Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen"

Transkript

1 Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

2

3 Indholdsfortegnelse Efterkommere af.. Philip Dominicussen Lauritzen Generation generation generation generation generation generation Navneindeks Udskrift fra Legacy

4 1. Generation 1. Philip Dominicussen Lauritzen [1891], søn af Dominicus Lorentzen [1855] og Agathe Johansen Hümbkens [1824], blev født i 1619 i Sønderborg og døde i 1664 i Tranderup, Svendborg, Danmark i en alder af 45 år. Generelle notater: Han blev ordineret som præst i Odense i Præst i Tranderup fra 1650 d Han var søn af Hofpræst Dominicus Lorentzen og hustru Agatha Hümkens fra Nordborg. Philip blev gift med Anne Marie Pedersdatter Pilegaard [1886] [MRIN: 686], datter af Peder Christensen Pilegaard [1892] og Cathrine Griebel [1893], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anne blev født i 1634 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 106 Børn af dette ægteskab: + 2 M i. Christian Philipsen [1871] blev født i + 3 K ii. Agathe Philipsdatter [1910] døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 4 M iii. Hans Hendrich Philipsen [2463]. Generelle notater: Han var amtsskriver på Søbygård i perioden fra 1679 til 1680 og byfoged i Ærøskøbing fra 1689 til sin død i oktober Herefter blev embedet som byfoged overtaget af hans bror Christian Philipsen. 1 Udskrift fra Legacy

5 2. generation (Børn) 2. Christian Philipsen [1871] (Philip Dominicussen 1 ) blev født i Generelle notater: Han var byfoged i Ærøskøbing fra 1708 til Det var hans bror Hans han afløste som byfoged. Vi ser også Christian som Dommer (birkedommer) i Tranderup, og boelsmand på gård nr. 83 i Ornum. Den bliver han udlagt til barnefader til en søn Andreas Christiansen (Weisser). Moderen var Karen Andersdatter. Navnet Weisser har han først fået senere. Flere af Christian Philipsens børn tager navnet Weisser selv om dette var hans hustrus dåbsnavn. Christian blev gift i Ærøskøbing den med Madame Agnes Hedvig Weisser, enke efter Mathias Martensen begravet , Amtskriver på Gråsten fra den til sin død og tidligere kammertjener hos hertugen i Glücksborg. Agnes Hedvig Weisser var muligvis en datter af Philip Weisser, sognepræst i Nykirke i Angel. Således i kirkebogen: " blev Seign. Christian Philip og Matrone Madame Agnes Hedevig, forvalter Martensens copuleret." Christian og Agnes Hedvig flytter sandsynligvis til Tranderup i tiden efter 1711 hvor han stopper som byfoged i Ærøskøbing. Han får fæste på gård nr. 83 i Ornum. Han er muligvis død før 1733, da jeg ikke har kunnet se hans begravelse noteret i Tranderup kirkebog. Ifølge Hübertz: I 1716 blev Ornum delt i 4 lige store boel, i anledning af en strid om afgifterne, der havde haft sted mellem mændene i Ornum og Vindeballe. For at nu den ene ikke skulle erlægge mere end den anden efter jordens kvalitet, så befaledes, at for fremtiden skulle betales af et boel: I Vindeballe I Ornum Jährlich geld 4 Rd. 24 Sk. 3 Rd. (30 Sk.?) Landgilde 13 Rd. 16 Sk. 4 Rd. 6 Sk. Dienstgeld 10 Rd. 0 Sk. 10 Rd. 0 Sk. Contribution 12 Rd. 0 Sk. 12 Rd. 0 Sk. Ritsel und Ochsengelder 24 Sk. 24 Sk. I alt: 40 Rd. 16 Sk. 30 Rd. 12 Sk. Altså skulle gårdene i Ornum være ca. 1/4 del mindre end gårdene i Vindeballe eller jorderne af tilsvarende dårligere bonitet. Dette svarer meget godt til det vi ser ved udskftningen i 1774, hvor gårdene i Vindeballe opgøres til ca. 23 tønder land bonitet og i Ornum hvor de opgøres til ca. 17 tønder land bonitet. Christian havde et forhold til Karen Andersdatter [1870] [MRIN: 679]. Ægteskabsstatus: ugift. Dette par blev ikke gift. Deres barn: + 5 M i. Andreas Christiansen Weisser [1106] blev født i 1700 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1759 i Ærøskøbing i en alder af 59 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. Christian blev gift med Agnes Hedvig Weisser [1869] [MRIN: 685] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Agnes blev født i 1696 og blev begravet i 1750 i Tranderup, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Hun var muligvis en datter af Philip Weisser, sognepræst i Nykirke i Angel. Madame Agnes Hedvig Weisser, enke efter Mathias Martensen begravet , Amtskriver og forvalter på Gråsten fra den til sin død og tidligere kammertjener hos hertugen i Glücksborg. Christian og Agnes Hedvig flytter sandsynligvis til Tranderup i tiden efter 1711 hvor han stopper som byfoged i Ærøskøbing. Han får fæste på gård nr. 83 i Ornum. 2 Udskrift fra Legacy

6 Ifølge skiftet efter Mathias Christiansen skal hans mor Agnes Hedvig, beholde sin aftægt på gården. Hun dør i Børn af dette ægteskab: + 6 M i. Christian Christiansen [1948] døde i 1781 i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark og blev begravet i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark. 7 M ii. Philip Ernst Christiansen [1960]. Generelle notater: Han rejste til Norge. + 8 M iii. Mathias Christiansen [1961] døde i 1747 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1747 i 9 M iv. Philip Christiansen [1970]. 10 M v. Friedrich Carl Christiansen [1971] blev født cirka 1722, blev døbt cirka 1722, døde i 1789 i Bregninge i en alder af ca. 67 år, og blev begravet i 1789 i Bregninge. Generelle notater: Han var skoleholder i Bregninge fra 1750 til Da han blev gift skrives hans navn i Bregninge kirkebog som Christensen, senere også som Philipsen. Skøde- og Panteprotokollen fortæller om et lån på 120 Rd. den til hans nevø Christian Mathiassen Weisser.Det har nok været penge der skulle bruges til at bygge "Tranderup Kro", halvboelsstedet nr. 80 i Tranderup. Der er skifte efter Frederich Carl Philipsen (sådan skrives navnet i skiftet) i Ærø Provstearkivs skiftebog den og efter konen Maren Philipsen Hendriksdatter den 25. februar samme år. De tilstedeværende arvinger på enkens side anmeldte at der ikke var andre arvinger end de anførte. For arvingerne på mandens side mødte boelsmanden i Stokkeby Mathias Knudsen en søn af afgangen Knud Mathiesen, som er en brodersøn efter afdøde skolemester. Knud Mathiesen har efterladt sig 8 børn hvoraf de 7 leve og den 8.de er død, og har efterladt sig børn. Knud Mathiesens børn er følgende: 1. Den ovennævnte Mathias Knudsen Boelsmand i Stokkeby. 2. Thomas Knudsen, 21 år gammel og får Christen Jensen husmand i Vindeballe til formynder. 3. Philip Knudsen, 17 år gammel. Hans formynder er Mathias Jensen Boelsmand i Ornum. 4. En datter Karen Knudsdatter, hvis formynder er Niels Christensen i Vandmøllen. 5. Maria Katarina, hvis formynder er Peder Thomsen husmand i Stokkeby. 6. Johanne, hvis formynder er Boelsmand i Stokkeby Mikkel Thomsen. 7. Birthe, hvis formynder er Peder Hansen Boelsmand i Olde. 8. Anna Chatharina viet med Knud Christensen husmand i Stokkeby. Samme kone er død og har efterladt sig tvende børn: Christen Knudsen 10 år gammel og Knud Mathiesen 7 år gammel. (Mon ikke det skulle være Mathias Knudsen?). En brodersøn af afdøde skoleholder, nemlig Christian Mathiassen Weisser i Tranderup, som er død og har efterladt sig følgende børn: 1. En søn Hans Weisser skipper i Flensborg. 2. Christian Weisser omtrent 21 år og opholder sig hos broderen i Flensborg. 3. En datter Johanne i København. 4. En datter Sophia. På mandens side som arvinger: Cappellanen i Broager Christian Marthini hvis moder også er Skoleholder F. C. Philipsens moder. Denne er død og har efterladt sig 8 børn. 1. Jacob Marthini, Maler i Tranderup. 2. Frederich Marthini. Justitsråd i København. 3 Udskrift fra Legacy

7 3. Philip Ernst Marthini, Organist i Rendsborg. 4. Christian Marthini på gården Hesselberg, 2 mil fra Kiel. 5. Chatarina Maria Marthini, gift med bager Bürz i Sønderborg. 6. Maria Hedwig Marthini, ugift i Broager præstegård. 7. Louise Sophia Frederike Marthini gift med Cap. Reinholdt Pedersen i Broager. 8. Maria Margaretha Marthini gift med præsten i Løgum Kloster. 4 Udskrift fra Legacy

8 Friedrich blev gift med Maren Henriksdatter [1972] [MRIN: 802] i 1752 i Bregninge. Maren blev født cirka 1735, døde i 1802 i Bregninge i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den i Bregninge. Generelle notater: Hun var en datter af Henrik Lykkemand i Ø. Bregninge. 11 K vi. Sofie Augusta Christiansen [1973]. 12 K vii. Anne Kirstine Christiansen [1974]. 3. Agathe Philipsdatter [1910] (Philip Dominicussen 1 ) døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Agathe blev gift med Johan Bondesen [1881] [MRIN: 651]. Johan døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Forpagter på Wuderup. senere købmand i Ærøskøbing. Johan Bondesen død Ifølge skiftet efter hans død har han været Foged på Vuderup på Ærø, altså på den Hertugelige Ladegård. Det var i perioden fra 1684 til efter Han efterfulgte altså den i Tranderup sogn så forhadte Foged Henrik Rüder der blev anset for at være en blodsuger. Der er nogen usikkerhed om hvornår Johans tid som Foged ophørte, idet kilderne tilsyneladende giver forskellige oplysninger. Således fremgår det af Ærøskøbing Kirkebog at Johan Foged på Vuderup bar et barn til dåben den og stod fadder den hvor han også omtales som Foged på Vuderup. Altså skulle han stadig være Foged på dette tidspunkt. Jens Jensen citerer Tove Kjærboe for, at ved den omtalte dåb den omtales Johan Bondesen som forhenværende Foged på Vuderup, men ved læsning af kirkebogen står der tydeligt at Johan Foged på Vaaderup (Vuderup) bærer barnet til dåben. Altså må Tove Kjærboes udsagn som citeret af Jens Jensen og også viderebragt af Helge Hansen i "Tiden før" forkastes som fejlagtigt. Desuden fremgår det af Johan Bondesens skifte at han har underskrevet en obligation på Wuderup den Det kan dog med nogen sikkerhed siges at Johan Bondesen var på Wuderup, i hvert fald indtil november 1706 hvor sønnen Philip Johansen ifølge Ærøskøbing kirkebog opholdt sig på Wuderup. Hvorvidt tiden under Johan Bondesen var bedre for bønderne end under den forhadte Rüder skal være usagt, men det har næppe været meget anderledes. Johan nedsætter sig som købmand i Ærøskøbing efter 1700, og måske også før. Fra skiftet efter hans død ses det, at han har været dygtig til at forvalte sin formue. Skiftet er blandt de mest omfattende i skifteprotokollen, hvis ikke det mest omfattende overhovedet, og fylder ikke mindre end godt 46 tæt beskrevne sider, og udover børn og svigerbørns navne, listes også møblement og indbo rum for rum, samt lister over værdien af de forskellige parceller af jord, som lå spredt i herremarken og sågar på Urehoved. Skiftet er interessant, men alt for omfattende til at liste her. Hus, gård, dyr (heriblandt 5 heste), jord og indbo er vurderet til 6867 Rd, hvorfra trækkes diverse gældsposter som resulterer i en formue i boet på 6159 Rd. Heraf betales 4% i salær som udgør 246 Rd. Man må dog betænke at vurderingsmændene sikkert har brugt en del tid på, at gennemgå boet til mindste detalje, og det må have taget lang tid at få noteret det hele i skiftebogen. Børn af dette ægteskab: + 13 M i. Philip Johansen [1814] blev født i 1685 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark M ii. Christian Johansen [1880] døde i M iii. Hans Henderich Johansen [1911]. Generelle notater: Om ham står der i skiftet efter faderen at han er udrejst på lange rejser, og siges at være afgået ved døden. Han var altså sømand M iv. Johan Christian Johansen [117] døde i Ærøskøbing K v. Anne Marie Johansdatter [1895] blev født i 1691, døde i i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i 5 Udskrift fra Legacy

9 Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 18 K vi. Dorethea Johansdatter [1898] blev født i 1694 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 343 Kort tid før trolovelsen ses hun som fadder ved Hans Smeds datters dåb, som fik navnet Gie. Peiters mor blev i øvrigt gift med Doretheas far Johan Bondesen. Dorethea blev gift med Peiter Jacobsen [1901] [MRIN: 700], søn af Jacob Andersen [2016] og Ukendt, i 1719 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Borger i Ærøskøbing. Trolovet Cautionsmænd ved trolovelsen: Brudens far, Johan Bondesen og brudgommens svoger Seign. Peiter Stage K vii. Salome Johansdatter [1851] blev født i 1697 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 20 K viii. Eleonora Elisabeth Johansdatter [1899]. Generelle notater: Forlovere: Johan Bondesen og Christian Johansen Eleonora blev gift med Jacob Güse [1900] [MRIN: 701] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Handelsmand fra Maribo. 6 Udskrift fra Legacy

10 3. generation (Børnebørn) 5. Andreas Christiansen Weisser [1106] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1700 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1759 i Ærøskøbing i en alder af 59 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. Andreas blev gift med Kathrine Lisbet Johansdatter Rabe [958] [MRIN: 438], datter af Johan Povelsen Rabe [946] og Ane Rasmusdatter [947], den i Rise. Kathrine blev født i 1706 i Marstal og blev døbt den i Rise. Generelle notater: Blandt fadderne ved hendes dåb var Jacob Hollænder (hendes farbror), Anna Maria Rasmusdatter og Hans Rasmussen af Marstal. Børn af dette ægteskab: 21 K i. Cathrine Elisabeth Andreasdatter Weisser [1942] blev født i 1734 i Marstal og blev døbt den i Rise. 22 M ii. Johan Christian Andreasen Weisser [1943] blev født i 1738 i Marstal og blev døbt den i Rise. Generelle notater: I 1761 er han kgl. matros. 23 K iii. Ellen Andreasdatter Weisser [1944] blev født i 1741 i Marstal og blev døbt i 1741 i Rise. 24 K iv. Karen Andreasdatter Weisser [1945] blev født i 1741 i Marstal og blev døbt den i Rise. 25 K v. Agathe Andreasdatter Weisser [1946] blev født i 1744 i Marstal og blev døbt den i Rise. 26 M vi. Erich Andreasen Weisser [1947] blev født i 1747 i Marstal, blev døbt den i Rise, og døde før Christian Christiansen [1948] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i 1781 i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark og blev begravet i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark. Generelle notater: Han latinisere sit navn til Martini. Han var kapellan i Broager og døde i Mit kendskab til hans børn stammer fra skiftet, den i Ærø Provstearkivs skiftebog, efter hans broder Frederich, som var skoleholder i Bregninge. Christian blev gift med Dorothea Rasmusdatter [1949] [MRIN: 797]. Børn af dette ægteskab: 27 M i. Jacob Marthini [1950] blev født cirka Generelle notater: Han var 67 år ved folketællingen i Hans kone døde i Han var maler i Vindeballe. 28 M ii. Frederich Marthini [1951]. Generelle notater: Justitsråd i København. 29 M iii. Philip Ernst Marthini [1952]. Generelle notater: Organist i Rendsborg. 30 M iv. Christian Marthini [1953]. Generelle notater: På gården Hasselberg - 2 mil fra Kiel. 31 K v. Chatarina Marie Marthini [1954]. Generelle notater: Hun blev gift med Bager Burz i Sønderborg K vi. Louise Sophia Frederike Marthini [1955] blev født i K vii. Maria Hedwig Marthini [1958]. 7 Udskrift fra Legacy

11 Generelle notater: I 1803 boede hun hos broderen i Broager og angives som ugift. 34 K viii. Maria Margaretha Marthini [1959]. Generelle notater: Hun blev gift med præsten i Løgumkloster. 8. Mathias Christiansen [1961] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i 1747 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1747 i Generelle notater: Han overtog sin fars boel i Ornum ved Tranderup (83). I dag er gården en del af Tranderup Efterskole. Bygningerne er naturligvis blevet fornyet siden dengang. Der er skifte efter Mathias Christiansen den Der nævnes 4 sønner og 2 døtre som var i live. Ved moderens skifte den er kun de 2 ældste sønner i live. Ifølge skiftet skal Mathias Christiansens mor Agnes Hedvig beholde sin aftægt på gården. Hun dør i Efter Mathias's død blev Johanne gift den med Jens Laursen, som overtog boelet (83) i Tranderup. Mathias kaldes skiftevis Mathias Christiansen og Mathias Philipsen. At det er den samme person, er der dog ingen tvivl om. Mathias blev gift med Johanne Knudsdatter [1962] [MRIN: 799], datter af Knud Knudsen [1963] og Bodil Christensdatter [1964], i 1734 i Johanne blev født i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde i 1759 i Tranderup, Ærø, og blev begravet i 1759 i Generelle notater: En søster var gift med Isak Albertsen, stamfader til Riise slægten. Se mere derom på min hjemmeside. Børn af dette ægteskab: + 35 M i. Christian Mathiassen Weisser [1979] blev født i 1735 i Ornum, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1793 i Tranderup, Ærø i en alder af 58 år, og blev begravet den i 36 M ii. Knud Mathiassen [1976] blev født i 1737 i Ornum, blev døbt i 1737 i Tranderup, Ærø, døde i 1796 i en alder af 59 år, og blev begravet den Generelle notater: Han overtog et boel i Stokkeby, efter sin første kones afdøde mand (278). Knud Mathiassen solgte en del af gårdens jord, hvorpå der blev bygget en mindre ejendom. Et par år forud var gården brændt. Måske salget af jorden står i forbindelse hermed. Den ældste søn overtog gården. Se Rise Sogns Gårde (278). Knud blev gift med Ane Cathrine Henningsdatter [1987] [MRIN: 804] den i Rise. Ane blev født i 1739, blev døbt den , døde i 1770 i en alder af 31 år, og blev begravet i Knud blev derefter gift med Marie Cathrine Nielsdatter [1988] [MRIN: 805] den i Marie blev født i 1737 i Tranderup, Ærø, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1778 i Stokkeby i en alder af 41 år, og blev begravet den i Rise. Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Niels Rasmussen fra Tranderup (94). Knud blev derefter gift med Ellen Thomasdatter [1989] [MRIN: 806] den i Rise. Ellen blev født i 1760 i Stokkeby, blev døbt den i Rise, døde den i Stokkeby i en alder af 71 år, og blev begravet i 1831 i Rise. Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Thomas Pedersen fra Stokkeby (277). 37 M iii. Philip Mathiassen [1975] blev født i 1738 i Ornum og blev døbt den i 38 K iv. Dødfødt Mathiassen [1977] blev født i 1741 i Ornum, døde i 1741 i Ornum, og blev begravet i 1741 i 39 K v. Agnes Hedewig Mathiasdatter [1978] blev født i 1741 i Ornum og blev døbt i 1741 i 8 Udskrift fra Legacy

12 Generelle notater: Hun blev døbt 2. søndag i advent. 40 M vi. Frederik Ernst Mathiassen [1980] blev født i 1744 i Ornum og blev døbt i 1744 i 41 K vii. Bodil Sofie Mathiasdatter [1981] blev født i 1746 i Ornum og blev døbt i 1746 i 42 K viii. Christina Mathiasdatter [1982] blev født i 1748 i Ornum og blev døbt i 1748 i 13. Philip Johansen [1814] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1685 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Trolovet Cautionsmændene var Madame Johan Bondesens og Philip Simonsen. Kilde: Ib Christensen Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 261 Philip blev gift med Anna Jensdatter Brandt [1794] [MRIN: 640], datter af Jens Gommessøn Brandt [1786] og Margrethe Pedersdatter Knudsen [1791], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anna blev døbt den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Faddere: Frands Alberts Hustru som bar barnet, Jens Rasmussen, Jens Albert Birkholm, Niels Josefsen, Kirsten Jensdatter Brand. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , s. 219 Kilde Inge Boalth. Børn af dette ægteskab: 43 M i. Jens Philipsen [1912] blev døbt den Generelle notater: Philip Simonsen bar ham til dåben. Blandt fadderne ses Werner Gummesen Gebert, Simon Johansen Groth, Anna Maria - Jeppe Rasmussens, Dorthea Johansdatter K ii. Agatha Philipsdatter [1913] blev døbt den K iii. Margrethe Philipsdatter [1914] blev døbt den Generelle notater: Anna Marie Jeppes bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Gregorius Gummesen og Hans Henrich Johansen. 46 M iv. Johan Philipsen [1915] blev døbt i Generelle notater: Johan Bondesen bar ham til dåben. Blandt fadderne ses Niels Josephsen, Gumme Hansen og Sidsel Hansdatter. 47 K v. Anne Marie Philipsdatter [1916] blev døbt i M vi. Bonde Philipsen [1917] blev døbt den Generelle notater: Blandt fadderne ses Jacob Hollænder. 49 M vii. Gumme Philipsen [1918] blev døbt i 1722 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Blandt fadderne ses: Peiter Johansen, Dominicus Gummesen, Marie Cathrine Pedersdatter. Vestergade 9 Udskrift fra Legacy

13 Kilde: Ærøskøbing kirkebog - Døde , s Kilde Inge Boalth. Gumme blev gift med Inger Jørgensen [1932] [MRIN: 708]. Ægteskabsstatus: married. Inger blev født omkring 1714 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , s Kilde Inge Boalth. 50 M viii. Ditlev Christian Philipsen [1938] blev født i 1726 i Ærøskøbing og blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Blandt fadderne ved hans dåb var Hans Brandt, Johan Christian, Simon Philipsen og Mallene Clausdatter. 14. Christian Johansen [1880] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i Generelle notater: Havde Kgl. tilladelse til at blive viet uden forudgående lysning. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog Han blev gift den med Anne Clausdatter uden forudgående lysning. Hun var dog muligvis hans anden hustru, idet vi ser et barn født i december Ifølge kirkebogen ser vi at Christian Johansens kæreste bliver introduceret i maj 1716, i 1717 og igen i Barn født før gift med Anne Clausdatter: Philip Christiansen døbt 1. søndag i advent Han nævnes ikke i skiftet efter faderen. Christian faldt ned og døde ved unge Niels Lauritsen port. Ærøskøbing kirkebog. I skiftet nævnes Peder Clausen som formynder for døtrene. Det er formodentlig købmand Jens Clausens broder, som var gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Efter Christians død blev Anne gift i 1729 med Erich Michelsen Halmøe, enkemand efter Agnetha Christensdatter, og søn af Michel Jensen Halmøe og hustru Sitzel Berthelsdatter fra Halmø. I dette ægteskab var der 3 børn. Christian blev gift med Anne Clausdatter [1879] [MRIN: 690], datter af Ukendt og Ukendt, den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anne blev født den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, blev døbt den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Faddere: M. Jacobs Kæreste bar, Jens Gummesen, Lauritz Christensen, Peder Hansen, Dorothe Hansdatter. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog 1695 Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 219 Børn af dette ægteskab: 51 K i. Agathe Christiansdatter [4164] blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Agatha, Johan Fogeds bar hende til dåben, og blandt fadderne ses Simon Groth, Peder Clausen, Jens Clausen og Karen Hansdatter. Hun nævnes i skiftet efter faderen. 52 K ii. Anna Christiansdatter [4165] blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Anna, Claus Rådmands bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Rådmand Josephsen, Philip Johansen, Hans Jacob Clausen, Peder Jensen og Salome Johansdatter. Hun nævnes i skiftet efter både faderen og moderen. 10 Udskrift fra Legacy

14 53 K iii. Anne Marie Christiansdatter [4166] blev født i 1717 i Ærøskøbing. Generelle notater: Maria Pedersdatter bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Peder Stage, Christen Lauritsen, Hans Jensen Glaser og Dorthea Johansdatter. Hun nævnes ikke i skiftet efter faderen. 54 M iv. Johan Christiansen [4167] blev født i 1719 i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev båret til dåben af Johan Foged (hans farfar). Blandt fadderne ses Laurits Clausen, Anna Maria Jeppes og Elisabeth Johansdatter (hans faster). Er det ham som bliver begravet den ? 55 M v. Unavngivet Christiansen [4168] blev begravet den i Ærøskøbing. 16. Johan Christian Johansen [117] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Borger i Ærøskøbing. Han må være født før I 1740 ser vi Johan stå fadder til en søn af Anton Ulrich Hansen, som var forpagter på Herregården Vuderup. Ved samme lejlighed står også købmand Jens Clausen fra Ærøskøbing, Christen Hansen og gårdmand Hans Rasmussen Kock fra Vindeballe (53), Claus Jensen (formodentlig Købmand i Fåborg), Anna Maria Iversen og Mette Maria Groth (Claus Jensens hustru). Vi har altså her etableret en forbindelse til spidserne i Tranderup og Ærøskøbing. Da hans svoger købmand Jens Clausen fik økonomiske problemer, købte Johan den 7. marts 1749 jagten "Svanen" af ham. Han blev trolovet i Ærøskøbing torsdagen efter 20. p. trinitatis Forlovere var Peder Knudsen og Matz Pedersen Bager. Kilde: Ærøskøbing kirkebog , opslag 376. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Borger. Johan blev gift med Anne Margrethe Urbansdatter Bahnsen [118] [MRIN: 66], datter af Urban Hansen [4150] og Anne Beate Brolund [4156], den i Ærøskøbing. Anne blev født den i Rudkøbing og døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Anne Margrethe er døbt i Rudkøbing 15. p. Trin. 1716, datter af Urban Hansen farver. Elisabeth, Hans Kielst bar hende til dåben. Faddere var Hans Bang, Peÿter Mokt?, Maren, Hans Pedersens hustru og Christine Nielsdatter. Rudkøbing kirkebog. Hun er en søster til Birthe Cathrine Urbansdatter, der blev gift med Matz Pedersen Bager. Trolovelsen er ikke set i Ærøskøbing kirkebog, men før de blev viet stod de begge faddere ved en dåb i Ærøskøbing i Her skrives hendes navn Anne Margrethe Urbansdatter. De blev gift i Ærøskøbing torsdagen efter søndag 20 P. Trinitatis i huset, efter kongelig bevilling. Forlovere var Jens Knudsen og Matz Pedersen Bager, begge af Ærøskøbing. Fra Tranderup kirkebog, ser vi dog, at 8. søndag efter Trinitatis i 1741, blev Forpagterens søn på Wuderup døbt og fik navnet Jens Clausen (Anthonsen). Blandt fadderne ses købmand Jens Clausen af Ærøskøbing, Iver Kruse af Ærøskøbing, Hans Kehlet, Mons. Hans Temsen (Thomsen) på Gråsten, Hans Henrik Olsen af Rudkøbing, Rasmus Peiter Schröders hustru af Ærøskøbing og Jumfru Anne Margrethe Banson. Vi har altså etableret en forbindelse til Tranderup sogn og til forpagteren på Wuderup. Begivenheder i hendes liv: Hun arbejdede som Husmoder. Børn af dette ægteskab: + 56 M i. Urban Bahnsen Johansen [71] blev født i 1755 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i Ærøskøbing. 57 M ii. Johan Christian Johansen [4841] blev født i 1745 i Ærøskøbing og blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev døbt den Kilde: Ærøskøbing kirkebog Udskrift fra Legacy

15 1785, opslag 5. Johan blev derefter gift med Margrethe Urbansdatter [1936] [MRIN: 709]. Ægteskabsstatus: married. 17. Anne Marie Johansdatter [1895] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1691, døde i i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Da hendes mand var død da faderen døde, må Curator og Rådmand Simon Johansen Groth tiltræde for at svare på hendes vegne. Jeppe var købmand og skipper i Ærøskøbing. Anne blev gift med Jeppe Rasmussen Schröder [1896] [MRIN: 698] fra 1705 til 1706 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Jeppe blev født i 1676 og døde i 1727 i en alder af 51 år. Generelle notater: Købmand og skipper i Ærøskøbing Børn af dette ægteskab: + 58 M i. Johan Christian Schröder [4182] blev født i 1706 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i 1768 i København i en alder af 62 år. 59 M ii. Rasmus Peiter Schröder [4183] blev født i i Ærøskøbing. Generelle notater: Blandt fadderne ved hans dåb nævnes Niels Josephsen, Philip Johansen og Hans Hendrich Johansen (farver i Ærøskøbing). Den ser vi Rasmus trolovet med Kirsten Andersdatter. Cautionsmænd var Rasmus Peitersen (hans far) og Anders Jensen Bager, som jeg går ud fra var hendes far. Den blev de viet, da kaldes han Rasmus Peiter Jeppesen i kirkebogen. Ligesom faderen blev han skipper, men i 1748 blev han måler og vråger i Rudkøbing. Senere blev han udnævnt til postmester i Rudkøbing. Han blev begravet i Rudkøbing den Rasmus blev gift igen den i Humble med jomfru Abigail Luia von Haven. Humble kirkebog opslag 36, Tilsyneladende ikke trolovet i Humble. Rasmus blev gift med Kirsten Andersdatter [4184] [MRIN: 1569] den i Ærøskøbing. Rasmus blev derefter gift med Abigail Luia von Haven [4185] [MRIN: 1570] den i Humble, Langeland. Abigail blev født i Humble?. Anne blev derefter gift med Iver Henriksen Kruse [1897] [MRIN: 699] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Ægteskabsstatus: married. Iver blev født i 1696 og døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 87 år. Generelle notater: Sejllægger, orgelbygger. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Viede , s Salome Johansdatter [1851] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1697 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Salome Johansdatter f begravet den Hun blev gift den i Ærøskøbing med købmand Jens Clausen f i Ærøskøbing, død marts 1760 i Stadager sogn, Falster Nørre herred, begravet den 20. marts i Stadager. Cautionsmændene var brudens far, Johan Bondesen og brudgommens far Claus Jensen. Jens var en bror til købmand Peder Clausen gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Deres far var Rådmand i Ærøskøbing, Claus Jensen. 12 Udskrift fra Legacy

16 Salome blev gift med Jens Clausen [1852] [MRIN: 675], søn af Claus Jensen [2542] og Anna Jeesdatter [2543], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Jens blev født i 1692 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, døde i 1764 i Stadager, Falster i en alder af 72 år, og blev begravet den i Stadager, Falster. Generelle notater: Cautionsmændene ved deres trolovelse var brudens far, Johan Bondesen og brudgommens far Claus Jensen. Han var en bror til købmand Peder Clausen gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Jens Clausen var først købmand og værtshusholder i Ærøskøbing, men sine sidste leveår boede han på Falster hos sin søn, præsten i Stadager, Johan Clausen. Jens Clausen var en ret velstående købmand i Ærøskøbing. Foruden sit hus på hjørnet af Søndergade og Vestergade, hvor han boede, ejede han fra 1741 et hus på torvet, nemlig den tidligere Herregård Kjøbinghof i Søndergade. Han havde desuden 2 herremarksparter og 2 byskifter, foruden at han også ejede flere skibe. Det ene "Fru Hilleborg", som han selv havde ladet bygge, var ikke på mindre end 50 læster (1 læst regnes for ca. 42 tdr.). Det førtes i 1748 af skipperen Jeppe Hansen fra Aabenraa. Endvidere havde han jagten "Svanen" på 7 læster og båden "Skovridderen". Foruden korn, handlede Jens Clausen med tobak, salt, tjære - de sidstnævnte ting købte han gennem oberstløjtnant Juel. At Jens Clausen virkelig havde "magt" over det, vistes ved det store bryllup han holdt da hans ældste datter skulle giftes i Der var inviteret flere hundrede mennesker til festen, og den har sikkert stået på i flere dage som sædvane var på den tid. Desværre varede glæden ikke ved. Hen imod slutningen af 1740-erne begyndte det at knibe med Jens Clausens økonomi. Hans kreditorer rykkede ham, og i løbet af et par år måtte han sælge skibene og endda pantsætte sine ejendomme. I første omgang måtte familien træde hjælpende til. Den 25. maj 1747 solgte han 1/8 i skibet "Fru Hilleborg" til sønnen, en velstitueret købmand, Claus Jensen i Faaborg, for 500 Rdlr., og 16. dec. s.a. lånte denne ham yderligere 500 Rd. mod pant i de to herremarksparter. Svigersønnen Anton Ulrik Hansen købte den 11. juni 1748 ligeledes 1/8 i "Fru Hilleborg" for 550 Ddlr., og svogeren Johan Christian Johansen, købte den 7. marts 1749 jagten "Svanen". Derudover måtte Jens Clausen optage en række lån mod pant i jordlodderne og husene. Det gik endda så vidt, at han den 15. okt lånte 73 Rd. i en brændevinskedel og en jernkakkelovn. Således var gælden vokset ham ganske over hovedet, og den 18. marts 1749 sendte han følgende brev til magistraten med anmodning om at få sit bo registreret og taget "i Possession til hans Kreditorers Afbetaling". "Velædle og velviise Hr. Borgmester, Byefoged og Raad udi Errøes Kiøbing. Som Gud er bekiendt, at ieg baade i Henseende til Sinds og Legeme er gandske siug og meest Sengeliggende, saa ieg icke i nogen maade kand fortsætte min Næring og derhos Daglig strænges og trænges". Det er en rimelig antagelse, at Jens Clausen er rejst alene til Falster, for at bo hos sin søn og datter der. Jens Clausen virkede en tid som degn, og datteren førte hus for sin broder og far. Salome Johansdatter er sikkert blevet på Ærø, hvor hun altså også døde 7 år efter sin mand. En skilsmisse i retslig forstand blev det aldrig til. Kilde: Ketty Lykke Jensen. Begravet i Stadager. Stadager KB, , opslag Martÿ begravet skoleholder Clausen. Børn af dette ægteskab: + 60 K i. Anna Jensdatter Clausen [2382] blev født i 1719 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde den i Ærøskøbing i en alder af 74 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. 61 M ii. Claus Jensen Clausen [3795] blev født i 1721 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1764 i Fåborg i en alder af 43 år, og blev begravet den i Fåborg. Generelle notater: Nedsat i "den store Karlegang" i Fåborg kirke. Velstående købmand i Faaborg. Kilde: Ketty Jensen. 13 Udskrift fra Legacy

17 Døbt i Ærøskøbing 10. post Trinitatis Claus blev gift med Mette Maria Simonsdatter Groth [3794] [MRIN: 1434], datter af Simon Johansen Groth [3787] og Riborrig Albretsdatter Sølle [2489], den i Ærøskøbing. Mette blev født cirka 1719 i Tranderup, Ærø, døde den i Fåborg i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den i Fåborg. Generelle notater: Ved skiftet efter moderen den , oplyses hun at være 19 år. Ved sin begravelse oplyses hun at være 59 år. 62 M iii. Johan Jensen Clausen [4161] blev født i 1720 i Ærøskøbing. Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing 2. Pinsedag Udskrift fra Legacy

18 4. generation (Oldebørn) 32. Louise Sophia Frederike Marthini [1955] (Christian 3, Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i Louise blev gift med Reinholdt Pedersen [1956] [MRIN: 798]. Reinholdt blev døbt den og døde den i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark i en alder af 93 år. Generelle notater: Diaconus pastor Reinhold Petersen (Laurentius (eller Lorentz Reinholt (Lütge)) f d i Broager. Barn af dette ægteskab: 63 K i. Anna Sophia Petersen [1957]. 35. Christian Mathiassen Weisser [1979] (Mathias 3, Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1735 i Ornum, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1793 i Tranderup, Ærø i en alder af 58 år, og blev begravet den i Generelle notater: Christian Mathiassen tog sin farmors pigenavn Weisser. Ved faderens død blev hans farbror Sr. Martini i Broager hans værge. Christian Mathiassen Weisser var befuldmægtiget for Amtsforvalter Moritz Moritzen på Gråsten og hjalp med til udskiftningen i 1774 i Tranderup, hvor det ser ud til at han fæster et halvboel som ved udskiftningen får nr. 80. Samme år i 1774 får han kro- og høkerbevilling. Der var ikke noget hus til halvboelet, som sikkert ikke har eksisteret før udskiftningen i Christian lod opføre et hus beliggende tæt ud til vejen. Det smukke hus, som stadig eksisterer, skulle også have krostue. Pengene til at bygge huset, lånte han tilsyneladende af sin farbror Fridrich Carl Philipsen (Christiansen), som var skoleholder i Bregninge. Skøde- og Panteprotokollen fortæller om et lån på 120 Rd. den Det fremgår af kirkebogen, at da der blev holdt rejsegilde i 1776 på huset til nr. 80, blev der ringet med kirkeklokkerne. Da han dør i 1793 efterlader han et konkursbo og ejendommen blev solgt på offentlig auktion. Weisser havde også købt jord i Voderup da den lille ladegård blev udparcelleret i 1767, men den kommer hurtigt på andre hænder. Af alle hans børn, er der kun 4 som lever i De er nævnt som arvinger efter Christians farbror skoleholder Friedrich Christiansen (Philipsen) i Bregninge: 1. Hans Weisser skipper i Flensborg. 2. Christian Weisser omtrent 21 år og opholder sig hos broderen i Flensborg. 4. En datter Johanne i København. 5. En datter Sophia. Christian blev gift med Zophie Hansdatter [1990] [MRIN: 807] i 1759 i Rise. Zophie døde cirka 1779 i Generelle notater: Zophies forældre kendes ikke. Der er skifte efter hendes død: Actum Erröeskiöbing 6 Juli 1779: Eftersom den Priviligerede Gæstgiver Christian Mathiassen Weisser udi Tranderup, hands kone Sophia født Hansen (Hansdatter) til døden er afgangen og efterladt sig efterlevende mand bemelte Christian Mathiassen Weisser, 2.de med ham avlede børn nemlig 1 søn Hans 15 år gammel og en datter Johanna 19 år gammel. Saa eftersom denne enkemand nu resolveret at indlade sig udi nyt ægteskab haver hand funden eÿ pligtig forud at... og udsige hvad han efter hands tilstand på hands samvittighed formaar at give ovennævnte hans børn til Arf efter hands nylig afdøde kone deres moder. Till hvilken ende han i dag med stifffader Jens Lauritsen Boelsmand i Tranderup (83) og moderbroder Knud Knudsen Boelsmand og Sandmand i Vindeballe (55) udi actuariet var indmødt hvilket i den salig kones broder Christen Hansen Nørre og sødskende... Albert Hansen fraværelse begge indvaaneere i Marstall på hvis vegne indmødte saa paa deres vegne ville iagttage børnenes beste og denne forretning... o.s.v. 15 Udskrift fra Legacy

19 Vi får altså via skiftet oplysning om at Zophie havde to brødre, nemlig Christen Hansen Nørre og Albert Hansen begge af Marstal. Børn af dette ægteskab: 64 M i. Mathias Christiansen [1991] blev født i 1759 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1759 i 65 K ii. Johanne Christiansdatter [1992] blev født i 1760 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1760 i Generelle notater: I 1802 opholdt hun sig i København. 66 M iii. Moritz Christiansen [1993] blev født i 1762 i Tranderup, Ærø, blev døbt i 1762 i Tranderup, Ærø, døde i 1773 i Tranderup, Ærø i en alder af 11 år, og blev begravet den i 67 M iv. Hans Christiansen [1994] blev født i 1764 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1764 i Generelle notater: Han var skipper i Flensborg og anvendte også navnet Weisser. 68 M v. Mathias Christiansen [1995] blev født i 1766 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1766 i 69 M vi. Mathias Christiansen [1996] blev født i 1767 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1767 i 70 K vii. Dødfødt Christiansdatter [1997] døde i 1771 i Tranderup, Ærø og blev begravet den i Christian blev derefter gift med Zidsel Hansdatter [1998] [MRIN: 808] den i Zidsel blev født cirka 1755, døde i 1782 i Tranderup, Ærø i en alder af ca. 27 år, og blev begravet i 1782 i Generelle notater: Som det ses af skiftet hed hendes far Hans Rasmussen og hun havde en bror der hed Rasmus Hansen. Begge boede de i Tranderup. Der er flere i Tranderup, på den tid, der hedder Rasmus Hansen og 3 af dem har en far der hedder Hans Rasmussen. Så vidt jeg kan se, må hendes far dog være Hans Rasmussen kådbo på kåd nr. 109 i Tranderup, da han er den eneste af dem der lever i 1783 da skiftet afholdes. Ifølge skiftet hed hun Zitsel Marie Hansdatter. Skiftet lyder således: Actum Erröskiöbing 23. December 1783, Den priviligerede gæstgiver Christian Mathiassen Weisser udi Tranderup hans kone Zitsel Marie født Hansdatter ved døden er afgangen og foruden hendes efterlevende mand Boelsmand Christian Mathiassen Weisser efterladt sig en eneste søn Christian Mathias Weisser p.t. 2½ år gammel saa eftersom dend enkemand nu er resolveret, at indtræde udi nyt ægteskab haver hand funden sig pligtig forud at declarere og udsige hvad hand efter hands tilstand og paa hands samvittighed formaar at give denne hans søn til mødrene arv. Til den ende er hand i dag med hans kones fader Hans Rasmussen og broder Rasmus Hansen, begge af Tranderup indmødt i actuariet og efter at enkemanden forud med disse hans salig kones nærmeste slægtsfolk overvejet hans tilstand, erkende og udsagde hand denne søn til denne arv. 1. Udi rede penge halvtredsinstyve Daler. 2. En seng til tyve Sk. værdi, hvilket var alt hvad han efter hans samvittighed og formue tilstand formaar at give ham. Med den declaration og Udsagn maa være barnets nærmeste slægt paa dets vegne fuldkommen fornöiede. Øvrigheden som skifte forvalter fandt imod slig arfsagen intet at indvende, allerhelst da det paalægger faderen at give hans barn en Christen opdragelse og sørge for hans beste, hvorfor samme derfor confirmeret, at sønnen for denne ham udlagde moder arv nyder forsikring i faderens Ejendomme og indtil opnaaet 16. aar i stedet for renter give ham en Christelig opdragelse Udskrift fra Legacy

20 Børn af dette ægteskab: 71 M i. Moritz Christiansen [1999] blev født i 1780 i Tranderup, Ærø og blev begravet den i 72 M ii. Christian Mathias Weisser [2000] blev født i 1781 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1781 i Generelle notater: Han opholdt sig hos broderen skipper Hans Weisser i Flensborg i 1802, og var da omtrent 21 år. Christian blev derefter gift med Ellen Christine Hansdatter [2001] [MRIN: 809] den i Børn af dette ægteskab: 73 K i. Sophia Cicilia Christiansdatter [2002] blev født i 1784 i Tranderup, Ærø, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1829 i Søby i en alder af 45 år, og blev begravet i 1829 i Søby. Sophia blev gift med Albert Clausen [2003] [MRIN: 810] i 1805 i Søby. Generelle notater: Han var husmand i Søby. 74 M ii. Hans Christiansen [2004] blev født i 1785 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1785 i 75 M iii. Hans Christiansen [2005] blev født i 1791 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1791 i 44. Agatha Philipsdatter [1913] (Philip Johansen 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev døbt den Generelle notater: Båret til dåben af sin farmor Agatha Bondesen. Blandt fadderne ses Christian Johansen, ungkarl og pige Ane Clausdatter. Disse to faddere blev viet året efter. Agatha blev gift med Laurits Lauritsen [1939] [MRIN: 795] den i Ærøskøbing. Generelle notater: Trolovet med Agathe Philipsdatter onsdagen efter den 1. søndag i advent 1742, den Trolovelsesmænd var Philip Johansen og Peder Lauritsen Skomager i Nørregade. Kilde: Ærøskøbing kirkebog , opslag 416. Barn af dette ægteskab: 76 M i. Laurits Lauritsen [1940] blev døbt den i Ærøskøbing og blev begravet i i Ærøskøbing. 56. Urban Bahnsen Johansen [71] (Johan Christian Johansen 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1755 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev døbt i Ærøskøbing kirke den Faddere var Morten Philipsen, Hans Rasmussen Schrøder, Hans Mogensen Weber, Anne Michelsdatter og Albret (eller Albert) Groth. Hvad Urban beskæftigede sig med er jeg ikke sikker Da han benævnes Bagger må det formodes at der er en tæt tilknytning til Bager slægten, formodentlig fra hans mor, hvorfra jeg også formoder at Bahnsen navnet er kommmet til. Urban blev gift med Inger Cathrina Andreasdatter [116] [MRIN: 39] i 1780 i Ærøskøbing. Inger døde i Ærøskøbing. Barn af dette ægteskab: + 77 M i. Johan Christian Bahnsen [114] blev født i 1783 i Ærøskøbing og døde den i Bregninge i en alder af 74 år. 58. Johan Christian Schröder [4182] (Anne Marie Johansdatter 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1706 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i 1768 i 17 Udskrift fra Legacy

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Aner til Ludvig Peter Clausen

Aner til Ludvig Peter Clausen Aner til Ludvig Peter Clausen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Ludvig...... Peter..... Clausen................................................................... 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen

Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen Aner til Gerhar Henrik Arnauer Hansen Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Gerhard........ Henrik...... Arnauer........ Hansen.................................................................................

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn

Kirsten Rasmusdatter, indsidder hos Ole Nielsen, Vester Åby, 8, 02-04-1749 ~ gamle Niels Pedersen Ole Nielsen er eneste søn 1 Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813 Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling, 1, 14-08-1747 ~ Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng Lars Ågård Blok, 26½

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing.

Side 1. Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Side 1 Slægtstavle Jytte Nielsen, født 19. januar 1959 i Rudkøbing. Generation 1: 1.a Birte Nielsen 22.08. 1955 i Svendborg, døbt i Humble Viet 07.05. 1974 til Roald Hartmann (* 09.05.1946 i Spodsbjerg)

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Anebog for Thomas Rønning

Anebog for Thomas Rønning Anebog for Thomas Rønning Fiskbæk sogns udskiftning 1834 Udført af Karsten Thorborg, 2009 www.kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere. Det kan man nemt forvisse sig om ved

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011

Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Sydkystens Slægtsforskerforening Fynsgruppen pr. 21. november 2011 Fyn Hvem forsker hvad? I skemaet medtages kun direkte aner (ikke børn m.fl.). Skemaet er fremstillet i Tabel og hvis man selv indskriver

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup

Anno 1739. 23.01 Jörgen Frerksen af Guderup og Karen Christens af Helved 23.01 Jes Christensen Smed af Egen og An Sophie Chrestensdatter af Guderup Fortegnelse på dem som er copulerede (Viede) i Egen kirke fra 1734 til 1813 Renskrevet af Astrid Thorsen, Guderup i samarbejde med Ditlev Duus, Guderup (dec 2014) Anno 1734. trolovede viede viede 29.01.

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere