for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :"

Transkript

1 VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit number: Oprindelsesland:/ Country of origin: DANMARK/ DENMARK Kompetent central myndighed:/ Competent central authority: FØDEVARESTYRELSEN/ THE DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION Kompetent udstedende myndighed:/ Competent issuing authority: I DYRETS OPRINDELSE / ORIGIN OF THE ANIMAL 1. Navn og adresse på ejer/afsender:/ Name and address of owner/consignor: 2. Adresse på hundens oprindelsessted:/ Address of premises of origin of the dog: II BESKRIVELSE AF FORSENDELSEN / DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT 1. Afsendelsesdato:/ Date of departure: La 23, Page 1 of 6 Sydafrika

2 2. Nummer og identifikation af dyret:/ Number and identification of the animal: Race:/ Breed: Køn:/ Sex: Fødselsdato:/ Date of birth: Farve:/ Colour: Navn:/ Name: Mikrochip nr. (2) :/ Microchip No. (2) : Placering af mikrochip:/ Location of microchip: III INFORMATION OM BESTEMMELSESSTEDET / INFORMATION ABOUT DESTINATION 1. Modtagerens navn og adresse:/ Name and address of consignee: 2. Transportmiddel:/ Means of transport: (Angiv registreringsnummer, fly-nummer, navn på skib/ Specify the registration number, flight-number, name of ship) 3. Ankomsthavn/-lufthavn (3) :/ Port of arrival (3) : 4. Fysisk adresse på endeligt bestemmelsessted:/ Physical address of premises at final destination: IV SUNDHEDSOPLYSNINGER / HEALTH INFORMATION Jeg,/ I, undertegnede embedsdyrlæge attesterer herved vedrørende ovennævnte dyr, at:/ the undersigned veterinary officer hereby certify concerning the animal described above that: La 23, Page 2 of 6 Sydafrika

3 1. Hunden har, så vidt jeg kan konstatere, kontinuerligt opholdt sig i Danmark siden fødslen eller i de sidste seks måneder./ The dog has, as far as I can ascertain, been continuously resident in Denmark since birth or for the last six months. 2. Hunden stammer fra et område, der ikke er underkastet Fødevarestyrelsens officielle dyresundhedsmæssige restriktioner i forbindelse med smitsomme sygdomme, som kødædere er modtagelige overfor./ The dog originates from an area which is not under official veterinary restrictions by the Danish Veterinary and Food Administration for any disease to which carnivores are susceptible. 3. Hunden har, mig bekendt, ikke været i kontakt med dyr, som er inficeret med rabies eller er mistænkt for at være inficeret med rabies./ The dog did not, as far as possible to determine, come into contact with animals infected with rabies or suspected of being infected with rabies. 4. Hunden har en gyldig rabies vaccination, som angivet nedenfor (4) :/ The dog has a valid rabies vaccination, as stipulated below (4) : ENTEN/ EITHER 4.1 Ved tilfælde af 1. gangs vaccination, foretages denne ikke mindre end 30 dage, og ikke mere end 12 måneder forud for indførelsesdatoen (4)./ In the case of a primary vaccination, not less that 30 days, and not more that 12 months prior to the date of import (4). ELLER/ OR 4.2 I tilfælde af en booster vaccination, foretages denne ikke mere end 12 måneder forud for indførelsesdatoen (4)./ In the case of a booster vaccination, not more than 12 months prior to the date of import (4). Vaccinationsdato:/ Date of vaccination: Vaccinationstype:/ Type of vaccine: Batch nr.:/ Batch No.: Tabellen overstreges, hvis punkt 4 ikke er relevant./ Delete if point 4 is inappropriate. 5. Hunden er under 3 måneder gammel og er ikke blevet vaccineret mod rabies. (5) Hvalpens moderdyr er blevet vaccineret mod rabies med en godkendt vaccine mere end 30 dage og mindre end 12 måneder før fødslen af hvalpen. (4) / The dog is less than 3 months of age and is not vaccinated against rabies. (5) The dam of the puppy has been vaccinated against rabies with an approved vaccine more than 30 days and less than 12 months before the birth of the puppy. (4) Vaccinationsdato:/ Date of vaccination: Vaccinationstype:/ Type of vaccine: Batch nr.:/ Batch No.: Tabellen overstreges, hvis punkt 5 ikke er relevant./ Delete if point 5 is inappropriate. La 23, Page 3 of 6 Sydafrika

4 6. Hunden er med negative resultater indenfor 30 dage før eksporten blevet undersøgt for de følgende fem sygdomme på et officielt anerkendt laboratorium ved brug af testprocedurer beskrevet i OIEs Manual of Diagnostic Tests and Vaccines:/ The dog has been tested, with negative results, within 30 days of export, for the following five conditions at an officially recognized laboratory, using testing procedures described in the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines: SYGDOM/ DISEASE TEST METODE/ TEST METHOD DATO FOR TEST/ TEST DATE 6.1 Brucella canis Serum agglutination / rapid slide agglutination test (4) 6.2 Trypanosoma evansi Card agglutination test & giemsa blood smear 6.3 Babesia gibsoni Immunoflourescence antibody test & giemsa blood smear 6.4 Dirofilaria immitis Microfilarial filtration test 6.5 Leishmania Indirect fluorescent antibody / ELISA / Direct agglutination test / Western blot/membrane immunoassay (4) 7. Hunden er blevet behandlet mod Dirofilaria immitis fra datoen for negativ test indtil eksport med de påkrævede intervaller med (6) : - Diethylcarbamazine (5-6 mg/kg pr. os dagligt) ELLER (4) - Ivermectin (6 mikrogram/kg pr. os månedligt) ELLER (4) - Milbemycin oxime (0,5 mg/kg pr. os månedligt) ELLER (4) - Moxidectin (3 mikrogram/kg pr. os månedligt) ELLER (4) - Selemectin (6 mg/kg) (Revolution) (kun profylaktisk) ELLER (4) - Proheart SR12 (Subcut injektion årligt) (4) / The dog has been treated for Dirofilaria immitis from the date of negative testing until export at the required intervals with (6) : - Diethylcarbamazine (5-6 mg/kg per os daily) OR (4) - Ivermectin (6 micrograms/kg per os monthly) OR (4) - Milbemycin oxime (0,5 mg/kg per os monthly) OR (4) - Moxidectin (3 micrograms/kg per os monthly) OR (4) - Selemectin (6mg/kg) (Revolution) (prophylactic only) OR (4) - Proheart SR12 (Subcut injection yearly) (4) Dato:/ Date: Produkt:/ Product: Dosis:/ Dosage: Tabellen overstreges hvis den ikke anvendes./ Delete table if not applicable. Dato:/ Date: Produkt:/ Product: Dosis:/ Dosage: Tabellen overstreges hvis den ikke anvendes./ Delete table if not applicable. La 23, Page 4 of 6 Sydafrika

5 Dato:/ Date: Produkt:/ Product: Dosis:/ Dosage: Tabellen overstreges hvis den ikke anvendes./ Delete table if not applicable. 7.1 Behandling mod Dirofilaria immitis skal fortsætte i 6 måneder efter ankomsten i Sydafrika. Ejeren/ afsenderen af hunden er informeret om dette./ Treatment for Dirofilaria immitis must continue for 6 months after arrival in South Africa. The owner/consignor of the dog has been informed of this. 8. Hunden er inden for 10 dage før udførslen blevet klinisk undersøgt af embedsdyrlægen og er fundet fri for endo- og ektoparasitter, smitsomme og infektiøse sygdomme, som arten er modtagelig for, samt fundet transportegnet./ The dog was within 10 days of export examined clinically by an official veterinarian and was found to be free of internal and external parasites, contagious and infectious diseases to which the species is susceptible and fit to travel. 9. Hunden bliver afsendt i en transportkasse, som opfylder IATA-standardkrav, og som er enten ny eller passende desinficeret før pålæsning. Transportkassen er indrettet således, at kontakt til andre dyr med lavere sundhedsstatus hindres under rejsen./ The dog will be shipped in a container which conform to IATA regulations, which will be either new or suitable disinfected and fumigated before loading and are of such a nature that contact with other animals of a lesser health status, en route, is prevented. V ATTESTERING / CERTIFICATION Udfærdiget i:/ Done at: Dato:/ Date: Officielt stempel (7) :/ Official stamp (7) : Embedsdyrlægens underskrift (7) / Signature of the Official Veterinarian (7) 1. Navn med blokbogstaver:/ Name in block letters: La 23, Page 5 of 6 Sydafrika

6 Noter:/ Notes: (1) Certifikatnummeret skal anføres på alle certifikatets sider. / The certificate number must be applied on all the pages of the certificate. (2) Mikrochippen skal kunne læses af en ISO eller ISO skanner. / The microchip must be able to be read by an ISO or ISO scanners. (3) Hunde kan importeres til Sydafrika via OR Tambo (Johannesburg), Cape Town eller Durban Internationale lufthavne. / Dogs can be imported into South Africa via OR Tambo (Johannesburg), Cape Town or Durban International Airports. (4) Det ikke relevante overstreges. / Delete as appropriate. (5) Hvalpen skal vaccineres mod rabies efter ankomsten til Sydafrika ved 3 måneders alderen, og bevis for vaccinationen skal præsenteres for de veterinære myndigheder i Sydafrika. / The puppy must be vaccinated for rabies after arrival in South Africa at 3 months of age and proof of the vaccination must be presented to the South African Veterinary Authorities. (6) Hvis datoen for negativ test falder indenfor 11 måneder, hvor der gives Proheart SR12 subkutan injektion, så er ingen yderligere behandling mod Dirofilaria immitis påkrævet. Dokumentation kan om nødvendigt vedlægges. / If the date of the negative test falls within 11 months of giving the Proheart SR12 subcutaneous injection then no further Dirofilaria immitis treatment is required. If necessary, documentation can be enclosed. (7) Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. / The certificate must be stamped and signed in colour different to the printing. La 23, Page 6 of 6 Sydafrika

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF IGIN AND HEALTH for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009

Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 Lovtidende C 2009 Udgivet den 19. august 2009 17. august 2009. Nr. 32. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 13. maj 2009 med Irak Den 13. maj 2009 blev der i Bagdad undertegnet et aftalememorandum mellem

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Ansøgning om forlængelse Application for renewal OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 4. november 2014 Ref.: STIM J.nr.: 2014-14-22-00532 Referat af møde i SCoPAFF, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 3.-4. november 2014; kl.

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere