Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø, via mail til Indhold Bolig Job Ordningen Håndværkerfradraget... 2 Nye Højesteretsdomme... 2 Skimmel.dk... 4 Hjælp til fastsættelse af den korrekte leje... 5 Gennemgribende lovændringer på vej?... 6 Boligsalg via mægler... 7 Side nr. 1 af 7.

2 Bolig Job Ordningen Håndværkerfradraget Regeringen har besluttet at genindføre håndværkerfradraget for hele 2013 og 2014, så man igen kan få et skattefradrag på håndværkeropgaver til helårsboliger (f.eks. andelsboliger), samt nu også til sommerhuse og fritidsboliger. Fradraget svarer til et løntilskud på en tredjedel af lønudgiften. Der er fortsat et loft i ordningen for det maksimale samlede tilskud, som svarer til, at en husstand med to voksne kan trække kr. fra i skat om året. For andelshavere gælder det uændret, at fradraget kun kan opnås for arbejder, som andelshaver selv er ansvarlig for jf. foreningens vedtægter. Læs mere hos SKAT på adressen: Nye Højesteretsdomme Tilbage i januar afsagde Højesteret to domme om regulering af købesummen, når beregningsgrundlaget for andelsværdien er ændret siden seneste fastsættelse, og der bruges valuar- eller offentlig vurdering som grundlag for beregning af andelsværdien. Side nr. 2 af 7.

3 Højesteret har fastslået, at der, når der sker ændringer i beregningsgrundlaget til andelsværdien, skal foretages en administrativ korrektion af andelsværdien, uden afholdelse af en generalforsamling. Det skal ske uanset om ændringerne skyldes: Negativ udvikling i markedsværdi af de såkaldte swaplån. Igangsætning af større byggesager, som skaber driftsmæssige underskud. Fald i ejendomsvurderingen grundet modtagelse af ny offentlig- eller valuarvurdering. Herudover vil der kunne forekomme andre ændringer i beregningsgrundlaget, som der skal tages højde for ved beregningen af andelsværdien, f.eks.: Store driftsmæssige underskud grundet f.eks. skader på ejendommen, der ikke er forsikringsdækket. Dommene præciserer i øvrigt, at man skal bruge den nye vurdering straks efter modtagelsen, hvis der indhentes en ny og lavere valuarvurdering. Man kan med andre ord ikke bare blive ved med at bruge den gamle højere vurdering, indtil der er fastsat en ny andelsværdi af en generalforsamling. Disse Højesteretsdomme er slået relativt stort op, men hos Boligadministratorerne synes vi ikke, at der er tale om nogen decideret ny praksis, måske lige bort set fra, at det nu er slået fast, at andelsværdien kan reguleres administrativt, uden afholdelse af en generalforsamling. Negativ udvikling i kursværdien på kreditforeningslån. Optagelse af nye lån med kurstab Vi er bekendt med, at nogle af vores konkurrenter vil opkræve et særskilt honorar for genberegning af andelsværdien, som tillæg til det honorar, Side nr. 3 af 7.

4 som opkræves ved en andelsoverdragelse. Det har vi indtil videre valgt ikke at gøre.. Men vi finder anledning til at præcisere, at der er behov for øjeblikkelig information mellem bestyrelse og administrator, hvis bestyrelsen bliver gjort bekendt med forhold, som vil have en væsentlig negativ betydning for andelenes værdi, for eksempel hvis der hjemhentes en ny lavere valuarvurdering eller der er indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad vil påvirke foreningens drift negativt. Skimmel.dk Vi oplever i let stigende grad flere klager over forekomst af skimmelsvamp, vi tror måske ikke, at der er tale om et øget antal forekomster, men måske snarere en øget opmærksomhed på problemet. Skimmelsvampe er små bitte svampe, der spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvamp på fugtige overflader. Skimmelsvampe kan udgøre en betydelig sundhedsmæssig risiko, og de skal derfor bekæmpes straks, når man konstaterer eventuelle forekomster. Så længe forekomst af skimmelsvamp ikke skyldes deciderede fejl i ejendommens konstruktion, falder bekæmpelsen typisk ind under andelshavernes egen vedligeholdelsesforpligtelse. Side nr. 4 af 7.

5 Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut har sammen lavet hjemmesiden hvor der kan hentes udførlig information om skimmelforekomst og -bekæmpelse. Hjælp til fastsættelse af den korrekte leje I nyhedsbrev nr omtalte vi lovforslag nr. 99 som havde til formål at skabe større sikkerhed for ejere, andelshavere og lejere om huslejens størrelse og boligens lovlighed. Forslaget blev vedtaget og er derfor nu gældende lov med virkning fra den 1. april Det betyder, at det nu er muligt for andelshavere og ejerlejlighedsindehavere, forud for fremleje, at indhente en forhåndsgodkendelse af huslejen i huslejenævnet. Brugerne af systemet skal selv betale fuldt ud for forhåndsgodkendelsens udarbejdelse. Ansøgere skal aktuelt betale kr ,00 for indhentelse af en forhåndsgodkendelse omkring huslejens størrelse. Side nr. 5 af 7.

6 Gennemgribende lovændringer på vej? Ministeren for by, bolig og landdistrikter, har fremsat et lovforslag, med det formål at styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Det er blandt andet planen af sælgere af en andelsbolig, skal stille en række oplysninger om bolig og forening til rådighed for eventuelle købere udover det, der kræves i dag. Desuden skal nystiftede andelsboligforeninger fremover formentlig igennem en karensperiode på nogle år, før de kan ændre deres ejendomsværdi ved brug af anden vurdering end anskaffelsesprisen. Endelig vil ministeren indføre en oplysningspligt om udbetalt offentlig støtte til opførelse af en andelsboligforening. Lovforslaget behandles i øjeblikket i Folketinget. Flere partier støtter lovforslaget, men der lægges fra flere sider samtidigt op til en mere gennemgribende ændring af loven. Boligadministratorerne er enige i, at der er behov for en række lovændringer, fordi loven om andelsboligforeninger i dag ikke kan håndtere en række af de udfordringer, som flere andelsboligforeninger oplever i det daglige. Som led i de igangværende arbejder afholdte folketingets By- og Boligudvalg en høring om andelsboligmarkedet tirsdag den 22. april med fokus på sektorens finansielle problemer. Boligadministratorerne deltog naturligvis i denne høring, og vi vil informere yderligere om de planlagte lovændringer i takt med, at de præsenteres. Side nr. 6 af 7.

7 Boligsalg via mægler Det er typisk forbundet med høje honorarer, når en bolig ønskes solgt via en mægler. Langt hen af vejen er det, der betales for, i virkeligheden alene selve markedsføringen, idet aftaleudarbejdelsen varetages af foreningen ved administrator. På det pressede boligmarked kan det imidlertid være nødvendigt med mæglerinddragelse, for at komme så bredt ud som muligt og trække på mæglernes erfaringer omkring markedsføringen af boliger. Nu er der kommet et prisbilligt alternativ til mæglernes formidling, idet Danmarks største uafhængige boligside, Boliga.dk. har lanceret det de kalder BoligaSelvsalg. Servicen henvender sig til dem, som selv ønsker at sælge deres bolig, og gerne vil holde omkostningerne på boligsalget nede. BoligaSelvsalg fungerer som en abonnementsløsning, idet man skal betale 499 kr. pr. måned, så længe annoncen er aktiv. Man kan læse mere om den nye mulighed på Boligadministratorerne A/S, Den 29. april 2013 Side nr. 7 af 7.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 7 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan jeres kontaktperson hos Boligadministratorerne

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2015. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere