IBC DIALOGPARTNER NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC DIALOGPARTNER NYT"

Transkript

1 IBC DIALOGPARTNER NYT Siden sidst / Alex Klinge Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til IBCs første nyhedsbrev til vores Dialogpartnere. Vi vil med nyhedsbrevet gerne et par gange om året give vores nærmeste samarbejdspartnere en lettilgængelig opdatering på interessante aktiviteter og udviklinger på instituttet. Og dem har der været en del af. Mange vil nok have erfaret gennem medier og netværk at CBS som helhed har stået med en stor udfordring henover vinteren. En fremskrivning af CBS udgifter og indtægter har afsløret en stigende negativ ubalance over de næste fem år. Som følge heraf besluttede Direktionen at sætte en gradvis budgettilpasning i værk frem mod Den væsentligste variable, og delvist skalerbare, omkostning er lønninger. Derfor var CBS tvunget til at reducere sit lønbudget for at bringe det samlede budget i balance i Det betød enten frivillig fratræden eller afskedigelser af såvel administrativt som videnskabeligt personale. IBC blev som et af de store institutter på CBS pålagt en besparelse på 8,4 mio i perioden frem til 2018, som primært skulle hentes i lønudgifter. Lykkeligvis blev hele besparelsen på IBC hentet ind gennem frivillige fratrædelsesaftaler med seniorforskere, som går på pension i løbet af de kommende par år. 12 aftaler i alt. Det medfører naturligvis en mærkbar reduktion i den samlede forsknings- og undervisningskapacitet på IBC i de kommende år. Vores udfordring er nu at identificere og prioritere de kritiske områder i vores forskning og undervisning, altså en skærpet fokus på kerneopgaver. Vi vil identificere kerneopgaverne blandt andet gennem udveksling med vores dialogpartnere om de kompetencer de oplever som særligt væsentlige på deres dele af arbejdsmarkedet i de kommende år. IBC inviterer derfor dialogpartnerne og andre udvalgte repræsentanter for erhvervslivet til et dialogmøde om væsentlige arbejdsmarkedskompetencer inden for IBCs centrale områder, altså organisationskommunikation, markeds-/marketingkommunikation, kommunikationsteknologier og fremmedsprog. Dialogmødet er kalendersat til den 27. oktober, kl her i Dalgas Have. En separat invitation følger i august. DP NYT Indhold i nyhedsbrevet: 2 IBCs uddannelser 2 Samarbejde med gymnasiesektoren 3 Forskningsaktiviteter 3 IBC CogLab 4 Forårets arrangementer - et uddrag 5 Kommende arrangementer (efterår 2015) 6 Nyt om IBC navne Kommende IBC arrangementer: (se omtale af arrangementerne på side 5 i dette nyhedsbrev) 17. august, , Dalgas Have 15, 2Ø.091: CRITT jubliæum 1. oktober, 15-17, Dalgas Have 15, 2C.004: Indvielse af IBC CogLab 7. oktober, , Dalgas Have 15, SØ.089: Seminar om sprogs rolle i internationale organisationer 27. oktober, 17-19, Dalgas Have 15, lokale oplyses: Dialogpartner møde om fremtidens arbejdsmarkedskompetencer. 12. november, , Dalgas Have 15, SC.033: Konference: Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success 1

2 Hvad sker der på undervisningsfronten IBCs uddannelser IBC har i 2015 hovedansvaret for tre BA uddannelser og en MA uddannelse og fra 2016 tillige for en MA uddannelse i samarbejde med Københavns universitet. Uddannelserne fokuserer overordnet set på markedskommunikation, organisationskommunikation og fremmedsprogskompetencer. Uddannelsernes kvalitet er meget højt prioriteret på instituttet og et tæt samarbejde mellem fastansatte videnskabelige medarbejdere og instituttets deltidsansatte undervisere er derfor et væsentligt indsatsområde for os, lige som forankringen i erhvervslivet efter endt uddannelse er central. Relationen mellem teori og praksisnærhed i uddannelserne er et omdrejningspunkt, som netop sammensætningen af underviserstaben gør det muligt at facilitere, og vi er meget glade for at kunne trække på både eksterne lektorer og undervisningsassistenter, som har en tæt relation til virksomheder og organisationer. Et tiltag, som i stigende omfang har ramt uddannelserne er ønsket om effektiv gennemførsel for de studerende dette har udmøntet sig i den såkaldte Fremdriftsreform, som bl.a. betyder at kandidatstuderende skal afslutte deres studier på 22 måneder. Fremdriftsreformen spiller en stor rolle i vores planlægning der skal være plads og tid til vejledning af de mange studerende og den tid, der tidligere var til specialisering og længerevarende internships for studerende er ikke længere til rådighed. Det betyder bl.a. at vi i endnu højere grad end tidligere må forberede vores studerende til arbejdsmarkedet mens vi har dem på CBS i form af ekstra-curriculære aktiviteter. IBC er ved at lægge sidste hånd på den fælles kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, ENGEROM, på Københavns Universitet. Den bliver i disse dage sendt til akkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Uddannelsen er en tværfaglig kandidatuddannelse, som sigter imod at bringe grundlæggende marketingkompetencer sammen med sprog- og kulturindsigt i specifikke markeder i en kompetencepakke der er komplementær i forhold til de cand.merc kandidater CBS og andre institutioner allerede uddanner inden for mere generisk marketing. I første omgang udbydes uddannelsen fra 2016 med sprogene tysk, fransk og spansk (en engelsk version er allerede udviklet af CBS alene). Den kan efterfølgende udvides til også at inkludere flere sprogområder på hhv. KU og CBS, som fx kinesisk og japansk. IBC og ENGEROM har i udviklingsarbejdet haft stor gavn af input blandt andet fra IBCs dialogpartnere så en stor tak til de af jer som tog tid ud af en travl kalender til at give os input om jobfunktioner inden for marketing-/markedskommunikation. Samarbejde med gymnasiesektoren Gymnasiesektoren udgør en vigtig samarbejdsflade for instituttet og der er derfor i løbet af påbegyndt samarbejde med fem gymnasier (Selandia, København Nord, Ørestad, Greve og Københavns gymnasium) Gennem samarbejdet får IBC viden om de uddannelsesmæssige udfordringer inden for det intersproglige og interkulturelle felt, som gymnasierne står overfor og instituttet kommer desuden i kontakt med handelsgymnasiernes lokale erhvervspartnere og får derved mulighed for at udvide sit netværk. Underviserne på gymnasierne får til gengæld indblik i de forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for interkulturel erhvervskommunikation, som IBC er involveret i, gennem gæsteforelæsninger og andre informations- og formidlingsaktiviteter og der bliver afholdt underviser underviser arrangementer, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og faglig/didaktisk videndeling. Der bliver afholdt arrangementer for gymnasieeleverne på CBS, som feks. masterclasses og introduktioner til CBS uddannelser, såvel som på de forskellige gymnasier. Således holdt ph.d.-studerende Stine Mosekjær og Stine Evald Bentsen foredrag på Selandia i november 2014 om skriveproces og metodologi i forbindelse med arbejdet med 3.G studieretningsprojektet. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, som gav dem større forståelse for arbejdet med skriftlige opgaver. I maj i år blev der afholdt en case competition for Selandias elever med IBC undervisere som dommere. Læs mere om de to arrangementer på Selandias hjemmeside: og 2

3 Hvad sker der på forskningsfronten The IBC project I det forløbne år har der været afholdt en række colloquier for instituttets forskere med det formål at skærpe fokus på hvad IBCs kerneområder inden for forskningen er og på længere sigt at formulere et fælles IBC forskningsprojekt. Diskussionerne resulterede i identifikation af en række forskningsområder under de to overordnede felter organisationskommunikation og markedskommunikation: under førstnævnte fremhævedes især sprogkompetencer, organisationskommunikative emner som identitet, mangfoldighed og magtrelationer, interkulturel interaktion i arbejdssammenhænge og mediering af interaktion. Under markedskommunikation blev der især fokuseret på forbrugerkommunikation, kommunikation på de finansielle markeder, interkulturel markedskommunikation og sprog og teknologi herunder sprog og kognition. I efteråret vil instituttet arbejde videre med at skærpe IBCs forskningsfokus. Præsentation af et IBC forskningsprojekt Adjunkt Fumiko Kano Glückstad præsenterer sin forskning inden for interculturel markedsføring: Comprehending Consumers across Cultures R&D of a value-based intercultural consumer segmentation tool This project aims at developing a tool to fully comprehend consumers across boundaries of international markets by computing the cultural complexity of consumer-values and behavioral data based on advanced Artificial Intelligence technologies. The tool will enable one to filter Big Data by mining relations between individual consumers interpersonal values and behavioral data across the boundaries of industrial organizations and societies. The project is based on the hypothesis that the behavior and decision-making of individual consumers are strongly based on how value priorities are shaped in our globalized society. Individuals act, make decisions, emotionally react on advertisements, purchase and assess products based on their identity-based motivations. However, the identity formation and thereby value formation of modern consumers are becoming increasingly complex due to their belonging to local, national and global communities accessible via e.g. contemporary media and communication technologies. The project ultimately aims at commercializing a new intercultural consumer behavior prediction engine to be integrated into a Customer Relation Management (CRM) system. The novelty of this new engine is that it simultaneously analyzes the mono-cultural, multicultural and transcultural characteristics of individual consumers. For developing the new engine, the project plans to collect consumer data from China, Japan, US, UK, Germany, France and Denmark in collaboration with the participating parties. The new prediction engine will be tested with three types of business cases: 1) Danish companies interested in growing their markets in Asia; 2) Danish SMEs interested in entering Asian markets; and 3) Japanese enterprises interested in developing new products for European markets in collaboration with Danish industry. The project involves a Danish marketing agency, a major Japanese marketing technology company, the European affiliation of a major Japanese home appliance company, machine learning experts from the Section for Cognitive Systems at DTU Compute, and cognitive & cultural psychologists from Kyoto University. The Japanese participating parties indicate that the intercultural consumer behavior prediction engine has promising potential in terms of the Tokyo Olympics 2020 which some of the Japanese project participants sponsor. CogLab - et sprogligt og visuelt eksperimentelt laboratorium IBC er i færd med at lægge sidste hånd på ombygningen af en række lokaler, der skal huse IBCs nye eksperimentelle laboratorium. Ved hjælp af eye-trackere (til måling af øjenbevægelser), AV-udstyr og computere med eksperimentel software vil det blive muligt at undersøge problemstillinger i relation til interkulturelle, intersproglige og kommunikationsteknologiske muligheder og udfordringer. Der vil især være fokus på de kognitive processer involveret i sproglig og visuel kommunikation, for eksempel i kommunikationen mellem organisationer og deres ansatte, brugere og forbrugere. Der vil også være mulighed for at lave forsøg med dialog- og forhandlingsscenarier og andre former for kommunikation. Lektor Laura Winther Balling er laboratorieleder og vil i samarbejde med lektor Daniel Barratt forestå driften af CogLab. Laboratoriet kan benyttes af instituttets ansatte såvel som af andre på CBS, ligesom samarbejde med erhvervslivet og med forskere fra andre institutioner hilses velkommen. Udover de fysiske faciliteter og hjælp til at bruge dem tilbydes også vejledning i undersøgelsesdesigns, både til eksperimenter og andre kvantitative undersøgelser, f.eks. spørgeskemaundersøgelser. Desuden gives der vejledning og undervisning i statistik for både uerfarne og mere erfarne brugere. CogLab indvies officielt d. 1. oktober, men er allerede i fuld gang. Læs mere på CogLabs hjemmeside: 3

4 Forårets arrangementer - et uddrag: IBC Arrangementer 2015 Alumni arrangement 12. marts var IBC og CBS Alumni værter for et meget vellykket arrangement for vores alumni og andre med interesse for emnet: Managing Social Media across Cultural and Linguistic Barriers. To praktikere, Rikke Krag Jespersen fra Coloplast og Kasper Kofod fra Novo Nordisk fortalte om brugen af sociale medier i deres organiationskommunikation og om, hvilke strategiske og praktiske udfordringer, de var stødt på i den sammenhæng. Barbara Dragsted and Michael Etter fra IBC kommenterede og stillede spørgsmål om fordele og ulemper ved de nye teknologier, i sær i forhold til de interkulturelle og intersproglige aspekter af deres arbejde. Efterfølgende var der debat og spørgsmål fra salen. Jack Zenger på CBS 9. april var IBC vært for en forelæsning af den kendte amerikanske forsker og konsulent Jack Zenger med titlen How Extraordinary Leaders Double Profits: Why Excellent Leadership Deserves Your Attention. Tilhørerne - såvel studerende som forskere med interesse i ledelsestudier blev inddraget i dialog med Jack Zenger om ledelseskvalitet og dens betydning for virksomhedsresultater og organisationsændringer. Om eftermiddagen deltog Jack Zenger i et lukket arrangement for virksomheds- og organisationsledere arrangeret af IBCs samarbejdspartner, konsulentfirmaet Proacteur. Tiltrædelsesforelæsning ved gæsteprofessor David Boje 20. maj afholdt IBCs Velux gæsteprofessor David Boje tiltrædelsesforelæsning ved et seminar sammen med professor Yiannis Gabriel fra Bath Universitet. Titlen på seminaret var Frontier Issues in Narrative Research og bød på en gennemgang af udviklingen inden for forskningsfeltet storytelling i organisationssammenhænge. Seminaret var velbesøgt af forskere fra hele CBS med repræsentanter fra blandt andet organisations- og ledelseskommunikation såvel som international erhvervsstudier, organisationsstudier og økonomi. Kommunikations- og sprogfolk fra Aalborg, Roskilde, Lund og Bath universiteter deltog også i begivenheden. FairSpeak Konference ALDRIG SET ELLER SMAGT FØR: Virksomheder, myndigheder, forbrugere og forskere smagte nyt Hvordan smager det, hvad er det lavet af, og hvordan ville du navngive delikatessen? Embedsmænd fra Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, forskere fra institutioner så forskellige som DTU og Dansk Sprognævn, repræsentanter for fødevareindustri og detailhandel samt forbrugerorganisationer fik en oplevelsesrig eftermiddag i Dalgas Have d. 21. maj. 4 elever fra Hotel- og Restaurationsskolen i København havde tilberedt innovative smagsoplevelser til en Dégustation surprise, som deltagerne kvitterede for ved at give skriftlig feedback. Prøvesmagningen var forløber for et større projekt, hvor Coop Danmark i samarbejde med Dansk Sprognævn, DTU og FairSpeak - og med hjælp fra menige forbrugerne - vil prøve at gøre det danske sprog bedre gearet til at snakke om smag og sanselighed i tilknytning til de daglige måltider. Hovedtemaet for konferencen en præsentationen af bogen Fair snak på fødevaremballager, skrevet af FairSpeakgruppen, der er forankret på IBC. Bogen binder sløjfe om flere års forskningsresultater og er formuleret med henblik på at give råd om og sætte ord på et meget omdiskuteret men reelt ret underbelyst spørgsmål: Hvordan kan fair snak bedst sikres og vildledning undgås, når producent, detailhandel, forbrugere, myndigheder og ernæringseksperter skal mødes omkring informationerne på fødevareetiketter og forstå hinanden. Ud over repræsentanter for de direkte implicerede interessentgrupper bidrog Peter Lund Madsen med et veloplagt indlæg om stenalderhjernens møde med mad i et moderne supermarked. Han kunne ikke selv deltage den dag, men havde lavet et 10 minutters videoindslag, som kan ses her: 4

5 IBC arrangementer i efteråret 2015: CRITT 10 års jubilæum Mandag d. 17. august fejrer Centre for Research in Translation and Translation Technology på IBC 10 års jubilæum med et seminar. Seminaret afholdes om eftermiddagen d. 17. august, som samtidig er den første dag for den 5. Translation Process Research PhD sommerskole, som også afholdes af CRITT. Ved seminaret er der gæsteforelæsninger af professor Sandra Halverson (NHH, Bergen), professor Sylvia Hanse-Schirra (Uni of Mainz, Germersheim), og Andrew Chesterman (U Helsinki). Titlerne på deres foredrag, korte abstracts, samt yderligere information findes på: https://sites.google.com/site/centretranslationinnovation/tpr2015 Indvielse af CogLab Torsdag den 1. oktober fra 15 til 17 er der åbningsreception i CogLab, IBC s nye laboratorium for eksperimentel forskning. Her vil vi fortælle om CogLabs planer for fremtidig forskning og demonstrere hvad vores udstyr kan bruges til man kan f.eks. få målt hvor hurtigt man reagerer på forskellige stimuli eller se hvordan ens øjne bevæger sig når man læser eller ser billeder. Receptionen foregår i Dalgas Have 2C.004. Alle er velkomne! Seminar om sprogets rolle i internationale organisationer Onsdag d. 7. oktober afholder IBC et seminar med titlen The role of language in international organisations - A seminar for practitioners and researchers. Seminaret, der foregår på engelsk, har til formål er at styrke dialogen mellem forskere, praktikere og andre med interesse for feltet. Det vil byde på såvel præsentationer af den nyeste forskning nationalt og internationalt i sprogs rolle i internationale organistationer som oplæg om erfaringer fra folk, der arbejder med sprogrelaterede problemstillinger i multinationale og andre internationale organisationer. Centrale spørgsmål, der vil blive taget op, inkluderer: Hvilken rolle spiller sprog i internationale organisationer? Hvilke problemer og ressourcer knytter sig til sproglig diversitet? Hvordan kan forskere og praktikere arbejde sammen inden for dette område? Invitation vil blive sendt ud i august måned. Key note præsentationer vil blive givet af : Rebecca Piekkari, Professor of International Business at Aalto University, Helsinki, og Gill Ereaut, founder of Linguistic Landscapes, London. Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success Torsdag 12. november afholder IBC i i samarbejde med Asia Research Centre (også CBS) en heldags konference for forskere og erhvervsfolk med fokus på at forstå betydningen af mindset, sprog og kulturel sammenhæng for den globale eksport og på at identificere måder, hvorpå udfordringer og barrierer af interkulturel og intersproglig art kan overvindes. De tre overordnede temaer for konferencen (der foregår på engelsk) er 1) Mindsets and markets, 2) Negotiation across cultural contexts og 3) Multilingual and multicultural businesses. Dagen afsluttes med panel debat og diskussion. Invitation vil blive sendt ud i september måned. 5

6 Nyt om navne på IBC Velux gæsteprofessor David Boje Som nævnt ovenfor har IBC fået et Velux gæsteprofessorat for perioden Professoratet udfyldes af David Boje, som er Wells Fargo Professor, Distinguished University Professor, og Bill Daniels Ethics Fellow ved Institut for Management på New Mexico State University. USA. David Boje er internationalt kendt for sit arbejde inden for storytelling, narrativ teori og metode og postmoderne teori. Hans speciale er studiet af storytelling ved hjælp af kvalitative metoder. Hans besøg på IBC (hvoraf det første faldt i maj-juni 2015) fokuserer på at styrke instituttets forskning og output inden for storytelling i virksomheder og organisationer. Af andre personnyheder på IBC i det akademiske år kan nævnes: Emeritus professorer Per Anker Jensen og Iørn Korzen I foråret 2015 blev professor Per Anker Jensen og professor Iørn Korzen udnævnt til professor emeriti i forbindelse med deres fratrædelse fra CBS. IBC har nu fem emeritus professorer; de tidligere udnævnte emeriti er Niels Davidsen-Nielsen, Robert Philipson og Arnt Lykke Jakobsen. Status som emeritus indebærer at man opretholder sin forskningstilknytning til instituttet samtidig med, at man overgår til pensionstilværelsen. Prisoverrækkelse til professor Per Durst-Andersen I efteråret 2014 blev Professor Per Durst Andersen hædret med Hedorfs Fonds Forskningspris for International Virksomhedskommunikation og Sprog for sine resultater inden for lingvistik og kommunikationsstudier. Per Durst-Andersens forskning fokuserer især på arbejdet med kommunikative supertyper og deres applikation i international virksomhedskommunikation (i øjeblikket i et projekt finansieret af Carlsberg Fondet med titlen Global English som internationalt forretningssprog: modersmålets betydning for taleproduktion, reception og associationsdannelse ). Hedorf prisen blev overrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet d. 13. november. Adjungeret professor Maurice Biriotti D. 30. september 2014 tiltrådte Maurice Biriotti som adjungeret professor ved IBC. Det blev fejret med en tiltrædelsesforelæsning og efterfølgende reception. Maurice Biriotti, som er udnævnt for en femårig periode, er leder af SHM i London, en konsulentvirksomhed, der tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at løse complex, human-centred problems ved hjælp af viden og erfaringer hentet fra det humanistiske genstandsområde. Maurice Biriotti er desuden professor i Medical Humanities and Enterprise ved University College London. 6

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36 årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING 11 UDDANNELSE 12 Oversigt over uddannelser 16 FORSKNING

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris

CBS OBSERVER 9. Den hemmelige pris a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n d e c e m b e r 2 0 0 9 CBS OBSERVER 9 Den hemmelige pris Det ligner en lys idé. Fredag den 27. november fik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4.

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4. Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014 Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved

Læs mere

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter.

kandi- ologier. Christa Tranum Sendt pr. e-mail: den vedlagte akkredi- februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Lyngby versiteter. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Anders O. Bjarklev Christa Tranum Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk, dtu-rektor@ @adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi-

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

co-creation inspiration til en arbejdsmetode

co-creation inspiration til en arbejdsmetode blogging barrierespil prioriterings mapping co-creation inspiration til en arbejdsmetode Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling

Læs mere

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding

Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Danske Apps: En analyse af smartphone applikationers indflydelse på virksomhedskommunikation og branding Forfatter: Simon G. Kristensen Vejleder: Fabian Csaba Cand.ling.merc November 2011 Copenhagen Business

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud.

STUDIEINFORMATION 2008. HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIEINFORMATION 2008 HA Cand.merc. Cand.merc.aud. STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI, ODENSE INDHOLD HA-uddannelsen i Odense... 2 Beskæftigelsesmuligheder... 3 Uddannelsesmiljøet... 4 Uddannelsens indhold...

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Evaluering af ScienceTalenter

Evaluering af ScienceTalenter August 2014 CEPRA Evaluering af ScienceTalenter Evalueringsrapport 1. Forord Denne evaluering er udført for Undervisningsministeriet i perioden januar 2014- august 2014. CEPRAs kontaktperson ved ScienceTalenter

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere