1919 Folkenes Forbund stiftes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1919 Folkenes Forbund stiftes"

Transkript

1 Kapitel Folkenes Forbund stiftes Formålet var at forhindre nye krige ved at gribe ind med fredelige midler. Smukt, men uden praktisk virkning overhovedet. Man kan fristes til at sige måske snarere tvært imod, fordi den manglende handlekraft igen og igen afstak grænser for, hvor langt diktatorerne i de næste tiår kunne gå, uden at det fik konsekvenser. Måske kan Folkeforbundets ineffektivitet, dvs. frygt angst fejhed, endog have virket inspirerende. Måske animerede den ligefrem diktatorerne til at foretage nye overgreb, nye voldshandlinger, nye krige. Freden i Versailles syvende maj 1919 De allierede aftaler, uden tysk medvirken af nogen art, fredsbetingelserne. Især den franske premierminister Clemenceau (Tigeren blev han kaldt) var uforsonlig og stillede helt urealistiske krav. Derimod forsøgte den amerikanske præsident sig med en mere forsonlig politik, vel nok, fordi hans hensigt var at skabe det fredsbevarende organ: Folkenes Forbund, som først og fremmest havde til formål at afværge nye krige. Nogle af betingelserne blev afståelse af: Alle kolonier og Alsace Lorraine. Folkeafstemning i Nordslesvig, Sønderjylland gives tilbage til Danmark i Danzig skal være en fristat. Memel gik til Litauen. En korridor skulle give Polen adgang til Østersøen. Krigsflåden og en stor del af handelsflåden skal afstås til de allierede. Værnepligt blev forbudt. Tyskland måtte ikke have et luftvåben. Folkeforbundet 47 Versailles 59 43

2 Men fredsbetingelserne var 1. uforståelige og meningsløse for den menige tysker. Tyskere døde hver dag af sult, man havde derfor noget svært ved at acceptere og forstå, at den engelske flådeblokade alligevel fortsatte. 2. urealistiske med hensyn til krigsskadeserstatning: ingen drømte om, at disse uhyrlige beløb nogensinde kunne fremskaffes 3. landområder, hvis tilhørsforhold med god grund kunne diskuteres, blev afstået, ohne weiter. Noget af et særtilfælde var Sønderjylland, som efter en folkeafstemning blev tilbagegivet Danmark i de gamle kolonimagter fortsatte deres traditioner for deling af bytte imellem sig. De gjorde, som de havde gjort på kontinenterne, hvor de, som de selvrådige, ubestridte magthavere slog streger på et landkort og delte kulturer og folkeslag imellem sig. Denne totalt talentløse, autoritære opsplitning af geografiske og kulturelt sammenhængende områder har indtil vore dage været årsag til og er fortsat en væsentlig grund til de mange krige med efterfølgende folkemord og massakrer med dertil hørende nød og elendighed. Hvis man skal måle dødsofrene alene for Afrikas vedkommende, drejer det sig om millioner. Nødhjælpen til katastrofeområderne også i dag er et godt mål for vort lapperi på fortidens synder. Tysklands krigsgæld Erstatningerne blev i 1920 sat til 100 milliarder guldmark, en væsentlig årsag til, at Hitler senere fik let spil med at forføre store dele af det tyske folk med kravet om revanche. Beløbet var astronomisk urealistisk 20 milliarder skulle være betalt inden den første maj Tyskland skulle afdrage på sin gæld med 2 milliarder pr. år. Tyskland betalte: 11 milliarder, men lånte 18 milliarder i udlandet. 1923: Tyskland betalte 25 milliarder i varer og svag valuta, men lånte 15 milliarder i udlandet : Belgien og Frankrig besætter Ruhr for at sikre sig, at tyskerne betaler. 44

3 : Al forplejning til besættelsesstyrkerne skulle afholdes af Tyskland. De tyske arbejdere svarer igen med strejker, al jernbanetrafik blokeres. Resultatet blev hungersnød. 15% af befolkningen = børn evakueres og sættes i privat pleje i den ubesatte del af Tyskland. Eneste transportmulighed af fødevarer i Ruhrdistriktet var sporvogne. Mange børn kom til Danmark fra Ruhrområdet bl. a. min tante og onkels, Max og Marichen, under ét kaldtes disse børn for Wienerbørn. Tyskland er i økonomisk ruin. En US-dollar blev i 1923 noteret til Mark. Det var billigere at tapetsere med marksedler end med tapet. 1923: Mislykket nazistisk kup i München. Hitler idømmes 5 års fængselsarrest, men benådes efter kun 9 mdr. Han når dog sammen med Rudolf Hess at skrive Mein Kampf, som blev nazisternes bibel, og som minutiøst viste Hitlers hensigter. Nazistpartiet forbydes. 1925: Nazistpartiet opstår igen. SS oprettes. Alle forsøg på at nå frem til en planmæssig, verdensomspændende nedrustning løber ud i sandet. I Locarno i Schweiz bliver flere vesteuropæiske stater enige om at garantere de bestående grænser, og man forpligter sig til kun at gribe til våben i forsvar og på anmodning fra Folkeforbundet. 1926: Tyskland optages i Folkeforbundet. 1928: Pariser eller Briand Kelloggpagten gør krig ulovlig, men tillader selvforsvar. Pagten tiltrædes af 63 stater. Pagtens formål er smuk, den er fyldt med rosenrøde ord, men har de værdi i virkelighedens verden? Hitler «forsvarede» altid de tyske mindretal mod «overgreb», når han overfaldt nabostater. Lenin forsøger ved at tillade privat initiativ inden for landbrug og handel at gøre revolutionen populær. Perioden varer kun til den første femårsplan, der begynder omkring 1929, fem år efter Lenins død. Den efterfølgende periode kaldes NEP perioden. Storgodserne udstykkes og overgives til bønderne. Kollektiviseringen var så småt begyndt, men nu skal al ejendom igen overgå til staten og kollektivbrug indføres. Kulakkerne gør oprør, men slås ubarmhjertigt ned, tabstallene for disse folkedrab er usikre, men har sandsynligvis befundet sig mellem 11 14,5 millioner mennesker. Da landbrugsproduktionen daler til nær nul, lider 3 millioner flere sultedøden. SS 58, 60, 66 Lenin 28, 34, 39, 40 45

4 Belønning til sværindustriens magnater? 1929: To panserkrydsere bygges. Er dette en form for afbetaling for hærens beskyttelse af regeringen og en gave til svær og rustningsindustrien? USA yder Tyskland så store lån, at krigsskadeerstatninger bliver betalt, og til at industrien kan udbygges. Dermed er arbejdsløsheden i Tyskland for en tid mindre end i det øvrige Europa. 1929: Børsen i Wall Street i New York krakker, en verdensomspændende krise breder sig med massearbejdsløshed. Næsten halvdelen (45%) af de tyske fagforeningsmedlemmer står i 1932 uden arbejde. Af den samlede arbejdsløshed på 16 millioner i industrilandene tegnede Tyskland sig alene for de 6 millioner. 1930: De allierede rømmer Rhinlandet, dette giver Hitler endnu flere stemmer ved Rigsdagsvalget, (6,4 mio.), han går frem fra 2 til 107 mandater. Pacifister antifascister: Det kommunistiske parti, socialdemokratiet og den katolske fagbevægelse forhandler gentagne gange over et meget langt tidsforløb om dannelsen af en Enhedsfront. Man var helt bevidst om den nazistiske fare, man kunne ikke være i tvivl, fordi SA-terrorgrupper med voldelige overfald forsøgte at skræmme dem. Næsten dagligt blev myrdede fundet i grøftekanterne i udkanten af storbyerne. Men indbyrdes mistillid fik projektet til at strande. Blev Enhedsfrontens forlis demokratiernes forlis? 1932; juli: Nazisterne får 230 af 608 pladser ved Rigsdagsvalget August: Hindenburg afviser Hitler som rigskansler. Krise i nazistpartiet, Gregor Strasser nedlægger alle partihverv. November: Nazisterne går tilbage til 196 mandater. December: Tyskland loves i Folkeforbundet rustningsfrihed, men Hitler kræver ligestilling med de andre stormagter og Versaillesfredens særpligter ophævet: Hitler og von Papen mødes i al hemmelighed med bankier Schroeder i dennes hjem. Blev magtfordelingen mellem Hitler og finansverdenen aftalt her? Måtte Hitler afgive løfter til den tyske sværindustris våbensmedjer? 46

5 Hitler og Hindenburg standsmæssigt påklædt ved Hitlers magtovertagelse. Kommunisterne regnede med, at Hitler kun ville have magt i en kort periode, derefter skulle de så selv kunne komme til fadet. Derfor stemte kommunisterne sammen med nazisterne for 32 mistillidsforslag mod Socialdemokratiet. Kommunisterne blev snydt. Januar: Hindenburg udnævner Hitler til rigskansler. Juni: Lov mod nydannelse af partier. September: Japan tager Mukden og Manchuriet. USA England ser passivt til: De har nedrustet og har verdenskrisen på halsen. Japan udtræder af Folkeforbundet 27 marts Japan har brudt freden og danner dermed præcedens for de efterfølgende brud. Japans overfald og udtræden af Folkeforbundet blev en væsentlig årsag til Anden Verdenskrigs udbrud. Der afholdes en konference i London, da der er almindelig forståelse for, at Tyskland ikke kan bære alle krigens byrder alene, er det hensigten at lette disse, men Tyskland meddeler, at det er ude af stand til at betale krigsskadeserstatningerne. Hitler havde erklæret, at han ikke ville betale. Her havde han det tyske folk bag sig. Oktober: Tyskland udtrådte af Folkeforbundet. Dermed kunne det genopruste frit. Gælden til storfinansen skulle tilbagebetales. Alle stormagter opruster, våbenkapløbet er i gang, igen. Folkeforbundet 43 47

6 Nye alliancer frygtens mistillidens årti oprinder Landene i Europa indgår bistandspagter på kryds og tværs for at sikre sig mod den fare, man aner. Selv Tyskland og Polen indgår en pagt om gensidig bistand. Dette anti-krigsmuseum blev hærget af SAstormtropper. Udstillingen blev brutalt smadret og husets indvånere fordrevet. Derefter tjente huset som SA-kaserne. Museumslederen havde dog været så forudseende, at han havde fjernet alt originalt materiale i god tid og gemt det i Belgien. Da Belgien blev overfaldet, gemte han alt i Frankrig. Det lykkedes ham at bevare det igennem en verdenskrig. Inden for politiske partier og kirkelige organisationer dannes Fredsorganisationer, og et Fredsmuseum indrettes i Berlin. I 1937, da jeg var år gammel, fortalte en tysk flygtning mig om en krigs rædsler og viste mig en skrækindjagende bog: Nie wieder Krieg, Aldrig Mere Krig. Bogen var udgivet af en fagforening omkring år gammel fandt jeg igen bogen og genkendte straks nogle af billederne, på trods af at mere end 60 år var gået. Var demokratiernes glidebane gjort klar? Italien fra ; diktatoren Mussolini Mussolinis fader var smed. Kun 19 år gammel må sønnen flygte til Schweiz, hvor han tjener til livets ophold som sproglærer. 48 Mussolini 29, 58,76, 83, 100 Aldrig Mere Krig. 102

7 Da han vender tilbage til Italien, glider han igen ind i socialistpartiet og bliver snart en ledende skikkelse på grund af sine talegaver og sine yderligtgående synspunkter. Han var glødende revolutionær, antimilitarist og pacifist. Da Første Verdenskrig bryder ud, skifter han standpunkt: han ser for sig det nye, romerske storrige og går direkte i den modsatte grøft og propaganderer nu for Italiens indtræden i krigen på allieret side. Han udstødes af socialistpartiet. Man må antage, at det ikke er gået helt stille af, og Mussolini bliver nu en ligeså glødende antisocialist. Fra gør Mussolini fronttjeneste og vender såret tilbage. 23. marts 1919 danner han det fascistiske kampforbund i Italien (sortskjorterne). Det terroriserer alt og alle, der står dem i vejen, dog ikke deres allierede, den katolske kirke. 1921: Mussolini marcherer mod Rom og får magten, men han kan først få den diktatoriske magt, da krisen efter mordet på socialisten Matteotti er ovre, og efter at han har godkendt kongedømmet. Den tyske Rigsdag brænder 1933; februar: Efter en påsat brand i Rigsdagen føres en retssag mod kommunisten Dimitrov, men denne fører selv sit forsvar og overbeviser alle om, at rigsdagsbranden er påsat af nazisterne, og at den er et nazistisk fupnummer. Formålet med branden er opfyldt, kommunistspøgelset er endnu en gang taget ud af skabet, og Hitler tiltager sig nu uindskrænket fuldmagt ved at erklære: Tyskland i undtagelsestilstand Alle er underkastet magthaverens forgodtbefindende Maj: KPD (kommunisterne), fagforeninger og arbejderaviserne forbydes. Forbud mod strejker. Terror, razziaer mod fredsorganisationer, parti- og fagforeningskontorer. Oranienburg ved Berlin bliver den første kz-lejr: mere end 1 mill. kommunister, socialdemokrater og intellektuelle uskadeliggøres, deporteres eller myrdes, før nazismen er knust. Den lovgivende, den udøvende og dømmende magt er nu samlet i Hitlers hånd. Hitler regerede ved at sprede frygt. 49

8 Alle var bange for alle, ingen kunne føle sig sikker. Angiveriet florerede. Tyskerne opfordredes til at være nationale, derfor kampagner som «køb tysk, en god tysker handler ikke med en jøde.» Den tyske borger skulle have det godt, festen skulle betales af undermennesker, jøder, slavere, sigøjnere, de intellektuelle og kommunisterne. Jøderne bliver erklæret som de skyldige for elendigheden Avisforsidens billede er typisk for den hadefulde antijødiske propaganda. Det fremstiller en tiggende jøde med det kommunistiske symbol hammer og segl. Eller er det en guldklump, manden står med? Jøderne fremstilledes som gerrige, hovedrige ågerkarle, der berigede sig på bekostning af den stakkels fattige tyske arbejder, der var faldet i ulykke. Ved undtagelsestilstand sættes et demokratis normale funktioner ud af kraft. Hitlers SA smadrer jødiske forretninger, ejendomme og synagoger systematisk og åbenlyst. Politiet står passivt på sidelinjen. Hvis den forulempede søger beskyttelse hos myndighederne, bliver han nærmest til grin. Et «jødesvin» skal ikke tro, at han bare kan komme rendende. Vidner til terrorhandlinger trues, ingen tør udtale sig, dette bliver frygtens, ondskabens årti, men dette er kun begyndelsen. I disse kriseår kom selvforsyningspolitikken frem, industrilandene byttede varer indbyrdes, og man forsøgte med toldmure at beskytte sit erhvervsliv. 50

9 Køb tysk køb dansk Erhvervsorganisationen Dansk Arbejde får kronede dage. november: Første rigsdagsvalg i et partistaten. Nazisterne fik 44% af stemmerne. Hvordan bar Hitler sig egentlig ad? Kuppede han? Nej, han blev tilsyneladende valgt på helt lovlig vis. Utroligt, men sandt. Terror med mishandlinger mord skaber frygt angst had. Dermed er voldsspiralen godt i gang. Nazisterne brugte: terror som skræmmemiddel. Terroren er i perioden frem til Hitlers endelige og fuldstændige magtovertagelse i strid med de gældende love, men kan gennemføres forholdsvist åbenlyst, da politi og retsvæsen forholder sig passive. Da Hitler senere har den uindskrænkede magt, lovliggøres undertrykkelsen f. eks. med Nürnbergerloven i Nazisterne havde myndighedernes sympati og støtte. Eksempler: Særdomstole var oprettet. 335 venstreorienterede lovbrydere blev idømt 177 års tugthus og 122 års fængsel, samtidigt fik 124 anklagede fra højre = (nazister og frikorps) fem domme for mord, henholdsvis 10 års tugthus og tre års fængsel, men de blev benådet. Nürnbergerlov ; 61 51

10 Magten på gaderne fik nazisterne overladt af «ræven», rigspræsident von Papen, og dermed af statsmagten. Frem til april 1933 udføres mord, overfald, hærværk og retssager med Det Sorte Rigsværn som de uofficielle bagmænd, men deres rolle overtages gradvist af de nazistiske SA- og SS-korps. Medlemmer i disse korps var rekrutteret fra Rigsværnet. Den lovløse terrors metoder kan også i vore dage genkendes i det meste af vor verden, blot er repertoiret gennemgående blevet mere brutalt, hensynsløst og grusomt. Eksempler fra nyere tid Sverige: Statsminister Palme (1986) og fagforeningsmand dræbt ved skud. Norge: «Farvet» person stikkes ihjel på åben gade. Danmark: En socialist dræbt ved brevbombe. Bilbomber, bomber i passagerfly. Selvmordsbomber kendes fra Israel, Spanien, Irland og andre steder. Dødspatruljer kendes fra Indonesien og sydamerikanske stater som Chile, Brasilien, Guatemala m.m. Racediskrimination køb tysk køb ikke hos en jøde April 1933 erklærer nazisterne boykot mod alle jødiske forretninger. Truslen om at blive fotograferet, hvis man trodsede forbudet, blev understreget af SA-stormtropper foran forretningerne. 52

11 Forfølgelse og terror af vidner kan hindre opklaring og retsforfølgelse. Kendes fra rockerkrige og narkoopgør her i landet. Kender du til argumenter for og imod beskyttelse af vidner? En ny terrorform indledtes den 11 september 2001 ved, at to passagerfly i en selvmordsaktion blev styret ind i World Trade Center i New York, et tredje ramte Pentagon i Washington. Dødsofrenes antal ukendt, men anslås til omkring Denne terror efterfølges af bakteriologisk krigsførelse med spredning af miltbrand-bakterier, afsendt som breve eller postpakker. I skrivende stund bombes Afghanistan af amerikanske og engelske fly, af mange opfattet som optakten til Tredje Verdenskrig. I Danmarks Grundlov er adskillelsen mellem den lovgivende (Folketinget), den udøvende (politiet) og den dømmende magt (domstolene) ukrænkelig (er dog brudt indtil flere gange). Når Hitlers modstandere var møre, fremsatte han krav under trusler og falske løfter, men kun ét krav ad gangen: Så snart modstanderne gav sig, kom det næste krav. Metoden kaldes salamimetoden, man skærer en skive af pølsen ad gangen. Samme teknik anvendte han senere konsekvent i forhandlingerne med England og Frankrig. 53

12 Hitler spillede modstanderne ud mod hinanden. Middel- og overklassen blev skræmt, fordi det tilsyneladende var ved at lykkes at forene hele venstrefløjen og de katolske fagforeninger i en antifascistisk Enhedsfront, derfor støtter middelklassen, overklassen og den tyske storkapital Hitler, derfor får han magten. Det er således ikke kun den katastrofale arbejdsløshed, der kasterdesperate arbejdere i armene på Hitler. Senere betaler han sin gæld tilbage til storkapitalen, det gør han med oprustningsordrer og autobaner, dermed afskaffer han arbejdsløsheden, og dermed vinder han til sidst det tyske folk for sig. Socialdemokraterne havde anbefalet at stemme på Hindenburg. Hvorfor denne tillid? Hindenburg havde offentligt udtalt sin foragt for Hitler. Han havde betegnet Hitler som en fantast, opkomling: og som: «Nåh, ham korporalen.» Måske derfor kastede socialdemokraterne alle stemmerne på Hindenburg. De havde blot overset, at manden med sin militære baggrund og sin høje alder (85 år) nok ikke havde den store føling med, hvad der skete i de dages Tyskland. Ligeledes må de have overset, at det var generalens søn, der trak i trådene. Generalen var kun en sprællemand i faderskikkelse, kransekagepynt. Pacifisten Ossietzky blev på samme tid, som den tyske Rigsdag blev sat i brand af nazisterne, igen stillet for en tysk domstol, som må siges at være alt andet end i overensstemmelse med almindeligt gældende retsprincipper, snarere en forløber for det fascistiske «retsvæsen». Han var anklaget for landsforræderi efter en lov fra Første Verdenskrig ( ). «Forræderiet» bestod blandt andet i denne udtalelse: «Soldater er mordere» Her er enkelt uddrag af hans forsvarstale: «Vi fredstilhængere er pligtige til atter og atter at påvise, at der ikke er noget som helst heroisk ved krig, men at den kun bringer rædsel og fortvivlelse over menneskene. Vi er ikke fanatikere og ikke billedstormere, vi anser det for nødvendigt, at man fører et tydeligt sprog. Når krigens tilhængere marcherer op mod os, hedder det:» «Forrædere, feje stympere» 54

13 Pacifisten Ossietsky med sin fangevogter i KZ-lejren. Nobelprisen blev udbetalt i Berlin, men forsvandt sporløst. Pacifisten blev myrdet med en indsprøjtning med tuberkulose. Han fik en langsom og smertefuld død, og pacifisten bliver betragtet som moden til tugthus. Jeg opfatter denne rettergang som Rigsværnsministeriets forfølgelse af pacifister. Ossietzky blev idømt et år og 6 måneders fængsel. Ved straffens udløb blev han overført til koncentrationslejren Esterwegen ved Hamburg. Her fik han indsprøjtninger med tuberkulose. Dødsmærket blev han indlagt på en privatklinik. Mordet på ham skulle for enhver pris se pænt og tilforladeligt ud, al den stund han i 1935 havde fået Nobels Fredspris og dermed var en kendt og agtet person også uden for Tyskland. Pengene for denne pris forsvandt på mystisk vis i Berlin i Under kz-opholdet fik han besøg af flere udenlandske deputationer, men vagterne indskrænkede hans talefrihed. Det lykkedes dog Ossietzky at få sit budskab ud til den frie verden ved, at han udtrykte, som han jo var tvunget til, at han havde det godt, men han savnede noget at læse i. Bogtitlerne, som han gav deputationen, gav denne en klar fornemmelse af hans fortvivlede situation. Uddrag af brev fra Kurt Singer: «Kære Carl von Ossietzky. Men til trods for denne forfærdelige afspærring fra yderverdenen ved du, at vi herude, som endnu lever under frie forhold, kæmper for dig. 55

14 Det er kampen, der er det afgørende og uvæsentligt, hvem der fører den....du er i dag symbolet på den i Tyskland undertrykte forkæmper for freden. Det er ingenlunde en tilfældighed, at den, der mest aktivt kæmpede for fredens sag, kom til at bære den tungeste lod. I en tid, hvor Italien overfalder Abessinien og iværksætter en frygtelig krig mod kvinder og børn, i en tid, hvor stormagterne mangedobler deres rustninger, og hvor den ene stat efter den anden forlader Folkenes Forbund, må fredens talsmænd tilintetgøres og udryddes. Men i årtusinder har vi vidst, at disse tilintetgørelsesmetoder blot er resulteret i det modsatte. Historien lærer os, at man undertrykker de svage så længe, til de under deres tyranners støvlehæl bliver så hårde, så stærke, at de ryster lænkerne af sig og fører den undertrykte idé til sejr. Fredshelten Ossietzky sidder i koncentrationslejr. Ingen ved, om vi nogensinde skal gense dig i live: men vi ved, at du i dag er den største propagandist for vor sag. Din tavshed, forbudet mod at tale, den kendsgerning, at du syg og lidende holdes indespærret som moorsoldat i en koncentrationslejr, taler langt stærkere mod uretfærdigheden i fasciststaternes militaristiske system, end hvis du i dag sad på Weltbühnes redaktion i Berlin. For dig var de sidste år i Berlin en fortvivlet kamp, for du så allerede undergangen nærme sig. Du vidste, at du vilde blive ofret, men du holdt ud, som kun en stor idealist, en virkelig helt holder ud. Jeg ser dig endnu for mig, som du i majdagene 1929 stod bleg og sammenbidt på podiet i Schauspielhaus og fremlagde dine saglige, nøgterne undersøgelser vedrørende de af berlinpolitiet nedskudte første maj demonstranter. Hvor meget blegere, hvor meget mere mærket af lidelse og hvor meget mere modløs må du ikke være i dag? For din skyld vil vi ikke være sentimentale, vi vil kæmpe videre. Kammerat Ossietzky, vi vil ikke give op, førend vi har befriet dig og alle de andre politiske fanger i Tyskland. Jeres befrielse vil samtidig være fredsideens befrielse, Sejren over den brutale, rå vold. Vi ved, at vor sejr kun er et tidsspørgsmål, og derfor nærer vi tillid. Prøv også du at være fortrøstningsfuld, selvom det er vanskeligere for dig end for os. Vi er altid hos dig i tankerne du er ikke alene, for fredens idé har altid været, den er altid, og den vil altid være. Din Kurt Singer». 56

15 Højt at flyve dybt at falde! Disse drabelige herrer, som brutalt havde undertrykt almindelige borgere faldt i Naziregimets unåde og led døden ved at blive slagtet under De lange knives nat. Alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler blev myrdet, Billedet stammer fra et slagtehus. Disse fanger er som von Stauffenberg og andre modstandere af nazivældet anbragt på slagtekroge for at være til rådighed, når slagtningen skulle foretages. 57

16 1934; april: Heinrich Himmler bliver chef for Gestapo, statens politi og det hemmelige statspoliti. Stapo og Gestapo er nu under nazisternes fulde kontrol. I Prinz Albrechtstrasse planlægges de næste års strategi. Et af målene er likvidering af modstandere af enhver art og af de ikke racerene tyske borgere. Juli: Röhmrevolten slås ned af Himmlers SS-folk: alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler, blev myrdet, deraf navnet: «De lange knives nat.» Juli: SS bliver en selvstændig organisation. Politiet underlægges SS-Reichführer Himmler. August: Hindenburg dør folkeafstemning. Hitler får 90% af stemmerne. Frankrig fuldender bygningen af et 350 km. langt fæstningssystem, Maginotlinjen til beskyttelse mod angreb fra Tyskland. Anlæggene var underjordiske og udrustet med den mest moderne krigsteknik. Grænsen mod Belgien blev ikke beskyttet, da Frankrig havde en alliance med Belgien. I Sovjetunionen udbygger Stalin i de kommende år sin diktatoriske magt ved store udrensninger med dertil «passende» propagandistiske, offentlige «retssager» og domfældelser af alle tænkelige og utænkelige modstandere inden- og udenfor partiapparatet. Skueproces efter skueproces køres i offentlighedens lys, og til min store undren står gamle hærdede frontkæmpere frem og tilstår angergivent helt usandsynlige forbrydelser. Afhøringsmetoden benævnes hjernevask. En af Stalins modstandere Trotski flygter, men findes senere i Mexico af KGB (det russiske efterretningsvæsen) og myrdes (med en issyl). Den øverste ledelse i Den røde Hær udslettes, dette er måske én af forklaringerne på den senere «mislykkede» Vinterkrig i Finland. 1934: Østrig 300 bevæbnede nazister foretager et mere end amatøragtigt kup, de besætter radiostationen og forbundskanslerens palæ. I den almindelige forvirring skyder en nazist forbundskansleren. Kupmagerne tager 100 funktionærer som gidsler og i nattens løb, medens kansleren forbløder, liggende på en sofa, forhandler man sig til, at kupmagerne kan få frit lejde til Tyskland. Indirekte er dette en indrømmelse af Nazitysklands indblanding. Mussolini sendte flere divisioner til Brennerpasset (grænsen) og tilsagde den østrigske regering sin fulde støtte. Dette fik Hitler til at besinde sig. 58 SS 45, 60, 66

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold Civil Ulydighed Mål Midler metoder reaktioner Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold; Civil Ulydighed Mål Midler metoder

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme

Racisme. Imperialisme. Kapitel 2. Antisemitisme Racisme Kapitel 2 Imperialisme Udtrykket stammer fra det romerske imperium kejserrige. Fra kolonitidens begyndelse og var/er det udtryk for den hvide mands hensynsløse udnyttelse af lokalbefolkningen.

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Hvorfor opstod strejkerne?

Hvorfor opstod strejkerne? Kapitel 2 Folkestrejkerne 1943 Hvorfor opstod strejkerne? Selv lå jeg hamrende syg i isolation på Blegdamshospitalet, så derfor vil jeg lægge hovedvægten på beskrivelse af folkestrejkerne i 1944 og må

Læs mere

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige

blev dræbt et palæstinensisk barn hver time. I de følgende artikler vil vi forsøge at skildre, hvad der er sket ud fra forskellige Halvtredsårskrigen INTERSOL NR. 121 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY September 2014 I mere end 50 år har man talt om fred mellem palæstinensere og israelere, og utallige fredsforslag er blevet

Læs mere

Fascismen er fjenden

Fascismen er fjenden Fascismen er fjenden af Georgi Dimitrov august 1935 på Kommunistisk Internationale s 7. Verdenskongres i Moskva. Forord Fascismen var Borgerklassernes svar på Oktoberrevolutionen i 1917 i Rusland og på

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET Leder: En verden i brand Mens hele verden ser på... Klassekamp et tilbageblik Guantánamo Scharnberg-prisen til Fredsvagten Ejner Fuglsang og sømændene fra Shanghai Verdens

Læs mere

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET:

LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: LØSSALG: 30 KR. FRA INDHOLDET: Leder: På vej mod katastrofen? Krummerne fra de riges bord Antifascisme er selvforsvar Danmarks Radio demokrati ytringsfrihed En oprustet fattiggård Med mennesker EU-valg

Læs mere

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk

Retfærdighed og hævn. Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. www.bornogengle.dk Retfærdighed og hævn Undervisningsoplæg Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti www.bornogengle.dk 2009 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti - et samarbejde mellem skole og kirke.

Læs mere

De Hvide Busser. er du (med-) borger +++++++++++ + +++++

De Hvide Busser. er du (med-) borger +++++++++++ + +++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ++++++++++++ + ++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ +++++ + +++++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++++++++

Læs mere

Nr. 13 15. årg. 2011 24. juni - 8. juli Støttepris 20 kr. JAMEN, VI BOMBER DA CIVILE! TEMA: Statsbankerot i Euroland?

Nr. 13 15. årg. 2011 24. juni - 8. juli Støttepris 20 kr. JAMEN, VI BOMBER DA CIVILE! TEMA: Statsbankerot i Euroland? Natobombardementer i Tripoli, Libyen 19. juni 2011 JAMEN, VI BOMBER DA CIVILE! Nr. 13 15. årg. 2011 24. juni - 8. juli Støttepris 20 kr. TEMA: Statsbankerot i Euroland? Folkeafstemninger i rødt og blåt

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Nr. 7 7. årg. 2003 29. marts - 11. april Støttepris 12 kr. TEMA: DANMARK I KRIG Danmark i krig s. 2 Danmark i krig (2) s. 3 Kuppet i krig s. 5 Maling kan vaskes af s. 6 Linjer i den

Læs mere

Da verden blev en anden

Da verden blev en anden Sven Thygesen Søren Hansen Flemming Petersen 1914 Da verden blev en anden En beskrivelse af tiden omkring 1. verdenskrig forlaget herredagen Indhold Forord 7 PROLOG Da verden blev en anden tiden omkring

Læs mere

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul

Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul FRA INDHOLDET: Leder: Jul i Velfærdsstaten den privatiserede jul Generalforsamling i Antifascistisk Forum Kære Morten Bødskov... Helvedes forgaard Gestapo på Staldgården Afrikas sidste koloni Demokrati

Læs mere

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament

NR. 247 Oktober 2013. Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Kunst og revolution. Egypten efter kuppet. Råd og parlament SI NR. 247 Oktober 2013 Støt Syriens folk LÆS OGSÅ OM: Egypten efter kuppet Kunst og revolution Råd og parlament FRA REDAKTIONEN SI NR. 247 Oktober 2013 Katastrofen i Syrien Borgerkrigen i Syrien er fyldt

Læs mere

Kapitel 7. Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48. Transport:

Kapitel 7. Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48. Transport: Kapitel 7 Individuelle rejser i Europas ruiner; efterår og vinter 1947-48 Her beskriver jeg rejser til Hamborg Hannover og videre fra Stuttgart til Schweitz. Derefter mit ophold i Tjekko-Slovakiet februar

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side

Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side Nyhedsbrev AMK - Nummer. 1 --- Februar 2011 side 1 Nyhedsbrev AMK ALDRIG MERE KRIG Klik stiftet på tekst 17. oktober 1926 Dansk sektion af War Resisters International I D (Krigsmodstandernes internationale

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8

Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8 Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8 Om Hvordan det Kinesiske Kommunistiske Parti er en Ond Sekt Epoch Times 26. december 2004 Dette er den ottende af Ni Kommentarer om det Kommunistiske Parti

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord.

Indhold: Leder. 1. maj-tale fra Aarhus. Krisens bagmænd PET. Villys slagsang. En arbejderpiges fortælling. Hadets natur. Mindeord. Indhold: Leder 1. maj-tale fra Aarhus Krisens bagmænd PET Villys slagsang En arbejderpiges fortælling Hadets natur Mindeord Nordkorea Korsriddere anno 2012 Rusland Rød sommerlejr Søllerødgade plakat Bagside

Læs mere

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres

Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres INTERSOL NR. 117 NYHEDSBREV FOR STS INTERNATIONAL SOLIDARITY December 2013 Fagforening for Hjemmebaserede Arbejdere holder kongres Ingen arbejdere i Pakistan er så groft udbyttede som de, der arbejder

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

terror Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2004 terror Terror eller befrielseskamp? Trænede selvmordsbombere Overlevede gidseltagning i Irak Terrorens historie USA er en terroriststat! Blekingegade-banden Opgaver på

Læs mere