Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan. for. Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb)"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Uddannelsen indenfor industrislagteri (Hovedforløb) Gældende fra den 15. JULI 2005 UDGAVE NR. 1 1

2 HOVEDFORLØB INDUSTRISLAGTERUDDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode Skoleperiode LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet svineslagtning LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet forædling LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet kreaturslagtning Beskrivelse af uddannelse i specialet svineslagtning Skoleperiode 5 Svineslagtning Skoleperiode 6 Svineslagtning Skoleperiode 7 Svineslagtning Beskrivelse af uddannelsen i specialet forædling Skoleperiode 5 Forædling Skoleperiode 6 Forædling Skoleperiode 7 Forædling Beskrivelse af uddannelsen i specialet kreaturslagtning Skoleperiode 5 Kreaturslagtning Beskrivelse af uddannelsen i specialet kreaturslagtning Skoleperiode 6 Kreaturslagtning Beskrivelse af uddannelsen i specialet kreaturslagtning Skoleperiode 7 Kreaturslagtning Generel beskrivelse af de enkelte fagtyper

3 LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB trin 1 Industrislagter Industrislagter m. speciale Perioder Varighed OMRÅDEFAG Regning og kalkulation Udbening af forender Udbening af skinker Udbening af midterstykker Udbening af kam & bryst Hjemmemarkeds udbening Produktkendskab Kvalitets- og udbyttekontrol Bundne specialefag Svineslagtning Svineopskæring Automation & styringsteknik Valgfri specialefag?????? Grundfag Informationsteknologi F Samfundsfag Ergonomi Dansk F Valgfag I alt

4 Titel Skoleperiode 1 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 2 - Almene og 1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. personlige 2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund. 4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Ergonomi 1. dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2. anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøver et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen Dansk 1. udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale 2. anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, erhverv og hverdagsliv 3. læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke Regning og kalkulation 1. Eleven kan udarbejde kalkulationer 2. Eleven kan forstå og anvende kalkulationer i forbindelse med den daglige produktion og produktoptimering Hjemmemarkedsudbening 1. Eleven kan partere og udbene ½ returgris til nakkefilet, nakkesteg, bovklump, småkød, bovsnitte, kæbesnitte, skank, ½ hoved, brystflæsk, rullepølse/steg/grill, revelsben, kogeflæsk, stegeflæsk, kam, kamsteg, koteletter, yderlår, mignon, inderlår, skinkesnitzler, skinkeklump, lårtunge, mørbrad, skank etc. Produktkendskab, kvalitets- & udbyttekontrol 1. Eleven kan i teori og praksis udføre kvalitets og udbyttekontrol på branchens eksportprodukter 2. Eleven kan udføre korrigerende handlinger på baggrund af de informationer de får gennem kvalitets- og udbyttekontrol 3. Eleven kan forstå de økonomiske konsekvenser af udbytteafvigelser. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for industrislagter Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands/gruppearbejde at få afprøvet de grundlæggende behandlingsformer, der er forbundet med arbejdet i et tarmrenseri. Læringsform Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsopgave. 4

5 Læringsrum Læreplansfag Skærelokale / Teorilokale med adgang til Pc er Ergonomi Dansk Hjemmemarkedsudbening Produkt, kvalitets- og udbyttekontrol 15 lektioner 10 lektioner 30 lektioner 15 lektioner Fagpinde Ergonomi kroppens bygning og funktion under arbejde grundprincipper for arbejdsbevægelser forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen Dansk skrift og tale teksttyper læseformål forståelse Regning & kalkulation kalkulation af produktion anvendelse registrering optimering Hjemmemarkedsudbening partering udbening Produkt, kvalitets- og udbyttekontrol kvalitetskontrol udbyttekontrol registrering korrigering økonomi Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Evaluering Industrislagter Begynder rutine Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes 5

6 Titel Skoleperiode 2 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 5 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre personlige interessenter, uanset baggrund. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Informationsteknologi 1. anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau 2. redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads Samfundsfag 1. får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 2. får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system Ergonomi 1. forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 2. begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Dansk 1. bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer 2. anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 3. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Regning & kalkulation 3. Eleven kan udarbejde kalkulationer 4. Eleven kan forstå og anvende kalkulationer i forbindelse med den daglige produktion og produktoptimering Udbening af forender 1. Eleven kan udbene forender til eksport efter produktspecifikation og arbejdsbeskrivelse/instruktion 2. Eleven kan overholde de i specifikationen fastsatte kvalitetskrav til produktet 6

7 Hjemmemarkedsudbening 1. Eleven kan partere og udbene ½ returgris til nakkefilet, nakkesteg, bovklump, småkød, bovsnitte, kæbesnitte, skank, ½ hoved, brystflæsk, rullepølse/steg/grill, revelsben, kogeflæsk, stegeflæsk, kam, kamsteg, koteletter, yderlår, mignon, inderlår, skinkesnitzler, skinkeklump, lårtunge, mørbrad, skank etc. Produkt, kvalitets- og udbyttekontrol 1. Eleven kan i teori og praksis udføre kvalitets og udbyttekontrol på branchens eksportprodukter 2. Eleven kan udføre korrigerende handlinger på baggrund af de informationer de får gennem kvalitets- og udbyttekontrol 3. Eleven kan forstå de økonomiske konsekvenser af udbytteafvigelser. Elevforudsætninge r Indhold Læringsform Læringsrum Læreplansfag Fagpinde Gennemført grundforløb for industrislagte samt første skoleperiode Du vil her få ny viden og mulighed for afprøvning af tidligere erhvervet viden og kundskaber i for af enkeltmandsarbejde, gruppearbejde i teori og praktik. Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsopgave / Teori og Praktik Skærelokaler/ Teorilokale med adgang til Pc er. Informationsteknologi Samfundsfag Ergonomi Dansk Regning & kalkulation Udbening af forender Hjemmemarkedsudbening Produkt, kvalitets- og udbyttekontrol 15 lektioner 16 lektioner 6 lektioner 24 lektioner 4 lektioner 25 lektioner 10 lektioner 5 lektioner Informationsteknologi generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer tekst- og talbehandling elektronisk kommunikation og informationsindsamling arbejdsmiljø omkring en computerplads IT generelt i samfundet, i branchen Samfundsfag Arbejdsmarkedets opbygning Sociale systemer Ergonomi psykiske faktorer indretning af arbejdsstedet Dansk sproglige normer faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation Regning & kalkulation kalkulation af produktion anvendelse 7

8 registrering optimering Udbening af forender arbejdsbeskrivelse specifikation kvalitetskrav hygiejne sikkerhed Hjemmemarkedsudbening partering udbening Produkt, kvalitets- og udbyttekontrol fejlfinding registrering statistik korrigering Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Evaluering Merit Industrislagter Faglige Begynder - Rutine - Avanceret Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes Gives mod dokumentation 8

9 Titel Skoleperiode 3 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 5 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre personlige interessenter, uanset baggrund. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Informationsteknologi 1. betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekstog talbehandling samt forstå nytteværdien af brugen af disse IT-værktøjer 2. forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at anvende computere til tekst- og talbehandling 3. anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau 4. redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads Samfundsfag 1. får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning 2. får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system Ergonomi 1. forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 2. begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Dansk 1. bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer 2. anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 3. udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Regning & kalkulation 1. Eleven kan udarbejde kalkulationer 2. Eleven kan forstå og anvende kalkulationer i forbindelse med den daglige produktion og produktoptimering Udbening af skinker 1. Eleven kan udbene skinker til eksport efter produktspecifikation og arbejdsbeskrivelse/instruktion 2. Eleven kan overholde de i specifikationen fastsatte kvalitetskrav til produktet 9

10 Hjemmemarkedsudbening 1. Eleven kan partere og udbene ½ returgris til nakkefilet, nakkesteg, bovklump, småkød, bovsnitte, kæbesnitte, skank, ½ hoved, brystflæsk, rullepølse/steg/grill, revelsben, kogeflæsk, stegeflæsk, kam, kamsteg, koteletter, yderlår, mignon, inderlår, skinkesnitzler, skinkeklump, lårtunge, mørbrad, skank etc. Produktkendskab, kvalitets- & udbyttekontrol 1. Eleven kan i teori og praksis udføre kvalitets og udbyttekontrol på branchens eksportprodukter 2. Eleven kan udføre korrigerende handlinger på baggrund af de informationer de får gennem kvalitets- og udbyttekontrol 3. Eleven kan forstå de økonomiske konsekvenser af udbytteafvigelser. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for industrislagter samt skoleperiode 1 og 2. Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de mere grundlæggende behandlingsprincipper, der er forbundet med arbejde i et tarmrenseri Læringsform Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Læringsrum Læreplansfag Skærelokaler / Teorilokale med adgang til PC er. Samfundsfag Informationsteknologi Dansk Ergonomi Regning & kalkulation Udbening af skinker Hjemmemarkedsudbening Produktkendskab, kvalitets- og udbyttekontrol 16 lektioner 8 lektioner 16 lektioner 6 lektioner 4 lektioner 25 lektioner 10 lektioner 5 lektioner Fagpinde Samfundsfag får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationalt kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medie Dansk anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte dem ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng 10

11 Informationsteknologi Generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer Tekst- og talbehandling Elektronisk kommunikation og informationsindsamling Arbejdsmiljø omkring en computerplads IT generelt i samfundet, i branchen Ergonomi Psykiske faktorer Kroppens funktioner Indretning af arbejdssted Redskaber og udstyr Regning & kalkulation kalkulation af produktion anvendelse registrering optimering Udbening af skinker arbejdsbeskrivelse specifikation kvalitetskrav hygiejne sikkerhed Hjemmemarkedsudbening partering udbening Produktkendskab, kvalitets- og udbyttekontrol fejlfinding registrering statistik korrigering Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Evaluering Merit Industrislagter Begynder - Rutine - Avanceret Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes Gives ved dokumentation 11

12 Titel Skoleperiode 4 Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 5 1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre personlige interessenter, uanset baggrund. 4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Ergonomi 1) dokumentere kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejde 2) anvende viden om grundprincipper for arbejdsbevægelser samt opøver et handleberedskab, der varetager forebyggelse og sundhed i udførelse af jobfunktionen 3) forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen samt redegøre for ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejde 4) begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse. Dansk 1) udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale 2) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, erhverv og hverdagsliv 3) læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke 4) bruge det skrevne sprog med en rimelig grad af korrekthed og med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i relevante erhvervsfaglige situationer 5) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 6) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst Samfundsfag 1) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. 2) får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system Regning & kalkulation 1) eleven kan talbehandle og udregne branchens produktionskalkulationer. Udbening af midterstykker 1) Eleven kan udbene midterstykker efter specifikation og arbejdsbeskrivelser til eksport og er bekendt med kvalitetskrav samt de hygiejniske og sikkerhedsmæssige bestemmelser. Udbening af kam & bryst 1) Eleven kan udbene kam og bryst efter specifikation og arbejdsbeskrivelser til eksport og er bekendt med kvalitetskrav samt de hygiejniske og sikkerhedsmæssige bestemmelser. 12

13 Hjemmemarkedsudbening 1) Eleven kan partere og udbene ½ returgris til nakkefilet, nakkesteg, bovklump, småkød, bovsnitte, kæbesnitte, skank, ½ hoved, brystflæsk, rullepølse/steg/grill, revelsben, kogeflæsk, stegeflæsk, kam, kamsteg, koteletter, yderlår, mignon, inderlår, skinkesnitzler, skinkeklump, lårtunge, mørbrad, skank etc. Elevforudsætninger Gennemført grundforløb for industrislagtere, skoleperiode 1, 2 og 3. Indhold Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere grundlæggende behandlingsformer, der er forbundet med arbejde i en tarmafdeling. Læringsform Læringsrum Læreplansfag Fagpinde Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Skærelokaler/ Teorilokale med adgang til PC er. Ergonomi Dansk Regning & kalkulation Udbening af midterstykker Udbening af kam & bryst Hjemmemarkedsudbening Dansk Teksttyper, set i social, teknologisk, historisk sammenhæng Kommunikativ forståelse IT Ergonomi Kroppens bygning Kroppens funktion Arbejdsbevægelser Forebyggelse/sundhed Psykiske faktorer Indretning af arbejdssted Samfundsfag får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationalt kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medie Regning & kalkulation kalkulation af produktion anvendelse registrering optimering Udbening af midterstykker 13

14 arbejdsbeskrivelse specifikation kvalitetskrav hygiejne sikkerhed Udbening af kam & bryst arbejdsbeskrivelse specifikation kvalitetskrav hygiejne sikkerhed Hjemmemarkedsudbening arbejdsbeskrivelse specifikation kvalitetskrav hygiejne sikkerhed Produktkendskab, kvalitets- og udbyttekontrol fejlfinding registrering statistik korrigering Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Evaluering Merit Industrislagter Faglige emner: begynder - rutine Løbende Afsluttende Mundtlig Skriftlig Projekt- og gruppearbejde vurderes Ingen 14

15 LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet svineslagtning Industrislagter Industrislagter m. specialet svineslagtning Perioder Varighed 3 OMRÅDEFAG Bundne specialefag Specialefag Svineslagtning Svineopskæring Automation & styringsteknik Valgfri speciale fag Valgfag I alt

16 LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet forædling Industrislagter Industrislagter m. specialet forædling Perioder Varighed 3 OMRÅDEFAG Bundne specialefag Specialefag Salt, røg og varmebehandling Proteiner Farsvarer Valgfri speciale fag 35 Valgfag I alt

17 LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB i specialet kreaturslagtning Industrislagter Industrislagter m. specialet kreaturslagtning Perioder Varighed 3 OMRÅDEFAG Bundne specialefag Specialefag Kreaturslagtning Kreaturopskæring Automation & styringsteknik Valgfri speciale fag Valgfag I alt

18 Beskrivelse af uddannelse i specialet svineslagtning Titel Skoleperiode 5 Svineslagtning Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre personlige interessenter, uanset baggrund. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Svineslagtning 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineslagteprocessen i overensstemmelse med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven har indsigt i betjening og optimal drift af slagterobotter 3) Eleven kan udføre manuelle slagteoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i slagteprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Svineopskæring 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineopskæring med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven kan forstå, betjene og anvende ny opskæringsteknologi 3) Eleven kan udføre manuelle opskæringsoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i opskæringsprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Automation og styringsteknik 1) Eleven kan optimere drift af teknologi efter given specifikation/produktions krav 2) Eleven kan konsekvensvurdere ændring af teknologiens grundopsætning 3) Eleven kan vurdere sporbarhed og taktstyring 4) Eleven kan udføre manuel programmering til slagte- og opskæringsteknologi Elevforudsætninger Indhold Valgfri specialefag Teamwork og arbejdsplanlægning Driftsoptimering Teamwork og arbejdsplanlægning Driftsoptimering Gennemført uddannelsen som industrislagter Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en skæreafdeling. Med ansvar for udviklingen af dele af undervisningsmaterialet 18

19 Læringsform Læringsrum Læreplansfag Fagpinde Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Slagtegang / Teorilokale med adgang til Pc er. Svineslagtning Svineopskæring Automations- og styringsteknik Valgfri Specialefag Svineslagtning Slagtning Viden om fejl og fejlenes betydning Kvalitetskrav Klasseficering Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Dyrevelfærd og etik Slagteteknologi 17 timer 18 timer 35 timer 35 timer Svineopskæring Opskæring og udbening til eksport og hjemmemarked Grovopskæring/detailopskæring efter gældende specifikationer Kvalitetskrav Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Automations- og styringsteknik Maskinopstart (før dagens produktion) Nedlukning af teknologi (efter dagens produktion) Vask af maskine Maskintest (test cyklus) Manuel kørsel Indstilling/opsætning af teknologi Resét af teknologi Fejlsøgning og korrigere maskinopsætning Udbytteoptimering og maskinindstilling Betjeningspanel Hygiejne Sikkerhed Kvalitetskontrol Udbytteopfølgning Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Industrislagter med speciale som svineslagter Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes 19

20 Merit Gives ved dokumentation 20

21 Titel Skoleperiode 6 Svineslagtning Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage personlige ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Svineslagtning 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineslagteprocessen i overensstemmelse med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven har indsigt i betjening og optimal drift af slagterobotter 3) Eleven kan udføre manuelle slagteoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i slagteprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Svineopskæring 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineopskæring med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven kan forstå, betjene og anvende ny opskæringsteknologi 3) Eleven kan udføre manuelle opskæringsoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i opskæringsprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Automation og styringsteknik 1) Eleven kan optimere drift af teknologi efter given specifikation/produktions krav 2) Eleven kan konsekvensvurdere ændring af teknologiens grundopsætning 3) Eleven kan vurdere sporbarhed og taktstyring 4) Eleven kan udføre manuel programmering til slagte- og opskæringsteknologi Elevforudsætninger Indhold Læringsform Valgfag Gennemført uddannelsen som industrislagter, samt 5 periode som svineslagter Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en tarmafdeling. Med ansvar for udviklingen af dele af undervisningsmaterialet Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde 21

22 Læringsrum Læreplansfag Fagpinde Svineslagteri / Teorilokale med adgang til Pc er. Svineslagtning Svineopskæring Automations- og styringsteknik Valgfag Svineslagtning Slagtning Viden om fejl og fejlenes betydning Kvalitetskrav Klasseficering Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Dyrevelfærd og etik Slagteteknologi 35 timer 17 timer 35 timer 18 timer Svineopskæring Opskæring og udbening til eksport og hjemmemarked Grovopskæring/detailopskæring efter gældende specifikationer Kvalitetskrav Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Automations- og styringsteknik Maskinopstart (før dagens produktion) Nedlukning af teknologi (efter dagens produktion) Vask af maskine Maskintest (test cyklus) Manuel kørsel Indstilling/opsætning af teknologi Resét af teknologi Fejlsøgning og korrigere maskinopsætning Udbytteoptimering og maskinindstilling Betjeningspanel Hygiejne Sikkerhed Kvalitetskontrol Udbytteopfølgning Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Industrislagter med speciale som svineslagter Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes Ingen 22

23 Merit 23

24 Titel Skoleperiode 7 Svineslagtning Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 4 1. Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2. Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage personlige ansvar. 3. Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund. 4. Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5. Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6. Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Svineslagtning 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineslagteprocessen i overensstemmelse med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven har indsigt i betjening og optimal drift af slagterobotter 3) Eleven kan udføre manuelle slagteoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i slagteprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde Svineopskæring 1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge og varetage produktion af svineopskæring med gældende forskrifter og bestemmelser for hygiejne etc. 2) Eleven kan forstå, betjene og anvende ny opskæringsteknologi 3) Eleven kan udføre manuelle opskæringsoperationer på alle niveauer i processen og har indsigt i faglighed og teknologi 4) Eleven kan indgå i opskæringsprocessen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Automation og styringsteknik 1) Eleven kan optimere drift af teknologi efter given specifikation/produktions krav 2) Eleven kan konsekvensvurdere ændring af teknologiens grundopsætning 3) Eleven kan vurdere sporbarhed og taktstyring 4) Eleven kan udføre manuel programmering til slagte- og opskæringsteknologi Valgfag Elevforudsætninger Indhold Gennemført uddannelsen som industrislagter, samt 5. og 6. periode som svineslagter. Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer på et slagteri. 24

25 Læringsform Læringsrum Med ansvar for udviklingen af dele af undervisningsmaterialet Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Slagteri / Teorilokale med adgang til PC er. Læreplansfag Fagpinde Svineslagtning Svineopskæring Valgfag Svineslagtning Slagtning Viden om fejl og fejlenes betydning Kvalitetskrav Klasseficering Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Dyrevelfærd og etik Slagteteknologi 70 timer 35 timer 35 timer Svineopskæring Opskæring og udbening til eksport og hjemmemarked Grovopskæring/detailopskæring efter gældende specifikationer Kvalitetskrav Hygiejne og sikkerhedsbestemmelser Automations- og styringsteknik Maskinopstart (før dagens produktion) Nedlukning af teknologi (efter dagens produktion) Vask af maskine Maskintest (test cyklus) Manuel kørsel Indstilling/opsætning af teknologi Resét af teknologi Fejlsøgning og korrigere maskinopsætning Udbytteoptimering og maskinindstilling Betjeningspanel Hygiejne Sikkerhed Kvalitetskontrol Udbytteopfølgning Valgfag Indholdet er en del af hovedforløbet Niveau Industrislagter med speciale som svineslagter Rutine avanceret. Evaluering Afsluttende bedømmelse Mundtlig Skriftlig Projektarbejde vurderes 25

26 Merit Ingen 26

27 Beskrivelse af uddannelsen i specialet forædling Titel Skoleperiode 5 Forædling Type Obligatorisk Valgfrit Påbygning Længde 3 1) Kunne arbejde i team samt bidrage til udvikling af arbejdet. - Almene og 2) Kunne vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage personlige ansvar. 3) Være fleksibel og kunne samarbejde med kolleger, kunder og andre interessenter, uanset baggrund. 4) Kunne formulere sig mundtligt samt vurdere og forstå idéer og synspunkter. 5) Kunne analysere og løse faglige problemer alene eller som del af et team. 6) Have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring. - Fagligt erhvervsrettede Salt, røg og varmebehandling 1) Eleven kan salte forskellige produkter med forskellige saltemetoder 2) Eleven kan røge de gængse produkter efter gældende metoder kold, halvvarm og varm røg. 3) Eleven kan varmebehandle forskellige produkter efter gældende regler. Proteiner 1) Eleven kan arbejde med vegetabilske og animalske proteiners funktionalitet under salteprocessen, samt proteiners vandbindingsevne Farsvarer 1) Eleven kan planlægge og varetage produktionen i forbindelse med farsvareproduktion så som kogepølser i forskellige tarmprodukter. Valgfri specialefag: Teamwork og arbejdsplanlægning Driftsoptimering Teamwork og arbejdsplanlægning Driftsoptimering Valgfag Elevforudsætninger Indhold Læringsform Læringsrum Gennemført uddannelsen som industrislagter Du vil få mulighed for i form af enkeltmands- og gruppearbejde at få afprøvet de tidligere lærte behandlingsformer i en tarmafdeling. Med ansvar for udviklingen af dele af undervisningsmaterialet Læreroplæg / Gruppearbejde / Enkeltmandsarbejde Pølsemageri / Teorilokale med adgang til Pc er. 27

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Social - og sundhedshjælperuddannelsen. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Social - og sundhedshjælperuddannelsen Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen ved Social- og sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal undervisningsplan Uddannelsescentret i Roskilde Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet: Ungdomsuddannelsen og voksenuddannelsen Planen er gældende fra august 2007 Uddannelsescentret

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent

UDDANNELSESHÅNDBOG. ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent UDDANNELSESHÅNDBOG ANLÆGSGARTNER og anlægsgartnerassistent Rev. oktober 2008 Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri INDHOLD Elev oplysninger side 3 Praktikplads/er side 4 Forord side 5 1. Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Bager- Hovedforløb Bek. 1117 af 13. dec. 2000 Bekendtgørelsen om uddannelsen til bager, konditor og chokolade- og konfektureassistent.

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration 04-08-2011 Side 1 af 12 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger på Roskilde

Læs mere