IBC DIALOGPARTNER NYT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC DIALOGPARTNER NYT"

Transkript

1 IBC DIALOGPARTNER NYT Siden sidst / Alex Klinge Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til IBCs første nyhedsbrev til vores Dialogpartnere. Vi vil med nyhedsbrevet gerne et par gange om året give vores nærmeste samarbejdspartnere en lettilgængelig opdatering på interessante aktiviteter og udviklinger på instituttet. Og dem har der været en del af. Mange vil nok have erfaret gennem medier og netværk at CBS som helhed har stået med en stor udfordring henover vinteren. En fremskrivning af CBS udgifter og indtægter har afsløret en stigende negativ ubalance over de næste fem år. Som følge heraf besluttede Direktionen at sætte en gradvis budgettilpasning i værk frem mod Den væsentligste variable, og delvist skalerbare, omkostning er lønninger. Derfor var CBS tvunget til at reducere sit lønbudget for at bringe det samlede budget i balance i Det betød enten frivillig fratræden eller afskedigelser af såvel administrativt som videnskabeligt personale. IBC blev som et af de store institutter på CBS pålagt en besparelse på 8,4 mio i perioden frem til 2018, som primært skulle hentes i lønudgifter. Lykkeligvis blev hele besparelsen på IBC hentet ind gennem frivillige fratrædelsesaftaler med seniorforskere, som går på pension i løbet af de kommende par år. 12 aftaler i alt. Det medfører naturligvis en mærkbar reduktion i den samlede forsknings- og undervisningskapacitet på IBC i de kommende år. Vores udfordring er nu at identificere og prioritere de kritiske områder i vores forskning og undervisning, altså en skærpet fokus på kerneopgaver. Vi vil identificere kerneopgaverne blandt andet gennem udveksling med vores dialogpartnere om de kompetencer de oplever som særligt væsentlige på deres dele af arbejdsmarkedet i de kommende år. IBC inviterer derfor dialogpartnerne og andre udvalgte repræsentanter for erhvervslivet til et dialogmøde om væsentlige arbejdsmarkedskompetencer inden for IBCs centrale områder, altså organisationskommunikation, markeds-/marketingkommunikation, kommunikationsteknologier og fremmedsprog. Dialogmødet er kalendersat til den 27. oktober, kl her i Dalgas Have. En separat invitation følger i august. DP NYT Indhold i nyhedsbrevet: 2 IBCs uddannelser 2 Samarbejde med gymnasiesektoren 3 Forskningsaktiviteter 3 IBC CogLab 4 Forårets arrangementer - et uddrag 5 Kommende arrangementer (efterår 2015) 6 Nyt om IBC navne Kommende IBC arrangementer: (se omtale af arrangementerne på side 5 i dette nyhedsbrev) 17. august, , Dalgas Have 15, 2Ø.091: CRITT jubliæum 1. oktober, 15-17, Dalgas Have 15, 2C.004: Indvielse af IBC CogLab 7. oktober, , Dalgas Have 15, SØ.089: Seminar om sprogs rolle i internationale organisationer 27. oktober, 17-19, Dalgas Have 15, lokale oplyses: Dialogpartner møde om fremtidens arbejdsmarkedskompetencer. 12. november, , Dalgas Have 15, SC.033: Konference: Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success 1

2 Hvad sker der på undervisningsfronten IBCs uddannelser IBC har i 2015 hovedansvaret for tre BA uddannelser og en MA uddannelse og fra 2016 tillige for en MA uddannelse i samarbejde med Københavns universitet. Uddannelserne fokuserer overordnet set på markedskommunikation, organisationskommunikation og fremmedsprogskompetencer. Uddannelsernes kvalitet er meget højt prioriteret på instituttet og et tæt samarbejde mellem fastansatte videnskabelige medarbejdere og instituttets deltidsansatte undervisere er derfor et væsentligt indsatsområde for os, lige som forankringen i erhvervslivet efter endt uddannelse er central. Relationen mellem teori og praksisnærhed i uddannelserne er et omdrejningspunkt, som netop sammensætningen af underviserstaben gør det muligt at facilitere, og vi er meget glade for at kunne trække på både eksterne lektorer og undervisningsassistenter, som har en tæt relation til virksomheder og organisationer. Et tiltag, som i stigende omfang har ramt uddannelserne er ønsket om effektiv gennemførsel for de studerende dette har udmøntet sig i den såkaldte Fremdriftsreform, som bl.a. betyder at kandidatstuderende skal afslutte deres studier på 22 måneder. Fremdriftsreformen spiller en stor rolle i vores planlægning der skal være plads og tid til vejledning af de mange studerende og den tid, der tidligere var til specialisering og længerevarende internships for studerende er ikke længere til rådighed. Det betyder bl.a. at vi i endnu højere grad end tidligere må forberede vores studerende til arbejdsmarkedet mens vi har dem på CBS i form af ekstra-curriculære aktiviteter. IBC er ved at lægge sidste hånd på den fælles kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, ENGEROM, på Københavns Universitet. Den bliver i disse dage sendt til akkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Uddannelsen er en tværfaglig kandidatuddannelse, som sigter imod at bringe grundlæggende marketingkompetencer sammen med sprog- og kulturindsigt i specifikke markeder i en kompetencepakke der er komplementær i forhold til de cand.merc kandidater CBS og andre institutioner allerede uddanner inden for mere generisk marketing. I første omgang udbydes uddannelsen fra 2016 med sprogene tysk, fransk og spansk (en engelsk version er allerede udviklet af CBS alene). Den kan efterfølgende udvides til også at inkludere flere sprogområder på hhv. KU og CBS, som fx kinesisk og japansk. IBC og ENGEROM har i udviklingsarbejdet haft stor gavn af input blandt andet fra IBCs dialogpartnere så en stor tak til de af jer som tog tid ud af en travl kalender til at give os input om jobfunktioner inden for marketing-/markedskommunikation. Samarbejde med gymnasiesektoren Gymnasiesektoren udgør en vigtig samarbejdsflade for instituttet og der er derfor i løbet af påbegyndt samarbejde med fem gymnasier (Selandia, København Nord, Ørestad, Greve og Københavns gymnasium) Gennem samarbejdet får IBC viden om de uddannelsesmæssige udfordringer inden for det intersproglige og interkulturelle felt, som gymnasierne står overfor og instituttet kommer desuden i kontakt med handelsgymnasiernes lokale erhvervspartnere og får derved mulighed for at udvide sit netværk. Underviserne på gymnasierne får til gengæld indblik i de forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for interkulturel erhvervskommunikation, som IBC er involveret i, gennem gæsteforelæsninger og andre informations- og formidlingsaktiviteter og der bliver afholdt underviser underviser arrangementer, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og faglig/didaktisk videndeling. Der bliver afholdt arrangementer for gymnasieeleverne på CBS, som feks. masterclasses og introduktioner til CBS uddannelser, såvel som på de forskellige gymnasier. Således holdt ph.d.-studerende Stine Mosekjær og Stine Evald Bentsen foredrag på Selandia i november 2014 om skriveproces og metodologi i forbindelse med arbejdet med 3.G studieretningsprojektet. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, som gav dem større forståelse for arbejdet med skriftlige opgaver. I maj i år blev der afholdt en case competition for Selandias elever med IBC undervisere som dommere. Læs mere om de to arrangementer på Selandias hjemmeside: og 2

3 Hvad sker der på forskningsfronten The IBC project I det forløbne år har der været afholdt en række colloquier for instituttets forskere med det formål at skærpe fokus på hvad IBCs kerneområder inden for forskningen er og på længere sigt at formulere et fælles IBC forskningsprojekt. Diskussionerne resulterede i identifikation af en række forskningsområder under de to overordnede felter organisationskommunikation og markedskommunikation: under førstnævnte fremhævedes især sprogkompetencer, organisationskommunikative emner som identitet, mangfoldighed og magtrelationer, interkulturel interaktion i arbejdssammenhænge og mediering af interaktion. Under markedskommunikation blev der især fokuseret på forbrugerkommunikation, kommunikation på de finansielle markeder, interkulturel markedskommunikation og sprog og teknologi herunder sprog og kognition. I efteråret vil instituttet arbejde videre med at skærpe IBCs forskningsfokus. Præsentation af et IBC forskningsprojekt Adjunkt Fumiko Kano Glückstad præsenterer sin forskning inden for interculturel markedsføring: Comprehending Consumers across Cultures R&D of a value-based intercultural consumer segmentation tool This project aims at developing a tool to fully comprehend consumers across boundaries of international markets by computing the cultural complexity of consumer-values and behavioral data based on advanced Artificial Intelligence technologies. The tool will enable one to filter Big Data by mining relations between individual consumers interpersonal values and behavioral data across the boundaries of industrial organizations and societies. The project is based on the hypothesis that the behavior and decision-making of individual consumers are strongly based on how value priorities are shaped in our globalized society. Individuals act, make decisions, emotionally react on advertisements, purchase and assess products based on their identity-based motivations. However, the identity formation and thereby value formation of modern consumers are becoming increasingly complex due to their belonging to local, national and global communities accessible via e.g. contemporary media and communication technologies. The project ultimately aims at commercializing a new intercultural consumer behavior prediction engine to be integrated into a Customer Relation Management (CRM) system. The novelty of this new engine is that it simultaneously analyzes the mono-cultural, multicultural and transcultural characteristics of individual consumers. For developing the new engine, the project plans to collect consumer data from China, Japan, US, UK, Germany, France and Denmark in collaboration with the participating parties. The new prediction engine will be tested with three types of business cases: 1) Danish companies interested in growing their markets in Asia; 2) Danish SMEs interested in entering Asian markets; and 3) Japanese enterprises interested in developing new products for European markets in collaboration with Danish industry. The project involves a Danish marketing agency, a major Japanese marketing technology company, the European affiliation of a major Japanese home appliance company, machine learning experts from the Section for Cognitive Systems at DTU Compute, and cognitive & cultural psychologists from Kyoto University. The Japanese participating parties indicate that the intercultural consumer behavior prediction engine has promising potential in terms of the Tokyo Olympics 2020 which some of the Japanese project participants sponsor. CogLab - et sprogligt og visuelt eksperimentelt laboratorium IBC er i færd med at lægge sidste hånd på ombygningen af en række lokaler, der skal huse IBCs nye eksperimentelle laboratorium. Ved hjælp af eye-trackere (til måling af øjenbevægelser), AV-udstyr og computere med eksperimentel software vil det blive muligt at undersøge problemstillinger i relation til interkulturelle, intersproglige og kommunikationsteknologiske muligheder og udfordringer. Der vil især være fokus på de kognitive processer involveret i sproglig og visuel kommunikation, for eksempel i kommunikationen mellem organisationer og deres ansatte, brugere og forbrugere. Der vil også være mulighed for at lave forsøg med dialog- og forhandlingsscenarier og andre former for kommunikation. Lektor Laura Winther Balling er laboratorieleder og vil i samarbejde med lektor Daniel Barratt forestå driften af CogLab. Laboratoriet kan benyttes af instituttets ansatte såvel som af andre på CBS, ligesom samarbejde med erhvervslivet og med forskere fra andre institutioner hilses velkommen. Udover de fysiske faciliteter og hjælp til at bruge dem tilbydes også vejledning i undersøgelsesdesigns, både til eksperimenter og andre kvantitative undersøgelser, f.eks. spørgeskemaundersøgelser. Desuden gives der vejledning og undervisning i statistik for både uerfarne og mere erfarne brugere. CogLab indvies officielt d. 1. oktober, men er allerede i fuld gang. Læs mere på CogLabs hjemmeside: 3

4 Forårets arrangementer - et uddrag: IBC Arrangementer 2015 Alumni arrangement 12. marts var IBC og CBS Alumni værter for et meget vellykket arrangement for vores alumni og andre med interesse for emnet: Managing Social Media across Cultural and Linguistic Barriers. To praktikere, Rikke Krag Jespersen fra Coloplast og Kasper Kofod fra Novo Nordisk fortalte om brugen af sociale medier i deres organiationskommunikation og om, hvilke strategiske og praktiske udfordringer, de var stødt på i den sammenhæng. Barbara Dragsted and Michael Etter fra IBC kommenterede og stillede spørgsmål om fordele og ulemper ved de nye teknologier, i sær i forhold til de interkulturelle og intersproglige aspekter af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og spørgsmål fra salen. Jack Zenger på CBS 9. april var IBC vært for en forelæsning af den kendte amerikanske forsker og konsulent Jack Zenger med titlen How Extraordinary Leaders Double Profits: Why Excellent Leadership Deserves Your Attention. Tilhørerne - såvel studerende som forskere med interesse i ledelsestudier blev inddraget i dialog med Jack Zenger om ledelseskvalitet og dens betydning for virksomhedsresultater og organisationsændringer. Om eftermiddagen deltog Jack Zenger i et lukket arrangement for virksomheds- og organisationsledere arrangeret af IBCs samarbejdspartner, konsulentfirmaet Proacteur. Tiltrædelsesforelæsning ved gæsteprofessor David Boje 20. maj afholdt IBCs Velux gæsteprofessor David Boje tiltrædelsesforelæsning ved et seminar sammen med professor Yiannis Gabriel fra Bath Universitet. Titlen på seminaret var Frontier Issues in Narrative Research og bød på en gennemgang af udviklingen inden for forskningsfeltet storytelling i organisationssammenhænge. Seminaret var velbesøgt af forskere fra hele CBS med repræsentanter fra blandt andet organisations- og ledelseskommunikation såvel som international erhvervsstudier, organisationsstudier og økonomi. Kommunikations- og sprogfolk fra Aalborg, Roskilde, Lund og Bath universiteter deltog også i begivenheden. FairSpeak Konference ALDRIG SET ELLER SMAGT FØR: Virksomheder, myndigheder, forbrugere og forskere smagte nyt Hvordan smager det, hvad er det lavet af, og hvordan ville du navngive delikatessen? Embedsmænd fra Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, forskere fra institutioner så forskellige som DTU og Dansk Sprognævn, repræsentanter for fødevareindustri og detailhandel samt forbrugerorganisationer fik en oplevelsesrig eftermiddag i Dalgas Have d. 21. maj. 4 elever fra Hotel- og Restaurationsskolen i København havde tilberedt innovative smagsoplevelser til en Dégustation surprise, som deltagerne kvitterede for ved at give skriftlig feedback. Prøvesmagningen var forløber for et større projekt, hvor Coop Danmark i samarbejde med Dansk Sprognævn, DTU og FairSpeak - og med hjælp fra menige forbrugerne - vil prøve at gøre det danske sprog bedre gearet til at snakke om smag og sanselighed i tilknytning til de daglige måltider. Hovedtemaet for konferencen en præsentationen af bogen Fair snak på fødevaremballager, skrevet af FairSpeakgruppen, der er forankret på IBC. Bogen binder sløjfe om flere års forskningsresultater og er formuleret med henblik på at give råd om og sætte ord på et meget omdiskuteret men reelt ret underbelyst spørgsmål: Hvordan kan fair snak bedst sikres og vildledning undgås, når producent, detailhandel, forbrugere, myndigheder og ernæringseksperter skal mødes omkring informationerne på fødevareetiketter og forstå hinanden. Ud over repræsentanter for de direkte implicerede interessentgrupper bidrog Peter Lund Madsen med et veloplagt indlæg om stenalderhjernens møde med mad i et moderne supermarked. Han kunne ikke selv deltage den dag, men havde lavet et 10 minutters videoindslag, som kan ses her: 4

5 IBC arrangementer i efteråret 2015: CRITT 10 års jubilæum Mandag d. 17. august fejrer Centre for Research in Translation and Translation Technology på IBC 10 års jubilæum med et seminar. Seminaret afholdes om eftermiddagen d. 17. august, som samtidig er den første dag for den 5. Translation Process Research PhD sommerskole, som også afholdes af CRITT. Ved seminaret er der gæsteforelæsninger af professor Sandra Halverson (NHH, Bergen), professor Sylvia Hanse-Schirra (Uni of Mainz, Germersheim), og Andrew Chesterman (U Helsinki). Titlerne på deres foredrag, korte abstracts, samt yderligere information findes på: Indvielse af CogLab Torsdag den 1. oktober fra 15 til 17 er der åbningsreception i CogLab, IBC s nye laboratorium for eksperimentel forskning. Her vil vi fortælle om CogLabs planer for fremtidig forskning og demonstrere hvad vores udstyr kan bruges til man kan f.eks. få målt hvor hurtigt man reagerer på forskellige stimuli eller se hvordan ens øjne bevæger sig når man læser eller ser billeder. Receptionen foregår i Dalgas Have 2C.004. Alle er velkomne! Seminar om sprogets rolle i internationale organisationer Onsdag d. 7. oktober afholder IBC et seminar med titlen The role of language in international organisations - A seminar for practitioners and researchers. Seminaret, der foregår på engelsk, har til formål er at styrke dialogen mellem forskere, praktikere og andre med interesse for feltet. Det vil byde på såvel præsentationer af den nyeste forskning nationalt og internationalt i sprogs rolle i internationale organistationer som oplæg om erfaringer fra folk, der arbejder med sprogrelaterede problemstillinger i multinationale og andre internationale organisationer. Centrale spørgsmål, der vil blive taget op, inkluderer: Hvilken rolle spiller sprog i internationale organisationer? Hvilke problemer og ressourcer knytter sig til sproglig diversitet? Hvordan kan forskere og praktikere arbejde sammen inden for dette område? Invitation vil blive sendt ud i august måned. Key note præsentationer vil blive givet af : Rebecca Piekkari, Professor of International Business at Aalto University, Helsinki, og Gill Ereaut, founder of Linguistic Landscapes, London. Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success Torsdag 12. november afholder IBC i i samarbejde med Asia Research Centre (også CBS) en heldags konference for forskere og erhvervsfolk med fokus på at forstå betydningen af mindset, sprog og kulturel sammenhæng for den globale eksport og på at identificere måder, hvorpå udfordringer og barrierer af interkulturel og intersproglig art kan overvindes. De tre overordnede temaer for konferencen (der foregår på engelsk) er 1) Mindsets and markets, 2) Negotiation across cultural contexts og 3) Multilingual and multicultural businesses. Dagen afsluttes med panel debat og diskussion. Invitation vil blive sendt ud i september måned. 5

6 Nyt om navne på IBC Velux gæsteprofessor David Boje Som nævnt ovenfor har IBC fået et Velux gæsteprofessorat for perioden Professoratet udfyldes af David Boje, som er Wells Fargo Professor, Distinguished University Professor, og Bill Daniels Ethics Fellow ved Institut for Management på New Mexico State University. USA. David Boje er internationalt kendt for sit arbejde inden for storytelling, narrativ teori og metode og postmoderne teori. Hans speciale er studiet af storytelling ved hjælp af kvalitative metoder. Hans besøg på IBC (hvoraf det første faldt i maj-juni 2015) fokuserer på at styrke instituttets forskning og output inden for storytelling i virksomheder og organisationer. Af andre personnyheder på IBC i det akademiske år kan nævnes: Emeritus professorer Per Anker Jensen og Iørn Korzen I foråret 2015 blev professor Per Anker Jensen og professor Iørn Korzen udnævnt til professor emeriti i forbindelse med deres fratrædelse fra CBS. IBC har nu fem emeritus professorer; de tidligere udnævnte emeriti er Niels Davidsen-Nielsen, Robert Philipson og Arnt Lykke Jakobsen. Status som emeritus indebærer at man opretholder sin forskningstilknytning til instituttet samtidig med, at man overgår til pensionstilværelsen. Prisoverrækkelse til professor Per Durst-Andersen I efteråret 2014 blev Professor Per Durst Andersen hædret med Hedorfs Fonds Forskningspris for International Virksomhedskommunikation og Sprog for sine resultater inden for lingvistik og kommunikationsstudier. Per Durst-Andersens forskning fokuserer især på arbejdet med kommunikative supertyper og deres applikation i international virksomhedskommunikation (i øjeblikket i et projekt finansieret af Carlsberg Fondet med titlen Global English som internationalt forretningssprog: modersmålets betydning for taleproduktion, reception og associationsdannelse ). Hedorf prisen blev overrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet d. 13. november. Adjungeret professor Maurice Biriotti D. 30. september 2014 tiltrådte Maurice Biriotti som adjungeret professor ved IBC. Det blev fejret med en tiltrædelsesforelæsning og efterfølgende reception. Maurice Biriotti, som er udnævnt for en femårig periode, er leder af SHM i London, en konsulentvirksomhed, der tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at løse complex, human-centred problems ved hjælp af viden og erfaringer hentet fra det humanistiske genstandsområde. Maurice Biriotti er desuden professor i Medical Humanities and Enterprise ved University College London. 6

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume:

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume: FREMTIDSVÆRKSTED Resume: Fremtidsværkstedet, der havde til hensigt at afdække de studerendes forventninger til/forestillinger om fremtidige uddannelsesønsker og jobfunktioner, blev gennemført med deltagelse

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 INTRO NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune. I januar 2016 blev initiativet et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN

AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN AFTAGERNES BEHOV FOR VIDEN ved Forskningsdirektør Per Falholt Novozymes A/S Novozymes har produkter indenfor en række forskellige industrier Food and Beverages Biofuels and biomass conversion Household

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Fælles kandidatuddannelse i fremmedsprog. Arbejdsgruppens indstilling

Fælles kandidatuddannelse i fremmedsprog. Arbejdsgruppens indstilling Fælles kandidatuddannelse i fremmedsprog Arbejdsgruppens indstilling 1. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Kommissorium 2. Jobfunktioner 3. Kompetenceprofil 4. Uddannelsens struktur og indhold 5. Rekruttering

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

En konference om personlig og organisatorisk læring og forandring

En konference om personlig og organisatorisk læring og forandring En konference om personlig og organisatorisk læring og forandring For Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Organisationer 29.-30. August 2017 Nuuk Invitation Innovation Hovedtema Hvordan skaber man personlig

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune.

i Hjørring Kommune er blevet spurgt, og cirka 50 har svaret. Og der er altså adskillige tusinde virksomheder i Hjørring Kommune. NYHEDSBREV NR. 15, 12. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Erhvervsklima i Hjørring dumpet side 2 Dårlig affalds-service side 4 Gymnasie-tilbud til virksomheder side 5

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014

Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling. SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 Velkommen til workshoppen Innovation, ledelse og organisationsudvikling SDU s erhvervskonference 3. juni 2014 1 Hvem er vi? Fra universitetet/trilo: - Flemming Smedegaard, lektor, studieleder for International

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Program årgang 11 Forår 2013

Program årgang 11 Forår 2013 Program årgang 11 Forår 2013 Velkommen til forårssemesteret på Akademiet for Talentfulde Unge. Vi glæder os til mange sjove og udfordrende oplevelser sammen med jer i 2013. Forårets program fokuserer på

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos Land: USA Periode: Fra: August 2009 Til: December 2009

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: University college London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: University college London Land: England Periode: Fra:24 sep 2012 Til:2/1-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE

UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE 13. JUNI 20013 UDVIKLING AF UDDANNELSER GENNEM DIALOG MED AFTAGERNE BERIT EIKA, PRODIEKAN FOR UDDANNELSE, PROFESSOR, PH.D. HEALTH, AARHUS, DANMARK præsen TATION 1 BERIT EIKA 25 educational and research

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Rejs med Deloitte til Gartner BIA Summit i London. Gartner BIA Summit 29. februar - 1. marts 2016

Rejs med Deloitte til Gartner BIA Summit i London. Gartner BIA Summit 29. februar - 1. marts 2016 Rejs med Deloitte til Gartner BIA Summit i London Gartner BIA Summit 29. februar - 1. marts 2016 Deloitte inviterer dig til et af Gartners mest populære summits i London i foråret 2016. Rejs med Deloitte

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe

Ankomst og indregistrering Mød de øvrige deltagere over morgenbrød og -kaffe Side 1 ud af 5 Den danske model er på én gang stærkt ombejlet, omdiskuteret og udsat for pres. Ikke mindst globaliseringen og den aktuelle økonomiske krise har gjort det vanskeligere at se, hvordan et

Læs mere

bliv synlig Få tæt kontakt til ca studerende på ASB

bliv synlig Få tæt kontakt til ca studerende på ASB bliv synlig Få tæt kontakt til ca. 8.000 studerende på ASB Er din virksomhed interesseret i: At styrke jeres image overfor 8.000 studerende på ASB? At rekrutttere nyuddannede til fuldtidsstillinger? At

Læs mere