IBC DIALOGPARTNER NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC DIALOGPARTNER NYT"

Transkript

1 IBC DIALOGPARTNER NYT Siden sidst / Alex Klinge Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til IBCs første nyhedsbrev til vores Dialogpartnere. Vi vil med nyhedsbrevet gerne et par gange om året give vores nærmeste samarbejdspartnere en lettilgængelig opdatering på interessante aktiviteter og udviklinger på instituttet. Og dem har der været en del af. Mange vil nok have erfaret gennem medier og netværk at CBS som helhed har stået med en stor udfordring henover vinteren. En fremskrivning af CBS udgifter og indtægter har afsløret en stigende negativ ubalance over de næste fem år. Som følge heraf besluttede Direktionen at sætte en gradvis budgettilpasning i værk frem mod Den væsentligste variable, og delvist skalerbare, omkostning er lønninger. Derfor var CBS tvunget til at reducere sit lønbudget for at bringe det samlede budget i balance i Det betød enten frivillig fratræden eller afskedigelser af såvel administrativt som videnskabeligt personale. IBC blev som et af de store institutter på CBS pålagt en besparelse på 8,4 mio i perioden frem til 2018, som primært skulle hentes i lønudgifter. Lykkeligvis blev hele besparelsen på IBC hentet ind gennem frivillige fratrædelsesaftaler med seniorforskere, som går på pension i løbet af de kommende par år. 12 aftaler i alt. Det medfører naturligvis en mærkbar reduktion i den samlede forsknings- og undervisningskapacitet på IBC i de kommende år. Vores udfordring er nu at identificere og prioritere de kritiske områder i vores forskning og undervisning, altså en skærpet fokus på kerneopgaver. Vi vil identificere kerneopgaverne blandt andet gennem udveksling med vores dialogpartnere om de kompetencer de oplever som særligt væsentlige på deres dele af arbejdsmarkedet i de kommende år. IBC inviterer derfor dialogpartnerne og andre udvalgte repræsentanter for erhvervslivet til et dialogmøde om væsentlige arbejdsmarkedskompetencer inden for IBCs centrale områder, altså organisationskommunikation, markeds-/marketingkommunikation, kommunikationsteknologier og fremmedsprog. Dialogmødet er kalendersat til den 27. oktober, kl her i Dalgas Have. En separat invitation følger i august. DP NYT Indhold i nyhedsbrevet: 2 IBCs uddannelser 2 Samarbejde med gymnasiesektoren 3 Forskningsaktiviteter 3 IBC CogLab 4 Forårets arrangementer - et uddrag 5 Kommende arrangementer (efterår 2015) 6 Nyt om IBC navne Kommende IBC arrangementer: (se omtale af arrangementerne på side 5 i dette nyhedsbrev) 17. august, , Dalgas Have 15, 2Ø.091: CRITT jubliæum 1. oktober, 15-17, Dalgas Have 15, 2C.004: Indvielse af IBC CogLab 7. oktober, , Dalgas Have 15, SØ.089: Seminar om sprogs rolle i internationale organisationer 27. oktober, 17-19, Dalgas Have 15, lokale oplyses: Dialogpartner møde om fremtidens arbejdsmarkedskompetencer. 12. november, , Dalgas Have 15, SC.033: Konference: Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success 1

2 Hvad sker der på undervisningsfronten IBCs uddannelser IBC har i 2015 hovedansvaret for tre BA uddannelser og en MA uddannelse og fra 2016 tillige for en MA uddannelse i samarbejde med Københavns universitet. Uddannelserne fokuserer overordnet set på markedskommunikation, organisationskommunikation og fremmedsprogskompetencer. Uddannelsernes kvalitet er meget højt prioriteret på instituttet og et tæt samarbejde mellem fastansatte videnskabelige medarbejdere og instituttets deltidsansatte undervisere er derfor et væsentligt indsatsområde for os, lige som forankringen i erhvervslivet efter endt uddannelse er central. Relationen mellem teori og praksisnærhed i uddannelserne er et omdrejningspunkt, som netop sammensætningen af underviserstaben gør det muligt at facilitere, og vi er meget glade for at kunne trække på både eksterne lektorer og undervisningsassistenter, som har en tæt relation til virksomheder og organisationer. Et tiltag, som i stigende omfang har ramt uddannelserne er ønsket om effektiv gennemførsel for de studerende dette har udmøntet sig i den såkaldte Fremdriftsreform, som bl.a. betyder at kandidatstuderende skal afslutte deres studier på 22 måneder. Fremdriftsreformen spiller en stor rolle i vores planlægning der skal være plads og tid til vejledning af de mange studerende og den tid, der tidligere var til specialisering og længerevarende internships for studerende er ikke længere til rådighed. Det betyder bl.a. at vi i endnu højere grad end tidligere må forberede vores studerende til arbejdsmarkedet mens vi har dem på CBS i form af ekstra-curriculære aktiviteter. IBC er ved at lægge sidste hånd på den fælles kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, ENGEROM, på Københavns Universitet. Den bliver i disse dage sendt til akkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Uddannelsen er en tværfaglig kandidatuddannelse, som sigter imod at bringe grundlæggende marketingkompetencer sammen med sprog- og kulturindsigt i specifikke markeder i en kompetencepakke der er komplementær i forhold til de cand.merc kandidater CBS og andre institutioner allerede uddanner inden for mere generisk marketing. I første omgang udbydes uddannelsen fra 2016 med sprogene tysk, fransk og spansk (en engelsk version er allerede udviklet af CBS alene). Den kan efterfølgende udvides til også at inkludere flere sprogområder på hhv. KU og CBS, som fx kinesisk og japansk. IBC og ENGEROM har i udviklingsarbejdet haft stor gavn af input blandt andet fra IBCs dialogpartnere så en stor tak til de af jer som tog tid ud af en travl kalender til at give os input om jobfunktioner inden for marketing-/markedskommunikation. Samarbejde med gymnasiesektoren Gymnasiesektoren udgør en vigtig samarbejdsflade for instituttet og der er derfor i løbet af påbegyndt samarbejde med fem gymnasier (Selandia, København Nord, Ørestad, Greve og Københavns gymnasium) Gennem samarbejdet får IBC viden om de uddannelsesmæssige udfordringer inden for det intersproglige og interkulturelle felt, som gymnasierne står overfor og instituttet kommer desuden i kontakt med handelsgymnasiernes lokale erhvervspartnere og får derved mulighed for at udvide sit netværk. Underviserne på gymnasierne får til gengæld indblik i de forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for interkulturel erhvervskommunikation, som IBC er involveret i, gennem gæsteforelæsninger og andre informations- og formidlingsaktiviteter og der bliver afholdt underviser underviser arrangementer, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og faglig/didaktisk videndeling. Der bliver afholdt arrangementer for gymnasieeleverne på CBS, som feks. masterclasses og introduktioner til CBS uddannelser, såvel som på de forskellige gymnasier. Således holdt ph.d.-studerende Stine Mosekjær og Stine Evald Bentsen foredrag på Selandia i november 2014 om skriveproces og metodologi i forbindelse med arbejdet med 3.G studieretningsprojektet. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, som gav dem større forståelse for arbejdet med skriftlige opgaver. I maj i år blev der afholdt en case competition for Selandias elever med IBC undervisere som dommere. Læs mere om de to arrangementer på Selandias hjemmeside: og 2

3 Hvad sker der på forskningsfronten The IBC project I det forløbne år har der været afholdt en række colloquier for instituttets forskere med det formål at skærpe fokus på hvad IBCs kerneområder inden for forskningen er og på længere sigt at formulere et fælles IBC forskningsprojekt. Diskussionerne resulterede i identifikation af en række forskningsområder under de to overordnede felter organisationskommunikation og markedskommunikation: under førstnævnte fremhævedes især sprogkompetencer, organisationskommunikative emner som identitet, mangfoldighed og magtrelationer, interkulturel interaktion i arbejdssammenhænge og mediering af interaktion. Under markedskommunikation blev der især fokuseret på forbrugerkommunikation, kommunikation på de finansielle markeder, interkulturel markedskommunikation og sprog og teknologi herunder sprog og kognition. I efteråret vil instituttet arbejde videre med at skærpe IBCs forskningsfokus. Præsentation af et IBC forskningsprojekt Adjunkt Fumiko Kano Glückstad præsenterer sin forskning inden for interculturel markedsføring: Comprehending Consumers across Cultures R&D of a value-based intercultural consumer segmentation tool This project aims at developing a tool to fully comprehend consumers across boundaries of international markets by computing the cultural complexity of consumer-values and behavioral data based on advanced Artificial Intelligence technologies. The tool will enable one to filter Big Data by mining relations between individual consumers interpersonal values and behavioral data across the boundaries of industrial organizations and societies. The project is based on the hypothesis that the behavior and decision-making of individual consumers are strongly based on how value priorities are shaped in our globalized society. Individuals act, make decisions, emotionally react on advertisements, purchase and assess products based on their identity-based motivations. However, the identity formation and thereby value formation of modern consumers are becoming increasingly complex due to their belonging to local, national and global communities accessible via e.g. contemporary media and communication technologies. The project ultimately aims at commercializing a new intercultural consumer behavior prediction engine to be integrated into a Customer Relation Management (CRM) system. The novelty of this new engine is that it simultaneously analyzes the mono-cultural, multicultural and transcultural characteristics of individual consumers. For developing the new engine, the project plans to collect consumer data from China, Japan, US, UK, Germany, France and Denmark in collaboration with the participating parties. The new prediction engine will be tested with three types of business cases: 1) Danish companies interested in growing their markets in Asia; 2) Danish SMEs interested in entering Asian markets; and 3) Japanese enterprises interested in developing new products for European markets in collaboration with Danish industry. The project involves a Danish marketing agency, a major Japanese marketing technology company, the European affiliation of a major Japanese home appliance company, machine learning experts from the Section for Cognitive Systems at DTU Compute, and cognitive & cultural psychologists from Kyoto University. The Japanese participating parties indicate that the intercultural consumer behavior prediction engine has promising potential in terms of the Tokyo Olympics 2020 which some of the Japanese project participants sponsor. CogLab - et sprogligt og visuelt eksperimentelt laboratorium IBC er i færd med at lægge sidste hånd på ombygningen af en række lokaler, der skal huse IBCs nye eksperimentelle laboratorium. Ved hjælp af eye-trackere (til måling af øjenbevægelser), AV-udstyr og computere med eksperimentel software vil det blive muligt at undersøge problemstillinger i relation til interkulturelle, intersproglige og kommunikationsteknologiske muligheder og udfordringer. Der vil især være fokus på de kognitive processer involveret i sproglig og visuel kommunikation, for eksempel i kommunikationen mellem organisationer og deres ansatte, brugere og forbrugere. Der vil også være mulighed for at lave forsøg med dialog- og forhandlingsscenarier og andre former for kommunikation. Lektor Laura Winther Balling er laboratorieleder og vil i samarbejde med lektor Daniel Barratt forestå driften af CogLab. Laboratoriet kan benyttes af instituttets ansatte såvel som af andre på CBS, ligesom samarbejde med erhvervslivet og med forskere fra andre institutioner hilses velkommen. Udover de fysiske faciliteter og hjælp til at bruge dem tilbydes også vejledning i undersøgelsesdesigns, både til eksperimenter og andre kvantitative undersøgelser, f.eks. spørgeskemaundersøgelser. Desuden gives der vejledning og undervisning i statistik for både uerfarne og mere erfarne brugere. CogLab indvies officielt d. 1. oktober, men er allerede i fuld gang. Læs mere på CogLabs hjemmeside: 3

4 Forårets arrangementer - et uddrag: IBC Arrangementer 2015 Alumni arrangement 12. marts var IBC og CBS Alumni værter for et meget vellykket arrangement for vores alumni og andre med interesse for emnet: Managing Social Media across Cultural and Linguistic Barriers. To praktikere, Rikke Krag Jespersen fra Coloplast og Kasper Kofod fra Novo Nordisk fortalte om brugen af sociale medier i deres organiationskommunikation og om, hvilke strategiske og praktiske udfordringer, de var stødt på i den sammenhæng. Barbara Dragsted and Michael Etter fra IBC kommenterede og stillede spørgsmål om fordele og ulemper ved de nye teknologier, i sær i forhold til de interkulturelle og intersproglige aspekter af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og spørgsmål fra salen. Jack Zenger på CBS 9. april var IBC vært for en forelæsning af den kendte amerikanske forsker og konsulent Jack Zenger med titlen How Extraordinary Leaders Double Profits: Why Excellent Leadership Deserves Your Attention. Tilhørerne - såvel studerende som forskere med interesse i ledelsestudier blev inddraget i dialog med Jack Zenger om ledelseskvalitet og dens betydning for virksomhedsresultater og organisationsændringer. Om eftermiddagen deltog Jack Zenger i et lukket arrangement for virksomheds- og organisationsledere arrangeret af IBCs samarbejdspartner, konsulentfirmaet Proacteur. Tiltrædelsesforelæsning ved gæsteprofessor David Boje 20. maj afholdt IBCs Velux gæsteprofessor David Boje tiltrædelsesforelæsning ved et seminar sammen med professor Yiannis Gabriel fra Bath Universitet. Titlen på seminaret var Frontier Issues in Narrative Research og bød på en gennemgang af udviklingen inden for forskningsfeltet storytelling i organisationssammenhænge. Seminaret var velbesøgt af forskere fra hele CBS med repræsentanter fra blandt andet organisations- og ledelseskommunikation såvel som international erhvervsstudier, organisationsstudier og økonomi. Kommunikations- og sprogfolk fra Aalborg, Roskilde, Lund og Bath universiteter deltog også i begivenheden. FairSpeak Konference ALDRIG SET ELLER SMAGT FØR: Virksomheder, myndigheder, forbrugere og forskere smagte nyt Hvordan smager det, hvad er det lavet af, og hvordan ville du navngive delikatessen? Embedsmænd fra Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, forskere fra institutioner så forskellige som DTU og Dansk Sprognævn, repræsentanter for fødevareindustri og detailhandel samt forbrugerorganisationer fik en oplevelsesrig eftermiddag i Dalgas Have d. 21. maj. 4 elever fra Hotel- og Restaurationsskolen i København havde tilberedt innovative smagsoplevelser til en Dégustation surprise, som deltagerne kvitterede for ved at give skriftlig feedback. Prøvesmagningen var forløber for et større projekt, hvor Coop Danmark i samarbejde med Dansk Sprognævn, DTU og FairSpeak - og med hjælp fra menige forbrugerne - vil prøve at gøre det danske sprog bedre gearet til at snakke om smag og sanselighed i tilknytning til de daglige måltider. Hovedtemaet for konferencen en præsentationen af bogen Fair snak på fødevaremballager, skrevet af FairSpeakgruppen, der er forankret på IBC. Bogen binder sløjfe om flere års forskningsresultater og er formuleret med henblik på at give råd om og sætte ord på et meget omdiskuteret men reelt ret underbelyst spørgsmål: Hvordan kan fair snak bedst sikres og vildledning undgås, når producent, detailhandel, forbrugere, myndigheder og ernæringseksperter skal mødes omkring informationerne på fødevareetiketter og forstå hinanden. Ud over repræsentanter for de direkte implicerede interessentgrupper bidrog Peter Lund Madsen med et veloplagt indlæg om stenalderhjernens møde med mad i et moderne supermarked. Han kunne ikke selv deltage den dag, men havde lavet et 10 minutters videoindslag, som kan ses her: 4

5 IBC arrangementer i efteråret 2015: CRITT 10 års jubilæum Mandag d. 17. august fejrer Centre for Research in Translation and Translation Technology på IBC 10 års jubilæum med et seminar. Seminaret afholdes om eftermiddagen d. 17. august, som samtidig er den første dag for den 5. Translation Process Research PhD sommerskole, som også afholdes af CRITT. Ved seminaret er der gæsteforelæsninger af professor Sandra Halverson (NHH, Bergen), professor Sylvia Hanse-Schirra (Uni of Mainz, Germersheim), og Andrew Chesterman (U Helsinki). Titlerne på deres foredrag, korte abstracts, samt yderligere information findes på: https://sites.google.com/site/centretranslationinnovation/tpr2015 Indvielse af CogLab Torsdag den 1. oktober fra 15 til 17 er der åbningsreception i CogLab, IBC s nye laboratorium for eksperimentel forskning. Her vil vi fortælle om CogLabs planer for fremtidig forskning og demonstrere hvad vores udstyr kan bruges til man kan f.eks. få målt hvor hurtigt man reagerer på forskellige stimuli eller se hvordan ens øjne bevæger sig når man læser eller ser billeder. Receptionen foregår i Dalgas Have 2C.004. Alle er velkomne! Seminar om sprogets rolle i internationale organisationer Onsdag d. 7. oktober afholder IBC et seminar med titlen The role of language in international organisations - A seminar for practitioners and researchers. Seminaret, der foregår på engelsk, har til formål er at styrke dialogen mellem forskere, praktikere og andre med interesse for feltet. Det vil byde på såvel præsentationer af den nyeste forskning nationalt og internationalt i sprogs rolle i internationale organistationer som oplæg om erfaringer fra folk, der arbejder med sprogrelaterede problemstillinger i multinationale og andre internationale organisationer. Centrale spørgsmål, der vil blive taget op, inkluderer: Hvilken rolle spiller sprog i internationale organisationer? Hvilke problemer og ressourcer knytter sig til sproglig diversitet? Hvordan kan forskere og praktikere arbejde sammen inden for dette område? Invitation vil blive sendt ud i august måned. Key note præsentationer vil blive givet af : Rebecca Piekkari, Professor of International Business at Aalto University, Helsinki, og Gill Ereaut, founder of Linguistic Landscapes, London. Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success Torsdag 12. november afholder IBC i i samarbejde med Asia Research Centre (også CBS) en heldags konference for forskere og erhvervsfolk med fokus på at forstå betydningen af mindset, sprog og kulturel sammenhæng for den globale eksport og på at identificere måder, hvorpå udfordringer og barrierer af interkulturel og intersproglig art kan overvindes. De tre overordnede temaer for konferencen (der foregår på engelsk) er 1) Mindsets and markets, 2) Negotiation across cultural contexts og 3) Multilingual and multicultural businesses. Dagen afsluttes med panel debat og diskussion. Invitation vil blive sendt ud i september måned. 5

6 Nyt om navne på IBC Velux gæsteprofessor David Boje Som nævnt ovenfor har IBC fået et Velux gæsteprofessorat for perioden Professoratet udfyldes af David Boje, som er Wells Fargo Professor, Distinguished University Professor, og Bill Daniels Ethics Fellow ved Institut for Management på New Mexico State University. USA. David Boje er internationalt kendt for sit arbejde inden for storytelling, narrativ teori og metode og postmoderne teori. Hans speciale er studiet af storytelling ved hjælp af kvalitative metoder. Hans besøg på IBC (hvoraf det første faldt i maj-juni 2015) fokuserer på at styrke instituttets forskning og output inden for storytelling i virksomheder og organisationer. Af andre personnyheder på IBC i det akademiske år kan nævnes: Emeritus professorer Per Anker Jensen og Iørn Korzen I foråret 2015 blev professor Per Anker Jensen og professor Iørn Korzen udnævnt til professor emeriti i forbindelse med deres fratrædelse fra CBS. IBC har nu fem emeritus professorer; de tidligere udnævnte emeriti er Niels Davidsen-Nielsen, Robert Philipson og Arnt Lykke Jakobsen. Status som emeritus indebærer at man opretholder sin forskningstilknytning til instituttet samtidig med, at man overgår til pensionstilværelsen. Prisoverrækkelse til professor Per Durst-Andersen I efteråret 2014 blev Professor Per Durst Andersen hædret med Hedorfs Fonds Forskningspris for International Virksomhedskommunikation og Sprog for sine resultater inden for lingvistik og kommunikationsstudier. Per Durst-Andersens forskning fokuserer især på arbejdet med kommunikative supertyper og deres applikation i international virksomhedskommunikation (i øjeblikket i et projekt finansieret af Carlsberg Fondet med titlen Global English som internationalt forretningssprog: modersmålets betydning for taleproduktion, reception og associationsdannelse ). Hedorf prisen blev overrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet d. 13. november. Adjungeret professor Maurice Biriotti D. 30. september 2014 tiltrådte Maurice Biriotti som adjungeret professor ved IBC. Det blev fejret med en tiltrædelsesforelæsning og efterfølgende reception. Maurice Biriotti, som er udnævnt for en femårig periode, er leder af SHM i London, en konsulentvirksomhed, der tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at løse complex, human-centred problems ved hjælp af viden og erfaringer hentet fra det humanistiske genstandsområde. Maurice Biriotti er desuden professor i Medical Humanities and Enterprise ved University College London. 6

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015

P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T P R O C E D U R E F O R K AN D I D A T S T U D I E S T AR T 6. AUGUST 2015 SCIENCE UDDANNELSE

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2.

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2. Fælles kandidatuddannelse KU og CBS (1.) & 2. Kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser fx som en ny form for cand.ling.merc. eller en anden form for sprogspecialistoverbygning

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk

Sikkerhed på generalforsamlingen. Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Sikkerhed på generalforsamlingen Kaj Møller Corporate Security Manager, Novo Nordisk Novo Nordisk vurdering af trusselbilledet Kaj Møller Corporate Security Manager Novo Nordisk A/S 3. november 2011 3.

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS

PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS AARHUS AU UNIVERSITET PARTNERSKAB MED AU CAREER ARTS 3 PARTNERSKABSAFTALE Kontakt til godt 13.000 studerende AU Career på Arts ved Aarhus Universitet har som mission at

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Dansk museumsforskning: status og tendenser

Dansk museumsforskning: status og tendenser RIKKE VILLADSEN OG KIRSTEN DROTNER Dansk museumsforskning: status og tendenser INDHOLD Resumé side 2 Baggrund og fokus side 2 Datagrundlag side 3 Hvem er museumsforskerne side 3 Forskningsprojekternes

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Land: Tyskland Periode: Fra: 01.09.2012 Til:28.02.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere