FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer."

Transkript

1 Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Agnes Holst og Jonathan Lykke Lilmoës. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse 4. Behandling af forslag fra aktionærer og bestyrelse. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Pkt. 1: Bestyrelsesformand Lars Fournais femlægger sin beretning for året, der er gået, mens han samtidig kommenterer på den fremadrettede linje for Aarhus Elite A/S' arbejde i det kommende år. I punktform kan fremhæves: - Aarhus Elite A/S' vision for fodboldklubben AGF er, at den skal være landets bedste fodboldvirksomhed uden for hovedstaden. Lars Fournais tilføjer, at det klinger enormt hult, når AGF atter spiller i landets næstbedste række. - Sæsonen 2013/2014: Aarhus Elite A/S' målsætning for AGF var, at klubben skulle ende i den bedste halvdel af Superligaen på baggrund af en modnet organisation. Sådan gik det ikke, og AGF ramte en slem stime med dårlige resultater og påstyr på de indre linjer. På baggrund af samtaler med den sportslige ledelse, blev bestyrelsen overbevist om, at den daværende sportslige ledelse var i stand til at få vendt problemerne. Det skete som bekendt ikke, og bestyrelsen tog konsekvensen og fyrede cheftræner Peter Sørensen. Nedrykningen blev dog alligevel en realitet. - Således blev der trimmet og udskiftet i både den sportslige og administrative ledelse, som udtryk for både den nye situation og et ønske om gennemgribende forandringer i og omkring AGF - De sportslige mål for AGF hedder nu: Oprykning i første hug. Dvs. Superligafodbold i sæsonen 2015/2016. En placering blandt de seks bedste hold i mellem årene 2017 og AGF skal spille med om medaljer senest i 2020, hvor klubben fylder 140 år. - De sportslige mål er baseret på oprydning i organisationen, ny ledelse, et langsigtet spilkoncept, systematisk scouting, vinderkultur, egen talentudvikling, en opgradering af træningsanlægget på Fredensvang og gennem hårdt og vedholdende arbejde. - Bestyrelsen har fuld tillid til cheftræner Morten Wieghorst og den øvrige trænerstab. 1/5

2 - Der arbejdes på et nyt klubhus til træningsanlægget på Fredensvang til 15 mio. kr., hvoraf bestyrelsen har skaffet de første 7 gennem private fonde. - Formanden roser opbakning af både tilskuere og fans af AGF. Formanden fremhæver især udebanepublikummet, der er flottere repræsenteret og bedre end de fleste Superliga-hold kan mønstre. Formanden ærgrer sig over, at AGF ikke gengælder den flotte opbakning. Citat: Vi har ikke forkælet vores hjemmepublikum med sejre. Fan Trust Aarhus' kommentarer til pkt. 1: Fan Trust Aarhus sætter pris på formandens ros til AGFs fans og takkede for ordene på generalforsamlingen. Samtidig påpegede vi, at når man ønsker, at klubbens fans skal tegne aktier, og man indikerer, at det er et ønske at involvere fans i klubben, vil det være prisværdigt, om man valgte at lægge generalforsamlingen i Aarhus Elite A/S på et tidspunkt, der gør det muligt for almindelige fans med almindeligt arbejde at deltage. Fan Trust Aarhus opfordrede bestyrelsen til at tage dette til efterretning frem mod næste års generalforsamling, hvor vi agter at stille formelt forslag om tidspunktet for afholdelse af generalforsamlinger i selskabet. Formanden forklarer, at bestyrelsen vil huske dette op til den kommende generalforsamling og tager synspunktet til efterretning. Fan Trust Aarhus er tilfredse med tilliden til trænerstaben, men stiller sig kritisk overfor flere punkter i de sportslige mål. Det er dejligt med ambitioner i en fodboldklub, men vi mener, at det er hovmod, når bestyrelsen melder AGF ind i medaljekampen blot seks år efter en nedrykning. Det er en modig udmelding, når resultaterne i regnskaberne og på banen ikke synes at understøtte dette. Vi sætter pris på, at bestyrelsen og ledelsen har set behovet for en opgradering af faciliteterne på Fredensvang, der alt for længe har været utidssvarende. Ansættelsen af en fuldtids greenkeeper har især vist sig at være en god idé. Fan Trust Aarhus ser frem til opgraderingen af klubhuset og håber, bestyrelsen er i stand til at samle yderligere millioner fra private aktører. Pkt. 2: Aarhus Elite A/S fremlægger årsregnskabet, der viser et underskud på 18,7 mio. kr. mod et underskud i 2012/13 på 6,5 mio. kr. Egenkapitalen er skrumpet fra 23.5 mio. kr. i 2012/2013 til 10 mio. kr. i 2013/2014. Koncernens likviditetsberedskab incl. værdipapirer pr. 30. juni 2014 udgør 4,5 mio. kr. ift. 18,0 mio. kr. året før. Personaleomkostningerne (dækker over både spillere og ledelse) er steget fra 65 mio. kr. til 70 mio. kr. Denne stigning skyldes især fyringer, udskiftning af personale og klubbens udbetaling i forbindelse med den såkaldte feriepengesag. Omsætningen er steget fra 106,1 mio. kr. til 108,2 mio. kr. Sponsorindtægterne er steget fra 42,0 mio. kr. til 46,6 mio. kr. Aarhus Elite A/S vurderer, at AGF's nedrykning til NordicBet Ligaen medfører et samlet tab af indtægter på ca mio. kr. Dette, i sammenhæng med de usikkerheder, der er forbundet med en sæson i NordicBet Ligaen, betyder, at Selskabet for det kommende regnskabsår forventer et underskud i størrelsesordenen mio. kr. Den fulde årsrapport kan læses på Aarhus Elite A/S' hjemmeside Det noteres, at årsregnskabet er utilfredsstillende. 2/5

3 Fan Trust Aarhus' kommentarer til pkt. 2: Fan Trust Aarhus er ikke imponeret over den økonomiske situation i selskabet. Især stiller vi os kritisk over for beslutninger, der gennem de seneste 10 år, har ledt til en udtømning af selskabets kapital, men vi er også realistiske ifht. de sportslige resultaters indvirken på økonomien i et selskab, der driver en fodboldklub. Vi mener, at bestyrelserne for Aarhus Elite A/S de seneste 10 år har formøblet en anseelig mængde penge og som sådan ikke har udvist rettidig omhu. Den økonomiske linje og det tilhørende resultat har betydet, at en ny aktieudvidelse i følge bestyrelsen er nødvendig. Det er glædeligt, at omsætningen er steget til trods for forårets dårlige resultater. Pkt. 4: Der er indkommet to ændringsforslag til Generalforsamlingen. Begge er stillet af bestyrelsen. De er følgende: Ændringsforslag 1: Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter ændret jvf. følgende: - At bestyrelsen i 7 meddeles følgende nye bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelser: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 31. december 2020 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med A-aktier og/eller B-aktier med indtil nom kr. Kapitalforhøjelse skal ske med fortegningsret for Aarhus Elite A/S s til enhver tid værende aktionærer, medmindre aktierne udbydes i fri tegning til markedskurs eller udbydes til medarbejdere i koncernen til favørkurs i forbindelse med en generel ordning med medarbejderaktier, eller de udbydes til selskabets ledelse som led i et options/incitamentsprogram. Forhøjelsen af kapitalen kan helt eller delvist ske på anden måde end ved kontant indbetaling, herunder ved apportindskud eller ved konvertering af gæld til aktiekapital. For de nye A- og B-aktier skal gælde samme regler som for de hidtidige A- og Baktier i selskabet. De nye aktiers forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter som måtte være nødvendige som følge af udnyttelsen af denne bemyndigelse. Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen. Ændringsforslag 2: - At vedtægternes 17 ændres... fra Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-2 direktører, deraf den ene som administrerende direktør. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger og retningslinier. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt. til Bestyrelsen antager en direktion bestående af 1-3 direktører, deraf den ene som administrerende direktør. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger og retningslinier. Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.. Begge forslag blev vedtaget. Fan Trust Aarhus' kommentarer til forslag 1: Fan Trust Aarhus håber, at hele Aarhus vil bakke op om den kommende aktieemission, der vil gå i gang den 14. november. Denne bliver med fortegningsret for aktieholdere. 3/5

4 Over for Generalforsamlingen fastslår bestyrelsen ved formand Lars Fournais, at den økonomiske gevinst ved endnu en aktieudvidelse vil lægge et fundament grundigt nok til, at selskabet er sikret kapital, også selv om oprykningen i første hug glipper for flagskibet i selskabets aktiver, AGF. Fan Trust Aarhus er positiv over for, at aktieemissionen virker gennemarbejdet, og at flere aktionærer har givet tilsagn om at købe nye aktier. Fan Trust Aarhus' kommentarer til forslag 2: Fan Trust Aarhus bad ved Generalforsamlingen bestyrelsen om at begrunde den udvidede direktørstruktur af to årsager. Under formandens beretning talte Lars Fournais rosende om en slanket administration. Dette harmonerer ikke med ønsket om en udvidelse af direktørstaben. Ydermere er der allerede tre direktører ansat i Aarhus Elite - adm.direktør Jacob Nielsen, kommerciel direktør Jørn Klinge og økonomidirektør Dich Stoffer på trods af, der kun kan antages 1-2. Bestyrelsesformanden forklarede det med, at direktør-standen faktisk er skåret fra fire til tre. Tidligere har to direktører været registrerede lovmæssigt, mens to ikke har. Med den nye vedtægtsændring ønsker bestyrelsen, at tilpasse selskabet til realiteterne, der altså hedder tre direktører. Fan Trust Aarhus får ros for at stille spørgsmål, der leder til opklaring for uindviede. Pkt. 5: Bestyrelsen foreslår genvalg af: Lars Fournais Jens Harmsen Jesper Ørskov Nielsen Erik Meineche Schmidt Michael Vad Samtidig foreslås nyvalg af Uffe Jakobsen, idet bestyrelsen således udvides med et medlem til ialt 6 medlemmer. Uffe Jakobsen har i kraft af sit nuværende virke indsigt i og erfaring med restaurationsdrift, ligesom han har interesse for og indsigt i ungdomsfodbold, samt fodboldbranchen generelt. Alle dele vælges af Generalforsamlingen. Fan Trust Aarhus' kommentarer til pkt. 5: Fan Trust Aarhus bad bestyrelsen begrunde sit ønske om en udvidelse af bestyrelsen, og om dette ville have økonomiske konsekvenser for selskabet samt begrunde sit valg af Uffe Jakobsen som nyt bestyrelsesmedlem. Formand Lars Fournais forklarer, at bestyrelsen mener, den mangler nogle konkrete kompetencer, som især Uffe Jakobsen besidder. De er på det sportslige plan, da han er tidligere spiller i AGF, har børn der spiller i klubben og inden for restaurantdrift, som Uffe Jakobsen arbejder med til daglig i øvrigt med stor succes. Bestyrelsen er sikker på, at det vil give udtryk for en bedre sparringspartner til den daglige ledelse i AGF og Aarhus Elite. Det vil ikke få øknomisk betydning for selskabet. Fan Trust Aarhus er tilfreds med forklaringen, men kritisk over for processen omkring valg af nyt bestyrelsesmedlem. Vi mener, det er hæmmende for demokratiet, når bestyrelsen beslutter sig for, hvem det nye bestyrelsesmedlem skal være, og det fremstår som om, man afskriver andre fra muligheden. 4/5

5 Pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Deloitte vælges. Fan Trust Aarhus' kommentarer til pkt. 6: Ingen kommentarer. Afrunding: Fan Trust Aarhus har følgende kommentarer om Generalforsamling i Aarhus Elite A/S: - Generalforsamlingen bærer tydeligt præg af, at alle beslutninger er taget på forhånd og vedtagelsen sikret med storaktionærerne. Det er bekymrende, fordi det umiddelbart umyndiggør selve Generalforsamlingen, når den holdes. - Dog er det en klar mulighed for, at skabe en dialog med klubbens politiske og administrative ledelse. Fremadrettet er Generalforsamlingen en mulighed for Fan Trust Aarhus til at rejse vores dagsorden via formelle forslag til afstemning på Generalforsamlingen. - Fan Trust Aarhus bemærker, at der hersker en venligsindet tone blandt bestyrelsen og over for vores forening. Det kommer til udtryk ved samarbejdsvillighed og indtryk af, at Fan Trust Aarhus bliver respekteret. 5/5

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere