Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika"

Transkript

1 Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

2 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark 10 Avlermøder DLF-TRIFOLIUM til VM 14 Når græs ikke bare er græs 15 Torben Lunde takker af Med dette nummer af Tidsskrift for Frøavl går bladet ind i en ny epoke. Det sker efter længere tids forarbejde og med baggrund i læserundersøgelsen, som vi gennemførte i Vi er meget stolte af det nye tids svarende blad og håber, at det også vil falde i vores læseres smag F r ø a v l tids skrif t F or Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgan g Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Grafisk produktion: eilenberger.dk Tryk: Svendborg Tryk Artiklerne må gengives med kildeangivelse Redaktion Stig Oddershede (ansvarshavende) Nr. Vedbyvej 1, 4840 Nr. Alslev Tlf.: Fax: Mobil.: Svanemærke indsættes her Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Det danske fodboldlandshold kvalificerede sig til VM i Sydafrika med en sejr over Sverige i Parken den 10. oktober En måned senere kvalificerede DLF-TRIFOLIUM sig som græsleverandør til mesterskaberne (Foto: Scanpix) Redaktionsudvalg Godsejer Benny Kirkebække Christensen Gårdejer Poul Jensen Gårdejer Hans Boesen Gårdejer Peter Bagge Hansen Proprietær Henrik Kreutzfeldt Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Planteavlskonsulent Lars Møller Christensen Vestjysk Landboforening Specialkonsulent Barthold Feidenhans l Dansk Landsbrugsrådgivning

3 3 Truels Damsgaard, Adm. Direktør Så summer det atter i shippingafdelingen I takt med at dagene bliver længere, stiger aktiviteterne med at klargøre og afsende frø til vores kunder over hele verden. Lige nu summer vores shipping- og produktionsafdelinger af liv, og det er den stemning, vi hvert år ser frem til. Det er nemlig en god indikator på, at der er gang i forretningen at kunderne begynder at aftage frø. Nok tror vi på en moderat vækst i efterspørgslen de kommende år, men vi er samtidig nødt til at styre produktionen stramt. Vi kan ikke vente på, at markedsbalancen genskabes fra større efterspørgsel. Udlægsplanen, som styrer høsten 2011, er derfor på niveau med eller en smule større end sidste års ret lille plan, hvilket vi tror på kan føre til højere priser for høsten Helt traditionelt er det på denne tid af året svært at tage rigtig bestik af markedet, fordi vinteren endnu ikke har sluppet sit tag. De pejlemærker, vi benytter, er især ordreindgang og lagerbeholdning hos distributørerne. Vi har en god ordrebeholdning fra markederne i Nordvesteuropa, mens det økonomiske tilbageslag giver sig udslag i en slunken ordrebog fra lande som Spanien, Portugal, Grækenland samt Østog Centraleuropa. Lagrene hos vores distributører er generelt en del lavere end for et år siden. Samlet set regner vi med en rimelig vækst i afsætningen i år ovenpå det store fald sidste år, men vi når ikke op på det niveau, som vi tidligere regnede som normalt. Vi forudser en hektisk forårssæson med krav om korte leveringstider. Kort tid før jul hentede vores salgsafdeling en af de mest prestigefyldte ordrer hjem fra det internationale plænegræsmarked. DLF-TRIFOLIUM er valgt som hovedleverandør af græsfrø til det kommende foldbold VM i Sydafrika, som starter i juni. Inde i bladet fortæller vi nærmere om forløbet med at hente ordren hjem. Allerede her kan vi dog løfte sløret for, at Danmark denne gang vil være at finde i finalen med sikkerhed på grønsværen, og forhåbentlig også som finalist. Vi må forudse en hektisk forårssæson med krav om korte leveringstider

4 Markedsberetning 4 Hård konkurrence på frømarkedet Søren Halbye, Salgs- og marketingdirektør Sæsonen 2009/10 bliver uden tvivl den mest udfordrende i nyere tid. Vi oplever, at kunderne gennem det seneste år har reduceret deres lagre, og de bestiller i langt højere grad end tidligere i sidste øjeblik. Alle forsøger at have så lidt kapital som muligt bundet i lagrene derfor kun imødegås med lavere produktion i de kommende år og for EUs vedkommende med mindre import fra tredjelande. Høsten 2009 Høsten i EU er med sine godt t seks pct. større i fht. sæsonen 2008/09 ( t). Forudsat, at forbruget denne sæson kommer til at ligge lidt over niveauet i forrige sæson, som var på ca t, vil der stadig være for meget frø på de europæiske lagre. Importen, som hovedsagelig er fra USA, er indtil nu faldet meget og forventes at blive reduceret med næsten 50 pct. til ca t, når den endelige opgørelse foreligger. Til den kommende sæson vil vi kunne se arealnedgang både i Danmark og hele EU for at imødekomme det vigende forbrug og den deraf følgende lageropbygning. De store produktionsområder rundt omkring i verden, f.eks. Canada, USA og New Zealand, forventer også en væsentlig nedgang i arealet i de kommende sæsoner. Man kunne fristes til at tænke utraditionelt og begynde at producere for tidligt. Vi skal dog huske på, at der er fyldte lagre mange steder, og det tager tid, før vi er tilbage til normale tilstande. Krisen, som bed sig fast i 2008/09, har endnu ikke sluppet sit tag. Der er stor forskel på at være producent, engrosvirksomhed eller detailvirksomhed; lagernes relative størrelse falder, jo tættere vi kommer den endelige forbruger. Det skaber pres i distributionskæden, og service er en vigtig parameter ved valg af leverandør. Samtidig oplever vi på samtlige markeder en hård konkurrence om at levere det frø, som kunderne har brug for. Ligesom kløverog græsfrø for et par sæsoner siden fulgte udviklingen inden for korn, er det også tilfældet i dag blot med modsat fortegn. Priserne er markant lavere, og denne tendens ser ud til at fortsætte, da der er meget frø på verdensmarkedet. Den store lageropbygning, der har fundet sted i EU og på verdensmarkedet, kan Bedre efterårsforbrug På trods af krisen har vi oplevet et bedre forbrug i efteråret 2009 i fht. efteråret Her er det specielt værd at fremhæve Danmark, Benelux samt UK, der har oplevet et pænt forbrug inden for fodergræsser. Ydermere kan det nævnes, at det netop på disse markeder er DLF-TRIFOLIUM selv, der varetager salget gennem vore datterselskaber. Generelt har finanskrisen ramt forbruget af plænegræsser til det professionelle marked hårdere i de store aftagerlande som Tyskland, Østrig, Schweiz, England og i særdeleshed Irland. Mellemog Sydeuropa må igen stå for skud med en forbrugstilbagegang i Frankrig på ca. 25 pct. i forhold til de seneste fem år, og hele 30 pct. i Spanien, hvor bygge- og anlægssektoren er hårdt ramt tons /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Produktion Forbrug Primolager Import Eksport EU balance, græsfrø total Efterårs forbrug af foder græsser i Europa

5 5 De østeuropæiske markeder er stadig påvirket af krisen. Både den lave mælkepris og valutaudsving har lagt en dæmper på forbruget af græsfrø. Det gør sig gældende inden for både foder såvel som inden for det professionelle marked. Afslutningsvis er det dog værd at fremhæve forbruget inden for hobbysegmentet, som på trods af krisen har ligget på et normalt niveau. Hvidkløver samme udlæg Høsten 2009/10 er på ca t, hvilket repræsenterer et lille fald i forhold til høsten i 2008/2009. Hvidkløverhøsten i New Zealand var i denne sæson normal og i Australien under normalen. Import fra New Zealand forventes dog ikke at blive nogen trussel, eftersom den new zealandske dollar er steget fra starten af 2009 fra 3.00 NZD til i dag over 3.80 NZD i forhold til den danske krone. Den australske dollar er i øvrigt gået samme vej. Priserne er generelt under pres som følge af den finansielle krise og den generelle overforsyning. En udvidelse af eksporten er derfor rettet mod Kina, som i højere grad har formået at gå fri af krisen. Alm. rajgræs mere udlæg Høsten 2009 bliver på omkring t, hvilket er tæt på året før med t. Produktionsniveauet forventes at være en smule under forbruget, som vurderes til at blive omkring t i denne sæson. Lageret skønnes ved udgangen af 2009/10 at nå ned på t mod t året før. Importen til EU i denne sæson forventes at gå ned i fht. sidste sæson. Priserne på alm. rajgræs er under pres, og eksporten ud af EU må forventes at stige i denne sæson. Den finansielle krise inden for både landbrug og bygge- og anlæg gør sig også gældende her, hvor aftagere af frøet ikke er nær så købedygtige som før krisen. Hybrid rajgræs mindre udlæg Selvom høsten 2009/10 på ca t bliver noget mindre end forrige sæson, har dette ikke kunnet opveje en nedgang i forbruget, hvorfor der er fundet en lageropbygning sted også inden for denne art. Anvendelsen af hybrid rajgræs er begrænset til Mellemeuropa, hvilket gør afsætningen vanskelig specielt i krisetider. Det bliver derfor nødvendigt at nedbringe frøarealerne de kommende sæsoner for at skabe balance i arten. Rødsvingel mindre udlæg Den totale rødsvingelhøst ender på t i 2009/10. Høsten 2008 var på t. De sidste to års flotte udbytter har været medvirkende til at forværre lagerudviklingen i EU. Det har derfor været nødvendigt at begrænse udlægsplanen for rødsvingel. Drastiske tiltag som pløjninger i efteråret 2009 har desværre været nødvendige for at opnå en tilsigtet produktionsnedgang i 2010, som vil blive bibeholdt i Ifølge vore informationer reduceres produktionsarealerne for rødsvingel også i Canada, hvilket vil medvirke til hurtigere at få skabt balance i denne art tons /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Produktion Forbrug Primolager Import Eksport tons 120 EU balance, rødsvingel /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Produktion Forbrug Primolager Import Eksport EU balance, almindelig rajgræs 09/10 10/11 Engsvingel lille udlæg Høsten 2009 af engsvingel når i 2009/10 op på t mod t sidste sæson. Der har gennem en årrække fundet en overproduktion sted inden for denne art, eftersom udviklingen går mod alternative arter i visse aftagerlande. I Skandinavien er salget af engsvingel erstattet af strandsvingel. I Tyskland, Østrig og Schweiz erstattes engsvingel i stigende grad af rajsvingel. Produktionen af engsvingel vil derfor blive reduceret til den kommende sæson for at skabe ligevægt i forsyningsbalancen. Italiensk rajgræs mere udlæg Produktionen i EU bliver på ca t i 2009/10, hvilket er omkring t mere end sidste sæson. Forbruget forventes at ligge på samme niveau som 2008/09 nemlig ca t. Det betyder dermed også, at vi forventer at skulle bruge mere italiensk rajgræs. Det skal dog nævnes, at denne art også har været under pres prismæssigt, ikke mindst på grund af import af illegalt og ucertificeret frø til EU.

6 Markedsberetning 6 Strandsvingel lille udlæg Produktionen af strandsvingel i EU er lidt over t i 2009/10. Der var indtil 2007/08 god balance i denne art, men en uforholdsmæssig stor import fra USA i 2007/08 og igen i 2008/09 har skabt ubalance, og det har bevirket, at EU nærmest svømmer i strandsvingel. USA har brugt EU til at dumpe deres store strandsvingel produktion, der i stor udstrækning er gået ind og har substitueret det noget dyrere rødsvingel. Det er derfor nødvendigt med en markant produktionsnedgang den kommende sæson for igen at bringe balance i arten og ikke mindst få stabiliseret priserne, som pt. er helt i bund. Stivbladet svingel lille udlæg Høsten 2009/10 bliver på lidt over t, hvilket var næsten på linje med året før. Forbruget er i de senere år faldet, da stivbladet svingel i visse tilfælde kan substitueres af rødsvingel, som har været mere attraktiv på grund af lavere pris end stivbladet svingel. Derfor har der været en mindre overproduktion de seneste sæsoner, og dette afspejles direkte i lageret, som efter sidste sæson igen er for opadgående. En reduktion af produktionen er derfor påkrævet for igen at skabe balance i arten. Engrapgræs samme udlæg Høsten af engrapgræs er i denne sæson på lidt over t i EU. Arten er imidlertid ramt dobbelt hårdt af både faldende forbrug og import fra USA. Det professionelle marked, som aftager meget af denne art, er desuden ramt af den finansielle krise. I nogle blandinger fravælges arten eller reduceres for at substituere med billigere arter/sorter. Det er derfor nødvendigt at producere på samme, lave niveau tons DLF Triple Crown Fra 2010 markedsfører DLF som noget helt nyt DLF Triple Crown konceptet. Vi ønsker at have endnu mere fokus på kvægbrugernes behov for absolutte topsorter af græs og vil derfor udvælge de DLF-sorter, der er bedst i tre kategorier: MARK-egenskaber: Resistens mod sygdomme, vinterfasthed, persistens mv. FODER-egenskaber: Foderværdi målt som fordøjelighed, indhold af sukker og protein mv. UDBYTTE-egenskaber: Sortens udbytte i flere års forsøg Vi beregner på baggrund af forsøg og analyser et indeks for hver kategori. Hvis det er højt for alle tre egenskaber, vil sorten blive tildelt 3 kroner Triple Crown. Det tilhørende logo gør det enkelt og hurtigt for landmanden at se, hvilke sorter han skal vælge for at få mest muligt ud af græsmarken. DLF KINA Forbruget af plænegræs har været stabilt til svagt stigende, mens fodergræsforbruget har været stigende som følge af regeringsstøtte til projekter, der skal hindre ørkendannelse i det bjergrige sydvestlige område af Kina. I modsætning til EU har Kina kun lidt lager, da kineserne var afventende med køb sidste år. DLF-TRIFOLIUM s kontor i Kina, der ledes af Zou Yuxin, har ved udgangen af 2009 oplevet en eksplosiv vækst i ordreindtag i forhold til samme tidspunkt tidligere år. Hvor kontrakterne normalt kommer i starten af foråret, er en stor del af disse underskrevet allerede i december. Vores product management hold har i samarbejde med vores lokalt ansatte produktchef Hongziang Li siden 2005 haft et omfattende testprogram nord for Beijing. Resultater fra disse forsøg begynder nu at foreligge til brug for udvælgelse af sorter til det kinesiske marked, samt til brug for vores sortsevalueringer generelt. I løbet af forsommeren vil vores forsøgsparceller blive vist på en åbent hus dag, hvor vi ser frem til at byde vores kunder og samarbejdspartnere i Kina velkommen /04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Produktion Forbrug Primolager Import Eksport EU balance, engrapgræs Hundegræs markant mindre udlæg Høsten af hundegræs ender på ca t i 2009/10, hvilket er lidt under året før, men stadig langt over tidligere sæsoner. En stor produktion i Europa i 2008/09 og i indeværende sæson, har skabt ubalance i arten. Da eksportmarkederne i samme periode ikke har kunnet aftage de forventede mængder, har det givet sig udslag i et stort lager, som kun kan nedbringes ved at skære drastisk i produktionen. Det vil blive gjort til den kommende sæson, hvor produktionen næsten sættes i stå. Produktchef Hongziang Li til åbent hus arrangement Beijing, Kina 2009

7 Bedriftsbesøg 7 Søren Wibholm Just nyt bestyrelsesmedlem Peter Krog-Meyer, Avlschef Søren Wibholm Just er nyvalgt bestyrelsesmedlem i DLF AmbA og afløser Flemming Fuglede Jørgensen som fritvalgt medlem vest for Storebælt. Charlotte og Søren Just driver Torsmark, som ligger syd for Oddense og midt på Salling Indkørsel til Torsmark I et landskab præget af vindmøller og god landbrugsjord er Søren Just tiende generation på Torsmark, som han overtog i Han omlagde driften og begyndte at dyrke kartofler. I dag er produktionen af læggekartofler hovedaktiviteten på Torsmark. Men græsfrøavl er også en stor aktivitet for Søren, som har stor erfaring med landbrug og planteavl. Noget af det jeg har lært i min virksomhed, er at forsøge at gøre tingene så enkelt som muligt. Og at planlægge med en optimal logistik. Disse nøgleord er vigtige at have i baghovedet, fastslår Søren, som denne tid er travlt beskæftiget med at planlægge sortering, læsning og eksport af ejendommens læggekartofler. Søren og Charlotte Just Søren er gift med Charlotte, og de har 4 børn i alderen år. Charlotte arbejder ligeledes på bedriften. Søren er 49 år og stammer fra Klarupgård ved Aalborg. Mellemnavnet Wibholm stammer fra moderens slægt og kendes i frøfirmaet. Således var morbroderen Anders Wibholm fra Vemmetofte bestyrelsesformand i DLF i 17 år fra Flad organisation på bedriften På Torsmark er der 4-10 personer ansat. Udsvinget er udtryk for, at kartoffelproduktion er sæsonpræget. Vi har også højsæson om vinteren, hvor hele vores avl af læggekartofler skal sorteres, opsækkes og udleveres. Derfor er der lige så travlt nu som i høst! Vi kører med en flad organisation, hvor folkene selv kan køre med sorteringsanlægget, da vi i perioder kører med flere skift. Jeg selv kan gå ind og hjælpe til, hvis der er behov, men det er på lige fod med de andre ansatte. Jeg bruger meget af min tid på kundekontakter og administrati- on. Alene kontakt til kunder og agenter beslaglægger omkring en fjerdedel årsværk, men den direkte kundekontakt prioriterer jeg meget højt, fortæller Søren. Læggekartofler kræver godt sædskifte Torsmarks sædskifte er bygget op omkring avlen af ca. 150 ha læggekartofler. Sædskiftet nødvendiggør et langt større areal end Torsmarks, så der byttes marker med landmænd i det meste af Salling. Ved at bytte marker får begge parter en fordel mht. sædskifte. Det betyder, at Søren stort set ikke har korn derhjemme. Vi har normalt vores læggekartofler på jordtyper JB 4-6, fortæller Søren. Selv på Torsmark er der nogle marker, hvor vi har valgt ikke at have kartofler, da jorden er for svær. Alt bliver stenstrenglagt, så det er vigtigt, at jorden er tilpas. Der dyrkes for tiden to sorter. Spunta afsættes gennem Danespo, hvilket Søren er meget tilfreds med. Kennebec afsætter Søren selv i Portugal, Spanien og Italien gennem agenter. Stolt af DLF-TRIFOLIUM Søren glæder sig til sit nye hverv som bestyrelsesmedlem i DLF- TRIFOLIUM. Jeg kan kun være stolt på DLF-TRIFOLIUMs vegne. Firmaet har gjort det virkeligt godt. Tilliden til firmaet er meget vigtig. Firmaet forvalter avlernes interesser. Derfor er det nødvendigt, at bestyrelsen holder øje med hvad der foregår, så der er enighed om strategi og mål. At man skærer til benet, hvis det er nødvendigt. Bestyrelsens opgave er at sikre flest mulig penge til frøavlerne. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen er tæt på, mener Søren. Det er naturligvis vigtigt, at firmaet er i stand til at optimere processerne. Her kommer logistikken ind igen med hele håndterin-

8 Bedriftsbesøg 8 Torsmark og familiens historie Familien har handelstalent, og det er en del af Torsmarks historie: Frem til 1952 eksisterede der i London et firma ved navn Ladefoged og Co. Sørens mormor var af familien Ladefoged. Firmaet havde gennem flere generationer arbejdet med eksport af stude fra Nordvestjylland til Storbritannien. Senere arbejdede firmaet med smør og bacon. I mange år var familiens bopæl London og Torsmark blev drevet med en bestyrer. I La Cours Danske Gårde fra 1905 står Torsmark (dengang Lille Ramsing Avlsgård) omtalt med 12 tdr. hartkorn, 242 tønder land og normalt 9 ansatte. Ejeren var Laust N. Ladefoged, som overtog den efter sin far. Gården Torsmark har i en lang årrække været i familiens eje. Torsmark har fået sit nordiske navn efter en høj på ejendommen. Som et led i traditionen anvendes også gamle nordiske navne til hunde og heste i dag. I dag hører der 280 ha til ejendommen. gen af avlen fra råvare og ud til kunderne. Lagerlejen er vigtig at holde fast i. Det giver den billigste håndtering, at råvaren kommer direkte fra avler og ind på rensemaskinen, og her er lagerlejesystemet en forudsætning, fastslår Søren. Omkostningsbevidsthed og udvikling nødvendigt Erhvervspolitisk er der nok at tage fat på. Eksempelvis den aktuelle sag med import til EU af ucertificeret frø. Vi skal hele tiden have fokus på at udvikle og forbedre produktionen, ikke mindst i forhold til frøudbyttet pr. ha. Det er vigtigt, da alternativet ellers kan blive en udflagning af produktionen. Forskning og udvikling er essentiel for erhvervet. Der skal være kort tid fra input til vi kan udnytte resultaterne, og det skal være et klart mål, at der skal præsteres et pay-off til primærerhvervet. I det hele taget er det vigtigt at se på omkostninger i forskningsog rådgivningssektoren i forhold til indtjeningen i primærerhvervet. Søren har også overvejelser i forhold til landbrugserhvervets udfordringer, ikke mindst i forhold til den politiske virkelighed. Grøn vækst er en kompliceret størrelse, jeg håber ikke, at Landbrug og Fødevarer spiller for højt spil. Der kan være nogle farlige politiske perspektiver. Jeg er bekymret på erhvervets vegne, men håber, at vi fra landbruget har tilstrækkeligt dygtige forhandlere til at tale vores sag, slutter Søren. Interessen for frøavl startede tidligt Som ung var der frøavl af engsvingel og alsike hjemme på Klarupgård. Jeg var elev hos Poul A. Rasmussen på Rødkilde Gods, hvor frøavl var en vigtig del af bedriften, beretter Søren. Senere under agronomstudiet havde jeg volontørtjeneste hos Dæhnfeldt Frø. Jeg har altid interesseret mig for specialafgrøder. På Torsmark har vi stort set dyrket alm. rajgræs, siden vi overtog bedriften i Vi har haft gode udbytter, eksempelvis høstede vi 2572 kg renvare i sorten Trani i 1995, husker Søren Vi har endda prøvet økologisk avl, hvor vi omlagde en del af Torsmark. Charlotte stod for den økologiske produktion. Det gik rimeligt godt med de daværende prisforhold, men vi stod overfor et valg, og valgte så at ekspandere yderligere inden for læggekartofler. Søren Just med hundehvalpen Tjalfe. I baggrunden ses de karakteristiske svungne gavle på Torsmarks hovedbygningen fra 1863 CV for Søren Just Keep it simple Uddannet agronom og praktisk landmand Skrev afgangsspeciale om kartofler Tidligere kartoffelkonsulent for KMC, Kartoffelmel Centralen Tidligere landskonsulent for Dansk Kartoffelproducent Forening Tidligere redaktør på fagtidsskriftet, Kartoffelproduktion Tidligere freelance-rådgiver for Kim s Chips fabrikkerne Bestyrelsesformand for Nordvestjyllands Frøavlerforening Medlem af repræsentantskabet i Jyske Bank Bestyrelsesmedlem i DLF-TRIFOLIUM

9 9 Opskriften på høje udbytter i rajgræs Det handler både om at etablere et højt udbytte potentiale og om at realisere det lige fra såning til frøet er færdigtørret Tærskeholdet med 4 mejetærskere klar til at rykke ud Idéen til den nuværende dyrkningsstrategi kom da Søren for omkring 10 år siden læste en artikel fra New Zealand, hvor man havde fået den kolde tyrker med fjernelse af landbrugets tilskud og saneringen af administration og kontrol. Her gennemtvang man en produktivitetsstigning, hvor man ønskede at flytte udbyttet fra 2000 til 3000 kg rajgræs pr. ha. Vi kan se, at det er lykkedes at flytte overliggeren i Danmark i rødsvingel med de seneste års udbyttefremgang. Det har vi også behov for i alm. rajgræs, mener Søren. Vi har dyrket flere sorter i alm. rajgræs, fortæller Søren. De senere år har han for det meste haft to sorter, hvoraf den ene, Calibra, i flere år har ligget på et særdeles højt udbytte, de fleste år fra kg pr. ha. Da sortens landsgennemsnit de fleste år har ligget på kg, har sådanne resultater givet genlyd og har nået fagpressen. Sørens enkle opskrift er: Sommerudlæg, højt gødningsniveau, vækstregulering og svampebehandling. Samt en god fornemmelse for afgrødens behov. Kg renvare pr. ha hed. Igen er nøgleordet logistik. I marken, hjemtransport af råvaren, indlægning på tørreri og tørring. Her er det med at få det til at køre. Det anser jeg for en meget vigtig ting, understreger Søren. Vi er under tidspres, da vi bor på en lokalitet, hvor vi kan få kraftige regnbyger fra Limfjorden, og hvor det blæser meget. Bare kig på landskabet i Salling og se, hvor mange vindmøller vi har! For mange sorter komplicerer håndteringen Derudover skal det være simpelt med hensyn til antal sorter, ellers er logistikken ikke optimal. Jeg kender det fra kartoffeldyrkningen. Vi havde på et tidspunkt 156 forskellige partinumre (13 sorter i 2 klasser og 6 sorteringer). I dag har vi 2 sorter i 2 klasser og 5 sorteringer, det er 20 partinumre, og det er nok, konstaterer Søren. Her kan vi gøre en forskel Zoomer man ud fra Danmark, er der nogle arter som skiller sig ud: Juletræer, læggekartofler, spinat og græsfrø er afgrøder, hvor dansk planteavl klarer sig rigtig godt. Vi har nogle naturgivne forudsætninger for at få succes med disse arter, men det kommer ikke af sig selv. Fagligheden, strukturen og afsætningen skal være i orden, konstaterer Søren NEPTUN CALIBRA, ÅRS CALIBRA CALIBRA, ÅRS CALIBRA CALIBRA, 2. ÅRS CALIBRA Renvare udbytter pr. ha i alm rajgræs på Torsmark Sædskifte 2009 Læggekartofler 165 ha Alm. rajgræs Calibra 55 ha Alm. rajgræs Neptun 20 ha Korn 8 ha I alt 248 ha Rettidighed og stram logistik En vigtig ting for Søren er rettidighed i forbindelse med høsttidspunktet. I en frøafgrøde står der alt for meget på spil, hvis høsten ikke håndteres rettidigt. Derfor har vi et tærskehold, hvor aftaler med naboer betyder, at der måske er fire mejetærskere i gang i samme mark. Det betyder, at vi kan høste færdigt på højst 2 dage. Jeg plejer at sige: En sort til en dag. Det hele skal gå op i en højere en- Sørens gode råd til avlere af frøgræs Regn på det Overvej økonomi, sædskifte og alternativer Vær ærlig og realistisk overfor dig selv Lav gerne samarbejde med naboer om et tærskehold Hold fast i lagerlejen. Den giver den billigste håndtering af frøet

10 Avlermøde 10 Positiv indstilling på avlermøderne Anders Mondrup, Avlsdirektør Midt i december var kalenderen godt fyldt op af de traditionsrige avlermøder, som vi har holdt over hele landet. Godt 40 pct. af vores avlere deltog i møderne, som igen i år var præget af en god dialog De lokale bestyrelsesmedlemmer stod for velkomst og en kort orientering om virksomheden. Derefter blev årets vækstsæson og udbytteprognosen for høst 2009 fremlagt efterfulgt af markedsorienteringen med gennemgang af de enkelte arters forsyningsbalance på EU niveau. Forbruget af frø blev illustreret ved hjælp af vejrkort, hvor der var sol over nogle lande og tordenvejr over andre. Der blev også informeret om de aktuelle markedsforhold og prisforventninger. Vi er kommet fra et højt prisniveau fra forrige høst, og markedsprisen har siden været under pres, men det er en udvikling, vi gennem et stykke tid har kunnet forberede os på. Det var derfor en stor glæde, at avlerne tilkendegav, at de fortsat bakker stærkt op om DLF-TRIFOLIUM. Store regionale vejrvariationer Foråret startede tørt i april, og der blev opbygget et nedbørsunderskud med store regionale forskelle. En del frøavlsområder fik regn til afgrøderne på de rigtige tidspunkter, mens andre var knapt så heldige. Da frøhøsten startede i de tidligste afgrøder, var store dele af Midt- og Vestjylland samt Lillebæltsområdet ramt af tørke. Juli blev til gengæld ret nedbørsrig med mange regnvejrsdage, og det hjalp nogle af de mere sildige frøafgrøder, mens det gav høstbesvær i andre. Høsten blev heldigvis rigtig god i de fleste arter, men i alm. rajgræs nåede udbyttet knapt op på normal. Samlet set høstede vi syv pct. over gennemsnittet, og i nogle arter nåede vi rekordudbytter. Det gælder f. eks hvidkløver, hvor vi med et udbytte på 625 kg pr. ha, nåede 40 pct. over de seneste 5 års gennemsnit! Nyt fra salg og marketing Ingen af deltagerne på avlermøderne kan være i tvivl om, at deres frøfirma ligger de kreative hjerner i blød for at finde nye måder at markedsføre og sælge frøet på. Der blev levende berettet om rullegræs til stadionanlæg i Vejle, Mjølnerparken i København og Tangkrogen i Århus. Inden for fodergræs bliver der indført et nyt kvalitetsstempel, hvor sorternes foder-, mark-, og udbytteegenskaber samles i et foderkvalitetsindeks, Triple Crown, hvor antallet af stjerner er et udtryk for sorternes dyrkningsmæssige kvalitet. Naturligvis blev avlerne ikke snydt for den gode historie, som beretter, at vi er med, når der holdes VM i fodbold i Sydafrika til juni. Den historie kan I læse mere om i artiklen på side Den intense dækning i både de trykte og de elektroniske medier sidst i november betød, at de fleste danskere nu har fået kendskab til, at græsfrø fra Danmark er i topklasse. Så godt, at det skal bruges til en begivenhed, som bliver fulgt af millioner af fodboldfans verden over. Der var da også flere avlere, som spurgte, om DLF-TRIFOLI- UM ikke havde fået en stak fribilletter, så leverandørerne kunne besigtige banerne i juni. Dette blev desværre ikke imødekommet af firmaet! Raps i fremgang De senere år har vi haft en stigende tilgang af avlere, som ønsker at handle deres raps til DLF-TRIFOLIUM. Flere modtagesteder, gunstige leveringsbetingelser og fordelagtige kontraktbetingelser betyder, at vi har opkøbt mere raps til oliemøllen

11 11 Det var derfor en stor glæde, at avlerne tilkendegav, at de fortsat bakker stærkt op om DLF-TRIFOLIUM Scanola i Århus. Det er en glædelig udvikling, som vi håber kan fortsætte. Faglige emner De faglige emner tog afsæt i de nyeste forsøg inden for frøavl. Vi har i 2009 haft en række gode FrøavlsFORSØG i samarbejde med lokale forsøgsafdelinger i flere landboforeninger. Resultaterne fra disse forsøg og en række andre data om frøavl blev udsendt til samtlige avlere før avlermøderne. Og en række af de mest interessante resultater blev præsenteret på avlermøderne. Mange forsøg er designet til at få ny viden om græsukrudtsbekæmpelse i græsfrø. Det er en udfordrende opgave at finde ud af, hvilke midler der kan anvendes, og hvorledes dosering, behandlingstidspunkt og effekter vekselvirker. Disse forsøg er medvirkende til, at vi kan få nye off-label godkendelser, som er en nødvendighed, da vore frøafgrøder ofte ikke er nævnt på etiketten. Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel og græsukrudt i engrapgræs, strandsvingel og alm. rajgræs var nogle af de emner, der blev drøftet. Der er mange håndtag, man kan aktivere for at gøre livet surt for græsukrudt i sædskiftet både ad kemisk vej, men også ved at praktisere et sundt sædskifte og ved en god planlægning generelt. Det er både billigere og mere effektivt end at forsøge at bekæmpe græsukrudt i frøafgrøden. Frøtørring stadig aktuel Også frøtørring blev debatteret. Mange oplevede en våd og regnfuld høst i alm. rajgræs med tørringsproblemer til følge. Det han De to billeder på side 10 er fra avlermødet på Sydsjælland i Fladsåhallen, hvor Truels Damsgaard deltog. Herover ses Benny Kirkebække Christensen fra avlermødet på Restaurant Skovbakken i Randers, samt Anders Mondrup fra avlermødet på Hotel Præstekilde på Møn have katastrofale følger for frøkvaliteten, herunder spireevnen, såfremt eftermodning og tørring på frøtørreriet ikke sker korrekt. Konsulenterne gav tips og gode råd om, hvordan man undgår fejl og kvalitetssikrer frøvaren inde på gårdtørreriet. God debat til møderne Mange spørgsmål handlede om, hvordan firmaet vurderer markedet og forbruget fremadrettet. Der var forståelse for nødvendigheden af at holde et konkurrencedygtigt prisniveau i forhold til importeret frø fra tredjelande. Men det blev også understreget fra begge sider, at frøavl over en periode skal være konkurrencedygtigt i forhold til alternative afgrøder. Firmaet fik ros for at forsøge at begrænse produktionen, så man hurtigst muligt kan få oprettet en sund balance mellem udbud og efterspørgsel. I en tid med svagt forbrug og store lagre stilles der store krav til effektive og rationelle processer, og i den forbindelse blev der omtalt nogle af de tiltag, vi har gennemført, for at være bedst mulig rustet til fremtiden. Det overordnede indtryk fra møderne var meget positivt, og det er dejligt at mærke den positive indstilling og tro på fremtiden fra avlerne, selv om vi er i en svær periode lige nu.

12 TEMA: Plænegræs til professionelle fodboldspillere 12 DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Thomas Hansen, Eksportchef DLF-TRIFOLIUM skal levere græsset til VM i fodbold, der sparkes i gang i juni. Det sker efter flere års forarbejde, for selv om Sydafrika er eksotisk, så er den sydlige halvkugle ikke et helt nyt gebet for os Bedst blandt mange Derfor har FIFA konsulteret en lokal rådgiver med erfaringer fra de største og mest prestigefyldte stadions og golfanlæg i Sydafrika. Rådgiveren satte en række lokale forsøg i gang, hvor også vores græsser deltog. Forsøgene gav enestående resultater og i samarbejde med én af vore distributører, har vi indgået aftale om levering af græs til de 10 stadions og mere end 20 opvarmningsbaner. Resultatet af forsøgene blev til en køreplan med sortsforslag samt instruktion til greenkeeperne på de enkelte stadions, så de kunne opnå ensartede baner. Alle baner skal nemlig fremstå ensartet, så et tabende hold ikke kan klage pga. banens beskaffenhed. Sydafrikansk forsøgsstation hvor græssets egenskaber bliver testet Gennem de seneste år har DLF-TRIFOLIUM fokuseret på områdets voksende interesse for kvalitetsfrø gennem lokalt arrangerede sortsafprøvningsprogrammer. Via en række nøje udvalgte distributører, har vi testet en lang række sorter. En del af disse er kommet igennem nåleøjet og er nu registreret på den officielle sortsliste. Under udvælgelsen af sorter til afprøvning i Sydafrika har vi draget stor nytte af vores erfaringer fra bl.a. New Zealand og Argentina, der ligger i samme geografiske bælte. Grønt græs til TV Den 11. juni 2010 løber de første hold på banen til dette års verdensmesterskab i fodbold. Allerede længe inden, det danske hold havde kvalificeret sig, var vi i gang med at undersøge mulighederne for at sikre os en form for hjemmebanefordel. På disse breddegrader benyttes ofte warm season græsser, da de sorter, vi kender fra det nordeuropæiske klima ville brænde af i årets varme perioder. Arten kikuyu, der i form og fremtoning er en meget mørk og grov græsart, der kan holde til en del sol, er en af de arter, der ofte bruges. Det største problem for kikuyu er dog, at når temperaturen når ned på ca. 20 grader om natten, går den i dvale og mister farven. Resultatet er en brun-gullig græsplæne. Da verdensmesterskaberne spilles i den sydafrikanske vinter med relativt kolde nætter (som vores sommer) og med hele klodens opmærksomhed via tv-dækning, har det været essentielt for FIFA samt det sydafrikanske værtskab, at banerne kommer til at fremstå grønne og indbydende og ikke gule, som de normalt gør på denne årstid. Greenkeeperens køreplan Lidt forenklet er de enkelte stadions blevet bedt om at tynde ud i den dvalende kikuyu i februar/marts og herefter overså med en speciel blanding bestående af engrapgræsser og alm. rajgræsser. Denne skal igennem foråret, med hjælp fra jævnlig vanding, etablere sig til en stærk og mørkegrøn plæne. Som noget specielt har man inden turneringsstart valgt endnu en oversåning med en plænetype af westerwoldisk rajgræs. Dette er specielt, da arten er kendt for dens fine foderegenskaber og voldsomme vækst. Den valgte plænesort, AXCELLA, er dog atypisk, idet den fremstår med fine mørke blade og en hurtig etablering, men til gengæld med en moderat vækst. Netop de egenskaber man søger i forbindelse med oversåning af sportsbaner. Ved at vælge AXCELLA håber man på hurtig genetablering af plænen især på områder med høj slidtage bl.a. omkring mål og på midtbanen. Skulle der være områder, der bliver specielt slidt og her tænkes naturligvis ikke på det danske målområde er der i tilknytning til hvert stadion en reservebane, hvorfra man kan skære rullegræs til reparationer. Vi bliver i Sydafrika Også efter verdensmesterskaberne opfatter DLF-TRIFOLIUM fortsat Sydafrika som et spændende marked med gode muligheder for også i fremtiden at servicere specielt landbrugssektoren med kvalitetssorter. Der vil helt sikkert være et liv efter fodboldmesterskaberne, og vi er stærkt rustet til at tage aktiv del i det. DLF-TRIFOLIUM forbindes med høj kvalitet

13 13 Kort om Sydafrika Sydafrikas geografi kan bedst beskrives som en blanding af frodige kystområder over højland strækkende sig til den tørre bush i de nordlige regioner. I områderne omkring bl.a. Cape Town og langs kysten produceres vin i absolut topklasse. Derudover findes i højderyggen omkring Pietermaritzburg en stor del af landets mælkeproducenter, der drager nytte af de tempererede klimatiske forhold og den rigelige nedbørsmængde. Green Point Stadium i Cape Town. Nybygget og klar til fodbold VM til sommer. Kapacitet: tilskuere Rullegræs produktion nord for Pretoria. I baggrunden et a- kraftværk Fodbold VM i Sydafrika Dato: 11. juni 11. juli deltagende hold 10 officielle stadiums Danmark spiller i gruppe E med Holland, Japan og Cameroun Kampplan: 14. juni kl. 13:30 Danmark Holland 19. juni kl. 20:30 Danmark Cameroun 24. juni kl. 20:30 Danmark Japan Landbrug Med mere end mælkebønder og en industri, der beskæftiger landbrugsansatte, repræsenterer mælke- og mejeriproduktion en betydelig faktor i den sydafrikanske landbrugssektor. Dertil skal lægges mængden af landbrug med fokus på kødkvæg. I dag er Sydafrika 85 pct. selvforsynende i kødkvæg. Hovedafgrøderne i Sydafrika er majs og hvede, men også solsikker, sukker, grøntsager (herunder specielt tomater), peber, frugt, bomuld, the og ikke mindst tobak betragtes som vigtige afgrøder. Det er altså en meget bredt funderet landbrugssektor. Græsfrøproduktion De sorter, der hovedsageligt efterspørges, er strandsvingel af fodertypen pga. tørkeresistens, westerwoldisk og italiensk rajgræs og en mindre mængde alm. rajgræs. Derudover oplever man også en spirende interesse for kløver og festulolium (rajsvingel). Traditionelt har regeringen i Sydafrika selv stået for udvikling og opformering via kontrakter af egne, nationale sorter. Men i takt med, at den stigende globalisering har øget mulighederne for at importere kvalitetssorter i større mængder, har flere firmaer og myndighederne fået øjnene op for de muligheder forædlet, europæisk materiale har at tilbyde. For 10 år siden importerede man kun de billigste sorter for at understøtte egen lokal produktion og ucertificeret frø. I dag er der et blomstrende marked for græs- og kløverfrø med de rette kvalitetsegenskaber. Et marked, hvor DLF-TRIFOLIUM er blevet veletableret og har opbygget et navn, der forbindes med høj kvalitet. Den almindelige forbruger Desværre er der ikke et stort marked for salg af græs til den almindelige forbruger i Sydafrika. Qua det varme klima betragtes en gul, afbrændt græsplæne som en del af plænens cyklus, hvor vi i Danmark ville skynde os at give den noget vand eller gødning. Selv en del golfbaner er i de varme perioder overvejende gule, og kun de større golfbaner har budget til at holde banerne grønne hele året. Der er dog ved at ske et holdningsskifte. Flere og flere private forbrugere etablerer nu egne haveanlæg og indkøber derfor rullegræs i etableringsfasen. Ligesom golfbanerne for alvor har fået øjnene op for den amerikanske model mht. oversåning med tempererede græsser i vintermånederne. Areal: km 2 (Danmark km 2 ) Indbyggertal: 47,59 mio. (2007) Hovedstad: Pretoria (Nord for Johannesburg) Befolkning: 79% sorte; 9,6% hvide, 11,4% farvede og indere Sprog: 11 officielle sprog. Engelsk og afrikaans tales af hovedparten, men zulu, xhosa, ndebele, pedi, sotho, swazi, tsonga, tswana og venda er også officielle sprog Religion: Kristendom, hinduisme, islam, jødedom og traditionelle afrikanske religioner

14 TEMA: Plænegræs til professionelle fodboldspillere 14 Når græs ikke bare er græs Aston Villas chefgroundsman blev for kort tid siden i en alder af 31 kåret som Englands bedste, og det er der god grund til. Han overlader absolut intet til tilfældighederne, når han tager sig af det berømte stadion, Villa Park, og de mange træningsbaner, der ligger ved klubbens fodboldakademi Derek Smith, Plænechef, DLF-TRIFOLIUM Ltd Tilbage i 2007 gennemgik Aston Villas fodboldakademi en gennemgribende renovering til et trecifret millionbeløb. Swimmingpool, fitnesscenter og omklædningsrum til de enkelte alderstrin stilles nu til rådighed for ikke mindst førsteholdsspillerne. Vedligeholdelse af adskillige inden- og udendørs træningsbaner holder de mange ansatte beskæftigede. Især de tre træningsbaner, hvor kun førsteholdet må træne. En af banerne er bl.a. en tro kopi af hovedstadionet Villa Park, så førsteholdet ikke har dårligere betingelser, når de træner, end når de spiller kampe. Ejeren af klubben har brugt millioner på de nye træningsbaner, og vi har derfor en forpligtigelse til at holde standarden. Samtidig bruger vi også kvaliteten af træningsfaciliteterne inkl. græssets standard til at lokke nye, dygtige spillere til klubben, siger Jonathan Calderwood. Hold bolden på jorden Hver gang førsteholdet skal spille en udekamp tilpasses en af deres træningsbaner de forhold, som de vil møde i udekampen. Det kan være Old Trafford i Chelsea eller CSK Moskvas stadium, hvor Aston Villa spillede UEFA cup. Vores førsteholdsspillere træner i tre dage op til udekampen på den tilrettede træningsbane, så de vænner sig til at spille på en anden type græs og underlag. Så spiller de bare bedre, siger Jonathan Calderwood. Siden han ankom til Villa Park i 2001 har han brugt Johnson s mix, som vores engelske datterselskab producerer. Da de nye træningsbaner blev grundlagt, valgte han at så dem med J Premier Pitch, der er en specialblanding til fodbold- og rugbybaner og består af forskellige alm. rajgræs sorter bl.a. Bizet og Churchill. Jeg valgte denne blanding, fordi græsset holder sin flotte farve gennem vinteren, og så er det utroligt stærkt og rejser sig hurtigt efter at være blevet trådt på. Det betyder, at bolden ruller bedre. Holder vi bolden ved jorden, spiller vi bedre og får flere TV seere. En gang om året skrabes al græsset af træningsbanerne og Villa Park, så nyt græs kan sås. På den måde har klubbens spillere hele tiden sundt og stærkt græs at spille på. Vores ejere ved, hvor vigtigt græsset er for spillernes præstationer og dermed også for resultaterne, derfor får jeg lov til at passe mit job ordentligt. De kan jo se, at det betaler sig, for vi vinder ofte, siger Jonathan Calderwood. En god leder Jonathan Calderwood værdsætter topledelsens strømlinede ledelsesmetoder, som lægger op til dialog, og som passer godt til Calderwoods egen ledelsesstil. Her handler det om at være der, hvor det sker. At få jord under neglene. Jeg tror, det er vigtigt, at mine medarbejdere kan se, at jeg også stiller høje krav til mig selv og, at jeg ikke har noget imod at tage fat. Og så får de jo også en masse ros og kan selv se, hvor godt vi gør det. Bl.a. oplever vi, at ungdomslandsholdet sommetider kommer forbi for at træne på vore baner, siger Jonathan Calderwood. Efter at have arbejdet tæt sammen med Calderwood i flere år, er Phil Seedhouse, der er teknisk chef hos DLF-TRIFOLIUM i England, fuld af beundring for Englands bedste groundsman. Jonathan lader ikke noget være ugjort, og han ved højest sandsynligt mere om græs og vedligeholdelse end nogen anden i England. Jeg forstår godt, at han er kåret som Englands bedste. Jeg valgte denne blanding, fordi græsset holder sin flotte farve gennem vinteren Jonathan Calderwood Er født og opvokset i Nordirland Studerede havebrug i Antrim i Nordirland og tog senere en universitetsuddannelse i England i plænevidenskab og ledelse Har arbejdet som groundsman på Wembley Stadion og senere i Wolverhampton Fodboldklub Startede hos Aston Villa i 2001 og blev chef i 2006, da klubben blev købt af amerikaneren Randy Lerner, der i forvejen ejer NFL klubben Cleveland Browns Jonathan Calderwood og Phil Seedhouse fra DLF-TRIFOLIUM i UK studerer græsset på en af de mange træningsbaner

15 15 Jeg har haft en spændende karriere, hvor der har været fart på udviklingen Torben Lunde takker af Direktør Torben Lunde er i sandhed en rigtig frømand. Efter 36 år hos DLF-TRIFOLIUM vælger han at gå på pension Da der i 1974 blev søgt en frøavlsleder i det nydannede Dansk Planteforædling (DP) i Børkop fik Torben Lunde, der var uddannet agronom, jobbet. Her var han ansvarlig for præbasis og basisfrøproduktion til aktionærerne, som var de dengang eksisterende frøfirmaer bortset fra Dæhnfeldt. De følgende år blev der gennemgået rigtig mange basisfrømarker i alle landsdele. I 1977 flyttede DP til Boelshøj på Stevns, og Torben Lunde blev udnævnt til adm. direktør. Arbejdet bestod i ledelse og administration af virksomheden, men også i at have kontakt til udenlandske sortsejere og finde nye sorter til firmaet. Denne aktivitet resulterede bl.a. i, at DP kom til at repræsentere en række kornsorter. Årene på DP var en gylden tid. Foderroen Kyros gav mange indtægter til os og bidrog væsentligt til finansiering af forædlingen. Det var det, som man på nudansk ville kalde en Cash-cow, konstaterer Torben Lunde Efter dannelsen af DLF-TRIFOLIUM blev Torben Lunde hentet til Roskilde i 1995 med ansvar for licenssorter inden for korn, roer, ærter og raps. Også varetagelse af opformering af avl i udlandet af specielle arter blev Torben Lundes ansvar. Zivotice DLF-TRIFOLIUM overtog sammen med IØ fonden og en gruppe af tidligere ansatte forædlingsstationen Hladke Zivotice i Tjekkiet i Det var og er den førende station for forædling af rajsvingel. Torben Lunde har siden starten været formand for bestyrelsen i Zivotice, og virksomheden har udviklet sig til at blive full-line med forædling, produktion og salg. I starten af det nye år har DLF-TRI- FOLIUM købt IØ fondens andel, og vi ejer nu således omkring 93 pct. af aktierne. Branchepolitisk aktiv Efter en periode blev Torben Lundes store viden om frø og forhandlingstalent omsat i det branchepolitiske arbejde både nationalt og internationalt. Han har de seneste syv år været formand for Dansk Frøhandlerforeningen og for Brancheudvalget for Frø. Sidstnævnte formandspost går på skift mellem avlerne og firmaerne. Siden 2000 har han ligeledes været formand for ESAs (den europæiske frøhandlerforening) sektion for foder- og plænegræs. Her har han på EU plan kæmpet for branchens mærkesager, hvor det eksempelvis er lykkedes at få indført rajsvingel som ny art i EUdirektiverne. Jeg har haft en spændende karriere, hvor der har været fart på udviklingen. Nu glæder jeg mig til at have mere tid med familien på det lille stevnske landbrug, hvor Karen og masser af juletræer skal passes og plejes, slutter Torben Lunde, der dog på deltid stadig vil tage sig af licenssorter i korn og roer. Nyt om Navne Runde fødselsdage 50 år: 24. januar 2010 Analyseassistent Laila Lyngsøe Davidsen, Randers 12. februar 2010 Forvalter Arne Nielsen, Benløse 21. februar 2010 Lagerarbejder Johnny Søndergaard Pedersen, Benløse 4. marts 2010 Lagerarbejder Rene Kent Kristiansen, Dyrup 60 år: 5. marts 2010 Lagerarbejder Claus Krogaard Hansen, Dyrup Jubilæer 25 år: 1. februar 2010 Sales Manager Niels Jørgen Mogensen, Prodana Seeds, Dyrup

16 Udgiveradresseret Maskinel magasinpost Id-nr Den bedste Rapspartner Har du fortalt din nabo, at du leverer raps til DLF-TRIFOLIUM? Fordelene er Afregning efter 98 % rent frø Lave omkostninger Indtagningssteder over hele landet Altid en skarp pris på dagen DLF-TRIFOLIUM Ny Østergade 9 DK-4000 Roskilde Tlf Fax

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig

Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober. v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Hvad lærte vi om Large Scale Farming i Rusland 6-12. oktober v. Ted Kallehave og Knut Langeteig Rusland Tambov- Lipetsk - Voronezh 06.10: Trafikken i Moskva 07:10: Fog Agroteknik v. Jens L. Rasmussen Fog

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr

Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr SØNDAG 2. NOVEMBER NR. 44 / 2014 SØNDAG Lollandsk vinbonde i Amarone-eventyr På Lolland producerer ingeniøruddannede Preben Jørgensen flere hundrede flasker rødvin om året efter samme principper som i

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Krisen er selvforskyldt

Krisen er selvforskyldt Krisen er selvforskyldt Det er fremtidsudsigterne, vi skal rette ind efter. Et selskab som DLF må hele tiden have det økonomiske klima både i Danmark og i de mange lande, vi eksporterer til, for øje. Sådan

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere