Topagenda: CXO Survey 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topagenda: CXO Survey 2014"

Transkript

1 Et omstillingsparat erhvervsliv / Juni 2014 Vækstforventninger 4 / Fokusområder 6 / Kompetencer 8 Fremtidige investeringer / Barrierer for vækst og udvikling Topagenda: CXO Survey 2014 Mere end 500 danske CXO er har givet deres individuelle bud på, hvad der udgør fremtidens vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. Få svarene på, hvad der ligger øverst på CXO ernes agenda i det kommende år. Juni % af alle CXO er vil have et særligt fokus på strategi i det kommende år. 43 % af alle CXO er planlægger at skulle investere i kundetilfredshed i det kommende år. 26 % af de små og mellemstore virksomheder forventer en omsætningsvækst på over 20 % i det kommende år. Kun 2 % af de store virksomheder forventer lige så stor vækst.

2 Indhold Et omstillingsparat erhvervsliv 3 Key findings 4 Vækstforventninger 4 Fokusområder 6 Kompetencer 8 Fremtidige investeringer 10 Barrierer for vækst og udvikling 11 Om undersøgelsen 12 Vi står klar til at hjælpe dig 14 2 Topagenda: CXO Survey 2014

3 Et omstillingsparat erhvervsliv Tre globale trends forandrer virkeligheden 81% Teknologiske fremskridt 60% Demografiske forandringer 59% Skiftet i den globale økonomiske magtbalance Særligt tre trends vil forandre erhvervslivets virkelighed i løbet af de kommende år: de teknologiske fremskridt, skiftet i globale økonomiske magtforhold og demografiske forandringer. Man kan med god grund hævde, at der ikke er tale om nye trends dét, der har ændret sig, er den hastighed, som det sker med, og det påvirker erhvervslivet både herhjemme og internationalt. Den digitale revolution har sikret indflydelse til flere mennesker end nogensinde før. Vi ser nye måder at kommunikere på, fx via sociale medier og mobile enheder, som konstant udfordrer den måde, virksomhederne skal interagere med kunderne på. Forbrugere udveksler information på de nye digitale platforme som aldrig før, og det stiller nye krav til virksomhedernes positionering og markedsføring. Topledere går i dag efter et moving target, da forbrugerne udvikler sig på forskellige måder i forskellige markeder. De er nødt til at imødekomme behovene hos mere forskelligartede og krævende kundesegmenter, og samtidig skal de operere på et marked, hvor konkurrencen er stigende. Samtidig vokser befolkningen. Den vil nå op på 8 milliarder i 2025, og væksten vil ikke være homogen, da faldende fødselstal vil påvirke nogle lande langt hårdere end andre. I 2020 vil median-alderen være 43 år i Europa, 38 år i Kina og kun 20 år i Afrika. Urbanisering forårsager yderligere omvæltninger, og antallet af byboere forventes at stige med 72 % over de næste fire årtier. Alle disse faktorer kræver et omstillingsparat erhvervsliv, som løbende er i stand til at tilpasse indsatsen i forhold til fx markedstilpasning, driftseffektivisering, innovation, strategi, cybercrime, CSR, aktuelle skatteforhold og ikke mindst talentudvikling. Men hvilke af disse områder vil være de mest centrale og udfordrende for den danske CXO er i det kommende år? Hvad skal der investeres i? Og hvor skal væksten komme fra? Det har mere end 500 danske CXO er givet deres individuelle bud på. God læselyst! Mogens Nørgaard Mogensen Senior Partner og adm. direktør, PwC Kilde: PwC s globale CEO Survey 2014 Topagenda: CXO Survey

4 Key findings Vækstforventninger Omsætningsvækst 32 % af CXO erne forventer en omsætningsvækst på mellem 6 og 10 % i det kommende år. Og hele 17 % tilkendegiver, at de tror på en omsætningsvækst på over 20 %. CXO er fra små og mellemstore virksomheder (SMV) forventer en langt større omsætningsvækst end CXO er fra store virksomheder. 26 % af de adspurgte fra SMV-virksomheder tilkendegiver, at de forventer en omsætningsvækst på over 20 % i Kun 2 % af de adspurgte fra de store virksomheder forventer at få en omsætningsvækst på over 20 %. Forventninger til omsætningsvækst 26% 2% SMV er Store virksomheder Medarbejdervækst CXO er fra SMV-virksomheder forventer en større medarbejdervækst i Danmark end CXO er fra store virksomheder. 82 % af de adspurgte fra SMV-segmentet forventer en medarbejdervækst, mens kun 70 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer det. Når CXO erne samlet bliver spurgt om deres forventninger til medarbejdervækst i egen afdeling, tilkendegiver 60 %, at de forventer en vækst i antallet af medarbejdere på mellem 0 og 5 % i Forventninger til medarbejdervækst 82% 70% Der er dog flere CXO er fra de store virksomheder end fra SMV-virksomheder, der tilkendegiver, at de i egen afdeling, typisk i stabsfunktioner, planlægger at reducere antallet af medarbejdere med op til -5 %. Hele 32 % af de adspurgte CXO er fra de store virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere i deres afdeling med op til -5 %, hvorimod kun 15 % af CXO erne fra SMV-segmentet forventer det samme. SMV er Store virksomheder 4 Topagenda: CXO Survey 2014

5 Synspunkt Vækstforventningerne i årets CXO-undersøgelse ligger stadig i den lave ende, især i de store virksomheder. Ifølge OECD er forbruger- og erhvervstilliden i Danmark tilbage på samme niveau som før krisen og højere end i USA og Europa. Det kan være en medvirkende årsag til, at de typisk mere hjemmemarkedsorienterede SMV forventer højere vækst. De store virksomheders lavere vækstforventninger er iøjnefaldende, fordi den forventede vækst er lavere end den realiserede vækst, som kunne måles i årene ifølge PwC s Virksomhedsanalyse Dette kan være et udtryk for, at man ser færre investerings- og innovationsmuligheder, eller at man agerer mere forsigtigt i post-recessionen. Ifølge PwC s Global CEO Survey 2014 er de danske topledere dog de mest optimistiske i Europa, når det gælder kortsigtet vækst i egen virksomhed. 39 % af de globale topledere er meget optimistiske, og det gælder 32 % af toplederne i Europa. I Danmark er 44 % meget optimistiske, hvilket er Europa-rekord. Topagenda: CXO Survey

6 Fokusområder Fokus på strategi CXO erne fremhæver, at deres virksomhed i det kommende år vil have et særligt fokus på områderne strategi (62 %), profitabilitet (50 %), kundetilfredshed (50 %), effektiv økonomistyring og rapportering (44 %) samt toplinjevækst (44 %). De CXO er, der har valgt strategi som et fokusområde i 2014 (62 %), har ovenikøbet defineret området som værende deres 1. prioritet (43 %). De adspurgte CFO er har i højere grad end CEO erne et klart fokus på strategi. Mere end halvdelen af alle CFO er peger på strategi som deres vigtigste prioritet i 2014 (51 %). Kun 31 % af CEO erne svarer det samme. CXO ernes fokusområder på virksomhedsniveau Strategi Profitabilitet Kundetilfredshed Økonomistyring Toplinjevækst 62% 50% 50% 44% 44% I forhold til CXO ernes fokusering i egen afdeling fremhæver de adspurgte særligt fem områder, der vil være centrale i 2014: Effektivisering (60 %), strategi (51 %), økonomi/ besparelser (48 %), innovation (30 %) og talent management (24 %). Ser vi specifikt på profilerne CIO og CHRO, kan vi konstatere, at begge profiler har områderne strategi og effektivisering på 1. og 2. pladsen, når de valgte fokusområder skal prioriteres. Først på 3. pladsen finder vi de to profilers egne områder (CIO/ teknologi og digitalisering samt CHRO/rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer). Procentmæssigt fordeler tallene sig således for CIO en: Strategi (71 %), effektivisering (59 %) og teknologi og digitalisering (35 %). For CHRO en er tallene: Strategi (68 %), effektivisering (47 %) og rekruttering og fastholdelse af de rette kompetencer (47 %). CXO ernes fokusområder på afdelingsniveau Effektivisering Strategi Økonomi Innovation Talent management 60% 51% 48% 30% 24% 6 Topagenda: CXO Survey 2014

7 Synspunkt Strategi står altid højt på CXO ens agenda og i årets undersøgelse er strategi røget helt til tops. Dette afspejler bl.a. et mindre paradigme skift, som følger med, at vi gradvist lægger krisen bag os. Krisen satte i sagens natur en dagsorden, hvor det primært handlede om at sikre overlevelse, reducere omkostninger m.v. Hermed fik restrukturering, offshoring, outsourcing m.v. automatisk plads højt oppe på agendaen. Nu ser vi en virkelighed (se afsnittet Barrierer for vækst og udvikling ), hvor kunde- og konkurrentadfærd igen er den altoverskyggende udfordring, og dermed ryger strategi til tops på agendaen. At CXO er ikke kun fokuserer på eget fagområde afspejler også udviklingen mod en mere kollektivistisk topledelsesmodel. Det er ikke længere CEO en, der driver ledelse gennem andre; det er topledelsen, der sammen har ledelsesstafetten med CEO en for bordenden. Desuden ser det ud til, at den funktionelle effektiviserings agenda nærmest er kommet for at blive. Topagenda: CXO Survey

8 Kompetencer I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke CXO erne tilkendegiver, at de i forhold til områderne strategi, kundetilfredshed og profitabilitet (de udpegede tre største fokusområder i 2014) har de rette kompetencer til at kunne løfte udfordringerne. I forhold til strategiområdet tilkendegiver 43 %, at de i høj grad har de rette kompetencer på virksomhedsplan. Tallene for kundetilfredshed og profitabilitet er henholdsvis 50 % og 48 %. Dér, hvor virksomhederne ser reelle kompetenceudfordringer, er i forbindelse med it-sikkerhed, skat og virksomhedskriminalitet. Hele 60 % svarer, at de i mindre grad eller slet ikke har kompetencer til at kunne løfte opgaver inden for virksomhedskriminalitet. I forhold til it-sikkerhed er tallet 26 %, og for området skat er tallet 39 %. It sikkerhed 25,9% 48,1% 25,9% Virksomhedskriminalitet Skatteoptimering/ skatteforhold 20% 22,6% 20% 38,7% 40% 35,5% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3% Når CXO erne skal vurdere deres egen afdeling, er det særligt området teknologi og digitalisering, der ligger lavt i kompetencevurderingen. 19 % tilkendegiver, at de kun i mindre grad har kompetencerne til at kunne løfte området. Teknologi og digitalisering 25,3% 55,8% 18,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% På virksomhedsniveau er det særligt CEO en (19 %) og CFO en (17 %), der tilkendegiver, at de i mindre grad er klædt på til at kunne varetage talent management og talentudvikling på virksomheden. De øvrige CXO er giver derimod udtryk for, at de i overvejende grad føler sig klædt på til opgaven. Her er det kun 7 %, der indikerer, at de i mindre grad kan løfte opgaven. CEO'er 23,8% 57,1% 19% CFO'er 25% 58,3% 16,7% Øvrige CXO'er 36,6% 56,1% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8 Topagenda: CXO Survey 2014

9 Synspunkt Virksomhedernes vurdering af kompetenceudfordringer synes både at afspejle modenheden i forskellige udviklingsagendaer og hyppigheden af problematikker. Talent management synes således at være en mere moden og gennemtrængende agenda, hvor virksomhederne i højere grad har fået færdighederne på plads. Anderledes forholder det sig med de mindre gennemtrængende og mindre hyppige agendaer som it-sikkerhed og virksomhedskriminalitet, hvor færdighedsniveauet er lavere, og hvor behovet for opgradering er tydeligt til stede. Topagenda: CXO Survey

10 Fremtidige investeringer Tre investeringsområder Det er særligt tre områder, som de adspurgte CXO ers virksomheder planlægger at skulle investere i: Kundefokusering/kundetilfredshed (43 %), it og teknologi (41 %) samt produktudvikling (35 %) i det kommende år. De adspurgte CXO er fra SMV forventer i højere grad end CXO erne fra de store virksomheder at investere i kunde - fokusering/kundetilfredshed i det kommende år. Hele 41 % af de adspurgte fra SMV har kunde - fokusering/kundetilfredshed som 1. prioritet i forhold til, hvor investeringskronerne skal lægges. 55 % af de store virksomheder har derimod området it og teknologi som en klar 1. prioritet. Disse tre områder planlægger CXO erne at investere i 43% 41% 35% Kundefokusering og kundetilfredshed It og teknologi Produktudvikling Kunder 41 % af SMV erne har kundefokusering på 1. pladsen. 41% 55% It 55 % af de større virksomheder har it og teknologi på 1. pladsen. Synspunkt Vækst og nye kundemuligheder har i mange år ligget åbne for de, der ville investere i markedsudvikling i BRIK-lande samt andre markeder, som har været forbundet med høj vækst og udvikling. I denne periode har vi måske set en tendens til, at man har været langsommere til at adressere den udvikling, der finder sted i kundernes adfærd og forventninger: Stigende indkomst, stigende urbanisering og teknologi som en faktor, der i større og større grad gennemtrænger både produkter og kanaler og kundebaser, der bliver mere fragmenterede. Det stiller krav til virksomhederne om at investere i kundefastholdelse og -tilfredshed, kanaler m.v. samt i den teknologi, der understøtter disse og andre produkter. Ifølge CXO erne er vi også på vej ind i en periode, hvor væksten først og fremmest er organisk i markeder med begrænset væksttempo. Det lykkes kun med investeringer i produktudvikling og anden innovation. 10 Topagenda: CXO Survey 2014

11 Barrierer for vækst og udvikling Tre barrierer Det er den stigende konkurrence og ændringer i efterspørgslen (63 %), udviklingen i dansk økonomi (36 %) samt omkostningsniveauet i Danmark (35 %), der udgør de tre største barrierer for vækst og udvikling, ifølge de adspurgte CXO er. CXO erne fra de store virksomheder (36 %) ser i højere grad end de adspurgte CXO er fra SMV-segmentet (27 %) den øgede regulering og lovgivning som en barriere for vækst og udvikling. Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling Disse tre områder udgør de største barrierer for vækst og udvikling 63% 36% 35% Den stigende konkurrence mv. Udviklingen i dansk økonomi Omkostningsniveauet i Danmark Synspunkt PwC s globale CEO Survey 2014 viser, at topledere i dag er lige så bekymrede for den aftagende vækst i de nye markeder, som de er for fraværet af vækst i basismarkederne. Derfor sætter konkurrenternes og kundernes adfærd en langt mere presserende agenda for virksomhedernes ledelser; i højere grad end den danske økonomi eller det høje omkostningsniveau herhjemme. Virksomhederne i CXO Survey en er selvfølgelig afhængige af den danske økonomi, men mange er det jo kun i nogen grad givet deres eksport og internationale tilstedeværelse. Mange er efterhånden blevet dygtigere til at håndtere det høje danske omkostningsniveau. Informations- og kommunikationsteknologi, effektive transportsystemer og underliggende regulering har i de seneste 15 år medført, at job i stort set alle funktioner og på alle niveauer samt varer, tjenester og kapital er mobile, og hvor virksomhederne kan optimere ved at right-shore aktiviteterne. Topagenda: CXO Survey

12 Om PwC s CXO Survey Vi har i forbindelse med denne CXO Survey, der er gennemført via onlineog telefoninterviews i foråret 2014, spurgt mere end 500 danske CXO er om deres syn på det kommende års vækstforventninger, fokusområder, kompetencer, investeringer og udfordringer. I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV og store virksomheder. SMV er her karakteriseret som virksomheder med en omsætning på mellem mio. kr. De store virksomheder er virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og opefter. 60 % af de adspurgte CXO er er fra SMV, og 40 % er fra store virksomheder. CXO erne svarer i undersøgelsen på deres forventninger til fremtiden på såvel virksomhedsniveau som afdelingsniveau. I forhold til de forskellige typer af CXO er skelner vi i undersøgelsen, de steder hvor det er angivet, mellem tre overordnede grupperinger: CEO er (157), CFO er (157) og øvrige CXO er (215). Øvrige CXO er er: CHRO, CIO, COO, CRO, CMO, CTO samt strategiansvarlige, m.fl. Typer af CXO er Typer af CXO er CEO'er CFO'er Øvrige CXO'er 12 Topagenda: CXO Survey 2014

13 Topagenda: CXO Survey

14 Vi står klar til at hjælpe dig PwC kan hjælpe din virksomhed med at blive klar til fremtidens udfordringer. Kontakt os og få en snak om dine behov. Sammen kan vi styrke din forretning og skabe succes. Vi glæder os til at høre fra dig. Innovation & strategi Torsten Moe T: E: Nils Henrik Wegener T: E: Driftseffektiviseringer Christian Klibo T: E: Kim Hendil Tegner T: E: Paying taxes & international skat Søren Jesper Hansen T: E: Transfer pricing Jørgen Juul Andersen T: E: Markedstilpasning Jesper Vedsø T: E: Janus Mens T: E: Cybercrime Martin Mølgård Povelsen T: E: Mads Nørgaard Madsen T: E: Christian Kjær T: E: Talentudvikling Jesper Runge T: E: Bestikkelse Judith Canning T: E: Corporate Social Responsibility Anne-Louise Thon Schur T: E: Virksomhedskriminalitet Brian Christiansen T: E: Sofus Emil Tengvad T: E: 14 Topagenda: CXO Survey 2014

15 Topagenda: CXO Survey

16 Succes skaber vi sammen... Revision. Skat. Rådgivning.

Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015

Innovation øverst på dagsordenen CXO Survey 2015 Maj 2015 / Syn på muligheder, trusler og vækst 4 Nye konkurrenter udgør den største trussel 6 / Innovation øverst på agendaen 7 Et stærkt samlet ledelsesteam 9 / Investeringskronerne går til it og teknologi

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Highlights PwC s CEO Survey 2017

Highlights PwC s CEO Survey 2017 Highlights PwC s CEO Survey 2017 Få overblik over de danske og globale toplederes forventninger til vækst i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden indblik i, hvilke vækstmarkeder de globale

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Fremtidens vindervirksomhed

Fremtidens vindervirksomhed PwC s CXO Survey 2017 Fremtidens vindervirksomhed Kundetilfredshed. Innovation. Digitalisering. Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Introduktion 3 Kundetilfredshed stryger til tops 4 Fremtidens vindervirksomhed

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv

Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny rapport: Tingenes Internet udfordrer dansk erhvervsliv Ny dansk rapport om Internet of Things (IoT) har som den første undersøgt IoTparatheden blandt nogle af landets største virksomheder 76% af de

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Highlights. PwC s CEO Survey Forventninger til den globale økonomi

Highlights. PwC s CEO Survey Forventninger til den globale økonomi Highlights PwC s CEO Survey 2018 Få et overblik over danske og globale toplederes forventninger til i verdensøkonomien og i deres egen virksomhed. Få desuden et indblik i de globale toplederes vigtigste

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Digitalisering er lige nu

Digitalisering er lige nu Digitalisering er lige nu Indlæg på Erhvervsforum Roskildes netværksmøde Torsdag den 19. juni 2014 Hos Sydbank Uddannelseskonsulent John Wallin Pedersen Trusler er der nok af Teknologien er en bombe under

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Vækst i et reguleret marked. PwC, 1/ v/stig Pastwa, CFO TDC Group

Vækst i et reguleret marked. PwC, 1/ v/stig Pastwa, CFO TDC Group Vækst i et reguleret marked PwC, 1/6-2017 v/stig Pastwa, CFO TDC Group 1 Agenda 1. TDC i et samfundsperspektiv Vores bidrag til det danske samfund 2. TDC i dag Fastholdt højt investeringsniveau trods presset

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16

Christian Hannibal. Erhvervsudviklingens Døgn. 29. apr. 16 1 Digitaliseringen er global og følger eksponentielle principper 2 Hvad sker der, når alle disse dele kan 3D-printes? 3 Hvad sker der, når dine indkøbsdata bestemmer prisen på din forsikring? 4 Globale

Læs mere

Velkommen. til PwC s konferencer og kåringer

Velkommen. til PwC s konferencer og kåringer Velkommen til PwC s konferencer og kåringer Revision. Skat. Rådgivning. Succes skaber vi sammen... Velkommen Vi har i år samlet årets kåringer og større konferencer i et program til dig, der ligesom os

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Årets Ejerleder 2015 Analysen

Årets Ejerleder 2015 Analysen www.pwc.dk Analysen Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Ejerlederen og dennes virksomhed Ledelsesfunktioner og forretningsplan Vækstambitioner Talent og kompetencer (årets tema) Ejerskifte

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen.

SURVEY. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen. 2015: Digitalisering og disruption i revisorbranchen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisosiderernes 1 af 7interesser

Læs mere

Sådan forbereder du din voksende virksomhed til en uforudsigelig fremtid

Sådan forbereder du din voksende virksomhed til en uforudsigelig fremtid Sådan forbereder du din voksende virksomhed til en uforudsigelig fremtid SMV er (små og mellemstore virksomheder) fremmer jobskabelse i den globale økonomi og står for 60-70% af jobs i de fleste OECD-lande.

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB. Allan Polack

TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB. Allan Polack TRANSFORMATION AF DANMARKS STØRSTE PENSIONSSELSKAB Allan Polack Deloitte, Finansagenda 2015 28. oktober 2015 Agenda Mine første 100 dage... Bud på pensionssektorens udvikling Et par ord om vores Strategi2020

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i

Den offentlige sektor gør Danmark til et godt land at drive virksomhed i Projekt Offentlig Sektor Oktober 217 Den offentlige sektor gør til et godt land at drive virksomhed i Den offentlige og private sektor er hinandens forudsætninger. Det er klart: Den offentlige sektor afhænger

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling

Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling DI ANALYSE Oktober 215 Danske virksomheder har ikke nok fokus på disruption især inden for fremstilling Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller,

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

PwC s årsrapport for 2012/13

PwC s årsrapport for 2012/13 www.pwc.dk/aarsrapport PwC s årsrapport for 2012/13 Relationer. Værdi. Kvalitet. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Markedsandele Omsætning 2012/13 Top Tier 35 % (100 største

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS?

DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? DIGITAL KÆRLIGHED ELLER MASKINITIS? EN UNDERSØGELSE AF HVORDAN VI OPLEVER DIGITALISERING PÅ VORES ARBEJDSPLADSER 1 Det kan du blive klogere på: DIG OG DIGITALISERING Fortid, fremtidsønske eller skrækscenarie?

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen

Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Pressemeddelelse 30. august 2016 Uden digitale tiltag står hver 10. virksomhed til at miste 25 procent af omsætningen Danske virksomheder vurderer, at de risikerer at miste store lunser af omsætningen,

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen Kommunalvalg 2017 Highlights fra pulsmålingen I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder, de mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv.

Læs mere