1919 Folkenes Forbund stiftes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1919 Folkenes Forbund stiftes"

Transkript

1 Kapitel Folkenes Forbund stiftes Formålet var at forhindre nye krige ved at gribe ind med fredelige midler. Smukt, men uden praktisk virkning overhovedet. Man kan fristes til at sige måske snarere tvært imod, fordi den manglende handlekraft igen og igen afstak grænser for, hvor langt diktatorerne i de næste tiår kunne gå, uden at det fik konsekvenser. Måske kan Folkeforbundets ineffektivitet, dvs. frygt angst fejhed, endog have virket inspirerende. Måske animerede den ligefrem diktatorerne til at foretage nye overgreb, nye voldshandlinger, nye krige. Freden i Versailles syvende maj 1919 De allierede aftaler, uden tysk medvirken af nogen art, fredsbetingelserne. Især den franske premierminister Clemenceau (Tigeren blev han kaldt) var uforsonlig og stillede helt urealistiske krav. Derimod forsøgte den amerikanske præsident sig med en mere forsonlig politik, vel nok, fordi hans hensigt var at skabe det fredsbevarende organ: Folkenes Forbund, som først og fremmest havde til formål at afværge nye krige. Nogle af betingelserne blev afståelse af: Alle kolonier og Alsace Lorraine. Folkeafstemning i Nordslesvig, Sønderjylland gives tilbage til Danmark i Danzig skal være en fristat. Memel gik til Litauen. En korridor skulle give Polen adgang til Østersøen. Krigsflåden og en stor del af handelsflåden skal afstås til de allierede. Værnepligt blev forbudt. Tyskland måtte ikke have et luftvåben. Folkeforbundet 47 Versailles 59 43

2 Men fredsbetingelserne var 1. uforståelige og meningsløse for den menige tysker. Tyskere døde hver dag af sult, man havde derfor noget svært ved at acceptere og forstå, at den engelske flådeblokade alligevel fortsatte. 2. urealistiske med hensyn til krigsskadeserstatning: ingen drømte om, at disse uhyrlige beløb nogensinde kunne fremskaffes 3. landområder, hvis tilhørsforhold med god grund kunne diskuteres, blev afstået, ohne weiter. Noget af et særtilfælde var Sønderjylland, som efter en folkeafstemning blev tilbagegivet Danmark i de gamle kolonimagter fortsatte deres traditioner for deling af bytte imellem sig. De gjorde, som de havde gjort på kontinenterne, hvor de, som de selvrådige, ubestridte magthavere slog streger på et landkort og delte kulturer og folkeslag imellem sig. Denne totalt talentløse, autoritære opsplitning af geografiske og kulturelt sammenhængende områder har indtil vore dage været årsag til og er fortsat en væsentlig grund til de mange krige med efterfølgende folkemord og massakrer med dertil hørende nød og elendighed. Hvis man skal måle dødsofrene alene for Afrikas vedkommende, drejer det sig om millioner. Nødhjælpen til katastrofeområderne også i dag er et godt mål for vort lapperi på fortidens synder. Tysklands krigsgæld Erstatningerne blev i 1920 sat til 100 milliarder guldmark, en væsentlig årsag til, at Hitler senere fik let spil med at forføre store dele af det tyske folk med kravet om revanche. Beløbet var astronomisk urealistisk 20 milliarder skulle være betalt inden den første maj Tyskland skulle afdrage på sin gæld med 2 milliarder pr. år. Tyskland betalte: 11 milliarder, men lånte 18 milliarder i udlandet. 1923: Tyskland betalte 25 milliarder i varer og svag valuta, men lånte 15 milliarder i udlandet : Belgien og Frankrig besætter Ruhr for at sikre sig, at tyskerne betaler. 44

3 : Al forplejning til besættelsesstyrkerne skulle afholdes af Tyskland. De tyske arbejdere svarer igen med strejker, al jernbanetrafik blokeres. Resultatet blev hungersnød. 15% af befolkningen = børn evakueres og sættes i privat pleje i den ubesatte del af Tyskland. Eneste transportmulighed af fødevarer i Ruhrdistriktet var sporvogne. Mange børn kom til Danmark fra Ruhrområdet bl. a. min tante og onkels, Max og Marichen, under ét kaldtes disse børn for Wienerbørn. Tyskland er i økonomisk ruin. En US-dollar blev i 1923 noteret til Mark. Det var billigere at tapetsere med marksedler end med tapet. 1923: Mislykket nazistisk kup i München. Hitler idømmes 5 års fængselsarrest, men benådes efter kun 9 mdr. Han når dog sammen med Rudolf Hess at skrive Mein Kampf, som blev nazisternes bibel, og som minutiøst viste Hitlers hensigter. Nazistpartiet forbydes. 1925: Nazistpartiet opstår igen. SS oprettes. Alle forsøg på at nå frem til en planmæssig, verdensomspændende nedrustning løber ud i sandet. I Locarno i Schweiz bliver flere vesteuropæiske stater enige om at garantere de bestående grænser, og man forpligter sig til kun at gribe til våben i forsvar og på anmodning fra Folkeforbundet. 1926: Tyskland optages i Folkeforbundet. 1928: Pariser eller Briand Kelloggpagten gør krig ulovlig, men tillader selvforsvar. Pagten tiltrædes af 63 stater. Pagtens formål er smuk, den er fyldt med rosenrøde ord, men har de værdi i virkelighedens verden? Hitler «forsvarede» altid de tyske mindretal mod «overgreb», når han overfaldt nabostater. Lenin forsøger ved at tillade privat initiativ inden for landbrug og handel at gøre revolutionen populær. Perioden varer kun til den første femårsplan, der begynder omkring 1929, fem år efter Lenins død. Den efterfølgende periode kaldes NEP perioden. Storgodserne udstykkes og overgives til bønderne. Kollektiviseringen var så småt begyndt, men nu skal al ejendom igen overgå til staten og kollektivbrug indføres. Kulakkerne gør oprør, men slås ubarmhjertigt ned, tabstallene for disse folkedrab er usikre, men har sandsynligvis befundet sig mellem 11 14,5 millioner mennesker. Da landbrugsproduktionen daler til nær nul, lider 3 millioner flere sultedøden. SS 58, 60, 66 Lenin 28, 34, 39, 40 45

4 Belønning til sværindustriens magnater? 1929: To panserkrydsere bygges. Er dette en form for afbetaling for hærens beskyttelse af regeringen og en gave til svær og rustningsindustrien? USA yder Tyskland så store lån, at krigsskadeerstatninger bliver betalt, og til at industrien kan udbygges. Dermed er arbejdsløsheden i Tyskland for en tid mindre end i det øvrige Europa. 1929: Børsen i Wall Street i New York krakker, en verdensomspændende krise breder sig med massearbejdsløshed. Næsten halvdelen (45%) af de tyske fagforeningsmedlemmer står i 1932 uden arbejde. Af den samlede arbejdsløshed på 16 millioner i industrilandene tegnede Tyskland sig alene for de 6 millioner. 1930: De allierede rømmer Rhinlandet, dette giver Hitler endnu flere stemmer ved Rigsdagsvalget, (6,4 mio.), han går frem fra 2 til 107 mandater. Pacifister antifascister: Det kommunistiske parti, socialdemokratiet og den katolske fagbevægelse forhandler gentagne gange over et meget langt tidsforløb om dannelsen af en Enhedsfront. Man var helt bevidst om den nazistiske fare, man kunne ikke være i tvivl, fordi SA-terrorgrupper med voldelige overfald forsøgte at skræmme dem. Næsten dagligt blev myrdede fundet i grøftekanterne i udkanten af storbyerne. Men indbyrdes mistillid fik projektet til at strande. Blev Enhedsfrontens forlis demokratiernes forlis? 1932; juli: Nazisterne får 230 af 608 pladser ved Rigsdagsvalget August: Hindenburg afviser Hitler som rigskansler. Krise i nazistpartiet, Gregor Strasser nedlægger alle partihverv. November: Nazisterne går tilbage til 196 mandater. December: Tyskland loves i Folkeforbundet rustningsfrihed, men Hitler kræver ligestilling med de andre stormagter og Versaillesfredens særpligter ophævet: Hitler og von Papen mødes i al hemmelighed med bankier Schroeder i dennes hjem. Blev magtfordelingen mellem Hitler og finansverdenen aftalt her? Måtte Hitler afgive løfter til den tyske sværindustris våbensmedjer? 46

5 Hitler og Hindenburg standsmæssigt påklædt ved Hitlers magtovertagelse. Kommunisterne regnede med, at Hitler kun ville have magt i en kort periode, derefter skulle de så selv kunne komme til fadet. Derfor stemte kommunisterne sammen med nazisterne for 32 mistillidsforslag mod Socialdemokratiet. Kommunisterne blev snydt. Januar: Hindenburg udnævner Hitler til rigskansler. Juni: Lov mod nydannelse af partier. September: Japan tager Mukden og Manchuriet. USA England ser passivt til: De har nedrustet og har verdenskrisen på halsen. Japan udtræder af Folkeforbundet 27 marts Japan har brudt freden og danner dermed præcedens for de efterfølgende brud. Japans overfald og udtræden af Folkeforbundet blev en væsentlig årsag til Anden Verdenskrigs udbrud. Der afholdes en konference i London, da der er almindelig forståelse for, at Tyskland ikke kan bære alle krigens byrder alene, er det hensigten at lette disse, men Tyskland meddeler, at det er ude af stand til at betale krigsskadeserstatningerne. Hitler havde erklæret, at han ikke ville betale. Her havde han det tyske folk bag sig. Oktober: Tyskland udtrådte af Folkeforbundet. Dermed kunne det genopruste frit. Gælden til storfinansen skulle tilbagebetales. Alle stormagter opruster, våbenkapløbet er i gang, igen. Folkeforbundet 43 47

6 Nye alliancer frygtens mistillidens årti oprinder Landene i Europa indgår bistandspagter på kryds og tværs for at sikre sig mod den fare, man aner. Selv Tyskland og Polen indgår en pagt om gensidig bistand. Dette anti-krigsmuseum blev hærget af SAstormtropper. Udstillingen blev brutalt smadret og husets indvånere fordrevet. Derefter tjente huset som SA-kaserne. Museumslederen havde dog været så forudseende, at han havde fjernet alt originalt materiale i god tid og gemt det i Belgien. Da Belgien blev overfaldet, gemte han alt i Frankrig. Det lykkedes ham at bevare det igennem en verdenskrig. Inden for politiske partier og kirkelige organisationer dannes Fredsorganisationer, og et Fredsmuseum indrettes i Berlin. I 1937, da jeg var år gammel, fortalte en tysk flygtning mig om en krigs rædsler og viste mig en skrækindjagende bog: Nie wieder Krieg, Aldrig Mere Krig. Bogen var udgivet af en fagforening omkring år gammel fandt jeg igen bogen og genkendte straks nogle af billederne, på trods af at mere end 60 år var gået. Var demokratiernes glidebane gjort klar? Italien fra ; diktatoren Mussolini Mussolinis fader var smed. Kun 19 år gammel må sønnen flygte til Schweiz, hvor han tjener til livets ophold som sproglærer. 48 Mussolini 29, 58,76, 83, 100 Aldrig Mere Krig. 102

7 Da han vender tilbage til Italien, glider han igen ind i socialistpartiet og bliver snart en ledende skikkelse på grund af sine talegaver og sine yderligtgående synspunkter. Han var glødende revolutionær, antimilitarist og pacifist. Da Første Verdenskrig bryder ud, skifter han standpunkt: han ser for sig det nye, romerske storrige og går direkte i den modsatte grøft og propaganderer nu for Italiens indtræden i krigen på allieret side. Han udstødes af socialistpartiet. Man må antage, at det ikke er gået helt stille af, og Mussolini bliver nu en ligeså glødende antisocialist. Fra gør Mussolini fronttjeneste og vender såret tilbage. 23. marts 1919 danner han det fascistiske kampforbund i Italien (sortskjorterne). Det terroriserer alt og alle, der står dem i vejen, dog ikke deres allierede, den katolske kirke. 1921: Mussolini marcherer mod Rom og får magten, men han kan først få den diktatoriske magt, da krisen efter mordet på socialisten Matteotti er ovre, og efter at han har godkendt kongedømmet. Den tyske Rigsdag brænder 1933; februar: Efter en påsat brand i Rigsdagen føres en retssag mod kommunisten Dimitrov, men denne fører selv sit forsvar og overbeviser alle om, at rigsdagsbranden er påsat af nazisterne, og at den er et nazistisk fupnummer. Formålet med branden er opfyldt, kommunistspøgelset er endnu en gang taget ud af skabet, og Hitler tiltager sig nu uindskrænket fuldmagt ved at erklære: Tyskland i undtagelsestilstand Alle er underkastet magthaverens forgodtbefindende Maj: KPD (kommunisterne), fagforeninger og arbejderaviserne forbydes. Forbud mod strejker. Terror, razziaer mod fredsorganisationer, parti- og fagforeningskontorer. Oranienburg ved Berlin bliver den første kz-lejr: mere end 1 mill. kommunister, socialdemokrater og intellektuelle uskadeliggøres, deporteres eller myrdes, før nazismen er knust. Den lovgivende, den udøvende og dømmende magt er nu samlet i Hitlers hånd. Hitler regerede ved at sprede frygt. 49

8 Alle var bange for alle, ingen kunne føle sig sikker. Angiveriet florerede. Tyskerne opfordredes til at være nationale, derfor kampagner som «køb tysk, en god tysker handler ikke med en jøde.» Den tyske borger skulle have det godt, festen skulle betales af undermennesker, jøder, slavere, sigøjnere, de intellektuelle og kommunisterne. Jøderne bliver erklæret som de skyldige for elendigheden Avisforsidens billede er typisk for den hadefulde antijødiske propaganda. Det fremstiller en tiggende jøde med det kommunistiske symbol hammer og segl. Eller er det en guldklump, manden står med? Jøderne fremstilledes som gerrige, hovedrige ågerkarle, der berigede sig på bekostning af den stakkels fattige tyske arbejder, der var faldet i ulykke. Ved undtagelsestilstand sættes et demokratis normale funktioner ud af kraft. Hitlers SA smadrer jødiske forretninger, ejendomme og synagoger systematisk og åbenlyst. Politiet står passivt på sidelinjen. Hvis den forulempede søger beskyttelse hos myndighederne, bliver han nærmest til grin. Et «jødesvin» skal ikke tro, at han bare kan komme rendende. Vidner til terrorhandlinger trues, ingen tør udtale sig, dette bliver frygtens, ondskabens årti, men dette er kun begyndelsen. I disse kriseår kom selvforsyningspolitikken frem, industrilandene byttede varer indbyrdes, og man forsøgte med toldmure at beskytte sit erhvervsliv. 50

9 Køb tysk køb dansk Erhvervsorganisationen Dansk Arbejde får kronede dage. november: Første rigsdagsvalg i et partistaten. Nazisterne fik 44% af stemmerne. Hvordan bar Hitler sig egentlig ad? Kuppede han? Nej, han blev tilsyneladende valgt på helt lovlig vis. Utroligt, men sandt. Terror med mishandlinger mord skaber frygt angst had. Dermed er voldsspiralen godt i gang. Nazisterne brugte: terror som skræmmemiddel. Terroren er i perioden frem til Hitlers endelige og fuldstændige magtovertagelse i strid med de gældende love, men kan gennemføres forholdsvist åbenlyst, da politi og retsvæsen forholder sig passive. Da Hitler senere har den uindskrænkede magt, lovliggøres undertrykkelsen f. eks. med Nürnbergerloven i Nazisterne havde myndighedernes sympati og støtte. Eksempler: Særdomstole var oprettet. 335 venstreorienterede lovbrydere blev idømt 177 års tugthus og 122 års fængsel, samtidigt fik 124 anklagede fra højre = (nazister og frikorps) fem domme for mord, henholdsvis 10 års tugthus og tre års fængsel, men de blev benådet. Nürnbergerlov ; 61 51

10 Magten på gaderne fik nazisterne overladt af «ræven», rigspræsident von Papen, og dermed af statsmagten. Frem til april 1933 udføres mord, overfald, hærværk og retssager med Det Sorte Rigsværn som de uofficielle bagmænd, men deres rolle overtages gradvist af de nazistiske SA- og SS-korps. Medlemmer i disse korps var rekrutteret fra Rigsværnet. Den lovløse terrors metoder kan også i vore dage genkendes i det meste af vor verden, blot er repertoiret gennemgående blevet mere brutalt, hensynsløst og grusomt. Eksempler fra nyere tid Sverige: Statsminister Palme (1986) og fagforeningsmand dræbt ved skud. Norge: «Farvet» person stikkes ihjel på åben gade. Danmark: En socialist dræbt ved brevbombe. Bilbomber, bomber i passagerfly. Selvmordsbomber kendes fra Israel, Spanien, Irland og andre steder. Dødspatruljer kendes fra Indonesien og sydamerikanske stater som Chile, Brasilien, Guatemala m.m. Racediskrimination køb tysk køb ikke hos en jøde April 1933 erklærer nazisterne boykot mod alle jødiske forretninger. Truslen om at blive fotograferet, hvis man trodsede forbudet, blev understreget af SA-stormtropper foran forretningerne. 52

11 Forfølgelse og terror af vidner kan hindre opklaring og retsforfølgelse. Kendes fra rockerkrige og narkoopgør her i landet. Kender du til argumenter for og imod beskyttelse af vidner? En ny terrorform indledtes den 11 september 2001 ved, at to passagerfly i en selvmordsaktion blev styret ind i World Trade Center i New York, et tredje ramte Pentagon i Washington. Dødsofrenes antal ukendt, men anslås til omkring Denne terror efterfølges af bakteriologisk krigsførelse med spredning af miltbrand-bakterier, afsendt som breve eller postpakker. I skrivende stund bombes Afghanistan af amerikanske og engelske fly, af mange opfattet som optakten til Tredje Verdenskrig. I Danmarks Grundlov er adskillelsen mellem den lovgivende (Folketinget), den udøvende (politiet) og den dømmende magt (domstolene) ukrænkelig (er dog brudt indtil flere gange). Når Hitlers modstandere var møre, fremsatte han krav under trusler og falske løfter, men kun ét krav ad gangen: Så snart modstanderne gav sig, kom det næste krav. Metoden kaldes salamimetoden, man skærer en skive af pølsen ad gangen. Samme teknik anvendte han senere konsekvent i forhandlingerne med England og Frankrig. 53

12 Hitler spillede modstanderne ud mod hinanden. Middel- og overklassen blev skræmt, fordi det tilsyneladende var ved at lykkes at forene hele venstrefløjen og de katolske fagforeninger i en antifascistisk Enhedsfront, derfor støtter middelklassen, overklassen og den tyske storkapital Hitler, derfor får han magten. Det er således ikke kun den katastrofale arbejdsløshed, der kasterdesperate arbejdere i armene på Hitler. Senere betaler han sin gæld tilbage til storkapitalen, det gør han med oprustningsordrer og autobaner, dermed afskaffer han arbejdsløsheden, og dermed vinder han til sidst det tyske folk for sig. Socialdemokraterne havde anbefalet at stemme på Hindenburg. Hvorfor denne tillid? Hindenburg havde offentligt udtalt sin foragt for Hitler. Han havde betegnet Hitler som en fantast, opkomling: og som: «Nåh, ham korporalen.» Måske derfor kastede socialdemokraterne alle stemmerne på Hindenburg. De havde blot overset, at manden med sin militære baggrund og sin høje alder (85 år) nok ikke havde den store føling med, hvad der skete i de dages Tyskland. Ligeledes må de have overset, at det var generalens søn, der trak i trådene. Generalen var kun en sprællemand i faderskikkelse, kransekagepynt. Pacifisten Ossietzky blev på samme tid, som den tyske Rigsdag blev sat i brand af nazisterne, igen stillet for en tysk domstol, som må siges at være alt andet end i overensstemmelse med almindeligt gældende retsprincipper, snarere en forløber for det fascistiske «retsvæsen». Han var anklaget for landsforræderi efter en lov fra Første Verdenskrig ( ). «Forræderiet» bestod blandt andet i denne udtalelse: «Soldater er mordere» Her er enkelt uddrag af hans forsvarstale: «Vi fredstilhængere er pligtige til atter og atter at påvise, at der ikke er noget som helst heroisk ved krig, men at den kun bringer rædsel og fortvivlelse over menneskene. Vi er ikke fanatikere og ikke billedstormere, vi anser det for nødvendigt, at man fører et tydeligt sprog. Når krigens tilhængere marcherer op mod os, hedder det:» «Forrædere, feje stympere» 54

13 Pacifisten Ossietsky med sin fangevogter i KZ-lejren. Nobelprisen blev udbetalt i Berlin, men forsvandt sporløst. Pacifisten blev myrdet med en indsprøjtning med tuberkulose. Han fik en langsom og smertefuld død, og pacifisten bliver betragtet som moden til tugthus. Jeg opfatter denne rettergang som Rigsværnsministeriets forfølgelse af pacifister. Ossietzky blev idømt et år og 6 måneders fængsel. Ved straffens udløb blev han overført til koncentrationslejren Esterwegen ved Hamburg. Her fik han indsprøjtninger med tuberkulose. Dødsmærket blev han indlagt på en privatklinik. Mordet på ham skulle for enhver pris se pænt og tilforladeligt ud, al den stund han i 1935 havde fået Nobels Fredspris og dermed var en kendt og agtet person også uden for Tyskland. Pengene for denne pris forsvandt på mystisk vis i Berlin i Under kz-opholdet fik han besøg af flere udenlandske deputationer, men vagterne indskrænkede hans talefrihed. Det lykkedes dog Ossietzky at få sit budskab ud til den frie verden ved, at han udtrykte, som han jo var tvunget til, at han havde det godt, men han savnede noget at læse i. Bogtitlerne, som han gav deputationen, gav denne en klar fornemmelse af hans fortvivlede situation. Uddrag af brev fra Kurt Singer: «Kære Carl von Ossietzky. Men til trods for denne forfærdelige afspærring fra yderverdenen ved du, at vi herude, som endnu lever under frie forhold, kæmper for dig. 55

14 Det er kampen, der er det afgørende og uvæsentligt, hvem der fører den....du er i dag symbolet på den i Tyskland undertrykte forkæmper for freden. Det er ingenlunde en tilfældighed, at den, der mest aktivt kæmpede for fredens sag, kom til at bære den tungeste lod. I en tid, hvor Italien overfalder Abessinien og iværksætter en frygtelig krig mod kvinder og børn, i en tid, hvor stormagterne mangedobler deres rustninger, og hvor den ene stat efter den anden forlader Folkenes Forbund, må fredens talsmænd tilintetgøres og udryddes. Men i årtusinder har vi vidst, at disse tilintetgørelsesmetoder blot er resulteret i det modsatte. Historien lærer os, at man undertrykker de svage så længe, til de under deres tyranners støvlehæl bliver så hårde, så stærke, at de ryster lænkerne af sig og fører den undertrykte idé til sejr. Fredshelten Ossietzky sidder i koncentrationslejr. Ingen ved, om vi nogensinde skal gense dig i live: men vi ved, at du i dag er den største propagandist for vor sag. Din tavshed, forbudet mod at tale, den kendsgerning, at du syg og lidende holdes indespærret som moorsoldat i en koncentrationslejr, taler langt stærkere mod uretfærdigheden i fasciststaternes militaristiske system, end hvis du i dag sad på Weltbühnes redaktion i Berlin. For dig var de sidste år i Berlin en fortvivlet kamp, for du så allerede undergangen nærme sig. Du vidste, at du vilde blive ofret, men du holdt ud, som kun en stor idealist, en virkelig helt holder ud. Jeg ser dig endnu for mig, som du i majdagene 1929 stod bleg og sammenbidt på podiet i Schauspielhaus og fremlagde dine saglige, nøgterne undersøgelser vedrørende de af berlinpolitiet nedskudte første maj demonstranter. Hvor meget blegere, hvor meget mere mærket af lidelse og hvor meget mere modløs må du ikke være i dag? For din skyld vil vi ikke være sentimentale, vi vil kæmpe videre. Kammerat Ossietzky, vi vil ikke give op, førend vi har befriet dig og alle de andre politiske fanger i Tyskland. Jeres befrielse vil samtidig være fredsideens befrielse, Sejren over den brutale, rå vold. Vi ved, at vor sejr kun er et tidsspørgsmål, og derfor nærer vi tillid. Prøv også du at være fortrøstningsfuld, selvom det er vanskeligere for dig end for os. Vi er altid hos dig i tankerne du er ikke alene, for fredens idé har altid været, den er altid, og den vil altid være. Din Kurt Singer». 56

15 Højt at flyve dybt at falde! Disse drabelige herrer, som brutalt havde undertrykt almindelige borgere faldt i Naziregimets unåde og led døden ved at blive slagtet under De lange knives nat. Alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler blev myrdet, Billedet stammer fra et slagtehus. Disse fanger er som von Stauffenberg og andre modstandere af nazivældet anbragt på slagtekroge for at være til rådighed, når slagtningen skulle foretages. 57

16 1934; april: Heinrich Himmler bliver chef for Gestapo, statens politi og det hemmelige statspoliti. Stapo og Gestapo er nu under nazisternes fulde kontrol. I Prinz Albrechtstrasse planlægges de næste års strategi. Et af målene er likvidering af modstandere af enhver art og af de ikke racerene tyske borgere. Juli: Röhmrevolten slås ned af Himmlers SS-folk: alle partimedlemmer i nazistpartiet, som mistænktes for at være uenige med eller modstandere af Hitler, blev myrdet, deraf navnet: «De lange knives nat.» Juli: SS bliver en selvstændig organisation. Politiet underlægges SS-Reichführer Himmler. August: Hindenburg dør folkeafstemning. Hitler får 90% af stemmerne. Frankrig fuldender bygningen af et 350 km. langt fæstningssystem, Maginotlinjen til beskyttelse mod angreb fra Tyskland. Anlæggene var underjordiske og udrustet med den mest moderne krigsteknik. Grænsen mod Belgien blev ikke beskyttet, da Frankrig havde en alliance med Belgien. I Sovjetunionen udbygger Stalin i de kommende år sin diktatoriske magt ved store udrensninger med dertil «passende» propagandistiske, offentlige «retssager» og domfældelser af alle tænkelige og utænkelige modstandere inden- og udenfor partiapparatet. Skueproces efter skueproces køres i offentlighedens lys, og til min store undren står gamle hærdede frontkæmpere frem og tilstår angergivent helt usandsynlige forbrydelser. Afhøringsmetoden benævnes hjernevask. En af Stalins modstandere Trotski flygter, men findes senere i Mexico af KGB (det russiske efterretningsvæsen) og myrdes (med en issyl). Den øverste ledelse i Den røde Hær udslettes, dette er måske én af forklaringerne på den senere «mislykkede» Vinterkrig i Finland. 1934: Østrig 300 bevæbnede nazister foretager et mere end amatøragtigt kup, de besætter radiostationen og forbundskanslerens palæ. I den almindelige forvirring skyder en nazist forbundskansleren. Kupmagerne tager 100 funktionærer som gidsler og i nattens løb, medens kansleren forbløder, liggende på en sofa, forhandler man sig til, at kupmagerne kan få frit lejde til Tyskland. Indirekte er dette en indrømmelse af Nazitysklands indblanding. Mussolini sendte flere divisioner til Brennerpasset (grænsen) og tilsagde den østrigske regering sin fulde støtte. Dette fik Hitler til at besinde sig. 58 SS 45, 60, 66

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Tyskland efter Første Verdenskrig 1914 1918 1933

Tyskland efter Første Verdenskrig 1914 1918 1933 Kapitel 3 Tyskland efter Første Verdenskrig 1914 1918 1933 En verdenskrigs følgevirkninger lærte man af historien? lærte man af de menneskelige fejltagelser? I tiden før krigsudbruddet i 1914 kørte krigstrommerne.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint.

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint. Ofre/gerningsmænd Problemstilling: - Hvem var ofre og gerningsmænd under holocaust, hvordan endte de i denne situation, og hvad har det haft af konsekvenser for dem? Disposition: - Indledning - hvorfor

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 31-07-2016 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2016 Matt. 11, 16-24. Skal vi spille matador? Sådan kan mit barnebarn ofte spørge mig. Eller skal vi lege gemme? Tid sammen i legens verden. Næsten alt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for

Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver. Prædiken til den 10. juli Dagen der i kirkens kalender kaldes for Der er en hårdhed i livet, som i sig selv ingen mening giver Prædiken til den 10. juli 2016. Dagen der i kirkens kalender kaldes for 7. søndag efter trinitatis. Teksten der prædikes over er fra Matthæus

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder.

1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. 1. søndag advent 2015, Hurup og Gettrup. Afskedsgudstjeneste Lukas 4, 16-30 Herre Jesus Kristus, Guds Søn forbarm dig over mig synder. AMEN Det mest bemærkelsesværdige ved denne fortælling er ikke, at

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere