Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling"

Transkript

1 Jord & Affald J.nr Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for håndtering af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Ansvaret gælder for producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Den ansvarlige er den, der markedsfører batterier og akkumulatorer første gang i Danmark. Finansiering af indsamling Producenter og importører opkræves en betaling for den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer. Betalingen skal finansiere den kommunale indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer. Betalingen opkræves af SKAT. Ved producent eller importør forstås enhver i Danmark, som i første led erhvervsmæssigt markedsfører batterier eller akkumulatorer, herunder også hvis de er indbygget i udstyr eller køretøjer i Danmark. Ved markedsføring forstås overdragelse eller tilrådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag. Reglerne findes i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (Batteribekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven og gennemfører EU s batteridirektiv i Danmark. Hvilke batterier er omfattet af producentansvaret samt indberetningsog betalingspligten til SKAT? Alle typer af batterier og akkumulatorer er som udgangspunkt omfattet af producentansvaret. Ved batteri eller akkumulator forstås enhver elektrisk eller elektronisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere primære battericeller. Der er kun indberetnings- og betalingspligt til SKAT for de bærbare batterier og akkumulatorer. Indberetnings- og betalingspligten omfatter alle bærbare Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 batterier og akkumulatorer, uafhængigt af om de sælges i løs vægt eller som del af andet. Ved bærbart batteri eller bærbar akkumulator forstås: Ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der a) er forseglet, b) kan være håndholdt og c) ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator. Ved knapcellebatteri forstås: Ethvert lille rundt bærbart batteri eller enhver lille rund bærbar akkumulator, hvor diameteren er større end højden. Eksempler på bærbare batterier og akkumulatorer er AA- og AAA-batterier og batterier, der anvendes i fx mobiltelefoner, bærbare computere, batteridrevet håndværktøj, legetøj og husholdningsapparater som fx elektriske tandbørster, barbermaskiner og håndholdte støvsugere. Eksemplerne er ikke udtømmende. Betalingspligten omfatter ikke bærbare batterier og akkumulatorer som er indbygget i: udstyr med tilknytning til beskyttelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og andet udstyr, bortset fra produkter der ikke er fremstillet til specifikt militære formål. udstyr, der er beregnet til opsendelse i rummet. Ved bil- og industribatterier eller -akkumulator forstås: Bilbatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der leverer strøm til startmotorer, lygter og tændingsanlæg. Industribatteri eller -akkumulator: Ethvert batteri eller enhver akkumulator, der udelukkende er udviklet til industrielle eller erhvervsmæssige formål eller anvendes i enhver form for elektriske køretøjer. Hvor meget betales til SKAT? Betalingen er i 2009 på 2,70 kr. pr. kg markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer. Miljøstyrelsen pris- og lønregulerer satsen årligt. Den aktuelle sats kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Ved kg forstås den eksakte vægt af batterier eller akkumulatorer i kg inklusive elektrolyt, eksklusive vægten fx af et udstyr, hvori et batteri eller akkumulator indgår. For løse batterier eller akkumulatorer opgøres vægten eksklusive transportemballage, brugsanvisninger og lignende. Ved en betalingsperiode, indberetningsperiode eller markedsføringsperiode forstås kalenderåret. Den første betalingsperiode er kalenderåret Hvordan opgøres den markedsførte mængde? 2

3 Den markedsførte mængde i kg opgøres som den mængde af bærbare batterier og akkumulatorer, som producenten eller importøren har fremstillet erhvervsmæssigt indført fra udlandet haft på lager ved kalenderårets begyndelse tilført lageret som returvare. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen til SKAT reducere den markedsførte mængde af bærbare batterier og akkumulatorer med bærbare batterier og akkumulatorer til eget forbrug bærbare batterier og akkumulatorer, der føres ud af landet bærbare batterier og akkumulatorer, der omforarbejdes til industribatterier og akkumulatorer bærbare batterier og akkumulatorer, der hos producenten eller importøren eller under transport til og fra denne er gået tabt ved brand eller lignende bærbare batterier og akkumulatorer, der returneres til producenten eller importøren, hvis køberen får tilbagebetalt varens pris inklusive den betaling, som producenten eller importøren har indbetalt til SKAT Producenten eller importørens lagerbeholdning af bærbare batterier eller akkumulatorer ved kalenderårets afslutning. Producenten eller importøren kan ved opgørelsen til SKAT derudover reducere den markedsførte mængde bærbare batterier og akkumulatorer med den mængde, som er markedsført til en anden virksomhed, og som denne anden virksomhed har udført af landet eller omforarbejdet til industribatterier eller -akkumulatorer. Det er en forudsætning for fradraget, at producenten eller importøren fremlægger en erklæring fra den virksomhed, som har udført de bærbare batterier og akkumulatorer af landet eller omforarbejdet dem til industribatterier eller -akkumulatorer. Erklæringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens CVR-nr., navn og adresse, mængde og type af de udførte eller omforarbejdede batterier, fakturanr. og dato for videresalg eller omforarbejdning, samt dato og nr. på købsfakturaen. Erklæringen skal opbevares som en del af regnskabsdokumentationen. Det er også en forudsætning for fradrag i betalingen til SKAT, at det er nye og ubrugte bærbare batterier og akkumulatorer, der udføres af landet eller omforarbejdes til industribatterier eller -akkumulatorer. Virksomheder, der omforarbejder bærbare batterier til industribatterier eller - akkumulatorer, har producentansvar for industribatterier eller - akkumulatorer og skal være registreret hos DPA-system. Se nedenfor under Registrering af producenter og importører for hhv. producentansvar og betaling. 3

4 Opgørelsen af den markedsførte mængde skal indgå i producenten eller importørens indberetning og betaling til SKAT. Se nedenfor under Hvordan indberettes og betales til SKAT. Hvornår indberettes og betales til SKAT? Betalingen til SKAT forfalder den 1. januar efter indberetnings- og betalingsperiodens udløb. Fristen for indberetning og indbetaling er senest den 15. februar. Hvordan indberettes og betales til SKAT? Producenter og importører skal efter udløbet af hver indberetnings- og betalingsperiode indberette mængden af bærbare batterier og akkumulatorer, der er markedsført i det foregående kalenderår til SKAT. Indberetningen kan kun ske elektronisk via Producenten eller importøren skal derfor være tilmeldt TastSelv Erhverv, se nærmere på SKATs hjemmeside. Indberetningen skal opdeles i de fire nedenstående typer batterier. Af den indberettede mængde opkræves en betaling. Betalingen skal ske elektronisk til SKAT via overførsel fra netbank. Mængden skal indberettes med følgende oplysninger: Indberetning for tilbagetagne og behandlede mængder af udtjente bærbare batterier og indberetning for andre typer af batterier og akkumulatorer skal foretages elektronisk på Hvis betalingen til SKAT er på under 50 kr. for en betalingsperiode, kan indbetalingen undlades. Der skal dog fortsat foretages indberetning af mængden til SKAT. Hvis der ingen mængde er, skrives der 0 i indberetningen. Ved manglende indberetning fastsætter SKAT producenten og importørens betaling foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Der betales et rykkergebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser samt renter. Registrering af producenter og importører for hhv. producentansvar og betaling DPA-System driver et lovpligtigt producentregister for producenter og importører af alle typer af batterier og akkumulatorer. Producenter og importører har haft pligt til at lade sig registrere i det nationale producentansvarsregister på senest den 31. marts

5 Producenter og importører, der er registreret hos DPA-System inden den 31. december 2009, skal ikke foretage sig yderligere i forhold til registrering. DPA-System overfører automatisk registreringsoplysningerne til SKAT. Producenter og importører skal selv sørge for at indberette og indbetale de markedsførte mængder til SKAT på for kalenderåret Se ovenfor under Hvornår indberettes og betales til SKAT og Hvordan indberettes og betales til SKAT. Nye producenter og importører skal registrere sig hos både DPA-System for producentansvar og hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende indberetnings- og betalingspligt til SKAT for markedsførte bærbare batterier. Registrering vedrørende indberetning og betaling til SKAT skal foretages hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på Virksomheden skal foretage registreringen digitalt ved anvendelse af blanket nr Oplysninger vedrørende registrering for producentansvar kan ses på Regnskab Producenter og importører skal føre et regnskab som grundlag for opgørelsen af den markedsførte mængde udtjente bærbare batterier og akkumulatorer. Regnskabet føres som en del af det almindelige forretningsregnskab. Tilsyn SKAT og Miljøstyrelsen fører tilsyn med området. SKAT varetager administration og kontrol med opgørelse, indberetning og opkrævning af betaling. SKAT har adgang til at foretage kontrol i virksomhedens lokaler og til at indhente oplysninger hos andre erhvervsdrivende, myndigheder og hos DPA- System. Straf Der er fastsat bestemmelser om bødestraf til den, der overtræder bekendtgørelsen, herunder afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for kontrollen med opgørelsen eller undlader at lade sig registrere. Klager DPA-System kan træffe afgørelse om, hvorvidt en virksomhed skal registreres. DPA-System kan også træffe afgørelse om, hvorvidt markedsførte batterier eller akkumulatorer henhører under kategorien bærbare, industri- eller bilbatterier eller akkumulatorer. Afgørelser truffet af DPA-System kan påklages til Miljøstyrelsen. Klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser fx om indberetning og betaling sker til Landsskatteretten. 5

6 Nikkel-cadmium batterier Afgift på hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) fortsætter uændret. Se lov nr af 6. december Mere information Hvis du har brug for mere information om indberetningen og betalingen til SKAT, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf eller via SKATs formular på Nyhedsbrevet findes på SKATs hjemmeside under Virksomheder Nyheder. Tilmeld dig ved at gå ind på skat.dk Virksomheder. Klik derefter på Nyhedsmail i toppen af siden. Hvis du har brug for mere information om, hvilke batterier der er omfattet af producentansvaret, er du velkommen til at kontakte DPA-System på tlf eller via på Med venlig hilsen Miljøstyrelsen & SKAT 6

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Skatteministeriet J. nr. 2007-711-0016 December 2007 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice

Marts 2002. Information om hjemmeserviceordningen. Hjemmeservice Marts 2002 Information om hjemmeserviceordningen Hjemmeservice Hjemmeservice - kort fortalt Hjemmeservice er et godt tilbud til alle, der ønsker hjælp til rengøring. Hjemmeserviceordningen yder tilskud

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere