Topagenda: CXO Survey 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topagenda: CXO Survey 2014"

Transkript

1 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500 danske CXO er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. Få svarene på, hvad der ligger øverst på CXO ernes agenda i det kommende år. Juni % af alle CXO er vil have et særligt fokus på strategi i det kommende år. 43 % af alle CXO er planlægger at skulle investere i kundetilfredshed i det kommende år. 26 % af de små og mellemstore virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Kun 2 % af de store virksomheder forventer lige så stor vækst.

2 Indhold Et omstillingsparat erhvervsliv 3 Key findings 4 Vækstforventninger 4 Fokusområder 6 Kompetencer 8 Fremtidige investeringer 10 Barrierer for vækst og udvikling 11 Om undersøgelsen 12 Vi står klar til at hjælpe dig 14 2 Topagenda: CXO Survey 2014

3 Et omstillingsparat erhvervsliv Tre globale trends forandrer virkeligheden 81% Teknologiske fremskridt 60% Demografiske forandringer 59% Skiftet i den globale økonomiske magtbalance Særligt tre trends vil forandre erhvervslivets virkelighed i løbet af de kommende år: de teknologiske fremskridt, skiftet i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer. Man kan med god grund hævde, at der ikke er tale om nye trends dét, der har ændret sig, er den hastighed, som det sker med, og det påvirker erhvervslivet både herhjemme og internationalt. Den digitale revolution har sikret indflydelse til flere mennesker end nogensinde før. Vi ser nye måder at kommunikere på, fx via sociale medier og mobile enheder, som konstant udfordrer den måde, virksomhederne skal interagere med kunderne på. Forbrugere udveksler information på de nye digitale platforme som aldrig før, og det stiller nye krav til virksomhedernes positionering og markedsføring. Topledere går i dag efter et moving target, da forbrugerne udvikler sig på forskellige måder i forskellige markeder. De er nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter, og samtidig skal de operere på et marked, hvor konkurrencen er stigende. Samtidig vokser befolkningen. Den vil nå op på 8 milliarder i 2025, og væksten vil ikke være homogen, da faldende fødselstal vil påvirke nogle lande langt hårdere end andre. I 2020 vil median-alderen være 43 år i Europa, 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Urbanisering forårsager yderligere omvæltninger, og antallet af byboere forventes at stige med 72 % over de næste fire årtier. Alle disse faktorer kræver et omstillingsparat erhvervsliv, som løbende er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til fx markedstilpasning, driftseffektivisering, innovation, strategi, cybercrime, CSR, aktuelle skatteforhold og ikke mindst talentudvikling. Men hvilke af disse områder vil være de mest centrale og udfordrende for den danske CXO er i det kommende år? Hvad skal der investeres i? Og hvor skal væksten komme fra? Det har mere end 500 danske CXO er givet deres individuelle bud på. God læselyst! Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, PwC Kilde: PwC s globale CEO Survey 2014 Topagenda: CXO Survey

4 Key findings Vækstforventninger Omsætningsvækst 32 % af CXO erne forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %. CXO er fra små og mellemstore virksomheder (SMV) forventer en langt større omsætningsvækst end CXO er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %. Forventninger til omsætningsvækst 26% 2% SMV er Store virksomheder Medarbejdervækst CXO er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer det. Når CXO erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i Forventninger til medarbejdervækst 82% 70% Der er dog flere CXO er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling, typisk i stabsfunktioner, planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i deres afdeling med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO erne fra SMV-segmentet forventer det samme. SMV er Store virksomheder 4 Topagenda: CXO Survey 2014

5 Synspunkt Vækstforventningerne i årets CXO-undersøgelse ligger stadig i den lave ende, især i de store virksomheder. Ifølge OECD er forbruger- og erhvervstilliden i Danmark tilbage på samme niveau som før krisen og højere end i USA og Europa. Det kan være en medvirkende årsag til, at de typisk mere hjemmemarkedsorienterede SMV forventer højere vækst. De store virksomheders lavere vækstforventninger er iøjnefaldende, fordi den forventede vækst er lavere end den realiserede vækst, som kunne måles i årene ifølge PwC s Virksomhedsanalyse Dette kan være et udtryk for, at man ser færre investerings- og innovationsmuligheder, eller at man agerer mere forsigtigt i post-recessionen. Ifølge PwC s Global CEO Survey 2014 er de danske topledere dog de mest optimistiske i Europa, når det gælder kortsigtet vækst i egen virksomhed. 39 % af de globale topledere er meget optimistiske, og det gælder 32 % af toplederne i Europa. I Danmark er 44 % meget optimistiske, hvilket er Europa-rekord. Topagenda: CXO Survey

6 Fokusområder Fokus på strategi CXO erne fremhæver, at deres virksomhed i det kommende år vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %). De CXO er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %). De adspurgte CFO er har i højere grad end CEO erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO erne svarer det samme. CXO ernes fokusområder på virksomhedsniveau Strategi Profitabilitet Kundetilfredshed Økonomistyring Toplinjevækst 62% 50% 50% 44% 44% I forhold til CXO ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/ besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %). Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers egne områder (CIO/ teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %). CXO ernes fokusområder på afdelingsniveau Effektivisering Strategi Økonomi Innovation Talent management 60% 51% 48% 30% 24% 6 Topagenda: CXO Survey 2014

7 Synspunkt Strategi står altid højt på CXO ens agenda og i årets undersøgelse er strategi røget helt til tops. Dette afspejler bl.a. et mindre paradigme skift, som følger med, at vi gradvist lægger krisen bag os. Krisen satte i sagens natur en dagsorden, hvor det primært handlede om at sikre overlevelse, reducere omkostninger m.v. Hermed fik restrukturering, offshoring, outsourcing m.v. automatisk plads højt oppe på agendaen. Nu ser vi en virkelighed (se afsnittet Barrierer for vækst og udvikling ), hvor kunde- og konkurrentadfærd igen er den altoverskyggende udfordring, og dermed ryger strategi til tops på agendaen. At CXO er ikke kun fokuserer på eget fagområde afspejler også udviklingen mod en mere kollektivistisk topledelsesmodel. Det er ikke længere CEO en, der driver ledelse gennem andre; det er topledelsen, der sammen har ledelsesstafetten med CEO en for bordenden. Desuden ser det ud til, at den funktionelle effektiviserings agenda nærmest er kommet for at blive. Topagenda: CXO Survey

8 Kompetencer I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke CXO erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %. Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %. It sikkerhed 25,9% 48,1% 25,9% Virksomhedskriminalitet Skatteoptimering/ skatteforhold 20% 22,6% 20% 38,7% 40% 35,5% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% Når CXO erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området. Teknologi og digitalisering 25,3% 55,8% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På virksomhedsniveau er det særligt CEO en (19 %) og CFO en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO er giver derimod udtryk for, at de i overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven. CEO'er 23,8% 57,1% 19% CFO'er 25% 58,3% 16,7% Øvrige CXO'er 36,6% 56,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Topagenda: CXO Survey 2014

9 Synspunkt Virksomhedernes vurdering af kompetenceudfordringer synes både at afspejle modenheden i forskellige udviklingsagendaer og hyppigheden af problematikker. Talent management synes således at være en mere moden og gennemtrængende agenda, hvor virksomhederne i højere grad har fået færdighederne på plads. Anderledes forholder det sig med de mindre gennemtrængende og mindre hyppige agendaer som it-sikkerhed og virksomhedskriminalitet, hvor færdighedsniveauet er lavere, og hvor behovet for opgradering er tydeligt til stede. Topagenda: CXO Survey

10 Fremtidige investeringer Tre investeringsområder Det er særligt tre områder, som de adspurgte CXO ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), it og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i det kommende år. De adspurgte CXO er fra SMV forventer i højere grad end CXO erne fra de store virksomheder at investere i kunde - fokusering/kundetilfredshed i det kommende år. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV har kunde - fokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet. Disse tre områder planlægger CXO erne at investere i 43% 41% 35% Kundefokusering og kundetilfredshed It og teknologi Produktudvikling Kunder 41 % af SMV erne har kundefokusering på 1. pladsen. 41% 55% It 55 % af de større virksomheder har it og teknologi på 1. pladsen. Synspunkt Vækst og nye kundemuligheder har i mange år ligget åbne for de, der ville investere i markedsudvikling i BRIK-lande samt andre markeder, som har været forbundet med høj vækst og udvikling. I denne periode har vi måske set en tendens til, at man har været langsommere til at adressere den udvikling, der finder sted i kundernes adfærd og forventninger: Stigende indkomst, stigende urbanisering og teknologi som en faktor, der i større og større grad gennemtrænger både produkter og kanaler og kundebaser, der bliver mere fragmenterede. Det stiller krav til virksomhederne om at investere i kundefastholdelse og -tilfredshed, kanaler m.v. samt i den teknologi, der understøtter disse og andre produkter. Ifølge CXO erne er vi også på vej ind i en periode, hvor væksten først og fremmest er organisk i markeder med begrænset væksttempo. Det lykkes kun med investeringer i produktudvikling og anden innovation. 10 Topagenda: CXO Survey 2014

11 Barrierer for vækst og udvikling Tre barrierer Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO er. CXO erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling. Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling 63% 36% 35% Den stigende konkurrence mv. Udviklingen i dansk økonomi Omkostningsniveauet i Danmark Synspunkt PwC s globale CEO Survey 2014 viser, at topledere i dag er lige så bekymrede for den aftagende vækst i de nye markeder, som de er for fraværet af vækst i basismarkederne. Derfor sætter konkurrenternes og kundernes adfærd en langt mere presserende agenda for virksomhedernes ledelser; i højere grad end den danske økonomi eller det høje omkostningsniveau herhjemme. Virksomhederne i CXO Survey en er selvfølgelig afhængige af den danske økonomi, men mange er det jo kun i nogen grad givet deres eksport og internationale tilstedeværelse. Mange er efterhånden blevet dygtigere til at håndtere det høje danske omkostningsniveau. Informations- og kommunikationsteknologi, effektive transportsystemer og underliggende regulering har i de seneste 15 år medført, at job i stort set alle funktioner og på alle niveauer samt varer, tjenester og kapital er mobile, og hvor virksomhederne kan optimere ved at right-shore aktiviteterne. Topagenda: CXO Survey

12 Om PwC s CXO Survey Vi har i forbindelse med denne CXO Survey, der er gennemført via onlineog telefoninterviews i foråret 2014, spurgt mere end 500 danske CXO er om deres syn på det kommende års vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV og store virksomheder. SMV er her karakteriseret som virksomheder med en omsætning på mellem mio. kr. De store virksomheder er virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og opefter. 60 % af de adspurgte CXO er er fra SMV, og 40 % er fra store virksomheder. CXO erne svarer i undersøgelsen på deres forventninger til fremtiden på såvel virksomhedsniveau som afdelingsniveau. I forhold til de forskellige typer af CXO er skelner vi i undersøgelsen, de steder hvor det er angivet, mellem tre overordnede grupperinger: CEO er (157), CFO er (157) og øvrige CXO er (215). Øvrige CXO er er: CHRO, CIO, COO, CRO, CMO, CTO samt strategiansvarlige, m.fl. Typer af CXO er Typer af CXO er CEO'er CFO'er Øvrige CXO'er 12 Topagenda: CXO Survey 2014

13 Topagenda: CXO Survey

14 Vi står klar til at hjælpe dig PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtidens udfordringer. Kontakt os og få en snak om dine behov. Sammen kan vi styrke din forretning og skabe succes. Vi glæder os til at høre fra dig. Innovation & strategi Torsten Moe T: E: Nils Henrik Wegener T: E: Driftseffektiviseringer Christian Klibo T: E: Kim Hendil Tegner T: E: Paying taxes & international skat Søren Jesper Hansen T: E: Transfer pricing Jørgen Juul Andersen T: E: Markedstilpasning Jesper Vedsø T: E: Janus Mens T: E: Cybercrime Martin Mølgård Povelsen T: E: Mads Nørgaard Madsen T: E: Christian Kjær T: E: Talentudvikling Jesper Runge T: E: Bestikkelse Judith Canning T: E: Corporate Social Responsibility Anne-Louise Thon Schur T: E: Virksomhedskriminalitet Brian Christiansen T: E: Sofus Emil Tengvad T: E: 14 Topagenda: CXO Survey 2014

15 Topagenda: CXO Survey

16 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

På vej mod et opsving?

På vej mod et opsving? Virksomhedsanalysen 2014: Få indblik i forskellige industriers og branchers resultater og udvikling På vej mod et opsving? Tilpasning fra lavkonjunktur til bedre tider Executive summary www.pwc.dk/virksomhedsanalysen

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Highlights fra den dugfriske rapport fra AIIM Market Intelligence: Winning the Paper Wars Digitalisering

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret

Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Virksomheder opruster på it-sikkerheden men kun på papiret Pressemeddelelse den 27. august 2014 Danske virksomheder skruer op for it-sikkerheden, men det sker ofte kun på papiret. Mange undlader at teste,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID KRAV LEAN FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK VÆKST LEDELSE VÆKST OVATION LEDELSE ORGANISATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID KRAV LEAN FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK VÆKST LEDELSE VÆKST OVATION LEDELSE ORGANISATION LEAN GLOBAL H I L D E B R A N DIGITAL DT & B R AN D I DELING DANSK FORMAND GLOBAL ORGANISATION DELING ORGANISATION DELING DANSK DELEØKONOMI GLOBAL ROI DIGITAL DANSK DELEØKONOMI DIGITAL KPI DELEØKONOMI ROI FORMAND

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Velkommen til Seismonaut Learning

Velkommen til Seismonaut Learning Kurser Foråret 2013 Kurser i foråret 2013 Velkommen til Seismonaut Learning Den nyeste viden er omdrejningspunktet for alt vores arbejde i Seismonaut - og den vil vi gerne dele med dig, så det kan skabe

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST

FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST FREMTIDENS DIGITALE UNDERSTØTTELSE AF POLITIKERE INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Science Future Camp: Smart Factory

Science Future Camp: Smart Factory Science Future Camp: Smart Factory Smart Factory Projektet er et samarbejde mellem Mads Clausen Instituttet og en række små og mellemstore virksomheder (SMV er) i Sønderborgområdet virksomhederne er en

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS PPR INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14

Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 Ambitiøs PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Samlet kundeandel 2013/14 Markedsandele, revision 2013/14 2013/14 2013/14 84% 41% 27% 12% Top Tier Mid Tier SMV ** *** **** Samlet andel af

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst

Baggrund og sammenfatning. Introduktion til de syv vækstplager. Effekten af de nye spilleregler. Kilder og barrierer for ny vækst Juli 2012 Baggrund og sammenfatning Introduktion til de syv vækstplager Effekten af de nye spilleregler Kilder og barrierer for ny vækst Ledergrupperne og de nye muligheder Appendiks: Brancheoversigt SIGTE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere