Ordinært møde. Dato 13. marts Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 13. marts 2013. Tid 15:30. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB."

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 13. marts 2013 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Claus Reimann, Frederikshavn Forsyning A/S deltager i dagsordenens første punkt Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S Orientering om erhvervstiltag Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Forslag til Lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr , Skagen Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A,Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo Afrapportering Finansiel Strategi Ajourføring af Finansiel Strategi Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod Budgetrammer for budgetlægningen Principiel stillingtagen til anvendelse af leasingfinansiering i Frederikshavn Kommune Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver i Frederikshavn Svømmehal Forespørgsel om køb af Brønderslevvej 261, Østervrå til erhvervsformål Salg af Nymarksvej 3, Strandby Økonomisk ramme for etablering af Aktivitetscenter Bannerslund Udbud af Microsoft licenser via udbudsfællesskab Anmodning om Frederikshavn Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel - Helhedsplan for Boligforeningen Nordlys, Skagen, afdeling 4 (tidligere Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 2 af 31

3 Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 3 af 31

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Bilag 1 - Takstblad Endelig version /13 Åben Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningsordning /13 Åben Prognose opdateret 5. marts /13 Åben Bilag 1 - LP.forslag SKA.B /13 Åben Bilag 2 - Referat PMU 4. december /13 Åben Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B /13 Åben Bilag 2 - KP-tillægEndelig /13 Åben Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B Boelsmindevej KplTillæg /13 Åben Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus /13 Åben Finansiel Strategi - Opgørelse for /12 Åben Forslag til Finansiel Strategi /13 Åben Bilag 1 - Ændring af budgetrammer fra vedtagelsen af budget /13 Åben Bilag 2 - Demografiregulering , Ældre /13 Åben Bilag 3 - Demografiregulering unge /13 Åben Bilag 4 - Budgetrammer /13 Åben Oversigt over leasing gæld ultimo 2011.pdf Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 4 af 31

5 1. Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Forsyning A/S har den 29. januar 2013 sendt takster for 2013 for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets godkendelse. Sagsnr: 11/162 Forvaltning: ØKC Sbh: caal Besl. komp: ØU/BR Frederikshavn Vand A/S Hvert år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet. Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. De fremsendte takster for 2013 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2012 med den undtagelse, at spildevandsafgiften stiger med 0,08 kr. til 0,57 kr. Frederikshavn Spildevand A/S Hvert år skal der ligeledes, jf. betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, fastsættes en pris på den variable m 3 takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. I forhold til 2012 fastholdes den variable afgift på 30 kr./m 2, mens prisen pr. stik sænkes fra 703 kr. til 674 kr. Tilslutningsbidraget sænkes fra kr. til kr. Taksterne vedrørende Tømningsordningen ændres således at taksterne for henholdsvis tømning af septiktank og akut tømning nedsættes, mens taksten for akut tømning (aften og weekend) hæves. Ligeledes hæves taksten for forgæves kørsel. Der indføres i 2013 en ny takst vedrørende administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør. Denne takst er i 2013 på 250 kr. Alle takster er ekskl. moms. Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det skal i den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at godkende de takster, der er foreslået af vandforsyningsanlægget, men ikke Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 5 af 31

6 fastsætte andre takster end de foreslåede. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de af bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 27. november 2012 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013 Sagen genoptages efter indhentet redegørelse fra Forsyningen vedr. administrationsbidraget. Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013 Frederikshavn Forsyning A/S har jf. Økonomiudvalgets beslutning af 13. februar 2013 fremsendt en redegørelse vedrørende fastsættelsen af administrationsbidraget ved valg af alternativ leverandør på tømningsordningen. Frederikshavn Forsyning A/S har endvidere fremsendt et nyt takstblad, hvori de præciserer teksten omkring denne takst. Såvel redegørelsen som det nye takstblad er vedhæftet sagen som bilag. Indstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013 Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de af bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 27. november 2012 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for Anbefales. Bilag Bilag 1 - Takstblad Endelig version (dok.nr.33719/13) Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningsordning (dok.nr.33718/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 6 af 31

7 2. Orientering om erhvervstiltag Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen. Orienteringen om erhvervstiltagene skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Sagsnr: 12/8265 Forvaltning: UE Sbh: JEJK Besl. komp: ØU Der vedlægges: Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper Til efterretning. Bilag Prognose opdateret 5. marts 2013 (dok.nr.35381/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 7 af 31

8 3. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013 Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi. Sagsnr: 11/9088 Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/BR Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. Det maritime, Fødevarer, Energi og Oplevelser samt i fokusområderne Arbejdsmarked, Arbejdskraft og By- og boligudvikling. Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder. Filmene varer samlet ca. 40 minutter. Filmene kan ses via links, som udsendes på separat mail. Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder. Efter byrådets godkendelse fremlægges udviklingsstrategien til offentlig debat. Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne indenfor vækstsporene og fokusområderne. Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udviklingsstrategien færdiggøres med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Erik Sørensen. Supplerende sagsfremstilling På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger er udviklingsstrategien blevet færdiggjort. Filmene er blevet færdigredigeret, og der er optaget yderligere en film, som fokuserer på behovet for uddannelse set i forhold til de fremtidige kompetencebehov. Udviklingsstrategien vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 8 af 31

9 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at udviklingsstrategien godkendes. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 9 af 31

10 4. Forslag til Lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr , Skagen Sagsnr: 13/3632 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012 foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej i Skagen og forslag til kommuneplantillæg nr Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.B og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne. I den nye lokalplan lægges der op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende lokalplan. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B og forslag til kommuneplantillæg nr udsendes i offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Pia Karlsen Anbefales. Bilag Bilag 1 - LP.forslag SKA.B (dok.nr.30374/13) Bilag 2 - Referat PMU 4. december 2012 (dok.nr.30385/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 10 af 31

11 5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr Sagsnr: 12/4422 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2012 til den 6. februar 2013, hvilket har givet anledning til bemærkninger og indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af marts Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på Boelsmindevej. Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 56 boliger som åben-lav bebyggelse med forskelligt form og udtryk. I en del af området kan opføres bebyggelse i 2 etager. Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen. Lokalplanen stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum energiklasse Indstilling Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt med den i indsigelsesnotatet forslåede mindre ændring af lokalplanens kortbilag B. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013 Indstillingen tiltrædes. Afbud: Pia Karlsen Anbefales. Bilag Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B (dok.nr.31073/13) Bilag 2 - KP-tillægEndelig09.50 (dok.nr.31071/13) Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B Boelsmindevej KplTillæg09.50 (dok.nr.31069/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 11 af 31

12 6. Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A,Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus Sagsnr: 12/12694 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: ØU Center for Kultur og Fritid har igennem efteråret ført dialog og samarbejde med foreningerne i Skærum by om at flytte deres aktiviteter sammen under en bestyrelse og et hus. Borgervej 25A, Skærum har, siden Frederikshavn Kommune opsagde den sidste aktivitet i huset med udgangen af 2011, stået ubenyttet og uden ansvarlig bestyrelse og tilsyn. Ejendommen omfatter et fungerende spejderhus, som er opført på frivillig basis for indsamlede midler og på en doneret grund, som er tillagt hovedmatriklen. Foreninger i Skærum by har besluttet at etablere Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Etableringen sker under forudsætning af, at Skærum Aktivitetshus overdrages adkomsten til ejendommen beliggende Borgervej 25A, Skærum Matr. 13e, Skærum by fra den selvejende institution Skærum Ungdomshus på samme tinglyste betingelser som hidtil. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen ønsker Skærum Aktivitetshus ligeledes at overtage gælden ifølge et gældsbrev på kr. Lånet er ydet til den selvejende institution Skærum Ungdomshus til køb og ombygning i Den tinglyste deklaration på ejendommen om, at der ikke må ske pantsætning uden Frederikshavn Kommunes godkendelse bevares. Lånet ønskes at forblive indestående i ejendommen, så længe bygningen anvendes jf. nedennævnte formål, eller indtil bygningen afhændes. Af forslag til vedtægter for Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus fremgår, at institutionens regnskaber årligt indsendes til Frederikshavn Kommune (Økonomicenteret). I tilfælde af Skærum Aktivitetshus ophør skal den formue, som eventuelt er tilstede efter al gæld er betalt, herunder en rimelig forrenting af kommunens investeringer, gå til arbejdet med børn og unge i Skærum by og opland. Jf. vedtægter kan Frederikshavn Kommune udpege et medlem til Den selvejende institutions bestyrelse. Det fælles aktivitetshus (multihus) for borgerne i Skærum og omegn er tænkt anvendt til følgende aktiviteter. Ungdomsklub Seniorklub, herunder præmiewhist Fælleshus for afholdelse af fester i forbindelser med højtider, juletræ, begravelseskaffe etc. Kultur arrangementer Aktivitetsklubber, eksempelvis Skærum sognearkiv, billedkunstnere etc. Spejderaktiviteter Fællesvirke vest Mødelokaler for lokalområdets foreninger, herunder også menighedsrådet Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 12 af 31

13 Værksteder for de unge, eventuelt motorlære Årligt loppemarked Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Økonomiudvalget 1. tager etablering af Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus til efterretning 2. godkender, at Frederikshavn Kommune ikke er repræsenteret i den selvejende institutions bestyrelse 3. tager til efterretning, at Den selvejende institution Skærum Ungdomshus overdrager ejendommen Borgervej 25A, Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overdragelsen er Frederikshavn Kommune uvedkommende 4. godkender, at Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus overtager Skærum Ungdomshus lån hos Frederikshavn Kommune på kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, så længe ejendommen anvendes til de ovenfor nævnte aktiviteter, og forfalder til indfrielse ved salg af ejendommen eller ophør af Skærum Aktivitetshus Indstillingen tiltrådt. Bilag Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus (dok.nr.24410/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 13 af 31

14 7. Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn Privatskolen, Frederikshavn søger om rykning af Frederikshavn Kommunes pantebrev på kr. med pant i ejendommen matr. nr. 187 fu, Bangsbo, og matr. nr. 26 mb, Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Peter Wessels Vej 1, Frederikshavn. Sagsnr: 13/2079 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Rykning ønskes i forbindelse med en låneomlægning, hvor et eksisterende lån med obligationsrestgæld på kr. ønskes indfriet og erstattet af et nyt 30-årigt kontantlån med hovedstol på kr. med en kontant renteprocent på 3,1372 %. I forbindelse med låneomlægningen forlænges lånets løbetid med 7 år. Låneomlægningen medfører en månedlig ydelsesreduktion på ca kr. før skat. Låneomlægningen ønskes blandt andet med baggrund i Folketingets beslutning om reduktion af tilskuddet til privatskoler, der giver sig udslag i øget pres på privatskolens økonomi. Ved en låneomlægning nu, hvor renten er lav, er det muligt i nogen grad at udligne det øgede pres på økonomien. Kommunens pantebrev er til sikkerhed for et rente- og afdragsfrit lån ydet i 1969 i forbindelse med udflytning af Privatskolen til dens nuværende placering. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen om rykning af pantebrev som ansøgt i henhold til praksis imødekommes. Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013 Anbefales under forudsætning af, at der indgås en rentefri afdragsaftale på 20 år. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 13. marts 2013 Af pantebrev til sikkerhed for kommunens lån fremgår følgende: Forannævnte pantegæld er rente- og afdragsfri så længe den nedenfor pantsatte ejendom benyttes af den selvejende institution Frederikshavn Private Realskole til skoleformål og virksomhed, der står i nøje forbindelse hermed. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 14 af 31

15 8. Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 51 a, Frederikshavn Markjorder, beliggende Kærvej 1, Frederikshavn, og matr. nr. 170 bø, Bangsbo, Frederikshavn jorder. beliggende Borupsvej 12, Frederikshavn. Sagsnr: 13/3561 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU Ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn, benyttes til skoleformål. Ejendommen Borupsvej 12, Frederikshavn, benyttes til boligformål (pedelbolig). Ejendommene er i efteråret 2012 overtaget fra staten. I henhold til 8, stk 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at 1. der med virkning fra 1. januar 2013 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn 2. ansøgningen for ejendommen Borupsvej 1, Frederikshavn, ikke imødekommes, idet der ikke er lovhjemmel til at meddele skattefritagelse for ejendomme, der benyttes til boligformål. Skattefritagelsen for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn gælder, så længe ejendommen benyttes til skoleformål. Sagen genoptages. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 15 af 31

16 9. Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo Boligforeningen Vesterport søger om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på 9 mio. kr. til finansiering af modernisering af badeværelser i maksimalt 100 gårdhuse i boligforeningens afdeling 5 Fælledbo. Sagsnr: 13/3394 Forvaltning: økc Sbh: FIVA Besl. komp: ØU/BR Moderniseringen omfatter komplette nye skjulte/indbyggede installationer, håndvask med skab, væghængt toilet, separat bruserum med glasdør, loft med belysning, spejl, flisegulv med gulvvarme, flisebeklædning i bruserum og glasvæv på øvrige vægflader. Forbedringen/moderniseringen er frivillig og vil blive iværksat med badeværelser pr. år. Badeværelserne indrettes på en sådan måde, at der kan ske individuelle moderniseringer. Der er et rammebeløb på kr. pr. badeværelse. Moderniseringen finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Den afledte huslejeforhøjelse udgør 0,6% pr. måned eller maksimalt 510 kr. pr. måned i ca. 20 år. Kreditforeningslånet opdeles i mindre pantebreve på hver 3 mio. kr. Det første pantebrev forventes tinglyst i starten af Projektet er vedtaget på afdelingsmøde den 11. september Kreditforeningslånet er ustøttet og medfører således ikke ydelse af kommunegaranti. I henhold til 116 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme og gennemføre lejeforhøjelser som følge af renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at låneoptagelse og huslejestigning som anført i henhold til praksis godkendes. Anbefales. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 16 af 31

17 10. Afrapportering Finansiel Strategi Hermed forelægges afrapportering for 2012 vedrørende Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget. Sagsnr: 08/2359 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi. Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeplejeaftale med Spar Nord Bank A/S samt brug af finansielle instrumenter. Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2013 indgået ny aftale med Nordea Bank Danmark A/S om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje. Afrapporteringen for 2012 viser en positiv udvikling i afkastet for så vidt angår kommunens porteføljeaftale. Porteføljeplejeaftalens afkast er opgjort til 2,5 % af beholdningen på ca. 100 mio. kr. Set i lyset af risikoprofilen på porteføljen og i forhold til benchmark er det et tilfredsstillende resultat. Frederikshavn Kommunes politik omkring de likvide midler er ændret i forhold til tidligere, hvor det alene var afkastets størrelse, som var formålet med placering af dele af den likvide beholdning i obligationer. I dag, hvor Frederikshavn Kommune kun er garanteret et indskud på kr., hvis et pengeinstitut går konkurs, er målet i højere grad en sikring af kommunens overskydende likviditet, hvilket sker ved at placere store dele af beholdningen i obligationer. Frederikshavn Kommune har kun engagementer i danske kroner og har derfor heller ingen risiko i Schweizerfrank eller øvrige valutaer. Udviklingen i kommunens lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning Til efterretning. Bilag Finansiel Strategi - Opgørelse for 2012 (dok.nr.22568/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 17 af 31

18 11. Ajourføring af Finansiel Strategi Af Frederikshavn Kommunes Regler for økonomisk styring afsnit 9.1. fremgår det, at byrådet fastsætter de overordnede regler for Frederikshavn Kommunes finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse, leje og leasing samt anvendelse af finansielle instrumenter. Sagsnr: 10/1702 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Direktionen har ansvaret for at udmønte disse regler i praksis i en Finansiel Strategi, idet styrelseslovens 41 fastsætter, at kun byrådet kan optage lån. Den nuværende Finansielle Strategi blev godkendt i Økonomiudvalget den 22. oktober På baggrund af blandt andet ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation samt ændringer i det finansielle marked, har Økonomicentret ajourført Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune. Formålet med Frederikshavn Kommunes Finansielle Strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Frederikshavn Kommunes finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Målet er at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har vedtaget. Den Finansielle Strategi har endvidere til formål at sikre, at Frederikshavn Kommune til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler. Ajourføringen består af følgende: Ændringer som følge af ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation En målsætning om at minimere modpartsrisici således, at muligheden for tab minimeres ved en eventuel kommende uro på bankmarkedet Frederikshavn Kommune vælger, at der kun placeres likvide midler i danske stats- og realkreditobligationer. Tidligere var der også tale om placering i aktier (danske/globale), erhvervsobligationer samt obligationer og aktiver fra højrentelande Kun mulighed for finansieringsvaluta i enten DKK eller EUR. Tidligere var der også mulighed for at benytte CHF Fremadrettet vil der være fokus på at se på risiciene for aktiver og passiver i sammenhæng for på den måde at sikre en mere robust portefølje overfor renteændringer. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 18 af 31

19 Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den ajourførte Finansielle Strategi Sagen genoptages. Bilag Forslag til Finansiel Strategi 2013 (dok.nr /12) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 19 af 31

20 12. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod Jf. 5, stk. 5 i vedtægter for Fonden Marcod udpeger Økonomiudvalget 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende kompetencer og kendskab til Sagsnr: 10/7856 Forvaltning: UE Sbh: gihy Besl. komp: ØU a. Den maritime serviceindustri b. Rederierhvervet c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner d. Forretnings- og markedsorientering Fondens formål er blandt andet at medvirke til i alment øjemed såvel lokalt, regionalt og nationalt at fremme den maritime innovation i Danmark skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime miljø i Danmark virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime innovationssystem besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet Marcod A/S Økonomiudvalget udpegede i november 2010 Arne Remmen, professor ved Aalborg Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice precident Haldor Topsøe A/S. Begge modtager gerne genvalg. Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2012 at udvide bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer, således at Økonomiudvalget fremover skal udpege 3 medlemmer mod tidligere 2. På mødet blev Jenny Braat, direktør for Danske Maritime, valgt som det 3. medlem. Dette valg har virkning indtil 31. december Indstilling Det indstilles, at Økonomiudvalget udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod for perioden 1. januar december Arne Remmen og Haldor Topsøe blev genvalgt. Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 20 af 31

21 13. Budgetrammer for budgetlægningen Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget , inkl. efterfølgende rammekorrektioner, som udspringer af byrådsbeslutninger til og med mødet den 27. februar Herudover er der indarbejdet demografiændringer på børnepasnings-, skole- og ældreområdet, samt udmøntning af indkøbsbesparelser mv. Sagsnr: 13/310 Forvaltning: ØKC Sbh: luth Besl. komp: ØU Demografireguleringen for følger de principper, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i Der bliver således reguleret med 75 % af udgifterne på de områder, hvor der er tale om en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen forhold til 2007, mens der reguleres i nedadgående retning med 100 %, når antallet af borgere i målgruppen er lavere end i For dagpasningsområdet indregnes endvidere dækningsgraden for børn, som passes i kommunale tilbud. De fremlagte budgetrammer er opgjort i 2013 prisniveau. Budgetrammerne vil efterfølgende blive fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau. Det foreslås, at KL s fremskrivningsprocenter for prisudviklingen til 2014 i henhold til tidligere års praksis indregnes, således at de budgetrammer, der skal udsendes til fagudvalgenes områder, udsendes i 2014 prisniveau. Fagudvalgene skal fremstille et budgetforslag inden for de udmeldte rammer. Indstilling Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at 1. budgetrammerne for godkendes og indgår i den videre budgetbehandling 2. At KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter benyttes til fremskrivning af budgetbeløbene til 2014-prisniveau Sagen genoptages. Bilag Bilag 1 - Ændring af budgetrammer fra vedtagelsen af budget 2013 (dok.nr.34495/13) Bilag 2 - Demografiregulering , Ældre (dok.nr.34860/13) Bilag 3 - Demografiregulering unge (dok.nr.34857/13) Bilag 4 - Budgetrammer (dok.nr.35383/13) Økonomiudvalget - Referat marts 2013 Side 21 af 31

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere