Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00"

Transkript

1 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem Peter (PH), næstformand Shaddie (SH), bestyrelsesmedlem Dennis (DN). Deltager fra ledelsen: Skoleleder Mik (ME), souschef Pia (PN) Afbud: Dagsorden Indstilling Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 og 7 rykkes frem efter punkt 2, idet TR deltager i møde. B ANV 5 19:00-19:05 2. Orientering ved skoleleder og formand Status på elevantal: 78 elever pr. den 5. september Økonomisk redegørelse til UVM er sendt (er sendt ud til bestyrelsen til orientering). UVM bad om oplysninger om kassekredit, der ikke er konteret korrekt. UVM gør os opmærksom på følgende til årsrapporten: Årselever Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn SKAL foretages O ANV/ME 10 19:05-19:15 Status for Nordea-konto. Elevtallet er endt på 78, hvilket er 1 mindre end budgetteret. ANV og LL har fremstillet og sendt økonomisk redegørelse. Undervisningsministeriet udbad sig efterfølgende en opgørelse vedr. kassekreditten, idet den i årsrapporten er opgivet som et kortfristet lån. Revisor er orienteret, og Nordeakontoen bliver ændret til samme vilkår som Merkur. ANV har kontakt. Pedellen Thomas har fået job og har dermed sidste arbejdsdag i morgen. Der er startet en ny pedel op med 100 % løntilskud. 3. Budgetopfølgning Status på budget og restancer forelægges. Status for administration af skolepenge (inddrivelse). Orientering om rekvisitionssystem O/B LL/JJ/PH 35 19:25-20:00 Alle i bestyrelsen skal have kigge-adgang til bankkontoer, og have kigget på det inden bestyrelsesmødet, da alle herved har samme grundlag for at træffe beslutninger. Bilag Procedure for indkøb på Sværdborg Friskole (rekvisitionssystem) Bogholder efterlyser, at der sættes en dato for indkomne regninger. 1

2 Elisabeth, Dorte og Henry mangler feriepenge samt en seniorbonus ordning til Elisabeth. Dette beløber sig til i alt ca kr. Forælder Pia Stiller har holdt møde med Tina Ulriksen vedr. opfølgning af skolepengeindbetaling og er i gang med bogføringen af disse. JJ beretter at der er forskellige aftaler vedr. indbetaling af skolepenge: kommunebørn betaler halvårligt eller årligt, de resterende primo måneden. LL tager en dialog med forældre vedr. skolepengene for august og september. PH spørger til vikarkontoen: Var budgetteret med kr , der er pt. brugt kr på vikar i SFO og ca kr. til Tina for regnskabsmæssig assistance. LL: Der kan ikke benyttes vikarer ved sygdom idet kassen tom. PH kommenterer at det ikke er hensigtsmæssigt at der blev benyttet 80% af vikarbudgettet på en uge i SFO; dette medgiver ME. Rekvisitionssystemet fungerer, dog med visse begyndervanskeligheder. PH sender skabelon til ME der kan justere skabelonen. Indstilling vedr. kiggeadgang til konti i Merkur enstemmigt vedtaget. 4. Rengøring Status for rengøringen. Status for administration af rengøringsarbejdet, herunder udsendte regninger. Hængepartier: Vejledninger på rengøringsvogne, System for og placering af rengøringsmidler, koste, svabere, klude mv. O ANV 20 20:00-20:20 Der skal udarbejdes kontrakt for IT-administrator. SSH beretter, at Høstmarkedsudvalget måske vil benytte overskuddet til nye rengøringsremedier. Der skal laves en procedure vedr. opfølgning afbetaling for manglende rengøring, således at dårlige betalere sendes til inkasso. ANV og SH laver procedure. Kontoret sørger for at proceduren følges. 5. Forældrearbejde Status for hvilke udvalg, kører og hvordan, hvem er formænd mv. Hasteudvalg: Haveudvalg, Tømrerudvalg (skoskab), Høstmarkedsudvalg, PR-udvalg. O/D ANV 25 20:20-20:45 Vi skal drøfte hvordan og hvem, der får de sidste udvalg i gang samt tidsplan herfor. JJ og SSH har kontaktet mange forældre vedr. deres forælderarbejde samt posterne som formænd. SSH har svært ved at godskrive timer hos forældre, idet hun ikke ved, hvor mange timer der er lagt. På næste bestyrelsesmøde drøftes hvordan fremtidige overskud ved sociale arrangementer skal forvaltes. 2

3 6. Godkendelse af års- og aktivitetsplaner Års- aktivitetsplaner for alle fag/klasser ligger i mappe på bestyrelsens interne dokumenter. B ME 25 20:45-21:10 Følgende årsplaner mangler: Matematik klasse (det er kl der er henvist til) Følgende årsaktivitetsplaner mangler: 3-4: Dansk 3-4: Billedkunst 7-8: Tysk 7-8: FKBG 9: Tysk 9: FKBG Bilag Skabelon for års- og aktivitetsplaner TR KG beretter, at lærerstaben generelt føler sig presset. Årsagen er de færre hænder samt de økonomiske stramninger, der har været nødvendigt at gennemføre. TR KG gav udtryk for at mange frustrationer og bekymringer kunne afhjælpes ved dialog mellem bestyrelse og lærerstab: Der kunne ind i mellem deltage et bestyrelsesmedlem til personalemøde og derved øge dialogen. Bestyrelsen gav udtryk for, at den fandt ideen god og på tråd med de ønsker bestyrelsen selv har haft vedr. dialog om bl.a. de økonomiske stramninger og konsekvenserne for disse. ME gjorde opmærksom på vigtigheden af at komandovejen holdes. ANV gav udtryk for at indholdet i aktivitetsplanerne var godt, men gjorde opmærksom på at ikke alle lærere har benyttet skabelonen. ME og PN informerede om, at begge teams på de kommende teammøder vil arbejde for at ensrette årsplanerne. Bestyrelsen beslutter at godkende årsplanerne, når disse er ensrettet. Aktivitetsplanerne er godkendt. De ensrettede årsplaner skal være bestyrelsen i hænde til næste bestyrelsesmøde. Formanden deltager i et SU-møde hvor retningslinjer for årsplanerne klarlægges. 7. Godkendelse af indsatsområder ANV har udarbejdet udkast til indsatsområder for Faglig udvikling Økonomi Forældrearbejde Indsatsområder er vedlagt i bilag. Indsatsområderne har et langsigtet mål, men handler konkret om hvad vi vil opnå og gøre i det kommende skoleår. D/B ANV 30 21:10-21:40 På baggrund af drøftelser (og godkendelse) af indsatsområder udarbejdes selve virksomhedsplanen (som indsatsområderne er en del af) til godkendelse i oktober Der udarbejdes pressemeddelelse på baggrund af 3

4 indsatsområder. Bilag: Indsatsområder ANV har benyttet den tidligere skabelon fra virksomhedsplanen. ANV forklarede, at indsatsområdet fagligudvikling var en synliggørelse af det arbejde, der allerede bliver gjort, med henblik på markedsføring og fastholdelse. JJ gjorde indsigelse vedr. det langsigtet mål for faglig udvikling: JJ udtrykte bekymring for at målet ville tilsidesætte skolens værdigrundlag. Det blev besluttet, at der tilføjes en indledning, hvor det gøres klart at der arbejdes med indsatsområderne med skolens værdigrundlag som fundament. ME gjorde opmærksom på at der vedr. ikke planlagte forældremøder samt vedr. PR projekter, idet dette ikke er indregnet i lærernes aktivitetsplan. Indsatsområderne blev godkendt med ændringer. 8. Bestyrelsens temadag i oktober 2011 Jf. bestyrelsens årshjul skal vi holde et temamøde i oktober, hvor vi skal snakke udvikling, nye procedurer (efter behov) mv.). B ANV 10 21: Vi skal fastlægge dato samt drøfte (ikke beslutte) mulige emner. Program udarbejdes herefter til godkendelse på oktobermøde. Temadag lørdag den 5.november kl Vedtægter skal gennemgås og ændres Budget fremlægges, herunder opkrævning via PBS 9. Forslag fra Dennis Christensen Som led i et kreativ forløb med 56 (som viser sig at være en meget kreativ klasse) kunne vi godt tænke os at forkæle bestyrelsen lidt, sammen med muligheden for en god indlæring. Kunst er mange ting, herunder også sammensætning i smag og farve i mad. Ideen er at bestyrelsen møder ind lidt tidligere til "Restaurant five-to-six" Bestyrelsen giver kokkehuer for retterne. Eleverne har forberedt retterne på forhånd, og udvalgte elever får et kursus i tjenerfaget. Retterne anrettes og serveres. Eleverne har forberedt borddækning mv. B ANV 10 21: Under forudsætning af, at DC kan få eleverne til at møde ind et par timer med forældrenes hjælp anmoder DC om at forslaget drøftes i bestyrelsen, herunder at bestyrelsen afsætter et beløb (100 kr (pr. person?) til råvarer mv. Udskudt til næste møde. 10. Evt. ME har haft møde med forsikringsselskabet Willis. ME laver en indstilling til kommende bestyrelsesmøde vedr. 4

5 omprioritering af forsikringer ANV der skal ny kode på døren. ME har gang i dette. PH: ANV, LL og PH har holdt møde med revisor. Denne kommer og præsenterer sig på kommende bestyrelsesmøde. Det fremkomne tilbud er fordelagtigt. 11. Godkendelse/Underskrift af referat Anja Valhøj Shaddie M. Mackeprang Lene Lise Jens Johansen Peter Hansen Sussi S. Hansen Dennis Nielsen 12. Punkter på kommende møder Markedsføringsstrategi overfor børnehaver (skulle have været på i august jf. bestyrelsens årshjul, men PR-udvalg bør involveres) Ny revisor (PH indhenter tilbud) Oktober Oktober D = drøftelse O = Orientering B = Beslutning 5

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2011 kl. 19:00 - ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2011 kl. 19:00 - ca. 22:00 af bestyrelsesmøde mandag d. 10. oktober 2011 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM) deltag i punkt 1, 2, 5 og 6, Kasserer Lene Lise

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 af bestyrelsesmøde mandag d. 12. januar 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Dennis

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2011 kl. 19.00-22:00 Mødedeltagere: Lene Lise (LL), Shaddie Mackeprang (SM), Anja Valhøj (ANV), Pernille Jespersen (PJ), Peter Hansen (PH), Jens Johansen (JJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue

Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue Bestyrelsens forretningsorden for Rudme Friskole, Børnehave og vuggestue Foruden de bestemmelser, der er formuleret i de til enhver tid gældende Vedtægter for den selvejende institution Rudme Friskole,

Læs mere

Glade børn lærer bedst

Glade børn lærer bedst Bestyrelsesmøde tirsdag d. 8/5 2018 Rødding Friskole kl. 18-21 Deltagere: Maja, Pia, Stinne, Pernille, Ditte, Henrik, Lars, Jens. Glade børn lærer bedst Fraværende: Poul Forplejning: Jens Ansvarlig Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2015

Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2015 Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2015 Start kl. 19.00 Slut kl. 21.00 Mødeleder: Dorte Referent: Christa Deltagere: Peder, Helle, Lars, Morten, Dorte, Lene, Christa, Louise, Christian, Christian, Didde, Bent

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Direktionsinstruks RANDERS REALSKOLE

Direktionsinstruks RANDERS REALSKOLE Direktionsinstruks RANDERS REALSKOLE 21. marts 2018 1 1 FORMÅL 1.1 Denne instruks har til formål at afgrænse og nuancere arbejdsfordelingen mellem skolens bestyrelse og skolens direktion samt fastlægge

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 30/ kl Ordstyrer: Tine

Skolebestyrelsesmøde. Torsdag den 30/ kl Ordstyrer: Tine Skolebestyrelsesmøde Torsdag den 30/8 2018 kl. 17.00 19.00 Ordstyrer: Tine Tilstede: Thomas, Kim, John, Pia, Louise, Tine, Ali, Cecilie, Stine, Jens, Anders, Charlotte, Troels (lidt forsinket) Fraværende:

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole onsdag den 18. juni 2014 kl. 15.00 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ole Daneved (OD, rektor), Torben Bjerring (TB, vicerektor), Birthe Friis Mortensen (BFM),

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet.

Bestyrelsesmøde Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet. Bestyrelsesmøde 12.1.2017 Afbud fra Svend (sygemeldt) og Joan. Derforuden ingen deltagelse fra elevrådet. Godkendelse af dagsorden: Dagsordnen blev godkendt. Godkendelse af referat: Referat godkendt. Budget

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013 267 Referat af bestyrelsesmøde på Glamsbjerg Fri og Efterskole den 9. september 2013 Tilstede: Morten, Malene, Carita, Lars, Søren, Jens Peder, Mariann, Mikael og Ejvind. Afbud fra: Gitte Pkt. 1 Pkt. 2

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl REFERAT MØDEDELTAGERE:

Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl REFERAT MØDEDELTAGERE: Skolebestyrelsesmøde d. 13.september 2017 kl. 19.00 21.00 REFERAT MØDEDELTAGERE: Forældrerepr.: Mette L. Holme René Petersen Janne R. Madsen Per Rasmussen Hanne Bonde Jakobsen Dorthe Greve Heidi Aabrandt

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE

SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE HAMMERSHØJ SKOLE Mødedato Mandag d. 28/08 2017 kl. 17.15-19.45 Mødested Hammershøj Skole Medarbejderrepræsentanter: Mette Roed Rikke Richtendorf Forældrerepræsentanter Laila Rohde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Torsdag Kl.: 19.00 Mødested: Per, Mimosevej 13 Deltagere i mødet: Per Aagaard Flemming Toft Bent Holm Zenia Rasmussen Ditte Walther Jensen Preben Arentoft Mødt: Alle med undtagelse af Flemming

Læs mere

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år.

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år. Mødeleder: Irene Gabel Referent: Rikke Munkholm Orientering Beslutning/produktionsdomæne Debat/det personlige domæne Refleksion/Refleksionsdomæne Skolen sørger for forplejning til mødet under punkt 7.

Læs mere

Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde

Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde Dagsorden og Referat fra Bestyrelsesmøde Dato, tid og sted: Referent Mødeleder/ordstyrer Deltagere Til stede ja/nej Vuggestuen Margrethevej, onsdag den 22. februar 2017 Mads Bilø Formand og LDD repræsentant,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd.

Dagsorden og Referat. Afbud: Tina, Torben, Mogens. BBO Lene. Referent: Mødeleder: Kopi til: Sags Id Afd. Dagsorden og Referat Vedrørende: Referat skolebestyrelse Mødedato: 25092017 Kl. 17-20 Deltagere: Tina, Mikkel, Emil, Mette J, Mette W, Rikke, Stinne, Lars, Charlotte, Torben, Birgitte, Erik, Lene, Henrik,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015

Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015 Referat bestyrelsesmøde kl. 19.00 Den 27. april 2015 Deltagere: Niels Jørgen, Jeppe, Henrik B, Tove, Tom, Lise, Tina, Henrik P, Kent og Anne Afbud: Referent: Anne punkt Emne konklusion ansvar 1 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17

Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen Voel Skole 2016/17 Skolebestyrelsen består af: Forældrerepræsentanter: Vinni Hedegaard Frederiksen, Randi Mellergaard Baun, Jens Mogensen, Kristina Blom, Arne Hougaard, Jens Ole Futtrup

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole onsdag den 12. december 2007 kl. 15.00 17.00. Tilstede fra bestyrelsen: Biskop Elisabeth Dons Christensen, Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Direktør

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl

Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl Dagsorden - Skolebestyrelsen ved Valsgård Skole - tirsdag den 14. august kl. 17.00-19.00 Bestyrelsens sammensætning: Forældre: Minna Jokumsen (formand), Per Søndergaard Mathiesen (næstformand), Louise

Læs mere

Dato og Sted: Tirsdag d. 25. september 2018 kl i samlingen på skolen.

Dato og Sted: Tirsdag d. 25. september 2018 kl i samlingen på skolen. Referat fra generalforsamling for forældrekredsen på KMPS Dato og Sted: Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 18.30-20.00 i samlingen på skolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Henrik Søndergaard Frederiksen

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen

Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Stauning Skole Stauning Børnehus Fællesbestyrelsen Dagsorden Bestyrelsesmøde: Onsdag den 7/6 2017- kl. 18.15 20.30 Mødeleder: Anne Mette Kaffe: Børnehaven serverer en lækker anretning, når mødet er slut

Læs mere

Skolebestyrelse Stilling Skole

Skolebestyrelse Stilling Skole Skolebestyrelse Stilling Skole Afbud: Kenneth, Mogens. Pernille deltog fra kl. 17.15 Dato 1. juni 2017 Kl. 17-20 Ansvarlig Tid Referat 1 Godkendelse af dagsorden Alle (B) Bilag til punkt 4 har ikke været

Læs mere

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 13. juni 2017.

at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 13. juni 2017. Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 19. september 2017 Fraværende: Anders Gadegaard og Ingrid McLeanNyegaard. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol Det indstilles til Bestyrelsen at Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30

Referat fra FU-møde. 03. Næste mødedato: Torsdag d. 22. marts kl. 18:30 Referat fra FU-møde Mødedag...: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Henning Dam (HD) Ordstyrer: Carl Aage Sørensen Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for VUC Hvidovre Amager

Forretningsorden for bestyrelsen for VUC Hvidovre Amager 20. december 2012 Forretningsorden for bestyrelsen for VUC Hvidovre Amager Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde nr. 11 skoleår 13/14 den 23. oktober Velkomst. 2. Valg af ordstyrer PZ

Referat: Bestyrelsesmøde nr. 11 skoleår 13/14 den 23. oktober Velkomst. 2. Valg af ordstyrer PZ Referat: Bestyrelsesmøde nr. 11 skoleår 13/14 den 23. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ, Karsten Olsen KO, Lene

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Frederik Barfods Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Frederik Barfods Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen på Frederik Barfods Skole 1. Bestyrelsens konstituering 1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver generalforsamling. I samme forbindelse vælges en formand

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN

SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN DAGSORDEN Onsdag den 26. september 2012 kl. 18.30 21.00 Afdeling Ullerslev Til stede: Lene Jørgensen, Helle Lorenzen, Michael Pedersen, Birgitte Bendt, Line Laugesen, Randi

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag kl på afd. Mosaik Dagsorden

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag kl på afd. Mosaik Dagsorden Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 26-5-2014 kl. 19.00 21.00 på afd. Mosaik Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn David Hunt Morten Enni Cathrine Ingildsen Repræsentant for:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. 23. oktober 2014. Tidspunkt kl. 19.00 21.30. Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse. 23. oktober 2014. Tidspunkt kl. 19.00 21.30. Afdelingen i Nyråd. Thorsten Gregersen Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 23. oktober 2014 Tidspunkt kl. 19.00 21.30 Sted Mødeleder Fraværende Deltagere Afdelingen i Nyråd Thorsten Gregersen Bjørn Haldur, Stine Friis-Vestergård,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders

Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte, Birte, Lisa og Anders. Afbud: Christina, Lisa Referent: Anders Dagsorden og referat Emne: Skolebestyrelsesmøde Formål med mødet: Bestyrelsesmøde Dato: 04.10.2018 Tid: 16-18 Sted: Personalerummet Mødedeltagere: Hanne, Tanja, Christian, Louise, Johnny, Christina, Gitte,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00

MØDEREFERAT. Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Deltagere Personalerummet 19.00 MØDEREFERAT Emne: Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato Mødested/lokale Personalerummet 13.06.2013 Deltagere Henrik, Joan, Lars, Else, Torben, Lee, Uffe, Thomas Evt. afbud bedes meddelt til Henrik/Uffe

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud:

REFERAT. Med afbud: Michael Schjødt, Maja Villemoes, Jørgen Svensson, Lea Duemose 10B, Nana Jungsholm 10A, Uden afbud: EMNE: SKOLE / INSTITUTION: MØDEDATO: DELTAGERE: FRAVÆRENDE: ORDSTYRER: KOPI TIL: UDARBEJDET AF: REFERAT Skolebestyrelsesmøde Søndersøskolen 12. oktober 2010, kl. 19.00 på afd. Søndersø Anja Kiskov Møller,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m.

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde i forbindelse med opstart af nyt skoleår og implementering af ny folkeskolereform m.m. REFERAT Tirsdag den 12. august 2014 kl. 18.00 21.00 på skolens kontor Skolebestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs

Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 29.maj 2012 Kl. 15.0018.00 Bemærk starttidspunkt der serveres en sandwich undervejs 1 Godkendelse af referat fra 15.3.2012 1: bestref 120315 Beslutning: godkendt Opfølgning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d kl

Bestyrelsesmøde d kl Mødeindkaldelse og - referat Bestyrelsesmøde d. 07-02-17. kl. 18.00 Dagsordenspunkter Ca. min. Til debat Til info Til beslut. Kort beslutningsreferat 1 Godkendelse af dagsorden. 5 B Nyt fra personalet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den

Referat fra bestyrelsesmøde den Referat fra bestyrelsesmøde den 15.03.2018 Tilstede fra bestyrelse: Anne, Lars, Carina, Pernille, Lene, Tommy, Thomas, Mia, Troels og Nis. Fraværende fra bestyrelsen: Lone. Dagsorden: 1. Dagens sang 2.

Læs mere

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement

Ilbjerg Allé Herlev 26. august Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Mørkhøj skole Ilbjerg Allé 25 2860 Herlev 26. august 2015 Skolebestyrelsesmøde Referat nr. 7 onsdag den 26. august 2015 kl. 18.30-21.00 Medlemmer Afbud Mødeleder Traktement Forældre repræsentanter Kenneth

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl

Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl Mødeleder: Henrik Referent: Pia Skolebestyrelsesmøde i personalerummet 05. oktober 2016 kl. 17.00 18.00 Fællesmøde med SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen 05. oktober 2016 kl. 18.00 20.00 Dagsorden Beskrivelse

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Vivian Lindberg Larsen opfordrer til oprettelse af årshjul.

Vivian Lindberg Larsen opfordrer til oprettelse af årshjul. Der er mødt 29 stemmeberettigede medlemmer op. 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Lars Nielsen Referent: Rikke Grossmann 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Kim Øgle Ottosen fremlægger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd

Forretningsorden for bestyrelsen for HF og VUC København Syd for bestyrelsen for HF og VUC København Syd Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og 14 i vedtægterne for HF

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. december 2016 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15.

Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15. Referat nr. 19 fra ordinært bestyrelsesmøde d. 17. marts 2015 Skoleår 14/15. Tilstede: Per Zacho PZ, Gull-Britt Jepsen GJ, John Noe JN, Lene Hansen LH, Grethe Nielsen GN, Karsten Olsen KO, Carsten Markussen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den

Referat fra bestyrelsesmøde den Referat fra bestyrelsesmøde den 12.09.2017 Tilstede fra bestyrelse: Troels, Nis, Lene, Lone, Pernille, Thomas, Tommy, Anne og Carina Fraværende fra bestyrelsen: Lars og Mia Dagsorden: 1. Dagens sang 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på

Forretningsorden for bestyrelsen på Århus Friskole Bilag til Vedtægter for Århus Friskole 1. Indkaldelse af generalforsamling Formanden indkalder til generalforsamlinger i henhold til skolens vedtægter. 2. Afholdelse af generalforsamling

Læs mere

Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole Onsdag, den 27. maj 2015 kl

Forældrekredsmøde på Idestrup Privatskole Onsdag, den 27. maj 2015 kl Forældrekredsmøde på Onsdag, den 27. maj 2015 kl. 18.00 Referat: Pkt. 1: Valg af dirigent Tina Foged blev valgt som dirigent. Tina Foged erklærede mødet for gyldigt i henhold til bestemmelserne, såsom

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. MAJ 2017, KL. 17:30 20:00 Bestyrelsesmedlemmer Christina Carter (forældrerepræsentant, formand) Brix Pape (forældrerepræsentant, næstformand) Maria Jensen (forældrerepræsentant)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond

FORRETNINGSORDEN 3. december For. bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond FORRETNINGSORDEN 3. december 2015 For bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond Bestyrelsen for Aage V. Jensen Naturfond har fastsat denne forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 1. Fondens bestyrelse

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 18. juni 2018 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Axel Grøndahl Kristiansen Peter Haldor Hansen Allan Kristensen

Læs mere

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole

Skolebestyrelsen for Slangerup Skole Skolebestyrelsen medlemmer: Forældre: Lasse Beck, Malene Bidstrup Pedersen, Michael Brandt, Mette Riisby, Christian Peschardt og Mark Thuun Suppleanter: Elever: Jonathan Frederik Rosted (9.C) og Amalie

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen

Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Referat af N. Zahles Skoles bestyrelsesmøde, den 28. september 2015 Fraværende: Rolf M. Petersen, Mette Morsing og Marianne Bennetzen Formanden indledte med at byde Helle Enkelund velkommen i bestyrelsen.

Læs mere

2. Kommentar til referat Referat er godkendt

2. Kommentar til referat Referat er godkendt Møde: Skolebestyrelsesmøde på Kattegatskolen Dato: 27. august 2013. Alle indkaldte personer: Jesper Karlsen, Claus Mathiesen, Tim Revsbeck, Kristian Hoberg, Guylene Bønløkke, Bent Andersen, Lone Degn,

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 14. august 2018 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Susanne Gade Clausen (formand) Ordstyrer: Jacob Vestersager Engdal Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Peqqissaasut Kattuffiat. Om valg til formand og bestyrelse:

Forretningsorden for Peqqissaasut Kattuffiat. Om valg til formand og bestyrelse: Noorlernut 8-004 Postboks 670 3900 Nuuk Formanden: +299 361060/533717 Sekretariatsleder: +299 361061/582669 E-mail: formanden@pk.gl & sl@pk.gl 16. Juni 2016 Forretningsorden for Peqqissaasut Kattuffiat.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. august 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Helle Schütt Rasmussen (souschef), Marianne Pedersen (formand),

Læs mere

Landskonference for danske skoleelever den 11. og 12. november i Randers. Nanna og Karoline fra 5. klasse deltager. Skolen betaler for transporten.

Landskonference for danske skoleelever den 11. og 12. november i Randers. Nanna og Karoline fra 5. klasse deltager. Skolen betaler for transporten. Referat Forum Fællesbestyrelsesmøde Tid d. 6. november 2017 kl. 17.00 21.00 Sted Verninge Skole Afbud fra: Lone, Rikke og Søren Dagsorden 1. Velkommen 2. Elevråd 15 min. Landskonference for danske skoleelever

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Bistrupskolen Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Bistrupskolen  Tlf.: Fax: Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 28.05.13 Deltagere: Jesper Wass Hansen (JEH), Birgit Sønderskov (BS), Thomas Mikkelsen (TM), Michael Nielsen (MN), Mikala Jørgensen (MJ), Katrine Tange (TA),

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019

Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019 Sdr. Vang Skole Dato 24. januar 2019 Referant Ebbe Weng Dagsorden Skolebestyrelsesmøde 1 Møde nr. Mødedato Mødested Møde start/slut Torsdag den 24. januar 2019 Deltagere Skolens kontor Kl. 16.30-18.30

Læs mere

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering

1. Velkomst, præsentation af dagsorden & kort orientering Balleskolen Skolebestyrelsesmøde Tirsdag den 22. august 2017 klokken 19.00-22.00 Sted: Kontoret - Pyramiden Mødeleder: Jacob Vestersager Engdal (næstformand). Ordstyrer: Lene Bahne Knudsen Dagsordensansvarlige:

Læs mere

Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene

Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene Referat fra bestyrelsesmøde i Hobitten Tirsdag, den 22. februar 2011 Deltagere: Niels, Lotte, Marianne A, Louise, Britt, Camilla, Berit, Conni, Charlotte Afbud: Lene Gennemgang af protokol og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24

Efterår/ vinter Uge Sommer/ efterår Uge Vinter/ forår Uge 10-24 ÅRSHJUL FOR SKOLEBESTYRELSEN Baggrund Et årshjul kan være med til at give overblik over skolebestyrelsens arbejde både for skolebestyrelsen selv og også for de øvrige forældre, som kan få indblik i, hvornår

Læs mere

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89

Skolebestyrelsesdagsorden Dato 21. juni 2016 Møde nr. 89 MØDETIDSPUNKT Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 OG STED: I skolens mødelokale på kontoret. MEDLEMMER: Elevrepræsentanter: KOM.BESTYR.: LEDELSE: FRAVÆRENDE: Maj-Britt Lindeblad (ML), Jens Darket (JD),

Læs mere

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse

Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Forretningsorden for Virum gymnasiums bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt

Læs mere