Topagenda: CXO Survey 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topagenda: CXO Survey 2014"

Transkript

1 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500 danske CXO er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. Få svarene på, hvad der ligger øverst på CXO ernes agenda i det kommende år. Juni % af alle CXO er vil have et særligt fokus på strategi i det kommende år. 43 % af alle CXO er planlægger at skulle investere i kundetilfredshed i det kommende år. 26 % af de små og mellemstore virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Kun 2 % af de store virksomheder forventer lige så stor vækst.

2 Indhold Et omstillingsparat erhvervsliv 3 Key findings 4 Vækstforventninger 4 Fokusområder 6 Kompetencer 8 Fremtidige investeringer 10 Barrierer for vækst og udvikling 11 Om undersøgelsen 12 Vi står klar til at hjælpe dig 14 2 Topagenda: CXO Survey 2014

3 Et omstillingsparat erhvervsliv Tre globale trends forandrer virkeligheden 81% Teknologiske fremskridt 60% Demografiske forandringer 59% Skiftet i den globale økonomiske magtbalance Særligt tre trends vil forandre erhvervslivets virkelighed i løbet af de kommende år: de teknologiske fremskridt, skiftet i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer. Man kan med god grund hævde, at der ikke er tale om nye trends dét, der har ændret sig, er den hastighed, som det sker med, og det påvirker erhvervslivet både herhjemme og internationalt. Den digitale revolution har sikret indflydelse til flere mennesker end nogensinde før. Vi ser nye måder at kommunikere på, fx via sociale medier og mobile enheder, som konstant udfordrer den måde, virksomhederne skal interagere med kunderne på. Forbrugere udveksler information på de nye digitale platforme som aldrig før, og det stiller nye krav til virksomhedernes positionering og markedsføring. Topledere går i dag efter et moving target, da forbrugerne udvikler sig på forskellige måder i forskellige markeder. De er nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter, og samtidig skal de operere på et marked, hvor konkurrencen er stigende. Samtidig vokser befolkningen. Den vil nå op på 8 milliarder i 2025, og væksten vil ikke være homogen, da faldende fødselstal vil påvirke nogle lande langt hårdere end andre. I 2020 vil median-alderen være 43 år i Europa, 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Urbanisering forårsager yderligere omvæltninger, og antallet af byboere forventes at stige med 72 % over de næste fire årtier. Alle disse faktorer kræver et omstillingsparat erhvervsliv, som løbende er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til fx markedstilpasning, driftseffektivisering, innovation, strategi, cybercrime, CSR, aktuelle skatteforhold og ikke mindst talentudvikling. Men hvilke af disse områder vil være de mest centrale og udfordrende for den danske CXO er i det kommende år? Hvad skal der investeres i? Og hvor skal væksten komme fra? Det har mere end 500 danske CXO er givet deres individuelle bud på. God læselyst! Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, PwC Kilde: PwC s globale CEO Survey 2014 Topagenda: CXO Survey

4 Key findings Vækstforventninger Omsætningsvækst 32 % af CXO erne forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %. CXO er fra små og mellemstore virksomheder (SMV) forventer en langt større omsætningsvækst end CXO er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %. Forventninger til omsætningsvækst 26% 2% SMV er Store virksomheder Medarbejdervækst CXO er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer det. Når CXO erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i Forventninger til medarbejdervækst 82% 70% Der er dog flere CXO er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling, typisk i stabsfunktioner, planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i deres afdeling med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO erne fra SMV-segmentet forventer det samme. SMV er Store virksomheder 4 Topagenda: CXO Survey 2014

5 Synspunkt Vækstforventningerne i årets CXO-undersøgelse ligger stadig i den lave ende, især i de store virksomheder. Ifølge OECD er forbruger- og erhvervstilliden i Danmark tilbage på samme niveau som før krisen og højere end i USA og Europa. Det kan være en medvirkende årsag til, at de typisk mere hjemmemarkedsorienterede SMV forventer højere vækst. De store virksomheders lavere vækstforventninger er iøjnefaldende, fordi den forventede vækst er lavere end den realiserede vækst, som kunne måles i årene ifølge PwC s Virksomhedsanalyse Dette kan være et udtryk for, at man ser færre investerings- og innovationsmuligheder, eller at man agerer mere forsigtigt i post-recessionen. Ifølge PwC s Global CEO Survey 2014 er de danske topledere dog de mest optimistiske i Europa, når det gælder kortsigtet vækst i egen virksomhed. 39 % af de globale topledere er meget optimistiske, og det gælder 32 % af toplederne i Europa. I Danmark er 44 % meget optimistiske, hvilket er Europa-rekord. Topagenda: CXO Survey

6 Fokusområder Fokus på strategi CXO erne fremhæver, at deres virksomhed i det kommende år vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %). De CXO er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %). De adspurgte CFO er har i højere grad end CEO erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO erne svarer det samme. CXO ernes fokusområder på virksomhedsniveau Strategi Profitabilitet Kundetilfredshed Økonomistyring Toplinjevækst 62% 50% 50% 44% 44% I forhold til CXO ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/ besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %). Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers egne områder (CIO/ teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %). CXO ernes fokusområder på afdelingsniveau Effektivisering Strategi Økonomi Innovation Talent management 60% 51% 48% 30% 24% 6 Topagenda: CXO Survey 2014

7 Synspunkt Strategi står altid højt på CXO ens agenda og i årets undersøgelse er strategi røget helt til tops. Dette afspejler bl.a. et mindre paradigme skift, som følger med, at vi gradvist lægger krisen bag os. Krisen satte i sagens natur en dagsorden, hvor det primært handlede om at sikre overlevelse, reducere omkostninger m.v. Hermed fik restrukturering, offshoring, outsourcing m.v. automatisk plads højt oppe på agendaen. Nu ser vi en virkelighed (se afsnittet Barrierer for vækst og udvikling ), hvor kunde- og konkurrentadfærd igen er den altoverskyggende udfordring, og dermed ryger strategi til tops på agendaen. At CXO er ikke kun fokuserer på eget fagområde afspejler også udviklingen mod en mere kollektivistisk topledelsesmodel. Det er ikke længere CEO en, der driver ledelse gennem andre; det er topledelsen, der sammen har ledelsesstafetten med CEO en for bordenden. Desuden ser det ud til, at den funktionelle effektiviserings agenda nærmest er kommet for at blive. Topagenda: CXO Survey

8 Kompetencer I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke CXO erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %. Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %. It sikkerhed 25,9% 48,1% 25,9% Virksomhedskriminalitet Skatteoptimering/ skatteforhold 20% 22,6% 20% 38,7% 40% 35,5% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% Når CXO erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området. Teknologi og digitalisering 25,3% 55,8% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På virksomhedsniveau er det særligt CEO en (19 %) og CFO en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO er giver derimod udtryk for, at de i overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven. CEO'er 23,8% 57,1% 19% CFO'er 25% 58,3% 16,7% Øvrige CXO'er 36,6% 56,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Topagenda: CXO Survey 2014

9 Synspunkt Virksomhedernes vurdering af kompetenceudfordringer synes både at afspejle modenheden i forskellige udviklingsagendaer og hyppigheden af problematikker. Talent management synes således at være en mere moden og gennemtrængende agenda, hvor virksomhederne i højere grad har fået færdighederne på plads. Anderledes forholder det sig med de mindre gennemtrængende og mindre hyppige agendaer som it-sikkerhed og virksomhedskriminalitet, hvor færdighedsniveauet er lavere, og hvor behovet for opgradering er tydeligt til stede. Topagenda: CXO Survey

10 Fremtidige investeringer Tre investeringsområder Det er særligt tre områder, som de adspurgte CXO ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), it og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i det kommende år. De adspurgte CXO er fra SMV forventer i højere grad end CXO erne fra de store virksomheder at investere i kunde - fokusering/kundetilfredshed i det kommende år. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV har kunde - fokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet. Disse tre områder planlægger CXO erne at investere i 43% 41% 35% Kundefokusering og kundetilfredshed It og teknologi Produktudvikling Kunder 41 % af SMV erne har kundefokusering på 1. pladsen. 41% 55% It 55 % af de større virksomheder har it og teknologi på 1. pladsen. Synspunkt Vækst og nye kundemuligheder har i mange år ligget åbne for de, der ville investere i markedsudvikling i BRIK-lande samt andre markeder, som har været forbundet med høj vækst og udvikling. I denne periode har vi måske set en tendens til, at man har været langsommere til at adressere den udvikling, der finder sted i kundernes adfærd og forventninger: Stigende indkomst, stigende urbanisering og teknologi som en faktor, der i større og større grad gennemtrænger både produkter og kanaler og kundebaser, der bliver mere fragmenterede. Det stiller krav til virksomhederne om at investere i kundefastholdelse og -tilfredshed, kanaler m.v. samt i den teknologi, der understøtter disse og andre produkter. Ifølge CXO erne er vi også på vej ind i en periode, hvor væksten først og fremmest er organisk i markeder med begrænset væksttempo. Det lykkes kun med investeringer i produktudvikling og anden innovation. 10 Topagenda: CXO Survey 2014

11 Barrierer for vækst og udvikling Tre barrierer Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO er. CXO erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling. Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling 63% 36% 35% Den stigende konkurrence mv. Udviklingen i dansk økonomi Omkostningsniveauet i Danmark Synspunkt PwC s globale CEO Survey 2014 viser, at topledere i dag er lige så bekymrede for den aftagende vækst i de nye markeder, som de er for fraværet af vækst i basismarkederne. Derfor sætter konkurrenternes og kundernes adfærd en langt mere presserende agenda for virksomhedernes ledelser; i højere grad end den danske økonomi eller det høje omkostningsniveau herhjemme. Virksomhederne i CXO Survey en er selvfølgelig afhængige af den danske økonomi, men mange er det jo kun i nogen grad givet deres eksport og internationale tilstedeværelse. Mange er efterhånden blevet dygtigere til at håndtere det høje danske omkostningsniveau. Informations- og kommunikationsteknologi, effektive transportsystemer og underliggende regulering har i de seneste 15 år medført, at job i stort set alle funktioner og på alle niveauer samt varer, tjenester og kapital er mobile, og hvor virksomhederne kan optimere ved at right-shore aktiviteterne. Topagenda: CXO Survey

12 Om PwC s CXO Survey Vi har i forbindelse med denne CXO Survey, der er gennemført via onlineog telefoninterviews i foråret 2014, spurgt mere end 500 danske CXO er om deres syn på det kommende års vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV og store virksomheder. SMV er her karakteriseret som virksomheder med en omsætning på mellem mio. kr. De store virksomheder er virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og opefter. 60 % af de adspurgte CXO er er fra SMV, og 40 % er fra store virksomheder. CXO erne svarer i undersøgelsen på deres forventninger til fremtiden på såvel virksomhedsniveau som afdelingsniveau. I forhold til de forskellige typer af CXO er skelner vi i undersøgelsen, de steder hvor det er angivet, mellem tre overordnede grupperinger: CEO er (157), CFO er (157) og øvrige CXO er (215). Øvrige CXO er er: CHRO, CIO, COO, CRO, CMO, CTO samt strategiansvarlige, m.fl. Typer af CXO er Typer af CXO er CEO'er CFO'er Øvrige CXO'er 12 Topagenda: CXO Survey 2014

13 Topagenda: CXO Survey

14 Vi står klar til at hjælpe dig PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtidens udfordringer. Kontakt os og få en snak om dine behov. Sammen kan vi styrke din forretning og skabe succes. Vi glæder os til at høre fra dig. Innovation & strategi Torsten Moe T: E: Nils Henrik Wegener T: E: Driftseffektiviseringer Christian Klibo T: E: Kim Hendil Tegner T: E: Paying taxes & international skat Søren Jesper Hansen T: E: Transfer pricing Jørgen Juul Andersen T: E: Markedstilpasning Jesper Vedsø T: E: Janus Mens T: E: Cybercrime Martin Mølgård Povelsen T: E: Mads Nørgaard Madsen T: E: Christian Kjær T: E: Talentudvikling Jesper Runge T: E: Bestikkelse Judith Canning T: E: Corporate Social Responsibility Anne-Louise Thon Schur T: E: Virksomhedskriminalitet Brian Christiansen T: E: Sofus Emil Tengvad T: E: 14 Topagenda: CXO Survey 2014

15 Topagenda: CXO Survey

16 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT

11 % 1.722 80 % 71 % 8,95 på en kundetilfredshedsskala fra 1-10. Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 14 % 15 % TALENT www.pwc.dk/aarsrapport Et stærkere afsæt Årsrapport 2010/11 RESULTATER REVENUE Omsætningsfordeling på markedssegmenter 2010/11 (DKK 1.000) Public 165 Top Tier 308 TALENT 80 % af vores medarbejdere er stolte

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk

Vækst i krise 2008 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Vækst i krise Styrk din bundlinie ved at gå egne veje 2008 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP, som er en

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER...

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. KONKLUSIONER... 4 3. METODE... 5 4. OM SELSKABERNE... 6 4.1 FORDELING AF VIRKSOMHEDER PÅ HOVEDFORRETNINGSOMRÅDER... 6 4.2 AFLEDTE FORRETNINGSOMRÅDER... 6 5. ØKONOMIEN I SELSKABERNE...

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s.

Svarprocenten viser sundhedstilstanden. Case: SAS. HR-chefen ind på direktionsgangen. Case: Pensam. 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. A c t u p o n k n o w l e d g e O k t o b e r 2 0 1 0 / N o 1 0 D a n m a r k Svarprocenten viser sundhedstilstanden 7 gode råd til at få en høj svarprocent / s. 4-5 Case: SAS Engagerede medarbejdere i

Læs mere

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT

NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET. Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT 1 NÅR NYE LØSNINGER SKAL PÅ MARKEDET Markedsmodning - en nøgle til nye arbejdspladser og vækst i Danmark BAGGRUNDSRAPPORT Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Rapportens formål... 1 1.2 Analysedesign...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige

Læs mere

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel

Sig e til din handel. Sig e til din handel. - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel Sig e til din handel - En analyse fra Bleau A/S af danske B2B-virksomheders manglende fokus på e-handel White Paper af Bleau A/S Når man betragter den rivende udvikling af e-handel på verdensplan, vil

Læs mere

Du er fremtidens ejerleder

Du er fremtidens ejerleder www.pwc.dk Du er fremtidens ejerleder Skab succes med PwC Hos PwC har vi stor respekt for mennesker som dig, der ejer og leder en virksomhed. Du tør følge dit instinkt med hjertet. Også i svære tider.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Indledning Grib forandringen

Indledning Grib forandringen Indledning Grib forandringen Forandringer har altid været et grundvilkår for menneskets udvikling. Hvis ikke vi havde evnet at forandre os, ville vi formentlig stadig bo i huler og slå hinanden i hovedet

Læs mere