Ordinært møde. Dato 13. marts Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 13. marts 2013. Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB."

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 13. marts 2013 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Claus Reimann, Frederikshavn Forsyning A/S deltager i dagsordenens første punkt Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S Orientering om erhvervstiltag Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Forslag til Lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr , Skagen Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A,Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo Afrapportering Finansiel Strategi Ajourføring af Finansiel Strategi Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod Budgetrammer for budgetlægningen Principiel stillingtagen til anvendelse af leasingfinansiering i Frederikshavn Kommune Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver i Frederikshavn Svømmehal Forespørgsel om køb af Brønderslevvej 261, Østervrå til erhvervsformål Salg af Nymarksvej 3, Strandby Økonomisk ramme for etablering af Aktivitetscenter Bannerslund Udbud af Microsoft licenser via udbudsfællesskab Anmodning om Frederikshavn Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel - Helhedsplan for Boligforeningen Nordlys, Skagen, afdeling 4 (tidligere Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 2 af 31

3 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 3 af 31

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Bilag 1 - Takstblad Endelig version /13 Åben Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningsordning /13 Åben Prognose opdateret 5. marts /13 Åben Bilag 1 - LP.forslag SKA.B /13 Åben Bilag 2 - Referat PMU 4. december /13 Åben Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B /13 Åben Bilag 2 - KP-tillægEndelig /13 Åben Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B Boelsmindevej KplTillæg /13 Åben Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus /13 Åben Finansiel Strategi - Opgørelse for /12 Åben Forslag til Finansiel Strategi /13 Åben Bilag 1 - Ændring af budgetrammer fra vedtagelsen af budget /13 Åben Bilag 2 - Demografiregulering , Ældre /13 Åben Bilag 3 - Demografiregulering unge /13 Åben Bilag 4 - Budgetrammer /13 Åben Oversigt over leasing gæld ultimo 2011.pdf Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 4 af 31

5 1. Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Forsyning A/S har den 29. januar 2013 sendt takster for 2013 for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets godkendelse. Sagsnr: 11/162 Forvaltning: ØKC Sbh: caal Besl. komp: ØU/BR Frederikshavn Vand A/S Hvert år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet. Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. De fremsendte takster for 2013 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2012 med den undtagelse, at spildevandsafgiften stiger med 0,08 kr. til 0,57 kr. Frederikshavn Spildevand A/S Hvert år skal der ligeledes, jf. betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, fastsættes en pris på den variable m 3 takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. I forhold til 2012 fastholdes den variable afgift på 30 kr./m 2, mens prisen pr. stik sænkes fra 703 kr. til 674 kr. Tilslutningsbidraget sænkes fra kr. til kr. Taksterne vedrørende Tømningsordningen ændres således at taksterne for henholdsvis tømning af septiktank og akut tømning nedsættes, mens taksten for akut tømning (aften og weekend) hæves. Ligeledes hæves taksten for forgæves kørsel. Der indføres i 2013 en ny takst vedrørende administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør. Denne takst er i 2013 på 250 kr. Alle takster er ekskl. moms. Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det skal i den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at godkende de takster, der er foreslået af vandforsyningsanlægget, men ikke Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 5 af 31

6 fastsætte andre takster end de foreslåede. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de af bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 27. november 2012 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013 Sagen genoptages efter indhentet redegørelse fra Forsyningen vedr. administrationsbidraget. Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013 Frederikshavn Forsyning A/S har jf. Økonomiudvalgets beslutning af 13. februar 2013 fremsendt en redegørelse vedrørende fastsættelsen af administrationsbidraget ved valg af alternativ leverandør på tømningsordningen. Frederikshavn Forsyning A/S har endvidere fremsendt et nyt takstblad, hvori de præciserer teksten omkring denne takst. Såvel redegørelsen som det nye takstblad er vedhæftet sagen som bilag. Indstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013 Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de af bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 27. november 2012 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for Anbefales. Bilag Bilag 1 - Takstblad Endelig version (dok.nr.33719/13) Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningsordning (dok.nr.33718/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 6 af 31

7 2. Orientering om erhvervstiltag Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen. Orienteringen om erhvervstiltagene skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Sagsnr: 12/8265 Forvaltning: UE Sbh: JEJK Besl. komp: ØU Der vedlægges: Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper Til efterretning. Bilag Prognose opdateret 5. marts 2013 (dok.nr.35381/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 7 af 31

8 3. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013 Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi. Sagsnr: 11/9088 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser samt i fokusområderne Arbejdsmarked, Arbejdskraft og By- og boligudvikling. Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder. Filmene varer samlet ca. 40 minutter. Filmene kan ses via links, som udsendes på separat mail. Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder. Efter byrådets godkendelse fremlægges udviklingsstrategien til offentlig debat. Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udviklingsstrategien færdiggøres med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger er udviklingsstrategien blevet færdiggjort. Filmene er blevet færdigredigeret, og der er optaget yderligere en film, som fokuserer på behovet for uddannelse set i forhold til de fremtidige kompetencebehov. Udviklingsstrategien vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 8 af 31

9 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at udviklingsstrategien godkendes. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 9 af 31

10 4. Forslag til Lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr , Skagen Sagsnr: 13/3632 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012 foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej i Skagen og forslag til kommuneplantillæg nr Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.B og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne. I den nye lokalplan lægges der op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende lokalplan. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B og forslag til kommuneplantillæg nr udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Pia Karlsen Anbefales. Bilag Bilag 1 - LP.forslag SKA.B (dok.nr.30374/13) Bilag 2 - Referat PMU 4. december 2012 (dok.nr.30385/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 10 af 31

11 5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr Sagsnr: 12/4422 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2012 til den 6. februar 2013, hvilket har givet anledning til bemærkninger og indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af marts Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på Boelsmindevej. Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 56 boliger som åben-lav bebyggelse med forskelligt form og udtryk. I en del af området kan opføres bebyggelse i 2 etager. Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen. Lokalplanen stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum energiklasse Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med den i indsigelsesnotatet forslåede mindre ændring af lokalplanens kortbilag B. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Pia Karlsen Anbefales. Bilag Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B (dok.nr.31073/13) Bilag 2 - KP-tillægEndelig09.50 (dok.nr.31071/13) Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B Boelsmindevej KplTillæg09.50 (dok.nr.31069/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 11 af 31

12 6. Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A,Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus Sagsnr: 12/12694 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: ØU Center for Kultur og Fritid har igennem efteråret ført dialog og samarbejde med foreningerne i Skærum by om at flytte deres aktiviteter sammen under en bestyrelse og et hus. Borgervej 25A, Skærum har, siden Frederikshavn Kommune opsagde den sidste aktivitet i huset med udgangen af 2011, stået ubenyttet og uden ansvarlig bestyrelse og tilsyn. Ejendommen omfatter et fungerende spejderhus, som er opført på frivillig basis for indsamlede midler og på en doneret grund, som er tillagt hovedmatriklen. Foreninger i Skærum by har besluttet at etablere Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Etableringen sker under forudsætning af, at Skærum Aktivitetshus overdrages adkomsten til ejendommen beliggende Borgervej 25A, Skærum Matr. 13e, Skærum by fra den selvejende institution Skærum Ungdomshus på samme tinglyste betingelser som hidtil. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen ønsker Skærum Aktivitetshus ligeledes at overtage gælden ifølge et gældsbrev på kr. Lånet er ydet til den selvejende institution Skærum Ungdomshus til køb og ombygning i Den tinglyste deklaration på ejendommen om, at der ikke må ske pantsætning uden Frederikshavn Kommunes godkendelse bevares. Lånet ønskes at forblive indestående i ejendommen, så længe bygningen anvendes jf. nedennævnte formål, eller indtil bygningen afhændes. Af forslag til vedtægter for Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus fremgår, at institutionens regnskaber årligt indsendes til Frederikshavn Kommune (Økonomicenteret). I tilfælde af Skærum Aktivitetshus ophør skal den formue, som eventuelt er tilstede efter al gæld er betalt, herunder en rimelig forrenting af kommunens investeringer, gå til arbejdet med børn og unge i Skærum by og opland. Jf. vedtægter kan Frederikshavn Kommune udpege et medlem til Den selvejende institutions bestyrelse. Det fælles aktivitetshus (multihus) for borgerne i Skærum og omegn er tænkt anvendt til følgende aktiviteter. Ungdomsklub Seniorklub, herunder præmiewhist Fælleshus for afholdelse af fester i forbindelser med højtider, juletræ, begravelseskaffe etc. Kultur arrangementer Aktivitetsklubber, eksempelvis Skærum sognearkiv, billedkunstnere etc. Spejderaktiviteter Fællesvirke vest Mødelokaler for lokalområdets foreninger, herunder også menighedsrådet Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 12 af 31

13 Værksteder for de unge, eventuelt motorlære Årligt loppemarked Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Økonomiudvalget 1. tager etablering af Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus til efterretning 2. godkender, at Frederikshavn Kommune ikke er repræsenteret i den selvejende institutions bestyrelse 3. tager til efterretning, at Den selvejende institution Skærum Ungdomshus overdrager ejendommen Borgervej 25A, Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overdragelsen er Frederikshavn Kommune uvedkommende 4. godkender, at Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus overtager Skærum Ungdomshus lån hos Frederikshavn Kommune på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, så længe ejendommen anvendes til de ovenfor nævnte aktiviteter, og forfalder til indfrielse ved salg af ejendommen eller ophør af Skærum Aktivitetshus Indstillingen tiltrådt. Bilag Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus (dok.nr.24410/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 13 af 31

14 7. Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn Privatskolen, Frederikshavn søger om rykning af Frederikshavn Kommunes pantebrev på kr. med pant i ejendommen matr. nr. 187 fu, Bangsbo, og matr. nr. 26 mb, Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Peter Wessels Vej 1, Frederikshavn. Sagsnr: 13/2079 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Rykning ønskes i forbindelse med en låneomlægning, hvor et eksisterende lån med obligationsrestgæld på kr. ønskes indfriet og erstattet af et nyt 30-årigt kontantlån med hovedstol på kr. med en kontant renteprocent på 3,1372 %. I forbindelse med låneomlægningen forlænges lånets løbetid med 7 år. Låneomlægningen medfører en månedlig ydelsesreduktion på ca kr. før skat. Låneomlægningen ønskes blandt andet med baggrund i Folketingets beslutning om reduktion af tilskuddet til privatskoler, der giver sig udslag i øget pres på privatskolens økonomi. Ved en låneomlægning nu, hvor renten er lav, er det muligt i nogen grad at udligne det øgede pres på økonomien. Kommunens pantebrev er til sikkerhed for et rente- og afdragsfrit lån ydet i 1969 i forbindelse med udflytning af Privatskolen til dens nuværende placering. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen om rykning af pantebrev som ansøgt i henhold til praksis imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013 Anbefales under forudsætning af, at der indgås en rentefri afdragsaftale på 20 år. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 13. marts 2013 Af pantebrev til sikkerhed for kommunens lån fremgår følgende: Forannævnte pantegæld er rente- og afdragsfri så længe den nedenfor pantsatte ejendom benyttes af den selvejende institution Frederikshavn Private Realskole til skoleformål og virksomhed, der står i nøje forbindelse hermed. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 14 af 31

15 8. Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 51 a, Frederikshavn Markjorder, beliggende Kærvej 1, Frederikshavn, og matr. nr. 170 bø, Bangsbo, Frederikshavn jorder. beliggende Borupsvej 12, Frederikshavn. Sagsnr: 13/3561 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU Ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn, benyttes til skoleformål. Ejendommen Borupsvej 12, Frederikshavn, benyttes til boligformål (pedelbolig). Ejendommene er i efteråret 2012 overtaget fra staten. I henhold til 8, stk 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at 1. der med virkning fra 1. januar 2013 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn 2. ansøgningen for ejendommen Borupsvej 1, Frederikshavn, ikke imødekommes, idet der ikke er lovhjemmel til at meddele skattefritagelse for ejendomme, der benyttes til boligformål. Skattefritagelsen for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn gælder, så længe ejendommen benyttes til skoleformål. Sagen genoptages. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 15 af 31

16 9. Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo Boligforeningen Vesterport søger om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på 9 mio. kr. til finansiering af modernisering af badeværelser i maksimalt 100 gårdhuse i boligforeningens afdeling 5 Fælledbo. Sagsnr: 13/3394 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Moderniseringen omfatter komplette nye skjulte/indbyggede installationer, håndvask med skab, væghængt toilet, separat bruserum med glasdør, loft med belysning, spejl, flisegulv med gulvvarme, flisebeklædning i bruserum og glasvæv på øvrige vægflader. Forbedringen/moderniseringen er frivillig og vil blive iværksat med badeværelser pr. år. Badeværelserne indrettes på en sådan måde, at der kan ske individuelle moderniseringer. Der er et rammebeløb på kr. pr. badeværelse. Moderniseringen finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Den afledte huslejeforhøjelse udgør 0,6% pr. måned eller maksimalt 510 kr. pr. måned i ca. 20 år. Kreditforeningslånet opdeles i mindre pantebreve på hver 3 mio. kr. Det første pantebrev forventes tinglyst i starten af Projektet er vedtaget på afdelingsmøde den 11. september Kreditforeningslånet er ustøttet og medfører således ikke ydelse af kommunegaranti. I henhold til 116 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme og gennemføre lejeforhøjelser som følge af renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at låneoptagelse og huslejestigning som anført i henhold til praksis godkendes. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 16 af 31

17 10. Afrapportering Finansiel Strategi Hermed forelægges afrapportering for 2012 vedrørende Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget. Sagsnr: 08/2359 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi. Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeplejeaftale med Spar Nord Bank A/S samt brug af finansielle instrumenter. Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2013 indgået ny aftale med Nordea Bank Danmark A/S om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje. Afrapporteringen for 2012 viser en positiv udvikling i afkastet for så vidt angår kommunens porteføljeaftale. Porteføljeplejeaftalens afkast er opgjort til 2,5 % af beholdningen på ca. 100 mio. kr. Set i lyset af risikoprofilen på porteføljen og i forhold til benchmark er det et tilfredsstillende resultat. Frederikshavn Kommunes politik omkring de likvide midler er ændret i forhold til tidligere, hvor det alene var afkastets størrelse, som var formålet med placering af dele af den likvide beholdning i obligationer. I dag, hvor Frederikshavn Kommune kun er garanteret et indskud på kr., hvis et pengeinstitut går konkurs, er målet i højere grad en sikring af kommunens overskydende likviditet, hvilket sker ved at placere store dele af beholdningen i obligationer. Frederikshavn Kommune har kun engagementer i danske kroner og har derfor heller ingen risiko i Schweizerfrank eller øvrige valutaer. Udviklingen i kommunens lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning Til efterretning. Bilag Finansiel Strategi - Opgørelse for 2012 (dok.nr.22568/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 17 af 31

18 11. Ajourføring af Finansiel Strategi Af Frederikshavn Kommunes Regler for økonomisk styring afsnit 9.1. fremgår det, at byrådet fastsætter de overordnede regler for Frederikshavn Kommunes finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse, leje og leasing samt anvendelse af finansielle instrumenter. Sagsnr: 10/1702 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Direktionen har ansvaret for at udmønte disse regler i praksis i en Finansiel Strategi, idet styrelseslovens 41 fastsætter, at kun byrådet kan optage lån. Den nuværende Finansielle Strategi blev godkendt i Økonomiudvalget den 22. oktober På baggrund af blandt andet ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation samt ændringer i det finansielle marked, har Økonomicentret ajourført Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune. Formålet med Frederikshavn Kommunes Finansielle Strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Frederikshavn Kommunes finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Målet er at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har vedtaget. Den Finansielle Strategi har endvidere til formål at sikre, at Frederikshavn Kommune til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler. Ajourføringen består af følgende: Ændringer som følge af ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation En målsætning om at minimere modpartsrisici således, at muligheden for tab minimeres ved en eventuel kommende uro på bankmarkedet Frederikshavn Kommune vælger, at der kun placeres likvide midler i danske stats- og realkreditobligationer. Tidligere var der også tale om placering i aktier (danske/globale), erhvervsobligationer samt obligationer og aktiver fra højrentelande Kun mulighed for finansieringsvaluta i enten DKK eller EUR. Tidligere var der også mulighed for at benytte CHF Fremadrettet vil der være fokus på at se på risiciene for aktiver og passiver i sammenhæng for på den måde at sikre en mere robust portefølje overfor renteændringer. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 18 af 31

19 Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den ajourførte Finansielle Strategi Sagen genoptages. Bilag Forslag til Finansiel Strategi 2013 (dok.nr /12) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 19 af 31

20 12. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod Jf. 5, stk. 5 i vedtægter for Fonden Marcod udpeger Økonomiudvalget 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende kompetencer og kendskab til Sagsnr: 10/7856 Forvaltning: UE Sbh: gihy Besl. komp: ØU a. Den maritime serviceindustri b. Rederierhvervet c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner d. Forretnings- og markedsorientering Fondens formål er blandt andet at medvirke til i alment øjemed såvel lokalt, regionalt og nationalt at fremme den maritime innovation i Danmark skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime miljø i Danmark virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime innovationssystem besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet Marcod A/S Økonomiudvalget udpegede i november 2010 Arne Remmen, professor ved Aalborg Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice precident Haldor Topsøe A/S. Begge modtager gerne genvalg. Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2012 at udvide bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer, således at Økonomiudvalget fremover skal udpege 3 medlemmer mod tidligere 2. På mødet blev Jenny Braat, direktør for Danske Maritime, valgt som det 3. medlem. Dette valg har virkning indtil 31. december Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod for perioden 1. januar december Arne Remmen og Haldor Topsøe blev genvalgt. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 20 af 31

21 13. Budgetrammer for budgetlægningen Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget , inkl. efterfølgende rammekorrektioner, som udspringer af byrådsbeslutninger til og med mødet den 27. februar Herudover er der indarbejdet demografiændringer på børnepasnings-, skole- og ældreområdet, samt udmøntning af indkøbsbesparelser mv. Sagsnr: 13/310 Forvaltning: ØKC Sbh: luth Besl. komp: ØU Demografireguleringen for følger de principper, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i Der bliver således reguleret med 75 % af udgifterne på de områder, hvor der er tale om en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen forhold til 2007, mens der reguleres i nedadgående retning med 100 %, når antallet af borgere i målgruppen er lavere end i For dagpasningsområdet indregnes endvidere dækningsgraden for børn, som passes i kommunale tilbud. De fremlagte budgetrammer er opgjort i 2013 prisniveau. Budgetrammerne vil efterfølgende blive fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau. Det foreslås, at KL s fremskrivningsprocenter for prisudviklingen til 2014 i henhold til tidligere års praksis indregnes, således at de budgetrammer, der skal udsendes til fagudvalgenes områder, udsendes i 2014 prisniveau. Fagudvalgene skal fremstille et budgetforslag inden for de udmeldte rammer. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. budgetrammerne for godkendes og indgår i den videre budgetbehandling 2. At KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter benyttes til fremskrivning af budgetbeløbene til 2014-prisniveau Sagen genoptages. Bilag Bilag 1 - Ændring af budgetrammer fra vedtagelsen af budget 2013 (dok.nr.34495/13) Bilag 2 - Demografiregulering , Ældre (dok.nr.34860/13) Bilag 3 - Demografiregulering unge (dok.nr.34857/13) Bilag 4 - Budgetrammer (dok.nr.35383/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 21 af 31

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 18. november 2013. Tid 11:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. november 2013 Tid 11:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011.

Finansiel styring i Viborg Kommune. Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel styring i Viborg Kommune Konference om kommunernes finansielle styring Den 27.april 2011. Finansiel strategi i Viborg Disposition Formål med strategien Finansielle aktiver og passiver Porteføljepleje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg. Principielle retningslinjer for opsætning af solfangere/celleanlæg Sagsfremstilling Center for Teknik og Miljø modtager i stigende grad henvendelser om opsætning af anlæg til solfangere og solcelleanlæg.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere