vækst NYT FRA CENTROVICE / NO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 05-2013"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Fremtidens Planteavl Handels Erfa Ændringer i landbrugsloven Husk skift til NemID Størrelsen eller gørelsen INDHOLD Støtte til svineproduktion i nye stalde Af Jan Brochstedt Olsen, chefkonsulent svinebrug Fødevareministeren har afsat 150 mill. kr. til en støtteordning, der skal gå til teknologi i nye miljøvenlige stalde. Slagterierne har afsat 15 øre pr. kg slagtevægt til nye slagtesvinestalde og 7,5 øre pr. kg til stalde ændret fra sohold til slagtesvineproduktion. Formålet med tilskudsordningerne er at bevare - og helst skabe - flere job i Danmark samt øge eksportværdien af dansk svinekød. Den nye støtteordning kan søges fra ca. 3. juni 2013, og ansøgningsperioden er som tidligere ca. 3 måneder. Tilskudsgrundlaget er minimum ,- kr., hvoraf der ydes 40 % støtte. fortsættes side 3

2 Vi kan bidrage med så meget mere... BESTYRELSEN af Torben Povlsen Næstformand...hvis bare vi får lov Natur og Landbrugskommissionen har barslet med sin rapport, en rapport, der ligger op til et paradigme skift. Derfor skal der handles nu. Og vi skal selv sidde med ved bordet, for at vi kan opnå de rigtige resultater og levere det, Danmark efterspørger. Så, giv nu landbruget lov! Efter 25 års endeløs, ensidig miljøregulering og fokus på vores dyrkningsflader og stalde, lægges der nu endelig op til, at fokus fremadrettet skal være på naturog miljøformål fremfor begrænsninger for produktionen i landbruget. Skal vi så læne os tilbage og råbe højt hurra? Nu er den hellige grav vel forvaret, og alt godt vil komme til landbruget. Nej det skal vi ikke, vi skal helt frem i vognen og gribe ud efter styrepinden, hvilken der vil blive stor kamp om, med mange andre interessenter. Vi skal bruge denne nye mulighed til at skabe grundlag for at øge eksporten og arbejdspladserne i Danmark betragteligt. Vi kan bidrage med yderligere 50 milliarder kr. i eksport og øget beskæftigelse med op mod arbejdspladser. Alt dette, uden at vi skal ud og erobre nye markedsandele i verden. Vi skal bare holde fast i de markedsandele, vi har i dag, så vil vi i kraft af organisk vækst øge afsætningen med ca % frem mod Det er det, som Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger skal bruges til at skabe grundlag for. Bedre rammevilkår større investeringer Dernæst skal de økonomiske rammevilkår give mulighed for en øget afregning af vores produkter, så der kan opnås en værditilvækst i landbruget. En tilvækst, der kan medføre positiv investeringsprofil. Vores investeringer skal overstige afskrivningerne, ellers vil vi slide vores produktionsapparat ned i de kommende 10 år. Og så vil der ikke være behov for bl.a. slagterier mere. Sådan får vi vækst på flere fronter Danmark, som samfund, står med en unik mulighed for at skabe vækst på alle de værdifulde parametre - eksportindtægter, vidensopbygning i produkter og arbejdspladser. Den mulighed må vi ikke forspilde. Både af hensyn til den nuværende generation, og dem der kommer efter os. INFO Din digitale signatur udløber - og skal skiftes til NemID Fra den 30. juni 2013 er det ikke længere muligt at anvende den Digitale Signatur. Derfor er det vigtigt, at du får skiftet over til NemID, så du stadig kan tilgå data og selvbetjening (LRA). Overflytningen af din og eventuelle medarbejderes signatur til NemID sker lettest før den 30. juni efter den dato er det nemlig forfra med oprettelsen af helt ny aftale om NemID. Vi hjælper dig Vi sidder klar ved telefonen til at hjælpe dig med overflytningen alternativt kan du få tilsendt en skriftlig vejledning, hvis du selv vil foretage flytningen. Kontakt os: Lisbet Skovbjerg Madsen, løn- og HR-rådgiver, telefon Bente Mouridsen, løn- og HR-rådgiver, telefon / NO. 5 / vækst 6. maj 2013

3 Forsat fra forsiden... SVINEBRUG af Jan Brochstedt Olsen Chefkonsulent svinebrug Hvilken teknologi får du tilskud til Det forventes, at der gives tilskud til energieffektive ventilationsanlæg, fase fodringsanlæg, forsuringsanlæg, luftrensningsanlæg, gyllekølingsanlæg, energieffektive lysinstallationer, vandkopper og energivenlige varmekilder. Derudover gives tilskud til bygherrerådgivning i forbindelse med implementering af miljøteknologier i nye staldanlæg. Der gives ikke tilskud til råhus, dvs. gulve, vægge og tagkonstruktion samt overdækning af gyllebeholder. Andre produktionsgrene kan få støtte Ifølge fødevareministeriet er støtteordningen også åben for andre produktionsgrene, herunder sohold, smågrise, kvæg, mink og fjerkræ. Støtte til målrettet rådgivning Udover denne direkte støtte er det besluttet at gennemføre en målrettet indsats for at øge produktiviteten i slagtesvineholdet. Indsatsen ydes gennem et intensivt rådgivningsforløb over et halvt år samt et længerevarende rådgivningsforløb baseret på grupperådgivning med op til 6 slagtesvineproducenter. Alt i alt er tiltagene nødvendige for at skabe og bibeholde en rentabel slagtesvineproduktion i Danmark. Smågrisene skal nok blive i landet, hvis økonomien i slagtesvineproduktionen er bedre. Konkurrencefordele for tyske svineproducenter Tyske slagtesvineproducenter har konkurrencefordele på op til 40 kr. pr. produceret slagtesvin. Fordelene skyldes, at tyske producenter har meget attraktive afregningspriser på biogas og energi og nogle særlige tyske momsregler. Derudover har tyskerne mere lempelige vilkår mht. emissionsbaserede tilladelser og færre omkostninger på slagterierne til spildevand, kødkontrol osv. En yderligere gevinst, i tyskernes favør er større udbytte af protein fra marken. Hvor der i Danmark dyrkes korn med op til 9% protein, dyrkes der i Tyskland korn med over 12% protein. Det medfører øget import og forbrug af andre proteinkilder, primært soyaskrå. Afhængig af priserne på korn og soyaskrå forøges foderomkostningerne med op til 20 kr. pr. slagtesvin pga. lavere protein i kornet i Danmark. Hvis økonomien ved at producere slagtesvin i Danmark blev forbedret med kr. pr. svin, ville det sætte en stopper for eksporten af smågrise til udlandet - og gavne både antallet af arbejdspladser i fødevareerhvervet samt den danske eksportværdi. NO. 5 / vækst 6. maj 2013 / 3

4 Nu er der kun 22 dage til... PLANTEAVL Deltagende firmaer i Fremtidens Planteavl af Helle Elander Planteavlskonsulent Nedtællingen til forårets store landsdækkende begivenhed inden for planteavl er for længst begyndt. Nu er der nemlig kun 22 dage til Fremtidens Planteavl, som afholdes hos TH Agro på Damsbo Gods den 30. maj Afgrøderne er sået Vårafgrøderne: vårbyg, spinat og majs, som skal benyttes til maskindemonstrationerne på dagen, er kommet godt i jorden, efter at foråret endelig kom til Danmark. Status er dermed, at vi i markerne kun mangler et par sprøjteforsøg og en kørsel med YARA sensoren, inden vi er klar til at slå dørene op til demonstrations-områderne. Maskinforhandlere og udstillere er klar Også det spændende udbud af maskiner og teknologisk grej er på plads, så vi endelig kan løfte sløret for den enestående samling, du kan opleve på dagen. Se tabellen i næste kolonne med samtlige deltagende firmaer. Implementering af IPM i dansk landbrug TH Agro, som lægger hus til Fremtidens Planteavl er IPM demonstrationsvært. Og begivenheden er da også en god lejlighed til at demonstrere, at dansk landbrug faktisk er helt klar i forhold til implementering af integreret plantebeskyttelse (IPM), som er et EU krav for alle medlemslande i 2014 og en del af Grøn Vækst pakken. Kom med.. Så mød op på dagen, spark dæk på de nyeste agromaskiner, og undersøg forsøgsafgrøderne på tæt hold, mens du får tips til, hvordan din fremtidige planteavl optimeres. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Tid: Torsdag 30. maj 2013 kl Sted: TH Agro A/S, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, 5683 Haarby Tilmelding: Ikke nødvendig Pris: Gratis Firma Kongskilde YARA Amazon, Einböck Hardi Thyregod Kverneland KU Life Datalogisk KWS Sejet DLF Trifolium Harsø Gylleforsuring Dammann BASF Skovdyrkerne GeoTeam Videncenter for Landbrug Deltager med Radrenser med kamera og GPS (majs på 75 cm og 8 rk). Kongskilde Vibro Crop Intelli med GPS-styret sektionskontrol N-sensor Såmaskine til majs (8rk) Ny traktor med Datalogisk sensorudstyr Alpha, selvkørende sprøjte Commander Radrenser med kamera (spinat), Mekanisk rækkefølgning (radrenser uden kamera)) GeoSpread demounit, GeoControl på sprøjte Hexacopter (droneflyvning) Intelligent sprøjtebom Næsgård Mark Registreringsværktøj Sensorteknik: OptRx Udsæd: 4 majssorter, roer til energi Hvedesorter med henblik på højt protein indhold Rødsvingel Gylleomrører Selvkørende sprøjte m Fritz Meyer sensor Vildtbeplantning Biotopplan og vildtblanding GreenSeeker, sensor Mark Mobile og LetFarm 4 / NO. 5 / vækst 6. maj 2013

5 Handels-erfa gavner din økonomi ØKONOMI af Dennis Andreasen Økonomirådgiver Nu har du igen mulighed for at skærpe din personlige handels- og rentestrategi og blive klogere på, hvordan udviklingen i markederne påvirker din bundlinje. Forårets Handels-erfa har tre hovedoverskrifter: råvarer, rente og valuta, samt konjunkturer. Råvarer i forhold til ny høst John Jensen fra Agromarkets forklarer, at mødet den 10. juni 2013 blandt andet kommer til at omhandle råvarer i forhold til ny høst, fodersituationen og de nye kontrakter der skal indgås. Specielt korn vil fylde meget i råvare delen, da både købere og sælgere er repræsenteret på mødet. John håber også, at have konkrete færdigfoderpriser med, men det afhænger af markedet. På den animalske front følges den meget positive udvikling, som opleves på mælkebørsen, ligesom deltagerne følger prisudviklingen på svinemarkedet. Politiske hjælpepakkers effekt på konjunkturerne Også de politiske hjælpepakkers indvirken på de økonomiske konjunkturer vil blive behandlet ved mødet. I markederne opleves effekten af hjælpepakkerne som klart aftagende, og ved den seneste hjælpepakke er det kun aktiemarkedet, som har reageret, hverken de lange obligationer eller råvarerne. Hvad skyldes det, og hvad betyder det for din økonomi. Ud over de allerede fastlagte emner er der altid tid til at tage aktuelle relevante emner op i gruppen. Du kan også deltage Du kan tilmelde dig til ét møde ad gangen. Næste møde er den 10. juni kl Sidste frist for tilmelding til mødet er den 3. juni på aktiviteter eller på tlf Pris pr. gang er 850 kr. incl. forplejning. Afdragsfrie lån udløber og hvad så På rente og valutaområdet vil John Jensen fokusere på konsekvensen af de mange afdragsfrie lån, som udløber frem til 2019, herunder konsekvensen for de privatpersoner og landbrug, som ikke opfylder kravene til at få lånene forlænget. NO. 5 / vækst 6. maj 2013 / 5

6 Ændringer af jordfordelings- og landbrugsloven EJENDOM & JURA af Søren S. Møller Seniorkonsulent Folketinget har inden for det sidste halve år vedtaget en række ændringer på ejendomsområdet med relevans for landbrugsejendomme. om fortrinsstilling i Landbrug Fyn. Ejendomme der skal i nabohøring, vil i stedet udelukkende blive annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Landbrugsloven og jordfordelingsloven blev ændret i december Det betyder blandt andet følgende med virkning fra den 1. april 2013: Administrationen af landbrugsloven er samlet i NaturErhvervstyrelsen. Der er fremover kun to jordfordelingskommissioner en vest for Lillebælt og en øst for Lillebælt. I praksis betyder det, at ekspeditionen af sager om nabohøring og dispensationer nu er overgået til NaturErhvervstyrelsen. Lovændringen indeholder også en række mindre ændringer. F.eks. ophæves reglen om, at en restejendom ikke må nedbringes under 1,5 ha. Tilsvarende ophæves reglen om, at der i forbindelse med etablering af bygningsløse landbrugsejendomme skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha. Er du i en købs- eller salgssituation og er i tvivl om, hvad lovændringerne betyder for din sag, er vi klar til at hjælpe. Det er ligeledes vedtaget, at når en ejendom skal i nabohøring, bliver der ikke længere indrykket annonce Solcelleanlæg til erhverv og landbrug Den nye solcelleordning gør det til en god investering Særlig i 2013 hvor den 115% afskrivningsregel er gældende og afregningsprisen er 1,3 kr. pr. produceret kwh Vi anvender kvalitets paneler som er plussorterede og invertere med en høj virkningsgrad. Ring tilbud for et uforpligtigende 780 på eller mød os på stand ue rsk Det Fynske Dy SALGSTANKER? Skal du sælge din landbrugsejendom, og skal du have: udfærdiget købsaftale tinglyst skøde overdraget betalingsrettigheder udfærdiget refusionsopgørelse så kontakt ejendomskonsulenterne: Hans Erik Eriksen, ejendomskonsulent T: E: Søren Møller, seniorkonsulent T: E: Højeløkkevej 18B 5690 Tommerup Middelfartvej 11E 5000 Odense Læs mere på Solcelleanlæg til erhverv og landbrug.indd 2 6 / NO. 5 / vækst 6. maj :44:35

7 Størrelsen eller gørelsen? LEDELSE af Henrik Borup Jeppesen Adm. direktør Med den besluttede fusion af rådgivningsenhederne i LMO og LRØ er det naturligt at spørge sig selv, om 4 store fysisk adskilte rådgivningshuse med i alt 400 medarbejdere samlet under én ledelse, er bedre end f.eks. Centrovice med 160 medarbejdere samlet på primært samme adresse? Jeg tror ikke, størrelsen giver ekstra kræfter, med mindre virksomheden er samlet ét sted. Det afgørende er tilgangen til opgaven Det afgørende er tilgangen til opgaveløsningen hos jer brugere af rådgivningen. Dvs. om medarbejderne magter at skabe en tæt relation til medlemmer og kunder og løse de opgaver, der efterspørges, på kvalificeret og konkurrencedygtig vis. Vores egen drift det seneste år indikerer, at med fokus på værdiskabelse hos kunderne og stram styring af omkostninger og organisering kan vi drive en fornuftig forretning, der fortsat har alle varer på hylderne. Så vi har ikke et økonomisk pres på Centrovice for at fusionere yderligere. Konkurrencekraft rækker ud over Fyn Vi skal selvfølgelig fortsat være konkurrencedygtige på både pris og kvalitet, Hvor vi hidtil har haft vores primære fokus på Fyn, som er foreningens bagland, vil vi den kommende tid på rådgivningsområdet agere langt mere landsdækkende, idet vi kan konstatere, at vi faktisk er meget konkurrencedygtige både på økonomi og fagområderne. Velkommen tilbage Den seneste tid har såvel jyske som sjællandske rådgivere travet Fyn tyndt for at aflevere tilbud på diverse rådgivningsydelser. Langt hovedparten af tilbuddene har vist sig ikke at kunne matche vores kombination af pris og kvalitet. En del forsøger at gå under på prisen - det fristes nogle landmænd naturligt til at afprøve. Derfor også respekt for de medlemmer og kunder, der vender tilbage og konstaterer, at prisen ikke blev fulgt af en forsvarlig kvalitet. Centrovices dør står åben både før og efter, og vi er glade for at blive et positivt tilvalg igen. Fynsk sammenhold er en forudsætning Centrovice vil med andre ord - med fødderne solidt plantet i den fynske og ærøske jord - agere landsdækkende og bevise, at gørelsen udkonkurrerer størrelsen. Samtidig vil jeg ikke lægge skjul på, at styrken i vores markedsposition afhænger af en stærk fynsk opbakning, hvor vi er et naturligt valg. Derfor er fynsk sammenhold forudsætningen for kvalitet i rådgivningen på den lange bane. Det håber jeg, I alle hjælper med til. DET FYNSKE DYRSKUE Vi er at finde på stand nr. 200 først på flagalleen, hvor vi byder på lidt godt til ganen. Du vil kunne møde flere af vores konsulenter, rådgivere og assistenter. Bestyrelsesmedlemmer og ledelsen vil også være til stede i teltet. Vi glæder os til at dele denne festlige weekend sammen med jer på dyrskue pladsen. HUSK I næste nr. af vækst sender vi gratis billetter med ud til jer. Vi ses på stand 200 den og 16. juni 2013 PERSONALENYT Runde fødselsdage: 60 år den 29. maj 2013 Jytte Eriksen, seniorassistent NO. 5 / vækst 6. maj 2013 / 7

8 TANK VIDEN Maj Etableringsmøde for nystartede Torsdag den 8. maj 2013 kl Nøgletal i husdyrbruget Tirsdag den 14. maj 2013 kl Markvandring - Ærø Torsdag den 16. maj 2013 kl Søndermarksgården, Leby Landevej 3, 5985 Søby Kvæg som naturplejere - besøg på location Onsdag den 22. maj 2013 kl Fremtidens planteavl - demonstrationsdag af ny planteavlsteknologi Torsdag den 30. maj 2013 kl TH. Agro, Damsbo Gods, Strandbyvej 62, Hårby Juni Medlemsmøde med deltagelse af Martin Merrild, fmd L&F Mandag den 3. juni 2013 kl Scan-Hide, Vester Skerninge Handels-Erfa Mandag den 10. juni 2013 kl Centrovice på Det Fynske Dyrskue - stand 200 weekenden den juni 2013 Læs mere om arrangementerne på centrovice.dk/aktiviteter, hvor du også kan tilmelde dig. Centrovice Damsbovej Vissenbjerg Afdelinger i: Ringe * Ærøskøbing Telefon Redaktion Pia Kragh Buffoon, Hanne Høxbro Holt Foto: Agrofoto.dk, Centrovice, Colourbox.dk, Istock.com, Naturnet.dk

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger

Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger Nr. 62, Odense, den 7. september 2012 Randzoner - lovsjusk og absurde meldinger I lørdags trådte den i kraft regeringens randzonelov, som blev vedtaget i juni og sidenhen har været udsat for et sandt bombardement

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed

NYT. fra LandboThy. Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed #4 SEPTEMBER 2013 NYT fra LandboThy Side 3 Temperaturmåling på erhvervets økonomi TEMA - Side 12 Ta Stilling - Ta Handling Side 13 Win-Win med tværfaglighed NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Klima

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1+2-2 014 Indkøbsklubberne gør livet nemmere Kender du indtjeningskravet på din svinebedrift? Udsigt til rekordstor kvoteafgift i 2014 INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3

DanAvl Magasinet. SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler i maven Læs mere side 3 WWW.DANAVL.DK DanAvl Magasinet Magasinet for danske svineproducenter AUGUST 2004 LÆS BLANDT ANDET... SPÆNDENDE AT VÆRE PRODUKTUDVIKLER FOR DANSK SVINEPRODUKTION Hvad gør man, når man har en lille avler

Læs mere

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde

ÅRSNYT 2006. Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 Det økonomiske og juridiske arbejde ÅRSNYT 2006 - DET ØKONOMISKE OG JURIDISKE ARBEJDE FORFATTERE: REDAKTØR: LAYOUT: FOTOS: TRYK: UDGIVER: Der er anført forfatternavne ved hvert afsnit i pjecen.

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy

#1 FEBRUAR 2013 NYT. fra LandboThy #1 FEBRUAR 2013 NYT fra LandboThy SIDE 5 Også 2-dages dyrskue i 2013 SIDE 12-13 Nye rådgiverteams SIDE 14 Få lavet din markplan i god tid SIDE 15 Nye regler for VE-anlæg NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014

NYT. fra LandboThy. Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør #4 SEPTEMBER 2014 #4 SEPTEMBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Virksomhedsordning Side 15 Lokale kvælstofforsøg - resultater Side 18 Der er få kalve, der dør NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold En god høst med mangler 2

Læs mere