Solide resultater i et udfordrende marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater i et udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster steg 34,7% Stærk vækst i equity free cash flow (EFCF) på 12,9% Rentebærende nettogæld/ebitda på 2,0x Antallet af danske mobilabonnementer steg med eksklusive Onfone, som bidrog med yderligere (inden churn som følge af migrering) ARPU for mobilabonnementer til privatkunder er fortsat presset af priskonkurrence Bekræftelse af forventningerne til 2011 Forventet udbytte for 2011: DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 vil blive udloddet den 10. august 2011 TDC Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H H 2010 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,4 Bruttoavance (1,2) EBITDA ,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,7 Periodens resultat ,4 Frit cash flow Frit cash flow fra driften (0,1) EFCF ,9 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 1,55 0,93 - Bruttomargin % 73,2 74,3 - EBITDA-margin % 40,6 40,2 - Anlægsinvesteringer (1.614) (1.703) 5,2 Anlægsinvesteringer/omsætning % 12,3 13,0 - Cash conversion % 54,4 55,3 - Rentebærende gæld, netto (21.227) (32.792) 35,3 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,0 3,1 - For yderligere data, se TDC Dataark 2. kvartal 2011 på For ordliste og definitioner, se TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 32

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC leverede solide resultater i 2. kvartal 2011 i et vanskeligt marked, der er kendetegnet ved fortsat makroøkonomisk usikkerhed samt intens konkurrence inden for alle produktsegmenter ikke mindst mobiltjenester. I 1. halvår 2011 steg omsætningen med 0,4% og EBITDA med 1,6%. EFCF steg 12,9%. På baggrund af disse resultater fastholder vi forventningerne til hele året. Vi forventer, at omsætningen stiger med 0-1% vs og EBITDA med omtrent 2%. Trods intens priskonkurrence og marketingaktiviteter i alle markedssegmenter leverede vi i 1. halvår 2011 vækst i bruttoavancen på 1,2% for danske mobiltjenester pga. kundetilgang samt fortsat vækst inden for mobildata og øget udbredelse af smartphones. Sammenlignet med 2. kvartal 2010 øgede TDC s danske mobilforretning antallet af mobilabonnementer med ekskl. Onfone, og sammenlignet med 1. kvartal 2011 steg antallet ekskl. Onfone med abonnementer. Den 11. maj annoncerede vi erhvervelsen af Onfone; en mulighed for at overtage en kundebase af høj kvalitet, et brand i vækst og en innovativ og kundedrevet organisation til en attraktiv pris. Vi er meget glade for at føje Onfone til vores mange brands, og vi arbejder nu med at migrere kundebasen til vores netværks- og faktureringsplatforme. I slutningen af maj lancerede vi TDC Rate, der giver kunderne mulighed for at købe en ny smartphone på afbetaling over 6, 12 eller 24 måneder. Produktet tegner lovende, idet TDC Rate udgjorde 55% af alle solgte mobiltelefoner ved udgangen af 1. halvår. Samtidig fortsætter udbredelsen af smartphones med at stige hvert kvartal fra 19% til 23% i løbet af 2. kvartal. Smartphones er i løbet af det sidste år rykket fra at være et nicheprodukt til et massemarkedsprodukt, som alle markedssegmenter i stigende grad har taget til sig som et effektivt redskab til kommunikation, underholdning og produktivitet. Den 11. juli lancerede vi nye mobilabonnementer under TDC-brandet, og vi forventer, det vil styrke TDCmobilbrandet i 2. halvår. Den intensiverede priskonkurrence på mobiltjenester til privatkunder udhuler fortsat ARPU. Dog bør erhvervelsen af Onfone kombineret med de ny mobilabonnementer under TDC-brandet og de reducerede kundeakkvisitionsomkostninger, der ligger i TDC Rate-programmet, øge indtjeningen fra mobiltjenester til privatkunder ved udgangen af På erhvervsmarkedet skyldtes stigningen i mobiltaleabonnementer implementeringen af en række store kontrakter vundne i det sidste halvår. Vi er glade for at se, at disse vigtige kunder vender tilbage til TDC i anerkendelse af vores mobilnets og produkters differentierede kvalitet. I 2. kvartal blev SKI-rammeaftalen sendt i udbud. Aftalen omfatter alle kommunale, regionale og andre offentlige myndigheders køb af telekommunikationstjenester via fastnet og mobilnet. Den 5. juli fik vi besked om, at TDC var blevet valgt som en af tre leverandører til den offentlige sektor. Vi vil først kunne se den fulde økonomiske indvirkning af rammeaftalen, når de enkelte kommuner og regioner vælger en af de tre leverandører på basis af priser og sortiment fremsendt i udbuddet. Prisniveauet i den nye rammeaftale er dog generelt lavere end i den gamle aftale. År-til-år kundevæksten på kombineret med ARPUvækst i både YouSee og TDC-brands bidrog til øget omsætning fra betalingstv på 10,9% og EBITDA-vækst i YouSee på 14,7% i 2. kvartal. Stigningen i antallet af betalingstvabonnementer var i 2. kvartal. TDC Nordic fortsatte med at præstere høj vækst i 2. kvartal med en stigning i korrigeret omsætning på 4,3% og EBITDA-vækst på 9,8% ikke mindst pga. stærke resultater i TDC Sverige og TDC Hosting. Tab af accesslinjer i 2. kvartal 2011 udgjorde , hvilket er lidt lavere end i 1. kvartal 2011, men højere end i 2. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2011 var der en solid forbedring i tabet af accesslinjer i detailforretningen i forretningsenhederne Privat og TDC Erhverv, men det blev opvejet af en negativ udvikling af linjetab i Wholesale. Vores programmer til produktivitetsforbedringer, der omfatter hele koncernen, fortsætter med at udvise solide resultater i form af færre omkostninger til it og facility management, reducerede produktfejlprocenter, procesforbedringer og færre opkald til hotline. Driftsomkostninger i alt var 4,2% lavere end i 2010 år-tildato. Alt i alt fortsætter TDC med at levere gode resultater i et udfordrende marked og påviser dermed vores forretningsmodels fleksibilitet og styrken af vores teknologiske platforme, brands og medarbejdere. side 2 af 32

3 Gennemgang af finansielle og operationelle forhold i 1. halvår 2011 Onfone er medtaget i TDC s regnskab med virkning fra overtagelsestidspunktet den 18. maj For 2011 forventes erhvervelsen af Onfone at bidrage med en omsætning på ca. DKK 200m. Påvirkningen af EBITDA for 2011 forventes at være begrænset som følge af, at Onfone først bidrager til TDC s EIBTDA, når Onfone s kunder er migreret til TDC s mobilnet, samt pga. engangsomkostninger til kundemigrering. Omsætning TDC Koncernens omsætning steg i 1. halvår 2011 med DKK 53m eller 0,4% til DKK m sammenlignet med 1. halvår Stigningen i omsætningen kan primært henføres til den indenlandske tv-forretning, TDC Nordic og salg af terminaludstyr. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes flere RGU'er og højere ARPU for YouSees kabel-tv samt TDC IP-tv. Omsætningen i TDC Nordic steg som følge af øget aktivitet i mobiltjenester, fastnettelefoni, IP-VPN og hosting. Omsætningsvæksten blev også påvirket af gunstige valutakursudviklinger. Den betydelige vækst i salget af terminaludstyr skyldtes hovedsageligt den stigende efterspørgsel efter smartphones. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal 2011 bidrog ligeledes til den stigende omsætning. Stigningen i koncernens omsætning blev delvist opvejet af mindre omsætning i indenlandsk fastnettelefoni og bredbånd både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Faldet i indenlandsk fastnettelefoni kan henvises til migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, hvorimod intens konkurrence var hovedårsagen til den faldende omsætning i bredbåndsforretningen, hvilket afspejledes af et fald i RGU er og ARPU. Endvidere havde regulering af priserne på mobilterminering (MTR) og international roaming en negativ indvirkning på omsætningen fra indenlandske mobiltjenester. Trods den fortsat hårde priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni forblev omsætningen fra indenlandske mobiltjenester, korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone, på samme niveau. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i 1. halvår 2011 med DKK 113m eller 1,2% til DKK 9.624m sammenlignet med 1. halvår Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-marginområder, såsom tv, terminaludstyr og TDC Nordic, blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder så som fastnettelefoni og bredbånd. Selvom omsætningen fra indenlandske mobiltjenester forblev på samme niveau, var der en mindre stigning i bruttoavancen korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone. Bruttomarginen faldt fra 74,3% i 1. halvår 2010 til 73,2% i 1. halvår EBITDA TDC Koncernens EBITDA steg med DKK 83m eller 1,6% til DKK 5.345m sammenlignet med 1. halvår Det medførte en lille forbedring af EBITDA-marginen fra 40,2% til 40,6%. EBITDA-væksten kan henføres til lavere eksterne omkostninger pga. generelle besparelser i hele koncernen, hvilket afspejler sig i færre omkostninger til it og facility management, reducerede fejlprocenter samt lavere omkostninger til akkvisition af mobilabonnementskunder. Forbedrede procedurer og den fortsatte migrering fra fastnet til mobiltelefoni har ligeledes resulteret i lavere personaleomkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Besparelserne i driftsomkostninger blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som svar på den øgede konkurrence, især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Periodens resultat Periodens resultat eksklusive særlige poster og ophørte aktiviteter udgjorde DKK 1.630m, hvilket er en stigning på DKK 420m eller 34,7% sammenlignet med 1. halvår Stigningen kan hovedsageligt henføres til færre omkostninger fra finansielle poster primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal Periodens resultat inklusive særlige poster og ophørte aktiviteter steg med DKK 344m eller 37,4% til DKK 1.265m fra DKK 921m i 1. halvår Resultatet af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv hovedsageligt pga. gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Særlige poster blev dog påvirket negativt af en hensættelse vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser. Pengestrømsopgørelse Det frie cash flow fra driften var på linje med 1. halvår 2010, og EFCF steg med DKK 253m eller 12,9% til DKK 2.207m. Den positive udvikling i pengestrømme kan henføres til færre investeringer i materielle aktiver og Side 3 af 32

4 selskabsskattebetalinger i 1. halvår 2010 i modsætning til 1. halvår 2011, hvor TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat. Trods en negativ indvirkning af en delvis førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen (DKK 127m) 1 bidrog færre nettorentebetalinger også til øgede pengestrømme pga. effekten af refinansieringen. Den gunstige udvikling blev opvejet af en mere ugunstig ændring i nettodriftskapitalen i 1. halvår 2011 end i 1. halvår 2010 samt øgede betalinger til hensatte forpligtelser. Udviklingen i nettodriftskapitalen i 1. halvår 2011 omfattede en år-til-år forbedring i 2. kvartal 2011 og et år-til-år fald i 1. kvartal 2011 hovedsageligt pga. den særdeles favorable udvikling i 4. kvartal De øgede betalinger til hensatte forpligtelser skyldtes en udskydelse fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 af betalinger vedrørende langsigtede incitamentsprogrammer. Cash conversion steg med 0,9 procentpoint til 54,4% i 1. halvår 2011, hvilket hovedsageligt skyldtes et forbedret EBITDA i 1. halvår Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen 1H H 2010 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.807) (2.002) 9,7 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.275) (1.432) 11,0 Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter 302 (198) - Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter (66) (154) 57,1 Frit cash flow fra driften (0,1) EFCF ,9 Cash conversion (%) 54,4 55,3 (0,9) Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (342) (306) (11,8) Øvrige (96) (101) 5,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (438) (407) (7,6) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (348) (406) 14,3 Anlægsinvesteringer I 1. halvår 2011 faldt anlægsinvesteringer til DKK 1.614m, hvilket er DKK 89m mindre end i 1. halvår Faldet kan 1 Ikke alle renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlånene blev opsagt. De resterende aftaler vil udløbe eller blive opsagt i løbet af 2011 med en forventet ekstra negativ pengestrøm på ca. DKK 0,15 mia. primært henføres til forskellig timing af udbygningen af infrastruktur. TDC holder planen for de planlagte investeringer i såvel fastnet som mobilnet i 2011, og forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er pt. på 12,3%. TDC forventer at nå den ratio på ca. 13% som er målsætningen for hele 2011, inklusive fortsatte investeringer i dækning samt kvalitet i form af mobilnet med høje hastigheder. RGU-udvikling Ultimo 1. halvår 2011 havde TDC 9,0m RGU er, en stigning på 2,1% sammenlignet med 1. halvår Antallet af RGU er i Danmark steg fra i 1. halvår 2010 til i 1. halvår 2011, svarende til en stigning på 1,7%. Det kan hovedsageligt henføres til: 8,1% færre fastnet-rgu er (tale) pga. et 14,4% fald I PSTN/ISDN som følge af fortsat migrering fra traditionel fastnet til mobil og VoIP. Udviklingen blev modsvaret af en stigning i antallet af VoIP-RGU er på 15,9%, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplaykombinationsprodukter. Antallet af danske mobil-rgu er steg med 6,9%. Det lykkedes TDC at øge antallet af mobiltaleabonnementer (ekskl. Onfone) med 0,8% i det meget konkurrenceprægede mobilmarked. Udviklingen skyldtes primært vækst i M1-brandet, som dog blev delvist opvejet af et mindre fald i TDC-brandet. Erhvervelsen af Onfone bidrog ligeledes positivt til udviklingen. Mobilbredbånd-RGU er steg 23,0% hovedsageligt pga. vækst i TDC-brandet samt Telmore. Onfone bidrog med en mindre stigning. 2,0% færre internet-rgu er efter et fald i TDC-brandet pga. konkurrencen på markedet, et fald i delt rå kobber- RGU'er (produktet er under udfasning) samt et fald i ikkebredbånd-rgu'er (internetforbindelse gennem modem). Udviklingen blev delvist opvejet af det øgede antal bredbånd-rgu er i Fullrate og YouSee. 3,6% flere tv-rgu er som følge af HomeTrios 2 succes og fortsat vækst i YouSee, som til dels skyldtes efterspørgslen efter suppleringstjenester. I TDC Nordic steg antallet af RGU er med 20,4%, hvilket blev delvist opvejet af et 7,5% fald i fastnet-rgu er siden 2 Som følge af succesen med TDC HomeDuo og TDC HomeTrio steg dual play- og triple play-kombinationsprodukterne med henholdsvis 27,8% og 21,6%. Side 4 af 32

5 ultimo 2010 pga. tabet af en kontrakt om videresalg af abonnementer med lille indtjening, som kunderne nu køber direkte fra deres netoperatør. RGU-base ( ultimo perioden) 30. jun dec jun Ændring i % 1H 2011 vs. 1H 2010 Ændring i % 1H 2011 vs. 4K 2010 Danske RGU'er, detailog engrossalg: Fastnet (tale) (8,1) (4,4) Mobil (tale)¹ ,9 5,4 Telemetri ,8 4,1 Mobilbredbånd ,0 13,8 Internet, fastnet (2,0) (1,6) Andre netværks- og dataforbindelser (9,0) (4,7) Tv i alt ,6 1,5 Danske RGU'er i alt ,7 1,4 Dual play-bundles ,8 13,5 Triple play-bundles ,6 6,9 TDC Nordic Fastnet ,3 (7,5) Mobil ,7 20,9 Internet, fastnet ,1 4,8 TDC Nordic RGU'er i alt ,4 5,2 TDC koncernen, RGU'er i alt ,1 1,5 ¹ Inklusive Telmore/M1 og fra K Onfone at være begrænset som følge af, at Onfone først bidrager til TDC s EIBTDA, når Onfone s kunder er migreret til TDC s mobilnet, samt pga. engangsomkostninger til kundemigrering. TDC bekræfter sine forventninger til 2011 efter erhvervelsen af Onfone. Forventningerne til 2011 for TDC Koncernen er følgende: omsætningen for 2011 vil stige med 0-1% sammenlignet med 2010 EBITDA for 2011 vil stige med ca. 2% sammenlignet med 2010 TDC forventer, at anlægsinvesteringer/omsætning vil udgøre ca. 13% Udbytte For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 vil blive udloddet den 10. august 2011 og resten i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. juni 2011, heraf i Danmark. Dette er et fald på 7,0% eller 761 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med sidste år. Korrigeret for erhvervelserne af DIR A/S og Onfone faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere med 8,0% eller 872. TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i de seneste år pga. tilbagegang i fastnetaktiviteterne, samt produktivitetsgevinster. TDC har i 1. halvår 2011 reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 456 medarbejdere. Forventninger til 2011 TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. TDC ændrede sine forventninger til 2011 efter erhvervelsen af Onfone den 18. maj For 2011 forventes erhvervelsen af Onfone at bidrage med en omsætning på ca. DKK 200m. Påvirkningen af EBITDA for 2011 forventes Side 5 af 32

6 Regnskabsberetning for forretningsenhederne TDC Koncernen 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,4 Privat (3,4) TDC Erhverv (3,3) TDC Nordic ,3 Wholesale (1,7) YouSee ,9 Operations & hovedkontoret (8,9) Elimineringer (698) (695) (0,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.527) (3.361) (4,9) Bruttoavance (1,2) Privat (6,7) TDC Erhverv TDC Nordic ,9 Wholesale (1,1) YouSee ,0 Operations & hovedkontoret (11,0) Elimineringer (7,9) Eksterne omkostninger (2.207) (2.329) 5,2 Personaleomkostninger (2.157) (2.225) 3,1 Andre indtægter og omkostninger ,6 EBITDA ,6 Privat (7,7) TDC Erhverv ,0 TDC Nordic ,9 Wholesale ,8 YouSee ,6 Operations & hovedkontoret ,4 Elimineringer 3 (2) - Bruttomargin (%) 73,2 74,3 - EBITDA-margin (%) 40,6 40,2 - Korrigeret omsætning Korrigeret EBITDA ,5 1 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver og indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Side 6 af 32

7 Privat Privat blev i første halvår 2011 påvirket af den hårde konkurrence inden for de fleste produktområder, men der er implementeret forskellige tiltag for at tackle konkurrencesituationen og understøtte fremtidige ambitioner. Med erhvervelsen af Onfone, som blev offentliggjort den 11. maj, udvidede Privat sin portefølje af mobilbrands. Erhvervelsen bidrager med en solid kundebase og momentum i markedet. I slutningen af maj blev TDC Rate lanceret en omlægning af salg finansieret af kundeakkvisitionsomkostninger til afbetalingsordninger. Kunderne kan således købe en mobiltelefon på afbetaling over 6, 12 eller 24 måneder. Den 11. juli introducerede Privat en ny mobilportefølje, der omfatter en række pakker med alt inklusive samt en talepakke med forskellige pak-selv muligheder. Ambitionen er at gøre TDC mere konkurrencedygtig på pris og samtidig vise værdien ved unikke tjenester såsom TDC Play og TDC til TDC app en. Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 157m eller 3,4% til DKK 4.463m i 1. halvår Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 181m eller 15,5%. Antallet af RGU er faldt 9,0% pga. migrering fra fastnet til mobiltelefoni. PSTN-ARPU faldt 2,2% til DKK 178 pr. måned. Omsætningen fra mobiltjenester faldt som følge af den intense priskonkurrence med DKK 129m eller 5,9% pga. et fald i mobiltale-arpu ekskl. ankommende trafik. Omsætningen blev endvidere negativt påvirket af MTR-og roaming-regulering. Faldet i omsætningen blev delvist opvejet af den gunstige indvirkning af erhvervelsen af Onfone i sidste halvdel af 2. kvartal. En stigning i antallet af mobiltale-rgu er (abonnementer) på 0,3% og en 22,7% stigning i mobilbredbånds-rgu er (begge eksklusive Onfone) bidrog også gunstigt til udviklingen. Omsætningen fra internet- og net-tjenester faldt med DKK 19m eller 2,4%. Udviklingen kan henføres til et fald i både RGU er og ARPU i TDC-brandet pga. intens konkurrence, som dog blev delvist opvejet af en fortsat stigning i RGU er i Fullrate-brandet. Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) steg med DKK 125m eller 93,3% hovedsageligt pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 51m eller 25,4% hovedsageligt pga. flere RGU er og højere ARPU, hvilket primært kan henføres til øget efterspørgsel efter suppleringsprodukter såsom Personal Video Recorder, Viasat tv-kanaler og video-on-demand. Antallet af tv Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Privat 1H H 2010 RGU er steg 22,9% som følge af fortsat succes med HomeTrio-produktet. Bruttoavance Bruttoavancen i 1. halvår 2011 i Privat udgjorde DKK 2.982m, hvilket er et fald på DKK 214m eller 6,7%. Bruttomarginen faldt i 1. halvår 2011 til 66,8% sammenlignet med 69,2% i 1. halvår Ændring i % Omsætning (3,4) Fastnettelefoni (15,5) Mobiltjenester (5,9) Internet og netværk (2,4) Terminaler, installationer mv ,3 Servicetelefonitjenester (12,0) Tv ,4 Øvrige ,0 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.481) (1.424) (4,0) Bruttoavance (6,7) Eksterne omkostninger (808) (865) 6,6 Personaleomkostninger (402) (413) 2,7 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (7,7) Bruttomargin % 66,8 69,2 - EBITDA-margin % 39,7 41,6 - Korrigeret omsætning¹ (2,9) Korrigeret EBITDA¹ (7,5) ¹ Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Faldet kan hovedsageligt henføres til fastnettelefoni og i mindre grad til internet og nettjenester samt til mobiltjenester. Faldet i omsætningen fra mobiltjenester blev stort set opvejet af reducerede transmissionsomkostninger pga. regulering af MTR og roaming. Privats bruttoavance blev positivt påvirket af øget tv-omsætning og færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA EBITDA i 1. halvår 2011 udgjorde DKK 1.772m, hvilket er et fald på DKK 148m eller 7,7%. EBITDA-marginen faldt fra 41,6% i 1. halvår 2010 til 39,7% i 1. halvår Færre omkostninger til kundeakkvisitioner og it samt færre personaleomkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen. Øgede markedsføringsomkostninger havde en ugunstig indvirkning. Side 7 af 32

8 TDC Erhverv TDC Erhverv har forsvaret sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og er i fremdrift inden for mobilbredbånd og VoIP-tjenester. TDC Erhverv har vundet en række store udbudskontrakter, som alle er migreret til TDC i 2. kvartal. Systemintegratoren NetDesign har meddelt om lignende vundne store kontrakter f.eks. Region Hovedstaden og ATP i form af outsourcede styrede PBX-løsninger. I 2. kvartal blev en rammeaftale fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) sendt i udbud. Aftalen omfatter alle kommunale, regionale og andre offentlige myndigheders køb af kommunikationstjenester via fastnet og mobilnet. Den 5. juli fik TDC Erhverv besked om, at man have valgt TDC som en af tre SKI-leverandører. Den nye aftale har resulteret i lavere priser end den nuværende. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 132m eller 3,3% til DKK 3.826m. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 71m eller 7,8%, hvilket kan henføres til et fald i antallet af RGU er på 8,9%, som kun delvist blev kompenseret af en stigning på 0,9% i den månedlige ARPU. Antallet af PSTN/ISDN-RGU er faldt 12,4%, mens antallet af VoIP- RGU er steg 40,0%, hvilket afspejler migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 11m eller 0,9% pga. en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m), som blev indregnet i 1. kvartal Fratrukket denne engangsjustering faldt omsætningen med 1,1% pga. den negative indvirkning af regulering. Dette blev dog næsten opvejet af en 6,3% stigning i RGU er som følge af stigninger inden for mobiltale, telemetri og specielt mobilbredbånd. I det konkurrenceprægede mobilmarked lykkedes det også TDC Erhverv at øge ARPU for mobiltale ekskl. ankommende trafik og engangsjusteringen. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 70m eller 5,9%, hvilket primært kan henføres til en nedgang i omsætningen fra bredbånd som følge af et fald på 4,4% i antallet af RGU er samt et fald på 7,5% i ARPU. Hård konkurrence er den væsentligste årsag til den ugunstige udvikling inden for bredbåndsforretningen. Omsætningen fra salg af terminaludstyr faldt svagt med DKK 9m eller 1,8% sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldtes mindre salg af hardware/software hos NetDesign. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster TDC Erhverv 1H H 2010 Ændring i % Omsætning (3,3) Fastnettelefoni (7,8) Mobiltjenester ,9 Internet og netværk (5,9) Terminaler, installationer mv (1,8) Øvrige¹ ,3 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.089) (1.222) 10,9 Bruttoavance Eksterne omkostninger (358) (382) 6,3 Personaleomkostninger (425) (439) 3,2 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,0 Bruttomargin % 71,5 69,1 - EBITDA-margin % 51,1 48,4 - Korrigeret omsætning² (2,3) Korrigeret EBITDA² ,0 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Bruttoavance Bruttoavancen steg svagt med DKK 1m til DKK 2.737m. Bruttomarginen steg fra 69,1% i 1. halvår 2010 til 71,5% i 1. halvår 2011, hvilket kan henføres til effekten af MTR. Dette skyldtes hovedsageligt øget bruttoavance på mobiltjenester pga. engangsjusteringen af rabatter og reducerede omkostninger på MTR og roaming, hvilket fuldt opvejede faldet i bruttoavancen på fastnettelefoni samt internet og netværk. Bruttoavancen blev gunstigt påvirket af lavere omkostninger til netværk som følge af forbedret effektivitet, men det blev imidlertid fuldt opvejet af prisudhulning pga. den hårde konkurrence i markedet. EBITDA TDC Erhvervs EBITDA udgjorde i alt DKK 1.954m, hvilket er en stigning på DKK 39m eller 2,0%. TDC Erhvervs EBITDAmargin steg fra 48,4% i 1. halvår 2010 til 51,1% i 1. halvår 2011 pga. den øgede bruttomargin og omkostningsbesparelser. EBITDA steg moderat pga. en næsten uændret bruttoavance og besparelser på kundeakkvisitionsomkostninger samt personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 8 af 32

9 TDC Nordic I 1. halvår 2011 fortsatte TDC Nordic sin stærke organiske vækst i såvel omsætning som EBITDA. Væksten blev understøttet af en stor ordretilgang og det vundne indpas i den offentlige sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for kommunikation som en serviceydelse. Ordretilgangen har etableret en platform for fortsat vækst. TDC Nordic vandt flere store ordrer i 2. kvartal, f.eks. valgte den finske by Vantaa TDC, og TDC Norge opnåede en kontrakt med det norske vejvæsen. Sammenlægning af DIR med TDC Hosting er godt på vej, hvilket giver et styrket udbud af hostingløsninger for små kunder. Omsætning Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 241m eller 12,3% til DKK 2.207m, hvoraf DKK 115m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Ses der bort fra denne udvikling og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i TDC Nordic 5,4%. I TDC Sverige steg omsætningen med DKK 188m eller 18,7% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Sveriges omsætning med 8,1%. Væksten skyldtes hovedsageligt øget omsætning fra fastnet- og mobiltelefoni pga. flere kunder og øget salg af udstyr i integratorforretningen. Omsætningen i TDC Sverige er gunstigt påvirket af den generelle økonomiske vækst i Sverige, hvilket især har medført øget salg til den offentlige sektor. I TDC Norge steg omsætningen med DKK 21m eller 4,2%. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Norges omsætning med 1,7%. Den primære årsag til fremgangen var øget omsætning fra mobiltale samt nye IP-VPNkundekontrakter. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni hovedsageligt grundet lavere priser. TDC Finlands omsætning steg med DKK 10m eller 2,8% hovedsageligt pga. vækst inden for datarelaterede produkter genereret af nye kundekontrakter. Erhvervelsen af AinaCom i februar 2010 bidrog ligeledes positivt til omsætningsvæksten. TDC Hostings omsætning steg med DKK 21m eller 12,3%, hvilket skyldtes stigende omsætning i TDC Hosting A/S og i Sverige og Finland, hovedsageligt pga. Udvalgte hovedtal øget fokusering på forretningsområdet managed hosting. Endvidere blev der opnået et positivt bidrag til omsætningen fra erhvervelsen af DIR A/S fra og med marts Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 98m eller 11,9% til DKK 925m. Bruttomarginen faldt lidt fra 42,1% i 1. halvår 2010 til 41,9% i 1. halvår Bruttoavancen blev delvist påvirket af valutakurseffekter og højere transmissionsomkostninger samt vareforbrug. EBITDA EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 53m eller 20,9% til DKK 306m, hvoraf DKK 15m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg TDC Nordics EBITDA med 12,1%. EBITDA-marginen steg fra 12,9% i 1. halvår 2010 til 13,9% i 1. halvår Eksklusive særlige poster TDC Nordic 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,3 TDC Sverige ,7 TDC Norge ,2 TDC Finland ,8 TDC Hosting ,3 Øvrige, inkl. elimineringer (65) (66) 1,5 Fastnettelefoni ,8 Mobiltjenester ,7 Internet og netværk ,6 Terminaler, installationer mv ,5 Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.282) (1.139) (12,6) Bruttoavance ,9 Eksterne omkostninger (164) (147) (11,6) Personaleomkostninger (462) (428) (7,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,9 Bruttomargin % 41,9 42,1 - EBITDA-margin % 13,9 12,9 - Korrigeret omsætning² ,4 Korrigeret EBITDA² ,1 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt salg af materielle aktiver. Side 9 af 32

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Koncernårsrapport 2014

Koncernårsrapport 2014 Koncernårsrapport 2014 Introduktion Introduction Koncernårsrapport Koncernårsrapport For at gøre denne rapport mere overskuelig og brugervenlig offentliggør TDC Group en koncernårsrapport, som ikke indeholder

Læs mere

Årsrapport. Introduction

Årsrapport. Introduction Årsrapport 2014 Introduktion Introduction Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning

Risikofaktorer. Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Risikofaktorer Risiko Beskrivelse og indvirkning Afbødning Finansielle risici Ny politisk medieaftale for -2014, som følge af manglende fleksibilitet i den nuværende produkt struktur, der kræver bedre

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere