Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hun ved alt om alting. På talefod med EU. Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget. Kommunal konference"

Transkript

1 Politisk Vi holder Danmark på sporet På talefod med EU Bendt Bendtsen på motorcykel rundt i Europa Kommunal konference Netværk i aktion golene.dk Konservativ Ungdoms kampagnesucces Kvinde konference Fokus på kvindehandel Hun ved alt om alting Henriette Kjær er gruppeformand og politisk ordfører Stor tænker fejret Per Stig Møller 25 år i Folketinget Et ordentligt hak i skatten Fokus på skattereformen Tronfølgeloven Selv en prinsesse har brug for ligestilling Socialpolitik Giv udsatte børn en god start på livet Tema Eksklusivt interview Poul Schlüter ser tilbage Nummer 01 Marts 2009

2 Leder Politisk Horisont Ansvarshavende redaktør Morten Bangsgaard Redaktør René Gyldensten Vi har reformviljen I en tid hvor mange taler om krise og sammenbrud, er det vigtigt at holde fast i, at Danmark er godt rustet i selv rigtig hårde tider. Det betyder faktisk noget, hvordan vi står, når krisen sætter ind, og de magre tider begynder. Vi kan selvfølgelig ikke undgå at blive påvirket af triste meldinger om massefyringer på ellers solide danske virksomheder. Danish Crown er blot én af de virksomheder, der har måttet sige farvel til en masse medarbejdere, og det påvirker mange familier i deres hverdag. Det berører mig dybt. Når det er sagt, så vil jeg gerne fokusere på de positive elementer for dem er der trods alt nogle af. Først og fremmest kan vi glæde os over, at der er en borgerlig regering ved roret, nu hvor den finansielle storm har ramt os. KV-regeringen har gennem årene stablet et solidt bolværk på benene, der er med til at sikre, at vi kan gå krisen i møde med sindsro. I alle de år, hvor økonomien buldrede derudaf, har vi ført en fornuftig og velovervejet finanspolitik, så vi er styret udenom overophedning og kraftig inflation. Det har givet os sul på kroppen, så vi har noget at tære på i hårde tider. Men vi har også tænkt fremad og formået at få skatten på arbejde ned i flere omgange, så vi er konkurrencedygtige og har arbejdskraft nok i fremtiden. Skattepakken fra 2007 betyder bl.a., at danskerne fra og med i år får lov til at beholde 9,5 mia. kr. flere af de penge, de selv har tjent, og med Forårspakke 2.0 bliver der endnu større skattelettelser i 2010 og fremover. Vi har også sat penge af til fremtidens infrastruktur med fremrykkede trafikinvesteringer for 5 mia. kr., som stimulerer økonomien, og vi har sat en storstilet plan på 25 mia. kr. i værk for at skabe fremtidens sygehusvæsen. Regeringen har heller ikke siddet på hænderne, når det kommer til at mindske følgerne af finanskrisen. I efteråret tog vi initiativ til en aftale med banksektoren, som giver borgere og virksomheder garanti for, at deres bankkonto ikke bliver drænet i løbet af natten. Med pensionspakken bremsede vi tendensen til brandudsalg af realkreditobligationer og sørgede for, at danskernes pensioner ikke raslede nedad i værdi. I januar lancerede vi så kreditpakken på 100 mia. kr., som skal løsne den kreditklemme, danske virksomheder og borgere igennem nogen tid har været i, så selv kernesunde projekter er blevet lagt på hylden. Og sidst men bestemt ikke mindst har vi indgået en historisk aftale, der betyder de største skattelettelser i nyere tid, så vi også fremover har arbejdskraft til at finansiere vores velfærdssamfund. Med reformen sænker vi marginalskatten med et ordentligt nøk, så vi ikke bliver straffet for at yde en ekstra indsats, og motiverer samtidig alle til at være lidt grønnere i hverdagen. Set i lyset af, hvad regeringen allerede har gjort for at ruste dansk økonomi, så er jeg ikke i tvivl om, at mere stabile tider er på vej, selvom vi nok skal igennem en del bølgegang først. Det Konservative Folkeparti har viljen til at gennemføre de nødvendige reformer til gavn for os alle også de kommende generationer. Det har vi bevist gang på gang i løbet af de seneste otte år, og det vil vi gøre igen. Venlig hilsen Lene Espersen I redaktionen Alexander Tolstrup Birgitte Bentzen Birgitte Vinding Helle Pilemann Henrik Hilleberg Henrik Weiglin Henrik Winther Lars Wonsild Pedersen Maiken Riis Friberg Marie Louise Thorstensen Mette Holm Sørensen Peter Rejnholdt Petersen Simon Nørrelykke Nissen Søren Mølgård Politisk Horisont Det Konservative Folkeparti, Nyhavn København K Telefon Telefax Layout Bjørn Nørbo Andersen, Benjamin Media Forsidefoto Peter Sørensen (Das Büro) Tryk Arco Grafisk A/S Adresseændringer sendes til 2 Politisk Horisont

3 Tekst?????????????????? Marts 2009 Foto????????????????? Indhold Indhold marts 2009 Giv udsatte børn en god start på livet 4 Fokus på Konservatives nye socialpolitiske udspil Hun ved alt om alting 6 Interview med politisk ordfører og gruppeformand Henriette Kjær Opfinder, redningsmand og brobygger 8 Samtale med tidligere statsminister Poul Schlüter golene.dk 11 Konservativ Ungdoms kampagnesucces Da skatten kom til debat 12 Fokus på regeringens skattereform og Kreditpakken Kommunalkonferencen 15 Netværk i aktion På talefod med EU 16 Bendt Bendtsen har fuld fart på som spidskandidat til Europa-Parlamentet Det døgnåbne kødmarked 18 Årets kvindekonference satte fokus på kvindehandel Kort nyt 20 Mads Lebech takker af, portræt af Jørgen Glenthøj m.m Stor tænker fejret 22 Per Stig Møller kunne fejre 25. års jubilæum som medlem af Folketinget Et vigtigt lokalt valgstrategisk redskab 23 Konservative Redaktørnetværk fejrer 10 års jubilæum Debat 24 Folkeoplysning en billig vej til udvikling af kompetencer og folkesundhed Selv en prinsesse har brug for ligestilling 25 Danskerne skal til folkeafstemning om tronfølgeloven Opslagstavlen 27 Vil du være lokal EU ambassadør? Politisk Horisont 3

4 Socialpolitik De udsatte børn Alle børn skal vokse op med mod på livet Det er essensen af Konservatives nye socialpolitiske udspil om udsatte børn. Konservative vil gøre en markant indsats for, at udsatte børn bliver opdaget meget tidligere, at sagsbehandlingen bliver bedre, og at de børn, som anbringes, får langt bedre vilkår. Mit største ønske er, at alle børn med ar på sjælen kan vokse op med mod på livet, tage en uddannelse og få job og familie, som alle andre unge, fordi der var nogen, der tog hånd om dem, da de havde det svært. Vi skal give udsatte børn tro på livet, selv om de ikke er vokset op i en kernefamilie. Giv udsatte børn en god start på livet Der er alt for mange udsatte børn, som har en forfærdelig barndom, og som voksne ender alt for mange af dem på kontanthjælp eller pension. Det kan vi ikke være bekendt. Så kontant kommer det fra Konservatives socialordfører, Vivi Kier, der i januar præsenterede et nyt socialpolitisk udspil om udsatte børn. Udspillet lægger op til, en langt tidligere indsats, bedre sagsbehandlingen, og at de anbragte børn skal have bedre vilkår. Regeringen gennemførte for nogle år siden en anbringelsesreform, og derfor kan man med rette spørge, hvorfor der nu skal en ny reform til? Anbringelsesreformen var både god og rigtig set, men det har vist sig igen og igen, at for mange udsatte børn ikke får den nødvendige hjælp tidligt nok. Vi bliver nødt til at sikre, at udsatte børn kan få en bedre opvækst. Tidligere indsats Ifølge Vivi Kier er det afgørende, at man sætter ind langt tidligere end i dag. Vi kan jo allerede se hvilke børn, der har det svært, når de går i vuggestue og børnehave. Men der sker ofte ikke noget, før de går i skole, og så er der allerede sket store skader. Jeg kan godt forstå, at det kan være svært for personalet i en daginstitution at tage fat i forældre, som de ser hver eneste dag af frygt for, at tilliden går tabt. Men det er bydende nødvendigt, at der er en og gerne den daglige leder, som kan tage den svære samtale med forældre, som åbenlyst har problemer. Samtidig peger Vivi Kier på, at underretningspligten skal gøres klar og utvetydig, så personalet ikke er i tvivl om, hvornår kommunen skal underrettes. Og så skal kommunerne blive bedre til at give det professionelle personale en fyldig tilbagemelding på deres underretning, så der ikke opstår et tomrum, når lærere og pædagoger har lavet en underretning. Det kan nemlig betyde, at de en anden gang afholder sig fra at underrette om udsatte børn. Konservatives nye socialpolitiske oplæg om udsatte børn sigter mod: Tidligere indsats Bedre sagsbehandling Bedre anbringelser Oplægget indeholder bl.a. følgende forslag:» Landsdækkende uafhængige rådgivningshuse, som skal lave en helhedsorienteret og forebyggende indsats for socialt sårbare gravide, enlige og børnefamilier» På alle institutioner og skoler skal der være en person gerne den daglige leder som altid har opdateret viden på området og kompetence til tage den svære samtale med forældrene om sociale problemer i familien» Pligten til underretning skal gøres klar og utvetydig» Kommunerne skal blive bedre til at give en fyldig tilbagemelding på en underretning» Børn skal have deres egen sagsbehandler i kommunen, der ikke er den sammen som familiens sagsbehandler» Børn skal tilbydes en kontaktperson, som de møder i hverdagen, fx en pædagog eller en lærer.» Der skal iværksættes en hurtigtarbejdende udredning, som belyser muligheder, fordele og ulemper ved at løsrive den kommunale økonomi på områder, der angår særligt udsatte børn, fra den almindelige driftsramme» Modelforsøg i fem kommuner i en periode på to år, hvor vi afprøver anbefalingerne til en ny økonomisk struktur for området med særligt udsatte børn» Efteruddannelse af sagsbehandlere, så de sagsbehandlere, der tager sig at de tunge børnesager, har den faglige viden til at håndtere sagerne» Sociale rejsehold forankret i VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), som kan rykke ud til kommunerne og give faglig vejledning i de særlige tunge sager» Et udredningsarbejde, som skal se på, hvordan vi løser problemstillingen omkring vederlagene til plejefamilier» En række førsteklasses familiehuse skal oprettes på forsøgsbasis» Kommunernes børn- og ungeudvalg skal erstattes af en fagkyndig vurdering, men med opretholdelse af forældres retssikkerhed Læs mere på Familiehuse Med udspillet foreslår Konservative også, at der oprettes en række familiehuse, som skal være en fast og tryg ramme om anbragte børns opvækst men vel at mærke på børnenes præmisser. Familiehusene er et opgør med svingdørsbørnene. Mange anbragte børn ryger ind og ud mellem plejefamilier, egne forældre og institutioner. Deres liv er et kaos, og mange af dem har ikke et sted, der føles som deres hjem, hvor de hører til og kan blive. Det er hjerteskærende, når anbragte børn på fem seks år spørger: Hvor lang tid må jeg blive her? Til dem skal svaret være: Her må du blive, til du bliver voksen. Og det svar kan vi give med familiehusene. Her bor børene permanent, og har forældrene det godt i en periode, kan de flytte ind til børnene, og ikke omvendt., siger Vivi Kier og fortsætter: I et familiehus kan børnene knytte bånd til personalet og ikke mindst få et følelsesmæssigt fællesskab med de fem til syv andre børn, som de vokser op sammen med. Men det er også vigtigt, at personalet hjælper med at bevare tilknytningen til de biologiske forældre og understøtter de gode relationer, og den kærlighed, der altid er mellem barnet og dets biologiske forældre. Ansvar til forskel Vivi Kier vil gerne gøre op med den misforståelse, at 4 Politisk Horisont

5 Tekst?????????????????? Tekst Mette Holm Sørensen Foto????????????????? Foto Getty Images Vi har alle et ansvar for os selv og vores nærmeste, men vi har også alle et socialt ansvar. Vi kan ikke leve uden fællesskabet og heldigvis tager rigtig mange et ansvar for andre kun venstrefløjspartierne har en social profil. S og SF har ikke patent på social ansvarlighed. Konservative har altid haft et stort socialt engagement. Det er hjerte blod for os. Det, der skiller vandene mellem Konservative og venstrefløjen, er måden at gøre tingene på. I modsætning til oppositionen, som tror, at alle sociale problemer går væk, hvis socialt udsatte blot får en pose penge, så mener vi, at man både skal hjælpe og stille rimelig krav. Når man stiller krav, viser man for alvor, at man tager sine medmennesker alvorligt og interesserer sig for dem. Der er nogle, som aldrig vil kunne klare sig selv, og selvfølgelig skal de have al den hjælp, de har brug for. Andre skal vi derimod hjælpe, så de igen kan tage vare på sig selv. Det er vigtigt, at man ikke tager ansvaret fra alle og alting, siger Vivi Kier og tilføjer: Vi har alle et ansvar for os selv og vores nærmeste, men vi har også alle et socialt ansvar. Vi kan ikke leve uden fællesskabet og heldigvis tager rigtig mange et ansvar for andre. Det er lige fra de forældre, som søger for, at Mikkel også bliver kørt hjem fra fodbold, når nu hans egne forældre ikke magter det, til dem som tager del i skolebestyrelsen og hjælper med frivilligt socialt arbejde. Oppositionen tager ansvaret fra det enkelte menneske og ophæver den enkeltes ansvar for fællesskabet. Prioritering er nødvendig Socialpolitiske tiltag er i reglen altid dyre, men Vivi Kier er klar til tage den nødvendige prioritering. Jeg har det fint med, at det ikke er alle, der skal have del i alle ydelser. Når man har ambitioner om en markant bedre hjælp til de udsatte, så kan man ikke samtidig bruge pengene på alt muligt andet. Vi må prioritere, og her kommer de udsatte altså i første række. Politisk Horisont 5

6 Interview Henriette Kjær Henriette ved alt om alting Hun har været minister, men siden Henriette Kjær blev både politisk ordfører og gruppeformand, har hun fået langt mere magt end tidligere. Og det er hun godt tilfreds med... Konservatives gruppeformand er aldrig uenig med partiets politiske ordfører. Sådan har det ikke altid været, men sådan er det nu. For siden september har Henriette Kjær beklædt begge poster. Her valgte ledelsen at samle de to magtfulde poster i én overordentlig magtfuld post, fordi det giver synergieffekt der er møder, som begge kasketter alligevel skal med til, og desuden sikrer samlingen en stringent kommunikation med Lene Espersen. Men du har to job, to børn, mand, hus, flere ordførerskaber og en kreds i Århus hvordan får du det hele til at hænge sammen? Det er også svært, indrømmer Henriette Kjær. Vi kunne også godt tænke os at blive nogle flere i 6 Politisk Horisont

7 Tekst Henrik Winther Foto Peter Sørensen/Das Büro Blå bog Henriette Kjær Sundhedsordfører og it-ordfører Forskningsordfører Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Østjyllands Amtskreds fra 13. nov og i Århus Amtskreds 21. sept nov Det Konservative Folkepartis kandidat i Århus Østkredsen fra 1992, i Skanderborgkredsen og i Århus Nordkredsen Parlamentarisk karriere Formand for Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe. Politisk ordfører, kulturordfører og trafikordfører. Socialminister og minister for ligestilling fra 27. nov 2001 til 2. aug 2004 Minister for familie- og forbrugeranliggender fra 2. aug 2004 til 16. feb 2005 Miljøordfører Publikationer og andet Medforfatter af»det borgerlige gennembrud«, redigeret af Jens Heimburger og Jesper Fabricius, 1991, og»den europæiske nødvendighed: 37 vinduer mod fremtidens EU«, redigeret af Peter Nedergaard, Erik Boel og Lars Barfoed, Jurist- og Økonomforbundet, Forfatter til bogen»henriette Kjær Indtil nu«, Ekstra Bladets Forlag, Siden september har Henriette Kjær beklædt begge poster som henholdsvis politisk ordfører og gruppeformand gruppen, og jeg vil gerne sige til alle folketingskandidaterne: Se nu at spidse blyanten og gør jer klar, vi skal have nogle flere af jer ind! Men, ja, det er meget at lave, så nogle af de ting, jeg gerne vil have tid til at udvikle politik af og til må rykke i baggrunden. Mine ordførerskaber kræver, at jeg skal jeg sørge for bliver brugt rigtigt. Så skal gruppeformanden tage stilling til personalespørgsmål, og der er den praktiske ledelse af gruppemøder. Hvis du skulle oversætte det til et civilt job, hvad kunne man så sammenligne det med? Det kan man ikke. Christiansborg er noget helt unikt, og de, der siger, at Danmark bare skal drives som Virksomheden Danmark, tager fejl. Det lader sig ikke gøre. Vi ansætter jo ikke selv medarbejderne MF erne - det gør vælgerne, og så er det om at få det bedste ud af holdet. Derudover har gruppeformanden en række repræsentative pligter, og deltager i ugentlige møder med statsministeren og vicestatsministeren sammen med Venstres gruppeformand: Det kan være, der kommer lovforslag op, hvor vi skal finde ud af, om der er flertal, og der kan være interne problemer mellem V og K et eksempel er striden mellem sundhedsministeren og Venstres Den måde, jeg bedst kan få mine holdninger gjort til virkelighed, er jo at få mest mulig magt, og derfor går jeg da efter magten. tit er nede i salen eller er til møder hos ministeren. Men da det er sjovt, kan jeg godt klare det i en periode. Gruppeformandens arbejde går ud på at drive forretningen Det Konservative Folkeparti på Christiansborg. Der er jo en masse praktiske ting, der skal løses. Vi får offentlige penge, der skal bruges på ansatte, og dem formand for sundhedsudvalget, Rudiengaard. Det skal afklares, så vi kan få styr på tropperne. At være politisk ordfører er til gengæld mere ovre i den ideologiske bane: Det handler om at forme partiets politik og at tage sig af sager, der har udviklet sig til det, vi kalder storpolitik, altså hvor det handler om mere end bare politisk stillingtagen. Derudover handler det også om at bakke de konservative ministre op og hjælpe dem med politiske udmeldinger, hvis der er behov for det. Og det er min rolle at tegne den politiske profil, som ministrene ikke kan gøre, på de overordnede linier. Det sker i kombination med Lene Espersen, der som vicestatsminister også kan gå ud og tale om andet, end det, der ligger indenfor hendes ressort. På en eller anden måde skal du jo så vide alt om alting? Stort smil: Jamen, det gør jeg også Latter. Hvis du skulle vælge mellem de to kasketter, hvilken ville du så foretrække? Engang ville jeg have sagt politisk ordfører, for jeg er jo i politik, fordi jeg mener noget, som jeg gerne vil udbrede. Men som gruppeformand kommer man i et andet værksted, som er meget udviklende det at coache og at løfte hele holdet. Det er magtfulde poster? Helt sikkert, den måde, jeg bedst kan få mine holdninger gjort til virkelighed, er jo at få mest mulig magt, og derfor går jeg da efter magten. Du har vel også mere magt nu, end da du var minister? Jo, det er der ingen tvivl om, nu er jeg i inderkredsen af ledelsen og har bedre mulighed for at præge udviklingen af partiet. Politisk Horisont 7

8 Interview Poul Schlüter Poul Schlüter - en af dansk politiks grand old men fylder 80 år Opfinder, redningsmand og brobygger Poul Schlüter har altid været engageret i politik. Siden den dag i 1952, hvor han på KU s landsmøde i Kolding blev valgt til landsformand, har det stået skrevet i kortene, at han ville blive én af de helt store profiler for Det Konservative Folkeparti. Mange tidligere politiske kolleger såvel med- som modspillere vil endda sige, at Schlüter blev den danske økonomis redningsmand og grundlæggeren af den økonomiske politik, der er fulgt siden. Hele 10½ år blev det til som landets statsminister. En imponerende periode, som oppositionen ellers havde spået kun ville vare et par måneder. I en samtale med partiets generalsekretær, Morten Bangsgaard, ser Schlüter tilbage på de mange sejre, svære forhandlinger og til tider hårde perioder som landets førstemand. En samtale, der også afslører hemmeligheder af musikalske dimensioner. Ude skinner solen. Det er forår, og vi nærmer os d. 3. april, hvor du Poul Schlüter fylder 80 år. Vi sidder her i dit hjem på Frederiksberg, hvor vi skal tale om din tid som leder af Det Konservative Folkeparti - og ikke mindst om din statsministertid. Jeg har taget et par fotos med fra den periode. Kan du fortælle lidt om det? at vi var en mindretalsregering hele vejen igennem de 10½ år. Dog fik vi vores vilje % af tiden. Det store problem var at skabe flertal og her havde vi altid to muligheder. Den ene var at skabe flertal med Socialdemokratiet, hvilket vi gjorde hver anden gang. Eller danne flertal med Fremskridtspartiet og Det Radikale Venstre. Det var kompliceret, men det lykkedes næsten altid. En hektisk periode i dansk politik Vi huskes altid bedst for den økonomiske indsats genopretningen. Men for mig er der alligevel nogle mere fremadrettede beslutninger, som tæller mest, når jeg ser tilbage. Det er f.eks. opgøret med Danmarks Radios monopol. En sag, Det Konservative Folkeparti havde stået helt alene med i 20 år. Vi var det eneste parti, der for alvor angreb den problemstilling. Det lykkedes til sidst at bryde monopolet, og det ser jeg tilbage på med stor tilfredshed. Dernæst vil jeg gerne fremhæve beslutningerne om de to store broer. Først Storebæltsbroen og herefter Øresundsbroen en dristig beslutning med store fremtidsperspektiver. Og endelig er opgøret på det udenrigspolitiske felt et Lige inden lynet slog ned Ja, det billede kender jeg jo. Det er et billede af regeringen i 1982, der kommer ud fra dronningen. Det var lige inden lynet slog ned. Det var lige inden vi tog fat. Og det gjorde vi jo med brask og bram. Vi fremsatte udtalelser om, at kronen ligger fast slut med devalueringer. Det næste betydningsfulde, det kom i min åbningstale, hvor jeg afskaffede den automatiske dyrtidsregulering, som jo var en kræftbyld i dansk økonomi. Det gav en forfærdelig ballade. Vi havde utallige økonomiske indgreb, og det bundede bl.a. i, 8 Politisk Horisont

9 Tekst René Gyldensten Foto Peter Sørensen/Das Büro vigtigt kapitel fra den tid. Vi oplevede pludselig, at Socialdemokratiet fuldstændig skiftede kurs. Det gjorde de i forhold til NATO og det gjorde de i forhold til det europæiske samarbejde. Til sidst kom så chancen for et opgør et vigtigt vendepunkt. Det var folkeafstemningen i 1986 og igen halvandet år efter i forbindelse med NATO-valget, som drejede sig om vores hele og fulde medlemskab. Og i begge tilfælde, der havde vi et flertal imod os i Folketinget. Men det endte dog med, at vi fik medhold i befolkningen. Det var en meget hektisk periode i dansk politik, det må jeg nok sige. Det var faktisk i februar 1986, at du opfandt noget helt nyt du opfandt den vejledende folkeafstemning? Ja, den var formelt set vejledende, men reelt var den bindende. Det var partierne enige om og den vandt vi heldigvis. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor vi var havnet henne, hvis det var blevet et nej. Det næste store opgør, det var om NATO-medlemskabet. Der havde vi også et stort flertal imod os og dermed stod vi til at tabe, men sådan gik det heldigvis ikke. Efter NATO-valget, der kom jo så faktisk den længste regeringsdannelsesperiode. Ja, hele fire dronningerunder - før du kunne danne en ny regering d. 3. juni Men det blev så også et farvel til firkløverregeringen? Ja, det gjorde det. Derfor plejer jeg også at sige: vi vandt ikke valget men vi undgik at tabe. Vi fortsatte, men det blev en anden regering. Jeg var lidt ked af det, for jeg syntes godt om filosofien bag firkløverregeringen, men der var ikke andet for. Det havde jo sin forklaring i, at der stadig i det nye Folketing var et flertal imod regeringens udenrigspolitik. Og det kunne vi kun knuse ved at bryde flertallet. Det Radikal Venstre var heldigvis ivrige, så derfor var de med og vi blev enige om udenrigspolitikken. Perioden 1982 og frem til NATO-valget, er siden blevet kaldt for Schlüterparlamentarismen. Du ville prioritere den økonomiske politik som den suverænt vigtigste, og som afgørende for regeringens overlevelse. Og så måtte man leve med, at man periodevis havde flertallet imod sig. Hvordan var det? Det forstod vore parter udmærket godt. De var enige i, at det var måden at gøre det på. Det var usædvanligt, men omvendt en regering sidder jo så længe, at den ikke mødes af et mistillidsvotum, og det fik vi aldrig. Den økonomiske politik, den vil jeg gerne høre mere om. Her har jeg nemlig fundet et billede af dig og Niels Helveg? Ja, vi havde jo i den grad et glimrende samarbejde selvom vore partier så vidt forskelligt på mange spørgsmål. Under dronningerunden - før regeringen blev udnævnt, da var det de radikale stemmer, der var afgørende for, at et flertal pegede på mig. Og Politisk Horisont 9

10 Interview Poul Schlüter Tekst René Gyldensten Foto Peter Sørensen/Das Büro Poul Schlüter og generalsekretær Morten Bangsgaard i samtale om ministertiden og om de mange spændende men til tider svære forhandlinger. efter NATO-valget i 1988, der bliver Niels Helveg min økonomiminister. Men det er jo ret interessant, for på det tidspunkt havde vi allerede siddet i regering i en årrække. Ingen troede, at det ville vare længere end et par måneder. Ja, det troede Socialdemokratiet i hvert fald ikke på. Så de blev noget overraskede over, at det kom til at vare i alt 10½ år ler Poul Schlüter. Du arbejdede sammen med andre store regeringsledere bl.a.. den tyske kansler? Ja, det er jo Helmuth Kohl. Han har fødselsdag samme dag som mig, men han er et år yngre. Det skulle man jo ikke helt tro Latter. Vi havde et meget fint samarbejde, og han var altid hjælpsom i forhold til Danmark. Det var han ikke mindst, da vi forhandlede de fire danske undtagelser til EF-traktaten i Edinburgh. Vi brugte dengang hele fredagen på det danske problem. Lørdag formiddag tog Kohl så ordet og sagde: Nu må det være nok. Jeg kender mine to kolleger godt nok til at vide, at det er sandt, når de hævder, at Danmark kun kan holde en folkeafstemning, hvis vi bøjer os. Og det må jeg anbefale, at vi gør. Og så hjalp det. Så var den sag bragt i orden. Jo, Kohl var en fantastisk samarbejdspartner. Den amerikanske præsident Ronald Reagan, ham har du jo også arbejdet en del sammen med? Ja, jeg besøgte ham to gange. Den første gang som formand for det europæiske samarbejde. Og anden gang, der var jeg på et officielt besøg som dansk regeringschef. Det var meget stemningsfyldt og indholdsrigt. Jeg husker ham som præsident på samme måde som også offentligheden huskede ham. Han var sej, og han var stædig. Han stod fast på sit standpunkt. Det lykkedes ham også til sidst at overbevise Sovjetunionen om, at det ville ende med en økonomisk ruin for dem, hvis de fortsatte militariseringen. Han var en nær samarbejdspartner. Jeg deltog i hans begravelse. Det bad regeringen mig om selvom jeg var gået af. Det var jeg glad for at være med til. I kirken hilste jeg på George Bush senior. Vi udvekslede et par bemærkninger, for ham har jeg også haft et rigtigt godt samarbejde med. I dine 10½ år som statsminister, så havde du mindretalsregeringer og måtte arbejde under nogle vanskelige parlamentariske vilkår. Du dannede i alt fire regeringer og sluttede af med en Konservativ-Venstre regering. Hvis du ser tilbage på dine år som statsminister og sammenligner med dansk politik i dag. Hvad har så ændret sig? Hvad er forskellen? Forskellen er jo nok navnlig den, at den nuværende regering oftest, når det kommer til politisk strid, bygger på et flertal med Dansk Folkeparti. Hvad jeg jo godt kan forstå det er jo deres eneste mulighed. De kan jo ikke danne flertal sammen med Socialdemokratiet, som hele tiden vil regeringen til livs. Det er den store yderforskel. Men ellers er det de samme problemer man slås med. Det er stadigvæk økonomiske indgreb, der fylder mest som det har været for alle andre tidligere regeringer. Når du tænker tilbage på din egen statsministertid, hvad er du så mest tilfreds med? Ja, det er faktisk en ting, som ingen tænker på som næsten er glemt. I forbindelse med den sidste overenskomstforhandling i min tid, der førte jeg trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter. Der gav jeg dem den idé, at de skulle drøfte arbejdsmarkedspensioner, som jo var noget helt nyt dengang. For så skulle regeringen nok sørge for at gennemføre den nødvendige lovgivning. Og det lykkedes minsandten. Det blev faktisk dødsstødet for økonomisk demokrati med den store kollektive fond og LO-bestyrelsesmedlemmer i alle selskabsbestyrelser. Siden er der ikke ét eneste menneske, der har talt om økonomisk demokrati. Det var en vigtig sejr, som jeg ser tilbage på med stor tilfredshed. Jeg sidder her med et sidste billede af dig, hvor du spiller på el-guitar hvad er historien bag det? Det er jo et billede fra min 60 års fødselsdagfest i Bella Center. Det var en gevaldig fest med et par tusinde deltagere. Det var en meget flot fest med hele to orkestre! - det ene var Shu-bi-Dua. Og alt imens de spillede, bad de mig om at komme op på scenen. Så gav de mig en el-guitar og mange har siden hen troet, at jeg selv spillede men det gjorde jeg altså ikke. Det kan jeg så godt afsløre her 20 år senere, nu hvor jeg fylder 80 år. ler Poul Schlüter. På Poul Schlüters fødselsdag d. 3. april kan hele interviewet ses på 10 Politisk Horisont

11 Tekst Rune Kristensen, Landsformand for Konservativ Ungdom golene.dk Kampagne golene.dk - en kampagnesucces! Den 9. september 2008 fik Det Konservative Folkeparti ny partileder. Konservativ Ungdom var med fra pressemødets start, og Lene Espersen fik mange rosende ord fra Danmarks ældste ungdomspolitiske organisation, Konservativ Ungdom, i de følgende dage. Da pressens massive dækning havde lagt sig, og hverdagen begyndte at melde sig, slog Konservativ Ungdom til med det, som organisationen er bedst til: campaigning. Denne gang en kampagne for den nye konservative frontfigur med temaet Danmarks første seriøse bud på en kvindelig statsminister. Kampagnen blev skudt i gang på det konservative landsråd i Bella Center, hvor 60 KU ere havde iført sig go- LENE-shirts og sammen med de øvrige delegerede hyllede vores alle sammens nye skrappe moster. I den efterfølgende uge kørte en busfuld KU ere landet tyndt med og uddelte flere tusinde klistermærker og i alt 700 t-shirts på stationer, uddannelsesinstitutioner, gågader, bytorve og shoppingcentre. Alle, der fik en t-shirt med golenelogoet, fik deres billede lagt på nettet, så verden kunne følge opbakningen til Lene Espersen. Kampagnen var en kæmpe succes, der gav medlemmer til både Konservative og KU, og helt sikkert en masse opmærksomhed på Danmarks første seriøse bus på en kvindelig statsminister: Lene Espersen. Se de mange billeder på golene.dk og bestil din egen t-shirt allerede i dag. Politisk Horisont 11

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet

Se eller gense Margrethe Vestagers tale på landsmødet 1.oktober 2013 En solbeskinnet septemberweekend holdt Radikale Venstre sit årlige landsmøde. Afstemninger, taler, comeback til en Helveg og overraskelsesvisit fra en Price var blot nogle af højdepunkterne.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011

Radikale Venstres grundlovstaler 2011. 1. juni 2011 1. juni 2011 Radikale Venstre var et af de første partier, der lavede en 2020-plan. Nu er der sket så meget. Der er efterlønsforlig, dagpengereform og nulvækst i kommunerne. Derfor har partiet lavet en

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook

Kom med til landsmødet eller følg med via Facebook 2. september 2013 Prøv at forestille dig, hvis vi var flere som dig. Hvis vi var flere, der tog ansvar. Flere der var med til at præge og udvikle den politik, som bliver ført. Som var med til at skabe

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013

Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Hvad kan vi lære af kommunalvalgene 2009 - og hvad er vigtigste temaer for 2013 Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kan det ikke være ligegyldigt? -

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere