MAGASINET Nr. 96 Januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 96 Januar årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand

2 MAGASINET l e d e r Kirkens kerneydelse Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Primo april Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Fællesskab bygger på tillid Virksomheder og organisationer er meget bevidste om, hvad der er deres kerneydelse. Det er fordi, de forstår dette, at de overlever Nu er kirken ikke en virksomhed. Og med Paulus billede af kirken som et legeme betragter vi ikke kirken som en organisation, men som en organisme. På trods af dette vil jeg vove at rejse spørgsmålet: Hvad er kirkens kerneydelse? Hvad er det, kirken først og fremmest har at tilbyde? Hvad er det, kirken kan? Svaret på spørgsmålet må vel kunne findes ved at tage en tur rundt på kirkernes hjemmesider eller ved læsning af kirkeblade. Hvad støder vi på der? Hvilke tilbud springer os i øjnene? Gudstjenester, naturligvis. Koncerter, socialt engagement, seniortræf, spejderarbejde og andre tilbud til børn og unge, møder for kvinder, café-tilbud og så videre. Alt dette og meget mere vidner om engagement, og det er rigtig godt. Men hvilke af disse er vores kerneydelse? Svaret vil sikkert være forskelligt fra kirke til kirke. Nogle vil sige børnearbejde, andre musik, og andre vil nævne helt andre ting. Men er dette kirkens kerneydelser? Er kirkens kerneydelse blevet det, vi kan - vores aktiviteter? Har vi glemt, hvad der dybest set er kirkens kerneydelse? Har vi glemt, hvorfor vi er kirke? Har vi glemt, hvad det er, vi har fået givet for at kunne give det videre? Noget, som er uafhængigt af vores formåen. Noget, som er fælles for os alle, uanset hvilken type menighed vi er en del af. Kirkens kerneydelse er ikke en aktivitet. Det er noget ganske andet. Det er evangeliet! Men hvad er evangeliet? Det er noget, som er så enkelt, at selv et barn i børnekirken kan forstå det, og samtidig noget, som er så stort og så dybt, at selv den dygtigste teologiprofessor aldrig bliver færdig med at udforske det. Det er noget, som ikke blot holder os beskæftiget i kirken i et par timer ad gangen. Det er noget, som forvandler vores liv, og det er noget, som forvandler vores medmenneskers liv, når vi deler det med dem. En research i Missionsforbundets menigheder har vist, at vi har mange aktiviteter, og vi har mange kontakter, men der er få, der ledes til et nyt liv med Kristus. Det må vække til eftertanke! I vores iver efter at lave gode kirkelige tilbud, må vi spørge os selv: Har vi glemt, hvad der er vores kerneydelse? Har vi glemt, at det, vi først og fremmest kan, er at præsentere Jesus for andre? John Nielsen Missionsforstander Indkaldelse Det Danske Missionsforbund afholder årsmøde torsdag 23. juli kl på Efterskolen Lindenborg Side 2

3 Konfilejr med smuglere, smartphones og x-faktor DDM s Konfilejr 2014 løb af stablen i slutningen af november med præster og volontører som undervisere og spasmagere Af Gert Bjørsted Rammerne blev skabt af Vestermarkskirken i Grindsted, der råder over køkkenpersonale, to præster, en praktikant og en volontør samt en pæn stor ungdomsgruppe ved navn Grow. På modsatte side af gaden har vi en stor folkeskole med badefaciliteter og gymnastiksale. Teknisk og musikalsk er vi godt med. Så hvorfor ikke bede konfilejrens deltagere tage luftmadras med - og afholde lejren i kirken? Topmotiverede teenageledere Det blev fem dage med de klassiske undervisningsoplæg suppleret med Rizky og Grows ungdomsgudstjeneste samt en søndagsgudstjeneste. Deltagerne mødte topmotiverede teenageledere og beviste deres x-faktor, da den nye præst fra Birkebjergkirken i Næstved, Christina Leinum, omdannede dem alle til et Gospelkor. Vi havde også besøg af YFC-bandet Arise fra Sydafrika. Konfikoret medvirkede til stor begejstring for tilhørerne ved Grows tværkirkelige ungdomsgudstjeneste og Vestermarkskirkens adventsgudstjeneste - under røg og damp akkompagneret af præster og volontører. Natløb Konfilejrens deltagere var på natløb, hvor de skulle smugle sølvfoliekugler for at genvinde deres frastjålede smartphones. Lørdag aften vistes en stærk film ved navn To Save a Life. En film om komplekse faser i ungdomslivet. Efterfølgende delte en leder sin livsberetning; en beretning om at være fanget af ar påført i teenageårene. I grupper drøftede man derefter film og livshistorie set i forhold til overgangen fra barn til ung/voksen. På mange måder var det en lejr med et program, der forsøgte at pakke teenagerne op, og som tilstræbte, at de ikke skulle kede sig. Som lejrchef skylder jeg præster, volontører og Vestermarkskirken/Grow/Rizkys unge med flere tak for indsatsen - det var et spændende eksperiment at tjene sammen med jer under denne lejrform. Side 3

4 fav Arbejdet med visionsprocessen handler, som vision altid gør, om, hvor vi gerne vil hen. Men det begynder et andet sted. Det begynder her, hvor vi er. Udgangspunktet for visionstænkningen er vores nuværende virkelighed. Hvordan ser den ud? For at finde svar på det spørgsmål, er der i løbet af efteråret lavet en research i menighederne. Den blev fulgt op af en række regionale møder og viste mange forskellige ting. Her skal der bare peges på to væsentlige områder. Missionsforbundet er en favnende frikirke Et ord, som går igen i tilbagemeldingerne fra flere af menighederne, når de skulle beskrive sig selv, er ordet mangfoldighed. På de regionale møder blev deltagerne spurgt ind til, hvad dette betød. Hvordan kommer mangfoldighed til udtryk i jeres menighed? Her er nogle af svarene: Vi er en menighed med medlemmer fra mange forskellige kirkelige baggrunde. Vi favner bredt. Vi har forskellige former for spiritualitet. Vi er alle generationer i samme menighed. Vi er mange nationaliteter. Vi har samvittighedsfrihed med hensyn til dåbens form og tidspunkt. Vi har mange forskelligartede aktiviteter. Svarene er naturligvis forskellige fra menighed til menighed, ligesom der også er menigheder, der ikke oplever den store mangfoldighed. Men det er en del af det generelle billede af Missionsforbundet, at vi er en frikirke med bredde, et kirkesamfund med mangfoldighed. Det er et af vores kendetegn, og det er naturligvis positivt. Men vi er ikke kun en favnende frikirke. Researchen i menighederne har kastet lys over en stor udfordring, som også ser ud til at præge os: Missionsforbundet er en famlende frikirke Det er næppe det, vi ønsker at have som vores kendetegn. Men det er en del af virkeligheden, at vi på samme tid er en favnende og en famlende kirke. At vi er favnende udtrykker plads til mangfoldighed, men det skaber også uklarhed. På hvilken måde er vi så en famlende kirke? I vores research spurgte vi ind til menighedernes generelle kendetegn samt deres største successer og største frustrationer inden for det sidste år. Der var naturligvis mange forskellige svar, men noget var særligt iøjnefaldende, idet det var gældende for en række menigheder: Vi har en stor kontaktflade udadtil lød den positive del af svaret. Men samtidig blev der peget på følgende erkendelse: Vi ser få mennesker komme til tro. Når vores menigheder ikke vokser, skal forklaringen åbenbart ikke findes i en indadvendt eller lukket kultur, som ikke har kontakt til omverdenen. Det ser ikke ud til at være tilfældet, for gennem forskellige aktiviteter har menigheden en stor berøringsflade med mennesker, der ikke er en del af menigheden. Problemet er altså ikke isolation i forhold til det omkringliggende samfund. Menighedernes store udfordring er ikke manglende kontakter, Side 4

5 Missionsforbundet nende og famlende Visionsproces sætter spotlight på Missionsforbundet men derimod det at lede mennesker til tro på Kristus! Vi har forholdsvis let ved at lede mennesker til gospelkor, at lede dem til seniortræf eller til spejderaften. Men når det gælder at lede dem til Jesus, ser det ud til, at vi står noget famlende. Hvad er grunden til dette? Skyldes det sekulariseringen i samfundet omkring os? Eller skyldes det noget i os selv? Har det noget med kirkens stil at gøre? Skyldes det manglende frimodighed? Skyldes det, at vi er blevet event-kirker frem for evangelie-kirker? Skyldes det, at vi med vores flotte aktiviteter dybest set ikke får præsenteret evangeliet for dem, der deltager i aktiviteterne? Skyldes det, at vi har professionaliseret kirken, så det at lede mennesker til Kristus er noget, som vi har overladt til nogle få lønnede medarbejdere, fremfor at det kunne være en naturlig del af den enkelte troendes hverdagskristendom? Spørgsmålene er mange, og vi bør arbejde med disse i vores menigheder. Hvorfor? På de regionale aftener i efteråret rejste vi spørgsmålet: Hvad er grunden til, at kontaktfladen er så stor, men at så få kommer til tro? Her er nogle af svarene: Vi er blufærdige. Vi taler med vores venner om kirken og vores aktiviteter i stedet for at tale om Jesus. Vi mangler at knytte relationer til mennesker, der dukker op i vores kirker. Vi er for forsigtige i forhold til at opfordre mennesker til at give deres liv til Kristus. Troen er for privat. Det er nemt at tale om aktiviteter og kirke, men det er svært at tale om tro. Vi må selv bruge tid i Guds nærhed for at blive udrustet til at dele ham med andre. Disse og mange lignende svar vidner om, at vi er noget famlende, når det gælder at lede mennesker til Kristus. Vækkelse og bevægelse Vores historie viser, at vi engang var, hvad vi selv kaldte en vækkelsesbevægelse. I dag er der ikke så meget vækkelse, og måske heller ikke så meget bevægelse. Vi skal naturligvis forstå at være kirke i den tid, som er nu. Vi skal bruge de redskaber, som hører vores tid til. Men opgaven er den samme som altid: At lede mennesker til Kristus, at gøre mennesker til disciple. Derfor må det nødvendigvis vække os til eftertanke og om nødvendigt til omvendelse og ny handling, når vi står med det faktum, at vi er i berøring med mange, men få af dem bliver efterfølgere af Kristus. Dette faktum tydeliggør også behovet for at gennemtænke vores vision. Vi har brug for et fornyet fokus på kirkens kaldelse. Vi har brug for på ny at blive en bevægelse, der leder mennesker til Kristus. John Nielsen Missionsforstander Side 5

6 Vinterlejr comeback Only teen and youth let s face it Grow i Grindsted har været i Grønland for at undersøge mulighederne for at sende unge derop En række tværkirkelige vinterlejre blev afviklet i årene i blandt andet Brovst, Aalborg, Vadum og Randers. De blev skudt i gang af hjemvendte elever fra Alterna i Mariager - alle med baggrund i Missionsforbundet. Det blev årlige tilløbsstykker, som på sit højeste samlede omkring 550 unge. Af Gert Bjørsted Vestermarkskirken, Grindsted I Grow Grindsted har vi en målrettet vision om at sende danske unge på missionsture. Vi tror, det giver god mening at lære de unge at se op og ud over et smartphonedisplay. Vi tror, de udvikles på flere planer, når de betros en opgave, hvor de med hænder, ord og fødder målrettet bevæger sig af sted med evangeliet. Men hvad med Grønland? Grønland er ikke et land, man lige ruller af sted til med hele ungdomsgruppens optrænede cirkuskunstnere. Det er ikke for de mange, og forudsætter både god økonomi og god psyke. Men efter at have været der, så må jeg sige, at Grønland ikke må blive en glemt udpost kun for de få. Det ville være godt, hvis Det Danske Missionsforbunds missionsposter var noget, de unge aktivt var med i og følte et stærkt ejerskab for. I Grow spiller vi på bredden tværkirkeligt set. Vi ser mange fordele i at rejse i samlet flok i en størrelsesorden på mellem 30 og 50 deltagere. Vi satser på alt fra børnearbejde, teenage-/ ungdomsarbejde, forkyndelse, dans og drama til worship og gospelkor. Med et godt netværk af herlige unge tror vi selv på, at der er noget at tilbyde enhver missional post; ikke mindst Grønland. Mission er relation Overalt, hvor unge kommer frem, samles der endnu flere unge. Bo Nicolai Skov, Filip Sørensen og undertegnede havde ikke været længe i Ilulissat, før vi forstod, at Grønland er et andet projekt end de europæiske busture for unge, men det er et meningsfyldt projekt, hvor det batter noget - bare man gider. For mission handler jo først og fremmest om nærværende relationer. Muligheder Vi satte os og drømte sammen med præst Jens Jerimiassen i Ilulissat og menighedsrådet. Om mulighederne for danske unge for at tage et sabbatsår på Grønland. Det er noget vi i Grow vil arbejde videre på. Vi vil finde unge blandt dem, der har kulturkendskab til landet, og mellem dem, som har boet i eller været missionærbørn i Grønland, og som måske gerne vil tilbage. Vi drøftede muligheder for at holde møder for teenagere, unge og voksne, og der lød et profetisk syn som en stærk bekræftelse på de ideer, som blev fremlagt. Når man som vi har sunget og prædiket for mennesker, der åbner sig, så er det ikke svært at finde troen og motivationen til at rejse op i kulden igen og sætte nye ideer i søen. I dag møder vi igen og igen ledere og præster, der oplevede kald og tilskyndelse til tjeneste på disse weekendlejre. Vinterlejren var også stedet, hvor vi opfordrede vores unge til at tage deres venner fra skolen med. Målet var at forkynde evangeliet og gøre det nærværende og levende. Vi oplevede tit Guds nærvær stærkt på disse lejre, og vi møder stadig mennesker, som siger, de kom totalt uden kendskab til lovsang og kristne ungdomssamlinger, men fik en berøring på Vinterlejr årgang det og det. Comeback I Grow Grindsted har vi valgt at genoptage disse lejre. Med vinterlejr 2015 let s face it, vil vi skabe en tværkirkelig, sund tillægslejr til de mange andre tilbud. Vi håber, du og din teenage-/ungdomsgruppe vil være med. Der er udsendt foldere, og man kan klikke sig ind via Facebook: Her kan du tilmelde dig digitalt og læse nærmere om projektet. Der er arrangeret bustransport fra Sjælland over Fyn til Grindsted. Der er endvidere mulighed for opsamling på Vejle togstation med bus til Grindsted. Gert Bjørsted Side 6

7 Flot fejring med flagallé gennem hele byen Der var flag hele vejen i hovedgaden, da Tylstrup Frikirke fejrede sit 125 års jubilæum Af Søren Mortensen Tylstrup Frikirke markerede i weekenden den oktober, at der i 1889 var en lille flok, der begyndte at holde ugentlige møder. Det udviklede sig lidt efter lidt, så vi nu i 2014 kunne markere, at kirken har eksisteret i 125 år og at den stadig er fuld af liv. Fredag børnenes fødselsdag Markeringen begyndte fredag eftermiddag og aften, hvor der var stor pizzafest for byens børn og teenagere. Der blev spist og hygget med masser af leg og underholdning og deltagerne var næsten ikke til at drive ud af kirken sidst på aftenen, men lederne trængte vist til at hvile! Lørdag en super servering og en syngende smed Lørdag var hele byen inviteret til åbent hus og reception fra klokken 10. En god flok havde taget imod indbydelsen. Lidt efter lidt fandt man plads ved de flot dækkede borde, og efter en kort velkomst og morgensang blev der budt på en dejlig brunch. Snakken gik livligt, og mens kaffen stadig blev nydt, var der tid til at høre nogle få udpluk af menighedens historie. Søren Mortensen havde set de gamle arkiver igennem, og mange kunne nikke genkendende til dele af historien. Byens syngende smed, Ole Christiansen, sang Morning has broken og kirkens præst, Philip Fodgaard, delte nogle tanker ud fra kirkens motto: Håb, nærvær og glæde. Efter muligheden for at kunne bringe en hilsen sluttede vi med, som fødselsdagstraditionen på disse kanter er, et stykke kagemand. Søndag festgudstjeneste Det var en stor glæde at opleve en sprængfyldt kirke til søndagens festgudstjeneste. Philip Fodgaard ledte os godt igennem gudstjenesten, blandt andet med fokus på nogle erindringer, som de blev husket af Britta Hansen og Steffen Pedersen. Leif Mortensen sang solo, og en af kirkens tidligere præster, Leo Hansen, prædikede over temaet: 125 år på Vejen. Efter gudstjenesten blev der serveret sandwich og cupcakes med mulighed for at bringe en hilsen til kirken. Et dejligt jubilæum var til ende og nu ser vi så frem til næste fejring og arbejder trofast videre for vi føler os ikke gamle trods de 125 år!! Side 7

8 u d l a n d Rachid med en udgave af folkevognen, der var Fredens Stemmes første studie - og Teeresant Fredens Stemme må forholde sig til store omvæltninger Thailand er i disse år i en politisk, religiøs og kulturel smeltedigel. Det stiller nye udfordringer til den type kommunikation, der tager udgangspunkt i modtageren Et bestyrelsesmøde på Fredens Stemme i oktober 2014 gav indtryk af et mediecenter i en god udvikling, hvor lederen, Jariya Sornmayura, nu er ved at have styr på sine tropper. Peter Götz deltog som repræsentant for DDM og giver her nogle små indblik. Kulturskifte Thailand er for tiden igennem store omvæltninger, både politisk, kulturelt og religiøst. At producere radio- og tv-programmer, der passer til en ny tid, kræver i den grad folk med fingeren på pulsen. Det ser ud til, at Dr. Jariya har det. De seneste par år på Fredens Stemme har været præget af udskiftning i medarbejderstaben, men lige så sikkert og langsomt bygges der nu et hold op med god faglig og teknisk baggrund, og som passer ind i den stil, Dr. Jariya satser på. Dagligdagen Til dagligt samler der sig cirka 15 medarbejdere, som efter en morgenandagt finder ud til deres skriveborde og lydstudier for i fællesskab at producere det, der er Fredens Stemmes kerneprodukt: Radio- og tv-programmer, der igen videresendes til en mængde lokale radio- og tv-stationer ud over Thailand. Der er folk til rengøring og det praktiske; nogle, der står for økonomien; nogle, der tager vare på korrespondancekurserne; og nogle, der styrer regnskaberne alt sammen for at de, der producerer udsendelser, kan opnå det bedst tænkelige resultat. Opladning Fra tid til anden tager hele medarbejderflokken af sted på en retræte, hen over et par dage. Et smukt sted bliver valgt (dem er der mange af). Et godt program bliver sat sammen. Med både undervisning i nogle af de faglige områder, som medarbejderne skal mestre, bibeltimer og besøg af talere fra forskellige kirker. Men den lattermilde flok er også god til at skabe den sjove og muntre stemning med lege, konkurrencer og så videre. I år var Fredens Stemmes bestyrelse med ægtefæller budt med på en sådan tur. Og det blev der mange berigende samtaler ud af. Meget gribende var et par timer, hvor alle var oppe og aflægge deres vidnesbyrd - dels om deres tro og dels om hvorfor de arbejdede på netop Fredens Stemme. Velkommen til Sommerstævne 2015 Sommerstævnets tema er Sendt til verden, og en af stævnets meget interessante talere bliver John Wenrich, USA, der er ansvarlig for udvikling af menighederne i Evangelical Covenant Church, en af Missionsforbundets søsterkirker i USA. John Wenrichs passion er at udvikle menigheder til at blive missionale menigheder, der forstår sig selv som værende sendt til verden. Hans tjeneste strækker sig langt ud over USA. Han har været til stor inspiration for udviklingen i Det Norske Missionsforbund. Desuden har Tyskland, Frankrig, Hong Kong og Mexico med flere også nydt godt af Wenrichs undervisning. Nogen vil huske Wenrich fra et seminar i Danmark i juni 2013 om udvikling af menigheder. Side 8

9 u d l a n d Ufortjent kærlighed Rapport fra de to volontører på Father s Home, Camilla Traub Nielsen og Benedicte Lundager Jensen Siden vi ankom til Ghana den 27. august i sidste år, har vi fået en masse relationer, indtryk og oplevelser. At leve på Father s Home er både udfordrende og spændende. Trivsel Vi bruger de fleste af vores dage på Anto, den nye del af Father s Home med nu ni børn. Vi holder begge meget af at være i dette miljø og trives godt med de dejlige børn og forældrepar, som vi bor sammen med. I weekenderne er vi sammen med børnene, hvor vi hygger, leger og tager i kirke om søndagen. Vi har mange skønne øjeblikke, som er uvurderlige, og vi nyder det, når børnene er hjemme fra skole. Når børnene til hverdag er i skole, får vi tid til at gøre rent, rydde op, vaske tøj og slappe af. Enkelte gange kan vi også tage ud af huset for at opleve lidt af det prægtige Ghana. Om aftenen mellem kl og 18 kommer vores skøre og glade unger så susende ind i huset, hopper i bad, spiser mad, og så er der ellers lektielæsning til kl. 19, hvorefter de alle skal sove. De timer, vi har med børnene om aftenen, giver en utrolig livsglæde både til børnene og os. Vi nyder hinandens selskab, og ofte skal der ikke andet til end bare vores tilstedeværelse for at glæde børnene. Kærlighed En meget værdifuld gave, vi er blevet givet, er børnenes kærlighed, hvilket vi egentlig ikke som sådan har gjort os fortjent til, men som de næsten alle fra start har givet os. Vi kan ikke gøre andet end at stoppe op engang imellem og takke Gud for sådanne fantastiske børn, som alle har fået en chance til i livet på grund af Father s Home. Før de smutter i seng, samles alle hånd i hånd i en cirkel og beder en kort bøn sammen, hvorefter alle får et dejligt godnatkram. Forskel Det er dog ikke kun guld og grønne skove, vi oplever i vores hverdag med børnene. Kulturen hernede kan være barsk, når man indser, at nærhed mellem børn og voksne ikke altid er den samme, som i vores kultur. Kulturforskel er et ord, som flittigt bliver brugt i vores samtaler med hinanden og vores kære derhjemme, fordi vi ofte bliver konfronteret med vores egne syn, vinkler og kultur. Men vi nyder at lære og få ny indsigt i den ghanesiske kultur og det dejlige varme folk bag den. Uanset hvor vi går på Father s Home eller i byen, bliver vi altid mødt med smil, venlighed og glæde. Grundlæggerne De to grundlæggere af Father s Home, Francis og Chantal, har sammen med deres børn fået en stor plads i vores hjerter. Det er med glæde, at vi en gang om ugen kommer og babysitter familiens mindste dreng, Ben, på 10 måneder. Francis og Chantal knokler hårdt sammen med deres lokale medarbejdere for at holde Father s Home godt kørende, hvilket gør, at der er tryk på og ikke så meget tid til aflastning og til at genvinde kraft og styrke. Det har været rigtig godt at komme herned og opleve Father s Home på egen hånd. Én ting er at høre om det fantastiske arbejde, de gør, en anden ting er at se det med egne øjne. Det er utroligt, hvor hurtigt de første måneder er gået. I december vender Benedicte hjem til det kolde nord, mens Camilla bliver i varmen et stykke tid endnu. Vi vil forsat sætte stor pris på jeres forbøn og opmuntre alle til at følge med i vores oplevelser på Facebook søg på Father s Home. Side 9

10 Begivenheder, der for Vi har bedt Peder Mørch, Aalborg, om at finde gode historier frem fra vores fælles fortid INTRO: Det Danske Missionsforbund (DDM) er nu 126 år gammelt, og måske er det spændende for nogle i vores yngre generationer at kigge ind i den historie, som ligger bag vores nuværende kirkesamfund. Som inspiration til denne og senere artikler benyttes gamle jubilæumsbøger og biografier: Det Danske Missionsforbunds 25 aars jubilæum, J. Jensen- Maar, 1933, Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse 1963, Med Glædesbud, 1988, Sendebud, 1988 og Livet over Læren, Verdensmissionæren, Frederik Fransson Den første missionær rejste ud som 15-årig Af Peder Mørch Sofus Nielsen I 1889 rejste en 15-årig gut, Sofus Nielsen, fra Østerbrogade 103 i København, ud som hedningemissionær. Hvordan det kunne ske, er for os i dag en gåde eller utænkeligt (manglende erfaring, uddannelse, tilladelse fra forældre og så videre). Men faktum er, at Sofus blev DDM s første missionær. Han havde været tilhører ved Fredrik Franson s møderække i København, 1884, og her blev missionstanken vakt hos teenageren. Han bliver hurtigt ældre Da Fredrik Franson hørte om den 15-årige, sagde han: Lad ham da rejse, han bliver hurtigt ældre Sofus rejste sammen med en del andre til Zululand den 4. juli 1889, og det første livstegn fra ham er dateret til den 30. august, hvor gruppen anløb Durban i Sydafrika. Sofus rejste videre med oksekærre. Målet for rejsen var en missionsstation langt inde i Zululand. Sofus blev tilknyttet missionsstationen Ekuntadaneni nord for Durban. Det var ikke noget imponerende bygningsværk. En simpel jordhytte med græstag og gulv af stampet jord. Et kapel ved siden af beboelsen blev blandt andet benyttet til mødesal, spisesal og opbevaring af tøj samt som gæstehus. I den følgende tid fulgte en del beretninger, som på sin vis var romantiserede, men det var ikke en romantisk gerning, den unge Sofus var på. De missionerede blandt tusinder af sorte mennesker i Durban. Mennesker, der boede under usle forhold. Støv, stank og slanger I 1891 ønskede Sofus mor, Petra, og hans bror, Peter, at rejse ud for at hjælpe Sofus i tjenesten. Mødet med Afrika var et kæmpemæssigt kulturchok. Støvet, lugten og krybet fremgik jo ikke af Sofus breve. Selv om arbejdet så lovende ud, var der dog en vis bekymring. De økonomiske midler fra vennerne i Danmark og Norge svandt gradvis ind, skønt der var givet dyre løfter om at ville støtte missionærerne, og mor Petras egne midler (hun var efter datiden forholdsvis velstående, red.) var næsten udtømt i Den 28. november 1895 skrev hun til sin gode veninde Cathrine Juell: det ser rigtignok ikke ud til at vore venner i Danmark har megen tiltro til os, thi jeg har ikke modtaget en skilling siden 1894 (det år, da hun var hjemme på orlov). Og dog var der virkelig mange, som lovede at støtte os. Ja, de lovede det ind for Gud, men de har glemt at betale Herren deres løfter Cathrine Juell Cathrine Juell kom med en lille reprimande i et brev til Petra: dersom Sofus og hans bror, Peter, ville skrive lidt mere til Morgenstjernen, ville det muligt vække vennernes interesse, men da ingen Side 10

11 N e k r o l o g mede os i DDM Illustration fra Matabelaland Bjarne Nederby Jessen Lørdag den 4. oktober døde Bjarne Nederby Jesssen efter et par års kamp mod en kræftsygdom. Tidligere på året var Bjarne fyldt 70 år. Bjarne Nederby hørte til menigheden i Frederiksværk, men var en kendt skikkelse i hele Missionsforbundet og i mange andre sammenhænge. Han var en markant personlighed, som var tydelig med sine meninger. Derfor engagerede han sig også i politik og var med til at starte Kristeligt Folkeparti, som senere kom til at hedde Kristendemokraterne. Gennem årene havde han flere tillidsposter i partiet. Han var mangeårigt medlem af partiets hovedbestyrelse, og han stillede flere gange op som kandidat, når der var valg til Folketinget. I de brede kirkelige kredse var Bjarne kendt for sit engagement i den fælleskirkelige ugeavis Udfordringen, hvor han var fast skribent i mange år. Bjarne var oprindelig lærer og skolebibliotekar. Han læste mange bøger og anmeldte ofte nye bøger i Udfordringen. I Missionsforbundet vil Bjarne først og fremmest blive husket for den tid, hvor han og hustruen, Kerstin, var udsendte missionærer til Ilulissat Grønland. Her fungerede Bjarne i 13 år som præst i frikirken. I 2004 vendte familien hjem til Danmark, men tiden på Grønland satte dybe spor, og Grønland fik en stor plads i hans hjerte. Bjarnes engagement i Missionsforbundet var dog meget andet end Grønland. I en årrække var han redaktør af Missionsforbundets blad, som dengang hed Morgenstjernen, og som udkom hver anden uge. véd rigtigt om deres arbejde, går det som rimeligt er i glemmebogen Malaria i Matabeleland I 1899 var Sofus og Peter flyttet til Matabeleland for at tjene som tolke for engelske missionærer. Sofus helbred var i forhold til hans unge alder svækket, og den 28. juni 1899 bukkede han under for malaria. Han blev kun 26 år, men havde dog været missionær i Zululand i 10 år. Den 1. september 1899 meddeltes dødsfaldet i Mor- genstjernen, og der blev tilføjet følgende mindeord: Sofus Nielsen var en stille og beskeden mand. Sådan kendte vi ham, da han forlod Danmark. Siden har vi jo hørt meget lidt fra ham. Hans liv derude, dets formål, og alt er kendt af Gud. At det er et smertens slag for hans moder, er let at fatte, og at sympati fra venner i Danmark vil være til stede, behøver næppe at nævnes Et kapitel var afsluttet for DDM s første missionær. Bjarne var også redaktør af bogen Livet over læren, der udkom ved Missionsforbundets 125-års-jubilæum i Endelig skal det også nævnes, at Bjarne indtil sin død var Missionsforbundets repræsentant i bestyrelsen for KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Dette arbejde, ligesom alt andet han engagerede sig i, lå ham dybt på sinde. Bjarne var en flittig bruger af Facebook. Gennem sygdomsforløbet blev hans mange opslag på Facebook-profilen et vidnesbyrd om en stærk og levende tro. Begravelsen, som fandt sted fra Frikirken Salem i Frederiksværk lørdag den 11.oktober, blev forrettet af Leo Hansen. I Missionsforbundet takker vi for Bjarnes trofaste tjeneste iblandt os. Vi beder om trøst og styrke til Kerstin og hele familien. Æret være Bjarne Nederby Jessens minde. John Nielsen Missionsforstander Side 11

12 Fællesskab Hannah Tinggaard fortsætter sine kloge tanker om fællesskab, mens hun drikker kaffe Fortsat fra forrige nummer... På arbejdsmarkedet hører man meget om networking. Et populært ord for kontakter og en professionel tilgang til fællesskabet. I løbet af de sidste par år har man gjort meget i networking så som konferencer, coaching og foredrag, der handler om networking, og hvordan man kan benytte det på arbejdsmarkedet. Det anslås, at op mod 55 procent af jobsøgere finder et nyt arbejde gennem personligt netværk, kontakter og fællesskaber (ifølge ofir. dk). Så man kan roligt sige, at fællesskab kan betale sig. Ligesom ægteskab og venskab er et valg, så er det at være en del af et fællesskab et valg. Et aktivt valg. Derfor ønsker jeg at benytte vendingen at tage del i fællesskabet. Deltagelse at tage del Jeg har taget del i mange forskellige fællesskaber. Både i og uden for kirken. Af de fællesskaber, jeg har taget del i, er jeg allermest taknemlig for dem, der har haft med kirke at gøre. Børnekirke, klubber, diverse lejre, stævner og weekender. Det har gjort en kæmpe forskel for mig, og da jeg opdagede den forskel, blev jeg endnu mere taknemlig. I gymnasietiden så jeg, at mine klassekammerater fra friskolen havde været bedste venner med hinanden i løbet af skoleårene, men da vi så skulle ad forskellige veje med hensyn til ungdomsuddannelser, mistede de kontakten. Så fandt de nye venner på gymnasiet, som blev de personer og de fællesskaber, som de brugte meget tid på. Og nu på de videregående uddannelser ser jeg også, at man bliver bedste venner med dem, man er på uddannelse med. Kontakter brydes, og nye skabes. Værdifulde fællesskaber med gamle rødder Imens så jeg på min egen situation: Jeg havde helt fra børnehaveklassen haft venner i kirken. Da jeg blev teenager, lærte jeg en masse nye mennesker at kende på lejr på landsplan og nu har jeg venner og bekendte over hele landet. Jeg har helt fra starten af haft en base af mennesker, der har fulgt mig. Et fællesskab, der har ændret sig lidt, hvor noget blev større, og andet blev mindre. Men jeg har hele tiden, samtidig med klassekammeraterne, haft fællesskaber uden omkring. De fællesskaber; dét, som børnekirke, børnelejr, klubber, menighedsweekends, stævner og teenagelejr kan være med til at skabe; dét beundrer og værdsætter jeg. Det er meget værdifuldt! I MBU - for at give det videre Jeg sidder med en følelse af taknemmelighed over, at jeg har fået lov til at opleve de fællesskaber. De fællesskaber sætter jeg pris på. Fællesskabet og vennerne har gjort, at jeg er kommet langt og vidt omkring, har fået hjælp, har oplevet en masse og har fået en masse muligheder. Så nu, hvor jeg sidder i et fælles- skab som ungdomsrådet for MBU, kan jeg roligt sige, at tanken om at være med til at give børn, teenagere og unge muligheden for at opbygge venskaber og fællesskaber gennem lejr, events, weekender og ledertræning dét er mit største drive! Forpligtelse hjælper dig videre Og den søndag, hvor jeg ikke sad ved siden af nogen, var nok også den sidste søndag, hvor jeg sad alene. Jeg valgte prompte at møde nye mennesker, sige hej og snakke med dem efter gudstjenesten. Nemt var det ikke at komme ind i fællesskabet, men jeg valgte at tage aktiv del i det. Jeg blev i hvert fald en del af teenagearbejdet i kirken, hvor jeg også fik en masse ansvar. Om søndagen fik jeg noget at lave og så var jeg tillige med i en cellegruppe. Det hjalp mig rigtig meget at forpligte mig til noget arbejde i kirken. Jeg mødte nye mennesker, som jeg ofte var sammen med. Jeg fik venner, var en del af fællesskabet og følte mig velkommen og elsket. Min opfordring er at tage del i fællesskabet. Og nu, hvor jeg har slubret kaffen færdig og har haft tid til at trække vejret - vil jeg hen og spise aftensmad hos gode venner. Side 12

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014

Velkommen. Kirkeblad for Strandvejskirken. Humlebæk Strandvej 54 September - oktober - november 2014 Velkommen Strandvejskirken er en lokal frikirke i det kirkesamfund, der hedder Det Danske Missionsforbund. Vi har på denne egn eksisteret siden 1886 med menigheder i Helsingør og Sletten, fra 1970 i Espergærde

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Ytringsfrihed Ledere baner vej Sommerstævne i uge 30 International mission Marius Sørensen Spejderbacille MAGASINET l e d e r

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten

Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 Åbne Døres inspirationsdag - den 5. november Tema: Kirken og det arabiske forår Taler: Michael fra Egypten Forfulgt 2011 - Åbne Døres dag Den 5. november 2011 På Åbne Døres inspirationsdag

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere