Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00"

Transkript

1 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. september 2011 kl. 19:00- ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Kasserer Lene (LL), formand Anja (ANV), bestyrelsesmedlem Sussi (SSH), bestyrelsesmedlem Jens (JJ), bestyrelsesmedlem Peter (PH), næstformand Shaddie (SH), bestyrelsesmedlem Dennis (DN). Deltager fra ledelsen: Skoleleder Mik (ME), souschef Pia (PN) Afbud: Dagsorden Indstilling Ansvarlig 1. Godkendelse af dagsorden Punkt 6 og 7 rykkes frem efter punkt 2, idet TR deltager i møde. B ANV 5 19:00-19:05 2. Orientering ved skoleleder og formand Status på elevantal: 78 elever pr. den 5. september Økonomisk redegørelse til UVM er sendt (er sendt ud til bestyrelsen til orientering). UVM bad om oplysninger om kassekredit, der ikke er konteret korrekt. UVM gør os opmærksom på følgende til årsrapporten: Årselever Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn SKAL foretages O ANV/ME 10 19:05-19:15 Status for Nordea-konto. Elevtallet er endt på 78, hvilket er 1 mindre end budgetteret. ANV og LL har fremstillet og sendt økonomisk redegørelse. Undervisningsministeriet udbad sig efterfølgende en opgørelse vedr. kassekreditten, idet den i årsrapporten er opgivet som et kortfristet lån. Revisor er orienteret, og Nordeakontoen bliver ændret til samme vilkår som Merkur. ANV har kontakt. Pedellen Thomas har fået job og har dermed sidste arbejdsdag i morgen. Der er startet en ny pedel op med 100 % løntilskud. 3. Budgetopfølgning Status på budget og restancer forelægges. Status for administration af skolepenge (inddrivelse). Orientering om rekvisitionssystem O/B LL/JJ/PH 35 19:25-20:00 Alle i bestyrelsen skal have kigge-adgang til bankkontoer, og have kigget på det inden bestyrelsesmødet, da alle herved har samme grundlag for at træffe beslutninger. Bilag Procedure for indkøb på Sværdborg Friskole (rekvisitionssystem) Bogholder efterlyser, at der sættes en dato for indkomne regninger. 1

2 Elisabeth, Dorte og Henry mangler feriepenge samt en seniorbonus ordning til Elisabeth. Dette beløber sig til i alt ca kr. Forælder Pia Stiller har holdt møde med Tina Ulriksen vedr. opfølgning af skolepengeindbetaling og er i gang med bogføringen af disse. JJ beretter at der er forskellige aftaler vedr. indbetaling af skolepenge: kommunebørn betaler halvårligt eller årligt, de resterende primo måneden. LL tager en dialog med forældre vedr. skolepengene for august og september. PH spørger til vikarkontoen: Var budgetteret med kr , der er pt. brugt kr på vikar i SFO og ca kr. til Tina for regnskabsmæssig assistance. LL: Der kan ikke benyttes vikarer ved sygdom idet kassen tom. PH kommenterer at det ikke er hensigtsmæssigt at der blev benyttet 80% af vikarbudgettet på en uge i SFO; dette medgiver ME. Rekvisitionssystemet fungerer, dog med visse begyndervanskeligheder. PH sender skabelon til ME der kan justere skabelonen. Indstilling vedr. kiggeadgang til konti i Merkur enstemmigt vedtaget. 4. Rengøring Status for rengøringen. Status for administration af rengøringsarbejdet, herunder udsendte regninger. Hængepartier: Vejledninger på rengøringsvogne, System for og placering af rengøringsmidler, koste, svabere, klude mv. O ANV 20 20:00-20:20 Der skal udarbejdes kontrakt for IT-administrator. SSH beretter, at Høstmarkedsudvalget måske vil benytte overskuddet til nye rengøringsremedier. Der skal laves en procedure vedr. opfølgning afbetaling for manglende rengøring, således at dårlige betalere sendes til inkasso. ANV og SH laver procedure. Kontoret sørger for at proceduren følges. 5. Forældrearbejde Status for hvilke udvalg, kører og hvordan, hvem er formænd mv. Hasteudvalg: Haveudvalg, Tømrerudvalg (skoskab), Høstmarkedsudvalg, PR-udvalg. O/D ANV 25 20:20-20:45 Vi skal drøfte hvordan og hvem, der får de sidste udvalg i gang samt tidsplan herfor. JJ og SSH har kontaktet mange forældre vedr. deres forælderarbejde samt posterne som formænd. SSH har svært ved at godskrive timer hos forældre, idet hun ikke ved, hvor mange timer der er lagt. På næste bestyrelsesmøde drøftes hvordan fremtidige overskud ved sociale arrangementer skal forvaltes. 2

3 6. Godkendelse af års- og aktivitetsplaner Års- aktivitetsplaner for alle fag/klasser ligger i mappe på bestyrelsens interne dokumenter. B ME 25 20:45-21:10 Følgende årsplaner mangler: Matematik klasse (det er kl der er henvist til) Følgende årsaktivitetsplaner mangler: 3-4: Dansk 3-4: Billedkunst 7-8: Tysk 7-8: FKBG 9: Tysk 9: FKBG Bilag Skabelon for års- og aktivitetsplaner TR KG beretter, at lærerstaben generelt føler sig presset. Årsagen er de færre hænder samt de økonomiske stramninger, der har været nødvendigt at gennemføre. TR KG gav udtryk for at mange frustrationer og bekymringer kunne afhjælpes ved dialog mellem bestyrelse og lærerstab: Der kunne ind i mellem deltage et bestyrelsesmedlem til personalemøde og derved øge dialogen. Bestyrelsen gav udtryk for, at den fandt ideen god og på tråd med de ønsker bestyrelsen selv har haft vedr. dialog om bl.a. de økonomiske stramninger og konsekvenserne for disse. ME gjorde opmærksom på vigtigheden af at komandovejen holdes. ANV gav udtryk for at indholdet i aktivitetsplanerne var godt, men gjorde opmærksom på at ikke alle lærere har benyttet skabelonen. ME og PN informerede om, at begge teams på de kommende teammøder vil arbejde for at ensrette årsplanerne. Bestyrelsen beslutter at godkende årsplanerne, når disse er ensrettet. Aktivitetsplanerne er godkendt. De ensrettede årsplaner skal være bestyrelsen i hænde til næste bestyrelsesmøde. Formanden deltager i et SU-møde hvor retningslinjer for årsplanerne klarlægges. 7. Godkendelse af indsatsområder ANV har udarbejdet udkast til indsatsområder for Faglig udvikling Økonomi Forældrearbejde Indsatsområder er vedlagt i bilag. Indsatsområderne har et langsigtet mål, men handler konkret om hvad vi vil opnå og gøre i det kommende skoleår. D/B ANV 30 21:10-21:40 På baggrund af drøftelser (og godkendelse) af indsatsområder udarbejdes selve virksomhedsplanen (som indsatsområderne er en del af) til godkendelse i oktober Der udarbejdes pressemeddelelse på baggrund af 3

4 indsatsområder. Bilag: Indsatsområder ANV har benyttet den tidligere skabelon fra virksomhedsplanen. ANV forklarede, at indsatsområdet fagligudvikling var en synliggørelse af det arbejde, der allerede bliver gjort, med henblik på markedsføring og fastholdelse. JJ gjorde indsigelse vedr. det langsigtet mål for faglig udvikling: JJ udtrykte bekymring for at målet ville tilsidesætte skolens værdigrundlag. Det blev besluttet, at der tilføjes en indledning, hvor det gøres klart at der arbejdes med indsatsområderne med skolens værdigrundlag som fundament. ME gjorde opmærksom på at der vedr. ikke planlagte forældremøder samt vedr. PR projekter, idet dette ikke er indregnet i lærernes aktivitetsplan. Indsatsområderne blev godkendt med ændringer. 8. Bestyrelsens temadag i oktober 2011 Jf. bestyrelsens årshjul skal vi holde et temamøde i oktober, hvor vi skal snakke udvikling, nye procedurer (efter behov) mv.). B ANV 10 21: Vi skal fastlægge dato samt drøfte (ikke beslutte) mulige emner. Program udarbejdes herefter til godkendelse på oktobermøde. Temadag lørdag den 5.november kl Vedtægter skal gennemgås og ændres Budget fremlægges, herunder opkrævning via PBS 9. Forslag fra Dennis Christensen Som led i et kreativ forløb med 56 (som viser sig at være en meget kreativ klasse) kunne vi godt tænke os at forkæle bestyrelsen lidt, sammen med muligheden for en god indlæring. Kunst er mange ting, herunder også sammensætning i smag og farve i mad. Ideen er at bestyrelsen møder ind lidt tidligere til "Restaurant five-to-six" Bestyrelsen giver kokkehuer for retterne. Eleverne har forberedt retterne på forhånd, og udvalgte elever får et kursus i tjenerfaget. Retterne anrettes og serveres. Eleverne har forberedt borddækning mv. B ANV 10 21: Under forudsætning af, at DC kan få eleverne til at møde ind et par timer med forældrenes hjælp anmoder DC om at forslaget drøftes i bestyrelsen, herunder at bestyrelsen afsætter et beløb (100 kr (pr. person?) til råvarer mv. Udskudt til næste møde. 10. Evt. ME har haft møde med forsikringsselskabet Willis. ME laver en indstilling til kommende bestyrelsesmøde vedr. 4

5 omprioritering af forsikringer ANV der skal ny kode på døren. ME har gang i dette. PH: ANV, LL og PH har holdt møde med revisor. Denne kommer og præsenterer sig på kommende bestyrelsesmøde. Det fremkomne tilbud er fordelagtigt. 11. Godkendelse/Underskrift af referat Anja Valhøj Shaddie M. Mackeprang Lene Lise Jens Johansen Peter Hansen Sussi S. Hansen Dennis Nielsen 12. Punkter på kommende møder Markedsføringsstrategi overfor børnehaver (skulle have været på i august jf. bestyrelsens årshjul, men PR-udvalg bør involveres) Ny revisor (PH indhenter tilbud) Oktober Oktober D = drøftelse O = Orientering B = Beslutning 5

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00

Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Bestyrelsesmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19:00 - ca. 22:00 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem Anne Brix (ABX),

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12- 2014 klokken 17.00, på lærerværelset Dagsorden/referat Til stede: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Line Thillemann

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere