VI SKABER GODE RELATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI SKABER GODE RELATIONER"

Transkript

1 VI SKABER GODE RELATIONER

2 FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD...

3 TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASALE BEHOV UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB TRYGHED I ARBEJDET VELDEFINEREDE RAMMER GejstGruppen

4 Trivselspyramiden for medarbejdere Trivselspyramiden er en model, som du kan bruge på din arbejdsplads til at forstå dig selv og hinanden med. Pyramiden består af fem trin eller niveauer. Hvert niveau repræsenterer særlige behov og krav til den gode arbejdsplads. GejstGruppen tilbyder konkrete redskaber på alle trin, som I kan bruge målrettet til netop de udfordringer, I står overfor. Pyramiden er inspireret af psykologen Abraham Maslow s teori om de fem grundlæggende menneskelige behov. GejstGruppens Trivselspyramides har fem trin: 1. Veldefinerede rammer 2. Tryghed i ansættelsen 3. Samhørighed og fællesskab 4. Påskønnelse 5. Udvikling Pyramiden viser vejen til at få en arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde! De fem trin tilbyder udvikling for den enkelte medarbejder såvel som hele personalet. Hvis I ønsker at arbejde på de øverste trin i pyramiden, er det nødvendigt, at de tre nederste niveauer er nogenlunde på plads. GejstGruppen anbefaler dog, at I til enhver tid arbejder på alle trin samtidigt! Langt de fleste virksomheder har udfordringer på alle trin af pyramiden. Lad jer aldrig begrænse af, at der er mangler på flere niveauer samtidig. Mange små skridt i rigtig retning både i bunden, i midten og på toppen af pyramiden har stor effekt. Med GejstGruppens Trivselspyramide får I en nem overskuelig guide med konkrete redskaber til at skabe den rigtige udvikling for netop jer. Få uddybet information om pyramiden: Rigtig god arbejdslyst! Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 4

5 1 VELDEFINEREDE RAMMER Vision og mission, målsætninger, politikker og retningslinjer

6 Trin 1: Veldefinerede rammer Undersøgelser viser, at vi kun trives, hvis vi kan se en mening med det, vi gør. Derfor vil trivslen øges, hvis virksomheden formår at beskrive klart og entydigt det overordnede formål og meningen med arbejdsgange og funktionsområder. Sådan skal det det være for jer, hvis tingene fungerer: Værktøj til trin 1 Tal om det I ønsker, fremfor det I vil væk fra Tal om det, du kan 1 Du kender virksomheden, dens vision og mission og aktuelle målsætninger Du kender egne opgaver Du arbejder inden for en god og klar arbejdsfordeling Du oplever synlig ledelse Du kender klare politikker og retningslinjer for at nå virksomhedens mål og for at være ansat i virksomheden Hvis der er behov for forbedringer, kan følgende være en hjælp Efterspørge viden om opgaverne Have en åben dialog om optimering af arbejdsopgaver og arbejdsgange Se og forstå hinanden som forskellige mennesker med forskellige behov Fortæl din leder, hvad der motiverer dig. Din leder ikke kan gætte sig til det Husk at fortælle dine kolleger og ledere, når du synes, at tingene fungerer, og du er glad. På den måde opbygger I sammen et stærkt fundament for trivsel Du skal være opmærksom på! Vi tager ofte for givet, at de fundamentale forhold i vores virksomhed er i orden. Men det er de ikke altid. Der er faktisk ikke så få virksomheder, som er udfordret på det grundlæggende niveau f.eks. ved større forandringer. Får du ikke klare meldinger om de overordnede målsætninger, din egen rolle og dine arbejdsopgaver, så er det ikke sikkert, at ledelsen kan give dig et klart svar her og nu. Det kan motivere din leder, at du tager denne udfordring op. Hav forståelse for den aktuelle situation og hav respekt for ledelsens udmeldinger og arbejd i fællesskab mod afklaring af dine spørgsmål. Brug det spontant - bare fortæl når du oplever, at noget virker Brug enhver form for samling Prøv at lægge mærke til hvordan I taler på jeres arbejdsplads. Taler I meget om det, I ikke får gjort, om det der ikke virker, og det I bare ikke gider? ELLER taler I meget om det, som fungerer og det, I får gjort? Forskning viser igen og igen, at vi selv er med til at påvirke vores liv/arbejdsliv gennem den måde, vi taler om den. Det, man lyser på, er det, som vokser. Hvis du kun taler om de opgaverog virksomheden ikke når eller formår, så vil dine tanker meget hurtigt blive domineret af en følelse af utilstrækkelighed. Derfor tal om det, som fungerer. Brug eksempler fra sidst det virkede til at beskrive, hvad det er, du gerne vil have mere af. Brug møderne til at sætte fokus på det, du faktisk synes virker og har virket i denne uge. Aftal eventuelt at du/i bringer et eksempel med til mødet, som viser, hvad der har virket, det I gerne vil have mere af. Hvis overskuddet er til det, så skriv ønsker og succeser ned på en planche. Det øger effekten af det I siger mange gange. Hæng planchen op et centralt sted, således at alle kan se ugens succeser. Det kan virke banalt, men det er et af de mange små skridt, som er med til at rykke en hel arbejdskultur over tid. Hvad bidrager dette til? Mod og energi til de opgaver, som helt klart er vigtige at få på plads på dette niveau. Det skaber samhørighed og en god tone på arbejdspladsen. Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 6

7 2 TRYGHED I ARBEJDET Virksomhedens værdier, kultur, tillid til ledelse

8 Trin 2: Tryghed i arbejdet Tryghedsbehovet handler om sikkerhed og stabilitet. Når tryghedsbehovet er opfyldt, behøver du ikke at skulle bekymre dig om dagen i morgen. Sådan bør du have det: Du kender virksomhedens værdier for et godt arbejdsmiljø. Du efterlever værdierne og retningslinjerne i hverdagen Du har en god relation til nærmeste leder Du har tillid til at ledelsen vil dig det bedste Dette skal du gøre for at skabe mere tryghed: Lev virksomhedens værdier. Spørg din leder, hvis du er i tvivl om noget. Vær opmærksom på, at dine kollegaer kan have forskellige opfattelser af værdierne. Efterspørg værdierne og bed om, at de bliver diskuteret i plenum (uge- eller månedsmøder) og gerne med eksempler på, hvordan og hvornår, du/i har levet op til dem. På den måde bliver de forståelige og opnåelige Deltag i sociale arrangementer og lær dine kolleger og ledere bedre at kende Hvis der ikke er sociale tiltag i din organisation, så henvend dig til din leder og forslå et arrangement. Måske kan du være initiativtageren Vær opmærksom på! Det er altid okay at efterspørge mere viden eller foreslå ændringer. Brug din situationsfornemmelse, så timingen er god for både ledelse og kolleger, når du efterspørger mere viden. Undgå at tale negativt om forholdene. Book et møde med din leder, fortæl, hvad du har behov for og hvorfor. Giv gerne et eksempel på, hvornår du synes, tingene har fungeret godt. På den måde bygger I på det, I allerede er gode til og som giver dig/jer energi. Det er konstruktiv kritik, som er til at handle på. Værktøj til Trin 2 Dette værktøj er en øvelse, du kan foreslå din leder. Den tager kun 15 minutter, og alt I behøver er papir, kuglepen og et ur. Øvelsens formål: At skabe fælles forståelse af et ord, som er vigtigt for jeres samarbejde. Det kan for eksempel være ordet Tryghed Øvelsen giver på en let og udramatisk måde mulighed for at tale om, hvad Tryghed er for dig og hvad Tryghed på arbejdspladsen er for jer i jeres team. Øvelsen synliggør hvor stor forskel, der kan være på, hvad I forbinder med tryghed! Sådan gør I: Du/din leder fortæller om øvelsen. Del jer i grupper af 5-6 personer. Forklar at, du om lidt vil sige et ord. Dette ord skal hver enkelt deltager skrive sine egne associationer ned til. Der er 2 minutter til dette. (Det er lang tid). Spred jer nu og skriv. Efter 2 minutter så saml gruppen igen og tæl, hvor mange ord I har tilfælles! Læs så hver især jeres ord op og uddyb den betydning, I tillægger hvert ord. Når I har hørt hinanden så diskuter, hvad I tænker om øvelsen. Hvad var mest overraskende? Hvad kan I lære af øvelsen? Vigtigt: Når I tjekker hvor mange fælles ord I har, så er et fælles ord, når alle har i gruppen skrevet det samme. Pointe: Der skal som regel mange ord til at beskrive lige præcis det, man mener. Et ord kan give anledning til mange associationer. Tryghed kan faktisk være et vidt begreb. Derfor er det vigtigt, at vi fortæller hinanden, hvad vi forstår ved trivsel. Det er værdifuldt at få talt om, hvilke betydninger, vi hver især lægger i ordet for at få en fælles forståelse. Når vi har fælles forståelse af tingene, så får vi nemmere ved at samarbejde! Lad legen være et vigtigt skridt til at tale om vigtige emner og værdier. Så er I allerede godt på vej til at forstå hinanden. 2 Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 8

9 3 SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB Samarbejde, kendskab til hinanden, tillid til kolleger Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 9

10 Trin 3: Behov for samhørighed og fællesskab Undersøgelser viser, at gode relationer på arbejdspladsen er en af de tre vigtigste faktorer for, at den enkelte medarbejder kan føle arbejdsglæde! Gode relationer bliver endnu bedre, når vi hjælper og støtter hinanden. Sådan bør du have det: Jeg oplever at vi samarbejder Jeg oplever at vi kender hinanden men har ikke større kendskab til hinandens liv uden for arbejdspladsen Jeg oplever at vi har tillid til, at vi vil hinanden det bedste Dette kan du gøre for at skabe større samhørighed og fællesskab/vedligeholde det, I har: Udforsk hinandens opfattelse af situationer I er uenige i. Øg kendskabet til dine kollegaer og vis interesse for deres liv uden for arbejdspladsen Opfordrer ledelsen til at igangsætte aktiviteter som teambuilding og sociale arrangementer for at styrke sammenhold og samarbejde. Tag det op som et punkt på mødeagendaen Sæt fokus på det I taler om eller ikke taler om? Tal om hvad som fungerer godt, hvad I gerne vil have mere af, og hvad I kan gøre Øv dig på at tale med dine kollegaer. Vælg dine ord med omhu for ikke at fornærme modtageren Spørg og lær mere om dine kollegaer. Spørg uden at være anklagende! Indled dine sætninger med: Gad vide hvis Hvad er det, der gør at... Jeg har lyst til... Jeg har behov for... Vær opmærksom på! Vi går altid ud fra, at min virkelighed er din virkelighed eller at min opfattelse er den rigtige. Men samtidig oplever vi, at vi nogle gange taler forbi hinanden, og vi forstår ikke rigtig den andens handlinger! Prøv derfor at sæt dig på den anden side af bordet. Sætte dig i din kollegas sted og lær hende/ham at kende med nye øjne. Værktøj til Trin 3 En inddragende quiz Spørg 4-10 kolleger om de vil være med. Tag et billede af hver kollega, som du hænger op et centralt sted. Bed kollegaerne om at fortælle eller skrive noget om sig selv, som deres kolleger ikke ved i forvejen (noget de ikke er kede af, at andre får at vide). Hæng billederne op og sæt sedler ved historierne. Gør det til en konkurrence at gætte hvem er hvem, så kollegerne skal parre billede med historie. Lav evt. stemmesedler. Hæng eventuelt et afkrydsningsskema op, som kollegerne udfylder og skriver navn på og herefter putter i en kasse. Vinderen kåres på næste ugemøde eller anden passende lejlighed. Du kan også gøre det samlet, hvis du har tid til det. Brug 15 minutter på et fredagsmøde og kør hele eventen igennem. Husk en præmie. Hvad bidrager dette til? Dette er en sjov måde at komme hinanden ved på. De, der er afbilledet, får en masse opmærksomhed. Legen skaber en masse gode grin og snakke, som i sig selv er med til at skabe god stemning og bedre kendskab til hinanden. 3 Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 10

11 4 PÅSKØNNELSE Respekt for forskellighed, værdsætter hinanden med ord og handling Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 11

12 Trin 4: PÅSKØNNELSE Du motiveres af ros og påskønnelse for dit hårde slid og dine mange anstrengelser. Det gælder for alle mennesker, også din leder. Undersøgelser viser, at ros og anerkendelse ligger i top 5 af de indsatser, som øger arbejdsglæden på de danske arbejdspladser. Sådan bør du have det: Jeg oplever at vi har overskud til hinanden, og vi føler os tilpasse i hinandens selskab. Jeg oplever at vi har et godt kendskab til hinanden Jeg oplever at vi respekterer hinandens forskelligheder, og vi værdsætter hinanden, som de personligheder, vi er hver især Dette kan du gøre for at opnå dette niveau eller vedligeholde det Når vi ved hvad der gør andre glade, har vi en tendens til at gøre mere af netop det. Teambuilding, socialarrangementer, små konkurrencer og andet der løfter blikket fra dagligdagen er kærkomment her Giv hinanden positiv opmærksomhed og anderkendelse Anerkend også din leder Fortæl din leder, når du følte dig støttet/ forstået/ værdsat osv. Fortæl hvordan din leder er en god leder for dig Fortæl også dine kolleger, når de har gjort en forskel for dig. Værktøj til trin 4 Anerkendelse giver mere af den adfærd, du værdsætter. Ved at fortælle dine kolleger hvad I sætter pris, kommer I hinanden nærmere, og I øger sandsynligheden for, at den gode adfærd fortsætter. Hæng en seddel op med teksten: GIV EN KOLLEGA ET SMIL OG HUSK AT FORTÆLLE HVORFOR! Sådan gør du: Lav små lapper som kan rives af et ark 4 papir og gives til en kollega. Lapperne har teksten: Du skal have et smil fordi.. og så er der en glad smiley. Hæng sedlen et centralt sted, og kun en kort periode. Det vil give anledning til mange små anerkendelser, som får den ønskede adfærd til at blomstre. Prøv at giv din leder en også!! Hvad bidrager dette til? De små ting i hverdagen er med til at gøre en stor forskel her, og dette er en effektiv måde at pleje jeres gode relationer. 4 Vær opmærksom på! At være på dette trin, kommer ikke af sig selv. Værn om det I har sammen, det skal nurses og plejes ofte for ikke at smuldre. Dvs. at man går til hovedet og ikke til halen, får sagt fra når der er noget man ikke vil have, for derefter at lade emnet ligge. Du selv giver udtryk for, hvad du har behov for. Tal ofte med din kollegaer og din leder. Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 12

13 5 UDVIKLING Høj grad af tillid, bruger forskelligheder aktivt som styrke Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 13

14 Trin 5: Udvikling Du har en formidabel arbejdsplads, hvor der er stor fokus på trivsel, både hos medarbejdere og ledere. I kommer forholdsvis hurtigt videre fra en udfordring, og I har ikke de store problemer internt. Det, der skiller jer ud fra andre gode teams er, at jeres kommunikation er åben og ærlig, OG at I har lyst til at udvikle jer, og bruge andres erfaringer i arbejdet mod at blive bedre til det, I gør. Forskere kalder dette niveau for High Performance. Sådan bør du/i have det Du oplever at I samarbejder frit på tværs af afdelinger og faggrupper Du oplever at I har høj grad af tillid Du oplever at I har stor tolerance for forskellighed og ser forskellighed som en styrke Du oplever at I har en anerkendende omgangstone Dette skal du gøre for at bevare og videre udvikle på den gode trivsel: Du kan med fordel være opmærksom på at sætte mål ud i fremtiden, både for det sociale og det faglige. Individuelt og sammen Ligeledes skal du være opmærksom på at bibeholde den gode kommunikation Drøft åbent selv de mindste konflikter og få dem ud af verden Vær opmærksom på! Værktøj til trin 5: Dette værktøj er en lille let øvelse, som hjælper til at holde fokus på, hvordan vi samarbejder bedst: Gå sammen to og to. Den ene knytter sin ene hånd hårdt. Den anden skal forsøge at åbne den. Sig til deltagerne, at de skal passe på, at de ikke skader kollegaens hånd i forsøget på at åbne den (det får dem til at tænke i de baner, at de skal bruge magt). Lad dem forsøge, og lad øvelsen køre så længe, der er grin og der arbejdes. Enkelte finder som regel hurtigt løsningen og andre kæmper længe. Efter max et par minutter stopper du deltagerne. Spørg ind til deres oplevelse: Var det svært? Lav sammenkoblingen med det at få folk til at gøre noget. Hvis man bruger magt, bliver modstanden ofte større, men hvis man spørger pænt: Vil du være sød at åbne din hånd for mig? Så er der som oftest velvilje og vupti hånden åbnes! Pointe: Vi skal huske at spørge hinanden pænt, så bliver vi mødt med velvilje Brug anledningen til at tale om: Hvordan I beder om hjælp individuelt eller i teams Hvad kan vi blive bedre til? Lægge våbnene vær åben og imødekommende i stedet for at have paraderne oppe over for andre Hvad godt skal dette bibringe? En venlig og sjov reminder på, at vi skal holde fast i den gode åbne dialog, fordi det er det der gør en forskel. 5 Det er meget, meget vigtigt at pleje og passe de gode relationer. Gentag initiativer, som virker. Få arbejdsglædevaner! Trivselspyramide / gejstgruppen.dk 14

15 Mangler du stadigt et skub for at komme i gang? Vi tilbyder et gratis rådgivnings møde. Kontakt os på Tlf

VI SKABER GODE RELATIONER

VI SKABER GODE RELATIONER VI SKABER GODE RELATIONER FØRSTE SKRIDT MOD FORANDRING ER BEVIDSTHED, DET ANDET ER ACCEPT OG MOD... TRIVSELSPYRAMIDE HIGH PERFORMANCE TRIVSEL BASAL TRIVSEL UDVIKLING PÅSKØNNELSE SAMHØRIGHED OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad?

Dagsorden. Hvad er arbejsglæde for os? Hvordan får vi arbejdsglæden i top? Hvem gør hvad? Dagsorden 1 Hvad er arbejsglæde for os? 2 Hvordan får vi arbejdsglæden i top? 3 Hvem gør hvad? Arbejdsglæde bingo Glæder du dig til det bliver mandag? Siger du hej til dine kolleger om morgenen? Husker

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Hundested Skole

Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Hundested Skole Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Hundested Skole 17-01-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution Hvilken matrikel arbejder du på i Hundested Skole

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

En ny vej til større overskud, trivsel og velvære. Mandag den 24. september

En ny vej til større overskud, trivsel og velvære. Mandag den 24. september En ny vej til større overskud, trivsel og velvære Mandag den 24. september 2 Godt med målrettet program til SoSu ere Bedre fællesskab og samhørighed Rigtig sjovt Godt med helbredstjek Mere opmærksomhed

Læs mere

Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Frv.Skole

Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Frv.Skole Spørgeskema til lærer/pædagoger - evaluering af forebyggelsesfondsprojekt på skoleområdet Frv.Skole 17-01-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution Hvilken matrikel arbejder du på i Frederiksværk Skole?

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner:

En god kammerat. I beskrivelsen af læringspunkter for En god kammerat mærket, er der lagt vægt på følgende emner: I spejderbevægelsen er det at være en god kammerat, et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en væsentlig del af vores identitet og det er derfor naturligt, at Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview

Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Trivselsundersøgelse Fokusgruppeinterview Formål Undersøgelse af medarbejdertrivsel og det psykiske arbejdsmiljø med henblik på at kvalificere OSD s arbejde med det psykiske arbejdsmiljø/indsatsområder.

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten

VORES VÆRDIER. Plejehjemmet Falkenberg - Et godt sted at være. Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede. Vi forbedrer løbende kvaliteten Center for Sundhed og Omsorg VORES VÆRDIER Vi skaber resultater Vi er udviklingsorienterede Vi forbedrer løbende kvaliteten Vi skaber en god arbejdsplads Vi har fokus på borgere og brugere Plejehjemmet

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandet

Daginstitutionen Søhøjlandet Daginstitutionen Søhøjlandet Indhold Ledelsesværdigrundlag.... 3 Missionen... 4 Vision... 4 Værdiernes betydning i en organisation... 7 Kvalitet Dialog Dynamik Sammenhæng.... 9 Kvalitet Dialog Dynamik

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Dagen hovedemner var: Velkomst og præsentation Den politiske indflydelse og beslutningsprocesser Kvalitetsreformen, 3 punkter Kvalitetsbegreber

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Fra Sur til glad smiley

Fra Sur til glad smiley denne bog tilhører Fra Sur til glad smiley Guide til Arbejdsmiljøgruppens behandling af Trivselstjekket Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg indledning Fra kortlægning til handling Trivselstjekket er en

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

God ledelse og bæredygtige relationer

God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen 08. mar. 16 God ledelse og bæredygtige relationer Jan Lorentzen, Fagleder psykisk arbejdsmiljø Bæredygtige relationer er kendetegnet ved samhørighed og evne til at løse opgaver i fællesskab

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere