Topagenda: CXO Survey 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topagenda: CXO Survey 2014"

Transkript

1 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500 danske CXO er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. Få svarene på, hvad der ligger øverst på CXO ernes agenda i det kommende år. Juni % af alle CXO er vil have et særligt fokus på strategi i det kommende år. 43 % af alle CXO er planlægger at skulle investere i kundetilfredshed i det kommende år. 26 % af de små og mellemstore virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Kun 2 % af de store virksomheder forventer lige så stor vækst.

2 Indhold Et omstillingsparat erhvervsliv 3 Key findings 4 Vækstforventninger 4 Fokusområder 6 Kompetencer 8 Fremtidige investeringer 10 Barrierer for vækst og udvikling 11 Om undersøgelsen 12 Vi står klar til at hjælpe dig 14 2 Topagenda: CXO Survey 2014

3 Et omstillingsparat erhvervsliv Tre globale trends forandrer virkeligheden 81% Teknologiske fremskridt 60% Demografiske forandringer 59% Skiftet i den globale økonomiske magtbalance Særligt tre trends vil forandre erhvervslivets virkelighed i løbet af de kommende år: de teknologiske fremskridt, skiftet i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer. Man kan med god grund hævde, at der ikke er tale om nye trends dét, der har ændret sig, er den hastighed, som det sker med, og det påvirker erhvervslivet både herhjemme og internationalt. Den digitale revolution har sikret indflydelse til flere mennesker end nogensinde før. Vi ser nye måder at kommunikere på, fx via sociale medier og mobile enheder, som konstant udfordrer den måde, virksomhederne skal interagere med kunderne på. Forbrugere udveksler information på de nye digitale platforme som aldrig før, og det stiller nye krav til virksomhedernes positionering og markedsføring. Topledere går i dag efter et moving target, da forbrugerne udvikler sig på forskellige måder i forskellige markeder. De er nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter, og samtidig skal de operere på et marked, hvor konkurrencen er stigende. Samtidig vokser befolkningen. Den vil nå op på 8 milliarder i 2025, og væksten vil ikke være homogen, da faldende fødselstal vil påvirke nogle lande langt hårdere end andre. I 2020 vil median-alderen være 43 år i Europa, 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Urbanisering forårsager yderligere omvæltninger, og antallet af byboere forventes at stige med 72 % over de næste fire årtier. Alle disse faktorer kræver et omstillingsparat erhvervsliv, som løbende er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til fx markedstilpasning, driftseffektivisering, innovation, strategi, cybercrime, CSR, aktuelle skatteforhold og ikke mindst talentudvikling. Men hvilke af disse områder vil være de mest centrale og udfordrende for den danske CXO er i det kommende år? Hvad skal der investeres i? Og hvor skal væksten komme fra? Det har mere end 500 danske CXO er givet deres individuelle bud på. God læselyst! Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, PwC Kilde: PwC s globale CEO Survey 2014 Topagenda: CXO Survey

4 Key findings Vækstforventninger Omsætningsvækst 32 % af CXO erne forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %. CXO er fra små og mellemstore virksomheder (SMV) forventer en langt større omsætningsvækst end CXO er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %. Forventninger til omsætningsvækst 26% 2% SMV er Store virksomheder Medarbejdervækst CXO er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer det. Når CXO erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i Forventninger til medarbejdervækst 82% 70% Der er dog flere CXO er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling, typisk i stabsfunktioner, planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i deres afdeling med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO erne fra SMV-segmentet forventer det samme. SMV er Store virksomheder 4 Topagenda: CXO Survey 2014

5 Synspunkt Vækstforventningerne i årets CXO-undersøgelse ligger stadig i den lave ende, især i de store virksomheder. Ifølge OECD er forbruger- og erhvervstilliden i Danmark tilbage på samme niveau som før krisen og højere end i USA og Europa. Det kan være en medvirkende årsag til, at de typisk mere hjemmemarkedsorienterede SMV forventer højere vækst. De store virksomheders lavere vækstforventninger er iøjnefaldende, fordi den forventede vækst er lavere end den realiserede vækst, som kunne måles i årene ifølge PwC s Virksomhedsanalyse Dette kan være et udtryk for, at man ser færre investerings- og innovationsmuligheder, eller at man agerer mere forsigtigt i post-recessionen. Ifølge PwC s Global CEO Survey 2014 er de danske topledere dog de mest optimistiske i Europa, når det gælder kortsigtet vækst i egen virksomhed. 39 % af de globale topledere er meget optimistiske, og det gælder 32 % af toplederne i Europa. I Danmark er 44 % meget optimistiske, hvilket er Europa-rekord. Topagenda: CXO Survey

6 Fokusområder Fokus på strategi CXO erne fremhæver, at deres virksomhed i det kommende år vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %). De CXO er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %). De adspurgte CFO er har i højere grad end CEO erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO erne svarer det samme. CXO ernes fokusområder på virksomhedsniveau Strategi Profitabilitet Kundetilfredshed Økonomistyring Toplinjevækst 62% 50% 50% 44% 44% I forhold til CXO ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/ besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %). Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers egne områder (CIO/ teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %). CXO ernes fokusområder på afdelingsniveau Effektivisering Strategi Økonomi Innovation Talent management 60% 51% 48% 30% 24% 6 Topagenda: CXO Survey 2014

7 Synspunkt Strategi står altid højt på CXO ens agenda og i årets undersøgelse er strategi røget helt til tops. Dette afspejler bl.a. et mindre paradigme skift, som følger med, at vi gradvist lægger krisen bag os. Krisen satte i sagens natur en dagsorden, hvor det primært handlede om at sikre overlevelse, reducere omkostninger m.v. Hermed fik restrukturering, offshoring, outsourcing m.v. automatisk plads højt oppe på agendaen. Nu ser vi en virkelighed (se afsnittet Barrierer for vækst og udvikling ), hvor kunde- og konkurrentadfærd igen er den altoverskyggende udfordring, og dermed ryger strategi til tops på agendaen. At CXO er ikke kun fokuserer på eget fagområde afspejler også udviklingen mod en mere kollektivistisk topledelsesmodel. Det er ikke længere CEO en, der driver ledelse gennem andre; det er topledelsen, der sammen har ledelsesstafetten med CEO en for bordenden. Desuden ser det ud til, at den funktionelle effektiviserings agenda nærmest er kommet for at blive. Topagenda: CXO Survey

8 Kompetencer I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke CXO erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %. Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %. It sikkerhed 25,9% 48,1% 25,9% Virksomhedskriminalitet Skatteoptimering/ skatteforhold 20% 22,6% 20% 38,7% 40% 35,5% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% Når CXO erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området. Teknologi og digitalisering 25,3% 55,8% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På virksomhedsniveau er det særligt CEO en (19 %) og CFO en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO er giver derimod udtryk for, at de i overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven. CEO'er 23,8% 57,1% 19% CFO'er 25% 58,3% 16,7% Øvrige CXO'er 36,6% 56,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Topagenda: CXO Survey 2014

9 Synspunkt Virksomhedernes vurdering af kompetenceudfordringer synes både at afspejle modenheden i forskellige udviklingsagendaer og hyppigheden af problematikker. Talent management synes således at være en mere moden og gennemtrængende agenda, hvor virksomhederne i højere grad har fået færdighederne på plads. Anderledes forholder det sig med de mindre gennemtrængende og mindre hyppige agendaer som it-sikkerhed og virksomhedskriminalitet, hvor færdighedsniveauet er lavere, og hvor behovet for opgradering er tydeligt til stede. Topagenda: CXO Survey

10 Fremtidige investeringer Tre investeringsområder Det er særligt tre områder, som de adspurgte CXO ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), it og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i det kommende år. De adspurgte CXO er fra SMV forventer i højere grad end CXO erne fra de store virksomheder at investere i kunde - fokusering/kundetilfredshed i det kommende år. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV har kunde - fokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet. Disse tre områder planlægger CXO erne at investere i 43% 41% 35% Kundefokusering og kundetilfredshed It og teknologi Produktudvikling Kunder 41 % af SMV erne har kundefokusering på 1. pladsen. 41% 55% It 55 % af de større virksomheder har it og teknologi på 1. pladsen. Synspunkt Vækst og nye kundemuligheder har i mange år ligget åbne for de, der ville investere i markedsudvikling i BRIK-lande samt andre markeder, som har været forbundet med høj vækst og udvikling. I denne periode har vi måske set en tendens til, at man har været langsommere til at adressere den udvikling, der finder sted i kundernes adfærd og forventninger: Stigende indkomst, stigende urbanisering og teknologi som en faktor, der i større og større grad gennemtrænger både produkter og kanaler og kundebaser, der bliver mere fragmenterede. Det stiller krav til virksomhederne om at investere i kundefastholdelse og -tilfredshed, kanaler m.v. samt i den teknologi, der understøtter disse og andre produkter. Ifølge CXO erne er vi også på vej ind i en periode, hvor væksten først og fremmest er organisk i markeder med begrænset væksttempo. Det lykkes kun med investeringer i produktudvikling og anden innovation. 10 Topagenda: CXO Survey 2014

11 Barrierer for vækst og udvikling Tre barrierer Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO er. CXO erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling. Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling 63% 36% 35% Den stigende konkurrence mv. Udviklingen i dansk økonomi Omkostningsniveauet i Danmark Synspunkt PwC s globale CEO Survey 2014 viser, at topledere i dag er lige så bekymrede for den aftagende vækst i de nye markeder, som de er for fraværet af vækst i basismarkederne. Derfor sætter konkurrenternes og kundernes adfærd en langt mere presserende agenda for virksomhedernes ledelser; i højere grad end den danske økonomi eller det høje omkostningsniveau herhjemme. Virksomhederne i CXO Survey en er selvfølgelig afhængige af den danske økonomi, men mange er det jo kun i nogen grad givet deres eksport og internationale tilstedeværelse. Mange er efterhånden blevet dygtigere til at håndtere det høje danske omkostningsniveau. Informations- og kommunikationsteknologi, effektive transportsystemer og underliggende regulering har i de seneste 15 år medført, at job i stort set alle funktioner og på alle niveauer samt varer, tjenester og kapital er mobile, og hvor virksomhederne kan optimere ved at right-shore aktiviteterne. Topagenda: CXO Survey

12 Om PwC s CXO Survey Vi har i forbindelse med denne CXO Survey, der er gennemført via onlineog telefoninterviews i foråret 2014, spurgt mere end 500 danske CXO er om deres syn på det kommende års vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV og store virksomheder. SMV er her karakteriseret som virksomheder med en omsætning på mellem mio. kr. De store virksomheder er virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og opefter. 60 % af de adspurgte CXO er er fra SMV, og 40 % er fra store virksomheder. CXO erne svarer i undersøgelsen på deres forventninger til fremtiden på såvel virksomhedsniveau som afdelingsniveau. I forhold til de forskellige typer af CXO er skelner vi i undersøgelsen, de steder hvor det er angivet, mellem tre overordnede grupperinger: CEO er (157), CFO er (157) og øvrige CXO er (215). Øvrige CXO er er: CHRO, CIO, COO, CRO, CMO, CTO samt strategiansvarlige, m.fl. Typer af CXO er Typer af CXO er CEO'er CFO'er Øvrige CXO'er 12 Topagenda: CXO Survey 2014

13 Topagenda: CXO Survey

14 Vi står klar til at hjælpe dig PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtidens udfordringer. Kontakt os og få en snak om dine behov. Sammen kan vi styrke din forretning og skabe succes. Vi glæder os til at høre fra dig. Innovation & strategi Torsten Moe T: E: Nils Henrik Wegener T: E: Driftseffektiviseringer Christian Klibo T: E: Kim Hendil Tegner T: E: Paying taxes & international skat Søren Jesper Hansen T: E: Transfer pricing Jørgen Juul Andersen T: E: Markedstilpasning Jesper Vedsø T: E: Janus Mens T: E: Cybercrime Martin Mølgård Povelsen T: E: Mads Nørgaard Madsen T: E: Christian Kjær T: E: Talentudvikling Jesper Runge T: E: Bestikkelse Judith Canning T: E: Corporate Social Responsibility Anne-Louise Thon Schur T: E: Virksomhedskriminalitet Brian Christiansen T: E: Sofus Emil Tengvad T: E: 14 Topagenda: CXO Survey 2014

15 Topagenda: CXO Survey

16 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 Maj 2015 / Syn på muligheder, trusler og vækst 4 Nye konkurrenter udgør den største trussel 6 / Innovation øverst på agendaen 7 Et stærkt samlet ledelsesteam 9 / Investeringskronerne går til it og teknologi

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Highlights PwC s CEO Survey 2017

Highlights PwC s CEO Survey 2017 Highlights PwC s CEO Survey 2017 Få overblik over de danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden indblik i, hvilke vækstmarkeder de globale

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Årets Ejerleder 2015 Analysen

Årets Ejerleder 2015 Analysen www.pwc.dk Analysen Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Ejerlederen og dennes virksomhed Ledelsesfunktioner og forretningsplan Vækstambitioner Talent og kompetencer (årets tema) Ejerskifte

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Velkommen. til PwC s konferencer og kåringer

Velkommen. til PwC s konferencer og kåringer Velkommen til PwC s konferencer og kåringer Revision. Skat. Rådgivning. Succes skaber vi sammen... Velkommen Vi har i år samlet årets kåringer og større konferencer i et program til dig, der ligesom os

Læs mere

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16 1 Digitaliseringen er global og følger eksponentielle principper 2 Hvad sker der, når alle disse dele kan 3D-printes? 3 Hvad sker der, når dine indkøbsdata bestemmer prisen på din forsikring? 4 Globale

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB. Allan Polack

TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB. Allan Polack TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB Allan Polack Deloitte, Finansagenda 2015 28. oktober 2015 Agenda Mine første 100 dage... Bud på pensionssektorens udvikling Et par ord om vores Strategi2020

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi

Læs mere

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER

STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER White paper Udvalgte konklusioner fra Business Technology: strategi, trends og erfaringer IT i praksis 2014 Rambøll og DANSK IT udgav den 27. august 2014 rapporten Business

Læs mere

AMAG Schweiz Strategi 2017

AMAG Schweiz Strategi 2017 AMAG Schweiz Strategi 2017 1 Bildagen, 27.5.2014 Morten Hannesbo CEO Vores fritid Besøg af det danske Handelskammer Schlieren, 4. april 2014 Besøg af det danske Handelskammer Schlieren, 4. april 2014 Vore

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Pressemeddelelse 30. august 2016 Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Danske virksomheder vurderer, at de risikerer at miste store lunser af omsætningen,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere