Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen"

Transkript

1 Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

2

3 Indholdsfortegnelse Efterkommere af.. Philip Dominicussen Lauritzen Generation generation generation generation generation generation Navneindeks Udskrift fra Legacy

4 1. Generation 1. Philip Dominicussen Lauritzen [1891], søn af Dominicus Lorentzen [1855] og Agathe Johansen Hümbkens [1824], blev født i 1619 i Sønderborg og døde i 1664 i Tranderup, Svendborg, Danmark i en alder af 45 år. Generelle notater: Han blev ordineret som præst i Odense i Præst i Tranderup fra 1650 d Han var søn af Hofpræst Dominicus Lorentzen og hustru Agatha Hümkens fra Nordborg. Philip blev gift med Anne Marie Pedersdatter Pilegaard [1886] [MRIN: 686], datter af Peder Christensen Pilegaard [1892] og Cathrine Griebel [1893], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anne blev født i 1634 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 106 Børn af dette ægteskab: + 2 M i. Christian Philipsen [1871] blev født i + 3 K ii. Agathe Philipsdatter [1910] døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 4 M iii. Hans Hendrich Philipsen [2463]. Generelle notater: Han var amtsskriver på Søbygård i perioden fra 1679 til 1680 og byfoged i Ærøskøbing fra 1689 til sin død i oktober Herefter blev embedet som byfoged overtaget af hans bror Christian Philipsen. 1 Udskrift fra Legacy

5 2. generation (Børn) 2. Christian Philipsen [1871] (Philip Dominicussen 1 ) blev født i Generelle notater: Han var byfoged i Ærøskøbing fra 1708 til Det var hans bror Hans han afløste som byfoged. Vi ser også Christian som Dommer (birkedommer) i Tranderup, og boelsmand på gård nr. 83 i Ornum. Den bliver han udlagt til barnefader til en søn Andreas Christiansen (Weisser). Moderen var Karen Andersdatter. Navnet Weisser har han først fået senere. Flere af Christian Philipsens børn tager navnet Weisser selv om dette var hans hustrus dåbsnavn. Christian blev gift i Ærøskøbing den med Madame Agnes Hedvig Weisser, enke efter Mathias Martensen begravet , Amtskriver på Gråsten fra den til sin død og tidligere kammertjener hos hertugen i Glücksborg. Agnes Hedvig Weisser var muligvis en datter af Philip Weisser, sognepræst i Nykirke i Angel. Således i kirkebogen: " blev Seign. Christian Philip og Matrone Madame Agnes Hedevig, forvalter Martensens copuleret." Christian og Agnes Hedvig flytter sandsynligvis til Tranderup i tiden efter 1711 hvor han stopper som byfoged i Ærøskøbing. Han får fæste på gård nr. 83 i Ornum. Han er muligvis død før 1733, da jeg ikke har kunnet se hans begravelse noteret i Tranderup kirkebog. Ifølge Hübertz: I 1716 blev Ornum delt i 4 lige store boel, i anledning af en strid om afgifterne, der havde haft sted mellem mændene i Ornum og Vindeballe. For at nu den ene ikke skulle erlægge mere end den anden efter jordens kvalitet, så befaledes, at for fremtiden skulle betales af et boel: I Vindeballe I Ornum Jährlich geld 4 Rd. 24 Sk. 3 Rd. (30 Sk.?) Landgilde 13 Rd. 16 Sk. 4 Rd. 6 Sk. Dienstgeld 10 Rd. 0 Sk. 10 Rd. 0 Sk. Contribution 12 Rd. 0 Sk. 12 Rd. 0 Sk. Ritsel und Ochsengelder 24 Sk. 24 Sk. I alt: 40 Rd. 16 Sk. 30 Rd. 12 Sk. Altså skulle gårdene i Ornum være ca. 1/4 del mindre end gårdene i Vindeballe eller jorderne af tilsvarende dårligere bonitet. Dette svarer meget godt til det vi ser ved udskftningen i 1774, hvor gårdene i Vindeballe opgøres til ca. 23 tønder land bonitet og i Ornum hvor de opgøres til ca. 17 tønder land bonitet. Christian havde et forhold til Karen Andersdatter [1870] [MRIN: 679]. Ægteskabsstatus: ugift. Dette par blev ikke gift. Deres barn: + 5 M i. Andreas Christiansen Weisser [1106] blev født i 1700 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1759 i Ærøskøbing i en alder af 59 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. Christian blev gift med Agnes Hedvig Weisser [1869] [MRIN: 685] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Agnes blev født i 1696 og blev begravet i 1750 i Tranderup, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Hun var muligvis en datter af Philip Weisser, sognepræst i Nykirke i Angel. Madame Agnes Hedvig Weisser, enke efter Mathias Martensen begravet , Amtskriver og forvalter på Gråsten fra den til sin død og tidligere kammertjener hos hertugen i Glücksborg. Christian og Agnes Hedvig flytter sandsynligvis til Tranderup i tiden efter 1711 hvor han stopper som byfoged i Ærøskøbing. Han får fæste på gård nr. 83 i Ornum. 2 Udskrift fra Legacy

6 Ifølge skiftet efter Mathias Christiansen skal hans mor Agnes Hedvig, beholde sin aftægt på gården. Hun dør i Børn af dette ægteskab: + 6 M i. Christian Christiansen [1948] døde i 1781 i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark og blev begravet i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark. 7 M ii. Philip Ernst Christiansen [1960]. Generelle notater: Han rejste til Norge. + 8 M iii. Mathias Christiansen [1961] døde i 1747 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1747 i 9 M iv. Philip Christiansen [1970]. 10 M v. Friedrich Carl Christiansen [1971] blev født cirka 1722, blev døbt cirka 1722, døde i 1789 i Bregninge i en alder af ca. 67 år, og blev begravet i 1789 i Bregninge. Generelle notater: Han var skoleholder i Bregninge fra 1750 til Da han blev gift skrives hans navn i Bregninge kirkebog som Christensen, senere også som Philipsen. Skøde- og Panteprotokollen fortæller om et lån på 120 Rd. den til hans nevø Christian Mathiassen Weisser.Det har nok været penge der skulle bruges til at bygge "Tranderup Kro", halvboelsstedet nr. 80 i Tranderup. Der er skifte efter Frederich Carl Philipsen (sådan skrives navnet i skiftet) i Ærø Provstearkivs skiftebog den og efter konen Maren Philipsen Hendriksdatter den 25. februar samme år. De tilstedeværende arvinger på enkens side anmeldte at der ikke var andre arvinger end de anførte. For arvingerne på mandens side mødte boelsmanden i Stokkeby Mathias Knudsen en søn af afgangen Knud Mathiesen, som er en brodersøn efter afdøde skolemester. Knud Mathiesen har efterladt sig 8 børn hvoraf de 7 leve og den 8.de er død, og har efterladt sig børn. Knud Mathiesens børn er følgende: 1. Den ovennævnte Mathias Knudsen Boelsmand i Stokkeby. 2. Thomas Knudsen, 21 år gammel og får Christen Jensen husmand i Vindeballe til formynder. 3. Philip Knudsen, 17 år gammel. Hans formynder er Mathias Jensen Boelsmand i Ornum. 4. En datter Karen Knudsdatter, hvis formynder er Niels Christensen i Vandmøllen. 5. Maria Katarina, hvis formynder er Peder Thomsen husmand i Stokkeby. 6. Johanne, hvis formynder er Boelsmand i Stokkeby Mikkel Thomsen. 7. Birthe, hvis formynder er Peder Hansen Boelsmand i Olde. 8. Anna Chatharina viet med Knud Christensen husmand i Stokkeby. Samme kone er død og har efterladt sig tvende børn: Christen Knudsen 10 år gammel og Knud Mathiesen 7 år gammel. (Mon ikke det skulle være Mathias Knudsen?). En brodersøn af afdøde skoleholder, nemlig Christian Mathiassen Weisser i Tranderup, som er død og har efterladt sig følgende børn: 1. En søn Hans Weisser skipper i Flensborg. 2. Christian Weisser omtrent 21 år og opholder sig hos broderen i Flensborg. 3. En datter Johanne i København. 4. En datter Sophia. På mandens side som arvinger: Cappellanen i Broager Christian Marthini hvis moder også er Skoleholder F. C. Philipsens moder. Denne er død og har efterladt sig 8 børn. 1. Jacob Marthini, Maler i Tranderup. 2. Frederich Marthini. Justitsråd i København. 3 Udskrift fra Legacy

7 3. Philip Ernst Marthini, Organist i Rendsborg. 4. Christian Marthini på gården Hesselberg, 2 mil fra Kiel. 5. Chatarina Maria Marthini, gift med bager Bürz i Sønderborg. 6. Maria Hedwig Marthini, ugift i Broager præstegård. 7. Louise Sophia Frederike Marthini gift med Cap. Reinholdt Pedersen i Broager. 8. Maria Margaretha Marthini gift med præsten i Løgum Kloster. 4 Udskrift fra Legacy

8 Friedrich blev gift med Maren Henriksdatter [1972] [MRIN: 802] i 1752 i Bregninge. Maren blev født cirka 1735, døde i 1802 i Bregninge i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den i Bregninge. Generelle notater: Hun var en datter af Henrik Lykkemand i Ø. Bregninge. 11 K vi. Sofie Augusta Christiansen [1973]. 12 K vii. Anne Kirstine Christiansen [1974]. 3. Agathe Philipsdatter [1910] (Philip Dominicussen 1 ) døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Agathe blev gift med Johan Bondesen [1881] [MRIN: 651]. Johan døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Forpagter på Wuderup. senere købmand i Ærøskøbing. Johan Bondesen død Ifølge skiftet efter hans død har han været Foged på Vuderup på Ærø, altså på den Hertugelige Ladegård. Det var i perioden fra 1684 til efter Han efterfulgte altså den i Tranderup sogn så forhadte Foged Henrik Rüder der blev anset for at være en blodsuger. Der er nogen usikkerhed om hvornår Johans tid som Foged ophørte, idet kilderne tilsyneladende giver forskellige oplysninger. Således fremgår det af Ærøskøbing Kirkebog at Johan Foged på Vuderup bar et barn til dåben den og stod fadder den hvor han også omtales som Foged på Vuderup. Altså skulle han stadig være Foged på dette tidspunkt. Jens Jensen citerer Tove Kjærboe for, at ved den omtalte dåb den omtales Johan Bondesen som forhenværende Foged på Vuderup, men ved læsning af kirkebogen står der tydeligt at Johan Foged på Vaaderup (Vuderup) bærer barnet til dåben. Altså må Tove Kjærboes udsagn som citeret af Jens Jensen og også viderebragt af Helge Hansen i "Tiden før" forkastes som fejlagtigt. Desuden fremgår det af Johan Bondesens skifte at han har underskrevet en obligation på Wuderup den Det kan dog med nogen sikkerhed siges at Johan Bondesen var på Wuderup, i hvert fald indtil november 1706 hvor sønnen Philip Johansen ifølge Ærøskøbing kirkebog opholdt sig på Wuderup. Hvorvidt tiden under Johan Bondesen var bedre for bønderne end under den forhadte Rüder skal være usagt, men det har næppe været meget anderledes. Johan nedsætter sig som købmand i Ærøskøbing efter 1700, og måske også før. Fra skiftet efter hans død ses det, at han har været dygtig til at forvalte sin formue. Skiftet er blandt de mest omfattende i skifteprotokollen, hvis ikke det mest omfattende overhovedet, og fylder ikke mindre end godt 46 tæt beskrevne sider, og udover børn og svigerbørns navne, listes også møblement og indbo rum for rum, samt lister over værdien af de forskellige parceller af jord, som lå spredt i herremarken og sågar på Urehoved. Skiftet er interessant, men alt for omfattende til at liste her. Hus, gård, dyr (heriblandt 5 heste), jord og indbo er vurderet til 6867 Rd, hvorfra trækkes diverse gældsposter som resulterer i en formue i boet på 6159 Rd. Heraf betales 4% i salær som udgør 246 Rd. Man må dog betænke at vurderingsmændene sikkert har brugt en del tid på, at gennemgå boet til mindste detalje, og det må have taget lang tid at få noteret det hele i skiftebogen. Børn af dette ægteskab: + 13 M i. Philip Johansen [1814] blev født i 1685 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark M ii. Christian Johansen [1880] døde i M iii. Hans Henderich Johansen [1911]. Generelle notater: Om ham står der i skiftet efter faderen at han er udrejst på lange rejser, og siges at være afgået ved døden. Han var altså sømand M iv. Johan Christian Johansen [117] døde i Ærøskøbing K v. Anne Marie Johansdatter [1895] blev født i 1691, døde i i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i 5 Udskrift fra Legacy

9 Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 18 K vi. Dorethea Johansdatter [1898] blev født i 1694 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 343 Kort tid før trolovelsen ses hun som fadder ved Hans Smeds datters dåb, som fik navnet Gie. Peiters mor blev i øvrigt gift med Doretheas far Johan Bondesen. Dorethea blev gift med Peiter Jacobsen [1901] [MRIN: 700], søn af Jacob Andersen [2016] og Ukendt, i 1719 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Borger i Ærøskøbing. Trolovet Cautionsmænd ved trolovelsen: Brudens far, Johan Bondesen og brudgommens svoger Seign. Peiter Stage K vii. Salome Johansdatter [1851] blev født i 1697 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. 20 K viii. Eleonora Elisabeth Johansdatter [1899]. Generelle notater: Forlovere: Johan Bondesen og Christian Johansen Eleonora blev gift med Jacob Güse [1900] [MRIN: 701] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Handelsmand fra Maribo. 6 Udskrift fra Legacy

10 3. generation (Børnebørn) 5. Andreas Christiansen Weisser [1106] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1700 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1759 i Ærøskøbing i en alder af 59 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. Andreas blev gift med Kathrine Lisbet Johansdatter Rabe [958] [MRIN: 438], datter af Johan Povelsen Rabe [946] og Ane Rasmusdatter [947], den i Rise. Kathrine blev født i 1706 i Marstal og blev døbt den i Rise. Generelle notater: Blandt fadderne ved hendes dåb var Jacob Hollænder (hendes farbror), Anna Maria Rasmusdatter og Hans Rasmussen af Marstal. Børn af dette ægteskab: 21 K i. Cathrine Elisabeth Andreasdatter Weisser [1942] blev født i 1734 i Marstal og blev døbt den i Rise. 22 M ii. Johan Christian Andreasen Weisser [1943] blev født i 1738 i Marstal og blev døbt den i Rise. Generelle notater: I 1761 er han kgl. matros. 23 K iii. Ellen Andreasdatter Weisser [1944] blev født i 1741 i Marstal og blev døbt i 1741 i Rise. 24 K iv. Karen Andreasdatter Weisser [1945] blev født i 1741 i Marstal og blev døbt den i Rise. 25 K v. Agathe Andreasdatter Weisser [1946] blev født i 1744 i Marstal og blev døbt den i Rise. 26 M vi. Erich Andreasen Weisser [1947] blev født i 1747 i Marstal, blev døbt den i Rise, og døde før Christian Christiansen [1948] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i 1781 i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark og blev begravet i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark. Generelle notater: Han latinisere sit navn til Martini. Han var kapellan i Broager og døde i Mit kendskab til hans børn stammer fra skiftet, den i Ærø Provstearkivs skiftebog, efter hans broder Frederich, som var skoleholder i Bregninge. Christian blev gift med Dorothea Rasmusdatter [1949] [MRIN: 797]. Børn af dette ægteskab: 27 M i. Jacob Marthini [1950] blev født cirka Generelle notater: Han var 67 år ved folketællingen i Hans kone døde i Han var maler i Vindeballe. 28 M ii. Frederich Marthini [1951]. Generelle notater: Justitsråd i København. 29 M iii. Philip Ernst Marthini [1952]. Generelle notater: Organist i Rendsborg. 30 M iv. Christian Marthini [1953]. Generelle notater: På gården Hasselberg - 2 mil fra Kiel. 31 K v. Chatarina Marie Marthini [1954]. Generelle notater: Hun blev gift med Bager Burz i Sønderborg K vi. Louise Sophia Frederike Marthini [1955] blev født i K vii. Maria Hedwig Marthini [1958]. 7 Udskrift fra Legacy

11 Generelle notater: I 1803 boede hun hos broderen i Broager og angives som ugift. 34 K viii. Maria Margaretha Marthini [1959]. Generelle notater: Hun blev gift med præsten i Løgumkloster. 8. Mathias Christiansen [1961] (Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i 1747 i Tranderup, Ærø og blev begravet i 1747 i Generelle notater: Han overtog sin fars boel i Ornum ved Tranderup (83). I dag er gården en del af Tranderup Efterskole. Bygningerne er naturligvis blevet fornyet siden dengang. Der er skifte efter Mathias Christiansen den Der nævnes 4 sønner og 2 døtre som var i live. Ved moderens skifte den er kun de 2 ældste sønner i live. Ifølge skiftet skal Mathias Christiansens mor Agnes Hedvig beholde sin aftægt på gården. Hun dør i Efter Mathias's død blev Johanne gift den med Jens Laursen, som overtog boelet (83) i Tranderup. Mathias kaldes skiftevis Mathias Christiansen og Mathias Philipsen. At det er den samme person, er der dog ingen tvivl om. Mathias blev gift med Johanne Knudsdatter [1962] [MRIN: 799], datter af Knud Knudsen [1963] og Bodil Christensdatter [1964], i 1734 i Johanne blev født i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde i 1759 i Tranderup, Ærø, og blev begravet i 1759 i Generelle notater: En søster var gift med Isak Albertsen, stamfader til Riise slægten. Se mere derom på min hjemmeside. Børn af dette ægteskab: + 35 M i. Christian Mathiassen Weisser [1979] blev født i 1735 i Ornum, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1793 i Tranderup, Ærø i en alder af 58 år, og blev begravet den i 36 M ii. Knud Mathiassen [1976] blev født i 1737 i Ornum, blev døbt i 1737 i Tranderup, Ærø, døde i 1796 i en alder af 59 år, og blev begravet den Generelle notater: Han overtog et boel i Stokkeby, efter sin første kones afdøde mand (278). Knud Mathiassen solgte en del af gårdens jord, hvorpå der blev bygget en mindre ejendom. Et par år forud var gården brændt. Måske salget af jorden står i forbindelse hermed. Den ældste søn overtog gården. Se Rise Sogns Gårde (278). Knud blev gift med Ane Cathrine Henningsdatter [1987] [MRIN: 804] den i Rise. Ane blev født i 1739, blev døbt den , døde i 1770 i en alder af 31 år, og blev begravet i Knud blev derefter gift med Marie Cathrine Nielsdatter [1988] [MRIN: 805] den i Marie blev født i 1737 i Tranderup, Ærø, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1778 i Stokkeby i en alder af 41 år, og blev begravet den i Rise. Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Niels Rasmussen fra Tranderup (94). Knud blev derefter gift med Ellen Thomasdatter [1989] [MRIN: 806] den i Rise. Ellen blev født i 1760 i Stokkeby, blev døbt den i Rise, døde den i Stokkeby i en alder af 71 år, og blev begravet i 1831 i Rise. Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Thomas Pedersen fra Stokkeby (277). 37 M iii. Philip Mathiassen [1975] blev født i 1738 i Ornum og blev døbt den i 38 K iv. Dødfødt Mathiassen [1977] blev født i 1741 i Ornum, døde i 1741 i Ornum, og blev begravet i 1741 i 39 K v. Agnes Hedewig Mathiasdatter [1978] blev født i 1741 i Ornum og blev døbt i 1741 i 8 Udskrift fra Legacy

12 Generelle notater: Hun blev døbt 2. søndag i advent. 40 M vi. Frederik Ernst Mathiassen [1980] blev født i 1744 i Ornum og blev døbt i 1744 i 41 K vii. Bodil Sofie Mathiasdatter [1981] blev født i 1746 i Ornum og blev døbt i 1746 i 42 K viii. Christina Mathiasdatter [1982] blev født i 1748 i Ornum og blev døbt i 1748 i 13. Philip Johansen [1814] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1685 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Trolovet Cautionsmændene var Madame Johan Bondesens og Philip Simonsen. Kilde: Ib Christensen Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 261 Philip blev gift med Anna Jensdatter Brandt [1794] [MRIN: 640], datter af Jens Gommessøn Brandt [1786] og Margrethe Pedersdatter Knudsen [1791], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anna blev døbt den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Faddere: Frands Alberts Hustru som bar barnet, Jens Rasmussen, Jens Albert Birkholm, Niels Josefsen, Kirsten Jensdatter Brand. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , s. 219 Kilde Inge Boalth. Børn af dette ægteskab: 43 M i. Jens Philipsen [1912] blev døbt den Generelle notater: Philip Simonsen bar ham til dåben. Blandt fadderne ses Werner Gummesen Gebert, Simon Johansen Groth, Anna Maria - Jeppe Rasmussens, Dorthea Johansdatter K ii. Agatha Philipsdatter [1913] blev døbt den K iii. Margrethe Philipsdatter [1914] blev døbt den Generelle notater: Anna Marie Jeppes bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Gregorius Gummesen og Hans Henrich Johansen. 46 M iv. Johan Philipsen [1915] blev døbt i Generelle notater: Johan Bondesen bar ham til dåben. Blandt fadderne ses Niels Josephsen, Gumme Hansen og Sidsel Hansdatter. 47 K v. Anne Marie Philipsdatter [1916] blev døbt i M vi. Bonde Philipsen [1917] blev døbt den Generelle notater: Blandt fadderne ses Jacob Hollænder. 49 M vii. Gumme Philipsen [1918] blev døbt i 1722 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Blandt fadderne ses: Peiter Johansen, Dominicus Gummesen, Marie Cathrine Pedersdatter. Vestergade 9 Udskrift fra Legacy

13 Kilde: Ærøskøbing kirkebog - Døde , s Kilde Inge Boalth. Gumme blev gift med Inger Jørgensen [1932] [MRIN: 708]. Ægteskabsstatus: married. Inger blev født omkring 1714 og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , s Kilde Inge Boalth. 50 M viii. Ditlev Christian Philipsen [1938] blev født i 1726 i Ærøskøbing og blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Blandt fadderne ved hans dåb var Hans Brandt, Johan Christian, Simon Philipsen og Mallene Clausdatter. 14. Christian Johansen [1880] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i Generelle notater: Havde Kgl. tilladelse til at blive viet uden forudgående lysning. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog Han blev gift den med Anne Clausdatter uden forudgående lysning. Hun var dog muligvis hans anden hustru, idet vi ser et barn født i december Ifølge kirkebogen ser vi at Christian Johansens kæreste bliver introduceret i maj 1716, i 1717 og igen i Barn født før gift med Anne Clausdatter: Philip Christiansen døbt 1. søndag i advent Han nævnes ikke i skiftet efter faderen. Christian faldt ned og døde ved unge Niels Lauritsen port. Ærøskøbing kirkebog. I skiftet nævnes Peder Clausen som formynder for døtrene. Det er formodentlig købmand Jens Clausens broder, som var gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Efter Christians død blev Anne gift i 1729 med Erich Michelsen Halmøe, enkemand efter Agnetha Christensdatter, og søn af Michel Jensen Halmøe og hustru Sitzel Berthelsdatter fra Halmø. I dette ægteskab var der 3 børn. Christian blev gift med Anne Clausdatter [1879] [MRIN: 690], datter af Ukendt og Ukendt, den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Anne blev født den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, blev døbt den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Faddere: M. Jacobs Kæreste bar, Jens Gummesen, Lauritz Christensen, Peder Hansen, Dorothe Hansdatter. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog 1695 Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde , opsl. 219 Børn af dette ægteskab: 51 K i. Agathe Christiansdatter [4164] blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Agatha, Johan Fogeds bar hende til dåben, og blandt fadderne ses Simon Groth, Peder Clausen, Jens Clausen og Karen Hansdatter. Hun nævnes i skiftet efter faderen. 52 K ii. Anna Christiansdatter [4165] blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Anna, Claus Rådmands bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Rådmand Josephsen, Philip Johansen, Hans Jacob Clausen, Peder Jensen og Salome Johansdatter. Hun nævnes i skiftet efter både faderen og moderen. 10 Udskrift fra Legacy

14 53 K iii. Anne Marie Christiansdatter [4166] blev født i 1717 i Ærøskøbing. Generelle notater: Maria Pedersdatter bar hende til dåben. Blandt fadderne ses Peder Stage, Christen Lauritsen, Hans Jensen Glaser og Dorthea Johansdatter. Hun nævnes ikke i skiftet efter faderen. 54 M iv. Johan Christiansen [4167] blev født i 1719 i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev båret til dåben af Johan Foged (hans farfar). Blandt fadderne ses Laurits Clausen, Anna Maria Jeppes og Elisabeth Johansdatter (hans faster). Er det ham som bliver begravet den ? 55 M v. Unavngivet Christiansen [4168] blev begravet den i Ærøskøbing. 16. Johan Christian Johansen [117] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Borger i Ærøskøbing. Han må være født før I 1740 ser vi Johan stå fadder til en søn af Anton Ulrich Hansen, som var forpagter på Herregården Vuderup. Ved samme lejlighed står også købmand Jens Clausen fra Ærøskøbing, Christen Hansen og gårdmand Hans Rasmussen Kock fra Vindeballe (53), Claus Jensen (formodentlig Købmand i Fåborg), Anna Maria Iversen og Mette Maria Groth (Claus Jensens hustru). Vi har altså her etableret en forbindelse til spidserne i Tranderup og Ærøskøbing. Da hans svoger købmand Jens Clausen fik økonomiske problemer, købte Johan den 7. marts 1749 jagten "Svanen" af ham. Han blev trolovet i Ærøskøbing torsdagen efter 20. p. trinitatis Forlovere var Peder Knudsen og Matz Pedersen Bager. Kilde: Ærøskøbing kirkebog , opslag 376. Begivenheder i hans liv: Han arbejdede som Borger. Johan blev gift med Anne Margrethe Urbansdatter Bahnsen [118] [MRIN: 66], datter af Urban Hansen [4150] og Anne Beate Brolund [4156], den i Ærøskøbing. Anne blev født den i Rudkøbing og døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Anne Margrethe er døbt i Rudkøbing 15. p. Trin. 1716, datter af Urban Hansen farver. Elisabeth, Hans Kielst bar hende til dåben. Faddere var Hans Bang, Peÿter Mokt?, Maren, Hans Pedersens hustru og Christine Nielsdatter. Rudkøbing kirkebog. Hun er en søster til Birthe Cathrine Urbansdatter, der blev gift med Matz Pedersen Bager. Trolovelsen er ikke set i Ærøskøbing kirkebog, men før de blev viet stod de begge faddere ved en dåb i Ærøskøbing i Her skrives hendes navn Anne Margrethe Urbansdatter. De blev gift i Ærøskøbing torsdagen efter søndag 20 P. Trinitatis i huset, efter kongelig bevilling. Forlovere var Jens Knudsen og Matz Pedersen Bager, begge af Ærøskøbing. Fra Tranderup kirkebog, ser vi dog, at 8. søndag efter Trinitatis i 1741, blev Forpagterens søn på Wuderup døbt og fik navnet Jens Clausen (Anthonsen). Blandt fadderne ses købmand Jens Clausen af Ærøskøbing, Iver Kruse af Ærøskøbing, Hans Kehlet, Mons. Hans Temsen (Thomsen) på Gråsten, Hans Henrik Olsen af Rudkøbing, Rasmus Peiter Schröders hustru af Ærøskøbing og Jumfru Anne Margrethe Banson. Vi har altså etableret en forbindelse til Tranderup sogn og til forpagteren på Wuderup. Begivenheder i hendes liv: Hun arbejdede som Husmoder. Børn af dette ægteskab: + 56 M i. Urban Bahnsen Johansen [71] blev født i 1755 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i Ærøskøbing. 57 M ii. Johan Christian Johansen [4841] blev født i 1745 i Ærøskøbing og blev døbt den i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev døbt den Kilde: Ærøskøbing kirkebog Udskrift fra Legacy

15 1785, opslag 5. Johan blev derefter gift med Margrethe Urbansdatter [1936] [MRIN: 709]. Ægteskabsstatus: married. 17. Anne Marie Johansdatter [1895] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1691, døde i i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 84 år, og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Da hendes mand var død da faderen døde, må Curator og Rådmand Simon Johansen Groth tiltræde for at svare på hendes vegne. Jeppe var købmand og skipper i Ærøskøbing. Anne blev gift med Jeppe Rasmussen Schröder [1896] [MRIN: 698] fra 1705 til 1706 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Jeppe blev født i 1676 og døde i 1727 i en alder af 51 år. Generelle notater: Købmand og skipper i Ærøskøbing Børn af dette ægteskab: + 58 M i. Johan Christian Schröder [4182] blev født i 1706 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i 1768 i København i en alder af 62 år. 59 M ii. Rasmus Peiter Schröder [4183] blev født i i Ærøskøbing. Generelle notater: Blandt fadderne ved hans dåb nævnes Niels Josephsen, Philip Johansen og Hans Hendrich Johansen (farver i Ærøskøbing). Den ser vi Rasmus trolovet med Kirsten Andersdatter. Cautionsmænd var Rasmus Peitersen (hans far) og Anders Jensen Bager, som jeg går ud fra var hendes far. Den blev de viet, da kaldes han Rasmus Peiter Jeppesen i kirkebogen. Ligesom faderen blev han skipper, men i 1748 blev han måler og vråger i Rudkøbing. Senere blev han udnævnt til postmester i Rudkøbing. Han blev begravet i Rudkøbing den Rasmus blev gift igen den i Humble med jomfru Abigail Luia von Haven. Humble kirkebog opslag 36, Tilsyneladende ikke trolovet i Humble. Rasmus blev gift med Kirsten Andersdatter [4184] [MRIN: 1569] den i Ærøskøbing. Rasmus blev derefter gift med Abigail Luia von Haven [4185] [MRIN: 1570] den i Humble, Langeland. Abigail blev født i Humble?. Anne blev derefter gift med Iver Henriksen Kruse [1897] [MRIN: 699] den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Ægteskabsstatus: married. Iver blev født i 1696 og døde den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark i en alder af 87 år. Generelle notater: Sejllægger, orgelbygger. Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Viede , s Salome Johansdatter [1851] (Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1697 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark og blev begravet den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Generelle notater: Salome Johansdatter f begravet den Hun blev gift den i Ærøskøbing med købmand Jens Clausen f i Ærøskøbing, død marts 1760 i Stadager sogn, Falster Nørre herred, begravet den 20. marts i Stadager. Cautionsmændene var brudens far, Johan Bondesen og brudgommens far Claus Jensen. Jens var en bror til købmand Peder Clausen gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Deres far var Rådmand i Ærøskøbing, Claus Jensen. 12 Udskrift fra Legacy

16 Salome blev gift med Jens Clausen [1852] [MRIN: 675], søn af Claus Jensen [2542] og Anna Jeesdatter [2543], den i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark. Jens blev født i 1692 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, døde i 1764 i Stadager, Falster i en alder af 72 år, og blev begravet den i Stadager, Falster. Generelle notater: Cautionsmændene ved deres trolovelse var brudens far, Johan Bondesen og brudgommens far Claus Jensen. Han var en bror til købmand Peder Clausen gift med Else Marie Jacobsdatter Kullerup. Jens Clausen var først købmand og værtshusholder i Ærøskøbing, men sine sidste leveår boede han på Falster hos sin søn, præsten i Stadager, Johan Clausen. Jens Clausen var en ret velstående købmand i Ærøskøbing. Foruden sit hus på hjørnet af Søndergade og Vestergade, hvor han boede, ejede han fra 1741 et hus på torvet, nemlig den tidligere Herregård Kjøbinghof i Søndergade. Han havde desuden 2 herremarksparter og 2 byskifter, foruden at han også ejede flere skibe. Det ene "Fru Hilleborg", som han selv havde ladet bygge, var ikke på mindre end 50 læster (1 læst regnes for ca. 42 tdr.). Det førtes i 1748 af skipperen Jeppe Hansen fra Aabenraa. Endvidere havde han jagten "Svanen" på 7 læster og båden "Skovridderen". Foruden korn, handlede Jens Clausen med tobak, salt, tjære - de sidstnævnte ting købte han gennem oberstløjtnant Juel. At Jens Clausen virkelig havde "magt" over det, vistes ved det store bryllup han holdt da hans ældste datter skulle giftes i Der var inviteret flere hundrede mennesker til festen, og den har sikkert stået på i flere dage som sædvane var på den tid. Desværre varede glæden ikke ved. Hen imod slutningen af 1740-erne begyndte det at knibe med Jens Clausens økonomi. Hans kreditorer rykkede ham, og i løbet af et par år måtte han sælge skibene og endda pantsætte sine ejendomme. I første omgang måtte familien træde hjælpende til. Den 25. maj 1747 solgte han 1/8 i skibet "Fru Hilleborg" til sønnen, en velstitueret købmand, Claus Jensen i Faaborg, for 500 Rdlr., og 16. dec. s.a. lånte denne ham yderligere 500 Rd. mod pant i de to herremarksparter. Svigersønnen Anton Ulrik Hansen købte den 11. juni 1748 ligeledes 1/8 i "Fru Hilleborg" for 550 Ddlr., og svogeren Johan Christian Johansen, købte den 7. marts 1749 jagten "Svanen". Derudover måtte Jens Clausen optage en række lån mod pant i jordlodderne og husene. Det gik endda så vidt, at han den 15. okt lånte 73 Rd. i en brændevinskedel og en jernkakkelovn. Således var gælden vokset ham ganske over hovedet, og den 18. marts 1749 sendte han følgende brev til magistraten med anmodning om at få sit bo registreret og taget "i Possession til hans Kreditorers Afbetaling". "Velædle og velviise Hr. Borgmester, Byefoged og Raad udi Errøes Kiøbing. Som Gud er bekiendt, at ieg baade i Henseende til Sinds og Legeme er gandske siug og meest Sengeliggende, saa ieg icke i nogen maade kand fortsætte min Næring og derhos Daglig strænges og trænges". Det er en rimelig antagelse, at Jens Clausen er rejst alene til Falster, for at bo hos sin søn og datter der. Jens Clausen virkede en tid som degn, og datteren førte hus for sin broder og far. Salome Johansdatter er sikkert blevet på Ærø, hvor hun altså også døde 7 år efter sin mand. En skilsmisse i retslig forstand blev det aldrig til. Kilde: Ketty Lykke Jensen. Begravet i Stadager. Stadager KB, , opslag Martÿ begravet skoleholder Clausen. Børn af dette ægteskab: + 60 K i. Anna Jensdatter Clausen [2382] blev født i 1719 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde den i Ærøskøbing i en alder af 74 år, og blev begravet den i Ærøskøbing. 61 M ii. Claus Jensen Clausen [3795] blev født i 1721 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, døde i 1764 i Fåborg i en alder af 43 år, og blev begravet den i Fåborg. Generelle notater: Nedsat i "den store Karlegang" i Fåborg kirke. Velstående købmand i Faaborg. Kilde: Ketty Jensen. 13 Udskrift fra Legacy

17 Døbt i Ærøskøbing 10. post Trinitatis Claus blev gift med Mette Maria Simonsdatter Groth [3794] [MRIN: 1434], datter af Simon Johansen Groth [3787] og Riborrig Albretsdatter Sølle [2489], den i Ærøskøbing. Mette blev født cirka 1719 i Tranderup, Ærø, døde den i Fåborg i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den i Fåborg. Generelle notater: Ved skiftet efter moderen den , oplyses hun at være 19 år. Ved sin begravelse oplyses hun at være 59 år. 62 M iii. Johan Jensen Clausen [4161] blev født i 1720 i Ærøskøbing. Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing 2. Pinsedag Udskrift fra Legacy

18 4. generation (Oldebørn) 32. Louise Sophia Frederike Marthini [1955] (Christian 3, Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i Louise blev gift med Reinholdt Pedersen [1956] [MRIN: 798]. Reinholdt blev døbt den og døde den i Broager, Broager, Sønderborg, Danmark i en alder af 93 år. Generelle notater: Diaconus pastor Reinhold Petersen (Laurentius (eller Lorentz Reinholt (Lütge)) f d i Broager. Barn af dette ægteskab: 63 K i. Anna Sophia Petersen [1957]. 35. Christian Mathiassen Weisser [1979] (Mathias 3, Christian 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1735 i Ornum, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1793 i Tranderup, Ærø i en alder af 58 år, og blev begravet den i Generelle notater: Christian Mathiassen tog sin farmors pigenavn Weisser. Ved faderens død blev hans farbror Sr. Martini i Broager hans værge. Christian Mathiassen Weisser var befuldmægtiget for Amtsforvalter Moritz Moritzen på Gråsten og hjalp med til udskiftningen i 1774 i Tranderup, hvor det ser ud til at han fæster et halvboel som ved udskiftningen får nr. 80. Samme år i 1774 får han kro- og høkerbevilling. Der var ikke noget hus til halvboelet, som sikkert ikke har eksisteret før udskiftningen i Christian lod opføre et hus beliggende tæt ud til vejen. Det smukke hus, som stadig eksisterer, skulle også have krostue. Pengene til at bygge huset, lånte han tilsyneladende af sin farbror Fridrich Carl Philipsen (Christiansen), som var skoleholder i Bregninge. Skøde- og Panteprotokollen fortæller om et lån på 120 Rd. den Det fremgår af kirkebogen, at da der blev holdt rejsegilde i 1776 på huset til nr. 80, blev der ringet med kirkeklokkerne. Da han dør i 1793 efterlader han et konkursbo og ejendommen blev solgt på offentlig auktion. Weisser havde også købt jord i Voderup da den lille ladegård blev udparcelleret i 1767, men den kommer hurtigt på andre hænder. Af alle hans børn, er der kun 4 som lever i De er nævnt som arvinger efter Christians farbror skoleholder Friedrich Christiansen (Philipsen) i Bregninge: 1. Hans Weisser skipper i Flensborg. 2. Christian Weisser omtrent 21 år og opholder sig hos broderen i Flensborg. 4. En datter Johanne i København. 5. En datter Sophia. Christian blev gift med Zophie Hansdatter [1990] [MRIN: 807] i 1759 i Rise. Zophie døde cirka 1779 i Generelle notater: Zophies forældre kendes ikke. Der er skifte efter hendes død: Actum Erröeskiöbing 6 Juli 1779: Eftersom den Priviligerede Gæstgiver Christian Mathiassen Weisser udi Tranderup, hands kone Sophia født Hansen (Hansdatter) til døden er afgangen og efterladt sig efterlevende mand bemelte Christian Mathiassen Weisser, 2.de med ham avlede børn nemlig 1 søn Hans 15 år gammel og en datter Johanna 19 år gammel. Saa eftersom denne enkemand nu resolveret at indlade sig udi nyt ægteskab haver hand funden eÿ pligtig forud at... og udsige hvad han efter hands tilstand på hands samvittighed formaar at give ovennævnte hans børn til Arf efter hands nylig afdøde kone deres moder. Till hvilken ende han i dag med stifffader Jens Lauritsen Boelsmand i Tranderup (83) og moderbroder Knud Knudsen Boelsmand og Sandmand i Vindeballe (55) udi actuariet var indmødt hvilket i den salig kones broder Christen Hansen Nørre og sødskende... Albert Hansen fraværelse begge indvaaneere i Marstall på hvis vegne indmødte saa paa deres vegne ville iagttage børnenes beste og denne forretning... o.s.v. 15 Udskrift fra Legacy

19 Vi får altså via skiftet oplysning om at Zophie havde to brødre, nemlig Christen Hansen Nørre og Albert Hansen begge af Marstal. Børn af dette ægteskab: 64 M i. Mathias Christiansen [1991] blev født i 1759 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1759 i 65 K ii. Johanne Christiansdatter [1992] blev født i 1760 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1760 i Generelle notater: I 1802 opholdt hun sig i København. 66 M iii. Moritz Christiansen [1993] blev født i 1762 i Tranderup, Ærø, blev døbt i 1762 i Tranderup, Ærø, døde i 1773 i Tranderup, Ærø i en alder af 11 år, og blev begravet den i 67 M iv. Hans Christiansen [1994] blev født i 1764 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1764 i Generelle notater: Han var skipper i Flensborg og anvendte også navnet Weisser. 68 M v. Mathias Christiansen [1995] blev født i 1766 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1766 i 69 M vi. Mathias Christiansen [1996] blev født i 1767 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1767 i 70 K vii. Dødfødt Christiansdatter [1997] døde i 1771 i Tranderup, Ærø og blev begravet den i Christian blev derefter gift med Zidsel Hansdatter [1998] [MRIN: 808] den i Zidsel blev født cirka 1755, døde i 1782 i Tranderup, Ærø i en alder af ca. 27 år, og blev begravet i 1782 i Generelle notater: Som det ses af skiftet hed hendes far Hans Rasmussen og hun havde en bror der hed Rasmus Hansen. Begge boede de i Tranderup. Der er flere i Tranderup, på den tid, der hedder Rasmus Hansen og 3 af dem har en far der hedder Hans Rasmussen. Så vidt jeg kan se, må hendes far dog være Hans Rasmussen kådbo på kåd nr. 109 i Tranderup, da han er den eneste af dem der lever i 1783 da skiftet afholdes. Ifølge skiftet hed hun Zitsel Marie Hansdatter. Skiftet lyder således: Actum Erröskiöbing 23. December 1783, Den priviligerede gæstgiver Christian Mathiassen Weisser udi Tranderup hans kone Zitsel Marie født Hansdatter ved døden er afgangen og foruden hendes efterlevende mand Boelsmand Christian Mathiassen Weisser efterladt sig en eneste søn Christian Mathias Weisser p.t. 2½ år gammel saa eftersom dend enkemand nu er resolveret, at indtræde udi nyt ægteskab haver hand funden sig pligtig forud at declarere og udsige hvad hand efter hands tilstand og paa hands samvittighed formaar at give denne hans søn til mødrene arv. Til den ende er hand i dag med hans kones fader Hans Rasmussen og broder Rasmus Hansen, begge af Tranderup indmødt i actuariet og efter at enkemanden forud med disse hans salig kones nærmeste slægtsfolk overvejet hans tilstand, erkende og udsagde hand denne søn til denne arv. 1. Udi rede penge halvtredsinstyve Daler. 2. En seng til tyve Sk. værdi, hvilket var alt hvad han efter hans samvittighed og formue tilstand formaar at give ham. Med den declaration og Udsagn maa være barnets nærmeste slægt paa dets vegne fuldkommen fornöiede. Øvrigheden som skifte forvalter fandt imod slig arfsagen intet at indvende, allerhelst da det paalægger faderen at give hans barn en Christen opdragelse og sørge for hans beste, hvorfor samme derfor confirmeret, at sønnen for denne ham udlagde moder arv nyder forsikring i faderens Ejendomme og indtil opnaaet 16. aar i stedet for renter give ham en Christelig opdragelse Udskrift fra Legacy

20 Børn af dette ægteskab: 71 M i. Moritz Christiansen [1999] blev født i 1780 i Tranderup, Ærø og blev begravet den i 72 M ii. Christian Mathias Weisser [2000] blev født i 1781 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1781 i Generelle notater: Han opholdt sig hos broderen skipper Hans Weisser i Flensborg i 1802, og var da omtrent 21 år. Christian blev derefter gift med Ellen Christine Hansdatter [2001] [MRIN: 809] den i Børn af dette ægteskab: 73 K i. Sophia Cicilia Christiansdatter [2002] blev født i 1784 i Tranderup, Ærø, blev døbt den i Tranderup, Ærø, døde i 1829 i Søby i en alder af 45 år, og blev begravet i 1829 i Søby. Sophia blev gift med Albert Clausen [2003] [MRIN: 810] i 1805 i Søby. Generelle notater: Han var husmand i Søby. 74 M ii. Hans Christiansen [2004] blev født i 1785 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1785 i 75 M iii. Hans Christiansen [2005] blev født i 1791 i Tranderup, Ærø og blev døbt i 1791 i 44. Agatha Philipsdatter [1913] (Philip Johansen 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev døbt den Generelle notater: Båret til dåben af sin farmor Agatha Bondesen. Blandt fadderne ses Christian Johansen, ungkarl og pige Ane Clausdatter. Disse to faddere blev viet året efter. Agatha blev gift med Laurits Lauritsen [1939] [MRIN: 795] den i Ærøskøbing. Generelle notater: Trolovet med Agathe Philipsdatter onsdagen efter den 1. søndag i advent 1742, den Trolovelsesmænd var Philip Johansen og Peder Lauritsen Skomager i Nørregade. Kilde: Ærøskøbing kirkebog , opslag 416. Barn af dette ægteskab: 76 M i. Laurits Lauritsen [1940] blev døbt den i Ærøskøbing og blev begravet i i Ærøskøbing. 56. Urban Bahnsen Johansen [71] (Johan Christian Johansen 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1755 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i Ærøskøbing. Generelle notater: Han blev døbt i Ærøskøbing kirke den Faddere var Morten Philipsen, Hans Rasmussen Schrøder, Hans Mogensen Weber, Anne Michelsdatter og Albret (eller Albert) Groth. Hvad Urban beskæftigede sig med er jeg ikke sikker Da han benævnes Bagger må det formodes at der er en tæt tilknytning til Bager slægten, formodentlig fra hans mor, hvorfra jeg også formoder at Bahnsen navnet er kommmet til. Urban blev gift med Inger Cathrina Andreasdatter [116] [MRIN: 39] i 1780 i Ærøskøbing. Inger døde i Ærøskøbing. Barn af dette ægteskab: + 77 M i. Johan Christian Bahnsen [114] blev født i 1783 i Ærøskøbing og døde den i Bregninge i en alder af 74 år. 58. Johan Christian Schröder [4182] (Anne Marie Johansdatter 3, Agathe Philipsdatter 2, Philip Dominicussen 1 ) blev født i 1706 i Ærøskøbing, blev døbt den i Ærøskøbing, og døde i 1768 i 17 Udskrift fra Legacy

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765

Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Fåborg byfoged, skifteprotokol I, 1733-1765 Hans Nielsen Juul, i Peder Pedersen Bondegaards hus, Fåborg 12.12.1733, 2 + 7.12.1732 ~ afdøde Maria Hansdatter Deres børn: Niels Hansen Juul, murermestersvend

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Jens Christensen Rodsted

Jens Christensen Rodsted ESPER LØNBORG Jens Christensen Rodsted Fra slutningen af det 17. århundrede og et stykke ind i det 18. århundrede kom Jens Christensen Rodsted til at øve en betydelig om ikke altid lige heldig indflydelse

Læs mere

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas 1 Forord Mine oplysninger, om min oldefar Christoffer Nielsen Kirkmans slægt, er fremkommet, som en følge af min nysgerrighed for at afklare, om de beretninger, jeg i min barndom fik fortalt om min slægt,

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær

Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Fæstebonde - selvejerbonde Af Gunnar Kjær Mortensen Slotsgade 26, Tranekær Denne artikel skal i anledning af stavnsbåndsjubilæet fortælle lidt om fæstebøndernes kår for 200 år siden, belyst ved en enkelt

Læs mere