Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00"

Transkript

1 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse 4. Fremlæggelse af budgetfrslag til diskussin 5. Fastsættelse af kntingent 6. Behandling af indkmne frslag fra medlemmerne a. Frslag fra Carsten Frederiksen b. Frslag fra Henrik Søndergaard 7. Valg af frmand eller kasserer a. Ekstrardinært valg af frmand fr 1 år, da Inge Hansen afgår b. Max Chr. Maxen afgår efter tur, mdtager genvalg 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer g suppleanter a. Hans Stentft afgår efter tur, mdtager genvalg 9. Valg af revisr g revisrsuppleant 10. Eventuelt Åbning ved frmanden. Frmand Inge Hansen bød generalfrsamlingen velkmmen g takker fr fremmødet. Ad 1) Valg af dirigent g referent Bestyrelsen freslg Peter Unld, sm dirigent, g han mdtg valget med tak. Bestyrelsen freslg Henrik Søndergaard sm referent, g han mdtg valget. I frbindelse med indkaldelsen var der frtaget en mindre genudsendelse af indkaldelsen fr at pintere at frmanden går af før tid (Hun nævnte i 2009 at hun kun ville sidde et år) Dirigenten knstaterede, at indkaldelsen var lvlig varslet til medlemmerne (red. pr. mail d. 9/2), at der var 2 gyldige fuldmagter repræsenteret blandt de ca. 47 fremmødte Er der ngen indvendinger md dagsrdenen? Det var der ikke. Antni havde indsendt et frslag sm ikke var mdtaget rettidigt men det behandles under eventuelt. Ad 2) Bestyrelsens beretning v/ Inge Hansen Årsberetning 2009 Princippet har været at styrke rganisatinen via udvalgene. I sept. Mødte der 35 medlemmer p. Optagelse medlemmer Der blev ptaget 62 ny begyndere. Der er mange der dg ikke er frtsat. Beretning vedr. kapafdelingen, Matilde Glesner: Byggeriet på Brabrand er gået i gang g frventes færdigt til september Bestyrelsens fkus punkt i 2009 var at videreføre den igangsatte rganisatinsplan g finde tvhldere til alle udvalg. Dat: , Rev02 Side 1 af 6

2 En del udvalg fungerer gdt g selvstændigt. Princippet har været at stadig at flere gør mer g at de, der får ideen gså er de, der er med til at føre den ud i livet. Medlemsmødet i august var velbesøgt med ca. 35 deltagere g der var pbakning til frtsætte arbejdet med rganisatinsplanen. Mange medlemmer er engageret i en eller anden grad. Det er rigtig dejligt. Det er tydeligt at udvalg med en tvhlder fungere bedst g er de udvalg, hvr der sker mest. Det var derfr håbet at finde tvhldere til de udvalg, der manglede. Der er udvalg, hvrtil det ikke er lykkes at finde flk. Den nyeste udgave af rganisatinsplaner er at finde på kntret g interesserede må gerne kntakte bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker stadig at uddelegere flere pgaver g håber at de resterende udvalg kan besættes i Det administrative i bestyrelsen tager en del timer, herunder kntingentpkrævning. Det er derfr bestyrelsens håb at denne prces i 2010 kan afkrtes g dermed frigøre tid til mere udviklingsprægede pgaver. Kntingentpkrævning vil i 2010 derfr følge vedtægternes 10 stk. 1. Et medlem kan selvfølgelig altid kntakte bestyrelsen, hvis der er behv fr en særlig rdning vedr. betaling. Søgning til kajaksprten g til MKC er frtsat større end vi kan ptage. Instruktinsudvalget har stået fr ptag g instruktin af 62 nye medlemmer. Herunder en meget velplanlagt weekendtur til Silkebrgsøerne. Årets nybegyndere har været meget aktive g har ret km. (i 2008 var det 7383 km.) Handicap har igen i 2009 været en succes. Både nye g erfarne medlemmer har været på vandet hver nsdag smmeren igennem. Anders Vejby fik derfr all rund pkalen 2010 fr sit engagement i det ugentlige handicap. Axel Brup har siden mødet med ungdmsudvalget i maj stået sm ansvarlig fr ungdm g mandagsrning. Mandagsrning har fungeret gdt g med et engageret fremmøde fra både ungdm g den stabile lille gruppe medlemmer, der hver mandag møder p g træner de unge mennesker. Desuden har der været enkelte fællesarrangementer på tværs af Århus klubberne. MKC havde mulighed fr at låne børnekajakpakken fra DKF, men pga. manglende kapacitet i ungdmsgruppen til en børnegruppe blev den pakken afmeldt g gik i stedet fr til ÅKKK. Klubben har i 2009 fået t både spnsreret. Dels en Castline fra Tubrgfnden g dels en Zedtech freelancer fra Max Kayak. Bådudvalget har fremlagt ideer til køb af både i 2009/2010 g har indkøbt en Vajda. Vi var i smmers lidt tilbagehlden fr køb af flere kajakker, da vi (rimelig ny bestyrelse) ikke havde det fulde verblik ver årets samlede udgifter. Der er i budget fr 2010 afsat midler så flere af ønskerne fr bådindkøb kan realiseres. Festudvalget har været vært ved de traditinsrige fester g den endnu mere traditinsrige Nrsmindetur. Der har været Svømning nsdag mrgen hele vinterhalvåret Turudvalget har igen stået i spidsen fr et antal spændende kajakture. Herunder MKC s smmerferietur til Mekelnburg. Desuden har der været deltagelsese af både kaprer g mtinister til årets TdG. Medlemsstatus tæller 388 aktive. Hvedvægten ligger på en alder mellem 30 g 60. Raktiviteten blandt medlemmerne er steget i frhld til 2009 (Red. 25%), hvilket j er en ganske gd udvikling. Til sidst en tak til jer i bestyrelsen fr et gdt samarbejde i Og tak fr den pbakning g støtte jeg sm frmand har mødt hs rigtig mange medlemmer. På bestyrelsens vegne Inge Hansen Instruktinsudvalget, v. Henrik Søndergaard Der var udstedt 150 tilmeldingsblanketter, sm alle blev afhentet i dec/jan g i marts mødte 73 p, g der blev ptaget 62 nye medlemmer. Der var str pbakning fra g ivrighed blandt de 25 instruktører g ngle var ligefrem på venteliste. Instruktører fik fint de nye igennem kurset. Der var igen meget frskel på team spirit i de frskellige hld. Specielt hld 3 brændte igennem g vi indførte en ny knkurrence : Årets nybegynder, sm gør nget specielt fr sit g andre hld. Det var Hanne Håndbld i (Red. Sm nu træder ind i udvalget). Dat: , Rev02 Side 2 af 6

3 Det har været en dejlig sæsn med hele 5 medlemmer (Ida, Henrik, Kirsten, Max, Michael). I 2009 frdelte vi pgaver ud fra en samlet liste. På nybegynderturen deltg ca. 50 det er vervældende succes g frløb flt. Det er det gså en fin øknmi, idet det der nu er et kursusgebyr på 700 kr. Henrik takkede medlemmerne med en bette flaske vin. Turudvalget, v. Bdil Andersen Ture: 2-3 weekendture, ngle hverdagsture. Tur med kr phld havde været specielt ppulært. Der er møde i marts (2010) med billeder g diskussin m årets prgram. Det er gså muligt at tage på tur sammen med de andre klubber (red: fx Århus bugten rundt med Skjld) Svømning, v. Jeanne Nielsen Onsdag m mrgenen, hvr der deltager 6-8 stykker. Ltte Christiane vertager i næste sæsn. Efterlyser en ny livredder. Børne- g ungdmsudvalget, v. Aksel Startede med ½ snes stykker ned str aktivitet. Ifm. smmer-træf dukkede der 6-8 stykker p det var en str succes. Efterlyser andre der gerne vil deltage med ungdmstræningen gerne med sjve indslag. Vil gerne se ngle kapflk til inspiratin fr de unge. Ad 3) Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse Max. Chr. Maxen fremlagde det udleverede regnskabet (har ligget til gennemsyn den seneste uge i klubben). Mange nye medlemmer har medført en rekrd høj indtægt. Klubben har ikke længere gæld g har reduceret udgifter til vand g el pga. nyt bruse- g varmeanlæg. Max redegjrde fr aktiviteterne i klubben g tilbagebetalingstiden ud fra t udleverede ark (Red: Kan rekvireres af bestyrelsen). Frbruget i klubben afspejler aktiviteten i klubben. Aktivitetsniveauet (antal ture) er frøget med ca. 25 % iht. rprtkllen. Max gennemgik tilbagebetalingstiden fr vres genindvindingsanlæg, hvr han havde pstillet tre antagelser g sm giver fra 3 til 14 år. Alt i alt så sparer vi penge på anlægget g j højere aktivitetsniveauet er, j større er besparelsen i frhld til et traditinelt bruse- g varmeanlæg. Max gennemgik verrdnet regnskabet. (Red: Sm er meget verskueligt g flt præsenteret. Fås ved henvendelse til bestyrelsen). Se kmmentarer i regnskab Resultatet blev ca. 206 tkr (budget (47 tkr) md 50 tkr i Alt i alt et meget slidt regnskab. Regnskabet blev gdkendt med applaus. Ad 4) Fremlæggelse af budgetfrslag til diskussin Max fremlagde budgettet g kmmenterede tallene. Resultat er budgetteret til 103 tkr. Max s hvedantagelser fr budgettet: ca. 440 medlemmer, ca til nye kajakker, begynderkursus til Se detaljer i regnskabet. Der var ngle spørgsmål til ngle detaljer i regnskabet, sm kassereren besvarede fyldestgørende. Frslag til, at vi sælger af vres Fanger g køber nye Cstlines eller tilsvarende. Endvidere reparerer fdspark i de mest anvendte kajakker til QuickRelease (Max. Jørgensen design). Inge: Snak med Bådudvalget. En del afklarende spørgsmål til budgettet, sm blev besvaret, herunder frsikringer. Se bl.a. under DIF hjemmeside. Generelt er vi meget gdt dækket, ifølge Jørn Jensen. Der var en krt debat m, hvr str en kapital klubben bør have til rådighed. Ngle mener ca. 500 tkr til ufrudsete ting. Dat: , Rev02 Side 3 af 6

4 Ad 5) Fastsættelse af kntingent Bestyrelsen freslg følgende: Senirer kr.* Ungdm 580 kr.* *: Uændret ift Børn 260 kr.* Passive 250 kr. Vedtaget med fuld enighed. Begynderkursus: g i kntingent i alt Passiv kntingentet blev debatteret. Mtivatinen fr stigning i passiv kntingent er, at det ikke skal være et pausekntingent. Ofte vælger ngle at pause deres medlemskab, når de mdtager girkrt fr en ny sæsn. Passiv medlemskab skal ifølge bestyrelsen, ses sm et støtte til klubben. Desuden giver det kassereren en del ekstra arbejde, når medlemmer skifter til passivt medlemskab. Ad 6) Behandling af indkmne frslag fra medlemmerne Medlemmernes frslag Frslag til tilføjelse til MKCs vedtægter: Carsten Frederiksens frslag: På de tidspunkter, hvr bestyrelsen via hjemmesiden g ved pslag i klubben har tilkendegivet, at der i et afgrænset tidsrum skal udføres nget fællesarbejde, er der rfrbud. Venlig hilsen. Medlemsnr Debat af frslaget: Ngle bidrager med frivilligt arbejde, der ikke ses af andre; Det er en hån md de, der deltager i det frivillige arbejde; Omfang af prblemet; Paragraf 8 Bestyrelsen frestår fr den daglige ledelse af klubben g kan derfr udstede rfrbud; Skal det under rdensreglementet Afstemning: 6 fr, 26 imd. Ca. 10 tilkendegav ved håndsprækning at bestyrelsen gerne kan udstede rfrbud ifm. frårsrengøring g lignende. Henrik Søndergaards frslag: Frslag til vedtægtsændring: 5. GENERALFORSAMLINGEN Stk. 4) Fremlæggelse af budgetfrslag til diskussin Ændres til Stk. 4) Fremlæggelse af budgetfrslag til diskussin g gdkendelse Mtivatin: Bestyrelsens dispnering af clubbens midler skal fregå indenfr ngle rammer. Vi har tidligere set en i øvrigt nk frnuftig afbetaling på på et lån. En sådan dispnering missede den givtige diskussin m, hvad vi vil bruge vre midler til. Bestyrelsen var enig i, at det var en gd dispnerering set ud fra en øknmisk synsvinkel. Der kunne være en større gruppe blandt medlemmerne der fx synes, at vi hellere skulle ansætte en deltidstræner, købe flere kajakker sv. I praksis skal man afsætte et mindre beløb til ufrudsete mkstninger (g indtægter), fx idet et budget altid er et udtryk fr en vurdering. En længere debat af frslaget: Mange indlæg fr g imd frslaget; grænser fr dispnering; kan blive fr detaljeret en diskussin; kan blive fr snævre rammer fr bestyrelsen; budgetter kan verskrides; mikr-management af freningen; tidligere fremlæggelse af budgettet, så frslaget kan blive diskuteret i gd tid; beløbsgrænse fr større dispsitiner; DIF vedtægtsfrslag til klubberne indbefatter gdkendelse af budgettet; kassereren bakker p m frslaget. Skriftlig afstemning: 34 fr, 9 imd g 3 blanke. Dermed skal frslaget sættes til endelig afstemning på næste generalfrsamling, da der ikke var nk fremmødte iht. vedtægterne(2/3). Dat: , Rev02 Side 4 af 6

5 (Øl g sdavands-pause) Ad 7) Valg af frmand eller kasserer Frmanden er ikke på valg iht. vedtægterne, men Inge Hansen har valgt at trække sig af bestyrelsen. Derfr er der ekstrardinært valg af frmand g fr en 1-årig peride. Der var ikke umiddelbart ingen der stillede p sm kandidat til psten. Debat m: hvrdan man kan finde en ny frmand; hvad er frmandens pgaver; er der en jbbeskrivelse; engagementet er centralt fr at være frmand; frståelse fr klubben g dens histrie m.v. Jørn Skvbjerg stillede p efter debatten fr den 1årige peride. Han har været medlem siden 1976 g delvist været væk fra klubben, men han har fulgt den fra sidelinjen. Jørn blev valgt med akklamatin. Kasserer Max Chr. Maxen afgår efter tur g mdtager genvalg. Max mdtg valg med akklamatin. Ad 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer g suppleanter Bestyrelsesmedlem Hans Sejr Stentft afgår efter tur g mdtager genvalg. Følgende blev pstillet sm kandidater til bestyrelses- g suppleant-psterne: Christian Sdeman (tilstede indtil pkt.7), Hans Stentft, Jeanne Nielsen Der stemmes i samme runde m bestyrelsesmedlem g suppleant med et navn pr stemmeseddel iht. vedtægterne. Den med fleste stemmer bliver bestyrelsesmedlem. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlemmer g 2 suppleanter. Stemmefrdelingen blev: Christian Sdeman (7), Hans Sejr Stentft(35), Jeanne Nielsen(3) g 2 blanke. Følgende blev derfr valgt: Hans indtræder i bestyrelsen Christian er 1. suppleant Jeanne er 2. suppleant Ad 9) Valg af revisr g revisrsuppleant Anna Christa Bjerg blev valgt sm revisr g Ove Bast sm suppleant valgt med akklamatin. Ad10) Eventuelt Jørn Maler : Indlæg m æresmedlemmer. Der er i dag 3 æresmedlemmer. Dette medlemskab kan pnås ved, at man i flere år har bidraget med et strt stykke arbejde sm: Carsten Åberg der har været med i alle byggeprjekter i klubben Carsten Frederiksen der har leveret meget praktisk arbejde, fx bygget den gamle trailer, tilpasset den nye trailer, praktiske tagbagagebærer, designet kajak bøjler til stranden m.m. De blev valgt med applaus efter den fine tale fra tidligere frmand Jørn Jensen Inge H: Årsmøde på DKF: Krtbane g maratn sm kapudvalget bør være pmærksmme på Freddy: Efterlyser en medlemsliste ifm. at man kan ringe til flk, der måske er nødstedt. Eksempel på en, der ikke kunne kmme ind i klubben, g man var i tvivl m persnens sikkerhed. Kan man ikke få en medlemsliste ned i klubben? Data-registerlven kræver individuelt tilsagn. Flere aspekter vedr. medlemsliste blev berørt. Råd: Skriv din kntakt inf i dine persnplysninger i rprtkllen. Carsten: Plitiets arrangement fyldte meget i klubben. Freslår, at det ikke gentages Thrbjørn: Det kan have psitive aspekter at have dem på besøg Antnis frslag: Klubben køber tre brugte baglæns r-ergmeter, 2 til Brabrand g 1 til klubben til frskellige typer persner (størrelser) fr at frbedre træningsmulighederne Kmmentarer: Man kan købe gæstemedlemskab i en rklub. Lad kapudvalget behandle dette. En del andre kajaklubber har denne type ergmetre Arbejde med handikappede. Dirigenten freslg, at bestyrelsen går videre med dette Dat: , Rev02 Side 5 af 6

6 Hans: Medlemskab er meget nemmere at administrere når det følger kalenderåret. Max: Hvr mtiveret er man fr at betale i en mørk december måned? Bestyrelsen 2009: Frmand Inge Hansen, kasserer Max Chr. Maxen, bestyrelsesmedlemmer Hans Sejr Stentft, Mathilde Glessner g Rlf Niclaisen med suppleanterne Espen Kjeldsen, Jeanne Nielsen g Hans Stentft. Revisr Bjarne Brylle g Anna Christa Bjerg sm suppleant Bestyrelsen 2010: Frmand Jørn Skvbjerg, kasserer Max Chr. Maxen, bestyrelsesmedlemmer Hans Sejr Stentft, Mathilde Glessner g Rlf Niclaisen med suppleanterne Christian Sdeman g Jeanne Nielsen. Revisr Anna Christa Bjerg g Ove Bast sm suppleant Dirigenten sluttede af med at takke fr gd r g rden g fik klapsalve med. Gdkendelse af referatet: D. Dirigent Peter Unld Dat: , Rev02 Side 6 af 6

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2014 www.-a-p.dk Referat af menighedsrådsmøde den 6. feb. 2014 Menighedsrådet fr Allerslev Sgn 1. Velkmst g gdkendelse af dagsrden Alle til stede, g dagsrden

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011

Erfaringsrapport fra Universität Wien - Efterår 2011 Erfaringsrapprt fra Universität Wien - Efterår 2011 Frberedelse: Sammenlignes frberedelsen til et Erasmus udvekslingsphld med frberedelsen til phld udenfr Erasmus samarbejdet, så er det meget begrænset,

Læs mere