MAGASINET Nr. 96 Januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 96 Januar årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand

2 MAGASINET l e d e r Kirkens kerneydelse Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Primo april Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Fællesskab bygger på tillid Virksomheder og organisationer er meget bevidste om, hvad der er deres kerneydelse. Det er fordi, de forstår dette, at de overlever Nu er kirken ikke en virksomhed. Og med Paulus billede af kirken som et legeme betragter vi ikke kirken som en organisation, men som en organisme. På trods af dette vil jeg vove at rejse spørgsmålet: Hvad er kirkens kerneydelse? Hvad er det, kirken først og fremmest har at tilbyde? Hvad er det, kirken kan? Svaret på spørgsmålet må vel kunne findes ved at tage en tur rundt på kirkernes hjemmesider eller ved læsning af kirkeblade. Hvad støder vi på der? Hvilke tilbud springer os i øjnene? Gudstjenester, naturligvis. Koncerter, socialt engagement, seniortræf, spejderarbejde og andre tilbud til børn og unge, møder for kvinder, café-tilbud og så videre. Alt dette og meget mere vidner om engagement, og det er rigtig godt. Men hvilke af disse er vores kerneydelse? Svaret vil sikkert være forskelligt fra kirke til kirke. Nogle vil sige børnearbejde, andre musik, og andre vil nævne helt andre ting. Men er dette kirkens kerneydelser? Er kirkens kerneydelse blevet det, vi kan - vores aktiviteter? Har vi glemt, hvad der dybest set er kirkens kerneydelse? Har vi glemt, hvorfor vi er kirke? Har vi glemt, hvad det er, vi har fået givet for at kunne give det videre? Noget, som er uafhængigt af vores formåen. Noget, som er fælles for os alle, uanset hvilken type menighed vi er en del af. Kirkens kerneydelse er ikke en aktivitet. Det er noget ganske andet. Det er evangeliet! Men hvad er evangeliet? Det er noget, som er så enkelt, at selv et barn i børnekirken kan forstå det, og samtidig noget, som er så stort og så dybt, at selv den dygtigste teologiprofessor aldrig bliver færdig med at udforske det. Det er noget, som ikke blot holder os beskæftiget i kirken i et par timer ad gangen. Det er noget, som forvandler vores liv, og det er noget, som forvandler vores medmenneskers liv, når vi deler det med dem. En research i Missionsforbundets menigheder har vist, at vi har mange aktiviteter, og vi har mange kontakter, men der er få, der ledes til et nyt liv med Kristus. Det må vække til eftertanke! I vores iver efter at lave gode kirkelige tilbud, må vi spørge os selv: Har vi glemt, hvad der er vores kerneydelse? Har vi glemt, at det, vi først og fremmest kan, er at præsentere Jesus for andre? John Nielsen Missionsforstander Indkaldelse Det Danske Missionsforbund afholder årsmøde torsdag 23. juli kl på Efterskolen Lindenborg Side 2

3 Konfilejr med smuglere, smartphones og x-faktor DDM s Konfilejr 2014 løb af stablen i slutningen af november med præster og volontører som undervisere og spasmagere Af Gert Bjørsted Rammerne blev skabt af Vestermarkskirken i Grindsted, der råder over køkkenpersonale, to præster, en praktikant og en volontør samt en pæn stor ungdomsgruppe ved navn Grow. På modsatte side af gaden har vi en stor folkeskole med badefaciliteter og gymnastiksale. Teknisk og musikalsk er vi godt med. Så hvorfor ikke bede konfilejrens deltagere tage luftmadras med - og afholde lejren i kirken? Topmotiverede teenageledere Det blev fem dage med de klassiske undervisningsoplæg suppleret med Rizky og Grows ungdomsgudstjeneste samt en søndagsgudstjeneste. Deltagerne mødte topmotiverede teenageledere og beviste deres x-faktor, da den nye præst fra Birkebjergkirken i Næstved, Christina Leinum, omdannede dem alle til et Gospelkor. Vi havde også besøg af YFC-bandet Arise fra Sydafrika. Konfikoret medvirkede til stor begejstring for tilhørerne ved Grows tværkirkelige ungdomsgudstjeneste og Vestermarkskirkens adventsgudstjeneste - under røg og damp akkompagneret af præster og volontører. Natløb Konfilejrens deltagere var på natløb, hvor de skulle smugle sølvfoliekugler for at genvinde deres frastjålede smartphones. Lørdag aften vistes en stærk film ved navn To Save a Life. En film om komplekse faser i ungdomslivet. Efterfølgende delte en leder sin livsberetning; en beretning om at være fanget af ar påført i teenageårene. I grupper drøftede man derefter film og livshistorie set i forhold til overgangen fra barn til ung/voksen. På mange måder var det en lejr med et program, der forsøgte at pakke teenagerne op, og som tilstræbte, at de ikke skulle kede sig. Som lejrchef skylder jeg præster, volontører og Vestermarkskirken/Grow/Rizkys unge med flere tak for indsatsen - det var et spændende eksperiment at tjene sammen med jer under denne lejrform. Side 3

4 fav Arbejdet med visionsprocessen handler, som vision altid gør, om, hvor vi gerne vil hen. Men det begynder et andet sted. Det begynder her, hvor vi er. Udgangspunktet for visionstænkningen er vores nuværende virkelighed. Hvordan ser den ud? For at finde svar på det spørgsmål, er der i løbet af efteråret lavet en research i menighederne. Den blev fulgt op af en række regionale møder og viste mange forskellige ting. Her skal der bare peges på to væsentlige områder. Missionsforbundet er en favnende frikirke Et ord, som går igen i tilbagemeldingerne fra flere af menighederne, når de skulle beskrive sig selv, er ordet mangfoldighed. På de regionale møder blev deltagerne spurgt ind til, hvad dette betød. Hvordan kommer mangfoldighed til udtryk i jeres menighed? Her er nogle af svarene: Vi er en menighed med medlemmer fra mange forskellige kirkelige baggrunde. Vi favner bredt. Vi har forskellige former for spiritualitet. Vi er alle generationer i samme menighed. Vi er mange nationaliteter. Vi har samvittighedsfrihed med hensyn til dåbens form og tidspunkt. Vi har mange forskelligartede aktiviteter. Svarene er naturligvis forskellige fra menighed til menighed, ligesom der også er menigheder, der ikke oplever den store mangfoldighed. Men det er en del af det generelle billede af Missionsforbundet, at vi er en frikirke med bredde, et kirkesamfund med mangfoldighed. Det er et af vores kendetegn, og det er naturligvis positivt. Men vi er ikke kun en favnende frikirke. Researchen i menighederne har kastet lys over en stor udfordring, som også ser ud til at præge os: Missionsforbundet er en famlende frikirke Det er næppe det, vi ønsker at have som vores kendetegn. Men det er en del af virkeligheden, at vi på samme tid er en favnende og en famlende kirke. At vi er favnende udtrykker plads til mangfoldighed, men det skaber også uklarhed. På hvilken måde er vi så en famlende kirke? I vores research spurgte vi ind til menighedernes generelle kendetegn samt deres største successer og største frustrationer inden for det sidste år. Der var naturligvis mange forskellige svar, men noget var særligt iøjnefaldende, idet det var gældende for en række menigheder: Vi har en stor kontaktflade udadtil lød den positive del af svaret. Men samtidig blev der peget på følgende erkendelse: Vi ser få mennesker komme til tro. Når vores menigheder ikke vokser, skal forklaringen åbenbart ikke findes i en indadvendt eller lukket kultur, som ikke har kontakt til omverdenen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, for gennem forskellige aktiviteter har menigheden en stor berøringsflade med mennesker, der ikke er en del af menigheden. Problemet er altså ikke isolation i forhold til det omkringliggende samfund. Menighedernes store udfordring er ikke manglende kontakter, Side 4

5 Missionsforbundet nende og famlende Visionsproces sætter spotlight på Missionsforbundet men derimod det at lede mennesker til tro på Kristus! Vi har forholdsvis let ved at lede mennesker til gospelkor, at lede dem til seniortræf eller til spejderaften. Men når det gælder at lede dem til Jesus, ser det ud til, at vi står noget famlende. Hvad er grunden til dette? Skyldes det sekulariseringen i samfundet omkring os? Eller skyldes det noget i os selv? Har det noget med kirkens stil at gøre? Skyldes det manglende frimodighed? Skyldes det, at vi er blevet event-kirker frem for evangelie-kirker? Skyldes det, at vi med vores flotte aktiviteter dybest set ikke får præsenteret evangeliet for dem, der deltager i aktiviteterne? Skyldes det, at vi har professionaliseret kirken, så det at lede mennesker til Kristus er noget, som vi har overladt til nogle få lønnede medarbejdere, fremfor at det kunne være en naturlig del af den enkelte troendes hverdagskristendom? Spørgsmålene er mange, og vi bør arbejde med disse i vores menigheder. Hvorfor? På de regionale aftener i efteråret rejste vi spørgsmålet: Hvad er grunden til, at kontaktfladen er så stor, men at så få kommer til tro? Her er nogle af svarene: Vi er blufærdige. Vi taler med vores venner om kirken og vores aktiviteter i stedet for at tale om Jesus. Vi mangler at knytte relationer til mennesker, der dukker op i vores kirker. Vi er for forsigtige i forhold til at opfordre mennesker til at give deres liv til Kristus. Troen er for privat. Det er nemt at tale om aktiviteter og kirke, men det er svært at tale om tro. Vi må selv bruge tid i Guds nærhed for at blive udrustet til at dele ham med andre. Disse og mange lignende svar vidner om, at vi er noget famlende, når det gælder at lede mennesker til Kristus. Vækkelse og bevægelse Vores historie viser, at vi engang var, hvad vi selv kaldte en vækkelsesbevægelse. I dag er der ikke så meget vækkelse, og måske heller ikke så meget bevægelse. Vi skal naturligvis forstå at være kirke i den tid, som er nu. Vi skal bruge de redskaber, som hører vores tid til. Men opgaven er den samme som altid: At lede mennesker til Kristus, at gøre mennesker til disciple. Derfor må det nødvendigvis vække os til eftertanke og om nødvendigt til omvendelse og ny handling, når vi står med det faktum, at vi er i berøring med mange, men få af dem bliver efterfølgere af Kristus. Dette faktum tydeliggør også behovet for at gennemtænke vores vision. Vi har brug for et fornyet fokus på kirkens kaldelse. Vi har brug for på ny at blive en bevægelse, der leder mennesker til Kristus. John Nielsen Missionsforstander Side 5

6 Vinterlejr comeback Only teen and youth let s face it Grow i Grindsted har været i Grønland for at undersøge mulighederne for at sende unge derop En række tværkirkelige vinterlejre blev afviklet i årene i blandt andet Brovst, Aalborg, Vadum og Randers. De blev skudt i gang af hjemvendte elever fra Alterna i Mariager - alle med baggrund i Missionsforbundet. Det blev årlige tilløbsstykker, som på sit højeste samlede omkring 550 unge. Af Gert Bjørsted Vestermarkskirken, Grindsted I Grow Grindsted har vi en målrettet vision om at sende danske unge på missionsture. Vi tror, det giver god mening at lære de unge at se op og ud over et smartphonedisplay. Vi tror, de udvikles på flere planer, når de betros en opgave, hvor de med hænder, ord og fødder målrettet bevæger sig af sted med evangeliet. Men hvad med Grønland? Grønland er ikke et land, man lige ruller af sted til med hele ungdomsgruppens optrænede cirkuskunstnere. Det er ikke for de mange, og forudsætter både god økonomi og god psyke. Men efter at have været der, så må jeg sige, at Grønland ikke må blive en glemt udpost kun for de få. Det ville være godt, hvis Det Danske Missionsforbunds missionsposter var noget, de unge aktivt var med i og følte et stærkt ejerskab for. I Grow spiller vi på bredden tværkirkeligt set. Vi ser mange fordele i at rejse i samlet flok i en størrelsesorden på mellem 30 og 50 deltagere. Vi satser på alt fra børnearbejde, teenage-/ ungdomsarbejde, forkyndelse, dans og drama til worship og gospelkor. Med et godt netværk af herlige unge tror vi selv på, at der er noget at tilbyde enhver missional post; ikke mindst Grønland. Mission er relation Overalt, hvor unge kommer frem, samles der endnu flere unge. Bo Nicolai Skov, Filip Sørensen og undertegnede havde ikke været længe i Ilulissat, før vi forstod, at Grønland er et andet projekt end de europæiske busture for unge, men det er et meningsfyldt projekt, hvor det batter noget - bare man gider. For mission handler jo først og fremmest om nærværende relationer. Muligheder Vi satte os og drømte sammen med præst Jens Jerimiassen i Ilulissat og menighedsrådet. Om mulighederne for danske unge for at tage et sabbatsår på Grønland. Det er noget vi i Grow vil arbejde videre på. Vi vil finde unge blandt dem, der har kulturkendskab til landet, og mellem dem, som har boet i eller været missionærbørn i Grønland, og som måske gerne vil tilbage. Vi drøftede muligheder for at holde møder for teenagere, unge og voksne, og der lød et profetisk syn som en stærk bekræftelse på de ideer, som blev fremlagt. Når man som vi har sunget og prædiket for mennesker, der åbner sig, så er det ikke svært at finde troen og motivationen til at rejse op i kulden igen og sætte nye ideer i søen. I dag møder vi igen og igen ledere og præster, der oplevede kald og tilskyndelse til tjeneste på disse weekendlejre. Vinterlejren var også stedet, hvor vi opfordrede vores unge til at tage deres venner fra skolen med. Målet var at forkynde evangeliet og gøre det nærværende og levende. Vi oplevede tit Guds nærvær stærkt på disse lejre, og vi møder stadig mennesker, som siger, de kom totalt uden kendskab til lovsang og kristne ungdomssamlinger, men fik en berøring på Vinterlejr årgang det og det. Comeback I Grow Grindsted har vi valgt at genoptage disse lejre. Med vinterlejr 2015 let s face it, vil vi skabe en tværkirkelig, sund tillægslejr til de mange andre tilbud. Vi håber, du og din teenage-/ungdomsgruppe vil være med. Der er udsendt foldere, og man kan klikke sig ind via Facebook: Her kan du tilmelde dig digitalt og læse nærmere om projektet. Der er arrangeret bustransport fra Sjælland over Fyn til Grindsted. Der er endvidere mulighed for opsamling på Vejle togstation med bus til Grindsted. Gert Bjørsted Side 6

7 Flot fejring med flagallé gennem hele byen Der var flag hele vejen i hovedgaden, da Tylstrup Frikirke fejrede sit 125 års jubilæum Af Søren Mortensen Tylstrup Frikirke markerede i weekenden den oktober, at der i 1889 var en lille flok, der begyndte at holde ugentlige møder. Det udviklede sig lidt efter lidt, så vi nu i 2014 kunne markere, at kirken har eksisteret i 125 år og at den stadig er fuld af liv. Fredag børnenes fødselsdag Markeringen begyndte fredag eftermiddag og aften, hvor der var stor pizzafest for byens børn og teenagere. Der blev spist og hygget med masser af leg og underholdning og deltagerne var næsten ikke til at drive ud af kirken sidst på aftenen, men lederne trængte vist til at hvile! Lørdag en super servering og en syngende smed Lørdag var hele byen inviteret til åbent hus og reception fra klokken 10. En god flok havde taget imod indbydelsen. Lidt efter lidt fandt man plads ved de flot dækkede borde, og efter en kort velkomst og morgensang blev der budt på en dejlig brunch. Snakken gik livligt, og mens kaffen stadig blev nydt, var der tid til at høre nogle få udpluk af menighedens historie. Søren Mortensen havde set de gamle arkiver igennem, og mange kunne nikke genkendende til dele af historien. Byens syngende smed, Ole Christiansen, sang Morning has broken og kirkens præst, Philip Fodgaard, delte nogle tanker ud fra kirkens motto: Håb, nærvær og glæde. Efter muligheden for at kunne bringe en hilsen sluttede vi med, som fødselsdagstraditionen på disse kanter er, et stykke kagemand. Søndag festgudstjeneste Det var en stor glæde at opleve en sprængfyldt kirke til søndagens festgudstjeneste. Philip Fodgaard ledte os godt igennem gudstjenesten, blandt andet med fokus på nogle erindringer, som de blev husket af Britta Hansen og Steffen Pedersen. Leif Mortensen sang solo, og en af kirkens tidligere præster, Leo Hansen, prædikede over temaet: 125 år på Vejen. Efter gudstjenesten blev der serveret sandwich og cupcakes med mulighed for at bringe en hilsen til kirken. Et dejligt jubilæum var til ende og nu ser vi så frem til næste fejring og arbejder trofast videre for vi føler os ikke gamle trods de 125 år!! Side 7

8 u d l a n d Rachid med en udgave af folkevognen, der var Fredens Stemmes første studie - og Teeresant Fredens Stemme må forholde sig til store omvæltninger Thailand er i disse år i en politisk, religiøs og kulturel smeltedigel. Det stiller nye udfordringer til den type kommunikation, der tager udgangspunkt i modtageren Et bestyrelsesmøde på Fredens Stemme i oktober 2014 gav indtryk af et mediecenter i en god udvikling, hvor lederen, Jariya Sornmayura, nu er ved at have styr på sine tropper. Peter Götz deltog som repræsentant for DDM og giver her nogle små indblik. Kulturskifte Thailand er for tiden igennem store omvæltninger, både politisk, kulturelt og religiøst. At producere radio- og tv-programmer, der passer til en ny tid, kræver i den grad folk med fingeren på pulsen. Det ser ud til, at Dr. Jariya har det. De seneste par år på Fredens Stemme har været præget af udskiftning i medarbejderstaben, men lige så sikkert og langsomt bygges der nu et hold op med god faglig og teknisk baggrund, og som passer ind i den stil, Dr. Jariya satser på. Dagligdagen Til dagligt samler der sig cirka 15 medarbejdere, som efter en morgenandagt finder ud til deres skriveborde og lydstudier for i fællesskab at producere det, der er Fredens Stemmes kerneprodukt: Radio- og tv-programmer, der igen videresendes til en mængde lokale radio- og tv-stationer ud over Thailand. Der er folk til rengøring og det praktiske; nogle, der står for økonomien; nogle, der tager vare på korrespondancekurserne; og nogle, der styrer regnskaberne alt sammen for at de, der producerer udsendelser, kan opnå det bedst tænkelige resultat. Opladning Fra tid til anden tager hele medarbejderflokken af sted på en retræte, hen over et par dage. Et smukt sted bliver valgt (dem er der mange af). Et godt program bliver sat sammen. Med både undervisning i nogle af de faglige områder, som medarbejderne skal mestre, bibeltimer og besøg af talere fra forskellige kirker. Men den lattermilde flok er også god til at skabe den sjove og muntre stemning med lege, konkurrencer og så videre. I år var Fredens Stemmes bestyrelse med ægtefæller budt med på en sådan tur. Og det blev der mange berigende samtaler ud af. Meget gribende var et par timer, hvor alle var oppe og aflægge deres vidnesbyrd - dels om deres tro og dels om hvorfor de arbejdede på netop Fredens Stemme. Velkommen til Sommerstævne 2015 Sommerstævnets tema er Sendt til verden, og en af stævnets meget interessante talere bliver John Wenrich, USA, der er ansvarlig for udvikling af menighederne i Evangelical Covenant Church, en af Missionsforbundets søsterkirker i USA. John Wenrichs passion er at udvikle menigheder til at blive missionale menigheder, der forstår sig selv som værende sendt til verden. Hans tjeneste strækker sig langt ud over USA. Han har været til stor inspiration for udviklingen i Det Norske Missionsforbund. Desuden har Tyskland, Frankrig, Hong Kong og Mexico med flere også nydt godt af Wenrichs undervisning. Nogen vil huske Wenrich fra et seminar i Danmark i juni 2013 om udvikling af menigheder. Side 8

9 u d l a n d Ufortjent kærlighed Rapport fra de to volontører på Father s Home, Camilla Traub Nielsen og Benedicte Lundager Jensen Siden vi ankom til Ghana den 27. august i sidste år, har vi fået en masse relationer, indtryk og oplevelser. At leve på Father s Home er både udfordrende og spændende. Trivsel Vi bruger de fleste af vores dage på Anto, den nye del af Father s Home med nu ni børn. Vi holder begge meget af at være i dette miljø og trives godt med de dejlige børn og forældrepar, som vi bor sammen med. I weekenderne er vi sammen med børnene, hvor vi hygger, leger og tager i kirke om søndagen. Vi har mange skønne øjeblikke, som er uvurderlige, og vi nyder det, når børnene er hjemme fra skole. Når børnene til hverdag er i skole, får vi tid til at gøre rent, rydde op, vaske tøj og slappe af. Enkelte gange kan vi også tage ud af huset for at opleve lidt af det prægtige Ghana. Om aftenen mellem kl og 18 kommer vores skøre og glade unger så susende ind i huset, hopper i bad, spiser mad, og så er der ellers lektielæsning til kl. 19, hvorefter de alle skal sove. De timer, vi har med børnene om aftenen, giver en utrolig livsglæde både til børnene og os. Vi nyder hinandens selskab, og ofte skal der ikke andet til end bare vores tilstedeværelse for at glæde børnene. Kærlighed En meget værdifuld gave, vi er blevet givet, er børnenes kærlighed, hvilket vi egentlig ikke som sådan har gjort os fortjent til, men som de næsten alle fra start har givet os. Vi kan ikke gøre andet end at stoppe op engang imellem og takke Gud for sådanne fantastiske børn, som alle har fået en chance til i livet på grund af Father s Home. Før de smutter i seng, samles alle hånd i hånd i en cirkel og beder en kort bøn sammen, hvorefter alle får et dejligt godnatkram. Forskel Det er dog ikke kun guld og grønne skove, vi oplever i vores hverdag med børnene. Kulturen hernede kan være barsk, når man indser, at nærhed mellem børn og voksne ikke altid er den samme, som i vores kultur. Kulturforskel er et ord, som flittigt bliver brugt i vores samtaler med hinanden og vores kære derhjemme, fordi vi ofte bliver konfronteret med vores egne syn, vinkler og kultur. Men vi nyder at lære og få ny indsigt i den ghanesiske kultur og det dejlige varme folk bag den. Uanset hvor vi går på Father s Home eller i byen, bliver vi altid mødt med smil, venlighed og glæde. Grundlæggerne De to grundlæggere af Father s Home, Francis og Chantal, har sammen med deres børn fået en stor plads i vores hjerter. Det er med glæde, at vi en gang om ugen kommer og babysitter familiens mindste dreng, Ben, på 10 måneder. Francis og Chantal knokler hårdt sammen med deres lokale medarbejdere for at holde Father s Home godt kørende, hvilket gør, at der er tryk på og ikke så meget tid til aflastning og til at genvinde kraft og styrke. Det har været rigtig godt at komme herned og opleve Father s Home på egen hånd. Én ting er at høre om det fantastiske arbejde, de gør, en anden ting er at se det med egne øjne. Det er utroligt, hvor hurtigt de første måneder er gået. I december vender Benedicte hjem til det kolde nord, mens Camilla bliver i varmen et stykke tid endnu. Vi vil forsat sætte stor pris på jeres forbøn og opmuntre alle til at følge med i vores oplevelser på Facebook søg på Father s Home. Side 9

10 Begivenheder, der for Vi har bedt Peder Mørch, Aalborg, om at finde gode historier frem fra vores fælles fortid INTRO: Det Danske Missionsforbund (DDM) er nu 126 år gammelt, og måske er det spændende for nogle i vores yngre generationer at kigge ind i den historie, som ligger bag vores nuværende kirkesamfund. Som inspiration til denne og senere artikler benyttes gamle jubilæumsbøger og biografier: Det Danske Missionsforbunds 25 aars jubilæum, J. Jensen- Maar, 1933, Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse 1963, Med Glædesbud, 1988, Sendebud, 1988 og Livet over Læren, Verdensmissionæren, Frederik Fransson Den første missionær rejste ud som 15-årig Af Peder Mørch Sofus Nielsen I 1889 rejste en 15-årig gut, Sofus Nielsen, fra Østerbrogade 103 i København, ud som hedningemissionær. Hvordan det kunne ske, er for os i dag en gåde eller utænkeligt (manglende erfaring, uddannelse, tilladelse fra forældre og så videre). Men faktum er, at Sofus blev DDM s første missionær. Han havde været tilhører ved Fredrik Franson s møderække i København, 1884, og her blev missionstanken vakt hos teenageren. Han bliver hurtigt ældre Da Fredrik Franson hørte om den 15-årige, sagde han: Lad ham da rejse, han bliver hurtigt ældre Sofus rejste sammen med en del andre til Zululand den 4. juli 1889, og det første livstegn fra ham er dateret til den 30. august, hvor gruppen anløb Durban i Sydafrika. Sofus rejste videre med oksekærre. Målet for rejsen var en missionsstation langt inde i Zululand. Sofus blev tilknyttet missionsstationen Ekuntadaneni nord for Durban. Det var ikke noget imponerende bygningsværk. En simpel jordhytte med græstag og gulv af stampet jord. Et kapel ved siden af beboelsen blev blandt andet benyttet til mødesal, spisesal og opbevaring af tøj samt som gæstehus. I den følgende tid fulgte en del beretninger, som på sin vis var romantiserede, men det var ikke en romantisk gerning, den unge Sofus var på. De missionerede blandt tusinder af sorte mennesker i Durban. Mennesker, der boede under usle forhold. Støv, stank og slanger I 1891 ønskede Sofus mor, Petra, og hans bror, Peter, at rejse ud for at hjælpe Sofus i tjenesten. Mødet med Afrika var et kæmpemæssigt kulturchok. Støvet, lugten og krybet fremgik jo ikke af Sofus breve. Selv om arbejdet så lovende ud, var der dog en vis bekymring. De økonomiske midler fra vennerne i Danmark og Norge svandt gradvis ind, skønt der var givet dyre løfter om at ville støtte missionærerne, og mor Petras egne midler (hun var efter datiden forholdsvis velstående, red.) var næsten udtømt i Den 28. november 1895 skrev hun til sin gode veninde Cathrine Juell: det ser rigtignok ikke ud til at vore venner i Danmark har megen tiltro til os, thi jeg har ikke modtaget en skilling siden 1894 (det år, da hun var hjemme på orlov). Og dog var der virkelig mange, som lovede at støtte os. Ja, de lovede det ind for Gud, men de har glemt at betale Herren deres løfter Cathrine Juell Cathrine Juell kom med en lille reprimande i et brev til Petra: dersom Sofus og hans bror, Peter, ville skrive lidt mere til Morgenstjernen, ville det muligt vække vennernes interesse, men da ingen Side 10

11 N e k r o l o g mede os i DDM Illustration fra Matabelaland Bjarne Nederby Jessen Lørdag den 4. oktober døde Bjarne Nederby Jesssen efter et par års kamp mod en kræftsygdom. Tidligere på året var Bjarne fyldt 70 år. Bjarne Nederby hørte til menigheden i Frederiksværk, men var en kendt skikkelse i hele Missionsforbundet og i mange andre sammenhænge. Han var en markant personlighed, som var tydelig med sine meninger. Derfor engagerede han sig også i politik og var med til at starte Kristeligt Folkeparti, som senere kom til at hedde Kristendemokraterne. Gennem årene havde han flere tillidsposter i partiet. Han var mangeårigt medlem af partiets hovedbestyrelse, og han stillede flere gange op som kandidat, når der var valg til Folketinget. I de brede kirkelige kredse var Bjarne kendt for sit engagement i den fælleskirkelige ugeavis Udfordringen, hvor han var fast skribent i mange år. Bjarne var oprindelig lærer og skolebibliotekar. Han læste mange bøger og anmeldte ofte nye bøger i Udfordringen. I Missionsforbundet vil Bjarne først og fremmest blive husket for den tid, hvor han og hustruen, Kerstin, var udsendte missionærer til Ilulissat Grønland. Her fungerede Bjarne i 13 år som præst i frikirken. I 2004 vendte familien hjem til Danmark, men tiden på Grønland satte dybe spor, og Grønland fik en stor plads i hans hjerte. Bjarnes engagement i Missionsforbundet var dog meget andet end Grønland. I en årrække var han redaktør af Missionsforbundets blad, som dengang hed Morgenstjernen, og som udkom hver anden uge. véd rigtigt om deres arbejde, går det som rimeligt er i glemmebogen Malaria i Matabeleland I 1899 var Sofus og Peter flyttet til Matabeleland for at tjene som tolke for engelske missionærer. Sofus helbred var i forhold til hans unge alder svækket, og den 28. juni 1899 bukkede han under for malaria. Han blev kun 26 år, men havde dog været missionær i Zululand i 10 år. Den 1. september 1899 meddeltes dødsfaldet i Mor- genstjernen, og der blev tilføjet følgende mindeord: Sofus Nielsen var en stille og beskeden mand. Sådan kendte vi ham, da han forlod Danmark. Siden har vi jo hørt meget lidt fra ham. Hans liv derude, dets formål, og alt er kendt af Gud. At det er et smertens slag for hans moder, er let at fatte, og at sympati fra venner i Danmark vil være til stede, behøver næppe at nævnes Et kapitel var afsluttet for DDM s første missionær. Bjarne var også redaktør af bogen Livet over læren, der udkom ved Missionsforbundets 125-års-jubilæum i Endelig skal det også nævnes, at Bjarne indtil sin død var Missionsforbundets repræsentant i bestyrelsen for KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Dette arbejde, ligesom alt andet han engagerede sig i, lå ham dybt på sinde. Bjarne var en flittig bruger af Facebook. Gennem sygdomsforløbet blev hans mange opslag på Facebook-profilen et vidnesbyrd om en stærk og levende tro. Begravelsen, som fandt sted fra Frikirken Salem i Frederiksværk lørdag den 11.oktober, blev forrettet af Leo Hansen. I Missionsforbundet takker vi for Bjarnes trofaste tjeneste iblandt os. Vi beder om trøst og styrke til Kerstin og hele familien. Æret være Bjarne Nederby Jessens minde. John Nielsen Missionsforstander Side 11

12 Fællesskab Hannah Tinggaard fortsætter sine kloge tanker om fællesskab, mens hun drikker kaffe Fortsat fra forrige nummer... På arbejdsmarkedet hører man meget om networking. Et populært ord for kontakter og en professionel tilgang til fællesskabet. I løbet af de sidste par år har man gjort meget i networking så som konferencer, coaching og foredrag, der handler om networking, og hvordan man kan benytte det på arbejdsmarkedet. Det anslås, at op mod 55 procent af jobsøgere finder et nyt arbejde gennem personligt netværk, kontakter og fællesskaber (ifølge ofir. dk). Så man kan roligt sige, at fællesskab kan betale sig. Ligesom ægteskab og venskab er et valg, så er det at være en del af et fællesskab et valg. Et aktivt valg. Derfor ønsker jeg at benytte vendingen at tage del i fællesskabet. Deltagelse at tage del Jeg har taget del i mange forskellige fællesskaber. Både i og uden for kirken. Af de fællesskaber, jeg har taget del i, er jeg allermest taknemlig for dem, der har haft med kirke at gøre. Børnekirke, klubber, diverse lejre, stævner og weekender. Det har gjort en kæmpe forskel for mig, og da jeg opdagede den forskel, blev jeg endnu mere taknemlig. I gymnasietiden så jeg, at mine klassekammerater fra friskolen havde været bedste venner med hinanden i løbet af skoleårene, men da vi så skulle ad forskellige veje med hensyn til ungdomsuddannelser, mistede de kontakten. Så fandt de nye venner på gymnasiet, som blev de personer og de fællesskaber, som de brugte meget tid på. Og nu på de videregående uddannelser ser jeg også, at man bliver bedste venner med dem, man er på uddannelse med. Kontakter brydes, og nye skabes. Værdifulde fællesskaber med gamle rødder Imens så jeg på min egen situation: Jeg havde helt fra børnehaveklassen haft venner i kirken. Da jeg blev teenager, lærte jeg en masse nye mennesker at kende på lejr på landsplan og nu har jeg venner og bekendte over hele landet. Jeg har helt fra starten af haft en base af mennesker, der har fulgt mig. Et fællesskab, der har ændret sig lidt, hvor noget blev større, og andet blev mindre. Men jeg har hele tiden, samtidig med klassekammeraterne, haft fællesskaber uden omkring. De fællesskaber; dét, som børnekirke, børnelejr, klubber, menighedsweekends, stævner og teenagelejr kan være med til at skabe; dét beundrer og værdsætter jeg. Det er meget værdifuldt! I MBU - for at give det videre Jeg sidder med en følelse af taknemmelighed over, at jeg har fået lov til at opleve de fællesskaber. De fællesskaber sætter jeg pris på. Fællesskabet og vennerne har gjort, at jeg er kommet langt og vidt omkring, har fået hjælp, har oplevet en masse og har fået en masse muligheder. Så nu, hvor jeg sidder i et fælles- skab som ungdomsrådet for MBU, kan jeg roligt sige, at tanken om at være med til at give børn, teenagere og unge muligheden for at opbygge venskaber og fællesskaber gennem lejr, events, weekender og ledertræning dét er mit største drive! Forpligtelse hjælper dig videre Og den søndag, hvor jeg ikke sad ved siden af nogen, var nok også den sidste søndag, hvor jeg sad alene. Jeg valgte prompte at møde nye mennesker, sige hej og snakke med dem efter gudstjenesten. Nemt var det ikke at komme ind i fællesskabet, men jeg valgte at tage aktiv del i det. Jeg blev i hvert fald en del af teenagearbejdet i kirken, hvor jeg også fik en masse ansvar. Om søndagen fik jeg noget at lave og så var jeg tillige med i en cellegruppe. Det hjalp mig rigtig meget at forpligte mig til noget arbejde i kirken. Jeg mødte nye mennesker, som jeg ofte var sammen med. Jeg fik venner, var en del af fællesskabet og følte mig velkommen og elsket. Min opfordring er at tage del i fællesskabet. Og nu, hvor jeg har slubret kaffen færdig og har haft tid til at trække vejret - vil jeg hen og spise aftensmad hos gode venner. Side 12

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Et 12 ugers mønsterbrydningskursus. er slut nu og hvad har det betydet for mig?

Et 12 ugers mønsterbrydningskursus. er slut nu og hvad har det betydet for mig? Et 12 ugers mønsterbrydningskursus i Baptistkirken er slut nu og hvad har det betydet for mig? I efteråret fik vi en invitation fra Baptistkirken til at være med i et mønsterbrydningskursus. Vores nysgerrighed

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning,

I lederteamet har vi oplevet hele forløbet meget godt og vi er helt klart af den overbevisning, Som nævnt ved menighedsmødet den 13. september 2009, har vi i menighedens lederteam arbejdet med at supplere lederteamet med nye kræfter. Dette forløb har været meget spændende er nu gået ind i sin afsluttende

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole

Evaluering af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole af den samlede undervisning skoleåret 2013-14 Sydvestjyllands Efterskole SE d. 25. juni 2014 Der er evalueret ud fra UVMs kvalitetsstjerne se mere http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/de-nationale-test-ogevaluering//vaerktoejer/kvalitetsstjernen

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014

Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014 Tylstrup Frikirke Årsskrift 2014 INDHOLD: Noter m.m. 2 Dagsorden...3 Årsberetninger.4-7 Regnskab...8-12 Noter m.m. Velkommen til gudstjeneste og menighedens årsmøde i Tylstrup Frikirke søndag d. 08. marts.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema Her er Dit liv, Paulus Jesus til alle Dette hæfte tilhører: Tema: Jesus kalder os til at følge ham Som lyn fra en klar himmel (Paulus kaldelse) Bibelord Jesus

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende

Opgør med uheldige ord En anden spændende ting de havde gjort i Århus var at de havde inviteret nogle antropologstuderende Jeg har nu været på min første nationalrådssamling. Jeg oplevede det meget inspirerende. Det er godt at være en del af et netværk hvor det kan opleves at alle får lov til at udvikle sig og hvor menighederne

Læs mere