støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Projektet er interessant af en række grunde: Det fokuserer på at løse en af de helt store energimæssige udfordringer: Boligmassens store energiforbrug. Det er et unikt samarbejdsprojekt mellem kommunen, producenter, varmeværk, boligselskaber, beboere, rådgivere og vidensinstitutioner. Bygningers energiforbrug er et stort globalt problem, og projektets præfabrikerede løsninger har store muligheder for at skabe forretningsudvikling, eksport og grøn vækst. Ni forsøgsboliger Som led i projektet er gennemført prøverenovering til lavenerginiveau af ni boliger i Albertslund, herunder tre forskellige enfamilieboliger og seks ens rækkehuse. De ni boliger er tilsammen repræsentative for en væsentlig del af den renoveringsmodne boligmasse. Konceptet kan dermed ses som et forarbejde for energirenovering i stor skala. Enkeltprojekterne præsenteres på de følgende sider. Målet i alle ni huse har været at skabe et godt indeklima, øge komforten og reducere energiforbruget. Den beregnede reduktion af energiforbruget til opvarmning, ventilation og varmt vand, ligger fra 48% til 65% for de ni boliger. Hertil kommer ydelser fra solceller, der er medtaget under de enkelte bygninger. De faktiske forbrug ud fra familiernes størrelse og adfærd er så afgørende for energiforbruget i lavenergibyggeri, at forskelle i beregnede forbrug på grund af teknologi typisk ikke fremgår éntydigt af de målte energiforbrug (se Fiskens Kvarter). Albertslund Kommunes klimaplan: Politik Politikker og Strategier Miljø Klimaplan Film om Albertslund konceptet: tk8lzerafqo 3

4 Hyldespjældet - Beregnet årligt energiforbrug til opvarmning, ventilation og varmt vand Før renovering med solceller Produktionen fra solcellerne indgår med faktor 2,5 i omregningen. HYLDESPJÆLDET Fra BR 1972 byggeri til CO 2 -neutral bolig Fakta Adresse: Hyldespjældet, Høkerlængen 2 Størrelse: 67 m 2 Type: Tæt-lavt byggeri på 2 etager, én bolig Byggeår: 1975 / Energirenovering 29 Høkerlængen 2, Danmarks første bolig renoveret til CO 2 neutralt niveau, stod færdig og blev fremvist til klimatopmødet COP 15 i 29. Der har været fokus på innovative løsninger til den CO 2 neutrale bolig, herunder komponentbaseret facadeisolering med indbyggede vinduer og en ny bygningsdel - solprismet. Erfaringerne fra demonstrationshuset indgår i arbejdet med den forestående helhedsplan af Hyldespjældets resterende 382 rækkehuse. Løsninger Tag Vinduer, døre Ydervægge Underbygning Ventilation Opvarmning Vedvarende energi Solprismet Styring Solprisme med solfangere, solceller og ovenlys, efterisolering med 4-5 cm ROCKWOOL stenuld Nye vinduer med 3 lags lavenergiruder Nye højisolerede facadeelementer med 35 cm ROCKWOOL stenuld Fundamentisolering med 4 cm skumplast Mekanisk ventilation med varmegenvinding og luftvarme. Naturlig ventilation via VELUX ovenlys Danfoss varmepumpe (jord, spildevand). Luftvarme med supplerende radiatorer i stueetagen. Fjernvarmen er frakoblet Velux 2,2 m 2 solfanger og 1 m 2 solceller. Dagslys, vedvarende energi, varmepumpe, mekanisk ventilation med varmegenvinding Decentral styring Boligmæssige forbedringer Beboeren på Høkerlængen 2 oplever et kraftigt forbedret hus med optimeret indeklima, langt bedre lysindfald og øget rumfornemmelse. Solprismet sikrer både naturlig ventilation og godt dagslys. Teknikken placeret i solprismet har frigjort skabsplads i boligen. Vinduesarealet i stueetagen er udvidet. Vinduer og døre er rykket ud i den efterisolerede facade, hvilket har givet mere plads og anvendelige vinduesnicher. Den mekaniske ventilation og varmesystemet sikrer lav luftfugtighed og et godt termisk indeklima. Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp. Solprismet er en ny innovativ bygningsdel, der indbygges i tagfladen. Det præfabrikerede prisme tilpasses tagkonstruktion, boligplan, energiforsyning og energisystem og konfigureres til beboernes behov. I Hyldespjældet indeholder løsningen: Lysskakt med ovenlys, dagslys og naturlig ventilation, mekanisk ventilation med varmegenvinding, varmepumpe til opvarmning og varmt vand, solvarme og solcellepaneler. Prismet, der bidrager positivt til arkitekturen, er et resultat af et udviklingssamarbejde mellem VELUX Group, Danfoss, Cenergia og Martin Rubow. EUDP projektdeltagere Albertslund Kommune, Boligselskabet BO VEST, Cenergia, Kuben Management, Teknologisk Institut, VELUX Group, ROCKWOOL, Danfoss, Agenda Center Albertslund og Hyldespjældets Grønne Miljøudvalg. Rådgivere: Rubow Arkitekter, Moe & Brødsgaard. Øvrige deltagere: Enemærke & Petersen, Tåsinge træ, DAFA, Velfac, Racell, Kingspan, Ecovent. Energirenoveringen af Høkerlængen 2 Hyldespjældet CO 2 -neutralt hus 4

5 Fiskens Kvarter - Beregnet årligt energiforbrug til opvarmning, ventilation og varmt vand A B C D E F Fiskens kvarter 1 A-F Beregnet, før renovering Beregnet, efter renovering Målt, før renovering Målt, efter renovering De faktiske forbrug ud fra familiernes størrelse og adfærd afviger en del fra de beregnede forbrug. Forskelle i de beregnede forbrug afspejles således ikke direkte i de målte forbrug. Ved høje beregnede forbrug er det faktiske forbrug ofte lavere, mens det faktiske forbrug i lavenergibyggeri ofte er højere end det beregnede. For bolig F er solcellerne indregnet med faktor 2,5. FISKENS KVARTER Fra BR 1961 byggeri til lavenergi Fakta Adresse: Fiskens Kvarter 1A 1F Størrelse: 98 m 2 / 16 m 2 efter renovering Type: Rækkehus i 2 etager, seks boliger Byggeår: 1965 / Energirenovering 211 De seks boliger er renoveret til forskellige niveauer fra BR 28 niveau til niveau 22. Renoveringen er et forarbejde til energirenoveringen af de 55 tilsvarende rækkehuse i Albertslund Syd. Der har været fokus på velafprøvet teknologi med kombination af præfabrikerede og traditionelle løsninger. Boligmæssige forbedringer Facade mod have blev ombygget og glaskarnap tilføjet. Køkkenalrum er dermed blevet lyst og 8 m 2 større. Etablering af vinduer på havesiden af førstesal. Lavere luftfugtighed og godt termisk indeklima. Forbedret komfort med hurtig regulerende gulvvarme. Bedre indretningsmuligheder, fordi eksisterende radiatorer i stuetagen er fjernet. Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp. EUDP projektdeltagere Albertslund Kommune, Boligselskabet BO VEST, NIRAS, Kuben Management, Teknologisk Institut, VELUX Group, ROCKWOOL og Danfoss. Rådgivere: NOVA5, Hoffmann, B. Nygaard Sørensen A/S Øvrige deltagere: Velfac Løsninger Tag Vinduer, døre Ydervægge Terrændæk Ventilation Opvarmning Vedvarende energi Styring (A, B, C, D, E, F henviser til de seks forskellige boliger) Efterisolering med 2-25 cm ROCKWOOL stenuld (A-F) Nye vinduer med 3 lags lavenergiruder (A-F), Ovenlys med automatisk styring. (A-F) Efterisolering med 2-25 cm ROCKWOOL stenuld (A-F) Isolering med 25 cm ROCKWOOL stenuld (A-F) Danfoss mekanisk ventilation med varmegenvinding. Naturlig ventilation (B-F) Danfoss lavtemperatur fjernvarmeunits. Gulvvarme i stueplan, radiatorer på første sal (A-F) 4 m 2 solvarmeanlæg (E), 1 m 2 solceller (F) Danfoss varmeregulering og styring af VELUX ovenlysvinduer (A-F) Folder om Fiskens kvarter: Borger ByTrafikogMiljø MiljoeOgKlima Klimaindsats Albertslundkonceptet Delprojekt Fiskens Kvarter 5

6 Degnehusene - Beregnet årligt energiforbrug til opvarmning, ventilation og varmt vand Før renovering El-produktion solceller El-produktionen er ikke omregnet. Bygningen er fjernvarmeopvarmet. DEGNEHUSENE Fra BR 1972 byggeri til BR 215 niveau Fakta Adresse: Røde Vejrmølle Park, Degnehusene 26 Størrelse: 172 m 2 Type: Rækkehus i 2 etager, én bolig Byggeår: 1971 / Energirenovering 212 I dette projekt er en ejerbolig blevet energirenoveret med seneste systemløsninger og soltag med tre lysskakter og bygningsintegrerede solceller. Desuden er der etableret en regnvandsfaskine (klimatiltag). Boligmæssige forbedringer Soltagsløsningen sikrer godt dagslys og naturlig ventilation i sommerhalvåret. Lysskaktene over baderum, trapperum og soverum giver huset en ny rummelighed. Lavere luftfugtighed og godt termisk indeklima. Optimal komfort med intelligent styring. Glastag mellem karnapper på havesiden. Lyddæmpning med akustikloft i stuen. Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp. EUDP projektdeltagere Albertslund Kommune, Cenergia, VELUX Group, ROCKWOOL, Danfoss. Kuben Management og Teknologisk Institut. Arkitekter: Martin Rubow og Carl Galster. Entreprenør: Hald & Halberg Løsninger Tag Vinduer, døre Ydervægge Terrændæk Ventilation Opvarmning Vedvarende energi Styring Efterisolering med ca. 4 cm ROCKWOOL stenuldsgranulat, annex med 2 cm ROCKWOOL stenuld Uændrede 2 lags lavenergiruder. Tætning. 7 m 2 VELUX ovenlys med solafskærmning og styring i soltagsløsningen Efterisolering med 2 cm ROCKWOOL stenuld Uændret svarende til 1 cm letbeton, dog 2 cm ROCKWOOL isolering i annex ved facade Danfoss mekanisk ventilation med varmegenvinding. Naturlig ventilation via ovenlys Uændret, fjernvarme 3 m 2 solceller i soltag Danfoss termostater med avanceret styring af varme og automatisk styring af VELUX ovenlysvinduer Energirenoveringen af Degnehusene 26 Energiprojekt 6

7 Flintager - Beregnet årligt energiforbrug til opvarmning, ventilation og varmt vand Før renovering El-produktion solceller El-produktionen er ikke omregnet. Bygningen er fjernvarmeopvarmet. FLINTAGER Fra BR 1964 byggeri til BR 215 niveau Fakta Adresse: Flintager 55 Størrelse: 176 m 2 Type: Fritliggende enfamiliehus, én bolig Byggeår: 1966 / Energirenovering 212 I dette projekt er der brugt et facadeisoleringssystem til at bringe energiniveauet i parcelhuset ned til BR 215 niveau sammen med etablering af soltag med lysskakt samt bygningsintegrerede solceller. Desuden er der etableret en regnvandsfaskine (klimatiltag). Boligmæssige forbedringer Soltagsløsningen med bygningsintegrerede solceller giver udover el-produktion et godt dagslys og en oplevelse af rummelighed i køkken-alrummet. God naturlig ventilation i sommerhalvåret. Isoleringen og den mekaniske ventilation med varmegenvinding sikrer et optimalt indeklima. Bygningens fremtræden er blevet væsentligt forbedret. Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp. EUDP projektdeltagere Albertslund Kommune, Cenergia, VELUX Group, ROCKWOOL og Danfoss. Kuben Management og Teknologisk Institut. Arkitekter: Martin Rubow og Carl Galster Entreprenør: Hald & Halberg Løsninger Tag Vinduer, døre Ydervægge Terrændæk Ventilation Opvarmning Vedvarende energi Styring Tagudskiftning, 3 cm ROCKWOOL stenuld Uændrede 2 lags lavenergiruder. VELUX ovenlys med styring i soltagsløsningen Efterisolering med 2 cm ROCKWOOL stenuld Uændret, sokkel isolering Naturlig ventilation via ovenlys. Uændret, fjernvarme 33 m 2 solceller Danfoss intelligent styring af varme og styring af VELUX ovenlysvinduer Energirenovering af Flintager 55 7

8

9

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012

Transform2012 Konferencen. 21 22. november 2012 Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Valby

Læs mere

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København

EnergiForsk2012. 19. juni 2012 Ingeniørhuset i København Peder Vejsig Pedersen, Director, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobile: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Cenergia

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse

Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse Solar Solution Bedre indeklima og grøn energi til række- og klyngehuse En samlet energiog indeklimaløsning Mens energiomkostningerne i vores boliger fortsætter med at stige, så øges forventningerne til

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG

Workshop om. Energieffektivt byggeri. Partnerskabet EnergiBYG Partnerskabet EnergiBYG Workshop om Energieffektivt byggeri > > Vil du være med til at udvikle de produkter/løsninger/kampagner, som skal anvendes i energirigtige renoveringsprojekter nu og i fremtiden?

Læs mere

Energirenovering af almene boliger

Energirenovering af almene boliger Energirenovering af almene boliger Roskilde Universitet Bachelorprojekt, B2, Foråret 2010 Nina Raundahl og Marie Louise Mogensen Hoved- og bivejleder: Inger Stauning og Rikke Lybæk Institut for Miljø,

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til

Energirenovering kræver helhedstænkning! Energirenovering kræver, at der tages nuanceret stilling til ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys & indeklimarenovering Helhedsrenovering, definition ~ Vi benytter en renoveringstilgang med fokus på energi, dagslys og indeklima i et helhedsperspektiv.

Læs mere

Temadag Bæredygtigt Byggeri

Temadag Bæredygtigt Byggeri Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK Side2 Referat Kl. 12.00: Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Samarbejde er vejen frem

Samarbejde er vejen frem KL Politisk Forum, Teknik- og miljøkonference 14.-15. april 2011 Temamøde 5, Inspiration til givtige samarbejder med virksomheder Samarbejde er vejen frem Niels Carsten Bluhme Direktør for Miljø- og Teknikforvaltningen,

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459

ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459 energi 09 forskning udvikling DE M ONSTRATION energi 2009 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi,

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere