SCHILLER INSTITUTTET * * *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk *"

Transkript

1 SCHILLER INSTITUTTET * * * EIR FOKUS: Den græske regering har ret: Gælden er et svindelnummer Af Paul Gallagher 21. feb Kernen i striden over Grækenland og»landets gæld«er, at den nye, græske regering, med enorm opbakning fra offentligheden, har bedt Den europæiske Union om at lukke en kæmpemæssig Wall Street- London banksvindel ned og atter gøre økonomisk vækst mulig i Europa. Hvis dette ikke sker, vil den stadigt værre bankerot af hele det transatlantiske banksystem fortsat skabe desperate konfrontationer med stormagter som Rusland og Kina, med truslen om verdenskrig. Resten af Europa har hidtil nægtet af lukke Wall Street-svindelen ned, og 13. feb. støttede Obamas finansminister Jack Lew denne afvisning, inklusive gennem en truende telefonopringning til den græske finansminister. Europas bankerotte kæmpebankers og regeringers afvisning af at nedskrive ubetalelig gæld er den fundamentale årsag til, at hele EU s økonomier har befundet sig i et dødvande i syv år. Siden finanskrakket i 2008 har disse banker haft giftig gæld fra ejendomsmarkedet til $2 bia. stående på deres bøger, bundtede i derivatkontrakter for titals billiarder ude af stand til, og uvillige til, at låne til de europæiske økonomier igennem år efter år af økonomisk recession og depression. Ethvert forslag om en reorganisering for at behandle disse døde gældspapirer efter Glass/Steagall-principper er blevet afvist, og Euro pas bankerotte banker ligger som ikke-døde monstre i vejen for produktiv kredit, investeringer og økonomisk genrejsning. Nu har kampen om, hvorvidt Grækenland kan vedtage en strategi for økonomisk genrejsning, afsløret den kendsgerning, at store mængder af statsgæld, der er akkumuleret af regeringer, der reddede deres storbanker gennem bailout (redningspakker), ligeledes er ubetalelig og må nedskrives. Svindelagtig, ubetalelig gæld For Grækenlands vedkommende blev en stor del af denne gæld læsset ud over landet gennem enorme bankbailouts i 2010 og 2012, til et totalbeløb af 245 mia. Det fik landets gæld til at skyde i vejret i forhold til dets BNP, fra 126 % ved slutningen af 2009 og til 175 % ved slutningen af Effekten på andre landes statsgæld var ligeledes dramatisk: Irland, f.eks., steg fra 25 % af BNP før landet gennemførte bailout af Londons banker, Redaktion: Tom Gillesberg (ansvh.); Michelle Rasmussen; Anne Stjernstrøm * KONTAKT OS: Skt. Knuds Vej 11, kld. t.v., 1903 Frederiksberg C, tlf.: * Eget tryk * Støt Schiller Instituttets arbejde: Medlemskab: 1 år: 500 kr., 6 mdr.: 275 kr., 3 mdr. Intro: 100 kr. * Giro: , Homebanking:

2 2 der havde hovedkvarter på irsk territorium i 2009, og til 125 % efter. Gælden, der er læsset på Grækenland i de seneste 12 år (siden landet gik med i euroen), er i betydelig grad illegitim med hensyn til årsagen til gælden og dens forhold til landets realøkonomi. Gælden kan ikke betales over det næste halve århundrede, og den kan ikke betales gennem fortsatte nedskæringer i beskæftigelsen, pensioner, lønninger, sundhedsydelser og udsalg af nationale indtægter og national infrastruktur. Og siden de enorme bank-bailouts eksisterer»græsk gæld«kun på basis af Wall Streets fremgangsmåde over for ubetalelig gæld, der kendes som»forlæng og lad som om«. Renterne og tilbagebetalingsbetingelserne er blevet så dramatisk ændret af kreditorerne i en indrømmelse ad bagvejen af, at gælden ikke kan betales at gælden, efter gældsmarkedsbetingelser, er stort set værdiløs. Faktisk fremlægger en af de førende spekulanter i græsk gæld, Paul Kazarian 1, regnskabsbeviser over for alle, der vil høre, for, at Grækenlands faktiske, aktuelle gæld ikke er 320 mia., men blot 32 mia.! Og alligevel kræver Den europæiske Centralbank og EU-kommissionen, at Grækenland erlægger en tilbagebetaling af gælden på 20 mia. i år, et beløb, der svarer til 11 % af Grækenlands totale nationalprodukt. Hvordan? Det, som, i stedet for at lukke denne paneuropæiske banksvindel ned, Obama, kansler Merkel og andre kræver af Grækenland, er, at det skaber et»primært budgetoverskud«på 4,5 % af dets nationalprodukt, eller ca. 7 mia., der udelukkende skal gå til betaling af»græsk gæld«. Hvad ville det modsvare i USA? Det ville betyde, at USA skulle skabe et statsligt skatteoverskud på $700 mia. om året, udelukkende til afbetaling af gæld. Man vil ikke komme til at høre Obama eller Jack Lew frivilligt forsøge dette; det er umuligt. Alle de øvrige europæiske lande tilsammen, med undtagelse af Grækenland, har en negativ, primær budgetbalance. Gældsselvmord Da Europa reddede sine største, bankerotte banker gennem bailouts, gav det regningen videre til Grækenland og andre overforgældede lande, til betaling gennem massearbejdsløshed og dødbringende nedskæringsprogrammer. Svindlen med den»græske gæld«er den samme, som TARP-redningspakken [Troubled Asset Relief Program] i USA og Federal Reserves pengetrykning af $4 bia. i nye penge til dækning af Wall Streets gæld. Svindelens politiske gerningsmænd er de samme, enorme banker, og Den europæiske Centralbank, der arbejder sammen med Federal Reserve. I USA tog de store banker millioner af subprimeejendomslån, der ikke kunne tilbagebetales, og som var blevet solgt af deres realkreditafdelinger, og lavede dem 1 greek-debt-is-vastly-overstated-an-investor-tells-theworld.html?_r=0 om til giftige værdipapirer og derivat-hasardspil, der oppumpede finanssystemet og hele økonomien i Regeringen gav dem bankredningspakker, mens vore levestandarder styrtdykkede. I Europa blev disse giftige ejendoms-værdipapirer og derivater købt i meget store mængder fra de amerikanske banker. Samtidig skabte europæerne for millioner af deres egne subprime lån, der ikke kunne tilbagebetales lån til ikke alene husejere og kommercielle ejendomsbesiddere, men også til regeringer uden midler til at tilbagebetale denne gæld, som regeringerne i Grækenland, Irland, Portugal og Ungarn. Store Wall Street-banker var involveret, især Goldman Sachs, der skabte»trylle«- derivater i 2001: Udsted et banklån til Grækenland, få det til mere at ligne en»valutaswap«end en gæld men forvandl den så til en langt større gæld ti år senere. Hele denne europæiske subprime-gæld eksploderede i ansigtet på de store banker i 2009, et år efter, at den amerikanske subprime-gæld gjorde det. Så super-gældssatte alle de europæiske regeringer sig, for at skabe og garantere en»europæisk TARP«, med initialerne EFSF, på 750 mia. ($1 billiard). De brugte omkring 485 mia. ($600 mia.) på redningspakker til den del, der var ubetalelig»subprime statsgæld«. Henved 245 mia. ($290 mia.) gik til bailout af den»græske gæld«. Den enorme bankredningspakke passerede igennem den græske, irske og andre regeringer, der så omgående gav pengene videre til de banker, der havde været deres»subprime-långivere«. Illegitim gæld Svindelnummeret med den»græske gæld«er en klassiker. For det første, subprime-lånene. Da Grækenland kom med i Eurozonen i 2002, ved hjælp af Goldman Sachs»trylle-derivater«, begyndte landet at anvende euroen, en valuta, der er stærkt overvurderet i relation til landets økonomi, og som i virkeligheden gjorde græske produkter langt dyrere end produkterne fra de lande, som Grækenland handlede med. Det resulterede omgående i et underskud på den græske handelsbalance og lå gennemsnitligt på 30 mia. om året fra 2002 til 2008, hvor det nåede op på 43 mia. Meget af dette underskud var over for USA og Tyskland, især mht. amerikansk og tysk militærudstyr. En særlig overflødig handel fandt sted i 2006 og drejede sig om seks tyske ubåde til en værdi af 12 mia., og af hvilke kun én nogensinde er blevet leveret! Af hele dette underskud fra på rundt regnet 200 mia. stod køb af militært udstyr alene for mia. iflg. anslåede data fra Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Sådanne handelsunderskud frembringer statsgæld; den finansieres primært gennem statslån. Fra , hvor Grækenlands totale handelsunderskud nåede op på 200 mia., voksede landets nominelle gæld fra 160 mia. til 260 mia., og Den græske Centralbanks gæld til Den europæiske Centralbank nåede op på 50 mia. Grækenland har betalt omkring 60 mia. i renter til internationale kreditorer, siden landet kom med i Eurozo-

3 3 nen (selv om rentesatsen nu er drastisk nedsat under politikken med at»forlænge«gælden og»lade som om«grækenland en dag kan tilbagebetale den). For det andet, så kom det globale finanskrak, der kulminerede i slutningen af 2008, og som påtvang den græske regering, såvel som alle andre regeringer, store omkostninger; alle de transatlantiske regeringer fik store budgetunderskud. For Grækenlands vedkommende tog statsgælden endnu et spring fra 260 mia. i 2008 til 330 mia. i For det tredje kom de store redningspakker i 2010 og 2012 en del af massive bailouts, over hele Europa, af dårlig gæld til de store banker, centreret på Wall Street og i City of London. I 2009 var den græske gæld 260 mia. Landet»fik«to enorme redningspakker i 2010 og 2012 til i alt omkring 245 mia. ($295 mia.) tilsammen, hovedsageligt fra EFSF, men også fra Den internationale Valutafond og Den europæiske Centralbank. Mindre end 10 % af disse 245 mia. blev i Grækenland og blev brugt af den græske regering; mere end 90 % gik direkte og omgående til Deutschebank, HSBC, JPMorgan Chase og deres haj-kolleger, med små beløb, der i form af småkrummer tilfaldt de hedgefonde, der svømmede langs deres side. Den tidligere græske økonomiminister, Louka Katseli, har leveret dokumentation, der viser, at den græske regering rent faktisk kun brugte eller investerede 3 % af disse 245 mia. i Grækenland. For det fjerde, så kom»redningspakken«. Som en del af redningspakken i 2012, måtte store, græske banker og kun græske banker afskrive en stor bid af deres»græske gæld«(statsgæld), mens de Wall Street- og London-centrerede banker fik deres giftige gælds-»aktiver«100 % garanteret af dette europæiske bailoutsvindelnummer. Flere græske banker døde gradvist hen som følge heraf, og den græske regering måtte nu genkapitalisere dem, med først 19 mia. og dernæst 17 mia. i Regeringen måtte låne disse 35 mia., der blev lagt til det svindelnummer, der kaldes den»græske gæld«. Således øgede en bail-in aktion mod de græske banker, angiveligt for at reducere den udestående græske statsgæld, faktisk statsgælden. Dernæst, mellem 2010 og frem til i dag, fik Grækenland, Irland, Portugal osv. ordre på at betale regningen for denne nye, paneuropæiske gæld til bankredningspakker. De gennemtvang en hårdhændet national nedskæringspolitik, indtil deres befolkning emigrerede, dødsraten steg og fødselsraten faldt, og tykke røgskyer fra afbrænding af træ steg op fra moderne byer, hvis indbyggere ikke længere havde råd til moderne opvarmning (se omstående artikel). Efter fem år med denne afstraffelse ligger Grækenlands arbejdsløshedsrate på 25 % tæt på 60 % for ungdommens vedkommende og landets BNP er skrumpet med forfærdelige 20 %. Og landets gæld fra 2009 på 260 mia. er vokset til 320 mia. efter at 245 mia. blev sendt videre til bankerne! Nu, ganske vist, efter hele dette svindelnummer, så skyldes to tredjedele af den»græske gæld«til EFSF, IMF og Den europæiske Centralbank. Europas og Wall Streets store, private banker er fuldstændig»sluppet ud af det«dvs., de blev reddet af bailout, og det er regningen for denne bailout, som Grækenland nu hænger på. Men skulle Grækenland blive tvunget til at gå i betalingsstandsning over denne regning, så vil det være alle landene i Eurozonen, der»skylder«den; de har alle garanteret for bailout-lånene fra EFSF og IMF, og deres centralbanker har garanteret for lånene fra Den europæiske Centralbank. Wall Street og Londonbankerne har dem i håndjern, med mindre de sætter denne gæld og disse banker under konkursbehandling. Stands svindelen; Nedskriv gælden Det er grunden til, at den nye, græske regering, med overvældende støtte fra dens befolkning, har krævet, at Europa lukker denne globale banksvindel ned. At kræve, at Grækenland, ved hjælp af nedskæringsreformer, i 2015 skal forsøge at erlægge betalingen på 20 mia., er en overtrædelse af naturlig lov; det vil være årsag til endnu flere unødvendige dødsfald og yderligere affolke landet. Den ubetalelige gæld må afskrives. Der må investeres i en genoplivning af den økonomiske produktivitet gennem at bygge ny, økonomisk infrastruktur. Sæt storbankerne under et Glass/Steagall-reorganiseringsprogram og opdel dem. I den græske finansminister Yanis Veroufakis brev den 18. feb. til de»europæiske institutioner«, foreslog han at stoppe med at»forlænge og prætendere«:»der må ske en genoplivning af investeringer, i både Grækenland og hele Europa. Vi ønsker at genoplive infrastrukturprojekter med offentlige og private investorer og støtte fra euroen Den græske regering vil skabe en udviklingsbank, der vil inkorporere statslige aktiver, fremme værdien af deres egenkapital ved at reformere retten over ejendom, og bruge dem som sikkerhedsstillelse, i et samarbejde med europæiske investeringsinstitutioner, som Europæiske Investeringsbanker, til at skaffe finansiering til den græske privatsektor.«når man afskriver gæld, er det bedst at udskifte dem med langfristede obligationer, der investeres i ny infrastruktur og er bundet til specifikke former for økonomisk vækst, der kan tilbagebetale gælden. Den græske regering har gjort det klart, at den ved, Kina vil være en partner i denne udvikling, og at Kina har til hensigt at investere i den økonomiske infrastruktur i Grækenland, Balkan og Øst- og Centraleuropa. Den græske udenrigsminister sagde til kinesiske regeringsfolk, at Grækenland var parat til at blive»kinas port til Europa«. Denne proces, hvor bankerot gæld skal væk, udføres bedst ved at skabe det, som EIR s grundlægger, Lyndon LaRouche, kalder en»stødpude af kredit til realøkonomien«en kreditinstitution bygget på Alexander Hamiltons principper. En sådan ny investeringsbank i Grækenland

4 4 vil, som Veroufakis sagde, have forbindelse til Den europæiske Investeringsbank og til Kina og nationerne, der er allieret med BRIKS. I en erklæring fra 18. feb., der krævede fuld international støtte til den græske regerings standpunkt, sagde LaRouche 2,»Den græske regering må gives fuld international støtte til sin holdning, at gælden er ubetalelig og må nedsættes.«larouche sagde det endnu mere ligefremt: Gælden er illegal, den er ubetalelig, og den er frugten af en London-styret, kriminel virksomhed, der må lukkes fuldstændigt ned, hvis verden skal overleve de kommende måneder uden, at der udbryder generel krig i centrum af Europa»Dette spørgsmål må placeres højt og tydeligt på samtlige dørtrin i USA. Hvis vi vil undgå Tredje Verdenskrig, så er det, hvad vi må gøre.«eurogruppen og Grækenland underskriver våbenhvileaftale AF Dean Andromidas 22. feb. Den forsigtige aftale, der blev hamret ud af eurogruppens finansministre og den græske regering, er ikke meget mere end en våbenhvile, der køber Athen tid, mens den tillader Eurozonen at sparke dåsen hen ad gaden. Den græske regering fik ikke de eneste instrumenter, der rent faktisk kan løse denne krise: en europæisk konference, der afgør ikke alene den græske gæld, men alle EU-landenes gæld, inklusive Irland, Portugal og Cypern; og en New Deal for Europa, der ville finansiere en økonomisk genrejsning. En sådan konference måtte gennemføre en reform i stil med Glass/Steagall af det håbløst bankerotte, transatlantiske finanssystem. Eurogruppen holdt disse løsninger fuldstændig væk fra dagsordenen. Athen vandt kravet om, at Memorandummets betingelser om nedskæringspolitik, som er udarbejdet af Trojkaen, bestående af Den europæiske Centralbank, EUkommissionen og Den internationale Valutafond, vil blive erstattet af et nyt, der udarbejdes af den græske regering, og som adresserer den humanitære katastrofe, som Trojkaen har skabt. Denne nye plan skal godkendes af EU, før aftalen er bindende. Eurogruppen afviste den græske regerings anmodning om at bruge de resterende 11 mia. i Hellenic Financial Stability Fund, fonden til bank-bailouts, til at rydde ud i de græske bankers uerholdelige lån. Dette blev afvist med en erklæring, der gentog, at midlerne kun kan bruges til genkapitalisering og opløsning [af bankerne]. Sidstnævnte refererer til bank-bail-in af indskyderne (dvs., konfiskering af kunders bankindeståender), hvor udbyttet af en sådan»opløsning«rent faktisk vil gå til de kreditorer, som ECB har udpeget. 2 Grækenland skylder intet til Storbritanniens kriminelle banksyndikat, Hvis aftalen har nogen betydning, så er det, at enten må Europa og USA, inden for de næste fire måneder, sætte det nuværende system under konkursbehandling, eller også vil de stå over for et sammenbrud, der kunne finde sted stort set, hvornår det skal være. For grækerne betyder aftalen, at den giver dem tid til enten at overbevise de andre europæere om det retfærdige i deres sag, eller også forberede sig på at gennemføre Plan B: At gå med i BRIKS for et nyt paradigme for udvikling. FN finder, at nedskæringspolitik overtræder rettigheder 21. feb De rædselsvækkende omkostninger efter indførelsen af nedskæringspolitik i Grækenland i overensstemmelse med Trojkaens memorandum er emnet for en 25 siders rapport, der blev udgivet i marts 2014, fra Cephas Lumina, en uafhængig ekspert fra FN s Råd for Menneskerettigheder. Rapporten gennemgår mange af»udenlandsgældens og andre relaterede, internationale statslige gældsforpligtelsers virkninger på evnen til fuldt ud at nyde alle menneskerettigheder, især de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.«luminas konklusioner var baseret på bevismateriale, der blev indsamlet under en rejse til Grækenland april, hvor han interviewede regeringsfolk, medlemmer af oppositionen og private grupper. Hans»referenceramme for analyse«erklæres som de følgende:»nedskæringspolitik og anden økonomisk reguleringspolitik rejser vigtige, bekymrende spørgsmål mht. beskyttelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, fordi disse ofte er uforenelige med staters forpligtelse til at tage skridt til, at der gøres fremskridt mht. deres virkeliggørelse og undgå bevidste forholdsregler, der vil være tilbageskridt mht. deres overholdelse, i særdeleshed sådanne skridt, der er uforenelige med kerneforpligtelserne over for den enkelte rettighed og statens pligt til at anvende alle til rådighed stående ressourcer i indsatsen for at prioritere tilfredsstillelsen af disse minimumsforpligtelser.«disse forpligtelser over for menneskerettigheder, erklærer han, gælder ikke kun for regeringer, men også for»ikke-statslige aktører, inklusive internationale finansinstitutioner«. De områder for sådanne forpligtelser, som Lumina undersøgte, og hvor han fandt en chokerende forværring af befolkningens vilkår som følge af regeringens indsats for at gennemføre den økonomiske reguleringspolitik og betingelserne i memorandaet, omfattede: beskæftigelse, socialhjælp/bistand, sundhed, uddannelse, husly og social udelukkelse. En opsummering af undersøgelsen Beskæftigelse: Undersøgelsen finder, at»en af reguleringsprogrammets dybeste konsekvenser har været den eksponentielle stigning i arbejdsløsheden«. Programmet bemyndigede en nedskæring af jobs i den offentlige sektor på , 22 % af jobs i det offentlige, i Her-

5 5 til kommer, at lønninger er sat ned og skatterne sat op, hvilket resulterede i massearbejdsløshed og vilkår, der overtræder den græske forfatnings udtrykkelige forpligtelse til»at forsvare retten til arbejde og at skabe betingelser for beskæftigelse for alle borgere«. Socialhjælp/bistand: Sociale beskyttelsesprogrammer, fra arbejdsløshedsforsikring til pensioner, er blevet skåret ned. Eksperten var enig med den Europæiske Komite for Social Rettigheder i, at den kumulative virkning af nedsættelse af pensioner»udgjorde en overtrædelse af retten til socialhjælp, der er indskrevet i artikel 12(3) i det Europæiske Sociale Charter«. Sundhed: Nedskæringer i udgifterne, jobnedskæringer i den offentlige sundhedssektor, nedlukning / sammenlægning af hospitaler, reduktion af antal sengepladser og et stigende antal mennesker, der mister deres sundhedsforsikring, har skåret adgangen til kvalitetssundhedspleje ned og resulteret i en genopståen af sygdomme, som man troede for længst var udryddet.»generelt er sundhedsbudgettet blevet beskåret med omkring 40 %.«Uddannelse: Budgettet er blevet beskåret med 30 %. Husly: Der har været en stigning i hjemløshed siden 2009 på omkring 25 %. Den eneste, betydelige institution, der tilbød boligtilskud, er blevet nedlagt. Fattigdom: Før det økonomiske nedskæringsprogram havde Grækenland allerede den højeste fattigdomsrate i Eurozonen. Den er steget voldsomt.»eksperter konkluderer, at 63,3 % af befolkningen, der lå under den fastsatte fattigdomsgrænse i 2010 og 2011, befandt sig der udelukkende som en konsekvens af nedskæringspolitikken hvilket vil sige, at det direkte kan tilskrives de gennemførte skatteændringer og nedskæringer i lønninger og socialhjælp.«lumina konkluderede:»programmet for økonomiske reguleringer og især de umådeligt strenge nedskæringstiltag, der er gennemført siden maj 2010, har fordret betydelige økonomiske og sociale omkostninger af den græske befolkning. Programmet har skubbet økonomien ud i recession, bragt levestandarden for flertallet af befolkningen i fare og generelt undermineret nydelsen af menneskerettigheder i Grækenland. En stor del af bailout-lånene er gået til at betale de banker, der ansvarsløst lånte Grækenland penge og forøgede landets gæld. Beklageligvis er statens rolle som yder af offentlige tjenesteydelser blevet underordnet det stadig mere vanskelige mål med at genoprette et bæredygtigt, offentligt budget.«denne artikel forekommer første gang i EIR, 27. feb Artiklen har ikke tidligere været udgivet på dansk.

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET

SCHILLER INSTITUTTET SCHILLER INSTITUTTET * si@schillerinstitut.dk * www.schillerinstitut.dk * EIR Fokus: ET GRÆSK FORSLAG: Sammenkald til en europæisk konference om statsgæld Af Dean Andromidas og Paul Gallagher EIR, 23.

Læs mere

Fra LaRouche-bevægelsen 22. feb. 2015: Grækenland skylder intet til Storbritanniens kriminelle banksyndikat

Fra LaRouche-bevægelsen 22. feb. 2015: Grækenland skylder intet til Storbritanniens kriminelle banksyndikat Fra LaRouche-bevægelsen 22. feb. 2015: Grækenland skylder intet til Storbritanniens kriminelle banksyndikat Den civiliserede verdens lederes apati over for de forbløffende vilkår for efterkommerne af den

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme.

Helga Zepp-LaRouche: Jeg er her for at tale om en skøn vision om en verden uden krig og terrorisme. Helga Zepp-LaRouche: Hovedtale, Schiller Instituttets konference i New York, 17. jan 2015: BRIKS nationer genopliver dr. Martin Luther Kings drøm: Økonomisk retfærdighed er en umistelig rettighed Vi bringer

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark

EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT. Danmark EUROPEAN CONSUMER PAYMENT REPORT 216 Danmark 1 Intrum Justitia har indsamlet data fra 21.317 forbrugere i 21 europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

NY LÅNEPAKKE SIKRER GRÆSK RO, MEN IKKE EN LØSNING

NY LÅNEPAKKE SIKRER GRÆSK RO, MEN IKKE EN LØSNING NY LÅNEPAKKE SIKRER GRÆSK RO, MEN IKKE EN LØSNING Kontakt: Seniorrådgiver, Niels Pultz +45 24 26 36 80 npu@thinkeuropa.dk RESUME Grækenland er vendt tilbage i toppen af den europæiske dagsorden, da anden

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Analyse 24. marts 2014

Analyse 24. marts 2014 24. marts 2014. Bankunion, SIFI, CRD IV, BRRD OMG! Af Christian Helbo Andersen, Jens Hauch, Lars Jensen og Nikolaj Warming Larsen En hjørnesten i bankunionen blev i sidste uge forhandlet på plads i EU,

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 15-2010

ØkonomiNyt nr. 15-2010 ØkonomiNyt nr. 15-2010 Euroen Forsikringsselskaber opsiger landmænd Euroen Siden efteråret har der været uro om Euroen. Det skyldes PIIGS landenes, Portugal, Italien, Irland, Grækenland og Spanien, store

Læs mere

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld

Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Danskerne: Gældskrisen er bankernes skyld Nordnet, internetbanken til investering og opsparing, har gennemført en undersøgelse af danskernes syn på gældskrisen. Undersøgelsen viser, at næsten en tredjedel

Læs mere

Den græske linedans. En artikel fra KRITISK DEBAT. Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. april 2010

Den græske linedans. En artikel fra KRITISK DEBAT. Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. april 2010 En artikel fra KRITISK DEBAT Den græske linedans Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. april 2010 Forestil dig en linedanser i et cirkus. Højt hævet over sikkerhedsnettet. Uroligt, vaklende fra

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EU på vej mod finanskrisen 2.0?

EU på vej mod finanskrisen 2.0? 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat: EU på vej mod finanskrisen 2.0? Intro:

Læs mere

Grækenlands euro-fremtid på spil

Grækenlands euro-fremtid på spil Grækenlands euro-fremtid på spil Greece is running out of hope, its partners are running out of patience, negotiations are running out of time Martin Wolf, FT Side 1/12 Højt spil i Grækenland Side 2/12

Læs mere

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik

Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Radio 24/syvs interview med Tom Gillesberg om Kinas Silkevejspolitik Hør det 10 minutter lange interview fra søndag den 7. december 2014 her. Interviewet med Tom starter ca. 45 min. inde i optagelsen.

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab

Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Europæiske spareplaner medfører historiske jobtab Krisen begynder nu for alvor at kunne ses på de offentlige budgetter, og EU er kommet med henstillinger til 2 af de 27 EU-lande. Hvis stramningerne, som

Læs mere

Euroen splitter Europa.

Euroen splitter Europa. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kronik Euroen splitter Europa. Af: Henrik Herløv Lund, økonom

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg

EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg EUROTRAGEDIE Af Gregers Friisberg Teksten er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriet, som har copyright. Den kan derfor kopieres frit til undervisningsbrug 1 FORLØB: ØKONOMISK KRISESTYRING:

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 16-May-16 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Væksten i Brasilien fortsatte den negative udvikling i 4. kvartal

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010

Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 2010 Danmark er EU's duks trods stort offentligt underskud i 21 Regeringen henviser til, at finanslovsstramningerne i 211 er afgørende for at fastholde tilliden til dansk økonomi, så renten holdes nede. Argumentet

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Kort vejledning om euroen

Kort vejledning om euroen Kort vejledning om euroen Økonomiske og finansielle anliggender Om euroen Euroen kom til verden i 1999. Den optrådte først på lønsedler og regninger. Den 1. januar 2002 fandt eurosedler og euromønter vej

Læs mere

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling

SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling SCHILLER INSTITUTTET Fred gennem økonomisk udvikling EU 25. maj: VASALSTAT I FEUDAL-EUROPA eller DANSK SUVERÆNITET? Tom Gillesberg siger STEM IKKE PÅ EU-FASCISME! - Støt Schiller Instituttet Indhold: *

Læs mere

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet.

Den græske tragedie. af chefanalytiker Erik Bjørsted 4. juli Grækenland er tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Eurosamarbejdet. Grækenland er i skrivende stund meget tæt på en egentlig statsbankerot og en udtræden af Euroen. Grækenland står i en ekstremt vanskelig position. I 214 kom der ellers lidt mere gang i hjulene, men de

Læs mere

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM

Instituttets Venner går til valg på i København og Aarhus. VI HAR LØSNINGEN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE NYT KREDITSYSTEM SCHILLER INSTITUTTET VALGAVIS NR. 16, EFTERÅR 2013 GLASS-STEAGALL IKKE EU-FASCISME Vi skal have ændret den økonomiske politik, inden vi får en global gentagelse af den fascisme Europa gennemlevede i 30

Læs mere