Solide resultater i et udfordrende marked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solide resultater i et udfordrende marked"

Transkript

1 Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster steg 34,7% Stærk vækst i equity free cash flow (EFCF) på 12,9% Rentebærende nettogæld/ebitda på 2,0x Antallet af danske mobilabonnementer steg med eksklusive Onfone, som bidrog med yderligere (inden churn som følge af migrering) ARPU for mobilabonnementer til privatkunder er fortsat presset af priskonkurrence Bekræftelse af forventningerne til 2011 Forventet udbytte for 2011: DKK 4,35, hvoraf DKK 2,18 vil blive udloddet den 10. august 2011 TDC Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1H H 2010 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,4 Bruttoavance (1,2) EBITDA ,6 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster ,7 Periodens resultat ,4 Frit cash flow Frit cash flow fra driften (0,1) EFCF ,9 Nøgletal Resultat pr. aktie DKK 1,55 0,93 - Bruttomargin % 73,2 74,3 - EBITDA-margin % 40,6 40,2 - Anlægsinvesteringer (1.614) (1.703) 5,2 Anlægsinvesteringer/omsætning % 12,3 13,0 - Cash conversion % 54,4 55,3 - Rentebærende gæld, netto (21.227) (32.792) 35,3 Rentebærende gæld, netto/ebitda x 2,0 3,1 - For yderligere data, se TDC Dataark 2. kvartal 2011 på For ordliste og definitioner, se TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 32

2 Kommentarer fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør TDC leverede solide resultater i 2. kvartal 2011 i et vanskeligt marked, der er kendetegnet ved fortsat makroøkonomisk usikkerhed samt intens konkurrence inden for alle produktsegmenter ikke mindst mobiltjenester. I 1. halvår 2011 steg omsætningen med 0,4% og EBITDA med 1,6%. EFCF steg 12,9%. På baggrund af disse resultater fastholder vi forventningerne til hele året. Vi forventer, at omsætningen stiger med 0-1% vs og EBITDA med omtrent 2%. Trods intens priskonkurrence og marketingaktiviteter i alle markedssegmenter leverede vi i 1. halvår 2011 vækst i bruttoavancen på 1,2% for danske mobiltjenester pga. kundetilgang samt fortsat vækst inden for mobildata og øget udbredelse af smartphones. Sammenlignet med 2. kvartal 2010 øgede TDC s danske mobilforretning antallet af mobilabonnementer med ekskl. Onfone, og sammenlignet med 1. kvartal 2011 steg antallet ekskl. Onfone med abonnementer. Den 11. maj annoncerede vi erhvervelsen af Onfone; en mulighed for at overtage en kundebase af høj kvalitet, et brand i vækst og en innovativ og kundedrevet organisation til en attraktiv pris. Vi er meget glade for at føje Onfone til vores mange brands, og vi arbejder nu med at migrere kundebasen til vores netværks- og faktureringsplatforme. I slutningen af maj lancerede vi TDC Rate, der giver kunderne mulighed for at købe en ny smartphone på afbetaling over 6, 12 eller 24 måneder. Produktet tegner lovende, idet TDC Rate udgjorde 55% af alle solgte mobiltelefoner ved udgangen af 1. halvår. Samtidig fortsætter udbredelsen af smartphones med at stige hvert kvartal fra 19% til 23% i løbet af 2. kvartal. Smartphones er i løbet af det sidste år rykket fra at være et nicheprodukt til et massemarkedsprodukt, som alle markedssegmenter i stigende grad har taget til sig som et effektivt redskab til kommunikation, underholdning og produktivitet. Den 11. juli lancerede vi nye mobilabonnementer under TDC-brandet, og vi forventer, det vil styrke TDCmobilbrandet i 2. halvår. Den intensiverede priskonkurrence på mobiltjenester til privatkunder udhuler fortsat ARPU. Dog bør erhvervelsen af Onfone kombineret med de ny mobilabonnementer under TDC-brandet og de reducerede kundeakkvisitionsomkostninger, der ligger i TDC Rate-programmet, øge indtjeningen fra mobiltjenester til privatkunder ved udgangen af På erhvervsmarkedet skyldtes stigningen i mobiltaleabonnementer implementeringen af en række store kontrakter vundne i det sidste halvår. Vi er glade for at se, at disse vigtige kunder vender tilbage til TDC i anerkendelse af vores mobilnets og produkters differentierede kvalitet. I 2. kvartal blev SKI-rammeaftalen sendt i udbud. Aftalen omfatter alle kommunale, regionale og andre offentlige myndigheders køb af telekommunikationstjenester via fastnet og mobilnet. Den 5. juli fik vi besked om, at TDC var blevet valgt som en af tre leverandører til den offentlige sektor. Vi vil først kunne se den fulde økonomiske indvirkning af rammeaftalen, når de enkelte kommuner og regioner vælger en af de tre leverandører på basis af priser og sortiment fremsendt i udbuddet. Prisniveauet i den nye rammeaftale er dog generelt lavere end i den gamle aftale. År-til-år kundevæksten på kombineret med ARPUvækst i både YouSee og TDC-brands bidrog til øget omsætning fra betalingstv på 10,9% og EBITDA-vækst i YouSee på 14,7% i 2. kvartal. Stigningen i antallet af betalingstvabonnementer var i 2. kvartal. TDC Nordic fortsatte med at præstere høj vækst i 2. kvartal med en stigning i korrigeret omsætning på 4,3% og EBITDA-vækst på 9,8% ikke mindst pga. stærke resultater i TDC Sverige og TDC Hosting. Tab af accesslinjer i 2. kvartal 2011 udgjorde , hvilket er lidt lavere end i 1. kvartal 2011, men højere end i 2. kvartal Sammenlignet med 1. kvartal 2011 var der en solid forbedring i tabet af accesslinjer i detailforretningen i forretningsenhederne Privat og TDC Erhverv, men det blev opvejet af en negativ udvikling af linjetab i Wholesale. Vores programmer til produktivitetsforbedringer, der omfatter hele koncernen, fortsætter med at udvise solide resultater i form af færre omkostninger til it og facility management, reducerede produktfejlprocenter, procesforbedringer og færre opkald til hotline. Driftsomkostninger i alt var 4,2% lavere end i 2010 år-tildato. Alt i alt fortsætter TDC med at levere gode resultater i et udfordrende marked og påviser dermed vores forretningsmodels fleksibilitet og styrken af vores teknologiske platforme, brands og medarbejdere. side 2 af 32

3 Gennemgang af finansielle og operationelle forhold i 1. halvår 2011 Onfone er medtaget i TDC s regnskab med virkning fra overtagelsestidspunktet den 18. maj For 2011 forventes erhvervelsen af Onfone at bidrage med en omsætning på ca. DKK 200m. Påvirkningen af EBITDA for 2011 forventes at være begrænset som følge af, at Onfone først bidrager til TDC s EIBTDA, når Onfone s kunder er migreret til TDC s mobilnet, samt pga. engangsomkostninger til kundemigrering. Omsætning TDC Koncernens omsætning steg i 1. halvår 2011 med DKK 53m eller 0,4% til DKK m sammenlignet med 1. halvår Stigningen i omsætningen kan primært henføres til den indenlandske tv-forretning, TDC Nordic og salg af terminaludstyr. Stigningen i omsætning fra tv skyldtes flere RGU'er og højere ARPU for YouSees kabel-tv samt TDC IP-tv. Omsætningen i TDC Nordic steg som følge af øget aktivitet i mobiltjenester, fastnettelefoni, IP-VPN og hosting. Omsætningsvæksten blev også påvirket af gunstige valutakursudviklinger. Den betydelige vækst i salget af terminaludstyr skyldtes hovedsageligt den stigende efterspørgsel efter smartphones. Erhvervelsen af Onfone i 2. kvartal 2011 og hostingvirksomheden DIR i 1. kvartal 2011 bidrog ligeledes til den stigende omsætning. Stigningen i koncernens omsætning blev delvist opvejet af mindre omsætning i indenlandsk fastnettelefoni og bredbånd både i privatkunde- og erhvervssegmenterne. Faldet i indenlandsk fastnettelefoni kan henvises til migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni, hvorimod intens konkurrence var hovedårsagen til den faldende omsætning i bredbåndsforretningen, hvilket afspejledes af et fald i RGU er og ARPU. Endvidere havde regulering af priserne på mobilterminering (MTR) og international roaming en negativ indvirkning på omsætningen fra indenlandske mobiltjenester. Trods den fortsat hårde priskonkurrence på markedet for mobiltelefoni forblev omsætningen fra indenlandske mobiltjenester, korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone, på samme niveau. Bruttoavance Bruttoavancen faldt i 1. halvår 2011 med DKK 113m eller 1,2% til DKK 9.624m sammenlignet med 1. halvår Faldet skyldtes primært en ændret produktsammensætning. Vækst i relativt lav-marginområder, såsom tv, terminaludstyr og TDC Nordic, blev mere end opvejet af faldende aktivitet i høj-margin-områder så som fastnettelefoni og bredbånd. Selvom omsætningen fra indenlandske mobiltjenester forblev på samme niveau, var der en mindre stigning i bruttoavancen korrigeret for regulatoriske indvirkninger og erhvervelsen af Onfone. Bruttomarginen faldt fra 74,3% i 1. halvår 2010 til 73,2% i 1. halvår EBITDA TDC Koncernens EBITDA steg med DKK 83m eller 1,6% til DKK 5.345m sammenlignet med 1. halvår Det medførte en lille forbedring af EBITDA-marginen fra 40,2% til 40,6%. EBITDA-væksten kan henføres til lavere eksterne omkostninger pga. generelle besparelser i hele koncernen, hvilket afspejler sig i færre omkostninger til it og facility management, reducerede fejlprocenter samt lavere omkostninger til akkvisition af mobilabonnementskunder. Forbedrede procedurer og den fortsatte migrering fra fastnet til mobiltelefoni har ligeledes resulteret i lavere personaleomkostninger som følge af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Besparelserne i driftsomkostninger blev delvist opvejet af højere markedsføringsomkostninger som svar på den øgede konkurrence, især på det danske marked for mobiltelefoni til privatkunder. Periodens resultat Periodens resultat eksklusive særlige poster og ophørte aktiviteter udgjorde DKK 1.630m, hvilket er en stigning på DKK 420m eller 34,7% sammenlignet med 1. halvår Stigningen kan hovedsageligt henføres til færre omkostninger fra finansielle poster primært pga. den gunstige udvikling i dagsværdireguleringer og effekten af den gennemførte refinansiering i 1. kvartal Periodens resultat inklusive særlige poster og ophørte aktiviteter steg med DKK 344m eller 37,4% til DKK 1.265m fra DKK 921m i 1. halvår Resultatet af ophørte aktiviteter faldt efter frasalget af Sunrise i 2010, mens udviklingen for nettoomkostninger vedrørende særlige poster var positiv hovedsageligt pga. gevinsten fra salget af aktierne i Nawras. Særlige poster blev dog påvirket negativt af en hensættelse vedrørende en kendelse fra en svensk domstol i en retstvist om samtrafikpriser. Pengestrømsopgørelse Det frie cash flow fra driften var på linje med 1. halvår 2010, og EFCF steg med DKK 253m eller 12,9% til DKK 2.207m. Den positive udvikling i pengestrømme kan henføres til færre investeringer i materielle aktiver og Side 3 af 32

4 selskabsskattebetalinger i 1. halvår 2010 i modsætning til 1. halvår 2011, hvor TDC ikke var pålagt at foretage acontobetaling af selskabsskat. Trods en negativ indvirkning af en delvis førtidig opsigelse af renteswapaftaler vedrørende seniorlån og en fuld opsigelse af sikringsaftaler i forbindelse med EMTN-udstedelsen (DKK 127m) 1 bidrog færre nettorentebetalinger også til øgede pengestrømme pga. effekten af refinansieringen. Den gunstige udvikling blev opvejet af en mere ugunstig ændring i nettodriftskapitalen i 1. halvår 2011 end i 1. halvår 2010 samt øgede betalinger til hensatte forpligtelser. Udviklingen i nettodriftskapitalen i 1. halvår 2011 omfattede en år-til-år forbedring i 2. kvartal 2011 og et år-til-år fald i 1. kvartal 2011 hovedsageligt pga. den særdeles favorable udvikling i 4. kvartal De øgede betalinger til hensatte forpligtelser skyldtes en udskydelse fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 af betalinger vedrørende langsigtede incitamentsprogrammer. Cash conversion steg med 0,9 procentpoint til 54,4% i 1. halvår 2011, hvilket hovedsageligt skyldtes et forbedret EBITDA i 1. halvår Pengestrømsopgørelse, hovedtal TDC Koncernen 1H H 2010 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.807) (2.002) 9,7 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (1.275) (1.432) 11,0 Pengestrømme i alt fra fortsættende aktiviteter 302 (198) - Pengestrømme i alt fra ophørte aktiviteter (66) (154) 57,1 Frit cash flow fra driften (0,1) EFCF ,9 Cash conversion (%) 54,4 55,3 (0,9) Særlige poster: Fratrædelsesordninger og overskydende kontorkapacitet (342) (306) (11,8) Øvrige (96) (101) 5,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter (438) (407) (7,6) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme i alt fra særlige poster (348) (406) 14,3 Anlægsinvesteringer I 1. halvår 2011 faldt anlægsinvesteringer til DKK 1.614m, hvilket er DKK 89m mindre end i 1. halvår Faldet kan 1 Ikke alle renteswapaftaler vedrørende sikring af seniorlånene blev opsagt. De resterende aftaler vil udløbe eller blive opsagt i løbet af 2011 med en forventet ekstra negativ pengestrøm på ca. DKK 0,15 mia. primært henføres til forskellig timing af udbygningen af infrastruktur. TDC holder planen for de planlagte investeringer i såvel fastnet som mobilnet i 2011, og forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning er pt. på 12,3%. TDC forventer at nå den ratio på ca. 13% som er målsætningen for hele 2011, inklusive fortsatte investeringer i dækning samt kvalitet i form af mobilnet med høje hastigheder. RGU-udvikling Ultimo 1. halvår 2011 havde TDC 9,0m RGU er, en stigning på 2,1% sammenlignet med 1. halvår Antallet af RGU er i Danmark steg fra i 1. halvår 2010 til i 1. halvår 2011, svarende til en stigning på 1,7%. Det kan hovedsageligt henføres til: 8,1% færre fastnet-rgu er (tale) pga. et 14,4% fald I PSTN/ISDN som følge af fortsat migrering fra traditionel fastnet til mobil og VoIP. Udviklingen blev modsvaret af en stigning i antallet af VoIP-RGU er på 15,9%, hvilket hovedsageligt skyldtes de populære multiplaykombinationsprodukter. Antallet af danske mobil-rgu er steg med 6,9%. Det lykkedes TDC at øge antallet af mobiltaleabonnementer (ekskl. Onfone) med 0,8% i det meget konkurrenceprægede mobilmarked. Udviklingen skyldtes primært vækst i M1-brandet, som dog blev delvist opvejet af et mindre fald i TDC-brandet. Erhvervelsen af Onfone bidrog ligeledes positivt til udviklingen. Mobilbredbånd-RGU er steg 23,0% hovedsageligt pga. vækst i TDC-brandet samt Telmore. Onfone bidrog med en mindre stigning. 2,0% færre internet-rgu er efter et fald i TDC-brandet pga. konkurrencen på markedet, et fald i delt rå kobber- RGU'er (produktet er under udfasning) samt et fald i ikkebredbånd-rgu'er (internetforbindelse gennem modem). Udviklingen blev delvist opvejet af det øgede antal bredbånd-rgu er i Fullrate og YouSee. 3,6% flere tv-rgu er som følge af HomeTrios 2 succes og fortsat vækst i YouSee, som til dels skyldtes efterspørgslen efter suppleringstjenester. I TDC Nordic steg antallet af RGU er med 20,4%, hvilket blev delvist opvejet af et 7,5% fald i fastnet-rgu er siden 2 Som følge af succesen med TDC HomeDuo og TDC HomeTrio steg dual play- og triple play-kombinationsprodukterne med henholdsvis 27,8% og 21,6%. Side 4 af 32

5 ultimo 2010 pga. tabet af en kontrakt om videresalg af abonnementer med lille indtjening, som kunderne nu køber direkte fra deres netoperatør. RGU-base ( ultimo perioden) 30. jun dec jun Ændring i % 1H 2011 vs. 1H 2010 Ændring i % 1H 2011 vs. 4K 2010 Danske RGU'er, detailog engrossalg: Fastnet (tale) (8,1) (4,4) Mobil (tale)¹ ,9 5,4 Telemetri ,8 4,1 Mobilbredbånd ,0 13,8 Internet, fastnet (2,0) (1,6) Andre netværks- og dataforbindelser (9,0) (4,7) Tv i alt ,6 1,5 Danske RGU'er i alt ,7 1,4 Dual play-bundles ,8 13,5 Triple play-bundles ,6 6,9 TDC Nordic Fastnet ,3 (7,5) Mobil ,7 20,9 Internet, fastnet ,1 4,8 TDC Nordic RGU'er i alt ,4 5,2 TDC koncernen, RGU'er i alt ,1 1,5 ¹ Inklusive Telmore/M1 og fra K Onfone at være begrænset som følge af, at Onfone først bidrager til TDC s EIBTDA, når Onfone s kunder er migreret til TDC s mobilnet, samt pga. engangsomkostninger til kundemigrering. TDC bekræfter sine forventninger til 2011 efter erhvervelsen af Onfone. Forventningerne til 2011 for TDC Koncernen er følgende: omsætningen for 2011 vil stige med 0-1% sammenlignet med 2010 EBITDA for 2011 vil stige med ca. 2% sammenlignet med 2010 TDC forventer, at anlægsinvesteringer/omsætning vil udgøre ca. 13% Udbytte For regnskabsåret 2011 forventes bestyrelsen at indstille, at der udbetales udbytte på DKK 4,35 pr. cirkulerende aktie, hvoraf DKK 2,18 vil blive udloddet den 10. august 2011 og resten i 1. kvartal Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med udbetaling af 80-85% af EFCF i et givent år, hvor 40-50% af udlodningsbeløbet for hele året udloddes i årets 3. kvartal, og resten udloddes efter godkendelse af årsrapporten i 1. kvartal i det efterfølgende år. Medarbejdere TDC havde fuldtidsbeskæftigede medarbejdere pr. 30. juni 2011, heraf i Danmark. Dette er et fald på 7,0% eller 761 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med sidste år. Korrigeret for erhvervelserne af DIR A/S og Onfone faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere med 8,0% eller 872. TDC har gennemført en række fratrædelsesprogrammer i de seneste år pga. tilbagegang i fastnetaktiviteterne, samt produktivitetsgevinster. TDC har i 1. halvår 2011 reduceret arbejdsstyrken i Danmark med 456 medarbejdere. Forventninger til 2011 TDC s forventninger bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene Risikofaktorer og Udsagn om fremtiden. TDC ændrede sine forventninger til 2011 efter erhvervelsen af Onfone den 18. maj For 2011 forventes erhvervelsen af Onfone at bidrage med en omsætning på ca. DKK 200m. Påvirkningen af EBITDA for 2011 forventes Side 5 af 32

6 Regnskabsberetning for forretningsenhederne TDC Koncernen 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,4 Privat (3,4) TDC Erhverv (3,3) TDC Nordic ,3 Wholesale (1,7) YouSee ,9 Operations & hovedkontoret (8,9) Elimineringer (698) (695) (0,4) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.527) (3.361) (4,9) Bruttoavance (1,2) Privat (6,7) TDC Erhverv TDC Nordic ,9 Wholesale (1,1) YouSee ,0 Operations & hovedkontoret (11,0) Elimineringer (7,9) Eksterne omkostninger (2.207) (2.329) 5,2 Personaleomkostninger (2.157) (2.225) 3,1 Andre indtægter og omkostninger ,6 EBITDA ,6 Privat (7,7) TDC Erhverv ,0 TDC Nordic ,9 Wholesale ,8 YouSee ,6 Operations & hovedkontoret ,4 Elimineringer 3 (2) - Bruttomargin (%) 73,2 74,3 - EBITDA-margin (%) 40,6 40,2 - Korrigeret omsætning Korrigeret EBITDA ,5 1 Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, valutakurseffekter, salg af materielle aktiver og indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Side 6 af 32

7 Privat Privat blev i første halvår 2011 påvirket af den hårde konkurrence inden for de fleste produktområder, men der er implementeret forskellige tiltag for at tackle konkurrencesituationen og understøtte fremtidige ambitioner. Med erhvervelsen af Onfone, som blev offentliggjort den 11. maj, udvidede Privat sin portefølje af mobilbrands. Erhvervelsen bidrager med en solid kundebase og momentum i markedet. I slutningen af maj blev TDC Rate lanceret en omlægning af salg finansieret af kundeakkvisitionsomkostninger til afbetalingsordninger. Kunderne kan således købe en mobiltelefon på afbetaling over 6, 12 eller 24 måneder. Den 11. juli introducerede Privat en ny mobilportefølje, der omfatter en række pakker med alt inklusive samt en talepakke med forskellige pak-selv muligheder. Ambitionen er at gøre TDC mere konkurrencedygtig på pris og samtidig vise værdien ved unikke tjenester såsom TDC Play og TDC til TDC app en. Omsætning Omsætningen i Privat faldt med DKK 157m eller 3,4% til DKK 4.463m i 1. halvår Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 181m eller 15,5%. Antallet af RGU er faldt 9,0% pga. migrering fra fastnet til mobiltelefoni. PSTN-ARPU faldt 2,2% til DKK 178 pr. måned. Omsætningen fra mobiltjenester faldt som følge af den intense priskonkurrence med DKK 129m eller 5,9% pga. et fald i mobiltale-arpu ekskl. ankommende trafik. Omsætningen blev endvidere negativt påvirket af MTR-og roaming-regulering. Faldet i omsætningen blev delvist opvejet af den gunstige indvirkning af erhvervelsen af Onfone i sidste halvdel af 2. kvartal. En stigning i antallet af mobiltale-rgu er (abonnementer) på 0,3% og en 22,7% stigning i mobilbredbånds-rgu er (begge eksklusive Onfone) bidrog også gunstigt til udviklingen. Omsætningen fra internet- og net-tjenester faldt med DKK 19m eller 2,4%. Udviklingen kan henføres til et fald i både RGU er og ARPU i TDC-brandet pga. intens konkurrence, som dog blev delvist opvejet af en fortsat stigning i RGU er i Fullrate-brandet. Omsætningen fra salg af terminaludstyr (mobiltelefoner og tilbehør) steg med DKK 125m eller 93,3% hovedsageligt pga. øget salg af smartphones uden tilskud. Omsætningen fra TDC TV steg med DKK 51m eller 25,4% hovedsageligt pga. flere RGU er og højere ARPU, hvilket primært kan henføres til øget efterspørgsel efter suppleringsprodukter såsom Personal Video Recorder, Viasat tv-kanaler og video-on-demand. Antallet af tv Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Privat 1H H 2010 RGU er steg 22,9% som følge af fortsat succes med HomeTrio-produktet. Bruttoavance Bruttoavancen i 1. halvår 2011 i Privat udgjorde DKK 2.982m, hvilket er et fald på DKK 214m eller 6,7%. Bruttomarginen faldt i 1. halvår 2011 til 66,8% sammenlignet med 69,2% i 1. halvår Ændring i % Omsætning (3,4) Fastnettelefoni (15,5) Mobiltjenester (5,9) Internet og netværk (2,4) Terminaler, installationer mv ,3 Servicetelefonitjenester (12,0) Tv ,4 Øvrige ,0 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.481) (1.424) (4,0) Bruttoavance (6,7) Eksterne omkostninger (808) (865) 6,6 Personaleomkostninger (402) (413) 2,7 Andre indtægter og omkostninger EBITDA (7,7) Bruttomargin % 66,8 69,2 - EBITDA-margin % 39,7 41,6 - Korrigeret omsætning¹ (2,9) Korrigeret EBITDA¹ (7,5) ¹ Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg samt indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Faldet kan hovedsageligt henføres til fastnettelefoni og i mindre grad til internet og nettjenester samt til mobiltjenester. Faldet i omsætningen fra mobiltjenester blev stort set opvejet af reducerede transmissionsomkostninger pga. regulering af MTR og roaming. Privats bruttoavance blev positivt påvirket af øget tv-omsætning og færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. EBITDA EBITDA i 1. halvår 2011 udgjorde DKK 1.772m, hvilket er et fald på DKK 148m eller 7,7%. EBITDA-marginen faldt fra 41,6% i 1. halvår 2010 til 39,7% i 1. halvår Færre omkostninger til kundeakkvisitioner og it samt færre personaleomkostninger opvejede delvist faldet i bruttoavancen. Øgede markedsføringsomkostninger havde en ugunstig indvirkning. Side 7 af 32

8 TDC Erhverv TDC Erhverv har forsvaret sine positioner på de traditionelle markeder såsom xdsl, fastnettelefoni og mobiltale og er i fremdrift inden for mobilbredbånd og VoIP-tjenester. TDC Erhverv har vundet en række store udbudskontrakter, som alle er migreret til TDC i 2. kvartal. Systemintegratoren NetDesign har meddelt om lignende vundne store kontrakter f.eks. Region Hovedstaden og ATP i form af outsourcede styrede PBX-løsninger. I 2. kvartal blev en rammeaftale fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) sendt i udbud. Aftalen omfatter alle kommunale, regionale og andre offentlige myndigheders køb af kommunikationstjenester via fastnet og mobilnet. Den 5. juli fik TDC Erhverv besked om, at man have valgt TDC som en af tre SKI-leverandører. Den nye aftale har resulteret i lavere priser end den nuværende. Omsætning Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 132m eller 3,3% til DKK 3.826m. Omsætningen fra fastnettelefoni faldt med DKK 71m eller 7,8%, hvilket kan henføres til et fald i antallet af RGU er på 8,9%, som kun delvist blev kompenseret af en stigning på 0,9% i den månedlige ARPU. Antallet af PSTN/ISDN-RGU er faldt 12,4%, mens antallet af VoIP- RGU er steg 40,0%, hvilket afspejler migreringen fra traditionel fastnettelefoni til VoIP og mobiltelefoni. Omsætningen fra mobiltjenester steg med DKK 11m eller 0,9% pga. en engangsjustering af rabatter relateret til tidligere år (DKK 25m), som blev indregnet i 1. kvartal Fratrukket denne engangsjustering faldt omsætningen med 1,1% pga. den negative indvirkning af regulering. Dette blev dog næsten opvejet af en 6,3% stigning i RGU er som følge af stigninger inden for mobiltale, telemetri og specielt mobilbredbånd. I det konkurrenceprægede mobilmarked lykkedes det også TDC Erhverv at øge ARPU for mobiltale ekskl. ankommende trafik og engangsjusteringen. Omsætningen fra internet og netværk faldt med DKK 70m eller 5,9%, hvilket primært kan henføres til en nedgang i omsætningen fra bredbånd som følge af et fald på 4,4% i antallet af RGU er samt et fald på 7,5% i ARPU. Hård konkurrence er den væsentligste årsag til den ugunstige udvikling inden for bredbåndsforretningen. Omsætningen fra salg af terminaludstyr faldt svagt med DKK 9m eller 1,8% sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldtes mindre salg af hardware/software hos NetDesign. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster TDC Erhverv 1H H 2010 Ændring i % Omsætning (3,3) Fastnettelefoni (7,8) Mobiltjenester ,9 Internet og netværk (5,9) Terminaler, installationer mv (1,8) Øvrige¹ ,3 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.089) (1.222) 10,9 Bruttoavance Eksterne omkostninger (358) (382) 6,3 Personaleomkostninger (425) (439) 3,2 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,0 Bruttomargin % 71,5 69,1 - EBITDA-margin % 51,1 48,4 - Korrigeret omsætning² (2,3) Korrigeret EBITDA² ,0 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering og international roaming. Bruttoavance Bruttoavancen steg svagt med DKK 1m til DKK 2.737m. Bruttomarginen steg fra 69,1% i 1. halvår 2010 til 71,5% i 1. halvår 2011, hvilket kan henføres til effekten af MTR. Dette skyldtes hovedsageligt øget bruttoavance på mobiltjenester pga. engangsjusteringen af rabatter og reducerede omkostninger på MTR og roaming, hvilket fuldt opvejede faldet i bruttoavancen på fastnettelefoni samt internet og netværk. Bruttoavancen blev gunstigt påvirket af lavere omkostninger til netværk som følge af forbedret effektivitet, men det blev imidlertid fuldt opvejet af prisudhulning pga. den hårde konkurrence i markedet. EBITDA TDC Erhvervs EBITDA udgjorde i alt DKK 1.954m, hvilket er en stigning på DKK 39m eller 2,0%. TDC Erhvervs EBITDAmargin steg fra 48,4% i 1. halvår 2010 til 51,1% i 1. halvår 2011 pga. den øgede bruttomargin og omkostningsbesparelser. EBITDA steg moderat pga. en næsten uændret bruttoavance og besparelser på kundeakkvisitionsomkostninger samt personaleomkostninger pga. færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 8 af 32

9 TDC Nordic I 1. halvår 2011 fortsatte TDC Nordic sin stærke organiske vækst i såvel omsætning som EBITDA. Væksten blev understøttet af en stor ordretilgang og det vundne indpas i den offentlige sektor især inden for IP-VPN og terminalsalg samt for kommunikation som en serviceydelse. Ordretilgangen har etableret en platform for fortsat vækst. TDC Nordic vandt flere store ordrer i 2. kvartal, f.eks. valgte den finske by Vantaa TDC, og TDC Norge opnåede en kontrakt med det norske vejvæsen. Sammenlægning af DIR med TDC Hosting er godt på vej, hvilket giver et styrket udbud af hostingløsninger for små kunder. Omsætning Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 241m eller 12,3% til DKK 2.207m, hvoraf DKK 115m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Ses der bort fra denne udvikling og effekten af erhvervelser og frasalg steg omsætningen i TDC Nordic 5,4%. I TDC Sverige steg omsætningen med DKK 188m eller 18,7% og blev gunstigt påvirket af valutakursudviklingen. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Sveriges omsætning med 8,1%. Væksten skyldtes hovedsageligt øget omsætning fra fastnet- og mobiltelefoni pga. flere kunder og øget salg af udstyr i integratorforretningen. Omsætningen i TDC Sverige er gunstigt påvirket af den generelle økonomiske vækst i Sverige, hvilket især har medført øget salg til den offentlige sektor. I TDC Norge steg omsætningen med DKK 21m eller 4,2%. Opgjort i lokal valuta voksede TDC Norges omsætning med 1,7%. Den primære årsag til fremgangen var øget omsætning fra mobiltale samt nye IP-VPNkundekontrakter. Udviklingen blev delvist opvejet af et fald i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni hovedsageligt grundet lavere priser. TDC Finlands omsætning steg med DKK 10m eller 2,8% hovedsageligt pga. vækst inden for datarelaterede produkter genereret af nye kundekontrakter. Erhvervelsen af AinaCom i februar 2010 bidrog ligeledes positivt til omsætningsvæksten. TDC Hostings omsætning steg med DKK 21m eller 12,3%, hvilket skyldtes stigende omsætning i TDC Hosting A/S og i Sverige og Finland, hovedsageligt pga. Udvalgte hovedtal øget fokusering på forretningsområdet managed hosting. Endvidere blev der opnået et positivt bidrag til omsætningen fra erhvervelsen af DIR A/S fra og med marts Bruttoavance Bruttoavancen i TDC Nordic steg med DKK 98m eller 11,9% til DKK 925m. Bruttomarginen faldt lidt fra 42,1% i 1. halvår 2010 til 41,9% i 1. halvår Bruttoavancen blev delvist påvirket af valutakurseffekter og højere transmissionsomkostninger samt vareforbrug. EBITDA EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 53m eller 20,9% til DKK 306m, hvoraf DKK 15m skyldtes den gunstige valutakursudvikling. Eksklusive valutakursindvirkningen og effekten fra erhvervelser og frasalg steg TDC Nordics EBITDA med 12,1%. EBITDA-marginen steg fra 12,9% i 1. halvår 2010 til 13,9% i 1. halvår Eksklusive særlige poster TDC Nordic 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,3 TDC Sverige ,7 TDC Norge ,2 TDC Finland ,8 TDC Hosting ,3 Øvrige, inkl. elimineringer (65) (66) 1,5 Fastnettelefoni ,8 Mobiltjenester ,7 Internet og netværk ,6 Terminaler, installationer mv ,5 Øvrige¹ ,7 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (1.282) (1.139) (12,6) Bruttoavance ,9 Eksterne omkostninger (164) (147) (11,6) Personaleomkostninger (462) (428) (7,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,9 Bruttomargin % 41,9 42,1 - EBITDA-margin % 13,9 12,9 - Korrigeret omsætning² ,4 Korrigeret EBITDA² ,1 ¹ Omfatter servicetelefonitjenester mv. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for valutakurseffekter, erhvervelser og frasalg samt salg af materielle aktiver. Side 9 af 32

10 Wholesale Wholesale har i 1. halvår 2011 haft EBITDA-vækst efter solid vækst inden for mobilengrossalg til MVNO er og færre driftsomkostninger. Mobiltjenesteudbydere stod fortsat over for intens indenlandsk konkurrence, hvilket har påvirket ARPUniveauerne, som forventes at blive mere stabile i 2. halvår På markedet for salg af kapacitet måtte Wholesale konstatere en stagnation i efterspørgslen efter fiber, men solid vækst på 25% i efterspørgslen efter fællesnordiske kapacitetsprodukter. Omsætning Omsætningen fra Wholesale i 1. halvår 2011 var DKK 1.079m, et fald på DKK 19m eller 1,7%. Faldet skyldtes hovedsageligt 2,6% færre RGU er. Omsætningen fra fastnettelefoni i 1. halvår 2011 var på linje med 1. halvår 2010 trods lavere PSTN/ISDNomsætning pga. RGU-migrering fra traditionel fastnettelefoni til udelukkende mobiltelefoni og lavere omsætning fra international samtrafik. Den negative indvirkning blev opvejet af øget omsætning fra indenlandsk samtrafik. Den stigende omsætning fra mobiltjenester skyldtes primært øget MVNO-omsætning fra en 136,6% stigning i indenlandsk trafik (minutter). Udviklingen blev delvist opvejet af lavere omsætning fra udbydere af mobiltjenester pga. færre kunder og en presset ARPU som følge af mobilpriskrigen. Antallet af mobiltale-rgu er var på linje med 1. halvår Omsætningen fra internet og netværk i 1. halvår 2011 faldt med DKK 41m eller 8,6% til DKK 436m. Faldet skyldtes lavere ARPU på BSA og DSL, en overførsel af kunder med høj ARPU til Privat samt lavere omsætning fra samhusning 3. Faldet blev delvist opvejet af flere BSA- og DSL-RGU er. Udvalgte hovedtal lavere avance (MVNO). Wholesales bruttoavance blev gunstigt påvirket af færre netværksomkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. Eksklusive særlige poster Wholesale 1H H 2010 EBITDA EBITDA udgjorde i 1. halvår 2011 DKK 505m, hvilket var en stigning på DKK 9m eller 1,8% sammenlignet med 1. halvår EBITDA-marginen steg fra 45,2% til 46,8%. Faldet i bruttoavancen blev delvist opvejet af besparelser på personaleomkostninger på DKK 5m eller 9,3% grundet færre FTE er. Eksterne omkostninger faldt med DKK 10m eller 9,2% pga. besparelser i mobilforretningen. Ændring i % Omsætning (1,7) Fastnettelefoni Mobiltjenester ,0 Internet og netværk (8,6) Øvrige¹ (3,4) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (426) (438) 2,7 Bruttoavance (1,1) Eksterne omkostninger (99) (109) 9,2 Personaleomkostninger (49) (54) 9,3 Andre indtægter og omkostninger - (1) - EBITDA ,8 Bruttomargin % 60,5 60,1 - EBITDA-margin % 46,8 45,2 - Korrigeret omsætning² ,7 Korrigeret EBITDA² ,2 ¹ Omfatter udleje af mastepositioner. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg, indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering samt international roaming. Bruttoavance Wholesales bruttoavance for 1. halvår 2011 udgjorde DKK 653m, hvilket er et fald på DKK 7m eller 1,1%. Bruttomarginen steg fra 60,1% til 60,5%. Faldet kan henføres til en ændret produktsammensætning lavere omsætning fra produkter med højere avance (fastnettjenesteudbydere og bredbånd) og højere omsætning fra produkter med 3 TDC tilbyder samhusning af udstyr til andre operatører i TDC's bygninger. Side 10 af 32

11 YouSee YouSee fortsatte sine solide resultater med vækst i såvel omsætning som EBITDA i 1. halvår Dette blev primært opnået gennem en ARPU-stigning på YouSee Clear. YouSees kundebase steg i det forløbne år, hvilket også bidrog til de stærke resultater. Trods den øgede aktivitet leverede YouSee et lille fald i eksterne omkostninger. Video-on-Demand (VoD) opnåede en stærk vækst på 223% pga. øgede investeringer i netkapacitet for at styrke kundernes oplevelse, et større udvalg af film og vellykket markedsføring af VoD. Omsætning Omsætningen i YouSee steg med DKK 137m eller 6,9% til DKK 2.130m i 1. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår Omsætningen fra YouSee Clear steg med DKK 99m eller 7,5% til DKK 1.423m. Det skyldtes en stigning i ARPU på 6,9% og en stigning i antallet af RGU er på 0,3%. Stigningen i YouSee Clears ARPU kan henføres til et større udbud af tv-kanaler samt øgede omkostninger til indhold primært sportsrettigheder. Omsætningen fra YouSee Plus steg med DKK 16m eller 18,4% til DKK 103m primært pga. en stigning i antallet af RGU er på 13,2% til RGU er. Endvidere steg omsætningen fra VoD betydeligt. Omsætningen fra internettjenester steg med DKK 11m eller 2,7% til DKK 419m pga. en højere ARPU. ARPUstigningen skyldtes succesfuld markedsføring af højere båndbredde-produkter. Omsætningen fra telefoni faldt med DKK 1m eller 2,0% til DKK 50m som følge af lavere ARPU og trods et stigende antal RGU er. Udvalgte hovedtal Den stigende bruttoavance kan primært henføres til tvforretningsområdet. EBITDA EBITDA i YouSee steg med DKK 101m eller 15,6% til DKK 750m sammenlignet med 1. halvår EBITDA-marginen steg fra 32,6% til 35,2%. EBITDA-stigningen skyldtes en øget bruttoavance samt et fald i eksterne omkostninger pga. generelle omkostningsbesparelser og færre entreprenøromkostninger pga. insourcing af teknikere, hvilket havde en ugunstig indvirkning på lønomkostningerne. Eksklusive særlige poster YouSee 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,9 YouSee Clear ,5 YouSee Plus ,4 Internettjenester ,7 Fastnettelefoni (2,0) Øvrige¹ ,8 Transmissionsomkostning er og vareforbrug (868) (835) (4,0) Bruttoavance ,0 Eksterne omkostninger (233) (238) 2,1 Personaleomkostninger (280) (273) (2,6) Andre indtægter og omkostninger 1 2 (50,0) EBITDA ,6 Bruttomargin % 59,2 58,1 - EBITDA-margin % 35,2 32,6 - Korrigeret omsætning² ,1 Korrigeret EBITDA² ,0 ¹ Omfatter installationsafgifter og TDC TV. ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg. Bruttoavance Bruttoavancen i YouSee udgjorde i 1. halvår 2011 DKK 1.262m, hvilket var en stigning på DKK 104m eller 9,0%. Bruttomarginen steg fra 58,1% til 59,2%. Side 11 af 32

12 Operations og hovedkontoret TDC Operations og hovedkontoret fortsatte med at reducere omkostningerne betydeligt, og der fokuseres fortsat på at optimere procedurer og eliminere kompleksiteten. Endvidere er fejlraterne fortsat på et historisk lavt niveau. TDC Operations er godt på vej med ændringsprogrammerne TDC Pro (procesoptimering, omstrukturering og outsourcing) og TDC 2.0. Begge programmer forventes at bidrage til fortsatte produktivitetsgevinster i 2. halvår I forbindelse med disse aktiviteter overvejes der fire outsourcingmuligheder, hvoraf to er bekræftet offshoring af dele af økonomistyringen til Indien og outsourcing af reparation of mobiltelefoner i Supply & Logistics til en dansk samarbejdspartner. TDC leverer LTE-mobildækning til de seks største byer i Danmark med tophastigheder på 100 Mbit/s, og yderligere fire store byer vil få dækning i Dermed vil TDC således levere mobildækning med tophastigheder til 28,3% af den danske befolkning og 3G-dækning (42 Mbit/s) til de 20 største byer i Danmark. Udvalgte hovedtal Eksklusive særlige poster Operations & hovedkontoret 1H H 2010 Ændring i % Omsætning (8,9) Transmissionsomkostning er og vareforbrug (39) (40) 2,5 Bruttoavance (11,0) Eksterne omkostninger (1.018) (1.113) 8,5 Personaleomkostninger¹ (541) (621) 12,9 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (9,1) Andre indtægter og omkostninger ,1 EBITDA ,4 Korrigeret omsætning² (8,9) Korrigeret EBITDA² ,0 ¹ Inklusive indtægter relateret til danske ydelsesbaserede pensionsordninger på DKK 167m i 1H 2011 og DKK 163m i 1H ² Omsætning og EBITDA er korrigeret for erhvervelser og frasalg og salg af materielle aktiver samt indvirkningen af regulering af priserne for mobilterminering. Driftsomkostninger I 1. halvår 2011 faldt eksterne omkostninger med DKK 95m eller 8,5% til DKK 1.018m. De væsentligste årsager til de reducerede omkostninger har været og er stadig de målrettede transformationsprogrammer, TDC Pro, TDC 2.0 og det koncerndækkende TAK-program. Installationsforretningens timer for fejlhåndtering faldt med timer eller 4,7% i 1. halvår 2011 sammenlignet med 1. halvår 2010 som følge af de implementerede programmer. Lønomkostningerne faldt med DKK 80m eller 12,9% til DKK 541m i 1. halvår De lavere lønomkostninger kan henføres til 501 færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Operations og i hovedkontoret pga. det fortsatte fald i fastnetforretningen og fortsatte effektivitetsforbedringer. Side 12 af 32

13 Væsentlige koncernbegivenheder Refinansiering af TDC s sikrede EUR 2,4 mia. seniorlån Den 15. februar 2011 udstedte TDC usikrede obligationer for et samlet beløb af EUR 2.250m under selskabets nye EUR 4 mia. s EMTN-program, der er noteret på Luxemborgs Fondsbørs. Størrelse Valuta Udløb Kuponrente 800m EUR 23. feb ,500% 800m EUR 23. feb ,375% 550m 1 GBP 23. feb ,625% 1 GBP-udstedelsen er omlagt til fast EUR-rente (beregningsmæssig hovedstol på EUR 658m) til en årlig kuponrente på 5,0624%. Obligationerne blev tildelt en investment grade rating af Moody s, S&P og Fitch på henholdsvis Baa2, BBB og BBB. Provenuet fra obligationerne på EUR 2.250m og den til rådighed værende likviditet i TDC blev brugt til fuldt ud at indfri hele det samlede udestående beløb under TDC s sikrede seniorlåneaftale. Med gennemførelsen af ovennævnte forudbetaling af de sikrede seniorlån var refinansieringen af TDC tilendebragt. TDC har endvidere forhandlet sig til og underskrevet nye kreditfaciliteter på EUR 700m med TDC s primære bankforbindelser med en gennemsnitlig løbetid på 4,4 år. Refinansieringen vil sænke TDC s gennemsnitlige finansieringsomkostninger med ca. 1 procentpoint. Generalforsamling Generalforsamlingen vedtog den 9. marts 2011 forslaget om at reducere selskabets aktiekapital med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK Kapitalnedsættelsen blev effektueret den 14. april 2011 ved at annullere aktier af de egne aktier, som TDC erhvervede i forbindelse med aktietilbagekøbet medio december Endvidere blev Angus Porter og Stine Bosse valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Ændringer i TDC s ledelse Den 21. marts 2011 meddelte TDC, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Pernille Erenbjerg som ny finansdirektør pr. 1. maj 2011 og Anders Jensen som ny direktør for TDC s Privat-division pr. 1. april Begge er indtrådt i selskabets direktion. TDC Wholesale, der sælger adgang til TDC s net til eksterne operatører og tidligere var sammensluttet med TDC Operations, blev en selvstændig forretningsenhed med Eva Berneke som direktør. Endvidere tiltrådte Inger Ørum Kirk som ny HR- og Kommunikationsdirektør pr. 4. april 2011 som medlem af koncernledelsen. Pernille Erenbjerg afløste selskabets finansdirektør Jesper Ovesen, der efter eget ønske fratrådte sin stilling pr. 1. maj Samtidig fratrådte Jesper Theil Eriksen som direktør for Privat-divisionen og som direktionsmedlem. Leif Illum Hartmann, der er valgt af medarbejderne, fratrådte den 1. juli 2011 som medlem af bestyrelsen og blev afløst af Lotte Broder Jørgensen som nyt medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen. Samtidig fratrådte Lotte Broder Jørgensen som medarbejdervalgt suppleant til bestyrelsen. Prisafgørelse om bredbåndsengrosprodukt via kabel-tv-net mv. Den 15. april 2011 offentliggjorde IT- og Telestyrelsen sin beslutning om prisfastsættelse af det engrosprodukt bit stream access (BSA) som TDC i henhold til Styrelsens afgørelse af 22. december 2009 er forpligtet til at udbyde via kabel-tv-net (coax). Priserne er fastsat efter Long Run Average Incremental Cost (LRAIC) metoden, og der er fastsat priser for en lang række delelementer, der vil skulle sammensættes med henblik på at alternative operatører kan udbyde bredbåndsprodukter over coax. De fastsatte priser består af en kunderelateret del og en kapacitetsafhængig del, men den gennemsnitlige pris forventes at blive ca. 13% lavere end den gennemsnitlige pris for BSA over kobber inklusive linjeleje. Afgørelsens konsekvenser for TDC vil afhænge af en række faktorer ud over den fastsatte pris, herunder tekniske forhold og systemer hos alternative operatører og udvikling af andre teknologier. I henhold til afgørelsen af 22. december 2009 vil TDC skulle udbyde BSA-produktet over coax til de fastsatte priser senest 6 måneder efter modtagelse af en anmodning fra en alternativ operatør. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen anmodninger, og TDC påregner tidligst at lancere engrosproduktet i 4. kvartal På den baggrund forventes afgørelsen ikke at få nogen indvirkning på TDC s forventninger til årsresultatet for Der vil ved offentliggørelse af forventninger til årsresultatet for 2012 blive taget højde for de på dette tidspunkt forventede konsekvenser af afgørelsen. Side 13 af 32

14 Erhvervelse af Onfone ApS TDC erhvervede Onfone i maj Selskabets primære aktivitet er at sælge mobiltjenester til danske forbrugere som den førende leverandør af abonnementspakkeløsninger. Købsprisen for Onfone udgjorde ca. DKK 300m på kontant- og gældfri basis. Onfone fortsætter som selvstændigt selskab i TDC Koncernen, og Onfones ledelse fortsætter i deres nuværende stillinger i selskabet. Udlodning af foreløbigt udbytte fra TDC Den 22. juni 2011 meddelte TDC, at bestyrelsen havde besluttet at udnytte den i vedtægterne 5a tildelte bemyndigelse til at udlodde foreløbigt udbytte. Udbytte udloddes med DKK 2,18 pr. aktie á nominelt DKK 1 i alt DKK 1.781m eksklusive udbytte på egne aktier. Udbyttet vil blive udloddet den 10. august Side 14 af 32

15 Koncernregnskab Resultatopgørelse TDC Koncernen Note 1H H 2010 Ændring i % Omsætning ,4 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (3.527) (3.361) (4,9) Bruttoavance (1,2) Eksterne omkostninger (2.207) (2.329) 5,2 Personaleomkostninger 3 (2.157) (2.225) 3,1 Andre indtægter og omkostninger ,6 EBITDA ,6 Afskrivninger (1.367) (1.295) (5,6) Amortiseringer (1.245) (1.333) 6,6 Nedskrivninger for værdiforringelse (29) (22) (31,8) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse 4 (2.641) (2.650) 0,3 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,5 Særlige poster 5 (459) (548) 16,2 Resultat af primær drift (EBIT) ,8 Resultat af joint ventures og associerede virksomheder 2 8 (75,0) Heraf særlige poster Dagsværdireguleringer 218 (94) - Valutakursreguleringer (37) (29) (27,6) Finansielle indtægter ,1 Finansielle omkostninger (1.026) (957) (7,2) Finansielle poster 6 (451) (911) 50,5 Resultat før skat ,7 Skat af periodens resultat før særlige poster (625) (489) (27,8) Skat af periodens resultat vedrørende særlige poster (28,6) Skat af periodens resultat i alt 7 (535) (363) (47,4) Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ,0 Periodens resultat af ophørte aktiviteter (96,7) Heraf særlige poster 4 (17) 123,5 Periodens resultat ,4 Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet ,4 Minoritetsinteresser Periodens resultat af fortsættende aktiviteter, ekskl. særlige poster ,7 Resultat pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie 1,55 0,93 66,7 Udvandet resultat pr. aktie 1,55 0,93 66,7 Side 15 af 32

16 Totalindkomstopgørelse TDC Koncernen 1H H K K 2010 Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder - (484) - (484) Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter vedrørende pengestrømme Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger 264 (76) (604) 784 Skat af anden totalindkomst (83) (199) Anden totalindkomst (453) Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser Side 16 af 32

17 Balance TDC Koncernen Note 30. juni december juni 2010 Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures og associerede virksomheder Værdipapirer og andre kapitalandele Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver¹ Tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende skat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserver (551) (621) 472 Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærernes andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser¹ Lån Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Lån Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser Skyldig selskabsskat Afledte finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Skyldig udbytte Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt ¹ Pensionsaktiver og Pensionsforpligtelser vedrører ydelsesbaserede pensionsordninger og opgøres netto, defineret som pensionsaktivernes dagsværdi minus nutidsværdien af de forventede pensionsbetalinger. Pensionsaktiver vedrører TDC's danske ydelsesbaserede pensionsordninger og Pensionsforpligtelser vedrører TDC's udenlandske ydelsesbaserede pensionsordninger. Side 17 af 32

18 Pengestrømsopgørelse TDC Koncernen 1H H 2010 Ændring i % 2K K 2010 Ændring i % Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) , ,9 Tilbageførsel af poster uden indflydelse på pengestrømme (163) (138) (18,1) (84) (70) (20,0) Pensionsbidrag (83) (82) (1,2) (44) (40) (10,0) Betalinger vedrørende hensættelser (80) (4) - (7) (1) - Pengestrømme vedrørende særlige poster (438) (407) (7,6) (172) (177) 2,8 Ændring i driftskapital, ekskl. særlige poster (506) (446) (13,5) (365) (454) 19,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før finansielle poster og skat (2,6) ,5 Rentebetalinger, netto (698) (800) 12,8 (331) (515) 35,7 Realiserede valutakursreguleringer ,3 2 (11) 118,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter før skat (0,2) ,1 Betalt selskabsskat (1) (155) 99,4 (1) - - Pengestrømme fra driftsaktiviteter i fortsættende aktiviteter , ,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt , (18,7) Investering i virksomheder (254) (281) 9,6 (180) (27) - Investering i materielle aktiver (1.216) (1.339) 9,2 (618) (651) 5,1 Investering i immaterielle aktiver (424) (411) (3,2) (244) (256) 4,7 Investering i øvrige anlægsaktiver (14) (21) 33,3 (13) (20) 35,0 Investering i værdipapirer Frasalg af virksomheder Salg af materielle aktiver 6 36 (83,3) 2 34 (94,1) Salg af immaterielle aktiver Salg af joint ventures og associerede virksomheder Salg af øvrige anlægsaktiver 2 6 (66,7) Salg af værdipapirer Modtagne udbytter fra joint ventures og associerede virksomheder 3 4 (25,0) 3 4 (25,0) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (1.807) (2.002) 9,7 (1.049) (909) (15,4) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i ophørte aktiviteter (66) (278) 76,3 (5) (93) 94,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt (1.873) (2.280) 17,9 (1.054) (1.002) (5,2) Provenu ved langfristet lånoptagelse Afdrag på langfristede lån (17.892) (627) - (17) (587) 97,1 Ændring i kortfristede banklån (61) (735) 91,7 (4) (547) 99,3 Ændring i rentebærende gæld Kapitalindskud Betalt udbytte - (70) Køb og salg af egne aktier, netto Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i fortsættende aktiviteter (1.275) (1.432) 11,0 (17) (1.134) 98,5 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i ophørte aktiviteter - (9) - - (4) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt (1.275) (1.441) 11,5 (17) (1.138) 98,5 Pengestrømme i alt 236 (352) 167,0 560 (134) - Likvider primo , (7,0) Likvider ultimo , ,6 Side 18 af 32

19 Koncernegenkapitalopgørelse TDC Koncernen Aktie kapital Aktionærernes andel af egenkapitalen Andre reserver Overført Foreslået resultat udbytte I alt Minoritets interesser I alt Egenkapital pr. 1. januar (644) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Valutasikring af nettoinvesteringer i udenlandske virksomheder (484) - - (484) - (484) Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger - - (76) - (76) - (76) Skat af anden totalindkomst Totalindkomst i alt Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Egenkapital pr. 30. juni TDC Koncernen Aktie kapital Aktionærernes andel af egenkapitalen Andre reserver Overført Foreslået resultat udbytte I alt Minoritets interesser I alt Egenkapital pr. 1. januar (621) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske virksomheder Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter vedrørende pengestrømme Aktuarmæssige gevinster/(tab) relateret til ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af anden totalindkomst - - (83) - (83) - (83) Totalindkomst i alt Udlodning af udbytte - - (1.781) - (1.781) - (1.781) Udbetalt udbytte Annullering af egne aktier (167) Aktiebaseret aflønning Egenkapital pr. 30. juni (551) Side 19 af 32

20 Noter til koncernregnskabet Note 1 Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for 1. halvår 2011 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til koncernregnskabet for 2010, jf. TDC's Årsrapport Ved udarbejdelsen af TDC's koncernregnskaber er det nødvendigt, at ledelsen opstiller forudsætninger, der påvirker de rapporterede aktiver og forpligtelser på balancedagen samt de rapporterede indtægter og omkostninger for regnskabsperioden. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der anses for væsentlige for udarbejdelsen af TDC's koncernregnskaber er f.eks. ved opgørelsen af pensionsomkostninger, værdiansættelse af investeringer inklusive goodwill, amortisering af immaterielle anlægsaktiver, afskrivning af materielle anlægsaktiver, restruktureringshensættelser, hensættelse til tab på debitorer, kundechurns samt sandsynlige udfald af skatte- og retssager mv. De væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger er opsummeret i note 2 til koncernregnskabet for 2010, jf. TDC's Årsrapport Side 20 af 32

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport

Ansvarsfraskrivelse Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er historiske kendsgerninger,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere