Kontrolgruppen. Årsberetning Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:"

Transkript

1 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i samarbejde med SKAT. 4. Målrettede aktioner. 5. Aktiviteter 2012 og herunder samarbejde med Udbetaling Danmark. 1: Kontrolgruppen modtog i 2011 i alt 97 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri/udbetaling af sociale ydelser på forkert grundlag. Dette er en stor stigning i forhold til 2011, hvor tallet var 61 anmeldelser. Stigningen skyldes især den omstændighed, at antallet at anmeldelser fra eksterne (borgere i kommunen, andre myndigheder og kommuner) er steget fra 27 anmeldelser i 2010 til 54 anmeldelser i Antallet at interne anmeldelser (ansatte i Faxe Kommune) ligger nogenlunde på niveau med 2010, hvor kontrolgruppen modtog 39 anmeldelser mod 43 anmeldelser i Stigningen for de eksterne anmeldelser må tillægges den meget store omtale af hele området socialt bedrageri, som pressen og ikke mindst TV og politikkerne løbende har givet området i Kontrolgruppen oplever i det daglige arbejde, at borgerne i kommunen er yderst opmærksomme på forhold, der kunne indikere socialt bedrageri. Næsten daglig modtager kontrolgruppen henvendelser fra borgere, der ønsker at gøre kommunen opmærksom på en mistanke om socialt bedrageri eller ønsker rådgivning på området. Borgerne benytter sig også gerne af muligheden for at anmelde socialt bedrageri via kommunens hjemmeside.

2 2 Langt de fleste anmeldelser omhandler stadig området samliv, hvor en borger har erklæret sig som enlig forsørger og modtager sociale ydelser som sådan, men tilsyneladende har en samlever. Der er dog i 2011 oplevet en stigning af anmeldelser om sort arbejde/dobbelt forsørgelse, hvor en borger modtager sygedagpenge, ledighedsdagpenge eller kontanthjælp, samtidig med at borgeren arbejder eller sågar driver virksomhed ved siden af. Kontrolgruppen har i 2011 stoppet udbetaling af sociale ydelser i 62 sager. I nogle sager er udbetalingen stoppet i overensstemmelse med borgeren, typisk efter en samtale, og i andre sager har kontrolgruppen måtte træffe en afgørelse efter endt undersøgelse af borgerens forhold. 6 borgere har klaget over kontrolgruppens afgørelse til Det Sociale Nævn under Statsforvaltningen i Nykøbing Falster. I 5 tilfælde har Faxe Kommune fået medhold i sagen, og i 1 tilfælde har borgeren fået medhold i sagen. 2: Den økonomiske gevinst ved behandlingen af de afgjorte sager i 2011 udgør i alt kr Den økonomiske gevinst opgøres ved at et evt. tilbagebetalingskrav lægges sammen med den udgift kommunen ville have haft 12 måneder frem i tiden, såfremt udbetaling af ydelsen ikke var blevet stoppet. I 2011 har kontrolgruppen (jfr. nedenstående oversigt) stoppet udbetaling af sociale ydelser for i alt kr og krævet tilbagebetaling af modtagne ydelser for i alt kr Tilbagebetalingskravet for 2011 er væsentligt mindre end i 2010, hvilket skyldes at der ved opstarten af indsatsen i 2009, lå en stor bunke sager til nærmere undersøgelse. I en del af disse sager havde borgerne i meget lang tid (flere år) modtaget ydelser uberettiget, og i nogle af sagerne var der derfor store tilbagebetalingskrav. Disse sager er nu færdigbehandlet, og de nye sager bliver behandlet langt hurtigere, således at udbetalingen af ydelserne stoppes hurtigere, hvis borgeren ikke er berettiget til den. Dette er en klar fordel for kommunen, idet stop af udbetaling af en ydelse er en øjeblikkelig økonomisk gevinst for kommunen, hvorimod tilbagebetalingskrav kan være betydelig svære at inddrive, da borgene som regel ikke har økonomisk mulighed for at betale. Endvidere har SKATs inddrivelsescenter store problemer med at inddrive kommunernes tilgodehavende hos borgerne.

3 3 Oversigt over de opnåede besparelser i 2011: Ydelse Fremtidig ydelse Tilbagebet.- krav Samlet besparelse Børnetilskud Boligsikring Boligydelse Økonomisk friplads Forskudsvis udlagt børnebidrag Pension 65/35 % Pension 50/50 % Pension 100 % Kontanthjælp /35 % Sygedagpenge SKAT/SU I alt : Kontrolgruppen har i 2011 behandlet flere større sager i samarbejde med SKAT: - en sag som udsprang af en anmeldelse om samliv, havde en sidegevinst i form af krav fra SKAT om betaling af registreringsafgift på en svensk indregistreret bil udgørende ca kr. plus en bøde i størrelsesordenen kr. Det viste sig ved kontrolgruppens undersøgelse af sagen, at manden i forholdet havde adresse i Sverige men fysisk opholdt sig i Faxe kommune og som følge deraf skulle svare registreringsafgift i DK af bilen. - I en sag som udsprang af en anmeldelse om samliv, viste det sig at manden i forholdet, der tilsyneladende ikke havde nogen indtægt, drev sort virksomhed inden for et håndværksfag, hvor han skrev regninger ud til sine kunder uden at afregne skat og moms. Manden havde derved haft en sort indtægt på kr. om året igennem flere år. Denne sag verserer pt. hos SKAT. - I en sag som udsprang af en anmeldelse om sort arbejde, viste det sig at en borger i kommunen igennem flere år havde arbejdet sort og modtaget kontanthjælp samtidig. Dette til trods for at borgeren havde søgt om fortidspension idet han ikke kunne arbejde. Udbetaling af kontanthjælp er stoppet og tilbagebetaling krævet. - I en sag der udsprang af en anmeldelse om sort arbejde, drev en borger en virksomhed på sin bopæl og havde en Facebookprofil med angivelse af priser, ydelser mv., til trods for at borgeren modtog kontanthjælp. Kontrolbesøg foretaget på

4 4 bopælen med SKAT og fuld udstyret virksomhed konstateret. Kontanthjælpen stoppet. - I en sag der udsprang i en anmeldelse om sort arbejde, viste det sig at en borger drev sort virksomhed og udskrev regninger til sine kunder uden at afregne skat og moms. Sagen verserer pt. hos SKAT. 4: Kontrolgruppen afholdte den en virksomhedskontrol i samarbejde med SKAT der rettede sig mod sygemeldte selvstændige erhvervsdrivende i kommunen. Ydelseskontoret havde forinden udvalgt 11 selvstændige ydelsesmodtagere, der havde været sygemeldte i længere tid med ikke alvorlige lidelser såsom forstuvninger, influenza mv. Besøget blev modtaget godt af borgerne, men det var ikke alle steder der var nogen hjemme. Alle steder blev der afleveret et Retssikkerhedsbrev til borgeren med baggrunden for kontrollen samt lovhjemmel. Umiddelbart efter kontrollen blev 5 af de 11 besøgte raskmeldt, enten ved at ydelseskontoret på baggrund af deres udtalelser ved kontrollen vurderede dem raske, eller ved af borgeren selv anmodede om at blive raskmeldt. Der har fra SKATs side ikke været planlagt aktioner i Faxe kommune mod virksomheder i : I uge 4 og 5 år 2012 er der planlagt kontrol med SKAT af virksomheder i kommunen, der er blevet pålagt at føre logbog over personalet ved tidligere besøg. Kontrolgruppen vil i foråret 2012 i tæt samarbejde med børneydelsesafdelingen foretage opfølgning på de borgere, som ikke reagerer på den årlige opfølgning af modtagere af børneydelser som kræver, at modtageren er enlig forsørger. Endvidere planlægger kontrolgruppen i 2012 en opfølgning på førtidspensionister/pensionister, som modtager pensionstillæg som enlig. Fra til den overgår udbetaling af ydelserne folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser til Udbetaling Danmark. I den forbindelse har der været en del debat om, hvilken indflydelse dette vil have på indsatsen mod socialt bedrageri.

5 5 Det er blevet besluttet, at bekæmpelsen af socialt bedrageri skal foregå i et tæt samarbejde med Udbetaling Danmark, som får en selvstændig bedragerigruppe geografisk placeret i Udbetaling Danmark i Hillerød. Alle sager med mistanke om socialt bedrageri skal fortsat undersøges og dokumenteres i kommunerne, men ved stop af udbetaling af en ydelse skal dette ske i tæt samarbejde med Udbetaling Danmark. Mange har ment at dette er en uhensigtsmæssig sammenblanding af myndigheder der skal træffe afgørelse i den samme sag. Kontrolgruppen er indstillet på at få et godt samarbejde med Udbetaling Danmark fra starten af, og går derfor ind i det nye samarbejde med positiv indstilling. Fra politisk hold må det forventes, at hele området socialt bedrageri også i 2012 vil være et område, der er stor fokus på. På baggrund af en undersøgelse fra KMD hvor det hævdes, at kun mellem 4 og 7 % af alt socialt bedrageri bliver afdækket, har social- og integrationsminister Karen Hækkerup, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen samt statsminister Helle Thorning Schmidt udtalt, at socialt bedrageri i 2012 vil være et særligt fokusområde. Den 6. februar 2012 Henrik Dalsgaard Jørgensen Kontrolgruppekoordinator

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune

Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune Analyse af tildeling og udbetaling af sociale ydelser i Københavns Kommune - Anbefalinger til en styrkelse af kontrolområdet Udarbejdet i forbindelse med projekt styrkelse af den borgerrettede kontrol

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse

Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Sag nr. 14/1021 Dok nr. 13.317-14v1 Frederikshavn Kommune Årsberetning 2013 Opkrævning/Inddrivelse Årsberetning 1. januar 2013 31. december 2013. Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005, blev opgaverne

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter aktivlovens 81, herunder mod tilbagebetaling efter aktivlovens 92 og 93 DET SOCIALE NÆVN 2010 Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning/konklusion...4

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014 Dette er en blank side. Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2014... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 24. reviderede udgave Frydenlund

Læs mere