BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009"

Transkript

1 BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR I dette nummer ser vi på tryghed og trivsel i afdelingerne. I starten af året blev flere beboere i Roskilde udsat for tricktyveri, og vi bringer derfor artiklen PAS PÅ TYVEN! Boligselskabet Sjælland har indledt et samarbejde med ROSKIL- DE GADEJURIST, der yder gratis retshjælp til særligt udsatte. Mange beboere vil gerne have en lav husleje, og i dette nummer kan du læse om, HVORDAN DU KAN PÅVIRKE HUSLEJEN. Med RÅDERET har du rig mulighed for at lave om på dit hjem, så det opfylder dine ønsker. Er boligen blevet for lille eller for stor til dine behov, kan du også læse om dine muligheder for at BYTTE BOLIG.

2 KÆRE LÆSER Bladet udgives af Boligselskabet Sjælland og udsendes til beboerne i boligselskabet samt til Hvalsø Boligselskab, Fjordbo, Skovbo Boligselskab, Solrød Boligselskab og Boligselskabet af 1939 med tilsammen boliger. Stof til bladet sendes til: Fax: Redaktion: Kommunikationsmedarbejderne Andrea Jørgensen og Ditte Friis Johansen samt ansvarshavende redaktør Bo Jørgensen. Fotos, hvor intet andet er nævnt: Andrea Jørgensen og Ditte Friis Johansen. Layout: Andrea Jørgensen Tryk: Grønagers Grafisk Produktion AS Oplag: Åbningstider for telefon og ekspedition Mandag-onsdag Torsdag Fredag Telefon: Hjemmeside: Vores driftsstruktur giver os nu mulighed for at specialisere vores ejendomsfunktionærer og dermed give jer en bedre service. For eksempel kan vores nye varmemestre løse flere problemer på varmeområdet, end vi hidtil har været i i stand til. I dag kan I kontakte os hele dagen. Når telefontiden starter om morgenen, er der ofte pres på, hvilket naturligvis kan medføre ventetid. Det forhold undersøger vi, hvordan vi kan forbedre. Som alternativ til at ringe har I naturligvis altid mulighed for at sende os en . Kort sagt fokuserer vi på at være effektive og give en god service. Vi vil generelt øge vores service og modtager gerne feedback - også den positive. Senere i bladet fremgår det, hvordan du som beboer kan påvirke din husleje, som vi ved, at alle ønsker at holde nede. Et andet fokusområde er trivsel i boligen og boligområdet. Her i bladet beskriver vi, hvordan vi undgår tyveri, men mere fremadrettet vil vi fra selskabets side arbejde med trivsel på flere områder i og uden for vores hjem. På områdemøderne her i foråret, hvor afdelingsbestyrelserne deltager, er det en af de ting, vi tager op til diskussion, og vi vil arbejde videre med det den kommende tid. Vi ønsker blandt andet at inddrage Kriminalpræventivt Råd og andre med henblik på øget trivsel i vores boligområder. Igen her gælder det, at menneskelig interesse og omsorg er noget, vi alle skal vise. Så hermed en opfordring til at vise positiv interesse for din nabo, give en venlig hilsen og måske endda også til en ansat i boligselskabet. - Bo Jørgensen BLADETS INDHOLD 3 Valg til organisationsbestyrelsen 4-5 Råderet - retten til at ændre din bolig 6 Roskilde Gadejurist 7 Pas på tyven! 8 Ringparken 9 Kristoffersvej Hvordan påvirker jeg huslejen? 13 Byt bolig - sådan kommer du i gang Korte nyheder 16 Åbent hus i Kløverparken 2 Side 2

3 Organisationsbestyrelsen - lige efter repræsentantskabsmødet 2008 VALG TIL ORGANISATIONSBESTYRELSEN I juni er der ordinært repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Sjælland, hvor der blandt andet afholdes valg til organisationsbestyrelsen. Har du lyst til at engagere dig i det politiske arbejde i Boligselskabet Sjælland, så er en plads i organisationsbestyrelsen noget for dig. Til juni er der valg til organisationsbestyrelsen i boligselskabet, og alle interesserede, der er lejere i Boligselskabet Sjælland samt deres ægtefæller og hermed sidestillede, kan stille op. Det er ikke et krav, at du skal sidde i en afdelingsbestyrelse i forvejen. Hvad laver organisationsbestyrelsen? Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og er ansvarshavende for drift, budgetlægning og udlejning for alle selskabets afdelinger. Bestyrelsen har desuden det overordnede personaleansvar og skal godkende de økonomiske rammer for boligselskabet. Organisationsbestyrelsen består af 19 medlemmer - 14 valgt af repræsentantskabet, tre valgt af medarbejderne samt to udefrakommende. Sådan gør du Hvis du ønsker at stille op til organisationsbestyrelsesvalget den 13. juni 2009 og gerne vil i den valgavis, der udsendes inden til repræsentantskabet, skal du sende et brev eller en med følgende oplysninger: navn og adresse beskrivelse af hvilke erfaringer, du har på det beboerdemokratiske område - enten via afdelingsbestyrelsen eller andet bestyrelsesarbejde Side 3 hvorfor du ønsker at stille op - hvilke områder vil du især fokusere på i dit arbejde i bestyrelsen. SEND DINE OPLYSNIN- GER TIL: Boligselskabet Sjælland Parkvænget Roskilde Mærk kuverten Organisationsbestyrelsesvalg. Du kan også sende dem på til Frist: 15. april 2009

4 Fotos af Rikke Pakaci Christensen RÅDERET - RETTEN TIL AT ÆNDRE DIN BOLIG Mange beboere har benyttet sig af tilbuddet om råderet de seneste år, men ikke alle har husket at indhente tilladelse til ændringerne, inden det er blevet udført. HVAD ER RÅDERET? Den kommende tid gennemføres en registrering af alle udvendige råderetsarbejder i alle afdelinger i boligselskabet. Tiltaget er kommet efter en periode, hvor flere råderetsarbejder er blevet udført uden tilladelse, og de skal nu gøres lovlige. Den kommende tid Inden ansatte fra boligselskabet - Byg & Anlæg - registrerer råderetsarbejder i din afdeling, bliver I varslet i god tid. Dernæst afholdes der møde med afdelingsbestyrelsen for at lave forslag til et nyt råderetskatalog for afdelingen. Forslaget skal vedtages på et beboermøde, inden det sendes til byggeudvalget hos Boligselskabet Sjælland for endelig godkendelse. Det genoprettede råderetskatalog bliver lagt på afdelingens hjemmeside, og der kan du altid læse det aktuelle katalog og eventuelle vejledninger for din afdeling. - Med det her tiltag sikrer vi, at alle råderetsarbejder er korrekt registreret, og at afdelingernes råderetskataloger fremover er helt opdaterede, siger Rikke Pakaci Christensen fra Byg & Anlæg. En løbende proces Boligselskabet Sjælland har mange afdelinger, og det vil derfor tage noget tid, inden vi kommer rundt i alle afdelinger. Vi er dog på vej, og vi vil også komme i din afdeling og hjælpe med at få registreret og lovliggjort, hvad I har besluttet på jeres beboermøde. Vær opmærksom på, at råderetsarbejder altid skal anmeldes til Boligselskabet Sjælland, som skal vurdere, om du har ret til at udføre dem. Side 4 Selvom du bor til leje, har du stadig rig mulighed for at præge boligen ved for eksempel at benytte råderet. Du skal selv betale for udgifterne, men du kan få godtgjort nogle af dem, hvis du flytter, inden udgifterne er blevet afskrevet. Hvis du har lyst til at læse mere om råderet, kan du se mere om dette på vores hjemmeside www. bosj.dk under menupunktet Beboere -> Ændringer i boligen. Her kan du også se priserne for det administrative arbejde i forbindelse med råderetsprojekter. Din afdelings råderetskatalog kan du læse på jeres afdelingshjemmeside. På er der en liste over alle afdelingshjemmesiderne.

5 TILSKUD VIA DEN NYE VÆKSTPULJE Efter påske træder aftalen om den nye vækstpulje i kraft. Læs mere om ordningen på EKSEMPEL PÅ RÅDERET Henriette Larsen, der bor i afdelingen Bakkegården benyttede råderet til at lave nyt køkken. - Vi fik ideen dels via vores arbejde i afdelingsbestyrelsen og dels via et køkkenmøde for beboerne for ca. 1½ år siden. Samtidig brugte vi retten for nogle år siden, da vi rev en væg ned mellem to små værelser, fortæller Henriette Larsen. - Vi har opsat et nyt HTH køkken, og det kostede omkring kr. Vi har lavet det hele selv undtagen alt el-arbejdet, forklarer hun. - Nu mangler vi blot at få udskiftet radiatorerne i hele lejligheden, og det vil vi også bruge råderetten til. Bortset fra lidt forsinkelse på godkendelsen af køkkenet er vi tilfredse med resultatet, siger Henriette Larsen. RÅDERET UDEN FOR BOLIGEN Råderetten kan også bruges i forbindelse med forbedringer uden for boligen. Det er på afdelingsmøderne, at I vedtager, hvad den enkelte beboer må og ikke må uden for boligen. I råderetskataloget for jeres afdeling kan du se, hvad der er tilladt hos jer. Eksempler på råderetsarbejder: have, udestue, drivhus, hegn, opsætning af markise af stof, terrasser af fliser eller træ, altan, carport og indgangsparti. Side 5

6 Roskilde Gadejurist på arbejde. ROSKILDE GADEJURIST Det er oftest de svagest stillede, der har størst behov for gratis retshjælp, og med det nye projekt, Roskilde Gadejurist, når tilbuddet helt ud til de åbne klubber og væresteder i Roskilde Kommune. Roskilde Gadejurist er et satspuljeprojekt og økonomisk afhængig af de penge, puljen udbetaler. Projektet er opstartet den 1. februar 2009 og fokuserer på at yde opsøgende retshjælp på gadeplan. De to medarbejdere i Roskilde Gadejurist har tidligere arbejdet i Retshjælpen i Roskilde, som holder til i Roskilde Bibliotek og i det nu lukkede Roskilde Frivilligcenter. - Vi oplevede dog, at de mest ressourcesvage ikke dukkede op på biblioteket og benyttede tilbuddet om gratis retshjælp. Derfor oprettede vi dette projekt og søgte penge til det via satspuljen, fortæller projektleder Birgitte Wismer. Roskilde Gadejurist går også et skridt længere end den almene retshjælpsordning og tilbyder hjælp til at skrive breve i klagesager og til kommunen, ligesom de også er bisidder ved møder. - De mennesker, vi vejleder, kender ikke lovgivningen så godt og føler sig derfor usikre. Vi sørger så for at hjælpe dem, der ellers ville give op, så deres retssikkerhed bliver sikret, siger Birgitte Wismer. Samarbejde med boligselskabet I opstartsperioden har Roskilde Gadejurist haft en tæt dialog med Boligselskabet Sjællands to boligsociale medarbejdere, og samarbejdet har været til stor hjælp. - De har været meget hjælpsomme og blandt andet givet os en del kontakter, og de har fundet et lokale i Rønnebærparken, som vi kan bruge til møder og administrativt arbejde, forklarer Birgitte Wismer. Lokalet er et aktivitetsrum, som afdelingsbestyrelserne i Æblehaven og Rønnebærparken har stillet til rådighed. - Vi laver meget opsøgende arbejde, og derfor kommer vi i de åbne klubber Side 6 og væresteder. Udover Beboercafeen i Rønnebærparken kommer vi også i Café Klaus, Den Åbne Klub Hullet, RABS og Roskildehjemmet. Alle steder er vi blevet taget rigtig godt imod, siger hun. Siden projektets opstart har Roskilde Gadejurist allerede hjulpet i sager, der blandt andet har omhandlet sygedagpenge, gæld og samvær med børn. ROSKILDE GADEJURIST Telefontid: på hverdage, telefon RETSHJÆLPEN I ROSKILDE Onsdage kl på Roskilde Bibliotek, Dr. Margrethes vej, 4000 Roskilde

7 Ginasanders, Dreamstime.com GODE RÅD Du skal kun åbne for folk, som du kender. Spørg eventuelt efter legitimation, hvis du er i tvivl. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere, sygeplejersker, familie og andre. PAS PÅ TYVEN! I den seneste tid har der været flere tilfælde af tricktyverier og hjemmerøverier i Roskilde, og især områder med mange ældre mennesker er blevet ramt. Flere beboere i afdelingerne Æblehaven, Rønnebærparken og Hyrdehøj i Roskilde har fået en grim oplevelse indenfor de seneste måneder, hvor tricktyve har slået til i områderne. Det bekymrer de boligsociale medarbejdere, som fortæller, at det ofte er ældre mennesker, der rammes. - Det er vigtigt at passe på og ikke bare lukke fremmede mennesker ind i sin lejlighed. Luk aldrig nogen ind, der ikke kan bevise med identitetskort hvem de er, og hvor de kommer fra, siger Jens Johansen og Pia Mikkelsen, som er boligsociale medarbejdere i Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune. - Hvis en person ringer på og beder om et glas vand, så luk døren, mens du henter det. Undgå at have hoveddøren åben, mens du selv er et andet sted i lejligheden, uddyber Jens Johansen. Brug faste kontaktpersoner Hvis du har brug for at få dagligvarer bragt hjem via bud, så benyt de samarbejdspartnere, der er godkendt af kommunen. Kontakt din hjemmepleje i dit lokalområde og spørg her, hvem de anbefaler. - Samtidig kan du aftale, at det er faste tidspunkter om ugen, du får bragt varer ud, så du ved, hvornår du skal åbne for buddet, siger Pia Mikkelsen. Hun opfordrer samtidig folk til ikke at ligge inde med større kontantbeløb. - Sørg for at have så få kontanter liggende som muligt. Hvis du endelig skal have kontanter, så find et godt gemmested til dem i stedet for tasken eller kommoden ved hoveddøren. Det er de steder, tyven først kigger, forklarer Jens Johansen. Hvis du ser noget mistænkeligt, så ring til politiet og beskriv situationen. Midtog Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon Side 7 Undgå at have for mange kontanter eller andre værdier i dit hjem. Hvis du har penge, så sørg for, at de er skjult et sikkert sted - og husk at bruge det samme sted hver gang. Hvis du bor alene, så lad være med at skilte med det. Forbogstav og efternavn på dørskiltet er nok. Vær opmærksom på fremmede i kvarteret og tal med din nabo, andre beboere i opgangen eller ejendomsinspektøren. Det kan give tryghed i hverdagen. Tal med din bank om mærkning af bankbøger. Brug evt. en bankboks. Betal dine regninger via Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) eller via netbank. Få en sikkerhedskæde eller bøjle af god kvalitet og en dørspion på din hoveddør. Få en låsesmed til at se på din dørlås. Det kan være, at du har brug for en ny eller en ekstra. Lås døren omhyggeligt, når du går hjemmefra. Kilde:

8 RINGPARKEN Syd for Roskilde station, ved siden af Roskilde Rådhus, ligger Ringparken, der er blandt Boligselskabet Sjællands største afdelinger. Afdelingen Ringparken ligger på hjørnet af Søndre Ringvej og Køgevej, der begge er stærkt trafikerede veje. Alligevel er afdelingen så stor, at du helt glemmer omgivelserne, når du går en tur i bebyggelsen. - Vi er jo også som en lille landsby her i afdelingen, hvor mange kender hinanden, siger Jens Molter, der er formand. - Og så sørger vi også for at hilse på hinanden, siger Mia Stoltz, som også er med i afdelingsbestyrelsen. Busture for alle Afdelingen har en række aktiviteter og arrangementer, hvor bankospil er den, der har størst tilslutning. - Vi arrangerer også en række busture for alle i afdelingen, og vi sendte på et tidspunkt fire fyldte busser af sted til BonBonLand, fortæller Jens Molter. - På vores pensionistture er maden en del af oplevelsen, og vi plejer at afholde en lille konkurrence på køreturen, hvor deltagerne skal gætte, hvor de skal spise henne. Det har vi meget sjov ud af, og vinderen får så en flaske rødvin, siger Jens Molter. Afdelingen har også fastelavns- og julearrangementer samt en meget aktiv modelbaneklub. Nyt i afdelingen Der er flere ting, der står på afdelingens ønskeliste hvad angår forbedringer i afdelingen, men desværre er Ringparkens økonomi ikke så god i øjeblikket. - Det er ærgerligt, og det er selvfølgelig noget, som vi vil arbejde for at forbedre, siger Jens Molter. - Men samtidig skal det ikke afholde os fra at vælge de mere langsigtede løsninger, når vi kigger på renoveringsmuligheder. Det er mere økonomisk i længden, og det er til gavn for alle, forklarer Mia Stoltz. Side 8 - Nu er der også tre fra afdelingsbestyrelsen, som tager på budgetlægningskursus i Vejle. Så er vi godt rustet til næste budgetlægning og få råd til de ting, som afdelingen har brug for, siger Jens Molter. På ønskelisten er blandt andet nye badeværelser til boligerne. Inden da er det dog afdelingens tage, der skal repareres og isoleres, da den nuværende løsning ikke er langtidsholdbar. RINGPARKEN Adresse: Ringparken 2-50, 27-45, Sdr. Ringvej 51, Bygget: , 1961/63 Afdelingen har 595 boliger.

9 KRISTOFFERSVEJ I rolige omgivelser et stenkast udenfor Ringsted centrum ligger afdelingerne Kristoffersvej omgivet af grønne områder. Teknisk set er Kristoffersvej to afdelinger, men fællesskabsfølelsen er stor, og det er kun budget og regnskab, der bliver behandlet adskilt. Afdelingerne har en samlet bestyrelse, der ikke skelner mellem de to afdelinger, med mindre der bliver kigget på økonomi. KRISTOFFERSVEJ Adresse: Kristoffersvej 2-178, Bygget: 1981 og 1989 Afdelingen har 128 lejemål. Ind imellem rækkehusene er der mange grønne områder, hvor der er rig mulighed for at mødes med de andre beboere i afdelingen. I sommeren 2008 fik børnene nye legepladser med svævebane og andre udfordrende aktiviteter. Mange af beboerne hjalp med at gøre området klar til, at der kunne sættes nye legeredskaber op. - Det er dejligt at se, at ungerne er glade for at bruge legepladserne. Vi har lagt mange kræfter og penge i projektet, og det er skønt, at resultatet er blevet så godt, fortæller Linea Rose, der er formand for afdelingsbestyrelsen. Fællesskabet Fælleshuset er rammen om mange sociale aktiviteter i afdelingen. Der er tradition for, at bestyrelsen i løbet af året inviterer beboerne til forskellige arrangementer. - Vi har holdt fastelavnsfest, madklub, grillaftner, og det tilbagevendende hit er julefesten. Sidste år måtte vi desværre lukke for tilmeldingerne, fordi der var en naturlig grænse for, hvor mange vi kunne være i fælleshuset, fortæller Linea. Afdelingsbestyrelsen er allerede i gang med at planlægge en karnevalsfest i for- Side 9 året, og de håber på, at tilslutningen bliver ligeså stor som til julefesten. Renovering Landsbyggefonden har givet tilskud til en helhedsløsning i afdelingen, og det har resulteret i, at en storstilet renovering netop afsluttet i den ene afdeling. Vinduer, døre og ventilation er blevet skiftet, og bygningerne er blevet stabiliseret og renoveret for skimmelsvamp. Den ene halvdel af Kristoffersvej har været et stort byggerod i 1½ år. - Det har været en hård omgang for beboerne, fordi håndværkerne flere gange har været ind og ud af boligerne, og flere steder har det været nødvendigt at flytte rundt på møblerne, fortæller Linea. Der er stor tilfredshed med resultatet og håndværkerne forventes snart at gå i gang med den sidste halvdel af Kristoffersvej.

10 René og Karin Braunstein. HVORDAN PÅVIRKER JEG HUSLEJEN? Hver måned betaler alle lejere i Boligselskabet Sjælland husleje, men hvad går pengene til, og har du som lejer mulighed for at påvirke huslejens størrelse? Vi har besøgt familien Braunstein og med udgangspunkt i deres husleje set på, hvad den går til, og hvor familien kan have indflydelse på deres husleje. Da de bor i en almen lejebolig er der ingen, der tjener penge på den og huslejen dækker kun de udgifter, der er i afdelingen. Rimelig husleje Familien, som består at René Braunstein, Karin Nielsen og deres to børn, bor i en 4-rums bolig på 92 km2. De betaler kr. om måneden plus udgifter til varme og vand. - Huslejen virker umiddelbar rimelig i forhold til det, vi får for pengene. Vi sidder begge to i lavtlønnede job, og derfor er det en stor udgiftspost for os hver måned, men vi får meget for pengene. Det betyder meget for os, at vi er tæt på skoven, fjorden og byen. De muligheder er der ikke mange andre steder, fortæller René. Det indeholder huslejen Huslejen er delt op i fem poster. De fire udgiftsposter, som til sammen er 6029 kr., dækker afbetaling af byggelån, offentlige udgifter, henlæggelser og ekstraordinære udgifter. Disse udgifter er rimelig fastlagte og kan kun påvirkes delvist. Indflydelse på huslejen De variable udgifter som samlet er på 960 kr., bruges på drift af afdelingen og fællesaktiviteter. Her har familien mulighed for at påvirke udgiftsniveauet ved aktivt at deltage i det årlige bebo- Side 10 ermøde, hvor afdelingens budget bliver godkendt. Hver måned betaler familien 463 kr. for vedligeholdelse af udenomsarealerne og andre opgaver, der er forbundet med driften af afdelingen. Udgifter er også med til at dække lønudgifterne til ejendomsfunktionærerne. - Det er svært at vurdere, om det er en høj pris, men vi synes, at området bliver holdt rigtig flot. Det er dygtige og ihærdige folk, der arbejder her, fortæller Karin. Driftsplaner Afdelingerne har gennem deres afdelingsbestyrelse haft mulighed for at være med til at påvirke udgiftsniveauet for pleje af de grønne områder.

11 Husleje Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytninger 548 kr. Ekstraordinære udgifter 841 kr Lån 2887 kr Variable udgifter 960 kr Offentlige udgifter 1753 kr HUSLEJENS ELEMENTER Posten lån dækker prioritetsydelser de lån der er taget dengang afdelingen blev bygget. 23 kr. 14 kr. Variable udgifter 960 kr. Offentlige og andre faste udgifter dækker over betaling af vandafgifter, renovation, forsikringer, el og varme til fællesarealer og administrationsbidraget. 144 kr. 9 kr. 298 kr. 9 kr. 463 kr. Grønne områder Ejendomsfunktionær Almindelig vedligeholdelse Vaskeri, bebeorhus m.m. BL Rådighedsbeløb og aktiviteter Kurser for afdelingsbestyrelsen Diverse Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fraflytninger udgør de penge afdelingen sætter til side til fremtidige vedligeholdelsesarbejde og de udgifter der er ved fraflytning. Ekstraordinære udgifter dækker udgifter til forbedringsarbejder Inden længe bliver det lettere for afdelingsbestyrelsen at fastsætte udgifterne til pleje af grønne områder. Boligselskabet Sjælland er nemlig i gang med at udarbejde driftsplaner for alle afdelinger. Driftsplanen er en kontrakt mellem afdelingen og boligselskabet, hvor niveauet for pleje af de grønne områder er beskrevet og antallet af timer, der skal bruges på de enkelte arbejdsopgaver, er fastsat, så det er let at se, hvad det koster for afdelingen. For eksempel kan afdelingen indgå en aftale med boligselskabet om, hvor højt græsset skal være i sommerperioden. Alt efter hvad afdelingen vælger vil det fremgå af budgettet. - Det er en godt, at vi i afdelingen kan være med til at bestemme, hvordan her skal være. Det forudsætter selvfølgelig at vi kan blive enige, forklarer René. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE Variable udgifter dækker pasning af grønne områder, almindelig vedligeholdelse (eksempelvis udskiftning af vandhaner hos lejerne, benzin til græsslåmaskinen, salt til glatførebekæmpelse om vinteren og meget andet) og drift af vaskeri og beboerhus. Det dækker også et fast kontingent til BL, afdelingsbestyrelses rådighedsbeløb, aktiviteter i afdelingen, kurser for afdelingsbestyrelsen og afdelingens uforudsete udgifter. Side 11

12 AFDELINGENS LÅN Når afdelingens lån er ilbagebetalt, fortsætter du som lejer med at betale den samme ydelse. Betalingen går ikke længere til kreditforeningen, men 2/3 del af betalingen sendes til Landsbyggefonden og 1/3 til Boligselskabet Sjællands dispositionsfond. Afdelingerne kan søge penge til større renoveringsprojekter i Landsbyggefonden og dispositionsfonden. 298 kr. går hver måned til almindelig vedligeholdelse som bl.a. kan dække udskiftning af vandhaner, køkkenelementer der er gået i stykker og andre småting i boligen, der løbende skal udskiftes. Udgiftsposten inkluderer også salt, der bruges til glatførebekæmpelse om vinteren, benzin til græsslåmaskinen om sommeren osv. Hver måned betaler familien 144 kr. til drift af vaskeriet og beboerhuset. Udgiftsposten dækker vedligeholdelse af bygninger og invetar, varme, strøm, nyt invetar og rengøring. - Det er en betydelig post, fordi vi ved siden af også betaler for at bruge vaskeriet. På den anden side har vi et vaskerri og et fælleshus vi kan bruge, fortæller Karin. Sociale aktiviteter 23 kr. af familiens husleje går til afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb og aktiviteter i afdelingen. Hver måned betaler familien 14 kroner, som dækker kursusudgifter for afdelingsbestyrelsen. De 23 kr. går til fastelavnsfest, sommerfest og den årlige julefest samt udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder etc. - Jeg synes, at forholdet mellem de to udgiftsposter er forkert. Det er vigtigt, at afdelingsbestyrelsen kan tage på relevante kurser, og det skal der være penge til, men jeg synes godt, at vi kan sætte flere penge af til aktiviteter for beboerne, fortæller René. På det årlige beboermøde, hvor budgettet godkendes, er beboerne selv med til at bestemme hvor mange penge, der skal sættes af til aktiviteter blandt beboerne. - Sociale aktiviteter er med til at styrke Side 12 sammenholdet i afdelingen. Vi har boet her i mange år og tidligere skete der mere. Der var en større fællesskabsfølelse blandt beboerne, supplerer Karin. - Vi må indrømme, at det er lang tid siden, vi selv har været til et beboermøde og gjort vores indflydelse gældende. Flere gange har det været vores intention at deltage, men desværre er der alt for ofte kommet noget i vejen, forklarer René. - Vores konklusion må være, at vi må prioritere beboermødet og deltage aktivt i de processer, der har indflydelse på det, der sker i afdelingen. Vi kunne måske få flere sociale aktiviteter stablet på benene for 20 kr. om måneden, og det synes vi bestemt det er værd, slutter René og Karin.

13 Clairev, Dreamstime.com BYT BOLIG - SÅDAN KOMMER DU I GANG Vil du gerne have en anden bolig, men kun er interesseret i områder, hvor ventelisten er lang, så kan du måske have held med at bytte dig til en anden bolig. Hvis du vil bytte bolig, er du velkommen til selv at finde en interesseret - men du kan også bruge som Boligselskabernes Landsforening (BL) står for. Her kan du bytte bolig med andre lejere i hele landet og dermed også få en bolig i byer, hvor Boligselskabet Sjælland ikke har bolig afdelinger. Det er gratis at bruge hjemmesiden, og der er i øjeblikket over 1100 byttetilbud. Hvordan gør du? På hjemmesiden kan du søge efter følgende kriterier: region minimum antal m² minimum antal værelser maks. husleje På den måde kan du hurtigt finde de byttetilbud, som er interessante for dig. Hvis du vil finde byttetilbud, der passer til din egen bolig, så kan du lettest se det, hvis du selv opretter et byttetilbud. Her kan du med et enkelt tryk på en knap se, om der er nogen, der er interesseret i netop din bolig. Betingelserne Du har ret til at bytte din lejebolig, når du har haft den i tre år, og du må kun bytte med andre lejere. Du har ikke ret til at bytte hvis boligen er almen og forbeholdt særlige grupper (gælder typisk ungdoms- og ældreboliger samt bofællesskaber) hvis boligen er privat og ejeren selv bor i ejendommen, samtidig med at den omfatter færre end syv lejligheder hvis ejeren er en pensionskasse og har forbeholdt boligerne for sine medlemmer at boligen overholder kravet om, at der maks. bor én person per rum Side 13 Når du bytter bolig, skal de normale regler for opsigelse, fraflytningssyn og istandsættelse stadig overholdes, og der skal skrives ny lejekontrakt. Desuden kan Boligselskabet Sjælland modsætte sig aftalen i særlige tilfælde. Hvis du bytter til en bolig i en almen andelsboligforening, skal du melde dig ind i den og normalt betale en mindre forenings andel. Du kan læse mere om bytteretten på hjemmesiden, hvor Lov om leje også er citeret. SPØRGSMÅL Har du spørgsmål om byttereglerne for almene boliger, er du velkommen til at ringe til BL på telefon eller sende en på Læs også

14 KORTE NYHEDER VAGTORDNINGEN: Hvis der opstår skader i din bolig uden for den normale arbejdstid, kan du kontakte vores vagtordning. Eksempel på ting, der kan vente: - defekt komfur/køleskab - selvforskyldt tilstoppet afløb fra vask m.m. - en enkelt vaskemaskine i vaskeri Eksempler på fejl der kan kræve omgående hjælp - Strømsvigt, undersøg sikring i relæ. - Varme, kun i perioden 1/11 31/3, samt vand - Rørbrud eller totalt svigt. - Kloak, total stop med opstigning af vand. Når du henvender dig, skal du oplyse navn, nøjagtig adresse, telefonnummer samt afdeling og derefter beskrive skadens omfang. Vagtpersonalet kontakter derefter håndværkere, der kan udbedre skaden. Unødvendige opkald til håndværker, uden for normal arbejdstid og i henhold til ovennævnte retningslinjer, koster minimum1000 kr., som du selv skal betale. Ved misbrug af vagtordningen bliver der opkrævet et gebyr på minimum 400 kr. NÖBETÇİ DÜZENİ: Normal iş saatleri dışında evinizde bir hasar meydana gelecek olursa nöbet tutan personelimizi arayabilirsiniz. Bekleyebileceğiniz durumlardan bazıları: - bozuk ocak/buz dolabı - lavabo v.s. pis su borusunun tıkanmasına sebep olmuş iseniz - çamaşır yıkama dairesinde bir tek çamaşır makinesinin işlemesi Hemen müdahale edilmesi gereken durumların bazıları: - Cereyan kesilmesi; reledeki sigortaya bak. - Sıcaklık; sadece 1/11 31/3 arasındaki sürede, artı su kesilmesi - Boru patlaması veya büsbütün aksama. - Lağım, büsbütün tıkanma, pis suyun yükselmesi. Nöbetçi personeli aradığınızda adınızı, soyadınızı, açık adresinizi, telefon numaranızı ve hangi bölüme ait olduğunuzu söyledikten sonra ortaya çıkan hasarın ne olduğunu tarif edeceksiniz. Ondan sonra nöbetçi personel hasarı onaracak ustaları çağırır. Normal iş saatleri dışında yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde gereği olmadan kendiniz bir ustayı arayacak olursanız bu en azından 1000 krona mal olur ve bu parayı kendiniz ödemek zorundasınız. Nöbetçi düzenini kötüye kullanmanız halinde en az 400 kronluk bir harç alınacaktır. Mitch1921, Dreamstime.com Side 14

15 KORTE NYHEDER PETANQUETURNERING 2009 Alle der bor i afdelinger, administreret af Boligselskabet Sjælland, kan deltage. To eller flere afdelinger kan gå sammen om at danne hold. Hvert petanquehold består af 3-5 personer og der skal udpeges en holdleder. Puljefordeling foregår ved lodtrækning (af turneringsudvalget). Der vil eventuelt blive taget hensyn til geografisk fordeling. Turneringen afvikles i perioden maj august. I september spilles semifinaler og finaler. Turneringen afsluttes med en afslutningsfest for alle deltagerne. Vinder af sommerens turnering får overrakt en pokal. Den 5. maj holdes et opstartmøde med holdlederne hvor deltagergebyret kr. 100, pr. hold betales. Tilmelding, med oplysning om holdlederens navn, adresse, telefonnr og evt. samt navne på holdets deltagere, sendes senest den 15. april til Poul-Erik Göttsche, Laurbærhaven 50, 4330 Hvalsø. Tlf Se billeder fra Petanque afslutninger på internettet. + Beboerne + Fællesaktiviteter OPSKRIVNING PÅ HJEMMESIDEN Hvis du gerne vil skrives op til en bolig, kan du gøre det på - hvis det er en nyopskrivning. Hvis du derimod vil være aktiv på ventelisten, skal du i stedet kontakte os via en eller på telefon Det skyldes, at du, når du melder dig aktiv på ventelisten, også skal fortælle hvilke ønsker du har til den bolig, du søger. ÆNDRING I GEBYRER Gebyrerne for at blive oprettet og være aktiv søgende på ventelisten i Boligselskabet Sjælland og de administrerede selskaber bliver sat op pr. 1. april Organisationsbestyrelsen vedtog enstemmigt på et bestyrelsesmøde i december 2008 at forhøje oprettelsesgebyret og ventelistegebyret. Dermed kommer gebyrerne atter til at svare de reelle udgifter, der er forbundet med at oprette ansøgere i systemet og de omkostninger, der er i forbindelse med udsendelse af tilbud på boliger. Oprettelsesgebyret stiger til 150 kr. Det er engangsbeløb og dækker oprettelsen af ansøgeren i systemet. Opnoteringsgebyret er fortsat 100 kr. Det er et gebyr, der betales én gang om året for at opnå anciennitet på ventelisten. Ventelistegebyret stiger til 150 kr. Det er et gebyr, der betales én gang om året, hvis ansøgeren ønsker at modtage tilbud om ledige boliger. På boligselskabets hjemmeside kan du fi nde mere information om reglerne for oprettelse, opnotering og venteliste LEKTIEHJÆLP I afdelingen Hedeboparken har unge mulighed for at modtage lektiehjælp. Ordningen varetages af Røde Kors i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og de boligsociale medarbejdere. Lektiecaféen har åben alle mandage og onsdage i tidsrummet fra kl. 16 til 18 i skole året (lukkedage er de samme som skolernes). I afdelingerne Æblehaven og Rønnebærparken er der også mulighed for lektiehjælp. Her varetages ordningen af Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med de boligsociale medarbejdere og afdelingsbestyrelsen i Æblehaven. Afdelingsbestyrelsen i Æblehaven har stillet lokale til rådighed i Æblehaven 114 (Porten). Er du interesseret i at blive bedre til dansk gennem lektielæsning, samtaler, spil m.m. så er du velkommen i Lektiecaféen, Æblehaven 114. Lektiecaféen er for voksne og børn, og der er åbent hver mandag og torsdag fra Side 15

16 ÅBENT HUS I KLØVERPARKEN 2 Det er ikke kun ejendomsmæglere, der holder åbent hus - Kløverparken 2 åbnede i november dørene for interesserede. I november måned holdt seniorbofællesskabet Kløverparken 2 i Roskilde åbent hus for alle interesserede. Formanden Svend Aage Gam fortæller her om arrangementet: Vi følte os lidt oversete blandt boligmassen i Roskilde og ville prøve noget nyt. Derfor satte vi os for at vise evt. interesserede seniorer (dem over 50 år og uden hjemmeboende børn) hvordan vi lever. Vi havde troet, at der kom mellem 20 og 30 besøgende, men der kom over 100 glade og forventningsfulde mennesker. Selve dagen Planen var at starte rundvisningen med en kort omtale i vores hyggelige fælleshus, og derefter vise dem vore 3 boligtyper, vores gårdhave, de grønne områder og udsigten til Hyrdehøjskoven. Vores fælleshus kan rumme 30 personer, så planen måtte tilpasses den ændrede situation. Vi delte de fremmødte op i fire grupper, som både hørte hele historien bag bofællesskabet og fik fremvist de tre typer af boliger, der er i afdelingen. Vi har altså nogle dejlige beboere ude hos os, for hvem ville lukke sit hjem op for 100 besøgende med udesko på og så stadigvæk se glad ud, når de sidste 10 besøgende kigger indenfor. Større interesse Vi håber, at de fremmødte fik et indtryk af, hvordan man kan bo i et bofællesskab, hvor vi hylder friheden til selv at kunne vælge. Vi håber også, at vi har skabt interesse for vort bofællesskab, og at flere lader sig skrive op på ventelisten for afdelingen. Side 16 Det er vores erfaring, at beslutningen om at flytte i et seniorbofællesskab bør tages, mens du stadig har kræfter og overskud, såvel fysisk som psykisk, til at møde nye mennesker og udfordringer. AFDELINGENS HISTORIE I 2002 besluttede boligselskabet at etablere et seniorbofællesskab. Her blev alle interesserede inviteret til at deltage i møder med henblik på indflytning, når boligerne stod færdige. I løbet af de to år, byggeriet tog, blev de kommende beboere på møderne enige om grundlaget for bofællesskabet, hvor netop fællesskabet sættes højt. Afdelingens hjemmeside er:

3. ÅRGANG NR. 2 2009. i Boligselskabet Sjælland?

3. ÅRGANG NR. 2 2009. i Boligselskabet Sjælland? 3. ÅRGANG NR. 2 2009 Boligselskabet Sjælland har valgt fem værdier, som skal kendetegne boligselskabets fremtid. De er præsenteret her i bladet, og vi har valgt en af dem - RUMMELIGHED - til at være temaet

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Enebærstien AlmenBolig+ - Beboermøde I Enebærstien Velkommen! - v/ Kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 1. Velkomst v/kurt Gjerstof, Herlev Boligselskab 2. Status på byggeprojekt

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til beboere i Afdeling Aaparken Aaparken 6-14 7400 Herning Herning, den 29/8 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Aaparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 8/9 2016, klokken 17.00

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 36 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32

Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Tilfredshedsundersøgelse beboere afdeling 32 Publiceret af Heidi Hvam Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 96 43,8% 0, 8,3% 47,9% Informationer (Sæt et X på hver linie) 19,1% 21,3% 10,6%

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ - Beboermøde I Grøndalsvænge Allé Velkommen! - v/ Bjørn Petersen, AKB København Program for beboermøde d. 13. oktober 2011 Velkomst v/ Bjørn Petersen, formand for AKB København Tildeling af

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 6 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden Råderetsreglerne for Grønnegården er godkendt på afdelingsmøde den 16. marts 2011. Råderetsreglerne er trådt i kraft på datoen

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene

AlmenBolig+ - Beboermøde II. Langhusene AlmenBolig+ - Beboermøde II Langhusene Program for beboermøde d. 5. oktober 2011 1. Velkomst og status på byggeriet 2. Status på huslejekontrakter 3a. Hvad skal og må jeg gøre i boligen Vedligeholdelsesordning

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Irishaven AlmenBolig+ - Beboermøde I Irishaven Program for beboermøde d. 5. marts 2013 1. Velkomst v/elin Jacobsen, Egedal Boligselskab 2. Tildeling af boliger - principper v/finn Larsen, Udlejningschef 3. Hvordan

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Søhusene. www.boligkontoret.dk. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene på:

Søhusene. www.boligkontoret.dk. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene på: Søhusene Nakskov Almene Boligselskab har i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia bygget 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 4,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Forhøjelse Ny leje 1307,63 kr./m² 55,55 kr./m² 1363,18 kr./m²

Læs mere

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010.

VBA. Råderetskatalog. Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. VBA Råderetskatalog Gældende for Skovlund Boligselskab Afdeling 1 og 2. Godkendt på repræsentantskabsmødet, afholdt den 21. juni 2010. Forord Sådan bruger du din råderet: Det være attraktivt at bo alment,

Læs mere