Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet"

Transkript

1 Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.2/November 12 vandteknologi VandTek 2012 Messe i Odense Congress Center fra d november 3tips Vand i byer og byer i balance To projekter der skaber løsninger Photo: pressefoto markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet Flere tiltag i reguleringen på klima- og miljøområdet skal bl.a. sikre danskerne et bedre vandmiljø, forklarer Miljøminister Ida Auken.

2 2 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet udfordringer For få årtier siden var det utænkeligt, at man kunne bade i havnene i større danske byer. I dag springer byboere uden tøven i havnebassinet. Det kan de trygt gøre, for vandet er ikke længere en trussel mod sundheden. Vi anbefaler Helene Kring Jørgensen Vandchef, Energiforsyningen Køge. Vand skaber liv og danske arbejdspladser side 6: Rent vand Det kræver et ledelsesredskab, der sætter det hele i et logisk system, så vi kan styre drikkevandssikkerheden. I vandløb og åer er fiskene vendt tilbage. Laksen gyder igen, og rekordstore fisk tiltrækker sportsfiskere fra hele verden. Uden en utrættelig indsats for naturgenopretning og fokus på vandkvalitet, ville vi stadig kun kunne finde laks i køledisken og ikke i vores vandløb. Danmark har haft stor succes med en ambitiøs politik på vandområdet. Det er vi ikke kommet sovende til. Den danske miljøpolitik tog fart med vandmiljøplanerne i 1980 erne, og de har gjort en enorm forskel for vandmiljøet. Hovedårsagen til succesen er, at vi har udviklet effektive vand- og spildevandsforsyninger, og i takt med det er nogle af de førende virksomheder på vandområdet spiret frem på dansk jord. Danske virksomheder eksporterer pumper, ventiler og enzymer for mere end 14 milliarder kroner om året. Inden for EU s grænser er det kun i Italien, at vandteknologien tegner sig for en JP_okt2012.pdf større del af landets 07:40:31 samlede eksport. Danmark har derfor en styrkeposition på vandområdet, og det en styrkeposition, vi i den grad skal udvikle og gøre brug af. Eksportpotentialet er stadig enormt Selv med årtiers erfaring med 1 vandteknologiske løsninger i Danmark, har vi langt fra løst alle vores problemer på vandområdet. Landbrugsproduktionen medvirker stadig til forurening af vandmiljøet, og intensiv brug af pesticider truer grundvandet. Vi har kun set toppen af isbjerget, som desværre er vokset støt det sidste årti. Manglende tiltag i reguleringen på klima- og miljøområdet har medført, at miljøteknologiudviklingen i Danmark er stagneret med fare for at gå helt i stå. Og vi har tabt markedsandele i forhold til vores europæiske naboer, hvilket har betydet tab af arbejdspladser til andre lande. I mine øjne giver en ambitiøs Ida Auken Miljøminister. Danmark har haft stor succes med en ambitiøs politik på vandområdet. miljøpolitik med en markant satsning på vand og klimatilpasning flere fordele. Danskerne får et bedre vandmiljø, vi sikrer rent drikkevand i fremtiden, og vi kan blive bedre til at håndtere omskiftelige og ekstreme klimaforhold. Dertil kommer, at virksomheder, der arbejder med vandteknologi og klimatilpasning får et hjemmemarked for nye og mere miljørigtige produkter, så de igen kan komme foran deres konkurrenter og skabe flere arbejdspladser i Danmark. Vi skal have en skarp regulering herhjemme, men samtidig arbejde for en skrappere regulering på EUog globalt plan. Der er masser af markedspotentiale og gode eksportmuligheder i vandområdet, og vi kan roligt begynde med at optimere forholdene i vores egen baghave, for hvis løsninger virker der, så er eksportpotentialet til vækstøkonomier som Kina, Brasilien, Indien og andre lande absolut tilstede. Vi skaber succes for vores læsere! Vandteknologi 2. udgave, 2012 Direktør: Berna Kara Projektleder: Tobias Kondrup Layout & repro: Lii Treimann Tekster: Hans Henrik Rasmussen, Jens Kisker, Ida Auken, Niels Nielsen Distribueret med: Jyllands-Posten Mediaplanet kontaktinformation: Telefon: Web: Mediaplanet arbejder for at skabe nye kunder til vores annoncører ved at tilbyde vores læsere et redaktionelt indhold af høj kvalitet, der motiverer dem til at handle. C Vandbehandling vi klarer det hele Hvad enten det er vand til et kraftværk, et slagteri, et bryggeri eller til en opvaskemaskine, en kaffemaskine eller vand til privatboligen, så klarer BWT HOH A/S alle udfordringer på professionel vis. VALTOR INDUSTRI A/S Din ventilleverandør og så erklærer vi jer for ét vandselskab at være. M Y M Vi er specialister i alle vandbehandlingsprocesser så som omvendt osmose, ionbytning, blødgøring, afkalkning, EDI, dekarbonisering og desuden elektrolyse. Y Y Y K Som en del af den verdensomspændende BWT gruppe skifter vi nu navn fra HOH Water Technology A/S til BWT HOH A/S og vi skifter ligeledes logo for at tilpasse os BWT-gruppens identitet. Vi tilbyder stadig vores velkendte produkter og serviceydelser, men nu suppleret med BWT-gruppens velrenommerede kvalitetsprodukter. BEST WATER TECHNOLOGY Butterflyventiler Spadeventiler Kontraventiler Kugleventiler Sædeventiler Actuatorer Fusion og samarbejde er på dagsordenen i vandsektoren. Vi rådgiver gennem hele processen fra den centrale værdiansættelse til etablering af processer og forretningsgange. Kontakt Lynge Skovgaard på tlf eller Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited VALTOR INDUSTRI A/S. TLF VALTORINDUSTRI.DK

3 Products Solutions Services Energieffektive pakkeløsninger Kom og se produktnyhederne på vores stand, og lad os vise vores seneste succes projekt med Sandefjord Rensningsanlæg. Energieffektive elektromotorer IE1, IE2, IE3 Simogear Tandhjulsgear, fladgear og keglehjulsgear idrive Lönne frekvensomformer 2,2kW op til 3MW Mød os på VandTek 2012 Stand A1140 Keeps your macinery running! Tel: h. service:

4 4 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet inspiration Spørgsmål: Kan vi også fremover drikke vores vand direkte fra vandhanen? Svar: Vores drikkevand er rent, men allerede i dag forskes der i metoder, der skal sikre, at vi også fremover kan drikke vores vand direkte fra vandhanen. Dejligt rent vand fra vandhanen også i fremtiden erfaring Vi drikker det alle sammen hver dag, og vi giver det med selvfølgelighed til vores spædbørn. Vi danskere er vant til dejligt rent drikkevand fra vores vandhaner. Sådan bør det også være, men en gang i mellem går det galt. De seneste år har budt på flere eksempler på forurening af drikkevandet rundt omkring i landet. Generelt kan vi dog være ganske trygge ved at drikke vandet fra hanerne i Danmark, siger Hans-Jørgen Albrechtsen, professor, cand. scient., Ph.d. og Sektionsleder, Urban Water Engineering, DTU: Drikkevandskvaliteten er stadig sådan, at man trygt kan drikke det, og ofte er det også bedre end flaskevand. Der har været forskellige hændelser, men det er sjældent, og man er meget opmærksom og går hurtigt ud og advarer i tilfælde af en eventuel forurening. Sikkert vand med god smag I Danmark gør vandværkerne en daglig indsats for at rense vandet. Ifølge Hans- Jørgen Albrechtsen er der stor fokus på potentielle forureningskilder som pesticider, der kan forurene grundvandet. I de fleste tilfælde, hvor man måler forurening i grundvandet, vil man finde et andet sted at hente vandet, fortæller han og fortsætter: Men der skal også renses for naturligt forekommende stoffer, som vi ikke vil have i vores drikkevand. Det gælder blandt andet tungmetaller som mangan, jern og svovlbrinter, men ligeledes tungmetaller som nikkel og arsen. Endelig er der også vandets hårdhed, som bestemmes af kalkindholdet, og som varierer en del fra landsdel til landsdel. Hårdt vand er ikke farligt, men vi vil ikke så gerne have det, for det giver kalkpletter på fliserne og tilkalker vandkogeren. Vores vand skal være sikkert og smage godt. Profil: Hans-Jørgen Albrechtsen: Oprindelig cand. scient. i mikrobiel økologi fra Københavns Universitet. Har en Ph.d.- grad i grundvandsmikrobiologi og har været ansat på DTU siden Leder blandt andet Strategisk Forskningsrådsprojektet, SENSOWAQ, og har deltaget i en række internationale forskningsprojekter indenfor EU. Forskning i rensningsmetoder Drikkevandet har det godt, men der er stadig en del udfordringer med at sikre kvaliteten til de næste mange år fremover. Hans-Jørgen Albrechtsen fremhæver den teknologi, de danske vandværker renser vandet med, som er mere miljøvenlig sammenlignet med andre teknologier. Døgnet rundt fjerner vandværkerne de naturlige stoffer i vandet med mikroorganismer, man bruger næsten ingen kemikalier i Danmark. Det fungerer godt, men er baseret på en lang erfaring med det, og hvis det ikke fungerer, så har vi et problem. Vi ved ikke så meget om disse mikroorganismer, og derfor er vi i gang med et forskningsprojekt om, hvad det er for nogen typer, og om de kan fungere bedre. Måske kan der ske en overgang fra tradition til teknologi, hvor vi lærer at styre og måske kan optimere processerne. Hvis vi kan det, er der store perspektiver i teknikken, da den bruger meget lidt energi og få kemikalier. Hvis kan udvikle et koncept, kan vi måske eksportere det, forklarer Hans-Jørgen Albrechtsen og tilføjer, at der findes andre teknikker, der bruges i udlandet - blandt andet en membran-teknik. Problemet er dog, at den er meget energikrævende, men den giver mulighed for at lave drikkevand fra saltvand, og det kan være fint der, hvor man ikke har andre muligheder. Fokus på vandressourcerne De metoder, man bruger i dag, kan blive bedre, når det eksempelvis gælder varslingen af eventuel forurening. I dag tager man vandprøver med forholdsvis gamle metoder, hvor svaret er flere dage undervejs. Når det endelig foreligger, er vandet for længst drukket. Vandbranchen vil dog meget gerne have bedre kontrol og styring, og et af de projekter, vi er i gang med, handler om flere muligheder for systematiske målinger med sensorer rundt omkring i systemet. Dermed får man langt tidligere en advarsel om eventuel forurening og kan nå at advare om det, fortæller Hans-Jørgen Albrechtsen, men tilføjer, at vi som samfund bliver nødt til at overveje, om vi kan tillade os at bruge drikkevand til toiletskyl. Allerede i dag arbejdes der på løsninger med regnvandsopsamling og adskillelse af vandet både i eksisterende og nyt byggeri. Vi kan nemlig ikke blive ved at bruge løs af vores grundvand, særligt ikke i de store byer. jens kisker

5 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet 5 Rens regnvandsbassinerne Mange tilgroede og tilsandede regnvandsbassiner kan med fordel oprenses, så de igen virker optimalt. Regnvandsbassiner er en del af LAR-metoden (Lokal Afledning af Regnvand), hvor overskydende regnvand håndteres tæt ved kilden. Et regnvandsbassin kan være af forskellige typer og kan f.eks. tage form af en græsmark eller en sø, og det kan dermed også udformes, så det opfylder andre behov end at forsinke regnvand og aflaste kloakkerne. Det kan f.eks. være skabelsen af rekreative områder. Desværre er mange regnvandsbassiner blevet ignoreret i de senere år. De er sandet til og groet til, så de ikke virker efter hensigten. Stort potentiale Derfor ligger der et stort potentiale i at oprense regnvandsbassinerne, så de igen kan spille den tilsigtede rolle i klimatilpasningen, og for forsyningsselskaberne vil det således være en vej til at opfylde deres forpligtigelser i forhold til klimatilpasning. Oprensningen kræver dog en vis omtanke, idet der er nogle udfordringer forbundet med den som f.eks. håndteringen af forurenet jord. Hans Henrik Rasmussen rent drikkevand i fremtiden Vandværkerne i Danmark sørger dagligt for at vi har rent drikkevand. Forskning i rensningsmetoder skal sørge for, at det også er tilfældet fremover. Foto: Hans -Jørgen Albrechtsen DET KAN IKKE LADE SIG GØRE AT RENOVERER FALDSTAMMERNE, UDEN AT RIVE DE GAMLE NED! ELLER... Forsyningsselskabernes leverandør inden for... Håndtering og genanvendelse af spildevandsslam Oprensning af regnvandsbassiner og genanvendelse af sediment Opgravning af slammineraliseringsanlæg og genanvendelse af slammet Håndtering og genanvendelse af bioaske

6 6 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet inspiration Nyt ledelsessystem minimerer risikoen for vandforurening Spørgsmål: Hvordan undgår vi forurening af vores drikkevand? Svar: Der kan ikke gives nogen garantier, men med et effektivt ledelsesredskab kan risikoen minimeres. erfaring Maveproblemer, og det der er værre, på grund af forurenet drikkevand er frygtet af alle borgere og er ethvert vandværks mareridt. Derfor arbejder alle landets vandværker hele tiden på at øge sikkerheden og dermed forhåbentlig undgå den ubehagelige oplevelse. Hos Energiforsyningen Køge har vandchef Helene Kring Jørgensen siden sommeren haft travlt med at implementere det nye ledelsessystem DDS (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed), som er en del af deres plan for at øge drikkevandssikkerheden. Vi er jo en fødevareproducerende virksomhed, der producere vand. Derfor har vi behov for at være professionelle og kunne dokumentere vores processer og arbejdsgange. Det kræver et ledelsesredskab, der sætter det hele i et logisk system, så vi kan styre drikkevandssikkerheden. DDS passer godt, da det kan indarbejdes i vores eksisterende ledelsessystem, forklarer hun. Signal til kunderne Køge var for et par år siden landskendt for et par sager om forurenet drikkevand, hvor årsagerne dog ikke helt kunne fastslås, men Helene Kring Jørgensen siger, at det selvfølgelig spiller ind, Energiforsyningen Køge er blevet kendt, også af deres DDS Helene Kring Jørgensen Vandchef, Energiforsyningen Køge. DDS-planer fokuserer på de væsentligste risici indenfor vandforsyningens fire hovedområder: Indvinding Vandbehandling Distribution Forbrugernes installationer Hvert led i vandforsyningssystemet bliver vurderet i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det vil være for forbrugerne, og hvordan problemerne kan forebygges. Ledelsessystemet er et middel til at nå det mål, der hedder rent egne kunder, og derfor vil de gerne fortælle, at de sætter forsyningssikkerheden højt, og hvordan de opnår det. Hun understreger, at de selvfølgelig ville have indført systemet, selvom de ikke havde oplevet de to episoder. Hysterisk sikkerhed i alle led Med det ny ledelsessystem skal alle ansatte, men også alle eksterne samarbejdspartnere vide, hvad det vil sige at arbejde på et vandværk. Det betyder, at man er næsten hysterisk omkring sikkerheden i drikkevand med sikkerhed i leveringen. Opbygningen af et ledelsessystem handler mest om at identificere og skitsere den praksis, som organisationen har, og med det som udgangspunkt benytte ledelsessystemets systematik til at identificere eventuelle mangler og risici i organisationens praksis. Opsamlingen og skematisering af viden skal sikre, at kvalitetssikringen også bibeholdes fremover. For eksempel ved at katalogerne findes let tilgængeligt på vandværkernes interne it-systemer. rent drikkevand Implementering af et nyt ledelsessystem og ekstern rådgivning har øget sikkerheden for rent drikkevand hos Energiforsyning Køge. foto: pressefoto alle funktioner. Alle skal vide, hvorfor de gør, som de gør. Det gælder også, når vi bruger håndværkere, som fremover skal skrive under på, at de har forstået, hvilke processer og materialer, vi bruger, fortæller Helene Kring Jørgensen og tilføjer, at der er rigtig mange faktorer, der kan påvirke vandforsyningen i form af eksempelvis de mange procedurer og risici for ledningsbrud under jorden. Kvalitetssikring fremover Helene Kring Jørgensen fortæller, at alle medarbejdere siden sommer har deltaget i workshops, som foregår rundt omkring i alle leddene i vandforsyningen: Her gennemgås og tjekkes alt, hvad vi gør og ikke gør. Hermed identificeres eventuelle mangler og risici. Det hele skematiseres logisk og samles med hjælp fra en ekstern rådgiver i et katalog. Det hele er del vores certificering, som vi gerne skulle have klar efter jul. Det øger vores kvalitetssikring fremover, men man skal huske, at i et system som vores kan vi ikke give nogen garantier, men vi kan minimere risikoen så meget som muligt. Jens kisker 3-i-1 løsning styrer vandværket Det er et uhyre enkelt og velfungerende system, siger driftsleder Henning Andersen fra Faxe Forsyning efter at have fået implementeret et nyt styresystem på vandværkerne i Haslev. Systemet er en såkaldt 3-i-1 model, der betyder, at såvel kontrollen over indvinding, udpumpning og filter er samlet i den. Dermed behøver vandværket ikke at have fat i tre forskellige fabrikater, og da systemet derudover er udgjort af standardkomponenter, som man også finder i bilindustrien og i de fleste industrivirksomheder herhjemme, er vandværket heller ikke bundet til bestemte leverandører, men kan frit vælge alt efter, hvad der er mest fordelagtigt. Enkeltheden er et plus Henning Andersen fortæller desuden, at systemet er meget brugervenligt. Enkeltheden i systemet er et absolut plus. Der er langt færre ledninger end det, vi er vant til, og det gør det meget nemmere at fejlsøge, ligesom fejlmulighederne bliver færre, siger han. Betjeningen foregår således via en operatørskærm, der er sat sammen af grafiske menuer, som betyder, at det ikke kræver særlig teknisk uddannelse at styre systemet. Brugervenligheden er derudover understreget af, at det er muligt at styre systemet fra en hjemme-pc eller fra en smartphone, og dermed kan man holde et vågent øje med systemet uanset, hvor man befinder sig. I tilfælde af problemer vil man altså have adgang til alt nødvendig info med det samme, og man vil derfor kunne træffe en beslutning f.eks. med hensyn til, om et problem kræver, at man handler med det samme, eller om det kan vente til næste dag. Lampe husker på eftersyn De kommunale krav til vandværker omkring rapportering er også indarbejdet i systemet i form af en indbygget rapporteringsfunktion, hvor man blot ved et tryk på en knap kan få udskrevet de rapporter, der skal indleveres. Endelig er der også tænkt på vedligeholdelsen. Ligesom på en bil er der forskellige komponenter, der af og til trænger til et eftersyn og måske skal justeres lidt eller have lidt olie, og i de tilfælde er der simpelthen en lampe, der lyser og dermed varsler, at det er tid til et servicetjek. Hans Henrik Rasmussen

7 BLUE CONTROL DEN KOMPLETTE VANDVÆRKSSTYRING BLUE CONTROL Vandværksstyring til GIS til vandselskaber Brugervenlige G/DANDAS og G/DANVAND brancheløsninger Mobile løsninger til registrering og indrapportering fra medarbejdere og borgere Indvending Filter program Udpumpning Systemet er brugervenligt og kan håndteres lokalt på vandværket og via en Internet opkobling. Vi du vide mere, så kontakt os eller besøg os på VandTek stand 1234 TLF Læs mere på Bedre proces Bedre vandkvalitet NIRAS hjælper i hele forløbet. Vi udarbejder og implementerer procedurer og planer, gennemfører sårbarheds- og risikovurderinger og forbereder jer til en endelig certificering. DDS certificering bliver virkeligheden for mange forsyninger Processen kan tvinges igennem, men det skaber som regel meget lidt værdi. Snarere bureaukrati. I NIRAS hjælper vi til at gøre processen enkel og baseret på forsyningens hverdag, og vi har stor erfaring med at få forsyningen hel igennem forløbet. Vi har hjulpet mange vandforsyninger hvorfor ikke også jeres? NIRAS A/S

8 A B " studs F 2 EMNE Evak. standrør DN100 DESMI DESMI Danmark A/S Projektafdeling Hestehaven 61, DK-5260 Odense S Tlf : Fax: KMA Tegn. nr.: Eco Rev.: 2 DESMI 2010 ALL RIGHTS RESERVED A B 8 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet nyheder VAND et nyt dansk eksporteventyr 1Tip vandtek 2012 Eksport, vandplaner og politik er i fokus, når hele den danske vandbranche mødes på fagmessen VandTek i Odense. Særligt Kina er i kikkert for en branche, der satser på at gøre vand til Danmarks næste vindeventyr. Med en årlig omsætning på 2790 mia. kroner på verdensplan er vandmarkedet 4-6 gange større end vindsektoren. Og det er det potentiale, som den danske vandbranche nu retter søgelyset mod. Derfor er vækst og eksport øverst på programmet, når branchen mødes på VandTek, der finder sted november i Odense Congress Center. Udover vækstkonferencer dyster studerende fra landets universiteter i konkurrencen: Hvordan kan dansk vandteknologi blive den næste eksportsucces i Kina? - Vand kan blive Danmarks nye vindeventyr i Kina. Derfor er det helt oplagt, at vi har det gigantiske kinesiske marked i kikkerten både for de studerende og for branchen som helhed. Her venter masser af udfordringer og muligheder, og nøglen til succes bliver evnen til at udbygge Kinas nuværende vandforsyninger og samarbejde med kinesiske studerende, udtaler Kristian Friis, fagchef ved DANVA. Med udgangspunkt i udstillernes produkter, teknologier og service skal de studerende inden for 24 timer finde frem til de bedste bud på en forretningsplan samt teknologitilpasning til at øge eksporten til Kina. Bedste hold kåres på messen og vinder en studietur til Kina. Læs mere om konkurrencen på vandtek.dk Verdensnyheder og vandplaner Messens nyhedskatalog Vandmærket vidner også om en branche fyldte med innovation og udviklingsvilje. I alt 28 verdensnyheder er med på messen, hvor de besøgende får mulighed for både at se, røre og spørge. Over 160 udstillere er repræsenteret på VandTek, der udover at bugne af nyheder også byder på et omfattende konferenceprogram. Temaet Fra vandplaner til virkelighed er gennemgående på både konferencerne og messens temaområde. Her opbygges et 300 kvadratmeter stort areal med vådområde, landskab og by - med daglige demonstrationer og mange spændende events fra branchens aktører. - Det er utroligt vigtigt, at man tænker hele vandkredsløbet sammen, når konkrete projekter skal føres ud i livet. Med klimaforandringerne vil vi se ændringer i vandkredsløbet, såsom mere voldsom regn og dermed udvaskning af næringsstoffer til vores vandløb, søer, fjorde og havet. Der skal flere tiltag til, for at vi kan opnå en bedre vandkvalitet. Herunder kommer etableringen af vådområder, som skal være med til at Kristian Friis Fagchef ved DANVA. omsætte næringsstofferne og dermed mindske belastningen af vandmiljøet, fortæller faglig konsulent på VandTek s temaområde Gyrite Brandt. Ministerbesøg og mini-topmøde Miljøminister Ida Auken vil også besøge VandTek og møde branchens repræsentanter. Her vil hun også runde et politisk mini- topmøde, der finder sted på messen med deltagelse fra vandselskaberne, kommunerne, Christiansborg og branchens medlemmer. Her skal man drøfte de kommende opgaver og udfordringer omkring realiseringen af vandplanerne. - Det er positivt, at det igen lykkedes at stable VandTek-messen på benene med en samlet branche og derved skabe et fælles fyrtårn med fokus på vand og afløb. Det er ligeledes positivt, at vi oplever så mange godkendte nyheder ikke mindst de flotte antal af verdensnyheder. Vi glæder os over den store opbakning, interesse og engagement, der er til messen, der byder på både politisk mini-topmøde, vandplaner og et stærkt konferenceprogram, fortæller Vand- Tek s projektansvarlige Vibeke Birk, MCH Priser for millioner I forbindelse med VandTek 2012 uddeles der flere priser. Blandt andet kåres vinderen af G.O. Andrups Grundvandspris. Ligeledes SSTT No-Dig Miljøpris, DANVAs Energipris, og VTUF (Vandsektorens teknologiudviklings fond) uddelinger bevillinger for 20 mio. kroner.... JO! SELVFØLGELIG KAN DET LADE SIG GØRE! NYE FALDSTAMMER UDEN UDSKIFTNING I mange ejendomme bygget før 1980 begynder afløbssystemerne at synge på sidste vers. Men faldstammeudskiftning med måneders byggerod, ubeboelige lejligheder og store omkostninger er ikke noget, man drømmer om. Proline udviklede 1994 en anden mere innovativ måde at bygge nye afløbsrør og faldstammer. Det er omkostningseffektivt, og det kræver minimale indgreb i ejendomen. Det allervigtigste er, at alle kan blive boende i de to dage, det normalt tager at renovere en lejlighed. Vi tilbyder med den patenterede Proline metode en sikker relining af afløbssystemer for regnog spildevand til husejere, som prioriterer hurtighed, bekvemmelighed, kvalitet og økonomi. PROLINE METODEN SÅDAN UDFØRES DET, TRIN FOR TRIN: Spildevand - Evakuering Løsning til optimering af en sikker drift! DESMI EVAK-unit Evakueringssystem for tørt opstillet spildevandspumpestation, for forsyninger der vil: Styretavle 1. INFORMATION 2. RENSNING 3. INSPEKTION Minimere udkald til pumpestationer Sikre bedre arbejdsmiljø, da der ikke er kontakt med spildevand ved ansugning Optimere på driften generelt Vakuumenhed Standrør 4. STØBNING AF NYE RØR 5. KONTROL 6. AFLEVERING Display af data Nysgerrig efter mere info om Proline og vores metode? Scan QR koden! Psst... Ingen smartphone? Intet problem! Vi kan træffes på stand C3148 på VandTek Messen. PROVEN TECHNOLOGY /

9 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet 9 besøg messen i odense VandTek 12 sætter i dagene november fokus på vandsektorens eksport- og vækst potentiale. Særligt Kina er i kikkerten fortæller Kristian Friis, fagchef hos Danva. Foto: pressefoto Mød udstillere inden for: Grundvand og grundvandsbeskyttelse Vandindvinding Vand- og spildevandsbehandling Vanddistribution og kloakker Overvågning, kontrol og styring Service Forskning og uddannelse Mere end 160 udstillere står klar til at give dig og dine kolleger inspiration samt vise nyheder og løsninger. VandTek er åben for alle interesserede. Print dit gratis adgangskort på vandtek.dk Oplev blandt andet: 20. november Politisk konference: Klimatilpasning og virkeliggørelse af vandplaner Arrangør: Kommunernes Landsforening og DANVA november Dansk Vand Konference: Vand, spildevand, management Arrangør: DANVA 21. november Vandsektoren i vækst Arrangør: Danish Water Forum 22. november Inspiration til et bedre arbejdsmiljø Arrangør: Spildevandsteknisk Forening 22. november Fokus på miljø, udbud og kvalitet Arrangør: SSTT, Dansk Byggeri Rørtekniksektionen og DANVA Se alle konferencer og få et overblik over de mange events i det online konferenceprogram.! Læs mere på vandtek.dk Fakta om VandTek: Det er anden gang, at VandTek-messen finder sted. Første gang var i VandTek 2012 er skabt i fællesskab med MCH Messecenter Herning og DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), Dansk Miljøteknologi, SSTT (Scandinavien Society For Trenchless Technology), FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark), STF (Spildevandteknisk Forening) og Dansk Byggeri Rørtekniksektionen, KL Kommunernes Landsforening og som konferencearrangør Danish Water Forum. Sådan sparer du på vandet I køkkenet Når vandhanen er tændt, bruger du 12 l vand hvert minut. Undgå derfor rindende vand, når du arbejder i køkkenet. Brug opvaskebalje, skyl dine grøntsager i en skål, skræl kartofler i en balje og skyl det først igennem, når du er færdig. På badeværelset Sørg for, at du har sparebruser, eller montér en spareindsats på din bruser. Den koster kun ca. 100 kr. og reducerer vandmængden med 25 pct. Det svarer til, at du på 5 min. badning sparer 15 l vand. Luk også altid for vandet, når du børster tænder. Ved tøjvask Til en vask bruger du i gennemsnit 55 l vand, så fyld vaskemaskinen helt op, hver gang du vasker. Vask uden forvask, på et kort program og ved lavest mulige temperatur. Det meste tøj kan vaskes rent ved 30 grader. I haven Brug vandkande i stedet for slange. Vand om aftenen, hvor der fordamper mindre, og så kan du også vande haven med vand opsamlet i en regnvandstønde du kan bruge det til alt, undtagen til at vande grøntsager der skal spises rå. Hans henrik rasmussen -hvem sagde klimaændringer? Alle taler om det - og nu gør vi noget Alle ved taler det... om det - og nu gør vi noget ved det... Klimaændringer er skyld i nedbørsmængder, Klimaændringer vi ikke er skyld har set i nedbørsmængder, og mange vi ikke afl øbsledninger har set tidligere, ikke og mange dimensioneret afløbsledninger til disse er vold- ikke tidligeresomme dimensioneret regnskyl. til disse voldsomme regnskyl. Med Munck s Maxi Pipe-System kan dimensionerne Med Munck s Maxi på afl Pipe-System øbsledninger forøges kan dimensionerne i hidtil uset omfang. på afløbsledninger en forøges eksisterende i hidtil uset Ø250mm omfang. F.eks. kan burstes/rørsprænges F.eks. kan en eksisterende uden jordfortrængning burstes/rørsprænges til ny Ø800mm. uden jordfor- Ø250mm trængning til ny Ø800mm. NO-DIG afdelingen RENOFORM har NO-DIG stor erfaring afdelingen i rørsprængning RENOFORM af såvel har afl stor øbs- erfaring som vandledninger. i rørsprængning af såvel afløbs- som vandledninger. Kontakt os og hør mere: Peter Marxen, tel Hans Peter Jørgensen, tel Mød os på VandTek, stand 3020 UV TEKNOLOGI DRIKKEVAND - SPILDEVAND - INDUSTRI INSTALLATIONER WORLDWIDE - ÖNORM/DVGW VALIDERING sevænget 4. DK-5260 Odense S. Tlf Fax WW.ULTRAAQUA.COM

10 10 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet nyheder 2Tip besparelser Nye faldstammer på den smarte måde Utætte faldstammer er som regel ikke et problem, der kan løses uden store gener for ejendommens beboere, men en ny metode, importeret fra Sverige, kan klare udskiftningen langt lettere. Med Relining-metode går man anderledes til værks. I stedet for at udskifte den gamle faldstamme, støber man en ny af polyesterbaseret plast inden i den gamle. Dermed undgår man de typiske gener, hvor folk skal fraflytte deres lejligheder og ikke kan anvende deres afløb i flere uger. Vi taler om millioner af liter sparet spildevand Spørgsmål: Hvad kan Kolding Spildevands nye computersystem bl.a. sikre? Svar: At der ikke ledes urenset spildevand ud i Kolding Fjord og at man samtidig sparer millioner i anlægsinvesteringer. Per Holm Direktør, Kolding Spildevand. Hos Kolding Spildevand har man som et af de første spildevandsselskaber i Danmark implementeret et styresystem, der tillader en meget detaljeret kontrol af hele kommunens rørsystem. Direktør Per Holm forklarer, at man kan se systemet som bestående af to dele. Den første, som de fleste spildevandsselskaber i Danmark anvender, består af at man digitaliserer kloaksystemet. Det digitale system kan man dernæst bruge til at simulere forskellige regnskyl, og på baggrund af den viden kan man styre sine investeringer i f.eks. etablering af bassiner eller udskiftning af rør. Men vi er så gået skridtet videre, siger Per Holm. Vi ved, at når det regner, så regner det ikke lige kraftigt i alle dele af byen. Et eller andet sted hører regnen op eller aftager i intensitet, mens den et andet sted tiltager, og på baggrund af den viden har vi fået udviklet et styresystem, der kan sikre, at vi udnytter den kapacitet, vi allerede har i rørene og i vores eksisterende bassiner. Testet i praksis Vi har et fuldstændigt digitalt overblik. Gennem vores computerbassiner kan vi se, hvor vi skal lukke op for spjæld, så vi styrer vandet hen, hvor der er plads til det, og på den måde Tips Hos Kolding Spildevand har 1 man efter implementeringen af det nye computersystem til styring af dets rørsystem konstateret en reduktion på overløb til naturen på mellem 20 og 35 procent. sparer vi mange mio. kr. i anlægsinvesteringer, og vi sparer miljøet for store belastninger med spildevand, fordi vi holder det inde i systemet i stedet for at kloakkerne flyder over og det ender i fjorden eller i åer, forklarer Per Holm. Systemet var fuldt implementeret i sommeren 2011, og Per Holm fortæller, at de allerede har set dets fordele i praksis. I sommer havde vi det, pressen har døbt en monsterregn, men vi fik ingen problemer. Og vi kunne se i vores computersystem, nøjagtig hvordan vi havde udnyttet vores rørsystem, og hvor regnen var faldet, og vi kunne se, hvor meget vi havde sparet miljøet Kommunen har sparet omkring kubikmeter bas- 2 sinvolumen, som ikke skal bygges, fordi det nye system formår at sikre, at den eksisterende kapacitet udnyttes optimalt, og det har sparet kommunen for mellem 10 og 15 mio. kr. i anlægsinvesteringer. Det er endda en besparelse, der kommer oveni de årlige driftsbesparelser, hvilke alene sikrer, at tilbagebetalingstiden på systemet er omkring 2,5 år. Direktør for Kolding Spildevand, Per Holm, fortæller, at der 3 også er nye initiativer planlagt, som skal høste endnu flere fordele ved det nye system. I tørvejsperioder, hvor rørsystemet ikke er maksimalt udnyttet, vil man inden for få år kunne gemme spildevandet til et tidspunkt, f.eks. om natten, hvor elprisen på at få det renset er lavest. Kolding Spildevand bruger omkring 10 mio. kwh om året, så blot 4 en lille besparelse på elprisen vil kunne betyde væsentlige økonomiske fordele. spar millioner. Et digitalt kloaksystem bringer overblik og giver både besparelser på anlægsomkostninger og i miljøet. foto: pressefoto for. Og der taler vi altså om millioner af liter spildevand, som Kolding fjord og de å-systemer, der ender i Vadehavet, blev sparet for. Så det har givet rigtig god mening. Godt miljø straffes Per Holm har således kun én anke i forhold til det nye system, og det er, at staten ikke belønner dets miljømæssige fordele, men tværtimod straffer dem. Alle vandselskaber i Danmark betaler i henhold til Betalingsloven en statslig spildevandsafgift alt efter, hvor meget kilogram stof, kvælstof mm., der sendes ud i miljøet fra renseanlægget. Men når kloakkerne flyder over, og spildevandet dermed går uden om renseanlægget og ender i fjorde og åer, betaler man ingenting, forklarer Per Holm og fortsætter: Vores system gør det netop muligt at hindre de tilfælde, hvor systemet bliver overbelastet, og gemme spildevandet til, rørsystemet er mindre belastet, og så rense det, inden det ryger ud i naturen og det bliver vi jo så straffet økonomisk for. Så jeg håber, man når Betalingsloven skal revideres, vil tage højde for ikke at straffe forsyningsvirksomheder, der laver den slags tiltag, som jo er gavnlige for miljøet. Vi burde snarere præmieres. Hans Henrik Rasmussen Stærkt plastmateriale Processen starter med at den gamle faldstamme renses helt ind til støbejernet, så plastmaterialet kan hæfte ordentligt. Det tager 1-2 timer, hvorefter støbningen af det nye plastrør kan påbegyndes. Støbningen sker af tre gange for at opnå en godstykkelse på 3-5 mm i det nye rør, og plasten er styrenfri og forstærket med knust glas, så rørene bliver meget stærke og har en dokumenteret levetid på mindst 50 år. Støbningen foretages igennem grenrørene til faldstammen, som også bliver relinet, og den foregår ved, at en slange med en sprøjtedyse og et kamera monteret i spidsen sænkes ned til etagen nedenunder. Motoren startes, og sprøjtedysen fordeler så plastmaterialet, mens slangen langsomt trækkes opad. Udbredt i Norden Støbningen af det indvendige plastrør tager omkring 6-10 mm af rørets indvendige diameter, men hvorimod en almindelig faldstamme ofte er væsentligt indsnævret af for eksempel kalk- eller fedtaflejringer, er det til gengæld ikke et problem for den indvendige type, da plastmaterialet giver en helt glat inderside, som er meget lidt modtageligt for belægninger. Relining-metoden er da også blevet mere og mere udbredt. Den er indtil videre anvendt på mere end lejligheder i Norden, særligt i Sverige, Norge og Finland, og den er også anvendt i resten af Europa, særligt Spanien og Island, mens både Holland og Tyskland er på vej. Hans Henrik Rasmussen

11 Service Value Responsibility Vi arbejder for fremtidens vand Foto: Krüger Stafetten rundt om Christiansborg Krüger har i mere end 100 år lavet innovative løsninger, der holder vand Procesvand og genbrug af vand Drikkevand og jordforurening Afløbsteknik og spildevand Slam og restprodukter Mød os på stand C 3110 på VandTek messen d november Derfor hjælper vi industrier og forsyninger med at Sikre rent drikkevand og over holde tekniske krav til procesvand Genbruge vand og genvinde råstoffer Bruge mindre energi og beskytte klimaet Begrænse oversvømmelser og sikre rent badevand Og vi gør det både i Danmark og internationalt Læs mere på

12 12 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet nyheder To projekter skal få styr på vandet 3Tip projekter innovation Spørgsmål: Hvad er formålet med projekterne Vand i Byer og Byer i Vandbalance? Svar: At skabe nye, innovative løsninger med hensyn til vand og klimatilpasning Ulrik Hindsberger Chef for Rørcentret, Teknologisk Institut. Ulrik Hindsberger er chef for Rørcentret ved Teknologisk Institut, og han fortæller om to store projekter omkring vand og klimatilpasning, som instituttet er med i. Det første er Vand i Byer. Projektet startede 1. januar 2010 og målet var at se på klimatilpasning og vand, og det må man sige, at det har været meget relevant, særligt i forhold til de kraftige skybrud, der har været. Formålet er at bringe alle de aktører, der arbejder med klimatilpasning og vand tættere sammen. Vi taler her om kommuner, vandselskaber, vidensinstitutioner som os selv og universiteterne, rådgivende firmaer, arkitektfirmaer, producenter af løsninger både traditionelle og nye og endelig de entreprenører, som skal udføre dem. De forskellige par- innovationsprojekt To nye vandprojekter skal skabe nye, innovative løsninger og bringe aktører tættere sammen. foto: pressefoto ter skal lære hinandens problemer at kende. Vi startede med 70 parter, og i dag er vi oppe på 130, så på den front er det en succes, siger han. Vejbede og Byer i Vandbalance Et af innovationsprojekterne under Byer i Vandbalance er etableringen af vejbede som middel til at opsamle og rense regnvand f.eks. ved skybrud. Formålet med etablering af vejbede i Vejle, Brøndby og København er at afprøve, demonstrere og dokumentere muligheden for håndtering af vejvand ved etablering af faskiner/ vejbede for nedsivning af vejvand fra villaveje. Vejbedene opbygges med et filtermuldlag som skal filtrere og rense vejvandet. Vejbedene skal blandt andet rense for tungmetaller og olierester i vejvandet. Den underliggende faskine etableres med plastkassetter, og den skal virke som volumen og muliggøre nedsivning af vandet efter, at vandet har passeret filtermuldlaget. Vejbedene får en bredde på to meter. Længden af bedene kan varieres efter forholdene, men er typisk på 4-10 meter. Vejbedene kan også virke som trafikdæmpende foranstaltning, og de kan således tjene flere formål end klimatilpasning alene. Løsninger til resten af verden Ulrik Hindsberger fortæller, at der lige nu er gang i 13 forskellige innovationsprojekter under Vand i Byer. Der er blandt andet et, der handler om risiko i vandforsyningen og et om lokal afledning af regnvand, såkaldt LAR, og vi skal så se på resultaterne af de forsøgsprojekter og forhåbentlig er de med til at komme med løsningsforslag til problemerne, siger han og tilføjer, at et vigtigt element desuden er, at eksportere de bedste af løsninger til udlandet, når de er klar til det: Vi vil gerne øve os på hjemmebane, men vi kan allerede nu se, at nogle af projekterne har potentiale til at også at kunne blive eksporteret til resten af verden. Så vi finder forhåbentlig nogle gode løsninger herhjemme, og så skal de derefter altså ud til resten af verden. Vejbede renser og opsamler Det andet projekt er nært forbundet med Vand i Byer og er døbt Byer i Vandbalance. Det startede 1. januar 2011 og kører ligesom Vand i Byer til udgangen af Her er 15 parter gået sammen om at opstille nogle forsøgsanlæg fire steder i Danmark, fortæller Ulrik Hindsberger. Det ene hovedtema er vejvand. Hvis det kan opsamles og renses på en smart måde, kan kommuner slippe for meget arbejde. I København og Brøndby etablerer man vejbede, som både kan håndtere og rense vandet, og mange kommuner venter spændt på at se, om det virker, for virker det, så vil man nok se vejbede skyde op mange steder i DK. Et andet fokus er at udvikle optimerede nedsivningsanlæg til regnvand bl.a. ved af bearbejde jorden omkring nedsivningsanlægget, og endelig ser projektet også på, om man kan samle regnvandet op og så om sommeren sende det ud i de vandløb omkring de store byer, der ellers tørrer ud. Hans Henrik Rasmussen En alarm til vores drikkevand Spectro::lyser tager vandets fingeraftryk og dermed kan den give et forvarsel om ændringer f.eks. ved forurening. Spectro::lyser er et instrument, der kan måle absorptionspektret i vand, og den bruges af drikkevandsfirmaer verden over til at sikre, at vandet ikke er blevet forurenet eller lignende. Spectro::lyser tager simpelthen et fingeraftryk af vandet, og i det øjeblik, at det fingeraftryk ændrer sig, ved man, at der er noget, som skal undersøges nærmere. I USA anvender man således også instrumentet til at sikre mod terrorisme i form af forgiftning af drikkevandet. Sikring af containerskibe Brugen af Spectro::lyser kom til Danmark for omtrent halvandet år siden, og udover drikkevandsanalyse forskes der herhjemme i at bruge Spectro::lyser til at analysere ballastvandet fra containerskibe, der kan skabe miljømæssige problemer, når det lukkes ud langt fra der, hvor det er blevet indhentet. Hans Henrik Rasmussen S:CAN Spectrometer - effektiv måling af vandkvaliet Mål COD, turbiditet, nitrat eller tag et fingeraftryk af dit vand for at se, om det ændrer sig. Aquasense Tlf

13 Nytænkning for fremtiden Vand i byer og Byer i vandbalance sammen søger vi innovative løsninger Per Aarsleff A/S arbejder allerede i dag med at udvikle fremtidens vandteknologier. For os betyder udvikling og nytænkning nemlig vækst og velfærd til gavn for os alle. Fremtiden starter i dag. Derfor investerer vi betydelige ressourcer i egne udviklingsprojekter og -afdelinger. Og derfor deltager vi i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og kollegaer aktivt i en række forsknings-og udviklingsprojekter med fokus på vandteknologier.

14 14 denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet professionelt Indblik Vand må ikke give mavekneb Man skal ikke rejse meget rundt i verden for at kunne konstatere, at det danske drikkevand er af høj kvalitet. Når det er sagt, viden så kommer vi ikke uden om, at vi af og til desværre ser tilfælde af forurening af drikkevandet, som har vist sig ganske generende og alvorlige. Fx drikkevandsforureningen i 2009 i Tune på Sjælland, som resulterede i flere langvarige og alvorlige sygdomstilfælde. Året efter var den gal i Køge og i 2011 i København og på Fyn. Naturstyrelsen og Sundhedsstyrelsen dokumenterede i 2011, at der hvert år er sundhedsskadelige bakterier i vandet i ca. tre procent af vandforsyningerne. Forureningen kan ske i forbindelse med ændringer og vedligeholdelsesarbejder eller indsivende regnvand fx i forbindelse med de skybrud, som vi i de senere år har set bliver hyppigere og kraftigere. Årsagerne til forureningerne er altså forskellige, og derfor må vi finde løsningerne ved at sammenkoble alle de faktorer, som påvirker kvaliteten. Og det hjælper meget på det generelle billede, hvis vi først og fremmest tager afsæt i at sikre en kontrol helt i top. Det er en vigtig forudsætning for at undgå spredning af forureninger af drikkevandet, og politiske initiativer, som skærper krav til vandværkerne om kontrol af drikkevandskvaliteten, bør hilses velkommen. Og der er netop sådanne krav på vej. De nye krav, som nu er sendt i høring, betyder, at vandforsyninger, der leverer til et stort antal aftagere, skal opfylde strengere krav end de mindre vandforsyninger. Det er samtidigt et mål, at de nye regler vil åbne mulighed for at gribe hurtigere og mere præcist ind over for de forureninger, som vi næppe helt undgår. Det vil i al fald kræve noget af os alle. Danskerne har nok et billede af sig selv som lidt mere miljøbevidste og lidt grønnere end verden udenfor. Virkelig- Niels Nielsen, Branchedirektør i Danske Anlægsentreprenører leret bekæmper ukrudt og mos med giftige og miljøskadelige midler. Det kan betyde en trussel mod det gode danske drikkevand. I en anden lige så alvorlig boldgade finder vi de forventede klimapåvirkninger, som kan blive en alvorlig udfordring for drikkevandet. Den udfordring bliver ikke mindre af, at der i mange lavtliggende områder vil være en betydelig forøget risiko for oversvømmelser, fordi vi får generelle stigninger i havspejlet, hvis betydning forstærkes af kraftigere vindpåvirkninger. De meget kraftige skybrud, som vi allerede har set flere af de senere år, indebærer ligesom havstigningerne en potentiel risiko for forurening af vandboringerne, hvis man ikke forebygger effektivt. Der er næppe en enkel vej til effektiv beskyttelse af vandboringerne og vandressourcerne mod forurening som følge af klimapåvirkningerne. Det gode råd vil være at vælge den løsning eller kombination af løsninger, der skaber det Fakta Der er sundhedsskadelige bakterier i vandet i ca. tre procent af vandforsyningerne Et bredt politisk forlig stiller krav til vandværkerne om faste rutiner for kontrol af drikkevandskvaliteten Ved en stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse har Miljøstyrelsen afsløret, at mange danskere køber sprøjtemidler i grænsebutikkerne, som er ulovlige i Danmark Miljøstyrelsens opgørelse af salg af pesticider til brug i private haver viser, at mængden af solgte pesticider næsten er fordoblet heden er bare, at mange husejere er flittige kunder ved skranken, hvor man kan købe midler til at bekæmpe ukrudt i haven og med den lette løsning fjerne græsplænens bløde mostæppe. Men den lette løsning udgør en trussel mod grundvandet og vores drikkevand. Det forhold skal man huske på, når boligejerne fra mange sider opfordres til på gør-det-selv-basis at kaste sig ud i indretninger for lokal afledning af regnvand (LAR). Det kræver ikke autorisation at etablere nedsivningsanlæg for regnvand i form af faskiner, hvis det ikke fordrer anlæg af nye spildevandsledninger eller indgreb i eksisterende spildevandsledninger. Men det kan bestemt på flere måder være problematisk, at fagmanden ikke kommer ind over. Det mindste problem kan være, at faskinen ikke virker efter hensigten eller er underdimensioneret. Selvom det er træls nok. Man skal også sikre sig, at udgravninger ikke går ud over stabiliteten af bygninger på egen eller naboens grund. Det vil de fleste nok også gerne undgå. Men det værste problem er faktisk, at man risikerer en øget forureningsbelastning på grundvandet, fordi man øger nedsivningen fra haverne, hvor boligejerne så flittigt og ukontrolbedste resultat i det aktuelle landområde, og løsningsmulighederne kan være alt fra udbygning og forbedring af traditionelle afløbssystemer til nedsivning eller udnyttelse af moderne teknologi til forebyggelse baseret på avancerede måle- og beregningsmodeller. Overordnet skal vi også tænke udformningen og planlægningen af vores byer ind i løsninger. Der er mange eksempler på, at netop byerne kan komme til at bidrage som et robust værn mod klimaudformningerne. I byområderne vil det i høj grad dreje sig om udbygning af traditionelle afløbssystemer, men det kan også være mere kreative løsninger som at sænke niveauet for en P-plads, så den ved ekstremnedbør kan fungere som reservoir og gemme regnvandet til der er plads i afløbssystemet. Det er næsten paradoksalt, at kommunerne ikke er helt fremme i skoene med klimatilpasningsplanerne, når der er behov for at tænke i kombinationer af løsninger og for at lade kreativiteten råde. fra 2010 til 2011, men der er et lille fald i kategorien for de mest belastende Mosmidler hører ikke til de mest belastende, men klart den største enkeltfaktor blandt pesticider solgt til private og salget steg fra 28,6 tons aktivstoffer i 2010 til hele 85 tons i 2011 En undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at næsten 30% af kommunerne endnu ikke har en klimatilpasningsplan Alle kommuner skal inden udgangen af 2013 have klimatilpasningsplaner. Er din vandmåler intelligent? Flere og flere vandværker er begyndt at investere i intelligente vandmålere, der aflæser forbruget automatisk. Fjernaflæsning af varme- og elmålere har været i brug længe, og nu er det blevet vandværkernes tur til at automatisere aflæsningen. I fremtiden vil forbrugere med intelligente vandmålere således ikke længere skulle aflæse deres vandforbrug hvert år, det vil vandværkerne selv kunne gøre og med meget kortere interval. Opdag lækager Det skaber mange fordele for den enkelte. Med de intelligente målere vil vandværkerne f.eks. få lettere adgang til forbrugsdata, de vil kunne opdage lækager i tide, og de vil kunne spare en masse administrationsomkostninger ved at målerne aflæses automatisk. Øget bevidsthed Samtidig får forbrugerne større mulighed for at følge med i deres vandforbrug, da fjernaflæsning af målerne betyder, at forbrugsdata samles i et system, som kan videresende informationer til forbrugerne. De intelligente målere kan dermed bidrage til en øget bevidsthed om forbrug og forbrugsmønstre og det kan også gavne miljøet. Hans Henrik Rasmussen Besøg vores nye hjemmeside på Nr.1/Marts 12 PHOTO: HEDEGAARD FOOD For TV-kokken Claus Holm handler påsken om at nyde samværet, slappe af og spise dansk. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET PÅSKEFROKOST JEG SYNES DET ER FEDT NÅR DANMARK TRÆKKER STIKKET UD OG SLAPPER AF I NOGLE DAGE. Thomas Rode: Sådan implementeres nordiske traditioner på påskebordet. 3TIPS Johannes Møllehave: Påsken som tradition. F OTO: NICKY BONNE/PRESSEFOTO Nr.3/Marts 12 FOKUS PÅ VÆKST Vækstpotentiale Virksomheder kan vækste internationalt med den rette rådgivning OPP Et stærkere samarbejde mellem offentlig og privat har mange fordele Grøn vækst Det regionale netværk og samarbejde er med til at gøre Danmark grønt DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET FORSKNING & INNOVATION Morten Østergaard: Ideer, innovation, og iværksætteri er grundlaget for det, vi skal leve af i fremtiden. DANMARK SKAL VÆRE KONKURRENCEDYGTIG PÅ INNOVATION Nr.1/Jan 12 BEDST I TEST TIPS FIND DE BEDSTE PRODUKTER DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET OPLEV FORDELEN VED FORBRUGERRÅD Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Nordea. Slip for skuffelser og fejlkøb - invester tid til at finde den rigtige vare Sikkerhed til dit barn Valg af det rette udstyr sikrer dit barn i bilen og hjemmet Spar på elregningen Udskift dine gamle hvidevarer med mere energivenlige FOTO: SHUTTERSTOCK

15 MULTICAL 21 Intelligente vandmålere DEN MA I LÆNGERE UD PA LANDET MED... JA! Fjernaflæsning fra servicebilen er også en kæmpe fordel langt ude på landet Det er ikke alle, der i første omgang tror på, at vores intelligente vandmåler MULTICAL 21 ikke har mekaniske dele, der skal serviceres, og at den kører i 16 år på ét batteri. Ring til os og hør mere på Besøg også multical21.dk FJERNAFLÆsNING LÆNGE LEvE! Vælg Trimble til dine marinekonstruktioner SITECH Danmark tilbyder løsninger til dine vandbygningsopgaver. Tidevandsforskelle, strømforhold, afstand fra land og et arbejdsområde, som du ikke altid kan se. Din evne til at placere en konstruktion, et skib eller sugehovedet på en sandsuger kan kompliceres af alt fra skiftene vanddybde til arbejde om natten eller i tåget vejr. Præcist og fleksible udstyr Trimble tilbyder et bredt udvalg af GPS GNSS positioneringsløsninger med høj præcision helt ned på cm-niveau (RTK) eller submeter (DGPS). Udstyret kan effektivt integreres med de førende marine softwarepakker, som f.eks. Trimble HYDROpro, Reson PDS2000 eller Eiva Navipac, for sammen at skabe den perfekte løsning til vandbygning eller offshore projekter. Om det er havnebyggeri eller et offshore vindmølleprojekt giver Trimbles løsninger dig det rigtige positioneringsværktøj, der er pålidelig og har højeste præcision. Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S Søvejen 35B DK Hørning Telefon

16 Besøg VandTek Her mødes en samlet branche for rent vand og spildevand Odense Congress Center november 2012 Mød os på VandTek A ABB ABC rørteknik ACO Nordic Agrometer Alectia AL-Laser Amphi-Bac AMTech Aqua Miljø Anderberg Fugtstyring AO Aquacon Aquasense Armatec Arm-Tec Division Assentoft Silo Avidenz AVK International B B.V. Electronic Bergstrøm Plastteknik Berotech Bihl + Wiedemann Nordic Birepo Brd. Klee Brenntag Nordic Bürkert-Contromatic A Cady Aqua Control Care Construction CIPAX Contech Automatic Cowi D DanFlow Danfoss VLT Drives Dankalk Danmarks Miljøportal Dannozzle Danova Dansk Automation & Analyse Dansk Byggeri Dansk Kloak Renoverings Teknik Dansk Miljøteknologi Dansk Standard DANVA Danwatec DENIOS DESMI Danmark DHI DONG Energy E E. Eberhardt Efsen Engineering Egeplast Werner Strumann GmbH & Co. Elma Instruments Endress + Hauser Entreprenørfirmaet Østergaard EnviDan ETC TEKNIK Expo-Net Danmark F Festo FH Automation Fibox Finnerup FKS Slamson Flonidan DC Forening af Vandværker i Danmark G Gavatec Genvand.dk Geo Georg Fischer Glynwed Grontmij Grundfos DK Grønbech & Sønner Gunnar Guldbrand H H. Sindby & Co. Hans Buch HedeDanmark Hidrostal HJORTKÆR maskinfabrik Honeywell HydroSystems Højvang Miljølaboratorium I I.S.T. Skandinavia IBF Betonvarer Induflow Informi GIS IN-MIX ISS Kloak- & Industriservice J J.C. Hansens Metalvarefabrik JA Watertechnic Jens Dalsgaard JH Dyk JKL Teknik K Kamco Kamstrup Kemic Vandrens Kemira Water Danmark KL Kommunernes Landsforening Kromann Connect Krüger KWH Pipe (Danmark) L Landia Lauridsen Handel-Import Lauridsen Rørteknik Leif Koch Liqflow LMJ-TV Lönne Scandinavia M Marsø Plast MJK Automation Mosbaek MT Miljøteknik Munck Forsyningsledninger N N.C. Johansen NCC Danmark Anlæg Nordisk Aluminat Novotek O Orbicon Otto P Vandteknik P PC SCHEMATIC PEO-TECH Per Aarsleff Perstrup Beton Industri Picca Automation Polyflex Proagria RIA Watech Proline Danmark Pumpteknik R Raingates Rambøll RC Betonvarer Robotek El & Teknik RoTek S Scanvand Schneider Electric Danmark Seepex Nordic Siemens Silhorko-Eurowater Simon Moos SITECH Danmark Socla SAS Sondex Pumps Spildevandsteknisk Forening SSTT Danmark Steel Stjernholm Svatek Søren Knudsen T Tech Textile Tube Thvilum U Ulefos NV Uponor V V. Løwener Vand og Teknik VandCenter Syd Vandmand Vandtech Vatech 2000 Villy Poulsen W Wavin Wicotec Wintec Aqua Wisecon X Xylem Water Solutions Denmark Yara Chemicals Se udstillernes nyheder og tilmeld dig konferencer på vandtek.dk Print dit gratis adgangskort på vandtek.dk

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand!

Formentlig en ressource, vi er så forvænt med og har så rigeligt, at vi knapt lægger mærke til den: Vand! Vores vand Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder, efterhånden som de gamle tørrede ud. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård

ASK NYT nr. 144 19. februar 2013 Redaktion Palle Kam Djursgård Generalforsamling Den ordinære generalforsamling bliver afholdt mandag den 8. april 2013 kl. 19.00 og er blevet varslet inden udgangen af december i sidste ASK NYT ( 24, stk. 1). Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS

Spar på vandet. - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Spar på vandet - godt for miljøet - og godt for pengetanken TIPS & TRICKS Bedre investering at spare på energien end at sætte penge i banken I de fleste tilfælde vil man være bedre tjent med et nyt toilet

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand.

Om Aarhus Vand. Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Velkommen som kunde Om Aarhus Vand Aarhus Vand henter grundvand op fra jorden, behandler det på vandværker og sender det ud til dig som rent drikkevand. Vi håndterer også dit spildevand gennem kloaksystemet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport.

Det vil sige at kun en meget lille del af vores regnvand belaster kloak systemet, kun vandet fra 24 kvadratmeter carport. Eivind Jensen - Lyngbakken - Lynge På den en side af huset har jeg ved hjælp af 2 nedløbsrør lavet selvvanding af nogle store rhododendronbuske, så næsten al regnvand udnyttes her, en lille del opsamles

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Rammen for Provas. Vision

Rammen for Provas. Vision Forretningsgrundlag Rammen for Provas Provas forretningsgrundlag tegner rammerne om vores virksomhed i det daglige arbejde. Det sammenfatter det strategiarbejde, vi har udført i 2009 og 2010 med vision,

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

har I styr på vandforbruget?

har I styr på vandforbruget? har I styr på vandforbruget? spar vand spar penge: få tilskud til vandbesparende installationer vi skal spare på vandet ikke fordi der mangler vand, men fordi der snart mangler rent vand Rent vand er en

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk

LAR for kloakmestre og anlægsgartnere. Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre og anlægsgartnere Gitte Hansen giha@orbicon.dk LAR for kloakmestre Klimaændringerne resultere i stigende nedbørsmængder og ændret regnmønster Udfordringer i forhold til den nuværende

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs

Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag. Allan Broløs Erfaringer med tilbagestrømningssikringer i KE, og nye tiltag DDS i Københavns Energi Vand & Afløb I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse, været det grundlæggende koncept for bekæmpelse

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus

NETVÆRKSMØDE. Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde. 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus NETVÆRKSMØDE Om vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25. februar 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Et bud på fremtidens innovative vandbehandling inden for grundvandsforurening og drikkevandsforsyning

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1

100 år med rent vand 1906-2006. 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 I/S Mammen Bys Vandværk 100 år med rent vand 1906-2006 100 år med rent vand I/S Mammen Bys Vandværk 1 Vandets evige kredsløb Model af vandets kredsløb i naturen. Tallene angiver hvor lang tid vand befinder

Læs mere