BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015"

Transkript

1 KIRKEBLAD BREDSTRUP PJEDSTED JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER 2015

2 Konfirmation 2015 dag har jeg valgt, at vi foruden de I to tekster, der blev læst ved I konfirmanders dåb også skal høre to brudstykker fra apostlen Paulus breve. Derfor vil jeg bede alle om at rejse sig og høre først fra Paulus brev til Efeserne kap 1,18: Jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, Jesus Kristus, med jeres hjertes oplyste øjne, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer! Og fra det andet brev til Timoteus 2,13: er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Amen! Vi har lige hørt, hvordan apostlen Paulus i sit brev til menigheden i Efesos beder til Gud om, at han vil skænke dem, der tror på ham den gave, at de i troen på hans søn Jesus Kristus vil få den gave, at de kan se med et oplyst hjerte. Det er da et mærkeligt udtryk: at se med hjertet eller et oplyst hjerte. Jeg tror, det betyder at kunne se verden i et nyt lys. Ja, at der er et lys, der følger med én også der, hvor vi ikke synes, at der er så forfærdelig meget at råbe hurra for. Den store svenske forfatter Selma Lagerlöff rammer det så fint i sit forord til den lille bog Kristus legender, hvor hun fortæller om en julemorgen, medens det endnu var mørkt, hvor hun måtte blive sammen med sin gamle farmor tilbage på gården, medens resten af familien kørte med klingende kaner til julemorgens gudstjeneste. Den ene var for gammel og den anden for lille til at komme med. Så fortalte den gamle historier for den lille Selma om det, som de andre i familien skulle hen i kirken for at fejre. Og, skriver hun, det var fuldstændigt som jeg kunne se det alt sammen for mine øjne der lige udenfor vinduerne. Det sagde hun også til sin gamle bedstemor, der så svarede: Det vigtigste af alt, det ser man ikke med øjnene, men med hjertet. Det betyder, at også der hvor man kan opleve sig selv som helt fortabt eller ved siden af, der er der også noget andet. Den, der ellers kan føle sig som helt ubrugelig, enten fordi han eller hun er for gammel eller for lille, eller måske - 2 -

3 ikke dygtig nok, kan se mening i tingene og kan begynde at håbe. Når vi ser med hjertet eller det hjerte, der er oplyst af at vide sig elsket, så skinner der et lys fra den nye skabelse ind i det mørke og trælse i vores liv. Når vi ser med hjertets oplyste øjne. Da kan det ske, at mørket forvandles til lys. Det stivnede og håbløse vækkes til live og ændres til tro og håb. Når vi ser verden med hjertets oplyste øjne, da ved vi, at sandheden om vores liv er en anden end den, som mørket vil bilde os ind. Guds skrøbelige arvinger, sådan er der en bog, der hedder. Den er skrevet af en kollega, der hedder Johannes Værge. Han fortæller som det allerførste, at det, det moderne menneske frygter mest, ikke er sygdom og pludselig ulykke, men det er ikke at være god nok, ikke at kunne leve op til de forventninger, der er til en, og som man også uvilkårligt har til sig selv. Det kommer til udtryk ved, at mange er parat til at gøre næsten hvad som helst for at blive bemærket eller kendt! Det næst værste er ikke at være elsket. Han stiller så det spørgsmål: Hvad har kristendommen at sige til det? Til det med at frygte ikke at være god nok og ikke at være elsket. Den konfirmandundervisning, som i dag afsluttes med en gudstjeneste, har som sit overordnede mål haft at styrke jer i troen på, at vi, I konfirmander og alle vi andre, gamle som unge, er omfattet af en kærlighed, der stammer fra et hjerte, der ser med netop kærlighedens oplyste øjne på os og derved også oplyser vore hjerter til at se på os selv og vore medmennesker med nye og oplyste hjerter. En møggreb er en møggreb. Den står lænet op af staldvæggen, strækker sine fire takker op i luften, og dens skaft er slidt blankt af de mange hænder, der har arbejdet med den. En huggeblok er en huggeblok. Den står ved siden af garagen eller i baghaven og er et stykke af stammen af et ældgammelt træ. Den har furet bark og mærker af utallige hug. Nu står den og venter på, at den skal blive taget i brug igen, at nogen skal give sig til at kløve brænde. Et gammelt låg til en tønde. Er et gammelt låg. Det ligger bare et eller andet sted. Engang kunne det bruges og slet ikke undværes. Nu ruster det bare op. På et eller andet tidspunkt faldt der nogle ganske specielle øjne på dette låg. Det var den spanske kunstner Joan Miró, der fik øje på det. Han tog låget op og tog det med sig. Gav det to øjne og en lang næse. En mund kom til med fire hurtige streger med en pensel. Pludseligt fik låget et ansigt. Det fik - 3 -

4 øjne, næse, og mund. På et andet tidspunkt opdagede Joan Miró huggeblokken, der stod ubrugt hen. Den blev malet ildrød og fik tre tynde ben af træ og låget som hoved. På den måde kom maven af en dansende trold til syne ud af huggeblokken. Og møggreben? Den blev ikke glemt. Den kom op på troldens hoved og blev til troldehår i Joan Mirós øjne og ved hans skabende hænder. Møggreben rager op i luften som en antenne og på spidsen af den dirrer fire tynde fletninger. Jeg tror, vi også her kan få en fornemmelse af, hvad det var Paulus ville sige, når han ønskede for de gode folk der i Efesos, at de skulle få hjertets oplyste øjne, så de kunne forstå, hvad det var for et håb, de var genfødte til i deres dåb. Et levende håb, om at være i den skabers hænder, der aldrig ser det fortabte, ubrugelige, uduelige og inkompetente menneske men kun ser sit barn, som han ikke vil skille sig af med, men altid har en ny opgave til. Du har din egen værdi og den finder sit udtryk i, at du vendes til dit medmenneske, som har brug for dig. Som en af jer konfirmander om lidt skal læse det op, sagde Jesus: Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Noget af det samme kommer, synes jeg, stærkt til udtryk i en sang, som vi har sunget sammen nogle gange og som jeg ved, at I konfirmander holder meget af. Og det er for resten da også en konfirmationssang. Kære Linedanser hedder den. Forfatteren bruger linedanseren som metafor eller billede på vores livsvandring. Vejen, som vi skal gå ad, er altid en balancegang, hvor vi må træffe nogle valg. Et andet ord, som vi skal høre i dag passer meget fint ind her. Det er fra 5. mosebog. kap 30: Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Det er det valg I konfirmander og alle vi andre hele tiden sættes i. Hvilke øjne vælger vi at se med. Hjertets oplyste øjne eller de kolde faktas vurderende øjne af det valg afhænger livet og lykken, døden og ulykken. I det valg står du, når du træder ud, hvor livet kun er dit det briste eller bære må, dette ene skridt. Der må du give fra dig, hvad du magter. Være én, men én iblandt. Og mødes så du gror. Det er en betoning af det fællesskab, som vi er skabte til. At være et individ og dog være, leve og gro af mødet i fællesskabet. Vælge i tillid til det lys, der skinner på dig og så at se den anden som en, du skal skinne på. Og så er vi der, hvor vi begyndte: øjeblikke, tro blot ikke dansen kun er let. Og en dag gør livet ondt/ det ved jeg at det vil. / For livet er et liv på trods/ smerten hører til. Ud af sorgen vokser lykken/ og livet i påskens evige fest

5 Og her ved I jo godt kære konfirmander, at der står mere på spil end som så. Engang vi sang den sammen ovre i konfirmandstuen med hjælp fra You- Tube, kunne vi alle se, at det er der faktisk nogen, der ikke gør. For hvad var illustrationen til denne tale om påskens evige fest? Det var en nuttet lille påskekylling! Men for forfatteren til konfirmationssangen her er der ikke noget nuttet over det, for han tænker på opstandelsens fest, den nye skabelse med Kristi opstandelse fra de døde, der netop bringer os det lys, der alene kan oplyse vore hjerter og være vores ledestjerne på den livsvej, vi skal gå. På den baggrund kan du vælge din vej i livet, sige ja og sige nej. Vi har talt om det flere gange også her under generalprøverne. Skal vi ikke sige ja noget sted? Det har nogle af jer oplevet, at jeres kammerater har skullet. Spørgsmålet har nok lydt noget i retning af: Vil du konfirmeres i den kristne tro? Og da har svaret selvfølgelig været: Ja. Men det skal I altså ikke. I skal selvfølgelig heller ikke sige nej. For I får slet ikke spørgsmålet stillet! For mig er det nemlig sådan, at I, når I deltager i gudstjenesten sammen med os andre, bliver bekræftet i, at Gud engang har set netop dig med sit af kærligheden oplyste hjerte og kaldt dig for sit barn: Dig har jeg kær og intet skal skille os fra hinanden. Det blev sagt til dig hen over dåbens vand, før du kunne forstå noget som helst. Derved blev du genfødt til et levende håb. Det er kirkens tro, som du skænkes og bekræftes i, når vi fejrer gudstjeneste sammen. Jamen, er der så ikke noget, jeg skal, kan du spørge. Jo, sandelig er der det. Du skal være glad og taknemmelig for, at dine forældre bar dig derhen, og fordi du der blev indflettet i den fortælling Gud har for med os, som vil ende med lystes endegyldige sejr over mørket. Derfor siger du ja tak, når du sammen med dine kammerater bekender kirkens tro, som vi skænkes ved Helligånden. Den bekendelse er et forsøg på med få ord at udtrykke, hvad der i grunden ikke kan udtrykkes i ord. Det lys som skinner i mørket, som mørket aldrig får bugt med. Sangen om linedanseren eller om det liv, som I skal leve, slutter med en opfordring til jer og alle os andre, for vi er som H. C. Andersen udtrykte det, alle konfirmander for Vor Herre, om at kaste os ud i livet og stole på, at linen bærer, at livet bærer: Uanset om du tror det, så ved jeg At lyset brænder for dig! - Og kigger du op, er der nok en vej. Som en usynlig overskrift over vores samvær såvel som denne jeres konfirmation har der stået, hvad vi hørte før fra Paulus: er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Det skal give dig styrke og mod til at sige ja og nej i livet udtrykke, hvad du tror og stå ved det! Lad os samle det alt sammen i det sidste vers, vi skal synge sammen i dag: Du, som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøden, giv os hvedekornets kraft og mod. Du, som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade! Amen! Salmer: 402, 289, 441, 435,

6 Kirkernes sommerfest - Gudstjeneste og grill onsdag 1. juli kl

7 Hermed følger i kronologisk orden næste sæson i præstegården, kirken og så lidt ekstra. Onsdag 1. juli Bredstrup kirke og præstegård. Kirkens Sommerfest / kirke og grill. Som annonceret i sidste kirkeblad har vi i menighedsrådet besluttet at gentage sidste års store succes med kirkekoncert, grill og underholdning i præstegården med Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen, Randers. Koncerten i kirken bliver i Carl Nielsens tegn medens underholdningen vil være et møde med Halfdan Rasmussen. Birgitte Kaas Sørensen skriver: Til koncerten i Bredstrup kirke er Carl Nielsen på programmet. I år fejrer vi, at det er 150 år siden, han blev født. Han bliver indledningsvis præsenteret af Ulrik. Ulrik spiller et par præludier af Carl Nielsen og akkompagnerer Birgitte på orglet til solosange. Der vil også være flere fællessalmer. På programmet vil der være kendte salmer og sange, men også et par mindre kendte. I præstegården vil vi fejre, at det er 100 år siden, at Halfdan Rasmussen blev født. Vi vil komme Rundt om Halfdan. Der vil være nye og gamle sange af Halfdan, flere fællessange samt fortælling om denne spændende mand. Ulrik har lavet melodier til en del af Halfdans rim. Disse, samt nogle af de Arrangementer gamle sange af Halfdan, har Pigekoret ved Jennumparkens fritidshjem indsunget på cd. I denne forbindelse udgav koret også et sanghæfte med sangene fra cd-en. Da Dronningen var på besøg i Randers i 2012, sang Pigekoret tre sange for Dronningen, som senere er blevet til Dronningepotpourriet. Dette potpourri er naturligvis også på repertoiret denne aften.. Søndag 30. august Sommerudflugt til Viborg egnen. I år går turen til Viborg. Vi kører fra Bredstrup kirke kl Kl skal vi deltage i gudstjeneste i Viborg domkirke med efterfølgende guided rundvisning. Undervejs i bussen vil der blive serveret en kop kaffe/te + et rundstykke. Efter kirkebesøget kører vi til restaurant Golf Salonen i Viborg, hvor vi spiser frokost denne gang en buffet. Så går turen videre til Søndermarkskirken ved Hald Ege. Kirken er en moderne rundkirke, som er kendt for Hærvejstæppet, som vi vil få tid til at kigge

8 på. Senere drikker vi kaffe/te på Niels Bugges kro. Bussen kører os hjem der er en forfriskning undervejs og hjemkomsttidspunktet vil være ca. kl Under busturen har vi igen i år fornøjelsen af, at Günther Jacobsen vil underholde os med harmonikaspil og spille til vores fællessang fra højskolesangbogen. Pris: Alt inklusive (med undtagelse af drikkevarer ) 250 kr. for voksne. Børn er gratis deltagere. Tilmelding senest torsdag d. 20. august til Lene Bang Tlf / eller Onsdag 15. september kl Fernisering, sang og flæsk. I år tager vi igen hul på vintersæsonen med fernisering af en ny udstilling samt sang og flæsk fra forsamlingshuset. Vi har formået at få Rosa Engelbrecht til at lave en udstilling med hendes fremragende fotografier fra det ganske land og måske også lidt uden for landets grænser. Rosa fortæller kort om sine billeder, som vi kan nyde de følgende måneder indtil en ny kunstner tager over 1. januar. Det billede som bringes her i bladet er en ganske god appetitvækker. Denne gang sidder der en fremragende pianist ved klaveret, Ole Peter N. Jørgensen fra Vejle. Han har levet af at spille klaver, fra han var 15 år. Han er i dag 67 år. Hans program vil være, at han starter med at fortælle lidt om sit liv som musiker krydret med musikstykker. Derefter vil han akkompagnere os til vores sang fra højskolesangbogen. Endvidere vil han underholde os med sin musik, mens vi spiser. Han spiller alle genrer. Kom og vær med til en rigtig hyggelig indledning af sæsonen! Pris 50 kr. Søndag 27. september kl Høstgudstjeneste i Pjedsted kirke med kirkefrokost i præstegården. Pris for maden 50 kr. Børn gratis, øl og vand 5 kr. Tirsdag 6. oktober kl Jørn Buch, Haderslev Reconquista en - konflikten mellem Islam og Kristendom Den sydlige del af Spanien var under muslimsk herredømme i næsten 800 år fra muslimernes erobring i 711 indtil den spanske generobring, la Reconquista i Araberne kaldte det erobrede område - 8 -

9 for al-andalus, som i dag er betegnelsen for den sydlige del af Spanien, Andalusien. Cordoba, Toledo, Granada og Sevilla o.a. dele af Spanien vidner i dag om denne blandingskultur mellem det kristne Spanien og det muslimske Andalusien med bl.a. Alhambra i Granada og Mesquita en, moskeen i Cordoba. Men også på Balkan ses denne blandingskultur efter Osmannernes erobringer indtil o Foredraget vil gøre rede for disse konflikter, for den spanske generobring gennem århundreder, som sluttede med den endelige genforening, la Reconquista af området af Ferdinand den Katolske af Aragonien og Isabella af Kastillien. Reconquista en sikrede samtidig Spaniens samling. Det var efter Reconquista en, samlingen af Spanien i 1492, at der blev tid og råd til Columbus rejser til Vestindien med opdagelsen af Amerika samme år. Foredraget vil desuden vise, hvorledes store dele af Spanien i Andalusien i dag arkitektonisk og kulturelt er påvirket af mødet med Islam, f.eks. gennem katedralerne i Sevilla og Cordoba, som er bygget indeni moskeerne, hvor den i Cordoba var den tredje største i verden. Tirsdag 20. oktober kl Ole Engberg, De forsvundne. I 2011 udsendte Gads forlag en meget fornem bog af etnolog og historiker Palle Ove Christiansen med titlen De forsvundne. Han går i folkemindesamleren Ewald Tang Kristensens fodspor til Hedens sidste fortællere. Med hans hjælp vil jeg med fortælling og billeder forsøge at give et indtryk af et folk og en verden, som ikke findes længere. Takket være netop Evald Tang Kristensen er disse mennesker og deres forestillingsverden ikke helt glemt. Søndag 25. oktober kl Rytmisk gudstjeneste i Bredstrup kirke ved Ole Mouritsens kvartet og Ole Engberg. Efter gudstjenesten er der samvær med sang og hygge i præstegården. Søndag 8. november kl Populær opera, musicals, spirituals, gospel afrikanske folkesange og piano-soloer. Se andet sted i bladet for beskrivelse. Onsdag 11. november kl i Bredstrup kirke og præstegården. Salmesangsgudstjeneste med Lisbeth Smedegaards Maria salmer sat i musik af Birgitte Buur, Lyng. På direkte opfordring fra Lisbeth Smedegård har Birgitte Buur skrevet melodier til 10 Maria salmer. Det er meget smukke og sangbare melodier. Vi har formået at få Birgitte Buur til at komme her og fortælle om sin musik og salmerne. Vi har tænkt os, at der skulle læses bibeltekster mellem salmerne og forklaringerne, så der bliver tale om en slags musik eller salmesangsgudstjeneste. Med Birgitte Buur selv ved klaveret og med vores egen kirkesanger er jeg overbevist om, at vi hurtigt vil få de fine salmer lært

10 Når vi efter en times tid er færdige i kirken er der kaffe i konfirmandstuen. Her kan man stille spørgsmål til komponisten og stille forslag om andre salmer og sange. 1. december adventsgudstjeneste i Bredstrup kirke kl. 19 og foredrag efterfølgende i præstegården. Gudstjeneste og foredrag ved valgmenighedspræst Peter Hedegaard, Holstebro Valgmenighed. Skyerne gråne fra Balder til Jesus. 10. december Julekoncert i Pjedsted kirke kl ved Kolding Mandskor. 1. januar nytårsgudstjeneste i Pjedsted kirke kl. 16. med efterfølgende fernisering i præstegården med tilhørende bobler og jazz ved Søndagsseptetten. Denne septet gav os så fremragende en start på 2015, så vi straks begyndte at bearbejde dem med henblik på en gentagelse af successen i Naturligvis vil der også i 2016 blive arrangeret en nytårsmarch. Mere herom senere. Tirsdag 12. januar kl Mød din borgmester. Jacob Bjerregaard har givet tilsagn om at møde os her i præstegården til et uformelt møde, hvor vi vil sætte fokus på Fredericia i fremtiden og de ikke bynære områders plads i denne fremtid. Jacob Bjerregaard vil også fortælle om sig selv og sin vej ind i politik. Da han er glad for sang og musik, tager han nok også sin guitar med. Tirsdag 26. januar kl i forsamlingshuset, Michael Bøss, Holstebro og Århus Universitet. I sammenarbejde med Foredragsforeningen er det lykkedes at få Michael Bøss her til sognet. Han skriver om sit foredrag: Den historieløse nutid: Mennesker og samfund uden fortid og fremtid Vi får stadig sværere ved at erindre på tværs af generationer, ja, selv vort eget liv. Vi er ved at miste troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? Og hvorfor lider

11 dannelsesbegrebet en krank skæbne under nutidskulturens instrumentelle pædagogik og uddannelsestænkning? Hvad rolle kan kirken spille? 11. februar kl Avisens betydning for demokratiet i lokalsamfundet ved chefredaktør Marianne Husted. Fredericia Dagblad avisen vi ikke kan undvære. Redaktør Marianne Husted vil komme med et oplæg om lokale mediers betydning for demokratiet i lokalområdet. Fredericia Dagblad har eksisteret i 125 år. I disse år har avisen skildret stort og småt og været områdets ører og øjne. Lyttet til de gode historier og trådt i rollen som vagthund, når det har været nødvendigt. Men hvad byder fremtiden, og hvordan vil interessen fra mediernes side være for de mindre lokalsamfund. Marianne Husted giver et bud og lægger op til en diskussion. 25. februar kl Stærk prisbelønnet dansk film. På grund af regler omkring annoncering af film, som vises med tilladelse fra rettighedsindehaveren, kan vi ikke her oplyse titlen på filmen. Men det må vi gerne fra prædikestol og ved opslag i kirke og sognegård. Man er også velkommen til at ringe til mig og få besked. 10. marts kl Tidligere landpost Richard Moesgaard fortæller om sit lange virke som post i vores lokalområde. Han skriver: Dette at være en af de sidste rigtige landposter synes jeg er interessant at fortælle om. Det var jo dengang, vi kom hinanden ved. Det gav mig rigtig mange oplevelser, bl.a. i Torp, Kongsted, Tolstrup og Bredstrup området, hvor jeg havde min daglige gang i 32 år

12 Taleafsnit ved konfirmationen: Lige nogle få ord sådan uden for prædikensammenhæng. Kære konfirmander! I kan slet ikke forestille jer min glæde ved den gave, I var så søde at give mig tirsdag morgen! Hvordan I så har fundet på, at det lige var noget for mig, er ikke godt at vide. Det var en zinkspand, som der godt kunne have været blomster i, men nu var det forarbejdede planter i form af vin og kvalitetsøl! Det glæder jeg mig til at smage på. Det vil jeg gerne igen sige mange tak for! Men endnu mere vil jeg gerne have lov at sige tak for det samvær, vi har haft. Det var en skam, at vi ikke alle kunne være sammen hele forløbet igennem. Men tak til jer som jeg indtil den sidste måned har måttet følge sådan lidt på afstand. I har også mødt mig med smil og tillid. Det har været en udsøgt fornøjelse at lære jer at kende alle sammen. Det er vel også rimeligt at få sagt tak for alle de forskellige kager, jeg har fået lov til at smage! Ikke dårligt, må jeg sige. Det kan jeg nok komme til at savne, men mest alt jer. Jeg vil også gerne sige tak til jeres forældre for den tillid, de har vist ved at vælge, at I skulle konfirmeres her i jeres hjemsogn! Tak for det! Og så vil jeg ønske jer alle en rigtig god fest hjemme eller, hvor det nu bliver. Skulle I mangle noget at synge, kunne I jo synge Kære Linedanser. Den kan findes på smartphones både med og uden musik! Og nu nærmer vi os konfirmationen. Verden spørger tit hvordan Og alt for lidt hvorfor. Hvordan det har vi øvet. Hvorfor det skal vi hele tiden lytte efter og konfirmeres i. Oplevelse i Sydafrika. D a chancen bød sig for en meget fint bearbejdet rejse til Sydafrika og Swaziland, greb Laurits og jeg den i november Hele turen var spækket med gode oplevelser både med natur, historie, geografi, kultur og landbrug, og alt var virkelig godt tilrettelagt af vores to rejseledere, Jørgen Lund Christiansen og Gert Karkov. Første del af rejsen foregik i et stort

13 område omkring Pretoria/Johannesburg og anden del i Cape Town og der omkring. Anledningen til denne lille tekst er en oplevelse, vi havde første aften på Jensen Safaris Guesthouse, som er ejet af Holger Krogsgaard Jensen, der var medarrangør af vores rejse. Holger er inkarneret jæger og har bl.a. arrangeret jagtrejser i Sydafrika i 35 år. Hans anden passion er klassisk musik. Disse to ting gik op i en højere helhed i Manor House, der oser af Holger Krogsgaard Jensens jagtglæde, hvor væggene er fyldt med trofæer af alskens små og store dyr. I Manor House, hvor vores rejsegruppe samledes til spisning og forskellige foredrag, står et flygel, som bliver flittigt brugt. Vores første aften havde Holger inviteret den meget kendte opera- og musicalstjerne Otto Maidi, der sammen med en sopran og pianist sang og underholdt os i en times tid. De sang opera- og musicalnumre, så taget løftede sig, og vi svømmede helt væk i en fantastisk totaloplevelse. Det blev en helt vidunderlig aften, som var startskuddet til en uovertruffen ferie i Sydafrika. Vores rejsearrangører har efterfølgende formået at få en Danmarksturne i stand. Vi har her i Bredstrup/Pjedsted fornøjelsen af at kunne opleve en sydafrikansk trio ikke Otto Maidi men de to andre + baryton Thabang Senekals søndag d. 8. november. Foredragsforeningen og Menighedsrådet er gået sammen for at løfte dette arrangement, og alle har virkelig noget at glæde sig til. For at være fri er det ikke nok blot at kaste ens egne lænker, men at leve på en måde, der respekterer og fremmer andres frihed. Mandela. Else Marie Vind. Det skal opleves i Bredstrup kirke og præstegård søndag 8. november kl Populær opera, musicals, spirituals, gospel afrikanske folkesange og piano-soloer For 75,- kr! To af Sydafrikas dygtigste sangere og en fantastisk pianist, alle internationalt kendte, kommer til Danmark. Fra 7. til 25. november vil de tre kunstnere være på koncertturné rundt i landet. Der er plads til at give koncerter á to gange 45 minutters varighed. Alle tre er konservatorieuddannede i ind- og udland og inde i spændende karriereforløb med et varieret repertoire: populær opera, musicals, spirituals, gospel, afrikanske folkesange og piano-soloer. Sopran Loveline Madumo har sunget Porgy & Bess, La Boheme, Tosca og mange andre såvel svære som populære værker. Klik her og oplev hende sprudle med O sole mio: https://youtu.be/c7tqvo599vy Loveline er kendt i Sydafrika og har

14 sunget på tournéer også i Kina, Hongkong, Japan og Østrig. Hun kan lide både at synge og optræde og mestrer begge dele. Blot se, hvordan hun kvinden i højrødt performer i finalen i videoklippet. Baryton Thabang Senekal har blandt meget andet sunget Den glade Enke, La Boheme, Rigoletto, La Traviata og Carmen. Han havde rollen som Nelson Mandela i Madiba the African Opera, som kom op i Den bliver muligvis ikke genopført, men det er komponistens skyld, ikke Thabang Senekals. Han har, som Loveline, sunget også i Østrig. Oplev ham her: https://youtu.be/ce-dy7hwpsw Med sig har de to sangere en erfaren og anerkendt pianist, Eugene Joubert. Han har udover at være kendt hjemme akkompagneret i Washington og ud over USA, i Tjekkiet og Schweiz. Eugene Joubert mestrer alle musikkens genrer. Han vil, bl.a. med et par piano-soloer, sætte sit præg på koncerten. Nyt fra menighedsrådet dag 1. juni har vi haft en fin solskinsdag, omend stadig lidt koldt, så må I vi dog formode, at sommeren er på vej. Dermed også en spændende juni måned. På onsdag den 3. juni tager vi, menighedsrådet, på en lille ekskursion for at se udsmykning og kunst og opgradering af 4-5 forskellige kirker. Det bliver en spændende og meget interessant tur, er jeg sikker på. Vi håber at få lidt inspiration forud for besøget af nationalmuseets konservator den 11. juni i Bredstrup kirke. Vi har et stille håb om en ny og lidt lysere farvesætning i kirken. Fældningen af de store træer ved Pjedsted kirke gav et helt nyt og meget smukkere udsyn til kirken. I øvrigt er vi meget glade ved den måde, Fredericia kirkegårde passer vore områder. I lighed med sidste år afholder vi en kirke- og grillaften den 1. juli, Jeg håber rigtig mange vil deltage, vi er her så privilegeret, at vi har nogle fremragende rammer til arrangementer af den art, og at der er ildsjæle, der vil give en hånd med. Jeg vil stærkt anbefale, at man støtter op om vore kirker, og de arrangementer der er. Så vil jeg ønske alle en god sommer, og vi ses. Med venlig hilsen Jens Aage Ravn

15 Luther overdrager nøglerne til sin hustru Käthe. Sognepræsten holder ferie fra 27. juli til 24. august Embedet passes i denne periode af Lise Rind, Egeskov, tlf Alle ønskes en god sommer. Livets gang: Bredstrup Døde og begravede: Elly Nylander Andersen Ellen Dorthea Lomholt Pjedsted Døbte: Carl Kjær Rasmussen Laura Østerby Blytækker Viede og velsignede: Anette Viktoria Hovborg og Brian Hjul Hovborg Døde og begravede: Elly Nylander Andersen Billeder kan ses på kirkernes hjemmeside NB-KLUBBEN Alle børn er velkommen på Nyager 12 i Bredstrup, hvor vi mødes onsdage fra kl til NB-Klubben (Nyager Børneklub) er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Sommerferie LEdErE: Gunhild og Bjarne Gertz Olsen (tlf ) Isabella, Hanne og Mikael Arendt Laursen (tlf )

16 BREDSTRUP 21 juni 3. s. e. trin juni 4. s. e. trin juli 5. s. e. trin juli 6. s. e. trin...ingen gudstjeneste 19 juli 7. s. e. trin juli 8. s. e. trin...ingen gudstjeneste 2 august 9. s. e. trin....(lise Rind) august 10. s. e. trin.. ingen gudstjeneste 16 august 11. s. e. trin....(lise Rind) august 12. s. e. trin..ingen gudstjeneste 30 august 13. s. e. trin... Sogneudflugt 6 september 14. s. e. trin september 15. s. e. trin september 16. s. e. trin september 17. s. e. trin høstgudstjeneste i Pjedsted... 4 oktober 18. s. e. trin oktober 19. s. e. trin.. Ingen gudstjeneste 18 oktober 20. s. e. trin oktober 21. s. e. trin Rytmisk november Alle Helgen november 23. s. e. trin..ingen gudstjeneste 15 november 24. s. e. trin november Sidse søndag i kirkeåret PJEDSTED 21 juni 3. s. e. trin juni 4. s. e. trin juli 5. s. e. trin juli 6. s. e. trin juli 7. s. e. trin...ingen gudstjeneste 26 juli 8. s. e. trin august 9. s. e. trin...ingen gudstjeneste 9 august 10. s. e. trin....(lise Rind) august 11. s. e. trin.....(lise Rind) august 12. s. e. trin august 13. s. e. trin... Sogneudflugt 6 september 14. s. e. trin september 15. s. e. trin september 16. s. e. trin september 17. s. e. trin høstgudstjeneste oktober 18. s. e. trin oktober 19. s. e. trin oktober 20. s. e. trin..ingen gudstjeneste 25 oktober 21. s. e. trin Rytmisk i Bredstrup 1 november Alle Helgen november 23. s. e. trin november 24. s. e. trin november Sidste s. i kirkeåret Kirkebil Det er et stående tilbud til alle i Bredstrup og Pjedsted, der har behov for transport til kirke og arrangementer i præstegården, at de kan bestille en taxa senest en time i forvejen hos Fredericia Taxa på tlf Regningen går til præstegården. ADRESSER Sognepræst Ole Engberg, Bredstrupvej 128, Bredstrup, telf mail. Træffes bedst kl undtagen mandag Menighedsrådsformand Jens Aage Ravn telf Kirketjener Gitte Funk Andreasen, telf , Kirkesanger Anette Mouritsen telf Organist Peter Toft Poulsen, telf BREDSTRUP Kirkeværge Peter Pagh, telf Fredericia Kirkegårdskontor telf PJEDSTED Kirkeværge Niels Jørgen Andersen, telf Fredericia Kirkegårdskontor telf For mere information se Redigeret af : Ole Engberg NGJ Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S tlf

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2010-2011

BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2010-2011 K I R K EBLA D BREDSTRUP PJEDSTED OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER - JANUAR 2010-2011 Efterårets påskedag (Johannes kap. 11, 19-45 og Salme 139 i Det Gamle Testamente)- tekster til 16. s. e. trin 2. tekstrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere