1919 Folkenes Forbund stiftes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1919 Folkenes Forbund stiftes"

Transkript

1 Kapitel Folkenes Forbund stiftes Formålet var at forhindre nye krige ved at gribe ind med fredelige midler. Smukt, men uden praktisk virkning overhovedet. Man kan fristes til at sige måske snarere tvært imod, fordi den manglende handlekraft igen og igen afstak grænser for, hvor langt diktatorerne i de næste tiår kunne gå, uden at det fik konsekvenser. Måske kan Folkeforbundets ineffektivitet, dvs. frygt angst fejhed, endog have virket inspirerende. Måske animerede den ligefrem diktatorerne til at foretage nye overgreb, nye voldshandlinger, nye krige. Freden i Versailles syvende maj 1919 De allierede aftaler, uden tysk medvirken af nogen art, fredsbetingelserne. Især den franske premierminister Clemenceau (Tigeren blev han kaldt) var uforsonlig og stillede helt urealistiske krav. Derimod forsøgte den amerikanske præsident sig med en mere forsonlig politik, vel nok, fordi hans hensigt var at skabe det fredsbevarende organ: Folkenes Forbund, som først og fremmest havde til formål at afværge nye krige. Nogle af betingelserne blev afståelse af: Alle kolonier og Alsace Lorraine. Folkeafstemning i Nordslesvig, Sønderjylland gives tilbage til Danmark i Danzig skal være en fristat. Memel gik til Litauen. En korridor skulle give Polen adgang til Østersøen. Krigsflåden og en stor del af handelsflåden skal afstås til de allierede. Værnepligt blev forbudt. Tyskland måtte ikke have et luftvåben. Folkeforbundet 47 Versailles 59 43

2 Men fredsbetingelserne var 1. uforståelige og meningsløse for den menige tysker. Tyskere døde hver dag af sult, man havde derfor noget svært ved at acceptere og forstå, at den engelske flådeblokade alligevel fortsatte. 2. urealistiske med hensyn til krigsskadeserstatning: ingen drømte om, at disse uhyrlige beløb nogensinde kunne fremskaffes 3. landområder, hvis tilhørsforhold med god grund kunne diskuteres, blev afstået, ohne weiter. Noget af et særtilfælde var Sønderjylland, som efter en folkeafstemning blev tilbagegivet Danmark i de gamle kolonimagter fortsatte deres traditioner for deling af bytte imellem sig. De gjorde, som de havde gjort på kontinenterne, hvor de, som de selvrådige, ubestridte magthavere slog streger på et landkort og delte kulturer og folkeslag imellem sig. Denne totalt talentløse, autoritære opsplitning af geografiske og kulturelt sammenhængende områder har indtil vore dage været årsag til og er fortsat en væsentlig grund til de mange krige med efterfølgende folkemord og massakrer med dertil hørende nød og elendighed. Hvis man skal måle dødsofrene alene for Afrikas vedkommende, drejer det sig om millioner. Nødhjælpen til katastrofeområderne også i dag er et godt mål for vort lapperi på fortidens synder. Tysklands krigsgæld Erstatningerne blev i 1920 sat til 100 milliarder guldmark, en væsentlig årsag til, at Hitler senere fik let spil med at forføre store dele af det tyske folk med kravet om revanche. Beløbet var astronomisk urealistisk 20 milliarder skulle være betalt inden den første maj Tyskland skulle afdrage på sin gæld med 2 milliarder pr. år. Tyskland betalte: 11 milliarder, men lånte 18 milliarder i udlandet. 1923: Tyskland betalte 25 milliarder i varer og svag valuta, men lånte 15 milliarder i udlandet : Belgien og Frankrig besætter Ruhr for at sikre sig, at tyskerne betaler. 44

3 : Al forplejning til besættelsesstyrkerne skulle afholdes af Tyskland. De tyske arbejdere svarer igen med strejker, al jernbanetrafik blokeres. Resultatet blev hungersnød. 15% af befolkningen = børn evakueres og sættes i privat pleje i den ubesatte del af Tyskland. Eneste transportmulighed af fødevarer i Ruhrdistriktet var sporvogne. Mange børn kom til Danmark fra Ruhrområdet bl. a. min tante og onkels, Max og Marichen, under ét kaldtes disse børn for Wienerbørn. Tyskland er i økonomisk ruin. En US-dollar blev i 1923 noteret til Mark. Det var billigere at tapetsere med marksedler end med tapet. 1923: Mislykket nazistisk kup i München. Hitler idømmes 5 års fængselsarrest, men benådes efter kun 9 mdr. Han når dog sammen med Rudolf Hess at skrive Mein Kampf, som blev nazisternes bibel, og som minutiøst viste Hitlers hensigter. Nazistpartiet forbydes. 1925: Nazistpartiet opstår igen. SS oprettes. Alle forsøg på at nå frem til en planmæssig, verdensomspændende nedrustning løber ud i sandet. I Locarno i Schweiz bliver flere vesteuropæiske stater enige om at garantere de bestående grænser, og man forpligter sig til kun at gribe til våben i forsvar og på anmodning fra Folkeforbundet. 1926: Tyskland optages i Folkeforbundet. 1928: Pariser eller Briand Kelloggpagten gør krig ulovlig, men tillader selvforsvar. Pagten tiltrædes af 63 stater. Pagtens formål er smuk, den er fyldt med rosenrøde ord, men har de værdi i virkelighedens verden? Hitler «forsvarede» altid de tyske mindretal mod «overgreb», når han overfaldt nabostater. Lenin forsøger ved at tillade privat initiativ inden for landbrug og handel at gøre revolutionen populær. Perioden varer kun til den første femårsplan, der begynder omkring 1929, fem år efter Lenins død. Den efterfølgende periode kaldes NEP perioden. Storgodserne udstykkes og overgives til bønderne. Kollektiviseringen var så småt begyndt, men nu skal al ejendom igen overgå til staten og kollektivbrug indføres. Kulakkerne gør oprør, men slås ubarmhjertigt ned, tabstallene for disse folkedrab er usikre, men har sandsynligvis befundet sig mellem 11 14,5 millioner mennesker. Da landbrugsproduktionen daler til nær nul, lider 3 millioner flere sultedøden. SS 58, 60, 66 Lenin 28, 34, 39, 40 45

4 Belønning til sværindustriens magnater? 1929: To panserkrydsere bygges. Er dette en form for afbetaling for hærens beskyttelse af regeringen og en gave til svær og rustningsindustrien? USA yder Tyskland så store lån, at krigsskadeerstatninger bliver betalt, og til at industrien kan udbygges. Dermed er arbejdsløsheden i Tyskland for en tid mindre end i det øvrige Europa. 1929: Børsen i Wall Street i New York krakker, en verdensomspændende krise breder sig med massearbejdsløshed. Næsten halvdelen (45%) af de tyske fagforeningsmedlemmer står i 1932 uden arbejde. Af den samlede arbejdsløshed på 16 millioner i industrilandene tegnede Tyskland sig alene for de 6 millioner. 1930: De allierede rømmer Rhinlandet, dette giver Hitler endnu flere stemmer ved Rigsdagsvalget, (6,4 mio.), han går frem fra 2 til 107 mandater. Pacifister antifascister: Det kommunistiske parti, socialdemokratiet og den katolske fagbevægelse forhandler gentagne gange over et meget langt tidsforløb om dannelsen af en Enhedsfront. Man var helt bevidst om den nazistiske fare, man kunne ikke være i tvivl, fordi SA-terrorgrupper med voldelige overfald forsøgte at skræmme dem. Næsten dagligt blev myrdede fundet i grøftekanterne i udkanten af storbyerne. Men indbyrdes mistillid fik projektet til at strande. Blev Enhedsfrontens forlis demokratiernes forlis? 1932; juli: Nazisterne får 230 af 608 pladser ved Rigsdagsvalget August: Hindenburg afviser Hitler som rigskansler. Krise i nazistpartiet, Gregor Strasser nedlægger alle partihverv. November: Nazisterne går tilbage til 196 mandater. December: Tyskland loves i Folkeforbundet rustningsfrihed, men Hitler kræver ligestilling med de andre stormagter og Versaillesfredens særpligter ophævet: Hitler og von Papen mødes i al hemmelighed med bankier Schroeder i dennes hjem. Blev magtfordelingen mellem Hitler og finansverdenen aftalt her? Måtte Hitler afgive løfter til den tyske sværindustris våbensmedjer? 46

5 Hitler og Hindenburg standsmæssigt påklædt ved Hitlers magtovertagelse. Kommunisterne regnede med, at Hitler kun ville have magt i en kort periode, derefter skulle de så selv kunne komme til fadet. Derfor stemte kommunisterne sammen med nazisterne for 32 mistillidsforslag mod Socialdemokratiet. Kommunisterne blev snydt. Januar: Hindenburg udnævner Hitler til rigskansler. Juni: Lov mod nydannelse af partier. September: Japan tager Mukden og Manchuriet. USA England ser passivt til: De har nedrustet og har verdenskrisen på halsen. Japan udtræder af Folkeforbundet 27 marts Japan har brudt freden og danner dermed præcedens for de efterfølgende brud. Japans overfald og udtræden af Folkeforbundet blev en væsentlig årsag til Anden Verdenskrigs udbrud. Der afholdes en konference i London, da der er almindelig forståelse for, at Tyskland ikke kan bære alle krigens byrder alene, er det hensigten at lette disse, men Tyskland meddeler, at det er ude af stand til at betale krigsskadeserstatningerne. Hitler havde erklæret, at han ikke ville betale. Her havde han det tyske folk bag sig. Oktober: Tyskland udtrådte af Folkeforbundet. Dermed kunne det genopruste frit. Gælden til storfinansen skulle tilbagebetales. Alle stormagter opruster, våbenkapløbet er i gang, igen. Folkeforbundet 43 47

6 Nye alliancer frygtens mistillidens årti oprinder Landene i Europa indgår bistandspagter på kryds og tværs for at sikre sig mod den fare, man aner. Selv Tyskland og Polen indgår en pagt om gensidig bistand. Dette anti-krigsmuseum blev hærget af SAstormtropper. Udstillingen blev brutalt smadret og husets indvånere fordrevet. Derefter tjente huset som SA-kaserne. Museumslederen havde dog været så forudseende, at han havde fjernet alt originalt materiale i god tid og gemt det i Belgien. Da Belgien blev overfaldet, gemte han alt i Frankrig. Det lykkedes ham at bevare det igennem en verdenskrig. Inden for politiske partier og kirkelige organisationer dannes Fredsorganisationer, og et Fredsmuseum indrettes i Berlin. I 1937, da jeg var år gammel, fortalte en tysk flygtning mig om en krigs rædsler og viste mig en skrækindjagende bog: Nie wieder Krieg, Aldrig Mere Krig. Bogen var udgivet af en fagforening omkring år gammel fandt jeg igen bogen og genkendte straks nogle af billederne, på trods af at mere end 60 år var gået. Var demokratiernes glidebane gjort klar? Italien fra ; diktatoren Mussolini Mussolinis fader var smed. Kun 19 år gammel må sønnen flygte til Schweiz, hvor han tjener til livets ophold som sproglærer. 48 Mussolini 29, 58,76, 83, 100 Aldrig Mere Krig. 102

7 Da han vender tilbage til Italien, glider han igen ind i socialistpartiet og bliver snart en ledende skikkelse på grund af sine talegaver og sine yderligtgående synspunkter. Han var glødende revolutionær, antimilitarist og pacifist. Da Første Verdenskrig bryder ud, skifter han standpunkt: han ser for sig det nye, romerske storrige og går direkte i den modsatte grøft og propaganderer nu for Italiens indtræden i krigen på allieret side. Han udstødes af socialistpartiet. Man må antage, at det ikke er gået helt stille af, og Mussolini bliver nu en ligeså glødende antisocialist. Fra gør Mussolini fronttjeneste og vender såret tilbage. 23. marts 1919 danner han det fascistiske kampforbund i Italien (sortskjorterne). Det terroriserer alt og alle, der står dem i vejen, dog ikke deres allierede, den katolske kirke. 1921: Mussolini marcherer mod Rom og får magten, men han kan først få den diktatoriske magt, da krisen efter mordet på socialisten Matteotti er ovre, og efter at han har godkendt kongedømmet. Den tyske Rigsdag brænder 1933; februar: Efter en påsat brand i Rigsdagen føres en retssag mod kommunisten Dimitrov, men denne fører selv sit forsvar og overbeviser alle om, at rigsdagsbranden er påsat af nazisterne, og at den er et nazistisk fupnummer. Formålet med branden er opfyldt, kommunistspøgelset er endnu en gang taget ud af skabet, og Hitler tiltager sig nu uindskrænket fuldmagt ved at erklære: Tyskland i undtagelsestilstand Alle er underkastet magthaverens forgodtbefindende Maj: KPD (kommunisterne), fagforeninger og arbejderaviserne forbydes. Forbud mod strejker. Terror, razziaer mod fredsorganisationer, parti- og fagforeningskontorer. Oranienburg ved Berlin bliver den første kz-lejr: mere end 1 mill. kommunister, socialdemokrater og intellektuelle uskadeliggøres, deporteres eller myrdes, før nazismen er knust. Den lovgivende, den udøvende og dømmende magt er nu samlet i Hitlers hånd. Hitler regerede ved at sprede frygt. 49

8 Alle var bange for alle, ingen kunne føle sig sikker. Angiveriet florerede. Tyskerne opfordredes til at være nationale, derfor kampagner som «køb tysk, en god tysker handler ikke med en jøde.» Den tyske borger skulle have det godt, festen skulle betales af undermennesker, jøder, slavere, sigøjnere, de intellektuelle og kommunisterne. Jøderne bliver erklæret som de skyldige for elendigheden Avisforsidens billede er typisk for den hadefulde antijødiske propaganda. Det fremstiller en tiggende jøde med det kommunistiske symbol hammer og segl. Eller er det en guldklump, manden står med? Jøderne fremstilledes som gerrige, hovedrige ågerkarle, der berigede sig på bekostning af den stakkels fattige tyske arbejder, der var faldet i ulykke. Ved undtagelsestilstand sættes et demokratis normale funktioner ud af kraft. Hitlers SA smadrer jødiske forretninger, ejendomme og synagoger systematisk og åbenlyst. Politiet står passivt på sidelinjen. Hvis den forulempede søger beskyttelse hos myndighederne, bliver han nærmest til grin. Et «jødesvin» skal ikke tro, at han bare kan komme rendende. Vidner til terrorhandlinger trues, ingen tør udtale sig, dette bliver frygtens, ondskabens årti, men dette er kun begyndelsen. I disse kriseår kom selvforsyningspolitikken frem, industrilandene byttede varer indbyrdes, og man forsøgte med toldmure at beskytte sit erhvervsliv. 50

9 Køb tysk køb dansk Erhvervsorganisationen Dansk Arbejde får kronede dage. november: Første rigsdagsvalg i et partistaten. Nazisterne fik 44% af stemmerne. Hvordan bar Hitler sig egentlig ad? Kuppede han? Nej, han blev tilsyneladende valgt på helt lovlig vis. Utroligt, men sandt. Terror med mishandlinger mord skaber frygt angst had. Dermed er voldsspiralen godt i gang. Nazisterne brugte: terror som skræmmemiddel. Terroren er i perioden frem til Hitlers endelige og fuldstændige magtovertagelse i strid med de gældende love, men kan gennemføres forholdsvist åbenlyst, da politi og retsvæsen forholder sig passive. Da Hitler senere har den uindskrænkede magt, lovliggøres undertrykkelsen f. eks. med Nürnbergerloven i Nazisterne havde myndighedernes sympati og støtte. Eksempler: Særdomstole var oprettet. 335 venstreorienterede lovbrydere blev idømt 177 års tugthus og 122 års fængsel, samtidigt fik 124 anklagede fra højre = (nazister og frikorps) fem domme for mord, henholdsvis 10 års tugthus og tre års fængsel, men de blev benådet. Nürnbergerlov ; 61 51

10 Magten på gaderne fik nazisterne overladt af «ræven», rigspræsident von Papen, og dermed af statsmagten. Frem til april 1933 udføres mord, overfald, hærværk og retssager med Det Sorte Rigsværn som de uofficielle bagmænd, men deres rolle overtages gradvist af de nazistiske SA- og SS-korps. Medlemmer i disse korps var rekrutteret fra Rigsværnet. Den lovløse terrors metoder kan også i vore dage genkendes i det meste af vor verden, blot er repertoiret gennemgående blevet mere brutalt, hensynsløst og grusomt. Eksempler fra nyere tid Sverige: Statsminister Palme (1986) og fagforeningsmand dræbt ved skud. Norge: «Farvet» person stikkes ihjel på åben gade. Danmark: En socialist dræbt ved brevbombe. Bilbomber, bomber i passagerfly. Selvmordsbomber kendes fra Israel, Spanien, Irland og andre steder. Dødspatruljer kendes fra Indonesien og sydamerikanske stater som Chile, Brasilien, Guatemala m.m. Racediskrimination køb tysk køb ikke hos en jøde April 1933 erklærer nazisterne boykot mod alle jødiske forretninger. Truslen om at blive fotograferet, hvis man trodsede forbudet, blev understreget af SA-stormtropper foran forretningerne. 52

11 Forfølgelse og terror af vidner kan hindre opklaring og retsforfølgelse. Kendes fra rockerkrige og narkoopgør her i landet. Kender du til argumenter for og imod beskyttelse af vidner? En ny terrorform indledtes den 11 september 2001 ved, at to passagerfly i en selvmordsaktion blev styret ind i World Trade Center i New York, et tredje ramte Pentagon i Washington. Dødsofrenes antal ukendt, men anslås til omkring Denne terror efterfølges af bakteriologisk krigsførelse med spredning af miltbrand-bakterier, afsendt som breve eller postpakker. I skrivende stund bombes Afghanistan af amerikanske og engelske fly, af mange opfattet som optakten til Tredje Verdenskrig. I Danmarks Grundlov er adskillelsen mellem den lovgivende (Folketinget), den udøvende (politiet) og den dømmende magt (domstolene) ukrænkelig (er dog brudt indtil flere gange). Når Hitlers modstandere var møre, fremsatte han krav under trusler og falske løfter, men kun ét krav ad gangen: Så snart modstanderne gav sig, kom det næste krav. Metoden kaldes salamimetoden, man skærer en skive af pølsen ad gangen. Samme teknik anvendte han senere konsekvent i forhandlingerne med England og Frankrig. 53

12 Hitler spillede modstanderne ud mod hinanden. Middel- og overklassen blev skræmt, fordi det tilsyneladende var ved at lykkes at forene hele venstrefløjen og de katolske fagforeninger i en antifascistisk Enhedsfront, derfor støtter middelklassen, overklassen og den tyske storkapital Hitler, derfor får han magten. Det er således ikke kun den katastrofale arbejdsløshed, der kasterdesperate arbejdere i armene på Hitler. Senere betaler han sin gæld tilbage til storkapitalen, det gør han med oprustningsordrer og autobaner, dermed afskaffer han arbejdsløsheden, og dermed vinder han til sidst det tyske folk for sig. Socialdemokraterne havde anbefalet at stemme på Hindenburg. Hvorfor denne tillid? Hindenburg havde offentligt udtalt sin foragt for Hitler. Han havde betegnet Hitler som en fantast, opkomling: og som: «Nåh, ham korporalen.» Måske derfor kastede socialdemokraterne alle stemmerne på Hindenburg. De havde blot overset, at manden med sin militære baggrund og sin høje alder (85 år) nok ikke havde den store føling med, hvad der skete i de dages Tyskland. Ligeledes må de have overset, at det var generalens søn, der trak i trådene. Generalen var kun en sprællemand i faderskikkelse, kransekagepynt. Pacifisten Ossietzky blev på samme tid, som den tyske Rigsdag blev sat i brand af nazisterne, igen stillet for en tysk domstol, som må siges at være alt andet end i overensstemmelse med almindeligt gældende retsprincipper, snarere en forløber for det fascistiske «retsvæsen». Han var anklaget for landsforræderi efter en lov fra Første Verdenskrig ( ). «Forræderiet» bestod blandt andet i denne udtalelse: «Soldater er mordere» Her er enkelt uddrag af hans forsvarstale: «Vi fredstilhængere er pligtige til atter og atter at påvise, at der ikke er noget som helst heroisk ved krig, men at den kun bringer rædsel og fortvivlelse over menneskene. Vi er ikke fanatikere og ikke billedstormere, vi anser det for nødvendigt, at man fører et tydeligt sprog. Når krigens tilhængere marcherer op mod os, hedder det:» «Forrædere, feje stympere» 54

13 Pacifisten Ossietsky med sin fangevogter i KZ-lejren. Nobelprisen blev udbetalt i Berlin, men forsvandt sporløst. Pacifisten blev myrdet med en indsprøjtning med tuberkulose. Han fik en langsom og smertefuld død, og pacifisten bliver betragtet som moden til tugthus. Jeg opfatter denne rettergang som Rigsværnsministeriets forfølgelse af pacifister. Ossietzky blev idømt et år og 6 måneders fængsel. Ved straffens udløb blev han overført til koncentrationslejren Esterwegen ved Hamburg. Her fik han indsprøjtninger med tuberkulose. Dødsmærket blev han indlagt på en privatklinik. Mordet på ham skulle for enhver pris se pænt og tilforladeligt ud, al den stund han i 1935 havde fået Nobels Fredspris og dermed var en kendt og agtet person også uden for Tyskland. Pengene for denne pris forsvandt på mystisk vis i Berlin i Under kz-opholdet fik han besøg af flere udenlandske deputationer, men vagterne indskrænkede hans talefrihed. Det lykkedes dog Ossietzky at få sit budskab ud til den frie verden ved, at han udtrykte, som han jo var tvunget til, at han havde det godt, men han savnede noget at læse i. Bogtitlerne, som han gav deputationen, gav denne en klar fornemmelse af hans fortvivlede situation. Uddrag af brev fra Kurt Singer: «Kære Carl von Ossietzky. Men til trods for denne forfærdelige afspærring fra yderverdenen ved du, at vi herude, som endnu lever under frie forhold, kæmper for dig. 55

14 Det er kampen, der er det afgørende og uvæsentligt, hvem der fører den....du er i dag symbolet på den i Tyskland undertrykte forkæmper for freden. Det er ingenlunde en tilfældighed, at den, der mest aktivt kæmpede for fredens sag, kom til at bære den tungeste lod. I en tid, hvor Italien overfalder Abessinien og iværksætter en frygtelig krig mod kvinder og børn, i en tid, hvor stormagterne mangedobler deres rustninger, og hvor den ene stat efter den anden forlader Folkenes Forbund, må fredens talsmænd tilintetgøres og udryddes. Men i årtusinder har vi vidst, at disse tilintetgørelsesmetoder blot er resulteret i det modsatte. Historien lærer os, at man undertrykker de svage så længe, til de under deres tyranners støvlehæl bliver så hårde, så stærke, at de ryster lænkerne af sig og fører den undertrykte idé til sejr. Fredshelten Ossietzky sidder i koncentrationslejr. Ingen ved, om vi nogensinde skal gense dig i live: men vi ved, at du i dag er den største propagandist for vor sag. Din tavshed, forbudet mod at tale, den kendsgerning, at du syg og lidende holdes indespærret som moorsoldat i en koncentrationslejr, taler langt stærkere mod uretfærdigheden i fasciststaternes militaristiske system, end hvis du i dag sad på Weltbühnes redaktion i Berlin. For dig var de sidste år i Berlin en fortvivlet kamp, for du så allerede undergangen nærme sig. Du vidste, at du vilde blive ofret, men du holdt ud, som kun en stor idealist, en virkelig helt holder ud. Jeg ser dig endnu for mig, som du i majdagene 1929 stod bleg og sammenbidt på podiet i Schauspielhaus og fremlagde dine saglige, nøgterne undersøgelser vedrørende de af berlinpolitiet nedskudte første maj demonstranter. Hvor meget blegere, hvor meget mere mærket af lidelse og hvor meget mere modløs må du ikke være i dag? For din skyld vil vi ikke være sentimentale, vi vil kæmpe videre. Kammerat Ossietzky, vi vil ikke give op, førend vi har befriet dig og alle de andre politiske fanger i Tyskland. Jeres befrielse vil samtidig være fredsideens befrielse, Sejren over den brutale, rå vold. Vi ved, at vor sejr kun er et tidsspørgsmål, og derfor nærer vi tillid. Prøv også du at være fortrøstningsfuld, selvom det er vanskeligere for dig end for os. Vi er altid hos dig i tankerne du er ikke alene, for fredens idé har altid været, den er altid, og den vil altid være. Din Kurt Singer». 56

15 Højt at flyve dybt at falde! Disse drabelige herrer, som brutalt havde undertrykt almindelige borgere faldt i Naziregimets unåde og led døden ved at blive slagtet under De lange knives nat. Alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler blev myrdet, Billedet stammer fra et slagtehus. Disse fanger er som von Stauffenberg og andre modstandere af nazivældet anbragt på slagtekroge for at være til rådighed, når slagtningen skulle foretages. 57

16 1934; april: Heinrich Himmler bliver chef for Gestapo, statens politi og det hemmelige statspoliti. Stapo og Gestapo er nu under nazisternes fulde kontrol. I Prinz Albrechtstrasse planlægges de næste års strategi. Et af målene er likvidering af modstandere af enhver art og af de ikke racerene tyske borgere. Juli: Röhmrevolten slås ned af Himmlers SS-folk: alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler, blev myrdet, deraf navnet: «De lange knives nat.» Juli: SS bliver en selvstændig organisation. Politiet underlægges SS-Reichführer Himmler. August: Hindenburg dør folkeafstemning. Hitler får 90% af stemmerne. Frankrig fuldender bygningen af et 350 km. langt fæstningssystem, Maginotlinjen til beskyttelse mod angreb fra Tyskland. Anlæggene var underjordiske og udrustet med den mest moderne krigsteknik. Grænsen mod Belgien blev ikke beskyttet, da Frankrig havde en alliance med Belgien. I Sovjetunionen udbygger Stalin i de kommende år sin diktatoriske magt ved store udrensninger med dertil «passende» propagandistiske, offentlige «retssager» og domfældelser af alle tænkelige og utænkelige modstandere inden- og udenfor partiapparatet. Skueproces efter skueproces køres i offentlighedens lys, og til min store undren står gamle hærdede frontkæmpere frem og tilstår angergivent helt usandsynlige forbrydelser. Afhøringsmetoden benævnes hjernevask. En af Stalins modstandere Trotski flygter, men findes senere i Mexico af KGB (det russiske efterretningsvæsen) og myrdes (med en issyl). Den øverste ledelse i Den røde Hær udslettes, dette er måske én af forklaringerne på den senere «mislykkede» Vinterkrig i Finland. 1934: Østrig 300 bevæbnede nazister foretager et mere end amatøragtigt kup, de besætter radiostationen og forbundskanslerens palæ. I den almindelige forvirring skyder en nazist forbundskansleren. Kupmagerne tager 100 funktionærer som gidsler og i nattens løb, medens kansleren forbløder, liggende på en sofa, forhandler man sig til, at kupmagerne kan få frit lejde til Tyskland. Indirekte er dette en indrømmelse af Nazitysklands indblanding. Mussolini sendte flere divisioner til Brennerpasset (grænsen) og tilsagde den østrigske regering sin fulde støtte. Dette fik Hitler til at besinde sig. 58 SS 45, 60, 66

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

27. februar 1933: Den tyske rigsdag brændte ved en påsat brand, som kommunisterne fik skylden for.

27. februar 1933: Den tyske rigsdag brændte ved en påsat brand, som kommunisterne fik skylden for. Tidslinje 1933-39 1933: 28. januar 1933: Den tyske Rigskansler Kurt von Schleicher trådte tilbage. 29. januar 1933: Paul von Hindenburg udnævnte Adolf Hitler til tysk kansler. 01. februar 1933: To dage

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retsstaten DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSTATEN Har du tænkt over, hvorfor politikerne ikke kan blande sig i domstolenes afgørelser, eller hvorfor det er vigtigt, at der er

Læs mere

Resumé af Forsoningens dilemma

Resumé af Forsoningens dilemma 1 Resumé af Forsoningens dilemma Vil du kunne tilgive den, der har gjort dig ondt? Mbosa er offer for rebellernes brutalitet. Jonathan er tidligere rebel. De skal nu mødes ansigt til ansigt for første

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig DET VOLDSOMME SAMFUND. Om vold som problem og fængsel som løsning. Fortid og nutid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Fortid og nutid BIND I DET VOLDSOMME SAMFUND Om vold som problem og fængsel som løsning Jurist- og Økonomforbundets Forlag ISBN 87-574-9085-6 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000 Det

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER

BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER BØNNEN KAN NÅ DERHEN, HVOR VI IKKE KAN KOMME Broder Andreas BED om, at Guds kraft må feje henover Nordkorea, og om at der må ske en forandring. 1 NORDKOREA BEFOLKNINGSTAL: 20 MILLIONER INFO: Situationen

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere