Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela"

Transkript

1 Kapitel 4 Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela Historisk tilbageblik. Kapstaden blev i opdagelsesrejsernes tid en særdeles vigtig havn, hvor hollænderne allerede i 1652 indrettede en decideret forsyningsstation med sygehuse og butikker. I de følgende år bosatte mange hollændere, (boere) franskmænd og tyskere sig i landet. Europæerne indførte slaver fra andre egne af Afrika og fra Asien. Omkring 1790 var der således hvide bosættere og slaver i Kapstaden. I årene førtes en lang række krige, hvide mod indfødte stammer, hvis land de inddrog til landbrug, men også mellem stammerne indbyrdes. I 1910 ejede afrikanerne mindre end 10 % af det land, der havde tilhørt deres forfædre. Disse 10 % var til gengæld den ringeste landbrugsjord. 83

2 Zuluhøvdingen, Shaka også kaldet Sydafrikas Napoleon menes at have dræbt en million mennesker fra andre stammer. Men da man finder guld og diamanter vokser englændernes interesse og i 1806 indtager de Kapstaden, hermed indledes stridigheder mellem de to førende magter briterne og boerne, striden afsluttes med boernes nederlag i Boerkrigen. Den 31. Maj 1920 bliver den Sydafrikanske Union dannet. Sydafrika blev en «selvstændig og uafhængig» nation. Almindeligvis opfattes alle hvide som velhavere, men mange hvide levede under kummerlige forhold. Da de indfødte var presset sammen på arealer, der var for små til at ernære den stadigt stigende befolkning, presses de farvede mænd til at arbejde på de hvides farme eller rejse til minedistrikterne for at bo og arbejde der. Kvinderne tjente ofte i hvide rigmænds hjem. Herved blev lønningerne og mulighederne for de hvide ufaglærte arbejdere endnu ringere, og deres kår og holdninger forværret til de farvede, som nu direkte truede deres eksistens. Denne udvikling fortsatte og blev, da det forbydes farvede at eje jord uden for reservaterne, yderligere forstærket. Paslove indføres og Gandhi vender sig med ikke-vold aktioner mod uretten, blandt andet ved afbrænding af sit pas. I 1912 bliver alle farvede grupper samlet i en organisation SANNC, (South African Native National Congress) Fra 1923 ændredes navnet til ANC (Den afrikanske Nationalkongres) hvis mål klart og entydigt var (præget af Gandhis lære) at alle skulle leve fredeligt med hinanden, men på trods heraf vedtog den hvide regering lov efter lov, der bar præg af racisme, racediskrimination og undertrykkelse. Under Anden Verdenskrig deltog Sydafrika på allieret side mod Nazi-Tyskland, men Nationalistpartiet havde på ingen måde lagt skjul på, at det sympatiserede med nazismen. Valget i 1948 vinder de under racistiske slogans, der klart tilkendegiver den hvides ønsker om magt og rollefordeling: «Den hvide skal altid være herre og Kafferen (den sorte) skal være på sin plads». Apartheidpolitikken var begyndt allerede 35 år tidligere, men nu blev den udført hensynsløst, den blev sat i system. 84 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 98, 101, 160, 186, 198

3 Alle regeringens love var ensidigt, og systematisk rettet mod de sorte Begivenheder og Nelson Mandelas liv 1912; NNC: South African Native Congress stiftes; denne skifter senere navn til ANC. 1913; Den Sydafrikanske Union vedtager jordlove, der fratager sorte ret til at eje jord uden for reservaterne. 1918; ANC arrangerer strejke blandt Johannesburgs natmænd (latrintømmere) og renovationsarbejdere. Otte ANC ledere arresteres. 1918: Nelson Mandela bliver født d. 18. juli 1934: Mandela starter på kostskole 1937; Fortsætter på et college i Fort Beaufort 1939; Studerer på universitet i Fort Hare 1940; Bortvises fra universitetet og flygter til Johannesburg 1942; Mandelas plejefar dør, han får B.A. eksamen. (Jurist) 1944; Melder sig ind i ANC, medstifter af ANCs ungdomsliga. 1946; Sekretær i ANCs Transvaal region 1947; Sekretær i ANCs ungdomsliga 1948; Nationalistpartiet kommer til magten 1950; Registreringslov og lov om bekæmpelse af kommunister vedtages af regeringen. 1951; Mandela vælges som præsident for ANCs ungdomsliga. Group Areas Act vedtages i parlamentet. Din race bestemmer, hvor du må bo. 1952; Mandela bliver præsident for ANC i Transvaal. Regeringen vedtager paslovene og lov om Bantu uddannelse 1953; Lov om adskilte faciliteter vedtages 1956; Mandela brænder offentligt sit pas, arresteres og anklages for spionage og forræderi; idømmes livsvarigt fængsel 1959; PAC (Panafrican Congress) bryder ud af ANC. 1960; Sharpeville-massakren. Høvding Albert Luthulu brænder offentligt sit pas. Nelson Mandela 23, 31, 186 ANC 86, 87, 97 PAC Panafrican Congress 86, 92 85

4 1961; Nelson Mandela går under jorden, kaldes nu for den sorte Pimpernel. Republikken Sydafrika oprettes. 1962; Mandela fængsles, får fem år for arbejdsvægring 1963; Reservatstaten Trankei får selvstyre 1964; Rivonia sagen, Mandela idømmes livsvarigt fængsel. En skueproces, hvor apartheidmodstandere på stribe anklages for landsforræderi. Men retten frifinder efter års tovtrækkeri, de fleste af de anklagede 1966; Premiereminister Verwoerd myrdes 1968; Sort bevidsthed SASO sammensluttes 1971; Kwa Zulu får selvstyre 1976; Opstand i Soweto 1977; Steve Biko myrdes i sydafrikansk fængsel. Terrormord, tortur er indført som i Nazi-tyskland. 1980; Undervisningsboykot og strejker. Kampagnen løslad Mandela begynder. 1983; Mandela hædres ved at blive udnævnt til æresdoktor (Grækenland Skotland) 1985; Mandela tilbydes en betinget løsladelse, men afslår 1986; Undtagelsestilstand. = ophævelse af retstilstanden. Udlandet indfører økonomiske sanktioner. 1988; Mandela afholder sin 70 års fødselsdag i fængslet 1994; Nelson Mandela løslades. 27 års fangenskab er slut 1997; ANC og PAC tillades. Undtagelsestilstanden ophæves 1998; Nelson Mandela vælges til præsident 1999; Nelson Mandela trækker sig tilbage som ANCs præsident. Bliver gift som 80 årig. Nelson går af som Sydafrikas præsident 86 Biko, Steve 93

5 Værd at vide Afrikanere er efterkommere af de hollandske indvandrere, der i 1652 bosatte sig i Sydafrika, Denne befolkningsgruppe kaldtes også for boere. De udviklede et fælles sprog, der minder meget om hollandsk. De fleste hvide taler afrikaans. SANNC (den sydafrikanske befrielsesbevægelse) blev grundlagt i 1912 og fik ændret navnet til ANC i 1923 (African National Congress. Den arbejdede for de farvedes rettigheder, blev erklæret ulovlig i 1960, tilladt i Apartheid er en politisk betegnelse for den racediskriminerende adskillelsespolitik. Farvede og hvide tildeltes hver deres områder, skoler, sygehuse, transportmidler, og de farvede var ved lov langt ringere stillet politisk, socialt og økonomisk. Bantu var de hvides betegnelse for negre, havde (har) nedsættende betydning, som nigger har det i USA Boerkrigen mellem briter og boere. Tabene var omkring liv. Englænderne internerede boere i koncentrations-lejre. Forholdene var så elendige, at kvinder og børn døde. Farvede = personer af blandet race. De første indvandrere tog sig sorte elskerinder. Beregninger til brug for udstedelse af pas var i mangt og meget inspireret af de nazistiske Nürnberglove, som i Nazi-tyskland blev grundlaget for klassificering af om en person var arier eller jøde. Buthelezi, Mangosuthu Gatsha sydafrikansk politiker. Universitetsuddannet. Zulu, høvding for Buthelezi-stammen fra 1953; førsteminister for Kwa Zulu fra 1976; leder af zulubevægelsen Inkatha, der i 1990 blev politisk parti. Hans beherskede modstand mod apartheid gav små resultater og blev helt overhalet af ANC, som zuluerne frygter, fordi den domineres af xhosafolket. Siden de Klerk gik i samarbejde med Mandela og ANC, forhandlede Buthelezi hyppigt om en fælles løsning, men afbrød forhandlingerne igen. Der var mange blodige sammenstød mellem zuluer og ANC, særlig i tiden op til det første frie parlamentsvalg Buthelezi opfordrede længe til boykot af valget, men frygten for isolation fik ham i sidste øjeblik til at svinge om og lade Inkatha stille op. ANC 85, 86, 97 87

6 Klerk, Frederik Willem de (f. 1936): sydafrikansk politiker; jurist. Parlamentsmedlem (Nationale Parti) fra 1972, ministerposter fra 1978, partiformand og Sydafrikas præsident Han rystede partiet ved at fremkalde en ny højreopposition, da han proklamerede delvis apartheid-afvikling. Løslod 1990 Nelson Mandela; legaliserede ANC; forhandlede med dem og frontlinjestaterne om social og økonomisk nyordning, hvilket skabte strid blandt sorte og modstand fra hvide. Tildelt Nobels Fredspris 1993 sammen med Nelson Mandela. Anden vicepræsident Registreringslov Alle over 16 år skulle nu registreres og klassificeres efter race i en af fire grupper: Hvide farvede (mulatter o.l.) asiatere afrikanere. Grænserne mellem farvede og hvide voldte en del besvær, da hudfarvens arvegang har særlige finurligheder. Kærligheden har ingen grænser, siger man nok så romantisk og resultaterne var ikke udeblevet. Varianter i hudfarver var opstået, men var personen blot solbrændt? Noget der især øgede forvirringen var arvegangen for hudfarve. Mange af de hvide havde i deres aner sorte forfædre, og selv efter fødsel af generationer med «lyserøde» hvide kunne et helt og aldeles sort barn dukke op, trods begge forældres uomtvistelige hvide hudfarve og ægteskabelige troskab. Tragedier blev udspillet, men racediskriminationen fortsatte. Store boligkvarterer hvor de sorte havde boet blev jævnet med jorden og befolkningsgrupperne adskilt. Indere i indiske områder, sorte i sorte områder. Hvides velhaverhuse blev bygget i de tidligere sorte boligkvarterer. Love blev indført, der forbød sex mellem hvide og farvede. De, der brød loven fik fængselsstraf uden forudgående retssag og dom. Trods de skærpede forhold blev de farvedes modstand ført som ikkevoldelige strejker og passiv modstand i form af manglende samarbejde, her benævnt som Civil Ulydighed. Da politi og militær gang på gang anvendte brutal vold og i flere tilfælde skød på våbenløse ikke hvide sydafrikanere, ulmede og voksede hadet til de hvide. 88

7 Lov om adskilt beboelse Afrikanerne skulle flyttes til og bo i Townchips, der lå langt uden for byerne. Den charmerende by Sophietown, hvor folk af forskellige racer boede og hvor mange kunstnere satte sit præg, skulle jævnes med jorden. Unge aktivister hidsede hinanden op med slagord som: Det bliver over vore lig. Mandela blev betænkelig, da han anså faren for et blodbad som overhængende. Byen blev spærret af betjente og soldater, hvorefter byen blev revet ned. Ti forskellige hjemlande, Homelands blev oprettet og alle afrikanere blev registreret som hjemmehørende i et Homeland. Mange blev registreret uden nogensinde at have været i dette Homeland. Lov om pas og samordning af dokumenter Alle afrikanere over 16 år skulle bære pas. Adgang til et hvidt område blev kun givet, hvis afrikaneren havde betalt skat og havde en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Overtrædelse gav et halvt års straffearbejde. Politiets kontrolforanstaltninger var særligt skrappe i landdistrikterne ved høsttid, hvilket medførte, at de sorte arbejdere måtte blive på stedet, derfor manglede de hvide farmere ikke billige høstarbejdere. Nazi-Tyskland NICHT FÜR JUDEN USA Sydafrika 89

8 Lov om Bantu - uddannelse: Afrikanernes skolegang blev forringet, således at afrikanske børn fik en væsentlig dårligere uddannelse end hvide børn. Lov om adskilte faciliteter Toiletter, posthuse, busser, elevatorer var mærket med White only, kun for hvide. Lov om Bantu selvstyre 70 % af afrikanerne skulle nu opretholde livet på 13 % af landets dårligste jord, derfor arbejdede størsteparten af mændene i hvide områder, hvorfra de sendte penge hjem til familien. Men de var officielt borger i en bantustat, men på deres arbejdsplads en fremmedarbejder. Udlandet protesterede mod dette overgreb og godkendte ikke de nye stater som selvstændige lande Sharpeville massakren tusinde afrikanere drager i en fredelig demonstration til politistationen i Sharpeville. De 75 betjente bliver grebet af panik og skyder ind i mængden. 69 blev dræbt og mellem 2 og 400 såret, heraf mange kvinder og børn. Ved Sharpville massakren blev 69 dræbt og mange såret. Politivold tortur mishandlinger clearingmord fængslinger uden rettergang fik apartheid til at ligne den nazistiske terror i Hitlers Europa. Ikkevold tilhængerne måtte til sidst give op over for det folkelige had, folket krævede - handling - krig. Der blev krig, også i nabostaterne 90

9 Lov om bekæmpelse af kommunisme Hermed var den politiske frihed og alle demokratiske rettigheder fjernet for de reformvenlige hvide, for de farvede og for afrikanerne. Straffen var op til ti års fængsel, hvilket også gjaldt for blot at samarbejde med kommunister. Forklaringen på dette forbud havde flere omdrejningspunkter. Kommunisternes partiprogram var på direkte kollisionskurs med det reaktionære, konservative styres asociale udnyttelse af og undertrykkelse af arbejdskraft. Alle kunne optages i Det kommunistiske Parti uanset race, og sidst men ikke mindre betydningsfuldt rasede Den kolde Krig mellem stormagterne. Disses infiltration bevirkede, at tilførslen af våben og militærekspertise strømmede til. Israel leverede militært udstyr til undertrykkerne, paradoksalt? Når man tænker på, at jødeforfølgelserne Holocaust, den nazistiske racediskrimination kostede 6 millioner jøder livet. Borgerkrige i nabostaterne blev konsekvensen I vore dage dræbes og lemlæstes borgere i disse nabolande af den landbrugsstøtte supermagter leverede i form af landminer. Disse nabolande ligger stadig øverst på top 10 listen for antallet af ikke uskadeliggjorte landminer. Stormagternes oprustningsvanvid, base og balancepolitik fik afgørende indflydelse på udviklingen i Syd Afrika og dets nabostater. En lind strøm af militært udstyr blev gavmildt uddelt. De mange ofre for landminer også i dag er fattige mennesker efterbetaling på vanviddet og forbrydelserne Holocaust 33 Den kolde Krig

10 I 1956 arresteres 156 personer, 23 hvide, 7 farvede, 21 indere og 105 afrikanere. De spærres inde i uger i to nøgne rum, uden møbler, på nøgne cementgulve og retssagen begynder. Først i 1996 frikendes de anklagede, sandsynligvis fordi det internationale pres gjorde indtryk. Væbnet kamp? Farvel til ikkevold? Vold avler vold Høvding Albert Luthulu krævede i 1959, at udlandet boykotter sydafrikanske varer. Samme år bryder en gruppe ud fra ANC og danner den Panafrikanske Union (PAC.) I 1961 får Albert Luthulu Nobels Fredspris, da han var fortaler for princippet ikke-vold. 29. maj Regeringen udråbte landet til The Republic of South Afrika, og optrappede undertrykkelsen. Terror efter de nazistiske modeller med nedskydninger, arrestationer med efterfølgende tortur, menneskers sporløse forsvinden fik frygten og angsten for de hvide voldsmænds hærgen til at stige, men hadet ulmede og røsterne for at gå til modstand forstærkedes. Modsætninger mellem de to organisationer PAC og ANC voksede, uenigheden blomstrede, og kom til udtryk, da Mandela igennem lang tid forgæves havde forsøgt at organisere en bliv hjemme fra arbejde aktion. PAC gik ind for sabotage som kampmiddel og gik imod Mandelas aktion, som derfor ikke fik det ønskede resultat. Nelson Mandela flygter til England og søger international hjælp og støtte. Senere får han militær træning i Algeriet, men vender på trods af risiko og udsigt til tortur og fængsel tilbage til sit fædreland i Nelson Mandela må mod sin overbevisning indrømme, at væbnet voldelig modstand er den eneste vej frem mod terrorregimet og bøjer sig for ANCs krav om at danne en militær oprørsbevægelse, som skal arbejde selvstændigt og officielt uafhængigt af ANC, men alligevel under ANCs kontrol. Mandela havde dog betinget sig, at sagesløses liv og ejendom blev skånet, hvis det var muligt. Nationens Spyd blev organisationen døbt, forkortet til MK. Den 16. december samme år bragede de første bomber. 92 PAC Panafrican Congress 85, 86 Nobel, Alfred 20, 59, 97

11 Især de nordiske landes indsat i boykot af Syd Afrika fik virkning. Diskussionen om boykottens skadelige virkninger på den sorte befolkning blev imødegået af de sorte selv. Deres opfordring var entydig fortsæt boykotten. Modstand også i form af sabotage var begyndt Terrorisme (Frihedskamp) kan fra 1967 straffes uden forudgående retssag. Nelson Mandel idømmes livsvarigt fængsel i 1964 og bliver som fange 466/64 anbragt på Robben Island. Her udfører han strafarbejde som stenhugger under forhold, der ville tage livet af de fleste. Han tilbydes løsladelse, hvis han vil opføre sig pænt, men afslår. International boykot moralsk oprustning? Sydafrika udelukkes fra de Olympiske Lege, og senere fra kricket og rugbyturneringer. 1974; Sydafrika udelukkes fra FNs generalforsamling 1976; Soweto massakren Skolebørn protesterede mod at blive undervist i afrikaans, da det var forbundet med undertrykkernes paslove. Børn og unge skydes ned for fode, verdenspressen bringer reportage efter reportage med rystende billeder af grædende børn, der flygtende slæber på deres dræbte kammerater. Mere end 500 blev dræbt. Steve Biko fremtrædende ANC leder fanges og mishandles til døde i Overgrebene minder den frie verden i for ubehagelig grad om nazisternes terror under Anden Verdenskrig og ganske langsomt får verdensopinionen mod barbariet resultater. Biko, Steve 86 93

12 Boykot af syd afrikanske idrætsudøvere ramte de sorte meget hårdt, men de klynkede ikke. Da Syd-Afrika blev udelukket fra deltagelse i en Olympiade viste en hel verden sin foragt for undertrykkerne. FN vedtager en våbenembargo i 1977 mod Sydafrika. De mange handelsembargoer gav anledning til voldsomme diskussioner, om hvem de skadede mest, afrikanerne eller de hvide. England holdt fast i sin handel med Sydafrika, men forklaringen på dette lå lige for, her var ikke tale om moralske overvejelser, det var kun et spørgsmål om penge. Sydafrika var Englands største handelspartner og Englands premierminister Thatcher, som repræsenterende Englands overklasse, storfinansog erhvervsliv værnede med næb og klør kapitalens interesser. 94 Thatcher premierminister 32

13 1985; Sydafrika erklæres i undtagelsestilstand Hæren var vokset til mand og de militære udgifter var enorme. Omkostningerne for undertrykkelsen betød højere skatter især for de hvide. Man begyndte at knurre. Gulerod og pisk forsøgtes, men uden held. Under undtagelsestilstanden arresteredes mere end og 750 døde. Regeringen søgte at splitte modstanden ved at komme med lempelser, Forbuddet mod blandede ægteskaber ophævedes og farvede og asiatere fik begrænsede politiske rettigheder. Men virkningerne blev ikke som forventet, alle kunne nu se at kampen mod apartheid nyttede, hvorfor kampgejsten steg. Den sydafrikanske regerings terror, undertrykkelse og racediskrimination havde vakt for mange hæslige minder frem i den vestlige verden fra nazitiden til, at man kunne lukke øjnene, derfor kom en verdens sanktioner til at øve sit. International boykot viste sit værd. De undertrykte afviste boykottens skadevirkninger på de fattige, de bad alle om, at man fortsatte boykotten til sejren var sikret. Handelssanktionerne fra 1985 til 1989 kostede Sydafrika omkring 42 mill. US dollars. Alle kunne efterhånden se, at man var endt i en blindgyde, der var kun to løsninger på problemerne, en fortsættelse af voldspolitikken ville uundgåeligt ende i et uoverskueligt, måske endeløst blodbad. Løsningen på lang sigt var forhandlingernes lange, tunge og besværlige gang ikke-vold. Forhandlinger blev indledt og den 2. februar 1990 holdt den nyvalgte præsident sin skelsættende åbningstale i parlamentet. Her erklærede han, at apartheid skulle ophæves, organisationer og politiske partier, der tidligere havde været forbudte, ville igen blive tilladt og forhandlinger ville blive indledt med det formål at oprette, og skabe et demokratisk Sydafrika. Alle fanger, der var fængslet for overtrædelse af apartheidlovene skulle løslades. 95

14 Kommentarer skulle være overflødige Undtagelsestilstanden blev ophævet. Skabelsen af et demokrati sker ikke ved et knips med fingrene, man måtte først igennem mange indbyrdes stridigheder og overgreb. År med systematisk vold og terror havde skabt et had, der gang på gang hindrede og blokerede for saglige og fornuftig løsninger. Men et nazistisk diktatur var borte. Håbet var fred kunne det sejre over hadets hævn? I modsætning til Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg efter Anden Verdenskrig havde man på forhånd vedtaget, at alle uanset hvilke forbrydelser mod menneskeheden de havde begået, ville de ikke blive straffet. 96

15 Desmond Tutu var metropolit for den anglianske kirke i Sydafrika og ærkebiskop af Cape Town fra I 1984 modtog han Nobels Fredspris og i 1995 blev han udpeget af Nelson Mandela til at lede Sandheds og Forsoningskommissionens arbejde i Sydafrika. Dette arbejde blev afsluttet i oktober Formålet var at afsløre overgrebene, finde sandheden og søge forsoning. Ved denne ikke-voldelige fremfærd søgte man at stoppe ethvert tilløb til yderligere vold, der kunne være forårsaget af hævn- og af angstfølelser Høringerne bragte nye rædselsberetninger for dagens lys. Misgerninger, som forfærdede og bragte gråden frem hos Desmond Tutu. Kun få havde haft fantasi til blot at drømme om de grusomheder, som var begået af begge parter. Desmond Tutu var ikke blot præst for, men også ven med Nelson Mandelas første hustru Winnie Mandela, som fik tilnavnet «Nationens moder.» Høringerne afslørede dog, at også hun med sit ««fodboldhold» havde været medvirkende til grove forbrydelser. Men hun har trods disse afsløringer evnet at vende tilbage i det politiske liv som frontfigur. Nogle vidner berettede om, hvorledes ANC havde henrettet kammerater, som de antog for at være forræddere, ved hjælp af et halsbånd et bildæk anbragt om offerets hals og derpå fyldt med bensin og antændt. Uden al tvivl var dette forsøg på ved forsoning at bygge bro en handling, der sparede liv. Sydafrikas befolkning havde lidt derfor lurede hadet lige under overfladen. Man nå ikke glemme, at på dette tidspunkt var sikkerhedsstyrkerne stadig svært bevæbnede og under de hvides kontrol. Nobel, Alfred 20, 59, 92 ANC 85, 86, 87 97

16 Ved at gribe til forsoning og dermed til ikke-vold undgik man, at Sydafrika blev forvandlet til en rygende askehob. Det lange svære arbejde med at skabe et demokrati var begyndt. Gandhi udtalte: At tilgive er den modiges smykke. Fulgte Desmond Tutu Ghandis bud? 98 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 84, 101, 160, 186, 198

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold Civil Ulydighed Mål Midler metoder reaktioner Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold; Civil Ulydighed Mål Midler metoder

Læs mere

Aktivister mod Apartheid

Aktivister mod Apartheid Aktivister mod Apartheid - dansk solidaritet med Sydafrika Sydafrika Kontakt Aktivister mod Apartheid - dansk Solidaritet med Sydafrika. Udgivet af: Sydafrika Kontakt Wesselsgade 4 2200 København N Telefon:

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Værd at vide om Sierra Leone

Værd at vide om Sierra Leone Værd at vide om Sierra Leone 9 Slavernes land Sierra Leone er et lille vestafrikansk land med en særegen historie. En stor andel af de afrikanere, der under tvang lagde arbejdskraft til opdyrkningen af

Læs mere

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand?

Den såkaldte krig mod terror Findes der en mulighed for forsoning - eller vil vi finde os i en permanent krigstilstand? Foto: Gert Rosing. Forfatteren springer her ud i luftrummet over Bornholm i 4000 meters højde. Under dragten har han proppet Bamse Bum Bum ind. Det føles mere betryggende. Men ikke for bamsen, som foretrak

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

"fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året.

fred og frihed - Årgang 1996 ikkevold - Årgang 1996 Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. "fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. International Liga for fred og frihed og Landsforbundet Aldrig Mere Krig

Læs mere

Sukker, slaver og skæbner

Sukker, slaver og skæbner Nationalmuseet 2007 CHRISTIAN VOLLMOND Tekst: Christian Vollmond Redaktion: Mette Boritz, Karl-Johann Hemmersam og Bodil Bundgaard Rasmussen Grafisk design: Nan Tøgern Tryk: Kailow Graphic ISBN: 87-7602-067-3

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme

Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme Racisme Kapitel 2 Imperialisme Udtrykket stammer fra det romerske imperium kejserrige. Fra kolonitidens begyndelse og var/er det udtryk for den hvide mands hensynsløse udnyttelse af lokalbefolkningen.

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

Diamantfund i 1867 og guldfund i 1886

Diamantfund i 1867 og guldfund i 1886 52 HVIDT ARBEJDER- ARISTO- KRATI OG SORT PRO- LETARIAT Om oprindelsen og udviklingen af Sydafrikas racedelte arbejderklasse Af Wessel P. Visser Den sydafrikanske arbejderklasse er historisk set opdelt

Læs mere

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side 1 Nyhedsbrev AMK ALDRIG MERE KRIG Klik stiftet på tekst 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International I D (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

RACISME SKABES. Psykiatriens rolle

RACISME SKABES. Psykiatriens rolle RACISME SKABES Psykiatriens rolle Rapport med anbefalinger vedrørende uvideenskabelige programmer og hadkampagner bag racemæssige konflikter og folkedrab Udgivet af Medborgernes Menneskerettighedskommission

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 7. Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48. Transport:

Kapitel 7. Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48. Transport: Kapitel 7 Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48 Her beskriver jeg rejser til Hamborg Hannover og videre fra Stuttgart til Schweitz. Derefter mit ophold i Tjekko-Slovakiet februar

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere

Demonstrationer med og uden vold

Demonstrationer med og uden vold Kapitel 9 Demonstrationer med og uden vold Selvtægt? Privat initiativ? I ind og udland kom det gang på gang til særdeles voldelige sammenstød mellem demonstranter og ordensmagt. I Holland deltog jeg i

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2

Folkestrejke. Riffelsyndikatet 22.06.1944. Kapitel 2 Kapitel 2 Riffelsyndikatet 22.06.1944 Folkestrejke Af de mange beretninger om sabotageaktionerne mod Danmarks største våbenproducent, Dansk Industrisyndikat finder jeg Esben Kjeldbæks som den bedste, derfor

Læs mere