30. oktober TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. oktober 2014. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse"

Transkript

1 30. oktober 2014 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. Att.: TV 2 Jura Klage over tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse Sammendrag Kim Olsen har ved mail af 16. juni 2014 klaget over en tv-reklame for Kræftens bekæmpelse vist på TV 2. Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om, at reklamen ikke er udformet i strid med 7, stk. 1, og 9, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 801 af 21. juni 2013 om reklamer og sponsorering mv. af programmer i radio, fjernsyn og on demandaudiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber (reklamebekendtgørelsen). Sagens oplysninger Klagen vedrører en tv-reklame for Kræftens Bekæmpelse. Reklamen er vist på TV 2 senest den 13. juni kl Klager anfører, at reklamen er i strid med reklamebekendtgørelsens 9, stk. 1, 2. pkt., hvorefter reklamer ikke må indeholde indslag med drab, vold eller mishandling og ikke på utilbørlig vis må spille på frygt eller overtro, da reklamen i høj grad spiller på folks frygt for, at de selv eller den nærmeste familie dør af cancer. Endvidere anfører klager, at seeren ikke har mulighed for at vide, hvad der kommer, første gang reklamefilmen ses, og at reklamen er ubehagsfremkaldende for personer, der har mistet deres familie til cancer. Jour.nr.:

2 Side 2 Beskrivelse af reklamen TV 2 DANMARK A/S (TV 2) har som bilag til høringssvar af 11. juli 2014 vedlagt en kopi af reklamefilmen, der har en samlet varighed af 45 sekunder. Reklamefilmen foregår i et forsamlingslokale. En kvinde og en mand, sandsynligvis et par, står foran en forsamling af mennesker. Kvinden har et stykke papir i hånden og er iført sort kjole. Manden har et sort jakkesæt og hvid skjorte på. Manden banker forsigtigt på sit glas, og lyden får forsamlingen til at tie og vende opmærksomheden mod parret. Kvinden begynder at tale, og siger med følelsesladet stemme: Det er tre år siden, at øhm tæppet blev revet væk under os. Herefter ses en del af forsamlingens reaktioner, herunder en kvinde iført hvidt tøj, der tager sig til brystet og kigger ned samt en yngre kvinde i en lys bluse, der kigger sørgmodigt ned i gulvet. Kvinden fortsætter: Jeres søn har kræft. Sådan var beskeden. Manden kigger på kvinden og herefter vises tre af de øvrige gæster stående med champagne- og vinglas, mens de kigger sørgmodigt ned i gulvet. Kvinden fortsætter: Man beder til, at de kan knække den onde sygdom. Kvinden får tårer i øjnene, begynder at græde lidt, og fortsætter: Og det gjorde de. Tre børn ses nu siddende henne i en vindueskarm. To piger og en dreng, der smiler. Kvinden fortsætter: Tobias min skat. Tillykke med konfirmationen.

3 Side 3 Der lyder klapsalver og positive tilråb fra forsamlingen i baggrunden og den mindste af pigerne giver drengen et knus og et kys på kinden. Der zoomes ind på drengen, der smiler og kigger ned, mens teksten Meld dig ind i kampen mod kræft fremkommer i hvide typer midt i skærmbilledet. Herefter lyder et mandligt speak: Meld dig ind i kampen mod kræft. Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre. Teksten jo flere vi er jo mere kan vi gøre fremkommer med røde typer på en hvid baggrund. Nederst til højre ses Kræftens Bekæmpelses logo og nederst til venstre webadressen, joflerevier.dk. Høringssvar TV 2 DANMARK A/S: TV 2 har i høringssvar af 11. juli 2014 oplyst, at stationen har vurderet reklamen ud fra den præmis, at der er tale om en støtteopfordring til en humanitær organisation, Kræftens Bekæmpelse, og at formålet med en sådan reklame er at engagere seerne i sagen ved at minde dem om, at kræft kan ramme alle også børn. TV 2 anfører, at ifølge reklamebekendtgørelsens 9, stk. 1, må en reklame ikke på utilbørlig vis spille på frygt. I utilbørlig ligger der en forudsætning om, at reklamens brug af dette virkemiddel går ud over, hvad der er rimeligt i forhold til formålet med reklamen. Det er netop denne distinktion, der gør det muligt for fx Rådet for Sikker Trafik og humanitære organisationer at køre kampagner, der følelsesmæssigt går lidt længere, end man ville kunne forsvare i reklamer med et mere kommercielt budskab. Efter TV 2 s opfattelse berører reklamen de følelser, der kan opstå ved tanken om, at også ens egen familie, herunder børn, kan få kræft. Reklamens budskab er således, at det er vigtigt at støtte Kræftens Bekæmpelses arbejde for at nedbringe antallet af kræftramte. Kræft rammer ifølge statistikken hver tredje dansker, og reklamens indhold må derfor siges at være både realistisk og relevant for mange seere. TV 2 har ved vurderingen af reklamen bl.a. lagt vægt på, at kvinden taler stille og roligt, og det er således kun hendes lidt grødede stemme og røde øjne, der under de indledende sekvenser kan give indtryk af, at der er tale om en begravelse. Der dvæles imidlertid ikke unødigt

4 Side 4 længe ved situationen, og forløsningen, i form af afsløringen af Tobias overlevelse, kommer allerede ca. halvvejs inde i reklamen. På den baggrund finder TV 2, at der ikke er anvendt dramatiske effekter, der går ud over, hvad der må antages at være nødvendigt for at opnå det ønskede engagement hos seerne. Det kan ikke afvises, at reklamen påvirker mange seere og særligt de, der selv har mistet et familiemedlem til kræft, men netop af hensyn til disse seere bør det være muligt at udforme en reklame for Kræftens Bekæmpelse således, at den appellerer til seernes følelser i bestræbelserne på at vinde kampen mod kræft. TV 2 finder, at det ville være ude af proportioner at bringe en advarsel før reklamen. For det første må man som seer være forberedt på, at der i reklameblokken kan indgå forskellige former for både visuelle og emotionelle effekter, idet det bl.a. er de strenge, man som annoncør har at spille på, når man vil i kontakt med sin målgruppe. For det andet er der som nævnt ikke tale om, at man har brugt så dramatiske effekter, at der er risiko for at skræmme seerne eller på anden måde påvirke dem unødigt. At man som seer bliver følelsesmæssigt påvirket af en reklame må siges at ligge indenfor selve formålet med at annoncere. Det er samlet set TV 2 s opfattelse, at reklamen for Kræftens Bekæmpelse hverken strider mod forbuddet i reklamebekendtgørelsens 9 mod på utilbørlig vis at spille på frygt eller andre bestemmelser i lovgivningen. Kræftens Bekæmpelse og Hjaltelin Stahl Annoncøren og bureauet bag reklamefilmen er i skrivelse af 11. juli 2014 fremkommet med følgende bemærkninger til klagen: Det har ligget både Kræftens Bekæmpelse og bureauet Hjaltelin Stahl meget på sinde, at kampagnen Jo flere vi er ikke måtte spille på frygt. Den dramatiserede pointe er netop glæden ved, at kræftforskningen i dag er så fremskreden, at mange personer med kræft kommer sig over sygdommen. Filmen handler således ikke om frygten for at dø, men om glæden ved alle dem, som ikke dør pga. kræftforskningen. Filmens omdrejningspunkt er en scene man som seer i første omgang kan tolke som en begravelse. Det bliver dog hurtigt afsløret, at der reelt er tale om en glædelig forsamling. Det har været en vigtig pointe for bureauet og instruktøren Pernille Fischer, at vi ikke prøver at føre

5 Side 5 seerne bag lyset. Derfor har gæsterne og forsamlingen også lyst og festligt tøj på, som man kunne forvente sig til en konfirmation, og ikke mørkt tøj som til en begravelse. Endvidere er det værd at bemærke, at kampagnen i en kampagnemåling af de tv-spots, der kørte på samme tid for de andre annoncører, testede ekstremt højt på variablerne ægte og modig og næsten helt i bund og meget lavere end andre annoncører på variablerne irriterende og ligegyldig. Testen viser derfor, at denne klage på ingen måde er udtryk for den almindelige danskers holdning til kampagnen. Testen vedlægges til venlig opmærksomhed. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, på sit møde den 29. oktober 2014 behandlet sagen og skal udtale: I henhold til 9, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen må reklamer i radio og fjernsyn ikke indeholde indslag med drab, vold eller mishandling, og de må ikke på utilbørlig vis spille på frygt eller overtro. Endvidere foreskriver 7, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, at en reklame skal være lovlig, sømmelig, hæderlig og sandfærdig og udformet med behørig social ansvarsfølelse. Reklamen for Kræftens Bekæmpelse har det primære budskab, at flere støttekroner til kræftforskning vil redde flere liv. Dette illustreres ved at vise en film, hvor en dreng, der har overlevet sygdommen, nu bliver konfirmeret. I starten af reklamen ses den sørgmodige mor klædt i sort. Det første, hun siger, er: Det er tre år siden, at tæppet blev revet væk under os. Jeres søn har kræft. Sådan lød beskeden. Radio- og tv-nævnet finder, at mange seere kan tro, at der er tale om en begravelse, første gang de ser reklamen. Begravelsesstemningen og moderens tale om kræftsygdom er virkemidler, der, efter nævnets opfattelse, er egnede til at fremkalde stærke følelser hos seerne. Imidlertid forløses den tunge stemning hurtigt, da det afsløres, at drengen har overlevet sin kræftsygdom, ligesom gæsternes lyse påklædning og de i øvrigt lyse omgivelser i festlokalet er med til at understrege, at der i virkeligheden er tale om en konfirmation.

6 Side 6 Endvidere indeholder reklamen også det positive budskab, at forskning i sygdommen resulterer i, at folk overlever. Endelig indeholder reklamen hverken verbale eller lydmæssige elementer, der kan betragtes som anstødelige eller som egnet til at fremkalde frygt. Radio- og tv-nævnet finder efter en samlet vurdering ikke, at disse virkemidler, selv om de er egnet til at fremkalde stærke følelser hos seerne, på utilbørlig vis spiller på frygt. Reklamen er dermed udformet i overensstemmelse med 9, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Nævnet finder ligeledes, at reklamen er sømmelig og udformet med behørig social ansvarsfølelse, jf. 7, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE Reklamen for Kræftens Bekæmpelse vist på TV 2 senest den 13. juni kl spiller ikke på utilbørlig vis på frygt, og er dermed ikke i strid med 9, stk. 1, 2. pkt., i reklamebekendtgørelsen. Reklamen er endvidere udformet med behørig social ansvarsfølelse i overensstemmelse med 7, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen. Mads Bryde Andersen Formand Louise Nygaard Andersen Nævnssekretær Kopi sendt til: Kim Olsen

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 4. juli 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 4. juli 2006 Klage over tv-reklamen Hovedpine for Interflora Danmark A/S udsendt på TV 2 DANMARK A/S Hanne Elgaard har ved

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM)

SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K. Samt. FM6 A/S (Pop FM) SBS Radio A/S / Radio NOVA A/S Magstræde 10 1204 København K Samt FM6 A/S (Pop FM) RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 1. juli 2011 Sagsnr: 2011-000881 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere