Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela"

Transkript

1 Kapitel 4 Nazisme efter Hitlers død Syd - Afrika Apartheid - racisme Nelson Mandela Historisk tilbageblik. Kapstaden blev i opdagelsesrejsernes tid en særdeles vigtig havn, hvor hollænderne allerede i 1652 indrettede en decideret forsyningsstation med sygehuse og butikker. I de følgende år bosatte mange hollændere, (boere) franskmænd og tyskere sig i landet. Europæerne indførte slaver fra andre egne af Afrika og fra Asien. Omkring 1790 var der således hvide bosættere og slaver i Kapstaden. I årene førtes en lang række krige, hvide mod indfødte stammer, hvis land de inddrog til landbrug, men også mellem stammerne indbyrdes. I 1910 ejede afrikanerne mindre end 10 % af det land, der havde tilhørt deres forfædre. Disse 10 % var til gengæld den ringeste landbrugsjord. 83

2 Zuluhøvdingen, Shaka også kaldet Sydafrikas Napoleon menes at have dræbt en million mennesker fra andre stammer. Men da man finder guld og diamanter vokser englændernes interesse og i 1806 indtager de Kapstaden, hermed indledes stridigheder mellem de to førende magter briterne og boerne, striden afsluttes med boernes nederlag i Boerkrigen. Den 31. Maj 1920 bliver den Sydafrikanske Union dannet. Sydafrika blev en «selvstændig og uafhængig» nation. Almindeligvis opfattes alle hvide som velhavere, men mange hvide levede under kummerlige forhold. Da de indfødte var presset sammen på arealer, der var for små til at ernære den stadigt stigende befolkning, presses de farvede mænd til at arbejde på de hvides farme eller rejse til minedistrikterne for at bo og arbejde der. Kvinderne tjente ofte i hvide rigmænds hjem. Herved blev lønningerne og mulighederne for de hvide ufaglærte arbejdere endnu ringere, og deres kår og holdninger forværret til de farvede, som nu direkte truede deres eksistens. Denne udvikling fortsatte og blev, da det forbydes farvede at eje jord uden for reservaterne, yderligere forstærket. Paslove indføres og Gandhi vender sig med ikke-vold aktioner mod uretten, blandt andet ved afbrænding af sit pas. I 1912 bliver alle farvede grupper samlet i en organisation SANNC, (South African Native National Congress) Fra 1923 ændredes navnet til ANC (Den afrikanske Nationalkongres) hvis mål klart og entydigt var (præget af Gandhis lære) at alle skulle leve fredeligt med hinanden, men på trods heraf vedtog den hvide regering lov efter lov, der bar præg af racisme, racediskrimination og undertrykkelse. Under Anden Verdenskrig deltog Sydafrika på allieret side mod Nazi-Tyskland, men Nationalistpartiet havde på ingen måde lagt skjul på, at det sympatiserede med nazismen. Valget i 1948 vinder de under racistiske slogans, der klart tilkendegiver den hvides ønsker om magt og rollefordeling: «Den hvide skal altid være herre og Kafferen (den sorte) skal være på sin plads». Apartheidpolitikken var begyndt allerede 35 år tidligere, men nu blev den udført hensynsløst, den blev sat i system. 84 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 98, 101, 160, 186, 198

3 Alle regeringens love var ensidigt, og systematisk rettet mod de sorte Begivenheder og Nelson Mandelas liv 1912; NNC: South African Native Congress stiftes; denne skifter senere navn til ANC. 1913; Den Sydafrikanske Union vedtager jordlove, der fratager sorte ret til at eje jord uden for reservaterne. 1918; ANC arrangerer strejke blandt Johannesburgs natmænd (latrintømmere) og renovationsarbejdere. Otte ANC ledere arresteres. 1918: Nelson Mandela bliver født d. 18. juli 1934: Mandela starter på kostskole 1937; Fortsætter på et college i Fort Beaufort 1939; Studerer på universitet i Fort Hare 1940; Bortvises fra universitetet og flygter til Johannesburg 1942; Mandelas plejefar dør, han får B.A. eksamen. (Jurist) 1944; Melder sig ind i ANC, medstifter af ANCs ungdomsliga. 1946; Sekretær i ANCs Transvaal region 1947; Sekretær i ANCs ungdomsliga 1948; Nationalistpartiet kommer til magten 1950; Registreringslov og lov om bekæmpelse af kommunister vedtages af regeringen. 1951; Mandela vælges som præsident for ANCs ungdomsliga. Group Areas Act vedtages i parlamentet. Din race bestemmer, hvor du må bo. 1952; Mandela bliver præsident for ANC i Transvaal. Regeringen vedtager paslovene og lov om Bantu uddannelse 1953; Lov om adskilte faciliteter vedtages 1956; Mandela brænder offentligt sit pas, arresteres og anklages for spionage og forræderi; idømmes livsvarigt fængsel 1959; PAC (Panafrican Congress) bryder ud af ANC. 1960; Sharpeville-massakren. Høvding Albert Luthulu brænder offentligt sit pas. Nelson Mandela 23, 31, 186 ANC 86, 87, 97 PAC Panafrican Congress 86, 92 85

4 1961; Nelson Mandela går under jorden, kaldes nu for den sorte Pimpernel. Republikken Sydafrika oprettes. 1962; Mandela fængsles, får fem år for arbejdsvægring 1963; Reservatstaten Trankei får selvstyre 1964; Rivonia sagen, Mandela idømmes livsvarigt fængsel. En skueproces, hvor apartheidmodstandere på stribe anklages for landsforræderi. Men retten frifinder efter års tovtrækkeri, de fleste af de anklagede 1966; Premiereminister Verwoerd myrdes 1968; Sort bevidsthed SASO sammensluttes 1971; Kwa Zulu får selvstyre 1976; Opstand i Soweto 1977; Steve Biko myrdes i sydafrikansk fængsel. Terrormord, tortur er indført som i Nazi-tyskland. 1980; Undervisningsboykot og strejker. Kampagnen løslad Mandela begynder. 1983; Mandela hædres ved at blive udnævnt til æresdoktor (Grækenland Skotland) 1985; Mandela tilbydes en betinget løsladelse, men afslår 1986; Undtagelsestilstand. = ophævelse af retstilstanden. Udlandet indfører økonomiske sanktioner. 1988; Mandela afholder sin 70 års fødselsdag i fængslet 1994; Nelson Mandela løslades. 27 års fangenskab er slut 1997; ANC og PAC tillades. Undtagelsestilstanden ophæves 1998; Nelson Mandela vælges til præsident 1999; Nelson Mandela trækker sig tilbage som ANCs præsident. Bliver gift som 80 årig. Nelson går af som Sydafrikas præsident 86 Biko, Steve 93

5 Værd at vide Afrikanere er efterkommere af de hollandske indvandrere, der i 1652 bosatte sig i Sydafrika, Denne befolkningsgruppe kaldtes også for boere. De udviklede et fælles sprog, der minder meget om hollandsk. De fleste hvide taler afrikaans. SANNC (den sydafrikanske befrielsesbevægelse) blev grundlagt i 1912 og fik ændret navnet til ANC i 1923 (African National Congress. Den arbejdede for de farvedes rettigheder, blev erklæret ulovlig i 1960, tilladt i Apartheid er en politisk betegnelse for den racediskriminerende adskillelsespolitik. Farvede og hvide tildeltes hver deres områder, skoler, sygehuse, transportmidler, og de farvede var ved lov langt ringere stillet politisk, socialt og økonomisk. Bantu var de hvides betegnelse for negre, havde (har) nedsættende betydning, som nigger har det i USA Boerkrigen mellem briter og boere. Tabene var omkring liv. Englænderne internerede boere i koncentrations-lejre. Forholdene var så elendige, at kvinder og børn døde. Farvede = personer af blandet race. De første indvandrere tog sig sorte elskerinder. Beregninger til brug for udstedelse af pas var i mangt og meget inspireret af de nazistiske Nürnberglove, som i Nazi-tyskland blev grundlaget for klassificering af om en person var arier eller jøde. Buthelezi, Mangosuthu Gatsha sydafrikansk politiker. Universitetsuddannet. Zulu, høvding for Buthelezi-stammen fra 1953; førsteminister for Kwa Zulu fra 1976; leder af zulubevægelsen Inkatha, der i 1990 blev politisk parti. Hans beherskede modstand mod apartheid gav små resultater og blev helt overhalet af ANC, som zuluerne frygter, fordi den domineres af xhosafolket. Siden de Klerk gik i samarbejde med Mandela og ANC, forhandlede Buthelezi hyppigt om en fælles løsning, men afbrød forhandlingerne igen. Der var mange blodige sammenstød mellem zuluer og ANC, særlig i tiden op til det første frie parlamentsvalg Buthelezi opfordrede længe til boykot af valget, men frygten for isolation fik ham i sidste øjeblik til at svinge om og lade Inkatha stille op. ANC 85, 86, 97 87

6 Klerk, Frederik Willem de (f. 1936): sydafrikansk politiker; jurist. Parlamentsmedlem (Nationale Parti) fra 1972, ministerposter fra 1978, partiformand og Sydafrikas præsident Han rystede partiet ved at fremkalde en ny højreopposition, da han proklamerede delvis apartheid-afvikling. Løslod 1990 Nelson Mandela; legaliserede ANC; forhandlede med dem og frontlinjestaterne om social og økonomisk nyordning, hvilket skabte strid blandt sorte og modstand fra hvide. Tildelt Nobels Fredspris 1993 sammen med Nelson Mandela. Anden vicepræsident Registreringslov Alle over 16 år skulle nu registreres og klassificeres efter race i en af fire grupper: Hvide farvede (mulatter o.l.) asiatere afrikanere. Grænserne mellem farvede og hvide voldte en del besvær, da hudfarvens arvegang har særlige finurligheder. Kærligheden har ingen grænser, siger man nok så romantisk og resultaterne var ikke udeblevet. Varianter i hudfarver var opstået, men var personen blot solbrændt? Noget der især øgede forvirringen var arvegangen for hudfarve. Mange af de hvide havde i deres aner sorte forfædre, og selv efter fødsel af generationer med «lyserøde» hvide kunne et helt og aldeles sort barn dukke op, trods begge forældres uomtvistelige hvide hudfarve og ægteskabelige troskab. Tragedier blev udspillet, men racediskriminationen fortsatte. Store boligkvarterer hvor de sorte havde boet blev jævnet med jorden og befolkningsgrupperne adskilt. Indere i indiske områder, sorte i sorte områder. Hvides velhaverhuse blev bygget i de tidligere sorte boligkvarterer. Love blev indført, der forbød sex mellem hvide og farvede. De, der brød loven fik fængselsstraf uden forudgående retssag og dom. Trods de skærpede forhold blev de farvedes modstand ført som ikkevoldelige strejker og passiv modstand i form af manglende samarbejde, her benævnt som Civil Ulydighed. Da politi og militær gang på gang anvendte brutal vold og i flere tilfælde skød på våbenløse ikke hvide sydafrikanere, ulmede og voksede hadet til de hvide. 88

7 Lov om adskilt beboelse Afrikanerne skulle flyttes til og bo i Townchips, der lå langt uden for byerne. Den charmerende by Sophietown, hvor folk af forskellige racer boede og hvor mange kunstnere satte sit præg, skulle jævnes med jorden. Unge aktivister hidsede hinanden op med slagord som: Det bliver over vore lig. Mandela blev betænkelig, da han anså faren for et blodbad som overhængende. Byen blev spærret af betjente og soldater, hvorefter byen blev revet ned. Ti forskellige hjemlande, Homelands blev oprettet og alle afrikanere blev registreret som hjemmehørende i et Homeland. Mange blev registreret uden nogensinde at have været i dette Homeland. Lov om pas og samordning af dokumenter Alle afrikanere over 16 år skulle bære pas. Adgang til et hvidt område blev kun givet, hvis afrikaneren havde betalt skat og havde en gyldig arbejds- og opholdstilladelse. Overtrædelse gav et halvt års straffearbejde. Politiets kontrolforanstaltninger var særligt skrappe i landdistrikterne ved høsttid, hvilket medførte, at de sorte arbejdere måtte blive på stedet, derfor manglede de hvide farmere ikke billige høstarbejdere. Nazi-Tyskland NICHT FÜR JUDEN USA Sydafrika 89

8 Lov om Bantu - uddannelse: Afrikanernes skolegang blev forringet, således at afrikanske børn fik en væsentlig dårligere uddannelse end hvide børn. Lov om adskilte faciliteter Toiletter, posthuse, busser, elevatorer var mærket med White only, kun for hvide. Lov om Bantu selvstyre 70 % af afrikanerne skulle nu opretholde livet på 13 % af landets dårligste jord, derfor arbejdede størsteparten af mændene i hvide områder, hvorfra de sendte penge hjem til familien. Men de var officielt borger i en bantustat, men på deres arbejdsplads en fremmedarbejder. Udlandet protesterede mod dette overgreb og godkendte ikke de nye stater som selvstændige lande Sharpeville massakren tusinde afrikanere drager i en fredelig demonstration til politistationen i Sharpeville. De 75 betjente bliver grebet af panik og skyder ind i mængden. 69 blev dræbt og mellem 2 og 400 såret, heraf mange kvinder og børn. Ved Sharpville massakren blev 69 dræbt og mange såret. Politivold tortur mishandlinger clearingmord fængslinger uden rettergang fik apartheid til at ligne den nazistiske terror i Hitlers Europa. Ikkevold tilhængerne måtte til sidst give op over for det folkelige had, folket krævede - handling - krig. Der blev krig, også i nabostaterne 90

9 Lov om bekæmpelse af kommunisme Hermed var den politiske frihed og alle demokratiske rettigheder fjernet for de reformvenlige hvide, for de farvede og for afrikanerne. Straffen var op til ti års fængsel, hvilket også gjaldt for blot at samarbejde med kommunister. Forklaringen på dette forbud havde flere omdrejningspunkter. Kommunisternes partiprogram var på direkte kollisionskurs med det reaktionære, konservative styres asociale udnyttelse af og undertrykkelse af arbejdskraft. Alle kunne optages i Det kommunistiske Parti uanset race, og sidst men ikke mindre betydningsfuldt rasede Den kolde Krig mellem stormagterne. Disses infiltration bevirkede, at tilførslen af våben og militærekspertise strømmede til. Israel leverede militært udstyr til undertrykkerne, paradoksalt? Når man tænker på, at jødeforfølgelserne Holocaust, den nazistiske racediskrimination kostede 6 millioner jøder livet. Borgerkrige i nabostaterne blev konsekvensen I vore dage dræbes og lemlæstes borgere i disse nabolande af den landbrugsstøtte supermagter leverede i form af landminer. Disse nabolande ligger stadig øverst på top 10 listen for antallet af ikke uskadeliggjorte landminer. Stormagternes oprustningsvanvid, base og balancepolitik fik afgørende indflydelse på udviklingen i Syd Afrika og dets nabostater. En lind strøm af militært udstyr blev gavmildt uddelt. De mange ofre for landminer også i dag er fattige mennesker efterbetaling på vanviddet og forbrydelserne Holocaust 33 Den kolde Krig

10 I 1956 arresteres 156 personer, 23 hvide, 7 farvede, 21 indere og 105 afrikanere. De spærres inde i uger i to nøgne rum, uden møbler, på nøgne cementgulve og retssagen begynder. Først i 1996 frikendes de anklagede, sandsynligvis fordi det internationale pres gjorde indtryk. Væbnet kamp? Farvel til ikkevold? Vold avler vold Høvding Albert Luthulu krævede i 1959, at udlandet boykotter sydafrikanske varer. Samme år bryder en gruppe ud fra ANC og danner den Panafrikanske Union (PAC.) I 1961 får Albert Luthulu Nobels Fredspris, da han var fortaler for princippet ikke-vold. 29. maj Regeringen udråbte landet til The Republic of South Afrika, og optrappede undertrykkelsen. Terror efter de nazistiske modeller med nedskydninger, arrestationer med efterfølgende tortur, menneskers sporløse forsvinden fik frygten og angsten for de hvide voldsmænds hærgen til at stige, men hadet ulmede og røsterne for at gå til modstand forstærkedes. Modsætninger mellem de to organisationer PAC og ANC voksede, uenigheden blomstrede, og kom til udtryk, da Mandela igennem lang tid forgæves havde forsøgt at organisere en bliv hjemme fra arbejde aktion. PAC gik ind for sabotage som kampmiddel og gik imod Mandelas aktion, som derfor ikke fik det ønskede resultat. Nelson Mandela flygter til England og søger international hjælp og støtte. Senere får han militær træning i Algeriet, men vender på trods af risiko og udsigt til tortur og fængsel tilbage til sit fædreland i Nelson Mandela må mod sin overbevisning indrømme, at væbnet voldelig modstand er den eneste vej frem mod terrorregimet og bøjer sig for ANCs krav om at danne en militær oprørsbevægelse, som skal arbejde selvstændigt og officielt uafhængigt af ANC, men alligevel under ANCs kontrol. Mandela havde dog betinget sig, at sagesløses liv og ejendom blev skånet, hvis det var muligt. Nationens Spyd blev organisationen døbt, forkortet til MK. Den 16. december samme år bragede de første bomber. 92 PAC Panafrican Congress 85, 86 Nobel, Alfred 20, 59, 97

11 Især de nordiske landes indsat i boykot af Syd Afrika fik virkning. Diskussionen om boykottens skadelige virkninger på den sorte befolkning blev imødegået af de sorte selv. Deres opfordring var entydig fortsæt boykotten. Modstand også i form af sabotage var begyndt Terrorisme (Frihedskamp) kan fra 1967 straffes uden forudgående retssag. Nelson Mandel idømmes livsvarigt fængsel i 1964 og bliver som fange 466/64 anbragt på Robben Island. Her udfører han strafarbejde som stenhugger under forhold, der ville tage livet af de fleste. Han tilbydes løsladelse, hvis han vil opføre sig pænt, men afslår. International boykot moralsk oprustning? Sydafrika udelukkes fra de Olympiske Lege, og senere fra kricket og rugbyturneringer. 1974; Sydafrika udelukkes fra FNs generalforsamling 1976; Soweto massakren Skolebørn protesterede mod at blive undervist i afrikaans, da det var forbundet med undertrykkernes paslove. Børn og unge skydes ned for fode, verdenspressen bringer reportage efter reportage med rystende billeder af grædende børn, der flygtende slæber på deres dræbte kammerater. Mere end 500 blev dræbt. Steve Biko fremtrædende ANC leder fanges og mishandles til døde i Overgrebene minder den frie verden i for ubehagelig grad om nazisternes terror under Anden Verdenskrig og ganske langsomt får verdensopinionen mod barbariet resultater. Biko, Steve 86 93

12 Boykot af syd afrikanske idrætsudøvere ramte de sorte meget hårdt, men de klynkede ikke. Da Syd-Afrika blev udelukket fra deltagelse i en Olympiade viste en hel verden sin foragt for undertrykkerne. FN vedtager en våbenembargo i 1977 mod Sydafrika. De mange handelsembargoer gav anledning til voldsomme diskussioner, om hvem de skadede mest, afrikanerne eller de hvide. England holdt fast i sin handel med Sydafrika, men forklaringen på dette lå lige for, her var ikke tale om moralske overvejelser, det var kun et spørgsmål om penge. Sydafrika var Englands største handelspartner og Englands premierminister Thatcher, som repræsenterende Englands overklasse, storfinansog erhvervsliv værnede med næb og klør kapitalens interesser. 94 Thatcher premierminister 32

13 1985; Sydafrika erklæres i undtagelsestilstand Hæren var vokset til mand og de militære udgifter var enorme. Omkostningerne for undertrykkelsen betød højere skatter især for de hvide. Man begyndte at knurre. Gulerod og pisk forsøgtes, men uden held. Under undtagelsestilstanden arresteredes mere end og 750 døde. Regeringen søgte at splitte modstanden ved at komme med lempelser, Forbuddet mod blandede ægteskaber ophævedes og farvede og asiatere fik begrænsede politiske rettigheder. Men virkningerne blev ikke som forventet, alle kunne nu se at kampen mod apartheid nyttede, hvorfor kampgejsten steg. Den sydafrikanske regerings terror, undertrykkelse og racediskrimination havde vakt for mange hæslige minder frem i den vestlige verden fra nazitiden til, at man kunne lukke øjnene, derfor kom en verdens sanktioner til at øve sit. International boykot viste sit værd. De undertrykte afviste boykottens skadevirkninger på de fattige, de bad alle om, at man fortsatte boykotten til sejren var sikret. Handelssanktionerne fra 1985 til 1989 kostede Sydafrika omkring 42 mill. US dollars. Alle kunne efterhånden se, at man var endt i en blindgyde, der var kun to løsninger på problemerne, en fortsættelse af voldspolitikken ville uundgåeligt ende i et uoverskueligt, måske endeløst blodbad. Løsningen på lang sigt var forhandlingernes lange, tunge og besværlige gang ikke-vold. Forhandlinger blev indledt og den 2. februar 1990 holdt den nyvalgte præsident sin skelsættende åbningstale i parlamentet. Her erklærede han, at apartheid skulle ophæves, organisationer og politiske partier, der tidligere havde været forbudte, ville igen blive tilladt og forhandlinger ville blive indledt med det formål at oprette, og skabe et demokratisk Sydafrika. Alle fanger, der var fængslet for overtrædelse af apartheidlovene skulle løslades. 95

14 Kommentarer skulle være overflødige Undtagelsestilstanden blev ophævet. Skabelsen af et demokrati sker ikke ved et knips med fingrene, man måtte først igennem mange indbyrdes stridigheder og overgreb. År med systematisk vold og terror havde skabt et had, der gang på gang hindrede og blokerede for saglige og fornuftig løsninger. Men et nazistisk diktatur var borte. Håbet var fred kunne det sejre over hadets hævn? I modsætning til Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg efter Anden Verdenskrig havde man på forhånd vedtaget, at alle uanset hvilke forbrydelser mod menneskeheden de havde begået, ville de ikke blive straffet. 96

15 Desmond Tutu var metropolit for den anglianske kirke i Sydafrika og ærkebiskop af Cape Town fra I 1984 modtog han Nobels Fredspris og i 1995 blev han udpeget af Nelson Mandela til at lede Sandheds og Forsoningskommissionens arbejde i Sydafrika. Dette arbejde blev afsluttet i oktober Formålet var at afsløre overgrebene, finde sandheden og søge forsoning. Ved denne ikke-voldelige fremfærd søgte man at stoppe ethvert tilløb til yderligere vold, der kunne være forårsaget af hævn- og af angstfølelser Høringerne bragte nye rædselsberetninger for dagens lys. Misgerninger, som forfærdede og bragte gråden frem hos Desmond Tutu. Kun få havde haft fantasi til blot at drømme om de grusomheder, som var begået af begge parter. Desmond Tutu var ikke blot præst for, men også ven med Nelson Mandelas første hustru Winnie Mandela, som fik tilnavnet «Nationens moder.» Høringerne afslørede dog, at også hun med sit ««fodboldhold» havde været medvirkende til grove forbrydelser. Men hun har trods disse afsløringer evnet at vende tilbage i det politiske liv som frontfigur. Nogle vidner berettede om, hvorledes ANC havde henrettet kammerater, som de antog for at være forræddere, ved hjælp af et halsbånd et bildæk anbragt om offerets hals og derpå fyldt med bensin og antændt. Uden al tvivl var dette forsøg på ved forsoning at bygge bro en handling, der sparede liv. Sydafrikas befolkning havde lidt derfor lurede hadet lige under overfladen. Man nå ikke glemme, at på dette tidspunkt var sikkerhedsstyrkerne stadig svært bevæbnede og under de hvides kontrol. Nobel, Alfred 20, 59, 92 ANC 85, 86, 87 97

16 Ved at gribe til forsoning og dermed til ikke-vold undgik man, at Sydafrika blev forvandlet til en rygende askehob. Det lange svære arbejde med at skabe et demokrati var begyndt. Gandhi udtalte: At tilgive er den modiges smykke. Fulgte Desmond Tutu Ghandis bud? 98 Gandhi 23, 31, 37, 41, 60, 69, 84, 101, 160, 186, 198

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid

Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Afvigende historieopfattelsers signifikans under og efter apartheid Hans Erik Stolten Hvorfor er Sydafrikas historie vigtig? Fascinerende mikrokosmos, der kan give svar på globale problemer i forbindelse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March

GAZA. Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA Palæstina Initiativet Human Rights March GAZA VERDENS STØRSTE FÆNGSEL Siden besættelsen af Gaza i 1967 har Israel haft kontrol over Gazas luftrum og farvand, over landområder, al ud- og indrejse samt

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Segregation i Sydafrika

Segregation i Sydafrika Dette projekt er udarbejdet af gruppe 20: Betina Malmroes: 54807 Line Wissing: 54804 Rasmus Christensen: 55388 Nicklas Iversen: 54905 Vejleder: Peter Skriver Husnummer P11 Anslag: 122815 Segregation i

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Sydafrika NATUR, MILJØ OG MENN ESKER PETER BEJDER. Sydafrika - NATUR, MILJØ OG MENNESKER. Sydafrika natur, miljø og

Sydafrika NATUR, MILJØ OG MENN ESKER PETER BEJDER. Sydafrika - NATUR, MILJØ OG MENNESKER. Sydafrika natur, miljø og Omslag-:Layout 1 23/2/1 1.1 Side 1 GEOGRAFISKE BRÆNDPUNKTER GEOGRAFISKE BRÆNDPUNKTER Peter Bejder mennesker tager dig med til Sydafrika og fortæller om samspillet mellem mennesker og natur. Der er fokus

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND OLE LINDBOE NYNAZISMEN MAGT ELLER AFMAGT DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND NYNAZISMEN magt eller afmagt Frydenlund og forfatteren 1. udgave, 1. oplag, 2002 ISBN 978-87-7118-176-0

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Mit Palæstina. Erik Schultz

Mit Palæstina. Erik Schultz Mit Palæstina På cafeen sidder de gamle mænd, dem der stadig kan huske. De drikker sød te med mynte og drømmer om deres oliventræer. Det er nu de skal høstes. Mit Palæstina Jeg havde længe undret mig over,

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen

Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Rejsebrev - Thomas Damgaard Petersen Sydafrika, Cape Town 1. februar 31. juli 2014 Institution: Beth Uriel, House of Light. Praktikken/Pædagogikken Det har været en spændende praktikperiode, der har været

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Er det en forbrydelse at søge asyl?

Er det en forbrydelse at søge asyl? Er det en forbrydelse at søge asyl? Danmark er et retssamfund, som respekterer internationale aftaler, og hvor man ikke kommer i fængsel uden at være kendt skyldig i noget kriminelt. Ja, det troede jeg

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere