Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2"

Transkript

1 Patentanmeldt mælkeprodukt et sundt alternativ side 2 Progressiv designregistrering side 4 Egen IPR-afdeling uden for huset side 6 Sommer 2010 customized assistance in all aspects of ipr 1

2 Patentanmeldt mælke produkt et sundt alternativ Ernæringsmæssigt er det tæt på at ligne modermælk og er derfor lettere fordøjeligt end de mælkeprodukter, vi kender i dag. Desuden er kalorieindholdet lavere end i almindelig mælk, og den læskende fornemmelse gør produktet til et regulært alternativ til søde sodavand. Mejeriingeniør Kim Toft Andersen er manden bag mælken, der er baseret på en større andel af valleprotein end almindelig mælk. Kort fortalt og uden at blive for teknisk består komælk af 80 pct. kaseinprotein og 20 pct. valleprotein, mens forholdet er omvendt for Kim Toft Andersens produkt altså 80 pct. valleprotein og resten kasein. Produktet fremstilles af den valle, der bliver tilovers i forbindelse med produktion af ost. Der er altså tale om et animalsk produkt, men det har en proteinsammensætning, som er meget tæt på den mælk, der kan fremstilles af den menneskelige mekanisme. Mejeriingeniør Kim Toft Andersen fra Lact Innovation har udviklet et mælkeprodukt, der i proteinsammensætningen ligner modermælk. Med andre ord ligner det modermælk, når man kigger på proteinsammensætningen. Og det betyder, at de mange mennesker, der har svært ved at fordøje komælk, i højere grad vil kunne tåle dette mælkeprodukt, fortæller Kim Toft Andersen. Han er direktør i sin egen konsulent- og udviklingsvirksomhed, Lact Innovation, og han har tidligere taget patent på en fremstillingsmetode for ost. I dag er han i kontakt med forskningsmiljøer på både Syddansk Universitet og sygehuse i Region Syddanmark for at skaffe videnskabelig dokumentation for mælkeproduktets sundhedsmæssige kvaliteter. I forvejen har forskere på Landbohøjskolen sagt god for den vallebaserede mælkedrik. De sundhedsmæssige egenskaber er væsentlige, men det er mindst lige så vigtigt, at smagen og eftersmagen er attraktiv. Og det har vist sig i blindtest, at mit produkt bliver bedømt til at have en mindre klistrende eftersmag end almindelig mælk, ligesom det virker mere læskende, fordi det har en lettere konsistens, fortæller Kim Toft Andersen, der nævner produktets reducerede kalorieindhold som endnu en fordel. Faktisk er det muligt at reducere kalorieindholdet med op imod 50 pct., men foreløbig arbejder han med en variant, hvor antallet af kalorier er reduceret med ca. 20 pct. Ideen til det nye mælkeprodukt fik han i forlængelse af et arbejde med et andet patent, som han fik i hus allerede for 5 år siden. Dengang var hans fokus på osteproduktion, der giver 9 kilo valle for hver gang, man producerer ét kilo ost. Mindre ostemejerier har altid haft vanskeligt ved at anvende vallen, som derfor er blevet sendt retur til landbruget og anvendt som foder. Kim Toft Andersen oplevede det som at smide guld på gaden, da han fandt ud af, at vallen har nogle smags- og 2 2

3 Lederartikel: Hvem sagde krise? Af Leif Nielsen, adm. direktør Da kalenderen viste 2008, og temperaturerne var på niveau med de nuværende, var der stadig plads til tvivl: Kommer der en økonomisk krise og i givet fald, hvor lang og dyb bliver den så? Efter en årrække med markant vækst i alle brancher og en generel højkonjunktur kom krisen. Det vil jeg ikke benægte. Jeg vil blot gøre opmærksom på, at den ikke ramte lige bredt og lige dybt i alle brancher og at nogle miljøer snarere blev ramt af virkelyst end af den tilbageholdende passivitet, medierne fremstillede. Det nye mælkeprodukt er lettere fordøjeligt og indeholder færre kalorier. ernæringsmæssige egenskaber, som er bedre end komælks. I dag har han så patenteret en metode, der får vallen til at smage som mælk. Selve metoden består i at kontrollere en proces i forbindelse med opvarmning og/eller nedkøling af vallen. Foreløbig har potentielle kunder inden for mejeribranchen og fødevarebranchen vist interesse for produktet. I nær fremtid vil Naturmælk forsøge at lancere produktet som frisk drikkemælk, mens en ernæringsrigtig isvariant er under udvikling sammen med Is fra Skarø, der skal afprøves på Odense Universitetshospital. På sigt vil der blive udviklet flere andre specialprodukter til både patienter og sportsudøvere, ligesom et svensk mejeriselskab har givet tilsagn om at indgå et tættere samarbejde med Kim Toft Andersen. Hos Patrade kan vi konstatere, at personer i de innovative miljøer i rigtig mange tilfælde har reageret som nøgen kvinde, der lærer at spinde, når nøden er størst. Som patent- og varemærkevirksomhed lever vi af at rådgive om innovation og udvikling, og vi har i al beskedenhed haft nogle udmærkede år i 2008, 2009 og 2010 både i relation til vores danske og udenlandske kunder. Min fornemmelse er, at særligt inden for brancher som energi, fødevarer og cleantech har der været gang i tænkningen og udviklingen ikke bare med uformindsket kraft men med fornyet kraft. Det er sket samtidig med, at rigtig mange har sagt og skrevet tilsvarende meget om krise, økonomisk lavkonjunktur og et erhvervsliv helt i knæ. Mit budskab er, at der således er undtagelser selv fra de regler, der synes helt klare og tilsyneladende indlysende. De positive historier bør også komme frem for at skabe et helhedsbillede. På modstående side beretter vi fx om én af vores kunder, der i løbet af de seneste år har udtænkt, produktudviklet og patentanmeldt et helt nyt mælkeprodukt, der er særdeles tidssvarende, fordi det bl.a. har et lavt kalorieindhold. Som bekendt kender vi i forvejen til fedtreducerede mælkeprodukter, men det er faktisk flere højkonjunkturer siden, at vi for alvor har set noget nyt på den front. Denne lovende nyhed er således skabt i en krisetid, hvor al fokus har været rettet mod alt det, der gik den forkerte vej: Aktiekurser, investeringslyst og købelyst. Imens har Lact Innovation valgt den rigtige vej udviklingsvejen. 3

4 Progressiv designregistrering Af Eva Aaen Skovbo Juridisk konsulent og leder af Patrades varemærkeafdeling En designregistrering er en hurtig, sikker og billig måde at sikre sit produkt mod efterligninger især hvis designregistreringen anvendes korrekt og defensivt. Det er vores opfattelse, at designregistreringer kan anvendes langt mere progressivt i Danmark, end tilfældet er i dag. Hvad kan beskyttes? En designregistrering kan opnås for et stort antal produkter, fx industriprodukter, brugskunst, smykker, beklædning, hverdagsprodukter (fx en shampooflaske og anden emballage), logoer, grafiske symboler, spil, bog-, film- og cd-forsider, typografiske skrifttyper, varemærker, skilte og ikoner, menuer, web-design, arkitekttegninger (fx for indretning af forretninger eller haveanlæg), reservedele, værktøj og elektronik. Et design kan også være en del af et sammensat produkt. Hvad er beskyttet? Designretten beskytter et produkts udseende ikke dets tekniske funktion (fx en kartoffelskræller). Et design skal være nyt og have individuel karakter. Noget er en nyhed, hvis intet identisk design er blevet offentligt tilgængeligt før ansøgningsdagen. Vær dog opmærksom på, at inden for EU og i USA kan der indleveres en ansøgning om designregistrering i op til 12 måneder efter første offentliggørelsesdag. Et design vil således være nyt, hvis intet identisk produkt er vist inden ansøgningstidspunktet. Af kravet om individuel karakter følger alene, at produktet skal give et helhedsindtryk for den informerede bruger, der afviger fra det helhedsindtryk, som brugeren får af andre designs. Der er således ikke tale om, at et design skal adskille sig væsentligt fra andre designs det skal blot give et andet helhedsindtryk. Hvad er defensiv registrering? En defensiv registrering betyder, at man både designregistrere sit produkt, som man bruger det, og andre designs, der Som grundlag for en designregistrering i EU afleverer man syv fotos, som viser de væsentligste designeelementer i produktet. ligger rundt om produktet, og som man ikke har tænkt sig at bruge men som man dog heller ikke ønsker, at konkurrenterne bruger. Det er en god og billig måde at beskytte sit design på, og det giver produktet en stærkere beskyttelse. Hvis man registrerer et varemærke, skal man i de fleste lande inden for en 5-årig periode fra registreringen kunne dokumentere, at man faktisk har brugt sit varemærke for de varer, som varemærket er registreret 4 4

5 Designregistrering af logoer og varemærker Det kan være en stor fordel at designregistrere sit logo eller sit produkt samtidig med, at man søger om varemærkebeskyttelse. Designbeskyttelsen kan i visse tilfælde være bredere og opnås hurtigere end varemærkebeskyttelsen. En sammenligning kan ses her: Her er et eksempel på en defensiv design registrering. Produktet anvendes i den høje udgave, men det er også registreret i den lave udgave. VAREMÆRKE Skal klassificeres for særlige varer og tjenesteydelser og er gyldig for de varer og tjenesteydelser, man anvender mærket for Beskyttelse kræver forvekslelighed Kan fornyes i det uendelige Registrering i løbet af 18 måneder Dyr DESIGN Ingen klassificering. Er gyldig for alle varer og tjenesteydelser Beskyttelse over for produkter, der har samme overordnede udtryk Varighed max 25 år Registrering i løbet af 3 uger Billig for. Det er ikke tilfældet for designregistreringer. Det er således ikke en gyldighedsbetingelse for en designregistrering, at designet bruges i markedet. Effektiv designregistrering Hvis man vil beskytte sit design imod efterligninger, skal man overveje at beskytte samtlige designelementer i produktet, beskytte både tegninger og fotos, beskytte produktet i alle farver og i sort/ hvid samt beskytte både dele af produktet og hele produktet. Varighed og omkostninger En designregistrering kan i alt være i kraft i 25 år fra ansøgningsdagen. En designregistrering kan opnås i enkelte lande, i alle EU s medlemslande med én ansøgning og gennem The World Intellectual Property Organization (WIPO) i et bestemt antal lande med én ansøgning også. Omkostningerne ved designregistreringer er beskedne set i forhold til udbyttet. Omkostningerne ved én designregistrering er ca. halvdelen af omkostningerne ved en varemærkeregistrering. Prisen for flere designregistreringer, der indgives samtidigt og for produkter af samme varetype (eller den samme vare i forskelligt udseende) halveres for designansøgning nr og halveres derefter yderligere for design nr.11 -? Med den meget progressive designregistrering af produktet KitKat er det stort set umuligt at efterligne produktet eller dets emballage. 5

6 Egen IPR-afdeling uden for huset Kvalitetschef Vibeke Damgaard fra Bovictus A/S har indgået en samarbejdsaftale med Patrade og har dermed flyttet IPR-aktiviteterne ud af huset. I stedet for at ansætte én eller flere medarbejdere til at varetage virksomhedens IPR-opgaver har Bovictus A/S valgt at indgå en samarbejdsaftale med Patrade. Og det er næsten som at have sin egen IPR-afdeling, fortæller kvalitetschef Vibeke Damgaard. Bovictus A/S er et resultat af en fusion mellem Zone A/S og Kim Jørgensen Viborg A/S, der tilsammen har en række kendte mærkevarer inden for brugskunst, gaveartikler og isenkram, fx Zone Denmark, Galzone, Breezi, Be On Fire og Aristo. Da de to virksomheder for nylig fusionerede, besluttede man at indgå et tættere samarbejde med Patrade, som i forvejen havde betjent Zone A/S siden Samarbejdet medfører på den ene side, at Bovictus forpligter sig til at lade Patrade foretage alle sine varemærke- og design registreringer. Omvendt er Patrade forpligtet til altid at kunne servicere Bovictus, altid at kunne stille de nødvendige kompetencer til rådighed og altid at følge op på Bovictus sager. Kvalitetschef Vibeke Damgaard har ansvaret for IPR-området hos Bovictus. Hun er selv uddannet levnedsmiddelingeniør og har i forbindelse med fusionen overtaget IPR-området. Jeg har endnu ikke den fulde indsigt i området. Jeg er dog vant til at arbejde med sags- og systembaseret dokumentation, så på den måde synes jeg kvalitets- og IPR-delen går fint op i en højere enhed. Efter fusionen har Bovictus fem registrerede varemærker fordelt på 40 forskellige lande samt egen design- og produktudvikling inden for de respektive varemærker. Vibeke Damgaard fastslår, at IPR er et utrolig vigtigt område for virksomhedens udvikling og forretningsstrategi, og at det ville kræve mindst én fuldtidsbeskæftiget medarbejder, hvis en virksomhed af Bovictus størrelse selv skulle varetage alt i forbindelse med varemærke- og designregistreringer. Hos Patrade har Vibeke Damgaard to konsulenter som kontaktpersoner foruden de koordinatorer, der også betjener virksomheden. Hvis én af konsulenter 6

7 Fejlagtig mærkning kan ruinere en virksomhed Enhver virksomhed, der sælger varer på det amerikanske marked, bør kende konsekvenserne af en nylig afsagt dom i USA: Hvor det tidligere kostede 500 $ at fejlmærke sine produkter med ord som patented, patent applied for eller patent pending, betyder dommen, at det nu kan koste 500 $ for hver eneste solgte enhed. Dog modificeret således, at hvis der er tale om billige produkter, kan bøden nedsættes proportionalt, men der betales altså stadig per enhed. Derfor bør alle virksomheder være særdeles opmærksomme på, at evt. patenterede produkter, der kun er patentanmeldt fx i EU, ikke sælges på det amerikanske marked i hvert fald hvis det fremgår af produktet, at det er patenteret eller patentanmeldt. Desuden bør man sikre, at kun det patent, der relaterer sig til det pågældende produkt, må angives på produktet. I USA er der nemlig tradition for at angive en hel række patenter, som produktet relaterer sig til. Endelig skal man være opmærksom på at fjerne oplysningen på produktet, hvis patentet er udløbet. Det gælder også oplysninger på websites, i reklamemateriale mv. ikke er at træffe, er der således altid en alternativ kontaktperson, som er inde i den pågældende sag og derved kan rådgive og drøfte sagens karakter. I forbindelse med krænkelsessager samarbejder Patrade med vores egne advokater, som vi oftest har tilknyttet de pågældende sager. Det er dog afhængigt af sagens karakter nogen krænkelsessager varetages og løses udelukkende af Patrade og via deres samarbejdspartnere i det pågældende land. Hvis vi ikke havde Patrade til at snakke med advokaterne om krænkelsessagerne, ville det være min opgave, og jeg er faktisk sikker på, at advokaterne og Patrades konsulenter snakker bedre sammen på deres lovsprog, og det er mit indtryk, at de supplerer hinanden ret godt. Hun nævner helt konkrete eksempler på, hvordan Patrade supporterer Bovictus: Patrade har rådgivet omkring udarbejdelsen af vores samarbejdsaftaler med både eksterne designere samt vores producenter. Det betyder, at vi har dokumentationen på plads helt fra begyndelsen af et samarbejde, så der aldrig bliver tvivl om, hvem der har rettighederne til produktet, og i hvilke forbindelser vores varemærker må anvendes. Vibeke Damgaard fastholder, at der er endnu en fordel ved en samarbejdsaftale. Vi skal ikke tale pris hver gang, vi henvender os. Priserne er aftalt for et par år ad gangen, og det er vi godt tilfredse med, understreger hun. Patentkursus på Aarhus Universitet Forskellen på succes og fiasko kan være evnen til at se mulighederne for at udtage patent på nye processer, teknologier eller opfindelser. Derfor udbyder Patrade i samarbejde med Østjysk Innovation et patentkursus, der er rettet mod kandidat- og ph.d.-studerende samt forskere og ansatte i private virksomheder. Deltagerne vil opnå viden om de grundlæggende begreber inden for patentering, herunder også indsigt i vurdering af konkrete opfindelsers patenterbarhed, rådgivning på et overordnet niveau om strategier på patentområdet og udarbejdelse af en mindre patentansøgning. Eksterne foredragsholdere fra erhvervslivet vil blive inddraget i de fleste lektioner. Som led i kurset skal kursusdeltagere selv udarbejde en patentansøgning, som vil blive vurderet. Personer, som er erhvervsaktive, kan følge patentkurset som enkeltfag under tompladsordningen med en deltagerbetaling på 1600 kr. for alle 13 undervisningsgange. Tilmeldingsblanket fås på Blanketten sendes til: Studiekontoret, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Ny Munkegade, bygning 1520, 8000 Århus C, Att. Susanne B. Frederiksen. Tilmeldingsfrist er 2. august Ansøgere efter denne dato kan komme i betragtning, hvis der er ledige pladser på holdet. Kontakt patentkonsulent Henrik Pedersen hos Patrade for yderligere oplysninger. Vigtig dom om AdWords på Google EU-Domstolen afsagde i marts 2010 en principiel dom om brug af AdWords. Såvel varemærkeindehavere som virksomheder, der annoncerer på internettet, skal være opmærksomme på dommen. Google udbyder mod betaling en ydelse, der kaldes AdWords. AdWords gør det muligt for en annoncør via et eller flere søgeord at få vist et salgsfremmende link til vedkommendes website. Disse annoncer vises øverst eller til højre på skærmen, når der søges på Google. Dommen handler om det forhold, at man som erhvervsdrivende anvender andre erhvervsdrivendes varemærke (eller ord som ligner) som AdWord, selv om man ikke forhandler det pågældende mærke. Ved søgning på disse varemærker, bliver søgeren ledt enten til varemærkeindehaverens side eller til en konkurrents eller en kopists side. Spørgsmålet er, om varemærkeindehaveren kan modsætte sig en sådan anvendelse af varemærket? Domstolen udtaler, at varemærkeindehaveren i visse tilfælde kan forbyde dette, når AdWordet anvendes i annoncer for varer og tjenesteydelser af samme art, som dem varemærket er registreret for. Det kræver dog, at den gennemsnitlige internetbruger ikke eller kun med vanskelighed kan afgøre, om produkterne stammer fra varemærkeindehaveren eller fra tredjemand. Konklusionen er, at man som varemærkeindehaver kan få fjernet konkurrenters og kopisters AdWords, men kun i de situationer, hvor den gennemsnitlige internetbruger kan blive i tvivl om, hvorfra de annoncerede varer stammer. Desuden fastslår dommen, at Google, eller enhver anden udbyder, ikke krænker varemærkeindehaverens rettigheder ved at udbyde en ydelse, der giver mulighed for krænkelse af varemærker, så længe udbyderen er neutral. Dog kan udbyderen blive ansvarlig, hvis rettighedsindehaveren har gjort opmærksom på det krænkende forhold, og udbyderen ikke fjerner oplysningerne. 7

8 Afsender Patrade A/S, Fredens Torv 3A DK-8000 Århus C Ryd op i bogstaverne og vind 1 kilo chokolade Avænnemoden Fra hovedet til fingerspidserne via tastatur til skærm undervejs er det gået helt galt for skribenten. Hvad står der? Hjælp med at rydde op i bogstaverne og dan ord, som giver mere mening. Du kan evt. hjælpe dig selv på hvor du under menupunktet kompetencer kan finde den rigtige løsning. Send en mail med løsningen til I rækken af rigtige svar tæller vi til mail nummer 13. Afsenderen af denne mail vinder et helt kilo hjemmelavet kvalitetschokolade, som kommer med posten. Tak til de mange læsere, der deltog i gættelegen, da vores nyhedsbrev udkom i foråret. Vinderen blev Erik Kristensen fra DANFOSS A/S i Nordborg. Vi håber chokoladen faldt i smag hos Erik og hans kollegaer. Udgiver: Patrade A/S Fredens Torv 3A DK-8000 Århus C Telefon Redaktion: ErhvervsKommunikation.dk Layout: søren bo grafisk tegnestue Tryk: Zeuner Grafisk Patrades nyhedsbrev udkommer fire gange om året. Nyhedsbrevet udgives også elektronisk. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside 8

Måleinstrument forbedrer hofteoperationer

Måleinstrument forbedrer hofteoperationer Bedre hofteproteser med patenteret måleinstrument side 2 Værdi rimer på IP-$TRATEGI side 3 Når tyven sender en faktura side 4 Designbeskyttelse en prisbillig sikring side 6 Patentkursus på Aarhus Universitet

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management

Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management FORÅR 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Tårnhøje tårne i højstyrkebeton s. 2 Kreative kineserier kan koste dyrt s. 4 >> IPR-kurser

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

customized assistance in all aspects of ipr

customized assistance in all aspects of ipr Jensen s Bøfhus værner om SMASK og DOLORES side 2 Stadig flere har brug for beskyttelse side 4 Innovation skaber vækst også under krisen side 5 Arkitema arbejder på innovativt spring side 6 Vinter 2010

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Patrade ekspanderer Tag på kursus ipr og miljøet

Patrade ekspanderer Tag på kursus ipr og miljøet customized assistance in all aspects of ipr customized assistance in all aspects of ipr Patrade ekspanderer Tag på kursus ipr og miljøet Tagintegreret solfangeranlæg Patrade har hjulpet tagleverandøren

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder. Rettigheder i tusindvis. Varemærkelov ændret i Kina BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder. Rettigheder i tusindvis. Varemærkelov ændret i Kina BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 Eksplosion i brugsmodel- og designrettigheder Rettigheder i tusindvis Varemærkelov

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

En kølig succes. Protecting IPR

En kølig succes. Protecting IPR Billigere at patentere i EU side 2 Når vand løber op ad side 3 En kølig succes side 4 Vind en EU-designregistrering side 6 Efterår 2011 Protecting IPR En kølig succes 1 Billigere at patentere i EU Mange

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne SOMMER 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Enkel opfindelse med stort potentiale s. 2 >> En solstrålehistorie s. 4 Ny dom gør

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

Innovator side 2. Protecting IPR

Innovator side 2. Protecting IPR Innovator side 2 En krænker kan koste dyrt side 5 Hvad er dine patenter og varemærker værd? side 6 Patrade deltager på IDNA 2011 i maj side 7 Forår 2011 Protecting IPR 1 Innovator Mens mange ynder at titulere

Læs mere

Varemærke. Strategisk vej til EU-patent. Patenteret design. Tilbage til kunderne. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter

Varemærke. Strategisk vej til EU-patent. Patenteret design. Tilbage til kunderne. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 Strategisk vej til EU-patent Patenteret design Tilbage til kunderne PATRADE

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Gratis overvågning af rettigheder. EU-patent i 2015? Nyslået EPA er BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Gratis overvågning af rettigheder. EU-patent i 2015? Nyslået EPA er BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 Gratis overvågning af rettigheder EU-patent i 2015? Nyslået EPA er PATRADE

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Varemærke. Jorden set fra himmelen. Milliardomsætning på utætte vinduer. EU-patent med egen domstol. Flere fogedforbud i fremtiden.

Varemærke. Jorden set fra himmelen. Milliardomsætning på utætte vinduer. EU-patent med egen domstol. Flere fogedforbud i fremtiden. Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 7 Jorden set fra himmelen Milliardomsætning på utætte vinduer EU-patent

Læs mere

Forvandlingsbil side 4

Forvandlingsbil side 4 Patentshopping side 2 Forvandlingsbil side 4 Hurtig patentering en mulighed side 6 Efterår 2010 customized assistance in all aspects of ipr 1 Patentshopping Køb og salg af patenter sker i stigende grad

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

SPOT ON IPR #01.2010

SPOT ON IPR #01.2010 INDHOLD: Puma forsvarer sit varemærke Styrket fokus på vildledende prisudsagn i reklamer Brug af Googles Adwords Hvem har retten til uregistrerede design? Nye designregistreringer hos OHIM SPOT ON IPR

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Du skal rykke nu. 4 Når beviserne skal sikres. 6 Mennesket bag Gonge BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Du skal rykke nu. 4 Når beviserne skal sikres. 6 Mennesket bag Gonge BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 Du skal rykke nu 4 Når beviserne skal sikres 6 Mennesket bag Gonge PATRADE

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne

Patent. Design. Varemærke. Brugsmodel. Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management. Domænenavne VINTER 2012 Patent Brugsmodel Varemærke Design Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning IPR-konflikter IPR management Patrade Legal - ny advokatvirksomhed s. 2 >> Et opråb fra solcellebranchen s. 4

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Beskyttelse af apps. Mikkel Friis Rossa, partner

Beskyttelse af apps. Mikkel Friis Rossa, partner Beskyttelse af apps Mikkel Friis Rossa, partner 2 Beskyttelse af idéen Ingen generel idébeskyttelse i Danmark Erhvervshemmelighed tekniske tegninger, knowhow mv. Husk at indgå fortrolighedsaftaler Konventionalbod

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER?

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? De mest brugte rettighedstyper er varemærker, patenter, designrettigheder og ophavsret hvad de kan beskytte

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. IPR-aktive virksomheder klarer sig bedst. Chromaviso sætter nye standarder for lys. Øjet afgør beskyttelse af varemærker BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. IPR-aktive virksomheder klarer sig bedst. Chromaviso sætter nye standarder for lys. Øjet afgør beskyttelse af varemærker BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 IPR-aktive virksomheder klarer sig bedst Chromaviso sætter nye standarder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Varemærke. Verdens mest innovative virksomhed. Hun fylder 60 år, men er stadig rørig. Patrade Legal større og stærkere. Brugsmodel

Varemærke. Verdens mest innovative virksomhed. Hun fylder 60 år, men er stadig rørig. Patrade Legal større og stærkere. Brugsmodel Patent Brugsmodel Varemærke DESign Domænenavne Outsourcing Juridisk rådgivning ipr-konflikter IPR Management Protecting IPR 2 4 6 Verdens mest innovative virksomhed Hun fylder 60 år, men er stadig rørig

Læs mere

Løb med banebrydende teknologi side 2

Løb med banebrydende teknologi side 2 Taler tallene tydeligt? side 3 Ud af komfortzonen side 4 Intelligent møbeldesign side 6 Vinter 2011 Protecting IPR Løb med banebrydende teknologi side 2 1 Den nye Newline løbesko kan tilpasses fødder,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. Bekæmp krænkelser på shoppingportaler. Mennesket bag Thise... Håndhævelse virker i Kina BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. Bekæmp krænkelser på shoppingportaler. Mennesket bag Thise... Håndhævelse virker i Kina BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 Bekæmp krænkelser på shoppingportaler Mennesket bag Thise... 6 Håndhævelse

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

customized assistance in all aspects of ipr

customized assistance in all aspects of ipr Designbeskyttet krus indtager USA side 2 Kostbart at få ret i USA side 6 Patrade Varemærke Award side 7 Efterår 2009 customized assistance in all aspects of ipr 1 Designbeskyttet krus indtager USA Av for

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

DESIGN VAREMÆRKE. IP-rettigheder øger indtjeningen. Mennesket bag. Er patenttroldene på vej til Europa? BRUGSMODEL

DESIGN VAREMÆRKE. IP-rettigheder øger indtjeningen. Mennesket bag. Er patenttroldene på vej til Europa? BRUGSMODEL PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT Protecting IPR 2 4 6 IP-rettigheder øger indtjeningen Mennesket bag Er patenttroldene på vej

Læs mere

Midtnet Dansk cleantech til Kina

Midtnet Dansk cleantech til Kina Midtnet Dansk cleantech til Kina Innovations-workshop, 8. marts 2017, Aarhus Claus Barrett Christiansen, e-mail :clb@bechbruun.com Importrestriktioner 3 Generelle udfordringer Uklar lovregulering inden

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Formandens beretning 2000/2001

Formandens beretning 2000/2001 Formandens beretning 2000/2001 Først vil jeg starte med at sige velkommen til alle fremmødte samt beklage, at bestyrelsen ikke helt havde tænkt sig om, da vi planlagde generalforsamlingen, idet vi må erkende,

Læs mere

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING

Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING Punkt 5.3.1 Forslag projektside, landbrugsinfo.dk Bilag III FORSIDE, MIDTERSPALTE PROJEKT VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 46 linjer, der beskriver formålet med projektet med fokus på modtager værdi. Her nævnes desuden

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION

science sci ence SCIENCE.AU.DK ELEMENTER 2009 INTRODUKTION INTRODUKTION Designlinien til Det Naturvidenskabelige Fakultet tager udgangspunkt i seks forskellige designelementer, som består af følgende: logo, webadresse, 5. element, farven, ikoner og collager. Elementerne

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere