Seminar program Reform of the European Common Fisheries Policy (CFP) Laugstuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar program. 13.00 13.45 Reform of the European Common Fisheries Policy (CFP) Laugstuen"

Transkript

1 Seminar program Onsdag 12. oktober Reform of the European Common Fisheries Policy (CFP) Laugstuen Mogens Schou, Chief Advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, Denmark Niels Wichmann, Managing Director, Danish Fishermen s Association, Denmark Starting in 1982 the EU every 10th year undertakes a major revision of the Common Fisheries Policy. Following upon an extensive consultation process involving Member State authorities, business organizations, NGOs and the general public the EU Commission in July 2011 published its proposal for a revised CFP to apply from 1 January The proposal includes major changes to the CFP regulations that apply presently. Among the major changes proposed are: multiannual plans that will maintain or restore fish stocks above levels capable of producing maximum sustainable yields obligations of fishers to land all catches (ban on discard) adoption of schemes that will establish transferable fishing rights in all the Member States incentives, including those of an economic nature, to promote more selective or low impact fishing At the seminar the proposal will be presented by a representative from the EU Commission (DG MARE) and commented upon by representatives from the Danish fisheries authorities and the fishing industry Fangstkvalitet Radiosalen Poul Ole Nielsen, Konsulent, Teknologisk Institut, Danmark Hanne Digre, Fagsjef, Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, Norge Michael Lodahl, Direktør, Thyborøn Fiskeauktion, Danmark På et globalt marked, hvor fisk taget af europæiske fiskere konkurrerer med fiskeprodukter opdrættet billigt i Vietnam og torskefisk taget i store mængder ud for Chile, er kvaliteten af det, der stilles op på auktionen af stor betydning for den pris, der kan opnås. Der er mange ting, der påvirker kvaliteten, men én ting er dog sikker: Mister produktet kvalitet undervejs, kan den ikke hentes hjem igen længere henne i processen. Oplæggene på seminaret vil ikke bare gennemgå de faktorer, der har betydning for fiskens kvalitet, men også hvor i processen skader på fisken kan opstå samt de forhold om bord, som medvirker til disse skader. Erfaringerne fra et nyt dansk initiativ for fiskerne lægges også frem Fartøjsovervågning (FOE) og Elektronisk Logbog (E-LOG) Radiosalen Klavs Torp, Polaris Electronics A/S, Danmark Henning Skødt Hansen, Fiskeridirektoratet, Danmark Nye regler medfører at også mindre fartøjer skal anvende fartøjsovervågning og elektronisk logbog. De nye regler er fastlagt af EU, hvorfor også svenske fiskere er omfattet af dem. Fiskeridirektoratet og Polaris Electronics A/S gennemgår dels retskravene og dels de muligheder, der er for at opfylde de nye krav, ligesom vi kommer ind på muligheder for tilskud til indkøb og installation af udstyret.

2 Opportunities for Danish aquaculture businesses in the US Laugstuen International Trade Specialist Nathan Regan, Trade Council of Denmark, USA The US is the world s third largest importer of seafood (2007). Between 2006 and 2008, the US imported $11 billion worth of seafood from Asia and South America, but incidents like the ISA outbreak in Chile in 2007 and 2008 has also shown how import dependant and vulnerable the US has become. In June this year, the Department of Commerce released national sustainable marine aquaculture policies to expand the prevalence of farmed fish and meet the growing demand for traceability and more healthy seafood in the US. Recently, the supermarket chain Whole Foods Market that has an annual turnover of $9.01 billion and more than 300 stores in the US, stated that it aims to have fully sustainable seafood departments within only a few years. For American fish farmers an investment in Danish sustainable aquaculture technology could be the key to better protect the environment, and also to become a US supermarket supplier. Before and after the seminar, Senior International Trade Specialist Nathan Regan will be available for individual meetings with companies that would like to know more about how the Trade Council can help them either enter or become more successful with their US operations. The Trade Council of Denmark can help your company with a variety of services ranging from partner/distributor searches to recruiting and office solutions Quality of the catch Radiosalen Poul Ole Nielsen, Consultant, Danish Technological Institute, Denmark Hanne Digre, Fagsjef, The Fishery and Aquaculture Industry Research Fund, Norway Michael Lodahl, Managing Director, Thyborøn Fish Auction, Denmark Fish has become a world commodity where fish caught in European waters compete with farmed fish from Viet Nam and codfish from Chile. That means that the quality of the catch has a great impact on the price the fish can fetch on the auction. Many factors affect this quality and the speakers will elaborate on the possibilities to improve the quality, both in changing work procedures and changing the physical environment and technical layout on board. Practical experiences from a resent initiative among fishermen in Denmark will be presented. Torsdag 13. oktober Udviklingsplan for den nordjyske fiskeindustri frem til 2025 Laugstuen Søren Eliasen, Seniorrådgiver, IFM, Aalborg Universitet, Danmark Thomas Johansen, Chefkonsulent, Danish Seafood Association, Danmark På opdrag fra Vækstforum og Region Nordjylland har en række nordjyske fiskeindustrivirksomheder i samarbejde med Aalborg Universitet (IFM), Nordsøen Forskerpark og Teknologisk Institut lavet en analyse af fiskeindustriens situation (SWOT analyse), identificeret udviklingsmuligheder for forskellige dele af fiskeindustrien og formuleret konkrete forslag til, hvordan udviklingsmulighederne kan realiseres af industrien (i samarbejde med nationale og regionale myndigheder, organisationer og institutioner). På seminaret vil udviklingsplanen blive præsenteret af repræsentanter for de deltagende virksomheder og institutioner og drøftet med repræsentanter for virksomheder, organisationer og institutioner, som er interesserede i at deltage i udviklingsprojekter Sustainable development of the Vietnamese fisheries sector Radiosalen and cooperation potentials Speakers oplyses snarest The main objective of the seminar is to introduce the fisheries sector of Vietnam, particularly the aquatic products for export, and to seek possible partnership/cooperation in all value chain linkage. BEMÆRK: Seminaret foregår på vietnamesisk med oversættelse til engelsk. Tilmelding til dette seminar senest 5. oktober til

3 Århundredes Skipperskole, tilbud til erhvervet og nytænkning Bondestuen Anders Andersen, Forstander, Skagen Skipperskole, Danmark Certificering Fiskeri & Akvakultur Laugstuen Claes Kjær Mathiesen, Lead Auditor (IRCA & IATCA) Wing Consult A/S, Danmark Certificering skal være nemt og nyttigt! Metoder og værktøjer til håndtering af forbrugerønsker om synlig dokumentation for bl. a. bæredygtig produktion herunder ønsker og krav fra aftagere med vægt på de større supermarkedskæder. En måde at leve op til tingene på, er at lade virksomheden certificere i henhold til internationalt anerkendte standarder som MSC, ASC, GlobalGAP m. fl Brændstofforbrug Latinerstuen Ole Jakobsen, Konsulent, Teknologisk Institut, Danmark Mogens Christensen, Direktør, Hundested Propeller A/S, Danmark Ulrik Jes Hansen, Ejer af CATch-Fish, Danmark Omkostningerne til fremdrivning og drift af fartøjerne udgør stadig en væsentlig byrde på regnskabet, og tilbagebetalingstiderne for forbedringer er ofte meget korte. Alligevel synes det som om, at der lokalt ikke er den fornødne viden om mulighederne for at reducere driftsomkostningerne, eller måske er der en fornemmelse af at forbedringerne ikke gælder overalt. Det er derfor vigtigt at fremlægge positive resultater, som viser at teknologioverførslen er generel og kan anvendes af mange flere fartøjer. På seminaret vil erfaringerne fra de fartøjer, som for nylig har fået gennemført et energisyn under brændstofspakken, blive fremlagt. Konkrete tiltag til at reducere modstanden i skrog og fremdrivningsanlæg vil også blive gennemgået, ligesom de friske erfaringer fra et energispareprojekt om bord på en dansk kutter, med helt nye trawl og skovle. Her afsløres effekten af at bruge T90, Dyneema og løftede skovle Perspektiver og fremtid for dansk akvakultur Laugstuen Karl Iver Dahl-Madsen, Formand, Dansk Akvakultur, Danmark Mogens Schou, Udviklingschef for fiskeri og akvakultur, Fødevareministeriet, Danmark Lisbeth Jess Plesner, Chefkonsulent, Dansk Akvakultur, Danmark "Slip kræfterne løs i Dansk Akvakultur" (Produktions-, eksport- og beskæftigelsespotentialet hvis Akvakulturudvalgets anbefalinger gennemføres) v/ Karl Iver Dahl-Madsen "Regeringens nye vej for dansk akvakultur" v/ Mogens Schou Vision of Potentiale for Akvakultur i Nordjylland. Hvorledes akvakulturudvalgets anbefalinger kan udmøntes i Region Nordjylland v/ Lisbeth Jess Plesner Fartøjsovervågning (FOE) og Elektronisk Logbog (E-LOG) Radiosalen Klavs Torp, Polaris Electronics A/S, Danmark Henning Skødt Hansen, Fiskeridirektoratet, Danmark Nye regler medfører at også mindre fartøjer skal anvende fartøjsovervågning og elektronisk logbog. De nye regler er fastlagt af EU, hvorfor også svenske fiskere er omfattet af dem. Fiskeridirektoratet og Polaris Electronics A/S gennemgår dels retskravene og dels de muligheder, der er for at opfylde de nye krav, ligesom vi kommer ind på muligheder for tilskud til indkøb og installation af udstyret.

4 Sporbarhed i dansk fiskeri Latinerstuen Poul Melgaard, Danish Seafood Association Jonathan Jacobsen, Danmarks Fiskeriforening Henrik Larsen Egestad, Lyngsoe Systems A/S Kirsten Poulsen, Firstmove Hardy Jensen, Nordjysk Fødevare Netværk og Foodtag. SIF Sporbarhed i dansk Fiskeri forventes færdigudviklet i løbet af SIF er fiskeriets eget dataopsamlingssystem der opsamler relevante data fra fangst og til fisken står ved fiskeindustriens port. SIF skaber et unikt grundlag for at industrien, sammen med egne produktionsdata, at vise sporbarhed helt frem til forbrugeren. Nordjysk fødevare Netværk viser med sit uafhængige system Foodtag fødevaresporbarhed enkelt og hurtigt til forbrugeren. Foodtag inviterer til dialog med fiskeindustrien hvordan man bedst muligt samler historien fra hav til bord til gavn for fiskeren, fiskeindustrien og forbrugeren. Arrangeret af: Fremtidens opdrætsteknologi NU Laugstuen - AquaCircle afholder seminar om recirkuleret fiskeopdræt Thue Holm, Projektkoordinator, Billund Aquakultur Service, Danmark Peder Nielsen, Ingeniør, Nielsen Consulting, Danmark Martin Vestergaard, Produktionschef, AquaPri Innovation, Danmark Per Bovbjerg Pedersen, Sektionschef, DTU-Aqua, Danmark Langsand Laks. Kan man producere laks på land? v/ Thue Holm, Billund Akvakultur Service Fremtidens design for modeldambrug til salmonider. Peder Nielsen, Nielsen Consult Vandbehandling med ler i recirkulerede opdrætsanlæg. Martin Vestergaard, AquaPri Innovation Saltvandsmodeldambrug. Muligheder og barrierer. Per Bovbjerg Pedersen, DTU-Aqua Realiteten er, at mere end 50 % af den fisk klodens befolkning spiser allerede kommer fra opdræt og fremtiden byder på endnu mere vækst. Danmark er verdensførende på teknologi og viden om opdræt i lukkede recirkulerede anlæg, der næsten ikke bruger vand. Kom og hør hvad den nære fremtid byder på: Saltvands-modeldambrug Lakseproduktion på land Kom LER i vandet og øg vandkvaliteten Fremtidens design af modeldambrug til laksefisk. Arrangeret af:

5 Bedre udnyttelse af havets ressourcer Radiosalen Lene Lange, Forskningsdirektør og professor, Aalborg Universitet, Danmark Anna Marie Fisker, Lektor, Aalborg Universitet, Danmark Havet fremtidens ressource v/lene Lange, Forskningsdirektør og Professor Aalborg Universitet Design som et innovationsredskab for fremtidige bæredygtige skaldyrs- og fiskeprodukter v/ Anna Marie Fisker, Lektor Aalborg Universitet Ny fiskeri-teknologi er primært blevet brugt til at forbedre fangstmetoder. Biologerne har estimeret bestande og politikerne har vedtaget kvoter. Nu er tiden inde til at vi skal bruge viden til at udnytte havets ressourcer bedre i flere aspekter. Ny biologi og teknologi kan udnytte alger til fiskefoder. Fiskeriaffald kan opgraderes til mere højværdiprodukter. Raffinerede konsumprodukter af ikke udnyttede ressourcer kan gennem innovativ design gøre sea food til både daglige måltider og festmad i det ganske land. Og Danmark kan øge sin globale gennemslagskraft ved øget eksport af både produkter og bæredygtige teknologier. Aalborg universitet, Nordsøcentret og MadX ser frem til at være videns- og inspirationspartner på sådanne projekter. Seminaret giver introduktion til nogle af disse nye visioner og muligheder Fuel consumption Bondestuen Ole Jakobsen, Consultant, Danish Technological Institute, Denmark Mogens Christensen, Managing Director, Hundested Propeller A/S, Denmark Ulrik Jes Hansen, Owner, CATch-Fish, Denmark Despite years of efforts to reduce resistance in vessel and gear, the fuel cost is still high in most fishing vessels, especially trawlers. The steadily rising prices are of course part of the explanation, but it also appears that locally there is a lack of information and a reluctance to believe that the improvements can be used on all vessels. The seminar will in basic terms reveal some of these improvements and the economic gains which can be achieved. The experiences from vessels which have recently gone through an energy audit will be presented alongside valuable experiences from a long-time manufacturer of propulsion systems. Investigations have shown that trawls and doors have a big potential for reducing towing resistance and fresh results are presented from a commercial project on board a Danish vessel using bottom trawls made from T90 Dyneema, and flying pelagic doors. Fredag 14. oktober Exporting fish to the European Union Radiosalen NN, Danish Seafood Association, Denmark Else Marie Andersen, Team leader, Owner of EMCON, Denmark Anne Ramløse, Veterinarian, Danish Veterinary and Food Administration, Denmark The European market for seafood and aquaculture products is very attractive for many companies and processing industries in for instance Asia and South America. But often the producers are overwhelmed by the amount of regulations governing this trade. A number of experts will give a quick overview of the challenges facing the producers. One side is the requirements on hygiene governing the handling of fish products during production and transport, but lately another aspect must also be taken into account by producers exporting to EU: the international regulations on IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fisheries. The experts will identify the requirements, as well as the listing of enterprises and certificates.

6 Underwater observations for dummies Radiosalen Rúni Petersen, Sales and project engineer, JT-electric, Faroe Islands Karsten Hjelm, Engineer, Greenline Fishing Gear, Denmark John Willy Valdemarsen, Senior researcher, Institute of Marine Research, Norway Today it is possible to buy affordable video cameras and build them into housing for mounting them on your fishing gear. What are the limitations and possibilities of getting this kind of useful information about the performance of the fishing gear and the behavior of the fish in and around the gear? Undervandsoptagelser, en mulighed Radiosalen Rúni Petersen, Salgs- og projektingeniør, JT-electric, Færøerne Karsten Hjelm, Ingeniør, Greenline Fishing Gear, Danmark John Willy Valdemarsen, Seniorforsker, Havforskningsinstituttet, Norge I dag er det muligt at købe billige videokameraer og til montering på fiskeredskaber. Hvad er begrænsningerne og mulighederne ved at få denne form for nyttige oplysninger om udnyttelsen af fiskeredskaberne og fiskens adfærd i og omkring gear? Fartøjsovervågning (FOE) og Elektronisk Logbog (E-LOG) Radiosalen Klavs Torp, Polaris Electronics A/S, Danmark Henning Skødt Hansen, Fiskeridirektoratet, Danmark Nye regler medfører at også mindre fartøjer skal anvende fartøjsovervågning og elektronisk logbog. De nye regler er fastlagt af EU, hvorfor også svenske fiskere er omfattet af dem. Fiskeridirektoratet og Polaris Electronics A/S gennemgår dels retskravene og dels de muligheder, der er for at opfylde de nye krav, ligesom vi kommer ind på muligheder for tilskud til indkøb og installation af udstyret.

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger

Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Miljøprojekt Nr. 900 2004 Produktorienteret miljøindsats i landbrugssektoren - forudsætninger Lis Thodberg et. al. Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning

Værditilvækst og bedre miljø. en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder. Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for nonfood og foder Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning Værditilvækst og bedre miljø en bioteknologisk forskningsstrategi for

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Marine Kundskabsbehov

Marine Kundskabsbehov Marine Kundskabsbehov Fremtidens kundskabsbehov, med særlig fokus på forskning, uddannelse og samarbejdsmuligheder indenfor den nordiske fiskesektor. Udarbejdet af NordFisk for Nordisk Ministerråd Forfatter

Læs mere

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr.

Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger. Miljøprojekt nr. Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand og spildevandsslam fra spildevandsforsyninger Miljøprojekt nr. 1460, 2013 Titel: Innovationspartnerskab for anvendelse af fosfor fra spildevand

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2011

Årsskrift/ Annual review 2011 Årsskrift/ Annual review 2011 Medansvar for en åben og gennemskuelig debat/ Shared responsibility for an open and transparent debate En debat om fonde er skudt i gang. Det er positivt; og som fond anerkender

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion

Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 19 2002 Produktorienteret miljøindsats i landbrugets primærproduktion Vurdering af virkemidler Bo P. Wiedema 2.-0 LCA Consultants Lis Thodberg Landbrugsraadet Anders

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 22 nd One of the largest RFID Events in Scandinavia in 2014 We are very pleased to invite to what is probably the

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN

SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Samfundsøkonomisk afkast af pelagiske fiskerier i Nordøstatlanten 1 SAMFUNDSØKONOMISK AFKAST AF PELAGISKE FISKERIER I NORDØSTATLANTEN Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Peder Andersen, Fødevareøkonomisk

Læs mere

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st

RFID Conference. RFID i Danmark presents: International RFID Conference in Copenhagen May 21 st RFID i Danmark presents: RFID Conference International RFID Conference in Copenhagen May 21 st Probably the largest RFID Events in Scandinavia in 2015 We are very pleased to invite to what is probably

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH

COP 2013/2014 DANSK ENGLISH COP 2013/2014 DANSK ENGLISH Indhold Statement of Support Om Kentaur A/S Menneskerettigheder Arbejdstagerforhold Miljø Anti-korruption Content Statement of Support About Kentaur A/S Human Rights Labour

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere